Wednesday, 12 Jun 2024

INFOGRAPHIC: De geloofwaardigheid van klimaatwetenschappers is aangetast

Terwijl klimaatexperts waarschuwen voor een dreigende catastrofe, wordt hun boodschap ondermijnd door foutieve voorspellingen uit het verleden.

De mensheid heeft nog maar een paar jaar om te handelen voordat de wereld onherroepelijk in een milieuramp van wereldformaat terechtkomt, zo waarschuwen klimaatexperts in een recent rapport. Hun oproepen worden echter enigszins getemperd door tientallen dramatische voorspellingen die in het verleden niet zijn uitgekomen.

Milieudeskundigen voorspellen al tientallen jaren onheil. Volgens de meeste, maar niet alle, prognoses gaat het om een klimaatramp die op het punt staat te gebeuren, waarna alles weer uitdooft zodra de deadline is verstreken.

Naarmate de mislukte voorspellingen zich opstapelen, worden klimaatexperts voorzichtiger in het te specifiek maken van hun voorspellingen. De huidige algemene consensus onder degenen die de klimaatverandering bepleiten is dat weersverschijnselen zoals droogte en stormen vaker zullen voorkomen of intenser zullen worden.

Een onlangs uitgebracht beknopt rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) waarschuwt dat als de koolstofuitstoot niet drastisch en snel wordt verminderd, de aarde tegen 2100 ruwweg 1,1 tot 2,4 graden Celsius extra zal opwarmen. Dat zou leiden tot een “hoog” of “zeer hoog” risico op schade door bosbranden, aantasting van de permafrost, verlies van biodiversiteit, waterschaarste in droge gebieden, boomsterfte en verlies van koralen in de zee. Het merendeel van deze ernstige risico’s wordt beweerd met een matige of lage betrouwbaarheid, wat betekent dat het onderliggende bewijs ontbreekt of niet overtuigend is.

Het volledige IPCC-rapport werd nog niet vrijgegeven.

Een van de bekendste klimaatexperts, Michael Mann, bekritiseerde het IPCC omdat het “te conservatief” zou zijn in het voorspellen van catastrofale gevolgen van klimaatverandering, “zoals het instorten van ijskappen, zeespiegelstijging en de toename van extreme weersomstandigheden”, meldde Inside Climate News.

Het zijn echter precies dit soort gewaagde voorspellingen die in het verleden de geloofwaardigheid van experts hebben ondermijnd.

Milieudeskundige Bjorn Lomborg heeft een aantal van deze mislukte voorspellingen verzameld in zijn boek “Vals alarm: hoe paniek over klimaatverandering ons miljarden kost, de armen schaadt en de planeet helemaal niet herstelt”. Geoloog en elektrotechnisch ingenieur Tony Heller, die vaak kritiek heeft op wat hij beschouwt als fraude in het huidige mainstream klimaatonderzoek, heeft er een terugkerend thema van gemaakt op zijn blog over klimaatwetenschap om te wijzen op mislukte en dubieuze voorspellingen.

Voorbeelden zijn er in overvloed en gaan bijna een eeuw terug.

De gletsjers zijn aan het instorten!

“Alle gletsjers in het oosten van Groenland zijn in snel tempo aan het smelten,” meldde de Harrisburg [Pennsylvania] Sunday Courier.

“Er kan zonder overdrijving gezegd worden dat deze gletsjers, net als die in Noorwegen, geconfronteerd worden met de mogelijkheid van een catastrofale ineenstorting,” zei professor Hans Ahlmann, een Zweedse geoloog, in een rapport aan het Geografisch Genootschap na zijn Arctische expeditie, zoals geciteerd door de krant.

Volgens een artikel in de New York Time uit 1923 was het Noordpoolijs al sinds 1918 aan het afnemen.

“Vorige winter bevroren de oceanen niet, zelfs niet aan de noordkust van Spitsbergen,” aldus het artikel.

