Thursday, 18 Jul 2024

Deze Memorial Day, een nieuwe geboorte van vrijheid

Op Memorial Day worden de soldaten geëerd die hun leven gaven voor de Verenigde Staten.

In de Gettysburg toespraak, misschien wel de grootste reflectie in onze geschiedenis over een dergelijk offer, verwijst Abraham Lincoln naar de gesneuvelde soldaten als hebben ze “de laatste volle maat van toewijding” gegeven.

In de huidige crisis waarin de VS zich bevindt, kunnen we iets leren van de toewijding waarover Lincoln meer dan 150 jaar geleden sprak.

Sprekend nadat de Unie een beslissende slag had gewonnen, begon hij zijn toespraak met te zeggen: “Zevenenveertig jaar geleden brachten onze vaderen op dit continent een nieuwe natie voort, in vrijheid opgevat, en gewijd aan de stelling dat alle mensen gelijk zijn geschapen. Nu zijn we verwikkeld in een grote burgeroorlog, waarin wordt getest of die natie, of welke natie dan ook, die zo is opgebouwd en zo is toegewijd, lang stand kan houden.”

Deze Memorial Day vechten we gelukkig geen burgeroorlog uit, maar we zijn wel verwikkeld in een strijd om de ziel van onze natie.

Gevaarlijke nieuwe ideeën stellen de vraag of wij een natie kunnen blijven “die in vrijheid is verwekt en die toegewijd is aan de stelling dat alle mensen gelijk zijn geschapen”.

Natuurlijk wordt de betekenis van gelijkheid tegenwoordig betwist. Sommigen willen de samenleving in de richting van het socialisme sturen om ervoor te zorgen dat we allemaal precies dezelfde levensomstandigheden hebben.

De Onafhankelijkheidsverklaring, die Lincoln zeer bewonderde, zegt dat we “gelijk geschapen” zijn. We zijn gelijk in die zin dat we allemaal door God gegeven rechten hebben. Deze geven ons het recht om geluk na te streven, maar ze garanderen niemand een bepaald resultaat.

De zogenaamde ‘Kritische Rassentheorie’ schept verdeeldheid in onze natie, omdat zij ons ongelijk wil maken.

Zij leert ons dat sommigen van ons op grond van hun huidskleur racisten en onderdrukkers zijn, terwijl anderen op grond van hun huidskleur moreel superieur zijn.

De voorstanders van de kritische rassentheorie vervangen vaak onze traditionele invulling van vrijheid door dwang.

Individuen in bedrijven en scholen worden onderworpen aan heropvoedings-sessies die doen denken aan China’s Culturele Revolutie, waarin zij hun schuld moeten bekennen. Degenen die dat niet doen, riskeren hun baan te verliezen.

Er heerst een nieuwe geest van intolerantie in ons land, en velen weigeren hun ware overtuigingen te uiten uit angst om te worden gemeden, of erger.

Achter de kritische rassentheorie schuilt het spook van het Marxisme, in nieuwe kleren gestoken. Het probeert de wonden die onze natie draagt door racisme uit het verleden aan te wakkeren in de hoop een ziekte te veroorzaken die fataal is voor onze vrije republiek.

Maar deze herdenkingsdag biedt ons de gelegenheid om een begin te maken met de genezing van onze noodlijdende natie.

Lincoln besloot zijn opmerkingen in Gettysburg met de woorden: “Het is eerder aan ons, de levenden, om ons hier te wijden aan het onvoltooide werk dat zij die hier vochten tot nu toe zo nobel hebben verricht. Het is veeleer aan ons om hier toegewijd te zijn aan de grote taak die voor ons ligt – dat wij nog meer toewijding vinden voor de zaak waarvoor deze geëerde doden hier hun laatste volledige toewijding hebben gegeven – dat wij ons hier vast voornemen dat deze doden niet tevergeefs zullen zijn gestorven – dat deze natie, onder God, een nieuwe geboorte van vrijheid zal kennen, en dat een regering van het volk, door het volk, voor het volk, niet van de aarde zal verdwijnen.”

Op deze herdenkingsdag moeten we diep nadenken over de offers van hen die we eren. Zij stierven in toewijding aan het idee van Amerika, van een vrij land gewijd aan de stelling van gelijkheid.

Laten we ons daarom nu wijden aan een “nieuwe geboorte van vrijheid.” Zo zullen wij, met onze daden, onze gevallen helden op de meest passende wijze eren en de betekenis van hun offer veilig stellen.

Het spreekt vanzelf dat wij, terwijl wij ons inspannen om de beginselen van gelijkheid en vrijheid nieuw leven in te blazen, dit standvastig doen, maar zonder vijanden te willen maken van degenen wier standpunten wij bestrijden.

Aan het einde van de bloedigste oorlog in de geschiedenis van onze natie kon Lincoln in zijn tweede inaugurele rede zeggen: “Met kwaadaardigheid jegens niemand, met naastenliefde jegens allen, met standvastigheid in het recht zoals God ons geeft het recht te zien, laten we ons inspannen om het werk af te maken waarmee we bezig zijn en de wonden van de natie te verbinden.”

De kracht van onze republiek ligt in onze “standvastigheid in het recht zoals God ons geeft het recht te zien.”

Er zijn revolutionairen die onze vrijheid willen gebruiken om die vrijheid te vernietigen, die de Verenigde Staten kwaad toewensen. Daartegen verzetten we ons met alle macht.

Maar de grote meerderheid van de voorstanders van kritische rassentheorie en andere verderfelijke ideeën zijn zelf het slachtoffer van slecht onderricht. Terwijl we ons onvermurwbaar verzetten tegen hun ideeën, behandelen we hen met liefde. Wij begrijpen dat wanneer slechte ideeën vervangen worden door betere, iedereen een gezonde rol te spelen heeft in het verwezenlijken van de bestemming van onze natie.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (30/05/2021): This Memorial Day, a New Birth of Freedom

Beijings propaganda afdeling blijft miljoenen betalen om invloed in het Westen te verspreiden

De propaganda afdeling van de Chinese Communistische Partij (CCP) is miljoenen dollars blijven pompen in Amerikaanse publicaties om zijn invloed te verspreiden, zo blijkt uit een nieuw document dat is ingediend bij het ministerie van Justitie.

China Daily, een Engelstalig mediakanaal dat wordt gecontroleerd door de propaganda-afdeling van Beijing, heeft de afgelopen zes maanden ruwweg 3 miljoen dollar uitgegeven aan grote westerse media en uitgeverijen, zo blijkt uit een dossier van 24 mei.

Ongeveer 1,6 miljoen dollar aan reclamegeld ging naar de Los Angeles Times, Foreign Policy, Financial Times, en Time Magazine. Een extra bedrag van 329.898 dollar ging naar The Globe and Mail, een Canadese krant.

China Daily gaf ook meer dan 1 miljoen dollar uit, waarvan het grootste deel in de Verenigde Staten werd uitgegeven, om zijn krant te laten drukken. Bekende begunstigden van de betalingen zijn de Los Angeles Times, The Boston Globe, The Seattle Times, Chicago Tribune, en The Houston Chronicle.

De totale uitgaven voor drukwerk, advertenties en andere uitgaven bedroegen tussen 1 november en 30 april in totaal 5,56 miljoen dollar, wat neerkomt op een sprong van ruwweg 1,1 miljoen dollar in vergelijking met een half jaar eerder.

De Chinese krant heeft zich in 1983 als buitenlands agent laten registreren onder de Foreign Agents Registration Act (FARA). Op grond van deze wet moet de krant tweemaal per jaar een verslag indienen bij het ministerie van Justitie waarin gedetailleerd wordt aangegeven welke uitgaven zij in de Verenigde Staten doet.

China Daily was ook een van de meer dan een dozijn Chinese staatsmedia-entiteiten die vorig jaar door het ministerie van Buitenlandse Zaken als buitenlandse missies van de CCP werden aangemerkt, waardoor zij hun werknemers en eigendommen in de VS moesten registreren.

“China Daily gaat door met het verspreiden van Chinese propaganda in de Verenigde Staten. Deze door de CCP gesteunde krant moet door het DOJ volledig worden onderzocht op overtredingen van de FARA,” verklaarde senator Marco Rubio (R-Fla.) aan The Epoch Times.

Berekeningen van het Center for Responsive Politics, een in Washington gevestigde groep voor overheidstransparantie, onthulden dat de uitgaven van Chinese buitenlandse agenten in de Verenigde Staten de afgelopen jaren zijn verzesvoudigd, van iets meer dan 10 miljoen dollar in 2016 tot bijna 64 miljoen dollar in 2020.

Rep. Jim Banks (R-Ind.), die de activiteit van de Chinese outlet opmerkte, zei: “China Daily’s enige doel is om de voortdurende wreedheden van de Chinese Communistische Partij te verdoezelen.”

“Elke Amerikaanse krant die China Daily steunt heeft niet het recht om over mensenrechten of democratie te praten. Ze zouden zich moeten schamen voor hun medeplichtigheid,” zei hij tegen The Epoch Times.

Een aantal grote Amerikaanse kranten is gestopt met het plaatsen van advertorials van de Chinese krant tegen de achtergrond van een groeiend onderzoek naar de invloed van Chinese propaganda.

De New York Times heeft honderden betaalde artikelen van haar website verwijderd nadat zij haar relatie met China Daily had beëindigd, aldus The Washington Free Beacon, die als eerste berichtte over de openbaarmaking van de FARA.

