Thursday, 20 Jun 2024
(OSORIOartist/Shutterstock)

Vaccins kunnen sterfte en risico’s op andere ziekten beïnvloeden: Studie

Uit een recent onderzoek is gebleken dat niet-levende vaccins ook het risico op mortaliteit door alle oorzaken kunnen verhogen.

Behalve dat vaccins een bepaalde ziekte kunnen voorkomen, kunnen ze ook blijvende niet-specifieke effecten hebben die de levensduur van een persoon kunnen beïnvloeden.

In een review gepubliceerd op 26 december in Vaccine, ontdekten onderzoekers dat niet-levende vaccins zoals influenza, COVID-19, hepatitis B en difterie-tetanus-pertussis (DTaP) de neiging hebben om nadelige niet-specifieke effecten (NSE) te veroorzaken, waardoor iemands risico op mortaliteit door alle oorzaken en het potentiële risico op infecties door ziekten waartegen ze bedoeld zijn om te beschermen, toeneemt.

Een levend vaccin bevat een verzwakte vorm van de ziekteverwekker, die minder virulent is maar zich wel kan vermenigvuldigen in het lichaam, waardoor het werkelijke ziekteverloop wordt nagebootst. Niet-levende vaccins gebruiken geïnactiveerde virussen, fragmenten of genen van de ziekteverwekker om een immuunrespons op te wekken zonder replicatie van de ziekteverwekker.

Levende vaccins wekken een veel sterkere immuunrespons op en vereisen meestal maar één injectie, terwijl niet-levende vaccins een zwakkere respons veroorzaken en vaak meerdere injecties vergen.

Tot nu toe heeft onderzoek verschillende niet-levende vaccins geïdentificeerd die nadelige niet-specifieke effecten veroorzaken, namelijk DTaP en Tdap, influenza H1N1, malaria, hepatitis B, geïnactiveerde polio en COVID mRNA-vaccins.

In het onderzoek naar vaccins werden DTaP, influenza, malaria, hepatitis B en COVID mRNA-vaccins uitgelicht.

Aan de andere kant hebben levende vaccins zoals het orale levende poliovaccin (OPV), het Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccin tegen tuberculose en de pokkenvaccins allemaal gunstige niet-specifieke effecten, volgens het onderzoek.

“Levende vaccins … veroorzaken epigenetische veranderingen die het aangeboren immuunsysteem trainen en de immuniteit tegen niet-gerelateerde infecties verhogen. Niet-levende vaccins daarentegen kunnen ‘tolerantie’ bevorderen waardoor de vatbaarheid voor niet-gerelateerde ziekten toeneemt”, aldus de auteurs.

Het onderzoek was voornamelijk gebaseerd op tientallen jaren werk van de Deense onderzoekers Dr. Christine Stabell Benn en professor Peter Aaby.

“Ons werk is een eerbetoon aan hun geweldige wetenschappelijke werk dat niet is erkend,” vertelde bioloog Alberto Rubio-Casillas, een van de auteurs van het onderzoek, aan The Epoch Times.

Niet-levende vaccins zijn als een ‘slecht voorbereid’ leger

“In het verleden dachten we dat het aangeboren immuunsysteem de eerste verdedigingslinie was,” vertelde Dr. Benn aan The Epoch Times.

Men dacht dat aangeboren immuniteit geen geheugen kon opslaan. Om oorlog als analogie te gebruiken: het “leger” van het immuunsysteem kon niet leren van eerdere gevechten met ziekteverwekkers. Adaptieve immuniteit daarentegen kon wel leren en getraind worden, waarbij antilichamen werden gevormd om tegen de infectie te vechten.

Daarom werden vaccins lange tijd geëvalueerd op basis van hun effecten op het adaptieve immuunsysteem en werden antilichamen gemeten na vaccinatie.

Maar onderzoekers in Nederland hebben inmiddels aangetoond dat het aangeboren immuunsysteem getraind kan worden. Na het vaccineren van mensen met BCG-vaccins en het oogsten van aangeboren immuuncellen van de patiënten, ontdekten onderzoekers dat de aangeboren cellen na vaccinatie een robuustere immuunrespons vertoonden en een betere opruiming van tuberculose en andere bacteriën en schimmels vertoonden in vergelijking met de status van de patiënten voor de vaccinatie.

Het tegenovergestelde werd echter aangetoond voor niet-levende vaccins.

Het aangeboren immuunsysteem leert dus wel degelijk iets van zijn eerdere gevechten. Dit wordt getrainde aangeboren immuniteit genoemd.

