Thursday, 18 Jul 2024

Rapport Amerikaanse Senaat zegt: “substantieel bewijs” bevestigt de verspreiding van Covid 19 vanuit het Wuhan Virologisch Instituut

Een rapport van de Amerikaanse Senaat van 27 oktober bevestigt dat er substantiële aanwijzingen zijn van de verspreiding van de Covid-19 pandemie vanuit het Wuhan Institute of Virology (WIV) in China.

“Er zijn sterke aanwijzingen dat de Covid-19 pandemie het gevolg is van een onderzoeksgerelateerd incident in een laboratorium in Wuhan, China”, aldus het rapport.

“Een onderzoeksgerelateerd incident is consistent met de vroege epidemiologie die een snelle verspreiding van het virus uitsluitend in Wuhan laat zien, met de eerste oproepen voor hulp in hetzelfde district als de locatie van het Wuhan Institute of Virology (WIV). Het WIV is het belangrijkste laboratorium voor geavanceerd coronavirusonderzoek, waar onderzoekers risicovolle coronavirusmonsters hebben verzameld en getest.”

De oorsprong van Covid-19 is nog onbekend. Sommige wetenschappers geven de voorkeur aan een laboratoriumoorsprong, wat zou betekenen dat het virus is ontsnapt of losgelaten door Chinese onderzoekers. Anderen zijn voorstander van een natuurlijke oorsprong.

Het rapport stelt dat een natuurlijke oorsprong nog steeds mogelijk is, maar dat er een gebrek aan bewijs is om deze theorie te ondersteunen, zoals de oorspronkelijke dierlijke gastheer.

“Deze lacunes omvatten het onvermogen om de oorspronkelijke dierlijke gastheer te identificeren, het onvermogen om een kandidaat intermediaire gastheer te identificeren, en het ontbreken van serologisch of epidemiologisch bewijs dat overdracht van dier op mens aantoont, naast vele andere elementen die in dit verslag worden vastgesteld. Wegens deze leemten in het bewijsmateriaal is het moeilijk de theorie van de zoönotische verspreiding als de vermoedelijke oorsprong van de Covid-19-pandemie te beschouwen.”

Het 35 bladzijden tellende document (pdf) is opgesteld door een team van de Amerikaanse Senaatscommissie voor gezondheid, onderwijs, arbeid en pensioenen, onder leiding van senator Richard Burr (Republikeinse partij – North Carolina). Het gaat hier over een tussentijds verslag.

Het team heeft 15 maanden gewerkt aan het bestuderen van honderden wetenschappelijke studies, het interviewen van tientallen deskundigen op dit gebied en het analyseren van eerdere rapporten en studies over de mogelijke oorsprong, aldus senator Burr.

“Ik denk dat dit verslag een belangrijke bijdrage levert aan het bestaande bewijsmateriaal en helpt de regels vast te stellen voor de wijze waarop analyses in de toekomst moeten worden beoordeeld,” zei hij.

Het gebrek aan transparantie van de Chinese Communistische Partij “verhindert een meer definitieve conclusie”, voegde hij eraan toe.

In juni 2021 kondigden senator Burr en senator Patty Murray (Democratische partij – Washington) een tweepartijdige initiatief omtrent “een herziening van de door federale agentschappen en relevante deskundigen verstrekte informatie over de oorsprong van het virus dat verantwoordelijk is voor Covid-19, en de vraag hoe de mogelijkheid om de bescherming van laboratoria op het gebied van bioveiligheid en -beveiliging te beoordelen, kan worden verbeterd”.

Senator Murray’s team was echter niet betrokken bij het opstellen van dit verslag.

Een woordvoerder van Murray reageerde niet op een verzoek om commentaar van The Epoch Times.

Het rapport werd uitgebracht kort nadat een recente studie (voorgedrukt) concludeerde dat de waarschijnlijkheid van een natuurlijke oorsprong voor Covid-19 minder dan 1 op 100 miljoen was en dit na een analyse van de kenmerken van het virus.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 oktober 2022): Selon un rapport du Sénat américain, des «preuves substantielles» confirment que le Covid 19 s’est propagé à partir de l’Institut de virologie de Wuhan

Lood wordt goud: hoe de eeuwenoude zoektocht naar alchemie gelijktijdig ontstond in Egypte, China en India

Het is opmerkelijk dat in het oude India, China en Egypte duizenden jaren geleden tegelijkertijd dezelfde zoektochten ontstonden. Deze beschavingen probeerden allemaal lood of andere elementen in goud te veranderen en onsterfelijkheid te bereiken door het manipuleren en zuiveren van verschillende soorten materie.

Hoewel er opmerkelijke overeenkomsten zijn tussen hun ambities en werkwijzen, zijn hun specifieke alchemistische methoden onafhankelijk van elkaar ontstaan.

“In de tweede eeuw na Christus waren Egyptische ambachtslieden in Alexandrië de eerste alchemisten die wanhopig probeerden metaal in goud te veranderen. Bijna tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar waren er Taoïstische monniken (dit waren geen pure alchemisten maar eerder religieuze magiërs) die geloofden dat goud een wonderbaarlijk medicijn was en ook zij probeerden het te produceren, niet voor de rijkdom maar met het oog op een eeuwigdurende jeugd en onsterfelijkheid,” schreef acupuncturist Joseph P. Hou, Ph.D., in zijn boek ” Healthy Longevity Techniques”.

Wijlen Dr. Allen G. Debus (1926-2009) schreef ook over de bijna gelijktijdige en onafhankelijke opkomst van de alchemie in verschillende culturen. Debus promoveerde aan Harvard University en werd een vermaard wetenschapshistoricus. Hij schreef in zijn boek “Alchemy and Early Modern Chemistry” dat de alchemie niet alleen in Egypte en China, maar ook in India geheel onafhankelijk ontstond. Hoewel Chinese en Indiase alchemistische praktijken in een latere fase kruisinvloeden vertoonden, geloofde Debus dat de twee onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.

Een alchemie cursus aan de Universiteit van Hawaï beschrijft de oude praktijk: “Alchemie is een kosmische kunst waarmee delen van die kosmos, de minerale en dierlijke delen, kunnen worden bevrijd van hun tijdelijke bestaan en een staat van perfectie kunnen bereiken: in het geval van mineralen wordt dit goud, en voor mensen betekent dit levensduur, onsterfelijkheid en verlossing. Dergelijke transformaties kunnen enerzijds worden bewerkstelligd door het gebruik van een materiële substantie zoals de ‘steen der wijzen’ of een elixer, of anderzijds door revelerende kennis of psychologische verlichting.”

Alchemie kan in verschillende culturen los van elkaar zijn ontstaan door een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten, die tot leerstellingen kunnen leiden, schreef Debus. Zo is er bijvoorbeeld de aloude relatie tussen onsterfelijkheid en goud. Debus schetste enkele overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende culturen.

De Egyptische alchemie was niet zo nauw verbonden met religie als de Chinese en Indiase praktijken. In Egypte was het eerder een ‘praktijkgerichte’ dan een ‘mystieke’ studie.

Chinese en Griekse alchemie zijn in bepaalde opzichten vergelijkbaar. De oorsprong van de Griekse alchemie is vaag; volgens één theorie stamt zij uit Egypte. Zowel de Chinese als de Griekse cultuur bevatten een concept van fysieke energie. Griekse alchemisten gebruikten de elementen aarde, water, lucht en vuur. Op soortgelijke wijze omvat de Chinese discipline de vijf elementen vuur, hout, water, aarde en metaal.

De Chinese alchemie zocht naar evenwicht tussen yin en yang (deze worden geassocieerd met het vrouwelijke en het mannelijke, respectievelijk het aardse en het hemelse). Chinese alchemisten combineerden bijvoorbeeld salpeter, geassocieerd met yin, en zwavel, geassocieerd met yang. De resulterende knal betekende de ontdekking van het buskruit.

Ook de Grieken beschouwden tegenstellingen als relevant. Zij werkten met warm en koud, vochtig en droog, aarde en lucht, en water en vuur.

Net als bij de ontdekking van het buskruit (lange tijd gebruikt in vuurwerk voordat het in wapens werd gebruikt) legden de alchemisten met hun observaties van de chemische reacties een deel van de basis voor de moderne scheikunde.

Maar naarmate de wetenschap zich verder ontwikkelde, raakten veel van deze alchemistische praktijken verouderd en vervielen ze in het domein van het esoterische of het mystieke.

Ter vergelijking, de Universiteit van Hawaï presenteerde een raadsel waarin de alchemist schreef: “De grijze wolf verslindt de koning, waarna hij wordt begraven op een brandstapel, waarbij de wolf wordt verteerd en de koning weer tot leven wordt gewekt”, wat zich vertaalt naar een “extractie van goud uit legeringen door het afromen van minderwaardige metaal sulfiden en het roosteren van de goud-antimoonlegering totdat het antimoon verdampt en er puur goud overblijft.” Toch is deze cryptische boodschap voor de leek niet minder mystificerend dan hoe het in onze moderne scheikunde wordt geformuleerd als: “Dehydrohalogenering van vicinale dihalide met amiden om alkynen te verkrijgen.”

Moderne wetenschappers, zoals Sir Isaac Newton, Robert Boyle en John Locke, waren zelf ook alchemisten. Bill Newman, een historicus aan de Universiteit van Indiana, bestudeerde Newtons geheime gecodeerde recepten. Hij vertelde aan het wetenschapsprogramma PBS, NOVA: “Als je kijkt naar de experimentele notitieboekjes die hij ongeveer 30 jaar bijhield, is het werkelijk onmogelijk om de conclusie te ontlopen dat hij probeerde om de ‘steen der wijzen’ te produceren.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 oktober 2022): Lead Into Gold: How the Ancient Quest of Alchemy Sprang Up in Egypt, China, India in Parallel

Markten reageren slecht op CCP Congres

Xi Jinping

Nieuwsanalyse

De herschikking van het leiderschap van de Chinese Communistische Partij (CCP) en de toespraak van Xi tot het 20e partijcongres in China hebben de beleggers schrik aangejaagd, waardoor de toch al noodlijdende economie zonder uitzicht op verbetering nog wordt verergerd.

Op 24 oktober reageerden de markten op de afsluiting van het 20e Nationale Partijcongres van de CCP. Buitenlandse beleggers verkochten voor $2,5 miljard aan Chinese aandelen via Hongkong, met de grootste verliezen sinds 2008 tot gevolg. Tegelijkertijd bereikte de yuan een dieptepunt in 14 jaar met een koers van 7,3 ten opzichte van de dollar. De beursindex Hang Seng in Hongkong daalde met meer dan 6 procent, terwijl in de Verenigde Staten de Golden Dragon-index van Chinese bedrijven die op Nasdaq staan genoteerd met 14 procent daalde en 93 miljard dollar aan waarde verloor. Zowel de Shanghai Composite als de Shenzhen Component indexen verloren ongeveer 2 procent, terwijl de China CSI 300 met 2,93 procent daalde.

Vooral internetbedrijven werden zwaar getroffen. De Chinese technologiesector wordt van beide kanten van de Stille Oceaan aangevallen. Door het harde optreden van Xi heeft de sector al 1,5 biljoen dollar verloren en het Amerikaanse verbod op chips kan de verliezen nog verder doen dalen.

Tijdens Xi’s toespraak op het partijcongres waren er geen aanwijzingen dat hij zijn zero-COVID beleid, dat China’s economische groei belemmert, zou versoepelen. De dag na de afsluiting van het congres werden 28 steden in verschillende mate afgesloten. 207,7 miljoen mensen, die 8,5 procent van het BBP van het land vertegenwoordigen, werden door deze blokkades getroffen.

 China-lockdown
Mensen met een pas van twee tot drie uur uit hun woonwijk spreken met bewoners die opgesloten zitten tijdens een COVID-19 lockdown in de wijk Jing’an in Shanghai op 27 mei 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

In zijn toespraak herhaalde Xi ook zijn doelstelling dat China in 2035 een land met een middeninkomen en een moderne socialistische macht moet zijn en in 2049 de wereld moet aanvoeren “in termen van samengestelde nationale kracht en internationale invloed”. Uit de marktreactie blijkt dat beleggers zich bewust zijn van de tegenstrijdigheid tussen de door Xi geformuleerde doelstellingen en zijn beleid. Een invasie van Taiwan lijkt ook waarschijnlijker nu Xi publiekelijk heeft verklaard dat China het recht heeft geweld te gebruiken om het eiland te annexeren. Een oorlog zou de laatste hand leggen aan een economie die al in de problemen zit.

De enorme staatsschuld, de COVID-19 beperkingen en de verschillende hardhandige maatregelen, zoals die tegen de technologie, deden al twijfels rijzen over de haalbaarheid van deze doelstellingen. Maar na de veranderingen in de regering reageren beleggers alsof ze geloven dat Xi’s doelen onhaalbaar zijn.

De economie lijkt voor Xi minder prioriteit te hebben, wat het bereiken van de doelstellingen voor 2035 en 2049 nog onwaarschijnlijker maakt. Xi’s boodschap suggereert dat hij zijn aandacht verlegt van economie naar veiligheid. Het woord “veiligheid” kwam tijdens zijn toespraak tot het CCP-congres 91 keer voor. Hij benadrukte ook dat het marxisme werkt en dat hij de rol van de CCP in de Chinese samenleving en de rol van staatsbedrijven in de economie wil vergroten. Dit alles heeft het vertrouwen van beleggers in het vermogen van de Chinese economie om zich snel te herstellen niet vergroot.

Het begrotingstekort van China is in het derde kwartaal van 2022 opgelopen tot bijna 1 biljoen dollar, drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Een daling van de consumentenbestedingen en een daling van 28,3 procent in de verkoop van onroerend goed drijven het BBP naar beneden. In combinatie met belastingverlagingen om de economie te stimuleren, zijn de overheidsinkomsten sinds vorig jaar met 6,6 percent gedaald.

De meeste analisten verwachten dat de CCP haar greep op de economie zal blijven verscherpen, met strengere beperkingen op technologie en uitgebreide COVID-lockdowns. Geconfronteerd met een verhoogd risico zullen beleggers meer rendement eisen op Chinese investeringen, en met het huidige beleid lijkt het onwaarschijnlijk dat dat rendement er komt. Tot nu toe hebben beleggers dit jaar voor 16 miljard dollar aan Amerikaanse certificaten van aandelen van Chinese bedrijven verkocht.

Aangezien Xi meerdere topfuncties in de Chinese regering bekleedt en het politbureau vol bondgenoten zit, is er niemand die hem kan vertellen dat zijn beleid destructief is. Omdat hij geen verantwoording hoeft af te leggen en zich geen zorgen hoeft te maken dat hij wordt aangeklaagd of geen vierde termijn krijgt, heeft Xi de vrijheid om te doen wat hij wil.

Xi vergeet een les die Deng Xiaoping heeft geleerd. Onder Mao was de macht geconcentreerd bij één man die een catastrofaal economisch beleid voerde waardoor tientallen miljoenen de hongerdood stierven en honderden miljoenen in armoede leden. Toen Deng aan de macht kwam, begon hij de economie te dereguleren, wat leidde tot een ongekende economische groei en een verbetering van de gemiddelde levensstandaard. Nu is de macht weer in handen van één man die het land terugbrengt naar de tijd van strengere overheidscontroles volgens marxistische principes. Hij vervangt de Mao Zedong Gedachte door de Xi Jinping Gedachte.

Xi is nu de “kern van de partij” en heeft absolute macht over de economie en het volk. En zoals het gezegde luidt: absolute macht corrumpeert absoluut.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (24 november 2022): Markets React Badly to CCP Congress 

Rusland beëindigt graandeal na aanval, en wijst met vinger naar VK

Rusland heeft aangekondigd zich terug te trekken uit een door de VN gesloten akkoord met Kiev, dat de veilige verscheping van graan uit Oekraïne via de Zwarte Zee moest garanderen.

De maatregel is een reactie op een aanval op Russische marineschepen in de Krimhaven Sevastopol, waarvoor Moskou Oekraïense troepen verantwoordelijk heeft gesteld die zouden hebben samengewerkt met Britse militaire “deskundigen”.

“Rekening houdend met de terreurdaad die door het regime in Kiev is gepleegd met medewerking van Britse experts … schort Rusland zijn deelname aan de overeenkomsten inzake de uitvoer van landbouwproducten uit Oekraïense havens op”, aldus het Russische ministerie van Defensie in een verklaring.

In de vroege uren van 29 oktober zouden Russische marineschepen in de haven van Sevastopol, waar de Russische vloot voor de Zwarte Zee haar hoofdkwartier heeft, zwaar zijn aangevallen door meerdere lucht- en waterdrones. Volgens Russische bronnen werd een mijnenveger licht beschadigd bij de aanval, hoewel er geen slachtoffers werden gemeld.

Het onder Sierra Leonse vlag varende vrachtschip Razoni, met Oekraïens graan aan boord, in de Zwarte Zee bij Kilyos, nabij Istanbul, Turkije, op 2 augustus 2022. (Yoruk Isik/Reuters)

Later diezelfde dag kondigde Moskou abrupt zijn terugtrekking aan uit het door de VN tot stand gekomen graandeal.

“Rusland kan de veiligheid van de civiele vrachtschepen niet garanderen en schort vanaf vandaag de uitvoering van de graandeal voor onbepaalde tijd op”, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sinds de overeenkomst in juli van kracht ging, is naar verluidt meer dan 9 miljoen ton Oekraïense tarwe uitgevoerd naar verschillende afnemers in het buitenland. Volgens de VN heeft de regeling ertoe bijgedragen dat de internationale voedselprijzen sinds het hoogtepunt in maart met ongeveer 15% zijn gedaald.

Als gevolg van de terugtrekking van Rusland uit de overeenkomst kunnen nu meer dan 200 vrachtschepen Oekraïne niet meer verlaten, aldus het Oekraïense ministerie van Infrastructuur op 30 oktober.

Op dezelfde dag riep de NAVO de Russische president Vladimir Poetin op het initiatief nieuw leven in te blazen en “te stoppen met het bewapenen van voedsel”.

In antwoord op beweringen dat de opschorting van de overeenkomst tot voedseltekorten zou leiden, zei de Russische minister van Landbouw, Dmitry Patrushev, dat Moskou bereid was om met de hulp van Turkije de komende vier maanden 500.000 ton gratis tarwe aan de arme landen te leveren.

Op 31 oktober zei het Turkse ministerie van Defensie dat Hulusi Akar, het hoofd van Defensie, dringende gesprekken had gevoerd met zijn Russische en Oekraïense collega’s in de hoop de vastgelopen graandeal weer nieuw leven in te blazen.

‘Epische schaal’

Ondertussen hebben functionarissen in Kiev de eventuele betrokkenheid van Oekraïne bij de aanval op Sevastopol bevestigd noch ontkend.

Andriy Yermak, stafchef van de Oekraïense president, beschuldigde Rusland ervan “fictieve terroristische aanvallen op zijn eigen installaties” uit te voeren.

Maar Moskou houdt vol dat Oekraïense troepen, met Britse hulp, de aanval op zijn Zwarte Zeevloot hebben uitgevoerd.

“De voorbereiding van deze terroristische daad, en de training van militairen van het Oekraïense 73e Speciale Eenheid voor Marineoperaties, werd uitgevoerd onder leiding van Britse deskundigen in de [Zuid-Oekraïense] stad Ochakiv”, aldus het Russische ministerie van Defensie.

