Sunday, 16 Jun 2024
(Illustratie door The Epoch Times, Shutterstock)

Een kijkje in het plan van de VN om online meningsuiting te controleren

De VN voert hun oorlog tegen 'samenzweringstheorieën' en 'verkeerde informatie' op door een 'internet van vertrouwen' te creëren.

Een machtig agentschap van de Verenigde Naties heeft een plan onthuld om sociale media en online communicatie te reguleren en tegelijkertijd hard op te treden tegen wat het omschrijft als “valse informatie” en “samenzweringstheorieën,” wat onrust heeft gezaaid onder voorstanders van vrije meningsuiting en vooraanstaande Amerikaanse wetgevers.

In haar 59 pagina’s tellende rapport dat deze maand is uitgebracht, schetst de U.N. Educational, Cultural, and Scientific Organization (UNESCO) een reeks “concrete maatregelen die door alle belanghebbenden moeten worden geïmplementeerd: overheden, regelgevende instanties, maatschappelijke organisaties en de platforms zelf.”

Deze aanpak omvat het opleggen van wereldwijd beleid, via instellingen zoals regeringen en bedrijven, om de verspreiding van verschillende vormen van meningsuiting tegen te gaan en tegelijkertijd doelstellingen als “culturele diversiteit” en “gelijkheid tussen mannen en vrouwen” te bevorderen.

Het VN-agentschap wil met name een “internet van vertrouwen” creëren door zich te richten op wat het “”verkeerde informatie”, “desinformatie”, “haatzaaiende taal” en “samenzweringstheorieën” noemt.

Voorbeelden van uitingen die zijn gemarkeerd om te worden tegengehouden of beperkt zijn onder andere bezorgdheid over verkiezingen, volksgezondheidsmaatregelen en pleidooien die “aanzetten tot discriminatie” zouden kunnen vormen.

Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, getuigt op afstand tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie voor Justitie over “Censuur, onderdrukking en de verkiezingen van 2020” in Washington op 17 november 2020. (Bill Clark-Pool/Getty Images)

Critici waarschuwen dat beschuldigingen van “desinformatie” en “samenzweringstheorieën” steeds vaker worden gebruikt door machtige krachten in de overheid en Big Tech om echte informatie en zelfs belangrijke politieke uitingen het zwijgen op te leggen.

Deze maand nog bracht de gerechtelijke commissie van het Amerikaanse Huis een rapport uit waarin de “pseudowetenschap van desinformatie” aan de kaak werd gesteld.

De commissie stelde onder andere vast dat deze “pseudowetenschap” is “bewapend” door wat de wetgevers het “Censuur Industrieel Complex” noemen.

Het doel: het monddood maken van grondwettelijk beschermde politieke uitingen, meestal van conservatieven.

“De pseudowetenschap van desinformatie is nu niets meer dan een politieke list—en is dat altijd al geweest—die het vaakst gericht is op gemeenschappen en individuen die opvattingen hebben die tegengesteld zijn aan de heersende verhalen”, aldus het rapport van het congres, “The Weaponization of ‘Disinformation’ Pseudo-Experts and Bureaucrats.”

Veel van het beleid waar UNESCO op aandringt is al geïmplementeerd door digitale platforms in de VS, vaak in opdracht van de regering Biden, zo maakt het laatste rapport van het congres duidelijk.

Adjunct-directeur van UNESCO Xing Qu (2e R) bekijkt enkele oude manuscripten op 31 maart 2021. (MICHELE CATTANI/AFP via Getty Images)

Op Capitol Hill uitten wetgevers niettemin hun bezorgdheid over het nieuwe UNESCO-plan.

“Ik heb herhaaldelijk en publiekelijk kritiek geuit op de misplaatste beslissing van de regering Biden om weer lid te worden van UNESCO, waardoor de Amerikaanse belastingbetaler wordt opgezadeld met honderden miljoenen dollars,” vertelde voorzitter Michael McCaul (R-Texas) van de commissie Buitenlandse Zaken van het Huis aan The Epoch Times over het social media plan.

