Saturday, 25 May 2024
Mensen genieten van de zon terwijl ze langs het strand lopen in Blackpool, Lancashire, Verenigd Koninkrijk op 16 maart 2021. (Paul Ellis/AFP via Getty Images)

Studie: Zon – niet CO2 – mogelijk achter opwarming aarde

De zon en niet de menselijke uitstoot van koolstofdioxide (CO2) kan de belangrijkste oorzaak zijn van de warmere temperaturen in de afgelopen decennia, volgens een nieuwe studie met bevindingen die sterk in tegenspraak zijn met de conclusies van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties (VN).

In het peer-reviewed artikel, dat is opgesteld door een team van bijna twee dozijn wetenschappers uit de hele wereld, wordt geconcludeerd dat in eerdere studies niet voldoende rekening is gehouden met de rol van zonne-energie bij het verklaren van de stijging van de temperaturen.

De nieuwe studie werd gepubliceerd net nadat de VN haar zesde “Assessment Report”, bekend als AR6, had gepubliceerd, waarin opnieuw werd gepleit voor het standpunt dat de uitstoot van CO2 door de mens de schuld is van de opwarming van de aarde. Volgens het rapport was de verantwoordelijkheid van de mens “ondubbelzinnig”.

Maar de nieuwe studie doet ernstige twijfel rijzen over de hypothese.

De klimaatwetenschappers en zonnefysici zeggen dat het IPCC de schuld “voorbarig” bij CO2 legt, en betogen in het nieuwe artikel dat de conclusies van het IPCC, namelijk dat de menselijke uitstoot aan de oorzaak ligt, gebaseerd zijn op “beperkte en onvolledige gegevens over de totale bestraling van de zon”.

Het wereldwijde klimaatorgaan lijkt inderdaad een opzettelijke en systematische vooringenomenheid te vertonen in welke standpunten, studies en gegevens worden opgenomen in zijn invloedrijke rapporten, zo bevestigden meerdere auteurs aan The Epoch Times in een reeks telefonische en video-interviews.

“Afhankelijk van welke gepubliceerde gegevens en studies je gebruikt, kun je aantonen dat alle opwarming door de zon wordt veroorzaakt, maar het IPCC gebruikt een andere dataset om tot de tegenovergestelde conclusie te komen,” vertelde hoofdauteur en PhD Ronan Connolly aan The Epoch Times in een video-interview.

“In hun drang om een zogenaamde wetenschappelijke consensus te forceren, lijkt het IPCC te hebben besloten om alleen die datasets en studies in overweging te nemen die het door hen gekozen verhaal ondersteunen,” voegde hij eraan toe.

De implicaties voor het beleid zijn enorm, vooral op dit gebied, waar triljoenen dollars op het spel staan en een dramatische reorganisatie van de wereldeconomie wordt voorgesteld.

Windturbines staan achter een zonne-energiepark in de buurt van Werder, Duitsland op 30 oktober 2013. (Sean Gallup/Getty Images)

Artikel onderzoekt zon versus CO2

Door gebruik te maken van publiek beschikbare datasets van de Amerikaanse overheid en andere bronnen, is het gemakkelijk om alle opwarming van de afgelopen decennia te verklaren door niets anders te gebruiken dan veranderingen in zonne-energie die op aarde aankomt, zo blijkt uit het nieuwe artikel.

Hoewel de studie het ermee eens is dat het gebruik van de door de VN gekozen datasets zou impliceren dat de mens de hoofdschuldige is, bevat de studie meerdere grafieken die aantonen dat het kiezen van andere datasets dan degenen die de VN gebruikt, de conclusie van het IPCC op zijn kop zet.

Als de studie, die door deskundigen uit meer dan een dozijn landen is gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), wordt bevestigd, zou dat een vernietigende klap betekenen voor het IPCC en haar conclusie dat de uitstoot van CO2 door de mens de enige of zelfs maar de belangrijkste oorzaak is van de opwarming van de aarde.

Hoewel in het rapport wordt opgeroepen tot verder onderzoek om de verschillen tussen de tegenstrijdige datasets en studies op te lossen, tonen de auteurs onomstotelijk aan dat het, afhankelijk van de gebruikte datasets, heel goed mogelijk is dat de opwarming grotendeels of zelfs helemaal ongerelateerd is aan de mens.

Aan de hand van 16 verschillende schattingen van de hoeveelheid zonne-energie, ook wel “totale zonnestraling” genoemd, worden deze gegevens vergeleken met meer dan 25 schattingen van temperaturen op het noordelijk halfrond die teruggaan tot de jaren 1800.

