Thursday, 20 Jun 2024
Een gletsjer wordt gezien vanuit NASA's Operation IceBridge onderzoeksvliegtuig boven Ellesmere Island, Canada, op 29 maart 2017. (Mario Tama/Getty Images)

Nu klimaatdeskundigen waarschuwen voor een dreigende catastrofe, schaden slechte voorspellingen uit het verleden hun boodschap

De mensheid heeft nog maar een paar jaar om te handelen voordat de wereld onherroepelijk in een milieuramp van wereldformaat terechtkomt, zo waarschuwen klimaatdeskundigen in een recent verslag. Hun oproepen worden echter gedempt door een ballast van tientallen eerdere dramatische voorspellingen die niet zijn uitgekomen.

Milieudeskundigen voorspellen al tientallen jaren onheil. In de meeste, maar niet alle, prognoses gaat het om een klimaatcatastrofe die om de hoek komt kijken, om vervolgens uit te doven als de deadline nadert.

Naarmate de mislukte voorspellingen zich opstapelen, lijken klimaatdeskundigen voorzichtiger te worden in het maken van al te specifieke voorspellingen. De huidige algemene consensus onder voorstanders van klimaatverandering is dat extreme weersomstandigheden, zoals droogte en stormen, vaker of heviger zullen voorkomen.

In het onlangs verschenen korte verslag van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wordt gewaarschuwd dat, tenzij de koolstofuitstoot drastisch en snel wordt verminderd, de planeet tegen 2100 ongeveer 1,1-2,4 graden Celsius extra zal opwarmen (pdf). Dat zou leiden tot een “hoog” of “zeer hoog” risico op schade door bosbranden, aantasting van de permafrost, verlies van biodiversiteit, waterschaarste op het droge, boomsterfte, en verlies van warmwaterkoralen in de zee. Van de meeste ernstige risico’s wordt beweerd dat ze matig of weinig betrouwbaar zijn, wat betekent dat het onderliggende bewijs ontbreekt of niet overtuigend is.

Het volledige IPCC-verslag is nog niet vrijgegeven.

Een van de bekendste klimaatdeskundigen, Michael Mann, heeft het IPCC bekritiseerd omdat het “te conservatief” zou zijn bij het voorspellen van catastrofale gevolgen van klimaatverandering, “waaronder het instorten van ijskappen, de stijging van de zeespiegel en de toename van extreme weersomstandigheden”, aldus Inside Climate News.

Maar juist dit soort boude voorspellingen hebben in het verleden de geloofwaardigheid van deskundigen ondermijnd.

Milieudeskundige Bjorn Lomborg heeft een aantal van dit soort mislukte voorspellingen verzameld in zijn boek “False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet”. Geoloog en elektrotechnicus Tony Heller, die regelmatig kritiek levert op wat hij beschouwt als fraude in het huidige mainstream klimaatonderzoek, heeft er een terugkerend thema van zijn blog over klimaatwetenschap van gemaakt, om te wijzen op mislukte en twijfelachtige voorspellingen.

Voorbeelden zijn er in overvloed, tot ver in het verleden:

December 1939

“Alle gletsjers in Oost-Groenland smelten snel,” meldde de Harrisburg [Pennsylvania] Sunday Courier.

“Men kan zonder overdrijving zeggen dat de gletsjers, net als die in Noorwegen, geconfronteerd worden met de mogelijkheid van een catastrofale instorting,” citeerde de krant Prof. Hans Ahlmann, een Zweedse geoloog, in een verslag aan het Geografisch Genootschap na zijn Arctische expeditie.

Volgens een artikel in de New York Time van 1923 is het arctische ijs sinds 1918 aan het verdwijnen.

“Vorige winter zijn de oceanen zelfs aan de noordkust van Spitsbergen niet dichtgevroren”, aldus het artikel.

Ter vergelijking: deze winter bereikte het zee-ijs wel de kust van Spitsbergen, zij het in lage concentraties.

Maar toen leek de meltdown nog lang niet voorbij.

Mei 1947

“De mogelijkheid van een enorme stijging van het oceaanoppervlak met als gevolg een grootschalige overstroming door een Arctisch klimaatverschijnsel werd gisteren besproken door dr. Hans Ahlmann, een bekende Zweedse geofysicus van het Geofysisch Instituut van de Universiteit van Californië”, aldus een artikel in The West Australian.

“De Arctische verandering is zo ernstig dat ik hoop dat er snel een internationaal agentschap kan worden opgericht om de omstandigheden op wereldwijde basis te bestuderen,” zei Ahlmann.

Februari 1952

“De gletsjers van Noorwegen en Alaska zijn nog maar half zo groot als 50 jaar geleden,” zei dr. William Carlson, een Arctisch expert, volgens een nieuwsbericht van The Cairns Post in Australië.