De heer McCaul noemde UNESCO een “zeer gebrekkige entiteit” en zei dat hij vooral bezorgd was over het feit dat de organisatie “de belangen van autoritaire regimes bevordert, waaronder de Chinese Communistische Partij.”

UNESCO, net als veel andere VN-organisaties, heeft meerdere leden van de Chinese Communistische Partij (CCP) in haar gelederen, zoals adjunct-directeur-generaal Xing Qu, aldus The Epoch Times.

De CCP heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat zelfs als ze in internationale organisaties werken, er van CCP-leden wordt verwacht dat ze de bevelen van de communistische partij opvolgen.

Wetgevers in de House Appropriations Subcommittee die zich bezighoudt met internationale organisaties zijn op dit moment bezig om de financiering van verschillende VN-instellingen, waarvan wetgevers zeggen dat ze het geld van de Amerikaanse belastingbetaler misbruiken, te verlagen of in te krimpen.

De Amerikaanse regering heeft zich al twee keer teruggetrokken uit UNESCO—onder de Reagan- en de Trump-regering—vanwege zorgen over wat de regeringen omschreven als extremisme, vijandigheid tegenover Amerikaanse waarden en andere problemen.

De regering Biden trad eerder dit jaar weer toe, ondanks bezwaren van wetgevers, meldde The Epoch Times.

Een luchtfoto van een beeldhouwwerk op het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op 25 juli 2023. President Joe Biden heeft de Verenigde Staten weer opgenomen in UNESCO nadat president Donald Trump het agentschap in 2018 had verlaten. (BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

Het UNESCO-plan

Hoewel het nieuwe UNESCO-reguleringssysteem wordt voorgesteld als een plan om de vrijheid van meningsuiting te beschermen, roept het op tot internationale censuur door “onafhankelijke” regelgevers die “afgeschermd zijn van politieke en economische belangen.”

“Nationale, regionale en mondiale beheersystemen zouden moeten kunnen samenwerken en praktijken uitwisselen om inhoud aan te pakken die toelaatbaar beperkt zou kunnen worden onder internationale mensenrechtenwetgeving en -normen”, legt het rapport uit.

In tegenstelling tot het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet dat elke inbreuk van de overheid op het recht op vrije meningsuiting of persvrijheid verbiedt, wijst UNESCO op verschillende internationale “mensenrechten” instrumenten die volgens haar moeten bepalen op welke meningsuiting inbreuk mag worden gemaakt.

Deze overeenkomsten omvatten het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR), dat stelt dat het beperken van de vrijheid van meningsuiting bij wet moet zijn voorzien en ook een “legitiem doel” moet dienen.

In een recente beoordeling van de Verenigde Staten riep een mensenrechtencommissie van de VN op tot wijzigingen in de Amerikaanse grondwet en eiste dat de Amerikaanse regering meer zou doen om “haatzaaiende taal” te stoppen en te bestraffen om te voldoen aan de ICCPR.

Voorzitter van het Huis Nancy Pelosi (D-Calif.), vergezeld door leden van de Asian Pacific American Caucus, spreekt over de COVID-19 Hate Crimes Act op het Amerikaanse Capitool in Washington op 18 mei 2021. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Een ander belangrijk VN-instrument is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in artikel 29 expliciet stelt dat “rechten en vrijheden in geen geval mogen worden uitgeoefend in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.”

Kortom, de opvatting van de V.N. over “vrijheid van meningsuiting” verschilt radicaal van de opvatting die is vastgelegd in de Amerikaanse grondwet.

Het UNESCO-rapport zegt dat zodra inhoud wordt gevonden die beperkt zou moeten worden, sociale-mediaplatforms maatregelen moeten nemen, variërend van het gebruik van algoritmeonderdrukking (shadow banning) en het waarschuwen van gebruikers voor de inhoud, tot het de-monetiseren en zelfs verwijderen van de inhoud.

