Wednesday, 12 Jun 2024
De Chinese communistische partijleider Xi Jinping spreekt virtueel de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN toe op 21 september 2021 in New York. (Spencer Platt/POOL/AFP via Getty Images)

VN ambieert nieuwe uitgebreide bevoegdheden voor wereldwijde noodsituaties

Wetgevers en critici trekken aan de alarmbel, terwijl het Witte Huis de agenda steunt

De Verenigde Naties proberen uitgebreide nieuwe bevoegdheden en krachtigere instrumenten te verkrijgen voor een “mondiaal bestuur” om internationale noodsituaties zoals pandemieën en economische crisissituaties te kunnen aanpakken, zo blijkt uit een nieuwe beleidsnota van de VN. De regering Biden lijkt het voorstel te steunen.

Het plan om een “noodplatform” op te richten, dat een reeks protocollen zou omvatten die worden geactiveerd tijdens crisissituaties en die miljarden mensen kunnen treffen, heeft al tot grote bezorgdheid en kritiek geleid bij Amerikaanse beleidsmakers en analisten.

Een van hen is Michael McCaul (R-Texas), voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Parlement, wiens commissie toezicht houdt op het Amerikaanse buitenlandse beleid en de betrokkenheid bij internationale organisaties.

“We moeten ervoor zorgen dat eender welk mondiaal protocol of platform van de VN de nationale soevereiniteit van de VS en het Amerikaanse belastinggeld respecteert,” zei McCaul tegen The Epoch Times.

Mike McCaul (R-Texas) tijdens een hoorzitting op Capitol Hill op 28 april 2022. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Hij wees er ook op dat het voorgestelde platform de bevoegdheden en de financiering van de VN zal uitbreiden alsook de definitie van een “noodsituatie” en “crisis” zal uitbreiden om er bijvoorbeeld de klimaatverandering mee in op te kunnen nemen.

Documenten en verklaringen die in maart door de VN zijn vrijgegeven, maken duidelijk dat klimaatverandering een belangrijk onderdeel is van de noodagenda van de VN.

Andere critici die met The Epoch Times spraken uitten hun bezorgdheid over de invloed van de Chinese Communistische Partij (CCP) binnen de VN, de duidelijk gedocumenteerde corruptieproblemen binnen de VN alsook haar staat van dienst bij de aanpak van eerdere noodsituaties.

“Door de VN toe te staan zich hiermee bezig te houden, komt het erop neer dat de CCP de leiding krijgt over wereldwijde noodsituaties”, zei Kevin Moley, voormalig assistent-staatssecretaris voor internationale organisaties, tegen The Epoch Times.

VN-visie op wereldwijde crisisbestrijding

In een beleidsnota met de titel “Our Common Agenda”, “Strengthening the International Response to Complex Shocks – An Emergency Platform”, heeft VN-secretaris-generaal António Guterres zijn visie uiteengezet om de VN in staat te stellen mondiale crisissituaties aan te pakken.

“De uitdagingen waarvoor we staan, kunnen alleen worden aangepakt door sterkere internationale samenwerking”, verklaarde Guterres, die opriep tot “versterking van het mondiale bestuur” voor de huidige en toekomstige generaties.

De beleidsnota bouwt voort op een eerder document over de “gemeenschappelijke agenda” en komt op het moment dat de VN-leiders de plannen uiteenzetten voor een “top van de toekomst”, die in september tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering zal worden gehouden.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres spreekt tijdens de 53e jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, op 18 januari 2023. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)

Als de lidstaten groen licht geven, zouden de wereldwijde noodprotocollen “automatisch in werking treden” in geval van een wereldwijde crisis, “ongeacht het type of de aard van de betrokken crisis”, aldus Guterres.

De protocollen zouden allerlei instellingen samenbrengen, waaronder nationale overheden, internationale instellingen en de privésector. Uiteindelijk zouden ze allemaal de “primaire rol van intergouvernementele organen [zoals VN-agentschappen] in de besluitvorming moeten erkennen”, aldus het document.

“Het noodplatform zal, zodra het is opgericht, een instrument zijn voor het functioneren van de Verenigde Naties om de maatregelen van de relevante organen uit te voeren”, aldus de beleidsnota.

Steun van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken suggereerde dat de regering Biden het plan steunt.

“De regering heeft duidelijk gemaakt dat zij ervan overtuigd is dat de nationale veiligheid van de VS het best gediend is met een actieve en uitgebreide samenwerking met de VN en andere internationale organisaties”, aldus de woordvoerder in een verklaring aan The Epoch Times per e-mail.

