Wednesday, 17 Apr 2024

Peking arresteert 1,43 miljoen mensen in een 100-daagse veiligheidscampagne ter voorbereiding van het 20ste partijcongres

In een drie maanden durende veiligheidscampagne in de aanloop naar het 20ste partijcongres, heeft Peking tot nu toe 1,43 miljoen Chinezen gearresteerd. Maar niet alle arrestanten waren criminelen.

De veiligheid wordt aangescherpt nu het vijfjaarlijkse partijcongres van de Chinese Communistische Partij (CCP), dat voor oktober is gepland, nadert. Het regime heeft een ‘operatie van 100 dagen’ op touw gezet die op 25 juni van start is gegaan.

Tijdens een persconferentie op 27 september sprak het ministerie van Openbare Veiligheid over het succes van de campagne: Tot op heden heeft de operatie meer dan 640.000 strafzaken opgelost en meer dan 1,43 miljoen mensen gearresteerd.

Veel zogenaamde verdachten zijn echter gewone Chinese burgers, zoals dissidenten, activisten, indieners van verzoekschriften, christenen en aanhangers van Falun Gong.

Vijanden van het volk

Het regime beweert dat de operatie de ‘harde vuist’ is die nodig is om kwetsbare groepen te beschermen, zoals vrouwen, minderjarigen, ouderen en gehandicapten.

De Chinese editie van The Epoch Times vernam dat de politie veel niet-criminelen viseerde, waaronder mensen die hun stem durven laten horen en de belangen van burgers in nood verdedigen.

Zo wordt advocaat Chen Jiahong sinds 24 september vermist, nadat de politie zijn huis in de provincie Guangxi in het zuiden van China heeft doorzocht.

Chen werd eerder gevangen gezet op beschuldiging van ‘aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht’ omdat hij zijn steun betuigde aan de slachtoffers van de ‘709-crackdown’, een grootschalige arrestatiecampagne van burgerrechtenadvocaten en -activisten in 2015.

Xiang Jinfeng, een uitgesproken mensenrechtenactivist uit de provincie Fujian aan de zuidoostkust van China, werd op 1 september door de plaatselijke politie in Longyan City aangehouden op basis van een onbekende aanklacht. De familie kreeg enkel te horen dat zijn detentie een maand zou duren, vertelde Xiang’s broer aan The Epoch Times.

Enkele petitievoerders uit Shanghai nemen op de Dag van de Mensenrechten een groepsfoto vlakbij een treinstation in Peking, nadat ze er op 10 december 2020 zijn aangekomen om een petitie in te dienen. Bovenaan de foto van de de groep staat te lezen: “Mensenrechten staan boven soevereiniteit. Het verdedigen van onze rechten is patriottisch.” (Met dank aan de geïnterviewden)

Maatschappelijke risicofactor van de CCP: Petitievoerders

Verzoekschriften indienen bij de overheid in Peking is routine geworden voor veel Chinezen die vinden dat hun stem gehoord moet worden door de autoriteiten. Maar ook zij zijn het doelwit geworden van de recente operatie.

Een voorbeeld is Hu Jianguo, een activist uit Shanghai die ooit zei: “Door onze rechten te verdedigen, vechten we voor democratie en vrijheid, wat onze grootste hoop in het leven is.”

Hij onthulde op 28 september aan The Epoch Times dat de politie al twee weken lang in zijn garage is gestationeerd en hem dag en nacht in de gaten houdt, alleen maar om te voorkomen dat hij naar Peking zou gaan om een petitie bij de autoriteiten in te dienen.

Volgens Hu staan sommige van de andere petitievoerders uit Shanghai, zoals Yang Yonglan, Gu Guoping en Peng Miaolin en haar dochter Peng Jun, ook 24 uur per dag onder politiebewaking.

Hij zei: “Ik heb die communisten verteld dat ze allemaal oplichters en dieven zijn die hun geld in het buitenland bewaren en het volk intimideren. Daarna stuurden ze nog een paar extra mensen [naar mijn huis], en een busje stond buiten geparkeerd om ons nauwlettend in de gaten te houden.”

Volgens een boek uit 2013 met de titel ‘Petitions, Democracy, and the Rule of Law: China Topics,’ door City University of HK Press, blijft het jaarlijkse aantal verzoekschriften in China sinds 2005 hangen op ongeveer 10 miljoen.

Het totale aantal aanklachten over het bestuur van het regime bedroeg in 2000 zelfs 10,24 miljoen, volgens een onderzoek uit 2005 van Xiong Yihan, onderzoeker aan de Fudan-universiteit voor politieke wetenschappen.

Mensen staan in de rij voor een COVID-test in het district Chaoyang op 25 april 2022 in Peking. China probeert een piek in coronabesmettingen in de hoofdstad onder controle te krijgen nadat tientallen mensen positief waren getest, waardoor de lokale autoriteiten in sommige gebieden massale tests zijn begonnen en wijken waar gevallen werden gedetecteerd, zijn afgesloten in een poging om de zero-COVID-strategie te handhaven. (Kevin Frayer/Getty Images)

Zero-COVID-beleid versus Zero-Petitie-beleid

Alleen al in 2021 werden er meer dan 3,8 miljoen klachten geregistreerd specifiek gericht aan de anticorruptiebureaus van de overheid, de Centrale Commissie voor Disciplinaire Inspectie en de Nationale Toezichtcommissie.

Het regime beweerde dat corrupte functionarissen aan de basis liggen van deze massale incidenten.

Maar om de corruptie hard aan te pakken, begonnen lokale ambtenaren met een ‘nul-petitie’-campagne.

Zo heeft de provincie Shanxi in 2020 het ‘nul-petitie-beleid’ aangenomen als een van de belangrijkste taken van het provinciale permanente comité van de CCP.

Dit jaar heeft ook het onderwijsbureau van Jiyuan, in de provincie Henan, het nul-petitie-initiatief gepromoot om te zorgen voor een goede uitvoering van het zero-COVID-beleid.

Wu Shaoping, een mensenrechtenadvocaat in de Verenigde Staten, zei dat de harde controles van de CCP de gehele samenleving in een toestand van stress en angst brengen. De pandemie is slechts een excuus geworden om mensen onder controle te houden.

Volgens hem is de CCP zich er ten volle van bewust dat “deze volkswoede en protesten kunnen leiden tot de ineenstorting van het regime”, zei hij.

In een interview uit 2009 met Voice of America zei mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong dat veel petitievoerders, na tientallen jaren van petitie voeren, “beseffen dat niet alleen de ambtenaren aan de basis corrupt zijn, maar hoe verder ze doordringen met hun verzoekschriften, hoe donkerder het wordt.”

Jiang werd zelf ook een slachtoffer van de ‘709-crackdown’. Sinds hij in 2019 werd vrijgelaten na twee jaar gevangenschap, staat hij onder huisarrest en wordt hij 24 uur per dag gecontroleerd door de politie.

Haizhong Ning en Chang Chun hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 september 2022): Beijing Arrested 1.43 Million People in a 100-Day Security Campaign Ahead of National Meeting

Internationale vereniging voor hart- en longtransplantatie weigert onderzoeksrapporten uit China

Voorstanders van medische ethiek hebben de stap van een non-profit transplantatievereniging toegejuicht om onderzoekpublicaties uit China over orgaantransplantatie te verbieden, uit bezorgdheid over de gedwongen orgaanoogst door Peking van donoren die niet hebben ingestemd.

Het verbod, het eerste in zijn soort dat de afgelopen jaren door een medische organisatie is afgekondigd, komt van de Internationale Vereniging voor Hart- en Longtransplantatie (ISHLT), ‘s werelds grootste organisatie voor onderzoek naar hart- en longziekten in het laatste stadium.

“Gezien het bewijs dat de regering van de Volksrepubliek China de enige is die systematisch steun blijft verlenen aan het verkrijgen van organen of weefsel van geëxecuteerde gevangenen, zullen inzendingen die betrekking hebben op transplantatie en waarbij organen of weefsel van menselijke donoren in de Volksrepubliek China betrokken zijn, niet door ISHLT worden aanvaard”, aldus de organisatie in een verklaring die eind juni openbaar werd gemaakt.

“Dit beleid, met inbegrip van de vraag of andere landen zich systematisch bezighouden met het gebruik van organen of weefsel van menselijke donoren die geen toestemming geven, en aan deze beperking moeten worden onderworpen, zal jaarlijks opnieuw worden bezien in afwachting van onafhankelijk verkregen bewijs dat deze praktijken zijn beëindigd.”

Prof. Jacob Lavee, lid van de ethische commissie van de ISHLT en Israëlisch medisch deskundige, vertelde op 18 september aan The Epoch Times: “Het nieuwe beleid is in feite een volledige academische boycot van alle transplantatiegerelateerd klinisch onderzoek uit China.”

“De resultaten van dergelijk onderzoek uit China mogen niet worden ingediend voor publicatie in het prestigieuze Journal of Heart and Lung Transplantation van de Society en mogen niet worden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Society.”

Lavee zei dat het beleid de wens van de vereniging weerspiegelt “om zichzelf en haar leden te distantiëren van dit gruwelijke transplantatiegedrag”.

Bloedige oogst

Beoefenaars van Falun Gong in een parade ter gelegenheid van het 23ste jaar dat de spirituele discipline in China wordt vervolgd, in Chinatown in New York op 10 juli 2022. (Larry Dye/The Epoch Times).

In de afgelopen jaren is in jaarverslagen over de mensenrechten van internationale organisaties en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld dat het Chinese regime systematisch gedwongen levende organen oogst bij gedetineerde Falun Gong beoefenaars, etnische minderheden en andere gewetensgevangenen.

Falun Gong, een traditionele spirituele praktijk gebaseerd op de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, wordt sinds 1999 door het Chinese communistische regime vervolgd. Veel beoefenaars zijn in de loop der jaren verdwenen. Dienovereenkomstig zag het jaar 2000 een explosieve groei van de orgaantransplantatie-industrie door de CCP, die tot op heden voortduurt.

Vanaf 2006 verzamelden de Canadese mensenrechtenadvocaat David Matas en voormalig Canadees minister en mensenrechtenverdediger David Kilgour meer dan 40 bewijsstukken over de misdaad van het Chinese regime met betrekking tot het gedwongen oogsten van levende organen van Falun Gong beoefenaars die illegaal werden gevangen gehouden. Ze publiceerden hun bevindingen in het boek “Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for their Organs”, gebaseerd op hun onderzoeksrapport uit 2006-2007.

Als reactie op beschuldigingen en toenemende druk van de internationale gemeenschap beweerde het Chinese regime in 2015 dat het zijn orgaantransplantatiesysteem had hervormd en de praktijk van vrijwillige orgaandonatie had ingevoerd.

De ISHLT is de eerste transplantatieorganisatie die een verbod op het publiceren van Chinees onderzoek invoert sinds de claim van de CCP.

Ethan Gutmann en zijn boek “The Slaughter”, dat kritisch bewijs levert over het oogsten van organen. (The Epoch Times)

“Tot nu toe werden de beweringen van Peking over transplantatiehervorming onderschreven door de medische leiding in The Transplantation Society, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Pauselijke Academie van Wetenschappen in Vaticaanstad,” zei Ethan Gutmann, een onderzoeksmedewerker bij de Victims of Communism Memorial Foundation. Gutmann schreef in 2014 het boek “The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, en China’s Secret Solution to Its Dissident Problem”.

“Deze institutionele stellingname was niet alleen een rem op Amerikaanse politieke actie tegen Chinese orgaanoogst. Voor de CCP was het een vrijbrief om te doden. …Toch heeft de International Society for Heart and Lung Transplantation zojuist een schot gelost dat zeker over de hele wereld gehoord zal worden.”

Matas vertelde The Epoch Times: “Nog een andere betekenis van de verklaring is dat het de propaganda van de Chinese Communistische Partij/regering van China over haar transplantatiesysteem niet gelooft, en niet gelooft in de herkomst van organen, het aantal transplantaties en dat alle organen afkomstig zijn van donaties. Het aantal transplantaties is slechts een fractie van het werkelijke aantal.”

Vonnis

Tribunaalvoorzitter Geoffrey Nice spreekt de uitspraak uit van het onafhankelijke tribunaal dat bewijsmateriaal beoordeelt over de vermeende Chinese schendingen van de rechten van het Oeigoerse volk. Het tribunaal vond plaats in Londen op 9 december 2021. (Alberto Pezzali/AP foto)

In zijn uitspraak van 2020 zei het Onafhankelijk Tribunaal voor het gedwongen wegnemen van organen bij gewetensgevangenen in China (China Tribunaal), voorgezeten door Sir Geoffrey Nice QC: “De leden van het Tribunaal hebben unaniem en zonder enige twijfel geconcludeerd dat in China gedurende een aanzienlijke periode gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen heeft plaatsgevonden, waarbij een zeer groot aantal slachtoffers betrokken was. Hoewel de Volksrepubliek China haar retoriek over de bronnen van organen voor transplantatie heeft veranderd, heeft het Tribunaal vastgesteld dat de beweringen van China ongeloofwaardig zijn en dat officiële statistieken zijn vervalst.”

In april 2022 publiceerde het American Journal of Transplantation de resultaten van een gezamenlijk onderzoek van Lavee, die eerder voorzitter was van de Israel Transplantation Society, en Matthew Robertson, een promovendus aan de Australian National University en onderzoeker over China bij de Victims of Communism Foundation. De studie geeft aan dat in de afgelopen decennia een aantal orgaan-“donoren” in China’s militaire en lokale ziekenhuizen nog in leven waren toen hun hart werd verwijderd; met andere woorden, de operatie zelf was de doodsoorzaak.

Het beleid van de ISHLT biedt de mogelijkheid om het misbruik van transplantaties in China een halt toe te roepen, aldus Matas.

“Er zijn veel nationale en internationale transplantatieverenigingen en tijdschriften,” zei hij.  “Ze zouden allemaal een vergelijkbaar beleid moeten voeren.”

Li Chen heeft bijgedragen aan dit verslag.

Correctie: Een eerdere versie van dit artikel vermeldde een onjuiste datum voor wanneer het beleid online beschikbaar werd gesteld. The Epoch Times betreurt deze fout.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (23 september 2022): International Society for Heart and Lung Transplantation Bans Research Papers From China

 

Europa zet zich schrap voor uitval gsm-netwerk door energietekort komende winter

Mobiele telefoons in Europa zouden deze winter kunnen uitvallen door de energiecrisis die een groot deel van het mobiele netwerk in Europa kan treffen.

De enorme vermindering van de levering van Russisch gas aan Europa als gevolg van het conflict in Oekraïne heeft geleid tot een schrikbeeld van stroomstoringen, waardoor de Europese telecommunicatiesector in paniek is geraakt, aldus Reuters, dat meldt dat deskundigen in de telecom-sector vrezen dat een strenge winter hun infrastructuur ernstig onder druk zal zetten.

Nutsbedrijven en overheidsfunctionarissen in de Europese Unie proberen nu de gevolgen van een dergelijke ramp in te dijken.

Er zijn momenteel niet genoeg back-upsystemen in Europa om eventuele wijdverspreide stroomtekorten op te vangen, wat waarschijnlijk zal leiden tot uitval van mobiele telefoonverbindingen, zo meldden vertegenwoordigers van de telecomsector aan Reuters.

De meeste Europese landen beschikken niet over generatoren om gedurende langere tijd de noodstroomvoorziening te ondersteunen.

Landen in de EU proberen een plan op te stellen om de telecommunicatie draaiende te houden, zelfs wanneer de stroomtekorten de back-up batterijsystemen, die doorheen heel Europa zijn geïnstalleerd, overbelasten.

Frankrijk, dat in de komende maanden geconfronteerd zal worden met het grote probleem van de sluiting van verschillende kerncentrales voor onderhoud, probeert in deze kwestie het voortouw te nemen.

Reuters meldde dat telecombedrijven deze kwestie in de zomer al hebben besproken met de Franse elektriciteitsdistributeur Enedis.

Enedis vertelde Reuters dat alle vaste klanten bij een ernstige stroomuitval op gelijke voet zullen worden behandeld.

Het Franse nutsbedrijf zei dat het in staat was delen van het elektriciteitsnet te isoleren om belangrijke klanten, zoals ziekenhuizen, strategische industrieën en het leger, te blijven bevoorraden.

Enkele medewerkers van Enedis zeiden dat het aan de lokale autoriteiten was om ook de telecommunicatie-infrastructuur op de prioriteitenlijst te zetten in geval van een grote stroomonderbreking.

De Franse Federatie van Telecommunicatie (FFT), die telecombedrijven zoals Orange, Bouygues Telecom en SFR van Altice vertegenwoordigt, legde de verantwoordelijkheid bij Enedis omdat deze er niet voor heeft gezorgd dat de antennes van gsm-masten zijn vrijgesteld van een mogelijke stroomuitval.

Frankrijk heeft ongeveer 62.000 gsm-masten in gebruik, maar de sector heeft niet de middelen om alle antennes van nieuwe back-upbatterijen te voorzien, vertelde FFT-voorzitter Liza Bellulo aan Reuters.

Een Europese telecommunicatiecrisis

Ondertussen vertelde het telecommunicatiebedrijf BT Group in het Verenigd Koninkrijk onlangs aan de Financial Times dat het niet meer noodstroom nodig zal hebben voor de winter, maar dat het nog aan het beoordelen was welke niet-kritische systemen kunnen worden uitgeschakeld om energie te besparen.