Alle digitale platforms waarvan wordt vastgesteld dat ze “niet omgaan met inhoud die toelaatbaar kan worden beperkt onder internationale mensenrechtenwetgeving” moeten “verantwoordelijk worden gehouden” met “handhavingsmaatregelen,” aldus het rapport.

UNESCO directeur-generaal Audrey Azoulay, een voormalige Franse minister van Cultuur van de Socialistische Partij, noemde risico’s voor de samenleving om het wereldwijde plan te rechtvaardigen.

Directeur-generaal Audrey Azoulay van UNESCO houdt een toespraak op het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op 8 november 2023. (GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images)

“Digitale technologie heeft enorme vooruitgang mogelijk gemaakt op het gebied van vrijheid van meningsuiting,” zei ze in een verklaring. “Maar sociale mediaplatforms hebben ook de verspreiding van valse informatie en haatzaaiende taal versneld en versterkt, wat grote risico’s met zich meebrengt voor de maatschappelijke cohesie, vrede en stabiliteit.

“Om de toegang tot informatie te beschermen, moeten we deze platformen onverwijld reguleren en tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten beschermen”, aldus Azoulay, die het agentschap van de VN overnam van de voormalige leider van de Bulgaarse Communistische Partij, Irina Bokova.

In de inleiding van het nieuwe rapport, getiteld “Richtlijnen voor het beheer van digitale platforms”, zegt Azoulay dat het tegenhouden van bepaalde vormen van meningsuiting en tegelijkertijd het behouden van “vrijheid van meningsuiting” “geen tegenstrijdigheid” is.

Het tegenhouden van bepaalde vormen van meningsuiting en tegelijkertijd het behouden van “vrijheid van meningsuiting” ” is geen tegenstrijdigheid,” aldus mevrouw Azoulay.

Verwijzend naar een onderzoek dat in opdracht van UNESCO zelf is uitgevoerd, zegt het VN-agentschap ook dat de meeste mensen over de hele wereld haar agenda steunen.

Volgens UNESCO zijn het rapport en de richtlijnen ontwikkeld door middel van een consultatieproces waarbij meer dan 1.500 reacties en meer dan 10.000 commentaren van “belanghebbenden” zoals regeringen, bedrijven en non-profitorganisaties betrokken waren.

UNESCO zei dat het zal samenwerken met overheden en bedrijven om de regelgeving wereldwijd te implementeren.

“UNESCO stelt niet (sic) voor om digitale platforms te reguleren,” vertelde een woordvoerder van UNESCO, die niet bij naam genoemd wilde worden, in een verklaring aan The Epoch Times.

“We zijn ons er echter van bewust dat tientallen regeringen over de hele wereld al bezig zijn met het opstellen van wetgeving om dit te doen, waarvan sommige niet in overeenstemming zijn met internationale mensenrechtennormen en zelfs de vrijheid van meningsuiting in gevaar kunnen brengen.

“Op dezelfde manier nemen de platforms zelf al miljoenen menselijke en geautomatiseerde beslissingen per dag met betrekking tot het modereren en cureren van inhoud, op basis van hun eigen beleid,” aldus de woordvoerder.

De Europese Unie, die al strenge beperkingen oplegt aan de vrijheid van meningsuiting online, heeft al geld beschikbaar gesteld voor wereldwijde implementatie, voegde UNESCO eraan toe.

De regering Biden vertelde The Epoch Times dat ze niet betrokken was bij het opstellen van het plan.

“We behouden ons het recht op commentaar totdat we het plan zorgvuldig hebben bestudeerd,” zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een e-mail.

Bezorgdheid over vrijheid van meningsuiting groeit

De bezorgdheid over de gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting online neemt toe naarmate het UNESCO-plan meer bekendheid krijgt.

Sarah McLaughlin, een senior onderzoeker bij de Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), toonde zich ongerust.

“FIRE waardeert het dat UNESCO’s nieuwe actieplan voor sociale media de waarde van transparantie en de noodzaak voor het beschermen van de vrijheid van meningsuiting erkent, maar blijft zeer bezorgd over pogingen om online ‘desinformatie’ en ‘haatzaaien’ te reguleren,” vertelde mevrouw McLaughlin aan the Epoch Times.

