Thursday, 18 Jul 2024
(Ivelin Denev/ Shutterstock)

Waarom zijn wetenschappers bezorgd over 5G?

De onzichtbare gevaren in je handen (deel 1)

Sinds Motorola in het begin van de jaren 1970 de eerste draadloze draagbare telefoon introduceerde, zijn mobiele telefoons en draadloze apparaten niet meer weg te denken uit ons leven. Ze zijn aanzienlijk geëvolueerd, van eenvoudige sms’jes tot het streamen van video’s en games.

Telecommunicatienetwerken, die elektromagnetische straling gebruiken om informatie over te brengen, zijn ook geëvolueerd van het nu afgeschreven 1G, dat alleen spraakoproepen ondersteunde, naar de nieuwste 5G die hogesnelheidsgegevensoverdracht belooft.

Naast deze vooruitgang is er echter ook bezorgdheid ontstaan over mogelijke gezondheidseffecten, waarbij 5G bijzonder controversieel is.

Hoewel telecommunicatiebedrijven en regelgevende instanties beweren dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een verband tussen straling van mobiele telefoons en gezondheidsproblemen, zijn veel experts het daar niet mee eens. In 2017 dienden 180 internationale wetenschappers en artsen een verzoekschrift in bij de Europese Unie om een onafhankelijke beoordeling uit te voeren van de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G.

Maar hoe ernstig zijn deze risico’s?

Twijfels over draadloze telecommunicatie zelfs vóór 5G

Onderzoeken die sinds de jaren 1970 zijn uitgevoerd, hebben mogelijke verbanden gesuggereerd tussen straling van mobiele telefoons en gezondheidsproblemen zoals onvruchtbaarheid (pdf), neuropsychiatrische problemen, kanker en ontstekingen.

Vragen over financiering

De effecten van mobiele telefoonstraling hebben echter inconsistente bevindingen opgeleverd, met enkele variaties afhankelijk van de financieringsbronnen van de onderzoeken.

Onderzoeksprofessor Henry Lai van de Universiteit van Washington onderzocht al eerder 200 onderzoeken naar de biologische effecten van mobiele telefoonstraling. Hij ontdekte dat ongeveer de helft van de studies geen biologisch verband meldde, terwijl de andere helft een mogelijk verband aangaf.

“Als je kijkt naar niet door de industrie gesponsord onderzoek, dan is het ongeveer drie tot één—drie op de vier onderzoeken die een effect laten zien,” zei Lai. “Als je dan kijkt naar het door de industrie gefinancierde onderzoek, dan is het bijna tegenovergesteld—slechts één op de vier artikelen laat een effect zien.”

Onderzoek bij dieren

Dierstudies hebben mogelijke gezondheidsrisico’s van 2G-, 3G- en 4G-technologieën aan het licht gebracht.

Uit een onderzoek dat in 2018 werd gepubliceerd door het National Institute of Health of Environmental Sciences bleek dat hoge niveaus van 2G- en 3G-straling in verband werden gebracht met een verhoogd risico op kanker en nadelige effecten op het DNA bij ratten (pdf). Uit de studie bleek dat ratten en muizen die aan dat type straling waren blootgesteld DNA-schade vertoonden in hun hersenen en bloedcellen, duidelijk bewijs van harttumoren en een lager geboortegewicht in het geval van prenatale blootstelling.

Maar het onderzoek erkende beperkingen door het gebruik van abnormaal hoge stralingsniveaus die geen weerspiegeling zijn van reële blootstellingsscenario’s. “De blootstellingen die in de onderzoeken zijn gebruikt, kunnen niet direct worden vergeleken met de blootstelling die mensen ervaren bij het gebruik van een mobiele telefoon,” zei John Bucher, een senior wetenschapper bij het National Toxicology Program en co-auteur van het onderzoek.

Het verhogen van de blootstellingsniveaus kan echter het onderzoek naar langetermijnrisico’s versnellen zonder dat er levenslange studies nodig zijn, vertelde Martin Pall, emeritus hoogleraar biochemie en medische wetenschappen aan de Washington State University, aan The Epoch Times. Toch hebben de meeste onderzoeken geen sluitend bewijs gevonden voor een verband tussen straling van mobiele telefoons en nadelige gezondheidseffecten.

Hersentumoren

Onderzoeken naar mobiele telefoonstraling, gepubliceerd vóór de uitrol van 5G in 2019, toonden aan dat het plaatsen van telefoons in de buurt van het oor resulteerde in de absorptie van straling door hersenweefsel in de schedel (pdf).

Sommige onderzoeken suggereren een mogelijk verband tussen veelvuldig gebruik van mobiele telefoons en glioblastoom, een vorm van hersenkanker. Volgens een Zweedse analyse lopen langdurige gebruikers van mobiele telefoons, diegenen die al meer dan 10 jaar een telefoon hebben, een verhoogd risico op het ontwikkelen van goedaardige tumoren. Het risico is met name het hoogst aan de kant van het hoofd die in contact komt met de telefoon.

