Tuesday, 21 Mar 2023

33 jaar later is het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede nog steeds van belang voor de wereld

De Chinese Communistische Partij exporteert haar tirannie over de hele wereld nadat de Verenigde Staten het 33 jaar geleden tijdens het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede ongestraft zijn gang heeft laten gaan, zeggen drie Chinese activisten.

3 juni 1989 was een bloedige nacht voor prodemocratische studentendemonstranten. Tanks reden in de richting van het Plein van de Hemelse Vrede, het hart van de hoofdstad van China, en verpletterden mensen en voorwerpen op hun weg. Traangas en scherpe munitie overspoelden het plein.

Paniekerige demonstranten legden slappe lichamen op fietsen, in bussen en ambulances om ze weg te brengen. Naar schatting zijn duizenden ongewapende demonstranten omgekomen.

De massamoord schokte de wereld. In reactie hierop veroordeelde de Amerikaanse president George H.W. Bush het bloedbad, schortte hij de wapenleveranties aan China op en legde hij enkele sancties op.

“Maar men ging snel verder”, zei Li Hengqing, een voormalige studentenleider uit 1989 die nu in Washington woont. Li wees erop dat de meeste sancties snel werden opgeheven en de economische betrekkingen werden hervat.

“Ik geloof dat de commerciële contacten in wezen hebben geleid tot het streven naar meer vrijheid”, zei Bush op de persconferentie die een dag na het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede werd gehouden. “Ik denk dat naarmate mensen commerciële stimulansen hebben, of dat nu in China is of in andere totalitaire systemen, de stap naar democratie onverbiddelijker wordt.”

Yuan Hongbing, een Chinese geleerde die later werd geschorst omdat hij had deelgenomen aan de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede, noemde die theorie “uiterst belachelijk” en zei dat het beleid van Washington om zich te engageren met China de CCP ten goede kwam en het communistische regime hielp om gedurende de volgende drie decennia economische macht op te bouwen.

Honderdduizenden Chinezen verzamelen zich op het Plein van de Hemelse Vrede rond een 10 meter hoge replica van het Vrijheidsbeeld (C), de zogenoemde Godin van de Democratie, op 2 juni 1989. (Catherine Henriette/AFP via Getty Images)

“De [reactie] van het Westen heeft de CCP aangemoedigd”, zei Chen Weijian, een Chinese commentator die China verliet voor Nieuw-Zeeland twee jaar na de aktie op het Plein van de Hemelse Vrede.

“Na 33 jaar heeft economische ontwikkeling niet geleid tot een vrij China”, zei Chen, die de oprichter was van een Chinees pro-democratisch tijdschrift en onderzocht werd voor zijn steun aan de demonstraties van 1989. “In plaats daarvan probeert de CCP economische macht te gebruiken om de heerschappij van de internationale gemeenschap te veranderen en zijn onderdrukkingsmodel van controle naar de hele wereld uit te breiden.

Chen verwees naar een gesprek tussen de Chinese leider Xi Jinping en de Amerikaanse president Joe Biden.

Tijdens een recente toespraak voor de afgestudeerden van de marine-academie zei Biden dat Xi hem had verteld dat de democratie ten onder zou gaan en dat autocratieën de wereld zullen regeren.

“Toen hij me belde om me te feliciteren op de verkiezingsavond, zei hij iets tegen mij dat hij al vele malen eerder had gezegd”, zei Biden op 27 mei, verwijzend naar Xi. “Hij zei: ‘Democratieën kunnen niet standhouden in de 21e eeuw. Autocratieën zullen de wereld regeren. Waarom? De dingen veranderen zo snel. Democratieën vereisen een consensus en dat kost tijd, en die tijd hebben jullie niet.

“Hij heeft het mis”, zei Biden.