Mensen nemen deel aan een “Demand Free Speech” rally op Freedom Plaza in Washington op 6 juli 2019. De demonstranten roepen op om een einde te maken aan censuur door sociale mediabedrijven. (Stephanie Keith/Getty Images)

“Zoals we de afgelopen weken hebben gezien, heeft bijvoorbeeld de handhaving van de Digital Services Act van de EU voor nog meer onzekerheid gezorgd over het content moderatiebeleid van platforms en het vermogen van gebruikers om online vrijuit te spreken,” zegt ze. “Lokale wettelijke beperkingen en normen kunnen uiteindelijk van invloed zijn op hoe platformen wereldwijd opereren.

“Naarmate landen over de hele wereld de regulering van meningsuiting op het internet aanscherpen, wordt het steeds waarschijnlijker dat de handhaving van platforms gevolgen zal hebben voor gebruikers—inclusief Amerikanen—buiten de staten die deze regels handhaven.”

In heel Europa worden “haatzaaiende” regels steeds vaker gebruikt, niet alleen om mensen het zwijgen op te leggen over zaken als huwelijk, immigratie, seksualiteit en religie, maar zelfs om mensen te vervolgen die de taalwetten overtreden.

Deze maand zegevierde Dr. Päivi Räsänen, lid van het Finse parlement en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, na een jarenlange “haatzaaiende” rechtszaak over haar online toespraak waarin ze het bijbelse begrip van homoseksualiteit en het huwelijk ondersteunde.

In heel Europa worden “haatzaaiende” regels steeds vaker gebruikt, niet alleen om mensen het zwijgen op te leggen over zaken als huwelijk, immigratie, seksualiteit en religie, maar zelfs om mensen te vervolgen die de taalwetten overtreden.

In Polen worden verschillende leden van het Europees Parlement beschuldigd van “haatzaaien” omdat ze politieke advertenties hebben gedeeld waarin ze waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van massale islamitische immigratie in Europa.

Nog verontrustender voor critici is dat het concept van “haatzaaien” zelf werd geïntroduceerd in het systeem van de V.N. door de Sovjet-Unie, die anti-communistische uitingen regelmatig bestempelde als “haatzaaien”, legde Jacob Mchangama uit in een paper uit 2011 voor Stanford University’s Hoover Institution.

Patrick Wood, oprichter en voorzitter van Citizens for Free Speech. (citizensforfreespeech.org)

Patrick Wood, oprichter en voorzitter van Citizens for Free Speech, waarschuwde dat het UNESCO-plan zeker gebruikt zal worden om critici van haar agenda het zwijgen op te leggen.

“Wanneer UNESCO uitspraken doet als ‘het resultaat van uitgebreid wereldwijd overleg en ondersteund door een wereldwijd opinieonderzoek,’ dan is de kous af,” vertelde Wood aan the Epoch Times.

“In dit geval zal het leiden tot een stortvloed aan wereldwijde programma’s om spraak te censureren die geacht wordt tegen hun agenda in te gaan.”

De door George Soros gefinancierde Electronic Frontier Foundation (EFF), die zichzelf beschouwt als “de toonaangevende non-profit” die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting, zei dat er niemand beschikbaar was om commentaar te geven op het UNESCO-plan.

Bezorgdheid over de houding van de V.N. ten opzichte van vrije meningsuiting is niet nieuw en is de laatste jaren toegenomen-vooral omdat veel lidstaten met vertegenwoordigers in de V.N. bekend staan om het onderdrukken van afwijkende meningen.

Het nieuwe UNESCO-plan komt ook nadat het agentschap vorig jaar een plan onthulde om wat het beschreef als “samenzweringstheorieën” en “desinformatie” te bestrijden door middel van onderwijs, meldde The Epoch Times destijds.

Volgens de organisatie kunnen “samenzweringstheorieën” “het vertrouwen in openbare instellingen verminderen” en problemen veroorzaken, zoals het verminderen van de wens van mensen om “hun voetafdruk van koolstof te verminderen.”

