Wednesday, 17 Jul 2024
Openbare aanklager John Durham arriveert bij de federale rechtbank in Washington op 18 mei 2022. (Teng Chen voor The Epoch Times)

Durham-verslag onthult enorme fouten in FBI-onderzoek naar Trump

Onderzoek was "zeer gebrekkig" en FBI was verblind door vooringenomenheid

Volgens het verslag van openbaar aanklager John Durham, heeft de FBI de mensen die verbonden waren met de informatie die werd gebruikt om een volledig onderzoek naar de Trump-campagne te openen gedurende de presidentsverkiezingen van 2016 niet ondervraagd.

De FBI heeft het eerste onderzoek in allerijl geopend op basis van ongecontroleerde inlichtingen uit Australië, volgens Durham, die bijna drie jaar onderzoek heeft gedaan naar de oorsprong van het onderzoek van de FBI naar de Trump-campagne.

De haast van de FBI om het onderzoek te openen en het slordige bewijsmateriaal dat als uitgangspunt voor het onderzoek werd gebruikt, komen niet overeen met de gebruikelijke wijze waarop de FBI andere politiek gevoelige onderzoeken in 2016 behandelde, aldus het verslag. Daartegenover staat bijvoorbeeld het onderzoek naar de Clinton Foundation, dat in de aanloop naar de verkiezingsdag in 2016 zo goed als bevroren was.

Het langverwachte verslag (pdf), waarvan The Epoch Times een kopie kreeg voordat het openbaar werd gemaakt, gaat ook in op andere controversiële aspecten van ‘Crossfire Hurricane’, de FBI codenaam voor het onderzoek naar de Trump-campagne.

“De objectieve feiten tonen aan dat de manier hoe de FBI belangrijke aspecten van deze zaak heeft behandeld, ernstig tekortschoot,” stelt het verslag.

De openbaar aanklager betwistte verder de foutieve aanvraag van de FBI om Carter Page, een campagne-medewerker van Trump, te surveilleren. FBI-agenten vroegen om verlenging van de geheime bevelschriften voor Page, hoewel ze zowel toen als later toegaven dat ze daartoe geen gegronde reden hadden.

Durham concludeert dat de FBI zijn “belangrijke missie van strikte trouw aan de wet” niet heeft waargemaakt.

De openbaar aanklager “beveelt geen grote veranderingen aan in de richtlijnen en het beleid dat het Departement en de FBI nu hanteren.”

“Het antwoord is niet het opstellen van nieuwe regels, maar een herwaardering van de oude”, aldus het verslag.

Pagina’s uit het Durham-verslag, waarvan The Epoch Times een kopie heeft gekregen. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

“Het uitvaardigen van nieuwe regels en voorschriften die in bijkomende trainingssessies moeten worden aangeleerd, zal waarschijnlijk een zinloze oefening zijn wanneer blijkt dat de leidende beginselen van de FBI van ‘Trouw, Moed en Integriteit’ niet zijn verankerd in de harten en geesten van degenen die beëdigd zijn om te voldoen aan de missie van de FBI: ‘Het Amerikaanse volk beschermen en de grondwet van de Verenigde Staten handhaven’.”

Trump, die het onderzoek lang heeft veroordeeld als een heksenjacht en als bedrog, reageerde op de publicatie van het verslag op zijn eigen online platform ‘Truth Social’.

“WOW, na uitgebreid onderzoek concludeert openbaar aanklager John Durham dat de FBI nooit het Trump-Russia-onderzoek had moeten starten!” schreef de voormalige president.

“Met andere woorden, het Amerikaanse publiek werd opgelicht, net zoals het nu wordt opgelicht door degenen die de GROOTHEID voor AMERIKA niet willen inzien!”

De FBI verklaarde aan The Epoch Times: “Het gedrag in 2016 en 2017 dat openbaar aanklager Durham onderzocht, was de reden dat de huidige FBI-leiding al tientallen corrigerende maatregelen doorvoerde, die inmiddels al enige tijd van kracht zijn.

“Waren die hervormingen in 2016 van kracht geweest, dan hadden de misstappen die in het verslag worden genoemd voorkomen kunnen worden. Dit verslag versterkt het belang om ervoor te zorgen dat de FBI zijn werk blijft doen met de strengheid, objectiviteit en professionaliteit die het Amerikaanse volk verdient en terecht verwacht.”

Opening van de zaak ‘Crossfire Hurricane’

De FBI sprak blijkbaar niet met de mensen die de informatie verstrekten die gebruikt werd voor het openen van het onderzoek, ontdekte Durham.