Wanneer bijvoorbeeld de zonnegegevens van NASA’s “ACRIM”-zonnemonitorsatellieten worden vergeleken met betrouwbare temperatuurgegevens, zou vrijwel de gehele opwarming door de zon worden verklaard, en zouden menselijke emissies bijna geen enkele rol spelen.

En toch, om redenen die volgens de auteurs van de studie zacht gesteld duister zijn, verkiest de VN om de NASA ACRIM data en andere datasets te negeren ten voordele van die welke de hypothese ondersteunen dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.

De IPCC-rapporten van de VN, met inbegrip van het onlangs verschenen 6e evaluatierapport, hebben steevast menselijke activiteiten, zoals de uitstoot van zogenaamde “broeikasgassen”, verantwoordelijk gesteld voor de waargenomen veranderingen. Vele studies in de wetenschappelijke literatuur zijn het eens met het IPCC-standpunt van de VN.

De nieuwe studie echter, getiteld “How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate”, worden tientallen andere studies aangehaald die de zon – en niet de menselijke activiteit – aanwijzen als de belangrijkste drijvende kracht achter de klimaatveranderingen.

Volgens de auteurs van de studie zijn deze afwijkende wetenschappelijke standpunten opzettelijk onderdrukt door het IPCC en zijn zij niet opgenomen in de IPCC-rapporten van de VN, om redenen die niet afdoende zijn toegelicht.

Een woordvoerder van het IPCC ontkende in een reactie aan The Epoch Times dat het VN-orgaan in de fout zou zijn gegaan, en zei dat de nieuwe studie pas voor publicatie was aanvaard nadat de termijn om ze in overweging te nemen was verstreken.

Het artikel in RAA is het ermee eens dat de planeet enigszins is opgewarmd sinds het einde van de 19e eeuw, toen met het verzamelen van betrouwbare gegevens op het noordelijk halfrond werd begonnen.

Maar wat het invloedrijke rapport van de VN des te meer in twijfel trekt, is dat zelfs de door het IPCC gebruikte temperatuur datasets in het nieuwe artikel en in andere artikelen worden bekritiseerd.

In de studie wordt onder meer gewezen op schijnbare gebreken in de aanpak van het IPCC voor het ramen van de mondiale temperatuurveranderingen op basis van gegevens van zowel stedelijke als plattelandslocaties.

Volgens de auteurs van de studie leidt het opnemen van stedelijke datasets tot een kunstmatige opwaartse vertekening van de temperaturen als gevolg van het bekende “stedelijk hitte-eiland”-effect waarmee rekening moet worden gehouden.

Het komt erop neer dat steden warmer zijn dan het platteland als gevolg van menselijke activiteiten en structuren, zodat temperatuurstations waar steden omheen zijn gegroeid, kunstmatige temperatuurstijgingen weergeven die worden veroorzaakt door de verstedelijking in plaats van door de opwarming van de aarde.

Het IPCC heeft deze bezorgdheid verworpen en stelt dat verstedelijking slechts een zeer kleine rol heeft gespeeld in de geschatte temperatuurstijging.

Ronan Connolly, Ph.D. (met dank aan Ronan Connolly)

Waarom de schijnbare vooringenomenheid?

Op de vraag waarom deze standpunten werden genegeerd en zelfs onderdrukt, antwoordde Connolly, hoofdauteur van de studie, dat er een “bevestigingsvooroordeel” aan het werk was. Dit is wanneer mensen alleen informatie in overweging nemen die hun vooroordeel ondersteunt, iets wat volgens Connolly alle wetenschappers treft.

Hoewel dit een rol kan spelen bij de selectie door het IPCC van datasets en studies die in aanmerking moeten worden genomen, is het moeilijk om daar zeker van te zijn, zei hij, en hij uitte zijn bezorgdheid over het feit dat het IPCC alleen datasets en studies in aanmerking nam die “het gekozen verhaal ondersteunen”.

“Of ze dit opzettelijk deden of dat het gewoon een vooroordeel was, is moeilijk te zeggen, maar het is duidelijk dat er datasets worden geselecteerd die het IPCC-standpunt ondersteunen, terwijl gegevens die dit tegenspreken zijn uitgesloten,” voegde Connolly toe, die een PhD heeft in computationele chemie en verbonden is aan het Center for Environmental Research and Earth Sciences (CERES).

Connolly zei ook dat het IPCC belangrijke recente artikelen negeerde die haar conclusies tegenspraken, en zelfs het bestaan van dergelijke nieuwe artikelen ontkende, ondanks het feit dat vooraanstaande IPCC-wetenschappers diezelfde artikelen in hun eigen werk aanhaalden.

