Saturday, 25 May 2024
(Illustratie door The Epoch Times, Getty Images)

Tijdperk van ‘onbetwiste en ongehinderde’ claims over klimaatverandering is voorbij

Nieuwe onderzoeken ondermijnen het 'wetenschappelijk lege' verhaal over de opwarming, zegt astrofysicus en ruimtevaartingenieur

Nieuws analyse

Vooraanstaande personen in de klimaatgemeenschap zijn in oproer nu hun opwarmingshypothese opnieuw wordt aangevallen door nieuwe wetenschappelijke artikelen.

De auteurs van de artikelen worden aangevallen en zeggen dat “activistische wetenschappers” die bedreigd worden door de nieuwe bevindingen “op agressieve wijze een georkestreerde desinformatiecampagne voeren om de artikelen en de wetenschappelijke reputatie van de auteurs in diskrediet te brengen.”

Inderdaad, van beledigingen op sociale media en woedende blogposts tot Freedom of Information Act (FOIA) verzoeken voor het opvragen van e-mails van een tijdschriftredacteur en een federale wetenschapper, de controverse raakt verhit.

Verschillende wetenschappers die met The Epoch Times spraken, toonden zich geschokt door de tactieken die worden gebruikt tegen degenen die met hun nieuwste onderzoek opnieuw twijfels uiten over het officiële klimaatverhaal.

William Happer, emeritus Princeton professor in de natuurkunde en voormalig klimaatadviseur van president Donald Trump, was niet verrast door de reactie op de nieuwe bevindingen.

“Natuurlijk zal de klimaatcultus afwijzend staan tegenover alle informatie—hoe wetenschappelijk correct ook—die politiek incorrect is,” vertelde hij aan The Epoch Times, waarbij hij opmerkte dat de nieuwe bevindingen belangrijke en geldige punten maakten.

De reden dat klimaatactivisten zo van streek zijn, is dat de bevindingen van de nieuwe papers—een trio van collegiaal getoetste studies door astrofysicus Willie Soon en tientallen andere wetenschappers van over de hele wereld—verdere twijfel zaaien over het verhaal van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

De artikelen zorgen ook voor nog meer scepsis bij het publiek over het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN, dat volgens de auteurs de feiten en de klimaatwetenschap in het algemeen negeert.

De retoriek van belastingbetalende wetenschappers met een gevestigd belang in het verhaal over klimaatverandering om het nieuwe onderzoek aan te vallen was zeer onwetenschappelijk, vertelden meerdere wetenschappers aan The Epoch Times.

Zo beschuldigde professor in de atmosfeerwetenschappen Michael Mann van de Pennsylvania State University de auteurs van een van de nieuwe artikelen op X van “een groep klimaatontkenners [clown emoji].”

De heer Mann, bekend van de inmiddels wijd en zijd belachelijk gemaakte “hockeystick” grafiek die beweert een enorme door de mens veroorzaakte opwarming aan te tonen, beschreef de redacteur van het tijdschrift Climate ook als een “clownontkenner.”

Gareth S. Jones van het Britse Met Office maakte de nieuwe studies belachelijk als “onzin,” terwijl hij de uitgever van het tijdschrift besmeurde omdat hij zogenaamd “populair is bij de gemeenschap van wetenschapsontkenners.”

(Links) Atmosferisch wetenschapsprofessor Michael Mann is beroemd vanwege de nu alom bespotte “hockeystick” grafiek (L) die beweert een enorme door de mens veroorzaakte opwarming aan te tonen. De blauwe curve is de originele “hockeystick” met de onzekerheidsmarge in lichtblauw.
(Rechts) Wetenschapper Michael Mann en (L) regisseur Josh Fox wonen de New York Screening bij van de HBO Documentaire

De heer Jones veroordeelde ook de gastredacteur van de speciale uitgave van Climate, Ned Nikolov, omdat hij “een beetje een reputatie heeft, zo erg zelfs dat andere klimaatcontrariers zich van hem distantiëren.”

