Wednesday, 17 Apr 2024
Een man steekt een lege straat over in het centrum van Montreal tijdens de nationale lockdowns aan het begin van de pandemie, op 5 april 2020. (The Canadian Press/Graham Hughes)

Wetenschappelijke tijdschriften publiceren pro-Lockdown rapporten, censureren anti-Lockdown studies

"Het hele wetenschappelijke beoordelingsproces van alles wat te maken heeft met COVID-19 is sterk gepolitiseerd en besmet geraakt", zegt Steve Hanke, professor aan Johns Hopkins.

COVID censuur lijkt een comeback te maken – als het al ooit weg is geweest.

Tal van artsen en academici zeggen dat ze geprobeerd hebben om studies te publiceren die aantonen dat de lockdowns enorme kosten en marginale voordelen met zich meebrachten, maar ze hebben gemerkt dat veel deuren gesloten werden.

“Het hele wetenschappelijke beoordelingsproces van alles wat te maken heeft met COVID-19 is sterk gepolitiseerd en besmet geraakt,” vertelde Steve Hanke, professor economie aan de Johns Hopkins University en voormalig lid van de Raad van Economische Adviseurs onder president Reagan, aan The Epoch Times. Hanke zegt dat hij één van de mensen is die censuur heeft ondervonden omdat ze kritiek hadden op de lockdowns.

Terwijl veel mensen misschien terugkijken op de pandemische sluiting van scholen, bedrijven en kerken als kostbare, opdringerige en in sommige gevallen verwoestende tekortkomingen van de overheid, krijgen lockdowns steeds meer positieve kritieken binnen de medische gemeenschap, omdat rapporten die kritisch zijn over lockdowns tot zwijgen worden gebracht.

Dit gebeurt in een tijd van onthullingen dat de regering Biden technologie- en mediabedrijven onder druk zette om stemmen het zwijgen op te leggen die het niet eens waren met de officiële COVID-verhalen.

In september oordeelde een federaal hof van beroep dat het Witte Huis, de U.S. Surgeon General, het CDC en de FBI “waarschijnlijk het Eerste Amendement hadden geschonden” door sociale media bedrijven onder druk te zetten om de meningen te censureren van mensen die kritisch stonden tegenover de officiële overheidsverhalen over COVID. De rechtbank heeft instanties en personen binnen de regering Biden bevolen om “geen beslissingen over inhoudswijziging van een platform te forceren of aan te moedigen”, of anderszins sociale mediabedrijven te beïnvloeden om beschermde meningen te blokkeren.

Video: Waarom het klimaatveranderingsbeleid nog erger kan zijn dan de COVID Lockdowns: Andrew Montford

Video: Mensen zullen toekomstige lockdowns ‘gehoorzamen’, zegt ‘Nudge Unit’-ambtenaar

“Het gaat er niet om of de ideeën verkeerd of juist zijn,” zei Dr. Bhattacharya na de uitspraak. “De vraag is wie mag bepalen welke ideeën worden geuit op het publieke forum.”

De regering Biden is in beroep gegaan tegen de beslissing, die waarschijnlijk uiteindelijk door het Hooggerechtshof zal worden genomen. De centrale vraag is in hoeverre particuliere bedrijven inbreuk maken op de rechten van het Eerste Amendement van Amerikanen als ze censureren in opdracht van overheidsfunctionarissen.

Ons werk werd effectief gecensureerd

Het rapport van Hanke, Lars Jonung en Jonas Herby (HJH), getiteld “Did lockdowns work? The verdict on COVID restrictions,” concludeerde dat lockdowns “een wereldwijde beleidsmislukking van gigantische proporties” waren. Dit onderzoek is afgewezen door reguliere medische uitgevers, terwijl onderzoeken die lockdowns prijzen wel worden gepubliceerd en versterkt door de media.

Hoewel het Social Sciences Research Network (SSRN), een belangrijke uitgever van medische en andere wetenschappelijke studies van de Nederlandse uitgever Elsevier, het definitieve HJH-rapport verwierp, publiceerde het wel artikelen die het HJH-rapport aanvielen.

