Friday, 19 Apr 2024

Tijdens opening partijcongres zegt Xi Jinping dat China nooit zal afzien van het recht om geweld te gebruiken tegen Taiwan

De Chinese Communistische Partij (CCP) zal nooit afzien van het gebruik van geweld tegen Taiwan, zei de Chinese leider Xi Jinping bij de opening van het 20e partijcongres in Peking op 16 oktober.

Het vijfjaarlijkse partijcongres van de CCP, ging van start tegen de achtergrond van de frustratie van het volk over de escalatie van de COVID-19-beperkingen in eigen land en de internationale kritiek op de agressie van de CCP tegen Taiwan.

Tijdens de bijeenkomst, die een week duurt, zal de volgende termijn van het hoogste leiderschap van de partij worden bekendgemaakt, terwijl Xi, 69 jaar, waarschijnlijk een recordtermijn van drie keer vijf jaar zal binnenhalen, waarmee hij zijn plaats als machtigste heerser van de partij sinds Mao Zedong bevestigt.

Tijdens de openingsceremonie van de bijeenkomst prees Xi de prestaties van de CCP gedurende wat hij een “buitengewoon ongewone en abnormale” vijf jaar noemde.

Xi verdedigde het zero-COVID beleid van de CCP en betoogde dat deze aanpak het leven en de economie van de mensen beschermt. Hij vermeldde echter niet hoe het strenge beleid de economie van het land heeft geschaad en de bevolking heeft getroffen.

Xi bevestigde het harde standpunt van de partij en zei dat China “nooit zou beloven af te zien van het gebruik van geweld” tegen Taiwan, tot ongenoegen van het autonome eiland, dat gezworen heeft zijn soevereiniteit en democratie te verdedigen.

De ongeveer twee uur durende toespraak van Xi was aanzienlijk korter dan zijn speech uit 2017, die meer dan drie uur duurde.

Tijdens zijn toespraak kwamen de woorden “veiligheid” en “zekerheid” vaker voor dan vijf jaar geleden. Volgens een door het officiële persbureau Xinhua gepubliceerde transcriptie vernoemde Xi de twee woorden op 16 oktober in totaal 73 keer, tegen 55 keer tijdens het partijcongres in 2017. Hoewel hij voedselzekerheid en veiligheid van de toeleveringsketen ter sprake bracht, lag de nadruk op “nationale veiligheid”.

Deze belangrijke politieke bijeenkomst vindt plaats tegen de achtergrond van toenemende internationale kritiek op de mensenrechtenschendingen van de CCP in Xinjiang, Tibet en Hongkong, en op de intimidatie van Taiwan. In de aanloop naar de conferentie hebben wetgevers uit de hele wereld democratische landen opgeroepen de CCP ter verantwoording te roepen voor haar mensenrechtenschendingen.

In een verklaring van 14 oktober verklaarde de Interparlementaire Alliantie over China dat de bijeenkomst aantoont dat de CCP haar autoritaire bewind over het land zal consolideren, wat betekent dat China een “bedreiging voor de mensenrechten en de vrede en stabiliteit van de internationale orde blijft”.

Een veiligheidsagent houdt de wacht op het Tiananmenplein, voorafgaand aan de openingszitting van het vijfjarig partijcongres van de Chinese Communistische Partij in Peking op 16 oktober 2022. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

Taiwan

Het luidste applaus kwam tijdens het congres toen Xi benadrukte dat de CCP tegen de onafhankelijkheid van Taiwan is.

Taiwan, het autonome eiland dat door de CCP als zijn eigen grondgebied wordt beschouwd, heeft de afgelopen maanden onder toenemende militaire, politieke en economische druk van Peking gestaan. Na het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taipei in augustus heeft Peking schietoefeningen gehouden en 11 ballistische raketten gelanceerd in de omgeving van Taiwan.

In zijn toespraak in Peking noemde Xi de provocaties van de CCP een demonstratie van haar “vastberadenheid en vermogen” om te vechten tegen “separatistische krachten”.

“De complete hereniging van ons land kan en moet worden gerealiseerd,” zei hij.

In antwoord daarop verklaarde Taiwan dat het een soeverein land is en dat het niet zal terugdeinzen om zijn democratie en vrijheid te verdedigen.

“Het standpunt van Taiwan is onveranderlijk: de nationale soevereiniteit mag niet worden aangetast, er zullen geen compromissen worden gesloten over democratie en vrijheid, en een ontmoeting op het slagveld is absoluut geen optie voor beide zijden van de Straat van Taiwan” verklaarde Chang Tun-han, woordvoerder van het kabinet van de Taiwanese president, in een verklaring van 16 oktober. “Dit is de consensus van het Taiwanese volk.”

In de verklaring stond ook dat het nationale veiligheidsteam van Taiwan de ontwikkelingen tijdens de partijbijeenkomst nauwlettend in de gaten zal houden.

Zero-COVID-beleid

Tijdens zijn toespraak bij de openingsceremonie zei Xi dat de CCP “het volk en hun levens boven alles stelt en hardnekkig [een] dynamisch zero-Covid-beleid voert bij het lanceren van een totale volksoorlog tegen het virus”.

De opmerkingen van Xi lijken de hoop van de Chinese bevolking, die op zoek is naar tekenen van versoepeling van het beleid, de grond in te boren. De draconische aanpak is erop gericht elke besmetting onder de bevolking uit te roeien door middel van strikte lockdowns, voortdurende tests en massa-surveillance.

Weken voor de conferentie hebben functionarissen van de CCP in heel China de reisbeperkingen en lockdowns opgevoerd, hoewel er slechts een handvol gevallen werden gemeld. Ten minste 36 Chinese steden zijn onderworpen aan een of andere vorm van beperking of lockdown, waardoor ongeveer 196,9 miljoen mensen werden getroffen, volgens een schatting de Japanse bank Nomura (10 oktober).

Dergelijke beperkingen hebben geleid tot frustratie en zeldzame protesten in het land. Twee grote spandoeken met slogans, waaronder een oproep tot Xi’s afzetting en een andere tot beëindiging van het draconische zero-COVID-beleid, werden ontvouwd in het politieke centrum terwijl de beveiliging op dat moment erg streng was.

Mensen nemen foto’s van spandoeken van politiek protest vanaf een viaduct in Peking op 13 oktober 2022. (Screenshot van het Twitter-account van Fangshimin via The Epoch Times)

Chinese activisten suggereerden dat de COVID-19 beperkingen eerder bedoeld zijn om de controle van de CCP te versterken dan om uitbraken in te dammen.

“De epidemie is ondertussen minder ernstig dan de griep”, zei Zhao Changqing, een mensenrechtenactivist, op 16 oktober tegen The Epoch Times.

Er zijn meer tragedies als gevolg van de strenge beperkende maatregelen dan van het virus zelf, zegt hij. In Tibet, waar sommige steden vorige maand een 50 dagen durende lockdown ondergingen, leidden deze lockdowns volgens de International Campaign for Tibet, een voorvechter van mensenrechten, tot de dood van ten minste vijf mensen.

Zhao zei dat het zeldzame protest in Peking aantoont dat het publiek steeds meer behoefte heeft aan het opheffen van maatregelen voor sociale controle.

“Door zo’n fascistische vorm van druk en controle te gebruiken, probeert de CCP te voorkomen dat de strijd tegen haar tirannie zich zal uitbreiden,” zei Zhao.

Reuters en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (16 oktober 2022): Xi Says China Will Never Renounce Right to Use Force Over Taiwan as CCP Political Conference Opens

Absurditeit van de Culturele Revolutie bereikt nu ook Hongkong

De geschiedenis van de Chinese Communistische Partij staat bol van de verboden onderwerpen, met als voornaamste ongetwijfeld de Culturele Revolutie.

In de jaren tachtig, vlak na de publicatie van de “Resolutie over bepaalde historische kwesties van de Partij sinds de oprichting van de Volksrepubliek China” tijdens een commissievergadering van de CCP in 1981, waarin de Culturele Revolutie als “totaal verkeerd” werd gekarakteriseerd, was de Chinese samenleving relatief vrij en verschenen er een aantal historische werken over de Culturele Revolutie, waaronder “Turbulent decennium: De geschiedenis van de culturele revolutie” geschreven door de politicoloog Yan Jiaqi en zijn vrouw Gao Gao. Het werd in Hongkong heruitgegeven door Ta Kung Pao. De verspreiding van het artikel werd echter verboden na de studentenprotesten en het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989, omdat de auteurs door de CCP werden bestempeld als de “meesterbreinen” achter de protesten.

Neem bijvoorbeeld Qu Yuan, een beroemd dichter en politicus uit de staat Chu tijdens de periode van de ‘Strijdende Staten’ (476 BC-221 BC), die een unie van zes staten tegen de Qin steunde. Hij werd door de Rode Garde ervan beschuldigd, een “neppatriot” te zijn die zich bezighield met de “Zeven Chinezen”-samenzwering en zich verzette tegen de historische trend van “Eén China”, vertegenwoordigd door de Qin, die China spoedig zou verenigen door de andere staten te annexeren.

Een ander voorbeeld betreft Wing On (letterlijk vertaald als eeuwige vrede), een warenhuis in Hongkong met filialen in Hongkong en Shanghai. De Rode Gardisten uit Shanghai vonden dat de naam Wing ‘niet reactionair’ klonk en dat de naam daarom vervangen moest worden. Ze overwogen opties als ‘Eeuwige Strijd’ en ‘Eeuwig Rood’, en gaven eigenlijk de voorkeur aan ‘Eeuwige Chaos’, omdat Lin Biao, toen de tweede belangrijkste leider naast Mao, had gezegd: “De wereld zal in grote chaos verkeren, hoe chaotischer hoe beter.”

Waarom wordt de Chinese geschiedenis geschreven op een manier waarbij nationale catastrofes belachelijk worden gemaakt? Zijn er soortgelijke boektitels, zoals. Grappen over Nazi Duitsland? Ik betwijfel het. Deze kennelijk unieke Chinese manier van geschiedenis schrijven verdient een nadere beschouwing.

In het voorwoord van een van de boeken die ik voor me heb, schrijft de schrijver Liu Shahe: “Ik denk dat de culturele revolutie een klucht is waarmee gelachen zou moeten worden in plaats van een serieuze discussie aan te gaan om zwart van wit te onderscheiden: ….”. Al het lijden bleek een waanzinnige droom te zijn. Idioten worden wakker met een goed gevoel over zichzelf, en denken dat ze wakker genoeg zijn om allerlei opmerkingen erover te maken, wat eigenlijk dom is.” Wat hij hiermee bedoelt is dat de Culturele Revolutie, de Chinese Communistische Partij (CCP), China en het Chinese volk moeilijk te doorgronden zijn, en het is veel te vroeg om te zeggen dat de manier van denken tijdens de Culturele Revolutie niet langer meer bestaat.

In feite ging de Culturele Revolutie niet alleen over politieke strijd. In wezen was het een dagelijkse manier van leven geworden. Hier volgt een anekdote over een bleke patiënt die wankelend in een bus stond. Een jongeman in zijn buurt werd aangeraden zijn plaats af te staan. De jongeman zei: Wie kan het zich veroorloven een politieke fout te maken? Het is niet erg om mijn zitplaats op te geven, maar iemands kont behoort ook tot een bepaalde klasse. Wie kan bewijzen dat hij geen landheer is, een rijkaard, een contrarevolutionair, een slecht element, een rechtsmens, een spion, een verrader, of een stinkende intellectueel? Iedereen in de bus was sprakeloos.

Is zo’n manier van denken niet absurd? Absurditeit vind je nu overal in China, aangezien de politiek tot in alle uithoeken van de samenleving doordringt. En aangezien Hong Kong nu deel uitmaakt van China, heeft deze absurditeit zich nu ook verspreid naar deze voormalige Britse kolonie. Onlangs werden 14 middelbare scholieren voor drie dagen geschorst omdat zij hun ontbijt bleven opeten toen de nationale vlag tijdens een ochtendceremonie werd gehesen. Hoewel het verhaal door de school en de leerlingen op verschillende manieren wordt verteld, is het vrijwel zeker dat deze onevenredig zware, zo niet ongekend zware straf een politiek karakter heeft.

Een dergelijke absurditeit doet denken aan een populaire anekdote uit de periode van de Culturele Revolutie. Bij veel strijdbijeenkomsten zaten de deelnemers op de grond, en sommigen zaten op een krant. Toen later bleek dat sommigen hierdoor ongewild op een foto van Mao zaten, werden zij onmiddellijk omgedoopt van “deelnemers” tot “slachtoffers” van de bijeenkomst en bestempeld als “contrarevolutionairen”.

Hongkongers zijn dol op de mop met de schoonfamilie: “Als je moeder en ik in het water vallen, wie red je dan als eerste?”. Wanneer ouders in het huidige Hongkong een school voor hun kinderen overwegen, kunnen zij een directeur op dezelfde manier vragen: “Als de nationale vlag en mijn kind in het water vallen, wie redt u dan het eerst?”. Het is hoofst onwaarschijnlijk dat een directeur zou antwoorden: “Ik zou eerst het kind redden”, aangezien dit de school een krantenkop kan opleveren in een van de angstaanjagende linkse kranten en dit zou op zijn beurt politieke problemen kunnen opleveren.

Hoewel er geen “correct” antwoord op deze vraag mogelijk is, moeten dergelijke vragen toch worden gesteld omdat zij ons ten minste de realiteit onder ogen doen zien dat een school in Hongkong nu eenmaal geen veilige plek meer is.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 oktober 2022): Cultural Revolution Absurdity is Coming to Hong Kong

Andersdenkenden moeten stem laten horen om maatschappij te bevrijden uit greep van massavorming

Het uitspreken van oprechte en eerlijke overtuigingen is de beste manier om het sociale fenomeen te doorbreken dat bekend staat als massavorming, waarbij veel individuen geloven in een onredelijk verhaal maar niet in staat zijn daar kritisch over na te denken, zei Mattias Desmet, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Gent in België.

Een zeer belangrijk kenmerk van massavorming is dat mensen die erdoor gegrepen zijn radicaal intolerant worden voor afwijkende stemmen, tot op het punt dat ze wreedheden begaan tegen mensen die het niet met hen eens zijn, inclusief hun eigen kinderen, vertelde Desmet in een interview van 18 augustus aan het programma “Crossroads” van EpochTV.

Om dit te illustreren gaf de professor een voorbeeld van een moeder die tijdens de Iraanse revolutie in 1979 haar zoon aangaf bij de regering en meehielp hem te executeren.

Een poster die eind 1966 werd opgehangen in Peking, laat zien hoe om te gaan met een zogenaamde vijand van het volk tijdens de Grote Proletarische Culturele Revolutie. Zhang Hongbing nam de verordeningen van de Culturele Revolutie over “vijanden van het volk” serieus en gaf zijn eigen moeder aan, die werd geëxecuteerd. Hij wil haar dood nu gebruiken om mensen te wijzen op de wreedheid van die tijd. (Jean Vincent/AFP/Getty Images)

Het verschijnsel massavorming bestaat al sinds de oudheid in de samenleving en manifesteerde zich in de kruistochten, de Franse Revolutie en op grote schaal in nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie, aldus Desmet, een vooraanstaand deskundige op het gebied van massavorming.

“De eerste keer dat een wereldwijde massavorming ontstond was tijdens de coronacrisis,” zei Desmet. “Dat is nooit eerder in de geschiedenis gebeurd.”

“Tijdens de COVID-19-pandemie ontstonden er twee nieuwe groepen in de samenleving: de massa en een groep mensen die niet met de massa meegaat,” zei hij.

“De groep die niet de kant van de massa kiest, is meestal zeer divers en loopt door elke reeds bestaande sociale groep heen, zoals families, bedrijven, vriendschappen en politieke partijen,” aldus Desmet. “Het komt van alle sociale achtergronden, van alle beroepen, van alle rassen en kleuren.”

Voorwaarden voor massavorming

Desmet stelt dat een rationeel begrip uiterst belangrijk is en dat de mensheid het rationele begrip zo ver mogelijk moet doorvoeren, maar als dat op een gecontroleerde manier gebeurt, zullen de mensen snel zien dat ze aan de grens van het rationele begrip zijn aangekomen.

“Alle belangrijke wetenschappers concludeerden hetzelfde,” zei Desmet, waarbij hij de ideeën aanhaalde van een invloedrijke wiskundige uit de 20e eeuw, die zei dat het deel van de werkelijkheid dat rationeel kan worden begrepen, zeer beperkt is en dat de rest van de werkelijkheid alleen kan worden begrepen door er “empathisch mee te resoneren”, zei hij.

Desmet citeerde ook twee vooraanstaande natuurkundigen en Nobelprijswinnaars, Niels Bohr en Max Planck, die vergelijkbare opvattingen hadden over de grenzen van rationaliteit bij het begrijpen van de wereld.

Desmet zei dat de meeste verschijnselen in de natuur zich irrationeel gedragen en volledig onvoorspelbaar zijn.

“Zelfs met wiskundige formules bij de hand die deze verschijnselen bepalen, kun je nooit voorspellen hoe het systeem zich zal gedragen. Het is onvoorspelbaar,” zei hij.

“Wanneer iemand begint te resoneren met de eeuwige levensgeest om hem heen, is het in dat stadium dat je ook het idee kunt verdragen dat je zult sterven, dat er enig lijden in het leven kan zijn,” zei hij.

Volledig rationeel begrip, waardoor mensen niet meer resoneren met de wereld om hen heen en bang worden voor het leven is de werkelijke oorzaak van het probleem, aldus Desmet.

