Thursday, 18 Jul 2024

Neuralink van Musk implanteert eerste hersenchip in mens

De eerste menselijke patiënt die deel uitmaakt van de klinische proef van Neuralink herstelt goed nadat hij zondag een chip in zijn hersenen kreeg geïmplanteerd, zei Elon Musk.

“De eerste resultaten tonen veelbelovende detectie van neuronpieken,” voegde Musk eraan toe in een bericht op X (voorheen Twitter), verwijzend naar de activiteit van neuronen die signalen door de hersenen en het lichaam sturen.

Het in San Francisco gevestigde neurotechnologiebedrijf voerde haar eerste klinisch onderzoek bij mensen uit door gebruik te maken van haar Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface (PRIME).

Met behulp van een robot werd op chirurgische wijze een draadloze Brain Computer Interface (BCI) geïmplanteerd in het hersengebied dat de bewegingsintentie controleert.

Volgens Neuralink is het de bedoeling om ‘s werelds eerste neurale implantaat te maken dat de gebruiker in staat stelt om overal een computer of mobiel apparaat te controleren met behulp van zijn of haar gedachten.

Dhr. Musk heeft aangegeven dat hij graag wil dat zijn bedrijf mensen helpt die aan ernstige ruggenmergletsels en amyotrofe laterale sclerose lijden. Hij is van mening dat hersenimplantaten mogelijk ook andere aandoeningen zoals obesitas, autisme, depressie en schizofrenie kunnen behandelen.

Hij is ook optimistisch over het potentieel van de technologie om telepathie en surfen op het web mogelijk te maken.

Nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) toestemming had gegeven voor de eerste proeven bij mensen, begon het bedrijf afgelopen september met het werven van patiënten met een quadriplegie voor het klinisch onderzoek.

Het apparaat is in wezen onzichtbaar na de implantatie en stuurt draadloos hersensignalen naar een app die bewegingsintenties decodeert, verklaarde het bedrijf.

Video: Elon Musk onthult nieuwe technologie voor SpaceX Starship Project, Mars Aspirations

Het klinisch onderzoek PRIME, dat als doel heeft het implantaat te testen, zal naar verwachting een zestal jaar in beslag nemen. Het is hoofdzakelijk bedoeld om de veiligheid en de initiële effectiviteit van het implantaat te evalueren, dat door de deelnemers kan worden gebruikt om met behulp van hun gedachten een computercursor of toetsenbord te besturen.

Neuralink heeft studies met hersenimplantaten bij mensen uitgevoerd binnen het kader van een IDE-vrijstelling (investigational device exemption) na goedkeuring door de FDA in mei 2023. Daarvoor had het bedrijf in 2019 hersenimplantaten getest op dieren.

In 2020 implanteerde Neuralink met succes kunstmatige intelligente microchips in de hersenen van een varken genaamd Gertrude. In april 2021 publiceerde Neuralink een video van een 9-jarige makaak met de naam Pager die videospelletjes speelt met behulp van een neuraal implantaat in zijn hersenen.

Zorgen over het onderzoek

Hoewel het onderzoek van Neuralink naar hersenimplantaten veelbelovende resultaten opleverde, hebben de praktijken van het bedrijf op het gebied van dierproeven bezorgdheid gewekt over mogelijke overtredingen van de federale wetgeving en de normen voor dierenwelzijn.

Eerder deze maand kreeg het bedrijf een boete voor het overtreden van de regels van het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Onderzoekers van het DOT ontdekten dat het bedrijf zich niet had geregistreerd als vervoerder van gevaarlijke stoffen. Er werd in februari 2023 ook onjuiste verpakking van gevaarlijk afval, waaronder Xyleen, ontdekt tijdens inspecties van de faciliteiten in Texas en Californië.

In februari 2021 verklaarde het departement dat Neuralink mogelijk gevaarlijke ziekteverwekkers had vervoerd tijdens het verwijderen van de implantaten uit de hersenen van de apen, zonder de juiste inperkingsmaatregelen. Dit zou ertoe kunnen hebben geleid dat de chips infectieziekten bevatten, wat in strijd is met de federale wetgeving.

Reuters meldde dat Neuralink door het Office of Inspector General van het Ministerie van Landbouw wordt onderzocht op mogelijke overtredingen van de Animal Welfare Act.

Het bedrijf heeft te maken gehad met kritiek van groeperingen die opkomen voor dierenrechten, maar dhr. Musk heeft de dierproeven verdedigd door te zeggen dat de apen die voor de proeven worden gebruikt plezier hebben in de taken en gelukkig zijn. Hij zei ook dat Neuralink “begaan is met het welzijn van dieren”.

Katabella Roberts heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 januari 2024): Musk’s Neuralink Implants First Brain Chip in Human

Voormalig Amerikaans ambassadeur voor Godsdienstvrijheid roept op tot gerichte sancties vanwege gedwongen orgaanoogst door CCP

WASHINGTON-De Amerikaanse regering zou gerichte sancties moeten opleggen aan het Chinese regime voor de misdaden van gedwongen orgaanoogst in China, volgens een voormalig regeringsfunctionaris en expert op het gebied van godsdienstvrijheid.

De Verenigde Staten moeten “veel meer en agressiever optreden en China sancties opleggen voor deze praktijken”, vertelde Sam Brownback, die diende als ambassadeur voor godsdienstvrijheid van president Donald Trump, aan The Epoch Times in de marge van de International Religious Freedom Summit op 30 januari.

“Denk eens na over waar we het hier over hebben “gedwongen orgaanoogst”, het verwijderen van iemands organen waarbij de persoon naar alle waarschijnlijkheid gedood wordt. Dit is compleet middeleeuws.”

Brownback, die medevoorzitter was van de conferentie, zei dat het “echt onvoorstelbaar” is dat deze misdaden plaatsvinden in de op één na grootste economie ter wereld.

China’s door de staat opgelegde praktijk van gedwongen orgaanoogst kreeg voor het eerst wereldwijde aandacht in 2006, na de publicatie van een rapport van David Matas, een internationale mensenrechtenadvocaat, en wijlen David Kilgour, een voormalig lid van het Canadese parlement. In 2019 concludeerde het in Londen gevestigde China Tribunaal dat gedwongen orgaanoogsten van gewetensgevangenen in China al jaren “op grote schaal” plaatsvinden, waarbij Falun Gong beoefenaars de “belangrijkste bron” van organen zijn.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele praktijk geleid door de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Sinds 1999 voert de Chinese Communistische Partij (CCP) een vervolgingscampagne tegen beoefenaars van het geloof.

Het systematisch oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars door de CCP als onderdeel van de wrede vervolging heeft China veranderd in een topbestemming voor internationaal transplantatietoerisme. Chinese ziekenhuizen bieden vaak erg korte wachttijden voor transplantatieorganen aan hun patiënten – soms slechts dagen of weken – die veel langer zijn in ontwikkelde landen met gevestigde orgaandonatiesystemen.

Het Amerikaanse Congres heeft zich de afgelopen jaren over deze kwestie gebogen en in 2016 heeft het Huis van Afgevaardigden unaniem een resolutie aangenomen waarin bezorgdheid werd geuit over het oogsten van organen in China. In maart vorig jaar werd met 413 tegen 2 stemmen de Stop Forced Organ Harvesting Act aangenomen. De Senaatsversie van het wetsvoorstel van het Huis (S.761) is na de indiening nog niet verder behandeld.

Tot nu toe is er echter nog geen wetsvoorstel of resolutietekst over het oogsten van organen door de CCP tot op het bureau van de president geraakt.

Video: ‘He Was Alive’: Doctor Recounts Live Organ Harvesting

“Ik denk dat we tekortschieten in het gebruik van sancties, daadwerkelijke economische sancties tegen China. Ik denk dat we tekortschieten in het niet specifiek aanwijzen van de verantwoordelijken tijdens onze debatten en het straffen van deze individuen met [Magnitsky-achtige] sancties,” zei Brownback.

De voormalige ambassadeur zei dat de Uyghur Forced Labor Prevention Act, die in december 2021 wet werd, als sjabloon zou moeten dienen voor toekomstige wetgeving met betrekking tot de praktijk van gedwongen orgaanoogst door het Chinese regime.

“Ik denk dat de wet op dwangarbeid opmerkelijk succesvol is geweest. En ik denk dat het ontwerp ervan ons iets zou moeten leren voor andere wetten, heel gericht, heel specifiek, heel veroordelend over wat er in deze specifieke regio gebeurt,” zei hij.

“En we moeten hetzelfde doen met de gedwongen orgaanoogst, en gewoon heel gericht, heel specifiek deze praktijk veroordelen.”

Afschuwelijk

Hoewel rechtenorganisaties en activisten al jaren hun bezorgdheid uiten over het gedwongen oogsten van organen in China, zien experts slechts beperkte vooruitgang in het beteugelen van deze misdaden.

Frederick Davie, vicevoorzitter van de U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), vertelde The Epoch Times tijdens de conferentie dat hij denkt dat “er waarschijnlijk een bepaalde groep mensen is die het gesprek hierover in verschillende gebieden beheerst”.

“Orgaanoogsten is afschuwelijk; het is verkeerd. En het zou in geen enkele samenleving getolereerd mogen worden, laat staan in een beschaafde samenleving,” zei Davie.

“Deze afschuwelijke praktijk kan geen daglicht verdragen. En het moet krachtigdadig worden veroordeeld waar en wanneer het ook gebeurt.”

Over het wetsvoorstel van het Huis van Afgevaardigden over het oogsten van organen zei Davie dat hij niet weet “waarom dit wetsvoorstel is vastgelopen” in de Senaat.

“Als organisatie zullen we [ons eigen] onderzoek doen om te proberen dat wetsvoorstel beter te begrijpen, om te zien of er voor USCIRF een rol is weggelegd bij het informeren over deze specifieke wetgeving. En als dat zo is, zullen we dat doen,” zei Davie.

Amerikanen en alle andere wereldburgers zouden zich volgens Davie ernstige zorgen moeten maken over dit soort misdaden van China.

“Wanneer dit soort misstanden gebeuren, staat de beschaafde wereld voor iedereen op het spel,” zei hij. “De Verenigde Staten en vele landen over de hele wereld zetten zich in om een wereld te creëren waarin mensen niet in angst hoeven te leven en niet onderworpen worden aan dit soort gruwelijke en afschuwelijke praktijken.”

Hij haalde een citaat aan van burgerrechtenactivist Martin Luther King Jr.: “Onrechtvaardigheid waar dan ook is een bedreiging voor rechtvaardigheid overal.”

“Dit soort afschuwelijke praktijken zijn gewoon een bedreiging voor de beschaafde samenleving,” zei Davie.

Op 18 januari heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin de vervolging van Falun Gong beoefenaars door de CCP wordt veroordeeld. De resolutie roept nu ook de Europese Unie en alle lidstaten op om sancties op te leggen aan de daders.

David Curry, een USCIRF-commissaris, vertelde The Epoch Times tijdens de conferentie dat hij voorstander is van gerichte financiële sancties tegen individuen die deze “afschuwelijke operaties” leiden.

Hij zei dat de Verenigde Staten een manier moeten vinden om “de sancties op persoonlijk niveau te laten gelden” om een sterk signaal af te geven aan de betrokkenen dat ze “een misdaad begaan”.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 januari 2024): Former Religious Freedom Ambassador Calls for Targeted Sanctions Over CCP’s Forced Organ Harvesting

 

Macron gaat klachten Franse boeren voorleggen aan EU-president

De Franse president Emmanuel Macron heeft gezworen de grieven van de Franse boeren voor te leggen aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

De afgelopen weken hebben boeren in heel Frankrijk de regering opgeroepen om een reeks regels en wetten terug te draaien, die de boeren onhoudbaar noemen en schadelijk voor hun broodwinning.

Als onderdeel van de aanhoudende protesten hebben de boeren belangrijke snelwegen geblokkeerd, waaronder die naar de Franse hoofdstad. Ze hebben ook mest gedumpt aan verschillende overheidsgebouwen en tal van andere acties ondernomen om druk uit te oefenen op hun leiders.

Nadat eerdere pogingen van premier Gabriel Attal er niet in slaagden om de demonstranten gunstig te stemmen, kwam uiteindelijk Macron zelf tussenbeide.

Volgens een persbericht van zijn kabinet zal de Franse president op 1 februari in Brussel een ontmoeting hebben met mevrouw von der Leyen om de aanhoudende crisis in de landbouwsector te bespreken.

Veel boeren in verschillende Europese landen zijn woedend over de natuurherstelwet 2023 van de Europese Unie (EU), die vereist dat de EU-lidstaten tegen 2030 milieumaatregelen treffen op ongeveer een vijfde van hun landbouwgebied. Dit komt erop neer dat ongeveer 4 procent van de landbouwgrond braak moet blijven liggen, waardoor stukken land gedurende een of meer groeicycli geen gewassen opleveren en de productiecapaciteit van boeren ernstig zal worden beperkt.

Volgens de Franse minister van Landbouw, Marc Fesneau, zal Macron tijdens zijn ontmoeting met von der Leyen aandringen op wijzigingen in deze EU-wetgeving om de zorgen van de boeren weg te nemen.

Fesneau zei dat hij ook aanwezig zal zijn bij de vergadering in een poging om de EU-milieuwetgeving te versoepelen.

Protesten zetten de overheid onder druk om op te treden

Arnaud Rousseau, hoofd van de FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles), een van de grootste boerenvakbonden in Frankrijk, zei dat de protesten bedoeld waren om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken hun niet langer kunnen blijven negeren en het lijkt erop dat ze daarin geslaagd zijn.

“Ons doel is niet om het Franse volk te ergeren of hun het leven zuur te maken, maar om druk uit te oefenen op de regering,” zei hij.

“Wat we wel hebben begrepen is dat zolang het protest zich ver van Parijs afspeelt, de boodschap niet overkomt.”

Andere zorgen van de protesterende boeren zijn dat ze geen eerlijke prijs krijgen voor hun producten en dat ze weinig tot geen bescherming hebben tegen supermarktketens die goedkopere importproducten kopen.

Franse boeren hebben ook de lage pensioenen en de geleidelijke afschaffing van het belastingvoordeel op diesel als onaanvaardbaar bestempeld.

De woordvoerder van de Franse regering, Prisca Thevenot, heeft aangekondigd dat dhr. Fesneau binnenkort “nieuwe maatregelen” zal nemen om tegemoet te komen aan de voortdurende zorgen van de boeren.

De regering heeft de plannen om de overheidssubsidies op landbouwdiesel te verlagen al geschrapt en beloofde een vermindering van de bureaucratie en een versoepeling van de milieuregels.

Dhr. Attal zal ook een ontmoeting hebben met vertegenwoordigers van landbouwvakbonden, waaronder de FNSEA en de Jeunes Agriculteurs, de twee grootste landbouwvakbonden in Frankrijk, in de hoop tot een overeenkomst te komen.

De protesten hebben zich de afgelopen weken verspreid over de agrarische kernlanden in de Europese Unie, met boeren die dezelfde zorgen delen over de beperkende milieuregels en de verhogingen van de belastingen op dieselbrandstof.

Tot nu toe werd er vooral in Nederland, maar nu ook in Frankrijk en België gestaakt. Ook in Duitsland, Polen en Roemenië werd door de landbouwsector gestaakt.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (30 januari 2024): Macron to Take French Farmers’ Grievances to EU President

Groeiende bezorgdheid over verband tussen transgenderisme en geweld

Geestelijke gezondheidsproblemen die zich uiten in genderverwarring, in combinatie met krachtige geslachtsveranderende hormonen, kunnen volgens sommige deskundigen geweld uitlokken.

In de VS hebben sinds 2018 vijf mensen die zich identificeerden als transgender of die een genderprobleem hadden, moordaanslagen gepleegd op scholen en bedrijven. Autoriteiten bevestigen steeds minder snel de zogenaamde genderidentiteit en motieven in dit soort gevallen.

Toen de “genderidentiteiten” van de schutters werden onthuld, waren sommige nieuwszenders en commentatoren er snel bij om erop te wijzen dat mensen die zich identificeren als transgender en mensen die zeggen dat ze noch man noch vrouw zijn slechts een klein deel van de schutters vormen.

Maar de cijfers laten een verontrustend patroon zien.

Een massale schietpartij wordt door het Crime Prevention Research Center gedefinieerd als het doden van vier of meer mensen in een enkel incident dat geen verband houdt met bendes of drugs.

Van de 37 openbare massale schietpartijen van 2018 tot en met 2023 werden er volgens John Lott, voorzitter van het Crime Prevention Research Center, twee uitgevoerd door personen met een genderprobleem. Drie andere schietpartijen waarbij minder dan vier slachtoffers vielen, werden ook uitgevoerd door personen met een genderprobleem.

De zaak die het meest onder de loep is genomen door de media is die van de 28-jarige Audrey Hale, die in maart 2023 een moordaanslag pleegde op de Covenant School in Nashville.

Ze schoot drie 9-jarigen en drie volwassenen neer voordat de politie haar doodschoot.

Hale identificeerde zich als een “transgender man”, volgens John Drake, hoofd van de politie van Nashville.

Audrey Hale richt een pistool in de Covenant School in Nashville op 27 maart 2023. (Politie Nashville via The Epoch Times)

Tien maanden na deze gruwelijke daad is er nog steeds geen duidelijkheid over het motief van Hale. Enkele mediabedrijven hebben zelfs rechtszaken aangespannen om inzage te krijgen in haar dagboeken, die nog steeds in handen zijn van de politie.

“Na de meeste massale schietincidenten worden geschriften die een motief suggereren snel vrijgegeven aan het publiek,” zei Lott.

Uiteindelijk lekten drie pagina’s uit waarvan de politie bevestigde dat ze deel uitmaakten van het dagboek van Hale. Mediacommentator Steven Crowder plaatste de geschriften online en de pagina’s bevatten racistische opmerkingen tegen blanke mensen. Hale was zelf blank.

Naast Audrey Hale was er Anderson Lee Aldrich, een man die zich identificeert als non-binair. Hij werd veroordeeld tot ‘2000 jaar’ gevangenisstraf voor het doden van vijf mensen in een LGBT nachtclub in Colorado Springs in 2022.

Tot de drie andere schietpartijen met minder dan vier slachtoffers behoort een incident in januari op het Perry Middle School and High School complex in Perry, Iowa, waarbij een 17-jarige betrokken was die naar verluidt de hashtag “gendervloeiend” gebruikte om zichzelf op sociale media te beschrijven.

Op 4 januari schoot hij een leerling van de zesde klas dood en verwondde zes anderen waarna hij volgens de politie van Iowa zelfmoord pleegde. Dan Marbuger, de directeur van de school, overleed 10 dagen later aan zijn verwondingen, maakte zijn familie bekend.

In 2018 schoot een vrouw die zich identificeerde als een man drie collega’s neer en verwondde drie anderen buiten een Rite Aid magazijn in Aberdeen, Maryland, voordat ze zichzelf doodschoot, volgens de politie.

En bij een schietpartij in 2019 was de 17-jarige Maya “Alec” McKinney, een vrouw die zich identificeerde als man, één van de twee studenten uit Colorado die werden aangeklaagd voor een schietpartij waarbij één persoon om het leven kwam en acht anderen gewond raakten op een Highlands Ranch handvestschool in de buurt van Denver. McKinney werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

Het aantal mensen van 13 jaar en ouder dat zich identificeert als transgender in de Verenigde Staten wordt geschat op ongeveer 1,6 miljoen, of 0,6 procent van de bevolking, volgens het Williams Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law and Public Policy.

En hoewel 0,6 procent van de bevolking van 13 jaar en ouder zich identificeert als transgender, ging het bij 5,4 procent van de massale schietpartijen in de afgelopen jaren om personen met een genderprobleem.

De politie reageert op een schietpartij op de Perry High School in Perry, Iowa, op 4 januari 2024. (Andrew Harnik/AP Foto)

Taal van geweld

Volgens Kathy Platani, die leiding geeft aan het Southwest Ohio Critical Incident Stress Management Team, is het niet de norm dat mensen die lijden aan genderdysforie geweld plegen.

“Toch moet de samenleving de trend van toenemend geweld niet negeren,” vertelde ze aan The Epoch Times.

“Hormonen veranderen de hersenchemie”, zegt mevr. Platani, die gepromoveerd is in de klinische psychologie. “En als je de hersenchemie verandert, zou je gedrag ook kunnen veranderen.”

Deze hersenveranderende hormoonbehandelingen die worden gebruikt om van geslacht te veranderen, kunnen leiden tot trantifa (een combinatie van “trans” en “Antifa”) berichten op sociale media die lijken aan te zetten tot geweld tegen “transfoben”.

Een voorbeeld hiervan is een recente video die op sociale media circuleerde en meer dan 1 miljoen keer werd bekeken.

In deze video lijkt een man, die verkleed is als vrouw, bedeesd te dreigen met een massamoord. Het bijschrift van de video luidt: “Als de transfoben achter mijn zussen aan blijven gaan, begin ik als Anakin te klinken.”

De persoon lipsynchroniseert op een audiofragment uit een Star Wars film, waarin het personage Anakin Skywalker bekent dat hij een bevolking van mannen, vrouwen en kinderen heeft vermoord.

Veel commentatoren uitten hun verontwaardiging over het bericht over de schijnbaar moordzuchtige gevoelens.

Maar dergelijke berichten op sociale media suggereren dat vergelding gerechtvaardigd is, en dat kan leiden tot onrust en geweld, zo vertelden deskundigen aan The Epoch Times.

“Als mensen die geloven dat ze in een verkeerd lichaam geboren zijn, geen acceptatie vinden bij vrienden of familie, kan dat gevoelens van wrok oproepen,” zegt mevr. Platani.

“Ze willen wraak nemen op de wereld omdat die hen pest, afkeurt of volledig in de steek laat. En dit is hoe ze een statement maken,” zei ze.

“Als je hierdoor geprikkeld wordt en je bent al boos op de wereld, dan vormt dit de perfecte combinatie.”

Mensen demonstreren voor kinderen die zich identificeren als transgender en voor zogenaamde genderbevestigende behandelingen, buiten het Boston Children’s Hospital in Boston op 18 september 2022. (Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

Psychische aandoeningen en hormonen

De onevenredige neiging tot extreem geweld kan worden verklaard vanuit de biologie.

Volgens neuropsycholoog Alan Hopewell denken sommige mensen dat het veranderen van hun lichaam om te komen tot een nieuwe “genderidentiteit”, hun geestelijke gezondheidsproblemen zal oplossen.

Mensen met genderdysforie kunnen eerst hormoonbehandelingen proberen, wat hen vatbaarder maakt voor stemmingswisselingen en gezondheidsproblemen, aldus Hopewell.

“Patiënten die proberen van geslacht te veranderen nemen gigantische hoeveelheden testosteron of oestrogeen. Behandelingen die bedoeld zijn om het geslacht te veranderen, verstoren ook de hersenfuncties en het hele fysieke systeem van het lichaam,” zegt hij.

In 2020 werd een systemisch overzicht gepubliceerd van de effecten van testosteron dat wordt toegediend aan vrouwen die zich als man identificeren. Er werden zeven verschillende onderzoeken onderzocht naar agressie bij individuen die zich identificeren als transgender.

De onderzoeken richtten zich op de agressieniveaus voor en na het gebruik van mannelijke hormonen.

In hun analyse schreven de onderzoekers dat vrouwen die proberen te leven als mannen gewaarschuwd worden voor “toenemende agressie bij het starten van testosterontherapie” vanwege associaties in het verleden tussen mannelijke hormonen en agressie.

Testosteron is in verband gebracht met wat bekend staat als “roid rage”, ongegronde woede of woede-uitbarstingen die vaak geassocieerd worden met het gebruik van steroïden.

Testosteronmisbruik bij gewichtheffers en in bodybuildingkringen bracht dit probleem onder de aandacht toen er in 1990 in de VS een wet tegen steroïdengebruik werd aangenomen.

Testosteronmedicatie gebruikt voor geslachtsverandering, in het noorden van Californië op 26 augustus 2022. (John Fredricks/De Epoch Times)

Hopewells patiënten in de jaren ’70 die zich identificeerden als transseksuelen worstelden vaak met psychische problemen, zei hij. Hij behandelde dergelijke patiënten toen hij werkte aan de University of Texas Medical Branch in Galveston.

“Transgenderpatiënten hebben vaak last van andere psychische problemen, zoals depressie en angst,” zei hij.

Hij voegde eraan toe dat hij heeft bemerkt dat het toedienen van hormonen aan iemand die al onder mentale stress staat, de psychische problemen kan verergeren.

Een recent Fins onderzoek toonde aan dat psychische problemen blijven bestaan bij mensen die een gendertransitie ondergaan, zelfs wanneer ze hiervoor in behandeling gaan.

Een analyse van de gegevens toonde aan dat de behoefte aan psychiatrische zorg zowel voor als na de medische “transitie” groter was in vergelijking met de behoefte aan psychiatrische zorg van mensen in de controlegroep van het onderzoek.