Gecensureerd in China

Hong Kong, de laatste gedenkplaats voor de slachtoffers van het bloedbad in 1989 op CCP- grondgebied, verbood de massale herdenkingen drie jaar geleden, onder verwijzing naar de pandemie, te midden van een bredere inperking van vrijheden in de stad door toedoen van het communistische regime.

De leiders van de groep achter de jaarlijkse herdenking zitten momenteel in hechtenis na te zijn beschuldigd van subversieve activiteiten op grond van de door de CCP opgelegde nationale veiligheidswet. Zij behoren tot de meer dan 150 mensen die zijn aangeklaagd of veroordeeld op grond van de draconische wet die is gebruikt om dissidenten in het eens zo bloeiende democratische centrum uit te roeien.

Op de herdenkingsdag van dit jaar patrouilleerden tientallen politiemensen in het Victoriapark, waar eerder de jaarlijkse wake bij kaarslicht werd gehouden.

Politieagenten stoppen en fouilleren een man die een bloem vasthoudt in het Victoria Park in Hongkong op 4 juni 2022. (Kin Cheung/AP Photo)

Op het vasteland van China zijn de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede, een door jongeren geleide beweging die opkwam voor democratische hervormingen, nog steeds een taboe. Tot op de dag van vandaag maakt het Chinese communistische regime het aantal of de namen niet bekend van degenen die bij de gewelddadige onderdrukking zijn gedood.

Het regime heeft geprobeerd alle herinneringen aan de bloedige slachting uit te wissen door elke vermelding van de gebeurtenis van het nationale internet te schrappen en door familieleden van de slachtoffers regelmatig lastig te vallen om ervoor te zorgen dat zij hun mond houden. Als gevolg daarvan zijn de jongere generaties Chinezen onbekend met wat er die nacht is gebeurd.

Hoewel het regime de herinneringen aan die dag blijft onderdrukken, zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat de Verenigde Staten “hun stem zullen blijven verheffen en zullen blijven pleiten voor het afleggen van verantwoording voor de gruweldaden van het Chinese regime en de schendingen van de mensenrechten door dat regime, met inbegrip van die in Hongkong, Xinjiang en Tibet.”

“Aan het volk van China en aan hen die zich blijven verzetten tegen onrecht en streven naar vrijheid. Wij zullen 4 juni niet vergeten”, zei hij in een verklaring van 3 juni.

Pandemie

Dit jaar werd het Plein van de Hemelse Vrede al weken vóór 4 juni afgesloten, als onderdeel van preventiemaatregelen tegen de pandemie in het kader van het “zero-COVID”-beleid van het regime. De draconische aanpak, die erop gericht zou zijn elke besmetting binnen gemeenschappen te elimineren door het opleggen van lockdowns en verplichte quarantaines, heeft in het hele land bij miljoenen mensen die opgesloten zaten, geleid tot voedseltekorten en vertraagde medische verzorging.

Veiligheidsagenten met gezichtsmaskers staan bij een controlepost op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 4 juni 2022. (Mark Schiefelbein/AP Photo)

“De [CCP] wil het virus onder controle krijgen door een aanpak die geen respect heeft voor de fundamentele mensenrechten, hetgeen overeenkomt met de manier waarop het op 4 juni heeft gehandeld”, zei Chen.

Voor Chen was het geval van Li Wenliang, een arts die als één van de eersten alarm sloeg over de eerste uitbraak van COVID-19 in Wuhan, een herinnering aan de wereld over hoe de onderdrukking door de CCP hen kan treffen. De arts werd in januari 2020 door de politie berispt toen de autoriteiten probeerden de ernst van de uitbraak te bagatelliseren. Li overleed later aan het virus.

Chen zei dat de huidige pandemie anders zou zijn als het regime de klokkenluider en anderen die alarm probeerden te slaan, niet had gecensureerd.

“Eindelijk begint de wereld de CCP nu te begrijpen.”

