Saturday, 25 May 2024
Het belang om een echtgeno(o)t(e) met waardigheid en eerbied te behandelen wordt benadrukt door huwelijkshandboeken, predikanten en raadgevers. (Biba Kayewich)

De sleutel tot een liefdevol huwelijk wordt gespeld als R-E-S-P-E-C-T

Respect is een groot woord, vooral als het om het huwelijk gaat.

Onder het begrip ‘respect’ vallen ook andere woorden zoals geduld, eerlijkheid, een luisterend oor en beleefdheid.

De meesten van ons tonen respect voor onze kinderen, buren, vrienden, leidinggevenden en werknemers, maar bij onze partners ontbreekt dit gepaste respect soms. Dit is niet zo goed. Net zoals de meeste echtparen wier huwelijken tientallen jaren van stormen en beproevingen hebben overleefd, blijkt daaruit dat respect een vitaal ingrediënt is voor een succesvol huwelijk.

Oude en nieuwe huwelijkshandboeken, online sites over succesvolle huwelijken, predikanten en raadgevers benadrukken allemaal het belang van een waardige en attente behandeling van de echtgeno(o)t(e). Een man zou bijvoorbeeld kunnen vragen naar de werkdag van zijn vrouw en echt luisteren naar wat haar antwoord is. Een vrouw zou hetzelfde kunnen doen. Wanneer één van hen een fout maakt – of het nu gaat om een belangrijke brief vergeten op de post te doen of het ophalen van Parmezaanse kaas bij de kruidenier – in plaats van negatief te reageren of boos te worden, leert een goede echtgeno(o)t(e) zijn of haar schouders op te halen over deze onbenullige zaken en verder te gaan met het leven. Het draait allemaal om respect.

In dit advies echter, worden echter vaak andere belangrijke aspecten van respect, dat ten grondslag ligt aan de relatie tussen man en vrouw, ofwel over het hoofd gezien, ofwel ontbreken deze volledig.

Uzelf, het huwelijk en uw toekomstige echtgeno(o)t(e)

Met uitzondering van bepaalde gelovige jongeren is “Ik behoud mezelf enkel voor het huwelijk” niet bepaald een synoniem in onze cultuur. Sterker nog, beroemdheden als Amerikaans voetbalspeler Tim Tebow en countryzangeres Carrie Underwood die zich allebei inzetten voor onthouding, worden gezien als ongewone, exotische buitenbeentjes die de media in de war brengen.

In plaats daarvan zien velen van hen die hopen ooit in het huwelijk te treden hun twintiger jaren als een tijd om te experimenteren en wat “plezier” te hebben, terwijl ze toch naar een toekomstige man of vrouw verlangen. Sommige jonge mannen en vrouwen rotzooien maar wat rond op datingsites “op zoek naar liefde” zonder veel aandacht te besteden aan een langdurige relatie. Voor anderen biedt seks vermaak, lichamelijk genot, of voedsel voor het ego; zij denken weinig na over de gevolgen in de toekomst. Ze zien niet in dat wanneer ze zichzelf zo vrijelijk weggeven, dat ze ook, beetje bij beetje, stukjes van hun hart weggeven.

Het is vreemd als je erover nadenkt. Jonge mensen besteden jaren aan onderwijs en opleiding om zich voor te bereiden op een baan of een beroep, maar krijgen weinig huwelijksvoorbereiding of onderwijs. De gelukkigen groeien op in een gezin met twee ouders die van elkaar houden en zo als voorbeeld dienen voor het huwelijk. De rest krijgt zijn lessen in liefde en huwelijk uit romantische films, advies van vrienden en persoonlijke ervaring.

Deze verminderde interesse in het huwelijk komt tot uiting in de daling van het aantal huwelijken in de afgelopen 30 jaar, met in het bijzonder een scherpe daling in 2020.

Door eerbied voor het echtelijke huwelijk te bevorderen, zelfs onder jongvolwassenen, kunnen de kansen op een gelukkige relatie en band tussen man en vrouw toenemen.

Trouwgeloften houden enorme verbintenissen in om je partner door dik en dun te respecteren en te steunen.  (Biba Kayewich)

De dingen die we met ons meedragen

Ongeacht de leeftijd waarop we ons verloven of trouwen, we brengen allemaal onze bagage mee in een relatie.  We hebben allemaal persoonlijke problemen gehad, en dat geldt ook voor degene met wie we trouwen: een vreselijke jeugd, problemen met alcohol of drugs, relaties die ons vermogen om andere mensen te vertrouwen hebben aangetast, geldproblemen, echtscheiding.

In een oprechte relatie zijn we al ruim van tevoren op de hoogte van deze beperkingen of problemen, en een doorgaand begrip en respect voor die achtergronden zal man en vrouw helpen de obstakels te overwinnen die hierdoor kunnen ontstaan. Een vrouw die ik ken is bijvoorbeeld onlangs getrouwd met een man van wie ze zielsveel houdt. Beiden zijn midden dertig, voor beiden was het hun eerste huwelijk, en ze hebben zich goed aangepast aan het leven samen na jaren alleen te hebben geleefd. De echtgenoot lijdt echter aan stress en grote nervositeit, medische aandoeningen die hem sinds de huwelijksreis tweemaal in het ziekenhuis hebben doen belanden. Zijn ziekte, veroorzaakt door financiële problemen, heeft ongetwijfeld een zware stempel gedrukt op hun huwelijk, maar omdat zij zich bewust was van zijn problemen, heeft deze vrouw zich dapper staande gehouden onder deze moeilijkheden en hem voortdurend haar liefde en steun geboden.