De heer Nikolov schreef eerder een artikel waarin hij betoogde dat atmosferische druk, en niet broeikasgassen, een primaire rol spelen bij temperaturen op aarde en op andere hemellichamen.
Ook Gavin Schmidt, directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies, viel de nieuwe artikelen en de wetenschappers erachter aan. Via een FOIA-verzoek eist hij alle e-mails van Nikolov met relevante wetenschappers op.

De heer Schmidt bespotte Greenpeace mede-oprichter Patrick Moore, een van de auteurs, door op X te zeggen dat er “meer [scheldwoorden] rondgingen” voordat hij een sterk bewerkte versie van de post van dhr. Moore op sociale media plaatste.

“Het enige punt van dit artikel (waar elke klimaatontkenner en zijn hond op is ingesprongen), is het witwassen van vuile ‘wetenschap’ in een schone, voor Fox gemaakte meme,” schreef Schmidt op X voordat hij een meer gedetailleerde weerlegging publiceerde op zijn blog Real Climate.

“De nieuwste tegendraadse publiekstrekker van Soon et al. (2023) is slechts de laatste herhaling van de oude ‘het was de zon die het heeft gedaan’ troop[1] die Willie Soon en zijn collega’s al tientallen jaren propageren,” betoogde Schmidt, wiens federale salaris bijna 200.000 dollar per jaar bedraagt. “Er is letterlijk niets nieuws onder de zon.”

Willie Soon, astrofysicus bij het Centrum voor Milieuonderzoek en Aardwetenschappen. (Met dank aan Willie Soon)

Wetenschappers reageren

De blogpost van dhr. Schmidt “is afwijzend op een niet-inhoudelijke manier”, zei klimatoloog Judith Curry, die niet betrokken was bij de nieuwe artikelen maar eerder voorzitter was van de School of Earth and Atmospheric Sciences aan het Georgia Institute of Technology.

“De reactie van Schmidt, Mann en anderen, in het bijzonder met betrekking tot het FOIA-verzoek over redactionele discussies over dit artikel, weerspiegelt hun voortdurende pogingen om zowel de wetenschappelijke als de publieke dialoog over klimaatverandering te controleren”, vertelde ze aan The Epoch Times. “Naar mijn mening is hun gedrag niet alleen slecht voor henzelf, maar ook schadelijk voor de klimaatwetenschap.”

Mevrouw Curry, auteur van “Climate Uncertainty and Risk”, die een post van de hoofdauteurs op haar blog Climate Etc. heeft geplaatst om een forum voor discussie te bieden, zei dat het nieuwe artikel “een belangrijke kwestie aan de orde stelt die door het IPCC en veel klimaatwetenschappers onder het tapijt wordt geveegd.”
Het heeft met name grote gevolgen voor de manier waarop de klimaatgegevens van de 20e eeuw worden geïnterpreteerd, zegt ze.

“Verder blijft de kwestie van het stedelijk hitte-eiland effect op de wereldwijde temperatuur op het land onopgelost, wat ook naar voren komt in het artikel van Soon et al.”, zei ze, en noemde het “een nuttige bijdrage aan de klimaatwetenschappelijke literatuur.”

De heer Soon, hoofdauteur van het artikel en directeur van het Center for Environmental Research and Earth Sciences (CERES), legde uit dat de drie nieuwe artikelen van CERES-wetenschappers een grote bedreiging vormen voor machtige gevestigde belangen.

“Meer dan drie decennia lang waren de beweringen en conclusies van de rapporten van het U.N. IPCC oppermachtig, onbetwist en ongehinderd,” vertelde Soon, die eerder werkzaam was bij de afdeling zonne- en sterrenfysica van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, aan The Epoch Times. “Onze laatste serie van drie gepubliceerde artikelen laat zien dat die beweringen wetenschappelijk gezien niets voorstellen.

