Sunday, 16 Jun 2024
Mensen lopen door een markt in Bangalore, India, op 15 november 2022. (Manjunath Kiran/AFP via Getty Images)

Nu de bevolking van India die van China overstijgt, zeggen deskundigen: Bereid je voor op een machtsverschuiving

Volgens de Verenigde Naties zal India deze week China voorbijstreven als meest bevolkte land ter wereld. Deze monumentale verandering van status tussen de twee Aziatische reuzen die een lange, gemilitariseerde Himalayagrens delen, wijst volgens deskundigen op de ontluikende mogelijkheid van verandering van hun respectieve status in de wereld, versterkte concurrentie en de kans op oorlog.

Demografie speelt een sleutelrol in de geopolitiek, die zowel kansen als uitdagingen biedt, volgens deskundigen die zeggen dat als de Indiase beleidsmakers de uitdagingen overwinnen, de bevolkingstoename zich vertaalt in een enorme politieke, economische en militaire macht, die een bedreiging vormt voor tegenstanders als China.

“Je kunt deze situatie vergelijken met de concurrentie tussen de VS en China. De machtsverschuivingstheorie geeft aan dat de ‘afnemende VS’ wordt bedreigd door het opkomende China. Voor WO I werd het afnemende Groot-Brittannië bedreigd door het opkomende Duitsland. Nu haalt India China in, en China maakt zich zorgen over de opkomst van India,” vertelde Dr. Satoru Nagao, bezoeker aan The Hudson in Washington, in een e-mail aan The Epoch Times.

In tegenstelling tot wat velen denken, blijven de Verenigde Staten volgens Nagao sterk. Maar mensen denken dat de Verenigde Staten achteruitgaat. “De VS baart China dus ook zorgen.”

“China is nu in opkomst, maar de bevolking geeft aan dat ze de komende decennia te maken krijgen met een vergrijzende samenleving. Voordat China afneemt, zou China India willen aanvallen,” zei hij.

India en China nemen sinds het midden van de twintigste eeuw meer dan twee derde van de wereldbevolking voor hun rekening. Het geboortecijfer in China daalde vorig jaar voor het eerst sinds 1961. China verloor ook een aanzienlijk deel van zijn bevolking tijdens de COVID-pandemie.

Het vruchtbaarheidscijfer in India is gedaald tot 2,2 geboorten per vrouw, maar DESA (een denktank van de VN) voorspelt dat de bevolking van India nog enkele decennia zal blijven groeien.

Frank Lehberger, een in Duitsland gevestigde Sinoloog en geopolitiek analist, vertelde The Epoch Times dat het meest directe voordeel voor India dat China in bevolking overtreft, het verkrijgen van wereldwijde erkenning als een leidende motor van economische groei is, die in staat is een groeiend volume van buitenlandse investeringen aan te trekken en zijn exportindustrieën sneller dan voorheen te ontwikkelen.

“India lijkt goed op weg om het ‘volgende China’ te worden, met een gouden decennium van India dat geleidelijk werkelijkheid wordt. Dat tijdperk breekt echter alleen aan als er geen grote oorlog uitbreekt, per ongeluk of met opzet, waarbij zowel Rusland als zijn nieuwe quasi-ally China betrokken zijn,” aldus Lehberger.

Ondertussen heeft de Chinese economie de laatste jaren een flinke klap gekregen door het draconische nul-COVID-beleid van het communistische regime, waardoor bedrijven en fabrieken in het hele land ernstig zijn ontwricht. Deskundigen verwachten binnenkort een trage groei. Volgens een recente analyse van Michael Pettis, een niet-resident senior medewerker van Carnegie China, zal de jaarlijkse groei van het BBP in Peking de komende jaren waarschijnlijk niet boven de 2 à 3 procent uitkomen.

India was vorig jaar echter een van de best presterende economieën en de groei van het BBP overtrof die van China in het vorige kwartaal, volgens het World Economic Forum. In 2022 boekte China een van zijn slechtste economische prestaties in bijna een halve eeuw.

Volgens Morgan Stanley zal New Delhi in 2027 de op twee na grootste economie zijn en Japan en Duitsland inhalen, terwijl zijn wereldwijde export tegen 2031 naar verwachting zal zijn verdubbeld.

Lehberger zei dat China onder Xi niet afgeschrikt of niet onder de indruk zal zijn van India en zal blijven proberen geleidelijk stukken land aan de Indiase kant van de Line of Actual Control (LAC) te bezetten.

“Natuurlijk, alleen als het Xi uitkomt in zijn interne agenda. Daarom zou hij nog steeds korte schermutselingen bij de LAC kunnen beginnen, min of meer dezelfde als die welke we sinds mei 2020 verschillende keren hebben gezien,” aldus Lehberger.