Toch blijft het oorzakelijk verband onzeker.

Onderzoeken naar omwonenden van zendmasten en basisstations hebben klachten gerapporteerd over neuropsychiatrische problemen, waaronder hoofdpijn, geheugenproblemen, duizeligheid, depressie en slapeloosheid.

Is 5G slechter dan zijn voorgangers?

Het korte antwoord is dat wetenschappers het niet weten.

Terwijl 2G, 3G en 4G radiofrequentie- en microgolfstraling uitzenden, zendt 5G millimetergolfstraling uit.

Millimetergolfstraling verschilt van microgolf- en radiogolfstraling doordat het op een hogere frequentie werkt en een snellere signaaloverdracht mogelijk maakt. De mogelijke gezondheidseffecten van millimetergolfstraling blijven echter onbekend door een gebrek aan door de overheid gefinancierde studies.

Wat wetenschappers wel weten is dat millimetergolven, in tegenstelling tot microgolfstraling, niet diep in het lichaam kunnen doordringen. Daarom geloven veel wetenschappers dat 5G veilig is.

Hoewel millimetergolven hogere snelheden bieden, zijn ze door hun hoge frequentie zwakker en dus vatbaar voor blokkering door bladeren, regenwater en muren. Om een volledige dekking te garanderen, moeten telecombedrijven meer 5G-antennes plaatsen. Omdat deze antennes echter ook 2G-, 3G- en 4G-signalen uitzenden, vormt de uitgebreide uitrol van 5G een potentieel gezondheidsrisico.

Magda Havas, gepromoveerd in milieutoxicologie, emerita professor gespecialiseerd in de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling en ondertekenaar van het EU moratorium, uitte haar bezorgdheid over de uitrol van 5G.

“Wat ze doen is het uitrollen van antennes om de ongeveer 100 meter in stedelijke gebieden,” vertelde ze aan The Epoch Times. “Mensen zullen worden blootgesteld aan veel hogere niveaus van de normale [3G en 4G] frequenties waaraan ze al werden blootgesteld, plus de extra millimetergolven die niet zijn getest op gezondheidseffecten op de lange termijn.”

Gezondheidseffecten van 5G-millimetergolven

De gezondheidseffecten van 5G zijn nog steeds onderwerp van discussie, maar Pall en Havas suggereren dat de millimeterstraling het potentieel heeft om gezondheidseffecten te veroorzaken.

Hoewel de millimetergolven van 5G misschien niet in staat zijn om het lichaam binnen te dringen, kunnen ze toch door de huid worden geabsorbeerd. Havas zei dat ultraviolet licht het lichaam niet binnendringt, maar wel huidmelanomen kan veroorzaken.

Een onderzoek dat in 2020 werd uitgevoerd naar 5G-straling toonde aan dat deze ongeveer 0,9 millimeter in de huid kon doordringen wanneer deze vanaf 10 centimeter afstand werd uitgezonden.

Hoewel deze diepte ondieper is in vergelijking met 4G en 3G, was de stralingsintensiteit aanzienlijk hoger. Bovendien wordt 0,9 millimeter misschien niet eens als ondiep beschouwd. Volgens een studie uit 2008 over millimetergolven is een penetratiediepte van 0,65 millimeter voldoende “om de meeste huidstructuren in de epidermis en dermis aan te tasten”, schreven de auteurs.

Het is aangetoond in een aantal verschillende onderzoeken dat als je kijkt naar verschillende soorten cellen—en we hebben veel verschillende soorten cellen in ons lichaam—je zult zien dat sommige celtypen veel gevoeliger zijn voor EMV (straling) dan andere,” zei Pall.

Hij benadrukte verder dat er rekening moet worden gehouden met biologische heterogeniteit en dat eenvoudige fysica niet kan worden gebruikt om nauwkeurige voorspellingen te doen over biologische effecten.

Hoewel de gezondheidseffecten van 5G op de lange termijn onbekend blijven, heeft Pall onderzoek gedaan waaruit blijkt dat millimetergolven biologische reacties kunnen uitlokken door de elektrische lading van cellen te veranderen.

Nu telecommunicatienetwerken zich verder ontwikkelen en 5G hogere snelheden en meer connectiviteit belooft, wordt de noodzaak om de impact op de menselijke gezondheid te begrijpen steeds belangrijker. Het debat over de mogelijke gezondheidseffecten van 5G-technologie blijft een onderwerp van zorg en controverse.

Volgende: Sommige experts hebben de afgelopen decennia een toename van het microgolfsyndroom waargenomen. Is het een echte ziekte en houdt het verband met de straling van mobiele telefoons om ons heen?

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 juni 2023): Why Are Scientists Concerned About 5G?

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.