Europese telecommanagers verklaarden aan Reuters dat zij hun netwerken aan het evalueren zijn om het extra stroomverbruik te verminderen en hun apparatuur te moderniseren met energie-efficiënte gsm-masten.

De telefoonmaatschappijen zullen nieuwe software installeren om de verkeersstroom te optimaliseren, gsm-masten in een ” slaapstand ” te kunnen zetten wanneer ze niet worden gebruikt, en verschillende frequentiebanden te gebruiken.

Zij zeiden dat zij met hun overheidsinstanties zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat de noodplannen volledig operationeel zullen zijn om de kritieke diensten op tijd voor de winter te garanderen.

De telecombedrijven in deze landen zeiden dat zij met de overheidsinstanties samenwerken in geval van langdurige stroomtekorten.

De Zweedse communicatietoezichthouder PTS zal de aankoop van verplaatsbare tankstations en mobiele basisstations financieren om langdurige stroomonderbrekingen op te vangen, terwijl de Duitse Deutsche Telekom zijn mobiele noodsystemen op dieselmotoren zal gebruiken bij langdurige stroomonderbrekingen.

Italiaanse communicatiebedrijven hopen dan weer dat de kersverse Italiaanse regering hen zal vrijstellen van energiebesparingen tijdens een verplichte stroomrantsoennering.

De Europese telefoonfabrikanten Nokia en Ericsson verklaarden aan Reuters dat zij samenwerken met de uitbaters van de mobiele netwerken in de hoop de gevolgen van mogelijke stroomtekorten te kunnen beperken.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 september 2022): Europe Braces for Phone Service Outages Ahead of Winter Energy Shortage

FDA houdt autopsieresultaten achter van mensen die stierven na toediening COVID-19 vaccin

De U.S. Food and Drug Administration (FDA) weigert de resultaten vrij te geven van de autopsie van mensen die overleden zijn na de toediening van COVID-19 vaccins.

De FDA zegt dat het verboden is om medische dossiers vrij te geven, maar een voorstander van de veiligheid van geneesmiddelen zegt dat het de autopsies zou kunnen vrijgeven met weglating van de persoonlijke gegevens.

De weigering werd gegeven aan The Epoch Times, die een Freedom of Information Act indiende voor alle door de FDA verkregen autopsierapporten betreffende sterfgevallen die werden gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System na COVID-19 vaccinatie.

Meldingen worden bij het systeem ingediend wanneer een persoon een ongewenste bijwerking, of een gezondheidsprobleem, ondervindt na de toediening van het vaccin. De FDA en andere agentschappen zijn belast met het onderzoeken van deze meldingen. De autoriteiten vragen en bekijken medische dossiers om de rapporten te onderzoeken, inclusief autopsies.

De FDA weigerde alle rapporten vrij te geven, zelfs geen bewerkte kopieën.

De FDA beriep zich op de federale wetgeving, die agentschappen toestaat informatie achter te houden als het agentschap “redelijkerwijs voorziet dat publicatie het belang zou schaden dat beschermd wordt door een vrijstelling”.

Federale regelgeving verbiedt ook het vrijgeven van “personeels-, medische en soortgelijke dossiers waarvan de openbaarmaking een duidelijk ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy vormt”.

The Epoch Times is tegen de weigering in beroep gegaan, naast de recente weigering om de resultaten van gegevensanalyses van VAERS-rapporten in te kijken.

Gemakkelijk te redigeren

Kim Witczak, een voorstander van de veiligheid van geneesmiddelen, die de FDA adviseert als lid van het Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee, zei dat de rapporten gepubliceerd zouden kunnen worden zonder de persoonlijke gegevens te vermelden.

“De persoonlijke informatie kan gemakkelijk worden geredigeerd zonder dat de eventuele conclusies van de autopsie verloren gaan,” vertelde Witczak via e-mail aan The Epoch Times.

Mensen maken zelf de keuze om autopsieresultaten in te dienen bij het Vaccine Adverse Event Reporting System, merkte Witczak op.

“Als iemand zijn ervaring indient bij VAERS, dan wil en verwacht hij dat de FDA het onderzoekt. Dit geldt ook voor autopsierapporten,” zei ze.

Autopsies zijn onderzoeken uitgevoerd op overleden personen om de doodsoorzaak vast te stellen, en “Autopsies kunnen een belangrijk onderdeel zijn van de postmortale analyse en moeten vooral worden uitgevoerd bij een verhoogd aantal sterfgevallen na COVID-19 vaccinatie,” zei Witczak.

FDA reageert

Een woordvoerder van de FDA merkte op dat sterfgevallen na COVID-19 vaccinatie zeldzaam zijn en verwees daarbij naar het aantal meldingen bij VAERS.

Op 14 september waren er 16.516 meldingen van overlijden na COVID-19 vaccinatie. Tot september zijn in de Verenigde Staten ongeveer 616 miljoen vaccins toegediend.

De woordvoerder weigerde te zeggen of de FDA ooit de autopsieresultaten zou vrijgeven, maar wees op een rapport van onderzoekers van de FDA en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Dit onderzoeksrapport, dat niet peer reviewed is, analyseerde de ongeveer 9.800 meldingen van overlijden aan VAERS na COVID-19 vaccinatie die werden ingediend van 14 december 2020 tot 17 november 2021. Onderzoekers ontdekten dat de meldingspercentages lager waren dan de verwachte sterftecijfers door alle oorzaken.

“De trends in meldingspercentages weerspiegelden de trends in  de algemene sterftecijfers. Deze bevindingen suggereren dat er geen verband is tussen vaccinatie en een algemene verhoogde sterfte,” schreven de onderzoekers.

De onderzoekers merkten op dat eerdere studies hebben aangetoond dat de aan VAERS gemelde ongewenste bijwerkingen een onderschatting zijn van het werkelijke aantal bijwerkingen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 september 2022): EXCLUSIVE: FDA Withholding Autopsy Results on People Who Died After Getting COVID-19 Vaccines

Britse minister van onderwijs waarschuwt voor ‘chilling effect’ diversiteitsprogramma’s

De Britse minister van onderwijs heeft universiteiten in een brief gewaarschuwd voor het ondertekenen van programma’s voor gelijkheid en diversiteit die de vrijheid van meningsuiting zouden kunnen belemmeren.

Michelle Donelan vertelde de universiteiten dat er een groeiende bezorgdheid is over het “chilling effect” op universiteitscampussen, waardoor studenten, personeel en academici niet in staat zijn om “wettige meningen te uiten zonder angst voor repercussies”.

“Vrije meningsuiting is van het grootste belang. Het is goed dat het geprezen en aangemoedigd wordt”, vertelde de Britse politiek adviseur, commentator, docent en columnist Calvin Robinson in een e-mail aan The Epoch Times. Hij sloot zich aan bij andere voorstanders van het vrije woord en prees Donelan voor het ingrijpen bij “luie” universiteiten die “verplichte training” van “halfverteerde politieke standpunten” hebben geaccepteerd.

Donelan voegde er ook aan toe dat universiteiten “mogelijk onder druk staan als het gaat om het creëren van een omgeving die het vrije woord bevordert en beschermt.”

Onwettig ‘monddood maken’

Donelan vroeg zich af of instellingen die lid zijn van The Race Equality Charter van Advance AE, plaatsen zijn waar vrije meningsuiting en academische vrijheid kunnen floreren.

Advance HE is een door de overheid gefinancierde organisatie die de rol vervult van “één sectoraal agentschap voor gelijkheid en diversiteit, leren en onderwijzen, en leiderschap en bestuur in het hoger onderwijs”.

Deze organisatie biedt een scala aan ondersteuning, waaronder training over rassengelijkheid, waarin wordt ingegaan op institutioneel racisme, blanke privileges en macht, het aanpakken van raciale microagressies en gelooft dat “structureel en institutioneel racisme bestaat“.

“Eén van de gebieden die onder mijn aandacht is gekomen als mogelijk spanningsveld in relatie tot het creëren van een omgeving die de vrijheid van meningsuiting bevordert en beschermt, is het lidmaatschap van en de deelname aan externe garanties en benchmarking van diversiteitsprogramma’s,” schreef Donelan.

De brief werd verstuurd op het moment dat de Higher Education (Freedom of Speech) Bill in het Parlement werd besproken. Deze wetgeving zal universiteiten en hogescholen verplichten om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen en het onwettige “monddood maken” te helpen uitroeien en zal een regelgevende instantie voor het hoger onderwijs de bevoegdheid geven om boetes op te leggen aan instellingen die deze voorwaarde overtreden.

De wetgeving werd in mei 2021 door de conservatieve regering ingevoerd. Zij is goedgekeurd door het Lagerhuis en is momenteel in tweede lezing bij het Hogerhuis.

The Race Equality Charter

Het parlementslid voegde eraan toe dat The Race Equality Charter “onlangs de aandacht heeft gekregen van parlementsleden en de media, maar er zijn natuurlijk een aantal andere, soortgelijke regelingen, en deze brief nodigt uit tot zorgvuldige overweging van al deze regelingen”.

Een andere soortgelijke regeling is die van de LGBTQ+ liefdadigheidsinstelling Stonewall Diversity Champions. Afgelopen december bijvoorbeeld verbrak het University College London (UCL) de banden met deze regeling omdat sommigen academische vrijheid van meningsuiting aan de orde stelden en “erkenden dat een formele institutionele verbintenis met Stonewall tot gevolg kan hebben dat academisch werk en discussie binnen de UCL over geslacht en genderidentiteit worden afgeremd”.

“Universiteiten en andere aanbieders van hoger onderwijs zijn autonome instellingen, en de beslissing om al dan niet deel te nemen aan externe garantie- en benchmarkregelingen inzake diversiteit is voorbehouden aan elke individuele aanbieder”, aldus Donelan.

“Gezien het belang van het creëren van een omgeving voor hoger onderwijs waarin het vrije woord en de academische vrijheid kunnen floreren, zou ik u willen vragen zorgvuldig na te denken over de vraag of uw voortdurende lidmaatschap van dergelijke programma’s bevorderlijk is voor het creëren van een dergelijke omgeving,” voegde ze eraan toe.

“Michelle Donelan heeft gelijk dat zij de universiteiten hierop aanspreekt, want de bescherming van de vrijheid van meningsuiting van zowel studenten als docenten is van het grootste belang. De universiteit moet een veilige plaats zijn om verschillende ideeën en perspectieven te bespreken”, aldus Robinson, die ook deel uitmaakt van Don’t Divide Us, een organisatie die is opgericht om stelling te nemen tegen de “verdeeldheid zaaiende obsessie met de raciale identiteit van mensen”.

“De volgende stap zou zijn om deze woke indoctrinatie aan te pakken en ervoor te zorgen dat lobbyistische groepen het onderwijs niet kunnen binnendringen met hun omstreden ideologieën,” voegde hij eraan toe.

Anti-Racisme

Don’t Divide Us schetste in een rapport dat het van mening is dat The Race Equality Charter van Advance HE eerder verdeeldheid bevordert dan de waardige doelstelling van gelijkheid op de campus.

Dr. Alka Sehgal Cuthbert, hoofd onderwijsstrategie van Don’t Divide Us, vertelde The Epoch Times dat de brief van Donelan een “welkome interventie” was, en zei dat Advance HE niet is ingegaan op hun aanbod voor een debat.

“Deze richtlijnen die onder de vlag van antiracisme zijn verschenen, zijn soms goed bedoeld, maar het punt is dat ze zeer negatieve gevolgen hebben. Mensen beginnen dat te merken,” zei ze.

Een woordvoerder van Advance HE vertelde The Epoch Times dat “vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid kernbeginselen van het hoger onderwijs zijn” en dat deze “beschermd moeten worden”.

“Autonome instellingen moeten hun eigen beslissingen kunnen nemen over het aanpakken van racisme en het bevorderen van integratie en dit omvat ook de vraag of zij zich willen aansluiten bij de Race Equality Charity (REC),” schreef hij.

“Het REC gaat over het ondersteunen van inclusie en saamhorigheid en het succes van zwarte, Aziatische en etnische minderheid medewerkers en studenten, het vergroten van hun stem en inbreng, en daarmee de vrijheid van meningsuiting van een instelling in het algemeen, dus het zijn complementaire doelstellingen. Er zijn vele manieren om racisme aan te pakken en wij erkennen dat sommige daarvan omstreden zijn. Het REC is een vrijwillig kader dat deelnemers ondersteunt bij het ontwikkelen van benaderingen met betrekking tot Equity, Diversity and Inclusion (EDI) die aansluiten bij hun eigen context,” voegde hij eraan toe.

Zwaar geschut in de cultuuroorlogen

Professor Dennis Hayes, voorzitter van Academics for Academics Freedom (AFAF), vertelde The Epoch Times per e-mail dat Michelle Donelan is beschuldigd van “het afvuren van zwaar geschut in de cultuuroorlogen”.

“Donelan kan, net als iedereen die kritisch staat tegenover de ideologische status quo op universiteiten, worden beschuldigd van ‘rechts’ culturele oorlogsvoering. Maar de situatie is precies het tegenovergestelde van wat zij die spreken over ”rechtse” culturele oorlogsvoering geloven,” zei Hayes.

AFAF houdt The Banned List bij, een lijst van academici en anderen die te maken hebben gehad met pogingen om hen te censureren of van de campus te verbannen.

“Universiteiten hebben, door hun personeel politieke standpunten op te leggen, de cultuuroorlogen op gang gebracht, maar dit wordt niet als zodanig erkend. Ze veroordelen alleen degenen die terugvechten,” zei hij.

Hayes legde uit dat dit “meestal, maar niet volledig is gebeurd” omdat universiteiten “lui zijn geweest en zich hebben ingekocht in commerciële trainingen en online modules met halfverteerde politieke standpunten.”

“Het personeel wordt vervolgens zonder enig overleg geconfronteerd met de eis dat zij een ‘verplichte’ training hierin volgen en accepteren,” zei hij, eraan toevoegend dat universiteitsmedewerkers daarin worden gevoed met termen als: “kritische rassentheorie, onbewuste partijdigheidstraining, dekolonisatie, intersectionaliteit, inzicht in genderidentiteit, en ga zo maar door.”

Hij zei dat de oplossing voor universiteiten in antwoord op de uitdaging van Donelan “eenvoudig” is.

“Het is al lang de mening van AFAF dat alle controversiële onderwerpen, zoals die in de bovenstaande lijst, moeten worden aangepakt door middel van debat en discussie,” zei hij.

“Praat over elk onderwerp dat je wilt, maar zorg ervoor dat argumenten voor en tegen worden aangevoerd en openstaan voor discussie. Dat zou betekenen dat de universiteiten wat intellectueel werk zouden moeten verrichten om terug te keren naar de rol van onderwijsinstelling in plaats van opleidingsinstituut. Want geen enkele universiteit kan toch tegen een krachtig, kritisch debat over welk onderwerp dan ook zijn?” voegde Hayes eraan toe.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (28 juni 2022): UK Higher Education Minister Warns of ‘Chilling Effect’ of Diversity Schemes at Universities

Blind engagement met China moet ophouden, zegt Pompeo tijdens bezoek aan Taiwan

De Verenigde Staten moeten de banden met het democratische Taiwan versterken en streven naar “strategische ontkoppeling” van het communistische regime van China na tientallen jaren van “naïeve engagementen”, aldus de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

“Het agressieve gedrag van China, diplomatiek, militair en economisch, heeft deze regio veranderd. En het heeft degenen die vrede en handel verkiezen nog dichter bij elkaar gebracht,” zei Pompeo dinsdag, een dag nadat hij in Taiwan was aangekomen als onderdeel van een vierdaags bezoek.

“Als we een vrije 21e eeuw willen en niet de Chinese eeuw, de eeuw waarvan [de Chinese leider] Xi Jinping droomt, moet er een einde komen aan het oude paradigma van blinde engagementen,” vervolgde hij.

Pompeo, die de hoogste Amerikaanse diplomaat was onder voormalig president Donald Trump, maakte zijn opmerkingen tijdens het bijwonen van het Global Business Forum in de zuidelijke havenstad Kaohsiung.

“Amerika moet in plaats daarvan kiezen voor een realistisch engagement met China en op onze voorwaarden, de voorwaarden van vrijheid,” waaronder “een diepere en veel enthousiastere relatie met Taiwan,” zei hij.

De Verenigde Staten hadden gehoopt de politieke en economische veiligheid van China te verbeteren door met Beijing in zee te gaan, aldus Pompeo. Maar dergelijke hoop “heeft zelfs het meest minimale doel niet bereikt”.

“Na tientallen jaren van naïeve betrokkenheid bij China hebben de Amerikanen erkend dat er niets vrij of eerlijk was aan die handel,” zei hij.

“Handel met China is tot nu toe niet vrij geweest en zal het in de nabije toekomst ook niet worden. Eerlijke handel voor de wereld is onmogelijk met landen die de rechtsstaat, fundamentele eigendomsrechten en het vermogen om overeenkomsten te doen nakomen niet respecteren.”

De Taiwanese vicepresident William Lai, rechts, stoot ellebogen met de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo tijdens het Global Taiwan Business Forum in Kaohsiung op 27 september 2022. (Sam Yeh/AFP via Getty Images)

‘Reeds een onafhankelijke natie’

Pompeo is de laatste buitenlandse politicus die Taiwan bezoekt te midden van de geëscaleerde militaire operatie van het Chinese regime tegen het zelfbestuurde eiland.