“Personen in transitie hebben veel meer gemeenschappelijke psychiatrische behoeften in vergelijking met populaties met vergelijkbare profielen, zelfs wanneer medische behandelingen voor een geslachtsverandering worden uitgevoerd,” schreven de onderzoekers.

Bij de behandeling van patiënten met genderdysforie lijken velen in de medische gemeenschap de wens van de patiënt om van geslacht te veranderen te bevestigen, aldus Andrew Brown. Dhr. Brown is vice-president van de Texas Public Policy Foundation, een conservatieve denktank gericht op vrijheid en vrij ondernemerschap.

“En dat,” zei hij, “veroorzaakt enorm veel lijden bij patiënten.”

“De kinderen die worstelen met genderdysforie worden erdoor gekweld,” zei hij. “Ze hebben te maken met een heel reëel probleem op het gebied van geestelijke gezondheid en ze hebben begeleiding en behandeling nodig. Ze hebben geen medicalisering nodig.”

“Maar de trend,” zegt hij, “is dat artsen en psychologen het geloof van een patiënt bevestigen dat hij of zij in het verkeerde lichaam is geboren en dat een medische “transitie” alles beter zal maken.”

“Dat,” zei hij, “verergert alleen maar de pijn die deze mensen ervaren.”

En als ze merken dat ze nog steeds last hebben van psychische problemen, zetten ze uiteindelijk vaak radicalere stappen, aldus Hopewell. Dat kan het verwijderen van genitaliën inhouden of een operatie om genitaliën toe te voegen die lijken op die van het andere geslacht.

Als chirurgische maatregelen hen niet helpen om zich minder verward of ongemakkelijk te voelen, worden hun psychische gezondheidsproblemen verergerd met gevoelens van woede en een gevoel van isolatie en vervreemding, aldus Dr. Hopewell.

“En wat er gebeurt is dat ze in een straatje zonder eind terechtkomen, waarna er niets meer gedaan kan worden. Ze komen tot het besef dat ‘ik net zo mentaal verward ben als ik ooit ben geweest, en dat ik nooit een echte vrouw of man zal kunnen worden’.”

Vluchtige cocktail

De toename van moordenaars die in de war zijn over hun geslacht verdient zeker nader onderzoek, zo vertelden experts aan The Epoch Times.

Andrew Brown, vicevoorzitter beleidszaken bij de Texas Public Policy Foundation, een conservatieve denktank. (Met dank aan TPPF)

Dhr. Brown zei dat het hem niet verbaast dat er een onevenredig aantal schietpartijen wordt gepleegd door mensen die zich identificeren als transgender.

Mensen met genderdysforie worstelen met het verdriet of ongeluk, veroorzaakt door het gevoel dat hun “genderidentiteit” niet overeenkomt met hun geslacht. Ze zeggen vaak dat ze in het verkeerde lichaam geboren zijn en dat hun ware geslacht niet overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte “toegewezen” hebben gekregen.

De psychische problemen kunnen worden verergerd door de gewelddadige retoriek van sommige transgenderactivisten, aldus Brown.

“De situatie verergert wanneer die twee dingen samenkomen en deze perfecte combinatie van factoren creëren die tot geweld kunnen leiden,” vertelde hij aan The Epoch Times.

Browns nauwlettende observatie van de kwestie tijdens het evalueren van het overheidsbeleid suggereert hem dat mensen die zich identificeren als transgender worden blootgesteld aan een “vluchtige cocktail van psychische problemen samen met chemische en lichamelijke aanpassingen”.

Hij steunde een wet in Texas (Senate Bill 14), die hormoonbehandelingen of operaties bij kinderen om hen te “helpen bij de overgang” naar een nieuwe genderidentiteit verbiedt.

Texas heeft ook nog een andere wet (Senate Bill 15) aangenomen, die transgenderatleten verbiedt om deel te nemen aan universiteitsatletiekwedstrijden tegen atleten van het andere geslacht.

Mensen protesteren bij de Texas State Capitol in Austin op 27 maart 2023 tegen wetsvoorstellen die genderveranderende procedures willen beperken voor kinderen die zich identificeren als transgender. (Brandon Bell/Getty Images)

Zulke wetten hebben in 2023 emotionele protesten ontketend, nadat nog meer Amerikaanse staten, zoals Florida en Tennessee, wetgeving aannamen om hormonenbehandelingen en genderveranderende operaties bij minderjarigen te verbieden.

Democratische Texaanse wetgevers en politiek georiënteerde activisten hebben geprobeerd om te voorkomen dat het Texaanse wetsvoorstel dat deze “geslachtsbevestigende zorg” voor minderjarigen verbiedt, van kracht werd.

Ze zeiden dat kinderen het verdienen om toegang te krijgen tot “geslachtsbevestigende” zorg.

Ze beweerden dat het helpen van kinderen bij de “transitie” naar een ander geslacht de kans kan verkleinen dat mensen met genderdysforie zelfmoord zullen plegen. Onderzoeken hebben geen uitsluitsel gegeven over de vraag of zelfmoordgedachten of zelfmoordpogingen verminderen bij het gebruik van geslachtsveranderende hormonen en chirurgie.

Een recensie uit 2023 van onderzoeken naar het risico op zelfmoord na het toedienen van “geslachtsbevestigende” hormonen en chirurgie wees op een afname. Sommige onderzoeken waren echter gebaseerd op minder objectieve enquêtes, waardoor de beoordelaars concludeerden dat er meer objectieve wetenschappelijke onderzoeken nodig waren.

De strijd om kinderen toe te staan hun lichaam te verminken als onderdeel van een geslachtsverandering past volgens Brown in een grotere politieke strategie.

“Velen in de Democratische partij geloven in de “marxistische leugen” dat de groep van mensen die zich identificeren als transgender, “onderdrukt” worden,” zei hij.

Die waargenomen onderdrukking leidt tot geweld.

De strijd voor “transgenderrechten” werd gewelddadig toen Riley Gaines, een voormalig NCAA-zwemkampioene, in april 2023 fysiek werd aangevallen nadat ze had gesproken op de San Francisco State University. Aangezien ze moest strijden tegen een man en een kleedkamer met hem moest delen, heeft mevr. Gaines doorheen de VS toespraken gegeven over de nadelen van het toelaten van mannen die zeggen dat ze vrouwen zijn om deel te nemen aan vrouwensporten.

Voormalig universiteitszwemster Riley Gaines getuigt tijdens een hoorzitting op Capitol Hill in Washington op 5 december 2023. (Drew Angerer/Getty Images)

Tijdens een hoorzitting van het House Homeland Security Committee over extreem-links politiek geweld, getuigde mevr. Gaines dat ze buiten de kamer waar ze sprak demonstranten kon horen schreeuwen: “We vechten terug!”

Gaines zei dat ze begon te vrezen voor haar veiligheid. Aan het eind van haar toespraak, openden enkele demonstranten in de zaal de gesloten deuren, waardoor een grote groep boze activisten binnenkwam.

“Ze stormden schreeuwend op me af met opgeheven vuisten,” vertelde ze aan de wetgevers. “Ik werd aangevallen.”

Een politieagent leidde haar de kamer uit, vertelde ze de wetgevers, maar ze werden geconfronteerd met een nog grotere groep demonstranten in de gang die de uitgang van de trap blokkeerden. Zij en de agent hebben zich drie uur lang verschanst in een kantoorruimte.

“Ondertussen,” zei ze, “schreeuwden de activisten wraakzuchtige, racistische, gewelddadige en afschuwelijke dingen en werd er “losgeld” geëist van een beheerder van de universiteit in ruil voor haar vrijlating.

“Agenten van de stad San Francisco maakten uiteindelijk de gang terug vrij zodat ze kon vertrekken,” zei mevr. Gaines.

“Dergelijke chaotische confrontaties maken deel uit van een gebruikelijke marxistische strategie om woede, razernij en ontevredenheid aan te wakkeren,” aldus Brown.

“Het is [volgens marxisten] de plicht van de onderdrukten om de onderdrukker omver te werpen,” zei hij.

“En je bouwt macht op binnen dat wereldbeeld door steeds meer mensen het gevoel te geven dat ze onderdrukt worden en ze vervolgens op één lijn te brengen.”

“We zien nu dat het naar de volgende logische stap evolueert, namelijk geweld.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (25 januari 2024): Growing Concerns Over Links Between Transgenderism and Violence

 

Banner met ‘Weg met de Communistische Partij’ duikt op in China

Om zijn bezorgdheid te uiten over de zware infiltratie van het Chinese communistische regime in Taiwan en om de democratie in Taiwan te beschermen, besloot een activist zijn verhaal te vertellen over zijn protest tegen het regime vóór de algemene verkiezingen in Taiwan. Hij hoopt dat zijn verhaal zal dienen als waarschuwing voor de mensen in Taiwan, hen zal aanmoedigen om hun stem te koesteren en zich bewust te zijn van de valstrikken van het regime.

Op 21 februari 2023, om 20.00 uur in China, verscheen op de noordelijke gevel van Wanda Plaza in Jinan, Shandong, een digitale banner met vette witte letters tegen een rode achtergrond. De boodschap was duidelijk: “Weg met de Communistische Partij, weg met Xi Jinping.

Chai Song is de maker van het scherm. Hij besloot onlangs het verhaal aan de media te onthullen, maanden nadat hij met succes uit China was gevlucht.

“Protesten mogen niet vluchtig zijn,” zei hij, “het is van het grootste belang om je stem te laten horen.”

Na bijna een jaar in de Verenigde Staten te hebben doorgebracht, heeft Chai geruime tijd nagedacht voordat hij besloot de zaak in de media te brengen.

“Veel mensen zijn tegen de Chinese Communistische Partij (CCP), maar velen hebben niet de moed om zich uit te spreken uit angst voor persoonlijke veiligheid. Ik denk dat als zulke situaties worden vermeden, dit een golf van protesten in eigen land zal veroorzaken,” zei hij tegen de Chinese editie van The Epoch Times op 13 januari, de dag waarop in Taiwan de presidentsverkiezingen werden gehouden.

Op de ochtend van 21 februari 2023, plaatselijke tijd, activeerde Chai zijn op afstand bediende elektronische horloge vanuit een hotel in David, Panama.

Onmiddellijk daarna verscheen er ‘s avonds een afbeelding van een banner met een rode achtergrond en witte letters “Weg met de Communistische Partij, weg met Xi Jinping,” op de noordelijke muur van het gebouw in het Wanda Plaza van Jinan City.

Hij verliet het hotel in David nadat hij op de knop had gedrukt en reed zonder te stoppen naar het noorden. “Ik bracht hen [vrienden in China] op de hoogte met berichten op WeChat, maar niemand antwoordde. Ik wist meteen dat ze waren aangehouden,” legde Chai uit.

Een van zijn vrienden nam ter plekke een video op en maakte foto’s, die hij meteen doorstuurde.

De politiewagens arriveerden snel, met loeiende sirenes in de avond.

“Op dat moment was er personeel van de nationale veiligheid, de gewapende politie, het lokale politiebureau, de provinciale afdeling en het stadsbureau. Ze vormden samen een speciale eenheid. Alleen voor mijn vriend gingen meer dan 70 mensen naar zijn huis om hem te arresteren. Het gebeurde rond 9 of 10 uur die avond en ze arresteerden hem. De gang was overvol, en de zoektocht naar mijn vader was niet anders, met een veelheid aan mensen die erbij betrokken waren, wat een hectisch tafereel creëerde.”

Zijn ouders werden een week lang ondervraagd en gedwongen om hun zoon te vertellen dat hij terug moest keren naar China.

De bankrekeningen van Chai werden bevroren en zijn familieleden kregen de opdracht om hem niet te helpen. De politie onderzocht zelfs alles sinds zijn geboorte, inclusief zijn basisschool. Zijn vriend en vriendin worden tot op de dag van vandaag vermist.

“Ik wist dat [de autoriteiten] me zouden arresteren, maar ik had nooit verwacht dat er zoveel personeel zou worden ingezet en dat er zoveel ophef zou worden gemaakt om me op te sporen. Nadat zijn tegoeden waren bevroren, kwam hij zonder geld te zitten en kon hij zich zelfs geen maaltijd veroorloven. In Mexico liep hij levensbedreigende risico’s waardoor hij vanuit Venezuela op goederentreinen moest stappen om de Verenigde Staten binnen te komen.

Nog een ‘brugman’

Zijn inspiratie begon met de moedige daad van Peng Zaizhou, bekend als de “brugman.”

Op 13 oktober 2022, de vooravond van het 20e nationale congres van het regime, hing Peng Lifa, op Twitter bekend als Peng Zaizhou, twee grote spandoeken met rode letters op aan de Sitong Bridge, een locatie waar de universiteiten en technologiebedrijven van Peking gevestigd zijn.

Op de spandoeken stond de afkeuring van de draconische zero-COVID-maatregelen en werd de Chinese leider Xi Jinping een “nationale verrader” genoemd.

Dhr. Peng wordt sindsdien vermist.

Rep. Mike Gallagher (R-Wis.) (links), voorzitter van de House Select Committee on the Chinese Communist Party (CCP), en Zhou Fengsuo, uitvoerend directeur van Human Rights in China, houden een poster vast ter ondersteuning van de nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede van Peng Lifa, ook bekend als “de brugman” voor zijn eenmansprotest op de Beijing Sitong Bridge in 2022 tegen het autoritaire bewind van de CCP, buiten het Amerikaanse Capitool op 29 november 2023. (Terri Wu/De Epoch Times)

Chai was geïnspireerd. Hij gaf echter toe dat hij niet zo moedig is als Peng. Om zijn politieke zorgen kenbaar te maken, organiseerde hij effectief een op afstand bestuurbaar protest-evenement – een goed doordacht plan dat projectie, probleemoplossing en bedrading omvatte.

“Het incident met Peng Lifa belichaamt vooral een bepaalde spirit: hij kende het belang van zijn daden en begreep de mogelijke gevolgen. Hij was bereid om belangeloos zijn steentje bij te dragen en mogelijk zelfs zijn leven op te offeren voor een hervorming in China. Het is deze spirit die de belangrijkste invloed op mij heeft gehad. Het gaat niet alleen om de eisen, maar meer om zijn spirit om de macht te trotseren!” zei Chai.

Chai, afkomstig uit Hebei, heeft jarenlang onroerend goed verhuurd in Peking en Shandong. Hij verhuurde grote woongebouwen die hij vervolgens onderverhuurde aan klanten en winst maakte met het prijsverschil. Helaas had het bedrijf zwaar te lijden onder de pandemische lockdown van drie jaar.

De afsluiting verhinderde zijn huurders om terug te keren naar de stad en de huur te betalen. “We konden de omstandigheden plotseling niet meer verdragen,” legde hij uit.

“De straatafsluitingen en lashekken zijn de gemakkelijkste controletactiek van de autoriteiten, samen met geweld en dwang, waardoor onze vrijheid en rechten worden beperkt,” zei hij.

Op weg naar Peking observeerde Chai persoonlijk de weigering van de stad om bewoners van buiten de stad toe te laten tot grote ziekenhuizen voor medische zorg. Zelfs in kritieke situaties werd hun toegang tot de stad bij de ingang van de snelweg geblokkeerd.

“De gezondheidszorg was volledig verlamd … Het is in wezen het vertrappen van mensenlevens, waardoor mensen in een staat van onvoldoende voorbereiding achterblijven,” aldus Chai, die wees op het aanzienlijke verlies aan mensenlevens tijdens de drie jaar durende pandemie en de cumulatieve woede onder de bevolking.

“Natuurlijk, als het maar een tijdelijk probleem is, zullen mensen het begrijpen. Maar als mensen geen hoop meer hebben en wanhopig worden, zullen ze er uiteindelijk geen begrip meer voor hebben,” zei hij.

Een op afstand bestuurd protest op de vlucht

In Jinan, de hoofdstad van de provincie Shandong, koos hij ervoor om te protesteren op een gebouw in de voetgangerszone van Wanda Plaza tegenover Yingxiu Road, een drukke locatie met veel voetgangers.

“Ik heb bewust gekozen voor een wooneenheid op het zuiden. Van tevoren heb ik de ramen en de hoek naar de overkant opgemeten en onderzocht. Toen ik tevreden was met de metingen, huurde ik het appartement en begon ik met de installatie van de apparatuur,” zei hij.

Na moeizame beraadslagingen in november en december 2022 koos hij voor Yingxiu Road.

Na ondertekening van het huurcontract bleek uit zijn gesprek met de huisbaas dat deze gespecialiseerd was in technische surveillance om de politie te helpen bij het oppakken van overzeese activisten. Hij voelde zich ongemakkelijk en beëindigde het contract snel met het excuus dat er onvoldoende verlichting in het appartement was en huurde een ander appartement.

Om ervoor te zorgen dat de banner goed werd weergegeven, probeerde hij een advertentie van een eethuis te projecteren: “Quzhou’s Pittige Eendekoppen, geen kliekjes van gisteravond.”

Nadat hij het effect nauwkeurig had afgesteld, verwisselde hij de lens in de projector. Om de lens te graveren ging hij een stap verder en kocht hij een lasergraveerapparaat. “In China durft niemand deze woorden voor je te graveren, dus moest ik het zelf doen,” legde hij uit. Hij installeerde ook een op afstand bestuurbaar elektronisch horloge om de aan/uit-schakelaar van de projector te bedienen.

Daarnaast installeerde hij een bewakingscamera in de kamer, zodat hij in staat was om via zijn telefoon te controleren of iemand de kamer binnenkwam.

Volgens Chai heeft hij nooit een nacht in het appartement doorgebracht.

Begin januari 2023, vlak nadat de pandemische beperkingen waren opgeheven, besloot hij het land te verlaten.

Hij zei: “Ik kon het niet langer houden met al die woede en machteloosheid in die drie jaar. Ik zei tegen mezelf dat ik moest gaan. Aanvankelijk was ik van plan om de jaarwisseling thuis door te brengen voordat ik wegging. Ik heb al jaren geen Nieuwjaar meer gevierd. Maar ik was bang dat het reis- of vertrekbeleid weer zou veranderen, waardoor ik niet zou kunnen vertrekken.”

De strenge lockdowns leidden tot wijdverspreide ontevredenheid onder de mensen. Chai verborg zijn plan niet voor zijn vrienden.

Op 18 januari 2023 verliet hij China vanuit Macau en reisde door Thailand, Turkije en vervolgens naar Ecuador. Hij was van plan om de knop te activeren om de banner op afstand weer te geven wanneer hij dichter bij de Verenigde Staten kwam.

“Het activeringstijdstip was ook strategisch gekozen,” zei hij.

Nadat de CCP had aangekondigd dat de Tweede Plenaire Zitting van het 20e Centraal Comité op 26 februari zou worden gehouden, waarop de herverkiezing van Xi Jinping als president werd bevestigd en de nieuwe leiders voor de nationale instellingen werden gekozen, besloot hij het scherm op de avond van 21 februari 2023 te activeren.

In een hotel in David, Panama, activeerde Chai zijn op afstand bediende elektronische horloge.

Een afbeelding van een banner met een rode achtergrond en witte letters waarop “Weg met de Communistische Partij, weg met Xi Jinping” staat, verlicht ‘s avonds op een noordelijke muur van het Wanda Plaza-gebouw.

Toen hij de Verenigde Staten binnenkwam, had Chai gesprekken met ambtenaren van het Department of Homeland Security (Ministerie van Binnenlandse Veiligheid) en de FBI. Uit deze gesprekken kwam hij te weten dat de politie van de CCP bezig was met een internationale poging om hem gevangen te nemen.

“Ik ben ternauwernood aan de dood ontsnapt in Mexico. Als de Mexicaanse immigratiedienst me had aangehouden, hadden ze me teruggestuurd naar China,” zei hij.

Hij vertelde over zijn ervaring en wilde de mensen in Taiwan laten weten: “We hebben geen stemrecht, we kunnen alleen met onze voeten stemmen,” verwijzend naar zijn bezorgdheid over de democratie in Taiwan en zijn overtuiging dat Taiwan hoop biedt voor de Chinezen.

“Taiwan draagt het enige zaadje van beschaving in zich voor de Chinezen”, verklaarde hij.

Li Yuanming heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (29 januari 2024): ‘Down With the Communist Party’ Banner Surfaces in China

CCP zou vrouwen kunnen dwingen om baby’s te krijgen nu het geboortecijfer een historisch dieptepunt bereikt

Volgens Steven Mosher, voorzitter van het Population Research Institute, zou China een campagne van gedwongen zwangerschap kunnen beginnen door jonge koppels te bevelen om te trouwen en meer baby’s te krijgen als de demografische uitdagingen ernstiger worden.

Uit gegevens van het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek, die op 17 januari werden gepubliceerd, blijkt dat er vorig jaar slechts 9,02 miljoen baby’s werden geboren – het zevende jaar op rij dat dit aantal is gedaald. Het heeft nu het laagste niveau bereikt sinds de Chinese Communistische Partij (CCP) de controle over China overnam in 1949.

De CCP heeft het beleid aangenomen dat gezinnen in 2021 drie kinderen mogen krijgen. Lokale overheden in het hele land hebben ook stimuleringsmaatregelen ingevoerd om koppels aan te moedigen kinderen te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn belastingaftrek, huisvestingssubsidies en gratis onderwijs op staatsscholen.

Deze maatregelen zullen naar verwachting beperkte effecten hebben volgens de heer Mosher, die een van de eerste Amerikaanse sociale wetenschappers was die in China werkte nadat Washington in 1979 de diplomatieke banden met Peking normaliseerde. Om de voortdurende demografische achteruitgang een halt toe te roepen, zou elke vrouw drie kinderen moeten krijgen, aangezien decennia van één-kind-beleid en een traditionele voorkeur voor zonen ertoe hebben geleid dat er nu minder vrouwen zijn in de vruchtbare leeftijd.

“Ik kan geen enkele combinatie van steekpenningen of stimulansen bedenken die jonge vrouwen ertoe zou kunnen aanzetten om te trouwen en kinderen te krijgen,” zei Mosher tijdens een recent interview met NTD, een zustermediakanaal van The Epoch Times.

Hoewel China is overgestapt van het straffen van stellen voor het hebben van te veel kinderen naar het aanmoedigen van stellen om meer kinderen te krijgen, zal het na decennia van indoctrinatie misschien niet makkelijk zijn om de manier waarop het publiek tegen grote gezinnen aankijkt te veranderen.

“De afgelopen 30, 40 jaar is hen verteld dat kinderen lasten zijn en geen zegeningen; er is hen verteld dat iedereen minder kinderen zou moeten krijgen in het belang van het land. Nu kun je niet opeens omdraaien en zeggen, begin maar kinderen te krijgen,” zei Mosher.

“‘We hadden het mis, we hebben een fout gemaakt’ – dat zou de Chinese Communistische Partij natuurlijk nooit zeggen.”

De push van de CCP om het nationale geboortecijfer op te krikken komt op een moment dat de economische groei vertraagt tot een van de laagste niveaus in decennia in 2023, zo blijkt uit officiële gegevens die eerder deze maand zijn vrijgegeven. De zwakke economie en hoge werkloosheid weerhouden jonge Chinezen ervan om kinderen te krijgen, zei hij.

Video: How the CCP ‘Killed Off Its Future’: Steven Mosher

“Jonge mensen zonder hoop voor de toekomst, zonder werk, zonder de mogelijkheid om een bedrijf te beginnen, zullen niet trouwen en kinderen krijgen,” zei Mosher.

Omdat er de afgelopen decennia minder baby’s zijn geboren, worden meer Chinezen nu oud. Een op de vijf mensen in het land was vorig jaar 60 jaar of ouder, zo blijkt uit officiële gegevens. De bevolking in de werkende leeftijd (tussen 16 en 59 jaar) maakte slechts 61 procent uit van de totale bevolking in 2023, terwijl dat bijna tien jaar geleden nog meer dan 70 procent was.

Geconfronteerd met een snel vergrijzende en wegtrekkende bevolking, zei Mosher dat hij zich zorgen maakt dat de autoriteiten van het regime de gezinsplanning tot nieuwe en tegenovergestelde extremen zullen voeren.

“Ik ben echter heel bang dat de Chinese Communistische Partij het niet bij stimulansen zal laten; dat op een gegeven moment, als de situatie steeds ernstiger wordt, zoals ik denk dat het zal gebeuren, de Chinese Communistische Partij tegen jonge vrouwen zal zeggen: ‘We bevelen jullie nu om te trouwen en om kinderen te krijgen. Hier is jullie quotum voor geboortes van drie, en jullie moeten deze kinderen binnen de komende zes jaar produceren,'” zei hij.

“Dat klinkt natuurlijk ongehoord, dat is het ook.”

