Sunday, 19 May 2024
De Nederlandse melkveehouder Martin Neppelenbroek op zijn boerderij in Lemelerveld, Nederland, op 7 juli 2022. (De Epoch Times)

Nederlandse melkveehouder dreigt 95 procent van zijn koeien te moeten ruimen

‘Ik kan geen boerderij runnen op 5 procent’

In Nederland is het voor melkveehouder Martin Neppelenbroek bijna allemaal afgelopen.

Door nieuwe milieuvoorschriften moet hij zijn veestapel met 95 procent inkrimpen. Hij denkt dat hij zijn familieboerderij zal moeten verkopen.

“Ik kan geen boerderij runnen op 5 procent. Voor mij is het over en uit”, zei hij in een interview op 7 juli met The Epoch Times.

“Gezien de regelgeving, kan ik het aan niemand verkopen. Niemand wil het kopen. [Maar] de regering wil het kopen. En daarom [hebben] ze die regelgeving, denk ik.”

Een koe op de boerderij van Martin Neppelenbroek in Lemelerveld, Nederland, op 7 juli 2022. (De Epoch Times)

Neppelenbroek maakte deze opmerkingen tijdens een gesprek met Roman Balmakov, presentator van “Facts Matter” op EpochTV, tijdens Balmakovs recente reis naar Nederland.

Neppelenbroek wees erop dat niet alle landbouwers zoveel van hun vee hoeven weg te doen.

Mensen die verder weg wonen van gebieden die beschermd zijn in het kader van Natura 2000, een overeenkomst van de Europese Unie voor de instandhouding van soorten en leefgebieden, mogen meer vee bezitten.

Dat komt omdat de regelgeving van de Nederlandse regering inzake de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak gekoppeld is aan de nabijheid van deze beschermde gebieden.

De Nederlandse melkveehouder Martin Neppelenbroek op zijn boerderij in Lemelerveld, Nederland, op 7 juli 2022. (The Epoch Times)

Boeren, vrachtwagenchauffeurs en anderen in Nederland hebben in het hele land geprotesteerd tegen die visie, onder andere omdat er op 10 juni een nationaal en gebiedsspecifiek plan is aangenomen om de uitstoot van stikstofhoudende broeikasgassen te beperken.

Er hangt een zwaard van Damocles boven hen: de mogelijkheid van gedwongen inbeslagname van eigendom door de overheid.

NOS Nieuws meldt dat Christianne van der Wal-Zeggelink, minister van Natuur en Stikstofbeleid, onteigening van land van onwillige boeren niet uitsluit.

Volgens een rapport van de Amerikaanse landbouwdienst (Foreign Agricultural Service) heeft de Nederlandse regering gezegd dat haar aanpak betekent “dat er geen toekomst is voor alle [Nederlandse] boeren.”

Op het boerenbedrijf van Neppelenbroek, dat meer dan 70 hectare beslaat, worden momenteel zo’n 130 melkkoeien gehouden. Het is al een halve eeuw in zijn familie.

“Ik ben de tweede generatie”, zei hij, eraan toevoegend dat veel boerderijen in Nederland al veel langer in familiebezit zijn.

Nederland steekt ver boven zijn gewicht uit in de landbouw. Het kleine kustland behoort tot de top 10 van voedselexporteurs in de wereld.

“Als je niet veel ruimte hebt, moet je die zo effectief mogelijk gebruiken”, zei Neppelenbroek.

“Het is een deltagebied en het klimaat is niet te warm, niet te koud. Het is een ideale plek om te telen.”

Koeien, zo erkende Neppelenbroek, produceren veel ammoniak via hun dierlijke uitwerpselen.

De Nederlandse melkveehouder Martin Neppelenbroek en EpochTV-presentator Roman Balmakov op de boerderij van Neppelenbroek in Lemelerveld, Nederland, op 7 juli 2022. (De Epoch Times)

“Maar je kunt niet slechts één kleine groep in je land de schuld geven van het vervuilen van het milieu”, zei hij, eraan toevoegend dat boeren het gevoel hebben dat ze te zwaar worden belast.

Het sluiten van Nederlandse boerderijen zal alleen maar tot gevolg hebben dat voedsel uit andere landen moet worden ingevoerd, zo betoogde hij.

Hij merkte op dat koemest de gezondheid van de bodem ten goede kan komen – zeker meer dan de synthetische meststoffen die ervoor in de plaats zouden moeten komen.

“Koeien kunnen ook worden gevoed met restjes die mensen niet willen eten”, zei hij. “Zo kunnen er allerlei dingen die wij als mensen niet kunnen gebruiken, worden omgezet in hoogwaardig voedsel.”

Neppelenbroek vermoedt, zoals vele anderen in Nederland, dat de regering de grond die zij in beslag neemt, wil gebruiken om woningen te bouwen.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel werd een onjuist aantal hectaren vermeld van de boerderij van Martin Neppelenbroek. The Epoch Times betreurt deze fout.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (13 juli 2022): Dutch Dairy Farmer Faces Having to Cull 95 Percent of His Cows

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.