“Als je de onderliggende oorzaak van het totalitarisme wilt kennen, dan moet je het op dat niveau situeren. Het is op het niveau van hoogmoed, de menselijke hoogmoed en de menselijke illusie dat alles in het leven kan worden gecontroleerd, dat alles in het leven rationeel kan worden begrepen, dat alles in het leven rationeel kan worden gemanipuleerd, dat je een kunstmatig nieuw universum kunt creëren en een kunstmatige nieuwe mens, die niet meer zal lijden of niet meer zal sterven.”

De mechanistische, rationalistische kijk op de mens in de wereld en het geloof dat alles op een rationele manier kan worden gecontroleerd is de hoofdoorzaak van dit nieuwe technocratische totalitarisme, omdat het mensen loskoppelt van hun natuurlijke en sociale omgeving, aldus Desmet.

Massavorming ontwikkelt zich

“Door deze ontkoppeling voelen mensen zich eenzaam en worden ze zodanig vervreemd dat ze gaan lijden door gebrek aan zingeving, en dat confronteert deze vervreemde mensen weer met vrijkomende angst, frustratie en agressie,” aldus Desmet.

Deze mensen die zich angstig, gefrustreerd en agressief voelen, weten echter niet waarover ze angstig, gefrustreerd en agressief zijn. Ze voelen zich totaal onbeheerst, eenzaam en verstoken van zingeving, aldus Desmet.

“Dit is de perfecte voedingsbodem voor massavorming.”

Als onder deze omstandigheden een verhaal wordt verspreid dat mensen een object van angst aanreikt en de strategie om daarmee om te gaan, verbindt de vrijkomende angst zich met het object van angst, aldus Desmet. Een voorbeeld van zo’n object kan een virus zijn, en een strategie om het te bestrijden kan lockdowns, het dragen van mondmaskers, enz. omvatten, voegde hij eraan toe.

Mensen beginnen dan de strategie te volgen om met het object van angst om te gaan, wat hen opnieuw verbindt in een heroïsche collectieve strijd tegen dat object, zodat ze een nieuwe sociale band voelen, zei hij.

Maar die verbondenheid is slechts een illusie, want mensen zijn nooit met elkaar verbonden. Ze zijn elk afzonderlijk verbonden met het collectief, wat betekent dat iedereen van de ander eist alle individuele belangen op te offeren voor het collectief.

Dit is massavorming. Hoe langer het duurt, hoe meer energie wordt onttrokken aan de banden tussen individuen en hoe meer zal worden geïnvesteerd in de band tussen elk individu en het collectief, aldus Desmet.

“Daarom beginnen mensen op het eind elkaar te beschuldigen,” zei hij.

Het tij keren

Een totalitaire staat is gebaseerd op massavorming, waarbij een deel van de bevolking, meestal zo’n 20 tot 30 procent, fanatiek overtuigd raakt van een bepaald verhaal of een bepaalde ideologie, aldus Desmet.

Als in een totalitair systeem een deel van de totalitaire elite wordt geëlimineerd, zal het worden vervangen, en het systeem zal doorgaan alsof er niets is gebeurd, zei hij. Hij illustreerde zijn visie met een voorbeeld van Josef Stalin, die 60 procent van zijn eigen communistische partijleden vermoordde, die later werden vervangen.

In dit opzicht verschilt het totalitaire systeem van een klassieke dictatuur, die slechts steunt op een kleine elite die de bevolking een sociaal contract oplegt door angst aan te jagen, aldus Desmet.

Deelnemers aan de vergadering van het schoolbestuur van Loudoun County in Ashburn, Va., op 25 januari 2022. (Terri Wu/The Epoch Times)

Het eerste ethische en strategische principe om de massavorming te doorbreken, is dat mensen zich altijd moeten uitspreken en nooit moeten ophouden met zich uit te spreken, zei Desmet, omdat de dissonante stemmen van degenen die het niet eens zijn met het verhaal de massavorming voortdurend verstoren.

“Als mensen ophouden zich uit te spreken, gaat de massavorming naar het laatste stadium waarin mensen wreedheden gaan begaan, eerst tegen iedereen die niet met hen meeloopt en daarna tegen elkaar.”

Dit gebeurde in nazi-Duitsland, toen het verzet ophield met zich uit te spreken en ondergronds ging. “Het systeem werd helemaal gek” en begon iedereen die zich tegen hen verzette te vernietigen, zei Desmet.

Zich uitspreken kan moeilijk of gevaarlijk zijn, maar het is veel gevaarlijker om te stoppen met zich uit te spreken, zei Desmet.

“Als mens heb je de ethische plicht om de woorden te spreken die voor jou oprecht en eerlijk zijn. Als mensen dat blijven doen, zullen ze steeds sterker worden en na verloop van tijd zal de macht van de kleine groep, hoe klein ook, groter worden dan de macht van de massa,” zei Desmet.

Op dat moment ontstaat een nieuw soort samenleving, gebaseerd op ethische principes.

Desmet gelooft dat mensen de principes die in hen opkomen moeten verwoorden, niet omdat zij ervan overtuigd zijn dat zij de enigen zijn die de waarheid kennen, maar omdat deze principes het beste van hun begrip zijn en zij oprecht geloven dat ze waar zijn.

Door Ella Kietlinska en Joshua Philipp

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (1 september 2022): Dissenting Voices Must Speak  Out to Extricate Society From the Grip of Mass Formation: Clinical Psychologist

Het zomerverblijf van de laatste koning van Polen: Het Lazienki Paleis

WARSAW, Polen – In 1764 kocht koning Stanislaw August Poniatowski een barok badhuispaviljoen samen met een omliggend landgoed om er zijn zomerverblijf in Warschau te bouwen.

Het badhuis, oorspronkelijk ontworpen door de Nederlandse architect Tylman van Gameren, werd uitgebreid tot het neoklassieke zomerverblijf van de koning, het Lazienki Paleis. Een deel van het originele badhuisdecor is bewaard gebleven in het paleis, dat beter bekend staat als het ‘Paleis op het Eiland’ of het ‘Paleis op het Water’.

Het paleis ligt op een terrein van ongeveer 180 hectare bestaande uit verschillende neoklassieke gebouwen en uitgestrekte tuinen in Engelse stijl. Hofarchitecten Domenico Merlini (Comomeer, Italië) en Johann Christian Kammsetzer (Dresden, Saksen) lieten zich voor het paleis inspireren door verschillende tijdperken van de Italiaanse architectuur, waaronder de maniëristische stijl van de Villa Medici, de barokke stijl van de Villa Ludovisi en de neoklassieke stijl van de Villa Albani.

De uitgestrekte tuinen weerspiegelen de liefde van de koning voor de Engelse tuinen die hij tijdens zijn ‘Grand Tour’ doorheen Europa had gezien, in het bijzonder de Stowe Gardens in Zuidoost-Engeland, ontworpen door de eminente hoofdtuinman Lancelot “Capability” Brown.

Tot de opmerkelijke neoklassieke gebouwen van het landgoed behoren het Myslewicki Paleis, de Oude Orangerie (met daarin de Koninklijke Beeldengalerij en het Koninklijk Theater, de thuisbasis van de Poolse Koninklijke Opera en een van de weinige overgebleven 18de-eeuwse hoftheaters), en het Witte Paviljoen, waarvan de eetzaal de eerste Poolse grotesken bevat (muurschilderingen van flora, fauna en fantastische wezens).

De koning was een fervent kunstverzamelaar, een hobby die hij in Nederland had opgepikt nadat hij was geïnspireerd door het werk van Pieter Paul Rubens en Antoon van Dyck. De kunst en architectuur in de gebouwen van de koning promoten religieuze en morele waarden en de Republiek Polen.

De badkamer in barokstijl had ooit twee grote marmeren verzonken baden, en maakte deel uit van het oorspronkelijke badhuispaviljoen dat Het Paleis op het Eiland werd. Blauwe en witte Nederlandse keramische tegels, met genrevoorstellingen, bekleden de muren; kunstenaars creëerden sculpturale reliëfs die liefde, water en Ovidius’ “Metamorfosen” uitbeelden, allemaal om de baders aan te moedigen zich te ontspannen. (Koninklijk Lazienki Museum)
De balzaal, een lichte en luchtige ceremoniële ruimte in neoklassieke stijl, werd ontworpen voor de koning om zijn publiek en belangrijke gasten te ontvangen. Zachte fresco’s op de muur tonen de vier seizoenen; een sculpturaal reliëf toont de witte adelaar, een symbool van Polen en een motief uit het oude Rome. Door de opsplitsing van Polen en de troonsafstand van de koning heeft de kamer nooit zijn volledige ceremoniële functie kunnen vervullen. (Koninklijk Lazienki Museum)
In het Paleis op het Eiland hield de koning veel van zijn belangrijke kunstwerken dicht bij zich in de Galerij van zijn privé-appartementen. De schilderijen zijn, volgens 18e-eeuwse traditie, opgehangen aan een groene muur en de afbeeldingen nemen elk stukje muurruimte in beslag. In totaal zijn er 140 schilderijen te zien in het paleis. (Koninklijk Lazienki Museum)
Elke dag terwijl de koning zich aankleedde, luisterde hij naar functionarissen die hem documenten voorlazen in zijn kleedkamer die uitkijkt over het meer in zijn appartement in het Paleis op het Eiland. De 18e-eeuwse Zwitserse vergulde bronzen vogelkooi die aan het plafond hangt, compleet met kunstvogel, is eigenlijk een klok. (Koninklijk Lazienki Museum)
Portretten van de ouders van koning Stanislaw August hangen boven de deuren van zijn slaapkamer in zijn appartement in het Paleis op het Eiland. Dit zijn slechts enkele van de overgebleven stukken van de oorspronkelijke kamerinrichting. De herhaling van weelderige stoffen op het bed, de muren en de fauteuils weerspiegelt de Franse mode van die tijd. Het neutrale luxueuze meubilair vormt een aanvulling op de opvallende parketvloer. (Koninklijk Lazienki Museum)

 

De Italiaans-Poolse architect Domenico Merlini werkte aan het hof van de koning en ontwierp de Oude Orangerie. Gebouwd tussen 1785 en 1788, huisvest het neoklassieke gebouw de Koninklijke Beeldengalerij en het Koninklijk Hof Theater, de huidige thuisbasis van de Poolse Koninklijke Opera. (Koninklijk Lazienki Museum)
De Oude Oranjerie herbergt het Koninklijk Theater, een van de weinige overgebleven 18e-eeuwse hoftheaters in Europa. Het theater met 200 zitplaatsen is gemaakt van hout en verschillende kleuren marmer. De Fransman André-Jean Lebrun ontwierp de beelden, en de Pool Jan Bogumil Plersch schilderde architecturale details en een denkbeeldig publiek dat vanuit de arcaden toekijkt. Voor dit laatste gebruikte hij een techniek genaamd trompe l’oeil (Frans voor “bedriegt het oog”) om objecten reëel voor te stellen op een tweedimensionaal oppervlak. (Koninklijk Lazienki Museum)
In de Koninklijke Beeldenzaal vervangen gipsen afgietsels van oude beelden de exotische bomen die ooit in de winter de muren van de Oude Oranjerie sierden. Restauratoren reconstrueerden de “Kamsetzer Colonnade” uit 1787-1788, waar kopieën van de beroemdste oude beelden werden getoond tegen muurschilderingen waarop Italiaanse architectuur en landschappen te zien waren. (Koninklijk Lazienki Museum)
In 1774 bouwde koning Stanislaw August het Witte Paviljoen als een zomervilla met een eenvoudig klassiek ontwerp met daarop een balustrade. De eerste Poolse klassieke grotesken versieren de muren binnenin.   (Koninklijk Lazienki Museum)
Licht vult de eetkamer van twee kanten in het Witte Paviljoen. Hier schilderde hofschilder Jan Bogumil Plersch de eerste Poolse grotesken in een klassiek huis. Alle schilderijen tonen de wereld in die tijd, de vier elementen, de vier seizoenen, de continenten (Amerika wordt voorgesteld door een struisvogel) en de beroepen van de mensen. (Koninklijk Lazienki Museum)
De koning bezat ooit 80.000-100.000 prenten en tekeningen. De Koninklijke Prentencollectie is nu te zien in het Witte Paviljoen. In deze zaal worden de prenten getoond op een muur van fijn geschilderde bloemen. (Koninklijk Lazienki Museum)
De appartementen van de erfgenaam en neef van koning Stanislaw August, prins Jozef Poniatowski, bevinden zich in het Myslewicki Paleis. Het halfronde neoklassieke paleis is overdekt met gebogen koperen daken die de architectuur in Chinese stijl weerspiegelen. Bezoekers betreden het paleis via een hoge nis geflankeerd door beelden van Flora en Zephyr.  (Koninklijk Lazienki Museum)

Gepubliceerd door The Epoch Times (13 oktober 2022): The Last King of Poland’s Summer Retreat: Royal Lazienki Palace

 

Wetenschappers ontdekken antilichamen die alle COVID-varianten neutraliseren

Eerdere behandelingen met monoklonale antilichamen tegen COVID-19 hadden uiteenlopende resultaten tegen varianten. In recent onderzoek zijn echter twee antilichamen ontdekt die doeltreffend zijn tegen alle bekende varianten van COVID-19.

Kort samengevat

  • Er zijn twee antilichamen ontdekt die dermate effectief zijn in het neutraliseren van COVID-19, en alle varianten ervan, dat men van mening is dat deze antilichamen kunnen fungeren als een “doeltreffend vervangingsmiddel voor de vaccins”.
  • In tegenstelling tot andere antilichamen binden de antilichamen TAU-1109 en TAU-2310 zich aan een ander deel van het spike-eiwit, dat weinig mutaties ondergaat.
  • TAU-1109 is 92% effectief in het neutraliseren van de omicron-stam en 90% effectief in het neutraliseren van de delta-stam.
  • TAU-2310 is 84% werkzaam tegen omicron en 97% tegen de delta-variant.
  • De onderzoekers gaan ervan uit dat met een doeltreffende behandeling met antilichamen “we geen boosters hoeven te geven aan de hele bevolking telkens als er een nieuwe variant is”.

Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv onthulden twee antilichamen die dermate doeltreffend zijn in het neutraliseren van SARS-CoV-2, en al zijn varianten, dat zij van mening zijn dat deze antilichamen kunnen dienen als een “doeltreffend substituut voor vaccins.” (1) Een van de opvallende tekortkomingen van COVID-19 injecties is hun gebrek aan doeltreffendheid tegen nieuwe COVID-19 varianten.

Door te kiezen voor het spike-eiwit waarop de COVID-19-injecties werden gebaseerd, kozen de wetenschappers een eiwit waarvan niet alleen geweten is dat het giftig is voor de mens, maar ook dat dit niet het deel van het virus is dat de beste immuunrespons veroorzaakt.

Het spike-eiwit muteert snel, waardoor vrijwel elke bescherming die de injectie biedt, kort na de toediening wordt teniet gedaan. Het eindresultaat is een schijnbaar eindeloze reeks jaarlijkse injecties en boosters, die enkel een snel afnemende bescherming kunnen bieden. Als de bevindingen van de Israëlische onderzoekers worden geverifieerd en de antilichamen inderdaad zo doeltreffend blijken te zijn als wordt vermoed, zouden de boostershots tegen COVID-19 geheel kunnen verdwijnen. (2)

Eerdere behandelingen met antilichamen hadden uiteenlopende resultaten

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft meerdere monoklonale antilichaam (mAb) cocktails voor de behandeling van COVID-19 goedgekeurd. Naarmate er nieuwe varianten ontstonden, varieerde hun effectiviteit echter, waarbij sommige niet meer effectief waren en andere hun werkzaamheid behielden.

“Dit wijst erop dat sommige antilichamen die door infectie worden opgewekt meer variatiegevoelig zijn dan andere, en dat naast de effectiviteit, ook de breedte van de specificiteit van de antilichamen, in overweging moet worden genomen,” schreven de onderzoekers, van de afdeling klinische microbiologie en immunologie van de Sackler Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Tel Aviv, (3) in het tijdschrift Communications Biology. (4)

Zo beperkte de FDA in januari 2022 het gebruik van twee monoklonale antilichaambehandelingen. Het gaat om enerzijds bamlanivimab en etesevimab, die samen worden toegediend, en REGEN-COV (casirivimab en imdevimab), gebruikt bij patiënten die besmet zijn met een variant waarvan bekend is dat ze er doeltreffend tegen zijn. (5) Tegenover de omicron-variant hadden deze twee antilichaambehandelingen echter veel van hun effectiviteit verloren, wat leidde tot de gebruiksbeperking bij mensen die besmet waren met omicron.

Anderzijds gaf de FDA in februari 2022 een noodgebruiksvergunning (EUA) af voor een monoklonale antilichaambehandeling bekend als bebtelovimab, die haar werkzaamheid tegen de omicron-variant behield, (6) volgens de FDA. (7)

“Bebtelovimab werkt doordat het zich bindt aan het spike-eiwit van het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vergelijkbaar met andere monoklonale antilichamen die zijn goedgekeurd voor de behandeling van hoogrisicopatiënten met milde tot matige COVID-19 en die een voordeel hebben laten zien bij het verminderen van het risico van ziekenhuisopname of overlijden.”

De manier waarop de antilichamen zich binden aan het spike-eiwit kan de sleutel zijn voor hun uiteindelijke effectiviteit tegen verschillende stammen. In eerder onderzoek, uitgevoerd in oktober 2020, isoleerden hoofdauteur Natalia Freund met haar collega’s negen antilichamen van mensen die herstelden van de oorspronkelijke COVID-19-stam in Israël. Freund verklaarde in een persbericht: (8)

“In de vorige studie toonden we aan dat de verschillende antilichamen die worden gevormd als reactie op infectie met het oorspronkelijke virus, gericht zijn tegen verschillende delen van het virus. De meest effectieve antilichamen waren degenen die zich bonden aan het ‘spike’-eiwit van het virus, op dezelfde plaats waar de spike zich bindt aan de cellulaire receptor ACE2.