China Daily, Los Angeles Times, Foreign Policy, Financial Times, Time, The Boston Globe, The Seattle Times, Chicago Tribune en The Houston Chronicle hebben niet gereageerd op een verzoek van The Epoch Times om commentaar.

China watch

Jarenlang heeft het Chinese regime miljoenen dollars uitgegeven aan supplementen onder de titel “China Watch” of “China Focus” in grote westerse kranten.

Hoewel de supplementen van China Watch disclaimers in kleine lettertjes hebben waaruit blijkt dat de inhoud is geproduceerd door China Daily en niet door de gastkrant, kan het nog steeds misleidend zijn voor de gemiddelde lezer, aldus de internationale nonprofit Reporters Without Borders (RSF) in haar 2019 rapport, “China’s Pursuit of a New World Media Order.”

“De journalistieke stijl en de smaakvolle lay-out kunnen gemakkelijk misleidend zijn voor de gehaaste of onoplettende lezer die vertrouwt op de algemene kwaliteit van de krant die hij elke dag leest,” verklaarde RSF.

Een krantenconsument leest een exemplaar van de Afrikaanse editie van China Daily’s dagblad voor een kiosk in de Keniaanse hoofdstad, op 14 december 2012. (Tony Karumba/AFP via Getty Images)

“Deze China Watch supplementen zijn redelijk aangenaam om te lezen en goed gepresenteerd, maar het zijn desalniettemin Trojaanse paarden die Beijing in staat stellen om zijn propaganda in de huiskamers van elites te introduceren.”

De Chinese bijlagen in prominente westerse media hebben tot bezorgdheid geleid bij internationale rechtengroeperingen. Het in Londen gevestigde Free Tibet startte vorig jaar een campagne waarin een aantal westerse mediakanalen werd opgeroepen te stoppen met het aanbieden van dergelijke inhoud.

Free Tibet maakte zich zorgen toen een speciale Tibet-rubriek in de bijlage China Watch van de Los Angeles Times in november vorig jaar de “kansen” prees die worden geboden door “beroepsopleidingen” in Tibet, waarmee een ander beeld werd geschetst dan de massale bewaking die China sinds de jaren vijftig in de regio heeft ingevoerd en de militair aandoende opleidingscentra die door deskundigen zijn omschreven als dwangarbeiderskampen.

“Dit lijkt een opzettelijke poging om een rapport te verdoezelen waarin wordt benadrukt dat meer dan 500.000 Tibetanen dwangarbeid hebben ondergaan,” zei Free Tibet in reactie op de speciale sectie.

De CCP heeft ook haar verhaallijn over het vrijwillige orgaandonatiesysteem in China Watch gepromoot, ondanks bewijzen dat de door de staat aangestuurde praktijk van het ‘oogsten’ van organen van gewetensgevangenen tot op de dag van vandaag voortduurt.

Dergelijke advertorials zijn, na jarenlang in gedrukte vorm te hebben bestaan, steeds meer naar het digitale domein gemigreerd om een breder en gerichter publiek te bereiken.

In een recent artikel op Foreign Policy’s online China Watch wordt kritiek geuit op het “Amerikaanse systeem” omdat het niet in staat zou zijn schendingen van de mensenrechten in de Verenigde Staten te verhelpen. In een ander artikel wordt China’s “Belt and Road Initiative” (BRI) gepromoot als bijdrage aan “de ontwikkeling van Azië en het wereldwijde [economische] herstel”. Critici hebben betoogd dat het BRI ontwikkelingslanden in een “schuldenval” heeft doen belanden.

Senator Roger Wicker (R-Miss.) heeft in februari geprobeerd de kwestie van Chinese propaganda in Amerikaanse nieuwskanalen aan te pakken met een nieuw wetsvoorstel-S-319-wat zou vereisen dat “buitenlandse agenten duidelijk de buitenlandse opdrachtgever vermelden als de bron van betaalde bijvoegsels in Amerikaanse nieuwskanalen”.

“Het is een publiek geheim dat Beijing zijn wereldwijde propagandaoorlog ook in de VS voert en Amerikaanse kranten zijn medeplichtig,” zei Wicker in februari in een verklaring, en hij hoopte dat “strengere vereisten tot openbaarmaking voor buitenlandse agenten alle Amerikaanse publicaties zullen aanmoedigen om te weigeren deel te nemen aan de propagandamachine van de CCP.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (26 mei 2021): Beijing’s Propaganda Arm Continues Paying Millions to Spread Influence in the West

Peking zet voormalige VS-functionaris op zwarte lijst nadat VS Chinese functionaris sancties oplegt wegens vervolging Falun Gong

Het regime in Peking heeft een voormalige Amerikaanse religieuze functionaris op zijn sanctielijst geplaatst in reactie op de sancties die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan een Chinese functionaris wegens zijn betrokkenheid bij de vervolging van beoefenaars van Falun Gong.

Het is Johnnie Moore, die tweemaal commissaris is geweest van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid (USCIRF) en zijn gezinsleden voortaan verboden het Chinese vasteland, Hongkong en Macau te bezoeken, aldus de woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, tijdens een persconferentie op 26 mei.

Moore, die heeft gepleit voor onderdrukte religieuze groepen in China, zei dat het “een eer was om door de Chinese Communistische Partij te worden gesanctioneerd”.

“De CCP [Chinese Communistische Partij] begrijpt het verschil niet tussen waarheid en leugen, maar hier is een waarheid die we wel kennen: ze zijn zwakker dan ze ons willen laten geloven dat ze zijn,” schreef hij in een verklaring op Twitter. “We zullen onze wereld niet aan de CCP overhandigen om onschuldigen te slachtofferen zoals zij dat willen.”

De nieuwe sanctie van China volgde op het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken om Yu Hui te straffen, die voorheen in de stad Chengdu aan het hoofd stond van de plaatselijke afdeling van het 610 bureau – een buitenwettelijke taskforce die in instellingen in heel China is ingebed om de vervolging van Falun Gong uit te voeren.

Falun Gong, dat de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid onderricht, samen met meditatieve oefeningen, had in 1999 naar schatting 70 tot 100 miljoen beoefenaars, voordat het regime een grootschalige vervolging tegen Falun Gong begon.

Het Amerikaanse 2020 rapport over godsdienstvrijheid, dat op dezelfde dag werd vrijgegeven als de sancties van de Verenigde Staten tegen Yu, vermeldt meer dan 6.600 arrestaties en bijna 8.600 gevallen van intimidatie van beoefenaars in heel China in 2020.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en USCIRF hebben niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken van The Epoch Times om commentaar.

Levi Browde, uitvoerend directeur van het in New York gevestigde Falun Dafa Informatiecentrum, merkte op hoe “gedurende de jaren negentig de CCP in vele openbare verklaringen de gezondheidsvoordelen en morele bijdragen van Falun Gong heeft toegejuicht”, om vervolgens “het geweer van schouder te veranderen” toen de praktijk immens populair werd in China.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York om Wereld Falun Dafa Dag te vieren en om te protesteren tegen de voortdurende vervolging van de groep door de Chinese Communistische Partij in China, op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)

“Al meer dan 20 jaar probeert de CCP Falun Gong te elimineren door middel van willekeurige detentie, marteling en ‘oganenoogst’ op grote schaal, dus het is geen verrassing dat de CCP aanzienlijke inspanningen doet om de internationale aandacht af te leiden van de mensenrechtenschendingen tegen Falun Gong beoefenaars,” vertelde hij aan The Epoch Times.

“Maar het is allemaal slechts een rookgordijn om de verschrikkelijke wreedheden te verbergen die zij hebben begaan tegen vreedzame, onschuldige mensen.”

Browde merkte de ironie op achter de pogingen van het regime om de spirituele praktijk te belasteren.

“Het is altijd tragisch ironisch geweest dat de CCP, die het leven van mensen beheerst, hen terroriseert met vervolging en hen onophoudelijk hersenspoelt, onhandige pogingen doet om Falun Gong, dat een op boeddhisme gebaseerde spirituele praktijk is zonder lidmaatschap, te bestempelen als een ‘kwade cultus’,” zei hij. “Er is geen grotere sekte in de wereld dan de Chinese Communistische Partij.”

Volgens de laatste gegevens van Minghui, een website die in de Verenigde Staten is opgezet om de vervolging te documenteren, zijn dit jaar tot april minstens 504 mensen tot gevangenisstraffen veroordeeld.

Shi Shaoping, een 50-jarige Falun Gong beoefenaar die een masterdiploma heeft behaald aan China’s belangrijkste academie voor wetenschappen, de door de staat geleide Chinese Academie van Wetenschappen, werd onlangs veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor zijn geloof. Eerder zat hij een straf van 10 jaar uit omdat hij met mensen over de vervolging had gesproken.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (26 mei 2021): Beijing Blacklists Former US Official After US Sanctions Chinese Official For Persecuting Falun Gong

Waarom Edith Hamilton meer schrik had voor de neergang van het individualisme dan voor atoombommen

“Mensen hebben er een hekel aan om aan het denken gezet te worden”, zei de pedagoge en classicus Edith Hamilton (1867-1963) ooit. Luiheid van geest is inderdaad gemakkelijk te vinden, vandaag nog meer dan in haar tijd. Het uit zich in vage berichten in sociale media, geflipte politieke retoriek, oppervlakkige berichtgeving in de media, voorspelbare maar schijnheilige meningen, en de wijdverspreide afwezigheid van kritisch denkvermogen. Het is overal.