Het communistische regime in China ziet het zelfbestuurde eiland als zijn eigen grondgebied dat desnoods met geweld moet worden ingenomen. Beijing is tegen elke officiële interactie tussen Taipei en andere regeringen in de wereld die zou kunnen suggereren dat het eiland de facto een natiestaat is.

De laatste keer dat Pompeo Taiwan bezocht was in maart, waarbij hij de Verenigde Staten opriep Taiwan als soevereine natie te erkennen.

Pompeo herhaalde dinsdag een dergelijk standpunt.

“Taiwan hoeft zijn onafhankelijkheid niet uit te roepen omdat het reeds een onafhankelijke natie is,” zei hij tegen het publiek.

“Het is een feit dat geen enkele Amerikaan die Taiwan en China bezoekt, zou denken dat beide plaatsen hetzelfde land zijn. Het ene is vrij. Het andere is dat niet. Het ene is een bondgenoot van de Verenigde Staten. Het andere is een repressieve tegenstander,” zei hij.

“We hebben dit fundamentele feit erkend in de Trump-regering en zijn begonnen met het aanpassen van het Amerikaanse beleid. Het is onze zaak om succes te blijven boeken naar een groter begrip en erkenning daarvan.”

De Verenigde Staten beëindigden de formele banden met Taipei in 1979 en stapten over op diplomatieke erkenning van Beijing. Maar Washington onderhoudt een robuuste onofficiële relatie met Taipei en is wettelijk verplicht de eilandnatie te voorzien van de wapens die nodig zijn om zich te verdedigen.

Pompeo sprak zijn bezorgdheid uit over de recente “verwarde en verwarrende verklaring” van president Joe Biden over een reeds lang bestaand Amerikaans standpunt van “strategische ambiguïteit”. Dit beleid houdt in dat Amerikaanse regeringen bewust vaag zijn geweest over de vraag of zij het eiland zouden verdedigen in geval van een Chinese invasie.

Toch zei Biden eerder deze maand dat de Verenigde Staten Taiwan zouden verdedigen tegen een Chinese aanval, wat de vierde keer was dat Biden een Amerikaanse militaire interventie beloofde. Net als de vorige keren rolde het Witte Huis de opmerking van de president snel terug en zei dat het Amerikaanse beleid niet is veranderd.

“Wat betreft de werkelijke betrokkenheid van Amerika bij Taiwan, is de dubbelzinnigheid die reeds in het Amerikaanse beleid aanwezig was, nu nog groter geworden”, zei Pompeo dinsdag. “Dit baart mij grote zorgen.”

Gepubliceerd door The Epoch times (27 september 2022): ‘Blind Engagement’ With China Must End, Says Pompeo During Taiwan Visit

Chinezen verzetten zich openlijk tegen het zero-COVID-beleid van het regime in de aanloop naar het partijcongres van de CCP

Enkele weken voor het partijcongres van de Chinese Communistische Partij (CCP) dat gepland staat voor half oktober, spreken steeds meer Chinese burgers zich openlijk uit tegen het extreme zero-COVID-beleid van het communistische regime, waar de Chinese bevolking erg onder te lijden heeft.

Een recent busongeval in de provincie Guizhou in het zuidwesten van China heeft de publieke woede over het zero-COVID-beleid nog verder aangewakkerd.

Op 18 september kwamen 27 mensen om toen een bus over de kop sloeg op een snelweg. De bus vervoerde 47 mensen die negatief hadden getest op COVID-19, maar aangezien zij in hetzelfde gebouw wonen als een besmette persoon, werden zij naar een gecentraliseerde quarantaine-inrichting overgebracht.

Een gezondheidswerker in een persoonlijk beschermingspak staat naast een bus die wordt gebruikt om mensen naar een COVID-19-quarantaine-inrichting te vervoeren. (Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images)

Een screenshot van een artikel, geschreven door Gao Yu, plaatsvervangend hoofdredacteur van Caixin, een belangrijke Chinese mediagroep, werd geplaatst op een groepschat, en is op grote schaal verspreid op Chinese sociale media.

In het artikel wordt het zero-COVID-beleid van het regime scherp veroordeeld, waarbij wordt opgemerkt dat terwijl de rest van de wereld zijn normale gangetje weer heeft gevonden, één besmettingsgeval in China ertoe kan leiden dat alle bewoners van een woningencomplex of woonwijk onder dwang in gecentraliseerde quarantaine worden geplaatst. Soms wordt de hele stad afgesloten. Bovendien zijn frequente PCR-tests op alle bewoners in het hele land normaal geworden.

“De Omicron-variant heeft in Guiyang [provinciehoofdstad van Guizhou] geen enkel slachtoffer gemaakt, maar de stad van 6 miljoen inwoners is wel afgesloten. 30.000 mensen zijn in quarantaine geplaatst en bijna 10.000 mensen zijn naar andere steden overgebracht,” aldus het artikel. “Nu zijn er 27 mensen omgekomen toen ze ‘s nachts werden overgeplaatst, alleen maar omdat er misschien een besmet persoon in hetzelfde gebouw woont!”

Het artikel eindigt met sterk verzet. “Resoluut tegen de voortdurende landelijke PCR testen! Resoluut tegen de zero-COVID maatregelen! Resoluut tegen afzondering en isolatie van het land!”

Het screenshot van het artikel werd nadien geblokkeerd door de Chinese sociale media Weibo.

Motief achter het zero-COVID-beleid

Het busongeluk in Guizhou werd breed gerapporteerd door westerse media.

Maar een Chinese advocaat met de naam Li vertelde  op 21 september aan The Epoch Times dat het Chinese volk vaak niet eens weet dat veel steden in het land zijn afgesloten of dat zich als gevolg daarvan tragedies hebben voorgedaan.

“In China kun je er in principe geen informatie over vinden in de media of op het internet … en het is moeilijk om informatie, foto’s of video’s te uploaden in China,” zei hij. “Als ze de apps niet hebben om de internetcensuur te doorbreken, kunnen ze de informatie niet versturen.”

Li voegde eraan toe dat men binnen de kringen van advocaten en overheidspersoneel gelooft dat de autoriteiten momenteel COVID-19 gebruiken als excuus om te verbergen dat de Chinese economie achteruitgaat en er grote problemen zijn op economisch vlak.

“Veel functionarissen weten maar al te goed dat het niet om COVID gaat. De economie draait in het hele land slecht, dus de lokale autoriteiten scherpen de COVID-19 controle verder aan en gebruiken het als excuus voor hun lage economische cijfers,” zei hij.

Covid-19 testen in Nanjing

Een verpleegster neemt een keeluitstrijkje tijdens de nieuwe COVID-19 testronde in Nanjing in de Chinese provincie Jiangsu, op 2 augustus 2021. (Chinatopix/Via AP)

Een gepensioneerde functionaris van een hooggeplaatste CCP-familie in Beijing, wiens identiteit wordt achtergehouden uit bezorgdheid over zijn veiligheid, vertelde The Epoch Times dat het publiek het regime oproept om te stoppen met het zero-COVID-beleid, maar dat CCP-functionarissen hen negeren.

“Je kan niet eens naar buiten om medicijnen te kopen als je de afgelopen 72 uur geen negatief PCR-test heb afgelegd. Mensen klagen allemaal [over de controlemaatregelen]. Ik begrijp niet waar de regering bang voor is. Zijn ze bang dat de mensen in opstand komen, en sluiten ze daarom de mensen thuis op?” zei hij.

Hij zette ook vraagtekens bij de veiligheid van de aanhoudende PCR-tests.

“Het wattenstaafje voor deze nucleïnezuurtest is ook niet veilig. Er zitten allerlei chemicaliën op. Wat zijn de bijwerkingen? Er is geen oplossing, en nu is China op een dood spoor beland,” zei hij.

Ongecontroleerde macht

Zhang Hai, een inwoner van Wuhan wiens vader in 2020 aan COVID-19 overleed, heeft de CCP openlijk verzocht om de informatie over de uitbraak van COVID-19 vrij te geven, de herkomst van het virus bekend te maken en ambtenaren die de aanvankelijke uitbraak in Wuhan eind 2019 in de doofpot hebben gestopt, ter verantwoording te roepen. Zijn sociale media-accounts werden al meermaals gecensureerd door het regime.

Hij vertelde The Epoch Times dat mensen fel gekant zijn tegen de steeds strengere COVID-19 maatregelen, maar dat hun stem nauwelijks wordt gehoord omdat de CCP ook de controle over het internet heeft verscherpt.

“De wrok van de mensen neemt toe. Velen onder hen hebben meegemaakt dat ze werden opgesloten en midden in de nacht naar een quarantainecentrum werden overgebracht. De zero-COVID controlemaatregelen hebben enorme gevolgen voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Veel mensen zitten thuis opgesloten zonder voedsel of voorzieningen,” zei hij.

“Het zero-COVID-beleid laat zien dat wanneer er niets is om de macht te beteugelen, en wanneer je de macht niet in een kooi stopt, je zelf in een kooi zal worden opgesloten.”

Xia Song en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit artikel.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 september 2022): Chinese Openly Oppose Regime’s Zero-COVID Policy Ahead of CCP Party Congress

‘Politiek van afgunst’ zal Britse regering niet afschrikken bij belastingverlaging om groei te stimuleren: Minister

De Britse regering zal zich geen zorgen maken over de “politiek van afgunst” bij haar pogingen om de economische groei te stimuleren met de grootste belastingverlagingen in 50 jaar, aldus een minister.

De nieuwe regering van premier Liz Truss onthulde vrijdag het grootste pakket belastingverlagingen in een halve eeuw, dat jaarlijks 45 miljard pond (49 miljard euro) zal kosten en de groei van de Britse economie moet stimuleren.

Met meer dan 70 miljard pond (76 miljard euro) aan extra leningen heeft kanselier Kwasi Kwarteng een geplande verhoging van de vennootschapsbelasting geschrapt, het toptarief van de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens afgeschaft, een geplande verlaging van het basistarief van de inkomstenbelasting vervroegd en de zegelrechten voor huizenkopers verlaagd.

De Britse premier Liz Truss en minister van Financiën Kwasi Kwarteng bezoeken Berkeley Modular in Northfleet, Engeland, op 23 september 2022. (Dylan Martinez – WPA Pool/Getty Images)

De belangrijkste oppositiepartij Labour zei dat de belastingverlagingen alleen de rijkste 1 procent ten goede zullen komen en de volgende generatie slechter af zal zijn.

Labour leider Sir Keir Starmer schreef op Twitter: “Tory casino economie gokt met de hypotheken en financiën van elk gezin in het land.”

In gesprek met supporters in Liverpool voorafgaand aan de jaarlijkse conferentie van de partij, zei hij dat de ideologie van de Conservatieve Partij is om “de rijken rijker te maken en niets te doen voor werkende mensen.”

Zijn plaatsvervanger Angela Rayner vertelde de BBC dat de regeringsaanpak van “trickle-down economics” een “gevaarlijke gok” is.

Belastingen verlagen ‘voor iedereen’

Chris Philp, chief secretary to the Treasury, deed de kritiek af als “politiek van afgunst”.

Hij vertelde Times Radio op zaterdag: “We gaan doen wat goed is voor het hele land. Dat betekent belastingverlaging voor iedereen, laagverdieners maar ook grootverdieners.”

“We gaan doen wat juist is, we gaan voor groei zorgen. En we gaan ons geen zorgen maken over de politiek van afgunst, welke vorm die ook aanneemt.”

Philp zei ook dat het belastingverlagingsprogramma “geen gok is, maar een noodzaak.”

Zijn opmerkingen komen overeen met die van Kwarteng, die vrijdag tegen verslaggevers zei: “Het is geen gok. Wat wel een gok is, is denken dat je belastingen kunt blijven verhogen en dat je tegelijk welvaart kunt krijgen, wat duidelijk niet heeft gewerkt.”

Controversieel plan

Het programma voor belastingverlaging werd verwelkomd door bedrijfsleiders en de Confederation of British Industry (CBI) noemde het een “keerpunt voor onze economie”.

Het Adam Smith Institute, een denktank voor de vrije markt, zei dat het “ongelooflijk bemoedigend is om zoveel groeibevorderende beleidsmaatregelen te zien”. Ook het Institute of Economic Affairs (IEA) noemt het “verfrissend” en een “zeer bemoedigend begin”.

Maar de economische denktank Institute for Fiscal Studies (IFS) heeft voorbehoud gemaakt. “De omvang van deze belastingverlagingen, samen met de vertraging van de economie, betekent dat, tenzij er iets opmerkelijks gebeurt, we op een onhoudbare weg zullen zitten wat betreft leningen en dat we op een gegeven moment waarschijnlijk belastingverhogingen zullen moeten doorvoeren of bezuinigingen zullen moeten doen om een aantal van deze verlagingen te compenseren.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (24 september 2022): ‘Politics of Envy’ Won’t Deter UK Government as It Cuts Taxes to Spur Growth: Minister

XTC reguleren in Nederland?

In Nederland wordt jaarlijks 16 miljard euro uit drugs- en fraude-opbrengsten witgewassen. Nederland is de grootste drugsproducent van Europa en het overgrote deel van de xtc-pillen voor de USA worden in Brabant gemaakt. De enorme hoeveelheden drugs die Nederland binnenkomen en verlaten, hebben een parallelle economie gecreëerd die de hele Nederlandse samenleving doordringt. “Ik noem Nederland een narcostaat omdat de drugs zoveel geld in de legale economie pompen dat die het overneemt. Het ondermijnt de democratie maar ook de economie”, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse politiebond in een interview met de Zweedse televisie.

Nu wil de overheid, na de regulering van hasj, hennep en marihuana, ook de XTC reguleren, ander woord voor legaliseren.  De ‘coffeeshops’ zijn al jaren het paradepaardje van de Nederlandse regering en de Trimbos [het instituut om dit te implementeren]. Het Trimbos adviseert en begeleid o.a. de coffeeshops-houders met het onzalige gedoogbeleid. Tegelijkertijd overtuigen ze de bevolking, dat dit gedoogbeleid, dus het toelaten van de verkoop van drugs en het gebruik daarvan de beste oplossing is voor Nederland. Ondertussen is het drugsbeleid in Nederland een lachertje en de drugscriminelen zitten nu bovengronds. In de eerste instantie had de regering gedacht dat ze met het ‘harm reductie’ beleid beter zicht zou hebben om het drugprobleem in banen te leiden. Niets is minder waar.

“De drugseconomie concurreert met de officiële economie. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot hogere huizenprijzen, de overname van legale bedrijven door criminelen en het witwassen van geld op grote schaal”, zegt Jan Struijs. De ongelijke concurrentiestrijd doet bedrijven de das om. De grenzen tussen boven- en onderwereld worden steeds vager. Een ander gevolg is dat steeds meer mensen bedreigd, onder druk gezet of uitgebuit worden door criminelen, waaronder lokale politici, bedrijfseigenaren, jongeren, ambtenaren, journalisten en advocaten. We zien dat kinderen, uit sociaal zwakke milieus -de zogenaamde kwetsbare jongeren- vanaf negen en tien jaar oud, al op de uitkijk staan of als koerier worden ingezet. Het Regeerakkoord 2022 heeft een aparte alinea voor steun aan kwetsbare jongeren, maar een en ander lijkt dweilen met de kranen open door het Gedoogbeleid drugs.

Omkoping, afpersing, belangenverstrengeling en corruptie, zijn allemaal kenmerken die niet alleen in Nederland het kenmerk dragen van een liberaal ‘drugsbeleid’. We zien dit ook in andere landen zoals in USA. Marihuanacriminelen overtreden al tientallen jaren de wet. Corruptie en het corrumperen van anderen behoren tot hun vak, zegt Carla Lowe, voorzitter van AALM in USA. In de Californische “gelegaliseerde” cannabis industrie zien we dat dat drugsbeleid niets te maken heeft met de wil, om kinderen in een drugsvrije omgeving op te laten groeien en het drugsgebruik in te dammen. Je zou zeggen dat de politici nu wel hun lesje geleerd hebben, maar nee hoor.

Na het invoeren van het gedoogbeleid in 1976, wilde de Nederlandse Overheid in het Regeerakkoord 2022 de volgende stap nemen. Namelijk onderzoek naar het reguleren van de XTC voor medisch gebruik, niet alleen in Nederland maar in de gehele EU. Dit was besloten toen de regering van Rutte4 aantrad in januari 2022. Dit vermeldden we in ons artikel eerder dit jaar, ‘Ouders in Nederland zijn het zat na 46 jaar gedogen”. Toen vroegen wij ons af hoe de overheid te werk zal gaan.

Tussen 15 juli en 29 september 2022 werd als test, een pop-up ‘museum’ geopend, in Utrecht, in samenwerking met het Poppi drugsmuseum, zusterorganisatie van stichting Mainline, in Amsterdam. Vroeger bekend als de Junkie bond om de belangen van druggebruikers zeker te stellen. Mainline is anno 2022 een stevig gefinancïeerde Nederlandse organisatie. Nederlandse Nationale Postcodeloterij heeft een bijdrage van 500.000 euro toegekend voor 2022-2023. Mainline werkt om nieuwe trends in de drugscene bespreekbaar te maken. Zij werken voor de verslaafden op alle gebied en voor de ´harm reductie´ politiek niet alleen in Nederland maar ook internationaal.  In de etalage van het pop-up museum hingen de XTC pillen in de etalage met de leuzen’’ voel je goed, voel je strak’’.