Een opmerkelijke escalatie is dat het ministerie ook beweerde dat dezelfde eenheid van “Britse deskundigen” verantwoordelijk was voor de brutale aanval op de Nord Stream-gaspijpleiding, die de gasvelden in Rusland met Noord-Europa verbindt.

“Volgens de beschikbare informatie namen leden van deze Britse marine-eenheid deel aan de planning, voorbereiding en uitvoering van de terroristische aanval in de Oostzee op 26 september van dit jaar, waarbij de Nord Stream 1 en Nord Stream 2 gaspijpleidingen werden opgeblazen”, aldus het ministerie.

Er werd geen bewijs geleverd voor deze beweringen. Evenmin ging het nader in op de “informatie” die het beweerde te bezitten in verband met de aanval van vorige maand.

Britse functionarissen ontkennen de beweringen van Moskou met klem.

Eind september werd de strategische pijpleiding doelbewust opgeblazen in Zweedse en Deense wateren, wat leidde tot een golf van beschuldigingen tussen Europese hoofdsteden en Moskou. De laatste heeft sterk gezinspeeld op westerse betrokkenheid, maar heeft tot nu toe afgezien van een expliciete beschuldiging.

Op 14 oktober stopte Zweden abrupt een gezamenlijk onderzoek dat het samen met Denemarken en Duitsland deed naar de sabotage, met als argument “nationale veiligheid”.

Een week later zei een woordvoerder van het Kremlin cryptisch dat de “waarheid” over het Nord Stream incident de Europeanen zou “verrassen” als het ooit openbaar zou worden gemaakt.

Moskou heeft naar verluidt om een vergadering van de VN-Veiligheidsraad op 31 oktober gevraagd om de beschuldigingen te kunnen bespreken.

Reuters en Associated Press hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 oktober 2022): Russia Halts Black Sea Grain Deal after Attack, Points Finger at UK

Chirurgen zijn getuige van het bestaan van een ziel nadat een patiënt de operatiekamer beschrijft na 20 minuten dood verklaard te zijn

Nederlandse onderzoekers van bijna-doodervaringen hebben meer dan 70 gevallen verzameld van mensen die naar verluidt hun lichaam hebben verlaten en scènes hebben waargenomen die zij met hun fysieke zintuigen onmogelijk hadden kunnen waarnemen op dat moment.

De details van wat zij zagen – bijvoorbeeld bepaalde handelingen van mensen in het ziekenhuis – konden worden geverifieerd, wat misschien wel het sterkste bewijs is voor het vermogen van de geest om buiten de hersenen te bestaan.

Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit publiceerden deze compilatie in een boek getiteld “Wat een stervend brein niet kan”. Zij zijn op zoek naar financiering om het boek vanuit het Nederlands in het Engels te vertalen. Ondertussen heeft Epoch Times enkele van de gevallen vertaald voor presentatie.

In één geval, beschreven door hartchirurg Lloyd W. Rudy (1934-2012), kwam een patiënt die minstens 20 minuten dood was verklaard, op verbluffende wijze weer tot leven. Niet alleen was zijn opwekking ongewoon; wat hij te zeggen had over de tijd dat hij dood was, kon niet verklaard worden volgens de normale gang van zaken.

Dr. Rudy is afgestudeerd aan de Medische Universiteit van Washington; hij was hoofd van het Hart Programma aan de Medische Universiteit van Georgia; en lid van het eerste harttransplantatieteam aan de Universiteit van Stanford. Op een kerstdag voerden Rudy en zijn assistent Roberto Amado-Cattaneo een operatie uit om een geïnfecteerde hartklep te vervangen. De patiënt leed aan een aneurisme veroorzaakt door de infectie en zou, toen de operatie voltooid was, niet hebben overleefd zonder levensreddende apparatuur.

Inzet: Dr. Lloyd W. Rudy (Screenshot/DentalMastermindGroup.com/YouTube); Achtergrond: Een bestandsfoto van een patiënt in een ziekenhuis (Edwin Verin/Hemera/Thinkstock)

Nadat de situatie van de patiënt schijnbaar hopeloos werd, schreven de chirurgen een overlijdensakte uit, brachten de vrouw van de man op de hoogte van zijn dood en schakelden de machines uit.

“Om de een of andere reden hadden ze de machine die lichaamsfuncties, zoals de bloeddruk, meet, vergeten uit te schakelen,” schreven de onderzoekers. “Ook hadden ze, voordat ze de patiënt niet meer te redden hadden verklaard, een lange buis met een microfoon aan het uiteinde in zijn lichaam laten zakken om een precieze indruk te krijgen van bepaalde lichaamsfuncties, zoals zijn hartslag.

“Rudy en zijn assistent waren zich al aan het omkleden. Ze trokken allebei hun jassen, handschoenen en maskers uit en stonden in de deuropening. Ze praatten over wat ze hadden kunnen doen en welke medicijnen ze hadden kunnen toedienen om de patiënt te redden.

“Er waren ongeveer 20 tot 25 minuten verstreken sinds de patiënt dood was verklaard. Plotseling leek er een soort elektrische activiteit te zijn … Rudy en zijn assistent dachten dat het een soort hartstuiptrekkingen waren, maar de activiteit nam toe en resulteerde in een hartslag, eerst langzaam en dan sneller.”

Niemand had iets gedaan om de patiënt te reanimeren sinds hij dood was verklaard; de heropleving was spontaan. Het kostte de patiënt een paar dagen om weer bij bewustzijn te komen, maar hij herstelde volledig zonder enig teken van hersenbeschadiging.

Amado-Cattaneo zei: “Ik heb een paar keer meegemaakt dat mensen herstelden van een diepe en lange shock, maar die mensen leefden nog, terwijl in dit geval de man overleden was.”

Zoals bij velen die tijdens een bijna-dood ervaring het lichaam hebben verlaten, beschreef de patiënt een helder licht aan het eind van een tunnel. Het zijn echter de gebeurtenissen die hij in het ziekenhuis waarnam die onderzoekers van bijna-doodervaringen intrigeren en die dit wetenschappelijk willen verifiëren.

De patiënt zag Rudy en Amado-Cattaneo praten; hij beschreef nauwkeurig hun positie in de kamer en hoe ze stonden met hun armen over hun borst gevouwen; hij zag de anesthesist de kamer binnenkomen; maar het interessantste was dat hij de computermonitor van een verpleegster zag met een rij post-it briefjes boven elkaar. De verpleegster had inderdaad telefoonberichten voor Rudy op post-it briefjes gezet en ze in deze opstelling opgeplakt.

De auteurs schrijven: “Rudy wijst erop dat de patiënt de briefjes vóór de operatie niet had kunnen zien, aangezien er op dat moment geen onbeantwoorde oproepen waren geweest. Het is duidelijk dat de manier waarop de post-it briefjes over elkaar op de monitor waren geplakt niet gebruikelijk was, en de patiënt kon niet willekeurig raden hoe de verpleegster de briefjes in dit geval had opgeplakt.

“Rudy concludeert dat de patiënt werkelijk boven zijn lichaam moet hebben gezweefd, omdat hij de kamer en aanverwante zaken niet anders had kunnen beschrijven. Hij veronderstelt dus dat toeval of normale voorkennis geen realistische verklaringen kunnen zijn.”

Ook Amado-Cattaneo kon het fenomeen niet verklaren. Hij bevestigde dat de patiënt nauwkeurig gebeurtenissen beschreef die hij niet had kunnen zien, omdat zijn ogen waren dichtgeplakt om het hoornvlies tijdens de operatie te beschermen.

De machines die zijn levenssignalen in de gaten hielden waren echter niet defect. Zijn hart was gestopt met kloppen en hij vertoonde geen tekenen meer van ademhaling gedurende ten minste 20 minuten. Amado-Cattaneo kon zich de naam van de patiënt echter niet meer herinneren en Rudy was al overleden toen Rivas en zijn collega-onderzoekers de zaak grondiger gingen onderzoeken.

In een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Near-Death Studies, schreven Rivas en Smit over dit geval: “Natuurlijk zou deze zaak compleet zijn als de identiteit van de patiënt kon worden vastgesteld zodat medische dossiers konden worden onderzocht, maar tenzij Amado-Cattaneo zich de naam van de patiënt herinnert, is een dergelijk nader onderzoek niet haalbaar. Nochtans, vanuit ons oogpunt gezien, heeft deze onvolkomenheid slechts in geringe mate een nadelig effect, maar ontkracht geenszins, de kwestie als serieus bewijs voor AVP*.”

Rivas en Smit concludeerden in het tijdschrift: “Wij geloven dat de opeenstapeling van dergelijk anekdotisch bewijs het steeds moeilijker maakt om dit soort gevallen zonder meer naast ons neer te leggen.”

*AVP staat voor apparently non-physical veridical perception”, of schijnbaar niet-fysieke waarneming, een term die wordt gegeven aan waarnemingen die onmogelijk zouden moeten zijn op basis van de toestand en positie van het fysieke lichaam van de ervaringsdeskundige.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 oktober 2022): Surgeons Find Evidence of a Soul After Patient Describes Operating Room After Declared Dead for 20 Minutes.

Protesten Iran blijven aanhouden. Demonstranten negeren waarschuwingen van regering

De wijdverspreide protesten in Iran gingen op 30 oktober voor de 45e achtereenvolgende dag door, ondanks waarschuwingen van veiligheidsfunctionarissen dat zij hardere maatregelen zouden gebruiken om de demonstraties neer te slaan.

De protesten gingen gedurende het afgelopen weekend door ondanks een waarschuwing van de opperbevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), majoor-generaal Hossein Salami, op 29 oktober waarin hij aangaf ongekend geweld te zullen gebruiken om de protesten de kop in te drukken.

“Vandaag is het einde van de rellen. Ga niet meer de straat op!” zei Salami naar verluidt. “Wij zeggen tegen onze jeugd, de minderheid van jullie die werden misleid, stop met deze duivelse daden. Deze onheilspellende opruiing zal jullie geen geluk brengen. Verpest jullie toekomst niet!”

De Iraanse president Ebrahim Raisi zou volgens de staatsmedia hebben gezegd: “Veiligheid is de rode draad voor de islamitische republiek, en we zullen niet toestaan dat de vijand zijn plannen om deze waardevolle nationale troef te ondermijnen op welke manier dan ook uitvoert.”

Demonstranten, die steeds bozer worden door de pogingen van de autoriteiten om hun protesten tegen de islamitische regering te onderdrukken, negeerden de waarschuwingen echter en gingen het afgelopen weekend opnieuw de straat op.

De demonstraties in het hele land werden aanvankelijk aangewakkerd door de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, een jonge vrouw die op 16 september in Teheran overleed toen ze in hechtenis was genomen door de Iraanse “zedenpolitie” nadat ze was gearresteerd vanwege haar “ongepaste kleding”. De politie heeft gezegd dat ze een hartaanval kreeg toen ze in hechtenis zat.

Gaandeweg zijn de demonstraties uitgegroeid tot oproepen van Iraniërs voor meer vrijheid en eisen om het islamitische regime en opperste leider Ayatollah Ali Khamenei omver te werpen, hetgeen de zwaarste uitdaging voor de klerikale leiders van het land sinds jaren is geworden.

Verbannen Iraniërs verzamelen zich voor de ambassade van Iran in Berlijn op 20 september 2022. (Michael Sohn/AP Photo)

Autoriteiten ‘ontvoeren studenten, vooral meisjes’

Op sociale media geplaatste videobeelden tonen gewelddadige confrontaties tussen studenten en de oproerpolitie op universiteiten, naar aanleiding van berichten over invallen in de studentenflats waarbij studenten in bussen werden afgevoerd naar staatsdetentiecentra of voor onbepaalde tijd van de campus werden geweerd.

In één video is te zien hoe studenten van de Islamitische Azad Universiteit in Teheran stenen gooien naar troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) en agenten in burger. Een andere op Twitter geplaatste video toont veiligheidstroepen die traangas en kogels gebruiken om studenten van de demonstraties af te houden.

The Epoch Times heeft de videobeelden niet kunnen verifiëren.

Maryam Rajavi, verkozen voorzitter van de ‘Nationale Raad van Verzet van Iran voor de periode om de soevereiniteit over te dragen aan het volk van Iran’, schreef op 30 oktober op Twitter dat IRGC-troepen luchtkarabijnen maar ook echte kogels hebben gebruikt om de demonstraties op universiteiten neer te slaan en tegelijkertijd “studenten, voornamelijk meisjes, hebben ontvoerd”.

Dit toont de “wanhoop van het regime tegenover de protesten in Iran,” zei Rajavi.

Volgens het Human Rights Activists News Agency (HRANA) zijn tot nu toe 283 demonstranten, waaronder 44 kinderen, gedood sinds de protesten in het hele land uitbraken. Nog eens 14.052 personen werden gearresteerd, volgens de laatste update van HRANA.

De Iraanse autoriteiten hebben de Verenigde Staten, Israël, het Verenigd Koninkrijk en Saoedi-Arabië ervan beschuldigd achter de anti-regeringsprotesten te zitten die het land destabiliseren, beweringen die door de regeringsleiders van die landen worden ontkend.

In september kondigde de regering Biden sancties aan tegen de Iraanse zedenpolitie “wegens misbruik van en geweld tegen Iraanse vrouwen en schending van de rechten van vreedzame Iraanse demonstranten”.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 oktober 2022): Iran Protests Continue as Demonstrators Defy Warnings From Government

Biologische factoren van geluk, en hoe het onze fysieke gezondheid beïnvloedt

Zijn marshmallows de sleutel tot geluk?

Misschien wel, maar niet zoals u denkt.

In het klassieke “Marshmallow Experiment” over uitgestelde bevrediging brachten onderzoekers honderden kinderen—meestal van ongeveer 4 en 5 jaar oud—naar een kamer en boden hen een deal aan. De onderzoeker zei dat het kind nu een marshmallow kon eten. Of ze konden wachten en als ze de marshmallow 15 minuten lang niet opaten, zouden ze een tweede marshmallow krijgen.

Het was een eenvoudige keuze: nu één marshmallow eten, of later twee marshmallows.

De onderzoekers verlieten de kamer, en videobeelden van de kinderen die worstelden om de marshmallow niet op te eten zijn beroemd geworden. Sommige kinderen aten de marshmallow meteen op. Anderen wachtten en kregen later een tweede marshmallow.

De studie werd uiteindelijk baanbrekend, deels omdat in vervolgstudies de kinderen die hun bevrediging konden uitstellen het uiteindelijk beter deden in de meeste facetten van het leven—ze presteerden beter op school, konden beter omgaan met stress, werden beoordeeld als sociaal vaardiger, en nog veel meer.

Maar de studie werpt ook licht op geluk en hoe dat te bereiken.

Wat is geluk? Biologische factoren

Het blijkt dat sommige geluksfactoren in onze genen zijn verankerd.

Eén studie suggereert dat genetische factoren voor 35 tot 50 procent bijdragen aan ons geluk. Er zijn verschillende genen geïdentificeerd die lijken te beïnvloeden hoe we emoties en onze basisstemming ervaren.

Deze lijken een effect te hebben op onze hersenen. Sommige delen van de hersenen (zoals de amygdala, de hippocampus en het limbisch systeem) en verschillende neurotransmitters (waaronder dopamine, serotonine, noradrenaline en endorfine) spelen een rol in hoe wij geluk ervaren.

Andere studies wijzen op de rol van hormonen bij het reguleren van onze stemming. Cortisol en adrenaline (uit de bijnieren) en oxytocine (uit de hypofyse) zijn daar enkele van.

Samen bepalen deze biologische structuren hoe we ons voelen.

Maar ook onze ervaringen en ons handelen spelen een rol in ons geluk.

Hedonisch en Altruïstisch geluk

De betekenis van geluk is subjectief. Iedereen kan zijn eigen definitie hebben.

Dit begrip welzijn is subjectief en bestaat uit drie componenten: levenstevredenheid, de aanwezigheid van een positieve stemming, en de afwezigheid van een negatieve stemming, samen vaak samengevat als geluk.

Psychologen hebben eigenlijk tientallen jaren onderzoek gedaan naar de factoren die bijdragen aan onze gezondheid en ons geluk. En het onderzoek wordt behoorlijk interessant. De positieve psychologie is de tak van de psychologie die zich vooral bezighoudt met het bestuderen van factoren die geluk en welzijn bevorderen.

Welzijn betekent, heel eenvoudig, het leven positief beoordelen en je goed voelen. Een belangrijk onderscheid dat psychologen maken is het verschil tussen soorten welzijn.

Hedonisch welzijn is het soort geluk of tevredenheid dat voortkomt uit het verkrijgen van plezier en het vermijden van pijn. Het is het soort dat je krijgt van het eten van een marshmallow.

Dit concept van hedonisme gaat terug tot Democritus en Epicurus en werd herzien door Hobbes, Bentham, en Mill. Het idee is dat iemand, om goed te zijn en zich tevreden te voelen met het leven, mentale en fysieke genoegens en plezier moet ervaren en tegelijkertijd lijden moet vermijden. Deze denkers benadrukken echter ook dat als we zoveel mogelijk genot willen, we daar rationeel en evenwichtig naar moeten streven, zodat het genot ons niet overheerst.

Eudaimonisch (wat we ook “altruïstisch” kunnen noemen) welzijn daarentegen is een soort voldoening die voortkomt uit het besteden van tijd aan zinvolle activiteiten en het hebben van een doel. Nogmaals, het begrip eudaimonia stamt uit de oude Griekse filosofie, toen Aristoteles het voorstelde in zijn werk Nicomachische Ethiek. Voor Aristoteles, en ook voor meer recente voorstanders van eudaimonisch welzijn, wordt iemand gelukkig door te streven naar zijn beste zelf en door uiting te geven aan deugdzaamheid.

Eudaimonisch welzijn ontstaat door het uitvoeren van taken en werken die in overeenstemming zijn met je waarden. Het omvat het nastreven van intrinsieke doelen, autonoom leven, mindful zijn, welwillend en altruïstisch zijn.

Voordelen van de 2 soorten welzijn

Onderzoekers hebben onderzocht welke vorm van welzijn meer geluk creëert.

Wat zij ontdekten was dat elk van beide verschillende resultaten oplevert, en dat het ene niet noodzakelijkerwijs beter is dan het andere.

Uit sommige onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat hedonisch gedrag positieve emoties en levenstevredenheid verhoogt, emoties kan helpen reguleren en negatieve emoties zoals stress en depressie vermindert.

Anderzijds leidt eudaimonisch gedrag meestal tot meer betekenis in het leven en ervaringen van verheffing—positieve gevoelens door getuige te zijn van morele deugdzaamheid. Het leidt tot gevoelens van algehele levenstevredenheid.

Dus wat is beter? Sommige psychologen pleiten voor het ene boven het andere, maar de meeste mensen stellen dat beide nodig zijn om werkelijk tot bloei te komen.

Hedonische adaptatie en een geluksinstelling

Hoewel beide noodzakelijk kunnen zijn, kan er een beperking zijn van hedonische genoegens—ze zijn niet blijvend.

Hedonische aanpassing is een theorie die stelt dat mensen een beginniveau van geluk hebben en uiteindelijk naar dat punt terugkeren na zowel slechte of pijnlijke als goede of plezierige ervaringen.

Dit kan verklaren waarom het effect van plezierige gebeurtenissen op ons welzijn van relatief korte duur is. Hoewel we misschien even genieten van een feestje, lekker eten of hardlopen, keren we uiteindelijk terug naar onze basislijn.

