Thursday, 18 Apr 2024
Een ooievaar vliegt over een tarweveld terwijl een maaidorser van landbouwbedrijf TVK tarwe oogst niet ver van Myronivka, Oekraïne, op 29 juli 2022. (Alexey Furman/Getty Images)

VS en wereldwijde oorlog tegen boeren neemt toe te midden van voedseltekorten

Nieuwsanalyse

De gevolgen van wat critici hebben omschreven als een wereldwijde “oorlog” tegen boeren en veehouders worden steeds duidelijker. Maar zelfs terwijl de voedseltekorten toenemen, treden regeringen, waaronder de regering Biden, harder op tegen de landbouwproductie.

Deskundigen en wetgevers die met The Epoch Times spraken, waarschuwden dat het tijd is om het overheidsbeleid dat de armen het meest schaadt, in te tomen. Een Republikeins congreslid zei dat een door de GOP geleid Congres onmiddellijk aan de slag zou gaan als het de macht zou overnemen.

Hoewel de aanvallen op de landbouw en aanverwante industrieën er in verschillende landen anders uitzien, zeggen veel deskundigen dat het een gecoördineerd mondiaal beleid is dat wordt bevorderd door de Verenigde Naties (V.N.), het Wereld Economisch Forum (WEF), de Europese Unie (EU) en andere internationale krachten die vastbesloten zijn de beschaving te veranderen.

In juli publiceerde The Epoch Times een diepgaand onderzoek waarin meerdere professionals op dit gebied werden aangehaald die zeiden dat het door de VN gesteunde beleid inzake klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, dat zij omschreven als een “oorlog tegen de boeren”, rechtstreeks verantwoordelijk was voor de escalerende voedselcrisis.

Het resultaat van het beleid gericht op landbouwproducenten begint duidelijk te worden, met voedseltekorten die wereldwijd steeds nijpender worden. Denk aan Sri Lanka, maar dan op wereldschaal—althans als de huidige trends doorzetten.

V.N.-leiders en westerse functionarissen praten er openlijk over. President Joe Biden bijvoorbeeld waarschuwde eerder dit jaar, onder verwijzing naar het conflict in Oekraïne, dat er binnenkort “echte” voedseltekorten zullen ontstaan.

David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma van de VN, heeft sinds het begin van de COVID-crisis gewaarschuwd voor “verwoestende” wereldwijde voedseltekorten die in tientallen landen zouden kunnen leiden tot hongersnood van “bijbelse proporties”.

“De wereld moet zijn ogen openen voor deze ongekende wereldwijde voedselcrisis en nu handelen om te voorkomen dat deze uit de hand loopt”, zei hij vorige maand nog op een Wereldvoedseldag die werd georganiseerd door een VN-agentschap onder leiding van een lid van de Chinese Communistische Partij (CCP).

Nu boeren en veehouders onder toenemende druk van de regelgeving staan, waarschuwen talrijke gezaghebbende bronnen dat zelfs rijke landen als de Verenigde Staten de komende maanden te maken kunnen krijgen met problemen in de voedselvoorziening en andere kritieke sectoren.

Een boer stopt kunstmest in de grond voor het planten, vlakbij Dwight, Illinois, op 23 april 2020. (Scott Olson/Getty Images)

Het lijden in Europa

In Europa beginnen de barsten in het systeem zichtbaar te worden. Steeds meer artikelen verdwijnen uit de schappen van de supermarkten terwijl de prijzen de pan uit rijzen. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland halen de oplopende tekorten in de winkels al wekenlang de krantenkoppen.

Een supermarkt met lege schappen vanwege vertragingen in de vrachtwagenleveringen als gevolg van protesten van boeren en truckers in Nederland op 5 juli 2022. (Speciaal voor The Epoch Times)

Talrijke landen in de wereld—vooral in het Midden-Oosten en Afrika—worden al geconfronteerd met grote voedselcrisissen. En nu het door de VN gesteunde “duurzame” beleid van regeringen en de financiële industrie energiesystemen en landbouwproductie decimeert, zal de pijn waarschijnlijk toenemen, zeggen deskundigen.

Vooral de armen hebben het zwaar, aldus Dr. E. Calvin Beisner, voorzitter van de Cornwall Alliance for the Stewardship of Creation, die het anti-landbouwbeleid, dat zogenaamd gericht is op de bestrijding van klimaatverandering, aan de kaak stelt.