Levende vaccins, die een echte ziekte nabootsen, verhogen de effectiviteit van het aangeboren immuunsysteem in de verdediging tegen infecties. Niet-levende vaccins daarentegen verzwakken het vermogen van het immuunsysteem om infecties af te weren.

In een TED-talk vergeleek dr. Benn infecties met een tenniswedstrijd en levende vaccins met een tenniscoach. De tenniscoach kan tactieken en strategieën veranderen, waardoor het lichaam wordt getraind om “een breed scala aan trucs” te hebben tegen de ziekteverwekker. Niet-levende vaccins zijn echter als tennisbalmachines die ballen afschieten met een specifieke snelheid en op een specifieke plek. Als iemand alleen maar traint met een tennisbalmachine, is hij of zij minder goed voorbereid op een echte wedstrijd.

“Dus je bent misschien slecht voorbereid en zelfs slechter af wanneer een echte tegenstander de baan opkomt en de ballen ergens anders beginnen te slaan dan waar je voor getraind hebt,” zei Dr. Benn.

Niet-specifieke effecten

Sommige vaccins resulteren in positieve niet-specifieke effecten, maar andere kunnen resulteren in over het algemeen negatieve niet-specifieke effecten. De volgorde waarin vaccins worden toegediend speelt ook een rol.

Terwijl niet-levende vaccins negatieve NSE’s veroorzaken, neutraliseert het toedienen van een levend vaccin na een niet-levend vaccin de negatieve NSE’s, aldus Dr. Benn.

Dit is aangetoond in onderzoeken naar de veiligheid van mazelenvaccins, die vaak rond dezelfde tijd worden toegediend als DTP, een niet-levend vaccin. Studies hebben aangetoond dat als het mazelenvaccin na het DTP-vaccin wordt gegeven, er een algemeen positief effect is, terwijl als deze volgorde wordt omgekeerd, er een negatief effect is.

“Het lijkt erop dat de effecten het sterkst zijn zolang het vaccin het meest recente vaccin is,” zei Dr. Benn.

Dr. Benn voegde eraan toe dat het BCG-vaccin op lange termijn gunstige niet-specifieke effecten heeft “ondanks het feit dat er daarna andere vaccins zijn gegeven.”

Het DTaP vaccin heeft aantoonbaar de meeste nadelige niet-specifieke effecten. Meisjes die het DTaP-vaccin kregen, hadden 50 procent meer kans om te overlijden dan jongens die het kregen. Vergeleken met meisjes die DTaP-ongevaccineerd waren, was het sterfterisico van gevaccineerde meisjes meer dan 2,5 keer zo hoog.

De onderzoeken van Dr. Benn hebben in het algemeen aangetoond dat meisjes een groter risico lopen op het ontwikkelen van nadelige niet-specifieke effecten na toediening van niet levende vaccins.

Levende vaccins vervangen door niet-levende vaccins

Niet-levende vaccins vervangen steeds vaker levende vaccins. Levende orale poliovaccins zijn bijvoorbeeld niet langer beschikbaar op de Amerikaanse markt en in plaats daarvan wordt een niet-levende versie toegediend.

Deze vervanging van levende vaccins door niet-levende vaccins kan potentiële gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor de algemene immuniteit van de bevolking, omdat de immuunsystemen minder getraind en mogelijk “lui” worden,” zei Dr. Benn.

De belangrijkste reden waarom niet-levende vaccins de voorkeur krijgen boven levende vaccins is echter dat ze veiliger worden geacht voor mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Omdat een levend vaccin een milde ziekte in het lichaam veroorzaakt, kunnen mensen met het verworven immunodeficiëntiesyndroom een ziekte ontwikkelen door de injectie en kunnen ze sterven omdat hun lichaam niet in staat is om infecties op te ruimen. Niet-levende vaccins bestaan daarentegen alleen uit ziektecomponenten en kunnen dus geen ziekte veroorzaken.

In dit opzicht zei Dr. Benn dat “het risico om de echte ziekte te krijgen met de levende vaccins gezien wordt als een grotere bedreiging dan ik denk dat het verdient”.

Onderzoek suggereert dat mensen met een zwakker immuunsysteem door ouderdom of chronische ziekte soms baat hebben bij het trainen van hun immuunsysteem met levende vaccins.