Verder waren de ‘harm reduction’ leuzen over hoe schadelijk XTC is en tegelijkertijd in hoeverre jij, de bezoeker, XTC wil kopen en gebruiken. Zij wilden hiermee testen of er vraag is om XTC te reguleren, wat het neer komt op legalisering. Aan de hand van de verschillende XTC-verkooppunten zoals, de XTC-speciaalzaak (winkel), een apotheek (medisch). In de kelder was een club (uitgaansgelegenheid).

Wij kochten on-line kaartjes, a 10 euro, voor een rondleiding maar aangekomen bleek dat er geen rondleiding was. Het entreegeld was bedoeld voor gemaakte kosten, personeel en pandhuur. Bij de ontvangst kregen we een uitleg over het doel en registratie en een code, om de tablets te openen. In de ruimtes werden vragen gesteld. Bijvoorbeeld, moet er een leeftijdsgrens worden ingesteld? Hoeveel pillen mag je dan kopen? Hoe zit het met de marketing? Wat zijn de gezondheid risico’s? Zie je straks overal reclame over XTC? Vragen over gebruik van XTC, bevattende MDMA en de kennis van de risico’s. Na afloop wordt de ingevulde vragenlijst opgeslagen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [VWS], Ernst Kuipers, blijkt dit project enkele dagen voor ons te hebben bezocht. Zijn partij, D66, probeert sinds jaar en dag cannabis en andere drugs te legaliseren, nu ligt dus ook de focus op XTC.

Wetenschappelijk onderzoek?
Alhoewel onbenoemd tijdens ons bezoek, blijken de vragen te zijn ontwikkeld door een team van Bachelor studenten Informatica, aan de Universiteit van Utrecht, als onderdeel van het vak Software- en Gameprojecten. Utrechtse onderzoekers en studenten werkten samen, in opdracht van het drugsmuseum Poppi. Wie dit betaalde, wordt niet duidelijk. Het ontwerp en uitvoering was een software/game animatie hoe je XTC kan kopen. Dat was na enig zoeken te vinden op de site van het departement informatica van de Universiteit in Utrecht. Het had alles te doen met drugsregulering en niets met de preventie noch met de risico’s van XTC. Het spel simuleert hoe de legale verkoop van XTC in de drie verschillende bovengenoemde scenario’s: een apotheek, een smartshop en een nachtclub, eruit kan zien.

 

De betrokken onderzoekers werken bij de Faculteiten, Bètawetenschappen Diergeneeskunde, Geesteswetenschappen, het Utrecht Game Centre en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de afdeling Criminologie van de Universiteit Utrecht. De onderzoekers staan niet zelf in de winkel maar zullen de verzamelde data – via de game en gesprekken – verzamelen en analyseren. De uitkomsten laten zien in welke setting en onder welke voorwaarden de deelnemers bereid zouden zijn om XTC te kopen als dat ‘legaal’ zou zijn. Dit moet dan als basis liggen voor een EU-regulering, van deze zeer schadelijk drug, XTC.  Het is duidelijk dat de ’wetenschap’ hier een doorslaggevende rol kan maken, wat een schijn van legitimatie oplevert, waar de regering zich achter kan verschuilen.

Dit publieksexperiment, over een zo schadelijke drug als XTC, kan niet als een serieus wetenschappelijk onderzoek gelden, maar meer als een onsmakelijke grap. Nog los van het feit van de vraag of de Universiteit Utrecht niet onder valse voorwenselen bij dit project betrokken is. Moet dit beperkte onderzoek serieus dienen als wetenschappelijke onderbouwing? En kan dit videospelletje, hoe en waar je drugs kan kopen, ten grondslag liggen om in de EU te kunnen presenteren?

Wij zijn van mening dat als na cannabis, nu XTC aan de beurt is en in de rij van harm reductie valt, ‘’het hek van de dam is’’, heroïne, cocaïne, eenzelfde traject zullen volgen.

Het is na 46 jaar gedogen van drugs in Nederland duidelijk dat het gevolg van het gedoogbeleid desastreus is. Het Nederlandse liberale drugsbeleid is mislukt. Ons voorstel aan de regering is om het roer om te gooien en een restrictief drugsbeleid te gaan invoeren. Hiervoor moeten financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Een restrictief drugsbeleid is een humaan drugsbeleid en goed voor zijn bevolking. XTC reguleren is een slecht plan.

Alfred Lagerweij, Moedige Moeders Nederland,
Renée Besseling OVOM, One Voice, One Message

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Taken organiseren en prioriteiten stellen

Tijdens een recente daguitstap met mijn kinderen en kleinkinderen vroeg ik mijn oudste zoon wat hem deze dagen zoal bezig hield. “De herfst,” zei hij. “De zomer is voorbij en de school begint weer.”

Voor velen van ons betekent de komst van de herfst niet veel meer dan een verandering van seizoen. De temperatuur daalt, de dagen worden korter en de bladeren veranderen van kleur. De truien worden uit de kast gehaald en het is op zich geen probleem.

Voor anderen heeft de herfst echter een andere betekenis. Scholen openen hun deuren weer, en leraren en studenten gaan terug naar de klas. Sommige studenten haasten zich met het in orde maken van hun overstap naar de universiteit. Ouders brengen hun kinderen naar school, naar voetbal en naar ballet en helpen hun kind dat in de vijfde klas zit ‘s avonds met de wiskundelessen,  of ze lezen de zoveelste e-mail van de directeur over wijzigingen van de uurroosters.

“Summertime, and the livin’ is easy,” zo klinkt een oud bekend liedje, maar de komst van september betekent dat de vakantie onherroepelijk voorbij is. De tijd is gekomen voor heel wat mensen, jong en oud, om zich terug vast te bijten in een strengere routine.

Of je nu leraar, ouder of student bent, hier zijn enkele tips die ik heb verzameld en die deze overgang hopelijk gemakkelijker zullen maken.

Stel prioriteiten: Mijn zoon en zijn vrouw hebben zeven kinderen, waarvan zes geadopteerd. Met uitzondering van één dochter die naar een openbare school gaat, voeden zij hun kinderen op door een mix van thuisonderwijs en verschillende samenwerkingsverbanden. “Dit jaar”, zei mijn schoondochter, “maak ik van onderwijs mijn topprioriteit. Ik zal ook nog steeds de andere dingen doen zoals het huishouden, koken, de kinderen naar hun medische afspraken brengen, enzovoort, maar hun onderwijs komt op de eerste plaats”.

Versla de deadlines: Moet een opstel donderdag klaar zijn? Wacht niet tot woensdagavond om te beginnen. Heeft je kind in de vierde klas maandag een toets over vermenigvuldiging? Gebruik de week ervoor om de tafels van vermenigvuldiging meerdere keren per dag met hem te herhalen.

Maak je niet druk om de kleine dingen: Dat is de titel van een boek van Richard Carlson, en er is een goede reden waarom het al 25 jaar lang herdrukt wordt en populair blijft. Zorg dat je deze woorden niet vergeet. Zo verminder je de stress en krijg je meer gemoedsrust. In de terug-naar-school drukte is het gemakkelijk om kleine foutjes en verplichtingen, zoals mijn dochter is haar lunch vergeten, mijn zoon is zijn leesboek kwijt, ik moet Carlo na school naar de tandarts brengen, maar ik moet ook Daniel om 4 uur ophalen bij de kinderopvang, te laten ontaarden in demotivatie en ontmoediging.

De meeste problemen in het leven zijn kleine problemen: Zorg dat je dit beseft, ruim ze van de baan en ga door.

Neem regelmatig pauzes: Het rustige tempo van de zomer mag dan wel voorbij zijn, je hebt nog steeds tijd nodig om even op adem te komen en je batterijen op te laden. Als je een paar minuten vóór het einde van de voetbaltraining van je kind aankomt, leg dan je telefoon opzij, sluit je ogen en doe een kort dutje of mediteer over de mooie dingen in je leven.

Blijf een langeafstandsloper: Soms lijkt de race op een korte sprint, maar dat is meestal een illusie. Leef in het moment, maar vergeet nooit dat de echte finish niet ligt in het uitgeput in bed ploffen aan het eind van de dag. Het gaat om wat je bereikt in de loop van weken, maanden en jaren.

“Blijf kalm en ga door” is tegenwoordig een cliché geworden.

Maar het is nog steeds waar.

Gepubliceerd door The Epoch Times (09 september 2022): Organizing and Prioritizing Tasks

Onze aandacht naar binnen richten: Een hoger doel voor ons beoordelingsvermogen

Als mens lijkt ons vermogen om te oordelen aangeboren. We beoordelen wat we leuk vinden, wat we niet leuk vinden, wat goed is, wat slecht is, wat lelijk is en wat mooi. Ongetwijfeld bepalen onze oordelen hoe ons leven zich ontwikkelt, want we zullen de overtuigingen die ons leven bepalen niet aannemen zonder ze eerst als waar te beoordelen.

Maar waarom zijn we zo geneigd te oordelen? Is het echt een aangeboren neiging in het menselijk leven? Is het gewoon de manier waarop onze hersenen werken? Of is het misschien iets cultureels?

Tot voor kort bepaalden wereldreligies de tradities van hun respectievelijke culturen en veel van deze wereldreligies waarschuwen voor een Laatste Oordeel met betrekking tot menselijke zielen. In die zin is oordelen onlosmakelijk verbonden met de diepe bezorgdheid over ons lot.

Maar als daad binnen de samenleving kan oordelen een verlangen naar macht verraden; het kan voor sommigen een manier zijn om anderen hun waarheid op te dringen. De geschiedenis staat bol van voorbeelden waarin een persoon of groep een andere persoon of groep als “slecht” beoordeelt, terwijl ze alleen maar anders zijn. De gevolgen van deze oordelen zijn vaak schadelijk voor een vrije samenleving, want er kan geen vrijheid zijn zonder verschil.

Toch kan het ook schadelijk zijn om bang te zijn iets als slecht te beoordelen terwijl alles erop wijst dat het zo is. Hierin ligt het verschil tussen oordelen over hoe iemand eruit ziet en oordelen over hoe iemand zich gedraagt, dat is afgeleid van het filosofische debat over het primaat van vorm versus inhoud. Martin Luther King Jr. vatte dit debat goed samen toen hij er van droomde dat zijn kinderen “niet zouden worden beoordeeld naar de kleur van hun huid, maar naar de inhoud van hun karakter.”

Decennia later gaat de strijd tussen vorm en inhoud nog steeds door en lijkt het erop dat de gangbare media de vorm nog steeds belangrijker vinden dan de inhoud. Dat wil zeggen, wat belangrijker is, is hoe we eruit zien en niet hoe we ons gedragen. En zelfs dit oordeel wordt geveld in de overtuiging dat het een moreel oordeel is, gebaseerd op empathie en vrijheid. Maar is dit het beste gebruik van ons beoordelingsvermogen?

“Vrouw met weegschaal” van Johannes Vermeer

“Vrouw met weegschaal”, circa 1664, door Johannes Vermeer. Olieverf op doek; 39,7 x 35,5 cm. National Gallery of Art, Washington D.C. (Publiek domein)

Het schilderij “Vrouw met weegschaal” van Johannes Vermeer geeft een antwoord op onze vraag. Vermeer schilderde een eenzame vrouw verlicht door een enkele lichtbron uit het raam linksboven in de compositie. Ze is gekleed in een gele rok en een blauw fluwelen jasje met een witte kap en wit bont.

Ze staat in een kamer, aan de rand van een tafel. Op de tafel staat een juwelendoos met gouden kettingen en parelkettingen en in de hoek van de tafel liggen munten. Tegen de muur en de tafel rust een blauw doek dat de linkerkant van de compositie omlijst.

De vrouw kijkt diep geconcentreerd naar een weegschaal die zij in haar hand houdt. De weegschaal is zo delicaat en subtiel geschilderd dat het bijna niet te zien is dat ze hem vasthoudt. De weegschaal is ook leeg, maar dat doet niets af aan het belang ervan.

Er hangt een schilderij aan de muur achter de vrouw. Het toont een scène van het Laatste Oordeel. Bovenaan zweeft een figuur omgeven door een gele stralenkrans met uitgestrekte armen. Andere figuren flankeren de centrale figuur. Hieronder bevinden zich figuren die zich uitstrekken naar de figuur met het aureool, en deze figuren scharen zich aan weerszijden van het hoofd van de vrouw.

Detail van het schilderij van Johannes Vermeer, met op de achtergrond het Laatste Oordeel afgebeeld in een schilderij aan de muur. (Publiek Domein)

Onze aandacht naar binnen richten

Wat vertelt het schilderij van Vermeer ons over het doel van ons oordeelsvermogen?

De tafel bevat voorwerpen die de rijkdom van de vrouw voorstellen. Het mooie kleed, het goud, de parels en de munten verwijzen naar haar hoge status in de maatschappij. En haar outfit, de gele rok en het fluwelen jasje met een bontrand suggereert dat ze zich een bepaalde levensstijl kan veroorloven. Zelfs het schilderij aan haar muur verraadt dat ze tot de elite behoort.

Zij houdt de weegschaal voor de voorwerpen alsof ze de waarde ervan wil beoordelen, maar er ligt niets op de weegschaal. De weegschaal is geschilderd alsof hij etherisch is, dat wil zeggen, alsof het om iets spiritueels gaat. Dit zou kunnen suggereren dat ze niet de voorwerpen zelf beoordeelt, maar haar houding er tegenover. Ze heeft haar aandacht naar binnen gericht om zichzelf te beoordelen in relatie tot haar omgeving.

Haar aandacht naar binnen richten heeft er niet toe geleid dat ze haar spullen heeft weggegooid, noch dat ze haar met bont gevoerde jas heeft vervangen door een aardappelzak. Dit suggereert opnieuw dat niet de voorwerpen als goed of slecht moeten worden beoordeeld, maar haar houding tegenover die voorwerpen. Wat is belangrijker voor een ziel op weg naar de hemel: de rijkdom in de hemel, of de houding van de ziel tegenover die rijkdom?

Detail van de weegschaal en de juwelen op het schilderij van Johannes Vermeer. (Publiek Domein)

En we kunnen aannemen dat haar ziel op weg is naar de hemel. De inhoud van haar ziel wordt onthuld door de vorm van haar outfit: Het geel van haar rok zou kunnen staan voor de vernieuwing van haar geloof in God; het blauw van haar jasje, een kleur die vaak wordt geassocieerd met de Maagd Maria, zou kunnen staan voor waarheid en hemelse liefde; en het wit van haar kap staat hoogstwaarschijnlijk voor haar zuiverheid van geest.

De geestelijke inspanning van haar ziel blijkt uit haar positie ten opzichte van het schilderij achter haar. We moeten bedenken dat dit een schilderij is van het Laatste Oordeel, en op de meeste afbeeldingen van het Laatste Oordeel worstelen de figuren onderaan om in de hemel te komen.

De figuren in het onderste gedeelte van deze afbeelding staan aan weerszijden van haar hoofd. Dit suggereert dat het verwerven van de zuiverheid van geest, vertegenwoordigd door haar witte kap, een moeilijke reis is, maar zij doorstaat die niettemin. En op het schilderij zweeft God boven haar hoofd, alsof hij haar vorderingen gadeslaat.

Vermeer schilderde een eenvoudige scène van een vrouw die het nut van oordelen ontdekt. Ze heeft haar vermogen om te oordelen op zichzelf gericht. Haar rijkdom doet er niet toe; het maakt niet uit of ze die heeft of niet. Wat telt is dat de inhoud van haar hart en geest zuiver, liefdevol en op God gericht is.

Dit geeft ons een antwoord op onze eerste vraag: Waarom zijn we zo geneigd te oordelen? Misschien is ons vermogen om te oordelen een weg naar het goddelijke. Dat wil zeggen, als we het gebruiken zoals het bedoeld is, onze aandacht naar binnen richten en subtiel oordelen over de inhoud van ons karakter, zullen de hemelen zich verheugen over onze aanwezigheid en zal God blij zijn ons te zien.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (25 augustus 2022): Turning Our Gaze Within: A Higher Purpose for Our Capacity to Judge

‘Onethisch’ en tot 98 keer erger dan de ziekte: Topwetenschappers publiceren baanbrekende studie over COVID-19 boosters bij jonge volwassenen

Een team van negen deskundigen van Harvard, Johns Hopkins en andere topuniversiteiten heeft een baanbrekend onderzoek gepubliceerd over de werkzaamheid en veiligheid van de COVID-19 vaccins en waarom het verplicht stellen van vaccins voor studenten onethisch is.

De studie van 50 bladzijden, die eind augustus werd gepubliceerd op het Social Science Research Network, analyseerde de gegevens van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de beschikbare gegevens over bijwerkingen van vaccins, en concludeerde dat het verplicht stellen van COVID-19 boosters voor jongeren kan leiden tot tussen 18 en 98 daadwerkelijk ernstige bijwerkingen tegenover elke COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopname die hiermee theoretisch wordt vermeden.