Natuurlijk waren wij niet de enigen die deze antilichamen isoleerden, en de gezondheidszorg maakte er wereldwijd uitgebreid gebruik van tot de komst van de verschillende varianten van het coronavirus, waardoor de meeste van die antilichamen in feite nutteloos werden.”

Twee antilichamen die alle COVID-19 varianten onschadelijk maken

De nieuwe studie gaat verder waar de studie van oktober 2020 ophield, en wijst op twee antilichamen TAU-1109 en TAU-2310 die zich binden aan een ander deel van het spike-eiwit – één dat weinig mutaties ondergaat – waardoor ze volgens Freund alle bekende varianten van COVID-19 kunnen onschadelijk maken (9).

“In deze studie hebben we aangetoond dat twee andere antilichamen, TAU-1109 en TAU-2310, die het virale spike-eiwit binden in een ander deel dan waar de meeste antilichamen tot nu toe geconcentreerd waren (en daarom minder effectief waren in het neutraliseren van de oorspronkelijke stam), eigenlijk zeer effectief zijn in het neutraliseren van de Delta- en Omicron-varianten.”

In het bijzonder vonden zij dat TAU-1109 voor 92% doeltreffend is in het neutraliseren van de omicron-stam en voor 90% in het neutraliseren van de deltastam. TAU-2310 heeft een effectiviteit van 84% bij het neutraliseren van omicron en een effectiviteit van 97% tegen de delta-variant.10 Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Californië in San Diego, waarbij de twee antilichamen werden opgestuurd voor aanvullende tests tegen levende virussen in laboratoria.

De antilichamen werden ook getest tegen pseudovirussen aan de Bar-Ilan Universiteit in Galilea. “De resultaten waren identiek en even bemoedigend in beide tests”, aldus een persbericht.11 Interessant is dat het muterende virus mogelijk een rol heeft gespeeld bij het zo effectief maken van de twee antilichamen, legde Freund uit. (12)

“De besmettelijkheid van het virus nam met elke variant toe omdat het telkens de aminozuursequentie veranderde van het deel van het spikeiwit dat zich bindt aan de ACE2-receptor, waardoor de besmettelijkheid toenam en tegelijkertijd de natuurlijke antilichamen werden omzeild die werden aangemaakt na vaccinaties.

De antilichamen TAU-1109 en TAU-2310 daarentegen binden zich niet aan de bindingsplaats van de ACE 2-receptor, maar aan een ander deel van het spike-eiwit, een deel van de virale spike dat om een of andere reden niet veel mutaties ondergaat, en zij zijn daarom effectief in het neutraliseren van meer virale varianten. Deze bevindingen kwamen aan het licht toen we alle tot nu toe bekende COVID-stammen testten.”

COVID-boosters zijn niet de oplossing

Freund gelooft dat de antilichamen zodanig effectief zijn dat ze uiteindelijk de COVID-19 boosters zouden kunnen vervangen. Dit is goed nieuws, aangezien de bescherming door COVID-19 vaccinaties, inclusief boosters, niet blijvend is.

Een studie, gefinancierd door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, onderzocht gegevens uit 10 Amerikaanse staten die werden verzameld van 26 augustus 2021 tot 22 januari 2022, perioden waarin zowel de delta- als de omicron-variant circuleerde. (13) Binnen twee maanden na de tweede COVID-19-prik bedroeg de bescherming tegen een spoedopname in het ziekenhuis door een COVID-19 besmetting 69%. Dit daalde tot 37% binnen vijf maanden na het toedienen van het vaccin.

De lage effectiviteit vijf maanden na de eerste reeks prikken was de reden waarom de bevoegde functionarissen een boosterdosis aanraadden. Deze derde prik “verhoogde” de effectiviteit weer tot 87%. Deze boost was echter van korte duur. Binnen vier tot vijf maanden na de injectie daalde de bescherming tegen een spoedopname in het ziekenhuis tot 66% en vervolgens tot slechts 31% na vijf maanden of langer na de injectie. (14)

In plaats van hun nederlaag toe te geven, zijn gezondheidsfunctionarissen van plan nog meer doses van hun erg ineffectieve boosters uit te delen met nieuwe zogenaamde “bijgewerkte” injecties. Op 31 augustus 2022 wijzigde de FDA de zogenaamde Emergency Use Authorization (EUA) van Moderna en Pfizer’s COVID-19 injecties om het mogelijk te maken bivalente samenstellingen te gebruiken als boosters ten minste twee maanden na een vorige booster of na de eerste reeks van injecties.

“De bivalente vaccins, die wij ook “bijgewerkte boosters” noemen, bevatten twee messenger RNA (mRNA) componenten van het SARS-CoV-2 virus, één van de oorspronkelijke stam van SARS-CoV-2 en de andere gemeenschappelijk tussen de BA.4 en BA.5 groep van de omicron variant van SARS-CoV-2,” verklaarde de FDA. (15)

Naast de grote kans dat de bescherming tegen COVID-19 weer snel verdwijnt na de booster, is er tevens een reëel risico op ernstige bijwerkingen door het herhaaldelijk kunstmatig opdrijven van antilichamen in het lichaam via regelmatige boosterinjecties.

Hierdoor denkt je lichaam dat het altijd besmet is met COVID-19, een toestand die alleen maar kan leiden tot een “death zone”, die de ontwikkeling van auto-immuunziekten zoals Parkinson, Kawasaki en multiple sclerose versnelt, volgens COVID-analist Marc Girardot, die erop aandringt zich terug te trekken uit de “death zone” van de COVID-injecties voor het te laat is . (16)

Dankzij de behandeling met antilichamen “zullen we geen boosters hoeven te gebruiken”

Er is misschien licht aan het eind van de tunnel, want Freund is ervan overtuigd dat de “kruis-neutraliserende capaciteiten van antilichamen die op natuurlijke wijze worden opgewekt tijdens een SARS-CoV-2 infectie” een alternatief kunnen bieden voor de boosters. (17)

“Om redenen die we nog niet volledig begrijpen, daalt het niveau van antilichamen tegen COVID-19 aanzienlijk na drie maanden, wat de reden is waarom we zien dat mensen steeds opnieuw besmet raken, zelfs na drie keer te zijn gevaccineerd.

Naar onze mening kan een gerichte behandeling met antilichamen en de toediening daarvan aan het lichaam in hoge concentraties een doeltreffend alternatief zijn voor herhaalde boosters, vooral voor risicogroepen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

COVID-19-infectie kan ernstige ziekte veroorzaken, en we weten dat het toedienen van antilichamen in de eerste dagen na de infectie de verspreiding van het virus kan stoppen. Het is daarom mogelijk dat we door een effectieve behandeling met antilichamen niet bij elke nieuwe variant een boosterdosis aan de hele bevolking hoeven te geven.”

Natuurlijke immuniteit is de sleutel

Dit is bemoedigend, hoewel niet echt verrassend gezien wat er bekend is over natuurlijke immuniteit, het soort immuniteit dat wordt verkregen door te herstellen van een infectie. Een studie uit 2022, gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (NEJM) (18) is slechts één voorbeeld van onderzoek waaruit blijkt dat natuurlijke COVID-19 immuniteit niet alleen effectief is, maar ook langer duurt dan de immuniteit die wordt verkregen door COVID-19 injecties. (19)

Bovendien bood natuurlijke immuniteit na een eerdere COVID-19-infectie, na een jaar nog steeds een betere bescherming tegen een symptomatische omicron-infectie, dan drie doses COVID-19-injecties na een maand.

Om het in cijfers uit te drukken: een grafiek in het New England Journal of Medicine laat zien dat een eerdere infectie voor 54,9% doeltreffend was tegen symptomatische omicron-infectie na meer dan 12 maanden, terwijl drie doses van het Pfizer vaccin tegen COVID-19, een maand later slechts 44,7% doeltreffend waren. Hetzelfde gold voor drie doses van het Moderna vaccin tegen COVID-19, die slechts 41,2% doeltreffend waren na een maand, vergeleken met 53,5% doeltreffendheid voor natuurlijke immuniteit meer dan een jaar later. (20)

Een ander van de meest besproken rapporten waaruit de superioriteit van de natuurlijke immuniteit blijkt, betreft gegevens die op 17 juli 2021 aan het Israëlisch Ministerie van Volksgezondheid werden voorgelegd en waaruit bleek dat van de meer dan 7.700 gemelde COVID-19 gevallen er slechts 72 voorkwamen bij mensen die eerder COVID-19 hadden gehad, een percentage van minder dan 1%. Daarentegen deden zich meer dan 3.000 gevallen, of ongeveer 40%, voor bij mensen die een COVID-19-injectie hadden gekregen. (21)

Met andere woorden, degenen die gevaccineerd waren hadden bijna 700% meer kans om COVID-19 te ontwikkelen dan degenen die natuurlijke immuniteit hadden door een eerdere infectie. (22)

Waarom is de kans groot dat u dit nieuws nog niet hebt gehoord? Herhaalde boostershots staan gelijk aan voortdurende dollartekens voor Big Pharma, de gezondheidsagentschappen en ambtenaren die zij controleren. Het valt dus nog te bezien of deze behandeling met antilichamen die elke COVID-19 variant doeltreffend aanpakt, ooit het daglicht zal zien in ziekenhuizen en poliklinieken.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 13 oktober 2022 op Mercola.com.

Referenties

Gepubliceerd door The Epoch Times (13 oktober 2022): Scientists Find Antibodies That Neutralize All COVID Strains

Woede laait op nu inwoners van Shanghai opnieuw worden opgesloten na nieuwe gevallen van COVID-19

De autoriteiten in Shanghai voeren hun zero-COVID inspanningen op naar aanleiding van een recente opflakkering van besmettingen in de aanloop naar het nationale congres van de Chinese Communistische Partij (CCP) deze maandShanghai, het financiële centrum van China, meldde op 9 oktober 34 actieve COVID-19 gevallen, waarvan drie met symptomen en de rest asymptomatisch, aldus de nationale gezondheidscommissie van het Chinese regime op 10 oktober. Het werkelijke aantal gevallen ligt vermoedelijk hoger door de onderrapportage en censuur van de autoriteiten.

Volgens een plaatselijke informatiewebsite heeft Shanghai één gebied aangewezen als hoog risico, 33 andere als gemiddeld risico en 27 als laag risico per 10 oktober. In de stad met 26 miljoen inwoners zijn volgens plaatselijke berichten sinds het begin van deze maand een aantal universiteiten en woonwijken afgesloten.

Bewoners in gebieden met een hoog risico mogen hun huis niet verlaten, bewoners in gebieden met een gemiddeld risico mogen zich binnen hun woonwijk verplaatsen en bewoners in gebieden met een laag risico mogen hun wijk verlaten op voorwaarde dat zij een negatieve PCR-test kunnen voorleggen van de afgelopen 48 uur en vrijwel dagelijks negatief blijven testen.

Verschillende universiteiten in Shanghai zijn opnieuw afgesloten, waaronder de Shanghai University of Finance and Economics, de Tongji University, de Fenglin-campus en de Handan-campus van de Fudan University, en de Songjiang University in een buitenwijk van Shanghai.

De Shanghai University of Finance and Economics meldde op 7 oktober één positief geval van COVID, waardoor zij die avond alle studenten in een geïmproviseerde quarantainevoorziening dwongen die kennelijk was gemaakt van scheepscontainers in de buurt van een stadion; de studenten klaagden in online geplaatste video’s over de gebrekkige leefomstandigheden.

In de online posts waartoe The Epoch Times toegang had, beweerden de studenten dat zij allen in de containers werden geïsoleerd, ongeacht of zij nauwe contacten, secundaire contacten of helemaal geen contact met het ene positieve geval hadden. Sommige studenten met een groene gezondheidscode werden ook gedwongen in de quarantainevoorziening te blijven.

De Chinese editie van The Epoch Times heeft op 9 oktober de Shanghai University of Finance and Economics om commentaar gevraagd, maar had bij het ter perse gaan nog geen antwoord ontvangen.

The Epoch Times kan de authenticiteit van de beelden niet verifiëren.

Een gefrustreerde inwoner

Mevrouw Xu (een pseudoniem), die in het district Minhang in Shanghai woont, heeft op 9 oktober online videobeelden geüpload van een huilend meisje dat zegt dat ze sinds maart op verschillende plaatsen in de stad, waaronder de Shanghai Jiaotong Universiteit, werd opgesloten.

“Ik ben net thuis, en ik heb geen contact gehad met hem [de positieve patiënt],” schreeuwde het radeloze meisje.

“Hoe kan ik me ontspannen?” antwoordde ze toen de plaatselijke controlemedewerkers haar zeiden zich te ontspannen.

Terwijl de rest van de wereld is gaan leven met het virus, zet het Chinese communistische regime zijn strenge zero-COVID-maatregelen voort. Volgens Shine, een Engelstalig staatsblad uit Shanghai, hebben de autoriteiten van Shanghai onlangs vijf categorieën voor rode gezondheidscodes vastgesteld.

De vijf categorieën omvatten degenen die positief testen in een eerste of gemengde PCR-test, bevestigde gevallen, asymptomatische en verdachte gevallen, reizigers van overzee die onder centrale of thuisquarantaine staan, en “nauwe contacten en secundaire contacten van positieve gevallen, samen met mensen die in gebieden met een hoog of gemiddeld risico zijn geweest”, meldde Shine op 8 oktober.

Het Chinese regime gebruikt big data om de bewegingen van mensen te reguleren door de kleur van hun gezondheidscodes te beïnvloeden op apps voor mobiele telefoons die zij worden verplicht te downloaden. Inwoners moeten hun gezondheidscodes scannen wanneer ze zich buiten hun huis wagen, met inbegrip van openbaar vervoer, winkelcentra en uitgaansgelegenheden.

Shao Jun, directeur van het Shanghai Big Data Center, zei tijdens een persconferentie op 10 oktober dat alle reizigers naar Shanghai drie PCR-tests moeten doen in de drie dagen na hun aankomst in de stad, anders wordt hun gezondheidscode geel.

Mensen met een groene gezondheidscode kunnen zich relatief vrij bewegen, terwijl mensen met een gele gezondheidscode in hun eigen woonwijk kunnen rondlopen; mensen met een rode code worden in hun woning opgesloten en mogen niet naar buiten.

Xu vertelde The Epoch Times op 9 oktober dat ze erg met het meisje meeleefde.

“Iedereen is nu erg verontwaardigd. We moeten om de drie dagen een nucleïnezuurtest doen, en de keel doet pijn,” zei ze. “Ik denk dat het virus ons niet zal doden, maar deze maatregelen [“zero-COVID”] wel. Maar als we de PCR-tests niet doen, kunnen we niet naar buiten – we kunnen zelfs geen gebruik maken van het openbaar vervoer.”

Xu zegt dat ze twijfelt aan het officiële aantal positieve gevallen.

“Wie weet of [de officiële gegevens] waar zijn of niet? Er duiken hier en daar positieve gevallen op.”

Ze hekelt de lokale autoriteiten voor het opnieuw aanscherpen van de beperkingen en het censureren van online berichten.

“Er zal geen vrede zijn voor het 20e nationale congres [van de CCP]. We kunnen niet online praten. Als we dat toch doen, komt de politie onmiddellijk naar ons toe. We leven allemaal in een gevangenis.”

Sun Shaocheng, CCP-partijsecretaris van Binnen-Mongolië, zei tijdens een bijeenkomst over preventie en bestrijding van de pandemie dat om de verdere verspreiding van de epidemie naar Beijing te voorkomen, de autoriteiten de verspreiding van het virus moeten indijken, zelfs indien dit betekent “een kip doden met een slagersmes dat wordt gebruikt om een stier te slachten” – een Chinees spreekwoord over het overschrijden van grenzen.

Opnieuw voedselvoorraden aanleggen

De heer Wang (een pseudoniem) uit Shanghai vertelde de Chinese editie van The Epoch Times op 9 oktober dat hij opnieuw begonnen was met het aanleggen van voedselvoorraden voor een eventuele lockdown.

“Het [COVID]-virus is niet beangstigend, maar het beleid wel,” zei hij. “De autoriteiten kunnen terloops je gezondheidscode op rood zetten. Als ze zeggen dat je een asymptomatisch geval bent, dan ben je asymptomatisch; er is geen manier om te bewijzen dat je dat niet bent. Wij, gewone mensen, zijn als lammetjes die naar de slachtbank gaan.”

Wang zei dat het enige wat hij kan doen is voedsel opslaan voor zijn gezin.

“Ik heb wat rijst en noedels opgeslagen. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar ik weet wel dat de problemen weer terug zijn.”

Lin Cenxin en Yi Ru hebben bijgedragen aan het artikel.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 oktober 2022): Anger Boils as Shanghai Residents Enter Another Lockdown Amid Reports of COVID-19

Onheilspellend: De lichten van de Eiffeltoren gaan uit…

Het stadsbestuur van Parijs heeft, op aansporing van de regering van Emmanuel Macron, het schokkende besluit genomen om de lichten van de Eiffeltoren om 23.45 uur uit te doen en ze de hele nacht uit te laten, waardoor de stad wordt beroofd van haar mooiste en meest iconische symbool van vrede, welvaart en industriële beschaving.

Het idee om de verlichting ‘s nachts aan te laten is een manier om te zeggen dat het misschien donker is, maar dat er nog hoop is in deze geweldige stad. Het uitzetten ervan bespaart slechts 4% aan kosten per jaar, en bovendien, wat is het nut van elektriciteit behalve om dingen te verlichten? En van alle dingen om te verlichten, staat de Eiffeltoren bovenaan.

“Behoud” is alleen verdienstelijk als het de zaak van een bloeiend menselijk leven dient.