Maar het is niet schandaliger dan het één-kind-beleid dat liep van de jaren 1980 tot 2016, zei Mosher, die de regel de “ergste overtreding tegen de mensheid in China” noemde.

Tientallen jaren lang beperkte China de meeste koppels tot één kind. Kinderen die buiten het één-kind-plan werden geboren, konden geen hukou krijgen, een document waarmee Chinese burgers hun huishouden kunnen registreren en waarmee ze naar school kunnen gaan, in staatsbedrijven kunnen werken, kunnen trouwen of zelfs een bankrekening kunnen openen. Veel vrouwen die het gezinsplanningsbeleid overtraden werden gestraft met gedwongen abortus of sterilisatie.

“Honderden miljoenen ongeboren Chinese kinderen hebben nooit het daglicht gezien omdat hun moeders gedwongen werden geaborteerd toen ze vier, zes, acht of zelfs negen maanden zwanger waren, en soms werden ze na de geboorte gedood”, zei Mosher.

“Ik denk dat de bevolkingsafname wordt gestuurd door de Chinese Communistische Partij.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 januari 2024): CCP May Force Women to Have Babies as Birth Rate Hits Record Low: Demographer

Het jaar van de Draak – 2024

De ambitieuze en vastberaden energie van de draak is dit jaar beschikbaar om je dromen voor de toekomst waar te maken.

De mythische draak werd door de eeuwen heen in vele culturen vereerd om zijn moed, vastberadenheid en vermogen om tegenslagen te overwinnen. In de Chinese folklore staat dit majestueuze wezen voor voorspoed en keizerlijke macht. De intelligente en fantasierijke draak is een geboren leider en staat bekend om zijn vooruitziendheid en onverschrokkenheid bij uitdagingen.

In de Keltische cultuur zijn draken goddelijke aardse beschermers die de natuur en alles wat heilig is beschermen. Ze worden gerespecteerd als natuurkrachten die de levenskracht van de schepping benutten. Ze kunnen wind en regen beheersen, de rivieren en zeeën omkeren en voorspoed brengen in de wereld – terwijl ze genereus zijn met het bieden van hulp aan iedereen die ze onderweg tegenkomen (zoals hun aard is).

In de popcultuur is “drakenenergie” een metafoor die wordt gebruikt om een essentie van de creatie of kracht uit te drukken. Het vertegenwoordigt een combinatie van zelfvertrouwen, charisma en leiderschap in iemands onderneming en/of in gezelschap van anderen die hetzelfde doel nastreven.

In het hemelse schema van hoe energie stroomt en de natuur groeit, is de draak de laatste van de drie transformerende invloeden van het houtelement in de cyclus van het leven waar de energetische invloed op de natuur zich organiseert met de vastberaden wil om resultaten te bereiken. Het is de invloed van het houtelement in de natuur die zorgt voor ontwikkeling, terwijl het de middelen regelt om dit te doen en uiteindelijk het plan uitvoert.

2024 – Het Jaar van de Houten Draak

Deze zogenaamde “dubbele houten invloed” zorgt voor een dubbele hoeveelheid volharding en vastberadenheid om te gebruiken bij het realiseren van je doelen. In navolging van de ‘organiserende’ invloed tijdens het vorige maanjaar van het Konijn, zijn de mogelijkheden en het momentum voor creativiteit en productiviteit in het jaar van de Houten Draak op het niveau van “superkrachten”.

De avontuurlijke en ambitieuze draak streeft doorgaans hoge doelen na, lijkt eindeloze energie en passie te hebben, is niet bang voor uitdagingen en is bereid risico’s te nemen. Als je dit jaar aan een nieuwe onderneming begint of een doel aan het plannen bent, kun je de lat gerust hoger leggen en erop vertrouwen dat de aanhoudende invloed van de draak dit jaar als de wind in de rug zal zijn en je zal helpen die ambitieuze idealen te verwezenlijken.

In een werkomgeving is drakenenergie belangrijk omdat het de uitkomst of het resultaat van je inspanningen kan beïnvloeden. Als de teamgeest hoog is en mensen gepassioneerd zijn door het werk, is de drakenenergie sterk en moedig. Als mensen gestrest, moe en/of ongelukkig zijn over het werk, is de drakenenergie zwak. Of je nu in een team zit, een team aanstuurt of zelfstandig een idee nastreeft, met goede drakenenergie en wat vertrouwen in je talent zul je in staat zijn om te domineren in je vakgebied of werk.

De draak gebruiken

Draken willen graag nuttig zijn en hebben een doel in het leven nodig. Als je merkt dat je aan het spartelen bent of als het werk dat je doet niet geschikt voor je is, wees dan stoutmoedig zoals een draak en verlos jezelf van alles wat je niet meer dient. Doe iets wat je vreugde brengt, blijf bij waar je goed in bent, wees onbevreesd voor uitdagingen en je zult een goed jaar hebben.

Wees altijd jezelf. Tenzij je een draak kunt zijn.

– Kiersten Fay

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 januari 2024): Year of the Dragon–2024

Onderzoek onthult hoe de CCP zich bemoeit met de verkiezingen in de VS

Volgens een vrijgegeven rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst en verschillende onderzoeken uit de privésector heeft het Chinese regime zich op verschillende manieren bemoeid met de tussentijdse verkiezingen van 2022 in de VS.

De inmenging omvatte een breed scala aan technieken georkestreerd door de Chinese Communistische Partij (CCP), waaronder vergelding tegen Amerikaanse wetgevers, het promoten van inhoud die verdeeldheid zaait en het zich online voordoen als Amerikaanse kiezers.

De Amerikaanse volksvertegenwoordiger en bekend China-criticus Tom Tiffany (R-Wis.) zei dat het regime zich zal blijven bemoeien met Amerikaanse verkiezingen totdat de regering Biden serieuzer zal omgaan met Peking.

“Het Communistische China heeft keer op keer laten zien dat het niets uit de weg gaat om zich met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien,” vertelde Tiffany aan The Epoch Times.

“De regering Biden moet zich harder opstellen tegenover Chinese inmenging en spionage.”

In een vrijgegeven rapport dat in december 2023 door de directeur van de nationale inlichtingendienst (DNI) werd gepubliceerd, werd aangegeven dat het regime probeerde de Amerikaanse congresverkiezingen van 2022 te “beïnvloeden”, waarbij zowel Democraten als Republikeinen betrokken waren die een hard beleid voerden ten aanzien van China.

Het rapport stelde ook vast dat de omvang en reikwijdte van buitenlandse activiteiten gericht op de verkiezingen in 2022 veel groter was dan tijdens voorgaande tussentijdse verkiezingen, maar onder het niveau bleef dat verwacht wordt tijdens een presidentieel verkiezingsjaar.

Het rapport oordeelde dat de CCP een “grotere bereidheid had om activiteiten uit te voeren die de verkiezingen beïnvloeden dan tijdens eerdere verkiezingen”, deels omdat ze niet bang was voor vergelding door de regering Biden.

In het rapport staat dat CCP-functionarissen hun agenten meer vrijheid gaven om zich te mengen in de Amerikaanse verkiezingen omdat het regime “geloofde dat Peking minder onder toezicht stond … en omdat ze niet verwachtten dat de huidige regering zo streng zou terugslaan als ze in 2020 vreesden.”

De CCP houdt Congresleden in de gaten

De CCP richtte zich op Congresverkiezingen omdat ze geloofde dat de wetgevende macht eerder actie zou ondernemen tegen haar “kernbelangen”, aldus het DNI-rapport.

Daarom hoopte het regime volgens Sam Kessler, een geopolitiek adviseur bij het risicoadviesbureau North Star Support Group, dat pro-Chinese kandidaten zouden worden verkozen, ongeacht hun partij.

Het Chinese regime steunt Congreskandidaten van wie wordt gedacht dat ze “pro-China” zijn en ondermijnt kandidaten die worden beschouwd als “tegen-China”. (Samuel Corum/Getty Images)

“De invloed van de CCP op de tussentijdse verkiezingen van 2022 illustreerde de voortzetting van hun grotere geopolitieke strategie om ervoor te zorgen dat pro-China politici en denkers worden gekozen in het Congres,” vertelde Kessler aan The Epoch Times.

[Het regime ondernam actie] “om [kandidaten] te straffen voor hun anti-Chinese standpunten en om [kandidaten] te belonen voor hun vermeende steun aan Peking”.
Directeur van de nationale inlichtingendienst

“Het wordt ook gebruikt om een negatief beeld te schetsen van het Amerikaanse democratische politieke systeem en verkiezingsproces in vergelijking met het autoritaire systeem van Peking.”

Het regime ondernam actie “om [kandidaten] te straffen voor hun anti-Chinese standpunten en om [kandidaten] te belonen voor hun vermeende steun aan Peking”, aldus het rapport.

Het regime probeerde ook tweedracht te zaaien, maar richtte zich voornamelijk op het ondermijnen van “een klein aantal specifieke kandidaten op basis van hun beleidsstandpunten”.

Volgens het rapport werden de inspanningen sinds 2020 geleid door de hogere Chinese regeringsleiders, gebaseerd op brede richtlijnen om de publieke opinie of het beleid van het Congres te ondermijnen dat schadelijk zou kunnen zijn voor de strategische doelen van de CCP.

Dhr. Kessler beschreef de poging als “onderdeel van een grote strategie van de CCP om Amerikaanse inspanningen die de democratie in het buitenland bevorderen te bestrijden”.

Om zo brutaal op te treden, zei hij, moet het regime waarschijnlijk “het idee hebben gehad dat ze sinds de verkiezingen van 2020 minder onder toezicht stonden”.

Mensen brengen hun vervroegde stem uit voor de algemene verkiezingen van 2022 op de Universiteit van Michigan in Ann Arbor op 7 november 2022. (Eff Kowalsky/AFP via Getty Images)

Chinese rechtshandhaving

Naast het beïnvloeden van verkiezingen probeerde het regime volgens het rapport ook heimelijk gebruik te maken van sociale media accounts, proxy websites, betaalde influencers en public relations bedrijven om de Amerikaanse publieke opinie over China te manipuleren.

Deze bevindingen komen overeen met rapporten die vorig jaar zijn gepubliceerd door techgiganten Meta en Microsoft.

Meta kondigde in augustus 2023 aan dat het duizenden aan China gelinkte accounts van zijn platforms had verwijderd, die naar eigen zeggen deel uitmaakten van de grootste online inmengingsoperatie ter wereld.

Die operatie was volgens Meta verbonden met enkele bekende personen binnen het Chinese rechtssysteem die probeerden de tussentijdse verkiezingen van 2022 te beïnvloeden.

Casey Fleming, CEO van het risicoadviesbureau BlackOps Partners, zei dat het initiatief deel uitmaakt van de bredere strategie van een ‘onbeperkte hybride oorlogsvoering’ van de CCP.

“Lopende inmengingsoperaties van de CCP zijn een van de vele methoden van ‘onbeperkte oorlogsvoering’ waarbij onze vijand (de CCP) geen enkele regel respecteert. De bedoeling is om hun primaire tegenstander (de VS) voortdurend te verzwakken”, vertelde Fleming in een e-mail aan The Epoch Times.

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft duizenden nepaccounts van zijn platforms verwijderd die volgens het techbedrijf banden hadden met Chinese wetshandhavingsinstanties en ‘s werelds grootste online beïnvloedingsoperatie vormden. (Chris Delmas, Josh Edelson/AFP via Getty Images)

De inmengingsoperaties van het regime werden grotendeels uitgevoerd door accounts op meerdere platforms te gebruiken om verdeeldheid te zaaien in de Verenigde Staten en spanningen aan te wakkeren over sociale kwesties die tot verdeeldheid leiden, zoals abortus en wapenbezit, maar ook om de democratie in diskrediet te brengen en te beweren dat stemmen geen zin heeft.

Meta verklaarde dat het in totaal meer dan 7.700 Facebook accounts, 900 pagina’s, 15 groepen en een klein aantal Instagram accounts heeft verwijderd die pro-CCP en anti-VS propaganda verspreidden.

Deze “geheime inmengingsoperatie” was actief op meer dan 50 platforms, waaronder Medium, Pinterest, Quora, Reddit, TikTok, Vimeo, X (voorheen bekend als Twitter) en YouTube.

De operatie was ook gericht op belangrijke Amerikaanse bondgenoten en partners, waaronder Australië, Japan, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk.

In één geval werd vanuit China een vervalst onderzoeksrapport van 66 pagina’s opgesteld en gepubliceerd op Zenodo, een digitaal archief voor wetenschappelijke publicaties en data. Andere betrokkenen maakten vervolgens video’s op YouTube en Vimeo om dit neponderzoek te promoten. Vervolgens creëerden ze een nieuw artikel waarin het valse onderzoek werd aangehaald en waarin de twee video’s waren opgenomen, waarin werd beweerd dat de Verenigde Staten “de waarheid over de oorsprong van [COVID-19] hadden verborgen”.

Tot slot plaatste de groep het laatste artikel op meerdere platforms en gebruikte fake sociale media accounts om de links ernaar kunstmatig te verspreiden.

Geopolitiek adviseur Sam Kessler zei dat hij een toename verwacht van buitenlandse beïnvloedingsoperaties gericht op de presidentsverkiezingen van 2024. (Noah Berger/AFP via Getty Images)

Ondanks deze inspanningen, aldus het rapport, hadden de in China gevestigde betrokkenen moeite om verder te reiken dan hun eigen echokamer, die voornamelijk bestond uit bots en betaalde volgers.

“Het doel van deze kwaadaardige individuen is om te verdelen en te heersen door in te spelen op de vermeende fysieke en cognitieve zwakheden van een samenleving en haar inwoners”, aldus Kessler.

“Dit sluit ook aan bij de strategie van de CCP om verdeeldheid te zaaien tussen de politieke partijen en de Amerikaanse burgers over verhitte kwesties die in elke verkiezingscampagne opnieuw ter sprake komen.”

Fleming zei dat het Amerikaanse Congres zou moeten ingrijpen om buitenlandse invloed in de overheid, het bedrijfsleven, het leger en het onderwijs te verbieden. Deze invloed gebeurt vooral ook via “bewapende technologie” zoals de sociale media-app TikTok.

“Waarom staan we buitenlandse invloeden toe in de VS terwijl onze tegenstanders dat niet doen?” zei hij.

Zich voordoen als Amerikaanse kiezers

Microsoft bracht in september 2023 een eigen rapport uit, waarin werd vastgesteld dat in China gevestigde hackers zich online voordeden als Amerikaanse kiezers en kunstmatige intelligentie (AI) gebruikten om tijdens de tussentijdse verkiezingen van 2022 inhoud te creëren en te promoten die verdeeldheid kan zaaien.

“In de aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 2022 merkte Microsoft op dat CCP-gelieerde sociale media-accounts zich voordeden als Amerikaanse kiezers – het gaat daarbij om een nieuwe vorm van CCP-gelieerde [beïnvloedingsoperaties]”, aldus het rapport.

Prince, een lid van de hackersgroep Red Hacker Alliance die weigerde zijn echte naam te geven, gebruikt een website die wereldwijde cyberaanvallen monitort op zijn computer in hun kantoor in Dongguan, provincie Guangdong, China, op 4 augustus 2020. (Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images)

“Deze accounts deden zich voor als Amerikanen, zowel Democraten als Republikeinen, en ze reageerden op opmerkingen van authentieke gebruikers.”

Uit een rapport van het cybersecuritybedrijf Recorded Future blijkt dat de CCP in 2022 is begonnen aan een nieuwe fase van inmengingsoperaties, die wordt gekenmerkt door het creëren van gerichte berichten voor welomschreven doelgroepen die worden gesegmenteerd op basis van gedetailleerde demografische gegevens.

Deze nieuwe accounts ontvingen volgens dat rapport waarschijnlijk begeleiding of materiële ondersteuning van zowel de United Front-afdeling van de CCP, een machtig agentschap dat belast is met het toezicht op wereldwijde inmengingsoperaties, alsook het ministerie van Staatsveiligheid, de belangrijkste inlichtingendienst van het regime.

“Kwaadaardige beïnvloeding en subversieve operaties door buitenlandse actoren zijn toegenomen en zullen een belangrijke bedreiging blijven voor de Amerikaanse nationale veiligheid … tijdens de verkiezingen van 2024.
Sam Kessler, geopolitiek adviseur bij de North Star Support Group

De heer Kessler zei dat hij verwacht dat nog meer buitenlandse inmengingsoperaties gericht zullen zijn op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024, vooral gezien de huidige hyperpolarisatie van het Amerikaanse electoraat.

“Kwaadaardige beïnvloeding en subversieve operaties van buitenlandse actoren zijn toegenomen en zullen een belangrijke bedreiging blijven voor de Amerikaanse nationale veiligheid en de algemene internationale veiligheid tijdens de verkiezingen van 2024,” zei Kessler.

“Alles wijst erop dat kwaadaardige beïnvloedingsoperaties door China en andere landen zoals Rusland, Iran en Cuba hun inspanningen zullen opvoeren om de verkiezingen van 2024 te verstoren.

Ook waarschuwde de heer Fleming dat vijandige naties waarschijnlijk zullen proberen om AI te gebruiken om online chaos te veroorzaken in de aanloop naar de verkiezingen in november.

“Het Amerikaanse volk moet rekening houden met een grootschalige verkiezingsinmenging vanuit China, Rusland en andere vijandige naties met behulp van steeds meer AI,” zei hij.

“Verkiezingsinterferentie is een directe bedreiging voor onze democratische processen en uiteindelijk voor onze vrijheid.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 januari 2024): Investigation Reveals How CCP Interfered in US Election

Studie: Wortelen kunnen kanker tegengaan

Als je dacht dat wortels alleen voor konijnen waren, dan heb je het mis. Recente bevindingen tonen aan dat knabbelen op deze groente niet alleen goed is voor je gezichtsvermogen – het zou ook een geheim wapen kunnen zijn in de strijd tegen kanker.

De gegevens achterhalen

Wortelen worden al lang geroemd om hun gezichtsvermogenverbeterende bètacaroteen, maar ze staan nu wetenschappelijk in de schijnwerpers om een veel dwingender reden – een mogelijke rol bij kankerpreventie.

Een uitgebreid overzicht van 198 onderzoeken heeft een ” stevig” gezondheidsvoordeel aan het licht gebracht – wie regelmatig wortelen at, zag het risico op kanker met 10% dalen. Een dosis-effect relatie bevestigde deze bevinding en onderstreepte het verband tussen wortelen en kanker, wat betekent dat hoe meer wortelen je eet, hoe lager het risico op kanker. De auteurs van het onderzoek bevelen van harte aan dat “wortelconsumptie moet worden aangemoedigd”.

Naast het bijhouden van het aantal wortelen dat mensen aten, werd in het onderzoek ook de hoeveelheid alfacaroteen, een voedingsstof die verwant is aan het bekendere bètacaroteen, in het bloed van mensen gemeten.

Hier waren de bevindingen nog opvallender. Mensen met een hoger alfacaroteengehalte in hun bloed liepen 20 procent minder risico op kanker, wat wijst op een sterk verband tussen deze voedingsstof en een gezonder, kankerbestendig lichaam.

Van basisvoedsel in de keuken tot schild tegen kanker

Het onderzoeksverhaal rond wortelen en bètacaroteen evolueert. Dit onderzoek legt nieuwe nadruk op polyacetylenen, verbindingen die minder bekend zijn maar even krachtig in de strijd tegen kanker. Polyacetylenen staan bekend om het tegengaan van ontstekingen – een sleutelfactor in de ontwikkeling van kanker – en bieden veelbelovende mogelijkheden voor kankerpreventie.

De inspiratie voor het onderzoek komt van Koreaans onderzoek naar ginseng en de polyacetylenen die kanker tegengaan, zegt Kirsten Brandt, auteur van het onderzoek en expert op het gebied van fytochemie en plantenteelt. “Dezelfde polyacetylenen komen voor in wortelen,” vertelde ze aan The Epoch Times.

Robin Mesnage, een bekend expert in cellulaire en moleculaire biologie houdt zich vooral bezig op voeding. Hij wierp een licht op de aard van sommige essentiële bestanddelen van wortelen. “Polyacetyleen en isocoumarinen, verantwoordelijk voor de bittere smaak van wortelen, dienen voornamelijk als verdediging van de plant tegen ziekteverwekkers, niet in eerste instantie voor ons voordeel, maar om de plant zelf te beschermen,” legde hij uit aan The Epoch Times.

Deze stoffen, die vaak als ongewenst worden gezien vanwege hun bitterheid, zijn in feite krachtige antioxidanten die fungeren als schild tegen celschade veroorzaakt door veroudering en stress bij mensen.

Ook de levendige kleuren van wortels, toegeschreven aan carotenen, zijn niet alleen voor de show. Deze belangrijke antioxidanten zijn ontwikkeld om de plant te beschermen tegen schadelijk UV-zonlicht en kunnen ook ons ten goede komen door de ontwikkeling van kanker te helpen voorkomen en de verdediging van onze huid tegen UV-schade te versterken.

Praktische tips voor het opnemen van wortelen in je dieet

Wil je meer wortelen aan je maaltijden toevoegen? Mevrouw Brandt stelt voor om te streven naar ongeveer vijf porties per week, of 400 gram in totaal (ongeveer gelijk aan vijf grote wortelen), om het risico op kanker met 20 procent te verminderen. Als dat doel te ambitieus lijkt, biedt het eten van de helft van die hoeveelheid nog steeds aanzienlijke gezondheidsvoordelen.

Om je wortelschotels vers en verleidelijk te houden, raadt de heer Mesnage aan om te variëren. “Zowel rauwe als gekookte wortelen hebben hun eigen voordelen,” zegt hij. Geef er een creatieve draai aan door te experimenteren met verschillende dressings, oliën en kruiden zoals komijn, gember, tijm, rozemarijn of nootmuskaat, die de smaak versterken en extra gezondheidsvoordelen bieden, voegt hij eraan toe.

Hij geeft ook de volgende suggesties:

  • Wortelen koken verdrievoudigt de hoeveelheid caroteen die je lichaam kan gebruiken in vergelijking met wanneer je ze rauw eet.
  • Wortelen pureren helpt om meer caroteen vrij te maken.
  • Een beetje vet toevoegen, zoals olie in een salade, helpt je lichaam om meer van de gezonde voedingsstoffen uit de wortelen op te nemen.

Bij de bereiding is flexibiliteit de sleutel. Volgens mevrouw Brandt is het bij het koken van wortelen “net als voor de meeste voedingsstoffen het beste om het goede spul niet met het kokende water weg te gooien, maar het water te gebruiken voor een stoofpotje of soep.” In blik zitten veel polyacetylenen, omdat ze in heel weinig water worden gekookt.

Naarmate het onderzoek zich verder ontvouwt, is het duidelijk dat wortelen, samen met hun plantaardige neven zoals selderij en peterselie, belangrijke spelers zouden kunnen zijn in een dieetstrategie tegen kanker.

Mesnage wijst erop dat individuele reacties op wortels aanzienlijk kunnen verschillen. Hij en zijn collega’s bestuderen dit fenomeen en richten zich op de ingewikkelde relatie tussen onze voeding en darmmicroben. Zijn werk onderzoekt hoe deze microben de reactie van ons lichaam op voedingsstoffen zoals polyfenolen in voedingsmiddelen beïnvloeden, waarbij hij benadrukt dat de gezondheidsvoordelen die we uit onze voeding halen in hoge mate persoonsgebonden zijn.

De onderzoekers zijn optimistisch maar voorzichtig: “Onze bevindingen zijn veelbelovend, maar er valt nog veel meer te onderzoeken.” Dus de volgende keer dat je in een wortel bijt, denk er dan aan dat het meer is dan alleen maar een tussendoortje – het zou wel eens een klein maar machtig schild tegen kanker kunnen zijn.

Gepubliceerd door The Epoch Times (24 januari 2024): A Carrot a Day May Keep Cancer Away: Study

Wat is ‘Ziekte X’ waar de WHO zich op voorbereidt?

Wereldwijde organisaties werken aan een permanente, wereldwijd gecontroleerde staat van paraatheid voor de komst van “Ziekte X”.

Tijdens een evenement van het World Economic Forum (WEF) met de titel “Preparing for Disease X” verklaarde de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dat zijn organisatie in 2018 “een aanduiding nodig had voor de ziekte die we niet kennen.”

“En dat was wat we toen de naam Ziekte X gaven”, zei hij op 17 januari. “We bereidden ons voor op Covid-achtige ziekten, en je zou Covid in feite de eerste Ziekte X kunnen noemen.”

Sindsdien hebben wereldwijde organisaties zoals de WHO, het WEF, de Wereldbank, de G7 en de G20 gewerkt aan een wereldwijde infrastructuur om de volgende pandemie, in welke vorm dan ook, te bestrijden.

De ‘100 dagen missie’

Om de verspreiding van dergelijke virussen tegen te gaan, werd tijdens de WEF-top in Davos in 2017 de in Noorwegen gevestigde Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) opgericht als een zelfbenoemd “wereldwijd samenwerkingsverband tussen publieke, private, filantropische en maatschappelijke organisaties.”