Mensen die niet nadenken zijn kwetsbaar voor degenen die dat wel doen, vooral voor degenen die voortdurend nadenken over hoe ze anderen voor snode doeleinden kunnen gebruiken. Dictators en demagogen hebben een sterke voorkeur voor volgzame, sycofantische onderdanen boven bedachtzame, onafhankelijke, vrijgevochten types.

Luiheid van geest kwam zelden of nooit voor in het lange leven en opmerkelijke werk van Hamilton. Ze vierde de geest. Ze vond het beschamend om het zelfstandig denken verloren te laten gaan. Naar haar mening vormen “geest en ziel samen datgene wat ons scheidt van de rest van de dierenwereld, datgene wat een mens in staat stelt de waarheid te kennen, en datgene wat hem in staat stelt voor de waarheid te sterven”.

De laatste 30 jaar van haar leven heeft ze gewijd aan het opwekken van publieke belangstelling voor de grote denkers uit het oude verleden – en in die nobele inspanning is dit wonderkind van het thuisonderwijs ontegensprekelijk geslaagd.

Geboren in Dresden, Duitsland, uit Amerikaanse ouders, groeide ze op in Ft. Wayne, Indiana. Haar vader en moeder wilden de beste opleiding voor hun vijf kinderen. Ze realiseerden zich al snel dat die niet te vinden was op de openbare scholen. Edith en haar drie zusters en één broer kregen thuis les, en elk van hen ontwikkelde zich tot een succesvol professional.

Alice, bijvoorbeeld, werd een autoriteit op het gebied van industriële toxicologie en was de eerste vrouw die een aanstelling kreeg aan de Harvard Universiteit. Norah was een pionier op het gebied van kunstonderwijs voor kansarme kinderen in het Hull House in Chicago en in New York City. Margaret was een eminent lesgever en biochemicus. Arthur was auteur, professor Spaans en assistent-decaan voor buitenlandse studenten aan de Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign. Edith kreeg eredoctoraten van Yale, de Universiteit van Rochester, en de Universiteit van Pennsylvania. Wie zei dat thuisstudenten niet goed opgeleid of “gesocialiseerd” zijn, heeft de Hamiltons nooit ontmoet (of een van de vele thuisstudenten-families die ik heb gekend).

Geleerde en schrijfster Edith Hamilton. (Publiek domein)

Hamilton bekleedde 26 jaar lang verschillende functies, waaronder die van hoofdadministrateur, aan de Bryn Mawr School, een op het college voorbereidend instituut voor meisjes in Baltimore, Maryland. Nadat ze in 1922, halverwege de 50, met pensioen ging, besloot ze een nieuwe carrière als schrijfster te beginnen, één die haar in staat zou stellen haar levenslange passie voor het oude Griekenland te verkennen.

Haar eerste boek, “The Greek Way“, verscheen in 1930 toen ze 62 was. In de volgende drie decennia zou ze een wereldwijde reputatie verwerven als een autoriteit op het gebied van de oudheid. “The Greek Way” was een groot succes, net als haar latere boeken zoals “The Roman Way” (1932), “The Prophets of Israel” (1936), en “Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes” (1942). In 1957 waren er alleen al van “Mythologie” bijna 5 miljoen exemplaren verkocht.

Zij hield van de oude Grieken omdat die, net als zij, hielden van de geest van het individu.

“De Grieken waren de eerste intellectuelen,” beweerde ze. “In een wereld waar het irrationele de hoofdrol had gespeeld, kwamen zij naar voren als de hoofdrolspelers van het verstand. Hierop voortbordurend wees zij op een opmerkelijk kenmerk van de oude cultuur van Athene:

“Het fundamentele feit van de Griek was dat hij zijn verstand moest gebruiken. De oude priester had gezegd: ‘Tot hier en niet verder. Wij stellen de grenzen van het denken.’ De Grieken zeiden: ‘Alle dingen moeten onderzocht en in twijfel getrokken worden. Er zijn geen grenzen aan het denken’ … Zich verheugen in het leven, de wereld mooi en verrukkelijk vinden om in te leven, was een kenmerk van de Griekse geest dat haar onderscheidde van alles wat eraan voorafging.”

Een standbeeld van Athena staat voor de Academie van Athene in Athene, Griekenland. (Aerial-motion/Shutterstock)

Omdat de oude Grieken van het verstand hielden en het individu respecteerden, creëerden zij een beschaving zoals geen andere in die tijd. De vrijheid die zij genoten viel op in een wereld van tirannen en tirannie. Een paar honderd kilometer naar het zuiden was de “grote” beschaving van Egypte daarentegen een zeer ongelukkige plaats. Zoals Hamilton uitlegde:

“De Grieken waren de eerste mensen ter wereld die speelden, en zij speelden op grote schaal. Overal in Griekenland waren er spelen, allerlei soorten spelen; atletische wedstrijden in alle soorten en maten: paarden-, boot-, voet-, fakkelwedstrijden; muziekwedstrijden, waarbij de een de ander naar de kroon stak; danswedstrijden om vaardigheid met de voeten en het evenwicht van het lichaam te tonen; spelen waarbij mannen in en uit strijdwagens sprongen; spelen zoveel dat je moe wordt van de opsomming ervan …

“Als we geen andere kennis hadden van hoe de Grieken waren, als er niets over was van de Griekse kunst en literatuur, dan zou het feit dat ze van spelen hielden en op grootse wijze speelden, genoeg bewijs zijn voor hoe ze leefden en hoe ze tegen het leven aankeken. Ellendige mensen, zwoegende mensen, spelen niet. Niets van de Griekse spelen is denkbaar in Egypte of Mesopotamië. Het leven van de Egyptenaar ligt tot in het kleinste detail uitgestald in de muurschilderingen. Als plezier en sport een echte rol hadden gespeeld, zouden ze in één of andere vorm daarin te zien zijn. Maar de Egyptenaar speelde niet.”

Op 90-jarige leeftijd werd Hamilton in de hoofdstad van Griekenland geëerd als ereburger van Athene. In haar dankwoord beschreef ze het als “het meest trotse moment van mijn leven.” Ze ontving een daverend applaus in de schaduw van de Akropolis en sprak over de stad waar ze net zoveel van hield als van welke andere stad in Amerika dan ook:

“Athene is waarlijk de moeder van schoonheid en gedachte [en] is ook de moeder van vrijheid. Vrijheid was een Griekse ontdekking. De Grieken waren de eerste vrije natie ter wereld … Griekenland steeg tot grote hoogte niet omdat het groot was, het was heel klein; niet omdat het rijk was, het was heel arm; zelfs niet omdat het wonderbaarlijk begaafd was. Het steeg omdat er in de Grieken de grootste geest was die in de mensheid beweegt, de geest die de mens vrij maakt.”

Voor Hamilton was de geest het meest unieke en kostbare bezit van elk individueel mens. Ze zou geschokt zijn door het idee van “de Borg” in het fictieve universum van “Star Trek” – een “korfgeest” waaraan mensen ondergeschikt en gehoorzaam zouden zijn. Voor haar leidt het feit dat we allemaal een eigen geest hebben tot één onontkoombare conclusie – namelijk dat om volledig mens te zijn, we zowel vrij als verantwoordelijk moeten zijn. Zij was een trouwe vriendin van het individu – zijn geest, zijn rechten en zijn vrijheid.

Toen zij in 1963 op 95-jarige leeftijd overleed, publiceerde The New York Times een overlijdensbericht met daarin één citaat dat in het bijzonder aangaf dat ze bezorgd was dat de vrije samenlevingen van de 20e eeuw de Griekse geest van individualisme aan het verliezen waren.

“Dat beangstigt me veel meer dan sputniks en atoombommen,” zei ze. “De Grieken dachten dat ieder mens anders was, en ik vind het heel geruststellend dat mijn vingerafdrukken anders zijn dan die van iemand anders”.

Ik ben er zeker van dat ze het groepsdenken, de cancelcultuur en de politieke correctheid van vandaag evenzeer zou verafschuwen als de fictieve “Borg”.

Hamilton wilde dat de wereld het beste van het oude Griekenland zou herontdekken – de waardering van de individuele geest en de kritieke noodzaak voor mensen om zo vrij mogelijk te zijn, zodat ze die vrijheid en geest kunnen gebruiken. Ze was de populairste cheerleader van het oude Griekenland in de 20e eeuw toen ze de nadruk legde op de grootsheid van het land; ze was de scherpste criticus toen ze zich concentreerde op de redenen waarom het in verval raakte en ten onder ging.

Sta mij toe af te sluiten met een selectie van aanvullende inzichten van Hamilton. Ze resoneren met essentiële waarheden die we vandaag opnieuw moeten leren:

“Er is geen ergere vijand voor een staat dan hij die het recht in eigen handen houdt.”

“Theorieën die ingaan tegen de feiten van de menselijke natuur zijn gedoemd te verdwijnen.”

“Een man zonder angst kan geen slaaf zijn.”

“Fundamenteel voor alles wat de [oude] Grieken bereikten was hun overtuiging dat het goede voor de mensheid alleen mogelijk was als de mensen vrij waren – lichaam, geest en ziel – en als ieder mens zijn eigen vrijheid beperkte. Een goede staat of kunstwerk of denkwerk was alleen mogelijk door de zelfbeheersing van het vrije individu, zelfbestuur … Vrijheid hangt af van zelfbeheersing.”

“In Griekenland was er geen overheersende kerk of geloofsovertuiging, maar er was wel een overheersend ideaal, dat iedereen zou willen nastreven als hij het in het vizier kreeg. Verschillende mensen zagen het anders. Het was één ding voor de kunstenaar, iets anders voor de krijger. Uitmuntendheid is het dichtstbijzijnde equivalent dat we hebben voor het woord dat ze ervoor gebruikten, maar het betekende meer dan dat. Het was de grootst mogelijke volmaaktheid; het allerbeste en hoogste dat een mens kan bereiken en dat, wanneer het wordt waargenomen, altijd een dwingende kracht heeft. Een mens moet ernaar streven het te bereiken.”

