Monday, 04 Mar 2024
Hunter Biden, zoon van president Joe Biden, woont op 7 juli 2022 in de East Room van het Witte Huis in Washington de ceremonie bij voor de Presidential Medal of Freedom, de hoogste civiele eer van de natie. (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Wordt Hunter Biden binnenkort aangeklaagd?

Commentaar:

Vandaag (woensdag) kan er mogelijk meer duidelijkheid komen over de beschuldigingen tegen Hunter Biden, wiens beruchte laptop-schandaal aanleiding gaf tot beschuldigingen dat de familie Biden betrokken zou zijn bij een plan om politieke macht uit te buiten voor eigen gewin.

Een persconferentie van het congres zal vandaag (woensdag) de bevindingen vrijgeven, waaronder verklaringen van klokkenluiders, bankdocumenten en andere informatie. Er wordt beweerd dat er bewijs is van misdaden, niet alleen van Hunter Biden, maar ook van andere leden van de familie Biden.

Zijn vader, president Joe Biden, werd hierover gevraagd tijdens een interview met MSNBC, waarin hij zei dat hij bij het woord van zijn zoon blijft dat hij onschuldig is: “Het heeft invloed op mijn presidentschap omdat ik trots op hem ben.”

Maar in tegenstelling tot wat MSNBC zegt, zijn er aanwijzingen dat Joe Biden mogelijk zelf betrokken is bij de schandalen van zijn zoon.

Dit komt naar aanleiding van een brief van senator Charles Grassley (R-Iowa) en afgevaardigde James Comer (R-Ky.) aan procureur-generaal Merrick Garland en FBI-directeur Christopher Wray op 3 mei.

In hun brief staat dat zij hebben vernomen dat het Ministerie van Justitie (DOJ) en de FBI in het bezit zijn van een niet-geclassificeerd document dat “een vermeend crimineel plan beschrijft waarbij toenmalig vice-president Biden en een buitenlander betrokken waren en dat betrekking heeft op de uitwisseling van geld voor beleidsbeslissingen. Er wordt beweerd dat het document een nauwkeurige beschrijving bevat van de wijze waarop de vermeende criminele regeling werd toegepast en van het doel ervan.”

Zij merken op dat het feit dat dit niet door de FBI en DOJ werd openbaar gemaakt, blijk geeft van politieke vooringenomenheid ten aanzien van deze zaak. En ze zeggen dat, gezien het feit dat het bewijs niet aan het Amerikaanse volk wordt getoond, “het Congres zal overgaan tot een onafhankelijk en objectief onderzoek van deze zaak, vrij van de invloed van deze agentschappen.”

De vraag is nu of de FBI het document zal vrijgeven. Ze hebben tot 10 mei om dat te doen.

Comer zei ondertussen in een interview met Fox News: “Mijn boodschap aan het ministerie van Justitie is heel klaar en duidelijk: klaag Hunter Biden niet aan vóór woensdag, wanneer u de kans zult hebben om het bewijsmateriaal te zien dat de House Oversight Committee zal presenteren met betrekking tot het web van LLCs (limited liability companies), met betrekking tot het aantal vijandige landen waarin deze familie invloed uitoefende.”

Een verklaring van de House Oversight Committee hint naar wat we zouden kunnen verwachten. Het beweert dat de commissie onlangs een van de vermeende deals onthulde, waar het stelt dat “de commissie een deal onthulde die ertoe leidde dat verschillende leden van de familie Biden en hun bedrijven meer dan 1 miljoen dollar ontvingen in meer dan 15 afzonderlijke betalingen van een Chinees bedrijf via een derde partij.”

De vraag is wat er op 10 mei tijdens de persconferentie zal worden getoond, en welke aanklachten Hunter Biden eventueel te wachten staan. En vooral zal duidelijk worden of alleen Hunter Biden hierbij betrokken is, of dat het, zoals Comer suggereert, om meerdere leden van de familie Biden gaat.

Dit zou belangrijk kunnen zijn, omdat het ernstige gevolgen kan hebben voor de nationale soevereiniteit en veiligheid.