Dit is niet zomaar een managementfout, het is een groot voorteken voor de toekomst. Het is geen geheim dat sommige zeer machtige mensen in wat ooit bekend stond als de ontwikkelde wereld, zich hebben gekeerd tegen moderniteit, industrie en alles wat zij vertegenwoordigen, inclusief vrijheid, vrede en welvaart. Zij hebben een ander systeem voor ogen dat het best omschreven kan worden als technocratisch primitivisme, waarin de mensenmassa’s in depressieve afhankelijkheid leven van politieke en intellectuele elites.

Dat was niet het idee waaruit de glorie van de Belle Époque ontstond, in welke periode de Eiffeltoren werd voltooid. Het kwam naar Frankrijk slechts enkele jaren nadat het de Verenigde Staten het prachtige Vrijheidsbeeld had geschonken, dat nog steeds het beste symbool van dit land is. De Verenigde Staten en Frankrijk hadden een goede relatie die terugging tot de Amerikaanse Revolutie, die Frankrijk hielp steunen, en die zowel Thomas Jefferson als Benjamin Franklin inspireerde tot de vruchtbare reizen naar het grote land.

Na de Amerikaanse Burgeroorlog begonnen de Verenigde Staten en Frankrijk allebei aan de grote missie om vrede en welvaart te verspreiden onder al hun burgers en in de wereld. Dit was een periode in de Verenigde Staten die bekend werd als de Gilded Age, maar er was veel meer aan de hand. In Frankrijk en de Verenigde Staten zagen we de onthulling van heel veel prachtige technologieën en verbeteringen in het leven.

Opmerkelijk is dat de Eiffeltoren is gebouwd van ijzer, waarschijnlijk omdat hij werd ontworpen vlak voor de massale beschikbaarheid van commercieel staal, waardoor steden zich tot in de hemel konden uitstrekken en bruggen konden worden voltooid om grote watermassa’s te doorkruisen. Omdat hij van ijzer is, moet hij natuurlijk regelmatig opnieuw worden geschilderd. Zelfs met de beperkingen van ijzer was het vanaf de onthulling in 1889 het hoogste gebouw ter wereld (81 verdiepingen) tot 1930, toen de Chrysler Building in New York City het overtrof.

Het punt is dat het een machtig symbool was van hoop, technologie en vooruitgang – niet alleen voor Frankrijk maar voor de hele wereld. Hij werd oorspronkelijk verlicht door gas, maar werd in gebruik genomen in een tijd waarin elektriciteit geleidelijk de gasverlichting in de Amerikaanse huizen van de rijken en uiteindelijk van iedereen ging vervangen. Veertien jaar na de voltooiing van de Eiffeltoren kwam wat wordt genoemd de eerste vlucht van de gebroeders Wright in Kitty Hawk, maar ook Frankrijk had grote vooruitgang geboekt in de luchtvaart.

De consument werd geleidelijk koning over de hele wereld en de commerciële marktplaats gaf gelegenheid tot democratisering van verwarming binnenshuis, fotografie, boekproductie en -distributie, een enorme verscheidenheid aan kledingkeuzes, betere medische technologie en sanitaire voorzieningen, samen met een langer en rijker leven voor iedereen.

In de kunst en literatuur heerste optimisme toen de intellectuele klasse het geloof in vooruitgang, vrede en welvaart omarmde, op voorwaarde dat we de overblijfselen van het feodale verleden loslieten en de universele rechten van de mens in wet en literatuur vierden en in praktijk brachten. Een generatie schrijvers ging geloven dat dit alles op de een of andere manier was ingebakken in het weefsel van de geschiedenis, nu we de instrumenten hadden ontdekt om grotere, rijkere en betere samenlevingen op te bouwen.

De kerngedachte was natuurlijk de menselijke vrijheid. In die tijd leek niets het nog tegen te houden om stap voor stap vooruit te gaan naar een mooie toekomst.

Een ander gebouw op de prachtige wereldtentoonstelling van 1889 was de Galerie des machines van architect Ferdinand Dutert, die de glorie van praktische kunsten in de verf zette en destijds het langste gebouw ter wereld met een binnenruimte was. Twee machines brachten het publiek in vervoering: De nieuwe en verbeterde fonograaf van Thomas Edison en de flitsende liften die de wereld lieten zien hoe mensen snel op en neer konden in hogere gebouwen.

Het ging niet alleen om technologie, maar ook om kunst. De nieuwe Paleizen voor Vrije en Schone Kunsten toonden prachtige kunst en verzorgden muzikale optredens om de schoonheid van de toekomst aan alle bezoekers te onthullen. Het Barnum en Bailey Circus was er ook! En ook Buffalo Bill Cody en zijn Wild West Show, met de scherpschutter Annie Oakley.

In die tijd wedijverde elke natie om de Wereldtentoonstelling te mogen organiseren als geweldige en dure vertoningen van de mooie toekomst die de mensheid te wachten stond.

Natuurlijk weten we hoe dit verhaal eindigt, althans dit hoofdstuk ervan. De ruim vier jaar van de 1e Wereldoorlog, die duurde van juli 1914 tot november 1918, heeft laten zien tot welke gruwelijke wreedheid de mensheid ook in staat was. Aan de Belle Époque en de Gilded Age (en de Victoriaanse periode in het Verenigd Koninkrijk) kwam een einde, samen met het optimisme dat eraan ten grondslag lag. Staten veranderden in moordmachines, omdat de democratie het bloedbad van de oorlog universeel maakte. Het was de eerste “totale oorlog” in de zin dat hij de hele samenleving en de hoop van die jaren teniet deed.

Kunst en muziek werden donkerder en daarmee ook de verwachtingen van een mooie toekomst bij de bevolking.

Een eeuw later, en na weer een wereldoorlog die erger was dan de vorige, kwam de beschaving aan het eind van de 20e eeuw weer op gang met een hernieuwde hoop dat mensenhanden weer konden werken aan de bevrijding van de menselijke familie van despotisme en armoede. Het totalitarisme viel in veel landen in de wereld uiteen en vrijheid leek weer een reële hoop voor de toekomst.

Een rondvaartboot bevaart de Seine voor de Eiffeltoren bij zonsondergang in Parijs op 8 oktober 2022. (Ludovic Marin/AFP via Getty Images)

Het is moeilijk te zeggen wanneer precies die hoop weer de bodem werd ingeslagen, maar de lockdowns van 2020 hebben in elk geval aangetoond dat we opnieuw leven in tijden van enorm gevaar voor de menselijke vrijheid. Elke verschrikkelijke gebeurtenis in de voorgaande 20 jaar kan worden afgeschreven als incidenteel, maar lockdowns waren universeel en werkelijk ondenkbaar.

Nu kijken we om ons heen en vragen ons af: Waar is de hoop? Waar is het licht? Waar is de daadwerkelijke vooruitgang die de menselijke familie weer verheft?

En op dit moment gaan de lichten van de Eiffeltoren – dat machtige symbool van prestatie en hoop voor iedereen – uit. Het Franse volk kan dit niet laten gebeuren. Die lichten moeten onmiddellijk weer aangaan en blijven branden. We willen niet terug naar premoderne tijden.

Dit mogen ze ons niet aandoen, niet in Parijs, niet in New York, niet in Londen, nergens. Nu is het tijd. Als deze sombere ideologie van lijden en ontbering door toedoen van een machtige elite blijft voortbestaan, zal het licht van de hele beschaving doven.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (11 oktober 2022): Ominous: The Lights Go Out on the Eiffel Tower

 

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties roept op tot dringende hulp voor minstens 50% van de armsten in de wereld door dreigende schuldencrisis

Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) heeft op 11 oktober verklaard dat er een ernstige schuldencrisis dreigt die rampzalige gevolgen kan hebben voor de armste mensen ter wereld.

In een nieuw rapport, “Avoiding ‘Too Little, Too Late’ on International Debt Relief”, schat het UNDP dat de helft van de armste mensen ter wereld dringend behoefte heeft aan een schuldenlastverlaging om op die manier een grote crisis te helpen voorkomen.

“Een ernstige schuldencrisis ontvouwt zich in alle ontwikkelingseconomieën en de kans op een verdere verslechtering is groot”, aldus het UNDP in het rapport. “De economie in vierenvijftig ontwikkelingslanden die samen meer dan de helft van de armste mensen ter wereld vertegenwoordigen, hebben dringend een schuldenlastverlaging nodig als gevolg van de wereldwijde crisis.”

Het UNDP merkte op dat de COVID-19-pandemie de verzwakte omstandigheden in de economieën van veel ontwikkelingslanden heeft verergerd en dat de situatie waarschijnlijk nog zal verergeren.

“Ondanks verscheidene initiatieven voor een schuldenlastverlaging die al sinds het begin van de pandemie werden genomen, is de reactie tot op heden onvoldoende geweest. Om een herhaling van het verleden te voorkomen, waarbij een schuldencrisis kon omslaan in een ontwikkelingscrisis, moeten de internationale inspanningen dringend worden opgevoerd”, aldus het verslag.

Het rapport bevat een aantal beleidsmaatregelen om een schuldencrisis te voorkomen, waaronder het verleggen van de aandacht van schuldherschikking naar herstructurering en kwijtschelding van schulden, zodat landen sneller kunnen terugkeren naar groei.

Ook wordt voorgesteld meer landen te ontlasten, speciale clausules in obligatiecontracten op te nemen om meer ademruimte te bieden in ongekende crisistijden en het toepassingsgebied van het gemeenschappelijk kader voor schuldbehandelingen uit te breiden tot alle landen met een zware schuldenlast.

Ook wordt geopperd voor een bredere schuldenlastverlaging te zorgen voor een groter aantal landen, door speciale clausules in obligatiecontracten op te nemen om zo meer ademruimte te bieden in deze ongekende crisistijden en het toepassingsgebied van een gemeenschappelijk kader voor schuldbehandelingen uit te breiden tot alle landen die te kampen hebben met een zware schuldenlast.

Het rapport stelt dat schuldeisers een wettelijke plicht zouden moeten hebben om “te goeder trouw” mee te werken aan herstructureringen in het kader van het gemeenschappelijk kader zodra de schuld onhoudbaar is gebleken en dat landen zouden kunnen aanbieden om maatregelen in verband met klimaat, natuur en milieu uit te voeren om de schuldeisers aan te moedigen hun schuld af te schrijven.

Directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Georgieva tijdens een persconferentie in Washington op 17 oktober 2019. (Mike Theiler/Reuters)

De internationale gemeenschap moet ‘snel handelen’

“De internationale gemeenschap moet niet wachten tot de rente daalt of een wereldwijde recessie toeslaat om actie te ondernemen: De tijd om een langdurige ontwikkelingscrisis af te wenden is nu”, aldus het UNDP. “Crediteuren, debiteuren en garanten moeten snel en doortastend optreden om al eerder gemaakte fouten uit het verleden te helpen vermijden waarbij ‘te weinig en te laat’ schuldenlastverlaging werd geboden.”

Achim Steiner, beheerder van het UNDP, zei in een verklaring over het rapport: “In deze 54 landen met ernstige schuldproblemen woont meer dan de helft van de armste mensen ter wereld. Toch vertegenwoordigen zij slechts 3 procent van de wereldeconomie. Een schuldenlastverlaging zou voor de rijke landen slechts een kleine pil zijn om te slikken, maar de kosten van niets doen zijn voor de armsten in de wereld enorm. Wij kunnen het ons niet veroorloven de fout te herhalen waarbij we de schuldenlast van de ontwikkelingslanden te laat en te weinig verlichten.”

Het rapport komt nadat de V.N. vorige week verklaarde dat een wereldwijde recessie en langdurige stagnatie op komst zijn, wat volgens V.N.-functionarissen deels te wijten is aan het monetaire en fiscale beleid van de geavanceerde economieën, waaronder dat van de Amerikaanse Federal Reserve.

Op 10 oktober begonnen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, samen met de ministers van Financiën van de G-20, met vergaderingen in Washington. Tijdens deze bijeenkomsten waarschuwden David Malpass, president van de Wereldbank, en Kristalina Georgieva, directeur van het IMF, voor het risico van een wereldwijde recessie in het midden van wat zij een “tijdperk van volatiliteit” noemden.

Georgieva merkte op dat ongeveer een derde van de wereldeconomie tegen eind 2023 minstens twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei zal doormaken.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 oktober 2022): UNDP Warns Over 50 Percent of World’s Poorest Need Urgent Relief as Serious Debt Crisis Unfolds

Studie van Moderna COVID-19 vaccin toont negatieve effectiviteit na enkele maanden

Een verpleegster dient een COVID-19 boostervaccinatie toe bij een COVID-19 vaccinatiekliniek in San Rafael, Californië, op 6 april 2022. (Justin Sullivan/Getty Images)De effectiviteit van Moderna’s COVID-19 vaccin tegen infectie wordt na verloop van tijd negatief, zo blijkt uit een nieuwe studie die werd gefinancierd door de vaccinproducent.

De effectiviteit van drie doses, zijnde een primaire serie en een booster, tegen infectie bleef na 150 dagen boven de 50 procent tegen BA.1, een subvariant van de Omicron-virusvariant, aldus de onderzoekers.

Tegen recentere stammen, waaronder de momenteel dominante BA.5, werd de effectiviteit echter negatief. Tegen BA.2, BA.4 en BA.5 werd de effectiviteit na 150 dagen negatief. Tegen BA.1.12.1 werd de effectiviteit na 91 dagen negatief.

Een negatieve effectiviteit betekent dat een gevaccineerde persoon meer kans heeft om COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, op te lopen dan een niet-gevaccineerde persoon.

Onderzoekers van Moderna en Kaiser Permanente, dat de studie uitvoerde, ontdekten ook dat mensen die drie doses Moderna kregen, meer kans hadden om besmet te raken in vergelijking met mensen die slechts twee doses kregen.

De onderzoekers zeiden dat ze geprobeerd hebben om een mogelijk vertekend beeld te vermijden door maatregelen te nemen zoals het aanpassen voor comorbiditeiten, maar dat er toch enige verwarring kan blijven bestaan.

Zij zeiden dat sommige van de negatieve schattingen van de effectiviteit “te wijten kunnen zijn aan een verschillend risicogedrag bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen wanneer de bescherming door antilichamen minimaal wordt”.

Hung Fu Tseng, onderzoeker bij Kaiser Permanente Southern California en medeauteur van de studie, weigerde de verklaring te onderbouwen of verder commentaar te geven op de mogelijke negatieve effectiviteit.

“De studie wordt momenteel beoordeeld door een medisch tijdschrift. Ik kan nu geen commentaar geven op uw vragen. Ik kan uw vragen echter wel beantwoorden wanneer het wordt geaccepteerd”, zei Tseng in een e-mail aan The Epoch Times.

De studie werd vóór peer review gepubliceerd op medRxiv, een preprint server. De onderzoekers kwamen tot deze bevindingen na het analyseren van gegevens van Kaiser Permanente Southern California, die gezondheidszorg en verzekeringen aanbiedt aan miljoenen leden.

Medewerkers van Moderna reageerden niet op een verzoek om commentaar.

Hoewel de onderzoekers schatten dat het vaccin bescherming blijft bieden tegen ernstige ziekten, hebben zij de vermoedelijke doeltreffendheid niet ingedeeld volgens de tijd sinds de vaccinatie.

Uit een hele reeks andere studies en analyses is gebleken dat de doeltreffendheid van COVID-19-vaccins na verloop van tijd negatief wordt, waaronder een studie waarin de bescherming voor kinderen van 5 tot 11 jaar negatief werd na 18 of 20 weken, en een analyse van gegevens van een testprogramma van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) waarin staat dat de bescherming na ongeveer zes maanden negatief werd.

Zweedse onderzoekers concludeerden in september dat de effectiviteit binnen enkele maanden negatief werd.

“Enigszins ongeloofwaardig constateerden we zelfs een negatieve effectiviteit tegen Omicron-infectie vanaf week 14, wat erop wijst dat gevaccineerde personen een hoger infectierisico ondervonden dan niet-gevaccineerden,” schreven ze in een voorpublicatie van hun studie. “Dit kan te maken hebben met een vertekening van de verzamelde gegevens aangezien infectie met Omicron nu in veel gebieden bijna alomtegenwoordig is. Meer niet-gevaccineerde individuen waren echter al eerder besmet, terwijl een grotere pool van gevaccineerde individuen pas later vatbaar werd voor hun eerste besmetting door Omicron”.

“Als gevolg daarvan zou een hoger risico onder gevaccineerde personen gedurende een beperkte periode kunnen worden waargenomen.”

De CDC blijft vaccinatie in de VS aanbevelen voor vrijwel elke persoon van 6 maanden of ouder.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 oktober 2022): Moderna COVID-19 Vaccine Effectiveness Turns Negative Within Months: Study

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 oktober 2022, update 11 oktober 2022): Moderna COVID-19 Vaccine Effectiveness Turns Negative Within Months: Study

De burgerlijke ongehoorzaamheid van het stichten van een gezin

Mocht het u nog niet zijn opgevallen: de tijden zijn veranderd, en op de een of andere manier zijn degenen die vasthouden aan traditionele maatschappelijke normen het nieuwe gezicht van de ‘tegencultuur’ geworden. Omdat dit onbekend terrein is voor degenen aan de traditionele kant van het spectrum, zijn er een paar lessen nodig over hoe om te gaan met deze nieuwe benaming. Een van die lessen is hoe in te spelen op deze nieuwe vorm van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.

Als je bent zoals ik, roept de term “burgerlijke ongehoorzaamheid” beelden op van bh-verbrandende hippies die protesteren tegen Vietnam terwijl ze de slogan “make love, not war” scanderen. Maar in een wereld waar alles op z’n kop staat en “goed” kwaad is geworden, betekent burgerlijke ongehoorzaamheid niet langer dat we de straat op moeten of ons aan een barricade moeten vastketenen.