Tijdens dit psychologische proces produceert ons lichaam een stofje—dopamine.

Echter, eudaimonische activiteiten kunnen effectiever zijn in het creëren van levenstevredenheid na verloop van tijd.

Eudaimonisch welzijn en gezondheid

Eudaimonisch welzijn richt zich op de verwezenlijking van je potentieel en het nastreven van zinvolle activiteiten. Het benadrukt autonomie, persoonlijke groei, positieve relaties met anderen, een doel in het leven, en zelfacceptatie.

Hierdoor voel je je niet alleen gelukkig, maar het lijkt ook een zinvolle bijdrage te leveren aan de lichamelijke gezondheid.

In een epidemiologische studie op gemeenschapsniveau bekeken onderzoekers langetermijngegevens van 1.238 oudere volwassenen. Zij ontdekten dat personen die bij de basistest een groter doel in het leven hadden—d.w.z. zij die hoger scoorden op de “doel in het leven”-schaal—minder kans hadden om vijf jaar later te overlijden. Met andere woorden, de doel-in-leven scores van de mensen die stierven (3,5 op 5) waren statistisch significant lager dan de scores van degenen die overleefden (3,7 op 5).

In een andere studie bekeken onderzoekers langetermijngegevens van 900 oudere volwassenen die in de gemeenschap leefden. Zij wilden weten of het hebben van een doel in het leven verband hield met een betere geestelijke gezondheid. Na een follow-up van zeven jaar ontdekten de onderzoekers dat personen die aangaven een groter gevoel van doelgerichtheid in hun leven te hebben, veel minder kans hadden om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Een persoon in het 90e percentiel op de schaal van doelgerichtheid in het leven had 2,4 maal meer kans om vrij van Alzheimer te blijven.

Andere studies hebben deze bevindingen uitgebreid naar andere facetten van de lichamelijke gezondheid. Uit een meta-analyse bleek dat mensen met een doelgericht leven minder kans hebben op een beroerte of een hartziekte—zij vonden een gezamenlijk relatief risico van 0,83. Mensen met zingeving zijn ook meer geneigd om zich bezig te houden met gedrag dat bijdraagt aan een duurzame gezondheid, zoals het doen van kankerscreenings of het laten testen van een hoog cholesterolgehalte.

In een studie uit 2013, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), werden de indicatoren van het immuunsysteem onderzocht van mensen met twee verschillende opvattingen van welzijn. De ene opvatting was eudaimonisch welzijn, dat geneigd is menselijke rechtvaardigheid en nobele doelen na te streven, en hedonisch welzijn, dat meer geneigd is persoonlijk zintuiglijk genot na te streven. Men ontdekte dat mensen die eudaimonisch welzijn nastreefden een hogere interferon genexpressie hadden, een groter vermogen om antilichamen te produceren, en een significant lagere expressie van ontstekingsgenen.

Het algemene effect van hun genexpressie is gunstiger voor hun lichaam om virussen, waaronder SARS-CoV-2, te bestrijden.

Samen suggereren deze studies dat zich verbonden voelen met een doel niet alleen een soort psychologisch welzijn met zich meebrengt, maar ook zeer duidelijke voordelen heeft voor de lichamelijke gezondheid.

Hedonisch geluk en gezondheid

Omdat het een filosofie is die het voortdurend zoeken naar genot aanmoedigt, kan hedonistisch gedrag leiden tot gezondheidsproblemen en andere schadelijke gevolgen als het niet wordt gematigd.

Suikerrijk voedsel eten, roken en psychoactieve drugs gebruiken kan bijvoorbeeld problematisch zijn voor de gezondheid en de levenstevredenheid op lange termijn, ook al leveren ze enkele onmiddellijke genoegens op. Dat lijkt een argument tegen een puur hedonische visie op welzijn.

Dit is waar de marshmallow studie ons helpt het verband te begrijpen tussen hedonistisch gedrag en welzijn.

Psychologische voorstanders van hedonisme merken op dat veel mensen—de meeste mensen, in feite—zich meestal met succes onthouden van overdadige hedonistische activiteiten. Zij wijzen er in onderzoek naar zelfcontrole op dat mensen in staat zijn om bevrediging uit te stellen om later meer genot te ervaren.

De meesten van ons geven zich niet over aan suikerrijk voedsel omdat we weten dat we ons er later ziek door zullen voelen en ongezond zullen worden. Dus geven we nu plezier op om later pijn te vermijden. Evenzo zouden zij beweren dat de meeste mensen niet roken omdat ze weten dat ze daar later onder zullen lijden.

Voorstanders van hedonisch welzijn zeggen dus niet per se dat het nastreven van genot nu welzijn oplevert. Zij beweren dat sommige genoegens op korte termijn mogelijk moeten worden vermeden om op langere termijn genot te bevorderen en onaangename chronische ziekten te voorkomen.

Beide zijn belangrijk en beide kunnen excessief gebruikt worden.

In plaats van dat een van deze opvattingen van welzijn “juist” is, is het waarschijnlijk dat beide belangrijk voor ons zijn.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen die beide nastreven een hoger niveau van welzijn rapporteren dan mensen die er slechts één nastreven. Zij hebben ook een betere geestelijke gezondheid dan een van beide groepen alleen.

Niet alleen dat, maar het welzijn dat zij bereiken kan meer afgerond zijn. Met andere woorden, de twee verschillende soorten welzijn kunnen verschillende hiaten opvullen. Hedonia lijkt mensen meer op een tijdelijke manier in het heden te beïnvloeden, terwijl Eudonomia op een langere termijn lijkt te werken.

Net zoals beide noodzakelijk zijn, kunnen beide ook overmatig worden gebruikt.

We hebben het al gehad over de gevaren van overdreven hedonisme. Als het te ver gaat, kan het leiden tot impulsiviteit, verslaving, hebzucht en escapisme. Het kan ook leiden tot egoïsme en asociaal gedrag.

Maar ook eudaimonisme kan te ver gaan. Wanneer het te ver wordt doorgedreven, kan dit lijken op een werkverslaafde levensstijl, uitputting en buitensporige zelfopoffering. Het kan een burn-out betekenen, het contact met je lichaam verliezen, te veel nadenken en verlamd raken door zorgen en stress.

Beide zijn nodig, en beide moeten in evenwicht zijn om tot een gezond leven te komen.

Hoe bereik je welzijn?

Beide zijn dus belangrijk, en een evenwicht ook. Hoe bereik je dat evenwicht en hoe werk je aan het optimaliseren van je welzijn?

Ten eerste, zorg ervoor dat u eudaimonische acties in uw leven opneemt. De Noord-Amerikaanse levensstijl heeft de neiging het belang van ons vermaak en plezier te benadrukken—we vallen vaak meer aan de hedonistische kant dan aan de eudaimonische kant.

 • Zorg er dus voor dat je die kant de vruchtbare ruimte geeft die het nodig heeft om te groeien. Dat kan inhouden:
 • De dingen identificeren die je een doel geven en tijd besteden aan die dingen, inclusief een reeks langetermijndoelen.
 • Hobby’s en interesses nastreven die je helpen betekenis te vinden.
 • Bewust oefenen om je vaardigheden te ontwikkelen
 • Vrijwilligerswerk doen en de mensen om je heen helpen
 • Bevorderen van relaties met de mensen om je heen
 • Activiteiten ondernemen om je zelfinzicht te vergroten, zoals je sterke punten vinden of je waarden verduidelijken.

Als je merkt dat je overwerkt, uitgeput of overweldigd bent door sterke negatieve emoties, moet je je misschien meer richten op de hedonistische kant. Neem de tijd om aan de rozen te ruiken of om plezierige activiteiten te ondernemen. Maar probeer activiteiten te vermijden die alleen op korte termijn plezier opleveren, maar die op langere termijn meer lijden veroorzaken.

 • Hier zijn enkele voorbeelden:
 • Breng tijd door met een heerlijke maaltijd met goede vrienden of familie
 • Neem de tijd om een activiteit te doen waar je plezier in hebt, zoals een goed boek lezen, wandelen of tuinieren.
 • Bezoek een versmarkt of bloemenmarkt
 • Doe activiteiten die op lange termijn plezier en gezondheidsvoordelen opleveren, zoals mindfulness meditatie, genieten van de natuur of sporten.
 • Geniet van een spel met vrienden

Natuurlijk hangen de precieze activiteiten af van de individuele persoon—je individuele waarden, verlangens, en genoegens. Ieders idee van “het goede leven” verschilt, en dus kan iedereen zijn beste leven anders leiden dan anderen.

Maar voor ons allemaal lijkt het erop dat we welzijn kunnen bereiken door een combinatie van genieten van de geneugten van het leven en tegelijkertijd zoeken naar zin en doel.

Geen van beide lijkt op zichzelf zoveel voordeel op te leveren als beide samen. En beide kunnen buitensporig worden als je niet oppast.

In plaats daarvan moeten we een evenwicht zoeken.

Referenties

Anic, P., & Tončić, M. (2013). Orientations to happiness, subjective well-being, and life goals.
Psihologijske teme, 22(1), 135-153.

Aristotle (350 B.C.E.) Nicomachean Ethics

Biswas-Diener, R., Kashdan, T. B., & King, L. A. (2009). Two traditions of happiness research, not two distinct types of happiness. The Journal of Positive Psychology, 4(3), 208-211.

Boyle, P. A., Barnes, L. L., Buchman, A. S., & Bennett, D. A. (2009). Purpose in life is associated with mortality among community-dwelling older persons. Psychosomatic Medicine, 71(5), 574.

Centers for Disease Control and Prevention (2018). Well-being Concepts.

Crimmins, J. E. (2021). Jeremy Bentham. Stanford Encyclopedia of Philosophy

Diano, C. (2022). Epicurus: Greek Philosopher. Britannica

Duignan, B. (2022). Democritus: Greek Philosopher. Britannica

Fredrickson, B. L., Grewen, K. M., Coffey, K. A., Algoe, S. B., Firestine, A. M., Arevalo, J. M., … & Cole, S. W. (2013). A functional genomic perspective on human well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(33), 13684-13689.

Goodreads (n.d.). Abraham Joshua Heschel > Quotes > Quotable Quote.

Henderson, L. W., Knight, T., & Richardson, B. (2013). An exploration of the well-being benefits of hedonic and eudaimonic behavior. The Journal of Positive Psychology, 8(4), 322-336.

Huta, V. (2016). An overview of hedonic and eudaimonic well-being concepts. The Routledge Handbook of Media Use and Well-being, 14-33.

Igniter Media (2009, September 24). The Marshmallow Test | Igniter Media | Church Video [YouTube Video].

Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (Eds.). (1999). Well-being: Foundations of hedonic psychology. Russell Sage Foundation.

Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43(2), 207-222.

Kim, E. S., Strecher, V. J., & Ryff, C. D. (2014). Purpose in life and use of preventive health care services. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(46), 16331-16336.

Macleod, C. (2020). John Stuart Mill. Stanford Encyclopedia of Philosophy

Mischel, W., & Ebbesen, E. B. (1970). Attention in delay of gratification. Journal of Personality and Social Psychology, 16(2), 329–337.

Mount Sinai Medical Center (2015). Have a sense of purpose in life? It may protect your heart. Science Daily.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potential: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52(1), 141-166.

Ryan, R. M., & Martela, F. (2016). Eudaimonia as a way of living: Connecting Aristotle with self-determination theory. In Handbook of eudaimonic well-being (pp. 109-122). Springer, Cham.

Sorrel, T. (2022). Thomas Hobbes: English Philosopher. Britannica

Stanford University. (n.d.). Heschel, Abraham Joshua: Biography.

Williams, D. M., Rhodes, R. E., & Conner, M. T. (2018). Psychological hedonism, hedonic motivation, and health behavior. In Affective determinants of health behavior (pp. 204-234).

Dr. Yuhong Dong droeg bij aan dit artikel

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 oktober 2022): Biological Factors of Happiness, and How It Impacts Our Physical Health

 

Lula verslaat Bolsonaro en wordt president van Brazilië

De voormalige linkse president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, zal opnieuw aan de macht komen nadat hij de zittende conservatieve president Jair Bolsonaro heeft verslagen in een krappe verkiezing op 30 oktober.

Met meer dan 99 procent van de stemmen geteld kreeg da Silva 50,9 procent van de stemmen, terwijl Bolsonaro 49,1 procent behaalde. Volgens het Hooggerechtshof was dit voldoende om de uitslag “mathematisch vast te stellen”.

Er werd elektronisch gestemd en de resultaten werden binnen twee uur na sluiting van de stembureaus bekendgemaakt.

De tweede ronde werd gehouden nadat beide presidentskandidaten in de eerste stemronde op 2 oktober minder dan de helft van de stemmen hadden gekregen.

“Vanaf 1 januari 2023 zal ik regeren voor 215 miljoen Brazilianen en niet alleen voor degenen die op mij hebben gestemd,” zei da Silva, in de volksmond bekend als Lula, in News 360 na zijn overwinning.

President Joe Biden feliciteerde da Silva, 77, met zijn overwinning in wat volgens Biden “vrije, eerlijke en geloofwaardige verkiezingen” waren. Biden zei in een verklaring dat hij uitkijkt naar samenwerking met de nieuwe president om de samenwerking met Brazilië voort te zetten.

Da Silva en zijn Arbeiderspartij hebben Brazilië gedurende twee termijnen geregeerd, van 2003 tot 2010. In 2018 kon hij niet meer worden herkozen nadat hij tot 12 jaar gevangenisstraf was veroordeeld voor het witwassen van geld en corruptie waarbij het staatsenergiebedrijf Petrobrás betrokken was.

Het Hooggerechtshof vernietigde nadien het vonnis van da Silva en verklaarde dat hij berecht moest worden in de staat waar hij woont en niet in de staat waar hij werd aangeklaagd. Hij werd in november 2019 vrijgelaten na 580 dagen in de gevangenis te hebben gezeten en moet nog opnieuw worden berecht voor de aanklacht, waardoor hij mogelijk voor afzetting in aanmerking komt.

Da Silva stelde zich toen kandidaat voor herverkiezing met de belofte om een door de overheid gestuurde economische groei en sociaal beleid opnieuw in te voeren. Hij beloofde ook prioriteit te geven aan de bescherming van het Amazonewoud en van Brazilië een leider te maken in de door de VN geleide mondiale klimaatonderhandelingen, kwesties waarvoor Bolsonaro een andere aanpak voorstelde, met een voorkeur voor lokale in plaats van federale of mondiale oplossingen.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro spreekt de pers toe in Brasilia op 2 oktober 2022. (EVARISTO SA/AFP via Getty Images)

Bolsonaro, de leider van de Sociaal Liberale Partij die in 2019 aantrad, had beloofd de natie te beschermen tegen het linkse beleid en de belastingdruk van het volk te verlagen. De overwinning van Da Silva ontneemt Bolsonaro een tweede termijn.

De conservatieve leider heeft nog geen commentaar gegeven op de verkiezingsuitslag. Hij heeft herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de fraudegevoeligheid van de Braziliaanse elektronische stemmachines.

Bolsonaro zei vorige week dat zijn advocaat beroep zou aantekenen tegen het Hoge Electorale Tribunaal (TSE), omdat de klacht van zijn campagne over het feit dat radiostations meer reclamespots voor zijn tegenstander hebben uitgezonden, werd verworpen.

In zijn uitspraak van 26 oktober vroeg de TSE de hoogste openbare aanklager van Brazilië een onderzoek in te stellen naar de mogelijke intentie van het Bolsonaro kamp om de verkiezingen in de laatste dagen te verstoren.

Bolsonaro’s bondgenoten beschuldigen opiniepeilers van systematische partijdigheid ten opzichte van de president als leidende conservatieve stem, en merken op dat hij in de eerste stemronde op 2 oktober bijna 10 procentpunten meer won dan de peilingen tijdens de campagne hadden voorspeld.

De inauguratie van Lula is gepland voor 1 januari.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 oktober 2022): Lula Defeats Bolsonaro to Become Brazil’s President: Election Authority

Shanghai Disney wordt abrupt gesloten vanwege COVID, met bezoekers binnen opgesloten

Shanghai Disney Resort is op 31 oktober abrupt gesloten om te voldoen aan de eisen inzake pandemiepreventie. Dit illustreert de verstoringen waarmee bedrijven worden geconfronteerd nu het regime zweert nieuwe infecties uit te roeien.

Gasten moeten binnen het themapark blijven om een coronavirustest te ondergaan en te wachten op een negatief resultaat om de poort te verlaten, aldus een bericht van de autoriteiten van Shanghai.

Het tafereel riep herinneringen op aan de plotselinge lockdown van Halloween 2021, toen meer dan 30.000 bezoekers in het Disney Resort werden opgesloten nadat was vastgesteld dat een bevestigde infectie het themapark had bezocht.

“De geschiedenis herhaalde zich. Op dezelfde dag vorig jaar ondergingen we een nucleïnezuurtest toen vuurwerk de nachtelijke hemel boven ons verlichtte,” schreef een gebruiker op het microbloggingplatform Weibo.

Noch het bedrijf, noch de autoriteiten van Shanghai verstrekken verdere details, waaronder het aantal gasten dat binnen vastzit of mogelijke nieuwe infecties die in het park zijn geregistreerd.

Shanghai meldde tien lokaal overgedragen gevallen voor 30 oktober, die volgens het rapport allemaal mensen zonder symptomen waren. De officiële telling wordt echter steeds meer in twijfel getrokken door de inwoners, gezien de geschiedenis van het Chinese regime om informatie over uitbraken in het hele land te minimaliseren en te verzwijgen.

Een gezondheidswerker neemt een uitstrijkje van een man om te testen op het Covid-19 coronavirus in het Huangpu district in Shanghai op 24 oktober 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Ambtenaren van Shanghai zeiden in het bericht dat mensen die het park sinds 27 oktober hebben bezocht in de komende drie dagen drie PCR-tests moeten ondergaan.

Het Disney Resort, inclusief Shanghai Disneyland, Disneytown en het Wishing Star Park zullen vanaf maandag onmiddellijk gesloten worden, zei het bedrijf in een apart bericht op zijn website. “We zullen gasten informeren zodra we een bevestigde datum hebben om de activiteiten te hervatten,” voegde het bedrijf eraan toe.

Shanghai Disney Resort werd dit voorjaar meer dan drie maanden lang gesloten toen de autoriteiten de hele stad in lockdown plaatsten en haar 25 miljoen inwoners thuis opsloten onder het zero-COVID beleid.

De zero-tolerance tactiek heeft een zware tol geëist van de economie van het land. Uit maandag bekendgemaakte gegevens blijkt dat de Chinese fabrieksactiviteit in oktober onverwacht is gedaald.

De productie van de belangrijkste iPhone-fabriek in de centrale Chinese stad Zhengzhou zal naar verwachting volgende maand een vertraging oplopen door de nieuwe lockdown van de stad. Duizenden werknemers klommen tijdens het weekend over hekken om de fabriek uit te vluchten. Verschillende werknemers vertelden The Epoch Times dat mensen die positief getest waren, moeite hadden om voedsel en medische zorg te krijgen.

Ondanks de economische en menselijke kosten toonde de CCP tijdens het vijfjaarlijkse partijcongres eerder dit jaar geen tekenen van versoepeling van het zero-COVID-beleid, waardoor de hoop van buitenlandse investeerders en talloze Chinese inwoners, die gefrustreerd zijn door de herhaalde sluitingen en tests, de kop werd ingedrukt.