Maart 1955

“Er is nu zes miljoen vierkante mijl ijs in het noordpoolgebied. Er waren ooit 12 miljoen vierkante mijlen,” zei Arctische verkenner Adm. Donald McMillan, volgens Rochester, New York’s Democrat and Chronicle.

October 1958

“Sommige wetenschappers schatten dat het poolijs 40 procent dunner is en 12 procent minder oppervlakte heeft dan een halve eeuw geleden, en dat zelfs binnen de levensduur van onze kinderen de Noordelijke IJszee open kan gaan, waardoor schepen over de Noordpool kunnen varen”, aldus The New York Times, die opmerkte dat de Arctische ijskap toen ongeveer een meter dik was. Momenteel is het ijs ook ongeveer 2 meter dik.

Tegen de jaren 1960, lijkt het erop dat de zorgen over een smeltende Noordpool niet meer zo direct waren, maar werden verdrongen door andere milieuproblemen.

November 1967

“Het is al te laat voor de wereld om een lange periode van hongersnood te voorkomen,” meldde The Salt Lake Tribune, die Paul Ehrlich’s voorspelling van hongersnoden tegen 1975 aanhaalde.

Ehrlich, een bioloog van de Stanford Universiteit en auteur van “The Population Bomb”, stelde voor om basisvoedingsmiddelen en drinkwater te steriliseren om de groeiende bevolking van de Verenigde Staten in te dammen, aldus het rapport.

April 1970

“Wetenschapper voorspelt nieuwe ijstijd tegen 21e eeuw,” berichtte The Boston Globe, waarin staat dat vervuilingsexpert James Lodge voorspelde dat “luchtvervuiling de zon kan uitwissen en een nieuwe ijstijd kan veroorzaken in het eerste derde deel van de nieuwe eeuw.”

October 1970

Ehrlich voorspelde verder dat Amerika in 1974 over zou gaan tot waterrantsoenering en in 1980 tot voedselrantsoenering, aldus de Californische Redlands Daily Facts.

Juli 1971

“De wereld kan zo weinig als 50 of 60 jaar verwijderd zijn van een rampzalige nieuwe ijstijd,” zei atmosferisch wetenschapper S. I. Rasool van de National Aeronautics and Space Administration (NASA) en Columbia University, berichtte The Washington Post.

Januari 1972

“We hebben 10 jaar om de catastrofe te stoppen”, zei Maurice Strong, de toenmalige milieuminister van de VN, over de milieuproblemen in de wereld, volgens de Zweedse krant Dagens Nyheter.

December 1972

Twee geologen van de Brown University schreven een brief aan president Richard Nixon, waarin ze meldden dat een conferentie die werd bijgewoond door “42 Amerikaanse en Europese toponderzoekers” tot de conclusie kwam dat “een wereldwijde verslechtering van het klimaat, van een grootteorde die groter is dan wat de beschaafde mensheid tot nu toe heeft meegemaakt, een zeer reële mogelijkheid is en zelfs zeer binnenkort zal plaatsvinden”.

“Het huidige tempo van afkoeling,” zeiden ze, “lijkt snel genoeg om binnen ongeveer een eeuw tot glaciale temperaturen te leiden, als het huidige tempo wordt aangehouden.”

Januari 1974

“Ruimtesatellieten tonen dat nieuwe ijstijd snel komt,” meldde The Guardian.

Juni 1974

“Nog een ijstijd?” vroeg een krantenkop van Time Magazine.

“De tekenen zijn overal, van de onverwachte hardnekkigheid en dikte van het pakijs in de wateren rond IJsland tot de zuidwaartse migratie van een warmteminnend dier als het gordeldier uit het Midwesten”, aldus het artikel.

Januari 1978

“Een internationaal team van specialisten heeft uit acht klimaatindexen geconcludeerd dat er geen einde in zicht is aan de afkoelingstrend van de afgelopen 30 jaar, althans op het noordelijk halfrond,” meldde The New York Times.

Een jaar later meldde de krant het tegenovergestelde.

Februari 1979

“Er is een reële mogelijkheid dat sommige mensen die nu in hun kinderschoenen staan, zullen leven tot een tijd waarin het ijs op de Noordpool zal zijn gesmolten, een verandering die snelle en misschien catastrofale veranderingen in het klimaat zou veroorzaken,” aldus The New York Times.

Mei 1982

Mostafa Tolba, toenmalig uitvoerend directeur van het milieuprogramma van de V.N., zei dat als de wereld niet van koers zou veranderen, ze tegen het jaar 2000 “een milieucatastrofe zou meemaken die een even complete en onomkeerbare verwoesting zou betekenen als een nucleaire holocaust”, aldus The New York Times.