In werkelijkheid is momenteel de hoogste vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, die wij als leden van deze nieuwe tegencultuur kunnen verrichten, de opvoeding van ons eigen gezin thuis.

Auteur Neil Postman zag bijna 25 jaar geleden al in hoe tegencultureel het idee van een sterk, traditioneel gezin aan het worden was.

In zijn boek “Building a Bridge to the 18th Century”, schreef hij: “Als ouders de kindertijd van hun eigen kinderen willen beschermen, moeten ze het ouderschap opvatten als een daad van rebellie tegen de cultuur.”

De eerste is om getrouwd te blijven. Door dat te doen “beledig je de geest van een wegwerpcultuur waarin duurzaamheid weinig waarde heeft”, schrijft Postman.

Tegenwoordig staan we zeer afwijzend tegenover de prominente rol die het huwelijk speelt in de opvoeding van een sterk gezin; veel ouders kiezen ervoor te scheiden of helemaal niet te trouwen omdat ze voor zichzelf een ongrijpbaar geluk wensen na te streven in plaats van een sterke basis te creëren voor hun kinderen.

Zoals een vriend mij onlangs opmerkte, is het geen wonder dat we tegenwoordig zo’n identiteitscrisis hebben, met jongens die meisjes willen worden en omgekeerd. Verschillende achtereenvolgende generaties van echtscheidingen hebben ervoor gezorgd dat kinderen van hun ankerpunten zijn losgekomen, en ze drijven de zee op, wanhopig op zoek naar hun plaats in het leven en naar een manier om aanvaard te worden.

Een tweede manier om aan deze nieuwe burgerlijke ongehoorzaamheid mee te doen is een gezin op te voeden in nauw contact met naaste familieleden, zoals grootouders, tantes, ooms en neven en nichten.

“Het wordt bijna als … anti-Amerikaans aanzien om in de buurt van je naaste familie te wonen,” schrijft Postman, waarmee hij wellicht doelt op de neiging van jonge volwassenen om te verhuizen en zich te vestigen op een plaats die vele kilometers verwijderd is van waar ze zijn opgegroeid. Veel jonge ouders sluiten op die manier hun ouders actief buiten vanwege meningsverschillen of een “ouderwets” gedrag, waardoor kinderen steeds meer de kans lopen “de betekenis van verwantschap en de waarde van eerbied en verantwoordelijkheid voor ouderen” te missen.

Ik vond het leuk om dit aspect van een ‘in de familie gewortelde burgerlijke ongehoorzaamheid’ het afgelopen jaar zelf te mogen ervaren, toen ik zag hoe een vriendin van mij samen met haar gezin gingen wonen tegenover haar moeder, die weduwe is geworden. Hoewel ik er zeker van ben dat de nabijheid soms uitdagingen met zich meebrengt, zijn alle betrokkenen blij dat ze buren zijn geworden. Oma heeft een constante stroom van gezelschap, terwijl dochter en schoonzoon de maaltijden en hulp waarderen van een extra paar volwassen handen voor hun groeiende gezin.

Een derde oefening in burgerlijke ongehoorzaamheid is om kinderen een goede moraal bij te brengen. Postman moedigt ons aan “erop aan te dringen dat je kinderen de discipline van geduld aanleert … alsook bescheidenheid in hun seksualiteit … [en] zelfbeheersing in hun manieren, taal en stijl.” In een tijd waarin kinderen wordt verteld om open te staan voor je eigen gevoelens en enkel te doen wat goed voelt, is hen aanleren om hun emoties en verlangens te beteugelen, anderen op de eerste plaats te zetten en zichzelf op de tweede plaats, “iets wat hen kan wapenen tegen zowat elke sociale trend.”

Postmans vierde aanbeveling voor burgerlijke ongehoorzaamheid is de “meest rebelse van allemaal”, want het raakt de kern van wat de huidige maatschappij belangrijk vindt, namelijk (sociale) media, entertainment en nieuws.

We zouden de media waaraan kinderen worden blootgesteld moeten beperken, schrijft Postman, maar ons ook volledig bewust zijn van wat ze wel degelijk te zien krijgen en dan klaar staan om tegengas te geven door “kritische kanttekeningen te plaatsen … bij de thema’s en waarden” die de media voorschotelen.

Het in de gaten houden van de media die je kinderen consumeren vereist veel toewijding en vastberadenheid om voet bij stuk te houden, ondanks wat je eigen kinderen en anderen van je zullen denken. Het betekent dat je je kinderen telefoonrechten moet ontzeggen tot ze wat ouder zijn. Het betekent ook dat je het goede voorbeeld moet geven en je eigen mediagebruik moet beperken. Je kan tijd met je kinderen doorbrengen, zodat zij het entertainment dat de media bieden, niet zullen missen.

Verder betekent het dat je bereid moet zijn om gesprekken met je kinderen te voeren over moeilijke onderwerpen – zoals seks, gender en andere politieke kwesties – zodat ze jouw perspectief en standpunt horen voordat ze proberen weg te sluipen en de antwoorden op hun diepste vragen in de media gaan zoeken.

Ben je klaar voor een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid voor een nieuwe tegencultuur? Het is niet moeilijk om ermee te beginnen – vooral als je al getrouwd bent en kinderen hebt – en het kan vanuit het comfort van je eigen huis.

Het moeilijke zit hem echter in het volhouden, want dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid kan niet worden gedaan in één kort, klein protest. Het is een lange mars die geduld en toewijding vereist, maar een die grote beloningen biedt, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. En voor iedereen in de samenleving. Dat is waar burgerlijke ongehoorzaamheid voor bedoeld is.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op Intellectual Takeout.

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 oktober 2022): The Civil Disobedience of Raising a Family

Beheers je emoties

Veel mensen houden hun emoties redelijk in balans. Ze kunnen verdrietig worden zonder in snikken uit te barsten of boos worden zonder in woede en hysterie te vervallen. Vergeef me de gemengde metaforen van zeemanschap en metselwerk, maar zet een waterpas van een metselaar op deze mensen en je vindt ze loodrecht, met die luchtbel dansend in het glas precies waar het zou moeten zijn.

Een paar mensen die ik ken hebben triggers die sterke emoties kunnen opwekken. Praat met een vriend over politiek en de kans is groot dat je zojuist een wildvuur hebt aangestoken op een droge prairie. Alledaagse stress – werkgerelateerde problemen, misverstanden met een kind of een vriend, computerstoringen – kunnen een andere kennis in een greppel van zelfmedelijden en wilde moedeloosheid storten.

Ze klikken op hun scherm, verslinden een artikel of bericht op sociale media, en het vernisje van de beschaving, altijd al dun, wordt weggerukt. De rustige, behulpzame man op kantoor komt ‘s avonds thuis, stroopt zijn mouwen op, trekt een biertje open en wordt online een vulkaan van woede onder het pseudoniem “Morlock”. De receptioniste van de bibliotheek, die altijd klaar staat om klanten met een glimlach te begroeten, drijft op haar anonieme blog genadeloos de spot met hen en hun boekenkeuze.

Die schermen en schuilnamen brengen het slechtste in sommige gebruikers naar boven, waardoor ze hun zwaarden trekken en door het lint gaan. Hun losgeslagen emoties overweldigen hun verstand.

“Ik voel, dus ik ben” is ook in het openbare leven een gemeenplaats geworden, waardoor een cultuur van gebrek aan respect of narcisme is ontstaan. Critici die Donald Trump verachten bijvoorbeeld, beschuldigen hem terecht van onbeschofte tweets en het vernederen van zijn tegenstanders met nare bijnamen, maar vervolgens doen ze precies hetzelfde door hem te beschimpen met ad hominem beledigingen.

Het winkelend publiek in mijn plaatselijke supermarkt, velen van hen jong, geeft zich over aan terloopse obsceniteiten die ooit waren voorbehouden aan barakken of kleedkamers. Sommigen beweren dat zij tot een ander ras of een ander geslacht behoren, of voelen de drang om bepaalde voorkeuren uit te oefenen, hoe bizar ook, en verklaren hun gevoelens als vanzelfsprekendheden die anderen zonder meer moeten accepteren.

Op persoonlijk vlak kunnen gevoelens ook ons eigen gedrag gevaarlijk domineren. Zonder enige reden wordt een man op een ochtend wakker, klaar om het hoofd af te bijten van de eerste persoon die hem scheel aankijkt. Na een bijzonder slopende dag, overweldigd door de eisen van werk of kinderen, ploetert een vrouw door de schemering en valt in bed met een verdrietig en verloren gevoel, te verslagen om te zien dat vermoeidheid en niet de realiteit deze stemming heeft veroorzaakt.

De 17e en 18e eeuw worden soms het tijdperk van de rede genoemd. Met al onze psychologen en counselors, onze zelfhulpboeken en onze nadruk op subjectiviteit en het individu, zouden de afgelopen twee eeuwen op een dag bestempeld kunnen worden als het “Tijdperk van passie en sentiment”. Romantici van de 19e eeuw zijn de voorouders van ons huidige rock-and-roll festival van emoties.

Deze romantiek was een reactie op de vroegere voorstanders van rede en logica. Maar misschien is de weg vrij voor een nieuwe opstand, deze keer tegen de psychobabbels en overspannen passies van de hedendaagse cultuur.

Zoals in zo veel van het leven, is matigheid misschien het doel waar we naar zouden moeten streven, een evenwicht tussen voelen en denken – wat Aristoteles de “gulden middenweg” noemde. Emoties getemperd door rede, en vice versa, zullen niet alle problemen van deze rauwe wereld oplossen, maar het leiden van de woelende wateren van het hart met de rivieroevers van het hoofd zou ons als individu een betere kans op geluk en tevredenheid kunnen geven.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (16 september 2022): Master Your Emotions

 

Zweedse onderzoekers vinden bewijs van ‘zware sabotage’ van Nord Stream-pijpleidingen

Een Zweeds agentschap heeft op 6 oktober in zijn vooronderzoek vastgesteld dat de lekken in de Russische Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen in de Baltische Zee waarschijnlijk zijn veroorzaakt door “zware sabotage”.

De Zweedse veiligheidsdienst bevestigde dat “ontploffingen” verantwoordelijk waren voor de omvangrijke schade die vorige week werd aangericht aan de pijpleidingen die volledig in Russische handen zijn. Seismologen in Denemarken en Zweden hebben ook gezegd dat de schade niet van natuurlijke aard was en dat explosies waarschijnlijk de oorzaak waren. Bewijsmateriaal dat ter plekke is verzameld zal worden onderzocht.

“Tijdens het onderzoek ter plaatse … zijn inbeslagnames gedaan”, aldus de veiligheidsdienst. “Als onderdeel van het onderzoek,” voegde de dienst er in een verklaring aan toe, “zullen de in beslag genomen stukken nu verder worden onderzocht en geanalyseerd.”

“Uit het lopende vooronderzoek moet blijken of iemand verdacht kan worden en eventueel later kan worden vervolgd,” zei de veiligheidsdienst, die eraan toevoegde dat de ontploffingen een “zeer ernstige” zaak zijn.

Nu het eerste onderzoek is afgerond, zal een blokkade rond de pijpleidingen voor de kust van Zweden worden opgeheven, zeiden Zweedse functionarissen ook op 6 oktober.

De regeringen van Denemarken en Zweden zeiden eerder te vermoeden dat enkele honderden kilo’s explosieven zijn gebruikt bij de uitvoering van de opzettelijke sabotage. De lekken van Nord Stream 1 en 2 loosden enorme hoeveelheden methaan in de lucht.

De Deense autoriteiten zeiden dat de twee methaanlekken die zij in internationale wateren hebben gemonitord, in het weekend zijn opgehouden. Een van de lekken bij Zweden lijkt nu ook te zijn gestopt.

Energie impasse

Ambtenaren in de Europese Unie hebben openlijk hun vermoeden uitgesproken over sabotage, aangezien de breuken plaatsvonden midden in een energieconflict tussen de EU, Duitsland en Moskou. Autoriteiten in Moskou hebben gezegd dat beschuldigingen dat Rusland waarschijnlijk de schuldige is “dom maar te verwachten” zijn, omdat de pijpleidingen eigendom zijn van Rusland en het aardgas dat erin zit ook van Russische oorsprong is.

Jeffrey Sachs geeft een voordracht in Trondheim, Noorwegen, op 21 juni 2017. (Michael Campanella/Getty Images)

Er wordt ook gesuggereerd dat de Verenigde Staten of een van zijn bondgenoten achter de sabotage-aanval zou zitten, wat woordvoerders van het Pentagon en het Witte Huis categorisch hebben ontkend.

Eerder deze week speculeerde een topeconoom van de Columbia Universiteit, Jeffrey Sachs, publiekelijk dat de Verenigde Staten het meest voordeel zouden hebben bij deze aanslag, omdat ze dan hun aardgas aan Europa zouden kunnen verkopen door Rusland buiten spel te zetten.

Sachs wees ook op eerdere openbare verklaringen van president Joe Biden over de pijpleiding en de opmerking van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken van vorige week dat het hier gaat om een “geweldige kans” voor de EU om de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen.

In een verklaring op 6 oktober schreef Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de EU-landen door de Verenigde Staten zijn verraden. Ze merkte op dat de Russische vicepremier Alexander Novak onlangs zei dat Rusland klaar staat om gas te leveren via een onbeschadigde tak van de Nord Stream 2-pijpleiding.

“Zal iemand nu durven beweren dat ons land achter deze sabotagedaad zit? Ik ben het ermee eens dat het moeilijk is om de waarheid onder ogen te zien. Maar ooit zullen de EU-landen onder ogen moeten zien dat ze verraden zijn door hun bondgenoten,” schreef Zakharova.

VS niet betrokken bij ‘sabotage’

Tijdens een interview met Fox News op 4 oktober ontkende de woordvoerder van de nationale veiligheidsraad van het Witte Huis, John Kirby, ten stelligste dat Washington iets te maken zou hebben met het incident. Die beschuldigingen, zo beweerde hij, zijn Russische propaganda.

“Dat is gewoon Russische propaganda en desinformatie,” zei Kirby tegen Fox News. “We weten dat het een daad van sabotage was, maar er is nu een onderzoek gaande. Ik denk niet dat we het gaan hebben over wie er verantwoordelijk was. Dat laten we aan de onderzoekers over. Maar dit was duidelijk een sabotagedaad.”

Geen enkele staat of organisatie heeft de verantwoordelijkheid voor de explosies opgeëist. De Verenigde Staten hebben ook geen enkel land beschuldigd van een sabotage aanslag.

Woordvoerder John Kirby van het Witte Huis spreekt met verslaggevers in Washington op 2 augustus 2022. (Jim Watson/AFP via Getty Images)

“Nogmaals, ik kan niet spreken over specifieke verantwoordelijkheid voor deze daad van sabotage,” zei Kirby. “Ik kan u alleen verzekeren dat de Verenigde Staten er natuurlijk niets mee te maken hebben. Dat is gewoon Russische propaganda.”

Maar later in het interview impliceerde Kirby dat Rusland erachter zou kunnen zitten.

“Kijk alleen al naar wat Rusland sinds de laatste zeven maanden van deze oorlog heeft gedaan en hoe het begon. Dat is energie aanwenden als een wapen”, zei hij.

The Associated Press heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 oktober 2022): Swedish Investigators Find Evidence of ‘Serious Sabotage’ of Nord Stream Pipelines

Belastingverlaging “moreel en economisch juist”: Britse premier

De Britse premier Liz Truss heeft haar belastingverlagingsplan verdedigd als “moreel en economisch” juist, maar probeerde de bezorgdheid over de stijgende overheidsleningen weg te nemen door te beloven “fiscaal verantwoordelijk” te zijn.

In haar toespraak tot het congres van de Conservatieve Partij in Birmingham op woensdag beloofde Truss het land door de “storm” te loodsen en “Groot-Brittannië in beweging te krijgen”.

Dit komt nadat het plan van haar regering om enorme belastingverlagingen te financieren met staatsleningen beleggers opgeschrikt heeft en tot onrust op de financiële markten heeft geleid.

Kanselier Kwasi Kwarteng onthulde op 23 september het grootste pakket belastingverlagingen in een halve eeuw in een poging de groei te stimuleren. Dit leidde echter tot paniek onder beleggers die zich zorgen maakten over de toename van de overheidsleningen, waardoor het pond daalde en de financieringskosten stegen.

Groei, groei en nog eens groei

Ondanks het feit dat ze gedwongen werd haar plannen te laten varen om het toptarief van 45% te schrappen, vertelde Truss de conferentie dat de regering “op koers moet blijven” bij het nastreven van haar topprioriteit – “Groei, groei en nog eens groei”.

Ze zei dat ze “bereid is om harde keuzes te maken”, omdat “we geen alternatief hebben als we onze economie weer willen laten groeien”.

De premier benadrukte: “Belastingen verlagen is moreel en economisch de juiste keuze. Moreel, omdat de staat niet haar eigen geld uitgeeft. Zij geeft het geld van de mensen uit. Economisch, want als mensen meer van hun eigen geld overhouden, worden ze geïnspireerd om meer te doen van datgene waar ze goed in zijn.”

Een economie met lage belastingen is een teken dat “Groot-Brittannië klaar is om zaken te doen,” zei ze.

Maar in een poging om de markten te kalmeren, beloofde Truss “een ijzeren greep te houden op de financiën van het land”.

“Ik geloof in een stabiele munt en een slanke staat,” zei ze, eraan toevoegend dat haar regering “altijd fiscaal verantwoordelijk zal zijn.”

Anti-groei coalitie

De toespraak werd kort verstoord door Greenpeace demonstranten met een vlag waarop stond “wie heeft hier voor gestemd?” voordat ze de conferentiezaal werden uitgezet.