Het document is mede opgesteld door Dr. Stefan Baral, professor epidemiologie aan de Johns Hopkins Universiteit; Dr. Martin Adel Makary, een chirurg en professor aan Johns Hopkins die bekend staat om zijn boeken over medisch wangedrag, waaronder “Unaccountable: What Hospitals Won’t Tell You and How Transparency Can Revolutionize Health Care”; en Dr. Vinay Prasad, een hematoloog-oncoloog die professor is bij de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de Universiteit van Californië-San Francisco en auteur van meer dan 350 academische en peer-reviewed artikelen.

Maar de meest in het oog springende expert binnen het team van vooraanstaande internationale deskundigen die dit artikel hebben geschreven, is Dr. Salmaan Keshavjee, directeur van het Harvard Medical School Center for Global Health Delivery en hoogleraar mondiale gezondheid en sociale geneeskunde aan de Harvard Medical School. Keshavjee heeft volgens zijn online biografie uitgebreid samengewerkt met Partners in Health, een in Boston gevestigde non-profit organisatie die door wijlen Dr. Paul Farmer werd opgericht, voor de behandeling van resistente tuberculose.

Risico op uitsluiting

Zoals de studie aangeeft, wordt studenten aan universiteiten in de Verenigde Staten, Canada en Mexico verteld dat ze zullen worden uitgeschreven indien ze geen derde dosis van de vaccins tegen COVID-19 hebben ontvangen. Ongevaccineerde middelbare scholieren die net aan de universiteit beginnen, krijgen te horen dat de COVID-19-vaccins verplicht zijn.

Deze verplichtingen zijn wijdverspreid. Momenteel staan 15 Amerikaanse staten filosofische vrijstellingen van vaccins toe en 44 staten en de stad Washington staan religieuze vrijstellingen toe. Maar zelfs in deze staten vertellen particuliere universiteiten aan ouders dat er geen vrijstellingen voor vaccins worden aanvaard.

Op basis van persoonlijke gesprekken met een aantal gezinnen heeft The Epoch Times vernomen dat de directie van sommige hogescholen en universiteiten de studenten meedeelt dat zij hun eigen medische teams in dienst hebben om de medische vrijstellingen die door studenten worden ingediend en die door privé-artsen worden ondertekend, te controleren. Deze artsen, zo wordt de families verteld, zullen beslissen of de opgegeven gezondheidsredenen medisch geldig zijn.

5 Ethische argumenten tegen verplichte boosters

Terwijl sommige landen stilzwijgend mensen compenseren voor de opgelopen vaccinatieletsels en andere landen de aanbevelingen voor COVID-19 vaccins beperken, bevelen de Verenigde Staten nu aan dat kinderen van 12 jaar en ouder de Omicron-specifieke booster van Pfizer-BioNTech krijgen en jonge volwassenen ouder dan 18 jaar de bijgewerkte prik van Moderna.

Tegelijkertijd suggereren volksgezondheidsautoriteiten in Canada dat Canadezen om de 90 dagen een COVID-19 vaccin nodig hebben.

Terwijl de aanbevelingen op het gebied van de volksgezondheid verwarrend zijn en vaak veranderen, en de bevolking de boosters beu wordt, stellen de auteurs van dit nieuwe artikel dat universitaire boostermandaten onethisch zijn. Zij geven vijf specifieke redenen voor deze stelling:

1) Gebrek aan transparantie in de beleidsvorming. De wetenschappers wijzen erop dat er geen formele en wetenschappelijke risico-batenanalyse bestaat over de vraag of boosters nuttig zijn om ernstige infecties en ziekenhuisopnames bij jonge volwassenen te voorkomen.

2) Verwachte schade. Een blik op de momenteel beschikbare gegevens toont aan dat de mandaten zullen leiden tot wat de auteurs een “netto verwachte schade” bij jongeren noemen. Deze verwachte schade is groter dan het potentiële voordeel van de boosters.

3) Gebrek aan doeltreffendheid. De vaccins kunnen blijkbaar de overdracht van COVID-19 niet effectief voorkomen. Gezien hun gebrekkige werking (de auteurs noemen dit “bescheiden en voorbijgaande effectiviteit”) is de verwachte schade van de boosters waarschijnlijk groter dan de voordelen voor de volksgezondheid.

4) Er bestaan geen rechtsmiddelen voor jonge volwassenen die door een bijwerking van het vaccin werden getroffen. Het verplicht stellen van vaccinatie als voorwaarde om naar de universiteit te kunnen gaan is vooral problematisch, omdat jonge mensen die schade hebben opgelopen door deze vaccins waarschijnlijk geen schadevergoeding zullen kunnen krijgen voor deze letsels.

5) Schade aan de samenleving. De auteurs benadrukten dat verplichte vaccinaties ongevaccineerde jonge volwassenen uitsluiten van onderwijs en daarmee ook hun kansen op een baan. Gedwongen vaccinatie houdt “grote inbreuken in op de vrije beroepskeuze”, schreven de wetenschappers, vooral wanneer “deze verplichtingen niet worden ondersteund door een overtuigend risico voor de volksgezondheid”.

De gevolgen van niet-naleving van deze verplichting zijn onder andere uitschrijving, maar ook het verliezen van toegang tot het internet, het verliezen van toegang tot de fitnessruimte en andere sportfaciliteiten en het ontzeggen van huisvesting op de campus. Deze strafmaatregelen hebben volgens de auteurs geleid tot onnodige psychosociale stress, reputatieschade, verlies van inkomen en angst voor uitsluiting, om er maar een paar te noemen.

Een risico met weinig voordeel

Het gebrek aan effectiviteit van de vaccins baart deze onderzoekers grote zorgen. Op basis van hun analyse van de openbare gegevens die aan de CDC zijn verstrekt, schatten zij dat er tussen de 22.000 en 30.000 jonge volwassenen die voorheen niet waren besmet, een mRNA-vaccin zouden moeten krijgen om slechts één ziekenhuisopname te voorkomen.

Deze schatting houdt echter geen rekening met de bescherming die een eerdere infectie biedt. Dus, benadrukten de auteurs, “moet dit worden beschouwd als een conservatieve en optimistische inschatting van het voordeel.”

Met andere woorden, de mRNA-vaccins tegen COVID-19 zijn in wezen nutteloos voor jonge volwassenen.

Verplichte Booster Shots veroorzaken meer kwaad dan goed

Maar het gedocumenteerde gebrek aan doeltreffendheid is slechts een deel van het probleem. De onderzoekers ontdekten verder dat voor elke COVID-19 ziekenhuisopname die wordt voorkomen bij jonge volwassenen die niet eerder met COVID-19 waren besmet, de gegevens aantonen dat 18 tot 98 “ernstige ongewenste voorvallen” worden veroorzaakt door de vaccinaties zelf.

Deze voorvallen omvatten tot drie keer zoveel door de booster veroorzaakte voorvallen van myocarditis bij jonge mannen dan het aantal verhinderde ziekenhuisopnames, en maar liefst 3.234 gevallen van andere bijwerkingen die zo ernstig zijn dat zij de normale dagelijkse activiteiten verhinderen.

In een regionaal ziekenhuis in South Carolina droeg de baliemedewerker een button waarop stond: “Ik ben ingeënt tegen COVID-19” met een groot zwart vinkje erop.

“Hoe zit het met de boosters?” vroeg een bezoeker van het ziekenhuis. “Het begint erop te lijken dat we veel te veel injecties nodig hebben.”

“Het lijkt inderdaad te veel,” zei de receptionist. “Het is moeilijk in te schatten wat we zouden moeten doen.”

Maar ze had wel advies voor de bezoeker.

“Blijf lezen en jezelf informeren, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.”

Dit nieuwe artikel is essentiële lectuur voor iedereen die nadenkt over de vraag of hij of zij meer vaccins nodig heeft. De auteurs besluiten hun studie met een oproep tot actie. Beleidsmakers moeten onmiddellijk stoppen met verplichte vaccinaties voor jonge volwassenen, ervoor zorgen dat degenen die al schade hebben opgelopen door deze vaccinaties worden gecompenseerd voor het leed dat door de verplichtingen is veroorzaakt, en openlijk de resultaten van risico-batenanalyses van de Covid-19 vaccins voor verschillende leeftijdsgroepen uitvoeren en bekendmaken.

Deze maatregelen zijn nodig, aldus de auteurs, om ” te beginnen met wat een lang proces zal zijn om het vertrouwen in de gezondheidszorg enigszins te herstellen”.

We hebben dappere wetenschappers nodig

In de dankbetuiging van het artikel bedankten de eerste twee co-auteurs van de studie, Kevin Bardosh en Allison Krug, hun familie voor hun steun om “in het openbaar te debatteren over de verplichte vaccinaties tegen Covid-19”.

Zoals we in mei schreven, spreken steeds meer wetenschappers en artsen zich uit over de twijfelachtige werkzaamheid en de verontrustende veiligheidsproblemen rond deze versneld ingevoerde COVID-19 vaccins. Zij zijn zich terdege bewust van de persoonlijke en professionele risico’s die eraan verbonden zijn, en zij verdienen onze aanmoediging en steun.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt professionele discussie en een open debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen en stuurt u het in via ons online formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 september 2022): ‘Unethical’ and Up to 98 Times Worse Than the Disease: Top Scientists Publish Paradigm-Shifting Study About COVID-19 Boosters for Young Adults

 

Stijgend aantal sterfgevallen over de hele wereld zorgt voor opschudding

Rab Wardell, de kersverse Schotse MTB XC-kampioen, is enkele dagen na het winnen van de Schotse wielertitel op 37-jarige leeftijd in zijn slaap overleden.

Katie Archibald, zijn partner en Olympisch kampioen, twitterde dat “hij een hartstilstand had gekregen.” Ze deed nog haar uiterste best om hem te reanimeren en de ambulanciers arriveerden binnen enkele minuten, maar volgens Archibald konden ze hem niet meer redden.

In een verklaring liet British Cycling weten het verlies van een “briljante renner, vriend en ambassadeur voor onze sport” te betreuren.

Op het moment van schrijven is de oorzaak van Wardells hartstilstand nog onbekend.

Onderzoek naar excessieve sterfgevallen in Schotland sinds het begin van de COVID-19 pandemie

De Schotse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaken van de oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie in Schotland.

Oversterfte staat voor het totale aantal sterfgevallen in een week in 2022 minus het gemiddelde aantal sterfgevallen in diezelfde week in de periode van 2016 tot en met 2021, waarbij 2020 buiten beschouwing wordt gelaten om het gemiddelde van de voorgaande jaren niet op te blazen, aangezien er in het voorjaar van 2020 een groot aantal sterfgevallen was (Oversterfte = Totaal aantal sterfgevallen – Gemiddeld aantal sterfgevallen in voorgaande jaren).

De oversterfte omvat sterfgevallen als gevolg van de pandemie en sterfgevallen door andere oorzaken.

Volgens de officiële website van het Schotse parlement is het wekelijks aantal sterfgevallen in Schotland tussen april 2020 en april 2022 (de laatste beschikbare datum) voor de meeste weken in deze periode groter dan het gemiddelde aantal sterfgevallen in dezelfde weken van de voorgaande jaren.

Bijvoorbeeld, in de week van 4 januari 2021 waren er 1.720 sterfgevallen, terwijl het gemiddelde voor die week in de voorgaande jaren (van 2016 tot 2019) 1.276 was, dus het aantal extra sterfgevallen was 444 (34,80 procent).

Wat echter onduidelijk is, is de mate waarin deze extra sterfgevallen worden veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, of dat ze te wijten zijn aan andere redenen.

In juni 2022 werd in een artikel gepubliceerd in het European Journal of Preventive Cardiology, een tijdschrift van de European Society of Cardiology, aanbevolen om sporters genetisch te testen om op die manier hartfalen te voorkomen.

Sportcardiologie is een gespecialiseerd vakgebied dat atleten beoordeelt op genetisch bepaalde hartaandoeningen die kunnen leiden tot kwalijke hartritmestoornissen, hartfalen en plotselinge sterfte. Genetische tests worden steeds vaker gebruikt in de sportcardiologie, en worden over het algemeen beschouwd als onderdeel van een uitgebreide cardiale beoordeling bij atleten.

Volgens de statistieken had tot 80 procent van de atleten die plotseling overlijden geen symptomen of een familiegeschiedenis van hartaandoeningen. Bovendien is, buiten het geval van Rab Wardell, overal ter wereld een algemeen patroon van verhoogde oversterfte gemeld.

Genetische factoren zijn echter vrij stabiele factoren die normaal gezien niet rechtstreeks de dood veroorzaken, tenzij er belangrijke externe risicofactoren meespelen. Zoals het gezegde luidt: interne oorzaken vormen de fundamentele oorzaken, net zoals een zaadje, terwijl externe factoren te vergelijken zijn met het zonlicht of het water. Het zaadje zal enkel kunnen uitgroeien tot een plant onder de geschikte omstandigheden van temperatuur, zonlicht en water.

Wij kunnen het groot aantal sterfgevallen niet uitsluitend aan genetische factoren toeschrijven. Er moet gezocht worden naar andere externe oorzaken.

Oversterfte in Engeland en Wales

Naast Schotland kenden ook andere gebieden van het Verenigd Koninkrijk een onverklaarbare stijging van het aantal sterfgevallen. Volgens de laatste gegevens van het Britse Office for National Statistics (ONS) vonden van juni tot eind augustus 2022 elke week ongeveer 1 000 extra sterfgevallen plaats in Engeland en Wales. De meeste daarvan houden echter geen verband met de COVID-19-pandemie.

Zo waren er in de week van 26 augustus 1.556 gevallen van oversterfte, maar slechts ongeveer 453 daarvan werden door de pandemie veroorzaakt.

Vóór eind maart 2022 waren er in Engeland en Wales minder sterfgevallen dan gewoonlijk, hoewel er nog wekelijks enkele honderden mensen aan de pandemie stierven. Daarna veranderde de situatie echter: het aantal extra sterfgevallen steeg of schommelde soms, terwijl het aantal en het percentage COVID-19-doden daalde.

Tijdens de volgende vijf weken na de week van 29 juli bijvoorbeeld bedroegen de percentages aan COVID-gerelateerde sterfgevallen respectievelijk 7,4 (810 gevallen op een totaal van 11.013 sterfgevallen), 6,8 (723 gevallen op 10.698), 5,7 (592 gevallen op 10.355), 5,0 (551 gevallen op 10.982) en 4,1 (453 gevallen op 10.942), en was er dus sprake van een afname op weekbasis.

In dezelfde periode bedroeg het aantal wekelijkse sterfgevallen daarentegen respectievelijk 1.678, 1.350, 950, 1.719 en 1.556, met dalingen in de eerste drie weken, maar verrassend genoeg een stijging in de laatste twee weken.

Momenteel vragen heel wat verbijsterde en bezorgde gezondheidsdeskundigen in het Verenigd Koninkrijk om een dringend openbaar onderzoek naar dit buitensporig aantal sterfgevallen. Onder hen is er Dr. Charles Levinson, directeur van de particuliere huisartsenpraktijk DoctorCall. Volgens Levinson zijn de oorzaken van deze sterfgevallen gecompliceerd en worden ze niet goed begrepen door de medische professionals in het VK.

(Bron: Telegraph)

Als de huidige trend doorzet, zal het aantal niet-COVID-gerelateerde sterfgevallen het aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen in 2022 in het Verenigd Koninkrijk snel overstijgen.

Overmatige sterfte in de Verenigde Staten

Volgens een studie op de medRxiv preprint server heeft het officiële COVID-19 sterftecijfer in de VS de impact van de pandemie op de sterfte onderschat. In 2020 en 2021 vonden naar schatting 936.911 extra sterfgevallen plaats. Bij 171.168 van hen (18,3%) werd COVID-19 niet als onderliggende doodsoorzaak op de overlijdenscertificaten vermeld. De oversterfte verwijst in dit geval naar het verschil tussen de verwachte sterfgevallen vóór de pandemie en de werkelijke sterfgevallen, een universele definitie over de hele wereld. ( Oversterfte = werkelijk gemelde sterfgevallen – verwachte sterfgevallen vóór 2020. Het verwachte aantal sterfgevallen wordt afgeleid van het aantal sterfgevallen voor dezelfde periode in de voorgaande jaren).

Stijgende oversterfte overal ter wereld

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn niet de enige landen die te maken hebben met een onverklaarde toename van het sterftecijfer. Soortgelijke verschijnselen doen zich in veel landen voor, zoals blijkt uit de statistieken van de wetenschappelijke onlinepublicatie Our World in Data. Deze site hanteert dezelfde definitie voor oversterfte als hierboven omschreven.

Aangezien het aantal inwoners in de verschillende landen erg verschilt, is het aantal extra sterfgevallen geen nuttige maatstaf voor vergelijkingen. Om vergelijkingen tussen verschillende landen beter mogelijk te maken, kan de P-score worden gebruikt.

De P-score wordt berekend door het verschil tussen de gerapporteerde en de verwachte sterfgevallen eerst te delen door de verwachte sterfgevallen en dan maal 100.

[P-score = ( Gerapporteerde sterfgevallen – Verwachte sterfgevallen)/ Verwachte sterfgevallen x 100] OF [P-score = Extra sterfgevallen / Verwachte sterfgevallen x 100].