“De SSRN stond de auteurs van het gelinkte artikel toe om hun werk te uploaden, terwijl ons werk effectief gecensureerd werd,” zei Hanke. “Waarom? Onze resultaten gingen in tegen het dogma van het officiële gezag.”

Een artikel van Hanke en collega’s, waarin ze reageerden op hun critici, werd ook geweigerd door SSRN, aldus Hanke.

In beide gevallen verklaarde SSRN dat de afwijzing te wijten was aan “de noodzaak om voorzichtig te zijn met het plaatsen van medische inhoud”. Dit lijkt een nieuw criterium te zijn en is niet consistent met de richtlijnen van SSRN, die materiaal uitsluiten dat “illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, inbreuk makend op de privacy of anderszins schadelijk of verwerpelijk” is.

Daarentegen gaf een rapport dat SSRN in september publiceerde, getiteld “SARS-CoV-2 lineage importations and spread are reduced after nonpharmaceutical interventions,” een gunstige evaluatie van lockdowns. “Niet-farmaceutische interventies” (NPI’s) is het nieuwe eufemisme voor lockdowns, maskermandaten, reisverboden en andere schorsingen van burgerrechten tijdens pandemieën.

“Uiteindelijk werd SARS-CoV-2 tijdens de onderzoeksperiode geëlimineerd door het traceren van contacten en verplichte quarantainemaatregelen”, aldus het rapport, verwijzend naar de staatsbeperkingen in Hong Kong. In Zwitserland, schreven de auteurs, “waren strikte grenssluitingen naast de gedeeltelijke lockdown van 2020 effectief in het controleren van de binnenkomst van nieuwe [COVID]-stammen in het land.”

Een rapport dat in juni door SSRN werd gepubliceerd, getiteld “Estimating the Population Effectiveness of Interventions Against COVID-19 in France”, stelde dat “onze resultaten de substantiële impact benadrukken van NPI’s, inclusief lockdowns en uitgaansverboden, bij het onder controle houden van de COVID-19 pandemie” en dat “de eerste lockdown het meest effectief was en de transmissie met 84% verminderde”.

De basis leggen voor toekomstige lockdowns

Rapporten zoals deze lijken de basis te leggen voor het legitimeren van lockdowns en andere NPI overheidsmandaten als toekomstig beleidsantwoord op pandemieën.

Een rapport uit augustus getiteld “COVID-19: examining the effectiveness of nonpharmaceutical interventions”, gepubliceerd door de Royal Society, een “fellowship” van eminente wetenschappers, stelt: “Een van de belangrijkste lessen van deze pandemie is dat de effectieve toepassing van NPI’s tijd ‘koopt’ om de ontwikkeling en productie van medicijnen en vaccins mogelijk te maken. Er is alle reden om te denken dat het implementeren van pakketten van NPI’s belangrijk zal zijn bij toekomstige pandemieën.”

Een groep genaamd factcheck.org heeft een eigen analyse gemaakt van het werk van Hanke, waarbij ze andere academici aanhaalden die hem bekritiseerden en benadrukten dat de HJH-studie niet collegiaal getoetst was.

“Er zijn veel onderzoeken geweest die hebben beoordeeld of en in welke mate zogenaamde ‘lockdowns’ en verschillende NPI’s effectief zijn geweest en er is veel onderzoek geweest dat heeft geconcludeerd dat deze maatregelen de overdracht kunnen beperken of het aantal gevallen en sterfgevallen kunnen verminderen”, aldus Factcheck.

Inquiry, een medisch tijdschrift, weigerde ook het artikel van HJH te publiceren dat kritisch was over lockdowns. Volgens correspondentie tussen Inquiry en de auteurs vroeg het tijdschrift in eerste instantie om een collegiale toetsing door drie relevante deskundigen.