Goede vrienden kunnen voor specifieke problemen zorgen in een huwelijk. Een pasgetrouwde vrouw wordt het al snel beu dat de beste vriend van haar man onaangekondigd elke zondagmiddag komt opdagen voor bier en voetbal, zoals hij al jaren doet. Ondertussen kan haar man geconfronteerd worden met haar beste vriendin, wiens venijnige opmerkingen haar jaloezie op hem en zijn vooraanstaande plaats in het leven van haar vriendin aantonen.

Op een open en eerlijke manier door deze obstakels heen werken en elkaar het nodige respect tonen zijn de kenmerken van een sterke verbintenis.

Schoonouders

Dus de vrouw zegt: “Kan mijn moeder dit weekend naar beneden komen?” Haar man vraagt, “Waarom?” De vrouw zegt: “Ze zit al twee weken lang op het dak.” (Komt van de Engelse uitdrukking: “to go through the roof”, en betekent “erg boos en overstuur zijn”).

Er zijn duizenden ouderwetse grappen over schoonmoeders zoals deze, en ze kunnen even een glimlach op je gezicht brengen, maar de waarheid is dat wanneer je trouwt, je niet alleen met die persoon trouwt, maar ook met een familie. De meeste aanstaande bruidsparen krijgen dit advies wel eens, maar hoeveel van hen besteden er daadwerkelijk aandacht aan? Hoeveel staan er stil bij: “Voor de rest van mijn leven breng ik Kerstmis door met de familie van mijn vrouw”, of “Wat als ze denken dat ik niet goed genoeg ben voor hun zoon?”.

In deze relaties met familieleden is respect van vitaal belang. Het vaststellen van enkele regels van gezond verstand tussen man en vrouw zal helpen de hartelijkheid en harmonie te bewaren. Vermijd klagen tegen uw echtgeno(o)t(e) over zijn of  haar familieleden. Behandel diezelfde familieleden met respect, zelfs in moeilijke tijden. Wees voorzichtig met negatieve opmerkingen, zelfs als ze ondersteunend lijken, wanneer uw echtgeno(o)t(e) klaagt over moeilijkheden met zijn ouders, broers en zussen, tantes of ooms. En tenslotte, als de situatie echt ondraaglijk wordt, ga dan met je vrouw of man aan tafel zitten en bedenk een plan voor het omgaan met toekomstige onaangename incidenten waarbij je eigen zelfrespect behouden blijft.

De geloften

Op hun grote dag wisselen een bruid en een bruidegom geloften uit – sommige eeuwenoud, andere door het bruidspaar zelf geschreven. Sommige worden uitgesproken bij een kerkaltaar, sommige op een strand of in een historisch gebouw of park, en andere in het kantoor van een vrederechter.

Wat de omstandigheden ook zijn, veel echtparen besteden op dat moment waarschijnlijk weinig aandacht aan de ware betekenis van de geloften die zij afleggen. Tenslotte beloven ze elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen, vaak “tot de dood ons scheidt”, in het openbaar, soms in het bijzijn van tientallen belangstellenden. Het paar is nerveus, en terecht, en we kunnen gerust aannemen dat de meesten van hen gewoon proberen de juiste woorden of formule te zeggen of te herhalen, zonder zich op dat moment te concentreren op de betekenis ervan.

Toch houden deze geloften enorme verplichtingen in. Het zijn geloften, geen slappe, halfslachtige toezeggingen. We horen nooit iemand die belooft “bij je te blijven tot ik van gedachten verander” of “te hebben en te houden tot er een beter iemand komt”.

Het respect voor het huwelijk kan worden vergroot, in goede en in slechte tijden, door van tijd tot tijd terug te keren naar die geloften en te onthouden wat ze betekenen. Sommige stellen lezen ze hardop voor op hun trouwdag, terwijl anderen hun geloften regelmatig informeel of tijdens een speciale ceremonie vernieuwen. Respecteer de geloften en u respecteert uw echtgeno(o)t(e) en uw huwelijk.

Respect bloeit

Deze verruimingen van respect in een huwelijk hebben een boemerang effect. De man die zich niet boos of minachtend opstelt tegenover een kritische schoonvader wint misschien niet zijn achting, maar zijn zelfbeheersing zal de genegenheid van zijn vrouw vergroten. De 22-jarige die “zichzelf spaart voor het huwelijk” eert in feite de echtgeno(o)t(e) die hij of zij nog moet ontmoeten. Wat zij opofferen aan respect, zelfs wanneer dat moeilijk of onaangenaam is, komt in overvloed bij hen terug.

Liefde en respect in een huwelijk zijn net als zon en regen in een tuin. De rozen hebben het allebei nodig om te bloeien.

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 november 2022): The Key to a Loving Marriage Is Spelled R-E-S-P-E-C-T

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.