Wednesday, 17 Jul 2024
Een algemeen beeld van het Barclays Bank Fleet Street filiaal in Londen, Engeland, op 16 februari 2010. (Dan Kitwood/Getty Images)

Analyse: Banken nemen het voortouw in het opzetten van persoonlijk sociaal kredietsysteem

Britse ministers voorkomen dat banken klanten opzeggen vanwege hun politieke opvattingen

Grote financiële banken lijken het voortouw te nemen in een trent om een systeem van persoonlijke sociale kredietscores op te bouwen.

Deze week werd de Britse bank Barclays beschuldigd van het afsluiten van rekeningen van haar klanten om politieke of religieuze redenen. Dit volgde op onthullingen in april dat Coutts, een privébank die eigendom is van de Britse bank NatWest, de rekeningen zou hebben gesloten en persoonlijke informatie zou hebben gepubliceerd van de conservatieve politicus Nigel Farage, een van de belangrijkste Brexit-voorstanders en een aanhanger van het beleid van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.

En Britse banken zijn niet de enigen. Velen zeggen dat de grootste banken van Amerika op één lijn zitten met Britse banken bij het opstellen van politieke en sociale criteria voor hun klanten en het straffen van degenen die zich daar niet aan houden.

“Helaas is wat we nu zien bij NatWest en Barclays niet verrassend,” vertelde Justin Haskins, directeur van het Heartland Institute, aan The Epoch Times. “Er is erg veel bewijs dat aantoont dat veel van Amerika’s grootste en machtigste banken klanten discrimineren vanwege hun ideologische, sociale, culturele, religieuze of politieke opvattingen.”

“Door middel van verschillende beleidslijnen en kaders op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) kiezen banken er regelmatig voor om klanten uit te sluiten die worden beschouwd als ‘reputatierisico’ of die deel uitmaken van sectoren die door elites en hun machtige instellingen worden verafschuwd”, aldus Haskins.

Britse ministers geven banken die discrimineren de schuld

In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar regelgevende instanties geen actie hebben ondernomen, zijn Britse ministers tussenbeide gekomen om hun burgers te beschermen tegen politieke discriminatie.

“Andrew Griffith, de minister van Economische Zaken van het Verenigd Koninkrijk, heeft onlangs een ontmoeting gehad met een aantal grote banken en heeft ze allemaal zover gekregen dat ze zich committeren aan een principe van non-discriminatie, gebaseerd op de wettelijke bepalingen,” vertelde Michael Ross, raadsman van de Alliance Defending Freedom (ADF), aan The Epoch Times.

Daarnaast zijn er momenteel wetten in de maak om Britse banken te verbieden klanten te discrimineren op politieke of religieuze gronden.

De Britse minister van Financiën, barones Penn, verklaarde vorige week het volgende: “Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het recht op wettelijke vrijheid van meningsuiting fundamenteel is. En waar dat in twijfel lijkt te worden getrokken bij het leveren van diensten, hebben we reden om ons zorgen te maken.”

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Cleverly, verklaarde dat het afsluiten van de rekeningen van Farage “op alle niveaus verkeerd was.”

“Dit ondermijnt volledig het vertrouwen dat we hebben in onze bank- en financiële systemen,” zei de heer Cleverly. “We zouden beter moeten weten.”

Suella Braverman, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, plaatste op 19 juli op Twitter: “Het Coutts-schandaal legt de sinistere aard bloot van een groot deel van de Diversity, Equity & Inclusion-industrie. Blijkbaar kan iedereen die onze grenzen wil controleren & de instroom wil tegenhouden, worden gebrandmerkt als ‘xenofoob’ & kan hun bankrekening worden afgesloten in de naam van ‘inclusiviteit’.”

Het hoofdkantoor van de private bank Coutts in Londen op 28 juli 2023. (HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images)

Als onderdeel van de nieuwe Britse regelgeving moeten banken die rekeningen van klanten sluiten een reden opgeven en hebben klanten het recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de bank. Banken die blijven discrimineren kunnen hun vergunning kwijtraken.

Ondertussen lijken de Britse banken zelf zich tegen dit beleid te keren, of in ieder geval tegen de ongunstige publiciteit waarmee ze nu te maken krijgen.

Op 26 juli nam NatWest Chief Executive Alison Rose ontslag nadat de beschuldigingen van de heer Farage bevestigd waren en onthuld werd dat ze de details van de heer Farage besproken had met BBC news. Rose verklaarde dat ze schuldig was aan een “ernstige beoordelingsfout”.

Op donderdag nam Peter Flavel, CEO van Coutts, ook ontslag en zei dat hij “de uiteindelijke verantwoordelijkheid” nam voor het afsluiten van de bankrekeningen van de heer Farage. De gegevenswaakhond van de Britse overheid heeft een onderzoek beloofd en een brief naar de banken gestuurd om hen eraan te herinneren dat de persoonlijke informatie van klanten privé moet blijven.