“Wat de mensen wilden was een regering die hen een comfortabel leven zou verschaffen, en met dit als belangrijkste doel werden ideeën over vrijheid, zelfredzaamheid en dienstbaarheid aan de gemeenschap vertroebeld tot ze zelfs verdwenen. Athene werd meer en meer beschouwd als een coöperatieve onderneming, in het bezit van grote rijkdom, waarin alle burgers het recht hadden te delen … Athene had het punt bereikt waarop onafhankelijkheid werd verworpen, en de vrijheid die ze nu wilde was vrijheid van verantwoordelijkheid. Er kon maar één resultaat zijn … Als de mensen erop stonden vrij te zijn van de last van een leven dat zelf-afhankelijk was en tevens verantwoordelijk voor het algemeen welzijn, zouden zij helemaal niet meer vrij zijn. Verantwoordelijkheid was de prijs die ieder mens voor vrijheid moest betalen. Het kon niet op andere voorwaarden.”

“Wanneer de wereld door storm wordt geteisterd en er slechte dingen gebeuren, dan moeten we alle sterke vestingen van de geest kennen die de mensen door de eeuwen heen hebben gebouwd.”

Voor aanvullende informatie, zie:

Edith Hamilton: An Intimate Portrait” door Doris Fielding Reid

Edith Hamilton” in Encyclopedia.com

Lawrence W. Reed is FEE’s president emeritus, Humphreys Family senior fellow, en Ron Manners wereldwijde ambassadeur voor vrijheid, na bijna 11 jaar als FEE’s president te hebben gediend (2008-2019). Hij is de auteur van het boek “Was Jesus a Socialist?” en ook van “Real Heroes: Incredible True Stories of Courage, Character, and Conviction” en “Excuse Me, Professor: Challenging the Myths of Progressivism.” Zijn website is LawrenceWReed.com. Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FEE.org

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (25 mei 2021): Why Edith Hamilton Feared the Decline of Individualism More Than Atomic Bombs

Hongarije omarmt China’s “Belt & Road” en ondermijnt inspanningen om mensenrechtenschendingen in te perken

Terwijl de vrije wereld zich verenigt om de schendingen van de mensenrechten en de agressieve expansie van de Chinese Communistische Partij (CCP) te veroordelen en te bestraffen, beweegt één Europees land zich tegen de stroom in.

Hongarije heeft in een reeks recente gebeurtenissen blijk gegeven van een ferme pro-CCP houding, nadat de Europese Unie, de Verenigde Staten, het VK en Canada op 22 maart sancties tegen China afkondigden wegens de genocide op Oeigoerse moslims. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto beschuldigde de sancties ervan “zinloos, zelfverheerlijkend en schadelijk” te zijn. Van de 27 EU-leden was Hongarije het enige land dat tegen de sancties stemde.

Drie dagen later ontving Boedapest de Chinese minister van defensie voor een officieel bezoek. Tussen maart en mei blokkeerde Hongarije vier keer de pogingen van de EU om de CCP te sanctioneren en te veroordelen.

De Chinese leider Xi Jinping was zo verheugd over Hongarijes verdediging van China dat hij premier Viktor Orban op 29 april persoonlijk opbelde om zijn “grote bijdragen aan de instandhouding van de betrekkingen tussen China en Europa” te prijzen.

De Hongaarse premier Viktor Orban in Boedapest op 10 feb. 2019. (Bernadett Szabo/Reuters)

Orban heeft die ‘gunst’ verdiend door het Belt & Road Initiative (BRI, ook bekend als One Belt, One Road) van Xi te omarmen. Het BRI is de ruggengraat van China’s plan richting wereldwijde heerschappij. Hongarije ondertekende in 2015 een BRI-memorandum met China en was daarmee het eerste Europese land dat dit deed.

Sindsdien heeft Hongarije bijna elk item dat BRI verkoopt gewillig binnengehaald, van een hogesnelheidsspoorlijn, machines, chemische productie en transport, tot Chinees onderwijs, films en zelfs CCP-virusvaccins, en nog veel meer. In april 2019 had China 4,5 miljard dollar in Hongarije geïnvesteerd, het hoogste in Europa, aldus Orban. De officiële BRI-site noemt Hongarije liefkozend “de pionier van Belt & Road.”

Een kraan zet een container over op een trein van China Railway Express naar Europa in de Chinese grensstad Erenhot, regio Binnen-Mongolië, op 18 april 2019. (STR/AFP via Getty Images)

BRI is natuurlijk geen liefdadigheidsinstelling. De CCP heeft zwaar in Hongarije geïnvesteerd om meer praktische redenen dan vriendschap. De zware leningen, de groeiende afhankelijkheid van de RMB (de Chinese munt), het arbeidsaanbod en de plaatselijke werkgelegenheid hebben Hongarije steeds afhankelijker gemaakt van China. De uit China geïmporteerde onderwijsprogramma’s en universiteiten zullen de communistische ideologie in het land zaaien en voeden.

Voor de CCP zijn de voordelen van het controleren van Hongarije duidelijk. Vanuit Hongarije kan China de Europese markt economisch binnendringen. China gebruikt Hongarije ook om high-tech en know-how van Europese landen te verwerven. Financieel gezien helpt Hongarije de globalisering van de RMB te versnellen door een RMB-clearingdienst aan zijn grens te brengen.

Maar wat de CCP het meeste plezier doet, is waarschijnlijk de politieke winst. Hongarije heeft zich zojuist een trouwe bondgenoot van de CCP getoond in het recente veto van de EU-sancties tegen China, ongeacht China’s lange staat van dienst op het gebied van wreedheden die de rest van de wereld probeert te stoppen. De steun van Hongarije werd uitvoerig gerapporteerd in de Chinese media om het Chinese volk ervan te overtuigen dat de sancties kwaadaardige samenzweringen tegen China zijn en dat de vervolging en genocide niet meer dan geruchten waren.

BRI-schulden verzwakken soevereiniteit

Het totale bedrag dat Hongarije heeft geleend voor BRI-projecten is onbekend, maar de onderdelen die wel publiek gekend zijn, zijn al behoorlijk alarmerend: 2,4 miljard dollar voor de update van de spoorwegen; 1,6 miljard dollar voor de bouw van de campus van de Fudan University Budapest; 426 miljoen dollar voor het Hongaarse elektriciteitsbedrijf in 2021; en 121 miljoen dollar voor de fotovoltaïsche energiecentrale Kaposvar. In 2016 en 2017 heeft Hongarije voor 310 miljoen dollar aan RMB-obligaties uitgegeven.

Hongaarse critici zeggen dat de lening voor het spoorwegproject tussen de 500 en 800 miljoen dollar aan rente zal opleveren. “Het zal tussen 130 en 2.400 (!) jaar duren om het project winstgevend te maken voor Hongarije,” zei Zoltan Voros, assistent-professor aan het departement Politieke Wetenschappen en Internationale Studies van de Universiteit van Pecs. Voros wees er ook op dat Hongaarse bedrijven worden uitgesloten van het grootste deel van het aanbestedingsproces.

De hoge BRI-schulden zijn om vele redenen zorgwekkend. Toen het kleine Montenegro in april 2021 de Europese Unie om hulp vroeg bij het afbetalen van een lening van bijna 1 miljard dollar aan de Chinese Export-Import Bank (EXIM), geleend om de aanleg van een groot snelwegproject te financieren, gingen in heel Europa de alarmbellen rinkelen,” aldus Jennifer A. Hillman, senior fellow bij de Council on Foreign Relations (CFR). De schuld voor het BRI-project bedroeg 103 procent van het BBP van Montenegro.

Montenegro was niet het eerste land dat in de schuldenval van de BRI terechtkwam. China heeft sinds 2013 461 miljard dollar geleend aan BRI-projecten, waarschijnlijk exclusief een even groot bedrag dat niet openbaar wordt gemaakt. De meeste van China’s BRI-leningen zijn gegaan naar landen met een hoog risico, zoals Pakistan, Iran, Nigeria en Venezuela, alsof de kredietwaardigheid niet eens werd meegerekend in China’s leningsbeslissingen.

Het in gebreke blijven bij het aflossen van BRI-schulden kan voor deze landen een catastrofe betekenen, zoals het fiasco van Sri Lanka heeft aangetoond: Toen het eiland niet aan zijn schuldverplichtingen aan China voor de BRI-lening van 5 miljard dollar kon voldoen, moest Sri Lanka een aandeel van 70 procent in zijn zeehaven in Hambantota voor 99 jaar aan China afstaan voor een bedrag van 1,12 miljard dollar. Bangladesh, Maleisië, Birma, Pakistan en Sierra Leone hebben vervolgens allemaal uit angst voor soortgelijke gevolgen besloten hun BRI-projecten te annuleren of in te krimpen.

Sinds het CCP-virus is toegeslagen, zullen waarschijnlijk meer landen in gebreke blijven. Volgens de Financial Times heeft China een golf van aanvragen voor schuldverlichting ontvangen van door de crisis getroffen BRI-landen.

