Saturday, 25 May 2024
Een medisch medewerker behandelt een geïntubeerde niet-gevaccineerde 40-jarige patiënt die lijdt aan de gevolgen van Covid-19 op de ICU in het Hartford Hospital in Hartford, Connecticut op 18 januari 2022. (Foto door Joseph Prezioso / AFP) (Foto door JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images)

De meerderheid van de COVID-19-doden bestaat uit gevaccineerden: CDC gegevens

Uit gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bleek dat gevaccineerde en personen die een booster hebben gekregen de meeste COVID-19-doden in augustus voor hun rekening namen.

Van de in totaal 6.512 geregistreerde sterfgevallen in augustus 2022 werd 58,6 procent van de sterfgevallen toegeschreven aan gevaccineerde of mensen die een booster hebben gekregen, en blijkt een teken te zijn van een groeiende trend waarbij gevaccineerde personen steeds vaker de meerderheid vormen bij COVID-19-sterfgevallen.

In januari 2022 waren de COVID-19-sterfgevallen bij de gevaccineerden nog in de minderheid met 41 procent van de gegevens die betrekking hadden op gevaccineerde of personen die een booster kregen.

Uit analyse van de CDC-gegevens van juni en juli bleek echter dat meer dan 50 procent van de sterfgevallen werd gemeld bij gevaccineerde personen, respectievelijk 62 en 61 procent.

“We kunnen niet langer zeggen dat dit een pandemie is van de niet-gevaccineerden,” vertelde Cynthia Cox, de vice-voorzitter van de Kaiser Family Foundation aan de Washington Post in een artikel van 23 november.

Sterftegegevens COVID van september 2021 tot augustus 2022 (Met dank aan de Kaiser Family Foundation)

Cox, die voorstander was van COVID-19 vaccinatie, gaf drie redenen die kunnen verklaren waarom.

Een daarvan was dat de meerderheid van de Amerikanen ten minste de primaire serie heeft gekregen. Haar tweede reden is dat ouderen, die het grootste risico lopen om aan COVID te overlijden, ook eerder geneigd zijn zich te laten vaccineren.

De laatste reden van Cox was dat de werkzaamheid van het vaccin na verloop van tijd en naarmate de varianten resistenter worden, zal afnemen, en daarom adviseerde zij meer boosters te nemen.

Gebleken is dat de doeltreffendheid van het COVID-19-vaccin na enkele maanden sterk afneemt en soms verwaarloosbaar wordt.

Professor Jeffrey Townsend van Yale University, biostatisticus, en hoofdauteur van een onderzoek waarin de natuurlijke en gevaccineerde immuniteit tegen COVID-19 werd geëvalueerd, schreef in een e-mail aan The Epoch Times dat het in dit stadium van de pandemie beter is om, in plaats van de gevaccineerden te vergelijken met de niet-gevaccineerden, te kijken naar de tijd die een individu heeft gehad sinds zijn laatste blootstelling, waarbij blootstelling staat voor vaccinaties of infecties.

“De meeste mensen hebben een of andere vorm van blootstelling gehad, de tijd sinds de laatste blootstelling, samen met wat de laatste blootstelling was, dicteert het niveau van immuniteit en kan de meeste variatie in vatbaarheid, morbiditeit en mortaliteit verklaren,” schreef Townsend.

Momenteel hebben langetermijnstudies over immuniteit tegen COVID-19 aangetoond dat of iemand nu gevaccineerd is of besmet met COVID-19, zijn immuniteit na verloop van tijd afneemt.

Ander onderzoek vergeleek natuurlijke immuniteit met vaccinaties en toonde vaak aan dat vaccinatie veel sneller afneemt dan natuurlijke infectie.

Sommige wetenschappers stelden ook dat mRNA-vaccins de natuurlijke immuunrespons van het lichaam kunnen verstoren. Aangezien de huidige technologie die bij mRNA-vaccins wordt gebruikt “het mRNA voor de cellulaire afweer kan verbergen en een langere biologische halfwaardetijd en een hoge productie van spike-eiwit kan bevorderen”, aldus een artikel uit juni 2022, gepubliceerd in Food and Chemical Toxicology. Het spike-eiwit is het belangrijkste pathogene onderdeel van het SARS-CoV-2-virus.

Clinici trekken het verhaal van de ‘pandemie van de niet-gevaccineerden’ in twijfel

Internist en cardioloog Dr. Peter McCullough vertelde The Epoch Times dat de pandemie in 2020, waar er geen vaccins beschikbaar waren, alleen door de niet-gevaccineerden werd aangedreven en vanaf 2021 waren het vooral de gevaccineerden die aan COVID-19 stierven. Hij redeneerde dat het simpelweg komt doordat het vaccin weinig deed om de sterfte onder controle te houden.

“[De CDC-gegevens] zijn veel te laat met het trekken van die conclusie, [de gevaccineerden] namen waarschijnlijk de meerderheid aan ergens in de loop van 2021,” zei McCullough.

In 2020 werden meer dan 385.000 COVID-doden gedocumenteerd door de CDC, terwijl er in 2021, toen de vaccinaties werden uitgerold, meer dan 463.000 COVID-19-doden waren.

Tegen juni van 2021 had ongeveer 53 procent van de Amerikaanse bevolking hun eerste dosis ontvangen en was 44 procent volledig gevaccineerd.

