Sunday, 23 Jun 2024
Een tram rijdt langs het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de Franse stad Straatsburg, op 1 augustus 2010. (Johanna Leguerre/AFP/Getty Images)

Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt baanbrekende beslissing om uitlevering aan China vanuit Europa te beëindigen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Hof) heeft unaniem geoordeeld dat de uitlevering van een Taiwanees aan China, die eerder door Poolse rechtbanken was goedgekeurd, een aanzienlijk risico zou inhouden op foltering, mishandeling en ontzegging van het recht op een eerlijk proces, meldde de Europese mensenrechten-NGO Safeguard Defenders.

Volgens de NGO is het unanieme besluit een zeer duidelijke afwijzing van uitlevering wegens schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), foltering en mishandeling.

Dit gedenkwaardige besluit geeft aan dat het voor Europese landen vrijwel onmogelijk wordt om nog verdachten aan China uit te leveren, aldus het rapport.

Volgens het NGO-rapport van 3 november was de advocaat van de verdachte, de Poolse hoogleraar in de rechten Marcin Gorski, het ermee eens dat de unanieme beslissing van het Hof belangrijk en betekenisvol is omdat het de kans verkleint dat Polen of andere landen tegen het vonnis in beroep zullen gaan.

Het vonnis zal drie maanden na de datum van uitspraak, 6 oktober, in werking treden, tenzij beroep wordt aangetekend, aldus het verslag.

Uitlevering aan China

Hongtao Liu is de aanklager in de zaak Liu tegen Polen. Volgens de NGO is dit de eerste keer dat het Hof een zaak betreffende uitlevering aan China onderzoekt.

Liu werd in 2017 in Polen gearresteerd op basis van een in 2016 door Interpol afgegeven Red Notice, in verband met een Chinees-Spaans onderzoek naar een internationale telecomfraudezaak.

Het rapport geeft aan dat de verdachten, een groep van bijna 260 mensen, voornamelijk uit Taiwanese burgers bestond. Door een gezamenlijke Spaans-Chinese politieoperatie werd de groep in 2016-2017 ingerekend.

De Spaanse rechtbanken negeerden de ernstige aanbevelingen vanuit het EVRM en gingen in 2017-2018 akkoord met de uitlevering aan China van zo’n 208 Taiwanezen, ondanks protesten uit Taiwan, aldus het rapport. De uitlevering zou gebeuren in verschillende groepen.

De NGO gaf ook aan dat het contact met verschillende van deze uitgeleverde personen werd verbroken. De advocaten weten niet waar zij momenteel verblijven of in welke omstandigheden zij verkeren.

Demonstranten tegen de uitleveringswet richten laserstralen vlakbij de Wetgevende Raad in Hongkong op 18 augustus 2019. (Lillian Suwanrumpha/AFP via Getty Images)

Liu, een Taiwanees geboren in 1980, wordt momenteel vastgehouden in het Białołęka Detentiecentrum in Warschau, en werd in de rechtbank vertegenwoordigd door Gorski, aldus het rapport.

Hij stelde dat zijn uitlevering aan China in strijd zou zijn met artikel 3 en artikel 6, paragraaf 1 van het verdrag: Indien hij zou worden uitgeleverd en berecht, zou hij het risico lopen op foltering en onmenselijke behandeling en zou hem een eerlijk proces worden ontzegd.

De Poolse autoriteiten verwezen in hun verdediging naar de Spaanse beslissing, maar die werd door het Hof terzijde geschoven, waarbij het Hof toevoegde dat “de kennelijk beperkte samenwerking van de Chinese overheid met internationale instanties voor de bescherming van de mensenrechten” en “ernstige beschuldigingen van wijdverbreide toepassing van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling in Chinese detentiecentra aan de orde blijven”, aldus het Hof (pdf).

Het Hof geeft het goede voorbeeld

Het EVRM is een juridisch bindend internationaal rechtsinstrument en bindt 46 Europese landen aan één juridisch bindend verdrag. Volgens het rapport gaat het verder dan vergelijkbare internationale verdragen.

De Safeguard Defenders concluderen het effect van de juridisch bindende uitspraak van het Hof als volgt.

Ten eerste moeten alle lopende uitleveringsverzoeken aan China worden afgewezen;

Ten tweede moeten de ministeries van Justitie in de betrokken landen verzoeken van China voor gerechtelijke procedures weigeren; en

Ten derde moeten reeds goedgekeurde maar nog niet uitgevoerde uitleveringszaken worden stopgezet.

De NGO zei dat, ongeacht de persoon, de vermeende misdaad of andere bijkomende elementen, volgens het Hof “iedereen een reëel risico op mishandeling loopt indien hij aan China wordt uitgeleverd”.

Safeguard Defenders wees er met name op dat advocaten in zowel Italië als Cyprus zich reeds beroepen op het besluit om ervoor te zorgen dat uitleveringsverzoeken die in die landen in behandeling zijn, worden afgewezen.

Zhang Ting leverde een bijdrage aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 november 2022): Court of Human Rights Makes Landmark Decision to End Extradition to China From Europe: Safeguard Defenders

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.