Luo Ya en Eva Fu hebben aan dit verslag bijgedragen.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (4 juni 2022): 33 Years Later, Tiananmen Square Massacre Still Matters to World, Chinese Activists Say

 

Europees Parlement neemt resolutie over Hongkong aan waarin wordt opgeroepen tot “dringend en resoluut” optreden

Het Europees Parlement heeft op 8 juli een nieuwe resolutie aangenomen om het “ongeziene” optreden van het communistische Chinese regime tegen de vrijheid in Hongkong te veroordelen, en roept op tot een boycot van de Olympische Spelen van Peking in 2022 als reactie op de schendingen van de mensenrechten.

De dringende resolutie werd donderdag in het Franse Straatsburg met een overweldigende meerderheid van stemmen goedgekeurd: 578 stemmen voor, 29 tegen en 73 onthoudingen.

Te midden van de spanningen tussen het communistische Chinese regime en de EU, krijgen de Europese Commissie en de Raad van de EU met deze niet-bindende resolutie een duidelijk zicht op de heersende stemming in het Parlement.

De leden van het Europees Parlement veroordelen “in de meest krachtige bewoordingen” de gedwongen sluiting van de prodemocratische krant van Hongkong, de Apple Daily, en roepen het regime op om vastgehouden journalisten en prodemocratische demonstranten “onmiddellijk en onvoorwaardelijk” vrij te laten en op te houden met het lastigvallen en intimideren van media en journalisten, aldus de resolutie.

In de 28 punten tellende resolutie worden regeringen ook opgeroepen om verdere sancties op te leggen, uitnodigingen voor de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 af te wijzen, en noodvisa te verstrekken om journalisten en activisten die de stad ontvlucht zijn, te helpen zich te hervestigen.

Apple Daily drukte zijn laatste editie op 24 juni nadat zijn tegoeden waren bevroren en leidinggevenden waren gearresteerd op grond van de door Peking ingestelde nationale veiligheidswet na een massale inval door de politie van Hongkong in zijn hoofdkwartier. De oprichter, mediamagnaat Jimmy Lai, zit een gevangenisstraf van 20 maanden uit voor zijn betrokkenheid bij de pro-democratische protesten van 2019.

Leden van het Europees Parlement bekritiseerden de nationale veiligheidswet als “een uitgebreide aanval op de hoge mate van autonomie van de stad, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden.”

“In de loop van een jaar werd de wet toegepast om de vrije samenleving van Hongkong op bijna alle fronten volledig te ontmantelen … het politieke en juridische landschap van Hongkong volledig te transformeren en de persvrijheid en vrije meningsuiting te verstikken,” aldus de verklaring.

Hongkong, 1 juli 2020 – Aanwezigen van verschillende korpsen marcheren naast een spandoek ter ondersteuning van de nieuwe nationale veiligheidswet aan het einde van een vlaggenceremonie ter gelegenheid van de 23e verjaardag van de overdracht van Hongkong aan Groot-Brittannië. (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

De ingrijpende nationale veiligheidswet (NVW) is op 30 juni 2020 in werking getreden en definieert vaag omschreven ‘misdaden’ als subversie, poging tot afscheiding en samenspanning met buitenlandse strijdkrachten.

Omdat de NVW “volledig indruist” tegen de regel “één land, twee systemen”, riepen de Europarlementariërs de EU-leden op om “de NVW als topprioriteit op de agenda te zetten van alle ontmoetingen tussen de EU en China”.

Toen de soevereiniteit van de voormalige Britse koloniale stad op 1 juli 1997 aan China werd overgedragen, had het communistische regime er, in het kader van de “één land, twee systemen”-benadering, mee ingestemd de stad 50 jaar lang binnenlandse aangelegenheden te laten regelen via haar eigen politieke structuur,

De Europarlementariërs drongen er bij de EU en de 27 lidstaten op aan een “reddingsbootregeling” in te voeren om pro-democratische activisten en politieke leiders te helpen in de respectieve landen te wonen en te werken en noodreisdocumenten aan te bieden aan journalisten, nu de mensenrechtensituatie in de stad verslechtert.

