Thursday, 20 Jun 2024
Een silhouet van Mao Zedong onder een bewolkte maan in Wuhan, China, op 22 juli 2009. (AFP/AFP/Getty Images)

In de voetsporen van Mao: Scholen bewapenen met ‘Kritische Rassen Theorie’

Dit is deel 19 in een reeks over het onderwijs in de Verenigde Staten.

Lang voordat het beruchte Californische leerplan voor “etnische studies” vorige maand de Amerikaanse krantenkoppen haalde – er werd de kinderen letterlijk voorgesteld om de Azteekse goden van kannibalisme en mensenoffers te aanbidden – had de verraderlijke “ras” en “racisme” theorie het Amerikaanse openbare schoolsysteem allang overmeesterd.

De racistische verdeel en heers poging in Amerika op grond van “ras”, door alles onder het mom van “onderzoek” door de “lens van het racisme” te bekijken en het bestrijden van “structureel” of “systemisch” racisme, is bekend komen te staan als de kritische rassentheorie, afgekort als CRT in de VS.

Zie het maar als halfbakken pseudo-intellectueel gebrabbel dat erop gericht is om zoveel mogelijk rassenhaat, afkeer, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Net als sekteleiders willen de groeiende, overbetaalde legioenen gesubsidieerde kritische rassentheorie “deskundigen” het publiek doen geloven dat het hier gaat om een ingewikkelde en mysterieuze “epidemie” die alleen overbetaalde “deskundigen” kunnen begrijpen. Maar de realiteit achter deze theorie is in feite vrij eenvoudig.

Het uitgangspunt is eigenlijk dit: Alle “witte mensen” zijn racistische onderdrukkers met macht en privileges, en alle niet-blanke mensen zijn onderdrukte slachtoffers.

Daaruit vloeit de dwaze aanname voort dat de VS, wat volgens onderzoek, één van de minst racistische landen ter wereld is, een “door en door racistische” gruwel is die “gedekoloniseerd” en ontmanteld moet worden.

In feite zijn alle instellingen die zijn opgericht door volkeren of naties van overwegend Europese afkomst slecht en moeten worden verpulverd. En alle mensen die niet genoeg melanine hebben moeten berouw tonen voor hun collectieve schuld.

Als dat allemaal kwaadaardig en gestoord klinkt, gelukkig maar, want dat is het ook.

Helaas is het nu ook een hoofdbestanddeel van de dagelijkse kost voor beïnvloedbare jonge slachtoffers van overheidsscholen in heel Amerika.

Het doel is niet echt om racisme te bestrijden, zoals de voorstanders beweren.

Uit meerder studies blijkt zelfs dat “diversiteitstraining”, een telg van de kritische rassentheorie opgericht om de opvattingen van de sekte in praktijk te brengen, “vooroordelen kan activeren of verzet kan aanwakkeren”, waarschuwde de Harvard Business Review.

“Veel deelnemers melden zelfs meer vijandigheid jegens andere groepen na afloop”, aldus de studie.

Goh!

Hetzelfde geldt voor kinderen: Als ze gebombardeerd worden met segregatie en raciaal extremisme, gaan ze niet alleen te denken in termen van ras, ze krijgen ook een hekel aan diegenen die zogenaamd in andere “groepen” zitten en met hen in conflict zijn.

En dat is nu juist het punt. In de Sovjet-Unie verdeelden totalitaristen, net als Marx decennia eerder, mensen naar “klasse” en dreven een wig tussen de “bourgeoisie” en het “proletariaat”.

Soortgelijke verdeeldheid werd gecreëerd en uitgebuit door voorzitter Mao in communistisch China.

In Amerika, waar de armen het materieel beter hebben dan rijken in veel andere landen, werkte het idee van de “klassenstrijd” niet zo effectief.

Net als in nationaal-socialistisch (nazi) Duitsland, wendden buitenlandse socialistische en communistische agenten zich samen met lokale revolutionairen tot “ras” als de belangrijkste breuklijn om uit te buiten.

Het rommelt al jaren – zelfs al decennia – op de achtergrond in Amerika. Maar de laatste maanden is het onderwerp in het nationale bewustzijn getorpedeerd, nu steeds extremere voorbeelden van gesubsidieerde indoctrinatie ouders en andere mensen woedend maken.

Er zit een lange geschiedenis achter deze ideologie van haat in de VS.