“Het verbieden of verminderen van het gebruik van stikstofhoudende meststoffen in de naam van de strijd tegen de opwarming van de aarde is onzin”, zei hij tegen The Epoch Times, wijzend op het beleid dat regeringen over de hele wereld voeren als reactie op het pleidooi van de VN.

“Stikstofoxiden zijn een kleine speler in het totale broeikaseffect, honderden keren overschaduwd door kooldioxide en duizenden keren door waterdamp,” vervolgde Beisner.

“De infrarode golflengten waarop stikstofoxiden absorberen zijn al bijna volledig geabsorbeerd. Zij kunnen dus slechts een onbeduidende bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde.”

“Maar hun bijdrage aan het menselijk welzijn is immens, omdat ze de opbrengst van gewassen per hectare, per arbeidsuur en per kapitaalinput vermenigvuldigen, waardoor voedsel overvloediger en minder duur wordt voor iedereen,” voegde Beisner toe, een vooraanstaande christelijke autoriteit op het gebied van milieuvraagstukken. “De armen profiteren er meer van dan wie ook.”

“De oorlog tegen boeren is een oorlog tegen de armen,” concludeerde hij.

Oorlog tegen boeren

De oorlog tegen de boeren is duidelijk waargenomen in Nederland, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Canada, en vele andere landen, zelfs in de Verenigde Staten.

In het openbaar worden als voorwendsels voor het beleid genoemd het redden van de planeet van de vermeende door de mens veroorzaakte klimaatverandering, het aanpakken van diverse andere milieuproblemen, het verbeteren van de economische efficiëntie, en zelfs het geven van land aan “inheemse” mensen. Maar critici zeggen dat de ware motivatie veel duisterder is.

Het uiteindelijke doel van machtige internationale actoren, volgens de internationale organisaties, zoals het WEF, achter veel van het beleid dat leidt tot voedselonzekerheid, is het herstructureren van elk element van het leven op aarde.

Van het heroverwegen van particuliere eigendomsrechten tot het opstellen van een “nieuw sociaal contract”, alles moet worden getransformeerd, zo betogen WEF-oprichter Klaus Schwab en zijn organisatie al jaren bij het promoten van wat zij de “Great Reset” noemen.

Maar niet iedereen doet mee.

Het Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund, United Stockgrowers of America, kortweg R-CALF USA genoemd, vertegenwoordigt veehouders en ranchers in het hele land. De groep trekt aan de bel over de gevaren van de V.N. en de WEF agenda.

In een luchtfoto verzamelt vee zich rond een vijver op een ranch in Snelling, Californië, op 26 mei 2021. (Justin Sullivan/Getty Images)

“Wat er gebeurt, is dat de globalisten een agenda hebben die het best kan worden uitgevoerd door het laaghangende fruit aan te pakken,” zei Bill Bullard, CEO van R-CALF USA, in een interview met The Epoch Times. Hij zei dat de trend duidelijk was toen de Nederlandse regering de oorlog verklaarde aan de boeren van dat land.

“Wat ze doen is het segment van de landbouwsector aanpakken dat het minst in staat is om deze extra regelgevingskosten te dragen,” zei hij. “Wanneer regeringen dit beleid opleggen, zijn degenen die deze extra kosten kunnen dragen de grote landbouwbedrijven, niet de kleine jongens.”

“Dit is een poging om onafhankelijke boeren en veehouders over de hele wereld uit te schakelen,” zei Bullard, en hij merkte op dat regeringen en internationale organisaties hieraan meewerken.

“Veehouders en boeren en ranchers zijn de frontlinie; zij zijn het doelwit omdat ze gemakkelijk te verwijderen zijn.”

Wijzend op talrijke beleidsmaatregelen van de regering Biden die gericht zijn tegen boeren, zei Bullard dat als dit niet gestopt wordt, “we boeren en veehouders zullen zien vallen als vliegen.”

Het einddoel, vervolgde Bullard, is om “de consolidatie en centralisatie van de voedselproductie te bevorderen door transnationale mondiale elitisten—internationale tribunalen, het Wereld Economisch Forum, en al de rest”.

“Dit alles vindt zijn oorsprong in de duurzame agenda van de V.N., Agenda 2030, Agenda 21, en multinationale bedrijven die allemaal betrokken zijn bij het beïnvloeden van en werken met de V.N.,” voegde hij eraan toe.