John Edwards, de Britse commissaris voor informatie, zei hierover het volgende: “De geheimhoudingsplicht van banken is meer dan honderd jaar oud en het is duidelijk dat deze niet toestaat dat persoonlijke informatie van een klant met de media wordt besproken.

“We vertrouwen de banken met ons geld en met onze persoonlijke informatie”, aldus Edwards. “Telkens wanneer dit vertrouwen geschonden is, is dat verontrustend voor de klanten van een bank en voor regelgevers zoals ikzelf.”

Amerikaanse banken discrimineren ook, zeggen experts

JPMorgan Chase, de grootste bank van Amerika, heeft ook te maken gehad met beschuldigingen van politieke en religieuze discriminatie.

“We zien dit ook al gebeuren in de VS”, zei ADF’s Mr. Ross.

“Hiervoor waren er natuurlijk Sam Brownback en het National Committee for Religious Freedom,” zei hij, verwijzend naar rekeningen die door JPMorgan Chase gesloten zouden zijn. “Chase heeft een paar jaar geleden ook Defense of Liberty opgezegd, gepensioneerd generaal Michael Flynn, de Family Council, en ze zijn allemaal aangemerkt als hoog risico of reputatierisico.”

In mei spande oud-aandeelhouder David Bahnsen van JPMorgan Chase een rechtszaak aan tegen de bank, waarin hij beweerde dat de bank om politieke redenen de rekeningen had gesloten van een religieuze organisatie die was opgericht door voormalig senator en Amerikaans ambassadeur voor internationale godsdienstvrijheid Sam Brownback.

Hoewel de actie uiteindelijk geen meerderheid kreeg van de aandeelhouders, verklaarde Bahnsen: “Eén ding weet ik zeker: de volgende keer dat een bankdirecteur beslist om een rekening te sluiten voor iemand als ambassadeur Brownback, zullen ze zich wel twee keer bedenken. Dit werd breed uitgesmeerd door zowel de linkse als de rechtse pers en ik geloof niet dat het JPMorgan goed heeft gedaan.”

In november 2021 annuleerde WePay, een bedrijf voor betalingsdiensten dat eigendom is van JPMorgan Chase, abrupt de diensten die ze leverden aan Defense of Liberty, een conservatieve organisatie, voor een evenement met Donald Trump Jr. WePay zei toen dat ze niemand zouden bedienen die “haat, geweld, raciale intolerantie, terrorisme, de financiële exploitatie van een misdaad” promoot.

Dit was aanleiding voor de penningmeester van de staat Missouri, Scott Fitzpatrick, om te dreigen dat de staat Missouri geen zaken meer zou doen met de bank.

Mensen lopen langs een bord voor JPMorgan Chase & Co. op het hoofdkantoor in Manhattan in New York City op 2 oktober 2012. (Spencer Platt/Getty Images)

In juli 2021 kreeg Family Council te maken met een soortgelijke dienstweigering.

“Hoewel Family Council over het algemeen probeert te vermijden om zaken te doen met bedrijven als Chase, ontving ons kantoor op 7 juli 2021 om 10:29 uur een korte e-mail van onze creditcardverwerker—een bedrijf dat eigendom is van J.P. Morgan Chase—met de mededeling: ‘Helaas kunnen we uw bedrijf niet langer ondersteunen.’ Om 10:30 uur beëindigden ze onze account en konden we geen donaties meer accepteren”, aldus Family Council.

“Bijna twee jaar lang hadden we dit bedrijf gebruikt om donaties te verwerken die onze supporters via onze websites aan Family Council en de Education Alliance hadden gedaan. Als je met een creditcard of bankpas doneerde, verwerkte dit bedrijf de transactie. Zonder een verwerker is het onmogelijk voor een non-profit om online donaties te accepteren.”

Op 23 maart schreven financiële functionarissen uit 14 staten een brief aan Jamie Dimon, CEO van JPMorgan, waarin ze hun “bezorgdheid uitten over het feit dat de bank bezig is met wat lijkt op politiek gemotiveerd de-banking van bepaalde sectoren, individuen en groepen.”

“Een groot aantal van onze pensioenfondsen zijn directe aandeelhouders van Chase, en als rentmeesters van de investeringsdollars van onze staten, zijn we bezorgd dat het recente patroon van het duidelijk politiek gemotiveerde “de-banking” van het bedrijf een schending is van haar fiduciaire plicht,” verklaarden ze. “Volgens de wet moeten u en de andere functionarissen van het bedrijf handelen om winst te maximaliseren en mogen zij het financiële welzijn van het bedrijf op de lange termijn niet ondergeschikt maken aan externe persoonlijke of politieke doeleinden.”

En op 2 mei schreven 19 procureurs-generaal een brief aan Dimon waarin stond: “Het is duidelijk dat JPMorgan Chase & Co. aanhoudend bepaalde klanten heeft gediscrimineerd vanwege hun religieuze of politieke overtuiging.

“Deze discriminatie is onaanvaardbaar,” schreven de AG’s. “Chase moet een einde maken aan dergelijk gedrag en zijn bedrijfspraktijken in lijn brengen met het antidiscriminatiebeleid dat Chase verkondigt.”