Corruptie is een ander punt van zorg. De voormalige minister van Binnenlandse Zaken van Hongkong, Patrick Ho Chi Ping, werd in maart 2019 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf omdat hij topambtenaren in Oeganda en Tsjaad had omgekocht om BRI-projecten te steunen. Ho zou in 2014 een steekpenning van 2 miljoen dollar hebben aangeboden aan Idriss Deby, de president van Tsjaad, om waardevolle olierechten te verkrijgen van de Tsjaadse regering. De $ 2 miljoen cash was verborgen in geschenkdozen, die aan president Deby werden aangeboden aan het einde van een zakelijke bijeenkomst. Ho zou ook een steekpenning van 500.000 dollar hebben overgemaakt aan Sam Kutesa, de minister van Buitenlandse Zaken van Oeganda, en een plan hebben gesmeed om Yoweri Museveni, de president van Oeganda, contant om te kopen. Ho’s zaak roept vragen op over de manier waarop andere riskante BRI-projecten werden goedgekeurd.

Grote overnames helpen China dominantie te verwerven in de industrie

In het afgelopen decennium heeft China miljarden dollars subsidies verstrekt aan staatsbedrijven om westerse fabrikanten over te nemen en fabrieken in het buitenland te bouwen, aldus The Wall Street Journal. De overnames stellen China niet alleen in staat de wereldmarkt te overspoelen met laaggeprijsde goederen, maar ook om antidumpingheffingen in het Westen te ontwijken. In Hongarije heeft China verschillende grote overnames gedaan, waaronder de aankoop voor 246 miljoen dollar van Invitel, de op een na grootste aanbieder van bedrijfscommunicatie in Hongarije.

De chemische industrie is een van de pijlers van China’s wereldwijde expansiestrategie. MDI (Methyleendifenyldi-isocyanaat) is een chemische stof die algemeen wordt gebruikt in de architectuur, de automobielindustrie, de apparaten- en kledingindustrie. China is er lang op uit geweest om deze markt te controleren vanwege de hoge winstmarges en de grote vraag naar deze producten, maar de technologie was een uitdaging.

In 2011 verwierf de Chinese Wanhua Chemical Group het Hongaarse BorsodChem (BC) voor 1,6 miljard dollar en troefde daarmee Dow en BASF af om ‘s werelds grootste leverancier van MDI te worden.

De Chinese media schilderden de overname af als een grote gunst voor BC en Hongarije. CGTV, de Engelse tak van de CCP spreekbuis Xinhua, citeerde de adviseur van de plaatselijke burgemeester die zei: “Als Wanhua als investeerder niet naar deze stad was gekomen, dan zou dit een groot probleem voor deze stad hebben veroorzaakt.”

De waarheid is dat Wanhua de overname aan BC heeft opgelegd. Toen BC diep in de schulden zat als gevolg van de wereldwijde financiële crisis van 2008, probeerde Wanhua het bedrijf te kopen, maar BC’s eigenaren Permira en Vienna Capital weigerden de overname.

Wanhua wilde niet terugkrabbelen, omdat de overname een belangrijke stap was om de Belt & Road via Europa naar de wereld te brengen. Door de overname van BC’s schulden en het verkrijgen van BC’s aandelen en call opties, verwierf Wanhua uiteindelijk BC’s volledige eigendom.

De Chinese propaganda heeft Wanhua gecomplimenteerd als “de Huawei van de chemische industrie” vanwege zijn omvang en zijn ambitie om de industrie wereldwijd te domineren. Wanhua produceert nu 24% van alle MDI ter wereld en probeert nu uit te breiden naar Amerikaans grondgebied. Zijn eerste poging om faciliteiten te bouwen in St. James Parish, Louisiana werd verijdeld door verhitte bezwaren van de lokale bewoners in 2019, maar het bedrijf zei dat het nog steeds aspiraties heeft voor een MDI-faciliteit in de VS.

Onderwijspartnerschap nodigt de communistische ideologie uit

Terwijl het BRI vooral bekend staat om zijn infrastructuurprojecten, bouwde China er ook een zachtere poot in om de communistische ideologie in BRI-landen te promoten via Confucius-instituten en uitwisselingsprogramma’s voor talent.

In Hongarije werd dit naar een hoger niveau getild. Hongarije opende zijn vijfde Confucius Instituut (CI) in november 2019, na een golf van sluitingen van CI’s door hogescholen over de hele wereld. In de Verenigde Staten kromp het aantal heeft CI’s in de afgelopen paar jaar van meer dan 100 tot minder dan 50. Veel Europese landen volgden dit voorbeeld, waaronder Denemarken, Zweden, Frankrijk en Nederland.

Burgemeester Krisztina Baranyi staat op het terrein waar de bouw van een Chinese topuniversiteit, de Fudan campus, is gepland, in het 9e district van Boedapest, Hongarije, op 23 april 2021. (Attila Kisbenedek/AFP via Getty Images)

Alsof ze ermee tegen die stroom willen ingaan, heeft Hongarije op 27 april een overeenkomst getekend met de in Shanghai gevestigde Fudan Universiteit om een campus in Boedapest te vestigen. De campus zal naar verwachting 5.000 tot 6.000 studenten en ongeveer 500 professoren huisvesten. Hongarije neemt een lening van 1,56 miljard dollar van China’s staatsbank China Development Bank om de bouw te betalen, volgens het typische BRI-financieringsmodel. De campus zal grotendeels worden gebouwd door Chinese bedrijven en Chinese arbeiders.

Alle Chinese scholen worden streng gecontroleerd door de CCP en staan onder strikte CCP-censuur. Verschillende Hongaarse politici, waaronder de burgemeester van Boedapest Gergely Karacsony, hebben hun bezorgdheid geuit dat de komst van de Chinese staatsuniversiteit naar het land een gevaar voor de nationale veiligheid zal vormen.

Eerste BRI-project 8 jaar na aankondiging nog steeds hangende

Het eerste BRI-project in Hongarije was de hogesnelheidslijn Boedapest-Belgrado, met een lengte van 220 mijl. Het 2,98 miljard dollar kostende project zou de eerste fase zijn van de geplande spoorlijn Boedapest-Belgrado-Skopje-Athene, die de door China gerunde haven van Piraeus in Griekenland verbindt met het “hart” van Europa.

Het plan is sindsdien verscheidene malen gewijzigd zonder veel uitleg. Toen Hongarije en China het project in 2013 aankondigden, was het plan om de bouw en upgrade in 2018 te voltooien. In 2017 meldde China Daily dat de aanleg van de spoorlijn in november 2017 zou beginnen, en in ongeveer tweeënhalf jaar zou worden voltooid.

Er gebeurde echter niets. Vervolgens kondigde Hongarije in april 2019 aan dat tegen 25 mei een contract zou worden ondertekend voor de upgrade van een deel van de lijn. Het project werd nu teruggebracht tot een upgrade van 100 mijl, slechts 45 procent van de eerder aangekondigde lengte. De kosten gingen omlaag met slechts 3 procent tot 2,8 miljard dollar, en de duur werd verlengd tot vijf jaar, met een verwachte voltooiing in 2025. Het deel dat met Chinese leningen wordt gefinancierd blijft 85 procent. Sindsdien is er geen verdere update meer geweest.

Pingping Yu is sinds 2007 schrijfster, vertaalster en onderzoekster voor The Epoch Times. Ze behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen in verband met China, met een sterke focus op mensenrechten, economie en business.

De standpunten in dit artikel zijn de meningen van de auteur en geven niet noodzakelijk de standpunten van The Epoch Times weer.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (03 juni 2021): Hungary Embraces China’s Belt & Road, Undermining Efforts to Curtail Human Rights Abuses

Fauci nu ‘niet overtuigd’ dat COVID-19 natuurlijk ontwikkeld is, steunt onderzoek naar oorsprong

Infectieziektedeskundige Dr. Anthony Fauci gaf toe dat hij nu “niet overtuigd” is dat COVID-19 zich op natuurlijke wijze heeft ontwikkeld en riep op tot een dieper onderzoek naar de oorsprong van het virus.

Fauci, hoofd van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases, werd door PolitiFact gevraagd of hij ervan overtuigd was dat het CCP-virus (Chinese Communistische Partij) zich op natuurlijke wijze heeft ontwikkeld.

“Nee eigenlijk niet. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik denk dat we moeten blijven onderzoeken wat er in China is gebeurd, totdat we zo goed mogelijk hebben uitgezocht wat er is gebeurd,” zei Fauci tijdens een Poynter-evenement, “United Facts of America: A Festival of Fact-Checking,” op 11 mei.

“Zeker, er zijn mensen die het onderzocht hebben en die zeggen dat het waarschijnlijk een dierlijk virus is dat vervolgens mensen heeft besmet. Maar het kan ook iets anders zijn geweest en dat moeten we uitzoeken. Dus, weet je, dat is de reden waarom ik heb gezegd dat ik helemaal voor elk onderzoek ben dat kijkt naar de oorsprong van het virus.”

Op dezelfde dag, toen een arts tijdens een hoorzitting van de Senaat vroeg of het mogelijk is dat COVID-19 is ontstaan door een laboratoriumongeluk in Wuhan, antwoordde Fauci: “Die mogelijkheid bestaat zeker. Ik ben voorstander van een volledig onderzoek naar de vraag of dat gebeurd kan zijn.”

Vroege berichten over een uitbraak van het CCP-virus doken voor het eerst op in Wuhan in China eind 2019, toen door de staat gecontroleerde media een cluster van gevallen in verband brachten met een lokale markt. Meer dan een jaar later is de oorsprong van het virus nog steeds onbekend, hoewel de mogelijkheid dat het virus is gelekt uit een laboratorium van China’s Wuhan Institute of Virology (WIV) nu bredere erkenning krijgt.

