Sunday, 16 Jun 2024
Voormalig president Donald Trump op de Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., op 13 juni 2023. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Trump schetst juridische strategie in toespraak na voorgeleiding

Voormalig president Donald Trump gebruikte dinsdag een groot deel van zijn toespraak in Bedminster, New Jersey, om de juridische verdediging uiteen te zetten die zijn team waarschijnlijk zal voeren tegen de aanklacht van de speciale aanklager Jack Smith.

Trump sprak tot een menigte van aanhangers en familieleden enkele uren nadat hij onschuldig pleitte aan 37 aanklachten in verband met zijn omgang met geheime documenten. Hij beschouwde de aanklacht als een politieke aanval bedoeld om zijn kandidatuur voor het Witte Huis te ondermijnen.

In zijn verdediging richtte de voormalige president zich vooral op de Presidential Records Act van 1978. Trump suggereerde dat de wet de president de discretie geeft om te bepalen welke documenten persoonlijk zijn en welke presidentieel, en als gevolg daarvan openbaar moeten worden gemaakt.

Hoewel de documenten waarvan Trump wordt beschuldigd dat hij ze illegaal bewaart niet voldoen aan de criteria om persoonlijke documenten te zijn, verwees Trump naar een uitspraak van een arrondissementsrechtbank uit 2012 in een zaak over audiotapes die voormalig president Bill Clinton bewaarde nadat hij het Witte Huis had verlaten. In die uitspraak concludeerde rechter Amy Berman Jackson dat hoewel Clintons tapes geclassificeerd hadden moeten worden als presidentiële dossiers en overgedragen hadden moeten worden aan de National Archives, de nationale archiefbeheerder niet de bevoegdheid had om ze opnieuw te classificeren.

“Volgens de statuten ligt deze verantwoordelijkheid uitsluitend bij de president,” schreef Jackson.

Voormalig president Donald Trump bezoekt het restaurant Versailles in de wijk Little Havana nadat hij is voorgeleid in het Wilkie D. Ferguson Jr. United States Federal Courthouse in Miami, Florida, op 13 juni 2023. (Stephanie Keith/Getty Images)

Trump had al eerder gezinspeeld op deze verdedigingslinie door gekscherend naar de rechtszaak van Judicial Watch te verwijzen als de “Clinton sokken” zaak, omdat Clinton de tapes van zijn interviews met historicus Taylor Branch in een sokkenla had bewaard. In tegenstelling tot de tapes van Clinton, waren de documenten in het bezit van Trump voorzien van classificatiemarkeringen. Het valt nog te bezien hoe het verdedigingsteam van de voormalige president hun argument zal opbouwen.

“Denk er nu eens over na, met andere woorden, welke documenten de president ook besluit mee te nemen, hij heeft het recht om dat te doen. Het is een absoluut recht. Dit is de wet,” zei Trump.

In een aanklacht die op 9 juni werd vrijgegeven, beschuldigde de speciale aanklager Trump van 31 aanklachten wegens het moedwillig achterhouden van informatie over de landsverdediging en zes aanklachten wegens samenzwering om de rechtsgang te belemmeren, het verbergen van documenten en valse verklaringen.

Trump pleitte onschuldig aan alle aanklachten tijdens een zitting in de federale rechtbank in Miami eerder op dinsdag. De rechter verbood Trump om met zijn medegedaagde, Walt Nauta, over de zaak te spreken.

Trump vestigde ook de aandacht op het doorprikken van Trump’s advocaat-cliënt privilege door de speciale aanklager om de aantekeningen van zijn advocaat, M. Evan Corcoran, te verkrijgen.

“Wat ze hebben gedaan met advocaten, wat ze hebben gedaan met onze advocaten, onze advocaten, al onze advocaten, ze hebben dingen gedaan die absoluut verschrikkelijk en ondenkbaar zijn,” zei Trump.

Kort na het verlaten van het gerechtsgebouw keerde Trump terug op campagne en stopte bij een Cubaans restaurant in Miami waar de voormalige president samen met een groep supporters een gebed opzegde.

Speciaal aanklager Jack Smith spreekt op het ministerie van Justitie in Washington op 9 juni 2023. (Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Jack Smith werd aangesteld als de speciale aanklager enkele dagen nadat Trump in november vorig jaar zijn presidentskandidatuur aankondigde. Trump heeft het onderzoek en de daaropvolgende aanklacht afgedaan als een politiek gemotiveerde aanval die bedoeld was om hem van het presidentskandidaatschap in 2024 te weerhouden.

Het Witte Huis weigerde commentaar te geven op de zaak. President Joe Biden heeft gezegd dat hij van de aanklacht hoorde via de nieuwsmedia.

Democraten en critici van Trump hebben het idee als zou het Department of Justice (DOJ) Trump oneerlijk hebben behandeld, tegengesproken. Ze wijzen op de tijdlijn van de zaak, die laat zien dat de overheid Trump verschillende kansen heeft gegeven om de gegevens in te leveren voorafgaand aan de inval in Mar-a-Lago.

“Maar laten we niet liegen over zijn behandeling door DOJ. Ze zijn behoorlijk toegeeflijk en traag en soft geweest,” schreef volksvertegenwoordiger Brian Schatz (D-Hawaii) op Twitter op 13 juni.

Na een uiteenzetting over wat zijn juridische strategie zou kunnen worden, richtte Trump zich op campagneretoriek over onderwerpen als energie, de grens, belastingverlaging en misdaad. Hij herhaalde zijn beloften om de oorlog in Oekraïne op zijn eerste dag te beëindigen en om de deep state “uit te wissen”. De voormalige president hield de toespraak vanaf de stenen patio van zijn golfclub, versierd met Amerikaanse vlaggen, rood-wit-blauwe vlaggetjes en een podium met zijn campagnelogo.

Voormalig Amerikaans president Donald Trump op de Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey, op 13 juni 2023. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Voordat hij de 30 minuten durende toespraak afsloot, zei Trump dat hij een speciale aanklager zou aanstellen om de zakelijke transacties van president Joe Biden en zijn familie te onderzoeken. Trump en zijn bondgenoten hebben de afgelopen dagen beweerd dat de aanklacht van de speciale aanklager bedoeld was om de aandacht af te leiden van de onlangs aan het licht gekomen beschuldigingen over de transacties van de Bidens met Oekraïne.

“Ik ben de enige die deze natie kan redden, want je weet dat ze niet achter mij aankomen, maar achter jou, en ik stond toevallig in hun weg, en ik zal nooit van mijn stuk worden gebracht,” zei Trump.

“Op 5 november 2024 zal gerechtigheid geschieden. We zullen ons land terugnemen en we zullen Amerika weer groot maken.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 juni 2023): Trump Outlines Legal Strategy in Post-Arraignment Speech

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.