maandag, 18 okt 2021

Deze Memorial Day, een nieuwe geboorte van vrijheid

Op Memorial Day worden de soldaten geëerd die hun leven gaven voor de Verenigde Staten.

In de Gettysburg toespraak, misschien wel de grootste reflectie in onze geschiedenis over een dergelijk offer, verwijst Abraham Lincoln naar de gesneuvelde soldaten als hebben ze “de laatste volle maat van toewijding” gegeven.

In de huidige crisis waarin de VS zich bevindt, kunnen we iets leren van de toewijding waarover Lincoln meer dan 150 jaar geleden sprak.

Sprekend nadat de Unie een beslissende slag had gewonnen, begon hij zijn toespraak met te zeggen: “Zevenenveertig jaar geleden brachten onze vaderen op dit continent een nieuwe natie voort, in vrijheid opgevat, en gewijd aan de stelling dat alle mensen gelijk zijn geschapen. Nu zijn we verwikkeld in een grote burgeroorlog, waarin wordt getest of die natie, of welke natie dan ook, die zo is opgebouwd en zo is toegewijd, lang stand kan houden.”

Deze Memorial Day vechten we gelukkig geen burgeroorlog uit, maar we zijn wel verwikkeld in een strijd om de ziel van onze natie.

Gevaarlijke nieuwe ideeën stellen de vraag of wij een natie kunnen blijven “die in vrijheid is verwekt en die toegewijd is aan de stelling dat alle mensen gelijk zijn geschapen”.

Natuurlijk wordt de betekenis van gelijkheid tegenwoordig betwist. Sommigen willen de samenleving in de richting van het socialisme sturen om ervoor te zorgen dat we allemaal precies dezelfde levensomstandigheden hebben.

De Onafhankelijkheidsverklaring, die Lincoln zeer bewonderde, zegt dat we “gelijk geschapen” zijn. We zijn gelijk in die zin dat we allemaal door God gegeven rechten hebben. Deze geven ons het recht om geluk na te streven, maar ze garanderen niemand een bepaald resultaat.

De zogenaamde ‘Kritische Rassentheorie’ schept verdeeldheid in onze natie, omdat zij ons ongelijk wil maken.

Zij leert ons dat sommigen van ons op grond van hun huidskleur racisten en onderdrukkers zijn, terwijl anderen op grond van hun huidskleur moreel superieur zijn.

De voorstanders van de kritische rassentheorie vervangen vaak onze traditionele invulling van vrijheid door dwang.

Individuen in bedrijven en scholen worden onderworpen aan heropvoedings-sessies die doen denken aan China’s Culturele Revolutie, waarin zij hun schuld moeten bekennen. Degenen die dat niet doen, riskeren hun baan te verliezen.

Er heerst een nieuwe geest van intolerantie in ons land, en velen weigeren hun ware overtuigingen te uiten uit angst om te worden gemeden, of erger.

Achter de kritische rassentheorie schuilt het spook van het Marxisme, in nieuwe kleren gestoken. Het probeert de wonden die onze natie draagt door racisme uit het verleden aan te wakkeren in de hoop een ziekte te veroorzaken die fataal is voor onze vrije republiek.

Maar deze herdenkingsdag biedt ons de gelegenheid om een begin te maken met de genezing van onze noodlijdende natie.

Lincoln besloot zijn opmerkingen in Gettysburg met de woorden: “Het is eerder aan ons, de levenden, om ons hier te wijden aan het onvoltooide werk dat zij die hier vochten tot nu toe zo nobel hebben verricht. Het is veeleer aan ons om hier toegewijd te zijn aan de grote taak die voor ons ligt – dat wij nog meer toewijding vinden voor de zaak waarvoor deze geëerde doden hier hun laatste volledige toewijding hebben gegeven – dat wij ons hier vast voornemen dat deze doden niet tevergeefs zullen zijn gestorven – dat deze natie, onder God, een nieuwe geboorte van vrijheid zal kennen, en dat een regering van het volk, door het volk, voor het volk, niet van de aarde zal verdwijnen.”

Op deze herdenkingsdag moeten we diep nadenken over de offers van hen die we eren. Zij stierven in toewijding aan het idee van Amerika, van een vrij land gewijd aan de stelling van gelijkheid.

Laten we ons daarom nu wijden aan een “nieuwe geboorte van vrijheid.” Zo zullen wij, met onze daden, onze gevallen helden op de meest passende wijze eren en de betekenis van hun offer veilig stellen.

Het spreekt vanzelf dat wij, terwijl wij ons inspannen om de beginselen van gelijkheid en vrijheid nieuw leven in te blazen, dit standvastig doen, maar zonder vijanden te willen maken van degenen wier standpunten wij bestrijden.

Aan het einde van de bloedigste oorlog in de geschiedenis van onze natie kon Lincoln in zijn tweede inaugurele rede zeggen: “Met kwaadaardigheid jegens niemand, met naastenliefde jegens allen, met standvastigheid in het recht zoals God ons geeft het recht te zien, laten we ons inspannen om het werk af te maken waarmee we bezig zijn en de wonden van de natie te verbinden.”

De kracht van onze republiek ligt in onze “standvastigheid in het recht zoals God ons geeft het recht te zien.”

Er zijn revolutionairen die onze vrijheid willen gebruiken om die vrijheid te vernietigen, die de Verenigde Staten kwaad toewensen. Daartegen verzetten we ons met alle macht.

Maar de grote meerderheid van de voorstanders van kritische rassentheorie en andere verderfelijke ideeën zijn zelf het slachtoffer van slecht onderricht. Terwijl we ons onvermurwbaar verzetten tegen hun ideeën, behandelen we hen met liefde. Wij begrijpen dat wanneer slechte ideeën vervangen worden door betere, iedereen een gezonde rol te spelen heeft in het verwezenlijken van de bestemming van onze natie.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (30/05/2021): This Memorial Day, a New Birth of Freedom

Beijings propaganda afdeling blijft miljoenen betalen om invloed in het Westen te verspreiden

De propaganda afdeling van de Chinese Communistische Partij (CCP) is miljoenen dollars blijven pompen in Amerikaanse publicaties om zijn invloed te verspreiden, zo blijkt uit een nieuw document dat is ingediend bij het ministerie van Justitie.

China Daily, een Engelstalig mediakanaal dat wordt gecontroleerd door de propaganda-afdeling van Beijing, heeft de afgelopen zes maanden ruwweg 3 miljoen dollar uitgegeven aan grote westerse media en uitgeverijen, zo blijkt uit een dossier van 24 mei.

Ongeveer 1,6 miljoen dollar aan reclamegeld ging naar de Los Angeles Times, Foreign Policy, Financial Times, en Time Magazine. Een extra bedrag van 329.898 dollar ging naar The Globe and Mail, een Canadese krant.

China Daily gaf ook meer dan 1 miljoen dollar uit, waarvan het grootste deel in de Verenigde Staten werd uitgegeven, om zijn krant te laten drukken. Bekende begunstigden van de betalingen zijn de Los Angeles Times, The Boston Globe, The Seattle Times, Chicago Tribune, en The Houston Chronicle.

De totale uitgaven voor drukwerk, advertenties en andere uitgaven bedroegen tussen 1 november en 30 april in totaal 5,56 miljoen dollar, wat neerkomt op een sprong van ruwweg 1,1 miljoen dollar in vergelijking met een half jaar eerder.

De Chinese krant heeft zich in 1983 als buitenlands agent laten registreren onder de Foreign Agents Registration Act (FARA). Op grond van deze wet moet de krant tweemaal per jaar een verslag indienen bij het ministerie van Justitie waarin gedetailleerd wordt aangegeven welke uitgaven zij in de Verenigde Staten doet.

China Daily was ook een van de meer dan een dozijn Chinese staatsmedia-entiteiten die vorig jaar door het ministerie van Buitenlandse Zaken als buitenlandse missies van de CCP werden aangemerkt, waardoor zij hun werknemers en eigendommen in de VS moesten registreren.

“China Daily gaat door met het verspreiden van Chinese propaganda in de Verenigde Staten. Deze door de CCP gesteunde krant moet door het DOJ volledig worden onderzocht op overtredingen van de FARA,” verklaarde senator Marco Rubio (R-Fla.) aan The Epoch Times.

Berekeningen van het Center for Responsive Politics, een in Washington gevestigde groep voor overheidstransparantie, onthulden dat de uitgaven van Chinese buitenlandse agenten in de Verenigde Staten de afgelopen jaren zijn verzesvoudigd, van iets meer dan 10 miljoen dollar in 2016 tot bijna 64 miljoen dollar in 2020.

Rep. Jim Banks (R-Ind.), die de activiteit van de Chinese outlet opmerkte, zei: “China Daily’s enige doel is om de voortdurende wreedheden van de Chinese Communistische Partij te verdoezelen.”

“Elke Amerikaanse krant die China Daily steunt heeft niet het recht om over mensenrechten of democratie te praten. Ze zouden zich moeten schamen voor hun medeplichtigheid,” zei hij tegen The Epoch Times.

Een aantal grote Amerikaanse kranten is gestopt met het plaatsen van advertorials van de Chinese krant tegen de achtergrond van een groeiend onderzoek naar de invloed van Chinese propaganda.

De New York Times heeft honderden betaalde artikelen van haar website verwijderd nadat zij haar relatie met China Daily had beëindigd, aldus The Washington Free Beacon, die als eerste berichtte over de openbaarmaking van de FARA.