Discriminatie kan zich verspreiden buiten de politiek

Sommigen zeggen zich zorgen te maken dat bankdiscriminatie zich zou kunnen uitbreiden van politieke en religieuze standpunten naar een breder sociaal kredietsysteem dat ook zaken als milieugedrag en wapenbezit zou kunnen omvatten.

“Er is alle reden om aan te nemen dat de huidige discriminerende praktijken in het bankwezen zich binnenkort zouden kunnen uitbreiden naar persoonlijke CO2-uitstoot of wapenaankopen”, aldus Haskins.

“Banken en andere financiële instellingen zijn al begonnen met het discrimineren van wapenbedrijven, hetzij door hogere kosten of tarieven, hetzij door te weigeren om zaken te doen, en elke grote bank in de Verenigde Staten, van Bank of America tot Citi en Wells Fargo, hebben gezegd dat ze begonnen zijn met het proces om de CO2-uitstoot uit hun hele bedrijfsmodel te halen, inclusief leningen en bankdiensten,” zei hij. “Dit zal een paar decennia duren, maar als deze banken hun plannen doorzetten, zullen individuen en bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen—wat vandaag de dag neerkomt zowat iedereen—enorm worden getroffen.”

“Het beleid dat ze gebruiken om dit te doen is zeer expansief beleid, zoals ‘reputatierisico’ of ‘politiek prominente persoon’,” zei de heer Ross. “Er is niet echt een beperkend principe en dus kunnen we zeker zien dat het gericht is op elke soort politieke tegenstander of iedereen die standpunten heeft die activisten of zelfs overheidsactoren onpopulair vinden.”

“We hebben Chase nauwlettend in de gaten gehouden, dat generaal Flynn heeft uitgesloten en andere conservatieven heeft uitgesloten, en afgelopen herfst de organisatie van ambassadeur Brownback heeft uitgesloten”, vertelde Scott Shepard, directeur bij het National Center for Public Policy Research, aan The Epoch Times.

“En vorige week nog hebben ze een paar doktoren uitgesloten die praten over de ineffectiviteit van [COVID-19] vaccins, dat ze de overdracht niet stoppen, dat ze de gebruikers niet immuun maken, etc., en de bank heeft nog steeds niet uitgelegd waarom,” zei Shepard. Shepard: “We hebben soortgelijk gedrag gezien bij Bank of America, samen met Bank of America die privé-informatie deelde over de transacties van klanten zonder bevelschrift. En vorige week kwamen we erachter dat dat voortdurend gebeurt; aldus [FBI-directeur] Chris Wray.”

FBI-directeur Christopher Wray getuigt tijdens een hoorzitting van de House Judiciary Committee over het toezicht op het Federal Bureau of Investigation op Capitol Hill in Washington op 12 juli 2023. (Drew Angerer/Getty Images)

Tijdens een hoorzitting in het Congres op 12 juli vroeg Rep. Thomas Massie (R-Ky.) aan Mr. Wray: “George Hill, voormalig FBI toezichthoudend inlichtingenanalist in Boston, vertelde ons dat Bank of America, zonder wettelijk proces, aan de FBI gegevens gaf over wapenaankopen zonder geografische grenzen voor iedereen die klant was bij de Bank of America. Is dat waar?”

Waarop Mr. Wray antwoordde: “Een aantal partners in het bedrijfsleven, waaronder financiële instellingen, delen voortdurend informatie met ons over mogelijke criminele activiteiten en ik heb begrepen dat dat volledig legaal is.”

Sommigen hebben betoogd dat banken, als particuliere bedrijven, vrij zijn om zaken te doen met welke klanten ze maar willen. Dit standpunt is echter aangevochten op grond van het feit dat financiële diensten cruciaal zijn voor het vermogen van mensen en organisaties om te kunnen functioneren in de moderne samenleving.

“Banken in het bijzonder ontvangen erg veel reddingsoperaties en voordelen van de overheid en van de belastingbetalers hier,” zei Ross. “Ze doen dit zodat ze het publiek kunnen dienen.”

“Dus als ze zich omdraaien en deze financiële diensten als wapens gaan gebruiken om mensen met een mening die hen niet aanstaat de pas af te snijden, dan schenden ze het vertrouwen van het publiek,” merkte hij op.

“De Amerikaanse banken die de leiding lijken te nemen in dit de-banking en discriminatiebeleid zijn de too-big-to-fail banken,” zei Shepard. “Als je wordt gesteund door Amerikaanse belastingbetalers, mag je je winst houden maar dekken wij je verliezen—dan mag je niet discrimineren tegen het gezichtspunt van welke Amerikaan dan ook.”

The Epoch Times heeft JPMorgan Chase, NatWest en Barclays om commentaar gevraagd voor dit artikel, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 juli 2023): IN DEPTH: Banks Take the Lead in Establishing Personal Social Credit System, Critics Charge

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.