In het 100-dagenplan zouden wetenschappers de tijdlijn versnellen door gebruik te maken van technologie van bestaande vaccins, ‘het combineren van verschillende onderzoeksfasen in één onderzoek om de inschrijving te versnellen’ en ‘het inzetten van platformproeven’.

In 2022 werkte CEPI samen met McKinsey & Company, een managementadviesbureau, om zijn “100 dagen missie” voor het versnellen van de vaccinproductie op te stellen.

Volgens dit rapport duurde het tussen 326 en 706 dagen “vanaf de dag dat de COVID-19-sequentie beschikbaar werd gesteld tot de goedkeuring voor noodgebruik door een strenge regelgevende instantie of de afgifte van een lijst voor noodgebruik door de Wereldgezondheidsorganisatie.”

(Met de klok mee vanaf L) Francine Lacqua van Bloomberg TV, CEO van Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations Richard Hatchett, CEO Stephane Bancel van Moderna, hoofd medisch adviseur van de Amerikaanse president Anthony Fauci en professor Annelies Wilder-Smith van de London School of Hygiene and Tropical Medicine zijn te zien op een tv-scherm terwijl ze op afstand spreken tijdens het World Economic Forum, in de buurt van Genève op 17 januari 2022. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Het plan van CEPI zou binnen 100 dagen vaccins beschikbaar maken en in die tijd zouden “niet-farmaceutische interventies” worden toegepast om de verspreiding van de ziekte te vertragen.

Tijdens COVID-19 bestonden de niet-farmaceutische interventies uit testen, het opsporen van contacten, sociale afstand, surveillance, lockdowns, reisbeperkingen en een verbod om samen te komen voor familiebijeenkomsten of kerkdiensten.

In het 100-dagenplan zouden wetenschappers het tijdschema versnellen door gebruik te maken van technologie van bestaande vaccins, “verschillende onderzoeksfasen combineren in één proef om de inschrijving te versnellen” en “platformproeven inzetten, zoals “WHO’s Solidarity”, waarin honderden ziekenhuizen in tientallen landen samenwerken om de risico’s en voordelen van het vaccin te beoordelen.

Daarna zouden bedrijven en overheidsinstanties snel de eerste partij experimentele vaccins voor menselijk gebruik produceren.

Voordat Ziekte X arriveert, moet de wereldgemeenschap snelle reactieplatforms opzetten en vaccinbibliotheken aanleggen, aldus CEPI.

Als X er eenmaal is, zal de aandacht verschuiven van prototypevaccins naar de snelle productie van “pathogeenspecifieke” behandelingen. Daarna zouden functionarissen het vaccin onder de bevolking verspreiden en de effecten ervan evalueren.

De auteurs van het rapport stellen dat “we erkennen dat het streven naar 100 dagen een aantal risico’s met zich meebrengt die voorafgaand aan een pandemie uitgebreid moeten worden geëvalueerd en dat het doel alleen moet worden nagestreefd als de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Ter ondersteuning van de 100 Dagen Missie wordt in Porton Down in het Verenigd Koninkrijk een faciliteit opgezet, het Vaccine Development and Evaluation Centre. Het is een zwaarbeveiligde installatie die vroeger bekend stond om de productie van chemische wapens en er zullen meer dan 200 wetenschappers werken.

Naast het ontwikkelen van vaccins tegen bedreigingen zoals het H5N1 vogelgriepvirus, zal het Vaccin Ontwikkelings- en Evaluatiecentrum ook werken aan geneesmiddelen voor Lassakoorts, Nipah en Crimean-Congo Haemorrhagic Fever, een door teken overgedragen virus. Veel van deze ziekten staan op de WHO-lijst van ziekteverwekkers die een toekomstige pandemie kunnen veroorzaken.

Porton Down, het wetenschapspark waarin het laboratorium van het Ministerie van Defensie is gehuisvest, wordt afgebeeld in het dorp Porton, in de buurt van Salisbury, Verenigd Koninkrijk, op 8 juli 2018. (Niklas Halle’n/AFP via Getty Images)

Autoriteit centraliseren

Naast het injecteren van een groot aantal nieuwe vaccins in de bevolking, is een ander belangrijk planningsgebied voor Ziekte X het streven om de reactie op pandemieën te centraliseren binnen de WHO.

Momenteel circuleert onder de 194 lidstaten van de WHO het zogenaamde “zero ontwerp” van het WHO Pandemieakkoord en amendementen op de bestaande Internationale Gezondheidsregeling, waarvan de organisatie hoopt dat deze in mei worden ondertekend.

De nadruk van het akkoord en de amendementen ligt op het centraliseren van de coördinatie van toeleveringsketens onder leiding van de WHO, het delen van informatie over ziekten en behandelingen tussen de leden, het waarborgen van “rechtvaardigheid” in de gezondheidszorg tussen alle naties en het creëren van een “aanpak voor de hele regering en de hele samenleving” om te reageren op pandemieën in de lidstaten.

Een van de grote dingen die we dit jaar zien en die er de vorige keer niet waren, is het risico van misinformatie en desinformatie.
Gayle Markovitz, hoofdredacteur WEF

Het WEF, de WHO en andere wereldleiders zijn bezorgd dat mensen in tijden van crisis misleid kunnen worden door verkeerde ideeën.

“De grootste zorg voor de komende twee jaar is niet conflict of klimaat, maar desinformatie en misinformatie,” vertelde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, aan de aanwezigen in Davos.

In navolging van die mantra publiceerde het WEF zijn Global Risks Report 2024, waarin de organisatie 1.490 experts op het gebied van wereldwijde risico’s ondervraagde, die het erover eens waren dat desinformatie een “ernstigste wereldwijde risico” is.

“Een van de grote dingen die we dit jaar zien en die er de vorige keer niet waren, is het risico van misinformatie en desinformatie,” verklaarde Gayle Markovitz, hoofdredacteur van het WEF, tijdens een interview op Radio Davos met de auteurs van het rapport.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, tijdens een persconferentie in Genève op 6 april 2023. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

“We dachten dat het internet informatie zou democratiseren en transparantie in de wereld zou brengen, maar het tegenovergestelde is gebeurd”, zegt Peter Giger, chief risk officer bij Zurich verzekeringen en een van de auteurs van het rapport.

“Mensen leven in feite in hun eigen bubbel en herkennen niet eens wat er daarbuiten gebeurt.”

De WHO beschouwt desinformatie ook als een bedreiging die “aangepakt” moet worden.

In het ontwerpakkoord staat dat de lidstaten “regelmatig sociaal luisteren en analyses uitvoeren om de prevalentie en profielen van desinformatie te identificeren.”

Wantrouwen in ‘de wetenschap’

Deze wereldwijde poging om verhalen te controleren komt op een moment dat veel mensen wantrouwen hebben in wat bekend is komen te staan als “de wetenschap” en in officiële verhalen over wat goed voor ze is. Tijdens COVID-19 werden mensen misleid met informatie over de effectiviteit van maskers en de voordelen van het sluiten van scholen, terwijl velen weigerden de aangeboden vaccins te nemen.

Er werd hen ten onrechte verzekerd dat de “veilige en effectieve” Covid-vaccins de verspreiding van het virus zouden voorkomen en veel mensen werden door de regering Biden gedwongen om te kiezen tussen het behouden van hun baan of het nemen van het vaccin, ongeacht de risico’s die ze liepen door het virus. Kinderen in staten zoals Californië werden gedwongen het vaccin te nemen om naar school te kunnen gaan, ondanks het feit dat het risico op ernstige ziekten door COVID-19 voor kinderen vrijwel nihil was.

De economische, fysieke en psychologische schade van de lockdowns en het sluiten van bedrijven en scholen is nog steeds voelbaar, lang nadat ambtenaren dit beleid hebben opgegeven.

Slecht geconstrueerde modellen van organisaties zoals het Imperial College in Londen hebben het aantal dodelijke slachtoffers van COVID-19 drastisch opgeblazen, waardoor de bevolking zich aan terreur heeft overgegeven.

In Canada werden in 2022 honderden bankrekeningen van deelnemers aan het Freedom Convoy protest tegen de pandemiebeperkingen van de overheid zonder gerechtelijk bevel bevroren in wat een effectieve samenwerking tussen de overheid en financiële instellingen bleek te zijn na het inroepen van de Emergencies Act door Ottawa.

Voorstanders van een konvooi van vrachtwagenchauffeurs die protesteren tegen het COVID-19 vaccin mandaat voor grensoverschrijdende vrachtwagenchauffeurs, verzamelen zich bij een viaduct buiten Toronto, Canada, op 27 januari 2022. (Cole Burston/AFP via Getty Images)

Dr. Anders Tegnell, de Zweedse hoofdambtenaar op het gebied van volksgezondheid, beschreef deze periode als “een gek geworden wereld”.

Vandaag de dag beschuldigen veel wetenschappers de reguliere media en academische uitgevers ervan dat ze rapporten negeren of censureren die kritiek hebben op lockdowns, terwijl ze rapporten publiceren die lockdowns prijzen en suggereren dat ze een standaardonderdeel zouden moeten zijn van de reactie op een pandemie.

Ook artsen voelen de druk om mee te doen. In augustus 2022 nam Californië een wet aan om artsen te straffen die “verkeerde informatie” verspreidden over Covid-vaccins. De wet werd in januari 2023 door een federale rechter geblokkeerd als een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

Arts Meryl Nass beschrijft de pogingen van mondiale en lokale gezondheidsfunctionarissen om gezag te krijgen in naam van de strijd tegen ziekten als ‘een zachte staatsgreep’.

Meryl Nass, een uitgesproken criticus van inspanningen zoals het pandemieakkoord van de WHO, zegt dat haar vergunning om geneeskunde te beoefenen in haar thuisstaat Maine is geschorst omdat ze niet gehoorzaamde aan de Covid-mandaten van de staat.

Ze omschrijft de pogingen van mondiale en lokale gezondheidsfunctionarissen om gezag te krijgen in naam van de strijd tegen ziekten als “een zachte staatsgreep”.

“Ze moeten controle houden over het verhaal; zonder dat kunnen ze niet slagen”, vertelde Dr. Nass aan The Epoch Times. “En een onderdeel van het beheersen van het verhaal was het beheersen van het artsenverhaal, het medische verhaal.”

Dissidenten de mond snoeren

Toch waarschuwt het WEF dat als verkeerde en desinformatie niet onder controle worden gebracht, censuur de norm zou kunnen worden.

“Als reactie op verkeerde en desinformatie zouden overheden steeds meer de macht kunnen krijgen om informatie te controleren op basis van wat zij als ‘waar’ beschouwen”, aldus het WEF-rapport.

Een scherm van een smartphone toont een nieuw beleid voor COVID-19 misinformatie met een Facebook-website op de achtergrond, in Arlington, Va., op 27 mei 2021. (Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

“Vrijheden met betrekking tot internet, pers en toegang tot bredere informatiebronnen die nu al afnemen, dreigen af te glijden naar een bredere onderdrukking van informatiestromen in een groter aantal landen.”

Om dit punt te onderstrepen, beweren de eisers in de zaak Missouri v. Biden, die momenteel in beroep is bij het Hooggerechtshof, dat de regering Biden sociale mediabedrijven onder druk zette om berichten te censureren die indruisten tegen het regeringsverhaal over de oorsprong van Covid, vaccins en politieke kwesties.

Een rechter van de arrondissementsrechtbank oordeelde in september 2023 dat de aanklagers gelijk hadden en dat de pogingen van de regering Biden om Amerikanen te censureren “de meest grootschalige aanval op de vrijheid van meningsuiting in de geschiedenis van de Verenigde Staten” was en dat de regering Biden “schaamteloos het recht op vrije meningsuiting van het Eerste Amendement heeft genegeerd.”

Terwijl het rapport van het WEF censuur als een risico en een punt van zorg bestempelde, lijken sommige regeringen en bedrijven het als een remedie te zien. Facebook, YouTube en Twitter hebben te maken gehad met talrijke beschuldigingen van pandemiegerelateerde en politieke censuur.

Begin januari gaf de SEC groen licht aan een voorstel van Apple-aandeelhouders waarin Apple werd gevraagd om zijn beleid voor het verwijderen van conservatieve en religieuze apps van zijn platform te verduidelijken, na beschuldigingen dat de acties van het bedrijf voortkomen uit verontwaardigde links georiënteerde werknemers of zijn uitgevoerd op verzoek van de Chinese Communistische Partij.

In het risicorapport van het WEF wordt ook opgemerkt dat dit jaar wereldwijd 3 miljard mensen naar de stembus gaan en wordt gesteld dat “het wijdverspreide gebruik van misinformatie en desinformatie, en de middelen om die te verspreiden, de legitimiteit van nieuw gekozen regeringen kunnen ondermijnen [en de] resulterende onrust zou kunnen variëren van gewelddadige protesten en haatmisdrijven tot civiele confrontaties en terrorisme.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 januari 2024): What Is ‘Disease X’ That the WHO Is Preparing For?

Op zoek naar waarheid

In deze woelige tijden is de waarheid moeilijk te onderscheiden. Het ene nieuwskanaal zegt het op deze manier en het andere nieuwskanaal zegt het op een andere manier. Sociale media bombarderen ons met opiniërende echokamers gebaseerd op de video’s die we het meest hebben bekeken. Het snelle tempo van dit alles zorgt ervoor dat sommigen van ons vertrouwen op krantenkoppen en memes voor dagelijkse waarheden.

Maar wat is waarheid? Een van de vroegste en meest prominente onderzoekers van de waarheid was Plato, die ongeveer 2500 jaar geleden leefde. De ideeën van de Griekse filosoof over waarheid beïnvloedden een groot deel van de westerse cultuur.

De Britse filosoof Alfred North Whitehead zei het volgende over Plato: “De veiligste algemene omschrijving van de Europese filosofische traditie is dat deze bestaat uit een reeks voetnoten bij Plato.” Met andere woorden, ondanks alles wat er in de afgelopen 2500 jaar is geschreven, heeft iedereen het gedachtegoed van Plato verder uitgewerkt.

Plato’s magnum opus is “De Republiek”, een werk over rechtvaardigheid en de rol hiervan bij het formuleren van de ideale staat. Hier vinden we een van zijn meest invloedrijke concepten: de allegorie van de grot.

Waarheid in Plato’s grot

In boek 7 van “De Republiek” vraagt Plato ons om ons een ondergrondse grot voor te stellen waar mensen gevangen worden gehouden. Deze gevangenen weten echter niet dat ze gevangenen zijn omdat ze al zolang ze zich kunnen herinneren in deze omstandigheden verkeren. Kettingen houden hun hoofden gericht op de wand van de grot voor hen, waar ze kijken naar een weergave van schaduwen.

Waar komen de schaduwen vandaan? De schaduwen komen van een vuur achter de gevangenen. Deze schaduwen zijn alles wat de gevangenen kennen. Zo vertelt Plato ons: “Alles bij elkaar genomen is wat de gevangenen voor de ware realiteit aanzien dus niets anders dan de schaduwen.”

Plato vraagt zich vervolgens af wat er zou gebeuren als een van de gevangenen bevrijd zou worden en de gebeurtenissen achter hen zou kunnen zien. Dit zou genoeg zijn om zijn wereldbeeld te verbrijzelen en hem aanvankelijk in verwarring te brengen. Zelfs het licht van het vuur zou te fel zijn en de bevrijde gevangene zou tijd nodig hebben om zijn ogen te laten wennen. Plato associeert het vuur met de zon, die de waarheid van onze zichtbare wereld verlicht.

Tot dit moment bevindt de gevangene zich nog steeds in de grot. Om dichter bij de waarheid te komen, moet hij de grot verlaten, waar hij getuige zal zijn van een diepere waarheid: de zon en alles wat deze verlicht. Door de schittering van de zon lijkt het vuur in de grot een schaduw. Voor Plato is dit rijk buiten de grot het rijk van de innerlijke, intellectuele waarheid.

De interpretatie van Jan Saenredam

De Nederlandse kunstenaar Jan Saenredam (1565-1607) geeft ons een visuele interpretatie van Plato’s allegorische grot door een deel van de inhoud aan te passen ten behoeve van zijn compositie. Rechtsonder in de compositie zien we een grote groep mensen in de schaduwen achter de muur. Hij beeldt ze niet geketend af, maar ze zitten dicht opeengepakt alsof ze zich er niet van bewust zijn dat er andere plaatsen zijn waar ze heen kunnen.

“De grot van Plato”, 1604, door Jan Saenredam. Gravure, National Gallery of Art, Washington. D.C. (Publiek domein)

Wat houdt hen daar in die ongemakkelijke positie? Op de richel achter hen staat een verzameling standbeelden die schaduwen op de muur werpen. De meeste figuren houden zich intensief bezig met de schaduwen, wijzen ernaar en discussiëren erover. Hun interesse houdt hen geïsoleerd op deze verstikkende plek.

Een paar figuren in het midden onderaan de compositie trekken de aandacht van sommige mensen in de schaduwen. Deze figuren worden gedeeltelijk verlicht door de hangende fakkel achter hen, wat suggereert dat ze al zijn blootgesteld aan de waarheid die deze vlam vertegenwoordigt en de mensen in de schaduwen proberen te informeren.

Achter de richel van het standbeeld kijkt een kleiner aantal figuren omhoog naar het vuur en gaat ook in discussie. Deze figuren, die zijn blootgesteld aan de fakkel, hebben een hoger contrast dan degenen die niet zijn blootgesteld. Het hogere contrast suggereert echter dat deze figuren nog steeds gedeeltelijk in de schaduw staan, dat wil zeggen, gedeeltelijk in onwetendheid over de waarheid.

Als we verder teruggaan naar linksboven, door de uitgang van de grot, zien we drie figuren. Licht komt uit alle richtingen en omringt deze figuren, en de helderheid van dit licht resulteert in een lager contrast, wat suggereert dat deze figuren dichter bij de waarheid zijn – omdat er meer licht is. Een van de figuren wijst echter naar boven, wat suggereert dat er nog meer waarheid te zien is.

Op zoek naar de waarheid

Wat ik interessant vind aan de allegorie is dat Plato’s zoektocht naar de waarheid een achterwaartse beweging uit de grot vereist. Als de figuren in de schaduwen van de grot opstaan, zich naar voren bewegen om dicht bij de schaduwen op de muur te komen en deze intens bestuderen, komen ze nooit vooruit of boeken ze geen vooruitgang: de muur voor hen zal hen altijd tegenhouden.

Plato zegt: “Het rijk dat door het zien wordt onthuld, moet worden vergeleken met het verblijf in de gevangenis… En als je denkt aan het… zien van de dingen hierboven als de opwaartse reis van de ziel naar het verstandelijke rijk, dan zul je je niet vergissen in mijn bedoeling.”

Een detail van “Plato’s grot,” in 1604 door Jan Saenredam. Gravure, National Gallery of Art, Washington. (Publiek domein)

Ironisch genoeg ontstaat er vooruitgang wanneer de figuren zich terugtrekken van de muur en zijn schaduwen, terugtrekken van het vuur dat de schaduwen werpt, terugtrekken tot ze de grot verlaten, en dan daarboven, terugtrekken van de wereld.

Aangezien Plato hier twee soorten waarheid voorstelt, een visuele waarheid en een intellectuele waarheid, kunnen we ook aannemen dat deze achterwaartse beweging een beweging is van de uiterlijke wereld naar de innerlijke wereld, een reis die slechts weinigen bereid zijn te maken.

Hoe kan deze achterwaartse beweging ons helpen als we naar binnen reiken en naar waarheid zoeken? Wat zegt het achterwaarts bewegen in de zoektocht naar waarheid over de aard van waarheid?

Heb je een kunstwerk gezien en vond je het mooi, maar had je geen idee wat het betekende? In onze serie “Reaching Within: What Traditional Art Offers the Heart” interpreteren we de klassieke beeldende kunst op manieren die voor ons vandaag de dag moreel inzichtelijk kunnen zijn. We proberen elk kunstwerk te benaderen om te zien hoe onze historische creaties onze eigen aangeboren goedheid in ons kunnen inspireren.

Gepubliceerd door The Epoch Times (16 januari 2024): In Search of Truth

De elite in Davos ziet de mogelijke terugkeer van Trump als een bedreiging voor de wereldorde

Tijdens de jaarlijkse top in Davos, Zwitserland, staan ‘s werelds rijkste en machtigste mensen in de schijnwerpers terwijl de mondiale uitdagingen worden besproken.

De ongeziene overwinning van voormalig president Donald Trump in de Amerikaanse staat Iowa op 15 januari werd het gesprek van de dag op het World Economic Forum (WEF). Volgens sommige waarnemers domineerde zijn mogelijke terugkeer in het Witte Huis de gesprekken tijdens diners en feestjes gedurende de hele top, waardoor zelfs de discussies over de meest dringende mondiale kwesties werden overschaduwd.

De wereldelite, waaronder CEO’s, bankiers en beleidsmakers, kwamen van 15 tot 19 januari bijeen in Davos voor de 54e jaarlijkse bijeenkomst van het WEF. Onder de aanwezigen was Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, die openlijk kritisch is over de voormalige Amerikaanse president.

“We maken ons er allemaal zorgen over omdat de Verenigde Staten de grootste economie en de grootste militaire grootmacht ter wereld is, en altijd een baken voor de democratie is geweest, met alle positieve en negatieve kanten”, zei ze toen haar tijdens een interview met Bloomberg op 17 januari werd gevraagd naar de komende Amerikaanse verkiezingen.

“We moeten extreem oplettend zijn.”

Mevrouw Lagarde, die diende als hoofd van het Internationaal Monetair Fonds, beschreef president Trump als een duidelijke “bedreiging” voor Europa tijdens een recent interview met France 2, vanwege zijn standpunt over tarieven, de NAVO en klimaatverandering.

Op de laatste dag van de top suggereerde ze dat de meest effectieve strategie voor Europa om zich voor te bereiden op een mogelijke terugkeer van Trump is om in het offensief te gaan.

“De beste verdediging, als we het zo willen bekijken, is de aanval”, zei ze tijdens een paneldiscussie op 19 januari. “Om goed te kunnen aanvallen, moet je thuis sterk zijn. Sterk zijn betekent dus een sterke markt hebben, een echte interne markt hebben.”

Philipp Hildebrand, voormalig hoofd van de Zwitserse centrale bank en huidige vicevoorzitter van BlackRock, sprak zich in soortgelijke bewoordingen uit over de komende Amerikaanse verkiezingen.

“Weet je, we hebben het al eens meegemaakt en we hebben het overleefd, dus we zullen zien wat het nu gaat geven,” vertelde Hildebrand aan Bloomberg in Davos. “Zeker vanuit een Europees perspectief, vanuit een soort globalistisch, Atlantisch perspectief, is het natuurlijk een grote zorg.”

Gordon Brown, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk, uitte soortgelijke gevoelens.

“Ik maak me zorgen over de dreiging van een presidentschap van Trump,” vertelde hij CNBC op 17 januari in het Zwitserse skioord.

“Hij zegt dat hij het probleem Oekraïne-Rusland in één dag kan oplossen. Maar als het probleem Oekraïne-Rusland zal worden opgelost ten koste van Oekraïne en als het wordt aanzien als een overwinning voor Poetin, dan zal de klap voor het Europese zelfvertrouwen enorm zijn.”

(L-R) Bloomberg-televisiejournaliste Francine Lacqua, de president van Singapore Tharman Shanmugaratnam, de Saudische minister van Financiën Mohammed al-Jadaan, de president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, co-voorzitter van The Carlyle Group David Rubenstein, de Duitse minister van Financiën Christian Lindner en de directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie Ngozi Okonjo-Iweala wonen een sessie bij op de slotdag van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, op 19 januari 2024. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Campagnevoordeel?

De bezorgdheid over de mogelijke terugkeer van de voormalige president naar het Witte Huis reikte verder dan Davos.

De voormalige premier van België, Guy Verhofstadt, uitte als huidig lid van het Europees Parlement gelijkaardige zorgen na de overwinning van president Trump in Iowa.

“Republikeinen sturen hiermee een boodschap naar de wereld: de democratie vecht nu om te overleven… Dit kan ook de deur dicht doen voor Europa,” schreef hij in een post op X op 16 januari.

Richard Dearlove, voormalig hoofd van de Britse geheime dienst, zei onlangs dat de herverkiezing van president Trump een “politieke bedreiging” zou kunnen vormen voor het Verenigd Koninkrijk en de NAVO.

“Er is nu ook een politieke bedreiging, waar ik me zorgen over maak, namelijk de herverkiezing van Trump … waarvan ik denk dat het voor de nationale veiligheid van het Verenigd Koninkrijk problematisch is,” vertelde hij op Sky News op 14 januari. “Want als Trump overhaast zal handelen en hiermee de Atlantische alliantie zal beschadigen, wordt dat een ernstige zaak voor het Verenigd Koninkrijk.”