De voorzitter van R-CALF USA, Brett Kenzie, reageerde ook en zei dat “wereldwijde elites” “duurzaamheid” promoten, wat hij omschreef als “de nieuwste benaming van valse afgoderij die ons allen de angst voor God zou moeten inboezemen”.

” Het enige wat ze willen is alles, en uw vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien met uw privébezit zal hun eerste slachtoffer zijn,” voegde Kenzie eraan toe.

Door de VN gesteund beleid

Inderdaad, zoals The Epoch Times meldde in een recent artikel met de kop “UN, World Economic Forum Behind Global ‘War on Farmers’: Experts,” een aantal VN Agenda 2030 “Sustainable Development Goals” (SDG’s) zijn direct gekoppeld aan de wereldwijde oorlog tegen boeren.

Oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab wordt gezien bij de opening van de WEF Davos Agenda in Cologny bij Genève op 17 januari 2022. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

De doelstellingen, die met hulp van de CCP zijn ontwikkeld en door regeringen wereldwijd zijn overgenomen, roepen op tot drastische veranderingen in de landbouw, de productie en zelfs de consumptie. Ze zijn regelmatig door regeringen aangehaald bij de ontwikkeling van het beleid dat veel deskundigen de schuld geven van de voedselcrisis.

Het WEF ondertekende ondertussen een officieel “strategisch partnerschap” met de V.N., bedoeld om grote bedrijven over de hele wereld te betrekken bij de beweging om de doelstellingen van Agenda 2030 aan de planeet op te leggen.

De tekst van de overeenkomst belooft “de institutionele betrokkenheid te verdiepen en gezamenlijk de uitvoering van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling te versnellen”.

Het door de VN gesteunde overheidsbeleid dat gericht is op de energiesector speelt ook een belangrijke rol in de zich ontwikkelende voedseltekorten, aldus deskundigen.

Zo hebben de inspanningen van Europa om betrouwbare energiebronnen zoals koolwaterstoffen en kernenergie geleidelijk af te schaffen, verwoestende gevolgen gehad voor de Europese industrie.

Vooral de kunstmestproductie, een essentiële landbouwgrondstof, is zwaar getroffen. Door de stijgende kunstmestprijzen is de voedselproductie in gevaar gekomen nu de voedselprijzen wereldwijd de pan uit rijzen.

In de Verenigde Staten hebben de regering Biden, de bureaucratieën en het Congres ook hun pijlen gericht op landbouw en energie.

De Inflation Reduction Act, bijvoorbeeld, houdt in dat de belastingbetaler boeren betaalt om niet te boeren, onder het mom van het toepassen van “klimaatvriendelijke” vruchtwisseling.

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft ook boeren in het hele land boos gemaakt met een voorgestelde verordening die hen zou dwingen hun emissies bij te houden als zij zaken doen met een beursgenoteerd bedrijf.

Het is niet alleen de overheid. Grote banken en investeringsmanagers over de hele wereld hebben zich ook aangesloten bij het beleid van de VN dat bijdraagt aan de voedselcrisis.

In feite onderzoekt een coalitie van 19 procureurs-generaal van voornamelijk Republikeinse staten mogelijke collusie tussen Amerika’s zes grootste banken en de “Net-Zero Banking Alliance” van de VN.

Als deelnemers aan het programma van de V.N. stemmen de banken ermee in om tegen 2050 te streven naar “netto nul” emissies door investeringen en leningen aan traditionele energieproducenten en landbouwbelangen stop te zetten of drastisch te verminderen.

Meerdere staatsagenten die bij het onderzoek betrokken waren, vertelden The Epoch Times dat deze “collusie” van Amerikaanse banken met de V.N. de Amerikaanse landbouw en industrie ondermijnt en het Chinese communistische regime bevoordeelt.

“Ons eigen geld wordt tegen ons gewapend”, zei Riley Moore, penningmeester van West Virginia, in augustus tegen The Epoch Times toen hij de megabanken aansprak omdat ze zich richten op belangrijke industrieën.

Congres raakt betrokken

Amerikaanse wetgevers maken zich ook steeds meer zorgen over de gerichtheid op landbouwproducenten met overheidsbeleid en druk van financiële dienstverleners.

Rep. John Rose (R-Tenn.) in NTD’s Capitol Report, een nieuwsprogramma in Washington, op 25 maart 2022. (NTD)

U.S. vertegenwoordiger John Rose (R-Tenn.) bezit en exploiteert een boerderij die al meer dan 230 jaar in zijn familie is. Hij was ook landbouwcommissaris in Tennessee voordat hij in 2012 in het Congres werd gekozen.

