Thursday, 20 Jun 2024
Artsen dragen organen voor transplantatiechirurgie in een ziekenhuis in de provincie Henan, China, op 16 aug 2012. (Screenshot/Sohu.com)

Eerste veroordeling in Japan voor illegale orgaanhandel werpt licht op gedwongen orgaanoogst

Non-profit directeur veroordeeld voor bemiddeling bij orgaantransplantaties in het buitenland: rechtszaak brengt illegale en gedwongen orgaanoogst onder de aandacht.

In een baanbrekende uitspraak heeft een Japanse rechtbank een directeur van een non-profit organisatie veroordeeld voor het faciliteren van illegale orgaantransplantaties voor Japanse burgers in het buitenland.

Op 28 november veroordeelde de districtsrechtbank van Tokio de 63-jarige Hiromichi Kikuchi, voorzitter van de Association for Patients of Intractable Diseases, een non-profitorganisatie. Kikuchi kreeg een gevangenisstraf van acht maanden en een boete van 1 miljoen yen (ongeveer $6.800) voor het regelen van orgaantransplantaties in het buitenland voor twee Japanse burgers zonder toestemming van de overheid. Zijn organisatie, die zich al meer dan vijftien jaar inzet voor transplantatiepatiënten, wordt nu onder de loep genomen.

Deze zaak, de eerste in zijn soort in Japan, heeft tot veel media-aandacht geleid en de bezorgdheid over illegale orgaantransplantaties vergroot.

De veroordeling van de heer Kikuchi laat zien dat Japan hard optreedt tegen orgaanhandel en gedwongen orgaanoogst. De transplantaties die tot zijn arrestatie leidden vonden plaats in Wit-Rusland in 2022. De zaak heeft echter de aandacht gevestigd op de grimmige realiteit van gedwongen orgaanoogst in China, omdat de heer Kikuchi toegaf dat de overgrote meerderheid van de transplantaties die hij sinds 2007 heeft uitgevoerd, organen uit China betrof.

Dit vonnis heeft een intens publiek debat op gang gebracht in Japan, waar het oogsten van organen al een veelbesproken onderwerp is vanwege de wijdverspreide ethische bezwaren tegen de herkomst van organen voor transplantatie.

Gedwongen orgaanoogst

Jarenlang hebben onderzoeken en rapporten de praktijk van gedwongen orgaanoogst in grote Chinese ziekenhuizen aan het licht gebracht, met substantieel bewijs dat de beweringen ondersteunt.

Op 25 juni 2022 publiceerde de Japanse editie van The Epoch Times een exclusief interview met Ushio Sugawara, een voormalig lid van het grootste Japanse “Yakuza” misdaadsyndicaat, Yamaguchi-gumi.

Sugawara, die in 2015 de onderwereld verliet om economisch commentator te worden, herinnerde zich een incident uit 2007. In die tijd was hij betrokken bij een levertransplantatie voor de broer van een vriend, die via een tussenpersoon was geregeld en ongeveer 220.000 dollar kostte. De levertransplantatie vond plaats in het Peking Armed Police General Hospital.

Na aankomst in China bezocht Sugawara de broer van zijn vriend in het ziekenhuis, de dag voor de geplande operatie.

Hij beschreef hoe hij de donor, een 21-jarige Falun Gong beoefenaar die als “terrorist” werd bestempeld en ter dood was veroordeeld, bewusteloos en onder invloed van medicijnen zag met verband om zijn handen en voeten. Het ziekenhuispersoneel legde uit dat het doorsnijden van de pezen in de handen en voeten van de donor was om ontsnapping te voorkomen en de kwaliteit van de organen te waarborgen.

De transplantatie mislukte uiteindelijk, met de dood van zowel de ontvanger als de donor tot gevolg.

Na de reportage over gedwongen orgaanoogst door The Epoch Times Japan, startten verschillende prominente Japanse media, waaronder Yomiuri Shimbun, de grootste krant van Japan, onderzoeken naar Japanse tussenpersonen in overzeese orgaantransplantaties en vonden bewijs tegen de Association for Patients of Intractable Diseases en de heer Kikuchi.

Volgens de website verbindt de non-profit organisatie sinds 2003 Japanse patiënten met overzeese ziekenhuizen, voornamelijk in China, voor orgaantransplantaties.

Deze tijdlijn valt samen met het moment waarop Chinese ziekenhuizen op agressieve wijze orgaantransplantaties begonnen te adverteren bij buitenlanders.