Als de P-score in een bepaalde week bijvoorbeeld 50 procent bedraagt, betekent dit dat het werkelijke aantal sterfgevallen in die week 50 procent hoger ligt dan het vermoedelijke aantal sterfgevallen mocht de COVID-19-pandemie nooit hebben plaatsgevonden.

Top 5 landen en hun cumulatieve oversterfte sinds de COVID-pandemie

Volgens de onderstaande grafiek, is de cumulatieve oversterfte van januari 2020 tot begin juli 2022, het hoogst in de volgende vijf landen: Rusland, de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en Egypte.

(Bron: Our World in Data)

Van deze landen hebben de Verenigde Staten meer dan 338 miljoen inwoners, Brazilië meer dan 215 miljoen en de andere drie landen meer dan 110 miljoen.

Aangezien het allemaal landen zijn met een relatief hoog bevolkingscijfer, en gezien het feit dat bepaalde landen met een nog grotere bevolking, zoals China, India en Pakistan, hun aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen wellicht schromelijk hebben ondergerapporteerd, is het niet verrassend dat deze vijf landen worden weergegeven met het grootste aantal extra sterftegevallen. Dit verschijnsel wijst er logischerwijs op dat de oversterfte evenredig is met het bevolkingsaantal in elk land.

Dit is een duidelijk signaal dat de bovengenoemde hoge oversterfte geen landspecifieke of lokale of geografische oorzaak heeft. Het moet veroorzaakt zijn door een bepaalde gezondheidsrisico-factor die de hele wereld heeft beïnvloed in de periode 2021-2022.

Maar welke gebeurtenis kan zo’n grote invloed hebben? Zelfs de wereldwijde besmettingsgraad van COVID-19 bedraagt ongeveer 3 procent, waardoor COVID-19 zelf niet als een wereldwijde gezondheidsrisicofactor kan worden geclassificeerd.

Maar wat kan dan wel worden aangemerkt als een wereldwijde gezondheidsrisico-factor die invloed heeft op de meerderheid van de wereldbevolking?

Onverklaarbare oversterfte in 2022 tijdens Omicron-periode

(Bron: Our World in Data)

Volgens bovenstaande grafiek was er van januari 2022 tot eind juli 2022 in verschillende landen sprake van een aanzienlijke stijging van het sterftecijfer, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië, Israël en de Verenigde Staten. De oversterftecijfers worden hier gemeten met de P-score.

Gedurende deze periode kwam de COVID-19 Omicron-variant het meest voor. Hoewel Omicron in hoge mate overdraagbaar is, ligt de mortaliteitsratio van een besmetting 78,7 procent lager dan die van de vorige varianten. Volgens een studie op de medRxiv preprint server is het sterftecijfer bij Omicron 0,021 procent ten opzichte van de algemene bevolking.

Als de oversterfte rechtstreeks veroorzaakt zou zijn door SARS-CoV-2, zou het absolute oversterftecijfer dus in theorie moeten dalen in 2022, na de verspreiding van Omicron.

Laten we een vereenvoudigde berekening maken van het oversterftecijfer dat door Omicron in het VK zou zijn veroorzaakt.

In de periode van vijf jaar van 2015 tot 2019, voordat de COVID-19 pandemie een ravage aanrichtte in het VK, bedroeg het gemiddelde sterftecijfer per 1.000 inwoners 9. Het sterftecijfer bedroeg dus 0,9 procent (= 9/1.000 x 100). In 2022 telt het VK 67,58 miljoen inwoners. Het verwachte aantal sterfgevallen bedraagt dus 608.220 (=0,9% x 67,58 miljoen).

Ervan uitgaande dat alle extra sterfgevallen in het VK van januari tot juli 2022 door Omicron zijn veroorzaakt, zou het aantal extra sterfgevallen 14.192 (= 0,021% x 67,58 miljoen) moeten bedragen, wat veel lager is dan het verwachte aantal van 608.220.

Aan de andere kant, als de door Omicron veroorzaakte sterfgevallen de extra sterfgevallen in het VK zouden verklaren, zou het extra sterftecijfer slechts 2,3 procent bedragen (=14.192/608.220 x 100), wat veel lager is dan het extra sterftecijfer in de grafiek.

Daarom kan de Omicron-variant niet de hoofdoorzaak zijn van de extra sterfgevallen in het VK.

Dit zou ook het geval moeten zijn in Duitsland, Australië, Israël en de Verenigde Staten.

Onderzoek naar mogelijke oorzaken van overmatige sterfte

Afgezien van aandoeningen en ziektes die rechtstreeks leiden tot de dood, sterven jaarlijks heel wat mensen door ouderdom. Door een verzwakte immuniteit zijn ouderen bijzonder vatbaar voor een COVID-19-infectie. In de Verenigde Staten waren bij 74,7 procent van het totale aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen de betrokken personen 65 jaar of ouder (volgens informatie beschikbaar op 24 augustus 2022).

Er kan dus worden afgeleid dat veel ouderen in 2021 aan de meer dodelijke virusvarianten van de COVID-19-pandemie, zoals alfa en delta, zijn overleden. Bijgevolg zou het aantal extra sterfgevallen in 2022 eigenlijk lager moeten zijn dan het aantal verwachte sterfgevallen.

Kennelijk is het consistente patroon van onverwacht hoge aantallen extra sterfgevallen over de hele wereld een abnormaal verschijnsel. Deze kwestie rechtvaardigt een onderzoek dat de toegang tot de gegevens van de overlijdenscertificaten (d.w.z. doodsoorzaken), een steekproef van medische dossiers, de analyse van autopsieverslagen en een transparant onderzoek naar de COVID-19-vaccinatiestatus van de overledenen zou moeten omvatten.

Grote bezorgdheid over hartaandoeningen volgens academische tijdschriften

Volgens het Britse Office for Health Improvement and Disparities waren in de periode vanaf de week van 24 juni 2000 tot en met de week van 24 juni 2022 ischemische hartziekten, cerebrovasculaire ziekten, andere aandoeningen van de bloedsomloop, hartfalen en kanker de belangrijkste doodsoorzaken.

Een studie die in juli 2022 werd gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Internal Medicine geeft aan dat de belangrijkste doodsoorzaken in de Verenigde Staten van maart 2020 tot oktober 2021 hartziekten en kanker waren. In het bijzonder werd 20,1 procent van de sterfgevallen veroorzaakt door hartaandoeningen en 17,5 procent door kanker. Samen waren zij goed voor 1,29 miljoen sterfgevallen, terwijl tegelijkertijd COVID-19 de oorzaak was van 350.000 sterfgevallen.

(Bron: JAMA)

Een andere studie, gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA) in augustus 2021, maakte gebruik van gegevens verzameld bij meer dan 40 Amerikaanse medische instellingen, en toont aan dat het aantal gevallen van myocarditis en pericarditis sterk toenam nadat ongeveer 2 miljoen mensen in de Verenigde Staten de COVID-19 vaccins hadden gekregen.

(Bron: Jama)

Het begin van myocarditis situeert zich gemiddeld ongeveer 3,5 dagen na de vaccinatie en 80 procent van de myocarditispatiënten ontwikkelden de symptomen na de tweede dosis.

(Bron: Jama)

Het begin van pericarditis ligt gemiddeld 20 dagen na ontvangst van de COVID-19 vaccins en in 60 procent van de gevallen ontstonden de symptomen na de tweede dosis.

Cardiovasculaire problemen, waaronder carditis, een hartaanval en een beroerte kunnen worden veroorzaakt door een COVID-19-infectie of door de mRNA COVID-19-vaccinatie.

Volgens een in het tijdschrift Nature gepubliceerd artikel hebben bepaalde studies aangetoond dat het risico op hartproblemen hoog blijft tot vele maanden nadat een patiënt van een COVID-19-infectie is hersteld.

Bovendien verklaarden de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) op 9 juni 2022 dat myocarditis en pericarditis zijn gemeld na mRNA COVID-19 vaccinatie (Pfizer of Moderna), vooral bij adolescenten en jongvolwassen mannen en wel binnen enkele dagen na hun tweede vaccinatiedosis.

Volgens Dr. Tom Shimabukuro, plaatsvervangend directeur van het CDC’s Immunization Safety Office, waren er op 9 juni 226 gevallen van myocarditis of pericarditis na vaccinatie bij mensen jonger dan 30 jaar bevestigd.

Zowel  de Pfizer alsook de Moderna mRNA COVID-19 vaccins zijn gebaseerd op lipide nanodeeltjes (LNP’s) die de mRNA bevatten. Volgens een studie die in december 2021 in het tijdschrift iScience werd gepubliceerd zijn er aanwijzingen dat de LNP’s die werden gebruikt in preklinische mRNA-vaccinstudies sterk ontstekingsbevorderend werken bij muizen. Injectie van deze LNP’s in de muizen veroorzaakte snelle en robuuste ontstekingsreacties. Mogelijk zou dit de onderliggende oorzaak kunnen zijn van post-vaccin carditis, de ontsteking van het hart, met inbegrip van myocarditis en pericarditis.

VAERS-gegevens wijzen op een groot aantal sterfgevallen na vaccinatie en een toenemend aantal ongewenste bijwerkingen

Niet toevallig zijn er een verontrustend aantal ongewenste bijwerkingen gemeld in verband met COVID-19-vaccinprikken, inclusief sterfgevallen.

Op 26 augustus 2022 lag het aantal meldingen van bijwerkingen door COVID-19 vaccins in het Amerikaanse Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) op 1.394.703, waaronder 30.605 sterfgevallen, 175.020 ziekenhuisopnames, 134.530 spoedgevallen en 204.343 doktersbezoeken. Er waren ook 51.879 gevallen van myocarditis/pericarditis, 16.385 hartaanvallen en 8.942 gevallen van trombocytopenie/lage bloedplaatjes.

(Bron: VAERS)

Het totale aantal gemelde sterfgevallen na COVID-vaccinatie in 2021 was buitengewoon hoog, en dat geldt ook voor de nog onvolledige gegevens van 2022. In de meeste van deze gevallen overleden de patiënten 0 tot 7 dagen na de COVID-19 vaccinatie, en in ongeveer de helft van de gevallen vond het overlijden plaats binnen 0 tot 3 dagen na de vaccinatie. Een dergelijke korte periode wijst duidelijk op een oorzakelijk verband tussen COVID-19 vaccinatie en deze sterfgevallen.

(Bron: VAERS)

Overheidstatistieken: Meer dan 70 procent van de COVID-gerelateerde sterfgevallen vonden plaats na de boostervaccinatie

Het provinciebestuur van Manitoba in Canada meldde in juli 2022 dat de vaccinatiegraad in de provincie in mei 2022 43,8 procent bedroeg. Nochtans waren mensen die een boostervaccin hadden ontvangen goed voor meer dan 70 procent van de COVID-gerelateerde sterfgevallen.

(Bron: Manitoba Website)

Het Britse Health Security Agency publiceerde op 31 maart 2022 een COVID-19 vaccin-onderzoeksrapport waarin staat vermeld dat bij 73 procent van de sterfgevallen die binnen 28 dagen na infectie zijn overleden, sprake was van mensen die hun derde vaccindosis hadden ontvangen, voordat de diagnose van een COVID-19 infectie was bevestigd (pdf).

Het feit dat een overgrote meerderheid van deze mensen (meer dan 70%) 3 dosissen COVID-19-vaccin hebben gekregen, en dat dit gebeurt in twee belangrijke landen met ‘s werelds meest geavanceerde gezondheidszorg, wijst erop dat COVID-19-vaccins wel degelijk een potentieel gezondheidsrisico vormen.

Veel studies hebben aangetoond dat het spike-eiwit van het SARS-CoV-2-virus mogelijk schade kan veroorzaken aan onze hartpericyten, endotheel functie, mitochondriën, zelfherstellende DNA-mechanismen en onze immuniteit.

Aangezien COVID-19-vaccins ook spike-eiwit bevatten, kunnen de vaccins problemen of aandoeningen veroorzaken in ons hart, zenuwen, hersenen en bloedvaten. Al deze mogelijke letsels kunnen leiden tot cardiovasculaire problemen of zelfs plotseling overlijden.

Wij roepen hierin op tot een transparant wereldwijd onderzoek naar deze dringende kwestie van stijgende sterftegevallen. Als het gaat om de gezondheid en het welzijn van mensen, is er geen tijd te verliezen en is het onaanvaardbaar om nog langer te wachten.

Op basis van het hierboven vermelde bewijsmateriaal is het zeer goed mogelijk dat de wereldwijde trend van stijgende sterftecijfers ten minste gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de COVID-19-vaccinaties. Op zijn minst moet grondig worden onderzocht welke rol de COVID-19-vaccins in deze kwestie zouden kunnen spelen en de resultaten moeten openbaar worden gemaakt.

Zoals een Chinees gezegde luidt: “Ook al heb je een schaap verloren, het is nog niet te laat om het hek te repareren.” Het is nooit te laat om corrigerende maatregelen te nemen.

Maar als we schapen blijven verliezen zonder de onderliggende oorzaak te corrigeren, zullen we op een dag alle schapen verliezen.

Als er geen actie wordt ondernomen terwijl de signalen steeds duidelijker worden, zal de zware last van de verantwoordelijkheid steeds groter en uiteindelijk ondraaglijk worden.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt een professionele discussie en een constructief debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u de richtlijnen via ons online formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (09 september 2022): 2022 Excess Deaths All Around the World Raise an Alarm

Studie levert ‘onweerlegbaar bewijs’ dat mRNA-vaccins vaat- en orgaanletsels veroorzaken

Een recente studie beweert “onweerlegbaar bewijs van causaliteit” te hebben gevonden dat de mRNA-vaccins vaat- en orgaanletsels veroorzaken.

De studie, uitgevoerd door microbiologen Dr. Michael Palmer en Dr. Sucharit Bhakdi, was grotendeels gebaseerd op de bevindingen van de Duitse pathologen Dr. Arne Burkhardt en Dr. Walter Lang.

Hier volgt een samenvatting van hun bevindingen:

1   mRNA-vaccins blijven niet op de injectieplaats. Ze verplaatsen zich door het hele lichaam en hopen zich op in verschillende organen.

2   COVID-vaccins op basis van mRNA induceren een langdurige blootstelling aan het SARS-CoV-2 spike-eiwit in vele organen.

3   De door het vaccin veroorzaakte blootstelling aan het spike-eiwit veroorzaakt een auto-immuunachtige ontsteking.

4   De door een vaccin geïnduceerde ontsteking kan ernstige schade aan organen veroorzaken, vooral in de bloedvaten, soms met dodelijke afloop.

“Deze studie toont onweerlegbaar bewijs dat het spike-eiwit overal voorkomt, namelijk in het hart, de eierstokken, de lever, de milt en, in mindere mate, de teelballen,” vertelde Dr. Sherri Tenpenny, een expert in vaccinatieschade, aan The Epoch Times.

“Dit leidt tot het falen van verschillende organen. Dit leidt tot onvruchtbaarheid bij vrouwen.”

“Er bestaan veel hypotheses over de schade die deze injecties veroorzaken. Maar met deze pathologische dia’s en de specifieke soorten immunochemische kleuring tonen Bhakti en Palmer ondubbelzinnig aan dat het spike-eiwit snel wordt verspreid naar elk orgaan dat ze onderzochten,” zei Tenpenny.

“Ze zijn allebei pathologen; dia’s van weefsel bekijken onder een microscoop en weefsel op de juiste manier kleuren is waar ze voor opgeleid zijn!” voegde ze eraan toe.

“Degenen onder ons die waarschuwden voor de gevaren van deze COVID-injecties werden volop gecensureerd en belachelijk gemaakt,” vertelde Dr. Christiane Northrup, voormalig lid van het American College of Obstetricians and Gynecologists, aan The Epoch Times.

“Ik wou dat we het mis hadden. Maar dat is blijkbaar niet het geval. En nu hebben we eindelijk onweerlegbaar bewijs,” voegde Northrup eraan toe.

Volgens toxicoloog Janci Lindsay, Ph.D., die het COVID-vaccin-verhaal vanaf het begin heeft opgevolgd, is de meest waardevolle uitkomst van dit onderzoek dat het de bevindingen van Markus Aldén et al. “bevestigt” (in-vitro), aangaande het feit dat het COVID-19 vaccin van Pfizer kan worden omgezet in cellulair DNA, in een in-vivo systeem.

In-vitro, wat “in glas” betekent in het Latijn, verwijst naar wanneer een test of proces wordt uitgevoerd in een reageerbuis of buiten een levend organisme. In-vivo (binnen het levende) betekent dat de onderzoeken worden gedaan in levende organismen.

Dat het vaccin zich snel door het lichaam verspreidt was een bevinding uit Pfizer’s eigen experimenten op proefdieren.

“De proefdieren waren overleden, maar het onderzoek van hun weefsel toonde aan dat het spike-eiwit tot negen maanden na de injectie van het genetische vaccin nog steeds werd uitgedragen,” vertelde Lindsay aan The Epoch Times.

Ze legde uit dat de enige drie mogelijke manieren waarop het bovenstaande zou kunnen gebeuren, zijn wanneer:

1   het gemodificeerde mRNA negen maanden stabiel blijft in het lichaam.

2   Het mRNA werd opgenomen in het genoom, zoals de studie van Aldén aangeeft.

3   De persoon was in de buurt van iemand die onlangs is gevaccineerd en het mRNA is overgedragen.

De studie van Palmer en Bhakdi zegt dat de “beperkte beschikbare experimentele studies (2015, 2018) aangeven dat het geïnjecteerde gemodificeerde mRNA zou moeten afbreken binnen enkele dagen tot enkele weken na de injectie.”