Ter vergelijking: afgelopen winter bereikte het zee-ijs wel degelijk de kust van Spitsbergen, zij het in lage concentraties.

Destijds leek het smelten echter zowat een uitgemaakte zaak.

De oceanen zullen ons overspoelen!

“Gisteren besprak Dr. Hans Ahlmann, een bekende Zweedse geofysicus aan het Geofysisch Instituut van de Universiteit van Californië, de mogelijkheid van een enorme stijging van het oceaanoppervlak met als gevolg een grootschalige overstroming, als gevolg van een Arctisch klimaatverschijnsel”, aldus een artikel in The West Australian.

“De Arctische verandering is dermate ernstig dat ik hoop dat er snel een internationaal agentschap gevormd kan worden om de omstandigheden op wereldniveau te bestuderen,” zei de heer Ahlmann.

Schepen zullen over de noordpool varen!

“Sommige wetenschappers schatten dat het poolijs 40 procent dunner is en 12 procent minder oppervlakte heeft dan een halve eeuw geleden, en dat zelfs nog tijdens het leven van onze kinderen de Noordelijke IJszee open kan gaan, waardoor schepen over de Noordpool kunnen varen,” berichtte The New York Times, die opmerkte dat de Arctische ijskap toen ongeveer 2 meter (7 voet) dik was. Op dit moment is het ijs ook ongeveer 2 meter dik.

In de jaren ’60 leek het erop dat de bezorgdheid over een smeltende Noordpool niet meer zo nijpend was, en het werd verdrongen door andere milieuproblemen.

Wereldhongersnood onafwendbaar!

“Het is al te laat voor de wereld om een lange periode van hongersnood te vermijden,” berichtte The Salt Lake Tribune, waarin Paul Ehrlich’s voorspelling van hongersnoden tegen 1975 werd aangehaald.

Ehrlich, bioloog aan de Stanford University en auteur van “The Population Bomb”, stelde voor om basisvoedingsmiddelen en drinkwater te vermengen met sterilisatiemiddelen om de groeiende bevolking van de Verenigde Staten in te dammen, aldus het rapport.

Een nieuwe ijstijd staat voor de deur!

“Wetenschappers voorspellen een nieuwe ijstijd in 21e eeuw”, meldt The Boston Globe, waarin staat dat vervuilingsexpert James Lodge voorspelt dat “luchtvervuiling het zonlicht zal blokkeren en een nieuwe ijstijd kan veroorzaken in het begin van de volgende eeuw”.

Verwacht water- en voedselrantsoenering!

Ehrlich voorspelde verder dat Amerika water zou rantsoeneren in 1974 en voedsel in 1980, meldde de Redlands Daily Facts in Californië.

Rampzalige nieuwe ijstijd op komst!

“De wereld is mogelijk slechts 50 of 60 jaar verwijderd van een rampzalige nieuwe ijstijd”, aldus atmosferisch wetenschapper S.I. Rasool, die werkt voor NASA en de Columbia University, aldus The Washington Post.

“We hebben 10 jaar om de catastrofe te stoppen!”

“We hebben 10 jaar om de catastrofe te stoppen,” zei Maurice Strong, de toenmalige milieuminister van de V.N., over de milieuproblemen in de wereld, volgens de Zweedse krant Dagens Nyheter.

We gaan bevriezen!

Twee geologen van de Amerikaanse Brown University schreven in december 1972 een brief aan de Amerikaanse president Richard Nixon waarin ze meldden dat een conferentie die werd bijgewoond door “42 Amerikaanse en Europese toponderzoekers” tot de conclusie was gekomen dat “er een wereldwijde klimaatverandering dreigt, die vele malen erger is dan wat de beschaafde mensheid ooit heeft meegemaakt. Het is een realistisch scenario en het kan zelfs heel snel gebeuren.”

“De huidige afkoeling,” zeiden ze, “lijkt snel genoeg te gaan om in de komende honderd jaar ijzige temperaturen te veroorzaken, als we aan het huidige tempo doorgaan.”