Eerder deze maand sloot het Universal Resort in de hoofdstad van het land, Beijing, voor vijf dagen nadat een gast positief was getest.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 oktober 2022): Shanghai Disney Shuts Down Abruptly Over COVID, With Visitors Trapped Inside

Vertrouwen in Gods pad voor ons: “Hagar en de engel” van Francesco Maffei

Soms kunnen de moeilijkheden van het leven ons overweldigen en ervoor zorgen dat we dingen doen die we normaal niet zouden doen. Het onvermogen om voor onszelf of onze familie te zorgen kan ertoe leiden dat we uitvallen en zelfs onszelf of onze geliefden pijn doen.

Hoe kunnen we deze moeilijke tijden het hoofd bieden, zodat we ondanks onze ontberingen liefde en zorg uitdragen? Ik denk dat het verhaal van Hagar en Ishmael inzicht geeft in deze vraag.

“Hagar en de engel,” circa 1657, door Francesco Maffei. Olieverf op doek; 41 3/4 inches x 54 inches. Het Metropolitan Museum of Art, New York. (Publiek Domein)

Het lot van Hagar en Ismaël

In de Bijbelse literatuur was Abraham (wat “vader van velen” betekent) getrouwd met Sarah, maar zij konden geen kinderen krijgen.

Het verhaal gaat dat God aan Abraham een zoon had beloofd die een groot volk zou verwekken, maar dat hij die belofte nog niet had ingelost. Nadat het echtpaar tientallen jaren rondgezworven had en Sara de hoop begon te verliezen om een kind te krijgen, stelde ze Abraham voor om een kind te krijgen met Hagar, hun dienstmaagd.

Abraham stemde in met Sara’s voorstel, en Hagar werd zwanger. Maar Hagar, nu ze zwanger was, verachtte Sara. Sara hield niet van deze verandering bij Hagar en was beledigend tegen haar, waardoor Hagar wegliep.

Toen Hagar alleen was, benaderde een engel haar en zei haar terug te keren naar Sara en zich aan haar te onderwerpen. De engel verzekerde Hagar dat God met haar was en dat zij een zoon zou krijgen, Ismaël, die veel nakomelingen zou hebben. Hagar, getroost door de engel, keerde terug naar Sara.

Later, toen Abraham 100 jaar oud was, beviel Sara van Isaak, de zoon die God hun had beloofd. Maar op een dag hoorde Sarah hoe de jonge tiener Ismaël hen bespotte. Sarah eiste dat Hagar en Ismaël hen voorgoed zouden verlaten.

Abraham wilde niet dat ze weggingen, maar God zei dat het zo moest zijn. Abraham volgde Gods bevel op en gaf Hagar en Ismaël voedsel en water voordat hij hen wegstuurde. Hagar en Ismaël namen de voorraden mee en verdwenen in de wildernis.

Maar al snel hadden ze geen water meer. Hagar kon het niet verdragen haar zoon te zien sterven van de dorst, dus verstopte ze hem onder wat struiken en probeerde te vluchten.

Een engel hoorde Ismaël huilen en vroeg Hagar wat er aan de hand was. Ze legde de situatie uit, maar de engel verzekerde haar dat God met haar en haar zoon was en dat er geen reden was om bang te zijn.

Toen toonde de engel Hagar een waterbron waar zij en Ismaël konden drinken. Ze dronken en vervolgden hun reis. Ismaël zou later boogschutter worden, trouwen met een Egyptische vrouw en een groot volk en veel nakomelingen verwekken, zoals God had beloofd.

‘Hagar en de engel’ van Francesco Maffei

De Venetiaanse kunstenaar Francesco Maffei beeldde het moment uit waarop de hopeloze Hagar wordt getroost door een engel, die haar geruststelt dat God met haar is.

Hagar is afgebeeld in rood en goudbrokaat. Ze legt haar zoon in de duisternis onder de boom achter haar en laat de jongen achter om te sterven. Maffei heeft de jongen afgebeeld als een hulpeloze baby, mogelijk om ons te laten meeleven met haar lot.

Detail van “Hagar en de engel,” circa 1657, door Francesco Maffei. Olieverf op doek; 41 3/4 inches x 54 inches. Het Metropolitan Museum of Art, New York. (Publiek domein)

Net op tijd verschijnt de engel voor haar en troost haar. Hagar knielt, kijkt op naar de engel en opent haar armen alsof ze de boodschap van de engel wil ontvangen.

De engel, gekleed in goudgeel, kijkt Hagar aan en kijkt met sympathie op haar neer.

De engel wijst subtiel naar de waterbron die het leven van Hagar en Ismaël zal redden, rechtsonder in de compositie. Voor het water heeft Maffei dunne witte lijnen afgebeeld die achter het gebladerte vandaan komen en van de grond spatten rechts van de voet van de engel, wat gemakkelijk kan worden gemist als de toeschouwer er niet naar zoekt.

Detail van “Hagar en de engel”, circa 1657, door Francesco Maffei. Olieverf op doek; 41 3/4 inches x 54 inches. Het Metropolitan Museum of Art, New York. (Publiek Domein)

Er is een pad tussen Hagar en de engel en in de verte zijn gebouwen te zien.

Vertrouwen in God

Hagar wilde haar enige zoon achterlaten en laten sterven omdat ze dacht dat ze niet de middelen had om voor hem te zorgen. Maar ze had het mis. God was met haar en Ismaël en zij werden beiden gezegend.

Voor mij herinnert dit verhaal ons eraan dat, hoe moeilijk ons leven ook wordt of hoe hopeloos de dingen ook lijken, God met ons is. Als we dat weten, kunnen we erop vertrouwen dat ons leven zich volgens Gods wil zal ontwikkelen en er daarom geen reden is om bang te zijn.

Hagar en Ismaël sterven van de dorst, maar we hoeven dit niet letterlijk te nemen om enig begrip te krijgen. Misschien is hun dorst geestelijk. Is er daarom een engel van God nodig om hen te wijzen op een waterbron die anders gemakkelijk over het hoofd wordt gezien? Is de waterbron die de engel aanwijst een bron van geestelijke voeding? Als dat zo is, kan dit er ook op wijzen dat de dingen die we van God nodig hebben misschien niet zo voor de hand liggen als we denken. Dat wil zeggen, misschien werkt God op mysterieuze manieren en misschien vinden we voedsel van God op plaatsen die we anders over het hoofd zouden zien.

Hoe het ook zij, ik denk dat we op God moeten vertrouwen, open moeten staan voor de weg die voor ons is gekozen, en het leven op het pad moeten respecteren. Vertegenwoordigt het pad tussen Hagar en de engel de reis die God voor hen heeft uitgestippeld? Staat hun nieuw gevonden waterbron – het geestelijke voedsel dat God hen heeft gegeven – voor de volgende stap op hun reis?

Inderdaad, soms lijken dingen moeilijk of zelfs onmogelijk, maar als we op God vertrouwen is er altijd een nieuwe weg.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (25 oktober 2022): Trusting in God’s Path for Us: Francesco Maffei’s ‘Hagar and the Angel’

Musk zegt dat accounts die werden geschorst om ‘kleine’ redenen ‘bevrijd zullen worden uit de Twitter-gevangenis’

Elon Musk, de nieuwe baas van Twitter Inc. en CEO van Tesla, onthulde vrijdag dat de accounts van mensen die om “kleine en dubieuze redenen” zijn geschorst, weer in ere zullen worden hersteld.

“Iedereen die om kleine en dubieuze redenen is geschorst, zal worden bevrijd uit de gevangenis van Twitter”, postte Musk vrijdagavond. Hij maakte niet bekend wanneer geschorste accounts weer in ere worden hersteld.

Het bericht van de miljardair kwam als een reactie op Mikhaila Peterson, een in Canada geboren podcaster die deskundigen host op haar show, “The Mikhaila Peterson Podcast,” om een verscheidenheid aan onderwerpen te bespreken die vaak worden geschuwd.

“[Elon Musk,] kun je mijn vader [Jordan Peterson] weer terugbrengen, maar er ook voor zorgen dat hij niet al zijn tijd op Twitter doorbrengt?” vroeg Peterson aan Musk op het sociale media platform.

Op Twitter hebben talrijke conservatieven en voorstanders van vrije meningsuiting Musk gevraagd accounts te herstellen die werden verwijderd onder de vorige leiding van het bedrijf, dat ervan werd beschuldigd bepaalde minderheids- en politiek conservatieve standpunten te censureren. Twitter heeft dergelijke beweringen altijd ontkend.

Vrijdag zei de SpaceX-oprichter en zelfbenoemde “vrijspreker-absolutist” ook dat hij een “inhoudsraad met zeer uiteenlopende standpunten” zal vormen, waarbij hij opmerkte dat “er geen belangrijke inhoudsbeslissingen of account herinvoeringen zullen plaatsvinden voordat die raad bijeenkomt”.

Musk was het er ook mee eens dat Twitter “natuurlijk geen free-for-all hellscape kan worden, waar alles gezegd kan worden zonder gevolgen!”.

De Europese Commissie waarschuwde Musk vrijdag dat hij zich aan de EU-regels moet houden nadat de miljardair het sociale mediaplatform heeft overgenomen.

“In Europa zal de vogel volgens onze regels vliegen”, schreef Thierry Breton, de EU-commissaris voor de interne markt, op Twitter, enkele uren nadat Musk had gepost dat de “vogel is bevrijd”, in verwijzing naar het iconische logo van Twitter.

‘Chef Twit’

Musk voltooide de overname van Twitter voor 44 miljard dollar op 27 oktober en paste zijn bio aan als ” Chef Twit “. Hij ontsloeg ook een aantal belangrijke namen bij het in San Francisco gevestigde bedrijf, waaronder CEO Parag Agarawal en hoofd juridisch beleid Vijaya Gadde.

SpaceX-eigenaar en Tesla CEO Elon Musk arriveert op de rode loper voor de Axel Springer Award 2020 in Berlijn, Duitsland, op 1 december 2020. (Britta Pedersen-Pool/Getty Images)

Gadde, berucht omdat hij verantwoordelijk is voor de censuur- en verbodspraktijken bij het bedrijf, was de persoon die de leiding had over het bannen van voormalig president Donald Trump, het verbieden van politieke advertenties en het censureren van het Hunter Biden laptop verhaal.

Vrijdag wenste Trump Musk het beste met zijn overname van Twitter, maar hij zei niet of hij het platform opnieuw zou gebruiken.

“Ik ben erg blij dat Twitter nu in gezonde handen is, en niet langer gerund zal worden door radicaal linkse waanzinnigen en maniakken die ons land echt haten”, schreef Trump vrijdagochtend op Truth Social. “Twitter moet nu hard werken om zich te ontdoen van alle bots en nepaccounts die het zo’n schade hebben toegebracht. Het zal veel kleiner, maar beter worden. I LOVE TRUTH!”

Musk’s overname van Twitter kwam na maanden van heen-en-weergeloop tussen de twee partijen, waaronder een rechtszaak tegen Musk, omdat de Tesla CEO het bedrijf beschuldigde van het verbergen van informatie over bots en geautomatiseerde accounts.

In een eerdere verklaring zei Musk dat hij het social media platform “beter dan ooit wil maken door het product te verbeteren met nieuwe functies, de algoritmes open source te maken om het vertrouwen te vergroten, de spam bots te verslaan en alle mensen te authenticeren.”

Van NTD News

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 oktober 2022): Musk Says Accounts Suspended for ‘Minor’ Reasons Will Be ‘Freed From Twitter Jail’

Onderzoeksjournalist wijst op ecologische verwoesting in China door de CCP

Tijdens het 20e nationale congres van de Chinese Communistische Partij (CCP) beweerde het heersende Chinese regime dat het de afgelopen tien jaar het milieu beter heeft beheerd, daarbij verwijzend naar officiële gegevens. Een Chinese onderzoeksjournalist onthulde echter dat de achteruitgang van het milieu op het Chinese vasteland schokkend is en dat het mogelijk tientallen jaren zal duren voordat het zich kan herstellen.

Zhai Qing, vice-minister van het ministerie van Ecologie en Milieu, zei op een persconferentie tijdens het partijcongres dat de partij de afgelopen tien jaar, onder leiding van “Xi Jinping en de gedachte van een ecologische beschaving”, op alle fronten vooruitgang heeft geboekt als het gaat om de bescherming van het milieu in China. Hij claimde talrijke verwezenlijkingen, waaronder het feit dat China het land is geworden met de snelste verbetering van de luchtkwaliteit ter wereld, een verbeterde beoordeling van de kwaliteit van het drinkwater voor 770 miljoen mensen, en een herstel en toename van de populatie van meer dan 300 soorten zeldzame en bedreigde wilde dieren en planten.

Met betrekking tot de officiële verklaringen vertelde de Chinese onderzoeksverslaggever Zhao Lanjian op 23 oktober aan The Epoch Times dat de Chinese luchtvervuiling, grondwaterverontreiniging, bodemverontreiniging, enz. allemaal nog steeds op een verontrustend niveau liggen. Protesten van mensen tegen de vervuiling worden onderdrukt, onderzoeksjournalisten wordt het zwijgen opgelegd en alleen CCP-ambtenaren van het ministerie van Milieu scheppen op over hoe het met het milieu in China gesteld is.

“De evaluatie van de milieubescherming zou moeten worden voorafgegaan door de oprichting van een evaluatiesysteem van niet-gouvernementele organisaties (NGO), zodat het mogelijk is de resultaten van de milieubescherming, die rechtstreeks invloed hebben op het leven van de mensen, objectief te evalueren,” zei Zhao. “Hij [Zhai] schept op over hoe goed de CCP het milieu beheert. Maar alle vragen op de persconferentie zijn vooraf voorbereid, en zijn gegevens zijn niet te vertrouwen.”

Roofbouw vernietigt natuurreservaten

Zhao wees erop dat het milieubeleid van de CCP en haar economisch ontwikkelingsmodel tegenstrijdig zijn aan elkaar.

“Sommige beschermde natuurgebieden, zoals Zhangjiajie of de Changbai berg, zijn ontwikkeld voor het snelle commerciële succes volgens een roofbouwmodel.”

Toeristen worden gezien op sightseeingcruises bij het Baofeng-meer op 1 september 2013 in Zhangjiajie, China. (Lintao Zhang/Getty Images)

“Ik heb de Changbai berg vier keer bezocht. Mijn eerste bezoek was in 1994 en daarna opnieuw in 2015, en ik ontdekte dat het natuurreservaat is geplunderd en kunstmatig ontwikkeld. Alle natuurgebieden in China kampen met hetzelfde probleem,” zei Zhao.

Hij vergeleek de situatie met andere landen. “Ik heb ook ecologische parken bezocht in vele andere landen, zoals de Verenigde Staten en Chili, waar men geen wegen mag aanleggen of commercieel toerisme mag ontwikkelen. China stelt echter het toeristische economische model voorop, en stelt de inkomsten uit de verkoop van tickets voorop.”

Zhao zei dat hij 10 jaar lang onderzoek heeft gedaan naar de ecologische toestand van plaatsen langs China’s Yangtze rivier, de Gele Rivier, in Qinghai, alsook Tibet en Binnen-Mongolië, en dat hij getuige was van de verwoesting van de natuur door datzelfde roofbouwmodel.

Woestijnvorming tast watervoorziening en visserij aan

In 2018 ging Zhao naar verschillende gebieden van Sanjiangyuan, op het Tibetaanse plateau in het zuiden van de provincie Qinghai, om er veldonderzoek te doen, en zag de omvang van nieuwe woestijnen. Door te vergelijken met de kaarten uit het verleden, “ontdekte ik dat deze woestijnen in de afgelopen 30 jaar zijn ontstaan. Dertig jaar geleden waren het velden en moerassen,” zei hij.

“Het bestaan van deze woestijnen toont aan dat in ieder geval de ecologische omgeving van het Sanjiangyuan gebied ingrijpende veranderingen heeft ondergaan in vergelijking met 30 jaar geleden. Ik heb enkele deskundigen geïnterviewd, en ook zij meenden dat de verwoestijning van dit gebied in feite het watertekort in Shanghai en in het hele rivierenstelsel van de Yangtze heeft veroorzaakt,” zei Zhao.

Sanjiangyuan, wat letterlijk “De Bron van de Drie Rivieren” betekent, is de plaats waar de Yangtze, de Gele Rivier en de Lancang Rivier ontspringen. Het staat bekend als de “Chinese watertoren” en speelt een belangrijke rol in China’s ecologische situatie en de nationale economische ontwikkeling.

Een luchtfoto toont de Yangtze rivier die een recordlaag waterpeil nadert tijdens een regionale droogte in Chongqing, China, op 20 augustus 2022. (Thomas Peter/Reuters)

“Iedereen kan de verslechtering van China’s ecologische omstandigheden nu vaststellen, zoals de afsnijding van de Yangtze en de Gele Rivier en vele andere rivieren,” zei Zhao. “De afsluiting van dergelijke waterwegen zal ook gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de landbouw, veeteelt en visserij langs de rivieren. Hoe positief de slogan van de overheid over deze milieukwesties ook is, de realiteit is voor iedereen duidelijk zichtbaar.”

CCP-leider Xi Jinping benadrukte twee punten over het milieu in zijn toespraak op het 20e Nationale Congres van de partij: namelijk dat de partij “de preventie en bestrijding van milieuvervuiling sterk zal blijven stimuleren en de ecologische bescherming en het beheer van belangrijke rivieren, meren en reservoirs verder zal bevorderen.”

Zhao zei over de opmerkingen van Xi: “De kwesties van milieubescherming en ecologie zijn erg dringend geworden en daarom moest hij het wel vermelden. Toen we merkten dat het milieu was veranderd, was het milieu in feite al tot op zekere hoogte aangetast. Het ontwikkelingsmodel van de gehele samenleving staat op de rand van een crisis.”

Vervuiling in een rivier in de Tengger-woestijn in Zhongwei in het noordwesten van China, in de autonome regio Ningxia Hui, na het lozen van chemisch afvalwater door een papierfabriek. Nadat het afvalwater was opgedroogd, verscheen een groot aantal chemische kristallen op de oever. (Verschaft door Zhao Lanjian)

Het rapport van Zhao Lanjian uit 2014 onthulde een schokkende vervuiling in de Tengger-woestijn. Plaatselijke herders wezen erop dat in het achterland van de woestijn rioolvijvers waren ontstaan, waarin plaatselijke bedrijven onbehandeld afvalwater loosden. Zijn artikelen en foto’s zijn sindsdien door het regime van het internet verwijderd.

Censurering van journalisten en demonstraties

Zhao zei: “China heeft de controle op de media sinds 2014 verscherpt, en onderzoeksjournalisten worden ernstig onderdrukt. Tegelijkertijd zijn in heel China de ene na de andere grootschalige anti-vervuilingsdemonstratie gehouden waaraan tienduizenden mensen deelnamen en die allemaal bruut werden onderdrukt door het leger en de politie van de Chinese Communistische Partij.

Het grondwater is in 90 procent van de Chinese steden vervuild door diepe ondergrondse lozingen van afvalwater door bedrijven. Een activist voor het algemeen welzijn heeft een “Kaart van kankerdorpen in China” gemaakt. Door de vervuiling zijn er duizenden kankerdorpen in het hele land, zei Zhao.

