Thursday, 20 Jun 2024
Een jongen loopt over een ijzige weg in de regio Wynnefield in Philadelphia op 31 januari 2021. (Jacqueline Larma/AP Photo)

Wetenschappers: Wereldwijde afkoeling op komst

In een exclusief interview vertelde wetenschapper Valentina Zharkova aan The Epoch Times dat haar artikel uit 2015, waarin zij voorspelde dat er tussen 2020 en 2053 een groot solarminimum zou komen, is uitgekomen, met de waarschuwing dat de temperaturen binnenkort snel kunnen dalen.

Grote solarminima duren meerdere zonnecycli, gedurende welke de zon minder energie produceert en de zonnevlekkenactiviteit laag is. Tijdens een vorig groot solarminimum, het Maunder minimum tussen 1645 en 1715, breidden de gletsjers zich uit en vroor de rivier de Theems in Engeland vaak dicht.

“De temperatuur tijdens het huidige grote solarminimum zal iets hoger zijn dan tijdens het Maunder-minimum – en dit grote solarminimum zal korter zijn”, voorspelde Zharkova.

In hun publicatie van 2015 leidden Zharkova en haar collega’s een paar hoofdcomponenten af van het magnetische achtergrondveld van de zon. Zij koppelden die componenten aan een paar magnetische golven die afkomstig zijn uit verschillende lagen van de zon.

Door een meer diepgaande analyse extrapoleerde het team deze golven terug in de tijd, wat resultaten opleverde die nauw aansloten bij de zonnevlekkenactiviteit in de voorgaande 800 jaar. Ze gebruikte dezelfde methodologie om een groot solarminimum voor de komende decennia te voorspellen.

Als bewijs voor het grote solarminimum noemde Zharkova zonnevlekkengegevens van de Koninklijke Sterrenwacht van België, samen met recente lage temperaturen en klimatologische extremen, waaronder de koudste winter ooit op de Zuidpool en het ongewoon koude, sneeuwrijke weer van Texas in het begin van 2021.

De NASA verklaarde in 2019 dat “de voorspelling voor de volgende zonnecyclus is dat deze de zwakste van de afgelopen 200 jaar zal zijn”, wat overeenkomt met de Dalton-minimumperiode van lage zonnevlekkenactiviteit en relatief lage temperaturen op aarde, die ruwweg van 1790 tot 1830 loopt.

Toch heeft het agentschap beweerd dat een groot solarminimum, mocht dat zich voordoen, “slechts zou dienen om een paar jaar van opwarming door menselijke activiteiten te compenseren.”

Zharkova daarentegen heeft betoogd dat een groot solar minimum de temperatuur op aarde met 1 graad Celsius zou kunnen doen dalen.

Zij vertelde The Epoch Times ook dat de kosten van atmosferische kooldioxide enigszins worden overschat, erop wijzend dat de toename daarvan zich voordeed op hetzelfde moment dat de levensverwachting wereldwijd verdubbelde.

In een recente studie werd gesuggereerd dat de stijging van het kooldioxidegehalte in de atmosfeer verantwoordelijk is voor 40% van de verbeteringen in de opbrengsten van de belangrijkste Amerikaanse gewassen sinds 1940.

Zharkova is van mening dat de regeringen op het noordelijk halfrond hun burgers moeten voorbereiden op een sterke daling van de temperaturen in de komende decennia.

Voorlopig hebben regeringen over de hele wereld zich echter gepositioneerd om de antropogene opwarming van de aarde aan te pakken, zoals is gebleken tijdens de recente COP26-top in Glasgow, Schotland.

Het huidige temperatuurverloop is een punt van discussie geweest. Uit verschillende bronnen, waaronder satellietgegevens van de Universiteit van Alabama in Huntsville, de Europese Unie en andere instanties, blijkt dat de temperatuur de afgelopen decennia ongewoon hoog is geweest, wat volgens veel wetenschappers duidt op opwarming van de aarde door menselijke activiteit. Andere bronnen bekritiseren sommige van deze gegevens en concluderen dat de conclusies over de antropogene opwarming van de aarde onjuist, overdreven of misleidend zijn.

Zharkova denkt dat althans een deel van de mensen die de opwarming van de aarde propageren, zich bewust zijn van de mogelijkheid van afkoeling van de aarde in de zeer nabije toekomst.

“Ze willen hun geld – de belastingen of wat ze ook krijgen voor groene technologie – zo snel mogelijk binnenhalen, want ze zullen heel snel blootgesteld worden”, zei ze.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (23 november 2021): Scientists: Global Cooling Imminent

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.