Saturday, 20 Apr 2024
Een ongedateerde foto van de ouders van Ding Lebin in Rizhao City, provincie Shandong (Met dank aan Ding Lebin)

Internationale campagne eist vrijlating van vervolgde Falun Gong-aanhanger in China

Europese en Japanse wetgevers roepen op tot de vrijlating van een Chinese burger die gearresteerd werd voor het beoefenen van Falun Gong, een spirituele praktijk die zwaar vervolgd wordt door de Chinese Communistische Partij (CCP).

Ding Yuande en zijn vrouw, Ma Rumei, werden op 12 mei illegaal aangehouden in de provincie Shandong, samen met ongeveer 70 Falun Gong beoefenaars. De arrestaties maakten deel uit van een massa-arrestatiecampagne voor de 24e verjaardag van de Werelddag van Falun Dafa, die jaarlijks op 13 mei wordt gevierd, volgens het Falun Dafa Informatiecentrum.

Hun zoon, Ding Lebin, een inwoner van Berlijn, begon onmiddellijk een campagne voor de vrijlating van zijn ouders.

De International Society for Human Rights – een niet-gouvernementele organisatie met een consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties – schreef naar de Chinese ambassadeur in Duitsland, de voormalige Chinese minister van Buitenlandse Zaken en CCP-functionarissen om aan te dringen op de vrijlating van het echtpaar. Vrijwilligers van de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) belden ook naar het detentiecentrum en vroegen om hun vrijlating.

De internationale druk leidde ogenschijnlijk tot de vrijlating van mevrouw Ma op 24 mei.

Ding Yuande blijft echter in hechtenis en werd op 20 juli formeel gearresteerd door het Donggang District Politie Departement in de stad Rizhao, provincie Shandong. Volgens het Falun Dafa Information Center “loopt hij het risico gemarteld te worden en voor langere tijd opgesloten te worden”.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op drie kernprincipes: waarachtigheid, mededogen en tolerantie. De beoefening won aan populariteit in China tijdens de jaren 1990, met 70 tot 100 miljoen aanhangers tegen het einde van het decennium, volgens officiële schattingen uit die tijd.

Het atheïstische communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle en startte op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de beoefening uit te roeien – een programma dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Sindsdien zijn er miljoenen mensen opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten. Volgens het Falun Dafa Information Center zijn er honderdduizenden gemarteld tijdens hun gevangenschap.

Oproep voor de vrijlating van Ding Yuande

“Internationale druk kan verandering teweegbrengen voor mijn vader,” vertelde Ding Lebin aan de Duitse editie van het Falun Dafa Information Center. “Net zoals het mijn moeder heeft gered.”

De campagne voor de vrijlating van de ouders van Ding Lebin omvat het sturen van brieven naar de Chinese ambassadeur in Duitsland en naar Chinese ambtenaren.

Leden van het Europese, Duitse, Belgische en Tsjechische parlement schreven een brief aan de Chinese ambassadeur in Duitsland, waarin ze opriepen tot de vrijlating van Ding Yuande.

Ondertussen stuurden voormalig voorzitter van de Slowaakse Nationale Raad Frantisek Miklosk en lid van het Berlijnse staatsparlement Ronald Gläser brieven naar de gemeentelijke partijsecretaris van de stad Rizhao, waar Ding wordt vastgehouden.

In beide brieven benadrukken de wetgevers dat de vervolging van Falun Gong door de CCP in strijd is met de fundamentele mensenrechten die zijn vastgelegd in de Chinese grondwet.

Verder drongen ze er bij de partijsecretaris van Rizhao op aan om “Yuande Ding onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten, een einde te maken aan de vervolging van het Chinese echtpaar en hun reisdocumenten te geven om zich bij hun zoon in Duitsland te voegen”.

Japanse raadsleden namen ook deel aan de campagne. In hun brief riepen ze het Chinese regime op om Ding vrij te laten en meldden ze dat hij niet alleen het risico loopt om gemarteld te worden, maar ook op gedwongen orgaanoogst.

In 2019 concludeerde het China Tribunaal, een onafhankelijk panel van deskundigen, dat het Chinese regime al jaren – en “op grote schaal” – onder dwang organen oogst bij gewetensgevangenen.

Het tribunaal concludeerde ook dat gedetineerde Falun Gong beoefenaars waarschijnlijk de primaire bron van dergelijke organen waren. Volgens deskundigen lopen Oeigoeren en andere vervolgde minderheden in het noordwesten van China ook gevaar, samen met Tibetanen en Huischristenen.

De Japanse raadsleden drongen er bij het Chinese regime op aan om de mensenrechten van Falun Gong beoefenaars en andere religieuze en etnische minderheden die in China vervolgd worden te beschermen, om degenen die vastzitten in concentratiekampen en andere faciliteiten onmiddellijk vrij te laten en om het gedwongen oogsten van organen helemaal te stoppen.

“Elke protestbrief zal niet alleen bijdragen tot de vrijlating van mijn ouders, maar ook tot het beëindigen van de voortdurende vervolging van Falun Gong in China,” zei Ding Lebin volgens het Falun Dafa Information Center.

“De Chinese Communistische Partij is bang dat meer mensen in het buitenland de ware situatie van Falun Gong beoefenaars in China zullen kennen.”

De campagne voor de vrijlating van Ding Yuande gaat door.

Zijn zoon roept mensen op om deel te nemen door een reddingskaart of -brief uit te printen, deze te ondertekenen en op te sturen naar de Chinese ambassadeur in Duitsland of de nieuwe gemeentelijke partijsecretaris van de stad Rizhao, Li Zaiwu. Hij heeft een voorbeeldbrief opgesteld die je kunt openen via de QR-code hieronder.

Gepubliceerd door The Epoch Times (2 oktober 2023): International Campaign Seeks the Release of Persecuted Falun Gong Adherent in China

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.