Thursday, 18 Jul 2024
Tijdens een transcontinentaal motoravontuur ervoer auteur Jay Kannaiyan eudaimonia, zijn "beste zelf" zijn in elk moment. (Fei Meng)

Het nastreven van geluk

Het omarmen van eudaimonia kan ons leven magisch maken

In de Onafhankelijkheidsverklaring schreef Thomas Jefferson een van de meest revolutionaire zinnen ooit geschreven: “Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat zij door hun Schepper zijn begiftigd met bepaalde onvervreemdbare rechten, dat hiertoe behoren Leven, Vrijheid en het nastreven van Geluk.”

Deze woorden staan haaks op de menselijke geschiedenis, met haar sombere litanie van tirannen en keizers, meesters en slaven. Tegenwoordig beschouwen we Jeffersons uitspraak als een gegeven, als een axioma in de meetkunde, en zo formuleerde hij het ook. Maar kunnen we desgevraagd uitleggen wat hij bedoelde met “het nastreven van geluk”?

We moeten niet te hard zijn voor onszelf als we moeite hebben met die vraag. Zoek online naar “Wat bedoelde Thomas Jefferson met het nastreven van geluk?” en je vindt een dozijn verschillende gedachten en meningen.

Sommigen vertalen Jeffersons streven naar geluk bijvoorbeeld als het najagen van hedonistische genoegens, zoals kinderen die naar de toonbank van een ijswinkel rennen. Anderen zouden het kunnen interpreteren als een oproep om materiële rijkdom te zoeken, met als doel het goede leven te leiden met een huis in de Keys en een Mercedes roadster in de garage.

Gezien Jeffersons opleiding en temperament bedoelde hij echter waarschijnlijk een meer filosofische connotatie, zoals sommige van die zoekresultaten ons vertellen. Laten we uitgaan van een oud Grieks woord dat Jefferson goed kende, “eudaimonia”, en die mond vol klinkers selecteren als zijn synoniem voor geluk.

Eudaimonia betekent in wezen een goed geleefd leven. Het is een vorm van geluk, ja, maar verbonden met deugd en gevonden in ons beste zelf. Het adjectief “floreren” wordt vaak geassocieerd met eudaimonia.

En nu zijn we op de goede weg.

Terecht een leven van geluk, van eudaimonia, nastreven betekent bewustzijn van twee bijkomende omstandigheden. Ten eerste ervaren we eudaimonia zowel bij het nastreven van een doel als bij het bereiken ervan. Bedenk hoeveel oudere echtparen terugdenken aan de begindagen van hun huwelijk, toen ze in een flat woonden en leefden van bonen en rijst. “Toen waren we gelukkig,” lachen ze. Dat is eudaimonia aan het werk.

Aan de andere kant is het bereiken van een doel geen garantie voor geluk. Maar al te vaak bereikt de pelgrim het einde van een zoektocht en vindt hij teleurstelling in plaats van een heilige graal. De jonge vrouw die afstudeert aan de universiteit en de medische school en die lang begeerde M.D. behaalt, kan haar succes leeg vinden, een enorme afknapper. Ze zocht eudaimonia op het moment van haar prestatie in plaats van het te zoeken op het pad dat ze volgde om er te komen.

In zijn TED Talk, “A Recipe for Eudaimonia,” beschrijft Jay Kannaiyan een motorreis die hij maakte van de Verenigde Staten terug naar zijn geboorteland India, reizend door Mexico, Latijns-Amerika en Afrika. Onderweg bereidde hij zijn favoriete gerecht, kip curry, voor zijn gastheren. Door de vreugde en kameraadschap die deze gedeelde maaltijden teweegbrachten, vond Kannaiyan momenten van eudaimonia, een ideaal dat hij omschrijft als “je beste zelf zijn op elk moment”. Kannaiyan’s motorreis diende als zijn streven naar geluk.

Aan het eind van zijn verhaal vraagt Kannaiyan: “Hoe kun je eudaimonia vinden in je leven? Het is eigenlijk overal om je heen. Je bent omringd door dingen die waar, goed en mooi zijn. Weet gewoon dat wanneer die drie ingrediënten aanwezig zijn, je menselijke bloei ervaart, en je een staat van zijn hebt bereikt die hoger is dan alleen maar gelukkig zijn.”

Ik moedig de lezers aan Kannaiyan’s video te bekijken. Ondertussen wens ik u allen een zeer eudaimonische dag toe!

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 mei 2023): The Pursuit of Happiness

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.