Een oppervlakte van ongeveer 4 vierkante kilometer radioactief afval buiten de stad Baotou in het noorden van China op 21 april 2011. Sterke winden voeren de kankerverwekkende materialen omhoog die gedumpt zijn door producenten van zeldzame aardmetalen, ijzererts en staal, waardoor omliggende dorpen en boerderijen vergiftigd worden. Het Chinese ministerie van Milieubescherming heeft toegegeven dat er in het land ten minste 450 “kankerdorpen” zijn die door de vervuiling zijn getroffen. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

“Hoe is het werkelijk gesteld met het milieu in China?” vroeg Zhao. “Het uiteindelijke evaluatiesysteem is in handen van de overheid.”

Hij wees erop: “Nadat Xi Jinping pleitte voor groene bergen en rivieren, waren de lokale overheden er niet in geslaagd groene bergen te herstellen. Als gevolg daarvan werden plastic groene planten vanaf de top van de berg laag voor laag geplant, en zo werd de kale berg een kunstmatige groene berg. Er zijn ook veel plaatsen waar ‘groene’ bergen werden gecreëerd door ze te bespuiten met groene verf.”

Hij zei: “De vernietiging van het milieu in China, de vernietiging van toeristische trekpleisters en de vernietiging van de ecologische middelen kunnen niet in de komende decennia of zelfs in geen honderd jaar worden hersteld.”

Li Yun en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 oktober 2022): Investigative Reporter Reveals CCP’s Legacy of Environmental Destruction in China

Hoe blijf je verliefd?

Mijn vrouw en ik zijn 11 jaar getrouwd.

Dat is niet lang genoeg om al te veel vertrouwen te hebben in ons succes—het is tenslotte maar een paar jaar langer dan het gemiddelde Amerikaanse huwelijk van acht jaar.

Maar het is lang genoeg om veel verschillende seizoenen van het leven te hebben doorstaan, om elkaar op ons best en op ons slechtst te hebben gezien, en om de balans op te maken van wat we hebben.

Wat in die tijd is ontstaan is een relatie met een persoon die niet te vergelijken is met enig ander in mijn leven. We zijn niet alleen verliefd gebleven, maar de afgelopen jaren is de intentionaliteit die we op zoveel gebieden van ons leven hebben toegepast, ook overgeslagen naar onze relatie.

Natuurlijk moet het volledige verhaal van onze liefde nog geschreven worden. We hopen een leven lang verliefd te blijven.

In de geest van zelfreflectie en het uitwisselen van notities met anderen tijdens de reis, zal de rest van dit bericht een paar ideeën verkennen die ik had over wat er nodig is om verliefd te blijven.

Groeien in dezelfde richting. Heb je ooit een vriend ontmoet die je lang niet hebt gezien, en die een ander persoon lijkt? Dat komt omdat we allemaal voortdurend veranderen door onze omgeving en de manier waarop we onze ervaringen interpreteren.

Als u op één lijn wilt blijven met uw echtgenoot op het gebied van waarden en grote doelen, is de beste aanpak om daar gewoon regelmatig over te praten. Als u zich geïnspireerd of uitgedaagd voelt door een nieuw idee, kijk dan wat uw partner ervan vindt. Als u naar iets nieuws of anders verlangt, zeg het dan.

Het is niet essentieel dat je het altijd met elkaar eens bent. Gewoon samen over deze dingen praten zorgt ervoor dat je niet op een dag getrouwd wakker wordt met een vreemde die je nauwelijks kent. Het delen van dit persoonlijke deel van onszelf met elkaar leidt op natuurlijke wijze tot het drinken uit een gedeelde bron van ideeën.

Vermijd emotionele littekens. Er zijn bepaalde handelingen die bijna onmogelijk ongedaan te maken zijn in een relatie. Ze zijn als het openen van het spreekwoordelijke blik wormen en niets is ooit nog hetzelfde.

Het ene uiterste is je echtgenoot bedriegen. Ik geloof dat vergeving echt en mooi is, maar ik weet ook dat onze daden blijvende littekens kunnen achterlaten. Behalve vreemdgaan zijn er nog andere grenzen die, als je ze eenmaal overschrijdt, in de toekomst gemakkelijker te overschrijden zijn—schreeuwen, negeren, beschamen, en voor schut zetten, om er een paar te noemen.

Dit zijn emotionele massavernietigingswapens, en als ze eenmaal zijn gebruikt, verdwijnt de dreiging dat ze opnieuw worden gebruikt nooit echt. Vertrouwen wordt uitgehold op een manier die moeilijk terug te winnen is.

Een onderzoeksartikel in het tijdschrift Frontiers in Psychology concludeerde dat vertrouwen een absoluut essentieel ingrediënt is voor liefde en relatie-intimiteit; een ingrediënt dat ijverig verdedigd moet worden als je hoopt jarenlang verliefd te blijven.

Doe de kleine dingen. Na vele jaren huwelijk is het natuurlijk en goed dat geliefden zich op hun gemak voelen bij elkaar. Het sterke verlangen om te behagen en indruk te maken in het begin van een relatie maakt plaats voor zekerheid en vertrouwdheid. Maar samen met die overgang komt een groter risico dat je het geluk van je partner voor vanzelfsprekend aanneemt.

Om dit afglijden naar zelfgenoegzaamheid tegen te gaan, heb ik ontdekt dat het ongelooflijk waardevol is om me te concentreren op eenvoudige, alledaagse uitingen van liefde. We dromen allemaal graag van grote gebaren van liefde—een romantische week vakantie plannen op een exotisch eiland of moedig je veiligheid opofferen om je echtgenoot te beschermen tegen gevaar—maar het zijn ongetwijfeld de gewone momenten van bedachtzaamheid en zelfverloochening die een blijvende liefde vormen.

Weiger verveling te accepteren. Als je ooit een koppel hebt gezien dat samen in een restaurant zit en elkaar duidelijk niets te zeggen heeft, dan ben je getuige geweest van de doffe pijn van verveling. Niemand kiest voor verveling; het is het eindresultaat van honderd niet gemaakte keuzes, duizend niet bewandelde wegen.

De enige manier die ik ken om deze algemene lucht van apathie in een relatie te bestrijden is samen krachtig op zoek te gaan naar nieuwe ervaringen. Een blog beginnen met mijn vrouw was een groot avontuur dat we zijn aangegaan, maar we zijn ook heel bewust bezig geweest met hoe we onze avonden samen doorbrengen om te voorkomen dat de verveling toeslaat. Je hebt niemands toestemming nodig om je huwelijk leuker en interessanter te maken, alleen een beetje fantasie.

Beheers de kunst van het gesprek. Ik kan me nauwelijks een blijvende liefde voorstellen zonder een diepgaand gespreksleven. Lange, ongedwongen, wijdlopige gesprekken met je echtgenoot zijn een van de beste manieren om te leren wie zij werkelijk zijn. Iemand kennen en gekend worden is het mooiste gevoel ter wereld en een van de beste manieren om de banden van intimiteit te versterken.

Mijn ervaring is dat een goede gesprekspartner niet zozeer slim of geestig moet zijn, maar veeleer diep nieuwsgierig en bereid om zich kwetsbaar op te stellen. Ieder mens is onvoorstelbaar interessant als je de waarheid wilt weten over wat hem drijft. Maar de sleutel tot het ontsluiten van de verborgen kamers van de motieven en angsten van je echtgenoot is om hem of haar eerst uit te nodigen je eigen onbewaakte zelf te zien.

Heb er plezier in

Mijn vrouw was op een dag alleen thuis toen de schoorsteenveger onze open haard zijn jaarlijkse schoonmaakbeurt kwam geven. Toen ik thuiskwam van mijn werk, vertelde ze me hoe vriendelijk de man was en hoe hij de hele tijd dat hij werkte een praatje met haar maakte. Eén ding dat hij bleef benadrukken was dat we van onze open haard moesten genieten en “er gewoon plezier aan moesten beleven”.

We vonden het merkwaardig hoe gepassioneerd onze schoorsteenveger was over het feit dat we plezier moesten hebben met onze schoorsteen. En sinds die dag is “gewoon plezier maken” een slagzin geworden die we gebruiken om een glimlach te ontlokken en elkaar eraan te herinneren dat we moeten genieten van wat we ook doen.

Er is geen verstandiger advies dat ik kan geven om verliefd te blijven dan je eraan te herinneren jezelf en je huwelijk niet te serieus te nemen. Ja, wees intentioneel, maar vergeet niet om er “gewoon plezier in te hebben”.

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 oktober 2022): How to Stay in Love

Nederland onderzoekt twee Chinese politiebureaus die illegaal in het land opereren

De Nederlandse regering onderzoekt ten minste twee undercover Chinese politiebureaus die in Nederland opereren en daarmee haar soevereiniteit schenden, aldus de woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens een recente publicatie (pdf) van de mensenrechtenorganisatie, Safeguard Defenders, zijn overzeese Chinese ‘dienstposten’ of zogenaamde ‘110 Overseas,’ te vinden in tientallen landen verspreid over vijf continenten.

In Nederland is zo’n Chinees politiebureau opgericht in Rotterdam door de openbare veiligheidsdienst van Fuzhou, en een ander in Amsterdam door de politie van Qingtian.

In een telefonisch interview met de Chinese editie van The Epoch Times op 26 oktober zei Maxime Hovenkamp, woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken: “Officieel nemen we het erg serieus.” De Chinese overheid heeft Nederland niet via diplomatieke kanalen geïnformeerd over deze dienstposten.

De Nederlandse regering gaat het doel en het werk van deze dienstposten eerst onderzoeken voordat passende maatregelen zullen worden genomen, aldus Hovenkamp.

Ze benadrukte: “Dus laten we het per definitie illegaal maken.”

Volgens de mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders onderzoeken momenteel tenminste vier landen, waaronder Canada en Spanje, kantoren van Chinese politiebureaus op hun eigen grondgebied.

Bedreiging voor dissidenten

De Chinese dissident Wang Jingyu, die naar Nederland is gevlucht, heeft persoonlijke ervaringen met de ‘110 Overseas’.

In februari bood iemand van het bureau uit Rotterdam hem hulp aan en vroeg hem om af te spreken aan het station Rotterdam Centraal.

Hij vond het nogal verdacht en hij wees het voorstel af. Sindsdien wordt hij voortdurend lastiggevallen, vertelde hij op 25 oktober aan The Epoch Times.

Wang Jingyu, een Chinese dissident in ballingschap in Nederland. (Aangeleverd door Wang Jingyu)

Hij zei: “Ik dacht dat ik hier veilig was, maar ik word overal gevolgd.”

Hij verklaarde dat de Chinese ambassade een valse bommelding over hem deed aan de Nederlandse politie, die later vaststelde dat het om een vals alarm ging. Het incident werd eerder bevestigd door twee Nederlandse media, RTL Nieuws en Follow the Money.

Hovenkamp vertelde The Epoch Times dat de Nederlandse politie en het ministerie van Justitie deze kwestie onderzoeken, maar dat zij niet over meer details beschikt.

De dienstpost in Rotterdam

Onlangs werd Zhang Yanhua uit Amsterdam geïnformeerd over de Chinese politiedienst in Rotterdam. Ze vertelde haar verhaal aan The Epoch Times op 26 oktober.

Zhang is afkomstig uit China maar ze woont momenteel in Amsterdam. Ze is tevens een beoefenaar van Falun Gong, een beoefeningswijze die geworteld is in de authentieke Chinese geschiedenis en cultuur. Ze was op de Dam waar ze probeerde om toeristen bewust te maken van de vervolgingscampagne van het Chinese regime tegen Falun Gong toen een man haar benaderde en sprak over de Chinese politiedienst in Rotterdam.

Hij waarschuwde haar dat er een Chinees politiebureau is in Rotterdam en dat zij proberen om overzeese dissidenten met “bedrieglijke retoriek” over te halen en “te overtuigen” om terug te keren naar China. Als gevolg daarvan konden “sommigen van hen niet meer terugkeren naar Nederland”, herinnerde Zhang zich.

De man legde Zhang uit dat hij onlangs Hongkong had verlaten na het wegvallen van de vrijheid in Hongkong.

Zhang zei dat de man benadrukte dat degenen die op deze politiedienst werken allemaal Chinese politieagenten zijn, maar dat ze met een andere achtergrond naar Nederland zijn gekomen.

Dhr. Zhao, een Chinees die in Nederland verblijft voor zijn doctoraatsstudie, vertelde The Epoch Times op 27 oktober dat hij ook op de hoogte is van het agentschap. Op een gegeven moment hoopte hij zijn Chinese identiteitskaart te kunnen verlengen via het bureau in Rotterdam. Maar vreemd genoeg kreeg hij te horen dat de dienst beperkt was tot Chinezen uit Fuzhou.

Gezien de enorme kosten voor het opzetten van dergelijke politiebureaus over de hele wereld, is hij wantrouwig over de ware bedoeling achter het opzetten van deze overzeese politiebureaus wanneer de dienstverlening zodanig beperkt is.

De foto toont het overzeese politiebureau van het Fuzhou Public Security Bureau in Rotterdam op 26 oktober 2022. Het is gevestigd in een flat aan de Van der Sluysstraat 370. Het politiebureau heeft geen uithangborden, maar is verbonden met de politiediensten van Fuzhou. (The Epoch Times)

Ontkenning door het regime

Wang zei dat de overzeese politiebureaus zijn opgezet als “overzeese Chinese dienstencentra”, met als doel overzeese Chinese onderdanen te helpen hun rijbewijs te verlengen en fysieke onderzoeken te ondergaan, als een oplossing ten tijde van de pandemie.

The Epoch Times kon het Chinese politiebureau in Rotterdam niet bereiken voor commentaar. De Chinese ambassade in Nederland weigerde de kwestie te bespreken en zei dat zij alleen hulp verleent aan Chinezen in nood. Op de vraag voor commentaar van de politieke afdeling of het secretariaat van de ambassadeur werd niet geantwoord.

Grensoverschrijdende politiediensten

Volgens het rapport van Safeguard Defenders worden de twee Chinese dienstposten in Nederland gecoördineerd vanuit Fuzhou en Qingtian.

Fuzhou is een stad in Fujian, een provincie aan de zuidoostelijke kust van China. Volgens berichten in de Chinese staatsmedia lanceerde de openbare veiligheidsdienst van Fuzhou in januari 2022 de eerste “110 Overseas”.

Sindsdien heeft de politie van Fuzhou 30 dergelijke overzeese politiebureaus opgericht, waaronder dat in Rotterdam. De dienstpost zou gevestigd zijn in een flatgebouw aan de Van der Sluysstraat 370, Rotterdam.

Het politiebureau in Amsterdam werd opgericht door het bureau voor openbare veiligheid van Qingtian, een district van de stad Lishui. In februari 2021 beweerde het bureau dat het sinds 2018, 46 degelijke posten heeft opgericht in 39 steden in 29 landen, aldus de Chinese staatsmedia.

Een Chinees rapport uit januari 2020 onthulde dat het politiebureau in Madrid, Spanje, met succes een Chinese verdachte had overtuigd om terug te keren naar Qingtian County.

In augustus 2022 beweerde de Chinese staatsmedia, CCTV, dat de overzeese politie tussen april 2021 en juli 2022, 230.000 verdachten van ‘fraude’ met succes had teruggebracht naar China door vermeende overreding, zonder verdere details te verstrekken.

Li Yan heeft aan dit artikel bijgedragen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 oktober 2022): The Netherlands Investigates Two Chinese Police Stations Operating Illegally in the Country

Spike eiwit in COVID-19 vaccin veroorzaakt kanker en stolsels: Patholoog dr. Ryan Cole

Patholoog dr. Ryan Cole heeft alarmerende gezondheidstrends waargenomen sinds de introductie van de COVID-19 vaccins, waaronder vreemde soorten kanker, andere ziekten van het immuunsysteem, hartschade en sterfgevallen. Cole zei dat de vaccins zijn samengesteld voor een stam van het virus die is uitgestorven, maar dat het spike-eiwit in de injecties afkomstig is van de oorspronkelijke Wuhan-stam en dat dit gezondheidsproblemen veroorzaakt.

“Nu weten we dat het vaccin gevaarlijker is dan het virus zelf, omdat het vaccin nog steeds al die stolling bevorderende en ontstekingsbevorderende eigenschappen heeft, terwijl de spike van Omicron dat niet heeft,” vertelde Cole tijdens een recent interview aan EpochTV’s programma “American Thought Leaders”.

“In het begin was COVID-19 een stollingsziekte,” zei Cole, “maar met de Omicron-variant is het risico op stolling afgenomen.”

“De vaccinatie spike is nog steeds de originele Wuhan spike. Dat is de stollingsspike. De Omicron-spike is niet de stollingsspike,” zei hij. “Dat spike-eiwit is eenvoudigweg pathofysiologisch giftig voor het menselijk lichaam.”

Cole blijft hogere percentages ongewone soorten kanker in ongebruikelijke leeftijdsgroepen waarnemen, evenals reactivatie van virussen die ziekten als Epstein-Barr en gordelroos veroorzaken.

“Ik was afgelopen weekend in Kentucky. Een interventieradioloog kwam naar me toe. Hij zei: ‘Je wilt niet geloven hoeveel jonge vrouwen ik zie met borstkanker, stadium 4, agressief.’ Ik zei dat ik het wel geloof.”

Cole zei dat hij dagelijks telefoontjes krijgt van artsen uit de hele wereld die hem vertellen dat ze geschokt zijn door de toename van het aantal ziektegevallen dat ze zien en dat het bijna onmogelijk is om een afspraak te maken bij een oncoloog vanwege de achterstand.

Uit een enquête in opdracht van Children’s Health Defense blijkt dat 15 procent van de ondervraagden een nieuwe medische aandoening had na hun vaccinatie voor COVID-19, aldus Cole en hij gelooft dat één van de redenen waarom dat percentage niet hoger ligt, is dat veel mensen verzwakte mRNA-doses hebben ontvangen die door tijd en temperatuur zijn afgebroken.

Stolsels van gevaccineerde patiënten. (Met dank aan dr. Ryan Cole)

Bloedstolsels

“Het spike-eiwit van het oorspronkelijke virus dat nog steeds in veel van de vaccins zit, veroorzaakt trombogene stolsels,” aldus Cole.

Cole zei dat er overal in het menselijk lichaam receptoren zijn, ook op bloedplaatjes en endotheliale bloedcelbekleding.

“Zodra die spike zich bindt, begint een hele cascade, een kleine waterval,” zei hij, eraan toevoegend dat de chemische stof zich bindt aan verschillende receptoren en bloedstolsels veroorzaakt.

Cole heeft deze stolsels niet alleen na overlijden gezien, maar ook bij levende patiënten, die wit en rubberachtig zijn, terwijl stolsels na overlijden “rood en geleiachtig” zijn.

Bovendien heeft Cole gezien dat de vaccins interferon onderdrukken, dat een zeer belangrijke chemische stof is die je cellen maken om cellen aan te trekken die reageren op infecties of kanker.

Een voldoende hoge dosis Ivermectine kan mensen helpen die aan dit soort stolsels lijden, aldus Cole.

Verstoord immuunsysteem

“Deze negatieve gezondheidstendensen houden verband met de aantasting van het immuunsysteem en het feit dat het lichaam niet in staat is infecties te bestrijden. De immuun cellen die bedoeld zijn om onmiddellijk te reageren op bedreigingen in het lichaam, stoppen met het uitvoeren van hun juiste functies,” zei hij.

“Hierdoor heb je een perfecte storm van mogelijkheden voor andere infecties om het menselijk lichaam te infecteren,” zei hij. “Die onmiddellijke reactie is niet zo sterk als ze zou moeten zijn bij de meerderheid van de mensen die de prik hebben gekregen.”