In de resolutie wordt erop gewezen dat in het kader van de NVW 128 mensen zijn gearresteerd en 64 mensen formeel in staat van beschuldiging zijn gesteld, van wie er zich momenteel 47 in voorlopige hechtenis bevinden.

In de resolutie worden de regeringen opgeroepen om de uitnodigingen aan regeringsvertegenwoordigers en diplomaten om de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 bij te wonen, af te slaan “tenzij de Chinese regering een controleerbare verbetering van de mensenrechtensituatie in Hongkong laat zien”.

“We mogen onszelf niet tot symbool maken van de hand van de communisten”, zei de Duitse Europarlementariër Engin Eroglu in Brussel, die had aangedrongen op de boycot van de Olympische Spelen in Peking.

“We zullen niet stoppen met praten over deze kwesties hier in dit huis zolang Hongkongers moeten vechten voor hun vrijheid,” zei hij voordat hij de opmerking beëindigde.

De Slowaakse afgevaardigde Miriam Lexmann zei donderdag: “De CCP begaat de ergste mensenrechtenschendingen sinds het bloedbad op het Tiananmenplein.

“De vrije wereld kan niet aan de zijlijn blijven staan en daarom moeten we op de honderdste verjaardag van de Chinese Communistische Partij, zowel in woorden als in daden, een krachtige boodschap uitzenden: dat we achter de bevolking van Hongkong staan, achter alle slachtoffers van terreur en onderdrukking door de CCP en achter vrijheidslievende mensen overal ter wereld,” vervolgde ze.

Om een einde te maken aan de mensenrechtenschendingen, zullen volgens de Europarlementariërs meer gerichte maatregelen, waaronder sancties indien nodig, worden opgelegd om de repressie in de ultra-westelijke regio Xinjiang en Hongkong aan te pakken.

De EU had de uitgebreide investeringsovereenkomst tussen de EU en China in mei opgeschort, nadat sancties waren opgelegd naar aanleiding van de mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang.

Ze hebben ook aanbevolen om 1 juli uit te roepen tot “Dag van de steun aan Hongkong” om meer aandacht te vragen voor de situatie in Hongkong.

De EU juicht ook de samenwerking met democratische bondgenoten zoals de Verenigde Staten toe om de uitholling van de vrijheid van Hongkong een halt toe te roepen en de democratie in Taiwan te steunen.

De Britse Labourpartij, de belangrijkste oppositiepartij in het land, riep de regering en de koninklijke familie op om de Olympische Spelen van 2022 op 6 juli te boycotten wegens de “systematische vervolging” van Oeigoeren als Peking weigert om een grondig onderzoek toe te staan.

Op 7 juli zei de Britse premier Boris Johnson dat hij een diplomatieke boycot van het evenement “zeker zou overwegen“.

De spreekbuis van de Chinese Communistische Partij (CCP), de Global Times, heeft op 9 juli de druk op de ketel gezet en gedreigd dat “iedereen die China sancties oplegt in verband met Hongkong meedogenloze represailles over zich heen zal krijgen”.

De Ierse senator Malcolm Byrne vertelde The Epoch Times op 9 juli dat de minister van Sport, Jack Chambers, had bevestigd dat Ierland geen officiële regeringsvertegenwoordiger naar de Spelen in Beijing zou sturen.

Byrne zei dat hij hoopte de Olympische Spelen naar een ander land te kunnen verplaatsen “zodat we de atleten niet benadelen”.