China Daily, Los Angeles Times, Foreign Policy, Financial Times, Time, The Boston Globe, The Seattle Times, Chicago Tribune en The Houston Chronicle hebben niet gereageerd op een verzoek van The Epoch Times om commentaar.

China watch

Jarenlang heeft het Chinese regime miljoenen dollars uitgegeven aan supplementen onder de titel “China Watch” of “China Focus” in grote westerse kranten.

Hoewel de supplementen van China Watch disclaimers in kleine lettertjes hebben waaruit blijkt dat de inhoud is geproduceerd door China Daily en niet door de gastkrant, kan het nog steeds misleidend zijn voor de gemiddelde lezer, aldus de internationale nonprofit Reporters Without Borders (RSF) in haar 2019 rapport, “China’s Pursuit of a New World Media Order.”

“De journalistieke stijl en de smaakvolle lay-out kunnen gemakkelijk misleidend zijn voor de gehaaste of onoplettende lezer die vertrouwt op de algemene kwaliteit van de krant die hij elke dag leest,” verklaarde RSF.

Een krantenconsument leest een exemplaar van de Afrikaanse editie van China Daily’s dagblad voor een kiosk in de Keniaanse hoofdstad, op 14 december 2012. (Tony Karumba/AFP via Getty Images)

“Deze China Watch supplementen zijn redelijk aangenaam om te lezen en goed gepresenteerd, maar het zijn desalniettemin Trojaanse paarden die Beijing in staat stellen om zijn propaganda in de huiskamers van elites te introduceren.”

De Chinese bijlagen in prominente westerse media hebben tot bezorgdheid geleid bij internationale rechtengroeperingen. Het in Londen gevestigde Free Tibet startte vorig jaar een campagne waarin een aantal westerse mediakanalen werd opgeroepen te stoppen met het aanbieden van dergelijke inhoud.

Free Tibet maakte zich zorgen toen een speciale Tibet-rubriek in de bijlage China Watch van de Los Angeles Times in november vorig jaar de “kansen” prees die worden geboden door “beroepsopleidingen” in Tibet, waarmee een ander beeld werd geschetst dan de massale bewaking die China sinds de jaren vijftig in de regio heeft ingevoerd en de militair aandoende opleidingscentra die door deskundigen zijn omschreven als dwangarbeiderskampen.

“Dit lijkt een opzettelijke poging om een rapport te verdoezelen waarin wordt benadrukt dat meer dan 500.000 Tibetanen dwangarbeid hebben ondergaan,” zei Free Tibet in reactie op de speciale sectie.

De CCP heeft ook haar verhaallijn over het vrijwillige orgaandonatiesysteem in China Watch gepromoot, ondanks bewijzen dat de door de staat aangestuurde praktijk van het ‘oogsten’ van organen van gewetensgevangenen tot op de dag van vandaag voortduurt.

Dergelijke advertorials zijn, na jarenlang in gedrukte vorm te hebben bestaan, steeds meer naar het digitale domein gemigreerd om een breder en gerichter publiek te bereiken.

In een recent artikel op Foreign Policy’s online China Watch wordt kritiek geuit op het “Amerikaanse systeem” omdat het niet in staat zou zijn schendingen van de mensenrechten in de Verenigde Staten te verhelpen. In een ander artikel wordt China’s “Belt and Road Initiative” (BRI) gepromoot als bijdrage aan “de ontwikkeling van Azië en het wereldwijde [economische] herstel”. Critici hebben betoogd dat het BRI ontwikkelingslanden in een “schuldenval” heeft doen belanden.

Senator Roger Wicker (R-Miss.) heeft in februari geprobeerd de kwestie van Chinese propaganda in Amerikaanse nieuwskanalen aan te pakken met een nieuw wetsvoorstel-S-319-wat zou vereisen dat “buitenlandse agenten duidelijk de buitenlandse opdrachtgever vermelden als de bron van betaalde bijvoegsels in Amerikaanse nieuwskanalen”.

“Het is een publiek geheim dat Beijing zijn wereldwijde propagandaoorlog ook in de VS voert en Amerikaanse kranten zijn medeplichtig,” zei Wicker in februari in een verklaring, en hij hoopte dat “strengere vereisten tot openbaarmaking voor buitenlandse agenten alle Amerikaanse publicaties zullen aanmoedigen om te weigeren deel te nemen aan de propagandamachine van de CCP.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (26 mei 2021): Beijing’s Propaganda Arm Continues Paying Millions to Spread Influence in the West

Peking zet voormalige VS-functionaris op zwarte lijst nadat VS Chinese functionaris sancties oplegt wegens vervolging Falun Gong

Het regime in Peking heeft een voormalige Amerikaanse religieuze functionaris op zijn sanctielijst geplaatst in reactie op de sancties die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan een Chinese functionaris wegens zijn betrokkenheid bij de vervolging van beoefenaars van Falun Gong.

Het is Johnnie Moore, die tweemaal commissaris is geweest van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid (USCIRF) en zijn gezinsleden voortaan verboden het Chinese vasteland, Hongkong en Macau te bezoeken, aldus de woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, tijdens een persconferentie op 26 mei.

Moore, die heeft gepleit voor onderdrukte religieuze groepen in China, zei dat het “een eer was om door de Chinese Communistische Partij te worden gesanctioneerd”.

“De CCP [Chinese Communistische Partij] begrijpt het verschil niet tussen waarheid en leugen, maar hier is een waarheid die we wel kennen: ze zijn zwakker dan ze ons willen laten geloven dat ze zijn,” schreef hij in een verklaring op Twitter. “We zullen onze wereld niet aan de CCP overhandigen om onschuldigen te slachtofferen zoals zij dat willen.”

De nieuwe sanctie van China volgde op het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken om Yu Hui te straffen, die voorheen in de stad Chengdu aan het hoofd stond van de plaatselijke afdeling van het 610 bureau – een buitenwettelijke taskforce die in instellingen in heel China is ingebed om de vervolging van Falun Gong uit te voeren.

Falun Gong, dat de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid onderricht, samen met meditatieve oefeningen, had in 1999 naar schatting 70 tot 100 miljoen beoefenaars, voordat het regime een grootschalige vervolging tegen Falun Gong begon.

Het Amerikaanse 2020 rapport over godsdienstvrijheid, dat op dezelfde dag werd vrijgegeven als de sancties van de Verenigde Staten tegen Yu, vermeldt meer dan 6.600 arrestaties en bijna 8.600 gevallen van intimidatie van beoefenaars in heel China in 2020.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en USCIRF hebben niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken van The Epoch Times om commentaar.

Levi Browde, uitvoerend directeur van het in New York gevestigde Falun Dafa Informatiecentrum, merkte op hoe “gedurende de jaren negentig de CCP in vele openbare verklaringen de gezondheidsvoordelen en morele bijdragen van Falun Gong heeft toegejuicht”, om vervolgens “het geweer van schouder te veranderen” toen de praktijk immens populair werd in China.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York om Wereld Falun Dafa Dag te vieren en om te protesteren tegen de voortdurende vervolging van de groep door de Chinese Communistische Partij in China, op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)

“Al meer dan 20 jaar probeert de CCP Falun Gong te elimineren door middel van willekeurige detentie, marteling en ‘oganenoogst’ op grote schaal, dus het is geen verrassing dat de CCP aanzienlijke inspanningen doet om de internationale aandacht af te leiden van de mensenrechtenschendingen tegen Falun Gong beoefenaars,” vertelde hij aan The Epoch Times.

“Maar het is allemaal slechts een rookgordijn om de verschrikkelijke wreedheden te verbergen die zij hebben begaan tegen vreedzame, onschuldige mensen.”

Browde merkte de ironie op achter de pogingen van het regime om de spirituele praktijk te belasteren.

“Het is altijd tragisch ironisch geweest dat de CCP, die het leven van mensen beheerst, hen terroriseert met vervolging en hen onophoudelijk hersenspoelt, onhandige pogingen doet om Falun Gong, dat een op boeddhisme gebaseerde spirituele praktijk is zonder lidmaatschap, te bestempelen als een ‘kwade cultus’,” zei hij. “Er is geen grotere sekte in de wereld dan de Chinese Communistische Partij.”

Volgens de laatste gegevens van Minghui, een website die in de Verenigde Staten is opgezet om de vervolging te documenteren, zijn dit jaar tot april minstens 504 mensen tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Shi Shaoping, een 50-jarige Falun Gong beoefenaar die een masterdiploma heeft behaald aan China’s belangrijkste academie voor wetenschappen, de door de staat geleide Chinese Academie van Wetenschappen, werd onlangs veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor zijn geloof. Eerder zat hij een straf van 10 jaar uit omdat hij met mensen over de vervolging had gesproken.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (26 mei 2021): Beijing Blacklists Former US Official After US Sanctions Chinese Official For Persecuting Falun Gong

Waarom Edith Hamilton meer schrik had voor de neergang van het individualisme dan voor atoombommen

“Mensen hebben er een hekel aan om aan het denken gezet te worden”, zei de pedagoge en classicus Edith Hamilton (1867-1963) ooit. Luiheid van geest is inderdaad gemakkelijk te vinden, vandaag nog meer dan in haar tijd. Het uit zich in vage berichten in sociale media, geflipte politieke retoriek, oppervlakkige berichtgeving in de media, voorspelbare maar schijnheilige meningen, en de wijdverspreide afwezigheid van kritisch denkvermogen. Het is overal.

Mensen die niet nadenken zijn kwetsbaar voor degenen die dat wel doen, vooral voor degenen die voortdurend nadenken over hoe ze anderen voor snode doeleinden kunnen gebruiken. Dictators en demagogen hebben een sterke voorkeur voor volgzame, sycofantische onderdanen boven bedachtzame, onafhankelijke, vrijgevochten types.