In een onderzoek met in het ziekenhuis opgenomen oudere patiënten die gerandomiseerd werden om het BCG-vaccin of een placebo te krijgen, was de incidentie van ziekte onder degenen die het BCG-vaccin namen ongeveer de helft van de incidentie van ziekte in de placebogroep.

Gezondheidsautoriteiten nog steeds sceptisch

Ondanks het bewijs dat de potentiële superioriteit van levende vaccins suggereert, wordt het onderzoek van Dr. Benn grotendeels niet erkend door de steunpilaren van de academische wereld.

“In mijn interpretatie, terwijl de meeste onderzoekers nu niet-specifieke effecten erkennen, zijn de grote gezondheidsorganisaties terughoudend om onze bevindingen te accepteren omdat [de bevindingen] de mogelijkheid impliceren dat sommige vaccins soms schadelijk kunnen zijn. Het is dus makkelijker om de hele zaak te verwerpen,” zei ze.

“De vaccinsceptici, aan de andere kant, vinden misschien dat onze waarnemingen over niet-levende vaccins hun ergste angst bevestigen – vaccins kunnen schadelijk zijn – maar ze zijn misschien terughoudender om de gunstige effecten te accepteren. En hun focus op de negatieve effecten kan ervoor zorgen dat de voorstanders van vaccins een nog rigider standpunt innemen.”

Immunologen zijn het er nu grotendeels over eens dat sommige vaccins niet-specifieke effecten veroorzaken, maar hoe deze effecten gekwantificeerd moeten worden blijft controversieel.

Dit komt omdat de niet-specifieke effecten van vaccins afhankelijk zijn van de context, terwijl de specifieke effecten van een vaccin over het algemeen als context-onafhankelijk worden beschouwd. Vrouwen maken bijvoorbeeld meer antilichamen dan mannen en jongeren meer dan ouderen, maar de meeste mensen krijgen toch een vorm van immuniteit.

“Omdat de niet-specifieke effecten daarentegen inwerken op het bredere aangeboren en algemene immuunsysteem, zijn ze afhankelijk van andere factoren in het immuunsysteem … zoals andere gezondheidsinterventies die de niet-specifieke effecten kunnen veranderen en aanpassen,” legde Dr. Benn uit. Niet iedereen zal hetzelfde voordeel hebben, voegde ze eraan toe.

Bovendien kunnen farmaceutische bedrijven terughoudender zijn met het produceren van levende vaccins omdat ze moeilijker te kweken en te produceren zijn.

“Als je ooit hebt geprobeerd te bakken met zuurdesem, dan lijkt dat een beetje op levende vaccins; ze zijn erg afhankelijk van de temperatuur van de kamer, het water dat wordt gebruikt om het te kweken, enzovoort,” zei dr. Benn.

“Maar eigenlijk hebben alle levende vaccins waar ik het over heb geen patenten meer, ze zijn supergoedkoop om te produceren en het zijn enkele van de goedkoopste vaccins die we kunnen maken.”

Veiligheid van vaccins: NSE’s versus ongewenste voorvallen

Hoewel levende vaccins meestal positieve NSE’s veroorzaken, wil dat niet zeggen dat ze geen ongewenste voorvallen kunnen veroorzaken. NSE’s worden beschouwd als een aparte entiteit van ongewenste voorvallen, legde dr. Benn uit. Volgens haar kunnen levende vaccins in zeldzame gevallen de werkelijke ziekte induceren bij sommige ontvangers, zoals mensen die geboren zijn met grove defecten in hun immuunsysteem of die ernstige immunodeficiënties hebben, zoals fulminant AIDS.

In het geval van COVID-19 vaccins werden levende vaccins waarschijnlijk niet overwogen vanwege bezorgdheid over de vorming van recombinante virussen wanneer een gevaccineerde persoon in contact komt met de circulerende virusstam.

Ondanks hun mogelijk gunstige NSE’s kunnen de COVID-vaccins echter nog steeds in verband worden gebracht met ongewenste voorvallen vanwege de aanwezigheid van zeer giftige spike-eiwitten, die door studies nu in verband worden gebracht met lange COVID- en vaccinletsels.

In het medische leerboek “The Immune Response” schreven de auteurs dat in geïsoleerde gevallen levende virusstammen die aan individuen worden toegediend opnieuw virulent kunnen worden en ziekte kunnen veroorzaken bij ontvangers. Bovendien bestaat er een risico op besmetting met andere virusstammen tijdens de productie.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 januari 2023): Vaccines Could Impact Mortality and Risks of Other Diseases: Study

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.