De FBI heeft ook verzuimd zijn eigen databases te onderzoeken, andere inlichtingendiensten te raadplegen, essentiële getuigen te ondervragen en “een van de standaard analytische instrumenten te gebruiken die de FBI gewoonlijk gebruikt bij het evalueren van ruwe inlichtingen”, aldus het verslag.

Hoewel Durham geen motief toeschrijft voor het slordige werk, wijst hij op “uitgesproken vijandige gevoelens jegens Trump” van Peter Strzok, de persoon die de leiding had over het onderzoek.

Als de FBI zijn eigen regels had gevolgd, zouden de agenten van het bureau hebben ontdekt dat noch het bureau, noch de CIA enig bewijs hadden dat Trump of iemand in zijn campagne op enig moment tijdens de campagne contact had gehad met Russische inlichtingendiensten, aldus het verslag.

De behandeling van het Trump-onderzoek stond in schril contrast met de voorzichtige aanpak van de FBI bij de behandeling van zaken die betrekking hadden op de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, de toenmalige tegenkandidaat voor het presidentschap, aldus het verslag. Zo beperkten de FBI en Justitie bijvoorbeeld een onderzoek naar de Clinton Foundation zodat er weinig tot geen verdere onderzoeksactiviteiten konden plaatsvinden in de maanden voor de verkiezingen.

FBI-agent Peter Strzok tijdens een getuigenis voor het Congres op 12 juli 2018. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Durham wijst op de aparte aanpak van de FBI van inlichtingen die zij ontving van een betrouwbare buitenlandse bron die aangaf dat de Clinton-campagne van plan was Trump zwart te maken door hem in verband te brengen met de Russische president Vladimir Poetin. Het doel van de Clinton-campagne, aldus de inlichtingen, was om de aandacht af te leiden van het schandaal rond Clintons gebruik van een onrechtmatige privéserver om topgeheime overheidsmails door te sturen.

“In tegenstelling tot de opening van een volledig onderzoek door de FBI naar onbekende medewerkers van de Trump-campagne op basis van ruwe, niet-bevestigde informatie, heeft de FBI in deze afzonderlijke zaak betreffende een vermeend plan van de Clinton-campagne nooit een onderzoek ingesteld, opdrachten gegeven, analytisch personeel ingezet of de informatie geanalyseerd”, aldus het verslag.

“Dit gebrek aan actie was ondanks het feit dat het belang van de informatie uit het Clinton-dossier van dien aard was dat de directeur van de CIA de president, de vice-president, de procureur-generaal, de directeur van de FBI en andere hoge regeringsfunctionarissen binnen enkele dagen na de ontvangst ervan op de hoogte bracht van de inhoud ervan.”

FBI kon Steele-dossier niet bevestigen

Federale onderzoekers zijn er nooit in geslaagd om ook maar één van de beweringen uit het beruchte Steele-dossier te bevestigen, concludeerden de onderzoekers van Durham. De auteur van het dossier, de voormalige Britse geheim agent Christopher Steele, kon geen enkele bewering hard maken, zelfs niet toen de FBI hem daar 1 miljoen dollar voor bood.

Vergelijkbaar met het verslag van Durham, bevatte het verslag van openbaar aanklager Robert Mueller in 2019 geen bevestiging van de beweringen uit het Steele-dossier.

De Clinton-campagne betaalde voor de opmaak en verspreiding van het Steele-dossier met behulp van een advocatenkantoor als tussenpersoon. De Clinton-campagne en het Democratisch Nationaal Comité gingen vorig jaar akkoord met het betalen van federale boetes voor het verbergen van de betalingen voor het dossier.

De voormalige Britse geheim agent Christopher Steele slaat op 24 juli 2020 in Londen een aanbod van 1 miljoen dollar van de FBI af om de bronnen te noemen die de achterhaalde beweringen uit het beruchte ‘Steele-dossier’ uit 2016 zouden bewijzen. (Tolga Akmen/AFP via Getty Images)

Steele huurde een in de VS gevestigde Rus, Igor Danchenko, in om de beweringen in het dossier samen te stellen. Maar net als Steele kon ook Danchenko de beweringen niet staven toen de FBI hem ermee confronteerde.

“Danchenko bestempelde de informatie die hij aan Steele verstrekte eerder als ‘geruchten en speculaties’ en het product van terloopse gesprekken”, aldus het verslag.

FBI spionnen luisterden 3 Trump-campagne-adviseurs af

De FBI gebruikte drie spionnen, of “vertrouwelijke bronnen”, om Trump-campagne-adviseurs af te luisteren, waaronder Carter Page, George Papadopoulos en een niet nader genoemde senior adviseur voor buitenlands beleid, aldus Durham.