Luiheid van geest kwam zelden of nooit voor in het lange leven en opmerkelijke werk van Hamilton. Ze vierde de geest. Ze vond het beschamend om het zelfstandig denken verloren te laten gaan. Naar haar mening vormen “geest en ziel samen datgene wat ons scheidt van de rest van de dierenwereld, datgene wat een mens in staat stelt de waarheid te kennen, en datgene wat hem in staat stelt voor de waarheid te sterven”.

De laatste 30 jaar van haar leven heeft ze gewijd aan het opwekken van publieke belangstelling voor de grote denkers uit het oude verleden – en in die nobele inspanning is dit wonderkind van het thuisonderwijs ontegensprekelijk geslaagd.

Geboren in Dresden, Duitsland, uit Amerikaanse ouders, groeide ze op in Ft. Wayne, Indiana. Haar vader en moeder wilden de beste opleiding voor hun vijf kinderen. Ze realiseerden zich al snel dat die niet te vinden was op de openbare scholen. Edith en haar drie zusters en één broer kregen thuis les, en elk van hen ontwikkelde zich tot een succesvol professional.

Alice, bijvoorbeeld, werd een autoriteit op het gebied van industriële toxicologie en was de eerste vrouw die een aanstelling kreeg aan de Harvard Universiteit. Norah was een pionier op het gebied van kunstonderwijs voor kansarme kinderen in het Hull House in Chicago en in New York City. Margaret was een eminent lesgever en biochemicus. Arthur was auteur, professor Spaans en assistent-decaan voor buitenlandse studenten aan de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign. Edith kreeg eredoctoraten van Yale, de Universiteit van Rochester, en de Universiteit van Pennsylvania. Wie zei dat thuisstudenten niet goed opgeleid of “gesocialiseerd” zijn, heeft de Hamiltons nooit ontmoet (of een van de vele thuisstudenten-families die ik heb gekend).

Geleerde en schrijfster Edith Hamilton. (Publiek domein)

Hamilton bekleedde 26 jaar lang verschillende functies, waaronder die van hoofdadministrateur, aan de Bryn Mawr School, een op het college voorbereidend instituut voor meisjes in Baltimore, Maryland. Nadat ze in 1922, halverwege de 50, met pensioen ging, besloot ze een nieuwe carrière als schrijfster te beginnen, één die haar in staat zou stellen haar levenslange passie voor het oude Griekenland te verkennen.

Haar eerste boek, “The Greek Way“, verscheen in 1930 toen ze 62 was. In de volgende drie decennia zou ze een wereldwijde reputatie verwerven als een autoriteit op het gebied van de oudheid. “The Greek Way” was een groot succes, net als haar latere boeken zoals “The Roman Way” (1932), “The Prophets of Israel” (1936), en “Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes” (1942). In 1957 waren er alleen al van “Mythologie” bijna 5 miljoen exemplaren verkocht.

Zij hield van de oude Grieken omdat die, net als zij, hielden van de geest van het individu.

“De Grieken waren de eerste intellectuelen,” beweerde ze. “In een wereld waar het irrationele de hoofdrol had gespeeld, kwamen zij naar voren als de hoofdrolspelers van het verstand. Hierop voortbordurend wees zij op een opmerkelijk kenmerk van de oude cultuur van Athene:

“Het fundamentele feit van de Griek was dat hij zijn verstand moest gebruiken. De oude priester had gezegd: ‘Tot hier en niet verder. Wij stellen de grenzen van het denken.’ De Grieken zeiden: ‘Alle dingen moeten onderzocht en in twijfel getrokken worden. Er zijn geen grenzen aan het denken’ … Zich verheugen in het leven, de wereld mooi en verrukkelijk vinden om in te leven, was een kenmerk van de Griekse geest dat haar onderscheidde van alles wat eraan voorafging.”

Een standbeeld van Athena staat voor de Academie van Athene in Athene, Griekenland. (Aerial-motion/Shutterstock)

Omdat de oude Grieken van het verstand hielden en het individu respecteerden, creëerden zij een beschaving zoals geen andere in die tijd. De vrijheid die zij genoten viel op in een wereld van tirannen en tirannie. Een paar honderd kilometer naar het zuiden was de “grote” beschaving van Egypte daarentegen een zeer ongelukkige plaats. Zoals Hamilton uitlegde:

“De Grieken waren de eerste mensen ter wereld die speelden, en zij speelden op grote schaal. Overal in Griekenland waren er spelen, allerlei soorten spelen; atletische wedstrijden in alle soorten en maten: paarden-, boot-, voet-, fakkelwedstrijden; muziekwedstrijden, waarbij de een de ander naar de kroon stak; danswedstrijden om vaardigheid met de voeten en het evenwicht van het lichaam te tonen; spelen waarbij mannen in en uit strijdwagens sprongen; spelen zoveel dat je moe wordt van de opsomming ervan …

“Als we geen andere kennis hadden van hoe de Grieken waren, als er niets over was van de Griekse kunst en literatuur, dan zou het feit dat ze van spelen hielden en op grootse wijze speelden, genoeg bewijs zijn voor hoe ze leefden en hoe ze tegen het leven aankeken. Ellendige mensen, zwoegende mensen, spelen niet. Niets van de Griekse spelen is denkbaar in Egypte of Mesopotamië. Het leven van de Egyptenaar ligt tot in het kleinste detail uitgestald in de muurschilderingen. Als plezier en sport een echte rol hadden gespeeld, zouden ze in één of andere vorm daarin te zien zijn. Maar de Egyptenaar speelde niet.”

Op 90-jarige leeftijd werd Hamilton in de hoofdstad van Griekenland geëerd als ereburger van Athene. In haar dankwoord beschreef ze het als “het meest trotse moment van mijn leven.” Ze ontving een daverend applaus in de schaduw van de Akropolis en sprak over de stad waar ze net zoveel van hield als van welke andere stad in Amerika dan ook:

“Athene is waarlijk de moeder van schoonheid en gedachte [en] is ook de moeder van vrijheid. Vrijheid was een Griekse ontdekking. De Grieken waren de eerste vrije natie ter wereld … Griekenland steeg tot grote hoogte niet omdat het groot was, het was heel klein; niet omdat het rijk was, het was heel arm; zelfs niet omdat het wonderbaarlijk begaafd was. Het steeg omdat er in de Grieken de grootste geest was die in de mensheid beweegt, de geest die de mens vrij maakt.”

Voor Hamilton was de geest het meest unieke en kostbare bezit van elk individueel mens. Ze zou geschokt zijn door het idee van “de Borg” in het fictieve universum van “Star Trek” – een “korfgeest” waaraan mensen ondergeschikt en gehoorzaam zouden zijn. Voor haar leidt het feit dat we allemaal een eigen geest hebben tot één onontkoombare conclusie – namelijk dat om volledig mens te zijn, we zowel vrij als verantwoordelijk moeten zijn. Zij was een trouwe vriendin van het individu – zijn geest, zijn rechten en zijn vrijheid.

Toen zij in 1963 op 95-jarige leeftijd overleed, publiceerde The New York Times een overlijdensbericht met daarin één citaat dat in het bijzonder aangaf dat ze bezorgd was dat de vrije samenlevingen van de 20e eeuw de Griekse geest van individualisme aan het verliezen waren.

“Dat beangstigt me veel meer dan sputniks en atoombommen,” zei ze. “De Grieken dachten dat ieder mens anders was, en ik vind het heel geruststellend dat mijn vingerafdrukken anders zijn dan die van iemand anders”.

Ik ben er zeker van dat ze het groepsdenken, de cancelcultuur en de politieke correctheid van vandaag evenzeer zou verafschuwen als de fictieve “Borg”.

Hamilton wilde dat de wereld het beste van het oude Griekenland zou herontdekken – de waardering van de individuele geest en de kritieke noodzaak voor mensen om zo vrij mogelijk te zijn, zodat ze die vrijheid en geest kunnen gebruiken. Ze was de populairste cheerleader van het oude Griekenland in de 20e eeuw toen ze de nadruk legde op de grootsheid van het land; ze was de scherpste criticus toen ze zich concentreerde op de redenen waarom het in verval raakte en ten onder ging.

Sta mij toe af te sluiten met een selectie van aanvullende inzichten van Hamilton. Ze resoneren met essentiële waarheden die we vandaag opnieuw moeten leren:

“Er is geen ergere vijand voor een staat dan hij die het recht in eigen handen houdt.”

“Theorieën die ingaan tegen de feiten van de menselijke natuur zijn gedoemd te verdwijnen.”

“Een man zonder angst kan geen slaaf zijn.”

“Fundamenteel voor alles wat de [oude] Grieken bereikten was hun overtuiging dat het goede voor de mensheid alleen mogelijk was als de mensen vrij waren – lichaam, geest en ziel – en als ieder mens zijn eigen vrijheid beperkte. Een goede staat of kunstwerk of denkwerk was alleen mogelijk door de zelfbeheersing van het vrije individu, zelfbestuur … Vrijheid hangt af van zelfbeheersing.”

“In Griekenland was er geen overheersende kerk of geloofsovertuiging, maar er was wel een overheersend ideaal, dat iedereen zou willen nastreven als hij het in het vizier kreeg. Verschillende mensen zagen het anders. Het was één ding voor de kunstenaar, iets anders voor de krijger. Uitmuntendheid is het dichtstbijzijnde equivalent dat we hebben voor het woord dat ze ervoor gebruikten, maar het betekende meer dan dat. Het was de grootst mogelijke volmaaktheid; het allerbeste en hoogste dat een mens kan bereiken en dat, wanneer het wordt waargenomen, altijd een dwingende kracht heeft. Een mens moet ernaar streven het te bereiken.”

