Wednesday, 12 Jun 2024

Op de Dag van de Mensenrechten sanctioneert de Amerikaanse regering een vervolger van Falun Gong

Op deze Dag van de Mensenrechten publiceerde minister van Buitenlandse Zaken Pompeo een verklaring waarin hij de openbare aanwijzing aankondigde van 17 buitenlandse functionarissen die betrokken zijn geweest bij grove schendingen van de mensenrechten. De korte verklaring bevatte drie namen. Een van hen was Huang Yuanxiong, hoofd van het Xiamen Public Security Bureau Wucun Politie Station in China, die werd bestraft “voor zijn betrokkenheid bij grove schendingen van de mensenrechten … geassocieerd met bijzonder ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid van Falun Gong beoefenaars.”

Wij juichen deze actie toe. Het had al veel eerder moeten gebeuren en betekent een scherpe breuk met eerdere pogingen van westerse regeringen om het Chinese regime te sussen.

Hoewel naar schatting 100 miljoen Falun Gong beoefenaars in China al 21 jaar worden vervolgd, hebben westerse regeringen de neiging deze kwestie niet ter sprake te brengen.

Voor het Chinese regime is de schending van de mensenrechten van Falun Gong-aanhangers altijd het meest gevoelige onderwerp geweest. Functionarissen van de Chinese Communistische Partij (CCP) vertelden Westerse regeringen dat zij de kwestie van de mensenrechten en de Falun Gong onder vier ogen konden bespreken, maar niet in het openbaar. Maar zelfs in een privé-dialoog, zodra een Westerse ambtenaar over Falun Gong sprak, zouden de CCP-functionarissen opstaan en vertrekken. Dat is de reden waarom veel Westerse functionarissen nooit openlijk over Falun Gong hebben gesproken, ondanks het feit dat zij zeggen de mensenrechten te steunen.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington, D.C. op 24 nov. 2020. (SAUL LOEB/POOL/AFP via Getty Images)

Als een land de mensenrechten bespreekt zonder de Falun Gong te noemen, wijst dat voor de CCP op angst om Peking te beledigen of op een gebrek aan ernst. Het staat gelijk aan een politieke show en de CCP weet dan dat ze gewonnen heeft.

In een brief die in de nacht van 25 april 1999 onder de leden van het Politbureau werd verspreid, zette toenmalig leider van de CCP Jiang Zemin uiteen waarom hij vond dat de Falun Gong moest worden uitgeroeid. Hij klaagde erover dat Falun Gong op dat moment “veel volgelingen had onder de Communistische Partijleden, [partij- of staats]functionarissen, geleerden, soldaten, alsook arbeiders en boeren”.

Hij vreesde het aantal beoefenaars, hun aanwezigheid in alle geledingen van de Chinese samenleving – ook binnen de CCP – en in het hele land.

Jiang vreesde ook dat de beginselen van Falun Gong aantrekkelijker zouden zijn voor het Chinese volk dan de ideologie van de CCP, die gebaseerd is op “marxisme, materialisme en atheïsme”.

Falun Gong leert mensen leven volgens de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid en onderwijst hen in het beoefenen van vijf meditatieve oefeningen.

Mensen beoefenen de oefeningen van Falun Dafa in een park in Sydney, Australië, op 26 juni 2017. (EMMA MORLEY)

Jiang begon zijn vervolging van Falun Gong op 20 juli 1999. Met 100 miljoen beoefenaars van Falun Gong, van wie elk familieleden, vrienden en collega’s heeft, richtte deze campagne zich in feite tegen het hele volk van China.

Het hele gewicht van de staat werd ingezet tegen Falun Gong-aanhangers, die onder meer hun baan, school en huisvesting kwijtraakten. Zij werden met miljoenen tegelijk gearresteerd en blootgesteld aan hersenspoeling en foltering om hen te dwingen hun geloof op te geven.

Na een onderzoek concludeerde het onafhankelijke China Tribunaal dat “gedwongen orgaanoogst al jaren op grote schaal in heel China plaatsvindt en dat Falun Gong beoefenaars een – en waarschijnlijk de belangrijkste – bron van orgaanaanvoer zijn geweest”.

Onderzoekers hebben deze orgaanoogst bestempeld als een “koude genocide“.

Op de website Minghui.org hebben beoefenaars deze vervolging 21 jaar lang geval per geval gedetailleerd gedocumenteerd. De hele wereld heeft toegang tot deze informatie. Beoefenaars van Falun Gong hebben onvermoeibaar bijeenkomsten georganiseerd, regeringskantoren bezocht en getuigenissen afgelegd.

Politie in burger houdt een Falun Gong demonstrant aan op het Tiananmen Plein terwijl een menigte toekijkt in Peking op deze foto van 1 oktober 2000. (AP Foto/Chien-min Chung)

Het Amerikaanse Congres heeft gereageerd met verschillende resoluties en veel individuele officials hebben hun steun betuigd. Maar de Amerikaanse regering heeft in het verleden geen duidelijk standpunt ingenomen.

De regering-Trump heeft echter anders gehandeld. Trump ontmoette overlevenden van religieuze vervolging in China, waaronder een Falun Gong beoefenaar, in het Witte Huis op 17 juli 2019.

Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft de vervolging van Falun Gong expliciet veroordeeld en ambassadeur voor godsdienstvrijheid Sam Brownback heeft gedwongen orgaanoogst veroordeeld.

Met de sanctionering van Huang heeft de regering Trump weer een belangrijke stap voorwaarts gezet.

Door zich te verzetten tegen de CCP en haar vervolging van de Falun Gong te veroordelen, tonen de Verenigde Staten kracht en geven zij de wereld hoop.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (10 december 2020): On Human Rights Day, US Government Sanctions Persecutor of Falun Gong