IJstijd komt er snel aan!

“Ruimtesatellieten tonen aan dat nieuwe ijstijd er snel aankomt”, schreef The Guardian.

Er zijn overal tekenen van een ijstijd!

“Opnieuw een ijstijd?” kopte Time Magazine.

“De voortekenen zijn overal aanwezig, van de verrassende dichtheid en dikte van het pakijs in de wateren rond IJsland tot de zuidwaartse migratie van een warmteminnend dier als het gordeldier uit het Midden-Westen [van de VS],” aldus het artikel.

Geen einde in zicht aan voortdurende afkoeling!

“Een internationaal team van specialisten heeft op basis van acht klimaatindexen geconcludeerd dat er geen einde in zicht is aan de afkoeling van de afgelopen 30 jaar, tenminste niet op het noordelijk halfrond,” meldt The New York Times.

De noordpool smelt!

“Er is een reële mogelijkheid dat sommige mensen die nu nog in de kinderschoenen staan, gedurende hun leven een moment zullen meemaken waarop het ijs op de Noordpool zal zijn gesmolten, een verandering die snelle en misschien wel catastrofale veranderingen in het klimaat kan veroorzaken,” aldus The New York Times.

Een holocaust voor het milieu!

Mostafa Tolba, toenmalig uitvoerend directeur van het milieuprogramma van de V.N., zei dat als de wereld haar koers niet zou wijzigen, ze tegen het jaar 2000 geconfronteerd zou worden met “een milieuramp die zal leiden tot een verwoesting die even compleet en onomkeerbaar is als een nucleaire holocaust”, volgens The New York Times.

De Malediven zullen tegen 1992 verdwenen zijn!

De kleine eilandnatie van de Malediven dreigt binnen 30 jaar volledig onder water te verdwijnen door “een geleidelijke stijging van de gemiddelde zeespiegel”, meldt Agence France-Presse, met de aantekening dat “het einde van de Malediven en zijn bevolking eerder zou kunnen komen als de drinkwatervoorraden, zoals voorspeld, zullen opdrogen tegen 1992”.

De Malediven staan echter nog lang niet onder water. Ondanks dat de COVID-19 pandemie het toerisme heeft gedecimeerd, trekt het land nog steeds nieuwe ontwikkelingen aan. In maart kreeg een ontwikkelingsbedrijf uit de Emiraten een contract van $148 miljoen toegewezen voor de bouw van 120 luxe villa’s op de Zuid-Male Atol van de Malediven, meldde Hotelier Maldives.

Hele naties zullen onder water staan

“Noel Brown, een hoge milieufunctionaris bij de Verenigde Naties, zegt dat ganse naties van de aardbodem zullen verdwijnen door de stijgende zeespiegel als de opwarming van de aarde niet is gestopt vóór het jaar 2000,” meldt het Californische San Jose Mercury News.

“Kustoverstromingen en mislukte oogsten zullen zorgen voor een exodus van ‘eco-vluchtelingen’, waardoor politieke chaos dreigt”, aldus Brown, toenmalig directeur van het New Yorkse kantoor van het V.N. Environment Program.

Kinderen zullen niet meer weten wat sneeuw is!

“Sneeuwval behoort alleen nog maar tot het verleden”, schreef The Independent. “Kinderen zullen gewoon niet meer weten wat sneeuw is,” zei David Viner, een senior onderzoekswetenschapper aan de klimaatonderzoekseenheid van de Universiteit van East Anglia in Engeland, die opmerkte dat binnen een paar jaar sneeuwval in de winter “een zeer zeldzame en opwindende gebeurtenis” zou worden.

Hoewel sneeuw zeldzaam is in Zuid-Engeland, valt er toch bijna elke winter sneeuw.

Over 20 jaar geen esdoornsiroop meer in New England!