“De VN is enkel zo effectief, transparant en verantwoordelijk als haar lidmaatschap vereist, en de V.S. werkt onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat de VN hieraan tegemoet komt.”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington op 26 november 2017. (Win McNamee/Getty Images)

Het voorstel van de VN werd onthuld toen multimiljardair Bill Gates, een van de meest prominente stemmen tijdens de COVID-19-crisis en een belangrijke financier van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vaccins, opriep tot een wereldwijde “brandweer” om internationale gezondheidscrisissen aan te pakken.

Vorige maand schreef Gates in The New York Times dat een “Global Health Emergency Corps” “onmiddellijk in actie kan komen als er gevaar dreigt”.

“Het Global Health Emergency Corps zal een enorme vooruitgang betekenen in de richting van een pandemievrije toekomst”, schreef Gates in het opiniestuk. “De vraag is of we de vooruitziende blik hebben om nu in zo’n toekomst te investeren voordat het te laat is.”

VN-noodprotocol

Guterres, die regeringen vraagt zijn plan later dit jaar goed te keuren, zei dat de risico’s toenemen en complexer worden.

“De Verenigde Naties zijn de enige organisatie met het bereik en de legitimiteit om op het hoogste niveau bijeen te komen en wereldwijde actie te stimuleren” verduidelijkte hij, “We moeten het multilaterale systeem blijven versterken, zodat het klaar is voor de uitdagingen van morgen.”

Wat een noodsituatie precies inhoudt, die zo’n wereldwijde actie van de VN in gang zou zetten, werd niet verduidelijkt.

Het document stelt echter dat crisissituaties zonder “wereldwijde gevolgen” “niet noodzakelijkerwijs” zouden worden gecategoriseerd als een noodsituatie die een VN-interventie vereist. Met andere woorden, crisissituaties die geen wereldwijde gevolgen hebben, kunnen in sommige gevallen alsnog een VN-respons in gang zetten.

De vlag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op het hoofdkantoor in Genève op 5 maart 2021. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Het rapport geeft twee voorbeelden van recente mondiale crisissituaties die in de 21e eeuw hebben toegeslagen en die volgens VN-leiders een gecoördineerde mondiale respons rechtvaardigen: de COVID-19-pandemie en de “crisis in de kosten van levensonderhoud” van 2022.

In plaats van specifieke details te geven, beschrijft de beleidsnota brede categorieën en verschillende soorten noodsituaties die de wereldwijde protocollen zouden kunnen activeren. Daartoe behoren klimaat- of milieuproblemen, aantasting van het milieu, pandemieën, accidentele of opzettelijke verspreiding van biologische wapens, verstoring van het goederen-, personen- of financiële verkeer, verstoring van de digitale communicatiemiddelen of van de mondiale digitale netwerken, belangrijke gebeurtenissen in de ruimte en onvoorziene risico’s.

In het hele document wordt de wereldwijde reactie op COVID-19 vaak aangehaald. Guterres, die voor zijn huidige functie als VN-baas, een beroemde leider van de Socialistische Internationale was, zei dat een sterkere en meer gecoördineerde reactie van de VN ertoe zou hebben geleid dat nog meer mensen het COVID-19-vaccin hadden gekregen.

De lopende inspanningen van de WHO-leiders om de WHO te versterken met een nieuw internationaal pandemieverdrag, alsook wijzigingen in de internationale gezondheidsvoorschriften worden aangeprezen als essentiële mechanismen voor noodsituaties.

Een verpleegster ontvangt een COVID-19 vaccinatie in Orange, Californië, op 16 dec. 2020. (John Fredricks/The Epoch Times)

Bij activering van de noodprotocollen zouden regeringsleiders, VN-agentschappen, internationale financiële instellingen, de privésector, de civiele samenleving en deskundigen door de VN worden bijeengeroepen om in actie te komen.

De secretaris-generaal van de VN zal dan beslissen wanneer de protocollen worden geactiveerd. Hij zal ook alle deelnemers benoemen en toezien op hun ‘bijdragen’ aan de respons, aldus de beleidsnota. De in het document genoemde ‘bijdragen’ omvatten alles van het verstrekken van financiële middelen tot het wijzigen van het overheidsbeleid.

Agenda 2030 als een prioriteit

Een van de redenen voor de hoogdringendheid is volgens de VN dat internationale noodsituaties de verwezenlijking van de controversiële Agenda 2030 Sustainable Development Goals, wat door VN-leiders het “masterplan voor de mensheid” wordt genoemd, zouden kunnen ondermijnen.

De 17 doelstellingen, die vrijwel elk aspect van ons leven omvatten en door critici zwaar onder vuur zijn komen te liggen, werden in 2015 door vrijwel alle nationale regeringen ondertekend, met sterke steun van zowel de regering-Obama alsook de CCP.