Toch was er weinig verschil in COVID-19 sterfgevallen tussen de eerste helft van 2021 en de tweede helft, met meer dan 244.000 gevallen (meer dan 50 procent van het hele jaar) gemeld van juli tot december.

“Het kan zeker niet zo zijn dat we de niet-gevaccineerden de schuld geven van COVID-doden. En we zouden zeker niet concluderen dat de vaccins enig effect hebben gehad, aangezien het merendeel van de sterfgevallen plaatsvond in het tijdperk van de vaccinaties,” aldus McCullough.

Gegevens van andere landen hebben ook aangetoond dat meer gevaccineerde patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen met COVID naarmate de vaccinatiegraad stijgt.

Al in januari 2022 bleek uit ziekenhuisgegevens van de staat New South Wales (NSW) in Australië dat een groter deel van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten gevaccineerd was. De gevaccineerden droegen bij aan 50,3 procent van de IC-presentaties in vergelijking met de 49,1 procent die niet gevaccineerd waren.

NSW was de enige staat die de vaccinatiestatus van de mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen, bleef bijhouden en bekendmaken. Het is een van de meest gevaccineerde staten; op 24 november had meer dan 80 procent van de mensen boven de 16 jaar hun eerste boosters ontvangen.

Uit de meest recente wekelijkse gegevens van NSW blijkt nog steeds dat de gevaccineerden de meerderheid uitmaken van de COVID-ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfgevallen. Uit het meest recente verslag van 12 november blijkt dat niet-gevaccineerde patiënten verantwoordelijk zijn voor 21 procent van de COVID-sterfgevallen en minder dan 1 procent van de ziekenhuisopnames en IC-opnames.

Er zij echter op gewezen dat in het verslag slechts 24 gevallen van COVID-sterfte werden gemeld, met 440 ziekenhuisopnames en 40 IC-opnames, wat wijst op een afname van de ernst van de ziekte.

Sterftegegevens uit Manitoba in Canada in de week van 31 juli tot 6 aug. 2022 toonden ook aan dat terwijl de bevolking die een booster kregen 70 procent van alle COVID-sterfgevallen uitmaakte en dat de niet-gevaccineerden bijdroegen aan minder dan 10 procent van de sterfgevallen. Dit is met 43 procent van de bevolking die een booster kreeg.

Rapporten uit het VK lieten ook soortgelijke bevindingen zien. Uit een gepubliceerd rapport (pdf) op 31 maart 2022, bleek dat bijna 73 procent van de COVID-sterftegevallen plaatsvond bij personen die een booster hadden gekregen, terwijl 10 procent werd toegeschreven aan niet-gevaccineerden. Op dat moment kreeg meer dan 57 procent van de bevolking een boostershot en 73 procent kreeg zijn primaire dosis.

Ongevaccineerde sterftecijfers weerspiegelen misschien niet het hele plaatje

McCullough voegde eraan toe dat door de afname van de algemene ernst van de ziekte met Omicron, de gegevens mogelijk geen nauwkeurig beeld geven van het aantal COVID-doden.

“De overlijdensgegevens van de CDC moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat ze niet worden beoordeeld als stervend aan COVID. Ze kunnen daadwerkelijk sterven met COVID.”

De website van de CDC schat momenteel dat slechts 10 procent van de COVID-19 sterfgevallen COVID als doodsoorzaak heeft. Daarom kunnen er gevallen zijn die als COVID-sterfte worden geteld, ook al was COVID niet de belangrijkste oorzaak van het overlijden.

McCullough gaf het voorbeeld van iemand die in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een hartaanval en positief test op de COVID-test omdat hij de ziekte zes maanden geleden heeft opgelopen.

Dit zou kunnen betekenen dat voor sommige sterfgevallen “het relatief irrelevant is of ze wel of niet gevaccineerd zijn”, aldus McCullough.

McCullough zei dat studies die COVID-ziekenhuisopnames evalueren maar niet beoordelen op COVID-ziekten of ademhalingsziekten, mogelijk ook geen directe weerspiegeling zijn van de prevalentie of de significantie van COVID-ziekten.

“Patiënten kunnen gedurende vele maanden na de ziekte met tussenpozen positief zijn voor COVID. Dus als een patiënt binnenkomt voor een verstuikte enkel of een niet gerelateerd probleem, kunnen ze dat meetellen als COVID opname.”

McCullough waarschuwde ook dat ziekenhuisstudies over ziekte-uitkomsten tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen vaak vaccingegevens verzamelden die niet gesynchroniseerd waren met het rapport van de Amerikaanse administratie van vaccinaties.

“De elektronische medische dossiers van het ziekenhuis gaan ervan uit dat de patiënt niet gevaccineerd is, tenzij de patiënt echt aantoont dat hij wel degelijk gevaccineerd is. Veel patiënten die aan de beademing liggen op de ICU, kunnen hun vaccinatiekaart niet overleggen.” In de MMWR-rapporten van de CDC worden mensen die gevaccineerd waren, maar hun twee primaire injecties minder dan 14 dagen voor de eerste infectie ontvingen, als niet-gevaccineerd beschouwd; in een ander rapport werd geschreven dat niet-gevaccineerden ook mensen omvatten die niet aan het register konden worden gekoppeld.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 december 2022): Vaccinated People Make Up Majority of COVID-19 Deaths: CDC Data

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.