“Volgens George Hurtt, co-auteur van een rapport over de opwarming van de aarde in 2001 dat in opdracht van het Amerikaanse Congres is opgesteld, kunnen de veranderingen in het klimaat de esdoornsiroop-industrie in New England binnen 20 jaar doen verdwijnen”, aldus Albuquerque Journal.
Vandaag de dag wordt er in New England nog steeds volop esdoornsiroop geproduceerd.

Tegen 2020 zullen Europese steden onder water staan!

The Guardian berichtte over een geheim rapport van het Pentagon waarin wordt voorspeld dat klimaatverandering zal leiden tot een nucleaire oorlog, dat grote Europese steden zullen wegzinken in de oceaan en dat Groot-Brittannië tegen het jaar 2020 zal afglijden naar een “Siberisch” klimaat.

Broeikasgassen zullen over 10 jaar dodelijk zijn!

“Tenzij er binnen de komende 10 jaar drastische maatregelen worden genomen om broeikasgassen te verminderen, zal de wereld een punt bereiken waarop geen weg terug meer is,” schreef The Associated Press, waarmee Al Gore, een prominente campagnevoerder tegen de opwarming van de aarde, werd geparafraseerd.

Na 2012 zal het te laat zijn!

Dit jaar was het “beslissende moment” in de strijd tegen klimaatverandering volgens Rajendra Pachauri, toenmalig hoofd van het klimaatpanel van de VN. “Als er voor 2012 geen actie wordt ondernomen, zal het te laat zijn,” zei de functionaris volgens The New York Times.

Geen ijs meer in de Noordelijke IJszee vanaf 2010!

“De Noordelijke IJszee zou al in 2010 of 2015 ijsvrij kunnen zijn in de zomer – iets wat in meer dan een miljoen jaar niet is gebeurd”, aldus Canwest News Service, een parafrase van poolonderzoeker Louis Fortier.

“Binnen vijf jaar geen poolijs meer in de zomer?” kopte Associated Press de maand daarop.

“Aan dit tempo zou de Noordelijke IJszee tegen 2012 bijna geheel ijsvrij kunnen zijn aan het einde van elke zomer,” zei Jay Zwally, een klimaatwetenschapper bij NASA, volgens het artikel.

Geen poolijs meer tegen 2013!

De zomers zullen ijsvrij zijn “tegen 2013”, meldde de BBC.

“Onze vooruitzichten voor 2013 voor wat betreft het verdwijnen van het ijs in de zomer houdt geen rekening met de minimumtemperaturen van de afgelopen twee jaar, in 2005 en 2007,” vertelde een onderzoeker van de Naval Postgraduate School in Monterey, Californië, aan de BBC.

“Dus gezien dat feit zou je kunnen stellen dat onze vooruitzichten voor misschien al te conservatief zijn.”

Het poolijs zal helemaal wegsmelten!

“Als de gemiddelde temperatuur van Noorwegen dit jaar hetzelfde zal zijn als in 2007, zal de ijskap in het noordpoolgebied helemaal wegsmelten, wat gezien de huidige omstandigheden zeer goed mogelijk is,” zei Olav Orheim, hoofd van het Noorse secretariaat voor het Internationale Pooljaar, volgens Xinhua, de Chinese staatsmedia.

De gemiddelde temperatuur in Noorwegen is zelfs licht gestegen van 2007 tot 2008. Het ijs is echter niet gesmolten.

Noordpool ijsvrij tegen 2008!

“De Noordpool zou in 2008 ijsvrij kunnen zijn,” meldt New Scientist.
“Er is op het moment zelfs op de Noordpool voor het eerst erg dun eerste jaars-ijs”, zegt Mark Serreze, directeur van het National Snow and Ice Data Center, volgens het artikel. “Dat verhoogt het schrikbeeld – de mogelijkheid – dat de Noordpool dit jaar ijsvrij zou kunnen worden.”

“We voorspellen dit jaar dat de Noordpool voor het eerst [in de geschiedenis] ijsvrij zal zijn,” zei David Barber van de Universiteit van Manitoba in juni 2008, volgens National Geographic News.

Noordpool zal over 5 tot 10 jaar ijsvrij zijn!