Dagen na het Poynter-evenement trok PolitiFact een ‘fact check’ van september 2020 in, die de bewering van een viroloog uit Hong Kong dat COVID-19 afkomstig was uit een lab afdeed als onnauwkeurig en bestempelde als een “ontkrachte samenzweringstheorie”.

“De bewering is onnauwkeurig en belachelijk,” verklaarde de nu gearchiveerde ‘fact check’ eerder. “We beoordelen het als “Brandende nonsens!”.

In een bijgewerkte nota, gepubliceerd op 17 mei, legde PolitiFact uit waarom het het label had verwijderd.

“Toen deze fact check voor het eerst werd gepubliceerd in september 2020, waren er onder de bronnen van PolitiFact onderzoekers die beweerden dat het SARS-CoV-2 virus niet gemanipuleerd kon zijn. Die bewering wordt nu breder betwist,” staat in de notitie. “Om die reden halen we deze fact check uit onze database in afwachting van een grondiger onderzoek. Op dit moment beschouwen we de bewering als niet-onderbouwd door bewijs en onder discussie.”

De oorspronkelijke fact check van PolitiFact haalde een Fox News-interview van 15 september 2020 aan met de Hongkongse viroloog Li-Meng Yan, waarin ze zei dat ze “solide wetenschappelijk bewijs” heeft dat COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het CCP-virus, “niet uit de natuur” komt.

Het is een door de mens gemaakt virus dat in het lab is gecreëerd,” vertelde de viroloog en voormalig postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Hong Kong destijds aan de nieuwszender.

Ze beweerde in het interview ook dat het virus opzettelijk was vrijgelaten door het Chinese regime, zonder verder uit te wijden. Yan zei dat het genoom van het virus aangeeft dat het is gemanipuleerd.

PolitiFact’s hoofdredactrice Angie Drobnic Holan vertelde The Epoch Times dat ze geen verder commentaar heeft op de zaak.

Fauci’s laatste opmerkingen betekenen een ommekeer ten opzichte van opmerkingen die hij maakte in een interview met National Geographic gepubliceerd in mei 2020, waarin hij beweerde dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het CCP-virus in een laboratorium is gemaakt.

“Als je kijkt naar de evolutie van het virus in vleermuizen en wat er nu is, [het wetenschappelijk bewijs] is zeer, zeer sterk neigend naar dit kon niet kunstmatig of opzettelijk gemanipuleerd zijn. … Alles over de stapsgewijze evolutie in de tijd wijst er sterk op dat [dit virus] in de natuur is geëvolueerd en vervolgens is overgesprongen naar een andere soort,” vertelde Fauci aan de publicatie.

Ondertussen zeggen Republikeinse leden van de House Intelligence Committee dat ze het waarschijnlijker achten dat het CCP-virus afkomstig is uit een Chinees laboratorium dan van een dier.

“Er is overweldigend indirect bewijs … om een labo lek te ondersteunen als de oorsprong van COVID-19,” volgens een rapport van 19 mei, opgesteld onder leiding van Rep. Devin Nunes (R-Calif.), lid van de commissie. “Daarentegen is er weinig indirect bewijs opgedoken om de bewering van de Volksrepubliek China te ondersteunen dat COVID-19 een natuurlijk verschijnsel was, overgesprongen van een andere soort naar de mens.”

Bij een lek in een laboratorium kan het ofwel gaan om een virus dat in de natuur voorkomt en in het labo werd bewaard ofwel om een virus dat in het laboratorium is gemanipuleerd.

Het Wuhan Institute of Virology herbergt China’s enige P4 lab – het hoogste niveau van bioveiligheid – en bevindt zich niet ver van de markt waar de cluster naar verluidt voor het eerst is opgedoken. In een informatieblad van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat in januari werd vrijgegeven, stond dat het WIV al vanaf 2016 experimenten uitvoerde met het vleermuis-coronavirus. Het instituut heeft ook “experimenten met proefdieren” uitgevoerd voor het Chinese leger sinds ten minste 2017.

De dienst verklaarde ook dat er redenen zijn om te geloven dat “verschillende onderzoekers binnen het WIV in de herfst van 2019, vóór het eerste geïdentificeerde geval van de uitbraak, ziek werden met symptomen die overeenkomen met zowel COVID-19 als gewone seizoensgebonden ziekten.”

Het Chinese regime heeft ontkend dat de oorsprong van het virus verband hield met het WIV en heeft een natuurlijke zoönotische hypothese gepusht – dat het virus van een dierlijke gastheer op mensen werd overgedragen. Peking is er tot dusver echter niet in geslaagd de oorspronkelijke diersoort te identificeren die het virus op de mens zou hebben overgebracht.

De perschef van het Witte Huis, Jen Psaki, zei deze week dat de regering-Biden zowel publiekelijk als privé heeft verklaard dat het Chinese regime “niet transparant was vanaf het begin”.

Frank Fang heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (24 mei 2021): Fauci Now ‘Not Convinced’ COVID-19 Developed Naturally, Backs Origin Probe

Een eerbetoon aan de grootste westerse denkers: “Een school van Athene’

De School van Athene” is een van de belangrijkste en meest fascinerende fresco’s in de westerse kunstgeschiedenis. Paus Julius II gaf de productieve jonge kunstenaar Raffaello Sanzio da Urbino de opdracht zijn privé-vertrekken in het Vaticaan te decoreren.

De eerste kamer die Rafaël (1483-1520), zoals hij beter bekend is, onder handen nam was de “Stanza Della Segnatura,” of “Kamer van de Handtekening,” zo genoemd omdat hier de belangrijkste documenten van de Kerk werden ondertekend, verzegeld en in een afdwingbare doctrine gegoten. De zaal diende ook als bibliotheek van de Paus en als vergaderplaats voor het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatura – het machtigste gerechtelijke orgaan van de Katholieke Kerk.

Welke kleuren en vormen, verhalen en ritmes de vier muren van deze gedenkwaardige kamer uiteindelijk ook zouden sieren, zij zouden toezicht houden op, of mogelijk zelfs invloed uitoefenen op, enkele van de meest ingrijpende beslissingen die van invloed waren op het leven (en het hiernamaals) van allen die in het uitgestrekte Heilige Roomse Rijk woonden.

De inzet kon niet hoger zijn geweest, en Rafaël wist dat. Het enorme fresco van meer dan 2 meter hoog en 2 meter lang was een enorme uitdaging voor een jongeman van nog geen 20. Er bestond een traditie om privébibliotheken te versieren met portretten van grote denkers, maar de renaissance-kunstenaar Rafaël bracht het idee naar een andere stratosfeer.

Voldoen aan de tijdgeest

De Renaissance was een uiting van de hernieuwde belangstelling voor de Oudgriekse en Romeinse filosofie, kunst, religie en cultuur. Het was een geniaal idee van Rafaël om dit in een schilderij weer te geven.

Zijn onderwerp verbeeldt het centrale debat in de westerse filosofie: De verschillende uitgangspunten tussen filosofen die zich bezighielden met de geestelijke wereld en filosofen die zich bezighielden met de fysieke wereld.

Rafaëls iconografie was pure genialiteit. Het is een weergave van de denkers die de westerse beschaving hebben gevormd – en dat nog steeds doen. Dit zijn de geesten die de waarheid, verkregen door de rede, vieren.

“De ‘School van Athene’ was een visuele manifestatie van de tijdgeest.

Niet alleen versloeg Rafaël concurrenten als Michelangelo en Leonardo om de opdracht in de wacht te slepen, maar Rafaëls werk kreeg ook lovende kritieken.

Het fresco “De school van Athene” van de renaissancekunstenaar Rafaël. (Publiek Domein)

De School van Athene

Er zijn 50 figuren afgebeeld, waaronder Plato, Aristoteles, Socrates, Pythagoras, in een denkbeeldig architecturaal scenario. De twee meest prominente en centrale personages zijn de grondleggers van de westerse filosofie: Plato en zijn leerling Aristoteles.

Plato wijst naar boven omdat hij in zijn filosofie een spirituele premisse presenteert: de veranderende wereld die we om ons heen zien is slechts een schaduw van een hogere, waarachtiger werkelijkheid die eeuwig en onveranderlijk is en zaken als goedheid en schoonheid omvat. Voor Plato is deze bovenwereldse werkelijkheid de ultieme werkelijkheid en de zetel van alle waarheid, schoonheid, rechtvaardigheid en wijsheid.

Plato houdt zijn boek vast, de “Timaeus”, waarin hij zijn kosmologische theorieën voorstelt, wat de suggestie oproept van een scheidingslijn tussen zijn filosofieën en die van Aristoteles.

Met zijn handpalm naar beneden suggereert Aristoteles de basis van zijn praktische ethiek, omdat in zijn filosofie de enige werkelijkheid de werkelijkheid is die we kunnen zien en ervaren door middel van ons zicht en onze tastzin – precies de werkelijkheid die door Plato werd verworpen.

Aristoteles’ “Ethica”, het boek dat hij in handen heeft, legt de nadruk op elementen van de menselijke wereld zoals rechtvaardigheid, vriendschap en bestuur.

Elke figuur rechts van Plato vertegenwoordigt Plato’s theorieën over filosofie, terwijl ze links van Aristoteles de theorieën van Aristoteles vertegenwoordigen.

De personages in “De school van Athene” vieren het klassieke denken, maar er wordt ook hulde gebracht aan de vrije kunsten, gesymboliseerd door de twee standbeelden van Apollo, god van het licht, boogschieten en muziek, en Athena, godin van de wijsheid in de Romeinse vorm van Minerva.