Bezorgd over te veel regelgeving die gevolgen heeft voor boeren en de “zeer reële dreiging van voedseltekorten”, organiseerde Rose collega-congresleden om hun stem te laten horen.

In de eerste brief aan het hoofd van de SEC riepen Rose en meer dan 115 leden van het Congres het agentschap op om de “aanzienlijke en onwerkbare regeldruk” die wordt voorgesteld voor de landbouwgemeenschap te verwerpen.

In de tweede brief wezen Rose en bijna alle Republikeinen in het House Committee on Financial Services op de recente uitspraak van het Hooggerechtshof tegen de EPA die emissieplafonds instelde voor elektriciteitsopwekking als bewijs dat de SEC niet de autoriteit had om verder te gaan.

In een interview met The Epoch Times zei Rose dat wanneer de Republikeinen het Huis heroveren, zij van plan zijn een “agressief” toezicht uit te oefenen en de misbruiken in de regelgeving voor de landbouw en andere sectoren aan banden te leggen.

“Ik denk niet dat dit beleid nodig of passend is,” zei hij, waarbij hij opmerkte dat er een verband was met de agenda van de VN en dat de druk die op boeren wordt uitgeoefend “zeer zorgwekkend” was.

“We zien dat de regering Biden de regelgevende macht gebruikt om deze groene agenda te verwezenlijken door middel van te ver doorgevoerde maatregelen,” vervolgde Rose.

Naast het voorstel van de SEC over emissierapportage dat kleine boerenbedrijven zal verpletteren, wees Rose op de inspanningen van de Biden-administratie om de federale controle over waterbronnen uit te breiden door de definitie van “Wateren van de Verenigde Staten” te verbreden.

“De EPA heeft zeer agressieve stappen ondernomen met betrekking tot noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen die boeren gebruiken, zelfs het opschorten van de toegang nadat boeren voorraden hebben gekocht,” zei hij. “Dat helpt niet.”

“Ik heb rechtstreeks te maken gehad met boeren die worden lastiggevallen met de overdreven regelgeving die het vorige ‘Waters of the United States’ beleid tijdens de Obama jaren aan federale agentschappen had gegeven,” zei Rose. “Het heeft echt een ontmoedigend effect op de landbouwproductie.”

Het eindresultaat van dit soort beleid tegen boeren, zei hij, zal “voortdurende tekorten en ontmoedigde productie over de hele wereld” zijn.

Het is ook allemaal ” zelf veroorzaakt “, voegde het congreslid eraan toe.

“We moeten ons realiseren dat we geen beleid kunnen voeren dat leidt tot tekorten van zoiets belangrijks als voedsel,” zei hij, terwijl hij dat “voor de hand liggend” noemde en opmerkte dat boeren de wereld moeten blijven voeden.

“Dit alles is een formule voor hongersnood in de wereld,” verklaarde Rose.

Hetzelfde geldt voor de energiesector, zei hij, waarbij hij wees op het beleid dat exploratie en ontwikkeling van hulpbronnen ontmoedigt.

“Het heeft geen zin om onze kop in het zand te steken in deze kwesties,” zei hij.

“Iedereen maakt zich zorgen over het milieu, maar deze religieuze ijver om van groene zorgen een mantra te maken is een grote fout,” voegde Rose eraan toe en hij riep op tot “evenwicht”.

Maar als de GOP in januari de controle over beide huizen van het Congres krijgt, “zullen we een duidelijk gerichte inspanning zien om adequaat toezicht te houden op de regering Biden en verschillende regelgevende instanties, met inbegrip van financiële diensten,” zei hij.

“We zullen streng en krachtig toezicht houden”, vervolgde hij, en hij zei dat transparantie en het terugdringen van misbruik een belangrijk aandachtspunt zouden zijn.

“U zult op al deze fronten agressieve stappen zien,” zei Rose, die wees op wetgeving en hefboomwerking bij de financiering als mogelijke instrumenten om de regering te stoppen met het “opzettelijk schaden” van de Amerikaanse economie en de landbouw in het bijzonder.

“Uiteindelijk zal er enorme druk worden uitgeoefend.

Buitenlandse bondgenoten moeten worden “aangemoedigd” om niet dezelfde soort beleidsfouten te maken die leiden tot voedsel- en energietekorten, zei Rose.