Later in haar toespraak noemde Truss klimaatactivisten als “vijanden van het bedrijfsleven” als onderdeel van een “anti-groei coalitie,” waartoe ook oppositiepartijen, vakbonden en “Brexit-ontkenners” behoren.

“Ik zal niet toestaan dat de anti-groei coalitie ons tegenhoudt”, zei ze. “Het feit is dat ze liever protesteren dan doen. Ze praten liever op Twitter dan dat ze moeilijke beslissingen nemen.”

De “coalitie” leurt altijd met “dezelfde oude antwoorden”, zei ze. “Het is altijd meer belastingen, meer regelgeving en meer bemoeienis.”

De belangrijkste oppositiepartij Labour verwierp Truss’s karakterisering.

Labour’s schaduwkanselier Rachel Reeves zei: “Liz Truss is de laatste 10 jaar minister geweest. Zij heeft mee aan de basis gestaan van een conservatieve economie die heeft geleid tot de vlakke lonen en de lage groei waar zij vandaag op wees.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 oktober 2022): Cutting Taxes ‘Right Thing to Do Morally and Economically’: UK Prime Minister

Landgoed Nemours: geïnspireerd door het Franse koninkrijk

Gebouwd in 1909 aan het einde van Amerika’s Gilded Age, siert het landgoed Nemours het zuidelijke platteland van Delaware met zijn Franse neoklassieke architectuur en formele tuin. Dit 200 hectare grote landgoed werd aangelegd in opdracht van de Franse industrieel Alfred I. duPont door de architecten John Merven Carrère en Thomas Hastings, die beiden een opleiding in klassieke architectuur volgden aan een École des Beaux-Arts (school voor schone kunsten) in Parijs. Het herenhuis geeft een knipoog naar het zomerpaleis van Lodewijk XV, het Petit Trianon van Versailles.

Het herenhuis is gebouwd op een plateau met een prachtig uitzicht en is omgeven door vijvers en een tuin met parterres, grotendeels bestaande uit ordelijke buxushagen. De hoofdgevel is gericht op een centrale travee die zich bevindt achter zes Korinthische zuilen, en het overdekte voorportaal biedt een panoramisch uitzicht over de regio.

Het landgoed is symmetrisch opgezet op een hellende as met het herenhuis aan de top. Aan de voorkant leidt een terrasvormig gazon met sokkels met daarop met bloemen gevulde Franse urnen het oog naar een grote fontein waar de familie duPont destijds ging zwemmen en varen in roeibootjes. Achter de fontein omringt een doolhof de vergulde beeldentuin, die uitkijkt op het landhuis. Een zuilengalerij bakent de rand af van het bovenste deel van de tuin.

De zuilengalerij is ontworpen met een doorgang naar het lager gelegen deel van het landgoed. Daar kunnen bezoekers de verzonken tuin verkennen, een extra vlakte met grotten, fonteinen en een meer, voordat ze bij een tuinfollie komen die zorgt voor een schilderachtige toevoeging aan het landschap.

Aan het begin van de 20e eeuw was Nemours de grootste residentie in Delaware en beïnvloedde de architectuur in de regio. Doordat de architect op meesterlijke wijze gebruik maakte van de Franse klassieke stijl is het landgoed van Nemours een tijdloze bezienswaardigheid geworden.

Het landgoed is aangelegd op een centrale as die zich uitstrekt over ongeveer 500 meter. Op de voorgrond verschijnt de verzonken tuin, die leidt naar een grote fontein waar het vervolgens omhoog loopt naar de zuilengalerij en de siervijver, alvorens aan te komen bij het herenhuis. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
Carrère & Hastings was een van de eerste architectenbureaus uit die tijd die een gespecialiseerd interieurontwerpteam aanbood dat de Franse neoklassieke en renaissancestijlen beheerste. De hoofdingang, met zijn gewelfd plafond, vergulde sierlijsten en marmeren schoorsteenmantel rond de open haard, is te zien door de boogvormige deuropening. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
De salon biedt esthetische harmonie en verrukking. Zachte, crèmekleurige wanden zijn meesterlijk versierd met vergulde sierlijsten, marmeren schouwen en pastelkleurige gordijnen. Elegante rondingen sieren de hoeken van de muren, de kroonlijsten aan het plafond en de poten van het meubilair, waardoor een subtiel sculpturaal effect ontstaat. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
De wintertuin biedt zomerplezier tijdens de wintermaanden. Zonlicht vult de ruimte vol exotische planten, waar prachtige zingende vogels een hint geven naar het uitgestrekte en uitnodigende buitenleven. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
De centrale hoofdtrap vormt een overgang van privévertrekken naar familieactiviteiten. De verfijnde kristallen kroonluchter is omgeven door een elegante smeedijzeren balustrade en een groot wandtapijt. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
De centrale trap is versierd met een prachtige en indrukwekkende kroonluchter, omgeven door een elegante smeedijzeren balustrade en verlicht door het natuurlijke licht dat door het glas-in-loodraam naar binnen schijnt. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
Het herenhuis kijkt ook uit over een formele Franse parterre zijtuin (tuinbedden gerangschikt in een sierontwerp) met symmetrisch gerangschikte patronen gevormd door buxushagen omgeven door rode bloemen. Een wit stenen pad accentueert de patronen. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
Een lotus in de vijver als een feest voor het oog voor de bezoekers van de Engelse tuin vlakbij het landhuis. (Met dank aan Anton Khmelev)
Gezien vanaf de tweede verdieping van het landhuis, is de “Long Walk” een terrasvormig gazon omzoomd met sokkels dat leidt van fonteinen naar de siervijver en de zuilengalerij daarachter. Elke trede van het pad heeft met bloemen gevulde kruiken aan elk uiteinde. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
Rondom de siervijver staan beelden van de in Frankrijk geboren Amerikaanse kunstenaar Henri Crenier die de vier seizoenen voorstellen. De zomer wordt hier afgebeeld met fruit onder de arm, een eekhoorn in de buurt en een engeltje dat naar haar gebaart. (Met dank aan Grace Khmelev)
Een blik door de boog in de zuilengalerij over de schouder van een vergulde sculptuur van beeldhouwer Henri Crenier, die in de richting van het herenhuis kijkt. Aan weerszijden van het beeld staan Carrara marmeren fonteinbeelden van Triton, de god van de zee. Het beeld is omgeven door levensbomen en rode pygmeebes. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
Vanaf het einde van het landgoed kijkt de verzonken tuin aan de ene kant uit over een kunstmatige vijver. Aan de andere kant staat een grote fontein en een zuilengalerij ontworpen door Thomas Hastings. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
De grote fontein in de verzonken tuin staat bovenaan het bassin. Bronzen vissen animeren het fonteinbekken en engeltjes spelen vrolijk boven op de trapsgewijze fontein. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
De “Tempel der Liefde”, een tuinfolly (een pittoreske toevoeging aan een tuinlandschap) bevindt zich aan het einde van het landgoed. De tempel herbergt een standbeeld van Diana, de beschermvrouwe van het platteland, de jacht en de maan door de Franse beeldhouwer Jean-Antoine Houdon. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)
Het standbeeld van Diana, de beschermvrouwe van het platteland, de jacht en de maan kijkt uit over de grote fontein, de zuilengalerij en het herenhuis daarachter. (Met dank aan J.H.Smith/Cartiophotos)

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 oktober 2022): Nemours Estate: Of Royal French Inspiration

CCP beheert eigen politiebureau in New York City, als onderdeel van een wereldwijd netwerk voor buitenlandse repressie

Chinese autoriteiten hebben een “overzeese politiepost” geopend in de Verenigde Staten als onderdeel van de wereldwijde transnationale repressie van de Chinese Communistische Partij (CCP), aldus de mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders.

“Deze operaties schenden de officiële bilaterale politiële en justitiële samenwerking en schenden de internationale rechtsorde, en kunnen de territoriale integriteit schenden in die landen die betrokken zijn bij het opzetten van dit soort parallelle politiemechanismen die gebruik maken van illegale werkmethoden”, aldus de in Spanje gevestigde groep in een recent rapport.

Het rapport, getiteld “110 Overseas: Chinese Transnational Policing Gone Wild,” onderzocht het initiatief dat in 2018 voor het eerst door tien “proefprovincies” werd gelanceerd. Deze posten werden ook wel 110 Overseas genoemd, naar het telefoonnummer van de nooddiensten van de politie in China.

De onlangs geopende buitenpost in New York City maakte deel uit van de “eerste lichting” van 30 overzeese politiebureaus in 21 landen, opgezet door het Bureau voor Openbare Veiligheid in de stad Fuzhou, de hoofdstad van de zuidelijke kustprovincie Fujian. Ook andere Chinese steden richtten hun eigen buitenposten in het buitenland op.

Deze afdeling van de Chinese politie in New York werd op 15 februari geopend, aldus Dongnan News, een mediakanaal dat wordt gesteund door de provinciale overheid van Fujian. Het kantoor, Fuzhou Police Oversea Service Station genaamd, is gevestigd op 107 East Broadway, in het hoofdkwartier van de American ChangLe Association (ACA), een non-profit organisatie die nauwe banden heeft met het Chinese regime.

Safeguard Defenders identificeerde 54 overzeese politiebureaus op vijf continenten, waaronder in steden als Toronto en Dublin.

Het totale aantal is echter onduidelijk. “Er is geen volledige lijst van dergelijke “110 overzeese” politiebureaus beschikbaar”, aldus het rapport. “Het aantal is ongetwijfeld groter en dergelijke stations zijn meer verspreid,” voegde het eraan toe.

De America ChangLe Association in New York City op 6 oktober 2022. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

ACA

De ACA, opgericht in 1998, is volgens haar website een van de meest invloedrijke gemeenschappen voor Chinese immigranten uit de provincie Fujian in de Verenigde Staten.

De ACA werkte dit jaar samen met het bureau voor openbare veiligheid van de stad Fuzhou om een politiepost uit Fuzhou op te zetten, zei de voorzitter van de vereniging tijdens een evenement in april in het kantoor van de groep waar de plaatsvervangende Chinese consulaat-generaal in New York, Wu Xiaoming, aanwezig was. Dit meldde Dongnan News destijds. Volgens het rapport erkende Wu de bijdrage van de vereniging aan de “bevordering van de Chinees-Amerikaanse vriendschap en de ondersteuning van China’s vreedzame hereniging [met Taiwan]”.

De New Yorkse gemeenschapsgroep is, zoals vele zogenaamde plaatselijke Chinese organisaties, verbonden met het uitgebreide “united front” van de Chinese Communistische Partij. Dit verwijst naar een netwerk van duizenden internationale groepen die onder toezicht staan van het United Front Work Department, een machtig agentschap van de partij, en die de belangen van het regime in het buitenland behartigen, onder meer door buitenlandse beïnvloedingsoperaties uit te voeren, dissidente bewegingen te onderdrukken, inlichtingen te verzamelen en de overdracht van technologie naar China te vergemakkelijken.

De ACA onderhoudt nauwe banden met het regime en wordt geprezen voor haar inspanningen om de CCP en haar leiders te steunen. Een van de foto’s op haar website is het certificaat van waardering van het Chinese consulaat in New York in 2015. Het consulaat prees de ACA voor haar actieve rol bij het organiseren van overzeese Chinese onderdanen om de Chinese leider Xi Jinping te verwelkomen toen hij naar New York reisde om de vergaderingen van de Verenigde Naties bij te wonen.

De voormalige voorzitter van de groep, Zhang Zikuo, woonde in 2019 als vertegenwoordiger van overzeese Chinese onderdanen in de Verenigde Staten een officiële ceremonie in Peking bij ter gelegenheid van het 70e jaar van de CCP-heerschappij over China, volgens een rapport uit 2020 van de Fuzhou City Federation of Returned Overseas Chinese.

In mei 2020 woonde Zhang, toenmalig voorzitter van de ACA, een online seminar bij dat was georganiseerd door de Afdeling Verenigd Front van het Changle District van de stad Fuzhou tijdens welke zij een “diepgaande studie van de filosofie achter de twee zittingen” hadden, aldus het rapport. Met “twee zittingen” worden de jaarlijkse bijeenkomsten bedoeld van de wetgevende macht en het politieke adviesorgaan van het regime.

Een sinister doel

Ogenschijnlijk hebben de overzeese politiebureaus een administratief doel, met veel taken die volgens het rapport “traditioneel als consulair worden beschouwd”.

De meest gebruikte dienst van het bureau in New York is bijvoorbeeld het helpen van overzeese Chinezen bij het verlengen van rijbewijzen zonder naar China te hoeven terugkeren, volgens een rapport van Dongnan News uit augustus. Volgens het rapport hebben tussen 1 maart en 27 april 36 aanvragers een online medisch onderzoek bij het station afgerond om zo hun rijbewijs te laten verlengen.

De stations laten overzeese Chinezen de “zorg en liefde” van het moederland voelen, vertelde Lu Jianshun, de voorzitter van ACA, aan Dongnan News. Het rapport vermeldde dat Lu ook medewerker is van het politiebureau in New York.

Safeguard Defenders zei echter dat dergelijke 110 overzeese stations een “meer sinister doel hebben omdat ze bijdragen aan “het resoluut aanpakken van allerlei illegale en criminele activiteiten waarbij overzeese Chinezen betrokken zijn.” Sommige stations zijn al “betrokken bij samenwerking met de Chinese politie bij het uitvoeren van politieoperaties op buitenlandse grondgebied”, aldus de groep.

In het rapport wordt als voorbeeld de succesvolle terugkeer genoemd van een Chinese vluchteling met de naam Xia, die werd beschuldigd van fraude en naar Servië was gevlucht.

Nadat de Chinese politie de locatie van Xia in Belgrado in Servië had achterhaald, “kwam zij met succes in contact” met Xia via haar overzeese dienst, aldus het rapport, waarin een artikel uit 2019 van de Chinese staatsmedia wordt geciteerd. De politie in de stad Qingtian voerde vervolgens “rechtstreeks druk uit om terug te keren” via de Chinese sociale media-app Wechat en videogesprekken met de steun van medewerkers van de overzeese dienst. Volgens het rapport gaf de Chinese politie Xia minstens eenmaal per week voorlichting over ” het relevante beleid, wetten en rechtszaken” waarna Xia uiteindelijk in oktober 2018 actief meewerkte met de politie om naar China terug te keren.

Van april 2021 tot juli 2022 zijn naar schatting 230.000 overzeese Chinese onderdanen “overgehaald om terug te keren” naar het land om strafrechtelijke vervolging te ondergaan, aldus een rapport van de Chinese staatsmedia.

Safeguard Defenders merkt op dat een dergelijke “overreding tot terugkeer” gepaard gaat met intimidatie van de familieleden van het doelwit in China. Als het doelwit weigert mee te werken, kunnen hun familieleden worden gestraft, bijvoorbeeld door hun kinderen onderwijs te ontzeggen.

“Deze methoden stellen de CCP en hun veiligheidsorganen in staat de normale bilaterale mechanismen van politiële en justitiële samenwerking te omzeilen, waardoor de internationale rechtsorde en de territoriale integriteit van de betrokken landen ernstig worden ondermijnd”, aldus het rapport.

“Hierdoor worden Chinese burgers die legaal in het buitenland verblijven volledig blootgesteld aan extra-legale vervolging door de Chinese politie, met weinig tot geen van de bescherming die in theorie door zowel het nationale als het internationale recht wordt gewaarborgd.”

The Epoch Times heeft de ACA, de FBI, het ministerie van Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kantoor van de procureur-generaal van New York om commentaar gevraagd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (05 oktober 2022): CCP Runs Police Outpost in New York City, Part of Global Network of Transnational Repression: Report

VS geeft subsidie voor onderzoek naar coronavirus aan bedrijf dat betrokken is bij COVID-19 lab-lek beschuldigingen

Hetzelfde bedrijf dat erg controversieel onderzoek zou hebben uitgevoerd in een laboratorium in Wuhan, China, de stad waar in 2019 COVID-19 opdook, heeft een nieuwe subsidie ontvangen om vleermuiscoronavirussen te bestuderen.

EcoHealth Alliance, dat eerder betrokken was bij het onderzoek naar vleermuiscoronavirussen aan het Instituut voor Virologie in Wuhan (WIV), startte een meerjarige studie naar “virale sequenties en isolaten voor gebruik in de ontwikkeling van vaccins”, volgens een subsidie die online werd gepubliceerd door het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), het agentschap onder leiding van Dr. Anthony Fauci.

Deze studie heeft betrekking op vleermuizen en coronavirussen en loopt tot 31 augustus 2027. Het onderzoek vindt echter niet plaats in China, maar richt zich op Laos, Vietnam en Birma (ook bekend als Myanmar).

“We hebben de hotspots in kaart gebracht en daaruit blijkt dat landen direct ten zuiden van China, in het bijzonder Myanmar, Laos en Vietnam, regio’s bevatten met raakvlakken tussen mens en dier en [dit zou kunnen leiden tot] een regelmatige verspreiding van nieuwe [coronavirussen] door vleermuizen en andere wilde dieren,” aldus het rapport.

De subsidie werd op 21 september toegekend door de National Institutes of Health (NIH), met een totale projectfinanciering voor het jaar 2022 van 653.392 dollar.

EcoHealth voegde eraan toe dat zijn “voorlopige veldstudies nieuwe virussen hebben geïdentificeerd die verband houden met bekende zoönosen in vleermuizen en andere wilde dieren uit elk van deze landen” met als algemeen doel “het analyseren van de gedrags- en omgevingsrisicofactoren voor spillover van” nieuwe coronavirusstammen en het identificeren van eventuele “wildlife-to-human spillover events”.