September 1988

De kleine eilandnatie van de Maldiven dreigt binnen 30 jaar volledig te worden bedekt door “een geleidelijke stijging van de gemiddelde zeespiegel”, meldde Agence France-Presse, waarbij werd opgemerkt dat “het einde van de Maldiven en zijn bevolking eerder zou kunnen komen als de drinkwatervoorraden opdrogen tegen 1992, zoals voorspeld.”

Toeristen poseren voor foto’s op de internationale luchthaven Velana op de Malediven op 14 juli 2022. (AFP via Getty Images)

De Malediven staan nog lang niet onder water. Ondanks de decimering van het toerisme door de COVID-19 pandemie trekt het land nog steeds nieuwe ontwikkelingen aan. Vorige week nog heeft een Emirati ontwikkelingsmaatschappij een contract van 148 miljoen dollar toegekend voor de bouw van 120 luxueuze villa’s boven water en aan het strand op het Zuid-Male Atol van de Malediven, meldt Hotelier Maledives.

Juni 1989

“Volgens Noel Brown, een hoge milieufunctionaris bij de Verenigde Naties, kunnen hele naties van de aardbodem worden weggevaagd door de stijgende zeespiegel als de opwarming van de aarde niet voor het jaar 2000 is gekeerd”, aldus het Californische San Jose Mercury News.

“Kustoverstromingen en mislukte oogsten zouden een exodus van ‘eco-vluchtelingen’ veroorzaken, waardoor politieke chaos dreigt”, aldus Brown, toenmalig directeur van het New Yorkse kantoor van het VN-milieuprogramma.

Maart 2000

“Sneeuwval behoort nu gewoon tot het verleden”, schreef The Independent. “Kinderen zullen gewoon niet meer weten wat sneeuw is,” zei David Viner, een senior onderzoeker bij de afdeling klimaatonderzoek van de Universiteit van East Anglia in Engeland, die opmerkte dat binnen een paar jaar sneeuwval in de winter “een zeer zeldzame en opwindende gebeurtenis” zou worden.

Hoewel sneeuw in Zuid-Engeland zeldzaam is, valt het toch bijna elke winter.

Een sneeuwpop in de High Plains Bar en Restuarant in Dinner Plains at Mount Hotham, in Mount Hotham, Australië, op 17 juni 2005. (Mark Dadswell/Getty Images).

December 2001

“Volgens George Hurtt, co-auteur van een rapport over de opwarming van de aarde in 2001 in opdracht van het Amerikaanse Congres, zou de suikeresdoornindustrie in New England binnen 20 jaar kunnen verdwijnen, aldus Albuquerque Journal.

Vandaag de dag produceert New England nog steeds veel ahornsiroop.

Februari 2004

The Guardian berichtte over een geheim rapport van het Pentagon waarin wordt voorspeld dat klimaatverandering zal leiden tot een kernoorlog, dat grote Europese steden in de oceaan zullen zinken en dat Groot-Brittannië tegen het jaar 2020 zal afglijden naar een “Siberisch” klimaat.

Januari 2006

“Tenzij er binnen de komende 10 jaar drastische maatregelen worden genomen om de broeikasgassen te verminderen, zal de wereld een punt bereiken waarop geen terugkeer mogelijk is,” schreef The Associated Press, met een parafrase op Al Gore, een prominent voorstander van de opwarming van de aarde.

November 2007

Dit jaar was het “beslissende moment” van de strijd tegen klimaatverandering, volgens Rajendra Pachauri, toenmalig hoofd van het VN-klimaatpanel. “Als er voor 2012 geen actie wordt ondernomen, is dat te laat,” zei de functionaris volgens The New York Times.

November 2007

“De Noordelijke IJszee zou in de zomer al in 2010 of 2015 ijsvrij kunnen zijn—iets wat in meer dan een miljoen jaar niet is gebeurd”, aldus de Canadese Canwest News Service, die poolonderzoeker Louis Fortier parafraseerde.

December 2007

“Arctisch zee-ijs verdwenen in de zomer binnen vijf jaar?” kopte Associated Press.

“In dit tempo kan de Noordelijke IJszee aan het eind van de zomer in 2012 bijna ijsvrij zijn”, aldus Jay Zwally, klimaatwetenschapper bij NASA, volgens het artikel.

December 2007

“Artic zomers ijsvrij ‘tegen 2013′” meldde de BBC.

“Onze projectie van 2013 voor de verwijdering van ijs in de zomer houdt geen rekening met de laatste twee minima, in 2005 en 2007,” vertelde een onderzoeker van de Naval Postgraduate School in Monterey, Californië, aan de BBC.

“Dus gezien dat feit kun je stellen dat onze projectie van 2013 misschien al te conservatief is.”

Maart 2008

“Als de gemiddelde temperatuur van Noorwegen dit jaar die van 2007 evenaart, zal de ijskap in het Noordpoolgebied helemaal wegsmelten, wat gezien de huidige omstandigheden zeer goed mogelijk is”, aldus Olav Orheim, hoofd van het Noorse secretariaat voor het Internationale Pooljaar, volgens Xinhua, de officiële propagandamond van China.