“De productiecapaciteit om de wereld te voeden is er—het groeit zelfs elk jaar. We hebben bewezen dat we de wereld kunnen voeden,” zei hij. “Maar om dat te doen moeten we vooruit, en we kunnen geen hand achter onze rug binden, wat Biden en veel van de internationale mensen die geïnteresseerd zijn in groene initiatieven proberen te doen.”

“Misschien is dat wat ze willen,” voegde hij eraan toe. “Een van de meest voorkomende vragen die ik van kiezers krijg is: ‘Wat is de verborgen agenda?'”

“Mensen begrijpen dat als je geen olie produceert en geen vervanger hebt, wat gebeurt er dan? Dan krijg je spanningsdaling, blackouts zoals in Californië; verzoeken om je auto niet op te laden,” zei hij. “Dat is niet praktisch. De economische rimpelingen die dat veroorzaakt leiden tot zaken als tekorten, ook in voedsel. Dat kunnen we niet hebben.”

Een fietser rijdt langs hoogspanningsleidingen in Mill Valley, Californië, tijdens een stroomstoring op 10 oktober 2019. (Josh Edelson/AFP via Getty Images)

Reacties van Biden en VN

Nu de voedseltekorten steeds nijpender worden, hebben westerse politici, waaronder Biden, al enkele sterke aanwijzingen gegeven over hoe zij zullen reageren.

Zo beschuldigde Biden—die meer klonk als een Venezolaanse sterke man dan als een Amerikaanse president—bedrijven herhaaldelijk van “winstbejag” naar aanleiding van de stijgende energieprijzen die volgens deskundigen door zijn beleid waren veroorzaakt.

President Joe Biden maakt opmerkingen over inspanningen om de hoge gasprijzen te verlagen in het South Court Auditorium in het Eisenhower Executive Office Building in Washington, op 22 juni 2022. (Jim Watson/AFP via Getty Images)

In reactie op de tekorten aan kunstmest, vierde USAID Administrator Samantha Power wat zij een “zilveren randje” noemde.

“Kunstmesttekorten zijn nu echt,” zei ze op ABC News. “Als gevolg daarvan werken we met landen samen om na te denken over natuurlijke oplossingen zoals mest en compost, en dit kan overgangen versnellen die uiteindelijk in het belang van de boeren zouden zijn geweest.”

Sri Lankaanse boeren probeerden dat als reactie op een door de VN gesteund verbod op kunstmest door de socialistische regering daar, en het liep uit op een ramp.

Ironisch genoeg presenteert de V.N., die lange tijd klimaat- en duurzaam ontwikkelingsbeleid heeft gesteund dat deskundigen de schuld geven van de voedselvoorzieningsproblemen in de wereld, zichzelf nu als het antwoord op de crisis.

“De internationale gemeenschap heeft een goed idee hoe de voedselcrisis moet worden aangepakt; wat we nu nodig hebben is gecoördineerde actie van de regeringen,” zei Michael Fakhri, “Speciaal Rapporteur van de V.N. over het recht op voedsel,” in een persbericht waarin de V.N. en regeringen worden afgeschilderd als de oplossing voor het probleem dat volgens deskundigen door hen is veroorzaakt.

Fakhri riep regeringen ook op om “de juiste voorwaarden te scheppen voor een overgang naar agro-ecologie”.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, een voormalig leider van de Socialistische Internationale, heeft ook de noodklok geluid over wat hij omschreef als de “wereldwijde voedselcrisis”.

Vorige maand zei Guterres op een evenement dat werd georganiseerd door het hoofd van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, Qu Dongyu, een lid van de CCP en voormalig ambtenaar van het regime in Peking, dat 3 miljard mensen zich vandaag geen gezonde voeding kunnen veroorloven.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres kijkt toe tijdens de opening van de belangrijkste jaarlijkse zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève op 24 februari 2020. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

“Het aantal door honger getroffen mensen is de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld”, zei hij en voegde eraan toe dat “bijna een miljoen mensen in hongersnood leven, met honger en dood als dagelijkse realiteit”.

“Regeringen, wetenschappers, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld moeten samenwerken om voedzame voeding voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te maken,” zei Guterres.

De V.N. en de relevante agentschappen van de organisatie hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar voor de pers.

Gepubliceerd door The Epoch Times (4 november 2022): US and Global War on Farmers Intensifies Amid Food Shortages

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.