Dan is er ook nog de zaak van de geheime documenten die bij Joe Biden thuis zijn gevonden, uit zijn tijd als senator en als vice-president. Er blijven veel vragen over, zoals waarom hij de documenten mee naar huis nam en of zijn zoon er op enig moment toegang toe had.

Deze zaak kan ook rechtstreeks van invloed zijn op het lopende onderzoek van de speciale raadsman naar voormalig president Donald Trump, dat gaat over een soortgelijke kwestie van geheime documenten die in zijn huis in Florida zijn gevonden. Trump nam ze mee naar huis als president, Joe Biden nam ze mee naar huis als senator en als vice-president.

Behalve dat er mogelijke misdaden zijn gepleegd, zijn er ook nieuwe beweringen over hoe de presidentiële campagne van Biden heeft geprobeerd deze in de doofpot te stoppen door desinformatie te verspreiden in de aanloop naar de verkiezingen van 2020, evenals beweringen dat getuigen worden bedreigd.

Het belangrijkste bewijsstuk dat in de aanloop naar de verkiezingen viel, was de beruchte laptop van Hunter Biden. Daarin staan schandalige foto’s van Hunter Biden, maar ook e-mails die vragen opriepen over zijn zakelijke deals. Het nieuws over de laptop werd voorgesteld als Russische desinformatie, en zelfs sommige media werden gecensureerd omdat ze erover berichtten in de aanloop naar de verkiezingen van 2020.

Maar de laptop blijkt echt te zijn, en sindsdien is gebleken dat veel van de verhalen kloppen. En het blijkt dat Joe Biden’s campagne een hand had in de cover-up.

Voormalig waarnemend CIA-directeur Mike Morell beweert nu dat de presidentiële campagne van Joe Biden hem ertoe aanzette de 50 voormalige inlichtingenfunctionarissen te organiseren die in oktober 2020 een open brief publiceerden waarin ten onrechte werd beweerd dat het verhaal over de laptop van Hunter Biden op Russische desinformatie leek. En het wordt nog omvangrijker.

Morell getuigde voor het House Judiciary Committee en beweerde dat het niemand minder dan Antony Blinken was die contact met hem opnam. Blinken is momenteel Joe Biden’s staatssecretaris. Op dat moment was Blinken echter een belangrijke campagne medewerker voor Joe Biden. Morell zei dat dit rond 17 oktober 2020 gebeurde, enkele dagen nadat de New York Post een e-mail van de laptop publiceerde die suggereerde dat Hunter Biden toenmalig vicepresident Joe Biden voorstelde aan zijn Oekraïense zakenpartner in een vermeende deal.

Een deel van het transcript van Morell’s getuigenis gaat als volgt:

V: Maar voorafgaand aan het telefoontje [van minister Blinken] had u niet de intentie om deze verklaring te schrijven?

A: Dat klopt.

V: OK. Dus zijn telefoontje triggerde-

A: Dat deed het, ja.

V: -die intentie bij u?

A: Ja. Absoluut.

Morell gaf ook toe dat hij de cover-up rond de laptop hielp organiseren om Joe Biden te helpen “omdat ik wilde dat hij de verkiezingen zou winnen.”

V: Wat was de bedoeling van die verklaring?

A: Er waren twee bedoelingen. Eén bedoeling was om onze bezorgdheid te delen met het Amerikaanse volk dat de Russen deze kwestie bespeelden; en twee, het was [om] vicepresident Biden te helpen.

En vervolgens vroeg House Judiciary Committee voorzitter Jim Jordan (R-Ohio) dit:

V: U wilde de vice-president helpen; waarom?

A: Omdat ik wilde dat hij de verkiezingen zou winnen.

V: U wilde dat hij zou winnen; daarom?

A: Ja, meneer.

Peilingen suggereren dat als kiezers hadden geweten over de laptop van Hunter Biden, dit de uitslag van de verkiezingen van 2020 mogelijk zou hebben beïnvloed.

In de komende dagen zal blijken of Hunter Biden wordt aangeklaagd. Maar het belangrijkste punt zal zijn of de aanklacht de volledige reeks misdaden zal omvatten die we nu te horen krijgen.

Kijk naar “Crossroads” op werkdagen op EpochTV.com.

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 mei 2023): Hunter Biden’s Coming Indictment?

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.