“Over vijf tot tien jaar zal er ‘s zomers geen ijs meer zijn op de Noordpool”, aldus The Associated Press, die James Hansen, directeur van NASA’s Goddard Institute of Space Sciences, citeerde.

IJsvrije Noordelijke IJszee vanaf 2014!

“De Noordelijke IJszee kan al in 2014 zo goed als ijsvrij zijn in de zomer,” zei Al Gore volgens USA Today.

Geen sneeuw meer vanaf 2020!

“Geniet nu van de sneeuw … tegen 2020 is het afgelopen,” meldde The Australian. Het sneeuwt nog steeds in Australië. Vorig jaar lag de sneeuwval zelfs aanzienlijk boven het gemiddelde.

IJsvrije noordpool over twee jaar!

“Wetenschappers waarschuwen – IJsvrij noordpoolgebied binnen twee jaar luidt methaanramp in”, volgens The Guardian.

Geen sneeuw meer!

“Het einde van sneeuw?” kopte een opinieartikel in de New York Times over de afnemende hoeveelheid sneeuw in het westen van de Verenigde Staten. De afgelopen tien jaar is de sneeuwval in de regio echter niet significant afgenomen.

We zullen worden zoals Venus bij 250 graden Celcius en zwavelzure regen

Nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de Verenigde Staten terugtrok uit het VN-klimaatakkoord van Parijs, zei natuurkundige Stephen Hawking volgens de BBC: “We zijn dicht bij het omslagpunt, waarna de opwarming van de aarde onomkeerbaar wordt. De beslissing van Trump zou de aarde over de rand kunnen duwen, om te worden zoals Venus, met een temperatuur van 250 graden [Celsius] en regen van zwavelzuur.”

Klimaatverandering maakt een einde aan sneeuw!

“Verminderde sneeuwval: Klimaatverandering zet de Australische ski-industrie op een helling,” berichtte The Sydney Morning Herald. Uit weergegevens blijkt dat het de afgelopen jaren zoals gewoonlijk heeft gesneeuwd in Australië.

Geen permanent poolijs vanaf 2022!

“De kans dat er na 2022 nog permanent ijs over is in het noordpoolgebied is vrijwel nihil”, aldus James Anderson, professor atmosferische chemie aan Harvard University, volgens Forbes.

Het einde van de sneeuw!

“Het einde van de sneeuw,” luidde de krantenkop van Australian Geographic. “Zou een opwarmend klimaat de prachtige berglandschappen van Australië in gevaar kunnen brengen?”

Zowel in 2021 als in 2022 was er geen noemenswaardig gebrek aan sneeuw in Australië.

Een ‘sneeuwvrij’ Californië

De Los Angeles Times publiceerde een verhaal met de kop: “Een ‘sneeuwvrij’ Californië zou wel eens eerder kunnen komen dan je denkt”.

Een paar weken later kondigde het UC Berkeley Central Sierra Snow Lab aan dat Californië zojuist de sneeuwrijkste december ooit had gehad.

Het einde van de sneeuw

” Het einde van de sneeuw dreigt 76 miljoen Amerikaanse levens te verstoren”, meldde Bloomberg, verwijzend naar voorspellingen over het verdwijnen van sneeuw in het westen van de Verenigde Staten.

Een paar maanden later beleefde het Sierra Nevada gebergte de op één na sneeuwrijkste winter ooit.

Het verdunnen van het poolijs is onomkeerbaar!

“Het poolijs is sinds 2007 ‘onomkeerbaar’ dunner geworden, zegt een studie”, meldt The Washington Post.

Het ijs is de afgelopen tien jaar niet veel dunner geworden.

Sinds 1979 hebben de zomerminima van de ijsdikte om de vijf tot zeven jaar een laagterecord bereikt. Sinds 2012 is er echter geen nieuw record meer geweest, zo blijkt uit de gegevens.

 

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 december 2023): INFOGRAPHIC: Climate Scientists’ Credibility Hurt

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.