EcoHealth bood tussen 2014 en 2019 voor ongeveer 600.000 dollar aan subsidies van de NIH aan het virologisch laboratorium in Wuhan voor onderzoek naar coronavirussen bij vleermuizen. Vorig jaar zeiden een aantal leden van de 17 agentschappen tellende U. S. Intelligence Community dat het virus mogelijk afkomstig was uit de omgeving van het Wuhan lab, volgens een rapport dat werd vrijgegeven namens president Joe Biden.

Fauci hield vorig jaar vol dat er in het Wuhan lab geen onderzoek met belastinggeld plaatsvond. Maar een topfunctionaris van de NIH zei vorig jaar in een brief (pdf) dat EcoHealth heeft toegegeven dat de subsidie aan EcoHealth is gebruikt om muizen te besmetten met gemodificeerde vleermuiscoronavirussen.

Kritiek

“Het dient te worden opgemerkt dat EcoHealth Alliance tien dagen geleden een nieuwe NIH-subsidie heeft gekregen, waarin een extra 3,3 miljoen dollar verspreid over vijf jaar wordt verschaft voor een project dat onder meer risicovol virusonderzoek bij vleermuizen in Zuidoost-Azië omvat,” schreef Richard Ebright, professor chemische biologie aan Rutgers University, op 30 september op Twitter over de nieuwste NIAID-subsidie.

Een luchtfoto toont het P4-laboratorium van het Wuhan Institute of Virology in Wuhan in de Chinese provincie Hubei op 17 april 2020. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Enkele dagen nadat de subsidie werd uitgereikt, introduceerde Senator Joni Ernst (Rep-Iowa) een wetsvoorstel waardoor het verstrekken van federale fondsen aan EcoHealth Alliance zou worden verboden, specifiek vanwege haar onderzoek in het Wuhan lab.

“Belastinggeld geven aan EcoHealth om pandemiepreventie te bestuderen is als het subsidiëren van een verdachte pyromaan om brandveiligheidsinspecties uit te voeren,” zei ze. “NIH had gelijk toen het de financiering annuleerde van de experimenten die EcoHealth Alliance uitvoerde met het door de overheid gerunde Instituut voor Virologie in Wuhan, China. Naast het schenden van meerdere federale wetten, heeft EcoHealth nog steeds geen documenten over deze gevaarlijke studies overgedragen die NIH meerdere malen heeft opgevraagd en die vitale aanwijzingen zouden kunnen bevatten over de oorsprong van de COVID-19 pandemie.”

In een interview met Science.org vorig jaar, zei Peter Daszak, die aan het hoofd staat van EcoHealth, dat hij het slachtoffer is van “een antiscience aanval” en hij beweerde dat hij al 15 jaar voor de COVID-19 pandemie heeft gewaarschuwd.

“Als achteraf blijkt dat een kleine groep wetenschappers absoluut correct was in hun voorspellingen, waarom worden ze dan nu op de brandstapel gelegd in het midden van het dorp, terwijl we ronddansen en ze levend verbranden?” vroeg Daszak in het interview. “Daar word ik echt doodziek van.”

De NIH en EcoHealth Alliance reageerden bij het ter perse gaan niet op een verzoek van The Epoch Times om commentaar.

Gepubliceerd door The Epoch Times (02 oktober 2022): US Gives New Coronavirus Grant to Company at Center of COVID-19 Lab-Leak Allegations

Institutionele corruptie en een pandemie van desinformatie: Eerdere voorstander van COVID-19 vaccins roept op tot wereldwijde stopzetting

In een recente studie verklaarde Dr. Aseem Malhotra, een vooraanstaand Brits cardioloog die tot voor kort voorstander was van de COVID-19 mRNA-vaccins, de wereldwijde pandemie tot een pandemie van desinformatie en hij riep op tot een wereldwijde stopzetting van de COVID-19-vaccinaties.

“Wat duidelijk is geworden met betrekking tot de COVID-19 vaccins is dat we te maken hebben met een pandemie van verkeerd geïnformeerde artsen en een verkeerd geïnformeerde en onbewust gedupeerde bevolking,” schreef hij in een op 26 september gepubliceerde studie.

In september publiceerde Malhotra twee artikelen over het mislukte COVID-19 vaccinatiebeleid en de wereldwijde misinformatie die dit “onethische, dwangmatige en misleidende beleid” mogelijk maakte.

Zijn werk wordt gedeeld door vele artsen die al vroeg in de pandemie vraagtekens zetten bij het vaccinatieverhaal, waaronder Dr. Peter McCullough, Dr. Pierre Kory en nog vele anderen.

Het eerste artikel van Malhotra ging over de misleidende klinische gegevens over de werkzaamheid van het vaccin en de huidige bevindingen met betrekking tot de schadelijkheid van de mRNA-vaccins.

In de tweede studie besprak Malhotra waarom de autoriteiten die belast zijn met de volksgezondheid in de belangrijkste ontwikkelde landen een falend beleid hebben gevoerd met betrekking tot COVID-19-vaccinaties, hoe regeringen kansen hebben gemist om de ernst van COVID-19 te verminderen door veranderingen in levensstijl aan te moedigen, en een toekomstperspectief te bieden.

Een ‘pandemie van desinformatie’

“Een vooraanstaande arts die regelmatig in contact staat met professor Chris Whitty, de belangrijkste medische functionaris van het Verenigd Koninkrijk (VK), heeft mij onlangs zijn bezorgdheid geuit over het feit dat hij vindt dat de meeste van zijn collega’s die leidinggevende posities hebben en het gezondheidsbeleid beïnvloeden, het bewijsmateriaal niet kritisch beoordelen en in plaats daarvan vertrouwen op berichten in de media over COVID-19 en het vaccin,” schreef Malhotra.

Dit gedrag is ook terug te vinden bij de verantwoordelijken voor de gezondheidszorg in de Verenigde Staten.

De directeur van de Amerikaanse Centers of Disease Control (CDC) and Preventions, Rochelle Walensky, gaf in maart 2022 toe dat haar optimisme over de COVID-19 vaccins afkomstig was van de verslaggeving van CNN over de doeltreffendheid van het COVID-19 vaccin van Pfizer, dat “een bijna letterlijke weergave was van het eigen persbericht van Pfizer”.

Whitty heeft in februari 2022 ook een brief openbaar gemaakt waarin het belang werd geschetst van personeel in de gezondheidszorg om zich te laten vaccineren tegen COVID-19, die niet allesomvattend was en ook niet strookte met het bewijsmateriaal.

Nog ironischer was dat de CEO van Pfizer, Albert Bourla, een maand eerder in een interview over Omicron verklaarde dat ze “weten dat de twee doses van een vaccin een zeer beperkte bescherming bieden, als die er al is.”

“De drie doses, met de booster, bieden een redelijke bescherming tegen ziekenhuisopname en sterfgevallen. Tegen sterfgevallen, denk ik zeer goed, en minder bescherming tegen infectie,” zei hij.

Maar, zoals in het eerste artikel van Malhotra werd besproken, toonden de klinische proeven van Pfizer geen significant verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden wat betreft ziekenhuisopname of sterfgevallen.

“Zou het kunnen dat Prof. Whitty ook een slachtoffer is geworden van die medische desinformatie onzin?” vroeg Malhotra.

Malhotra antwoordde dat er vier drijfveren en zeven onvergeeflijke zonden ten grondslag liggen aan deze medische desinformatie puinhoop.

De oorzaken zijn ten eerste dat het meeste medische onderzoek niet betrouwbaar of onzeker is, en daarom nauwelijks nut heeft. Ten tweede zijn de meeste artsen zich niet bewust van dit probleem, en ten derde, zelfs als ze dat wel zijn, kunnen ze de gegevens niet evalueren, en daarom, ten slotte, ontbreekt het patiënten vaak aan relevant en accuraat bewijs en begeleiding bij het nemen van hun medische beslissingen.

De onvergeeflijke zonden zijn dat er vooroordelen zijn in het onderzoek, in de berichtgeving in medische tijdschriften, in de media en in de brochures bedoeld voor patiënten. Bovendien is er sprake van commerciële belangenvermenging bij artsen en beleidsmakers, en werken artsen doorgaans op een manier die het risico op rechtszaken het meest beperkt, en kunnen zij gezondheidsstatistieken niet begrijpen of overbrengen.

Malhotra gaf een voorbeeld van een bevooroordeelde weergave van de gegevens:

“In september 2021 kwam het Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) met een controversiële aanbeveling waarin staat dat het Pfizer/BioNTech-vaccin algemeen gunstig is bevonden voor 12- tot 15-jarige kinderen.”

De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA, het Britse equivalent van de EMA) had eerder in juni 2021 verklaard:

“Zij hebben de klinische studiegegevens voor het Pfizer/BioNtech-vaccin bij meer dan 2.000 kinderen van 12-15 jaar zorgvuldig beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat de voordelen van dit vaccin opwegen tegen eventuele risico’s en dat het effectief en aanvaardbaar veilig is in deze leeftijdsgroep … Er werden geen nieuwe bijwerkingen vastgesteld en de gegevens over de veiligheid bij kinderen waren vergelijkbaar met die bij jonge volwassenen. Net als in de leeftijdsgroep van jonge volwassenen waren de meeste bijwerkingen licht tot matig en hadden zij te maken met reactogeniciteit (bv. pijnlijke arm en vermoeidheid)”.

Ondanks aanhoudende berichten over de veiligheid publiceerde de bekroonde wetenschapsjournaliste Dr. Maryanne Demasi enkele maanden later een verontrustend verhaal over Maddie De Garay, een 12-jarige deelnemer aan een van de proeven.

Na ernstige buikpijn gevolgd door enkele epileptische aanvallen werd zij opgenomen in het ziekenhuis. Momenteel is ze blijvend gehandicapt, zit ze in een rolstoel en wordt ze gevoed via een neussonde. In het onderzoek van Pfizer rapporteerden ze haar bijwerking echter als mild: maagklachten.

Is dit in overeenstemming met het totale bewijsmateriaal?

Malhotra schreef dat terwijl het risico van overlijden door COVID-19 met 1 op 76.000 bijna nul is, “zijn er geen hoogwaardige gegevens beschikbaar dat het vaccin bij kinderen infectie, overdracht, ernstige ziekte of overlijden voorkomt, maar wel ernstige bijwerkingen kan hebben zoals ernstige invaliditeit en myocarditis, vooral bij jonge mannen, waar het bij 1 op 2.700 voorkomt”.

Bevooroordeeld en misleidend medisch onderzoek

“Het is leerzaam op te merken dat hoe groter de financiële belangen zijn op een bepaald gebied, hoe minder waarschijnlijk het is dat de onderzoeksresultaten juist zijn,” waarschuwde Malhotra.

Aangezien Bill Gates heeft onthuld dat vaccins een zeer ruime winstmarge van 20 op 1 opleveren, zijn de eenzijdige medische bevindingen over de voordelen van vaccins die tot op de dag van vandaag blijven voortduren, eigenlijk niet verwonderlijk.

“De farmaceutische bedrijven hebben een vertrouwensplicht om winst te maken voor hun aandeelhouders, maar geen wettelijke verantwoordelijkheid om u de beste behandeling te bieden.”

Na enkele decennia van rechtszaken en studies die aantoonden dat de farmaceutische industrie bewijsmateriaal over nieuwe geneesmiddelen verborg, negeerde of verkeerd voorstelde, en waarbij de medische literatuur werd verdraaid en verkeerd werd voorgesteld omwille van de winst, zijn het publieke en professionele vertrouwen in medisch onderzoek in “een groeiende crisis”, aldus Malhotra.

Het is niet verwonderlijk dat een rapport van de Academy of Medical Sciences in 2017 aantoonde dat 82 procent van de huisartsen en 63 procent van de bevolking niet geloofde dat de resultaten van door de farmaceutische industrie gesponsord onderzoek objectief waren (pdf).

Volgens een JAMA-rapport betaalden de 11 grootste farmaceutische bedrijven tussen 2003 en 2016 alleen al binnen de Verenigde Staten 28,8 miljard dollar aan boetes. Het merendeel van deze criminele activiteiten omvatte illegale marketing van geneesmiddelen, manipulatie van resultaten en het verbergen van gegevens over schade. Sindsdien zijn er geen systemische veranderingen doorgevoerd om deze schade te beperken, aldus de BMJ.

Het grotere probleem met de gezondheidszorg is dat juist de beleidsmakers, artsen, academische instellingen en medische tijdschriften die verantwoordelijk zijn voor patiënten en wetenschappelijke integriteit vaak samenspannen met de farmaceutische industrie voor financieel gewin, vertelde Dr. Peter Wilmshurst tijdens een lezing aan het Center of Evidence Based Medicine in Oxford in 2014.

Uit een studie uit 2009 waarin internationale enquêtes van 1987 tot 2005 door respondenten van instellingen voor hoger onderwijs werden geanalyseerd, bleek dat 14 procent toegaf een collega te kennen die gegevens fabriceerde, vervalste en wijzigde, en 34 procent van de onderzoekers gaf twijfelachtige onderzoekspraktijken toe (pdf).

Dit omvatte selectieve rapportage van klinische resultaten in gepubliceerd onderzoek en het verbergen van belangenconflicten.

“Een onderzoeker van een prestigieuze Britse instelling nam contact met me op om me te vertellen dat op zijn afdeling cardiologie een groep academici opzettelijk onderzoek onderdrukte waaruit bleek dat het mRNA-vaccin het coronaire risico, bepaald door cardiale beeldvorming, aanzienlijk bleek te verhogen in vergelijking met niet-gevaccineerden,” schreef Malhotra.

“De voorzitter van de groep toonde zich bezorgd dat publicatie van de gegevens zou kunnen leiden tot verlies van financiering door de farmaceutische industrie. Nadat ik hierop in GB News had gezinspeeld, deelde de klokkenluider mij mee dat brieven met geheimhoudingsverklaringen waren gestuurd naar alle leden van het team dat bij dit specifieke onderzoeksgebied betrokken was.”

Bewegwijzering buiten het hoofdkantoor van de Food and Drug Administration (FDA) in White Oak, Md., op 29 augustus 2020. (Andrew Kelly/Reuters)

Institutionele corruptie bij regelgevende instanties voor geneesmiddelen

Gezondheidsautoriteiten willen dat het publiek “de wetenschap vertrouwt”, maar vaccinfabrikanten hebben wereldwijd deals gesloten met verschillende belangrijke regeringen die hen vrijwaren van financiële aansprakelijkheid in geval van vaccin-gerelateerde schade.

Dit heeft ongetwijfeld het vertrouwen van het publiek in de gezondheidszorg geschaad.

India was een van de weinige democratische landen die weigerde Pfizer schadeloos te stellen voor zijn vaccin. Een woordvoerder van de Indiase overheid vertelde aan Reuters:

“Het hele probleem met Pfizer is de schadeloosstelling. Waarom zouden we die ondertekenen? Als er iets gebeurt, een patiënt sterft, zullen we niet in staat zijn om hen [Pfizer] te ondervragen. Als iemand het aanvecht in een rechtbank, zal de centrale overheid verantwoordelijk zijn voor alles, niet het bedrijf.”

In plaats van een lokaal veiligheids- en immunogeniciteitsonderzoek uit te voeren, trok Pfizer zijn vergunning voor noodgebruik (EUA) voor het COVID-19 vaccin in India in.

India, een dichtbevolkt ontwikkelingsland, richtte zich eerder op vroegtijdige behandeling dan op vaccinatie. Het land slaagde erin het aantal doden te beperken tot 528.629 op een bevolking van 1,38 miljard. Het sterftecijfer in India als gevolg van COVID-19 is minder dan vier doden per 10.000 mensen.

Vergelijk dat eens met de Verenigde Staten, een ontwikkeld land waar 68% van de bevolking volledig was gevaccineerd, met meer dan een miljoen doden (1.084.282) op 329,5 miljoen inwoners. Dit komt overeen met 32 sterfgevallen per 10.000 mensen, meer dan acht keer het sterftecijfer van India.

Ondanks de tegenstrijdige gegevens over de capaciteit van COVID-19-vaccins om het aantal ziektegevallen en besmettingen onder controle te houden, hebben noch ‘s werelds belangrijkste geneesmiddelenautoriteiten, noch de vaccinfabrikanten de ruwe gegevens van de klinische studies openbaar gemaakt voor een eventueel onafhankelijk onderzoek.

Malhotra benadrukte hoe belangrijk het voor hen is dat deze ruwe gegevens zeker niet openbaar worden gemaakt voor een onafhankelijk onderzoek.

“In het verleden hebben onafhankelijke onderzoekers namelijk wel eens toegang gekregen tot deze gegevens, waardoor de conclusie van de gepubliceerde proeven volledig op losse schroeven kwam te staan.”

Een voorbeeld dat Malhotra aanhaalt is Tamiflu: uit de klinische verslagen van Tamiflu bleek uiteindelijk dat het middel niet effectiever was dan paracetamol tegen griep en dat het ook kleine maar significante nadelen had, zoals misselijkheid, braken en hoofdpijn.

Waarom werd het medicijn dan toch goedgekeurd?

De meeste regulerende instanties voor geneesmiddelen in de westerse landen ontvangen meer dan de helft van hun financiering van de farmaceutische industrie – de industrie die ze geacht worden te reguleren.

De FDA ontvangt 65 procent van zijn financiering van de farmaceutische industrie, MHRA (VK) ontvangt 86 procent en de TGA (Australië) ontvangt 96 procent van zijn financiering van de farmaceutische industrie.

Een vergelijking van de belangrijkste regulerende instanties voor geneesmiddelen op het gebied van belangenconflicten, volgens gegevens van Maryanne Demasi. (The Epoch Times)

Geneesmiddelenregulatoren zijn afhankelijk van de farmaceutische industrie; de FDA bijvoorbeeld ontvangt haar financiering voornamelijk van geneesmiddelenfabrikanten via gebruikersvergoedingen.