De gemiddelde temperatuur in Noorwegen is tussen 2007 en 2008 licht gestegen. Het ijs is niet gesmolten.

April 2008

“Noordpool zou ijsvrij kunnen zijn in 2008,” meldde New Scientist.

“Er is dit dunne eerstejaarsijs zelfs op de Noordpool op dit moment,” zei Mark Serreze, directeur van het National Snow and Ice Data Center, volgens het artikel. “Dat roept het schrikbeeld op—de mogelijkheid—dat je dit jaar ijsvrij zou kunnen worden op de Noordpool.”

Juni 2008

“We voorspellen dit jaar dat de Noordpool voor het eerst [in de geschiedenis] ijsvrij zal zijn”, aldus David Barber van de Universiteit van Manitoba, volgens National Geographic News.

Juni 2008

“Over vijf tot tien jaar zal het Noordpoolgebied in de zomer vrij zijn van ijs”, aldus The Associated Press, die James Hansen, directeur van NASA’s Goddard Institute of Space Sciences, parafraseerde.

December 2009

De voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore houdt een toespraak tijdens de COP24 VN-klimaattop in Katowice, Polen, op 12 dec. 2018. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

“De Noordelijke IJszee kan in de zomer van 2014 al bijna ijsvrij zijn,” zei Al Gore volgens USA Today.

September 2012

“Geniet nu van de sneeuw … tegen 2020 is die weg,” meldde The Australian. Het sneeuwt nog steeds in Australië. De sneeuwval van vorig jaar lag zelfs aanzienlijk boven het gemiddelde.

Juli 2013

“IJsvrije Noordpool in twee jaar luidt methaancatastrofe in,” meldde The Guardian.

Februari 2014

“Het einde van de sneeuw?” kopte een opiniestuk in de New York Times over de afnemende hoeveelheid sneeuw in het westen van de Verenigde Staten. De afgelopen tien jaar is de sneeuwval in de regio niet significant afgenomen.

Juli 2017

Nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de Verenigde Staten uit het VN-klimaatakkoord van Parijs had gehaald, zei natuurkundige Stephen Hawking volgens de BBC: “We zijn dicht bij het omslagpunt, waar de opwarming van de aarde onomkeerbaar wordt. De actie van Trump zou de aarde over de rand kunnen duwen, om te worden zoals Venus, met een temperatuur van 250 graden [Celsius] en regen van zwavelzuur.”

Augustus 2017

“Teruggetrokken sneeuw: Klimaatverandering zet de Australische ski-industrie op een hellend vlak”, aldus The Sydney Morning Herald. Het sneeuwt de laatste jaren vrij normaal in Australië, volgens de weergegevens.

Januari 2018

“De kans dat er na 2022 nog permanent ijs op de Noordpool overblijft, is vrijwel nihil”, aldus James Anderson, hoogleraar atmosferische chemie aan de Harvard Universiteit, volgens Forbes.

Scholieren van basisscholen, middelbare scholen en universiteiten verzamelen zich op 22 maart 2019 voor het parlementsgebouw in Oslo om te demonstreren voor het klimaat en tegen politici die volgens hen niet genoeg doen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. (TOM HANSEN/AFP/Getty Images)

Juli 2020

“Het einde van de sneeuw,” kopte Australian Geographic. “Zou een opwarmend klimaat de prachtige Australische alpenlandschappen in gevaar kunnen brengen?”

Er was geen bijzonder gebrek aan sneeuw in Australië in 2021 of 2022.

December 2021

De Los Angeles Times kopte: “Een Californië zonder sneeuw kan sneller komen dan je denkt.”

Een paar weken later maakte het UC Berkely Central Sierra Snow Lab bekend dat Californië zojuist de sneeuwrijkste december ooit had gehad.

Augustus 2022

“Het einde van de sneeuw dreigt 76 miljoen Amerikaanse levens te verstoren,” meldde Bloomberg, verwijzend naar de voorspellingen over het verdwijnen van de sneeuw in het westen van de Verenigde Staten.

Enkele maanden later zou de Sierra Nevada de op één na meest sneeuwrijke winter ooit beleven.

Maart 2023

“Arctisch ijs is sinds 2007 ‘onomkeerbaar’ uitgedund, volgens een studie”, meldt The Washington Post.

Het ijs is de afgelopen tien jaar niet veel dunner geworden.

Sinds 1979 hebben de zomerminima elke 5-7 jaar een laagterecord bereikt. Sinds 2012 is er echter geen nieuw record geweest, zo blijkt uit de gegevens.

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 maart 2023): As Climate Experts Warn of Looming Catastrophe, Past Bad Predictions Hurt Their Message

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.