De Canadese mensenrechtenadvocaat David Matas en wijlen David Kilgour, een voormalig Canadees minister, hebben lang onderzoek gedaan naar de orgaantransplantatiepraktijken van de Chinese Communistische Partij (CCP). Hun rapport uit 2006, dat werd uitgebreid met het boek “Bloody Harvest,” deed het vermoeden rijzen dat de CCP illegaal organen oogstte en daarbij vooral Falun Gong beoefenaars viseerde.

In 2016 publiceerde de heer Matas samen met Kilgour en de in Londen gevestigde onderzoeksjournalist Ethan Gutmann “Bloody Harvest/The Slaughter: An Update.” Het 680 pagina’s tellende rapport schatte dat China jaarlijks 60.000 tot 100.000 transplantatieoperaties uitvoerde.

‘Orgaanextracties uit winstbejag’

Op 10 oktober hield de districtsrechtbank van Tokio haar eerste hoorzitting in de geruchtmakende zaak Kikuchi. De verdachte werd beschuldigd van bemiddeling bij orgaantransplantaties zonder toestemming van de overheid voor twee patiënten, wat in strijd is met de Japanse wet op orgaantransplantaties.

Voorzittend rechter Baba Yoshiro zei dat de heer Kikuchi patiënten wierf voor orgaantransplantaties in het buitenland en binnen een paar maanden orgaantransplantaties uitvoerde. De Japanse wet op orgaantransplantatie verbiedt de verkoop van menselijke organen en het profiteren via tussenpersonen.

De heer Kikuchi onthulde dat zijn organisatie in de afgelopen twee decennia ongeveer 170 transplantaties had gefaciliteerd, waarbij 90 procent van de patiënten een transplantatie kreeg in Chinese ziekenhuizen. Hij benadrukte de kosteneffectiviteit van de operaties en merkte op dat de prijzen in China aanzienlijk lager waren dan in de Verenigde Staten. Na de COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende reisbeperkingen verlegde de heer Kikuchi zijn aandacht naar Oost-Europa en Centraal-Azië.

Dhr. Kikuchi gaf ook een overzicht van de kosten: 20 miljoen yen (ongeveer 136.000 dollar) voor een nier, 30 miljoen yen (ongeveer 204.000 dollar) voor een lever, 30-40 miljoen yen (204.000 dollar–272.000 dollar) voor een hart en 40–50 miljoen yen (272.000 dollar-340.000 dollar) voor longen. Deze bedragen waren inclusief operatie-, reis- en bemiddelingskosten.

Op 28 november deed de rechtbank uitspraak: Kikuchi werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf en een boete van 1 miljoen yen (ongeveer $6.778).

De beslissing werd online uitgebreid besproken, waarbij sommige Japanse netizens hun verontwaardiging uitten: “De onmenselijke daden van deze groep, het met geweld verwijderen van organen uit jonge mensen in China, zijn uiterst betreurenswaardig,” las een bericht.

Een ander bericht bekritiseerde de mildheid van de straf: “Kikuchi is in wezen medeplichtig aan moord; deze straf is onvoldoende.”

Aanvankelijk hield de heer Kikuchi vol dat hij onschuldig was en beweerde hij dat zijn acties “honderden levens hadden gered.” Hiroaki Maruyama, een vertegenwoordiger van het Stop Medical Genocide (SMG) Network, was het hier echter absoluut niet mee eens.

In een interview met The Epoch Times zei de heer Maruyama dat “het uit winstbejag wegnemen van organen uit levende mensen door Chinese ziekenhuizen” in strijd is met de principes van de medische ethiek. De heer Kikuchi, die zich bezighield met deze activiteiten, was niet alleen medeplichtig, maar impliceerde ook veel Japanse patiënten die zich niet bewust waren van de waarheid, zei hij.

Dhr. Maruyama benadrukte dat de arrestatie en veroordeling van dhr. Kikuchi, samen met de media-aandacht eromheen, licht werpt op een netwerk van illegale tussenpersonen die verbonden zijn aan de wereldwijde zwarte markt van organen, in het bijzonder de grootschalige gedwongen orgaanoogst van CCP.

Hij benadrukte dat deze onthullingen slechts het oppervlak zijn van een veel duistere werkelijkheid. Hij riep op tot wetgeving om te voorkomen dat Japanse burgers orgaantransplantaties laten uitvoeren in landen als China, die bekend staan om hun mensenrechtenschendingen.

Bin Zhao heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 december 2023): Japan’s First-Ever Conviction for Illegal Organ Trafficking Shines a Light on Forced Organ Harvesting

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.