Met name de opnames van de afgeluisterde gesprekken van Page en Papadopoulos bevatten ontlastende verklaringen die de FBI verzuimde bekend te maken aan het ministerie van Justitie (DOJ) en het Foreign Intelligence Surveillance Court, zo stelden de onderzoekers van Durham vast. De opgenomen verklaringen van Page ontkrachtten de beweringen in het Steele-dossier over zijn vermeende banden met voormalig Trump-campagneleider Paul Manafort. De FBI handelde niet naar deze aanwijzingen en rapporteerde ze niet aan de DOJ, ontdekte Durham.

De bevindingen van het verslag volgen op de succesvolle strafrechtelijke vervolging en veroordeling door Durham van FBI-advocaat Kevin Clinesmith, die schuldig werd bevonden aan het vervalsen van een e-mail die werd gebruikt om een machtiging te verkrijgen om Page te bespioneren.

Dossier zou Russische desinformatie kunnen zijn

Een voormalige medewerker van Danchenko informeerde de FBI in 2008 dat de Rus hem vertelde dat hij toegang had tot mensen die zouden betalen voor geheime informatie, aldus het verslag.

De tip leidde in 2009 tot een vooronderzoek door de FBI.

“De FBI zette haar onderzoek om in een volledig onderzoek nadat zij had vernomen dat Danchenko was geïdentificeerd als een medewerker van twee FBI-contraspionnen en eerdere contacten had met de Russische ambassade en bekende Russische geheime agenten,” aldus het verslag.

Ondanks dat de FBI deze details in januari 2017 kende, verzuimde het bureau de bevoegde rechtbank te informeren of de aanvragen bij te werken waarin het beweringen aanhaalde die uiteindelijk van Danchenko afkomstig waren. Daardoor kon de raad de rechtbank niet gebruiken om de geloofwaardigheid van Danchenko te beoordelen.

Igor Danchenko, rechts, loopt buiten het Amerikaanse gerechtsgebouw in Alexandria, op 11 oktober 2022. (Alex Wong/Getty Images)

In plaats van het onderzoek van 2011 op te volgen, huurde het bureau Danchenko in 2017 in als vertrouwelijke bron terwijl het doorging met het onderzoek naar de Trump-campagne. Durham suggereert dat het gebrek aan nieuwsgierigheid van de FBI naar Danchenko het bureau tot slachtoffer van Russische desinformatie kan hebben gemaakt.

“[Het] lijkt erop dat de FBI nooit passende aandacht heeft geschonken aan de mogelijkheid dat de inlichtingen die Danchenko aan Steele verstrekte, en die, nogmaals, volgens Danchenko zelf een aanzienlijke meerderheid van de informatie in de verslagen van het Steele-dossier vormden, geheel of gedeeltelijk Russische desinformatie was,” stelt het verslag.

Valse beweringen in Steele-dossier kwam van voormalig DNC functionaris

Gedurende de relevante tijd voor en na de verkiezingen van 2016 onderhield Danchenko nauwe relaties met Charles Dolan, die meerdere functies heeft bekleed binnen het Democratisch Nationaal Comité, aldus het verslag.

Dolan en Danchenko reisden beiden naar Moskou in de zomer van 2016. Danchenko heeft gezegd dat hij tijdens die reis pikante geruchten over Trump hoorde van het personeel van het Ritz-Carlton hotel in de Russische hoofdstad. Maar de onderzoekers van Durham kwamen erachter dat het Dolan was, en niet Danchenko, die contact had met het hotelpersoneel.

De bevinding suggereert dat een prominente voormalige DNC functionaris de ultieme bron zou zijn geweest achter de meest bombastische bewering uit het Steele-dossier.

Dolan vertelde de onderzoekers van Durham ook dat hij een andere bewering in het dossier had verzonnen over het ontslag van Manafort uit de Trump-campagne.

Hoewel Durham niet kon bewijzen dat sommige van de andere beweringen in het dossier van Dolan afkomstig waren, communiceerden zowel Dolan als Danchenko met dezelfde Rus, Olga Galkina. Danchenko had de FBI verteld dat Galkina een belangrijke bron was voor sommige beweringen uit het dossier.

“In feite, toen Galkina werd geïnterviewd door de FBI in augustus 2017, gaf ze toe Dolan te voorzien van informatie die later zou verschijnen in de Steele-verslagen,” stelt het verslag van Durham.

Gepubliceerd door The Epoch Times (16 mei 2023): Durham Report Reveals Massive Failures in FBI’s Investigation of Trump

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.