Deel 6 van deze serie onderzocht de enorme invloed van de Marxistische Frankfurter School en haar “kritische theorie” schema’s op de Amerikaanse cultuur – en in het bijzonder in het door de overheid gecontroleerde onderwijssysteem. Kritische rassen theorie is een uitvloeisel van dit dodelijke wapen, aangepast aan het Amerikaanse publiek.

Een groot deel van de misleiding is gebaseerd op de frauduleuze geschiedenis die aan kinderen wordt onderwezen, zoals het bijna universeel in diskrediet gebrachte “1619 Project” en de ontkrachte tirades van de communist Howard Zinn, zoals gedocumenteerd in deel 17 van deze serie.

Het eindresultaat is een ramp.

Gesubsidieerde kritische rassen theorie op school

Natuurlijk konden volwassenen van alle “rassen” met een greintje kritisch denkvermogen, gezond verstand en een rudimentair begrip van de geschiedenis dwars door deze propaganda heen kijken.

Maar jonge kinderen die vijf dagen per week op openbare scholen zitten? Dat zijn makkelijke prooien. We moesten van pappa en mamma naar de leraar luisteren, nietwaar?

Daarom richten de krachten achter deze kritische rassentheorie zich zo sterk op kinderen.

Hoe zien kritische rassentheorie en de segregatie er in de praktijk uit?

Eeen voorbeeld. In Californië werd op 18 maart het “Ethnic Studies Model Curriculum” goedgekeurd door de Staatsraad voor Onderwijs. In het curriculum wordt voorgesteld dat kinderen in een lied de hulp inroepen van heidense Azteekse goden om “een revolutionaire geest” te verkrijgen.

“De gezangen hebben een duidelijke implicatie: het verdringing van de christelijke god, die een verlengstuk zou zijn van blanke supremacistische onderdrukking,” schrijft Christopher F. Rufo.

Het verenigde schooldistrict van Los Angeles, het grootste district in de VS, heeft al aangegeven dat het vanaf 2023 “etnische studies” verplicht zal stellen voor het behalen van een diploma. De hele staat zou er uiteindelijk in mee kunnen gaan. En een kanker die in Californië begint, verspreid zich meestal over het hele land.

In een van de rijkste districten van het land, het Cupertino Union School District in Silicon Valley, kregen leerlingen van de derde klas naar verluidt de opdracht hun raciale, geslacht-, religieuze,- en seksuele identiteit en familiestructuur te “deconstrueren”.

Daarna kregen ze te horen dat ze hun “identiteit in kaart moesten brengen” en zichzelf moesten rangschikken op basis van de “macht en privileges” die ze kregen via de “combinaties” van hun verschillende “identiteiten”.

“Een blanke, cisgender man, die een valide lichaam heeft, heteroseksueel is, als knap wordt beschouwd en Engels spreekt, heeft meer privileges dan een zwarte transgender vrouw,” bood het schoolmateriaal aan als voorbeeld van hoe de resultaten begrepen moesten worden.

Kortom, volgens dit verwrongen wereldbeeld maakt je melaninegehalte je ofwel tot een onderdrukker die vernietigd moet worden, zoals ooit de bourgeoisie, ofwel tot een slachtoffer dat anderen moet vernietigen, zoals het proletariaat.

Dit soort waanzin vindt ook plaats in alle “rode” [Republikeinse] staten.

Het grootste schooldistrict van North Carolina, Wake County, is bijvoorbeeld een campagne begonnen om “witheid in het onderwijs” uit te roeien. Als onderdeel daarvan kregen leraren de opdracht om “witheid te verstoren” en “gezinnen terzijde te schuiven”, aldus Rufo.

Ook dit is niet van gisteren. In 2017, waren ouders in een ditrict van Rockingham County, North Carolina, woedend tijdens een vergadering van de schoolraad, nadat ze hadden vernomen dat een leraar kinderen van Europese afkomst dwong om voor de klas te gaan staan om zich te verontschuldigen voor hun “blanke privileges”.

In Ames, Iowa, en andere steden en dorpen in heel Amerika heeft de “Black Lives Matter Actieweek” de afgelopen jaren o.a. “diversiteit en globalisme”, “de ontwrichting van het westerse kerngezin”, “transgender, queer bevestiging, en collectieve waarde” aangeprezen.

Om te begrijpen hoe agressief de evangelisten van dit marxistische ideaal op scholen zijn geworden, moet je de nieuwsberichten van half maart lezen, over leraren van regeringsscholen die plannen beraamden om oudergroepen die tegen de indoctrinatie waren te “infiltreren” en “hackers” te gebruiken om met hun communicatie te knoeien, en zelfs “deze mensen publiekelijk te ontmaskeren” omdat ze hun meningen verkondigden.