Het nieuwe artikel toont volgens een expert “zeer sterk bewijs” dat er en globale “opwarmingsbias is ingebouwd in de gegevens van stedelijke gebieden. (Victor He/Unsplash)

“Onze resultaten lijken het zwakke fundament van het IPCC aan het wankelen te brengen, en dit moet de reden zijn waarom je zo’n onmiddellijke afwijzing en regelrecht geklaag ziet door activisten zoals Schmidt en Mann.”

De heer Soon en enkele andere wetenschappers die betrokken waren bij de nieuwe artikelen publiceerden in 2021 een andere baanbrekende studie waaruit bleek dat zonneactiviteit alle waargenomen opwarming kon verklaren.

In een zeer ongebruikelijke ontwikkeling voor complexe wetenschappelijke studies, is dat artikel meer dan 55.000 keer gedownload sinds het werd gepubliceerd.

“Het hoge niveau van aandacht voor dit artikel door mensen die hongerig zijn naar de waarheid zou wel eens de echte bedreigingen kunnen zijn waar Schmidt en Mann zich zorgen over maken,” zei Mr. Soon, wijzend op een gedetailleerd antwoord op de aanvallen van critici, gepubliceerd op CERES-Science.com, getiteld “De georkestreerde desinformatiecampagne door RealClimate.org om ons werk valselijk in diskrediet te brengen en te censureren.”

De grote aandacht voor dit artikel door mensen die hongerig zijn naar de waarheid zou wel eens de echte bedreiging kunnen zijn waar Schmidt en Mann zich zorgen over maken.

Willie Soon, astrofysicus, Centrum voor Milieuonderzoek en Aardwetenschappen

De heer Happer merkte op dat het nieuwe artikel van de heer Soon en de andere auteurs, getiteld “The Detection and Attribution of Northern Hemisphere Land Surface Warming,” inderdaad belangrijk is.

De twee belangrijke en geldige punten zijn dat er “enorme onzekerheden” zijn over hoeveel opwarming er heeft plaatsgevonden sinds 1850 en hoeveel daarvan het gevolg kan zijn van menselijke activiteiten, zei hij.

“Het artikel presenteert zeer sterk bewijs dat er een opwarmingsbias is ingebouwd in de gegevens van stedelijke gebieden,” vertelde de heer Happer aan The Epoch Times na het lezen van het artikel waar hij niet bij betrokken was.

“Deze extra opwarming van stedelijke gebieden ten opzichte van landelijke gebieden wordt niet veroorzaakt door toenemende concentraties CO2 en andere broeikasgassen. Het wordt veroorzaakt door mensen, maar het kan niet worden teruggedraaid door een ruïneus net-nul beleid.”

Een baanbrekend onderzoek in 2021 had aangetoond dat zonneactiviteit alle waargenomen opwarming kon verklaren. (David Gannon/AFP via Getty Images)

De heer Happer, die gelooft dat de menselijke CO2-uitstoot verantwoordelijk is voor “een relatief kleine bijdrage” aan de “bescheiden opwarming” die is waargenomen, is het eens met de conclusie van het artikel dat de beschikbare gegevens niet goed genoeg zijn om te bepalen hoe belangrijk de verschillende factoren, zoals vulkanen, zonnestraling en de uitstoot van broeikasgassen zijn voor de opwarming.

Marc Morano, redacteur van de populaire website Climate Depot, vertelde aan The Epoch Times dat de agressieve reactie op de nieuwe documenten een poging was om tegenstanders van het door de V.N. gesteunde verhaal het zwijgen op te leggen.

“Het klimaat establishment bootst dezelfde dwangmatige tactieken na die we zagen in COVID,” zei hij. “Als je een wetenschappelijke uitdaging aangaat tegen het officiële verhaal, word je gedeplatformeerd, geschrapt, gecensureerd en tot zwijgen gebracht.”