Hoewel de Amerikaanse Senaat de wereldwijde overeenkomst niet heeft geratificeerd, zoals vereist is voor alle verdragen, wordt ze toch wereldwijd doorgevoerd, aangezien het beleid in het bedrijfsleven en bij de overheid op de agenda is afgestemd.

“Zodra zich een complexe wereldwijde schok voordoet, kan een snellere, meer betrouwbare en doeltreffende internationale reactie mogelijk sommige gevolgen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen beperken en het herstelproces sneller laten beginnen”, aldus het document. “Het voorstel om in te stemmen met protocollen voor het bijeenroepen van een noodplatform heeft dit als doel.”

Aanleiding voor het noodplan was de belofte van de VN-lidstaten tijdens de 75e verjaardag van de VN om het “mondiale bestuur” te versterken.

Andere onderdelen van deze versterking, waarvan de maatregelen grotendeels parallel lopen met de “Great Reset” die in 2020 door Guterres en anderen, zoals Klaus Schwab, op het World Economic Forum werden aangekondigd, omvatten een vernieuwd “sociaal contract”. Het WEF is een “strategische partner” van de VN bij de uitvoering van Agenda 2030, vooral om de privésector wereldwijd mee te krijgen.

Het noodplan van de VN werd uitgebracht samen met een ander verslag over “Our Common Future” waarin wordt opgeroepen tot een nieuwe “Speciale gezant voor toekomstige generaties”, de oprichting van een “Futures Lab”, drastische verschuivingen in het beleid in de richting van wat de VN “duurzame ontwikkeling” noemt, en meer.

Het verslag roept op tot het vastleggen van een beleid dat volgens de VN-leiders de planeet zal beschermen voor de toekomst, “op mondiaal niveau, waar enkele van de meest ingrijpende beslissingen voor de mensheid worden genomen”.

Critici wijzen op de CCP, corruptie en COVID

Een belangrijk punt van zorg bij bepaalde Amerikaanse politici rond het voorstel voor de crisisrespons is de sterke invloed van de CCP binnen de VN, een invloed die duidelijk voelbaar was tijdens de pandemie en die volgens critici van de CCP nog gevaarlijker zou kunnen worden in toekomstige wereldwijde noodsituaties.

Moley, die tijdens meerdere Amerikaanse regeringen sleutelposities bekleedde op internationaal niveau, verwierp het VN-plan.

“Dit VN-plan staat haaks op de ervaring die we net hebben opgedaan tijdens de laatste pandemie, die aantoont waarom we onze soevereiniteit moeten herbevestigen en niet nog meer moeten weggeven”, zei hij in een telefonisch interview voor The Epoch Times.

Moley, die de relatie van de VS met internationale organisaties overzag tijdens de regering-Trump, heeft lang de alarmbel geluid over de toenemende invloed van de CCP binnen de VN, een proces dat volgens hem werd gesteund door zowel de regering-Obama als de regering-Biden. Hij noemde het een existentiële bedreiging voor de Verenigde Staten.

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, op het hoofdkwartier van de WHO in Genève, Zwitserland, op 3 juli 2020. (Fabrice Coffrini/Pool via Reuters)

De machtige invloed van de CCP en haar meestal “autoritaire” bondgenoten binnen het systeem van de VN vormt een groot gevaar als het gaat om voorstellen om de mondiale outfit nog meer macht te geven, zei Moley.

De machtige invloed van de CCP en haar meestal “autoritaire” en ” vriendjes-democratie” bondgenoten op het systeem van de VN vormt een groot gevaar als het gaat om voorstellen om de mondiale outfit meer macht te geven, zei Moley.

“Zolang de controle over de VN in handen is van de CCP en geholpen en bijgestaan door de G77 [een alliantie van 134 regeringen waaronder de CCP], kan dit niet worden toegestaan,” zei hij.

Gezien de duidelijk gedocumenteerde controle van de CCP over belangrijke VN-agentschappen en zelfs haar machtige invloed op de meeste lidstaten, zou goedkeuring van het noodprotocolplan erop neerkomen dat het communistische regime de leiding krijgt over wereldwijde crisissituaties, aldus Moley.

Gezien het feit dat de CCP meer een “criminele organisatie” is dan een regering en gezien het feit dat haar handlangers nu grote delen van de VN domineren, is dit een “recipe for disaster”, zei hij.

“We moeten alles wat door de VN wordt gesponsord met een grote sceptische blik bekijken. Maar helaas kijkt ons Ministerie van Buitenlandse Zaken, vooral nu, er niet sceptisch naar. In plaats daarvan kijken ze sceptisch naar de Verenigde Staten zelf.”