“Wat de mensen wilden was een regering die hen een comfortabel leven zou verschaffen, en met dit als belangrijkste doel werden ideeën over vrijheid, zelfredzaamheid en dienstbaarheid aan de gemeenschap vertroebeld tot ze zelfs verdwenen. Athene werd meer en meer beschouwd als een coöperatieve onderneming, in het bezit van grote rijkdom, waarin alle burgers het recht hadden te delen … Athene had het punt bereikt waarop onafhankelijkheid werd verworpen, en de vrijheid die ze nu wilde was vrijheid van verantwoordelijkheid. Er kon maar één resultaat zijn … Als de mensen erop stonden vrij te zijn van de last van een leven dat zelf-afhankelijk was en tevens verantwoordelijk voor het algemeen welzijn, zouden zij helemaal niet meer vrij zijn. Verantwoordelijkheid was de prijs die ieder mens voor vrijheid moest betalen. Het kon niet op andere voorwaarden.”

“Wanneer de wereld door storm wordt geteisterd en er slechte dingen gebeuren, dan moeten we alle sterke vestingen van de geest kennen die de mensen door de eeuwen heen hebben gebouwd.”

Voor aanvullende informatie, zie:

Edith Hamilton: An Intimate Portrait” door Doris Fielding Reid

Edith Hamilton” in Encyclopedia.com

Lawrence W. Reed is FEE’s president emeritus, Humphreys Family senior fellow, en Ron Manners wereldwijde ambassadeur voor vrijheid, na bijna 11 jaar als FEE’s president te hebben gediend (2008-2019). Hij is de auteur van het boek “Was Jesus a Socialist?” en ook van “Real Heroes: Incredible True Stories of Courage, Character, and Conviction” en “Excuse Me, Professor: Challenging the Myths of Progressivism.” Zijn website is LawrenceWReed.com. Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FEE.org

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (25 mei 2021): Why Edith Hamilton Feared the Decline of Individualism More Than Atomic Bombs

Hongarije omarmt China’s “Belt & Road” en ondermijnt inspanningen om mensenrechtenschendingen in te perken

Terwijl de vrije wereld zich verenigt om de schendingen van de mensenrechten en de agressieve expansie van de Chinese Communistische Partij (CCP) te veroordelen en te bestraffen, beweegt één Europees land zich tegen de stroom in.

Hongarije heeft in een reeks recente gebeurtenissen blijk gegeven van een ferme pro-CCP houding, nadat de Europese Unie, de Verenigde Staten, het VK en Canada op 22 maart sancties tegen China afkondigden wegens de genocide op Oeigoerse moslims. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto beschuldigde de sancties ervan “zinloos, zelfverheerlijkend en schadelijk” te zijn. Van de 27 EU-leden was Hongarije het enige land dat tegen de sancties stemde.

Drie dagen later ontving Boedapest de Chinese minister van defensie voor een officieel bezoek. Tussen maart en mei blokkeerde Hongarije vier keer de pogingen van de EU om de CCP te sanctioneren en te veroordelen.

De Chinese leider Xi Jinping was zo verheugd over Hongarijes verdediging van China dat hij premier Viktor Orban op 29 april persoonlijk opbelde om zijn “grote bijdragen aan de instandhouding van de betrekkingen tussen China en Europa” te prijzen.

De Hongaarse premier Viktor Orban in Boedapest op 10 feb. 2019. (Bernadett Szabo/Reuters)

Orban heeft die ‘gunst’ verdiend door het Belt & Road Initiative (BRI, ook bekend als One Belt, One Road) van Xi te omarmen. Het BRI is de ruggengraat van China’s plan richting wereldwijde heerschappij. Hongarije ondertekende in 2015 een BRI-memorandum met China en was daarmee het eerste Europese land dat dit deed.

Sindsdien heeft Hongarije bijna elk item dat BRI verkoopt gewillig binnengehaald, van een hogesnelheidsspoorlijn, machines, chemische productie en transport, tot Chinees onderwijs, films en zelfs CCP-virusvaccins, en nog veel meer. In april 2019 had China 4,5 miljard dollar in Hongarije geïnvesteerd, het hoogste in Europa, aldus Orban. De officiële BRI-site noemt Hongarije liefkozend “de pionier van Belt & Road.”

Een kraan zet een container over op een trein van China Railway Express naar Europa in de Chinese grensstad Erenhot, regio Binnen-Mongolië, op 18 april 2019. (STR/AFP via Getty Images)

BRI is natuurlijk geen liefdadigheidsinstelling. De CCP heeft zwaar in Hongarije geïnvesteerd om meer praktische redenen dan vriendschap. De zware leningen, de groeiende afhankelijkheid van de RMB (de Chinese munt), het arbeidsaanbod en de plaatselijke werkgelegenheid hebben Hongarije steeds afhankelijker gemaakt van China. De uit China geïmporteerde onderwijsprogramma’s en universiteiten zullen de communistische ideologie in het land zaaien en voeden.

Voor de CCP zijn de voordelen van het controleren van Hongarije duidelijk. Vanuit Hongarije kan China de Europese markt economisch binnendringen. China gebruikt Hongarije ook om high-tech en know-how van Europese landen te verwerven. Financieel gezien helpt Hongarije de globalisering van de RMB te versnellen door een RMB-clearingdienst aan zijn grens te brengen.

Maar wat de CCP het meeste plezier doet, is waarschijnlijk de politieke winst. Hongarije heeft zich zojuist een trouwe bondgenoot van de CCP getoond in het recente veto van de EU-sancties tegen China, ongeacht China’s lange staat van dienst op het gebied van wreedheden die de rest van de wereld probeert te stoppen. De steun van Hongarije werd uitvoerig gerapporteerd in de Chinese media om het Chinese volk ervan te overtuigen dat de sancties kwaadaardige samenzweringen tegen China zijn en dat de vervolging en genocide niet meer dan geruchten waren.

BRI-schulden verzwakken soevereiniteit

Het totale bedrag dat Hongarije heeft geleend voor BRI-projecten is onbekend, maar de onderdelen die wel publiek gekend zijn, zijn al behoorlijk alarmerend: 2,4 miljard dollar voor de update van de spoorwegen; 1,6 miljard dollar voor de bouw van de campus van de Fudan University Budapest; 426 miljoen dollar voor het Hongaarse elektriciteitsbedrijf in 2021; en 121 miljoen dollar voor de fotovoltaïsche energiecentrale Kaposvar. In 2016 en 2017 heeft Hongarije voor 310 miljoen dollar aan RMB-obligaties uitgegeven.

Hongaarse critici zeggen dat de lening voor het spoorwegproject tussen de 500 en 800 miljoen dollar aan rente zal opleveren. “Het zal tussen 130 en 2.400 (!) jaar duren om het project winstgevend te maken voor Hongarije,” zei Zoltan Voros, assistent-professor aan het departement Politieke Wetenschappen en Internationale Studies van de Universiteit van Pecs. Voros wees er ook op dat Hongaarse bedrijven worden uitgesloten van het grootste deel van het aanbestedingsproces.

De hoge BRI-schulden zijn om vele redenen zorgwekkend. Toen het kleine Montenegro in april 2021 de Europese Unie om hulp vroeg bij het afbetalen van een lening van bijna 1 miljard dollar aan de Chinese Export-Import Bank (EXIM), geleend om de aanleg van een groot snelwegproject te financieren, gingen in heel Europa de alarmbellen rinkelen,” aldus Jennifer A. Hillman, senior fellow bij de Council on Foreign Relations (CFR). De schuld voor het BRI-project bedroeg 103 procent van het BBP van Montenegro.

Montenegro was niet het eerste land dat in de schuldenval van de BRI terechtkwam. China heeft sinds 2013 461 miljard dollar geleend aan BRI-projecten, waarschijnlijk exclusief een even groot bedrag dat niet openbaar wordt gemaakt. De meeste van China’s BRI-leningen zijn gegaan naar landen met een hoog risico, zoals Pakistan, Iran, Nigeria en Venezuela, alsof de kredietwaardigheid niet eens werd meegerekend in China’s leningsbeslissingen.

Het in gebreke blijven bij het aflossen van BRI-schulden kan voor deze landen een catastrofe betekenen, zoals het fiasco van Sri Lanka heeft aangetoond: Toen het eiland niet aan zijn schuldverplichtingen aan China voor de BRI-lening van 5 miljard dollar kon voldoen, moest Sri Lanka een aandeel van 70 procent in zijn zeehaven in Hambantota voor 99 jaar aan China afstaan voor een bedrag van 1,12 miljard dollar. Bangladesh, Maleisië, Birma, Pakistan en Sierra Leone hebben vervolgens allemaal uit angst voor soortgelijke gevolgen besloten hun BRI-projecten te annuleren of in te krimpen.

Sinds het CCP-virus is toegeslagen, zullen waarschijnlijk meer landen in gebreke blijven. Volgens de Financial Times heeft China een golf van aanvragen voor schuldverlichting ontvangen van door de crisis getroffen BRI-landen.