Sterker nog, de Verenigde Naties en andere machtige groepen zijn actief bezig om andere meningen over de kwestie het zwijgen op te leggen. VN-ondersecretaris-generaal voor wereldwijde communicatie Melissa Fleming voert oorlog tegen wat zij “desinformatie over het klimaat” noemt.

Als je het officiële verhaal wetenschappelijk uitdaagt, word je gedeplatformeerd, geschrapt, gecensureerd en tot zwijgen gebracht.

Marc Morano, redacteur, Climate Depot

Tijdens een evenement van het World Economic Forum vorig jaar pochte mevrouw Fleming, die beweerde dat “wij bezitten de wetenschap,” over de samenwerking van de V.N. met Google om online informatie te onderdrukken die in tegenspraak was met het standpunt van de V.N. over klimaatkwesties.

De heer Morano, een van de belangrijkste communicatoren in de klimaatsceptische gemeenschap, luidde de noodklok.

“We zijn getuige van wetenschappelijk onderzoek dat wordt verdraaid om alleen ‘De Wetenschap’ te ondersteunen,” waarschuwde hij.

Het IPCC, dat zichzelf omschrijft als het VN-orgaan voor het “beoordelen van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering”, weigerde commentaar te geven op de nieuwe rapporten.

“Het IPCC geeft geen commentaar op individuele onderzoeken of op zaken die buiten het bereik van de IPCC-evaluatierapporten vallen,” vertelde het mediateam van het VN-orgaan in een e-mail aan The Epoch Times. “Aan het begin van het beoordelingsproces stelt elke IPCC-werkgroep uiterste data vast waarop literatuur moet zijn geaccepteerd voor publicatie door wetenschappelijke tijdschriften, wil het worden opgenomen in de huidige beoordeling.”

Marc Morano, redacteur van de populaire website Climate Depot. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Waarom deze felle reactie?

De nieuwe artikelen die wetenschappers als Mann en Schmidt zo luidruchtig aan het woord laten, laten zien dat bijna de helft van de opwarming die de afgelopen decennia is geregistreerd, het gevolg is van wat bekend staat als het “urban heat island” effect.

Omdat zoveel temperatuurstations over de hele wereld zich in gebieden bevinden die in de loop der tijd verstedelijkt zijn, laten de temperatuurmetingen die zij produceren een kunstmatige, plaatselijke opwarming zien, terwijl stations op het platteland veel minder opwarming laten zien.

De rest van de geregistreerde opwarming kan worden verklaard door veranderingen in zonneactiviteit die door NASA zijn gedocumenteerd, aldus de documenten.

De wetenschappers achter de nieuwe studies, die een team van bijna 40 onderzoekers uit 18 landen leidden, vertelden The Epoch Times in een reeks interviews dat hun bevindingen de angstzaaierij ondermijnen die door regeringen en de media wordt gepusht.

De studies brengen ook de enorme beleidsveranderingen en de triljoenen dollars aan overheidsuitgaven wereldwijd in gevaar die gerechtvaardigd worden door het opwarmingsverhaal, aldus experts.

Dit is niet de eerste keer dat deze vragen worden gesteld. De nieuwe studies bouwen voort op een eerder artikel dat is gepubliceerd door een coalitie van enkele van dezelfde wetenschappers. Daaruit blijkt dat veranderingen in zonneactiviteit, zoals geregistreerd door NASA, verantwoordelijk kunnen zijn voor maar liefst 100 procent van de waargenomen opwarming van de afgelopen decennia.

Dit alles is in tegenspraak met de hypothese dat de menselijke uitstoot van kooldioxide, die slechts een fractie van 1 procent uitmaakt van alle “broeikasgassen” die van nature in de atmosfeer aanwezig zijn, primair verantwoordelijk is voor de waargenomen opwarming van de afgelopen decennia.