“Ik denk dat de sponsors van de Spelen in Beijing zich afvragen of zij geassocieerd willen worden met de Chinese Communistische Partij die de Spelen voor propagandadoeleinden gebruikt,” zei Byrne.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (09 juli 2021): European Parliament Passes Resolution on Hong Kong Calling for ‘Urgent and Resolute’ Action

Xi roept op tot versterking imago van CCP in wereldpers

Nu de internationale druk op China toeneemt, dringt regeringsleider Xi Jinping aan op een mediacampagne om het imago van de Chinese Communistische Partij (CCP) in de wereldgemeenschap te bevorderen.

Tijdens een top bijeenkomst met het Centraal Comité van de CCP op 31 mei riep Xi de functionarissen van de CCP en de staatsmedia op om “het verhaal van China goed te vertellen”, zodat de “geesten en ideologie” kunnen worden weergegeven als “het verhaal en de interpretatie van de Chinese Communistische Partij”, aldus staatsmedium Xinhua.

Xi benadrukte dat de Chinese media “grote inspanningen moeten leveren” om hun vermogen om een impact te hebben op andere landen te verbeteren en dat hun stem de “kracht en internationale status van China” moet weerspiegelen, meldde Xinhua.

Tijdens de bijeenkomst moedigde Xi de andere partijleiders aan om meer bondgenoten voor Beijing te cultiveren via verschillende kanalen, zoals internationale deskundigen en buitenlandse media.

“We moeten volledig gebruik maken van de deskundigen op hoog niveau, spreken via grote internationale conferenties en forums, buitenlandse mainstream media, enz”.

Peking moest onlangs afrekenen met diplomatieke tegenslagen. Nieuw-Zeeland en Australië vormden onlangs een verenigd front tegen het Chinese regime door een uitgebreide gezamenlijke verklaring te geven na hun jaarlijkse top van leiders in Queenstown, Nieuw-Zeeland.

In de gezamenlijke verklaring uitten de Australische premier Scott Morrison en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern hun “diepe bezorgdheid over ontwikkelingen die de rechten en vrijheden van de bevolking van Hongkong beperken” en “grote bezorgdheid over de mensenrechtensituatie” in Xinjiang.

Peking heeft de kritiek veroordeeld.

Intussen suggereren nieuwe berichten van de reguliere media over de COVID-19 pandemie dat de oorsprong van het CCP-virus in verband zou kunnen worden gebracht met een top-veiligheidslaboratorium, het Wuhan Institute of Virology, in de stad Wuhan, provincie Hubei. Het laboratorium ligt op slechts een paar kilometer afstand van de Huanan versmarkt, waarvan beweerd wordt dat de eerste cluster van infecties er in december 2019 is opgedoken.

De Amerikaanse president Joe Biden zei in een verklaring van 26 mei dat hij wil dat de Amerikaanse inlichtingendienst binnen 90 dagen een rapport opstelt over de oorsprong van het virus.

Ook Australië heeft aangedrongen op een onderzoek naar de oorsprong van het virus.

Hu Ping, een in de VS gevestigde China-deskundige en politiek commentator, deelde zijn mening over de mediacampagne van Peking in een interview met de Chinese editie van The Epoch Times op 1 juni.

Als antwoord op de recente weerstand van democratische landen, is Xi’s hoop om een “betrouwbaar, beminnelijk en respectabel” imago van de CCP te creëren “tevergeefs”, zei Hu, omdat “het probleem haar daden zijn”.

Xi’s instructies over het versterken van het imago van de CCP suggereren dat Peking probeert zijn agressie af te zwakken, zei Hu.

Hij speculeerde dat het regime zijn media zal gebruiken om de wereld duidelijk te maken dat China geen vijand is. Hu waarschuwt echter dat dit slechts een tactiek zou kunnen zijn om de internationale gemeenschap te misleiden.

Hij voegde eraan toe dat mensen alleen de echte betekenis achter Xi’s strategische verhaal kunnen zien als ze begrijpen hoe de CCP werkelijk opereert als een autoritair regime.

Luo Ya droeg bij aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times ( 02 juni 2021): Xi Calls for Bolstering the CCP’s Image in Global Media