Corruptie is een ander punt van zorg. De voormalige minister van Binnenlandse Zaken van Hongkong, Patrick Ho Chi Ping, werd in maart 2019 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf omdat hij topambtenaren in Oeganda en Tsjaad had omgekocht om BRI-projecten te steunen. Ho zou in 2014 een steekpenning van 2 miljoen dollar hebben aangeboden aan Idriss Deby, de president van Tsjaad, om waardevolle olierechten te verkrijgen van de Tsjaadse regering. De $ 2 miljoen cash was verborgen in geschenkdozen, die aan president Deby werden aangeboden aan het einde van een zakelijke bijeenkomst. Ho zou ook een steekpenning van 500.000 dollar hebben overgemaakt aan Sam Kutesa, de minister van Buitenlandse Zaken van Oeganda, en een plan hebben gesmeed om Yoweri Museveni, de president van Oeganda, contant om te kopen. Ho’s zaak roept vragen op over de manier waarop andere riskante BRI-projecten werden goedgekeurd.

Grote overnames helpen China dominantie te verwerven in de industrie

In het afgelopen decennium heeft China miljarden dollars subsidies verstrekt aan staatsbedrijven om westerse fabrikanten over te nemen en fabrieken in het buitenland te bouwen, aldus The Wall Street Journal. De overnames stellen China niet alleen in staat de wereldmarkt te overspoelen met laaggeprijsde goederen, maar ook om antidumpingheffingen in het Westen te ontwijken. In Hongarije heeft China verschillende grote overnames gedaan, waaronder de aankoop voor 246 miljoen dollar van Invitel, de op een na grootste aanbieder van bedrijfscommunicatie in Hongarije.

De chemische industrie is een van de pijlers van China’s wereldwijde expansiestrategie. MDI (Methyleendifenyldi-isocyanaat) is een chemische stof die algemeen wordt gebruikt in de architectuur, de automobielindustrie, de apparaten- en kledingindustrie. China is er lang op uit geweest om deze markt te controleren vanwege de hoge winstmarges en de grote vraag naar deze producten, maar de technologie was een uitdaging.

In 2011 verwierf de Chinese Wanhua Chemical Group het Hongaarse BorsodChem (BC) voor 1,6 miljard dollar en troefde daarmee Dow en BASF af om ’s werelds grootste leverancier van MDI te worden.

De Chinese media schilderden de overname af als een grote gunst voor BC en Hongarije. CGTV, de Engelse tak van de CCP spreekbuis Xinhua, citeerde de adviseur van de plaatselijke burgemeester die zei: “Als Wanhua als investeerder niet naar deze stad was gekomen, dan zou dit een groot probleem voor deze stad hebben veroorzaakt.”

De waarheid is dat Wanhua de overname aan BC heeft opgelegd. Toen BC diep in de schulden zat als gevolg van de wereldwijde financiële crisis van 2008, probeerde Wanhua het bedrijf te kopen, maar BC’s eigenaren Permira en Vienna Capital weigerden de overname.

Wanhua wilde niet terugkrabbelen, omdat de overname een belangrijke stap was om de Belt & Road via Europa naar de wereld te brengen. Door de overname van BC’s schulden en het verkrijgen van BC’s aandelen en call opties, verwierf Wanhua uiteindelijk BC’s volledige eigendom.

De Chinese propaganda heeft Wanhua gecomplimenteerd als “de Huawei van de chemische industrie” vanwege zijn omvang en zijn ambitie om de industrie wereldwijd te domineren. Wanhua produceert nu 24% van alle MDI ter wereld en probeert nu uit te breiden naar Amerikaans grondgebied. Zijn eerste poging om faciliteiten te bouwen in St. James Parish, Louisiana werd verijdeld door verhitte bezwaren van de lokale bewoners in 2019, maar het bedrijf zei dat het nog steeds aspiraties heeft voor een MDI-faciliteit in de VS.

Onderwijspartnerschap nodigt de communistische ideologie uit

Terwijl het BRI vooral bekend staat om zijn infrastructuurprojecten, bouwde China er ook een zachtere poot in om de communistische ideologie in BRI-landen te promoten via Confucius-instituten en uitwisselingsprogramma’s voor talent.

In Hongarije werd dit naar een hoger niveau getild. Hongarije opende zijn vijfde Confucius Instituut (CI) in november 2019, na een golf van sluitingen van CI’s door hogescholen over de hele wereld. In de Verenigde Staten kromp het aantal heeft CI’s in de afgelopen paar jaar van meer dan 100 tot minder dan 50. Veel Europese landen volgden dit voorbeeld, waaronder Denemarken, Zweden, Frankrijk en Nederland.

Burgemeester Krisztina Baranyi staat op het terrein waar de bouw van een Chinese topuniversiteit, de Fudan campus, is gepland, in het 9e district van Boedapest, Hongarije, op 23 april 2021. (Attila Kisbenedek/AFP via Getty Images)

Alsof ze ermee tegen die stroom willen ingaan, heeft Hongarije op 27 april een overeenkomst getekend met de in Shanghai gevestigde Fudan Universiteit om een campus in Boedapest te vestigen. De campus zal naar verwachting 5.000 tot 6.000 studenten en ongeveer 500 professoren huisvesten. Hongarije neemt een lening van 1,56 miljard dollar van China’s staatsbank China Development Bank om de bouw te betalen, volgens het typische BRI-financieringsmodel. De campus zal grotendeels worden gebouwd door Chinese bedrijven en Chinese arbeiders.

Alle Chinese scholen worden streng gecontroleerd door de CCP en staan onder strikte CCP-censuur. Verschillende Hongaarse politici, waaronder de burgemeester van Boedapest Gergely Karacsony, hebben hun bezorgdheid geuit dat de komst van de Chinese staatsuniversiteit naar het land een gevaar voor de nationale veiligheid zal vormen.

Eerste BRI-project 8 jaar na aankondiging nog steeds hangende

Het eerste BRI-project in Hongarije was de hogesnelheidslijn Boedapest-Belgrado, met een lengte van 220 mijl. Het 2,98 miljard dollar kostende project zou de eerste fase zijn van de geplande spoorlijn Boedapest-Belgrado-Skopje-Athene, die de door China gerunde haven van Piraeus in Griekenland verbindt met het “hart” van Europa.

Het plan is sindsdien verscheidene malen gewijzigd zonder veel uitleg. Toen Hongarije en China het project in 2013 aankondigden, was het plan om de bouw en upgrade in 2018 te voltooien. In 2017 meldde China Daily dat de aanleg van de spoorlijn in november 2017 zou beginnen, en in ongeveer tweeënhalf jaar zou worden voltooid.

Er gebeurde echter niets. Vervolgens kondigde Hongarije in april 2019 aan dat tegen 25 mei een contract zou worden ondertekend voor de upgrade van een deel van de lijn. Het project werd nu teruggebracht tot een upgrade van 100 mijl, slechts 45 procent van de eerder aangekondigde lengte. De kosten gingen omlaag met slechts 3 procent tot 2,8 miljard dollar, en de duur werd verlengd tot vijf jaar, met een verwachte voltooiing in 2025. Het deel dat met Chinese leningen wordt gefinancierd blijft 85 procent. Sindsdien is er geen verdere update meer geweest.

Pingping Yu is sinds 2007 schrijfster, vertaalster en onderzoekster voor The Epoch Times. Ze behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen in verband met China, met een sterke focus op mensenrechten, economie en business.

De standpunten in dit artikel zijn de meningen van de auteur en geven niet noodzakelijk de standpunten van The Epoch Times weer.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (03 juni 2021): Hungary Embraces China’s Belt & Road, Undermining Efforts to Curtail Human Rights Abuses

Fauci nu ‘niet overtuigd’ dat COVID-19 natuurlijk ontwikkeld is, steunt onderzoek naar oorsprong

Infectieziektedeskundige Dr. Anthony Fauci gaf toe dat hij nu “niet overtuigd” is dat COVID-19 zich op natuurlijke wijze heeft ontwikkeld en riep op tot een dieper onderzoek naar de oorsprong van het virus.

Fauci, hoofd van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases, werd door PolitiFact gevraagd of hij ervan overtuigd was dat het CCP-virus (Chinese Communistische Partij) zich op natuurlijke wijze heeft ontwikkeld.

“Nee eigenlijk niet. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik denk dat we moeten blijven onderzoeken wat er in China is gebeurd, totdat we zo goed mogelijk hebben uitgezocht wat er is gebeurd,” zei Fauci tijdens een Poynter-evenement, “United Facts of America: A Festival of Fact-Checking,” op 11 mei.

“Zeker, er zijn mensen die het onderzocht hebben en die zeggen dat het waarschijnlijk een dierlijk virus is dat vervolgens mensen heeft besmet. Maar het kan ook iets anders zijn geweest en dat moeten we uitzoeken. Dus, weet je, dat is de reden waarom ik heb gezegd dat ik helemaal voor elk onderzoek ben dat kijkt naar de oorsprong van het virus.”

Op dezelfde dag, toen een arts tijdens een hoorzitting van de Senaat vroeg of het mogelijk is dat COVID-19 is ontstaan door een laboratoriumongeluk in Wuhan, antwoordde Fauci: “Die mogelijkheid bestaat zeker. Ik ben voorstander van een volledig onderzoek naar de vraag of dat gebeurd kan zijn.”

Vroege berichten over een uitbraak van het CCP-virus doken voor het eerst op in Wuhan in China eind 2019, toen door de staat gecontroleerde media een cluster van gevallen in verband brachten met een lokale markt. Meer dan een jaar later is de oorsprong van het virus nog steeds onbekend, hoewel de mogelijkheid dat het virus is gelekt uit een laboratorium van China’s Wuhan Institute of Virology (WIV) nu bredere erkenning krijgt.