“Maar dit is uiteraard moeilijk te rijmen met de waargenomen langdurige werking. De genetische informatie lijkt op een of andere manier in-vivo te worden gehandhaafd,” stelt de studie.

“Het feit dat spike-eiwit negen maanden na de toediening van het vaccin nog steeds wordt uitgedragen, bewijst dat het mRNA, dat het spike-eiwit codeert, geïntegreerd is in het genoom van de cellen die het produceren, of dat het synthetisch gewijzigde messenger-RNA zelfs maanden nadat het had moeten worden afgebroken, nog steeds stabiel is in deze cellen”, aldus Lindsay.

“Deze aanhoudende productie van het spike-eiwit zou het immuunsysteem uitputten en/of het uiteindelijk ongevoelig of tolerant maken voor het spike-eiwit, waardoor onnoemelijk veel schade kan worden aangericht door het spike-eiwit,” voegde ze eraan toe.

Methode

De door Dr. Burkhardt gebruikte methoden worden histopathologie en immunohistochemie genoemd.

De techniek wordt in de studie uitgelegd: “Als een vaccindeeltje – bestaande uit het spike-coderende mRNA, omhuld met lipiden – een lichaamscel binnendringt, wordt het spike-eiwit in de cel aangemaakt en vervolgens naar het celoppervlak gebracht. Daar kan het worden herkend door een antilichaam dat specifiek is voor spikes.”

“Na het wassen van het weefselmonster om ongebonden antilichaammoleculen te verwijderen, kunnen de gebonden moleculen worden gedetecteerd met een secundair antilichaam dat gekoppeld is aan een enzym, vaak mierikswortelperoxidase,” staat er. “Na nog een tweede wasstap wordt het monster geïncubeerd met een in water oplosbare precursorkleurstof die door het enzym wordt omgezet in een onoplosbaar bruin pigment. Elk enzymmolecuul kan snel een groot aantal kleurstofmoleculen omzetten, waardoor het signaal sterk wordt versterkt.”

“Histo” komt van het Griekse woord voor “web, weefsel.”

Afbeelding 3: Productie van virale eiwitten kan worden gedetecteerd met immunohistochemie. (Michael Palmer, MD, Sucharit Bhakdi, MD)

“Rechtsboven in de afbeelding ziet u twee cellen die werden blootgesteld aan het Pfizer-vaccin en vervolgens werden onderworpen aan het hierboven beschreven protocol. De intense bruine vlek geeft aan dat de cellen inderdaad het spike-eiwit produceerden,” aldus de studie, verwijzend naar afbeelding 3.

Productie van spike-eiwit in de schouderspier na injectie van het vaccin. (Michael Palmer, MD, Sucharit Bhakdi, MD)

Tegenbewijs

Health Feedback, een lid van het Vaccine Safety Net onder leiding van de WHO, zei op 3 september dat deze beweringen “ongefundeerd” zijn.

“Het idee dat mRNA van COVID-19 vaccins op lange termijn in ons lichaam kan blijven is een veel voorkomende mythe die wetenschappelijk niet onderbouwd is,” stelt de fact-checking tak van de WHO.

“mRNA van vaccins is kwetsbaar en wordt snel afgebroken door cellulaire mechanismen zodra het de genetische instructies heeft afgeleverd. Het door COVID-19 vaccins geproduceerde spike-eiwit blijft vermoedelijk tot een paar weken in het lichaam, net als andere door het lichaam gemaakte eiwitten,” voegen ze eraan toe.

Ontsteking van de bloedvaten

De tweede grootste ontdekking, meent Lindsay, is de waarneming van schade aan het endotheel. Het gaat hierbij om een ontsteking en afgestorven endotheelcellen in de bloedvaten.

Endotheel is bedekkend eencellig weefsel dat de binnenkant van de bloedvaten en andere organen, zoals het hart, bekleedt.

“Spikeiwitziekte is een endotheliale ziekte, en zeer belangrijk voor myocarditis, enz.,” zei Dr. Tenpenny.

Endotheliale stripping en vernietiging van een klein bloedvat na vaccinatie. (Michael Palmer, MD, Sucharit Bhakdi, MD)

Dr. Wade Hamilton, een cardioloog die door het medisch establishment is gestraft voor het geven van een vrijstelling voor een COVID-vaccin, gaf commentaar op de studie.

“De eerste 13 punten op zich zijn belangrijke redenen voor bezorgdheid en het stopzetten van het gebruik van de COVID-vaccins,” vertelde Hamilton aan The Epoch Times.

“Punt 14 (studie van Aldén), dat betrekking heeft op de mogelijkheid dat de inenting het DNA van de ontvangers en vervolgens het DNA van hun nakomelingen kan veranderen, is zeer zorgwekkend,” zei Hamilton.

“De studie die ik heb ingediend (commentaar op Aldén et al.) roept onbeantwoorde vragen op, de drie eenvoudigste om te begrijpen zijn:

1  De in deze studie gebruikte dosis mRNA is hoger dan het mRNA in de COVID-vaccins.

2  De studie van Alden is in-vitro (niet in-vivo) en de normale menselijke immuun- en chemische bescherming is niet aanwezig.

3  De in het experiment gebruikte levercellen zijn leverkankercellen en hun reactie op reverse transcriptase is mogelijk niet representatief.

“Het is mogelijk, zoals gevraagd in het commentaar op het artikel van Aldén et al., dat hardnekkige stukjes DNA of mRNA bij mensen met COVID leiden tot hardnekkig circulerend spike-eiwit als oorzaak van ‘long COVID’ (het chronisch covidsyndroom). Bovendien zouden dezelfde symptomen via een soortgelijk mechanisme ook door de COVID-prik kunnen worden veroorzaakt,” voegde hij eraan toe.

Burkhardt en Lang

Het artikel van Palmer en Bhakdi zegt dat Burkhardt en Lang vele gevallen bestudeerden van mensen die maanden of dagen na het krijgen van het COVID-vaccin stierven.

In al deze gevallen was de doodsoorzaak “natuurlijk” of “onbekend”.

Sommige familieleden van deze overledenen hadden twijfels over de uitspraak van hun doodsoorzaak en wilden een dubbele controle.

Volgens de studie vond Burkhardt “de meerderheid van deze sterfgevallen te wijten aan vaccinatie”.

The Epoch Times meldde onlangs dat verschillende lijkschouwers in de VS grote, en soms zeer lange, “vezelige” en rubberachtige stolsels hebben waargenomen in de lijken die zij behandelen, en dat zij hun bevindingen kenbaar hebben gemaakt. Sommige artsen geloven dat ze verband houden met de vaccins.

Gepubliceerd door The Epoch Times (09 september 2022): ‘Irrefutable Proof’ That mRNA Vaccines Cause Vascular and Organ Damage: Study

EXCLUSIEF: Voormalig Greenpeace-oprichter Patrick Moore zegt dat klimaatverandering gebaseerd is op valse verhalen

Patrick Moore, één van de oprichters van Greenpeace zei in een e-mail die The Epoch Times in handen kreeg dat zijn redenen om Greenpeace te verlaten heel duidelijk waren: “Greenpeace werd ‘gekaapt’ door politiek links toen ze zich realiseerden dat er geld en macht zat in de milieubeweging. [Linksgeoriënteerde] politieke activisten in Noord-Amerika en Europa veranderden Greenpeace van een op wetenschap gebaseerde organisatie in een politieke organisatie gericht op fondsenwerving,” aldus Moore.

Moore verliet Greenpeace in 1986, 15 jaar nadat hij de organisatie mede oprichtte.

“De ‘milieu’ beweging is meer een politieke beweging geworden dan een milieu beweging,” zei hij. “Ze zijn vooral gericht op het creëren van verhalen – verhalen die zijn ontworpen om het publiek angst en schuldgevoel aan te jagen, zodat het publiek hen geld zou sturen.”

Hij zei dat ze vooral achter gesloten deuren opereren en samenwerken met andere politieke krachten bij de V.N., het Wereld Economisch Forum, enzovoort, die allemaal primair politiek van aard zijn.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] is “geen wetenschappelijke organisatie,” zei hij. “Het is een politieke organisatie die bestaat uit de Wereld Meteorologische Organisatie en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties.

“Het IPCC huurt wetenschappers in om hen te voorzien van ‘informatie’ die het verhaal van de ‘klimaatnoodsituatie’ ondersteunt.

Hun campagnes tegen fossiele brandstoffen, kernenergie, CO2, plastic, enzovoort, zijn misleidend en bedoeld om mensen te laten denken dat de wereld zal vergaan tenzij we onze beschaving kreupel maken en onze economie vernietigen. Ze hebben nu een negatieve invloed op de toekomst van zowel het milieu als de menselijke beschaving.”

“Vandaag de dag heeft links veel beleid aangenomen dat zeer destructief is voor de beschaving, omdat het technisch niet haalbaar is. Kijk alleen maar naar de dreigende energiecrisis in Europa en het Verenigd Koninkrijk, waar Poetin van profiteert. Maar die hebben ze zelf veroorzaakt door te weigeren hun eigen aardgasvoorraden te ontwikkelen, door zich te verzetten tegen kernenergie, en door een onmogelijk standpunt in te nemen over fossiele brandstoffen in het algemeen,” schreef Moore.

Links heeft Greenpeace ‘gekaapt’

Een ‘Greenpeace’ demonstrant vliegt het stadion binnen voor de UEFA Euro 2020 wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland in de Voetbal Arena in München, Duitsland, op 15 juni 2021. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

Hij zei dat “groen” voor het milieu en “vrede” voor de mensen de grondbeginselen van de organisatie waren, maar dat vrede grotendeels vergeten was, en groen de enige agenda was geworden.

“Veel [zogenaamde] ‘milieu’-leiders zeiden dat ‘de mensen de vijanden van de aarde zijn, de vijanden van de natuur’. Ik kon niet accepteren dat de mens de enige slechte soort zou zijn. Dit lijkt teveel op ‘erfzonde’, dat mensen met het kwaad geboren worden, maar dat alle andere soorten goed zijn, zelfs kakkerlakken, muggen en ziektes,” betoogde Moore.

Hij zei dat de nieuwe dominante filosofie is dat de wereld beter zou zijn als er minder mensen zouden bestaan.

“Maar de mensen die dit zeiden waren zelf vrijwilliger om als eerste weg te gaan. Ze gedragen zich alsof ze superieur zijn aan anderen. Dit soort ‘trots’ en ‘verwaandheid’ is de ergste van de kardinale zonden,” zei Moore.

Milieuactivist

Als vooraanstaand geleerde, ecoloog en lange tijd leider in het internationale milieuveld, wordt Patrick Moore algemeen beschouwd als één van ‘s werelds meest gekwalificeerde experts op het gebied van het milieu. Hij is ook één van de oprichters van Greenpeace, ‘s werelds grootste milieu-activistenorganisatie.

Moore promoveerde in 1974 in de ecologie aan de University of British Columbia en kreeg in 2005 een eredoctoraat in de wetenschap aan de North Carolina State University.

Patrick Moore, Canadees ecoloog, voorzitter van de CO2 Coalitie, en mede-oprichter van Greenpeace. (Met dank aan Patrick Moore)

Hij was medeoprichter van Greenpeace in 1971 en was negen jaar lang voorzitter van Greenpeace Canada. Van 1979 tot 1986 was Moore directeur van Greenpeace International en een drijvende kracht achter het beleid en de richting van de groep. Tijdens zijn 15-jarige ambtstermijn werd Greenpeace de grootste milieu-activistenorganisatie ter wereld.

In 1991 richtte Moore Greenspirit op, een adviesbureau dat zich richt op milieubeleid, energie, klimaatverandering, biodiversiteit, genetisch gemodificeerd voedsel, bossen, visserij, voedsel en hulpbronnen.

Tussen 2006 en 2012 was Moore medevoorzitter van de Clean and Safe Energy Coalition, een Amerikaanse milieubelangengroepering.

In 2014 werd hij benoemd tot voorzitter van Ecology, Energy, and Prosperity van Frontier Centre for Public Policy, een onafhankelijke Canadese denktank op het gebied van publiek beleid.

In 2019 en 2020 was Moore voorzitter van de CO2 Coalitie, een Amerikaanse non-profit milieubelangengroepering die zich inzet voor het betwisten van valse beweringen over CO2 in relatie tot klimaatverandering.

Vals verhaal over chloor

“Op het moment dat ik besloot Greenpeace te verlaten, was ik een van de 6 directeuren van Greenpeace International. Ik was de enige met een formele wetenschappelijke opleiding, Bachelor of Science (BSc Honors) in Science and Forestry en Ph.D. in Ecology. Mijn medebestuurders besloten dat Greenpeace een campagne moest beginnen om ‘chloor wereldwijd te verbieden’.”

Moore zei dat elementair chloorgas inderdaad zeer giftig is en gebruikt werd als wapen in de Eerste Wereldoorlog. Maar chloor is ook een van de 94 [natuurlijk voorkomende] elementen op het Periodiek Systeem en heeft vele rollen in de biologie en de menselijke gezondheid. Keukenzout (NaCl of Natriumchloride) is bijvoorbeeld een essentiële voedingsstof voor alle dieren en vele planten. Het is onmogelijk NaCl te “bannen”.

Zoutpannen bedekken 10.000 hectare in Aigues-Mortes waar arbeiders zoutkristallen verzamelen op 22 aug. 2018. Na het oogsten van de ‘fleur de sel’, een met de hand geoogst zeezout, moeten ze tot september wachten om het zout te oogsten dat als tafelzout wordt gebruikt. (Pascal Guyot/AFP via Getty Images)

Hij wees erop dat het toevoegen van chloor aan drinkwater, zwembaden en kuuroorden één van de belangrijkste vooruitgangen in de geschiedenis van de volksgezondheid is geweest bij het voorkomen van de verspreiding van door water overgebrachte overdraagbare ziekten zoals cholera. En ongeveer 85 procent van de farmaceutische geneesmiddelen wordt gemaakt met aan chloor gerelateerde chemie, en ongeveer 25 procent van al onze geneesmiddelen bevat chloor. Alle halogenen, inclusief chloor, broom en jodium, zijn krachtige antibiotica; zonder hen zou de geneeskunde niet hetzelfde zijn.

“Greenpeace noemde chloor ‘het duivelse element’ en noemt PVC, polyvinylchloride, of gewoon vinyl, ‘het giftige plastic’. Dit alles is nep [en] dient om het publiek bang te maken. Bovendien versterkt dit misplaatste beleid de houding dat de mens geen waardige soort is en dat de wereld beter af zou zijn zonder de mens. Ik kon mijn collega Greenpeace-directeuren er niet van overtuigen om van dit misplaatste beleid af te stappen. Dit was voor mij het keerpunt,” aldus Moore.

Vals verhaal over ijsberen

Op de vraag hoe Greenpeace haar enorme donaties gebruikt, antwoordde Moore dat het gebruikt werd om “heel veel personeel” (wellicht meer dan 2.000), uitgebreide advertenties en fondsenwervingsprogramma’s te betalen. En vrijwel alle advertenties van de organisatie voor fondsenwerving zijn gebaseerd op valse verhalen, die hij grondig heeft weerlegd in zijn boeken, één voorbeeld waren de ijsberen.

Witte ijsbeer op een eiland voor de subarctische kust van Hudson Bay, Churchill, Manitoba, Canada, nadat hij naar de kust is gezwommen na een winter op het zee-ijs.

“Media, Greenpeace of politici die zeggen dat de ijsbeer uitsterft door het smeltende ijs in het noordpoolgebied, vermelden nooit het Internationale Verdrag inzake ijsberen, dat in 1973 door alle poollanden is ondertekend om de onbeperkte jacht op ijsberen te verbieden. In feite is de ijsbeerpopulatie toegenomen van 6.000 à 8.000 in 1973 tot 30.000 à 50.000 nu. Dit is een vaststaand feit”, zei Moore.

“Maar nu zeggen ze dat de ijsbeer in 2100 zal uitsterven, alsof ze een magische kristallen bol hebben die de toekomst kan voorspellen. In feite zag de afgelopen winter op de Noordpool een uitbreiding van het ijs ten opzichte van voorgaande jaren, en Antarctica was de afgelopen winter kouder dan in de afgelopen 50 jaar.”

Moore zei dat hij niet pretendeert alles te weten, noch de toekomst vol vertrouwen te kunnen voorspellen, zoals velen in de “klimaatnood”-business beweren te kunnen doen.

Het doel van de ‘Milieu Apocalyps’ theorie

“Ik geloof dat de menselijke bevolking altijd kwetsbaar is geweest voor mensen die onheil voorspellen met valse verhalen,” zei Moore.

“De Azteken gooiden maagden in vulkanen, en de Europeanen en Amerikanen verbrandden 200 jaar lang vrouwen als heksen met de bewering dat dit de wereld zou ‘redden’ van slechte mensen. Dit wordt [aangeduid als] ‘kuddementaliteit’, ‘groepsdenken’ en ‘sektegedrag’. Mensen zijn sociale dieren met een hiërarchie, en het is het makkelijkst om een hoge positie te verwerven door angst en controle te gebruiken.”