President Trump heeft vaak zijn zorgen geuit over hoe de NAVO afhankelijk is van de Verenigde Staten en heeft er bij de lidstaten op aangedrongen om hun bijdragen aan de defensie-uitgaven te verhogen.

Brian Seitchik, een Republikeinse strateeg en voormalig campagne-medewerker van Trump, zei dat hij gelooft dat de uitspraken van “mondiale elites” op de bijeenkomst in Davos gunstig kunnen zijn voor de campagne van de voormalige president.

“Of je het nu leuk vindt of niet, ze zijn geen Trump-fans. Dat zijn ze nooit geweest en dat zullen ze ook nooit worden”, zei Seitchik tegen The Epoch Times.

“Mensen die praten over klimaatverandering en hun bezorgdheid hierover uiten terwijl ze met privévliegtuigen naar deze exclusieve Europese stad reizen, is niet echt iets waar de kiezers in Georgia, Michigan, Pennsylvania en Arizona op gefocust zijn.”

Leden van het Amerikaanse Korps Mariniers tijdens de start van een defensieoefening bij Ostersund, Zweden, op 17 april 2023. (Pontus Lundahl/TT Nyhetsbyran/AFP via Getty Images)

Jamie Dimon prijst Trump

Tijdens een nogal onverwacht moment in Davos heeft Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan, de gemoederen verhit door een knipoog te geven naar het beleid van voormalig president Trump en er bij de Democraten op aan te dringen om hun benadering van “MAGA” Republikeinen te herbekijken.

“Ik zou willen dat de Democraten wat beter nadenken als ze het over MAGA hebben,” zei hij op 17 januari tijdens een interview met CNBC in Davos.

“Ik denk dat dit negatieve gepraat over MAGA de verkiezingscampagne van Biden gaat schaden.”

De opmerkingen van Dimon kwamen twee dagen nadat de voormalige president het beter deed dan zijn GOP rivalen in de Iowa voorverkiezingen.

“Neem een stap terug, wees eerlijk. Hij had ook een beetje gelijk over de NAVO en over immigratie. Hij heeft de economie goed laten groeien. Handel en belastinghervorming werkten. Hij had gelijk over een aantal aspecten over China,” zei Dimon.

“Hij had geen ongelijk over een aantal van deze kritieke kwesties en daarom hebben ze op hem gestemd.

In november 2023 drong Dimon, die voornamelijk doneert aan de Democratische Partij, er bij iedereen op aan, ook bij Democraten, om de Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley te steunen voor de GOP-nominatie, met de bewering dat zij een sterker alternatief zou zijn voor de voormalige president.

Mike O’Sullivan, voormalig chief investment officer bij Credit Suisse, zei dat hij gelooft dat Europese regeringen en bedrijfsleiders “terecht bezorgd” zijn over een tweede termijn van Trump.

O’Sullivan was lid van de ‘Council on the New Economy’ van het WEF. Hij is ook de auteur van “The Levelling: What’s Next After Globalization”, een boek dat bespreekt hoe globalisering ten einde is gekomen en plaats maakt voor een nieuwe waardengedreven wereldorde.

“Trump heeft een grotere kans om president te worden dan op hetzelfde moment in zijn eerste campagne,” vertelde Mr. O’Sullivan in een e-mail aan The Epoch Times.

“Regeringen en bedrijven maken zich terecht zorgen over hoe hij de rechtsstaat, de democratie en de unieke financiële status van Amerika zou kunnen ondermijnen,” zei hij.

De stemming onder Amerikaanse bedrijfsleiders die het forum bijwoonden was echter heel anders; sommigen wuifden de zorgen van de Europeanen weg.

“Hij gaat het presidentschap winnen,” vertelde een CEO van een Amerikaanse bank aan CNBC. “Een groot deel van zijn beleid was juist.”

Een andere prominente bedrijfsleider verklaarde off the record dat Europeanen geen goed begrip hebben van de ‘checks and balances’ die in het Amerikaanse overheidssysteem zijn ingebouwd.

“Het is goed om voorzichtig te zijn, maar het zal niet het einde van de wereld betekenen,” zei hij.

De toespraak van Trump in Davos

Tijdens zijn ambtstermijn reisde president Trump twee keer naar Davos, in 2018 en 2020, om de bijeenkomsten van het WEF bij te wonen. In zijn keynote speech in 2020 benadrukte hij zijn protectionistische handelsbeleid en de positie van de Verenigde Staten als ‘s werelds grootste olie- en gasproducent.

President Donald Trump verlaat het Congrescentrum tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos op 21 januari 2020. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Hij uitte ook openlijk zijn scepticisme over klimaatverandering en richtte zich op wat hij “alarmisten” en “radicale socialisten” noemde.

“We moeten de eeuwige onheilsprofeten en hun voorspellingen van de apocalyps aan de kant schuiven. Zij zijn de erfgenamen van de dwaze waarzeggers van vroeger,” zei president Trump.

Hij ging verder met het benadrukken van historische voorbeelden van foutieve voorspellingen, zoals de overbevolkingscrisis in de jaren zestig, de massale hongersnood in de jaren zeventig en het voorspelde einde van de olie in de jaren negentig. Hij karakteriseerde deze onjuiste voorspellingen als het werk van “alarmisten” die meedogenloos uit zijn op macht.

“Deze paniekzaaiers eisen altijd hetzelfde: absolute macht om elk aspect van ons leven te domineren, transformeren en controleren,” zei hij. “We zullen nooit toestaan dat radicale socialisten onze economie vernietigen, ons land te gronde richten of onze vrijheid wegnemen.

Zijn toespraak lokte gemengde reacties uit, maar hij maakte vooral een deel van de elite razend, in het bijzonder Klaus Schwab, de oprichter en uitvoerend voorzitter van het forum.

WEF onder vuur

De heer Schwab, een Duitse econoom en professor, richtte het WEF op in 1971 met als doel het bevorderen van ‘stakeholderkapitalisme’, dat bepleit dat bedrijven de belangen dienen van iedereen die er belang bij heeft in plaats van zich alleen te richten op aandeelhouders.

In de loop der jaren is het WEF uitgegroeid tot een wereldwijd erkend forum voor dialoog. Het richt zich op kwesties die het beschouwt als dringende mondiale uitdagingen – zoals de zogenaamde klimaatcrisis, armoede, ongelijkheid in rijkdom, voedselveiligheid en pandemieën – en brengt de publieke en private sector samen.

Vandaag ben ik hier om jullie te vertellen dat de Westerse wereld in gevaar is.
Argentijnse president Javier Milei

In de afgelopen jaren kreeg het forum echter steeds meer kritiek te verduren en werden er vragen gesteld over het nut van de debatten om de problemen van gewone mensen op te lossen.

Het klimaat is een prominent onderwerp in Davos en het gebruik van privéjets door de deelnemers heeft beschuldigingen van hypocrisie opgeleverd. Ook het uitnodigen van personen met een twijfelachtige reputatie op het gebied van mensenrechten heeft twijfels opgeroepen over de geloofwaardigheid van het forum.

De Argentijnse president Javier Milei wordt omringd door de media na zijn toespraak op het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, op 17 januari 2024. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

De president van Argentinië, Javier Milei, koos ervoor om met een commerciële vlucht naar Davos te reizen om aan de top deel te nemen, waar hij in zijn speech openlijk kritiek uitte op de “socialistische” agenda van het hele evenement.

“Vandaag ben ik hier om jullie te vertellen dat de Westerse wereld in gevaar is. En het is in gevaar omdat degenen die geacht worden de waarden van het Westen te verdedigen, gecoöpteerd worden door een visie op de wereld die onverbiddelijk leidt tot socialisme en daarmee tot armoede,” vertelde de nieuw gekozen libertaire president in Davos op 17 januari.

Kevin Roberts, voorzitter van The Heritage Foundation, een in Washington gevestigde conservatieve denktank, bekritiseerde ook de agenda van het forum tijdens een paneldiscussie in Davos op 18 januari en riep een eventuele toekomstige Republikeinse regering op om alle voorstellen van het WEF te verwerpen.

“De reden dat ik hier in Davos ben, is om uit te leggen aan de mensen hier aanwezig en diegenen die meekijken, met alle respect, maar dat jullie deel uitmaken van het probleem,” zei hij.

Roberts verdedigde de voormalige Amerikaanse president en stelde dat de mondiale elites de gemiddelde burger verkeerd hebben geïnformeerd over zaken als illegale immigratie, het klimaat en openbare veiligheid.

Na Iowa

De uitslag van de Republikeinse verkiezingsuitslag in Iowa op 15 januari was nauwelijks onverwacht, maar trok toch veel aandacht, zowel in de Verenigde Staten als wereldwijd.

Aanhangers van voormalig president Donald Trump tijdens een verkiezingsfeest in Des Moines, Iowa, op 15 januari 2024. (Jim Watson/AFP via Getty Images)

“Trump behaalde een historische en beslissende overwinning in de Iowa voorverkiezingen, en brak records voor de grootste overwinningsmarge van een Republikeinse kandidaat,” zei O’Connell. “De race werd al amper een half uur na het begin van het stemmen uitgeroepen, wat de kracht van zijn overwinning benadrukt.”

Voormalig Vice President Al Gore waarschuwde echter tegen het overdrijven van het belang van de Iowa stemming. Gore, die in 2000 nipt het presidentschap misliep, benadrukte de mogelijkheid van verrassingen in deze verkiezingen.

“Er zijn zoveel voorbeelden geweest – de laatste keer in 2016 toen Ted Cruz de Iowa voorverkiezing won en toch maakte het helemaal niets uit. We hebben ook nog anderen de Iowa voorverkiezingen zien winnen aan Republikeinse kant om vervolgens gewoon te verdwijnen,” vertelde hij Bloomberg in Davos.

“Iets zegt me dat dit een jaar van grote verrassingen kan worden. Ik hoop dat dit het geval is, want ik wil niet dat hij opnieuw genomineerd en herkozen wordt,” zei Gore.

De heer Seitchik voorspelde dat een overwinning van president Trump in New Hampshire op 23 januari, ongeacht de marge, een beslissende uitslag zou zijn.

Gezien de verschillen in kiezersdemografie tussen New Hampshire en Iowa, zou het winnen van beide kritieke staten “de realiteit bevestigen dat hij de volledige controle heeft over de Republikeinse Partij,” zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (24 januari 2024): Davos Elites See Potential Return of Trump as Threat to Global Order

Oproep aan VN voor oprichting internationaal tribunaal om gedwongen orgaanoogst door CCP te onderzoeken

Een coalitie van 110 wetgevers, artsen, academici en NGO’s roept de Verenigde Naties op om een internationaal straftribunaal op te richten om de misdaden van gedwongen orgaanoogst in China te onderzoeken.

Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) deed de oproep naar aanleiding van de evaluatie van de mensenrechten in China door de V.N. op 23 januari. Het is de eerste beoordeling van China sinds 2018.

Het “Universal Periodic Review” is een peer review mechanisme dat in 2006 werd opgericht naast de oprichting van de VN Mensenrechtenraad. Alle 193 VN-lidstaten worden om de vier tot vijf jaar onderworpen aan een dergelijke beoordeling, uitgevoerd door de 47 leden van de VN-Mensenrechtenraad samen met elke geïnteresseerde VN-lidstaat.

Deze evaluatie door de V.N. “dient om misbruiken aan de kaak te stellen en de mensenrechten en de rechtsstaat te verstevigen,” zei DAFOH in een verklaring. “Het dient niet om een veilig onderkomen te bieden aan overtreders van deze basisrechten.”

Terwijl een onnoemelijk aantal gewetensgevangenen – voornamelijk gedetineerde beoefenaars van de geloofsgroep Falun Gong, volgens een onderzoek van het China Tribunaal – sterven onder de door de Chinese Communistische Partij (CCP) gesanctioneerde misdaden van gedwongen orgaanoogst, kan de oorverdovende stilte rondom deze kwestie de daders alleen maar aanmoedigen om “hun repressieve acties uit te breiden tot voorbij hun eigen grenzen,” waarschuwde DAFOH, erop wijzend dat veel Westerse instellingen – zoals universitaire ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en andere medische instellingen – “er impliciet mee hebben ingestemd om wettelijke en ethische normen op te offeren om met China samen te werken bij het uitvoeren van deze massamoorden.”

De vervolging van Falun Gong door de CCP – een spirituele praktijk die haar volgelingen aanmoedigt om te leven volgens de principes van waarachtigheid, medeleven en tolerantie – heeft tientallen miljoenen Chinezen tot doelwit gemaakt van een door de staat gesanctioneerde gedwongen orgaanoogst. De enorme voorraad organen die onder dwang worden weggenomen bij Chinese opgesloten dissidenten, heeft het land veranderd in een topbestemming voor het internationaal transplantatietoerisme. Chinese ziekenhuizen bieden vaak extreem korte wachttijden aan voor het matchen van transplantatieorganen; veel sneller dan wat kan worden aangeboden in ontwikkelde landen met gevestigde orgaandonatiesystemen die waarde hechten aan ethische normen en waarden.

“Het gedwongen oogsten van organen lijkt misschien ver weg voor degenen onder ons in het vrije westen, maar het zou zeer dichtbij kunnen komen als wij, of onze familieleden plots een orgaantransplantatie nodig zouden hebben,” zei DAFOH.

DAFOH drong er tijdens de V.N. vergadering van 23 januari bij alle lidstaten van de V.N. op aan om “China’s staat van dienst op het gebied van mensenrechten op een kritische en moedige manier in twijfel te trekken”.

De doktersvereniging riep ook op tot de aanstelling van een speciale VN-rapporteur, een persoon die namens de V.N. werkt binnen mechanismen van “speciale procedures“, om de berichten over gedwongen orgaanoogst bij levende gewetensgevangenen in China op te helderen.

Edward McMillan-Scott, die van 2004 tot 2014 gedurende vier termijnen vicevoorzitter van het Europees Parlement was, herinnerde zich hoe hij tijdens zijn missiereis naar China in 2006 gechoqueerd was toen hij hoorde dat dergelijke wantoestanden in het echt zouden plaatsvinden.

In mei 2006 ontmoette hij Cao Dong, een Falun Gong beoefenaar die in China in de gevangenis had gezeten voor het beoefenen van Falun Gong, en die hem vertelde over zijn beste vriend die tijdens zijn opsluiting plots verdwenen was uit zijn gevangeniscel. Dhr. Cao vertelde dat hij later het lichaam van zijn vriend in het mortuarium van de gevangenis had gezien, met gaten waar zijn vitale organen waren verwijderd, zei dhr. McMillan-Scott op 22 januari tijdens een bijeenkomst in de Verenigde Naties, georganiseerd door CAP Freedom of Conscience, een Europese groep die opkomt voor de rechten van mensen, en die fungeert als raadgever binnen de Verenigde Naties.

Dhr. Cao werd opnieuw gevangengenomen voor zijn geheime ontmoeting met McMillan-Scott in Peking. Tot op heden heeft McMillan-Scott niet kunnen achterhalen wat er sindsdien met Cao is gebeurd, vertelde hij aan The Epoch Times. Later ontmoette hij nog meer Falun Gong beoefenaars die China waren ontvlucht na hun gevangenschap.

“Er waren gewoonweg letterlijk honderden mensen die allemaal hetzelfde verhaal vertelden,” zei hij. “Het is onmogelijk om zo’n consistente reeks bewijzen over zo’n lange periode naast je neer te leggen.”

Tijd om ruggengraat te tonen

In de loop der jaren zijn er onderzoeksrapporten en getuigen van gedwongen orgaanoogsten in China opgedoken, die allemaal wijzen op de ernst van de misbruiken door de CCP.

In 2019 concludeerde het in Londen gevestigde China Tribunaal dat gedwongen orgaanoogst in China al jaren “op grote schaal” plaatsvindt, waarbij Falun Gong beoefenaars de “belangrijkste bron” van  de buitgemaakte organen zijn.

Een onderzoek dat in 2022 werd gepubliceerd in het American Journal of Transplantation wees op 71 Chinese publicaties over orgaantransplantaties waarin artsen harten en longen van mensen hadden geoogst voor transplantatie zonder eerst tests uit te voeren om hersendood vast te stellen, waaruit bleek dat patiënten werden gedood voor hun organen.

Katrina Lantos Swett, voorzitter van de Lantos Foundation for Human Rights and Justice en dochter van een overlevende van de Holocaust, drong er bij de VN Mensenrechtenraad op aan om de CCP te confronteren met het gedwongen oogsten van organen, wat zij beschreef als “een van de ernstigste en meest verachtelijke mensenrechtenschendingen in de wereld van vandaag.”

“De tijd is aangebroken om onze ruggengraat te tonen,” zei ze in een vooraf opgenomen toespraak tot de conferentie, waarbij ze opmerkte dat het haar hoop was, en die van miljoenen mensen over de hele wereld, dat tijdens de herziening door de V.N. het Chinese regime ter verantwoording zou worden geroepen voor “deze afschuwelijke praktijk.”

Lord Philip Hunt of Kings Heath, die net als dhr. McMillan-Scott en mevr. Lantos Swett de gezamenlijke brief van DAFOH heeft ondertekend, wees op de impact van de bevindingen van het China Tribunaal en benadrukte het belang van een internationaal vervolgtribunaal.

Het voordeel van een “zeer krachtige, objectieve, onpartijdige beoordeling van het bewijsmateriaal” door een internationaal forum is dat “je het belang ervan niet kunt onderschatten”, vertelde hij aan The Epoch Times.

Peking heeft naar verluidt in de aanloop naar de bijeenkomst in Genève op 23 januari memo’s naar buitenlandse gezanten gestuurd en bij niet-westerse landen gelobbyd om de mensenrechtensituatie in China te ‘prijzen’.

“Ik denk dat het laat zien dat China het nodig vindt om te reageren op de kritiek die is geuit,” zei het Britse parlementslid. “Mijn rol en de rol van collega-parlementariërs is om deze zaak onder de aandacht van het publiek te houden. Het is om te proberen ervoor te zorgen dat het bewijsmateriaal zo efficiënt mogelijk wordt verzameld.”

Het Europees Parlement heeft onlangs een resolutie aangenomen waarin het de vervolging van Falun Gong veroordeelt en oproept tot een onderzoek naar de bijna 25 jaar durende vervolgingscampagne, zodat de daders ter verantwoording kunnen worden geroepen.

De heer Hunt, die de aanzet gaf tot een wet die Britse onderdanen verbiedt deel te nemen aan orgaantransplantatietoerisme, zei dat hij blij was dat meer landen zich zorgen maken over deze “weerzinwekkende praktijken”.

“Hoe meer internationale bezorgdheid er ontstaat en hoe meer landen gerichte wetten aannemen, hoe beter het is”, zei hij.

“Denk aan de arme mensen die getroffen zijn. … We moeten echt een einde maken aan deze verschrikkelijke praktijken.”

Dhr. McMillan-Scott benadrukte dat “het onmogelijk is om ‘te veel’ te doen” in deze kwestie. Hij steunde de boycot door de Europese leiders van de Olympische Spelen van Peking in 2008 vanwege de onderdrukking van de mensenrechten door het regime.

“Ik heb een rol gespeeld in het opstarten van het proces en ik ben blij dat het wordt voortgezet. Het is hard nodig,” zei hij.

De kwestie is persoonlijk voor de Duitser Ding Lebin. Zijn vader, de Chinese theeboer Ding Yuande, werd vorig jaar zonder arrestatiebevel in China gearresteerd vanwege zijn geloof in Falun Gong en voor drie jaar naar de gevangenis gestuurd. De zaak werd ook aangehaald in de EU-resolutie.

“Elke milliseconde is te lang,” zei hij tijdens het evenement, “want dit is een haast ongelooflijk onrecht.”

Frank Fang heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 januari 2024): 100-Strong Coalition Presses UN to Establish International Criminal Tribunal for CCP’s Forced Organ Harvesting

Traditionele schildertechnieken in de schijnwerpers tijdens NTD-wedstrijd

NEW YORK – Al eeuwenlang verliest de kunst haar tradities. Maar nu treedt een groeiend aantal kunstenaars terug op de voorgrond om de grote kunst nieuw leven in te blazen. Sinds 2008 staat de NTD International Figure Painting Competition (NIFPC) voor een terugkeer naar het traditionele schilderen met olieverf.

De NIFPC maakt deel uit van een reeks internationale kunst- en cultuurevenementen van NTD. Het is een wedstrijd die de traditionele schildertechnieken terug in ere hersteld. De missie van de wedstrijd is “het promoten van de pure schoonheid, pure goedheid en pure authenticiteit van traditionele olieverfschilderijen”, waardoor de eeuwenoude realistische schildertraditie nieuw leven wordt ingeblazen.

Dit jaar ontving de wedstrijd honderden inzendingen met een breed scala aan onderwerpen, waaronder zelfportretten, familiebijeenkomsten, redding, verdoemenis en religieuze vervolging. De jury selecteerde meer dan 50 finalisten uit zo’n 20 landen. Ze beoordeelden niet alleen de technische vaardigheden van de kunstenaars; ze keken ook of de figuurschilderijen zuiverheid, schoonheid en gerechtigheid uitstraalden om de mensheid te leiden en te verheffen.

Hoofdprijs

Juryvoorzitter en gerenommeerd beeldhouwer Kunlun Zhang legde in het voorwoord van het tentoonstellingsalbum uit waarom niemand dit jaar de gouden medaille won. “De gouden medaille van deze wedstrijd zal het helderste punt zijn in de geschiedenis van de menselijke kunstontwikkeling [en] moet daarom aan de hoogste normen voldoen,” schreef hij. “[De winnaar] moet een perfecte combinatie zijn van positieve inhoud en superieure techniek. Als geen enkel werk aan zulke hoge eisen voldoet, wordt de gouden medaille liever niet uitgereikt.”

Op 18 januari werden de prijswinnaars bekendgemaakt in de Salmagundi Club in hartje New York. Zilver is de hoofdprijs dit jaar en is toegekend aan drie kunstenaars: Hung-Yu Chen uit Taiwan, Yuan Li uit Japan en Shao-Han Tsai uit Taiwan, voor hun gezamenlijke werk, het drieluik “De oneindige genade van Boeddha”.

Het met zilver bekroonde werk “De oneindige genade van Boeddha”, een drieluik door (L-R) Hung-Yu Chen uit Taiwan, Yuan Li uit Japan en Shao-Han Tsai uit Taiwan. Olieverf op doek; (L paneel) 273 cm bij 144 cm; (C paneel) 272 cm bij 190 cm; en (R paneel) 273 cm bij 144 cm. (Ruby Bui/De Epoch Times)

Dhr. Yuan Li maakte het drieluik samen met twee van zijn studenten, mevr. Chen en dhr. Tsai. Dhr. Li schilderde het centrale paneel, dat laat zien hoe het mededogen van de Schepper redding zal brengen aan iedereen in de eindtijd.

Het middenpaneel van “De oneindige genade van Boeddha” door Yuan Li uit Japan. (NTD Internationale Figure Schilderwedstrijd)

Het drieluik presenteert een verhaal over het laatste oordeel dat in veel culturen weerklank vindt. “Met dit schilderij hopen we de boodschap over te brengen dat elk leven de wens heeft om terug te keren naar de hemel,” zei mevr. Chen, die het linkerpaneel schilderde. Haar schilderij laat zien hoe degenen die hun inborst cultiveren door middel van Falun Dafa, en die zichzelf bevrijden van hun aardse gehechtheden, zullen kunnen opstijgen naar de hemel. Falun Dafa is een traditioneel pad voor zelfcultivatie waarbij de beoefenaars leven volgens de principes van waarheid, mededogen en verdraagzaamheid en daarnaast vijf meditatieve oefeningen doen.

Mevr. Chen begon haar schildertechniek aan te scherpen toen ze op de middelbare school zat als student van dhr. Li. Ze zei dat ze geïnspireerd was door de renaissancekunstenaar Giovanni Battista Tiepolo en door schilderijen van oosterse goden en wezens uit de grotten van Dunhuang in China.

Over het ontvangen van deze prijs zei mevr. Chen: “Ik ben erg ontroerd en verrast. Toen ik de medaille ontving, had ik het gevoel alsof ik het gewicht draag van de missie om de traditionele schilderkunst voort te zetten.”

Het linkerpaneel van “De oneindige genade van Boeddha” door Hung-Yu Chen uit Taiwan. (NTD Internationale Figure Schilderwedstrijd)

Op het rechterpaneel heeft dhr. Tsai de Grote Falun afgebeeld, het symbool van Falun Dafa, dat door het hele universum schijnt. Bovenaan staan Boeddha’s in de hemelen en onderaan vallen corrupte goden en kwade geesten naar hun demonische ondergang in de afgrond van de hel.