Dagen na het Poynter-evenement trok PolitiFact een ‘fact check’ van september 2020 in, die de bewering van een viroloog uit Hong Kong dat COVID-19 afkomstig was uit een lab afdeed als onnauwkeurig en bestempelde als een “ontkrachte samenzweringstheorie”.

“De bewering is onnauwkeurig en belachelijk,” verklaarde de nu gearchiveerde ‘fact check’ eerder. “We beoordelen het als “Brandende nonsens!”.

In een bijgewerkte nota, gepubliceerd op 17 mei, legde PolitiFact uit waarom het het label had verwijderd.

“Toen deze fact check voor het eerst werd gepubliceerd in september 2020, waren er onder de bronnen van PolitiFact onderzoekers die beweerden dat het SARS-CoV-2 virus niet gemanipuleerd kon zijn. Die bewering wordt nu breder betwist,” staat in de notitie. “Om die reden halen we deze fact check uit onze database in afwachting van een grondiger onderzoek. Op dit moment beschouwen we de bewering als niet-onderbouwd door bewijs en onder discussie.”

De oorspronkelijke fact check van PolitiFact haalde een Fox News-interview van 15 september 2020 aan met de Hongkongse viroloog Li-Meng Yan, waarin ze zei dat ze “solide wetenschappelijk bewijs” heeft dat COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het CCP-virus, “niet uit de natuur” komt.

Het is een door de mens gemaakt virus dat in het lab is gecreëerd,” vertelde de viroloog en voormalig postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Hong Kong destijds aan de nieuwszender.

Ze beweerde in het interview ook dat het virus opzettelijk was vrijgelaten door het Chinese regime, zonder verder uit te wijden. Yan zei dat het genoom van het virus aangeeft dat het is gemanipuleerd.

PolitiFact’s hoofdredactrice Angie Drobnic Holan vertelde The Epoch Times dat ze geen verder commentaar heeft op de zaak.

Fauci’s laatste opmerkingen betekenen een ommekeer ten opzichte van opmerkingen die hij maakte in een interview met National Geographic gepubliceerd in mei 2020, waarin hij beweerde dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het CCP-virus in een laboratorium is gemaakt.

“Als je kijkt naar de evolutie van het virus in vleermuizen en wat er nu is, [het wetenschappelijk bewijs] is zeer, zeer sterk neigend naar dit kon niet kunstmatig of opzettelijk gemanipuleerd zijn. … Alles over de stapsgewijze evolutie in de tijd wijst er sterk op dat [dit virus] in de natuur is geëvolueerd en vervolgens is overgesprongen naar een andere soort,” vertelde Fauci aan de publicatie.

Ondertussen zeggen Republikeinse leden van de House Intelligence Committee dat ze het waarschijnlijker achten dat het CCP-virus afkomstig is uit een Chinees laboratorium dan van een dier.

“Er is overweldigend indirect bewijs … om een labo lek te ondersteunen als de oorsprong van COVID-19,” volgens een rapport van 19 mei, opgesteld onder leiding van Rep. Devin Nunes (R-Calif.), lid van de commissie. “Daarentegen is er weinig indirect bewijs opgedoken om de bewering van de Volksrepubliek China te ondersteunen dat COVID-19 een natuurlijk verschijnsel was, overgesprongen van een andere soort naar de mens.”

Bij een lek in een laboratorium kan het ofwel gaan om een virus dat in de natuur voorkomt en in het labo werd bewaard ofwel om een virus dat in het laboratorium is gemanipuleerd.

Het Wuhan Institute of Virology herbergt China’s enige P4 lab – het hoogste niveau van bioveiligheid – en bevindt zich niet ver van de markt waar de cluster naar verluidt voor het eerst is opgedoken. In een informatieblad van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat in januari werd vrijgegeven, stond dat het WIV al vanaf 2016 experimenten uitvoerde met het vleermuis-coronavirus. Het instituut heeft ook “experimenten met proefdieren” uitgevoerd voor het Chinese leger sinds ten minste 2017.

De dienst verklaarde ook dat er redenen zijn om te geloven dat “verschillende onderzoekers binnen het WIV in de herfst van 2019, vóór het eerste geïdentificeerde geval van de uitbraak, ziek werden met symptomen die overeenkomen met zowel COVID-19 als gewone seizoensgebonden ziekten.”

Het Chinese regime heeft ontkend dat de oorsprong van het virus verband hield met het WIV en heeft een natuurlijke zoönotische hypothese gepusht – dat het virus van een dierlijke gastheer op mensen werd overgedragen. Peking is er tot dusver echter niet in geslaagd de oorspronkelijke diersoort te identificeren die het virus op de mens zou hebben overgebracht.

De perschef van het Witte Huis, Jen Psaki, zei deze week dat de regering-Biden zowel publiekelijk als privé heeft verklaard dat het Chinese regime “niet transparant was vanaf het begin”.

Frank Fang heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (24 mei 2021): Fauci Now ‘Not Convinced’ COVID-19 Developed Naturally, Backs Origin Probe

Een eerbetoon aan de grootste westerse denkers: “Een school van Athene’

De School van Athene” is een van de belangrijkste en meest fascinerende fresco’s in de westerse kunstgeschiedenis. Paus Julius II gaf de productieve jonge kunstenaar Raffaello Sanzio da Urbino de opdracht zijn privé-vertrekken in het Vaticaan te decoreren.

De eerste kamer die Rafaël (1483-1520), zoals hij beter bekend is, onder handen nam was de “Stanza Della Segnatura,” of “Kamer van de Handtekening,” zo genoemd omdat hier de belangrijkste documenten van de Kerk werden ondertekend, verzegeld en in een afdwingbare doctrine gegoten. De zaal diende ook als bibliotheek van de Paus en als vergaderplaats voor het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatura – het machtigste gerechtelijke orgaan van de Katholieke Kerk.

Welke kleuren en vormen, verhalen en ritmes de vier muren van deze gedenkwaardige kamer uiteindelijk ook zouden sieren, zij zouden toezicht houden op, of mogelijk zelfs invloed uitoefenen op, enkele van de meest ingrijpende beslissingen die van invloed waren op het leven (en het hiernamaals) van allen die in het uitgestrekte Heilige Roomse Rijk woonden.

De inzet kon niet hoger zijn geweest, en Rafaël wist dat. Het enorme fresco van meer dan 2 meter hoog en 2 meter lang was een enorme uitdaging voor een jongeman van nog geen 20. Er bestond een traditie om privébibliotheken te versieren met portretten van grote denkers, maar de renaissance-kunstenaar Rafaël bracht het idee naar een andere stratosfeer.

Voldoen aan de tijdgeest

De Renaissance was een uiting van de hernieuwde belangstelling voor de Oudgriekse en Romeinse filosofie, kunst, religie en cultuur. Het was een geniaal idee van Rafaël om dit in een schilderij weer te geven.

Zijn onderwerp verbeeldt het centrale debat in de westerse filosofie: De verschillende uitgangspunten tussen filosofen die zich bezighielden met de geestelijke wereld en filosofen die zich bezighielden met de fysieke wereld.

Rafaëls iconografie was pure genialiteit. Het is een weergave van de denkers die de westerse beschaving hebben gevormd – en dat nog steeds doen. Dit zijn de geesten die de waarheid, verkregen door de rede, vieren.

“De ‘School van Athene’ was een visuele manifestatie van de tijdgeest.

Niet alleen versloeg Rafaël concurrenten als Michelangelo en Leonardo om de opdracht in de wacht te slepen, maar Rafaëls werk kreeg ook lovende kritieken.

Het fresco “De school van Athene” van de renaissancekunstenaar Rafaël. (Publiek Domein)

De School van Athene

Er zijn 50 figuren afgebeeld, waaronder Plato, Aristoteles, Socrates, Pythagoras, in een denkbeeldig architecturaal scenario. De twee meest prominente en centrale personages zijn de grondleggers van de westerse filosofie: Plato en zijn leerling Aristoteles.

Plato wijst naar boven omdat hij in zijn filosofie een spirituele premisse presenteert: de veranderende wereld die we om ons heen zien is slechts een schaduw van een hogere, waarachtiger werkelijkheid die eeuwig en onveranderlijk is en zaken als goedheid en schoonheid omvat. Voor Plato is deze bovenwereldse werkelijkheid de ultieme werkelijkheid en de zetel van alle waarheid, schoonheid, rechtvaardigheid en wijsheid.

Plato houdt zijn boek vast, de “Timaeus”, waarin hij zijn kosmologische theorieën voorstelt, wat de suggestie oproept van een scheidingslijn tussen zijn filosofieën en die van Aristoteles.

Met zijn handpalm naar beneden suggereert Aristoteles de basis van zijn praktische ethiek, omdat in zijn filosofie de enige werkelijkheid de werkelijkheid is die we kunnen zien en ervaren door middel van ons zicht en onze tastzin – precies de werkelijkheid die door Plato werd verworpen.

Aristoteles’ “Ethica”, het boek dat hij in handen heeft, legt de nadruk op elementen van de menselijke wereld zoals rechtvaardigheid, vriendschap en bestuur.

Elke figuur rechts van Plato vertegenwoordigt Plato’s theorieën over filosofie, terwijl ze links van Aristoteles de theorieën van Aristoteles vertegenwoordigen.

De personages in “De school van Athene” vieren het klassieke denken, maar er wordt ook hulde gebracht aan de vrije kunsten, gesymboliseerd door de twee standbeelden van Apollo, god van het licht, boogschieten en muziek, en Athena, godin van de wijsheid in de Romeinse vorm van Minerva.