Rook stijgt op uit de kolengestookte elektriciteitscentrale van STEAG op een koude winterdag in Oberhausen, Duitsland, op 6 januari 2017. (Lukas Schulze/Getty Images)

De door de mens veroorzaakte opwarmingshypothese wordt ondersteund door de Verenigde Naties en veel van de aangesloten regeringen, waaronder de huidige Amerikaanse regering. De hypothese wordt aangehaald om ingrijpende veranderingen in het overheidsbeleid op allerlei gebieden te rechtvaardigen en om honderden miljarden belastinggeld per jaar uit te geven.

Onder leiding van wetenschappers als Mr. Soon en Ronan Connolly van CERES, vormt het wereldwijde team achter de artikelen en hun bevindingen een dodelijke bedreiging voor de hele klimaatindustrie.

Opiniepeilingen tonen nu al aan dat de meeste Amerikaanse volwassenen de hypothese van de door de mens veroorzaakte opwarming verwerpen.

Minder dan de helft van de Amerikanen gelooft dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten, volgens een AP-NORC onderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd.

Dezelfde peiling toonde aan dat slechts 38 procent van de ondervraagde volwassenen zelfs maar $1 extra per maand op hun energierekening zou willen betalen om de vermeende door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde tegen te gaan.

Nu de klimaatgemeenschap en de regeringen die haar financieren op zoek zijn naar triljoenen belastinggeld en een totale herstructurering van energiesystemen en zelfs de wereldeconomie om de klimaatverandering aan te pakken, kan de inzet niet hoger zijn.

Een aantal klimaatwetenschappers die door The Epoch Times om commentaar werden gevraagd, weigerden officieel te reageren.

Ze zeiden dat wat doorgaat voor klimaatwetenschap diep gecorrumpeerd was en verschillende waarschuwden dat voorstanders van het door de mens veroorzaakte opwarmingsstandpunt wraak op hen zouden nemen als ze zich publiekelijk zouden uitspreken.

Straatartiesten schilderen een muurschildering als onderdeel van de Grantham Climate Art Prize 2021 op een muur in de buurt van de COP26 klimaattop in Glasgow, Schotland, op 13 oktober 2021. (Andy Buchanan/AFP via Getty Images)

Vergelding en debat

Een van de wetenschappers die volgens critici te maken heeft met vergelding is de heer Nikolov, een federale wetenschapper die ook gastredacteur was van het tijdschrift dat een van de belangrijkste nieuwe studies publiceerde.

Dhr. Nikolov toonde zich verrast en verbijsterd toen de heer Schmidt en Dan Vergano, een senior opinieredacteur bij Scientific American, zijn e-mails opvroegen via de FOIA.

Gavin Schmidt, directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies. (BGilbert/Publiek domein)

“Ik was nogal verbaasd over de inhoud van het verzoek, omdat het vrij ongebruikelijk is om te vragen om de e-mailcorrespondentie tussen auteurs en de gastredacteur van een speciale uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift te onderzoeken, wanneer er geen aanwijzingen zijn van een misstand of een geschil tussen auteurs en de redacteur dat heeft geleid tot een oneerlijke behandeling van een manuscript,” vertelde Nikolov aan The Epoch Times.

In eerste instantie dacht Nikolov dat Mr. Schmidt gewoon boos was over het onderwerp van het speciale nummer van Climate dat zich richtte op “natuurlijke oorzaken” van het klimaat, “aangezien zijn opvattingen sterk gericht zijn op antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering,” zei Nikolov.

Op basis van de e-mail is het duidelijk dat Mr. Schmidt hoopt op een onderzoek naar zijn “activiteiten” om bewijs te vinden van onethisch of bevooroordeeld gedrag, aldus Mr. Nikolov.

“Later realiseerde ik me echter dat dit FOIA-verzoek deel uitmaakte van een veel grotere lastercampagne van de heer Schmidt tegen een onderzoeksgroep genaamd Center for Environmental Research and Earth Sciences.”