Soortgelijke tactieken in communistisch China

Slachtoffers van deze tactieken, die de gruwelijke consequenties ervan hebben meegemaakt, herkennen duidelijk dezelfde tactieken.

De vooraanstaande Chinese balling Lily Tang-Williams, die opgroeide onder Mao maar uiteindelijk naar de Verenigde Staten vluchtte, herinnert zich precies deze tactieken die werden gebruikt in Mao’s overheids-indoctrinatie centra voor kinderen, die zich voordeden als “openbare scholen”.

“Het creëert haat, schuldgevoelens en verdeeldheid in ons land,” zei ze over de kritische rasssen theorie, die kinderen op school wordt aangeleerd. “Het is een instrument dat radicaal links gebruikt om te verdelen en heersen.”

Williams groeide op onder Mao’s bewind en maakte de hele 10-jaar durende Culturele Revolutie mee, en sloeg alarm over wat er vandaag in Amerika gebeurt.

“Laat me je vertellen, deze racistische theorie is niets anders dan een tactiek om burgers te verdelen in ‘onderdrukte’ en ‘onderdrukkende’ klassen, en dat is iets wat ik eerder heb gehoord,” zei Williams, die onlangs over deze kwestie getuigde voor een commissie in New Hampshire.

Mao’s regime streefde naar de vernietiging van de “vier ouden”, vertelde ze aan The Epoch Times, verwijzend naar de campagne van de massamoordende communistische Chinese tiran om China’s oude ideeën, cultuur, gewoonten en gebruiken uit te roeien.

“Mao en zijn regime gebruikten identiteitspolitiek om mensen in 10 klassen te verdelen: vijf rode en vijf zwarte,” legde ze uit. “De rode klassen bestonden uit arme en lagere boeren, arbeiders, revolutionaire soldaten, revolutionaire kaderleden en revolutionaire martelaren. De zwarte klassen bestonden uit landheren, rijke boeren, contrarevolutionairen, slechte invloedrijke personen en rechtsen.”

Ieder lid van de “zwarte klassen” werd beschouwd als schuldig door associatie, simpelweg omdat hij geboren was in een familie, en er werd gezegd dat hij “zwart geboren” was.

“Mao drong er bij de Rode Gardisten op aan om de zwarte klassen publiekelijk te schande te maken door hun gebalde vuisten te tonen, hen zelfkritiek te laten doen, schuld te laten bekennen en zichzelf te hekelen, of ze zouden in elkaar geslagen worden, opgesloten worden in een kamer om over hun ‘zwartheid’ te schrijven, zich te verontschuldigen voor hun families of zichzelf, en naar heropvoedingskampen gestuurd worden om zware arbeid te verrichten,” vervolgde Williams, eraan toevoegend dat sommige jonge leden van de families alles deden om aan de schande en associatie te ontsnappen, ze gaven zelfs hun eigen familieleden aan bij de Chinese Communistische Partij.

Tientallen miljoenen Chinezen stierven tijdens de Culturele Revolutie “als gevolg van dit moorddadige beleid,” zei Williams, die samen met deze schrijver en anderen mensen werzaam in dit veld in de adviesraad van U.S. Parents Involved in Education zit.

“Wat er vandaag in Amerika gebeurt met de kritische rassentheorie, in onze scholen, op onze werkplekken en in onze overheidsinstellingen, doet me echt denken aan wat er tijdens de Culturele Revolutie gebeurde,” voegde ze eraan toe.

Slecht voor kinderen

De kritische rassen theorie gekte is niet alleen destructief voor de samenleving, maar zal ook schadelijk zijn allerlei soorten kinderen, zeggen deskundigen.

“Het is een afschuwelijke en zeer schadelijke psychologie om mensen, vooral jonge kinderen en tieners, die niet geloven dat ze racisten zijn en die zelfs een hekel hebben aan racisme, te vertellen dat er niets is dat ze kunnen doen om zichzelf ervan te weerhouden racist te zijn,” legt Dokter in de Klinische Psychologie Gary Thompson van het Early Life Child Psychology and Education Center uit.

“Woke Supremacy is net zo destructief voor de psychologie van de mensen als White Supremacy,” voegde Thompson, die toevallig een zwarte Amerikaan is, eraan toe.