De omgeving waarin allen bijeen zijn is Romeins. Het plafond is geïnspireerd op de basiliek van Maxentius en Constantijn, het grootste gebouw op het antieke Forum Romanum. De architectonische structuren lijken de diepte en het monumentale belang te onderstrepen van datgene waarin de hoofdpersonen geloven.

Rafaëls genie

Het schilderij toont Rafaëls intellectuele gebruik van lineair perspectief, met een centraal verdwijnpunt bij de linkerhand van Socrates. Rafaël beheerste ook de kenmerkende technieken van de hoogrenaissancekunst, zoals “sfumato” (het verzachten van de overgangen tussen kleuren), precieze anatomische correctheid, en authentieke emotionaliteit en expressie.

Zijn individuele stijl had een bijzondere grandeur. Toch was hij doortrokken van humanisme en stond hij bekend om zijn helderheid, rijke kleuren en moeiteloze compositie.

Michelangelo en Leonardo, die samen met Rafaël het geniale triumviraat van de Renaissance vormden, verschijnen op het schilderij. Leonardo is vermomd als Plato, Michelangelo is Heraclitus, en Rafaël verschijnt uiterst rechts, met een donkere hoed op.

De renaissance-kroniekschrijver Vasari erkende dat Rafaël de oudere kunstenaar Michelangelo het nakijken gaf:

“Rafaël van Urbino had zich als schilder in hoog aanzien ontwikkeld, en zijn vrienden en aanhangers beweerden dat zijn werken meer in overeenstemming waren met de regels van de kunst dan die van Michelangelo, door te beweren dat ze sierlijk van kleur waren, mooi van uitvinding, bewonderenswaardig van uitdrukking, en van karakteristiek ontwerp; terwijl die van Michelangelo, zo werd beweerd, geen van deze kwaliteiten bezaten, met uitzondering van het ontwerp. Om deze redenen werd Rafaël, door degenen die dit zo zagen, geacht volledig gelijk te zijn aan, zo niet superieur aan Michelangelo in het schilderen in het algemeen, en… beslist superieur aan hem wat betreft de kleuren in het bijzonder.

Er wordt gezegd dat het licht dat twee keer zo fel brandt, half zo lang brandt. Zo was het ook met Rafaël. Zijn briljante carrière in Rome vertegenwoordigt het meest schitterende juweel in de kroon van de westerse beschaving die de Renaissance is. Hij stierf op slechts 37-jarige leeftijd en werd begraven in het Pantheon.

Jani Allan is journalist, columnist, schrijver en omroeper.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (23 mei 2021): A Tribute to the Greatest Western Thinkers: ‘A School of Athens’

Epoch Times gewaardeerd als meest neutraal in vergelijking met NYT, AP, BBC, Bloomberg

De laatste jaren is The Epoch Times snel gegroeid, omdat de vraag naar onze onafhankelijke berichtgeving is toegenomen. We willen u, onze lezers, bedanken dat u dit mogelijk maakt!

Als erkenning voor onze inspanningen om het nieuws eerlijk en zonder verdraaiing te brengen, waren we verheugd toen we onlangs werden gewezen op een Blind Bias Survey uitgevoerd door AllSides in augustus 2020.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door deze gerespecteerde organisatie die mediavooroordelen in de gaten houdt, bleek dat de ondervraagden – 2.000 respondenten uit het hele politieke spectrum – de inhoud van The Epoch Times beoordeelden als het meest ‘op de middelweg’ van alle onderzochte publicaties.

AllSides gaf de respondenten een selectie van voorpaginakoppen en artikelteksten zonder te onthullen van welke media-organisatie deze afkomstig waren.

The Epoch Times werd beoordeeld als meer in het centrum (volgens 64,26 procent van de respondenten) dan The Associated Press (53,08 procent), de BBC (33,29 procent), Bloomberg (14,69 procent), en The New York Times (16,20 procent).

Voor een volledig overzicht van het AllSides-onderzoek en de grafieken, klik hier.

Wij zien in dit onderzoek een erkenning van onze journalistieke integriteit en onze inspanningen om het nieuws objectief, volledig en nauwkeurig te verslaan.

Terwijl sommige media-organisaties lijken te hebben besloten het nieuws te verslaan volgens een agenda, in plaats van het nieuws accuraat te verslaan, streeft The Epoch Times ernaar de traditionele journalistiek te herstellen.

We willen nogmaals van deze gelegenheid gebruik maken om u, onze trouwe lezers, te bedanken voor uw voortdurende steun. We zouden niet kunnen doen wat we doen zonder u!

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (21 mei 2021): Epoch Times Rated Most Neutral Compared to NYT, AP, BBC, Bloomberg

PolitiFact trekt fact check terug waarin de COVID-19 lab oorsprong wordt gelabeld als “ontkrachte samenzwering”

PolitiFact heeft in stilte een fact check van september 2020 ingetrokken die de bewering van een viroloog uit Hongkong dat COVID-19 in een lab is ontstaan, bestempelde als onnauwkeurig en een “ontkrachte samenzweringstheorie”.

“De bewering is onnauwkeurig en belachelijk,” zei de nu gearchiveerde fact check eerder. “We beoordelen het als “Brandende nonsens”!

In een bijgewerkte redactionele nota, gepubliceerd op 24 mei, legde PolitiFact uit waarom het nu het label heeft verwijderd.

“Toen deze fact check voor het eerst werd gepubliceerd in september 2020, waren er onder de bronnen van PolitiFact onderzoekers die beweerden dat het SARS-CoV-2-virus niet gemanipuleerd kon zijn. Die bewering wordt nu breder betwist,” staat in de notitie. “Om die reden halen we deze fact check uit onze database in afwachting van een grondiger onderzoek. Op dit moment beschouwen we de bewering als niet-onderbouwd door bewijs en onder discussie.”

De oorspronkelijke fact check van PolitiFact haalde een Fox News-interview van 15 september 2020 aan met viroloog Yan Limeng uit Hongkong, waarin ze zei dat ze “solide wetenschappelijk bewijs” heeft dat COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het CCP-virus (Chinese Communistische Partij), “niet uit de natuur” komt.

“Het is een door de mens gemaakt virus dat in een laboratorium is gecreëerd,” vertelde de viroloog en voormalig postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Hong Kong destijds aan de nieuwszender.

Ze beweerde in het interview ook dat het virus opzettelijk was vrijgelaten door het Chinese regime, zonder verder uit te wijden. Yan zei dat het genoom van het virus aangeeft dat het is gemodificeerd.

“In een interview op 15 september heeft het meest-bekeken programma op kabelnetwerk televisie een samenzweringstheorie uitgezonden die al sinds het begin van de coronavirus pandemie is ontkracht,” zei de fact check van PolitiFact over de beweringen van de viroloog.

Sociale media sites zoals Facebook en Instagram, die samenwerken met PolitiFact, markeerden berichten met Yan’s beweringen als vals.

De stille intrekking komt er nu Republikeinse leden van het House Intelligence Committee zeggen dat ze het waarschijnlijker achten dat het CCP-virus afkomstig is uit een Chinees laboratorium dan van een dier.

“Er is overweldigend indirect bewijs … om een labo lek te ondersteunen als de oorsprong van COVID-19,” volgens een rapport van 19 mei, opgesteld onder leiding van Rep. Devin Nunes (R-Calif.). “Daarentegen is er weinig indirect bewijs opgedoken om de bewering van de Volksrepubliek China te ondersteunen dat COVID-19 een natuurlijk verschijnsel was, overgesprongen van een andere soort naar de mens.”

COVID-19 dook voor het eerst op in Wuhan in China eind 2019, toen een cluster van gevallen in verband werd gebracht met een lokale markt. Meer dan een jaar later is de oorsprong van het virus nog steeds onbekend, hoewel de mogelijkheid dat het virus is gelekt uit een laboratorium van China’s Wuhan Institute of Virology (WIV) nu bredere erkenning krijgt. Bij een lek in een laboratorium kan het ofwel gaan om een virus dat in de natuur voorkomt en in het labo werd bewaard ofwel om een virus dat in het laboratorium is gemanipuleerd.

Het WIV huisvest het enige P4-laboratorium van China – het hoogste niveau van bioveiligheid – en het bevindt zich niet ver van de markt van Wuhan. In een informatieblad van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.S. dat in januari werd vrijgegeven, stond dat het WIV vanaf ten minste 2016 experimenten had uitgevoerd met het vleermuis coronavirus. Het instituut voerde ook “experimenten met proefdieren” uit voor het Chinese leger sinds ten minste 2017.

Belangrijker nog, de afdeling verklaarde dat het reden had om te geloven dat “verschillende onderzoekers binnen het WIV in de herfst van 2019, vóór het eerste geïdentificeerde geval van de uitbraak, ziek werden met symptomen die consistent waren met zowel COVID-19 als gewone seizoensgebonden ziekten.”

Het Chinese regime heeft ontkend dat de oorsprong van het virus verband hield met het WIV en heeft een natuurlijke zoönotische hypothese gepusht – dat het virus van een dierlijke gastheer op mensen werd overgedragen. Peking is er tot dusver echter niet in geslaagd de oorspronkelijke diersoort te identificeren die het virus op de mens zou hebben overgebracht.

Volgens het rapport heeft Peking meer dan 80.000 dieren getest en kon het de oorspronkelijke diersoort nog steeds niet identificeren.

PolitiFact heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar tegen de tijd van publicatie van dit artikel.

In december 2020 noemde de fact-checking website COVID-19 desinformatie, en bestempelde de bewering dat het virus in een lab werd gemanipuleerd, als “de leugen van het jaar”.