Dhr. Tsai gaf een hint naar de monumentale kunst van de grote meesters uit de Renaissance en liet zich inspireren door zijn verlangen om grootschalige schilderijen na te bootsen, zoals plafondfresco’s, drieluiken van Rubens en het “Laatste Oordeel” van Michelangelo.

“Ik hoopte iets te creëren dat even imposant was als die werken van toen, maar dan in onze hedendaagse tijd,” zei hij.

Het rechterpaneel van “De oneindige genade van Boeddha” door Shao-Han Tsai uit Taiwan. (NTD Internationale Figure Schilderwedstrijd)

Dhr. Tsai zei dat hij met zijn kunst een belangrijke boodschap wil overbrengen. “Ik hoop mensen eraan te herinneren dat er in onze wereld externe krachten zijn die achter de schermen opereren, en dat er goede krachten en kwade krachten zijn. Misschien is er in hogere dimensies een strijd gaande tussen goed en kwaad.”

Over het ontvangen van de prijs zei Tsai: “Ik heb nog een lange weg te gaan, dus dit is een ongelooflijke opsteker. Ik aanzie het als een aanmoediging voor mijn groeiproces [als kunstenaar].”

Bronzen prijzen

Vijf kunstenaars wonnen dit jaar een bronzen prijs.

Het met brons bekroonde werk “Origin” van Pablo Josué Roque Almanza uit Peru. Olieverf op canvas; 219 cm bij 149 cm. (NTD Internationale Figure Schilderwedstrijd)

De autodidactische Peruaanse schilder Pablo Josué Roque Almanza beeldt graag tradities en cultuur uit de Andes uit. Bij de vorige wedstrijd won zijn werk “Between Generations”, dat een Andesman uitbeeldt die het land gaat bewerken, de prijs voor menselijkheid en cultuur.

Dit jaar won hij een bronzen prijs voor “Origin”, dat de orale folklore “The Legend of Lake Titicaca” (ook wel “The Legend of Manco Cápac and Mama Ocllo” genoemd) uitbeeldt over de oorsprong van de Inca-beschaving. Volgens de legende stichtte God Inti (de zon) de beschaving door zijn kinderen, Mano Cápac en Mama Ocllo, te scheppen uit het schuim van het Titicacameer. Hij gaf hen een gouden staf en zei hen een grote stad te stichten waar de staf zachtjes in de grond zakte. Zo ontstond Cusco, de hoofdstad van de Inca’s.

Dhr. Almanza vond inspiratie in klassieke en academische kunststijlen en hij hoopt de cultuur van de Andes te kunnen blijven verspreiden naar toekomstige generaties.

Het met brons bekroonde werk “Badtijd” van Clodoaldo Geovani Martins uit Brazilië. Olieverf op canvas; 91 cm bij 102 cm. (NTD Internationale Figure Schilderwedstrijd)

De Braziliaanse kunstenaar Clodoaldo Geovani Martins is gespecialiseerd in het schilderen van rustieke taferelen. Hij maakt er een gewoonte van om scènes vast te leggen en ze te bewaren voor toekomstige composities.

In de vorige competitie won hij een prijs voor menselijkheid en cultuur met zijn schilderij “Milena’s Poultry”, waarop zijn spelende dochter staat afgebeeld.

Met het vastleggen van een ander speels moment in “Badtijd” won hij een bronzen prijs in de wedstrijd van dit jaar. De dochter van dhr. Martins en haar neefjes en nichtjes die met een puppy speelden, inspireerden hem om een soortgelijke scène met puppy’s op een boerderij na te maken. “Ik zag deze omgeving, de eenvoudige rustieke omgeving, en het is iets dat me altijd heeft aangetrokken,” zei hij.

In het schilderij geeft hij de rook van het vuur en het zonlicht dat op het dak valt goed weer. Dit en andere details, zoals scheuren in de muur en het kapotte dak, zijn volgens hem elementen die veel aandacht trekken.

Clodoaldo Martins uit Brazilië met zijn met brons bekroonde werk “Badtijd”. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Dhr. Martins hoopt dat anderen zijn kunst net zo mooi vinden als het hem plezier doet om het te schilderen. “Het is fijn om een kleine bijdrage te leveren met mijn werk, al is het maar een klein beetje,” zei hij.

“Het belangrijkste is om goede boodschappen te brengen, een verhaal dat mensen goede energie geeft.”

Over het winnen van de bronzen prijs zei hij: “Het is een eer voor me om weer deel te nemen aan deze wedstrijd, die zo prestigieus en belangrijk is en zo erkend wordt over de hele wereld.”

Het met brons bekroonde werk “Jenna’s vreugde” van Adam Clague uit de Verenigde Staten. Olieverf op canvas; 76 cm bij 61 cm. (NTD Internationale Figure Schilderwedstrijd)

Het met brons bekroonde schilderij “Jenna’s vreugde” van Adam Clague uit Kansas City werd gemaakt in opdracht van een gezin uit Ohio, dat zijn schilderijen in een plaatselijke galerie had gezien. De ouders van Jenna wilden een portret van hun dochter, dus bezocht de heer Clague hen thuis om schetsen te maken en foto’s te nemen voordat hij terugkeerde naar zijn studio.

Jenna’s moeder wilde dat het portret de blije uitdrukking van haar dochter zou laten zien nadat ze vergeven was voor slecht gedrag, net zoals christenen vergeven worden door Jezus. “Dat was de test die ik als kunstenaar moest doorstaan… en het was erg ontmoedigend,” zei Clague.

Het hing allemaal af van zijn vaardigheid. “Ik heb geen tube verf met ‘vreugde’,” zei hij.

Hij besteedde veel zorg aan de algehele compositie en gebruikte kleur en lijn om de figuur van het kind weer te geven dat naar de zonovergoten achtertuin rende. Perspectieflijnen van het huis en de trap, evenals het gebladerte, leiden het oog op natuurlijke wijze naar de hoofdfiguur. Jenna’s witte jurk wordt opgehelderd door het lichte voetpad en de heldere hemel.

De heer Clague zegt dat de familie erg blij was met het portret, en hij was dubbel zo blij dat zijn schilderij werd bekroond met een prijs in NTD’s wedstrijd.

Het met brons bekroonde werk “De Heropleving” van Tien-Cheng Wu uit Taiwan. Olieverf op canvas; 209 cm bij 110 cm. (NTD Internationale Figure Schilderwedstrijd)

Het schilderij “De Heropleving” van de Taiwanese kunstenaar Tien-Cheng Wu toont een meisje dat de tweede meditatieve oefening van de spirituele beoefening Falun Dafa doet. Het meisje staat in een bos te midden van de levendige bomen en het gras, die de positiviteit weerspiegelen die ze uitstraalt terwijl ze oefent.

Het met brons bekroonde werk “Vivian” van John Darley uit de Verenigde Staten. Olieverf op linnen (NTD Internationale Figurenwedstrijd)

De Amerikaanse kunstenaar John Darley schildert graag de mensen en landschappen van het Amerikaanse Westen, waar hij woont. Hij won de bronzen prijs voor dit schilderij “Vivian”, waarvan hij zegt dat het een opdracht was van de familie van de jongedame. Vivian’s sterke pose die haar leeftijd verraadt, terwijl ze nabij haar familiehuis met de bergen op de achtergrond staat, weerspiegelt de indruk die de heer Darley had van het meisje, van wie hij vond dat ze een jong persoon met een sterk karakter en visie was. “Ik wilde dat naar voren brengen, dat vertrouwen en die hoop voor de toekomst laten zien,” zei hij.

Hij voegde de bergen op de achtergrond toe omdat ze “aanvoelden als een plaats van kracht en bescherming, een plaats waar je … je leven kon leiden zonder bang te hoeven zijn dat iemand je iets anders zou vertellen.”

De inzending van de heer Darley in de vorige wedstrijd, getiteld “Grootvader”, verdiende een eervolle vermelding. Maar beide vereisen “een immense hoeveelheid aandacht.”

Vreemd genoeg zegt de heer Darley dat hij weet dat hij op de goede weg is met een schilderij als hij het licht in zijn atelier uitdoet om zijn kunstwerk te bekijken. “En er komt een gloeiend gevoel vanaf – een soort glinstering.”

Het ontvangen van de NTD-prijs betekende veel voor de kunstenaar. “Als iemand je werk waardeert en je een prijs geeft, vooral een geldelijke prijs, dan is dat echt een extra stimulans om door te gaan met schilderen”, zei hij.

John Darley uit de Verenigde Staten met zijn met brons bekroonde portret “Vivian”. Op de website van de heer Darley staat dat hij geïnspireerd is door het meesterschap van Michelangelo en de sentimentele schoonheid van Bouguereau. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Tijdens de openingsceremonie legde juryvoorzitter de heer Zhang uit: “Alle schilders die deze traditionele rechtschapen … kunst maken, kwamen naar de wereld met een missie. … We zijn hier om de mensheid te redden met onze kunst. We zijn hier om de mensheid te verheffen met onze kunst.”

Winnaars

Zilveren prijzen: Drieluik “De oneindige genade van Boeddha” door Hung-Yu Chen uit Taiwan, Yuan Li uit Japan en Shao-Han Tsai uit Taiwan.

Bronzen prijzen: “Jenna’s vreugde” van Adam Clague uit de Verenigde Staten, “Vivian” van John Darley uit de Verenigde Staten, “Badtijd” van Clodoaldo Geovani Martins uit Brazilië, “Oorsprong” van Pablo Josué Roque Almanza uit Peru, “De heropleving” van Tien-Ching Wu uit Taiwan.

Uitmuntende techniek: “Alexandra” van Sandra Kuck uit de Verenigde Staten, “Een zelfportret met een parel” van Alessandra Marrucchi uit Italië, “Openbaring” van Lauren Tilden uit de Verenigde Staten, “Zorgen (zelfportret)” van Phillippe Lhuillier uit Frankrijk, “Vliegende Apsara’s in het Gouden Tijdperk” van Hao Zeng uit China, “Thom” van Nard Kwast uit Nederland.

Opmerkelijke jongeren: “Genadige bemoediging” door Yu Hsuan Lin uit Taiwan, “Tiananmenplein na de regen” Jui-Hsiang Shao uit Taiwan

Diepgaande geesteswetenschappen: “Kiezen voor geweten temidden van politieke onrust” door Shi-Ju Chiang uit Taiwan

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 januari 2024): Traditional Figure Painting Takes the Spotlight at NTD Competition

Zes jaar geleden ben ik gestopt met sociale media, ik was niet voorbereid op wat er zou komen

Er is mij verteld dat ik een eenhoorn ben: een 27-jarige zonder sociale media-accounts. Ik voel me meer een paard waar de mensen zelf een hoorn op zetten waarna ze zeggen: “Wat? Dit is onmogelijk!” Geen sociale media gebruiken gaat jammer genoeg geheel in tegen onze huidige cultureel. Maar het is niet onmogelijk. Ik ben er ongeveer zes jaar geleden mee gestopt en ik zou voor geen geld van de wereld terug inloggen.

Voor de auteur waren de likes op sociale media het niet waard. (Andriy Onufriyenko/Moment/Getty Images)

De eerste detox

Het begon allemaal met tijdens de vastenperiode in mijn laatste studiejaar. Als katholiek volg ik de 40-daagse periode van vasten die voorafgaat aan Pasen en waarin je goede gewoonten kiest om te verbeteren en slechte gewoonten om te verminderen. Dat jaar besloot ik om te stoppen met sociale media. Ik beschouwde mezelf als een lage tot gemiddelde gebruiker, maar toch was ik een regelmatige gebruiker. Ik keek dagelijks op Instagram en Facebook: scrollen, liken en reageren. Ik had ze gelinkt om ze tegelijkertijd te posten en deed dat af en toe – niet vaak en ook niet zelden. Ik dacht dat me onthouden van sociale media vervelend zou zijn, maar niet echt moeilijk, en ik verwijderde de apps van mijn telefoon.

Ik was me totaal niet bewust van de verslavende haken die al aan me vastzaten.

Ik was een paar dagen bezig met vasten en ik zat in mijn studentenkamer. Mijn bed was bedekt met hand-outs en boeken terwijl ik werkte aan een van de vele papers met een naderende deadline. Ik was in een productieve bui toen mijn hand plotseling mijn telefoon pakte, het scherm ontgrendelde en ik naar de lege map staarde waar mijn Instagram-app had gezeten. Het was beangstigend: Er werd onbewust een moment van verveling geregistreerd in mijn hersenen, en mijn lichaam had de app al geopend.

Op dat moment realiseerde ik me hoezeer sociale media me in hun greep hielden, ook al had ik mezelf als redelijk afstandelijk beschouwd. Echt, de accounts van mijn telefoon halen was de enige manier om te voorkomen dat ik mijn profielen zou checken; niet zozeer omdat de verleiding groot was, maar omdat mijn reflexen om de apps tevoorschijn te halen gewoonweg te snel waren.

(Ink Drop/Shutterstock)

De vastentijd kwam en ging, net als Pasen, en aan het einde van de vastentijd had ik minder problemen, minder ergernissen en meer geluk zonder sociale media. Door niet meer deel te nemen aan de virtuele wereld realiseerde ik me nog meer dat ik er liever geen deel meer van uitmaakte, dus besloot ik mijn handen er volledig en voor onbepaalde tijd van af te trekken. Het werd gewoon een kwestie van foto’s downloaden die ik wilde bewaren en de accounts deactiveren.

Mocht iemand sceptisch zijn over de manipulatie achter sociale mediaplatforms, probeer er dan maar eens vanaf te komen: Het is bijna onmogelijk om het te verwijderen. Geen van de stappen om een account te verwijderen was eenvoudig of gebruiksvriendelijk. Ik zocht in zijbalken en doorzocht instellingen voordat ik uiteindelijk hulp zocht bij Google om stapsgewijze instructies te vinden. Na het deactiveren garanderen Instagram en Facebook je dat de accounts pas na 30 dagen worden afgesloten voor het geval je ze toch opnieuw wilt activeren. Gedurende die tijd krijg je routinematige e-mails die je eraan herinneren dat je nog altijd terug kunt komen.

Weglopen van verveling

Mensen gebruiken sociale media om verschillende redenen. Wat ze zelden zeggen, maar wat ik meestal zie, is het gebruik om aan verveling te ontsnappen. De Amerikaanse auteur Walker Percy verbond ooit het Engelse woord voor verveling “boredom” met het Franse woord “bourrer”, wat “volproppen” betekent. Sinds ik dat gelezen heb, heb ik mijn kijk op verveling veranderd. Nu zie ik het als een poging om mijn bewustzijn vol te proppen of te vullen met om het even wat.

We gaan vaak naar sociale media om aan de verveling te ontsnappen, om ons vervolgens te realiseren dat we de leegte vullen met junkfood-entertainment. (Antonio Guillem/Shutterstock)

Net zoals eten een levensstijl is, is onze vrije tijd dat ook. Kijken naar absurd, dom entertainment als we willen ontspannen is net als junkfood eten: is het goed voor je? Nee. Maar af en toe kun je ervan genieten. Sociale media is alsof je een McDonald’s-franchise in huis hebt die je op je wenken bedient. Waarom moeilijk doen over het maken van een verse maaltijd als dat allemaal gratis en voor het oprapen ligt? Echt, ik geef mensen er geen ongelijk in; sociale media zijn ontworpen om je te lokken en te vangen in de afgrond van hersenloos scrollen.

Zonder sociale media moet ik, als ik iets zinloos en onbenulligs wil zien, online gaan en ernaar zoeken. Dat op zich is meestal al een afschrikmiddel om junkfood-entertainment te verkiezen boven het equivalent van een zelfgemaakte maaltijd. Waar ik mijn vrije tijd voor gebruik is oneindig veel beter dan toen ik nog sociale media gebruikte. Ik lees, bel oude vrienden of besteed tijd aan hobby’s.

Als je dit leest en denkt dat je geen vrije tijd hebt om te verspillen, dan kan ik je zeggen dat ik dat vroeger ook dacht. Maar sinds ik van deze platforms af ben, heb ik eigenlijk meer vrije tijd. Het hebben van een verslavende afleiding binnen handbereik brak mijn focus en zorgde ervoor dat mijn werk des te langer duurde. Zonder ben ik niet alleen productiever, maar heb ik ook meer vrije tijd. In plaats van elk vrij moment te besteden aan scrollen, bewaar ik het voor een langere tijdsperiode.

Verveling is waar ideeën worden geboren. Hoe langer ik weg ben van sociale media, hoe meer ik een voorstander word van rustmomenten: die korte momenten van stilte, van ruimte tussen de taken van het dagelijks leven die zo gemakkelijk worden opgeslokt door het scrollen van een telefoon. Het zijn de onbezongen helden van de menselijke natuur. We rennen ervoor weg, bestrijden ze en zijn er bang voor, maar we hebben ze nooit echt aanvaard. In een tijd waarin we voortdurend uit de echte wereld worden getrokken en in een virtuele wereld terecht komen, zijn rustmomenten momenten waarop je echt aanwezig kunt zijn.

Een creatieve blokkade

Een van de bezwaren tegen het verwijderen van Instagram was mijn angst om alle DIY en how-to posts die ik had opgeslagen kwijt te raken. Ik volgde kunstaccounts en sloeg creatieve technieken en gave ideeën op in een Instagram-map, om ze weg te stoppen voor de dag dat ik wat vrije tijd zou hebben om mijn schetsblok af te stoffen en mijn potloden onder hun spinnenwebben vandaan te halen. Maar ik heb die posts nooit echt gebruikt om iets te maken. Al die “inspiratie” bestond alleen in die map.

In plaats daarvan creëerde ik een wrede innerlijke beoordelaar die mijn kwaliteiten voortdurend vergeleek met wat ik online kon zien. In plaats van me te inspireren om nieuwe dingen te proberen in mijn hobby’s, werden sociale media een creatieve blokkade. Ik vergeleek mijn eigen vaardigheden met die van mensen met meer vaardigheden en voelde me al ontmoedigd voordat ik eraan was begonnen. Iedereen die ooit heeft geprobeerd iets te tekenen, kent de frustratie of het gevoel van mislukking als het er niet uit komt zoals je je had voorgesteld. Of in mijn geval, niet zoals de geperfectioneerde, gefilterde afbeelding die ik op mijn telefoonscherm zag.

Wat ik snel vergat op sociale media is dat ik altijd getuige was van het eindproduct. Ik zag niet de 50 keer dat de persoon het probeerde en faalde en het opnieuw probeerde. Ik zag de jaren niet dat die mensen hun hobby’s nastreefden en beoefenden. Ik zag niet dat alle tijd die ik besteedde aan het “opslaan van ideeën” voor een of ander dubbelzinnig toekomstig kunstproject, tijd was die ik had kunnen besteden aan het tekenen van een, in eerste instantie, slecht schilderij. In plaats van het voortdurend te vergelijken met het werk van iemand anders, had ik het opnieuw kunnen proberen en een tekening maken die niet zo slecht is. Zo wordt het dan hopelijk op een dag iets goed.

Mocht er ooit hard bewijs nodig zijn, ik heb schetsboeken en dagboeken bijgehouden vanaf mijn vijfde tot nu. De enige periode in mijn leven waarin er grote gaten in mijn dagboeken zitten of waarin ik mijn schetsboeken onaangeroerd heb gelaten, was de drie jaar dat ik op sociale media zat.

Tijd weg van sociale media kan worden besteed aan het ontwikkelen van nieuwe hobby’s, relaxen of oefeningen doen die je leuk vindt. (Getty Images)

Niet op de hoogte

Of ik het nu eens ben met sociale media of denk dat het een slechte zaak is, verandert niets aan het feit dat de rest van de wereld erop zit. Ik kan het uit mijn leven schrappen, maar in zekere zin schrap ik iedereen – nieuwssites, bedrijven, sociale kringen – die erop zit. Daardoor heb ik de neiging om niet op de hoogte te zijn. Op de hoogte blijven van nieuws, politiek of het sociale leven, is een keuze. Als ik deze dingen niet in gesprekken hoor, moet ik ze opzoeken. Hoewel dat nadelen heeft, vind ik het positieve nog steeds zwaarder doorwegen dan het negatieve.

Politiek gezien ben ik optimistischer over de toestand in de wereld dan vroeger. Dat is niet omdat ik mijn kop in het zand steek; ik lees het nieuws en luister naar politieke commentatoren. Maar het beheerst mijn leven niet. Voortdurend overspoeld worden door de tragedies en verschrikkingen van de wereld zal daar niets aan veranderen. Dat soort bewustzijn ontmoedigt en verbittert alleen maar. Een van de levensregels van Jordan Peterson is “Maak je bed op”. Toen ik op sociale media zat, was ik te druk bezig met rouwen om de onopgemaakte bedden van de wereld, zodat ik zelden uit bed kwam en mijn eigen bed zou opmaken.

In mijn sociale omgeving hoor ik dingen meestal als laatste. Maar voor mij was dat een van de belangrijkste redenen waarom ik zo klaar was met sociale media. Mensen hoeven niet elk klein detail van ieders persoonlijke leven te weten. Sociale media gingen oorspronkelijk over communicatie, maar ik merkte dat er online geen echte vriendschap werd gekweekt. Het gaat er meer om dat mensen een leven creëren waarvan ze willen dat anderen denken dat ze dat hebben. Dat soort onechte authenticiteit zat me altijd dwars en hoe ik ook probeerde om niet kritisch te zijn, het was te gemakkelijk om te oordelen op sociale media.

Ik heb gemerkt dat sociale media al mijn echte ontmoetingen met mensen verderft: Ik was al op de hoogte van updates over hun leven, had me geërgerd aan hun virtuele persoonlijkheid of aan allebei. Nu zie ik die mensen op een feestje, zonder dat ik weet wat er in hun leven gebeurt, en vind ik het leuk om met ze te praten.

Stoppen met sociale media kan ervoor zorgen dat je sociale interacties in het echte leven zinvoller zijn. (bernardbodo/iStock/Getty Images)

De afvoer ontstoppen

Er zullen altijd problemen zijn. Net als bij loodgieterswerk kun je er niet omheen dat er troep zal zijn. Sociale media de rug toekeren was voor mij als het ontstoppen van de afvoer. Toen ik dat eenmaal had gedaan, vroeg ik me af hoe ik überhaupt nog had kunnen functioneren. Er waren zoveel onnodige, door mezelf veroorzaakte problemen bijgekomen. Iedereen heeft moeilijke mensen in zijn leven en we moeten er allemaal mee leren omgaan. Waarom openen we dan in hemelsnaam onze telefoons en volgen we nog meer moeilijke mensen? We zijn allemaal terecht bezorgd en bang voor de richting die onze cultuur opgaat. Waarom stellen we onszelf dan regelmatig bloot aan het ergste aspect ervan? Kiezen voor goede dingen gaat niet vanzelf. Waarom maken we het makkelijker om voor slechte dingen te kiezen?

We doen deze dingen omdat sociale media verblindend zijn. Het leven is niet perfect, maar met sociale media kun je een perfect leven creëren of even ontsnappen. Je kunt je dopamine krijgen door onmiddellijke bevrediging en bevestiging. Het is snel, gemakkelijk en gemaakt om je een gevoel van voldoening te geven.

Maar het is niet echt. Niets ervan is echt. Hoe vaak ik dat ook tegen mezelf zei toen ik sociale media gebruikte, ik werd nog steeds meegezogen in het virtuele vacuüm en vergeleek mezelf en mijn leven met dat van anderen. Ik droeg die zware bagage van het documenteren van elk leuk moment met me mee. Als ik nu mensen getuige zie zijn van de schoonheid van een kathedraal, een kunstwerk, een lachend kind – allemaal door de cameralens van een smartphone – vraag ik me af waarom we onszelf dit aandoen. Sociale media is een vergif van ironie. We drinken het en houden onszelf voor de gek door de realiteit te negeren die we vervolgens virtueel proberen na te maken.

Mijn fotobibliotheek bevat zeer slecht gemaakte foto’s en ik weet niet meer wat de “trend” is. Maar de tijd dat ik mijn aandacht op iets kan vestigen is langer dan ooit geworden, ik zit altijd met mijn neus in een boek, ik teken weer, ik ben veel helderder in mijn hoofd en het belangrijkste is dat ik oefen in aandacht hebben voor de wereld, de mensen en de dingen om me heen.

Het leven is een prachtig geschenk. We hoeven het niet te simuleren. We moeten er gewoon terug instappen.

(Patchareeporn Sakoolchai/Moment/Getty Images)

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (20 januari 2024): I Quit Social Media 6 Years Ago, I Wasn’t Ready for What Came Next

China’s poging om buitenlandse investeerders aan te trekken in Davos mislukt

Nieuwsanalyse

De Chinese Communistische Partij (CCP) stuurde dit jaar een grote delegatie naar het World Economic Forum in een poging om buitenlandse investeringen aan te trekken om China’s kwakkelende economie te redden.