De omgeving waarin allen bijeen zijn is Romeins. Het plafond is geïnspireerd op de basiliek van Maxentius en Constantijn, het grootste gebouw op het antieke Forum Romanum. De architectonische structuren lijken de diepte en het monumentale belang te onderstrepen van datgene waarin de hoofdpersonen geloven.

Rafaëls genie

Het schilderij toont Rafaëls intellectuele gebruik van lineair perspectief, met een centraal verdwijnpunt bij de linkerhand van Socrates. Rafaël beheerste ook de kenmerkende technieken van de hoogrenaissancekunst, zoals “sfumato” (het verzachten van de overgangen tussen kleuren), precieze anatomische correctheid, en authentieke emotionaliteit en expressie.

Zijn individuele stijl had een bijzondere grandeur. Toch was hij doortrokken van humanisme en stond hij bekend om zijn helderheid, rijke kleuren en moeiteloze compositie.

Michelangelo en Leonardo, die samen met Rafaël het geniale triumviraat van de Renaissance vormden, verschijnen op het schilderij. Leonardo is vermomd als Plato, Michelangelo is Heraclitus, en Rafaël verschijnt uiterst rechts, met een donkere hoed op.

De renaissance-kroniekschrijver Vasari erkende dat Rafaël de oudere kunstenaar Michelangelo het nakijken gaf:

“Rafaël van Urbino had zich als schilder in hoog aanzien ontwikkeld, en zijn vrienden en aanhangers beweerden dat zijn werken meer in overeenstemming waren met de regels van de kunst dan die van Michelangelo, door te beweren dat ze sierlijk van kleur waren, mooi van uitvinding, bewonderenswaardig van uitdrukking, en van karakteristiek ontwerp; terwijl die van Michelangelo, zo werd beweerd, geen van deze kwaliteiten bezaten, met uitzondering van het ontwerp. Om deze redenen werd Rafaël, door degenen die dit zo zagen, geacht volledig gelijk te zijn aan, zo niet superieur aan Michelangelo in het schilderen in het algemeen, en… beslist superieur aan hem wat betreft de kleuren in het bijzonder.

Er wordt gezegd dat het licht dat twee keer zo fel brandt, half zo lang brandt. Zo was het ook met Rafaël. Zijn briljante carrière in Rome vertegenwoordigt het meest schitterende juweel in de kroon van de westerse beschaving die de Renaissance is. Hij stierf op slechts 37-jarige leeftijd en werd begraven in het Pantheon.

Jani Allan is journalist, columnist, schrijver en omroeper.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (23 mei 2021): A Tribute to the Greatest Western Thinkers: ‘A School of Athens’

Epoch Times gewaardeerd als meest neutraal in vergelijking met NYT, AP, BBC, Bloomberg

De laatste jaren is The Epoch Times snel gegroeid, omdat de vraag naar onze onafhankelijke berichtgeving is toegenomen. We willen u, onze lezers, bedanken dat u dit mogelijk maakt!

Als erkenning voor onze inspanningen om het nieuws eerlijk en zonder verdraaiing te brengen, waren we verheugd toen we onlangs werden gewezen op een Blind Bias Survey uitgevoerd door AllSides in augustus 2020.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door deze gerespecteerde organisatie die mediavooroordelen in de gaten houdt, bleek dat de ondervraagden – 2.000 respondenten uit het hele politieke spectrum – de inhoud van The Epoch Times beoordeelden als het meest ‘op de middelweg’ van alle onderzochte publicaties.

AllSides gaf de respondenten een selectie van voorpaginakoppen en artikelteksten zonder te onthullen van welke media-organisatie deze afkomstig waren.

The Epoch Times werd beoordeeld als meer in het centrum (volgens 64,26 procent van de respondenten) dan The Associated Press (53,08 procent), de BBC (33,29 procent), Bloomberg (14,69 procent), en The New York Times (16,20 procent).

Voor een volledig overzicht van het AllSides-onderzoek en de grafieken, klik hier.

Wij zien in dit onderzoek een erkenning van onze journalistieke integriteit en onze inspanningen om het nieuws objectief, volledig en nauwkeurig te verslaan.

Terwijl sommige media-organisaties lijken te hebben besloten het nieuws te verslaan volgens een agenda, in plaats van het nieuws accuraat te verslaan, streeft The Epoch Times ernaar de traditionele journalistiek te herstellen.

We willen nogmaals van deze gelegenheid gebruik maken om u, onze trouwe lezers, te bedanken voor uw voortdurende steun. We zouden niet kunnen doen wat we doen zonder u!

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (21 mei 2021): Epoch Times Rated Most Neutral Compared to NYT, AP, BBC, Bloomberg

PolitiFact trekt fact check terug waarin de COVID-19 lab oorsprong wordt gelabeld als “ontkrachte samenzwering”

PolitiFact heeft in stilte een fact check van september 2020 ingetrokken die de bewering van een viroloog uit Hongkong dat COVID-19 in een lab is ontstaan, bestempelde als onnauwkeurig en een “ontkrachte samenzweringstheorie”.

“De bewering is onnauwkeurig en belachelijk,” zei de nu gearchiveerde fact check eerder. “We beoordelen het als “Brandende nonsens”!

In een bijgewerkte redactionele nota, gepubliceerd op 24 mei, legde PolitiFact uit waarom het nu het label heeft verwijderd.

“Toen deze fact check voor het eerst werd gepubliceerd in september 2020, waren er onder de bronnen van PolitiFact onderzoekers die beweerden dat het SARS-CoV-2-virus niet gemanipuleerd kon zijn. Die bewering wordt nu breder betwist,” staat in de notitie. “Om die reden halen we deze fact check uit onze database in afwachting van een grondiger onderzoek. Op dit moment beschouwen we de bewering als niet-onderbouwd door bewijs en onder discussie.”

De oorspronkelijke fact check van PolitiFact haalde een Fox News-interview van 15 september 2020 aan met viroloog Yan Limeng uit Hongkong, waarin ze zei dat ze “solide wetenschappelijk bewijs” heeft dat COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het CCP-virus (Chinese Communistische Partij), “niet uit de natuur” komt.

“Het is een door de mens gemaakt virus dat in een laboratorium is gecreëerd,” vertelde de viroloog en voormalig postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Hong Kong destijds aan de nieuwszender.

Ze beweerde in het interview ook dat het virus opzettelijk was vrijgelaten door het Chinese regime, zonder verder uit te wijden. Yan zei dat het genoom van het virus aangeeft dat het is gemodificeerd.

“In een interview op 15 september heeft het meest-bekeken programma op kabelnetwerk televisie een samenzweringstheorie uitgezonden die al sinds het begin van de coronavirus pandemie is ontkracht,” zei de fact check van PolitiFact over de beweringen van de viroloog.

Sociale media sites zoals Facebook en Instagram, die samenwerken met PolitiFact, markeerden berichten met Yan’s beweringen als vals.

De stille intrekking komt er nu Republikeinse leden van het House Intelligence Committee zeggen dat ze het waarschijnlijker achten dat het CCP-virus afkomstig is uit een Chinees laboratorium dan van een dier.

“Er is overweldigend indirect bewijs … om een labo lek te ondersteunen als de oorsprong van COVID-19,” volgens een rapport van 19 mei, opgesteld onder leiding van Rep. Devin Nunes (R-Calif.). “Daarentegen is er weinig indirect bewijs opgedoken om de bewering van de Volksrepubliek China te ondersteunen dat COVID-19 een natuurlijk verschijnsel was, overgesprongen van een andere soort naar de mens.”

COVID-19 dook voor het eerst op in Wuhan in China eind 2019, toen een cluster van gevallen in verband werd gebracht met een lokale markt. Meer dan een jaar later is de oorsprong van het virus nog steeds onbekend, hoewel de mogelijkheid dat het virus is gelekt uit een laboratorium van China’s Wuhan Institute of Virology (WIV) nu bredere erkenning krijgt. Bij een lek in een laboratorium kan het ofwel gaan om een virus dat in de natuur voorkomt en in het labo werd bewaard ofwel om een virus dat in het laboratorium is gemanipuleerd.

Het WIV huisvest het enige P4-laboratorium van China – het hoogste niveau van bioveiligheid – en het bevindt zich niet ver van de markt van Wuhan. In een informatieblad van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.S. dat in januari werd vrijgegeven, stond dat het WIV vanaf ten minste 2016 experimenten had uitgevoerd met het vleermuis coronavirus. Het instituut voerde ook “experimenten met proefdieren” uit voor het Chinese leger sinds ten minste 2017.

Belangrijker nog, de afdeling verklaarde dat het reden had om te geloven dat “verschillende onderzoekers binnen het WIV in de herfst van 2019, vóór het eerste geïdentificeerde geval van de uitbraak, ziek werden met symptomen die consistent waren met zowel COVID-19 als gewone seizoensgebonden ziekten.”

Het Chinese regime heeft ontkend dat de oorsprong van het virus verband hield met het WIV en heeft een natuurlijke zoönotische hypothese gepusht – dat het virus van een dierlijke gastheer op mensen werd overgedragen. Peking is er tot dusver echter niet in geslaagd de oorspronkelijke diersoort te identificeren die het virus op de mens zou hebben overgebracht.

Volgens het rapport heeft Peking meer dan 80.000 dieren getest en kon het de oorspronkelijke diersoort nog steeds niet identificeren.

PolitiFact heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar tegen de tijd van publicatie van dit artikel.

In december 2020 noemde de fact-checking website COVID-19 desinformatie, en bestempelde de bewering dat het virus in een lab werd gemanipuleerd, als “de leugen van het jaar”.