Frank Fang droeg bij aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (28 juli 2021): PolitiFact Quietly Retracts Fact Check Labeling COVID-19 Lab Origin Theory as ‘Debunked Conspiracy’

Tijdloze wijsheid: Thomas Jefferson’s regels voor het leven

Tegen het einde van zijn leven schreef Thomas Jefferson verschillende brieven met adviezen aan jonge mensen, van wie er verschillende door bewonderende ouders naar hem waren vernoemd.

Een daarvan was een jongeman, Thomas Jefferson Smith genaamd, wiens vader de bejaarde voormalige president had geschreven in de hoop dat deze zijn jonge zoon wat levensadvies zou geven. Zijn woorden waren krachtig:

“Je aanhankelijke en voortreffelijke vader heeft mij verzocht iets tot je te richten dat mogelijk een gunstige invloed zou kunnen hebben op de levensloop die je moet gaan volgen, en ook ik, als naamgenoot, voel een belang bij die levensloop … Aanbid God. Eerbiedig en koester uw ouders. Heb uw naaste lief als uzelf, en uw land meer dan uzelf. Wees rechtvaardig. Wees eerlijk. Mopper niet over de wegen van de Voorzienigheid. Zo zal het leven waarin je bent binnengetreden, de poort zijn naar een eeuwige en onuitsprekelijke gelukzaligheid.”

Kortom: Eer God en je ouders, volg de gulden regel, hou meer van je land dan van jezelf en klaag niet over de tegenslagen van het leven. Dit is het pad naar het eeuwige leven.

In dezelfde brief gaf Jefferson de jongen een meer praktisch advies dat de moeite van het overdenken waard was. Hij noemde het “Een decaloog van regels voor observatie in het praktische leven”, waarmee hij inspeelde op de Tien Geboden van de Bijbel (de “Decaloog”). De regels (met enig commentaar) waren als volgt.

1. ‘Stel nooit uit tot morgen wat je vandaag kan doen’.

Ongetwijfeld is dit een ondeugd waar velen van ons mee worstelen – van oudsher werd het geassocieerd met zaken als luiheid (in het ergste geval) of uitstelgedrag (in het beste geval). Jefferson maakt duidelijk dat wat we de dingen waarvan we weten dat ze moeten gedaan worden vandaag zouden moeten doen, voor zover dat mogelijk is. Onze dagelijkse taken onder controle houden is een van de beste manieren om de langdurige stress te vermijden die door uitstel wordt veroorzaakt.

Mather Brown’s portret van Thomas Jefferson, 1786. (Publiek domein)

2. ‘Val nooit een ander lastig voor iets wat je zelf kan doen’

Voor veel moderne mensen klinkt dit misschien een beetje hard, alsof Jefferson suggereert dat we nooit om hulp moeten vragen. Maar dat zou een verkeerde interpretatie zijn. In feite suggereert Jefferson dat we eerst inventariseren wat we zelf kunnen doen, dat doen en als dat te kort schiet, dan om hulp vragen. In mijn eigen leven, en als ik kijk naar het leven van vele anderen, is het gevoel van “geleverde prestaties” cruciaal voor een gezond gevoel van identiteit. We zijn beter in staat om de uitdagingen van het leven aan te gaan nadat we een gezond vertrouwen in onszelf hebben ontwikkeld – een vertrouwen dat standvastig genoeg is om hulp te vragen wanneer dat nodig is.

3. ‘Geef nooit je geld uit voordat je het hebt’

Dit komt precies op tijd! Amerikanen staan bekend om hun schulden, net als onze regering. In feite heeft geen enkele entiteit in de geschiedenis van de wereld zoveel schulden opgebouwd als de Amerikaanse federale overheid. Ook hebben Amerikanen de neiging veel minder te sparen dan (bijvoorbeeld) Duitsers, Chinezen en Koreanen. Een dergelijke gewoonte belet ons niet alleen te genieten van dingen die we af en toe willen, maar betekent ook dat we minder wendbaar zijn in een crisis. Velen van ons geven meer geld uit dan nodig is en beseffen niet ten volle in hoeverre we onze verlangens kunnen matigen, en grote rijkdom kunnen vinden in tevreden zijn. Voor degenen die aan deze ondeugd moeten werken, is een goede eerste stap Jeffersons advies: geef alleen uit wat je al hebt.

Thomas Jefferson op 49 door Charles Willson Peale, 1791. (Publiek domein)

4. ‘Koop nooit wat je niet wilt, omdat het goedkoop is; het zal je duur komen te staan’

Met “willen” bedoelt Jefferson niet “verlangen”, maar “gebrek”. Zijn advies is dus dat als we ergens geen gebrek aan hebben, we er niet meer van moeten kopen alleen omdat het goedkoop is.

5. ‘Trots kost ons meer dan honger, dorst en kou’

Er is een bekend gezegde uit de Bijbel: “Hoogmoed komt voor de val.” In de Schrift ging hoogmoed vooraf aan de val van Gods grootste engel, Lucifer (“Lichtdrager”), die daarna bekend werd als Satan (“Tegenstander”). Het ging ook vooraf aan de val van Adam en Eva, die rampspoed veroorzaakte voor het menselijk ras. Daarom is in het christendom, en in veel andere religieuze tradities, nederigheid zo belangrijk.

Nederigheid is niet onszelf als minder zien dan we zijn, maar onszelf zien zoals we zijn – onze sterke kanten begrijpen, maar ook onze beperkingen. Erkennen dat we schepselen zijn, niet de Schepper. Erkennend dat er veel meer is dat we niet weten dan dat we wel weten. Nederigheid opent ons voor een wereld van verlichting en groei in deugdzaamheid – hoogmoed laat alles in ons leven uitsluitend afhangen van een van de kleinste dingen: onszelf.

Portret van Thomas Jefferson door Thomas Sully, 1821. (Publiek domein)

6. ‘We hebben er nooit spijt van dat we te weinig gegeten hebben’

Heb je de laatste tijd de taille van Amerika gezien? Genoeg gezegd.

7. ‘Niets is lastig dat we welwillend doen’.

Ik denk dat deze regel goed samengaat met Jeffersons eerdere advies om “niet te morren over de wegen van de Voorzienigheid.” Het aanvaarden van de realiteit van een situatie, hoe onaangenaam ook, is een van de eerste stappen om er rationeel mee om te gaan. Als we elke omstandigheid – vooral onze beproevingen – zien als een kans om te groeien, dan kan werkelijk niets ons ervan weerhouden om te groeien, en worden zelfs onze moeilijkheden een weg naar uitmuntendheid.

Thomas Jefferson voorzag schutbladen in Cicero’s De Re Publica, gepubliceerd in 1823, van een inscriptie met advies aan Thomas Jefferson Smith, de zoon van Samuel Harrison Smith, een oude vriend en politieke bondgenoot. (Bibliotheek van het Congres, Divisie Handschriften)
Op pagina 2 van Jeffersons inscripties stond een gedicht. (Bibliotheek van het Congres, Divisie Handschriften)
De derde en laatste pagina van Jeffersons inscripties bevatte “Een decaloog van canons voor observatie in het praktische leven”. (Bibliotheek van het Congres, Divisie Handschriften)

8. ‘Hoeveel pijn hebben ons de kwade dingen gekost die nooit hebben plaatsgevonden’

Dit is voor de overbezorgden (waaronder ikzelf). Het is goed om zo nu en dan eens stil te staan bij alle dingen waarvan we bang waren dat ze zouden gebeuren, maar die niet gebeurden. Of, als alternatief, na te denken over de slechte dingen die gebeurden, maar hoe we ze te boven kwamen. Dan zal de waarheid van Jeffersons advies tot je doordringen.

9. ‘Neem de dingen altijd bij hun vlotte handvat’

Voor elk doel zijn er makkelijke en moeilijke manieren om het te bereiken. Kies de makkelijke weg – wat niet betekent dat je geen moeite hoeft te doen. Het betekent zo min mogelijk verspilde moeite.

10. ‘Als je boos bent, tel dan tot tien voordat je spreekt; als je heel boos bent, tot honderd’

We weten allemaal hoe het voelt om boos te zijn, maar dan te erkennen dat wanneer we kalmeren, de dingen vaak niet zo erg zijn als ze lijken. Maar zelfs als ze zo erg zijn als ze lijken (of erger), is het onder controle krijgen van onze emoties een noodzakelijke eerste stap om in staat te zijn het probleem rationeel te benaderen.

Joshua Charles is een voormalig speechschrijver voor het Witte Huis voor Vice President Mike Pence, No. 1 New York Times bestseller auteur, een historicus, schrijver/ghostwriter, en openbaar spreker. Hij was historisch adviseur voor verschillende documentaires en publiceerde boeken over onderwerpen variërend van de Founding Fathers, tot Israël, tot de rol van het geloof in de Amerikaanse geschiedenis, tot de impact van de Bijbel op de menselijke beschaving. Hij was de senior redacteur en conceptontwikkelaar van de “Global Impact Bible,” gepubliceerd door het in D.C. gevestigde Museum of the Bible in 2017, en is als geleerde verbonden aan het Faith and Liberty Discovery Center in Philadelphia. Hij is een Tikvah en Philos Fellow en heeft in de hele VS gesproken over onderwerpen als geschiedenis, politiek, geloof en wereldbeeld. Hij is concertpianist en heeft een master in overheid en een graad in rechten. Volg hem op Twitter @JoshuaTCharles of kijk op JoshuaTCharles.com.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (06/04/2021): Timeless Wisdom: Thomas Jefferson’s Rules for Life