Cole zei dat het niet duidelijk is hoe lang deze mensen een verminderde immuniteit zullen hebben.

“Er lijkt een gecumuleerd effect te zijn,” zei hij. “De spike is dosis-afhankelijke vergiftiging. Hoe meer spike je krijgt, hoe langer je lichaam het blijft maken en hoe nadeliger veel systemen worden beïnvloed.”

“Er zijn onderzoeken die aangeen dat het Pfizer-vaccin de onmiddellijke immuunrespons van het lichaam vermindert,” zei Cole. Hij noemde een studie van de Nederlandse onderzoeker F. Konstantin Föhse, die concludeerde dat het mRNA in het Pfizer/BioNtech COVID-19 vaccin een complexe functionele herprogrammering van aangeboren immuunreacties induceert, waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling en het gebruik van deze nieuwe categorie vaccins.

De Epoch Times heeft Pfizer om commentaar gevraagd.

“Mensen die de COVID-19 vaccins niet hebben gekregen, hebben een brede algemene reactie op elke infectie,” zei Cole, “en zij kunnen de infectie in ongeveer 10 dagen overwinnen. Maar bij mensen die de injecties hebben gekregen, blijft het spike-eiwit veel langer in het systeem en werkt het als een giftstof.”

“Slechts uiterst kleine hoeveelheden kunnen al deze schade aan het immuunsysteem veroorzaken,” voegde hij eraan toe.

Uit de studie van Katharina Röltgen van de Stanford University bleek dat het spike-eiwit minstens 60 dagen in het systeem blijft, aldus Cole.

Illustratie van spike-eiwit. (Shutterstock)

Hartbeschadiging

“We weten dat het spike-eiwit in het hartweefsel terechtkomt, dat spike-eiwit al die andere ontstekingscellen aanzet om binnen te komen en nu het hart doet opzwellen,” zei Cole. Hij zei dat hij weefsels heeft onderzocht van triatleten die stierven tijdens het zwemmen. “Deze atleten waren op hun topniveau,” zei hij, “slechts één of twee weken na hun tweede dosis van het vaccin, en de autopsie van de lijkschouwer toonde cardiomegalie, oftewel een vergroot hart.”

Cole moedigt al zijn collega’s aan om in deze gevallen van plotselinge dood bij volwassenen te zoeken naar het spike-eiwit van de COVID-19 injecties.

Er lijkt ook een verband te bestaan tussen de periode waarin jongere mensen de vaccins begonnen te krijgen en de gevallen van hartschade en overlijden in deze groep, aldus Cole.

“De spike zelf vernietigt het weefsel niet,” zei hij. “De spike komt aan en veroorzaakt dan een ontstekingsreactie. Het lichaam wil erop reageren, dus dan laten al die ontstekingscellen cytokines en chemicaliën los die uiteindelijk dat weefsel wegvreten.”

Sommigen in de reguliere medische wereld hebben gezegd dat de myocarditis, of hartontsteking, veroorzaakt door vaccins mild is en dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. Maar Cole zei dat “er niet zoiets bestaat als milde myocarditis,” en dat deze gevallen langdurige gevolgen hebben.

Er zijn aanwijzingen dat deze vaccins de dood kunnen veroorzaken.

Edward Dowd, een voormalig portefeuillebeheerder voor BlackRock, heeft het sterftecijfer onder volwassenen in de werkende leeftijd bijgehouden aan de hand van gegevens van verzekeringsmaatschappijen. De statistieken van veel landen laten een sterfteoverschot zien ten opzichte van voorgaande jaren, met in veel landen 30 tot 50 procent hogere sterftecijfers bij jongeren of mensen in de werkende leeftijd, aldus Cole.

“De oproep is dat elke lijkschouwer, elke medische onderzoeker een spike kleuring en een nucleocapside kleuring moet vragen op elk orgaan in het lichaam van ieder jong overleden persoon,” zei hij.

Experimenteel

De vaccins blijven gebruikt worden op basis van vergunningen voor noodgevallen, zodat de bedrijven en agentschappen beschermd zijn tegen aansprakelijkheid, aldus Cole.

“Ze kunnen het hart van kinderen beschadigen, ze kunnen kinderen doden met hun spike-eiwit, maar er zijn geen strafmaatregelen,” zei Cole. “Daarom geven we kinderen geen goedgekeurd product, omdat het dan snel van de markt gehaald zou worden.”

De boosters en de bivalente COVID-19 injecties zijn nog steeds schadelijk omdat ze de originele Wuhan spike bevatten, aldus Cole.

“Het is allemaal riskant in termen van de schade die we hebben opgesomd, zonder enig voordeel,” zei hij. “Het geeft een klein venster van bescherming, zogenaamd.”

“Elke keer dat iemand een injectie krijgt, raakt zijn immuunsysteem meer beschadigd,” zei hij.

Cole raadt de verouderde injecties voor COVID-19 niet aan. In plaats daarvan stelt hij een vroegtijdige behandeling voor van iemand die ziek wordt van een COVID-19 variant.

Een arts bereidt een dosis van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin voor in Netanya, Israël, op 5 januari 2022. (Jack Guez/AFP via Getty Images)

Verguisd voor het volgen van de data

Hoewel er geen klachten van patiënten tegen hem zijn ingediend, zei Cole dat één van de grote verzekeringsmaatschappijen de samenwerking met hem heeft stopgezet en dat zijn medische praktijk eronder heeft geleden. Hij heeft zes kinderen, waarvan er vier op de universiteit zitten, wat een financiële uitdaging is geweest.

Hij is belasterd door de media en de medische wereld.

“Ik heb iedereen in de wereld uitgenodigd: als je het niet met me eens bent, breng dan betere data mee,” zei hij. Maar de reactie was stilte.

“Ik ben altijd bereid het mis te hebben,” zei hij. “Dit is wetenschap. Wetenschap is de vraag stellen en de hypothese testen en zeggen, ‘Huh, we kunnen gelijk of ongelijk hebben, maar laten we het bewijzen’.”

Cole zei dat zijn enige reden om over deze schade te praten is om de eed na te komen dat hij zijn patiënten geen kwaad zal berokkenen.

“Ik heb geen ander verhaal dan ‘Hier is de wetenschap en de data’. Dit is mijn werk,” zei hij. “Ik kom als patholoog naar de plaats van het ongeval en rapporteer wat er op de plaats van het ongeval is. De kanker, de cellen, de tumor.”

Echte wetenschap

“Echte wetenschap mag geen agenda hebben en moet onbevooroordeeld zijn, dus dat kan niet worden gedaan door de grote wetenschappelijke tijdschriften, want die zijn gecorrumpeerd door geld van Big Pharma,” zei Cole, en voegde eraan toe dat instellingen als de National Institutes of Health (NIH) een groot deel van de subsidies voor onderzoek beheersen.

Cole zei dat hij denkt dat angst voor vergelding en represailles meer universiteiten en onderzoekers ervan weerhoudt de effecten van de COVID-19 vaccins te bestuderen.

De Epoch Times heeft de NIH om commentaar gevraagd.

Alle artsen leggen de Eed van Hippocrates af, die hen verplicht hun patiënten geen kwaad te doen, aldus Cole, maar artsen moeten ook rekening houden met de schade van nalatigheid door de vaccins niet grondig te bestuderen.

“Ik denk dat wij als medische beroepsgroep de mensheid een verontschuldiging schuldig zijn omdat wij al deze dingen niet eerder in deze pandemie hebben gedaan. Niet alleen vroege behandeling, maar deze onderzoeken die algemeen beschikbaar waren, maar niet gesubsidieerd,” zei Cole.

“Een kleine groep wetenschappers heeft zich georganiseerd om vragen te stellen over de veiligheid en doeltreffendheid van de COVID-19 behandelingen, maar een groot aantal anderen niet,” zei Cole.

“Het is tijd dat integriteit en wetenschap opnieuw plaatsvinden. Het is tijd voor mijn collega’s in die grote ivoren torens, het is tijd voor de wetenschappers in die federale agentschappen, om op te staan en te zeggen, ‘Ok, we hebben het verknald, maar laten we verder gaan met de wetenschap.”

“Veel pathologen praten privé over deze kwesties maar niet in het openbaar uit angst verguisd te worden en hun carrière te verliezen,” zei hij.

“Ik denk dat de uitdaging is dat veel van hen in de universitaire wereld grote subsidies hebben. Ze weten dat als ze zich uitspreken tegen het verhaal van de NIH, ze geen subsidie krijgen,” zei Cole. “Ik denk dat sommige van de particuliere groepen bang zijn voor wat ik heb meegemaakt en dat is een annulering door hun medische gemeenschap en hun verzekeringsmaatschappijen als ze zich uitspreken tegen het verhaal.”

“Als het onverenigbaar is met wat je jezelf wilt vertellen, is dat prima,” zei hij. “Maar de cellen liegen niet. De stolsels liegen niet. De beschadigde organen liegen niet.”

Door Jan Jekielek en Masooma Haq

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (28 oktober 2022): Spike Protein in COVID-19 Vaccines Triggering Cancers and Clots: Pathologist Dr. Ryan Cole

 

 

 

‘Een grote uitdaging voor de vrije wereld’: Voormalige Amerikaanse generaal reageert op derde termijn Chinese leider

Met het behalen van een niet eerder vertoonde derde termijn laat de Chinese leider Xi Jinping de wereld zijn visie op China zien: een visie die agressiever is en niet strookt met de waarden van de vrije wereld, aldus de gepensioneerde luchtmachtbrigadier Robert Spalding.

“China zal veel agressiever worden, zowel militair als met betrekking tot het buitenlands beleid, en ik denk dat dit een grote uitdaging zal zijn voor de vrije wereld,” vertelde Spalding, die diende als senior directeur voor strategische planning bij de Nationale Veiligheidsraad onder de regering Trump, aan Newsmakers, een coproductie van The Epoch Times en NTD.

Een duidelijk voorbeeld van een machtsspel in de ogen van Spalding was de verwijdering van Xi’s directe voorganger Hu Jintao tijdens het Nationale Volkscongres in het weekend uit de conferentiezaal, terwijl Xi de belangrijkste leiderschapsposities vulde met loyalisten.

De Chinese president Xi Jinping (L) kijkt toe hoe voormalig president Hu Jintao wordt geholpen om de slotzitting van het 20e Nationale Congres van de Communistische Partij van China vroegtijdig te verlaten, in de Grote Hal van het Volk in Peking, op 22 oktober 2022. (Kevin Frayer/Getty Images)

Hu, die in december 80 jaar wordt, werd ondanks zijn zichtbare ontsteltenis vanaf de eerste rij naar buiten begeleid voor het oog van de meer dan 2000 aanwezigen. Op een gegeven moment probeerde een medewerker hem van zijn stoel te tillen.

Voor Spalding riep die scène herinneringen op aan de reis van Barack Obama in 2016 naar China voor de top van de Groep van 20, waar de voormalige president de typische rode loper-ontvangst werd geweigerd en in plaats daarvan werd gedwongen om bij aankomst via de achterkant van zijn plaats te gaan.

Amerikaanse ambtenaren hebben toen volgehouden dat “het gewoon logistiek was,” maar dergelijke verklaringen “belemmeren gewoon een begrip van wat de Chinese Communistische Partij zou doen,” zei hij.

Toenmalig president Barack Obama arriveert met Air Force One voor de G20 State Leaders Hangzhou Summit in 2016 op de Hangzhou Xiaoshan International Airport in Hangzhou, op 3 september 2016. (Etienne Oliveau/Getty Images)

“Wat betreft de draaiboeken van deze gebeurtenissen, ze zijn zeer gedetailleerd. Elke beweging is bekend,” zei hij.

In het geval van Obama “wilde Peking hem in verlegenheid brengen”, en in het geval van Hu, door een begeleider hem fysiek op te laten tillen en weg te leiden, was het tonen van politieke spierballen onmiskenbaar, aldus Spalding.

“Dat was de boodschap dat Xi de leiding heeft, en dat hij geen meningsverschillen met zijn beleid duldt.”

Toch ziet Spalding een positieve kant aan Xi’s machtsuitbreiding. “Het goede nieuws is dat we heel duidelijk kunnen zien wat voor natie China zal worden,” zei hij. “Het wordt totalitair. Het zal niet marktgericht zijn.”

Dit zou volgens Spalding een verandering teweeg kunnen brengen in het bedrijfsleven, dat zich hard heeft verzet tegen een hardere houding tegenover China.

“Nu het bedrijfsleven begrijpt dat er in China geen geld meer te verdienen valt, zul je ergens anders heen moeten” – en dat betekent vrije samenlevingen zoals Amerika, zei hij.

En Spalding gelooft dat de wederopbouw van economische macht een prioriteit moet zijn voor Amerika.

“Dat is wat ons op de lange termijn zal helpen in deze koude oorlog met China.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 oktober 2022): ‘A Big Challenge for the Free World’: Former US General Responds to Chinese Leader’s Third Term

Elon Musk koopt eindelijk Twitter, ontslaat topmanagers

Tesla CEO en ‘s werelds rijkste persoon, Elon Musk, heeft nu de leiding over social media platform Twitter. De officiële bekendmaking van de afronding van de overname wordt vrijdag voor de opening van de beurs verwacht.

Twitter zal van de New York Stock Exchange worden gehaald vanaf 28 oktober, volgens een recente aankondiging van de schrapping.

Twitter CEO Parag Agrawal en CFO Ned Segal zijn ontslagen, aldus meerdere media.

De aankoop maakt een einde aan een ongewoon bedrijfsovernamegevecht dat bijna zeven maanden lang een rollercoaster rit is geweest.

Musk deelde woensdag een video van zichzelf terwijl hij het hoofdkwartier van Twitter binnenliep met een gootsteen en tweette “laat dat even bezinken“. Hij veranderde ook zijn sociale netwerk bio in “Chief Twit.”

Voordat Musk op het hoofdkantoor in San Francisco aankwam, ontving CNN een e-mail die naar alle medewerkers was gestuurd.

“Zoals jullie binnenkort zullen zien of horen, is Elon deze week in het kantoor in SF om mensen te ontmoeten, door de gangen te lopen en om verder in te gaan op het belangrijke werk dat jullie allemaal doen. Als je in SF bent en hem ziet, doe hem dan de groeten! Voor alle anderen is dit slechts het begin van vele ontmoetingen en gesprekken met Elon, en jullie zullen vrijdag allemaal rechtstreeks van hem horen.”

Maar het feestelijke karakter na een zeven maanden durende strijd tussen de miljardair-ondernemer en het sociale mediaconcern zou wel eens voortijdig kunnen eindigen, want “hij heeft nog genoeg hard werk voor de boeg”, zegt Jason Moser, senior analist en hoofdadviseur bij The Motley Fool.

De overname zal worden herinnerd als een van de meest cruciale deals in de geschiedenis van fusies en overnames vanwege de vele publieke aandacht die het trok.

De hele beproeving begon eerder dit jaar toen werd ontdekt dat Musk een aanzienlijk belang in het bedrijf had gekocht om de grootste aandeelhouder te worden. Hij werd uitgenodigd om zitting te nemen in de raad van bestuur, wat hij uiteindelijk afwees. In plaats daarvan stelde de miljardair CEO voor om het bedrijf te kopen voor 44 miljard dollar, of 54,20 dollar per aandeel.

De door Musk geboden prijs vertegenwoordigde een premie van 38 procent ten opzichte van de slotkoers van het bedrijf op 1 april. Dit was de laatste handelssessie voordat Musk zijn aandeel van ongeveer 9 procent in het bedrijf onthulde. Sommigen hadden gedacht dat het bedrag te duur was, vooral gezien het feit dat hij nul concurrentie had.

“Mijn sterke intuïtieve gevoel is dat het hebben van een openbaar platform dat maximaal vertrouwd en breed inclusief is, uiterst belangrijk is voor de toekomst van de beschaving,” zei Musk in april op de TED2022-conferentie in Vancouver. “Ik geef helemaal niets om de economie.”

De social media outlet ging uiteindelijk akkoord met het overnamebod, maar Musk probeerde van de deal af te zien vanwege zijn zorgen over de prevalentie van bots en nepaccounts. Hij geloofde dat het aantal spambots groter was dan de 5 procent die Twitter bekendmaakte. Twitter spande een rechtszaak aan tegen Musk om hem te dwingen zijn overname goed te maken.

Eerder deze maand veranderde Musk van gedachten en bevestigde hij in een brief aan Twitter dat hij zijn oorspronkelijke aanbod zal doorzetten. De verrassende ommekeer vond plaats enkele weken voordat beide partijen voor een Delaware Chancery Court zouden verschijnen. Veel juridische experts beweerden dat het moeilijk zou zijn geweest voor Musk om de zaak te winnen.

Musk had onlangs de Twitter-situatie aan de orde gesteld tijdens een derde kwartaal gesprek van Tesla, waarbij hij zei dat hij “opgewonden” was.

“Ik denk dat het een troef is die lange tijd is blijven liggen, maar een ongelooflijk potentieel heeft, hoewel ikzelf en de andere investeerders natuurlijk te veel betalen voor Twitter,” voegde hij eraan toe.

Dus, nu Musk de controle heeft en aan niemand gebonden is, kan hij de worstelende website veranderen?

De volgende stap voor Twitter

Vorige week meldde The Washington Post dat Musk van plan is 75 procent van het personeel van Twitter te ontslaan. Door meer te doen met minder, zou dat wijzen op een sterkere cashflow en een grotere winstgevendheid, zeggen marktanalisten. Het zou ook een remedie kunnen zijn tegen zijn stagnerende inkomstengroei problemen en opgeblazen corporate kostenstructuur.

“Hoewel er geen twijfel over bestaat dat Musk over unieke vaardigheden beschikt en waarschijnlijk enkele geweldige ideeën heeft om het platform te verbeteren, lijkt het er ook op dat er geen snelle oplossingen zijn gezien de uitdagingen waarmee het bedrijf en de dienst vandaag worden geconfronteerd,” vertelde Moser aan The Epoch Times.

Bloomberg meldde echter dat Musk eerdere berichten ontkende en zei dat hij niet van plan is 75 procent van het personeel te schrappen.

Musk zou ook enige tegenstand kunnen ondervinden, aangezien hij het doelwit is geworden van linkse organisaties sinds zijn overnameplannen werden gemeld. Media rapporten onthulden in mei dat “George Soros, Clinton en Obama medewerkers, en Europese regeringen” achter de campagne zaten die grote bedrijven aanspoorde om Twitter te boycotten na Musk’s overname.

Critici suggereren dat het concept van Musk om het vrije woord op het “de-facto stadsplein” te ondersteunen en te versterken door het bedrijf te kopen, zal leiden tot haatzaaien en de verspreiding van verkeerde informatie.

Marktdeskundigen hebben opgemerkt dat adverteerders zich zorgen zouden kunnen maken over de koers van Twitter onder leiding van Musk. Maar hij probeerde zorgen weg te nemen in een bericht op Twitter met de woorden “Beste Twitter-adverteerders”. Musk keerde zich tegen beweringen dat de website zou worden overspoeld met desinformatie en haatdragende taal, omdat hij van plan is de moderatie van de inhoud te verminderen. Hij was het ermee eens dat “Twitter natuurlijk geen free-for-all hellscape kan worden, waar alles gezegd kan worden zonder consequenties!”.