Zo werd een verwant artikel uit 2015, gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Earth-Science Reviews, getiteld “Re-evaluating the role of solar variability on Northern Hemisphere temperature trends since the 19th century“, gunstig geciteerd door IPCC-Werkgroep 1 co-voorzitter Panmao Zhai uit China. In dat document wordt onder meer betoogd dat het stedelijk warmte-effect niet naar behoren wordt aangepakt.

En toch beweert het VN-orgaan in het laatste IPCC-beoordelingsrapport dat “er geen recente literatuur naar voren is gekomen” die aanleiding zou geven tot een wijziging van zijn conclusie dat de verstedelijkingskwestie minder dan 10 procent verklaart van de kennelijke stijging van de temperatuur op aarde.

Op de vraag waarom de studie uit 2015 in een belangrijk tijdschrift, geciteerd door een van zijn eigen leiders, naast andere belangrijke artikelen, niet werd vermeld in zijn laatste rapport, verklaarde een woordvoerder van het IPCC aan The Epoch Times na overleg met IPCC Werkgroep 1 Co-voorzitter Zhai dat “beslissingen over citaties aan de auteurs van het bestuursteam zijn, niet aan de medevoorzitters.”

In een ander geval heeft het IPCC een studie over sneeuwbedekking uit 2019 waaraan Connolly meewerkte, verkeerd voorgesteld door valselijk te suggereren dat de studie minder sneeuw in alle vier seizoenen liet zien. In werkelijkheid toonde de studie meer sneeuwbedekking in de herfst en winter en dat de huidige klimaatmodellen alle vier de seizoenen fout hebben.

Een deel van het probleem is dat het IPCC de opdracht heeft een wetenschappelijke consensus te bereiken, aldus Connolly.

“Dit leek aanvankelijk misschien een goed idee, maar wanneer de wetenschappelijke gemeenschap afwijkende meningen heeft, belemmert het afdwingen van een voortijdige consensus helaas de wetenschappelijke vooruitgang – het is niet nuttig en leidt tot een ongerechtvaardigd vertrouwen in de conclusies,” vertelde Connolly aan The Epoch Times in een interview.

In een poging om de afwezigheid van verschillende gepubliceerde wetenschappelijke standpunten in de VN-rapporten te verklaren, citeerde de studie onderzoekers en artikelen om te suggereren dat “wetenschappelijke resultaten die mogelijk zouden kunnen interfereren met politieke doelen onwelkom zijn”.

In dit door NASA vrijgegeven beeld, stijgt een zonne-uitbarsting op boven het oppervlak van de zon in de ruimte op 31 dec. 2012. (NASA/SDO via Getty Images)

Systemische vooringenomenheid … of opzettelijke fraude?

Een andere auteur van de studie, Ph.D. Willie Soon, deelt deze bezorgdheid en stelt dat het negeren van de activiteit van de zon gelijk staat aan het negeren van de olifant in de kamer.

De astrofysicus van CERES beschuldigt het VN-orgaan in wezen van opzettelijke fraude en bestempelt het IPCC als “cartoonwetenschap in plaats van wetenschap”.

“Ik denk dat het laatste IPCC-rapport het grootste deel van het nietsvermoedende publiek zal blijven misleiden over hoe hun werk een eerlijk en objectief overzicht zal zijn van alle relevante wetenschappelijke werken die in de afgelopen 8 jaar zijn gepubliceerd,” vertelde hij The Epoch Times in een van een reeks interviews over het onderwerp.

Soon, die al drie decennia onderzoek doet naar de relatie tussen de zon en het klimaat op aarde aan het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, hekelde ook de “Summary For Policymakers” (SPM) van het IPCC.

“Het is geen wonder dat het ontwerp SPM rapport iedereen weer een flagrante onwaarheid heeft verkocht, namelijk dat het allemaal om de CO2 gaat die alle temperatuursveranderingen op aarde heeft veroorzaakt, terwijl ze het feit blijven verbergen dat ons nieuwe en uitgebreide onderzoek concludeert dat al deze conclusies niet alleen voorbarig zijn, maar feitelijk misleidend en verwarrend,” zei hij.

“Ons wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de veranderingen in de stralingssterkte van de zon een plausibele en belangrijke factor zijn die de meeste van de waargenomen veranderingen in de temperatuurgegevens kan verklaren,” voegde Soon eraan toe. “Waarom speelt het IPCC dan nog steeds dit kinderachtige verstoppertje en denkt het dat we ons allemaal voorgoed kunnen laten misleiden door hun simplistische agenda?”