Als volgende stap in het publicatieproces ontving de HJH-publicatie drie gunstige beoordelingen door de beoordelaars van Inquiry, aldus Hanke. Kort na ontvangst van de recensies trok de hoofdredacteur van Inquiry ze echter weer in.

“In mijn lange academische carrière van bijna 60 jaar ben ik nog nooit zoiets tegengekomen,” zei Hanke. “Ik heb zelfs nog nooit van zoiets gehoord. Het is echt ongekend en schandalig.”

In een gezamenlijk opiniestuk in Econ Journal Watch stelden Dr. Bhattacharya en Hanke dat “er niets boven een dreigende pandemie gaat om angst op te wekken, en er gaat niets boven angst om censuur in de hand te werken”.

De auteurs suggereerden een patroon van samenwerking tussen overheid en media om andersdenkenden het zwijgen op te leggen.

“Eerst komen de ‘fact checkers’ die ongefundeerde, irrelevante woorden produceren zonder kritische zin of analytisch inzicht,” schreven ze. “Vervolgens komen er [media] opiniestukken die de beweringen van de zogenaamde feitencheckers herhalen.”

Het eindresultaat is een afwezigheid van alternatieve standpunten van mainstreampublicaties, zeiden ze.

Een ‘te gevoelig’ onderwerp om te publiceren

Dr. Vinay Prasad, arts, epidemioloog, professor aan de medische faculteit van de Universiteit van Californië in San Francisco en auteur van meer dan 350 academische artikelen en brieven, beschreef ook “een opzienbarend patroon van censuur en inconsistente standaarden van preprint servers” die weigerden zijn onderzoek te publiceren waarin hij kritiek had op COVID-vaccins en maskermandaten, terwijl ze zijn onderzoek naar kanker en oncologie wel regelmatig publiceerden.

Preprint servers zijn online opslagplaatsen die academische papers publiceren.

“MedRxiv en SSRN hebben met name geweigerd om artikelen te publiceren die kritisch waren over het CDC, de mandaten voor maskers en vaccins en het gezondheidszorgbeleid van de regering Biden”, schrijft Dr. Prasad. “Preprint servers worden niet verondersteld tijdschriften te zijn – ze worden niet verondersteld artikelen te weigeren alleen maar omdat de mensen die ze beheren het niet eens zijn met de argumenten die erin staan.”

Toen Dr. Prasad en zijn collega Dr. Alyson Haslam een rapport schreven over hun COVID-werk dat werd gecensureerd, weigerde SSRN dat ook te publiceren, zegt hij.

Dr. Bhattacharya beweert dat hij ook gecensureerd is door MedRxiv met betrekking tot zijn analyse waarin hij kritiek had op lockdowns. In 2020 voerden hij en collega’s Christopher Oh en John Ioannidis, onder leiding van Stanford University hoogleraar infectieziekten Eran Bendavid, een vergelijking uit tussen landen als Zweden en Zuid-Korea die geen lockdowns hadden en landen die dat wel hadden, en zij vonden geen statistisch significant voordeel van dwingende verordeningen op de verspreiding van COVID.

Volgens Dr. Bhattacharya “weigerde MedRxiv het stuk te publiceren met de mededeling dat het onderwerp te gevoelig lag om een voorpublicatie toe te staan, ook al wemelde het op de site van de modelanalyses die beweerden de doeltreffendheid van lockdowns in het beperken van de verspreiding van COVID aan te tonen.”

Hanke en zijn co-auteurs hebben een uitgebreide versie van hun bevindingen in boekvorm gepubliceerd en zetten hun inspanningen voort om hun studie ook in reguliere medische tijdschriften te publiceren.

“We verwachten dat het artikel een eerlijke en gunstige beoordeling zal krijgen en gepubliceerd zal worden,” zei Hanke.

The Epoch Times heeft SSRN en Inquiry om commentaar gevraagd over dit artikel, maar heeft nog geen reactie ontvangen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 oktober 2023): Science Journals Publish Pro-Lockdown Reports, Censor Anti-Lockdown Studies: Authors

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.