“De reden dat ik Twitter heb overgenomen is dat het belangrijk is voor de toekomst van de beschaving om een gemeenschappelijk digitaal stadsplein te hebben, waar een breed scala aan overtuigingen op een gezonde manier kan worden besproken, zonder toevlucht te nemen tot geweld,” schreef hij. “Er bestaat momenteel een groot gevaar dat sociale media zullen versplinteren in uiterst rechtse en uiterst linkse echokamers die meer haat genereren en onze samenleving verdelen.”

Hij voegde eraan toe dat hij Twitter niet kocht “om meer geld te verdienen. Ik deed het om te proberen de mensheid te helpen, van wie ik hou.”

Media meldden vorige week ook dat de administratie van Biden nationale veiligheidsbeoordelingen overwoog voor de ondernemingen van Musk, met inbegrip van de overname van Twitter. Het Witte Huis heeft deze beschuldigingen echter ontkend.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 oktober 2022): Elon Musk Finally Buys Twitter, Fires Top Executives

Bezoek Duitse bondskanselier aan China gedreven door ambitie om economische relaties te versterken

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft bevestigd dat hij een Duitse bedrijfsdelegatie zal leiden die begin november China zal bezoeken. Het bezoek komt nadat de EU-leiders hun bezorgdheid hadden geuit over de Europese economische afhankelijkheid van China onder invloed van het Chinese communistische regime. Scholz heeft echter herhaaldelijk verklaard dat Duitsland de handelsbetrekkingen met China moet voortzetten.

Scholz kondigde zijn lang geplande reis naar China aan na de EU-top van 21 oktober. Hij zal de eerste westerse leider zijn die China bezoekt na het 20e volkscongres van de Chinese Communistische Partij (CCP) en de eerste leider van een G7-land die China bezoekt sinds de uitbraak van COVID-19. De reis is gepland voor 3 en 4 november. De timing is vooral belangrijk omdat de Chinese leider Xi Jinping net is begonnen aan zijn derde ambtstermijn, die zijn macht binnen de CCP verder heeft versterkt.

Het geplande bezoek van Scholz aan China heeft veel stof doen opwaaien in de Duitse pers. Begin oktober werd gemeld dat de reis was uitgesteld, maar mogelijk nog voor het eind van het jaar zou plaatsvinden.

Het is nog maar 10 maanden geleden dat Scholz in december 2021 aantrad als Duits bondskanselier. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen de EU en China verslechterd door een aantal uiteenlopende kwesties, gaande van de mensenrechten in Xinjiang tot de pro-democratische protesten in Hongkong en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De relatie van de EU met China stond op de agenda van de EU-top van 21 oktober in Brussel, België. Naast de toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China zijn enkele kleinere EU-lidstaten begonnen met een oproep voor een uniform EU-standpunt ten aanzien van het Chinese regime. Scholz zei daarentegen dat Duitsland zijn handelsbetrekkingen met China moet voortzetten. In zijn recente verklaringen zei hij onder meer dat het niet juist is om de Duitse economie los te koppelen van de Chinese economie en dat Duitsland handel moet drijven met vele landen, waaronder ook China.

Samenwerkingsverbanden voor de productie van elektrische auto’s

Volgens Mike Sun, een ervaren Amerikaans-Chinese beleggingsexpert en China-expert, kan het bezoek van Scholz aan China worden gezien als een gebaar van goede wil ten aanzien van de CCP op een moment dat andere EU-landen een negatieve kijk hebben gekregen op het regime.

De Chinese markt is momenteel de grootste markt voor Duitse auto’s en overtreft zowel de Amerikaanse alsook de binnenlandse Duitse markt. Tegelijkertijd werken Chinese fabrikanten van elektrische auto’s, zoals BYD en Azera, al samen met Duitse fabrikanten om nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingscentra in Europa op te richten, vertelde Sun aan The Epoch Times.

In het verleden, met betrekking tot auto’s op traditionele brandstof, vertrouwden de Chinese autofabrikanten grotendeels op geïmporteerde onderdelen en technologieën omdat China’s knowhow achterbleef bij het Westen. Maar bij de productie van elektrische auto’s zijn alle technologieën vergelijkbaar en is er minder verschil tussen Chinese en westerse technologieën. China kan nu een aanpak hanteren waarbij Chinese autofabrikanten in Europa investeren en qua technologie samenwerken met Europese fabrikanten. Die elektrische voertuigen worden niet alleen naar Europa geëxporteerd, maar worden ontwikkeld door Chinese en Europese fabrikanten die de winst en de technologie delen.

Chinese arbeiders aan de lopende band in de FAW-Volkswagen fabriek in Chengdu, in de provincie Sichuan, tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel op 6 juli 2014. Deze fabriek produceerde zijn eerste auto in oktober 2011 en draaide in 2014 op volle capaciteit met een productie van ongeveer 600.000 voertuigen. (Got Chai/AFP via Getty Images)

Sun wees erop dat Europa in zekere zin meewerkt aan het plan van de CCP om de economie van de EU te gijzelen, aangezien landen als Duitsland nu niet eenvoudigweg de handel met China willen opgeven, aangezien hun eigen bedrijven enorm profiteren van de samenwerking. Dit zal de Europese regeringen er ook toe aanzetten de andere kant op te kijken als het gaat om China’s mensenrechtenkwesties en het groeiend autoritaire karakter van het regime.

Chinese overname in de haven van Hamburg

Luchtfoto van een containerterminal in de haven van Hamburg, Duitsland, op 14 nov. 2019. (Fabian Bimmer/Reuters)

Onlangs stond Scholz de Chinese rederij COSCO toe om belangen te verwerven in de Duitse haven van Hamburg, ondanks unaniem verzet van de Duitse ministeries van economie, binnenlandse zaken, defensie, vervoer, buitenlandse zaken en financiën. De Duitse media Deutsche Welle meldde dat Scholz door de deal onder vuur is komen te liggen bij zowel zijn bondgenoten alsook bij de oppositie, en ook kritiek heeft gekregen van andere EU-landen.

De haven van Hamburg is de grootste haven van Duitsland en een van de belangrijkste knooppunten voor de Europese handel met China. COSCO is China’s grootste rederij en wil momenteel voor 35 procent aandeelhouder worden van de Container Terminal Tollerort van de haven van Hamburg. De overname zou deel uitmaken van een breder strategisch plan van de CCP om controle te krijgen over infrastructuur die van cruciaal belang is voor haar wereldwijde Belt and Road-initiatief.

Het Belt and Road-initiatief bestaat uit een reeks infrastructuurprojecten, van wegen en havens tot telecommunicatie en banken. De voornaamste strategie bestaat erin dat Chinese staatsbanken leningen verstrekken aan ontwikkelingslanden, en dat de lenende landen deze middelen gebruiken om Chinese bedrijven te betalen voor de aanleg van infrastructuur.

COSCO heeft reeds aandelen in de havens van Rotterdam en Antwerpen, twee van Europa’s grootste havens. Zij heeft ook een participatie in de Haven van Piraeus in Athene, Griekenland. De haven van Hamburg vormt de laatste schakel in haar Europese plan.

De Deutsche Welle berichtte op 21 oktober dat Hamburg zich zorgen maakt dat als de deal van COSCO zou mislukken, een groot deel van de containeractiviteiten zal worden weggekaapt door Rotterdam en Antwerpen, of Wilhelmshaven in Duitsland, en dat zelfs havens in het Middellandse Zeegebied in de toekomst activiteiten van de haven van Hamburg zullen overnemen. Volgens het rapport kwam het groene licht van Hamburg voor Chinese investeringen in de haven als een verrassing, aangezien de stad zich eerder had verzet tegen buitenlandse investeringen in de haven omdat belangrijke infrastructuur niet door buitenlandse mogendheden mag worden beïnvloed.

De Duitse vicekanselier Robert Habeck heeft herhaaldelijk gezegd dat Duitsland zijn algemene handelsbeleid met China aan het herzien is. Het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie onderzoekt de overeenkomst met Hamburg in het kader van een investeringsonderzoek. Scholz van zijn kant heeft het ministerie gevraagd een compromisvoorstel uit te werken dat tegen eind oktober, de wettelijke deadline voor de regering, moet worden goedgekeurd. Als de regering tegen het einde van deze deadline geen resolutie aanneemt die de deal verbiedt, wordt de deal wettelijk beschouwd als zijnde gesloten.

Bovendien kan een Chinees aandeel in de haven van Hamburg voor COSCO een onrechtmatig concurrentievoordeel opleveren. Voor Duitse bedrijven is het tot dusver onmogelijkheid om zelf aandeelhouder te worden in belangrijke infrastructuur zoals havens in China, terwijl COSCO, een door de CCP gecontroleerde onderneming, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, aanzienlijke subsidies zal ontvangen van het Chinese regime. Dit doet de vrees ontstaan voor verdere inmenging van het Chinese regime in binnenlandse aangelegenheden in Duitsland en daarmee ook ruimer binnen de EU.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woont op 27 april 2022 een vergadering bij van het college van Europese commissarissen op het hoofdkantoor van de EU in Brussel. (Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters)

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei dat de EU een les heeft geleerd uit haar afhankelijkheid van Russische energie-import en ook waakzaam moet blijven voor het Chinese regime. Van alle EU-landen is Duitsland het meest afhankelijk geweest van Russische energie en Duitsland was aanvankelijk terughoudend om af te zien van Russische olie en gas te midden van Poetins invasie in Oekraïne. Het wordt steeds zorgwekkender dat Duitsland nu ook economisch afhankelijk dreigt te worden van een ander autoritair regime, namelijk de CCP, aldus von der Leyen.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 oktober 2022): German Chancellor’s China Visit Motivated by Eagerness to Strengthen Economic Ties

Wetenschapper ontdekt dat mensen een mysterieus bio-energieveld hebben waar mystici altijd al van wisten

Duizenden jaren lang hebben mystici gezinspeeld op de aanwezigheid van een biologisch gegenereerd energieveld, of aura, rond het menselijk lichaam. Nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dit meer is dan louter mystiek en folklore. Biochemicus John Norman Hansen, Ph.D., van de Universiteit van Maryland heeft bewijs gevonden dat zo’n energieveld echt zou kunnen bestaan, wat een bevestiging is van beweringen die eeuwenlang door spirituele beoefenaars zijn gedaan.

Dr. Hansen voerde honderden experimenten uit met tientallen proefpersonen, en zijn resultaten liggen consistent in dezelfde lijn. Ook andere wetenschappers hebben gelijkaardige resultaten bekomen, waaronder Willem H. van den Berg van de afdeling biochemie en biofysica van de Universiteit van Pennsylvania, en de natuurkundige William van der Sluys van het Gettysburg College, die hun studie op 15 maart publiceerden in het tijdschrift Journal of Scientific Exploration.

Bij eerder onderzoek naar menselijke bio-energievelden is gebruik gemaakt van fotonsensoren. Dr. Hansen pakte het anders aan. Hij vroeg zich af of een bio-energieveld, als het bestaat, genoeg kracht zou hebben om een torsieslinger, een apparaat dat gevoelig genoeg is om door een subtiele kracht te worden bewogen, voort te duwen. Hij hing de slinger boven het hoofd van de proefpersoon en zag een duidelijke verandering in het momentum van de slinger.

“Hij hing de slinger boven het hoofd van de proefpersoon en zag een duidelijke verandering in het momentum van de slinger.”

“Na het uitvoeren van controle-experimenten om invloeden van luchtstromingen en andere kunstmatige elementen uit te sluiten, is geconcludeerd dat de effecten worden uitgeoefend door een soort krachtveld dat wordt opgewekt door de proefpersoon die onder de slinger zit,” verklaarde hij in zijn studie uit 2013, getiteld “Use of a Torsion Pendulum Balance to Detect and Characterize What May Be a Human Bioenergy Field,” die ook is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Scientific Exploration. “Wij kennen geen enkele kracht, zoals die binnen het elektromagnetische spectrum, die deze resultaten kan verklaren. Het kan zijn dat een conventionele verklaring voor deze verrassende resultaten zal worden ontdekt, maar het is mogelijk dat we een verschijnsel hebben waargenomen dat de ontwikkeling van nieuwe theoretische concepten vereist.”

Een van de opmerkelijke waarnemingen was dat het effect van de menselijke aanwezigheid nog zo’n 30 tot 60 minuten aanhield nadat de menselijke proefpersoon al vertrokken was. Bij andere krachten, zoals luchtstromen, zou de slinger onmiddellijk terugkeren naar zijn klassieke, niet-aangedreven beweging.

“De mentale toestand van een proefpersoon kan het gedrag van de slinger sterk beïnvloeden.”

Elke proefpersoon had ongeveer dezelfde kracht om de slinger te beïnvloeden “wat aangeeft dat de effecten op de slinger geen uniek talent of oefening vereisen,” schreef Hansen in een synopsis van een voordracht die hij eind mei 2015 hield op de 34e jaarlijkse Society for Scientific Exploration conferentie. “Er is echter waargenomen dat sommige proefpersonen, vooral degenen die jarenlang een meditatieve praktijk hebben gevolgd, zeer verschillende effecten uitoefenen tijdens een meditatieve toestand in vergelijking met een niet-meditatieve toestand … waaruit blijkt dat de mentale toestand van een proefpersoon het gedrag van de slinger sterk kan beïnvloeden.”

Is er een begrijpelijke verklaring?

Van den Berg en Van der Sluys gebruikten hetzelfde slingertoestel – Hansen heeft het ontwerp openbaar gemaakt en anderen aangemoedigd zijn resultaten te evenaren – en namen dezelfde verandering in de beweging ervan waar wanneer deze in de buurt van een menselijk hoofd kwam. Zij vroegen zich echter af of deze verandering het gevolg was van een verandering in de luchttemperatuur door de warmte die een menselijk hoofd uitstraalt. De verandering in luchttemperatuur zou convectiestromen kunnen veroorzaken, zeiden ze.

“Zij vroegen zich echter af of deze verandering het gevolg kon zijn van een verandering in de luchttemperatuur door de warmte die een menselijk hoofd uitstraalt.”

Zij plaatsten een plastic schild  tussen het hoofd en de slinger en ontdekten dat het effect op de slinger verdween. Zij suggereerden dat het plastic ofwel de slinger afsneed van het mysterieuze bio-energieveld, ofwel gewoon de warmtebron afsneed.

Hansen publiceerde echter een reactie op deze studie, waarin hij wijst op wat hij ziet als gebreken in de theorie dat lichaamswarmte de slingerbeweging veroorzaakt.

Om te beginnen zei Hansen: “Als je een dik plastic schild tussen de proefpersoon en de slinger zou plaatsen, zou de duwkracht [van het bio-energieveld] aanvankelijk tegen het schild gericht zijn, en de slinger zou alleen reageren op de duwkracht die overblijft na het duwen tegen het schild. Als de duwende kracht door het schild zou overleven en dan tegen de slinger zou duwen, zou dat in strijd zijn met fundamentele natuurkundige principes; d.w.z. je kunt een kracht maar één keer gebruiken, en als hij gebruikt wordt om tegen het schild te duwen, kan hij vervolgens niet tegen de slinger duwen.”

Een andere factor waarmee van den Berg volgens Hansen geen rekening heeft gehouden, is de aanhoudende nawerking. Hansen schreef: “Een fundamenteel principe van slingerfysica is dat als de slinger wordt aangedreven door een kracht van buitenaf en de kracht wordt weggenomen, de slinger onmiddellijk terugkeert naar de gebruikelijke niet-aangedreven beweging”.

Elke toename van verhitte convectiestromen zou snel verdwijnen nadat de proefpersoon was vertrokken. Convectiestromen kunnen deze nawerkingen dus niet verklaren. Hansen beschreef de effecten van het bio-energieveld van de proefpersoon als op een of andere manier “ingeprent” op de slinger.

Hij zei dat de studie van van den Berg ook geen rekening hield met de verschillende frequenties waarmee de slinger trilt in aanwezigheid van een persoon. De slinger slingert met een enkele frequentie wanneer de proefpersoon afwezig is. Hij trilt met vele nieuwe frequenties wanneer de proefpersoon aanwezig is, en gedurende een half uur of meer nadat de proefpersoon is vertrokken – iets wat niet kan worden verklaard door convectiestromen veroorzaakt door luchttemperatuurschommelingen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (15 oktober 2022): Scientist Discovers That Humans Have a Mysterious Bioenergy Field That Mystics Have Always Known About

 

Spike proteïne verstoort immuniteit bij miljoenen na COVID-infectie of vaccinatie

Verscheidene studies hebben aangetoond dat het SARS-CoV-2 spike proteïne een zeer toxisch en ontstekingsbevorderend eiwit is, dat verschillende ziektes kan veroorzaken.

De aanwezigheid van spike proteïne is sterk in verband gebracht met Long COVID en symptomen na een vaccinatie. Studies hebben aangetoond dat spike proteïnen vaak worden aangetroffen bij symptomatische patiënten, soms zelfs maanden na infecties of vaccinaties.

Het aantal gevallen van Long COVID en complicaties na de vaccinatie is in de Verenigde Staten gestegen en vormt in toenemende mate een probleem voor de gezondheidszorg.

Gegevens van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schatten dat ongeveer 7 procent van de Amerikanen momenteel last heeft van Long COVID-symptomen, wat neerkomt op meer dan 15 miljoen mensen. Sommige mensen met Long COVID zijn zo verzwakt dat zij niet meer kunnen gaan werken, hetzelfde is gemeld bij mensen die post vaccinsymptomen ervaren.

In de VAERS-databank (Vaccine Adverse Event Reporting System) zijn meer dan 880.000 ongewenste bijwerkingen gemeld als mogelijke post COVID-vaccinsymptomen.

Statistici beweren echter dat het aantal mensen met post vaccinatie syndromen veel hoger ligt.

De Canadese moleculair biologe Jessica Rose schatte de onderrapportage-factor op 31, wat neerkomt op naar schatting 27 miljoen Amerikanen die last kunnen hebben gehad van ongewenste voorvallen na vaccinatie.

“De vaccinatieschade is enorm,” zei Dr. Pierre Kory op 15 oktober op een conferentie van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC).

“De aantallen zijn enorm … ze zijn onderschat en aan hun behoeften wordt niet voldaan.”

Veel artsen willen deze situatie echter veranderen. Het FLCCC heeft het voortouw genomen bij de behandeling van COVID-19, langdurig COVID, en symptomen na een vaccinatie.

Er zijn geen grootschalige studies gedaan naar de behandeling van symptomen na een vaccinatie. Op basis van klinische waarnemingen, feedback van patiënten en uitgebreid onderzoek heeft het FLCCC zijn bijgewerkte aanbevelingen voor behandeling uitgebracht.

De medeoprichter en Chief Scientific Officer van het FLCCC, Dr. Paul Marik, vertelde The Epoch Times dat aanbevelingen altijd kunnen worden gewijzigd op basis van feedback van patiënten en onderzoek naar mogelijke nieuwe behandelingen.

Maar om de behandelingsmogelijkheden te begrijpen, moet men eerst begrijpen hoe het spike-eiwit schade veroorzaakt.

Pathologie van spike-eiwitten

Long COVID en het post-vaccinsyndroom vertonen een grote mate van overlapping, aangezien beide aandoeningen in verband zijn gebracht met langdurige aanwezigheid van spike-eiwitten, en de symptomen zijn vaak ook vergelijkbaar.

“Het kernprobleem bij het post-vaccinsyndroom is chronische ‘immuundisregulatie’,” deelde Marik mee op de FLCCC-conferentie.