De CCP slaagde er echter niet in om afgevaardigden ervan te overtuigen dat haar economie een betrouwbare plek is om te investeren vanwege fundamentele structurele verschillen in de economieën van gecentraliseerde versus liberale, vrije marktsystemen, zoals experts aangaven.

De delegatie die door de CCP werd gestuurd naar de jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland, die plaatsvond van 15 tot 19 januari, was deze keer ongewoon groot, met 140 leden, onder leiding van regeringsleider Li Qiang, waaronder 10 ministers, economische en financiële topambtenaren en Chinese experts en ondernemers.

De Chinese economie blijft momenteel krimpen en kampt met meerdere structurele crises, zoals staatsschulden, een uiteenspattende vastgoedbubbel en een hoge werkloosheid.

Het extreem restrictieve “zero-COVID” beleid en de controlemaatregelen van de CCP tijdens de eerste drie jaar van de COVID-19 pandemie en de implementatie van een anti-spionage wet hebben een groot aantal buitenlandse investeerders en zakenmensen afgeschrikt. In het derde kwartaal van 2023 vond voor het eerst een netto-uitstroom van buitenlands kapitaal plaats, een trend die zich naar verwachting zal voortzetten.

In Davos promootte Li China echter nog steeds als een veilige investeringsbestemming.

In een zorgvuldig voorbereide toespraak op het forum deed Li enkele vage suggesties in de hoop “het vertrouwen met het Westen te herstellen en de economische samenwerking tussen China en het Westen te versterken”, waaronder macro-economische coördinatie, handhaving en eerbiediging van op China gerichte toeleveringsketens, meer internationale technische samenwerking en samenwerking op het gebied van groene doelen.

Li zei ook dat China zijn beloften nakomt. Toen de CCP in 2001 toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO), beloofde het land om binnen de 15 jaar grondig marktgeoriënteerde hervormingen door te voeren en zich op een wederzijdse manier open te stellen voor ontwikkelde landen. Maar na de eenzijdige openstelling van het Westen voor China profiteert de CCP echter van haar gesloten markt en gebruikt ze subsidies om staatsbedrijven uit te breiden, in plaats van haar markt open te stellen.

Het Westen is sceptisch

Het Westen is zijn toeleveringsketens nu op een ordelijke manier aan het weghalen uit China en investeert meer in democratische of bevriende landen zoals India, Vietnam en Mexico. Toch hoopt de CCP nog steeds op de terugkeer van buitenlands kapitaal.

Het kantoor van de lokaal opgerichte JPMorgan Chase Bank in Peking op 11 oktober 2007. (STR/AFP via Getty Images)

Op 16 januari had Li een ontmoeting met Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase, en andere bedrijfsleiders van Wall Street over het openstellen van China voor westerse financiële instellingen. Dimon vertelde de Amerikaanse media op 17 januari dat investeerders die naar China trekken, zich “een toch beetje zorgen” zouden moeten maken aangezien “de risico-rendementverhouding drastisch is veranderd”.

Het Westen heeft herhaaldelijk verklaard dat het nauwe economische relaties wil aangaan met gelijkgestemde democratische en vrije landen en de “risico’s wil afbouwen” van totalitaire tegenstanders zoals China. De steun van de CCP voor Rusland en Hamas is nog niet veranderd terwijl de CCP er aan de andere kant bij de internationale gemeenschap op aandringt om China te integreren in een bredere economie.

Li’s toespraak in Davos ging dit keer alleen over de economie en ging niet in op geopolitieke onderwerpen. Oekraïense functionarissen hebben aangegeven dat president Volodymyr Zelenskyy openstond voor een ontmoeting met CCP-functionarissen in Zwitserland, maar Li nam niet het initiatief om met Zelenskyy te praten. De buitenwereld aanziet dit als het laatste teken dat de CCP ervoor heeft gekozen om de kant van Rusland te blijven kiezen.

In tegenstelling tot Li, die alleen over economische zaken sprak, noemde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, “democratie” negen keer en “vrijheid” zes keer in haar 20 minuten durende toespraak in Davos.

“Onze bedrijven gedijen op vrijheid om te innoveren, te investeren en te concurreren. Maar vrijheid in het bedrijfsleven is afhankelijk van de vrijheid van onze politieke systemen,” zei ze. “Daarom geloof ik dat het onze gemeenschappelijke en blijvende plicht is om onze democratie te versterken en haar te beschermen tegen de risico’s en inmenging waarmee ze geconfronteerd wordt. We moeten meer dan ooit vertrouwen opbouwen en Europa is bereid daarbij een sleutelrol te spelen.”

G7-leiders, waaronder (met de klok mee van vooraan) voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, voorzitter van de Raad van de Europese Unie Charles Michel, premier van Italië Mario Draghi, premier van Canada Justin Trudeau, de Franse president Emanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Boris Johnson en premier van Japan Fumio Kishida, tijdens een dinersessie tijdens de G7-top in Schloss Elmau, Duitsland, op 26 juni 2022. (Stefan Rousseau – Pool/Getty Images)

Tijdens het Dallas Forum een jaar geleden stelde Von der Leyen voor het eerst het concept van ” de-risking in plaats van ontkoppeling ” voor om de industriële en economische strategie van de EU ten opzichte van China te herdefiniëren. Dit concept is sindsdien overgenomen door de Verenigde Staten en andere G7-landen.

In Davos herhaalde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de Amerikaanse steun voor de democratie in Taiwan.

“We feliciteerden de verkozen president, maar ook de bevolking van Taiwan met hun robuuste democratie en het grote voorbeeld dat die niet alleen voor de regio, maar voor de hele wereld is,” zei hij.

Blinken bekritiseerde ook de pogingen van de CCP om “druk uit te oefenen op Taiwan – economische druk, militaire druk, diplomatieke druk, isolatie – het heeft alleen maar de mensen versterkt die ze juist niet willen versterken”.

Li reageerde niet op de opmerkingen van Von der Leyen of Blinken.

CCP zet agressie voort

Song Guo-cheng, onderzoeker aan het International Relations Research Center van de Nationale Chengchi-universiteit van Taiwan, vertelde The Epoch Times dat de toespraken van Li in Davos dit jaar allemaal draaiden rond het uitzenden van SOS-signalen om hulp te vragen voor het redden van de economie van de CCP. Maar tegelijkertijd is de CCP niet gestopt met het doordrukken van haar ‘model’ in omstreden gebieden.

Hij wees erop dat terwijl Li wereldwijde geopolitieke conflicten wil vermijden, de CCP nog steeds tot aan de knieën in conflicten verwikkeld zit en deze zelfs heimelijk heeft aangewakkerd.

“De CCP erkent nog steeds niet dat Rusland Oekraïne is binnengevallen en heeft altijd aangedrongen op een hereniging met Taiwan door middel van geweld. Ze stelt een valse vrede voor tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas”, aldus Song.

“De westerse wereld ziet [de CCP] nu duidelijk voor wat ze is. Li Qiang probeerde de Westerse wereld te misleiden, maar de Westerse wereld trapt niet langer in de tactieken van de CCP.”

Yeh Yaoyuan, voorzitter Internationale Studies aan de Universiteit van St. Thomas, vertelde aan The Epoch Times dat de CCP in dit stadium zelf een investeringsdoel met een hoog risico is geworden.

“Het maakt niet uit of het contact unilateraal, bilateraal of multilateraal is, het kan grootschalige investeringen in China niet over de streep trekken,” zei hij.

Mannen aan het werk bij een complex van onafgewerkte appartementsgebouwen in de stad Xinzheng in Zhengzhou, provincie Henan, China, op 20 juni 2023. (Pedro PARDO / AFP)

“Ze moeten eerst de kern van de zaak oplossen. Er zou op zijn minst een transparant en open wettelijk proces moeten zijn, vooraleer we zelfs ook maar kunnen spreken over democratisering. Maar de Communistische Partij doet dat nog steeds niet en gaat nog verder achteruit.

“De Communistische Partij is bang dat wanneer de hele markt actief wordt, er veel privé-informatie zal ontstaan die niet gecontroleerd kan worden. Als je die probeert te controleren, wordt het geen normale concurrerende markt. De CCP is bang dat deze privé-informatie het regime van de CCP zal ondermijnen.”

Yeh zei dat de meeste economen voorspellen dat de economische groei in China zal blijven afnemen.

“Er is nu ongeveer 5 procent groei [zoals gerapporteerd door de CCP], daarna misschien 4 procent en dan gaan we naar 3 procent,” zei hij. “De situatie van grootschalige buitenlandse investeringen en economische groei die we hebben gezien in het verleden zou zich niet opnieuw mogen voordoen.”

Song Tang en Yi Ru hebben bijgedragen aan dit rapport.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 januari 2024): China’s Attempt at Davos to Attract Foreign Investors Falls Short: Experts

Na de opgave van DeSantis, zullen Trump en Haley het tegen elkaar opnemen voor de GOP-nominatie

Nikki Haley staat nu oog in oog met president Donald Trump in de Republikeinse voorverkiezing in New Hampshire nadat Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, gisteren de handdoek in de ring gooide.

De verkiezingsstrijd op 23 januari belooft een kritische test te worden voor Haley om de dominantie van president Trump in de race voor de presidentiële nominatie uit te dagen.

“Er is nu nog maar één man en één vrouw over,” zei Haley op 21 januari tegen haar aanhangers, verwijzend naar president Trump en haarzelf. “Er waren in het begin 14 kandidaten in deze race,” vervolgde ze. “Alle jongens liggen eruit, behalve deze. En de vraag is nu: ‘Wat wil je? Wil je meer van hetzelfde of wil je iets nieuws?'”

Verandering van momentum

Eind december leek Haley nog te stijgen in de peilingen voor New Hampshire, maar die stijging lijkt de laatste weken te zijn afgezwakt.

Een peiling van 15 januari door American Research Group, Inc. liet zien dat president Trump en Nikki Haley op 40 procent van elkaar stonden in de ‘Granite State’. Andere peilingen laten zien dat president Trump leidt met een marge van twee cijfers.

De meest recente peiling, gepubliceerd op 21 januari door CNN en de Universiteit van New Hampshire, toonde aan dat de Trump een voorsprong heeft op Haley van 11 procent.

Die peiling gaf ook aan dat 62 procent van de Republikeinse kiezers in New Hampshire die zouden gekozen hebben voor DeSantis, Trump als hun tweede keuze noemden. Ongeveer 30 procent gaf aan dat Haley hun tweede keuze was.

DeSantis, die in de peilingen op 6 procent stond, heeft president Trump gesteund.

De veranderende dynamiek van de race heeft ervoor gezorgd dat de campagne van Haley de verwachtingen over de uitslag van de voorverkiezingen heeft getemperd.

Chris Sununu, de gouverneur van New Hampshire, die agressief campagne heeft gevoerd voor Haley, voorspelde in december dat ze de race zou winnen.

“Het is een absolute overwinning,” zei Sununu in een interview met ABC News op 17 december. “Ze gaat winnen met een aardverschuiving,” voegde hij eraan toe.

De heer Sununu wijzigde die voorspelling in een interview met “Nightline” op 17 januari en zei dat een sterke tweede plaats nu het doel was.

“Dat is de enige verwachting die we ooit hebben uitgesproken,” zei hij. “Het feit dat ze hem uitdaagt om in deze staat te winnen, is iets wat niemand in de media ooit voor mogelijk had gehouden. Het maakt iedereen echt enthousiast.”

“Ik bedoel, dat is een behoorlijke berg om te beklimmen, maar het kan gedaan worden,” voegde hij eraan toe.

De onderlinge strijd

Nikki Haley spreekt in Derry, New Hampshire, op 21 januari 2024. (John Fredricks/De Epoch Times)

President Trump en Nikki Haley hebben geprobeerd de verkiezingen te definiëren door elkaar te definiëren.

President Trump heeft zijn tegenstander afgeschilderd als een politiek lichtgewicht en een gesloten liberaal die op één lijn zit met de Democratische prioriteiten.

“Ze is niet vervaardigd van presidentieel hardhout”, zei president Trump op 19 januari over Haley. “Ze is niet sterk genoeg. Ze is niet slim genoeg,” voegde hij eraan toe. “Ze kan deze baan niet aan.”

Op vlak van haar beleid schildert president Trump Haley af als iemand die meer voeling heeft met de elites in de wereld dan met de gewone Amerikanen.

“Nikki Haley is de kandidaat van de globalisten en Democraten die er alles aan zullen doen om de America First beweging te stoppen. Van hogere belastingen tot het decimeren van Sociale Zekerheid en Medicare, en tot open grenzen, ze vertegenwoordigt eerder de standpunten van de Democraten in plaats van die van de Republikeinen,” zei president Trump in een verklaring van 21 januari.

De heer DeSantis leek het hiermee eens te zijn toen hij zijn steun verschoof naar president Trump. “Hij heeft mijn steun omdat we niet terug kunnen naar de oude Republikeinse garde van weleer,” zei DeSantis, “een herverpakte vorm van opgewarmd corporatisme dat Nikki Haley vertegenwoordigt.”

Haley omschreef president Trump als te oud en ineffectief als leider om opnieuw president te worden.

“De meerderheid van de Amerikanen denkt dat twee 80-jarigen die zich kandidaat stellen voor het presidentschap niet is wat ze willen,” vertelde Nikki Haley aan kiezers in New Hampshire tijdens een recente campagne. Haley is 52. President Trump is 77 en president Biden is 81.

Haley heeft ook de mentale competentie van de voormalige president in twijfel getrokken.

“Als je ziet dat ze een bepaalde leeftijd bereiken, is er een achteruitgang. Dat is een feit. Vraag maar aan een dokter”, zei Haley op 20 januari, waarmee ze leek te verwijzen naar opmerkingen van president Trump op 19 januari. Trump verwees blijkbaar meerdere keren naar Haley toen hij Nancy Pelosi wilde noemen in verband met de gebeurtenissen van 6 januari.

Haley’s meest consistente kritiek op president Trump is dat hij een ineffectieve leider is gebleken omdat het land tijdens zijn presidentschap in chaos is gestort.

“Wat een leider doet, is het beste in mensen naar boven halen en hen de weg vooruit laten zien,” zei Haley in een televisiedebat over de president op 10 januari. “Dat is wat we nodig hebben in ons land. We hebben deze chaos niet meer nodig.”

“We kunnen niet nog eens vier jaar van chaos meemaken,” voegde Haley er later aan toe. “En als het Donald Trump wordt, zullen er nog vier jaar van chaos zijn.”

De Republikeinse presidentskandidaat en voormalig president Donald J. Trump spreekt tijdens een bijeenkomst in Manchester, N.H., op 20 januari 2024. (Madalina Vasiliu/De Epoch Times)

Het belangrijkste verschil tussen de twee is misschien wel de taal die ze gebruiken om hun visie op Amerika te beschrijven. Hoewel de twee vergelijkbare beleidsstandpunten hebben over zaken als het beveiligen van de zuidelijke grens, spreekt president Trump vaak over “Amerika eerst”, terwijl Haley verwijst naar een “sterk Amerika” of Amerikaanse kracht.

Dat onderscheid komt tot uiting in beleidskwesties zoals steun voor Oekraïne in zijn oorlog tegen Rusland.

Haley is een uitgesproken voorstander van voortdurende steun voor Oekraïne en Israël, en voor het beantwoorden van buitenlandse agressie met militaire kracht als de manier om de vrede te bewaren.

President Trump heeft gewaarschuwd voor Amerikaanse betrokkenheid in een Europese oorlog en geeft er de voorkeur aan om meer middelen in te zetten voor het beveiligen van de Amerikaanse grens met Mexico in plaats van de grens van Oekraïne met Rusland.

De inzet

Toen de heer DeSantis zich terugtrok uit de race, zei hij: “Het is mij duidelijk dat een meerderheid van de Republikeinse voorverkiezers Donald Trump nog een kans wil geven.”

Hoewel hij in staat leek om te concurreren met Haley, erkende de gouverneur dat hij niet in staat was om het gat van 30 procent tussen hemzelf en president Trump te dichten. Dat besef onderstreept de uitdaging waar Haley voor staat.

In New Hampshire staat Haley in de peilingen op gelijke hoogte met de voormalige president. Nationaal is de situatie anders. President Trump ligt 54 procent voor op Haley in de nationale peilingen. In haar thuisstaat South Carolina, de eerstvolgende voorverkiezing, is het verschil 36 procent.

President Trump heeft de inzet in beide staten verhoogd door een delegatie van Republikeinen uit de Palmetto State mee te nemen om campagne voor hem te voeren in New Hampshire. De groep bestond onder andere uit Gov. Henry McMaster en Lt. Gov. Pamela Evette, die namens de voormalige president sprak tijdens een rally op 21 januari in Manchester.

Senator Tim Scott, een Republikein uit South Carolina, heeft een dag eerder president Trump gesteund.

Een sterke uitslag in New Hampshire zou kunnen aantonen dat Haley in staat is om president Trump rechtstreeks uit te dagen. Een slecht resultaat hier zou haar vermogen om zelfs in haar thuisstaat te concurreren in twijfel kunnen trekken.

Als afsluiter van haar opmerkingen op 21 januari over de “dame” en “kerel” die nog in de race zijn, zei Haley: “Moge de beste vrouw winnen.”

President Trump sloot zijn verklaring over de stand van de race af met deze oproep aan de inwoners van New Hampshire: “Het is tijd om verstandig te kiezen.”

De voorverkiezingen in New Hampshire worden gehouden op 23 januari.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 januari 2024): With DeSantis Out, Trump, Haley Will Go Head-to-Head For GOP Nomination

EU-resolutie veroordeelt vervolging van Falun Gong door de CCP en roept op tot sancties

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het de voortdurende vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische Partij (CCP) veroordeelt en oproept tot een internationaal onderzoek naar de brutale onderdrukkingscampagne tegen de geloofsgroep.

In de resolutie, die op 18 januari met een meerderheid van stemmen werd aangenomen, worden de duizenden doden genoemd die zijn gevallen tijdens de vervolgingscampagne van de CCP, waarbij gebruik wordt gemaakt van willekeurige opsluiting, marteling, psychologische mishandeling en gedwongen orgaanoogst in een poging om het geloofssysteem uit te roeien. Mensenrechtenactivisten zeggen dat het werkelijke dodental waarschijnlijk veel hoger ligt.

In de resolutie werd het geval van Dhr. Ding Yuande vernoemd, die door de Chinese autoriteiten zonder aanhoudingsbevel op zijn thee-plantage werd gearresteerd waarna hij acht maanden werd vastgehouden zonder bezoek van familie. In december 2023 werd hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.

“Hij heeft geen misdaad begaan. Hij is onschuldig. De enige reden waarom hij werd gearresteerd, is omdat hij Falun Gong beoefent”, zei de Duitse politicus Michael Gahler, een van de indieners van de resolutie, in een videoverklaring na de stemming.

De heer Ding en andere beoefenaars van Falun Gong moeten onvoorwaardelijk worden vrijgelaten en er moet een einde komen aan de vervolging, aldus de resolutie. De resolutie roept de Europese Unie en alle lidstaten op om sancties op te leggen aan de daders, met maatregelen als het weigeren van visa, het bevriezen van tegoeden, het verbannen van het grondgebied van de EU en het vervolgen van de daders voor hun misdaden.

“Ik denk dat we dat verschuldigd zijn aan onschuldige burgers die vrijgelaten moeten worden,” zei de heer Gahler een dag voor de stemming tijdens de toespraak.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele praktijk die bestaat uit langzame meditatieve oefeningen en leringen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie. De beoefening werd in 1992 in China voor het eerst aan het publiek voorgesteld. Tegen het einde van de jaren ’90 waren er 70 tot 100 miljoen Chinezen die het beoefenden, volgens officiële schattingen.

In 1999 ontketende de CCP een brutale campagne om de beoefening uit te roeien. De volgelingen, die bekend stonden om hun goede gezondheid en zuivere levensstijl, werden ook het slachtoffer van een ‘gedwongen orgaanoogst’ – het door de staat gesanctioneerde massale doden van gedetineerden om hun organen te verkopen.

De Slowaakse wetgever Miriam Lexmann, die de resolutie op 17 januari steunde, noemde een aantal van de vele vormen van marteling waaraan volgelingen sinds het begin van het nieuwe jaar zijn blootgesteld, waaronder “schokken met elektrische knuppels, besprenkeld met chilipeper, … gedwongen voeding met mosterdolie,” het onthouden van voedsel en slaap, en seksueel misbruik.

Video: De vervolging van Falun Gong (Waarom wordt Falun Gong vervolgd in China?)

“En we mogen de misselijkmakende daad van gedwongen orgaanoogst niet vergeten,” zei ze.

Een kopie van de resolutie zal worden gedeeld met de EU-instellingen, overheidsinstanties van de lidstaten en de hoogste autoriteiten in Peking.

Het hoofd buitenlands beleid van de EU, Josep Borrell, die niet aanwezig was bij de stemming, liet zijn toespraak voorlezen om de “aanhoudende en ernstige bezorgdheid” van de EU te benadrukken over de lange lijst van mensenrechtenschendingen door het Chinese regime, die hij omschreef als “een van de meest uitdagende kwesties in de betrekkingen tussen de EU en China.”

“De Europese Unie zal nooit concessies doen op het gebied van de mensenrechten”, zei hij.

De resolutie komt twee jaar nadat het Europees Parlement een resolutie aannam waarin alarm werd geslagen over het doden voor organen door de CCP. Josep Borrell, de topambtenaar voor buitenlands beleid van de EU, zei dat het 27 leden tellende blok de “criminele, onmenselijke en onethische praktijk” in de “sterkst mogelijke bewoordingen” veroordeelde. In december 2023 nam het Europees Parlement ook een resolutie aan over de gedwongen culturele assimilatie van Tibetaanse kinderen door de CCP via internaten.

In navolging van de heer Gahler riep mevrouw Lexmann op tot een krachtiger optreden van de EU om Peking ter verantwoording te roepen.

“Laat me eerlijk zijn. Al meer dan zeventig jaar steriliseert de CCP mensen op het Chinese vasteland en begaat ze nog steeds grove misdaden tegen de mensheid. Toch hebben we in de EU sancties opgelegd aan amper vier Chinese functionarissen voor mensenrechtenschendingen in Xinjiang”, zei ze. “Het spijt me, maar dit is een zwak en ontoereikend antwoord op de grootschalige misdaden die dagelijks door dit regime worden gepleegd.”

Later plaatste ze een foto op sociale media waarop ze samen met de zoon van de heer Ding, Ding Lebin, staat terwijl ze een bord vasthoudt waarin ze de vrijlating van de gedetineerde man eist.

“Hun lijden en vervolging is emblematisch voor de tirannie van de CCP,” schreef ze over de familie Ding.

De heer Ding Yuande (links) en mevrouw Ma Ruimei (rechts), ouders van een inwoner van Berlijn, op de foto voor hun detentie op 12 mei 2023.

Ding Lebin, die in Duitsland woont, bedankte de parlementaire wetgevers voor hun inspanningen om de benarde situatie van zijn vader onder de aandacht te brengen.

“Het gaat niet alleen om mijn vader, het gaat echt om miljoenen Falun Gong beoefenaars die nog steeds lijden onder de vervolging in China,” vertelde hij aan The Epoch Times.

Wat er met zijn familie gebeurt heeft de minachting van het regime voor de mensenrechten duidelijk gemaakt en de aanname van de resolutie laat zien dat wetgevers de risico’s zien van het ongecontroleerd laten doorgaan van de onderdrukkingstactieken van de CCP, zei hij.

“Alleen al het bestaan van het regime is een bedreiging voor de vrijheid en de waarden in de democratische samenleving,” zei hij, waarbij hij opmerkte dat “waarachtigheid, mededogen en tolerantie echt universele menselijke waarden zijn.”

De heer Gahler zei in de video dat hij hoopt dat het aan het licht brengen van de vervolging een afschrikwekkende werking heeft.

Communistische regimes zoals de CCP lijken sterk aan de buitenkant, “maar we weten dat deze communistische dictaturen intern erg zwak zijn,” zei hij.

“Het is om die reden dat ze de mensen onderdrukken.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 januari 2024): EU Passes Resolution Condemning CCP’s Persecution of Falun Gong, Calls for Sanctions

Boomers, Ons land heeft jou nodig: Hoe senioren kunnen helpen bij het herstellen van onze samenleving

In het leger van Napoleon Bonaparte stond de Oude Garde op een voetstuk. Het waren veteranen met minstens 10 jaar dienst en minstens drie veldtochten achter de rug, die ervaring hadden in gevechten en die voldeden aan bepaalde bovengemiddelde lengtevereisten. In ruil daarvoor droegen ze speciale uniformen, met name berenmutsen om ze groter te doen lijken, en genoten ze van privileges en hogere lonen.

Ze dienden als voorbeeld van militaire uitmuntendheid voor hun medesoldaten en waren strijders in laatste linies, waarbij hun moed en ervaring een nederlaag toch nog in een overwinning kon omzetten.