Mensen protesteren tegen coronavirusgerelateerde beperkingen en overheidsbeleid in Berlijn, Duitsland, op 29 augustus 2020. (Sean Gallup/Getty Images)

Voorbeelden van “samenzweringstheorieën” die in het rapport van vorig jaar worden genoemd, omvatten alles van wijdverspreide overtuigingen zoals “ontkenning van klimaatverandering” en zorgen over “manipulatie van federale verkiezingen” in de Verenigde Staten, tot meer vergezochte en marginale denkbeelden zoals “de aarde is plat” of “Michelle Obama is eigenlijk een hagedis.”

VN-ondersecretaris-generaal voor wereldwijde communicatie Melissa Fleming sprak vorig jaar op een evenement van het World Economic Forum en pochte dat de wereldwijde organisatie een “partnerschap” met Google was aangegaan om haar materiaal te promoten en materiaal dat het tegenspreekt te onderdrukken in de zoekresultaten.

“Wij bezitten de wetenschap,” zei ze. “We vinden dat de wereld het moet weten.

In een podcast van het World Economic Forum van oktober 2020 over “Op zoek naar een remedie voor de infodemie”, schepte mevrouw Fleming op dat ze meer dan 100.000 vrijwilligers had aangetrokken om de standpunten van de V.N. te versterken terwijl ze concurrerende verhalen, die ze “desinformatie” noemde, de kop indrukte.

De onthulling kwam na jaren van inspanningen van de V.N. en regeringen om wat de wereldwijde organisatie beschrijft als extremisme, verkeerde informatie en meer op het internet te onderdrukken.

In 2016 lanceerde de VN-Veiligheidsraad een “raamwerk” om “extremisme” online te bestrijden, in navolging van een programma van het jaar daarvoor dat “ideologieën” bestreed die tot geweld zouden kunnen leiden. Het communisme behoorde niet tot de ideologieën die werden bestreden.

UNESCO verdedigt het plan

De woordvoerder van UNESCO verdedigde het nieuwe plan en zag het meer als een poging om de vrije meningsuiting te beschermen dan als een plan om deze te beperken.

Het hoofdkantoor van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) in Parijs op 12 oktober 2017. Het agentschap onthulde onlangs een plan om sociale media en online communicatie te reguleren. (JACQUES DEMARTHON/AFP via Getty Images)

“Het beschermen van de vrijheid van meningsuiting staat al tientallen jaren centraal in alle initiatieven van UNESCO om de beste praktijken op het gebied van communicatie te bevorderen, en dit principe lag vanaf het begin ten grondslag aan onze benadering van de richtlijnen”, aldus de woordvoerder.

De verklaring wees ook op een sectie van de richtlijnen die oproept tot het volgen van een “wettelijke procedure” bij het omgaan met “haatzaaiende uitspraken.”

“Ze leggen een bijzondere nadruk op de behoefte aan transparantie en systematische zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten en effectbeoordelingen, evenals het afleggen van verantwoording aan gebruikers,” zei de woordvoerder, eraan toevoegend dat het plan oproept tot “gelijke verdeling van moderatiecapaciteit.”

“Er wordt ook duidelijk gesteld dat de richtlijnen in hun geheel moeten worden beschouwd, in plaats van te kiezen—bijvoorbeeld, een beleid voor inhoudsmoderatie dat wordt uitgevoerd door regelgevers die niet voldoen aan de definitie van onafhankelijkheid die in de richtlijnen wordt gegeven, zou niet op één lijn liggen, ongeacht de specifieke aard van het beleid,” aldus de UNESCO-woordvoerder, die beweert dat de richtlijnen de vrijheid van meningsuiting juist zullen “uitbreiden”.

De organisatie gaf geen tijdlijn voor de implementatie, maar er zijn meer bijeenkomsten gepland in de aanloop naar de VN-top in september 2024 in New York City.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2023): Inside the UN Plan to Control Speech Online

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.