Spike-eiwitten kunnen chronische ontsteking veroorzaken. Studies hebben aangetoond dat ontsteking kan leiden tot celstress, schade, en zelfs overlijden. Cellen vormen weefsels, verschillende weefsels vormen organen, en organen maken deel uit van onze eigen fysiologische systemen. Daarom zijn verwondingen door spike-eiwitten een systemisch syndroom.

Spike-eiwitten veroorzaken chronische ontstekingen door het immuunsysteem te ontregelen. Spike-eiwitten dringen immuuncellen binnen, schakelen normale immuunreacties uit en zetten in plaats daarvan pro-inflammatoire routes in gang.

De normale immuunreactie van geïnfecteerde immuuncellen is het vrijgeven van interferonen van het type 1, wat signalen geeft aan andere immuuncellen om de verdediging tegen virusdeeltjes te versterken. Maar spike-eiwit vermindert deze signalering in geïnfecteerde cellen, en niet-geïnfecteerde cellen zullen ook het spike-eiwit opnemen en beschadigd raken als de infectie uit de hand loopt.

Marik zei dat een kritiek aspect van langdurige beschadiging door spike-eiwitten is dat het de autofagie afremt, de manier van je lichaam om beschadigde cellen te recyclen. Normaal gesproken, wanneer cellen geïnfecteerd zijn met virale deeltjes, zullen de cellen proberen deze deeltjes af te breken en te verwijderen als afval.

Studies over SARS-CoV-2-virussen hebben echter aangetoond dat autofagieprocessen bij geïnfecteerde patiënten verminderd zijn, waarbij spike-eiwitten vele maanden na de eerste blootstelling nog steeds aanwezig zijn.

“Het spike-eiwit is een echt slecht eiwit,” zei Marik. “Het schakelt autofagie uit, daarom kan de spike zo lang in de cellen blijven.”

Dr. Paul Marik, medeoprichter van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) en voormalig hoofd van de divisie Pulmonary and Critical Care Medicine aan de Eastern Virginia Medical School, op de FLCCC-conferentie “Understanding & Treating Spike Protein-Induced Diseases” in Kissimmee, Florida. op 14 oktober 2022. (The Epoch Times)

Dysfunctie van de immuuncellen

De immuundysfunctie die wordt veroorzaakt door spike-eiwitten veroorzaakt niet alleen ontstekingen, maar kan ook bijdragen tot kankerproliferatie en auto-immuniteit.

Studies hebben aangetoond dat spike-eiwitten de werking van T- en natuurlijke dodende cellen kunnen verminderen en uitputten. Deze twee celtypen zijn verantwoordelijk voor het doden van geïnfecteerde cellen en kankercellen. Daarom kan een verminderde cellulaire immuniteit van T- en natuurlijke dodende cellen bijdragen tot een vroegtijdige opruiming van met spike geïnfecteerde cellen.

Schade door spike-eiwitten kan leiden tot beschadigd DNA, en studies hebben aangetoond dat spike-eiwitten ook de reparatie van DNA kunnen verminderen. Psychologische en omgevingsstress, zoals ultraviolet licht, verontreinigende stoffen, oxidanten, en vele andere factoren, kunnen routinematig schade toebrengen aan het DNA, waardoor voortdurend herstel nodig is.

Beschadigd DNA brengt cellen in gevaar om kankerachtig te worden, en deze cellen moeten worden gedood om de vorming van kanker te voorkomen. Met een verminderde activiteit van T- en natuurlijke dodende cellen kan dit echter leiden tot een ongecontroleerde proliferatie van potentiële kankercellen.

Andere stoornissen die zijn gemeld na vaccinaties zijn auto-immuunziekten.

Deze ziekten kunnen verband houden met de hoge mate van moleculaire gelijkenissen van de spike-eiwitten, wat betekent dat de spike-eiwitten veel gebieden hebben die lijken op andere eiwitten uit het menselijk lichaam.

Dus wanneer het immuunsysteem het spike-eiwit aanvalt, vanwege de structurele overeenkomsten, kunnen de antilichamen die tegen de gebieden van het spike-eiwit worden aangemaakt, ook reageren tegen de eigen eiwitten en weefsels van het lichaam. Studies hebben aangetoond dat antilichamen tegen het spike-eiwit zich ook kunnen binden aan eigen weefsels en deze kunnen aanvallen.

Spike-eiwit veroorzaakt vermoeidheid

Het spike-eiwit wordt ook in verband gebracht met disfunctie in de mitochondria. Beter bekend als de krachtcentrale van de cel, zijn de mitochondriën verantwoordelijk voor het winnen van energie uit de suiker die we binnenkrijgen.

Het is aangetoond dat menselijke neurale cellen behandeld met spike-eiwit meer reactieve zuurstofspecies produceren, en dit is een indicatie van mitochondriale dysfunctie, wat wijst op een mogelijke vermindering van de energieproductie.

Mensen met Long COVID en post-vaccinsyndromen ervaren vaak chronische vermoeidheid, hersenmist, inspanningsintolerantie, en spierzwakte. Deze symptomen worden ook vaak gezien bij mensen met mitochondriale dysfunctie, wat wijst op een mogelijk verband.

De dia’s van Dr. Paul Marik gepresenteerd op de FLCCC conferentie in Orlando, Florida (Met dank aan de FLCCC).

Schade aan bloedvaten en organen door spike-eiwit

Gebleken is dat spike-eiwitten bijzonder schadelijk zijn voor de cellen die bloedvaten bekleden. Spike-eiwitten kunnen zich binden aan ACE2- en CD147-receptoren en ontstekingsprocessen op gang brengen.

Deze receptoren zijn bijzonder talrijk in cellen van de bloedvaten, het hart, het immuunsysteem, de eierstokken, en vele andere gebieden. Spike-eiwit kan dus ontstekingen en schade veroorzaken in de bloedvaten en aanverwante organen, wat leidt tot systemisch letsel.

Marik zei dat schade door spike-eiwit eerder een systemisch syndroom is dan een ziekte.

“Het is geen ziekte. Het past niet in het traditionele model van een ziekte. Dit is een syndroom dat elk orgaan aantast … de spike verspreidt zich over het hele lichaam … dus dit is een multi-systeem ziekte en het volgt niet het traditionele paradigma van een ziekte met één symptoom, één diagnose.”

De dia’s van Dr. Pierre Kory gepresenteerd op de FLCCC conferentie in Kissimmee, Florida. (Met dank aan de FLCCC)

De eerstelijnsbehandelingen van FLCCC

Aangezien Long COVID en post-vaccinsymptomen beide verband houden met de aanwezigheid van spike-eiwit, zijn de door het FLCCC aanbevolen eerstelijnsbehandelingen daarom gericht op twee belangrijke stappen.

De eerste stap is het verwijderen van het spike-eiwit, de tweede stap is het verminderen van de toxiciteit ervan.

Daarna zal het lichaam zichzelf genezen, en dit is “het primaire doel van de behandeling”, aldus Marik.

De meeste eerstelijnsbehandelingen zijn gericht op het opruimen van het spike-eiwit door het reactiveren van autofagie—een proces dat door het spike-eiwit wordt verminderd.

Maatregelen in de leefgewoonten kunnen autofagie stimuleren door intermitterend vasten en fotobiomodulatie. Fotobiomodulatie kan gebeuren door zich bloot te stellen aan de zon, aangezien zonlicht infrarode stralen bevat die de autofagie in de cellen stimuleren.

Intermitterend vasten kan resulteren in meerdere gezondheidsvoordelen, waaronder verbeterde insulinegevoeligheid, gewichtsverlies, verminderde ontsteking en auto-immuniteit, en nog veel meer.

Opgemerkt moet echter worden dat intermitterend vasten niet wordt aanbevolen voor mensen jonger dan 18 jaar, omdat het de groei kan belemmeren. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven wordt ook afgeraden om intermitterend te vasten. Mensen met diabetes en een nierziekte wordt ook aangeraden om hun huisarts te raadplegen voordat ze intermitterend vasten overwegen.

Terwijl intermitterend vasten misschien niet voor iedereen geschikt is, zijn er andere behandelingsopties die autofagie kunnen stimuleren en de spike-eiwitvergiftiging kunnen verminderen.

Ivermectine

Ivermectine wordt sterk aanbevolen door het FLCCC en vele artsen die COVID, Long COVID, en het postvaccinsyndroom behandelen, omdat het goedkoop en zeer toegankelijk is, een hoog veiligheidsniveau heeft en een hoge respons geeft.

Het middel is zeer dynamisch en heeft ook verschillende functies: antiviraal, antiparasitair, ontstekingsremmend, en het bevordert ook de autofagie.

Ivermectine kan helpen bij de verwijdering van spike-eiwitten. Studies hebben aangetoond dat ivermectine een hogere affiniteit heeft voor het spike-eiwit en zich zal binden aan de gebieden ervan, waardoor het effectief wordt geneutraliseerd en geïmmobiliseerd voor vernietiging.

Ivermectine verzet zich ook rechtstreeks tegen de pro-inflammatoire routes die door het spike-eiwit in gang worden gezet, waaronder de NF-KB-route die de inflammatoire cytokinen en de tolachtige receptor 4 activeert.

De artsen van FLCCC redeneren dat ivermectine en intermitterend vasten “synergetisch” kunnen werken om het spike-eiwit in het lichaam te verwijderen, en raden aan ivermectine met of vlak na een maaltijd in te nemen.

Ivermectine kan zich ook binden aan ACE2 en CD147, en blokkeert daardoor dat het spike-eiwit binnendringt en ontstekingen veroorzaakt in cellen met deze receptoren. Studies hebben ook aangetoond dat ivermectine de door mitochondriën geproduceerde energie in stand kan houden, zelfs onder omstandigheden met weinig zuurstof.

Kory zei dat ongeveer 70 tot 90 procent van zijn patiënten met het post-vaccinsyndroom reageert op het geneesmiddel, meestal binnen 10 dagen.

“Patiënten kunnen worden ingedeeld als ivermectine responders of niet-responders … de niet-responders—[zijn] eigenlijk een groep patiënten die moeilijker te behandelen zijn,” zei Marik.

Patiënten die niet reageren, meestal na vier tot zes weken behandeling, wordt een agressievere behandeling aanbevolen.

Bij overdosering kan ivermectine verwarring, desoriëntatie en mogelijk zelfs de dood veroorzaken. Het geneesmiddel heeft echter een hoge veiligheidsfactor wanneer het in redelijke doses wordt gebruikt. Er is weinig literatuur over het gebruik ervan bij zwangere vrouwen, dus het FLCCC waarschuwt tegen het gebruik ervan tijdens de zwangerschap.

“Ivermectine heeft voortdurend bewezen verbazingwekkend veilig te zijn voor menselijk gebruik,” schreef Dr. Satoshi Ohmura, de ontdekker van ivermectine in zijn co-auteurstudie.

“Het is zelfs zo veilig, met minimale bijwerkingen, dat het kan worden toegediend door niet-medisch personeel en zelfs door analfabeten in afgelegen plattelandsgemeenschappen, op voorwaarde dat zij een basisopleiding hebben gehad.

Screenshot van een foto van naltrexone, een medicijn dat is goedgekeurd voor opioïde- en alcoholverslaving en dat in lage dosis wordt gebruikt om lange COVID te behandelen. (innovationcompounding.com/screenshot door The Epoch Times)

Lage dosis Naltrexone

Lage dosis naltrexon (LDN) is onlangs in het nieuws gekomen als een optie voor Long COVID-behandeling.

“We gebruiken het al vele, vele maanden,” zei Marik. “Lage dosis Naltrexone is een zeer krachtig ontstekingsremmend medicijn. Het is gebruikt bij veel chronische ontstekingsziekten.”

Klinisch hebben FLCCC-artsen veel symptomen van hun patiënten zien verbeteren na behandeling met LDN, hoewel het maanden kan duren voordat de voordelen duidelijk zichtbaar zijn.

Naltrexone wordt gewoonlijk gebruikt om overdosering te voorkomen bij gebruikers van verdovende middelen. Wanneer het echter wordt verlaagd tot ongeveer een tiende van de normale concentratie, van 1 mg tot 4,5 mg in LDN, verandert het mechanisme van het geneesmiddel drastisch.

LDN heeft een ontstekingsremmend effect; studies tonen aan dat het in staat is inflammatoire tolachtige receptoren te blokkeren, de productie van pro-inflammatoire cytokines te verminderen en ontstekingscascades te blokkeren.

LDN brengt de activiteit in evenwicht tussen Th1- en Th2-cytokinen.

Th1-cytokinen hebben de neiging een pro-inflammatoire reactie te produceren om intracellulaire parasieten te doden en auto-immuunactiviteiten te bevorderen. Th2-cytokinen hebben doorgaans een meer ontstekingsremmende activiteit en kunnen de activiteit van Th1-cytokinen tegengaan.

LDN moduleert selectief dit evenwicht door de Th1-activiteit te verminderen en de Th2-cytokineactiviteit te verhogen.

Klinisch is aangetoond dat LDN effectief is tegen post-COVID en post-vaccin neurologische symptomen. Volgens de FLCCC is het effectief tegen neuropathische pijn, hersenmist, vermoeidheid, aangezichtsverlamming van Bell, en gezichtsparesthesie.

Dit komt omdat LDN ook de neuro-inflammatie vermindert. Het is neuroprotectief en kan de bloed-hersenbarrière passeren en de ontstekingsreacties van de microglia, die functioneren als immuuncellen in de hersenen, verminderen.

Bosbessen
Bosbessen op een houten tafel; met de focus op één bosbes (Shallow DOF)

Resveratrol

Resveratrol is een nutraceutisch middel dat vaak voorkomt in fruit. Het kan gevonden worden in pinda’s, pistachenoten, druiven, rode en witte wijn, bosbessen, veenbessen en zelfs cacao en pure chocolade.

Het kan ook worden verkregen via supplementen, hoewel de biobeschikbaarheid van resveratrol over het algemeen laag is, en daarom beveelt het FLCCC aan het samen met quercetine in te nemen.

Resveratrol werkt ontstekingsremmend en anti-oxiderend. Studies hebben aangetoond dat het selectief is in het doden van kankercellen. Het activeert DNA-herstelpaden en kan daardoor cellulaire stress verminderen en de vorming van kankercellen voorkomen.

In gestreste cellen kan resveratrol de door de mitochondriën geproduceerde reactieve zuurstofcomponenten verminderen en autofagie bevorderen. In dierstudies met fruitvliegen en nematoden bleek het gebruik van resveratrol de levensduur te verlengen, wat wijst op de anti-verouderende en levensverlengende eigenschappen van de molecule.

Een opstelling van aspirinepillen. (Patrick Sison/ via AP)

Lage dosis aspirine

Net als ivermectine is ook aspirine een geneesmiddel waarvan is vastgesteld dat het veelzijdige effecten heeft op de gezondheid.

Aspirine is ontstekingsremmend en een antistollingsmiddel. Het middel vermindert dus de kans op vorming van micro-stolsels in de bloedvaten. Studies hebben aangetoond dat het ook de pro-inflammatoire routes en oxidatieve stress kan verminderen, en ook neuroprotectief is.

Neurocognitieve stoornissen zijn een belangrijke klacht van veel mensen die lijden aan post-COVID-vaccinsyndromen. Dit omvat hersenmist en perifere neuropathische pijn.

Studies bij patiënten met de ziekte van Alzheimer hebben aangetoond dat het innemen van aspirine gepaard ging met een tragere cognitieve achteruitgang, hoewel de resultaten in verschillende studies tegenstrijdig waren.

Dierstudies toonden aan dat ratten die aspirine kregen minder cognitieve achteruitgang hadden. Studies bij ratten met beschadigde zenuwen suggereerden dat aspirine ook neuroprotectief kan zijn vanwege de ontstekingsremmende werking.

Maar het gebruik van aspirine kan ook bijwerkingen veroorzaken tijdens de zwangerschap, zoals bloedingen.

Melatonine

Melatonine is een hormoon dat door de pijnappelklier wordt aangemaakt om een rustgevende slaap te bevorderen. Het heeft zowel ontstekingsremmende als antioxiderende eigenschappen.

In cellen bevordert melatonine de gezondheid van het mitochondrium door het verminderen van actieve zuurstofcomponenten. Omdat de mitochondriën veel zuurstof verbruikt, kan het wanneer het wordt gestrest door milieutoxines zoals straling of blootstelling aan spike-eiwitten, reactieve zuurstofcomponenten produceren.

Melatonine, een antioxidant, kan daarom oxidatieve schade voorkomen. Studies tonen aan dat het ook lekkage van elektronen uit mitochondriën voorkomt en daardoor de energieproductie maximaliseert.

Het bevordert ook autofagie door de procedure van de autofagie te deblokkeren, waardoor de cel spike-eiwitten kan afbreken en de verwijdering van deze giftige eiwitten wordt gestimuleerd.

Door zijn anti-oxiderende eigenschap herstelt melatonine door vrije radicalen beschadigd DNA. Melatonine en zijn metabolieten activeren ook genen die DNA-herstel bevorderen, en onderdrukken de genactiviteit die kan leiden tot beschadigd DNA.

Melatonine heeft ook kankerbestrijdende eigenschappen. Dierstudies over melatonine hebben aangetoond dat bij dieren die melatonine toegediend kregen, minder tumoren ontstonden.

Melatonine is ook aanbevolen door het FLCCC bij de behandeling van tinnitus, een symptoom van postvaccinatie en Long COVID. Het symptoom is een ringend geluid in de oren, en het kan de slaap verstoren als het ernstig is. Melatonine kan het suizen helpen verminderen en mensen helpen een goede nachtrust te krijgen.

Een fles met de tekst “Vaccin COVID-19” en een injectiespuit naast het logo van Pfizer en Biontech, op 23 november 2020. (Joel Saget/AFP via Getty Images)

Verschillen tussen Long COVID en Post-Vaccin Syndroom

Zowel Long COVID als het post-vaccinsyndroom worden veroorzaakt door belasting met spike-eiwitten en schade door blootstelling aan spike, en hebben daarom een grote mate van overlapping in de behandeling.

Artsen merken echter kleine verschillen in bepaalde klinische presentaties tussen de twee aandoeningen.

“Het lijkt erop dat bij de vaccinschade het vooral gaat over neurologische problemen,” zei Marik. Volgens hem is er bij “meer dan 80 procent van de patiënten met vaccinatieschade sprake van een neurologische aandoening”.

Marik zei dat post-vaccin symptomen ook moeilijker te behandelen zijn dan Long COVID, en hardnekkiger zijn, waarbij sommige patiënten bijna twee jaar lang slopende symptomen hebben.

Daarom zijn de behandelingen voor mensen met post-vaccin symptomen “agressiever en meer gericht op de hersenen”, aldus Marik.

“Het lijkt erop dat Long COVID beter wordt met de tijd. Terwijl het bij sommige patiënten lang duurt, lijkt het tot op zekere hoogte zichzelf op te lossen,” zei Marik. “Het probleem met de gevaccineerde is dat het kan aanhouden. We hebben patiënten die in december 2020 zijn gevaccineerd … en [die] nog steeds ernstige schade hebben.”

“De twee zijn vergelijkbaar, maar we hebben veel meer nadruk gelegd op de vaccinschade door vaccinatie omdat het een veel moeilijker te behandelen ziekte is.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 oktober 2022): Spike Protein Disrupting Immunity in Millions After COVID Infection or Vaccination: Here’s How It’s Being Treated