Malhotra haalde de betalingen van Pfizer aan als voorbeeld: als onderdeel van het goedkeuringsproces voor zijn COVID-19 vaccin deed Pfizer in mei 2021 een overschrijving naar de FDA van $2.875.842 in het kader van de Prescription Drug User Fee Act van 1992 (pdf).

Drie maanden later, in augustus, werd het COVID-19 vaccin van Pfizer, als eerste vaccin tegen COVID-19, door de FDA volledig goedgekeurd.

Zowel Malhotra als de bekroonde onderzoeksjournalist Dr. Maryanne Demasi betoogden dat de manier hoe geneesmiddelenregulatoren afhankelijk zijn van de geneesmiddelenindustrie, op zichzelf al een vorm van ” institutionele corruptie ” is.

Uit het in juni gepubliceerde rapport van Demasi bleek dat de Australische Therapeutic Goods Administration (TGA), die vrijwel uitsluitend door de geneesmiddelenindustrie wordt gefinancierd, 94 procent van alle aanvragen van 2020 tot 2021 goedkeurde. De MHRA keurde 98,5 procent goed. De FDA keurt 69 procent of 29 procent goed, afhankelijk van het geëvalueerde centrum.

Zowel de TGA als de FDA zijn meestal niet transparant in hun goedkeuringsproces van geneesmiddelen. Volgens de wet op de openbaarheid van bestuur (Freedom of Information Act, FOIA) diende Demasi een verzoek in om de gegevens openbaar te maken van de TGA commissie leden die belangenconflicten hadden bij hun goedkeuring van de mRNA vaccins, maar de TGA redigeerde de identiteit van deze leden, en zei dat het ging om persoonlijke informatie.

De FDA werd in september 2021 door meer dan 80 artsen en onderzoekers aangeklaagd om de gegevens over de Pfizer-vaccins openbaar te maken. De FDA wilde in plaats daarvan dat de Amerikaanse federale rechter het agentschap 55 jaar de tijd zou geven om deze gegevens vrij te geven.

“Waarom zou de FDA-‘die verantwoordelijk is voor het toezicht op meer dan $2,7 biljoen aan consumptie van voedsel, medische producten en tabak’- dit doen? Een interventie op het gebied van de volksgezondheid zou nooit mogen worden omgeven door geheimhouding,” schreef Malhotra.

Zoals voormalig redacteur van het New England Journal of Medicine Dr. Marcia Angell al eerder aangaf is de echte strijd in de gezondheidszorg er een van “waarheid versus geld.”

Een screenshot genomen op 24 dec 2020 van thelancet.com toont de studie die voor sommige landen aanleiding was om het gebruik van hydroxychloroquine voor de behandeling van COVID-19 te verbieden. De studie in de Lancet werd nadien ingetrokken. (Screenshot/TheLancet.com/Epoch Times)

Bevooroordeelde berichtgeving in de media en censuur

Het COVID-19 beleid is waarschijnlijk het meest illustratieve voorbeeld van de macht van bedrijven.

“Bedrijven zijn in staat om voorkeuren te vormen en de dominante verhalen over de bepalende factoren van gezondheid vorm te geven, door middel van een haast ongecontroleerde en onzichtbare macht. Eén manier is via de eigendomsstructuur van de massamedia,” schreef Malhotra.

De mediamarkt is wereldwijd sterk gemonopoliseerd en wordt gedomineerd door zeven bedrijven en ketens die 80 procent van de kranten in de Verenigde Staten bezitten.

Een voorbeeld: The Vanguard Group, die met 9,54 procent de meeste aandelen heeft in de New York Times, heeft ook de meeste aandelen in Pfizer (8,29 procent).

De Washington Post is eigendom van Nash Holdings LLC, een bedrijf dat gecontroleerd wordt door Jeff Bezos, de CEO van Amazon. Amazon werkt sinds de pandemie samen met AstraZeneca en Pfizer.

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft bijvoorbeeld miljoenen gedoneerd aan de BBC, de Guardian, CNN en vele anderen.

“Controle over reclame in kranten en televisiemedia heeft ook invloed op redactionele beslissingen. De meeste journalisten die schrijven over de volksgezondheid (waaronder een aantal die ik heb gesproken) zijn zich er doorgaans niet van bewust dat de informatie die zij voor hun verhalen verkrijgen, doelbewust is afgestemd op de particuliere belangen van fabrikanten en ‘onderzoeks’universiteiten,” schreef Malhotra.

Sociale media platforms blijven verkeerde informatie verspreiden, deplatformeren gebruikers en verwijderen berichten die kritiek uiten op de mainstream COVID-19 berichtgeving.

Facebook bestempelde zelfs het onderzoek van het BMJ naar mogelijke fraude in het klinisch onderzoek van Pfizer als desinformatie en weerhield gebruikers ervan het rapport op hun platform te delen.

“In plaats van een deel van de aanzienlijke winst van Meta te investeren om de nauwkeurigheid van via sociale media gedeelde medische informatie te helpen garanderen, hebt u blijkbaar deze verantwoordelijkheid gedelegeerd aan mensen die helemaal niet bekwaam zijn in het uitvoeren van deze cruciale taak”, schreven de huidige en voormalige hoofdredacteuren van het BMJ aan Mark Zuckerberg.

Ook artsen die studies op Twitter plaatsen, worden regelmatig gemarkeerd voor het verspreiden van “misleidende informatie”.

Dr. Tracey Høeg, arts voor fysische geneeskunde en revalidatie en gepromoveerd in de epidemiologie, zei dat ze routinematig werd gecensureerd door Facebook en Twitter. Ze is sindsdien gestopt met posten op Facebook, maar in juni 2021 plaatste Høeg een tweet van CDC’s eigen presentatie slides. Ze merkte op dat uit de gegevens van de dia bleek dat de meldingspercentages van bijwerkingen van myocarditis op VAERS al hoger waren dan voorgaande jaren.

Binnen enkele seconden markeerde Twitter haar tweet als “misleidend”, waarop Høeg schreef: “Ik citeer de dia’s van het CDC zelf.”

 

De censuur vindt niet alleen plaats op sociale media, maar heeft zich ook uitgebreid tot medische publicaties.

Veel onderzoekers, waaronder Dr. Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology, en Dr. Jean-Claude Perez, hebben bekendgemaakt hoe moeilijk het is om hun studies te publiceren die de risico’s van COVID-19 vaccins zouden kunnen bekritiseren.

Vooraanstaand long- en intensive care specialist Dr. Pierre Kory zei op 10 september tijdens een “Reclaiming Medicine” conferentie dat veel peer-reviewed studies die statistische voordelen van alternatieve COVID-19 behandelingen aantonen, waaronder ivermectine, zonder enige uitleg werden ingetrokken.

Eén studie (pdf) waarin de voordelen van ivermectine werden beoordeeld, werd geschreven Dr. Satoshi Ohmura, een Nobelprijswinnaar uit 2015. Ook zijn studie werd ingetrokken. Ohmura kreeg een kwart van de Nobelprijs in 2015 voor het uitwerken van de toepassingen van ivermectine bij de behandeling van rivierblindheid en elephantiasis.

Vooraanstaand long- en intensive care specialist Dr. Pierre Kory zei op 10 september tijdens een “Reclaiming Medicine” conferentie dat veel peer-reviewed studies die statistische voordelen van alternatieve COVID-19 behandelingen aantonen, waaronder ivermectine, zonder uitleg zijn ingetrokken.

Eén studie (pdf) waarin de voordelen van ivermectine werden beoordeeld, geschreven door Nobelprijswinnaar Dr. Satoshi Ohmura uit 2015, werd ook ingetrokken. Ohmura kreeg een kwart van de Nobelprijs 2015 voor het vinden van de toepassingen van ivermectine bij de behandeling van rivierblindheid en elephantiasis.

In de afgelopen jaren is het wantrouwen van het publiek verergerd door de gedwongen vaccinatie, vaccinpaspoorten en te weinig mainstream-aandacht voor “een ongekende hoeveelheid gerapporteerde schade door vaccins onder de bevolking”, schreef Malhotra.

Het publiek heeft de gevolgen gevoeld.

In de Verenigde Staten is het gebruik van griepvaccinatie bij volwassenen gedaald in die staten waar minder COVID-19 vaccins werden geïnjecteerd, “in het Verenigd Koninkrijk is het aantal MMR-vaccinaties het laagst sinds tien jaar.”

Hoewel stikstofmonoxide van nature in het lichaam wordt geproduceerd, varieert de hoeveelheid van persoon tot persoon, afhankelijk van dieet en levensstijl. (Unsplash)

Gemiste kansen om onze eetgewoonten te verbeteren

Malhotra schreef dat COVID-19 een mislukking was van de openbare berichtgeving en het beleid om mensen te helpen schade door COVID-19 te voorkomen door hun levensstijl te verbeteren.

Na leeftijd is obesitas en aandoeningen die verband houden met overtollig lichaamsvet de grootste risicofactor voor een slechter COVID-19 resultaat.

“Meer dan 90 procent van de sterfgevallen door COVID-19 deed zich voor in landen waar meer dan 50 procent van de bevolking aan overgewicht of obesitas lijdt,” schreef Malhotra.

Deze belangrijke kans om mensen voor te lichten over eenvoudige veranderingen in hun levensstijl werd echter niet gegrepen. Het is een nalatigheid geworden met desastreuze gevolgen, vooral omdat het omkeren van metabolische aandoeningen eigenlijk niet moeilijk is.

Terwijl een niet-rokende man van midden 50 met een normale BMI en voldoende lichaamsbeweging een kans van 1 op 1.521 heeft op ziekenhuisopname na het oplopen van COVID-19, steeg dit risico bij zwaarlijvige, rokende en sedentaire mensen tot 1 op 327.

“[Gezondheidsautoriteiten] hadden het publiek erop kunnen wijzen dat het omkeren van een metabolisch syndroom, onafhankelijk van gewichtsverlies, bij tot 50% van de patiënten aantoonbaar is binnen vier weken enkel en alleen door het dieet te veranderen,” schreef Malhotra.

Een groep studenten van de Western University houdt een protest op 27 augustus 2022 tegen de verplichtte COVID-19 vaccinnatie van de school. De universiteit in Londen, Ontario, kondigde op 22 augustus aan dat iedereen die in de herfst op de campus verblijft ten minste drie COVID-19 inentingen moet hebben gehad en maskers moet dragen in de klaslokalen. (The Canadian Press/Nicole Osborne)

Aansturen op verandering

“Er is nooit enig bewijs geleverd dat de verplichting van de COVID-19 vaccins, het Covid Safe Ticket of eender welke dwangmaatregel die door verschillende regeringen wereldwijd zijn geïmplementeerd, rechtvaardigt.” schreef Malhotra.

Hij schreef dat artsen patiënten hadden moeten informeren dat hun absolute risicoreductie voor een COVID-19 infectie slechts ongeveer 0,84 procent was, of 1 op 119, dat deze berekening gebaseerd was op ontransparante gegevens en dat deze bescherming slechts enkele maanden zou duren.

“De ongekende uitrol van een vaccin voor noodgebruik zonder dat er toegang is tot de ruwe gegevens, met daarenboven meer en meer bewijs van aanzienlijke schade, verergerd door mandaten die geen ander doel lijken te dienen dan het ondersteunen van de winsten van de farmaceutische industrie, hebben de ergste tekortkomingen van de moderne geneeskunde op een epische schaal aan het licht gebracht, met bijkomende catastrofale schade aan het vertrouwen in de volksgezondheid,” concludeerde Malhotra.

Hij stelde dat het falen van de reactie van de gezondheidszorg op COVID-19 moet worden gebruikt “als een kans om het systeem om te vormen om zo te komen tot betere artsen, betere besluitvorming, gezondere patiënten en herstel van het vertrouwen in de geneeskunde en de volksgezondheid”.

“Totdat alle ruwe gegevens over de mRNA COVID-19 vaccins onafhankelijk zijn geanalyseerd, kunnen beweringen dat zij een netto voordeel voor de mensheid opleveren niet als evidence-based worden beschouwd.”

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt een professionele discussie en een constructief debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen via ons online formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (01 oktober 2022): Institutional Corruption and a Pandemic of Misinformation: Previous Proponent for COVID-19 Jabs Calls for Global Stop

Trump ‘wil zijn oude baan terug’ en kondigt misschien binnen enkele weken een kandidatuur voor het Witte Huis aan: Kellyanne Conway

Kellyanne Conway, die de verkiezingscampagne van voormalig president Donald Trump in 2016 leidde, vertelde CBS News vrijdag dat Trump zijn zinnen heeft gezet op het Witte Huis in 2024 en dat hij binnen enkele weken wellicht officieel zijn kandidatuur zal stellen.

Conway werd gevraagd of Trump van plan is om voor Thanksgiving aan te kondigen dat hij zich kandidaat stelt voor het presidentschap.

“Wel, dat zou hij graag willen,” antwoordde Conway, volgens CBS News.

Conway, die ook diende als adviseur van Trump nadat hij in 2016 de toenmalige presidentskandidaat Hillary Clinton versloeg, zei dat de voormalige president “zo actief is als maar kan zijn” in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen.

Trump heeft zijn kenmerkende toespraken en bijeenkomsten hervat, op zoek naar steun voor een Republikeinse rode golf om zo het beleid van de Democraten aan de kaak te stellen dat volgens hem Amerika naar de ondergang leidt.

“Ons land gaat de afgrond in,” zei Trump tijdens een bijeenkomst op 3 september in Wilkes-Barre, Pennsylvania. “Bovenal wordt deze verkiezing een referendum over de corruptie en het beleid van Joe Biden en de radicale Democratische Partij.”

Het is een boodschap die hij al meermaals heeft herhaald. Tijdens een recenter evenement in Wilmington, North Carolina, zei hij dat “als je ondergang en de val van Amerika wilt, dan moet je stemmen op die dwaze, radicaal linkse Democraten,” eraan toevoegend dat de terugkeer van de Republikeinen aan het roer “de Amerikaanse droom zal redden”.

Conway zei in het CBS-interview dat, zodra de tussentijdse verkiezingen achter de rug zijn, Trump “de timing van zijn aankondiging zal vastleggen”.

“Ik zal u vertellen waarom hij zich kandidaat wil stellen voor het presidentschap. Donald Trump wil zijn oude baan terug” zei Conway.

Gevraagd naar de specifieke timing van een mogelijke aankondiging van Trump, zei Conway: “Ik denk vóór het einde van dit jaar.”

Kellyanne Conway, toenmalig adviseur van president Donald Trump, praat met verslaggevers aan het Witte Huis in Washington op 7 juli 2020. (Chip Somodevilla/Getty Images)

‘Ik heb de beslissing al genomen’

Trump van zijn kant zei midden juli dat hij al had besloten of hij zich in 2024 kandidaat zou stellen.

“Ik heb die beslissing al genomen, dus er is niets meer dat meespeelt,” zei Trump in een interview met New York Magazine, gepubliceerd op 14 juli.

“Mijn grote beslissing zal zijn of ik ervoor of erna zal aantreden,” voegde Trump eraan toe, waarmee hij aangaf dat hij nog niet heeft besloten of hij voor of na de tussentijdse verkiezingen van 2022 zijn kandidatuur zal aankondigen.

Voormalig president Donald Trump tijdens het golfen op de Trump National Golf Club in Sterling, Va, op 13 september 2022. (Win McNamee/Getty Images)

In haar interview op CBS werd Conway gevraagd of de manier waarop de FBI in het huis van Trump in Mar-a-Lago is binnengevallen, zijn houding tegenover een potentiële deelname aan de presidentiële verkiezingen heeft veranderd.

“Het heeft in feite geleid tot meer steun van net diegenen die misschien nog op het hek zaten of terughoudend waren over een nieuwe verkiezing van Trump,” antwoordde Conway. Ze voegde eraan toe dat de inval ertoe heeft geleid dat zulke mensen zich nu ook achter de voormalige president scharen.

Conway werd ook gevraagd of zij gelooft dat er voor voormalig vice-president Mike Pence een “mogelijke weg naar het Witte Huis” bestaat. Ze antwoordde door te zeggen dat enkel indien Trump besluit zich niet kandidaat te stellen, Pence een kans zou hebben.

“Als president Trump besluit zich niet kandidaat te stellen… dan is het een ‘free-for-all’, en dan zullen er tientallen mannen en vrouwen zijn die zich kandidaat kunnen stellen. Onze reservebank zit erg vol,” zei Conway.

‘Hij moet het worden’

Op het ‘Save America’-evenement in Pennsylvania begin september vroeg The Epoch Times aan de aanwezigen wie zij graag als presidentskandidaat op de Republikeinse lijst zouden zien staan. Velen gaven hun voorkeur aan Trump.

Edward Borek uit Pennsylvania, een veteraan van in de tachtig, zei dat hij openstond voor deze vraag en dat hij veel tijd besteedde aan het bestuderen van de groeiende lijst van potentiële Republikeinse kandidaten voor 2024.

“Maar ik denk toch dat hij het moet worden,” zei hij, verwijzend naar Trump.

“Ik zie op dit moment geen andere kandidaten die naar voren kunnen treden, hem opzij kunnen schuiven en de leiding kunnen nemen,” zei Borek. “Je krijgt niet iemand anders.”

“Absoluut Trump,” zei Mike Mangrell.

“Ik wil hem graag terug om af te maken wat hij begonnen is, om het moeras droog te leggen, de misdaad te bestrijden en de muur te bouwen.”

Bill Pan droeg bij aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (01 oktober 2022): Trump ‘Wants His Old Job Back,’ Might Announce White House Run Within Weeks: Kellyanne Conway