Deze screenshot van videobeelden die midden juni 2020 zijn opgenomen en op 20 februari 2021 door China Central Television (CCTV) zijn vrijgegeven, toont Chinese (voorgrond) en Indiase (achtergrond) soldaten tijdens een botsing op de demarcatielijn (LAC) in de Galwan-vallei. (AFP-foto/China Central Television)

Vergaande gevolgen

Het feit dat India de bevolking van China overtreft, betekent niet dat het een gewoon land is, maar een land met een even oude beschaving en een functionele, grootste democratie ter wereld. De geopolitieke gevolgen van het feit dat India het dichtstbevolkte land ter wereld wordt, zijn volgens deskundigen dan ook verstrekkend en complex.

Nagao zei dat de gevolgen positief en negatief zijn: een enorme bevolking betekent een enorme markt, wat duidt op meer economische en militaire macht.

“Vooral de bevolking van India is jong. Dit betekent dat zij actieve energie creëren in de samenleving,” zei Nagao.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie is zesenzestig procent van de Indiase bevolking tussen 18 en 35 jaar oud, en de Indiase beroepsbevolking zal jaarlijks met 8 miljoen groeien.

Lehberger zei dat het eerste en meer zichtbare resultaat van de Indiase bevolking in de internationale diplomatie waarschijnlijk zou zijn dat het meer gaat strijden voor een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad.

“Een regering in Delhi een vetorecht geven bij internationale interacties is iets wat de Chinezen al tientallen jaren hardnekkig proberen te voorkomen”, aldus Lehberger.

Dat India de dichtstbevolkte democratie ter wereld is, zou ook de nucleaire capaciteit van het land vergroten, zei hij.

“De behoefte aan energie en grondstoffen neemt voortdurend toe, waardoor India’s kernenergieprogramma, met de hulp van Japan, Frankrijk of de VS, wordt gestimuleerd,” zei Lehberger, en hij voegde eraan toe dat India’s groeiende nucleaire defensiecapaciteit goed gebruikt zou kunnen worden als strategisch afschrikmiddel tegen China en andere minder vriendelijke regionale machten, zoals Pakistan of Turkije.

Het zou ook kunnen worden gebruikt als instrument voor machtsprojectie van de Golf tot Singapore en langs de gehele oostkust van Afrika, aldus Lehberger.

Hij zei dat de Indiase nucleaire triade, dat wil zeggen de intercontinentale ballistische raketten (ICBM) op land, onderzeeërs met ICBM’s die voortdurend in stealth-modus onder water patrouilleren, en de strategische vliegtuigen met kernbommen of raketten, binnen enkele jaren die van China op het huidige niveau zou kunnen evenaren of zelfs overtreffen.

[Dus] “maakt dat Chinese militaire aanvallen op Indiase activa en gebieden eerder onwaarschijnlijk.”

Sinds de oudheid heeft de geografie aanzienlijk bijgedragen tot de opkomst van India’s macht. Zelfs tot op de dag van vandaag, volgens deskundigen, heeft de geografie, en met name de oceanen, de inzet van India in de geopolitiek verhoogd, nu het land de bevolking van China heeft overtroffen.

Lehberger noemde het een “gunstige geografie” en zei dat India er nu gebruik van moet maken met zijn ontluikende markten en toenemende defensiecapaciteit om harde en scherpe macht te projecteren en de Chinezen te veroordelen om gevangen te blijven in ongelijksoortige bases zoals Hambantota, Sri Lanka; Gwadar, Pakistan; of de kleinere aan de kust van Myanmar.

“Moderne onderzeeërs en oppervlakte-eenheden zoals nucleaire carriers zouden India dan helpen de belangrijkste zeemacht in het hele gebied van de Indische Oceaan te worden, en de internationale zeeweg van de Perzische Golf tot de strategische Straat van Malakka en de Straat van Lombok, waardoor dagelijks ongeveer 40 procent van de wereldhandel in goederen en grondstoffen stroomt, veilig te stellen”, zei hij.

Lehberger gelooft dat naarmate deze situatie zich verder ontwikkelt, India de voornaamste uitdager zal worden voor China op geopolitiek, militair en diplomatiek gebied en omgekeerd.

“Naarmate de twee landen wereldwijd concurreren om grondstoffen, investeringen en handel, en politieke invloed, bijvoorbeeld soft power, zou het potentieel voor escalerende militaire conflicten kunnen toenemen, met name op nucleair gebied,” aldus Lehberger.