Thompson vertelde The Epoch Times dat veel openbare scholen nu aan kinderen vanaf de tweede en derde klas leren dat “blank synoniem is met het kwaad, dat de politie systematisch zwarte mannen opjaagt en opzettelijk vermoordt, en al dit soort zeer beladen politieke overtuigingen worden onderwezen alsof het onbetwistbare feiten zijn.”

Hoe kan men zich verzetten

Ouders in het hele land zoeken naar wegen om zich te verzetten en hun kinderen te beschermen.

Thompson, die ook in de adviesraad van U.S. Parents Involved in Education zit, zei dat zijn persoonlijke mening is dat pogingen van doorsnee ouders om kritische rassentheorie van de openbare school van hun kinderen te weren “zinloos” zouden zijn.

“Als kritische rassentheorie niet past bij de waarden van uw gezin, kan het voor ouders een haalbare optie zijn om de openbare scholen te verlaten,” zei hij, resonerend met het groeiende sentiment in Amerika nu het aantal inschrijvingen op openbare scholen blijft dalen.

Mede als reactie op de kritische rassentheorie propaganda hebben miljoenen ouders het afgelopen jaar overheidsscholen verlaten en gekozen voor thuisonderwijs en privé-scholen.

Helaas beperkt de kritische rassentheorie waanzin zich niet langer tot overheidsscholen. Zelfs veel “wakkere” elitescholen en zelfbenoemde “christelijke” scholen lopen in de pas, dus ouders moeten de nodige zorgvuldigheid betrachten.

Zonder rekening te houden met een aantal van Amerika’s meest prominente zwarte christelijke leiders – zoals Boddie Baucham en bisschop E.W. Jackson – hebben ook vele liberale kerken en seminaries de sprong gewaagd.

Sommige critici hebben aangevoerd dat het indoctrineren van kinderen met kritische rassentheorie op kosten van de belastingbetaler al tegen de wet is.

Wu Wenyuan, uitvoerend directeur van de Californians for Equal Rights Foundation, voert deze strijd al jaren in Californië en daarbuiten. Zij stelt dat kritische rassentheorie in de klas “illegaal en ongrondwettelijk” is.

“Het onderwijzen van kritische rassentheorie, gebaseerd op raciale verdeeldheid en een sociale tweedeling van slachtoffer versus onderdrukker is fundamenteel in strijd met het 14e Amendement van de Amerikaanse Grondwet – die gelijke bescherming van de wet garandeert – Paragraaf VI/VII van de Civil Rights Act, van 1964, maar ook Californië’s grondwettelijke principe van gelijke behandeling, en een overvloed aan anti-discriminatie wetten,” waarschuwde ze.

In Florida ondernemen topambtenaren actie. De Republikeinse Gouverneur Ron DeSantis heeft zojuist beloofd dat de ideologie niet zou worden opgenomen in de openbare scholen van zijn staat.

“Laat het duidelijk zijn dat er in onze klaslokalen geen plaats is voor dingen als kritische rassenleer, kinderen leren hun land te haten en elkaar te haten is geen rooie cent belastinggeld waard”, zei DeSantis.

“Ze proberen mensen elkaar te laten bekijken op basis van ras, ik wil het tegenovergestelde doen. Ik wil mensen behandelen als individuen,” voegde hij eraan toe. “Ik wil mensen behandelen op basis van karakter.”

Maar het verdelen van mensen natuurlijk het doel – niet een onbedoeld neveneffect – en je constant beroepen op “blanke suprematie” is gewoon een afleidingsmanoeuvre ontworpen om critici te mond te snoeren.

Er staat erg veel op het spel.

De leiders en sekte-achtige aanhangers van deze kritische rassenleer hebben vrijwel alles wat extreem-links en marxisten niet bevalt bestempeld als “blanke heerschappij”: de grondwet van de VS, het christendom, wiskunde, de rechtsstaat, punctualiteit, individualisme, de westerse beschaving, het gezin, de objectieve waarheid, en nog veel meer.

Niets of niemand is nog veilig.

Volwassenen erkennen grotendeels het kwaad en de belachelijkheid hiervan. Maar Amerikaanse kinderen weten niet beter, net als kinderen in andere landen die geïndoctrineerd worden om hun ouders en hun landgenoten te haten alvorens gruwelijke wreedheden te begaan.

Het zal aan de ouders zijn om hun eigen kinderen te beschermen, en daarmee het hele land en haar vrijheden.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (13 april 2021): Echoes of Mao: Weaponizing Schools With ‘Critical Race Theory’

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.