Sunday, 23 Jun 2024
Nederlandse boeren die protesteren tegen de plannen van de regering om de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak te verminderen, verzamelen zich voor een demonstratie in Stroe, Nederland, woensdag 22 juni, 2022. (AP Foto/Aleksandar Furtula)

Nederlandse boeren komen in opstand tegen “Grote Reset”, zegt politicus

Wetgever denkt dat regering land wil om migranten te huisvesten

Nederlandse boeren vechten tegen de globalistische “Great Reset” agenda door middel van hun protesten tegen het agressieve nieuwe klimaatbeleid van de regering, volgens de Nederlandse politicus Thierry Baudet.

“Het echte punt hier is de Grote Reset, massamigratie, [en] transnationaal bestuur. En dat is waarom de mensen geatomiseerd moeten worden – ze moeten hun band met het land verliezen. En dat is waarom ze de boeren treffen,” zei hij.

Baudet, lid van de Tweede Kamer en leider van de politieke partij Forum voor Democratie, maakte de opmerking tijdens een interview op 8 juli met Roman Balmakov, gastheer van EpochTV’s “Facts Matter”.

Het interview is te zien op EpochTV als onderdeel van een nieuwe video, “Farmer Rebels.” Meer beelden uit Nederland zullen in de komende dagen worden vrijgegeven.

In een aflevering van 5 juli van EpochTV’s “Crossroads with Joshua Philipp,” sprak hij ook over de Nederlandse boerenprotesten.

“Dit is niet alleen iets voor Nederland, dit is ook iets voor heel Europa”, zei Philipp, die opmerkte dat de protesten zich over het hele continent hebben verspreid, deels in verband met soortgelijk beleid van de Europese Commissie.

Baudet sprak ook met The Epoch Times op 5 juli.

In dat interview zei Baudet dat het beleid van de regering de druk van de Europese Unie (EU) weerspiegelt in verband met de betrokkenheid van het land bij het Natura 2000-netwerk van de EU.

“Hoe is het mogelijk dat in een tijd waarin iedereen het heeft over de mogelijkheid van voedseltekorten, van onzekere toeleveringsketens, de Nederlandse regering dit beleid voert dat zal leiden tot nog meer afhankelijkheid van internationale toeleveringsketens en daarmee tot onzekerheid voor de Nederlandse bevolking?” zei Baudet op 8 juli.

“Het antwoord is dat de mensen die dit land besturen het script volgen dat door de EU is geschreven, om wat zij noemen een Grote Reset te realiseren. Ze willen ons afhankelijker maken van internationale toeleveringsketens. Ze willen de Nederlandse soevereiniteit en autonomie verzwakken.”

Baudet en andere Nederlandse politici, waaronder Tweede Kamerlid Geert Wilders, hebben beweerd dat de regering probeert om goedkoop landbouwgrond te verwerven om meer woningen voor migranten te bouwen.

In zijn interview van 8 juli gaf Baudet aan dat de overheid de huisvesting van migranten niet expliciet als doel heeft gesteld in haar benadering van de boeren in het land.

Hij zei echter dat de huidige regering onder leiding van premier Mark Rutte de voortzetting van de massamigratie tot een expliciet doel heeft gemaakt.

Uit de Nederlandse overheidsstatistieken blijkt dat de nettomigratie (binnenkomende personen min uitgaande personen) naar het land de laatste jaren een stijgende trend vertoont, met een opleving in 2021 na een daling tijdens het COVID-19-jaar 2020.

De netto migratie naar Nederland, een land van ruwweg 17,2 miljoen mensen, bedroeg in 2021 in totaal 108.275.

“Als je netto 100.000 mensen per jaar binnenhaalt, dan zal je stikstofoxide-uitstoot hoe dan ook toenemen,” zei Baudet, die vraagtekens plaatste bij de prioriteiten van de regering om enerzijds landbouwgrond te schrappen en anderzijds massamigratie mogelijk te maken om de bevolkingsgroei te helpen aanwakkeren.

“Niemand maakt deze grotere analyses van wat er gaat gebeuren met de economie op de langere termijn. Hoe zijn onze beleidsmaatregelen intern met elkaar in overeenstemming?”

Nederlandse ministeries die door The Epoch Times werden gecontacteerd, reageerden niet onmiddellijk of weigerden commentaar te geven op beweringen dat de staat migranten wil huisvesten op wat nu landbouwgrond is.

Volgens Baudet zit er een dieper, zelfs spiritueel element in de strijd om de boerderijen in Nederland.

“Boeren, en in het algemeen mensen die op het land, van het land en met het land leven, hebben een sterke band met de geschiedenis waar ze trots op zijn. Het zijn vaak familiebedrijven die al meerdere generaties in die familie zijn. En dus zijn dit geen postmoderne, posthistorische, postnationale mensen,” zei hij.

“Het zijn trotse familieleden die hun eigen bedrijf hebben, die van hun eigen land leven, [en] die een band hebben met de geschiedenis en met de aard van dit land. En dus vormen zij een directe bedreiging voor de post-territoriale, post-identitaire agenda van de globalisten.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 juli 2022): Dutch Farmers Are Rebelling Against ‘Great Reset,’ Politician Says

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.