Moore zei dat de milieu-apocalyps theorie vooral gaat over “politieke macht en controle,” eraan toevoegend dat hij zich inzet om mensen te laten zien dat de situatie niet zo negatief is als hen wordt verteld.

“Vandaag, in de rijkste landen, maken onze nakomelingen beslissingen waar onze kleinkinderen voor zullen moeten betalen,” zei hij. “Voorspellingen dat de wereld vergaat, worden al duizenden jaren gedaan. Niet één keer is dit uitgekomen. Waarom zouden we het nu geloven?”

“Mensen zijn van nature bang voor de toekomst omdat die onbekend is en vol risico’s en moeilijke beslissingen zit. Ik denk dat er ook een element van ‘zelfhaat’ in deze apocalyps-beweging zit.”

Moore zei dat er vandaag de dag aan de jonge generatie wordt geleerd dat mensen niet waardig zijn en de aarde aan het vernietigen zijn. Door deze indoctrinatie voelen ze zich schuldig en schamen ze zich voor zichzelf, wat de verkeerde manier is om in het leven te staan.

De demonisering van kooldioxide

“Er zijn maar weinig mensen die geloven dat de wereld niet opwarmt. Het is duidelijk dat de wereld opwarmt sinds ongeveer het jaar 1700, 150 jaar voordat we fossiele brandstoffen zijn beginnen gebruiken. 1700 was het hoogtepunt van de Kleine IJstijd, die zeer koud was en mislukte oogsten en hongersnood veroorzaakte. Daarvoor, rond 1000 na Christus was er de Middeleeuwse Warme periode toen Vikingen Groenland bewerkten. [En] daarvoor, rond 500 na Chr. waren de Donkere Eeuwen, en daarvoor, de Romeinse Warme Periode toen het warmer was dan vandaag, en het zeeniveau 1 à 2 meter hoger was dan vandaag,” zei Moore.

Vertegenwoordigers van autobedrijven arriveren op de Weense Autoshow terwijl Greenpeace-activisten protesteren tegen de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door sport utility vehicles (SUV’s) op 16 januari 2008. (Dieter Nagl/AFP via Getty Images)

“Zelfs tot ongeveer 1950 was de hoeveelheid gebruikte fossiele brandstoffen en uitgestoten CO2 erg klein in vergelijking met vandaag. We weten niet wat de oorzaak is van deze periodieke temperatuurschommelingen, maar het was zeker niet CO2.”

Moore verduidelijkte dat de “minderheidsmening” niet gaat over de geschiedenis van de temperatuur op aarde, maar dat het de relatie tussen de temperatuur en CO2 is die in het middelpunt van het geschil staat.

“In dit opzicht ben ik het ermee eens dat velen geloven dat CO2 de belangrijkste oorzaak is van de opwarming. CO2 is onzichtbaar, dus niemand kan eigenlijk zien wat het doet. En deze ‘meerderheid’ zijn voornamelijk wetenschappers die worden betaald door politici en bureaucraten, media die krantenkoppen schrijven, of activisten die geld verdienen. [De rest is] het publiek dat dit verhaal gelooft, ook al kunnen ze niet echt zien wat CO2 doet,” zei Moore.

Moore gaf een grafiek van de continu gemeten temperatuur over 350 jaar (van 1659 tot 2009) in centraal Engeland. “Als kooldioxide de belangrijkste oorzaak van de opwarming zou zijn, dan zou er een temperatuurstijging moeten zijn langs de kooldioxide curve, maar dat is niet het geval,” legde hij uit.

 

1659-2009 Temperatuur en kooldioxide-uitstoot in Midden-Engeland. (Met dank aan Patrick Moore)

Moore beschreef de demonisering van CO2 als “compleet belachelijk”. Hij voegde eraan toe dat CO2 de basis is van al het leven op aarde en dat de concentratie ervan in de atmosfeer vandaag de dag, zelfs met de toename, lager is dan het is geweest gedurende een groot deel van het bestaan van leven op aarde.

Stijgende CO2 correleert met toegenomen vegetatie: Studie

Uit een studie van 2013 blijkt dat de toename van koolstofdioxide (CO2) de voorbije 30 jaar heeft bijgedragen tot een toename van het groene bladerdek in de dorre gebieden van de wereld.

De Australische Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), in samenwerking met de Australian National University (ANU), ontdekte aan de hand van satellietwaarnemingen dat het verspreidingsgebied van vegetatie tussen 1982 en 2015 met 11 procent is toegenomen als gevolg van het effect van kooldioxidebemesting in dorre gebieden in de wereld. (Met dank aan Patrick Moore)

De Australische overheidsinstelling CSIRO voerde het onderzoek uit in samenwerking met de Australian National University (ANU). De gegevens waren gebaseerd op satellietwaarnemingen van het jaar 1982 tot 2010 in delen van de dorre gebieden in Australië, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika.

Er werd een toename van 11 procent gevonden in het bladerdek in het bestudeerde gebied als gevolg van wat “CO2-bemesting” wordt genoemd.

Volgens de studie treedt een bemestingseffect op wanneer verhoogde CO2-niveaus een blad tijdens fotosynthese – het proces waarbij groene planten zonlicht omzetten in suiker – in staat stellen meer koolstof uit de lucht te halen of minder water aan de lucht te verliezen, of beide.

“Als verhoogde CO2 het waterverbruik van individuele bladeren doet dalen, zullen planten in dorre omgevingen reageren door hun totale aantal bladeren te vergroten. Deze veranderingen in het bladerdek kunnen per satelliet worden waargenomen, vooral in woestijnen en savannes waar het bladerdek minder volledig is dan op natte plaatsen,” aldus Randall Donohue, de CSIRO-onderzoekswetenschapper.

Het verhaal van de opwarming van de aarde doorbreken

“Klimaatalarmisten praten het liefst alleen over klimaatkennis sinds 1850. De tijd daarvoor noemen ze het pre-industriële tijdperk. In dit ‘pre-industriële tijdperk’ was er gedurende meer dan 3 miljard jaar leven op aarde. Vele klimaatveranderingen [deden zich voor in die periode], waaronder ijstijden, broeikastijdperken, grote uitstervingen als gevolg van asteroïde inslagen, en andere onbekende oorzaken,” zei Moore.

“Vandaag bevindt de aarde zich in de Pleistocene IJstijd, die 2,6 miljoen jaar geleden begon. … Dus, de meest recente grote ijsvorming, die 20.000 jaar geleden zijn hoogtepunt bereikte, was niet het einde van de ijstijd. We zitten nog steeds in de Pleistocene IJstijd, hoezeer de klimaatalarmisten dit ook willen ontkennen.”

De grote ironie van de huidige paniek over het klimaat is volgens hem dat de aarde nu kouder is dan gedurende 250 miljoen jaar voordat de Pleistoceen-ijstijd begon. En de CO2 concentratie is nu lager dan in meer dan 95 procent van de geschiedenis van de aarde.

“Maar dat zou je nooit weten als je luistert naar al die mensen die profiteren van de leugen dat de aarde binnenkort te heet zal zijn voor leven en dat de CO2 concentratie hoger zal worden dan ze ooit is geweest in de geschiedenis van de aarde,” zei Moore.

‘Meer CO2 is gunstig voor het milieu en de mens’

Volgens Moore kopen bijna alle commerciële serreboeren wereldwijd CO2 om in hun kassen te injecteren om zo tot 60 procent hogere gewasopbrengsten te realiseren.

Een foto toont een arbeider in een aardbeienkas in Palos de la Frontera, Huelva, Zuid-Spanje, 17 feb. 2006. (Samuel Aranda/AFP via Getty Images)

“Ik was onder de indruk toen ik over Zuid-Korea vloog [en zag] hoeveel serres er in de valleien staan. Net als British Columbia, heeft Korea veel bergen en niet zo veel vlakke vruchtbare landbouwgrond.

“Ik weet zeker dat de serreboeren meer CO2 in hun kassen stoppen, tot wel het dubbele of drievoudige van wat er nu in de atmosfeer zit. Dat komt omdat bijna alle planten die buiten in de natuurlijke atmosfeer groeien een tekort aan CO2 hebben, en dat is wat hen beperkt om sneller te groeien,” voegde Moore eraan toe.

“Lees er alstublieft het hoofdstuk getiteld ‘Klimaat van Angst en Schuld’ in mijn boek op na, [Nep onzichtbare catastrofes en dreigingen van onheil], als u een volledig begrip van deze feiten wilt krijgen,” zei hij.

Moore zei dat de meeste milieuactivisten, politici en zogenaamde experts weten dat we binnen het door hen voorgestelde tijdsschema niet zullen kunnen stoppen met meer fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2-uitstoot niet zullen kunnen verminderen.

“In 2015, toen ik de COP (Conference of the Parties) in Parijs bijwoonde, bood ik een publieke weddenschap aan voor 100.000 dollar in een media bericht dat werd uitgestuurd op meer dan 200 media-feeds, dat in 2025 de wereldwijde CO2-uitstoot hoger zou zijn dan in 2015. Er ging niet één persoon op in, zelfs niet van de ‘groenen’”, zei Moore.

“Ik weet dat meer CO2 volledig gunstig is voor zowel het milieu als de menselijke beschaving. Ik ben er trots op dat ik directeur ben van de CO2 Coalitie.”

De ironie van ‘koolstofneutraliteit’

“Het is gewoon verkeerd om CO2 ‘koolstof’ te noemen. Koolstof is een element waar diamanten, grafiet en roet uit zijn opgebouwd. [En] CO2 is een molecuul dat koolstof en zuurstof bevat en een onzichtbaar gas is dat het primaire voedsel is voor al het leven. [Evenzo] is het onjuist om naar NaCl (keukenzout) te verwijzen als ‘chloor’, ook al bevat NaCl chloor”, aldus Moore.

Een blik op de 51,38-karaat rondgeslepen diamant, de Dynasty, tussen andere edelstenen uit geslepen diamanten collectie van de Russische Alrosas Dynasty in Moskou op 3 aug. 2017. (Yuri Kadobnov/AFP via Getty Images)

Moore zei dat wanneer elementen (atomen) met elkaar combineren om verbindingen (moleculen) te vormen, ze altijd heel andere eigenschappen hebben dan de elementen waaruit ze zijn opgebouwd.

“‘Net-Zero’ is ook een politieke term die is verzonnen door activisten die geen wetenschappers zijn. De topleiders van deze kruistocht zijn bijvoorbeeld mensen als Al Gore, Leonardo DiCaprio, en Greta Thunberg, die geen van allen wetenschappers zijn.”

Volgens Moore maken Rusland, China en India 40 procent uit van de menselijke bevolking, en zij zijn het niet eens met deze ‘anti-fossiele brandstof’ agenda.

“Als we Brazilië, Indonesië en de meeste Afrikaanse landen toevoegen, is er een meerderheid van de wereldbevolking die geen klimaatfanatici zijn”, voegde Moore eraan toe.

“Een andere grote ironie is dat veel landen met de koudste klimaten, zoals Canada, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zich het meest zorgen maken over de opwarming. De gemiddelde jaartemperatuur in Canada is bijvoorbeeld -5,35 graden Celsius.”

Moore zei ook dat uitlaatgassen van motoren geen CO2 zijn; het zijn andere stoffen, want CO2 is onzichtbaar en reukloos. Stof is ook geen CO2; het is roet en kan met de huidige technologie onder controle worden gehouden. En kolencentrales die vandaag worden gebouwd, zijn veel schoner dan die van 20 jaar geleden.

‘Wind- en zonne-energie zijn parasieten op de economie’

“Zonne- en windenergie zijn beide erg duur en erg onbetrouwbaar. Het is bijna als een geestesziekte dat zoveel mensen zijn gehersenspoeld om te denken dat hele landen kunnen worden ondersteund met deze technologieën,” zei Moore.

Een luchtfoto toont voertuigen op de California 14 Highway naast zonnepanelen, onderdeel van een elektriciteitscentrale in Kern County nabij Mojave, Calif, op 18 juni 2021. (Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

“Ik geloof dat wind- en zonne-energie parasieten zijn op de grotere economie. Met andere woorden, ze maken het land armer dan wanneer er andere, betrouwbaardere en minder kostbare technologieën zouden worden gebruikt.”

Moore zei dat aanbieders van wind- en zonne-energie zwaar leunen op overheidssubsidies, belastingaftrek en mandaten, waarbij burgers gedwongen worden om wind- en zonne-energie te kopen, zelfs als die duurder is, onder het voorwendsel dat het “milieuvriendelijk” is.

“Miljoenen mensen betalen meer voor wind- en zonne-energie, terwijl een paar mensen er miljoenen dollars, euros, ponden, enz. aan verdienen. Het is een beetje zoals een Ponzi schema op de aandelenmarkten,” voegde Moore eraan toe.

“Ze vereisen enorme stukken land, zijn het grootste deel van de tijd niet beschikbaar, en vereisen dat betrouwbare energie zoals nucleaire, hydro-elektrische, [kolen, en natuurlijk] gas beschikbaar is wanneer wind- en zonne-energie niet beschikbaar zijn.”

Windturbines bij de kolengestookte centrale Neurath van de Duitse energiegigant RWE in Garzweiler, West-Duitsland, op 15 maart 2021. (Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

Volgens Moore worden bij de bouw van wind- en zonneparken enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt voor mijnbouw, transport en bouw. En op veel locaties produceren ze tijdens hun levensduur lang niet genoeg energie als nodig is om ze te bouwen en te onderhouden.

“Waarom gebruiken we geen betrouwbare energie [zoals kernenergie, waterkracht, aardgas, etc.] als primaire bron?” vroeg Moore, en hij voegde eraan toe dat als dat het geval zou zijn, “dan zouden wind- en zonne-energie overbodig zijn.”

‘Plastic is geen giftige stof’

“Plastic is geen giftige stof. Daarom verpakken we ons voedsel er ook in, om te voorkomen dat het besmet raakt. Plastic wordt niet op magische wijze giftig als het in de oceaan terechtkomt,” zei Moore.

“Natuurlijk zeggen ze aan de ene kant dat plastic nooit zal afbreken, en aan de andere kant zeggen ze dat het snel zal vervallen in “microplastics,” die, natuurlijk, handig onzichtbaar zijn zodat niemand dit kan observeren of verifiëren voor zichzelf. Hoe slim!”

Volgens Moore kan ons spijsverteringsstelsel het verschil zien tussen “voedsel” en plastic of minuscule zanddeeltjes. Ons lichaam neemt geen zand op in onze bloedbaan, hoe microscopisch klein het zand ook is.

Hij zei dat plastic dat in de oceaan drijft als een klein drijvend rif is, net als drijfhout. Het biedt een oppervlak voor zeedieren om hun eieren op te leggen, zich aan te hechten, en dingen te eten die eraan vastzitten.

“Vervuiling is meestal giftig of brengt schade toe aan het leven. Plastic is gewoon ‘zwerfvuil’ naast de weg. Het schaadt niets. Een uitzondering zijn afgedankte visnetten, niet omdat ze van plastic zijn maar omdat ze vorm gegeven zijn om vis te vangen. De milieugemeenschap zou moeten samenwerken met de visserij-industrie om te stoppen met beschadigde netten in zee te gooien en om die netten terug te brengen naar de kade, waar ze kunnen worden gerecycled, gebruikt in een afvalenergiecentrale, of veilig weggegooid,” voegde Moore eraan toe.

Dit interview is een compilatie van een e-mail uitwisseling tussen Moore en de Zuid-Koreaanse professor Seok-soon Park, professor in milieutechniek aan de Ehwa Womans University in Seoul, Zuid-Korea, van november-december 2021. Het werd verstrekt aan The Epoch Times door Park met de toestemming van Moore op 7 juli 2022.

Zowel Park als Moore behoren tot de 1.100 wetenschappers en professionals die de Wereld Klimaat Verklaring (WCD) ondertekenden, die stelt dat er geen klimaat noodsituatie is.

Seok-Soon Park, hoogleraar, afdeling Milieutechniek, Ewha Womans Universiteit (Yoo-Jeong Lee/The Epoch Times)

Seok-Soon Park, hoogleraar, afdeling Milieutechniek, Ewha Womans Universiteit (Yoo-Jeong Lee/The Epoch Times)
Professor Seok-soon Park was de eerste Koreaan die aan de Rutgers University in de Verenigde Staten een master- en een doctorstitel in milieuwetenschappen behaalde. In 1988 keerde hij terug naar Zuid-Korea om te werken voor de Korea Science Foundation. Hij was hoofd van het National Institute of Environmental Sciences, voorzitter van de Korea Society for Environmental Education, presidentieel adviseur voor wetenschap en technologie, en voorzitter van het presidentieel comité voor groene groei. Hij heeft meer dan 20 boeken gepubliceerd en 150 bijdragen geleverd aan binnen- en buitenlandse tijdschriften en 180 milieucolumns aan Koreaanse kranten en gespecialiseerde tijdschriften. Park heeft geweigerd deel te nemen aan milieubewegingen die de risico’s van de opwarming van de aarde overdrijven en zich onvoorwaardelijk verzetten tegen ontwikkeling. Hij richtte de Korea Free Environment Federation op, die tot doel heeft milieurechten te beschermen, de waarheid over klimaatverandering aan het licht te brengen en de economie van het land vooruit te helpen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 september 2022): EXCLUSIVE: Former Greenpeace Founder Patrick Moore Says Climate Change Based on False Narratives