Volgens Lehberger zal China India uitdagen totdat het Chinese communistische regime extern is verslagen of implodeert onder het gewicht van zijn politieke en sociaal-economische tegenstellingen, vergelijkbaar met de Sovjet-Unie in 1991.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in (midden links) schudt handen met de Indiase premier Narendra Modi (midden rechts) terwijl premier van de deelstaat Uttar Pradesh Yogi Adityanath (R) toekijkt tijdens de inauguratie van ‘s werelds grootste smartphonefabriek in Noida, India op 9 juli 2018. (Money Sharma/AFP/Getty Images)

Uitdagingen voor India

Volgens deskundigen betekent het feit dat India qua bevolking China voorbijstreeft dat de manier waarop andere interne uitdagingen worden aangepakt, bepaalt of de veranderende demografie meer kansen of meer crisis met zich meebrengt.

Burzine Waghmar, gastmedewerker India, Royal United Services Institute (RUSI) en SOAS South Asia Institute, Londen, vertelde de Epoch Times in een e-mail dat India in 1952 de eerste moderne staat was die een gezinsplanningsbeleid invoerde, dat tot op heden voortduurt. China’s eenkindbeleid werd in 1980 ingevoerd en in 2016 stopgezet.

Hij waarschuwde dat een derde van de verwachte groei in India vooral zou plaatsvinden in de deelstaten Bihar en Uttar Pradesh, die beide sociaal-economisch arm zijn. “Waar de daling het meest uitgesproken is en naar verwachting zal aanhouden, is in de zuidelijke deelstaten, die op alle sociale indicatoren verder gevorderd zijn en waar de dalende geboortecijfers samengaan met een toename van de vergrijzing. Tegen 2025 zal bijvoorbeeld één op de vijf Keralieten ouder zijn dan 60”, aldus Waghmar, die eraan toevoegt dat dit nog enige tijd interne politieke gevolgen zal hebben, aangezien het de ongelijkheid tussen noord en zuid in het land zal voeden, wat zal leiden tot aloude problemen inzake regionalisme en vertegenwoordiging.

Hij wees er ook op dat deze bevolkingsgroei, die wijst op een toename van de beroepsbevolking in vergelijking met China, slechts gedeeltelijk in het voordeel van India is. Het zal met ernstige uitdagingen blijven worden geconfronteerd, aangezien de Indiase werkloosheid boven de 7 procent blijft. De bloeiende diensten- en IT-sector, die veel van India’s recente welvaart heeft aangewakkerd, zal niet iedereen kunnen opnemen, vooral niet de 254 miljoen Indiërs tussen 15 en 24 jaar.

“Premier [Narendra] Modi zal hiermee rekening moeten houden als hij zich volgend jaar herkiesbaar stelt en New Delhi probeert in te spelen op de huidige trend onder westerse toeleveringsketens om hun activiteiten vanuit China te verplaatsen”, aldus Waghmar.

Volgens Lehberger zullen opeenvolgende regeringen geconfronteerd worden met een aanzienlijke reeks sociale en economische problemen als zij niet met oplossingen komen voor de problemen die gepaard gaan met kansen.

“En vooral als die toekomstige regeringen er niet in slagen de armoede, de ongelijkheid, de werkloosheid onder de grote laaggeschoolde beroepsbevolking en de daarmee samenhangende aantasting van het milieu te verminderen, waardoor het politieke weefsel van India, de verdeling van natuurlijke hulpbronnen en de moderne infrastructuur onder grote druk komen te staan”, aldus Lehberger.

De regering zal vrijwel zeker met meer logistieke problemen worden geconfronteerd bij het voorzien in de behoeften van haar burgers. Een daarvan is de toename van geschikte werkgelegenheid voor India’s enorme semi- of laaggeschoolde arbeidskrachten, aldus Lehberger.

Hij zei dat India op zijn hoede moet zijn voor de pogingen van China om India te beïnvloeden om de Chinese lijn te volgen in de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) en de SCO (Shanghai Cooperation Organization).

“Om zo geleidelijk een onwetende medeplichtige te worden om leidende democratieën en de gevestigde internationale op regels gebaseerde orde die zij vertegenwoordigen, tegen te gaan of zelfs uit te wissen. Om hun doel te bereiken hopen zowel Poetin als Xi munt te slaan uit de Indiase niet-gebonden tradities en de anti-westerse onderstromen en reflexen,” aldus Lehberger.

Naarmate de concurrentie tussen India en China toeneemt, moet India zijn verdediging opbouwen tegen Chinese roofinvesteringen en technologische kolonisatie.

“Terwijl India deze uitdagingen aangaat en probeert zijn strategische belangen te handhaven of uit te breiden, is één ding echter duidelijk : de groeiende bevolking van India zal zijn rol in de wereld de komende jaren blijven bepalen,” aldus Lehberger.

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 april 2023): IN-DEPTH: As India’s Population Surpasses China’s, Experts Say Get Ready for a Power Shift

 

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.