Soon zei dat hij hoopt dat de systematische herziening van de relatie tussen de zon en het klimaat de wetenschappelijke gemeenschap kan helpen terug te keren naar een “meer realistische benadering” van het begrijpen van veranderingen in de klimaatsystemen van de planeet.

“Het is tijd dat dit misbruik van de wetenschap door het IPCC een halt wordt toegeroepen,” concludeerde hij.

Overigens denkt Soon dat de temperaturen op aarde in de komende decennia kunnen dalen, mede door veranderingen in de zonneactiviteit.

Chinese arbeiders pendelen terwijl rook opwaait uit een kolengestookte elektriciteitscentrale in Shanxi, China op 25 nov. 2015. (Kevin Frayer/Getty Images)

Wat is klimaatverandering?

Professor László Szarka, geofysicus en lid van de Hongaarse Academie van Wetenschappen, was medeauteur van de studie en vertelde The Epoch Times dat de nieuwe herziening een “cruciale mijlpaal” was in het herstel van de wetenschappelijke definitie van “klimaatverandering”.

Szarka beweerde dat de definitie de laatste 30 jaar vervormd is geraakt en stelde dat de wetenschappelijke gemeenschap niet mag vergeten dat wetenschap niet gebaseerd is op autoriteit of consensus, maar op het streven naar de waarheid.

“De definitie van klimaatverandering is in 1992 vervormd op een manier die onverenigbaar is met de wetenschap,” legde de geofysicus uit, wijzend op het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en de uitsluiting daarin van natuurlijke oorzaken uit de definitie van klimaatverandering.

In werkelijkheid omvatte de term klimaatverandering niet alleen veranderingen die door de mens werden teweeggebracht, maar ook natuurlijke veranderingen in temperatuur, neerslag, windpatronen en andere factoren die zich over decennia of langere perioden voordoen, en dat moet ook in de toekomst zo blijven.

“De vertroebeling van de klassieke definitie van klimaatverandering heeft het pad geëffend om elke verandering in het klimaat toe te schrijven aan antropogene emissies”, verklaarde Szarka tegenover The Epoch Times om het belang van de studie te benadrukken.

Maar zo hoeft het niet te zijn. Hij suggereerde dat zelfs niet-wetenschappelijke leken zich zouden kunnen en moeten inzetten om de waarheid te achterhalen.

“Gewone mensen zijn in staat om te bepalen wie er in troebele wateren vist, als ze politici, beleidsmakers en journalisten systematisch vragen wat ze bedoelen met de term klimaatverandering,” zei hij.

Regen van tropische storm Elsa bedekt het Empire State Building in New York City op 8 juli 2012. (Timothy A. Clary/AFP via Getty Images)

Meningen van Buitenstaanders

Zelfs sommige IPCC onderzoeker hebben zich sceptisch uitgelaten over het dominante verhaal en steun betuigd aan het werk van Soon en anderen.

Toen The Epoch Times contact opnam met Ph.D Howard Brady, een geaccrediteerd IPCC onderzoeker uit Australië, prees hij het werk van Soon en de andere auteurs achter de studie als “waarschijnlijk het beste dat er is”.

Brady erkent een gebrek aan expertise over de zon in het bijzonder, maar bekritiseert het IPCC en haar modellen.

Hij maakte zich onder meer zorgen over het feit dat zij “nog steeds meer stormen voorspellen, ook al nemen die af,” en “nog steeds een versnelde zeespiegelstijging rapporteren, terwijl dat niet het geval is.”

In de loop der jaren hebben talrijke IPCC-wetenschappers zich gedistantieerd van de standpunten van hun collega’s.

Zo beschuldigde wijlen Dr. Nils-Axel Morner, die als IPCC onderzoeker de zeespiegelstijging bestudeerde, het VN-orgaan er regelmatig van het bij het verkeerde eind te hebben – waarschijnlijk meer om politieke dan om wetenschappelijke redenen.

Een andere externe deskundige, die door The Epoch Times werd benaderd om inzicht te krijgen in de nieuwe studie en het laatste IPCC-rapport, uitte eveneens grote bezorgdheid.

John Christy, hoogleraar atmosferische wetenschappen aan de Universiteit van Alabama in Huntsville, merkte op dat “het IPCC-rapport een groot vertrouwen in modelsimulaties uitspreekt, maar tegelijkertijd in het hoofdgedeelte van het rapport opmerkt hoe slecht de modellen de werkelijke atmosfeer weergeven”.

Het IPCC beweert dat haar modellen een nauwkeurig beeld geven van de invloed van alle krachten die het klimaat beïnvloeden en dat niets anders de opwarming in de afgelopen 40 jaar kan hebben veroorzaakt dan menselijke emissies, legde hij uit.