Soldaten van het Volksbevrijdingsleger marcheren buiten de Verboden Stad, bij het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 20 mei 2020. (Kevin Frayer/Getty Images)

In plaats van mee te gaan met het plan van de VN, riep Moley op tot een volledige herziening van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Het moet worden aangepakt tot op de bodem,” zei hij, wijzend op de tegenwerking door bureaucraten tijdens de hele ambtsperiode van Trump.

“Zolang het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft zoals het nu is samengesteld, hebben we geen diplomaten die spreken voor Amerika, maar voor [miljardair financier George] Soros [en zijn] Open Society stichtingen, het globalisme, en alles wat dit doet om de Amerikaanse soevereiniteit te ondermijnen,” zei hij.

Een andere criticus, internationaal advocaat en voormalig intern onderzoeker van de VN, Peter Gallo, wees op de lange geschiedenis van corruptie, politisering en schandalen binnen de organisatie, waaronder gevallen waarin humanitaire hulp werd omgeleid of zelfs bewapend voor politieke doeleinden.

Nog alarmerender is echter wat Gallo omschreef als de “seksuele uitbuiting en mensenhandel van slachtoffers van dergelijke rampen”.

“Het personeel van de VN heeft een schandelijke reputatie van betrokkenheid bij deze uitbuiting en de organisatie heeft een schandelijke reputatie van het in de doofpot stoppen van beschuldigingen van seksueel wangedrag in plaats van deze naar behoren te onderzoeken,” zei Gallo.

Gallo en andere voormalige VN-functionarissen schatten op basis van VN-gegevens dat meer dan 60.000 vrouwen en kinderen werden verkracht en seksueel misbruikt door VN-personeel tijdens de tienjarige ambtstermijn van Ban Ki-moon, de vorige secretaris-generaal. Gallo zei dat hij gelooft dat dit een “zeer voorzichtige schatting” is.

Een lid van de VN-stabilisatiemissie in Haïti patrouilleert in de sloppenwijk Cite Soleil in Port-au-Prince op 11 maart 2014. (HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

“Er is geen bewijs dat iets beter is geworden onder António Guterres”, voegde Gallo eraan toe, verwijzend naar de straffeloosheid van de daders en de aanvallen op de klokkenluiders van de VN die hebben geprobeerd dit te stoppen.

Dat alles in overweging nemend, stelde Gallo dat het voor regeringen een vergissing zou zijn om te overwegen de VN nog meer macht te geven om toezicht te houden op noodmaatregelen.

Betwiste claims

Onderzoeksjournalist en WHO-deskundige James Roguski bekritiseerde de VN en trok veel van de beweringen in haar beleidsnota over noodprotocollen in twijfel.

Roguski ridiculiseerde bijvoorbeeld de bewering dat Afrikanen lijden onder het feit dat ze niet genoeg COVID-19-vaccins uit het Westen krijgen.

“In werkelijkheid werden 16 keer zoveel doden per hoofd van de bevolking toegeschreven aan COVID in Noord- en Zuid-Amerika en Europa in vergelijking met Afrika,” vertelde hij The Epoch Times, waarbij hij de gegevens van de WHO aanhaalde en de beweringen van de VN een “flagrante leugen” noemde. Roguski kreeg nationale bekendheid door zijn berichtgeving over de plannen van de WHO om de macht over wereldwijde gezondheidskwesties te consolideren.

“Naar mijn bescheiden mening zijn de globalistische organisaties er de afgelopen drie jaar niet in geslaagd een groot aantal zeer belangrijke lessen te trekken,” zei hij.

Gezondheidswerkers bereiden zich voor om mensen te screenen op het coronavirus op een testlocatie  in Landover, Maryland, op 30 maart 2020. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Wijzend op het COVID-19-beleid van de WHO en andere VN-organisaties dat volgens hem schadelijk en in sommige gevallen “onmiskenbaar schadelijk en dodelijk” was, riep Roguski op tot een andere aanpak.

“Ze hebben niet geleerd dat gecentraliseerde controle veel slechter heeft gewerkt dan geïndividualiseerde en creatieve gezondheidsbehandelingen die tienduizenden levens hebben gered,” zei hij.

“Wij, het volk, moeten ons verzetten tegen de niet aflatende drang naar gecentraliseerde, bureaucratische controle die de globalisten aanbieden als oplossing voor de wereldproblemen. We moeten opstaan en ons uitspreken voor individuele vrijheden en nationale soevereiniteit.”

VN-secretaris-generaal Guterres en zijn woordvoerder, Stéphane Dujarric, reageerden niet op een verzoek van The Epoch Times om commentaar.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 april 2023): UN Seeks Vast New Powers for Global Emergencies

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.