In het licht van de huidige politieke en culturele oorlogvoering, met zijn bittere verdeeldheid over ras, klasse, religie en ga zo maar door, valt het me op dat wij Westerlingen momenteel onze eigen Oude Garde zouden kunnen gebruiken. Deze soldaten zouden echter geen uniformen dragen en hun lengte zou niets uitmaken, maar idealiter zouden het veteranen zijn van zwaar bevochten conflicten die gaandeweg een aantal dingen geleerd hebben die ze aan de rest van ons kunnen overbrengen.

Gelukkig staat er in ons huidige tijdperk van chaos een heel leger van deze Oude Gardisten klaar om deze oproep te beantwoorden.

Wie we zijn

Het woord “veteraan” komt van het Latijnse woord “vetus”, wat oud betekent. In de Verenigde Staten verwijst de term “ouderen”, meer botweg “oude mensen” genoemd, normaal gesproken naar diegenen die 65 jaar of ouder zijn. Een volkstelling in de VS onthulde in 2020 dat deze groep, waartoe ik al zeven jaar behoor, bijna 17 procent van de bevolking uitmaakt. Sommigen van ons zijn met pensioen; sommigen blijven werken. Een aantal wonen in herenhuizen, de meesten bezitten of huren hun woningen, en sommigen onfortuinlijken leven op straat. De overgrote meerderheid van deze senioren heeft kinderen en kleinkinderen.

Oudere generaties kunnen de jongere generaties veel wijsheid en begeleiding bieden. (Biba Kayewich)

Velen van hen herinneren zich, net als ik, de Cubaanse Raketcrisis van ’62, toen de wereld op de rand van een kernoorlog balanceerde. We herinneren ons waar we waren toen we hoorden van de moord op president John F. Kennedy. Sommigen van ons vochten in Vietnam, terwijl anderen protesteerden tegen die oorlog in onze steden en op onze universiteitscampussen. We keken vol ontzag toe toen Amerikanen op de maan liepen en waren 20 jaar later verbaasd toen de Sovjet-Unie instortte. We hebben economische hoog- en laagconjunctuur meegemaakt, we hebben rages zien komen en gaan en we hebben geprofiteerd van medische en technologische wonderen die een eeuw geleden nog ondenkbaar waren.

Kortom, net als de Oude Garde van Napoleon zijn onze senioren in feite doorgewinterde soldaten. We hebben al heel wat meegemaakt en op dit moment zijn onze diensten hard nodig.

De puinhoop waar we ons in bevinden

“Vraag niet wat je land voor jou kan doen”, zei president Kennedy bij zijn inauguratie in 1961. “Vraag wat jij voor je land kunt doen.”

In datzelfde jaar sprak Ronald Reagan de volgende woorden over vrijheid, een bewoording die hij later in verschillende belangrijke toespraken zou blijven herhalen:

“Vrijheid is nooit meer dan één generatie verwijderd van uitsterven. We kunnen het niet via de bloedbaan aan onze kinderen doorgeven. De enige manier waarop zij de vrijheid kunnen erven die wij hebben gekend, is als wij ervoor vechten, het beschermen, het verdedigen en het dan aan hen overhandigen samen met de goed bevochten lessen over hoe zij in hun leven hetzelfde moeten doen. En als jij en ik dit niet doen, dan zullen jij en ik misschien onze laatste jaren doorbrengen met het vertellen aan onze kinderen en de kinderen van onze kinderen hoe het ooit was in Amerika toen de mensen nog vrij waren.”

Het wegeroderen van de idealen die door deze twee mannen zijn geuit – dienstbaarheid aan onze medeburgers en de bevordering en verdediging van vrijheid – vormen de kern van het huidige culturele en politieke tumult. We raken zo verstrikt in de maalstroom van dagelijkse gebeurtenissen dat we het grote geheel niet meer kunnen bevatten – de echte hoofdzaken die het belangrijkst voor ons zijn.

Dat brengt me bij degenen onder ons die oud zijn.

“Aan wie veel gegeven is, wordt veel gevraagd.” Deze veelgeciteerde bijbelse uitspraak is van toepassing op ons allemaal, vooral nu, als babyboomers. We zijn een generatie die talloze kansen, rijkdom en zegeningen heeft verworven. We hebben nu het grote geluk om in een tijd en op een plek te leven waar we iets terug kunnen geven voor de voordelen waar we zo lang van hebben kunnen genieten.

En door dat te doen, zouden we wel eens het hechtmiddel kunnen worden die onze samenleving weer zal samenbrengen.

De kleinigheden stapelen zich op

Natuurlijk nemen al veel oudere Amerikanen stappen om de wereld en hun land een betere plek te maken. Ze leren schaken aan kinderen, begeleiden jonge getrouwde stellen in de kerk, werken als waarnemers bij verkiezingen en verrichten talloze andere vrijwilligersdiensten. Degenen met wat geld kunnen bijdragen aan goede doelen. De meesten van ons bieden persoonlijke diensten aan families, vrienden en buren, zoals oppassen op de kleinkinderen terwijl de ouders aan het werk gaan of een hulpbehoevende buur naar de supermarkt brengen.

Deze kleine daden van liefdadigheid nemen toe binnen onze cultuur. Dit zijn de moeren en bouten, die het geheel samenhouden. Wanneer we ons inzetten met dit soort inspanningen, hoe klein ook, helpen we een cultuur van goedheid en zelfs liefde te creëren.

Bovendien kunnen we allemaal een voorbeeld van beschaving zijn door ons gedrag, door de manier waarop we ons kleden, ons onthouden van grof taalgebruik en de wereld rondom ons dagelijks begroeten met een geest van goedheid. We kunnen het goede voorbeeld geven.

Misschien wel het allerbelangrijkste is dat we van de jongeren houden – degenen onder de 40 jaar. We kunnen dit doen door cynisme te vermijden en generatiegebonden goedkope opmerkingen af te wijzen. Mopperige oude mannen en nukkige oude vrouwen zijn misschien grappig in films, maar in het echte leven zijn ze meestal onaangenaam. Een 30-jarige ouder heeft helemaal geen behoefte aan het voortdurende geklaag van haar grootmoeder, in de zin van: “Ik zou het verschikkelijk vinden om kinderen op te voeden in deze tijd”, en niemand ziet een positieve boodschap in een bumpersticker met daarop de slogan: “Ik geef de erfenis van mijn kinderen uit.”

We realiseren ons misschien niet altijd dat jongeren vaak net zo in de war zijn en heen en weer worden geslingerd door de onrust in onze cultuur als wij. Oudere volwassenen die lang genoeg hebben geleefd om in aanmerking te komen voor een pensioen, zouden de wijsheid moeten hebben om in de jongeren – ongeacht de piercings, tatoeages of hun wilde overtuigingen – een menselijke ziel te zien die verlangt naar verbinding en waarheid.

Zowel links als rechts kijken

“Een oprechte soldaat,” schreef G.K. Chesterton in 1911, “vecht niet omdat hij haat wat er zich voor hem bevind, maar omdat hij houdt van wat achter hem ligt.”

Als we een metafoor maken van Chesterton’s uitspraak, zouden we kunnen zeggen dat de meesten van ons, ongeacht onze politieke overtuigingen, de dingen uit het verleden willen verdedigen, liefhebben en willen zien dat ze worden voortgezet in het heden en de toekomst.

Wat betreft het vormgeven van die toekomst, zouden we moeten strijden niet vanuit haat of angst, maar vanuit hoop, de wens om de wereld een betere plek te maken voor degenen die na ons komen. De meesten onder ons zullen moeten vechten als ‘schermutselaars’ om deze toekomst waar te maken, als individuen die ernaar streven om het dagelijks leven een beetje draaglijker, een beetje beschaafder te maken.

Zorg dat we genoeg van deze ‘schermutselingen’ winnen en dan winnen we de oorlog.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 november 2023): Boomers, Uncle Sam Wants You: How Seniors Can Help Repair Civilization

 

Miraculeus herstel – hoe een man een twee maanden durende kankerprognose trotseerde

Kanker is een van de dodelijkste ziekten ter wereld. Simon Huang, een Taiwanese man die met een zeldzame vorm van kanker worstelde, zag zijn sterfelijkheid met kalme vastberadenheid onder ogen en koos ervoor om chemotherapie over te slaan. Wonder boven wonder verdween de tumor plotseling terwijl hij zijn lot afwachtte. In die periode had hij een transformerende kans gekregen.

De 61-jarige Simon Huang leidde een bevredigend leven met zijn liefhebbende vrouw en drie kinderen terwijl hij een landbouwtechnologiebedrijf runde. In zijn vrije tijd speelde hij vóór de pandemie elke dag twee tot drie uur tafeltennis.

Met zijn actieve levensstijl had Simon Huang zich nooit kunnen voorstellen dat kankercellen stilletjes op de loer lagen in zijn lichaam. Eind juli 2022 onderging de heer Huang een schokgolflithotripsie om niersteenproblemen aan te pakken. De steen verdween echter niet nadat hij was verbrijzeld. Drie dagen later, rond 4 uur ‘s nachts, kreeg hij hevige buikpijn. Hij haastte zich naar de eerste hulp voor een röntgenfoto en daar kwam een onverwachte openbaring: een flinke tumor in zijn borst. “Het voelde als een donderslag bij heldere hemel – er was geen teken van dit ongeluk!”

Na aanvullend onderzoek bleek dat de tumor ongeveer acht centimeter groot was. Omdat de tumor belangrijke slagaders en het hart omsloot, was het operatierisico aanzienlijk. Gelukkig waren er geen uitzaaiingen van kankercellen en verschillende lichamelijke indicatoren waren normaal. Latere onderzoeken leidden tot de diagnose van een zeldzame mediastinale tumor. Verder onderzoek op de afdeling hematologie en oncologie bevestigde dat het om een neuro-endocriene tumor ging.

Het pathologisch diagnoserapport van Dhr. Huang, augustus 2022. (Foto verstrekt door Dhr. Huang)

Neuro-endocriene tumoren zijn maligniteiten van neuro-endocriene cellen die zich meestal langzamer ontwikkelen dan andere kankers. Vanwege hun zeldzaamheid worden ze echter vaak verkeerd gediagnosticeerd als een andere ziekte, wat leidt tot vertraagde behandeling en uiteindelijk het leven van patiënten in gevaar brengt. Onderzoek heeft aangetoond dat de incidentie van neuro-endocriene tumoren de laatste jaren toeneemt. Bekende personen die gediagnosticeerd zijn met neuro-endocriene tumoren zijn onder andere de medeoprichter van Apple, Steve Jobs, die leed aan gastroenteropancreatische neuro-endocriene tumoren en op 56-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van terugkerende kanker.

De dood is niet het einde

De heer Huang herinnerde zich dat hij kalm bleef in de periode na de ontdekking van de tumor eind juli. Toevallig had hij ongeveer twee maanden voor zijn diagnose boeken gelezen over de onsterfelijkheid van de ziel en bijna-doodervaringen, en hij geloofde vast dat de dood niet het einde van het leven was.

Een boek met de titel “Thiaoouba Profetie” liet een diepe indruk op hem achter. In dit boek vertelt de auteur Michel Desmarquet over zijn uitgenodigde reis naar een hemelse planeet genaamd Thiaoouba, waar het leven de Aarde overtreft in schoonheid en essentie. De bewoners van Thiaoouba, schreef hij, vertelden dat de ziel reïncarnatiecycli ondergaat die door het goddelijke zijn georkestreerd om leren en zelfverbetering te vergemakkelijken. De auteur kreeg glimpen te zien van 80 van zijn eigen vorige levens. Ze benadrukten ook een fatale fout in de moderne aardse beschaving – een overmatige nadruk op materialisme ten koste van spiritueel welzijn. Veel mensen, die opgaan in materiële bezigheden, staan toe dat hun ziel wordt besmet, legt Desmarquet uit in zijn boek.

Huang zat vast thuis vanwege de pandemie en dacht diep na. Terwijl hij nadacht over een leven van meedogenloze carrières, realiseerde hij zich de immense stress die hij zichzelf had opgelegd. Hij kwam tot het inzicht dat deze inspanningen nooit de ware essentie van het leven waren. Zijn enige wens was om tijdens zijn leven authentieke spirituele praktijken te ontdekken die zijn ziel naar hogere sferen konden brengen. Hij bleef lezen en experimenteren met Tibetaanse yoga, maar dhr. Huang voelde dat de reis naar spirituele verlichting nog ver in het verschiet lag.

Dhr. Huang bij het Sun Moon-meer, het op één na grootste stuwmeer in Taiwan. (Foto ter beschikking gesteld door Dhr. Huang)

De weg ontdekken om de ziel te verheffen

Op 1 oktober 2022 woonde Huang een bijeenkomst met vrienden bij, waarbij iemand hem aanraadde om “Zhuan Falun” te lezen, het kernboek van Falun Gong.

Falun Gong wordt geleid door de principes van “waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid” en bestaat uit vijf reeksen oefeningen, waaronder een zittende meditatie. Sinds de stichter, Meester Li Hongzhi, Falun Gong in 1992 vanuit China introduceerde, was het aantal beoefenaars gegroeid tot ongeveer 70 tot 100 miljoen in 1999. De wijdverspreide populariteit van Falun Gong wekte echter jaloezie en angst op bij de leiders van de Chinese Communistische Partij (CCP). In 1999 begon de CCP met een brutale vervolging van Falun Gong beoefenaars, die tot op de dag van vandaag onverminderd voortduurt.

Door zijn frequente zakenreizen naar China was Huang blootgesteld aan negatieve propaganda over Falun Gong van de CCP, dus had hij nooit overwogen om er meer over te leren. Op aanraden van zijn vriend zocht hij echter serieus naar informatie over Falun Gong en ontdekte dat de beoefening systematisch is, gemakkelijk te leren, vriendelijkheid bevordert en volledig vrij is. “Dit moet de beoefening zijn waarnaar ik op zoek was! Dus kocht hij een exemplaar van “Zhuan Falun”, leerde de vijf sets oefeningen via online instructievideo’s en bekeek lezingen van Meester Li Hongzhi.

Prognose over twee maanden

Op 4 oktober keerde hij terug naar het ziekenhuis voor een vervolgafspraak. De arts stelde de diagnose van een neuro-endocriene tumor en raadde onmiddellijke opname in het ziekenhuis aan voor chemotherapie, waarbij hij benadrukte dat de meest krachtige dosering nodig was vanwege de grootte en precaire locatie van de tumor. De arts waarschuwde dat hij zonder chemotherapie misschien nog maar twee maanden te leven zou hebben. Op dat moment was het gezicht van de heer Huang al opgezwollen – omdat hij geen zuurstof meer kreeg doordat de tumor de bloedvaten dichtdrukte. Zijn symptomen waren onder andere het ophoesten van bloed, een piepende ademhaling en moeite met slikken, waardoor zelfs het eten van groenten een hele opgave werd.

Wanneer neuro-endocriene tumoren zich ontwikkelen tot het stadium waarin chemotherapie nodig is, is de dood vaak nabij voor de patiënten. Uit een onderzoek dat meer dan 70.000 Amerikaanse neuro-endocriene tumorpatiënten van 1973 tot 2014 bestreek, bleek dat de mediane overlevingsduur 41 maanden was. Bij degenen die chemotherapie ondergingen, daalde de mediane overlevingsduur echter drastisch tot slechts 12 maanden. Met andere woorden, de meerderheid van de neuro-endocriene tumorpatiënten bezweek aan de ziekte binnen het eerste jaar na chemotherapie.

De heer Huang besloot, na overleg met zijn vrouw, om geen chemotherapie te ondergaan. Hij wilde de laatste momenten van zijn leven niet in een ziekenhuis doorbrengen. Gedreven door zijn geloof in de onsterfelijkheid van de ziel, streefde hij ernaar om zijn beoefening van Falun Gong te intensiveren voordat hij vertrok en de leer ervan diep in zijn hart te prenten. Als hij in een volgend leven als mens herboren zou worden, hoopte hij zich zijn spirituele beoefening te herinneren en voort te zetten.

Elke ochtend stond hij vroeg op om Falun Gong te beoefenen, gevolgd door nog een sessie in de namiddag of avond. Aanvankelijk had hij tijdens de beoefening vaak pijn op de plaats van de borsttumor, maar hij vond het draaglijk. “Hoewel het pijn deed, genoot ik van dit soort pijn,” zei hij. Hij geloofde dat het voelen van pijn in de tumor tijdens het oefenen een positief teken was en voelde dat het pijnlijke gebied werd uitgerekt. Toen hij de vierde reeks oefeningen deed, voelde hij vaak een blokkade in zijn keel, gevolgd door luide oprispingen en geeuwen. Dit resulteerde in een soepeler ademhalingsgevoel na het voltooien van de oefeningen.

Falun Gong bestaat uit vier sets staande oefeningen en één set zittende meditatie. Meneer Huang zei dat het aanvankelijk moeilijk was om de lotushouding aan te nemen voor de meditatie en dat het plaatsen van de ene voet op de andere veel pijn deed. Hij gaf echter niet op. Na twee tot drie maanden kon hij eindelijk de halve lotushouding aannemen en ervoer hij veel comfort en plezier. Nu kan hij een uur lang mediteren in de volledige lotushouding.

Dhr. Huang beoefent de Falun Gong meditatie. (Foto ter beschikking gesteld door Dhr. Huang)

Plotselinge terugval van de tumor

Na twee weken Falun Gong beoefend te hebben, werd hij op een ochtend wakker en voelde hij een sterke irritatie in zijn rechter neusholte. Vanaf die dag trad er een opmerkelijke verbetering op van meer dan negentig procent van de nachtelijke ongemakken veroorzaakt door postnasale druppels en verstopping, die al meer dan twintig jaar aanhielden.

Ondanks de verbetering van zijn lichamelijke conditie had hij nooit verwacht dat de tumor zou verdwijnen en besteedde hij er ook verder geen aandacht aan. “Om het maar ronduit te zeggen, ik wachtte gewoon op de dood.” Pas na drie of vier maanden oefeningen merkte hij dat hij zelden pijn in zijn borst had. Toen hij zijn ribben aanraakte, ontdekte hij dat het gebied van de tumor nu glad was.

“Oorspronkelijk was de tumor ongeveer 8 centimeter groot en stak duidelijk uit in de rechterbovenborst. Ik had het niet eens door toen het verdween – als ik met mijn hand op de tumor drukte, was er geen knobbel te zien. Eerder ervaren symptomen, zoals het ophoesten van bloed en ernstige spierpijn op de borst, waren ook verdwenen,” zei Huang.

De nierstenen waar hij al meer dan tien jaar last van had, zijn niet teruggekomen. Vanaf 2010 onderging hij twee tot drie keer per jaar een schokgolflithotripsie. Na een steenverwijderingsoperatie eind juli 2022 is er meer dan een jaar verstreken zonder dat er opnieuw nierstenen zijn opgetreden. Bovendien was zijn eerder aanhoudende chronische pijn door sportblessures ook geleidelijk verbeterd.

Mevrouw Huang, die getuige was van de veranderingen bij haar man, begon ook Falun Gong te beoefenen. Ook haar gezondheid verbeterde. Voorheen had ze last van angina pectoris, twee tot drie perioden per jaar, samen met frequente hoofdpijn. In ernstige gevallen moest ze twee Panadol innemen (een pijnstiller zonder recept). Nu zijn de meeste van haar symptomen verdwenen.

Dhr. Huang, een fervent sportliefhebber, nadat hij per ongeluk in het water was gevallen tijdens het leren windsurfen. (Foto verstrekt door Dhr. Huang)

Veranderingen in zowel lichamelijk als geestelijk welzijn

Naast de veranderingen in hun fysieke welzijn leerden de heer Huang en zijn vrouw hun morele karakter te verbeteren door de principes van “waarachtigheid, medeleven en verdraagzaamheid” te volgen. Wanneer ze geconfronteerd worden met conflicten, onderzoeken ze vaak hun eigen problemen en veranderen ze uitdagingen in kansen voor persoonlijke groei.

De heer Huang vertelde over een recent voorval: afgelopen zondag reden hij en zijn vrouw naar de bijeenkomst van een vriend. Er waren twee routeopties: een kortere weg met veel files en een langere route met rustiger verkeer – zijn vrouw stond erop om de kortere weg te nemen. Hij zei: “Laten we deze kant niet kiezen, want die is overvol. De andere kant is maar een paar minuten langzamer en dat is beter dan het ongemak van een file!” Zijn vrouw bleef echter aandringen en zei: “Laten we gewoon deze kant op gaan.” Aanvankelijk dacht de heer Huang erover om haar te blijven overtuigen, maar toen realiseerde hij zich dat beide routes naar dezelfde bestemming leidden. Of het nu snel of langzaam ging, het maakte niet zoveel uit. Interessant genoeg veranderde zijn vrouw snel van gedachten toen hij besloot geen ruzie te maken en koos ze de route die hij voorstelde.

Dit lijkt misschien een kleinigheid, maar voordat ze Falun Gong beoefenden, maakten ze ruzie over triviale zaken en spraken ze twee of drie dagen niet met elkaar. Nu komen zulke incidenten niet meer voor.

“Wanneer beide partijen geconfronteerd worden met conflicten, is het een hele uitdaging om naar binnen te kijken zonder uitvluchten te zoeken. Onze ervaring is echter dat het de eerste keer moeilijk is om een conflict te doorstaan, dat het de tweede keer nog steeds moeilijk is, maar iets beter, en dat het bij de derde keer bijna onmogelijk is om van streek te blijven. Dit is hoe mijn vrouw en ik onze morele inborst cultiveren en verbeteren,” zei Huang.

De heer Huang en zijn vrouw zijn Falun Gong heel dankbaar. “Nu zijn we gezonder dan toen we 40 jaar oud waren. We zijn volledig vrij van gezondheidsproblemen. Met een verhoogd spiritueel welzijn is het leven veel vrediger geworden.”

Op 10 december 2023 gaf Huang een toespraak op de Falun Dafa conferentie in Taiwan, waar hij zijn reis deelde van een levensbedreigende ziekte naar volledig herstel. (De Epoch Times)

Ziekteherstel bevorderen met lichaam en geest-beoefening

Kanker is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken, met alleen al in 2020 ongeveer 19,3 miljoen nieuwe gevallen en 10 miljoen sterfgevallen. Het is opmerkelijk dat een fractie van de patiënten kanker met succes overwint. Een artikel gepubliceerd in QJM: Een internationaal tijdschrift voor geneeskunde documenteerde gevallen waarin tumoren bij sommige kankerpatiënten spontaan regressie vertoonden zonder behandeling, hoewel dergelijke gevallen uitzonderlijk zeldzaam zijn.

De Amerikaanse auteur Kelly Turner schreef, na 10 landen bezocht te hebben en meer dan duizend gevallen van overlevenden van kanker bestudeerd te hebben, een boek met de titel “Radical Remission: Overleven van kanker tegen alle verwachtingen in.” Hierin distilleert ze negen sleutelfactoren die bijdragen aan de overleving van kankerpatiënten – het radicaal veranderen van voeding, het verdiepen van spirituele connecties, het verhogen van positieve emoties, het loslaten van onderdrukte emoties, het gebruik van kruiden en supplementen, het volgen van intuïtie, het nemen van controle over gezondheid, het hebben van sterke redenen om te leven en het omarmen van sociale steun. Opmerkelijk is dat slechts twee van deze factoren betrekking hebben op voeding, terwijl de overige zeven draaien om emotioneel en spiritueel welzijn.

In de afgelopen jaren heeft de westerse medische gemeenschap geleidelijk de voordelen van mind-body geneeskunde voor patiënten erkend. In 2020 publiceerden drie experts van het Massachusetts General Hospital een artikel in het New England Journal of Medicine, waarin werd uitgelegd hoe lichaamspraktijken, zoals meditatie en yoga, niet alleen helpen om emoties te ontspannen, maar ook ontstekingen verlichten, immuniteit stimuleren, pijn verlichten en vermoeidheid bij kankerpatiënten verbeteren.

Onderzoek heeft aangetoond dat het beoefenen van Falun Gong de levensduur van kankerpatiënten in een vergevorderd stadium kan verlengen. In een studie die werd gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology in 2016, werden 152 gevallen van Falun Gong beoefenaars met terminale kanker geanalyseerd. De studie toonde aan dat op de verslagdatum 149 patiënten nog in leven en in goede gezondheid waren. Vergeleken met de voorspelde overlevingsperiode van 5,1 ± 2,7 maanden, was de werkelijke overlevingsperiode aanzienlijk verlengd tot 56,0 ± 60,1 maanden. Onder hen meldden 147 gevallen (96,7 procent) volledig herstel van de symptomen, waarbij 60 gevallen werden bevestigd door de behandelende artsen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 januari 2024): Miraculous Recovery—How One Man Defied a Two-Month Cancer Prognosis