“Dit wijst op een zekere overmoed en een gebrek aan verbeeldingskracht,” zei Christy, die ook directeur is van het Earth System Science Center.

De wereldberoemde klimatoloog gaf toe dat hij geen tijd had gehad om het nieuwe document te lezen of het laatste IPCC-rapport zorgvuldig door te nemen, maar vertelde The Epoch Times dat de modellen van de VN niet eens de natuurlijke variaties van de laatste 150 jaar kunnen reproduceren, zoals de natuurlijke opwarming tijdens de eerste helft van de 20e eeuw.

“Ze overdrijven ook de opwarming van de laatste 40 jaar, en ook dat komt niet overeen met de echte wereld,” zei hij.

“Dus als ze de natuurlijke variaties onvoldoende kunnen reproduceren en ze de verhitting van de atmosfeer over de laatste 40 jaar overdrijven, hoe zijn ze dan in staat om ons met zo’n ‘ondubbelzinnig’ vertrouwen te vertellen ‘waarom’ veranderingen plaatsvinden?” vroeg hij.

Dr. Christy was onomwonden in zijn conclusies en zei: “De modellen zijn het zeker niet met elkaar eens over de toekomst.

Dat beperkt hun resultaten “tot het domein van speculatieve hypotheses, niet tot beleidsbepalende instrumenten.”

Willie Soon, Ph.D. spreekt op de 39e jaarlijkse bijeenkomst van de Doctors for Disaster Preparedness in Tucson, Ariz. op 31 juli, 2021. (Met dank aan Willie Soon)

Reactie van NASA en IPCC

Gavin Schmidt, waarnemend senior adviseur voor het klimaat bij de NASA en directeur van het Goddard Institute for Space Studies, was ook onverbloemd over het nieuwe artikel.

“Dit is totale onzin waar geen zinnig mens tijd aan zou moeten verspillen,” zei hij tegen The Epoch Times.

Hij reageerde niet op een vervolgverzoek om specifieke feitelijke fouten of redeneringen in het nieuwe RAA-document aan te wijzen.

Maar zelfs Schmidt, een vooraanstaand voorstander van de hypothese dat de opwarming door de mens wordt veroorzaakt, heeft toegegeven dat de modellen van het IPCC onnauwkeurig zijn geweest.

“Je komt uit op cijfers voor zelfs de nabije toekomst die krankzinnig eng zijn – en verkeerd,” aldus Schmidt in het tijdschrift Science.

Jonathan Lynn, hoofd communicatie van het IPCC, vertelde The Epoch Times daarentegen dat het VN-orgaan zeer overtuigd blijft van zijn conclusies.

Gevraagd naar het nieuwe artikel en de beweringen van de auteurs dat het IPCC de menselijke uitstoot ten onrechte de schuld geeft, antwoordde Lynn: “Het IPCC probeert niemand of niets ergens de schuld van te geven. We proberen wel de klimaatverandering toe te schrijven om de oorzaken ervan te verklaren.”

Verwijzend naar hoofdstuk 3 van het nieuwe IPCC-rapport, sloot Lynn zich aan bij het oordeel van het VN-orgaan dat de meer dan 14.000 onderzochte artikelen aantonen dat de opwarming is veroorzaakt door menselijke emissies.

“Het nieuwe document uit 2021 kan de onderliggende conclusie van het IPCC dat de opwarming van de laatste decennia veroorzaakt wordt door CO2 en menselijke emissies, in twijfel trekken,” voegde Lynn eraan toe in een vervolgverklaring aan The Epoch Times. “Maar als het wordt opgenomen in de volgende beoordeling, is het onwaarschijnlijk dat het die conclusie, die gebaseerd is op duizenden andere onderzoeksresultaten, volledig teniet zal doen.”

De volgende IPCC-evaluatie wordt over meer dan vijf jaar verwacht.

Een van de auteurs van het nieuwe IPCC-rapport, Jim Kossin, vierde dat mensen “bang beginnen te worden” voor klimaatveranderingen als gevolg van de bevindingen van het orgaan.

“Ik denk dat dit zal helpen om de houding van mensen te veranderen,” zei hij. “En hopelijk zal dat de manier waarop ze stemmen beïnvloeden.”

Op de warmste dag van het jaar geniet een echtpaar van de zon op Brighton Palace Pier in Brighton, Engeland op 23 juli 2019. (Mike Hewitt/Getty Images)

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (16 augustus 2021): Study Finds Sun—Not CO2—May Be Behind Global Warming

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.