Blijkbaar, zei Nikolov, was dhr. Schmidt niet blij met de bevindingen omdat ze “de bewering van het IPCC weerleggen dat de opwarming van de afgelopen 150 jaar voornamelijk te wijten was aan menselijke uitstoot van ‘broeikasgassen’.”

Maar in plaats van de auteurs van het artikel te betrekken in een wetenschappelijk debat via het normale peer-review publicatieproces, besloot Schmidt “een desinformatie- en lastercampagne te beginnen tegen de CERES-groep via zijn niet-peer-reviewed blog RealClimate.org,” zei Nikolov, eraan toevoegend dat de blog “neerbuigende en ridiculiserende taal gebruikt die verwerpelijk is met betrekking tot academische normen.”

De heer Nikolov beschuldigde dhr. Schmidt er ook van de CERES-papers verkeerd voor te stellen om “nieuwsgierige lezers te ontmoedigen” om de werkelijke bevindingen te bekijken.

Mensen protesteren voorafgaand aan een rally over klimaatverandering in Sydney op 20 september 2019. (Jenny Evans/Getty Images)

“Het is teleurstellend om te zien dat een overheidswetenschapper en directeur van een onderzoeksinstituut van NASA zich bezighoudt met het verdraaien en verkeerd voorstellen van wetenschappelijke informatie die gepubliceerd is in de peer-reviewed literatuur via een niet-peer-reviewed blog”, zei hij en noemde het een “schending van geaccepteerde academische ethische standaarden.”

“Als Dr. Schmidt bezwaren heeft tegen de resultaten die gepubliceerd zijn door de CERES-groep, dan zou een normale reactie zijn om een artikel te schrijven en te publiceren dat deze resultaten weerlegt door middel van nieuwe en verbeterde data-analyse. Proberen om de auteurs en de gastredacteur van een tijdschrift in diskrediet te brengen door ‘vuiligheid’ te vinden via een FOIA-verzoek is zeker geen onderdeel van het standaard wetenschappelijke proces.”

Professor Demetris Koutsoyiannis van de Nationale Technische Universiteit van Athene, die ook bevindingen heeft gepubliceerd die de door de mens veroorzaakte opwarmingshypothese tegenspreken, vertelde The Epoch Times dat als hij de context en geschiedenis niet zou kennen, hij de recente kritiek van de heren Mann en Schmidt zou verwelkomen.

Proberen om de auteurs en de gastredacteur van een tijdschrift in diskrediet te brengen door ‘vuiligheid’ te vinden via een FOIA-verzoek is zeker geen onderdeel van het standaard wetenschappelijke proces.

Ned Nickolov, gastredacteur, Climate

Maar gezien de context en de geschiedenis—in het bijzonder de beruchte “ClimateGate” e-mails die onthulden dat vooraanstaande klimaatwetenschappers samenspanden om tegenstanders het zwijgen op te leggen en gegevens en gebreken in hun eigen modellen te verbergen—is de heer Koutsoyiannis van mening dat de critici “hypocriet” zijn.

“Ze nemen pas hun toevlucht tot kritiek als de pogingen om andere meningen het zwijgen op te leggen en te censureren mislukken,” zei hij, waarbij hij opmerkte dat dezelfde tactieken die in de ClimateGate onthullingen aan het licht kwamen nog steeds worden gebruikt.

“Het is ironisch dat zulke kliekjes zichzelf presenteren als wereldredders van klimaatbedreigingen. Wat ze doen, opzettelijk of onopzettelijk … is het promoten van een politiek-economische agenda die erg duister is.”

Noch de heer Schmidt, noch de heer Mann reageerden op een verzoek om commentaar voor sluitingstijd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 oktober 2023): Era of ‘Unquestioned and Unchallenged’ Climate Change Claims Is Over

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.