Frank Fang droeg bij aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (28 juli 2021): PolitiFact Quietly Retracts Fact Check Labeling COVID-19 Lab Origin Theory as ‘Debunked Conspiracy’

Tijdloze wijsheid: Thomas Jefferson’s regels voor het leven

Tegen het einde van zijn leven schreef Thomas Jefferson verschillende brieven met adviezen aan jonge mensen, van wie er verschillende door bewonderende ouders naar hem waren vernoemd.

Een daarvan was een jongeman, Thomas Jefferson Smith genaamd, wiens vader de bejaarde voormalige president had geschreven in de hoop dat deze zijn jonge zoon wat levensadvies zou geven. Zijn woorden waren krachtig:

“Je aanhankelijke en voortreffelijke vader heeft mij verzocht iets tot je te richten dat mogelijk een gunstige invloed zou kunnen hebben op de levensloop die je moet gaan volgen, en ook ik, als naamgenoot, voel een belang bij die levensloop … Aanbid God. Eerbiedig en koester uw ouders. Heb uw naaste lief als uzelf, en uw land meer dan uzelf. Wees rechtvaardig. Wees eerlijk. Mopper niet over de wegen van de Voorzienigheid. Zo zal het leven waarin je bent binnengetreden, de poort zijn naar een eeuwige en onuitsprekelijke gelukzaligheid.”

Kortom: Eer God en je ouders, volg de gulden regel, hou meer van je land dan van jezelf en klaag niet over de tegenslagen van het leven. Dit is het pad naar het eeuwige leven.

In dezelfde brief gaf Jefferson de jongen een meer praktisch advies dat de moeite van het overdenken waard was. Hij noemde het “Een decaloog van regels voor observatie in het praktische leven”, waarmee hij inspeelde op de Tien Geboden van de Bijbel (de “Decaloog”). De regels (met enig commentaar) waren als volgt.

1. ‘Stel nooit uit tot morgen wat je vandaag kan doen’.

Ongetwijfeld is dit een ondeugd waar velen van ons mee worstelen – van oudsher werd het geassocieerd met zaken als luiheid (in het ergste geval) of uitstelgedrag (in het beste geval). Jefferson maakt duidelijk dat wat we de dingen waarvan we weten dat ze moeten gedaan worden vandaag zouden moeten doen, voor zover dat mogelijk is. Onze dagelijkse taken onder controle houden is een van de beste manieren om de langdurige stress te vermijden die door uitstel wordt veroorzaakt.

Mather Brown’s portret van Thomas Jefferson, 1786. (Publiek domein)

2. ‘Val nooit een ander lastig voor iets wat je zelf kan doen’

Voor veel moderne mensen klinkt dit misschien een beetje hard, alsof Jefferson suggereert dat we nooit om hulp moeten vragen. Maar dat zou een verkeerde interpretatie zijn. In feite suggereert Jefferson dat we eerst inventariseren wat we zelf kunnen doen, dat doen en als dat te kort schiet, dan om hulp vragen. In mijn eigen leven, en als ik kijk naar het leven van vele anderen, is het gevoel van “geleverde prestaties” cruciaal voor een gezond gevoel van identiteit. We zijn beter in staat om de uitdagingen van het leven aan te gaan nadat we een gezond vertrouwen in onszelf hebben ontwikkeld – een vertrouwen dat standvastig genoeg is om hulp te vragen wanneer dat nodig is.

3. ‘Geef nooit je geld uit voordat je het hebt’

Dit komt precies op tijd! Amerikanen staan bekend om hun schulden, net als onze regering. In feite heeft geen enkele entiteit in de geschiedenis van de wereld zoveel schulden opgebouwd als de Amerikaanse federale overheid. Ook hebben Amerikanen de neiging veel minder te sparen dan (bijvoorbeeld) Duitsers, Chinezen en Koreanen. Een dergelijke gewoonte belet ons niet alleen te genieten van dingen die we af en toe willen, maar betekent ook dat we minder wendbaar zijn in een crisis. Velen van ons geven meer geld uit dan nodig is en beseffen niet ten volle in hoeverre we onze verlangens kunnen matigen, en grote rijkdom kunnen vinden in tevreden zijn. Voor degenen die aan deze ondeugd moeten werken, is een goede eerste stap Jeffersons advies: geef alleen uit wat je al hebt.

Thomas Jefferson op 49 door Charles Willson Peale, 1791. (Publiek domein)

4. ‘Koop nooit wat je niet wilt, omdat het goedkoop is; het zal je duur komen te staan’

Met “willen” bedoelt Jefferson niet “verlangen”, maar “gebrek”. Zijn advies is dus dat als we ergens geen gebrek aan hebben, we er niet meer van moeten kopen alleen omdat het goedkoop is.

5. ‘Trots kost ons meer dan honger, dorst en kou’

Er is een bekend gezegde uit de Bijbel: “Hoogmoed komt voor de val.” In de Schrift ging hoogmoed vooraf aan de val van Gods grootste engel, Lucifer (“Lichtdrager”), die daarna bekend werd als Satan (“Tegenstander”). Het ging ook vooraf aan de val van Adam en Eva, die rampspoed veroorzaakte voor het menselijk ras. Daarom is in het christendom, en in veel andere religieuze tradities, nederigheid zo belangrijk.

Nederigheid is niet onszelf als minder zien dan we zijn, maar onszelf zien zoals we zijn – onze sterke kanten begrijpen, maar ook onze beperkingen. Erkennen dat we schepselen zijn, niet de Schepper. Erkennend dat er veel meer is dat we niet weten dan dat we wel weten. Nederigheid opent ons voor een wereld van verlichting en groei in deugdzaamheid – hoogmoed laat alles in ons leven uitsluitend afhangen van een van de kleinste dingen: onszelf.

Portret van Thomas Jefferson door Thomas Sully, 1821. (Publiek domein)

6. ‘We hebben er nooit spijt van dat we te weinig gegeten hebben’

Heb je de laatste tijd de taille van Amerika gezien? Genoeg gezegd.

7. ‘Niets is lastig dat we welwillend doen’.

Ik denk dat deze regel goed samengaat met Jeffersons eerdere advies om “niet te morren over de wegen van de Voorzienigheid.” Het aanvaarden van de realiteit van een situatie, hoe onaangenaam ook, is een van de eerste stappen om er rationeel mee om te gaan. Als we elke omstandigheid – vooral onze beproevingen – zien als een kans om te groeien, dan kan werkelijk niets ons ervan weerhouden om te groeien, en worden zelfs onze moeilijkheden een weg naar uitmuntendheid.

Thomas Jefferson voorzag schutbladen in Cicero’s De Re Publica, gepubliceerd in 1823, van een inscriptie met advies aan Thomas Jefferson Smith, de zoon van Samuel Harrison Smith, een oude vriend en politieke bondgenoot. (Bibliotheek van het Congres, Divisie Handschriften)
Op pagina 2 van Jeffersons inscripties stond een gedicht. (Bibliotheek van het Congres, Divisie Handschriften)
De derde en laatste pagina van Jeffersons inscripties bevatte “Een decaloog van canons voor observatie in het praktische leven”. (Bibliotheek van het Congres, Divisie Handschriften)

8. ‘Hoeveel pijn hebben ons de kwade dingen gekost die nooit hebben plaatsgevonden’

Dit is voor de overbezorgden (waaronder ikzelf). Het is goed om zo nu en dan eens stil te staan bij alle dingen waarvan we bang waren dat ze zouden gebeuren, maar die niet gebeurden. Of, als alternatief, na te denken over de slechte dingen die gebeurden, maar hoe we ze te boven kwamen. Dan zal de waarheid van Jeffersons advies tot je doordringen.

9. ‘Neem de dingen altijd bij hun vlotte handvat’

Voor elk doel zijn er makkelijke en moeilijke manieren om het te bereiken. Kies de makkelijke weg – wat niet betekent dat je geen moeite hoeft te doen. Het betekent zo min mogelijk verspilde moeite.

10. ‘Als je boos bent, tel dan tot tien voordat je spreekt; als je heel boos bent, tot honderd’

We weten allemaal hoe het voelt om boos te zijn, maar dan te erkennen dat wanneer we kalmeren, de dingen vaak niet zo erg zijn als ze lijken. Maar zelfs als ze zo erg zijn als ze lijken (of erger), is het onder controle krijgen van onze emoties een noodzakelijke eerste stap om in staat te zijn het probleem rationeel te benaderen.

Joshua Charles is een voormalig speechschrijver voor het Witte Huis voor Vice President Mike Pence, No. 1 New York Times bestseller auteur, een historicus, schrijver/ghostwriter, en openbaar spreker. Hij was historisch adviseur voor verschillende documentaires en publiceerde boeken over onderwerpen variërend van de Founding Fathers, tot Israël, tot de rol van het geloof in de Amerikaanse geschiedenis, tot de impact van de Bijbel op de menselijke beschaving. Hij was de senior redacteur en conceptontwikkelaar van de “Global Impact Bible,” gepubliceerd door het in D.C. gevestigde Museum of the Bible in 2017, en is als geleerde verbonden aan het Faith and Liberty Discovery Center in Philadelphia. Hij is een Tikvah en Philos Fellow en heeft in de hele VS gesproken over onderwerpen als geschiedenis, politiek, geloof en wereldbeeld. Hij is concertpianist en heeft een master in overheid en een graad in rechten. Volg hem op Twitter @JoshuaTCharles of kijk op JoshuaTCharles.com.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (06/04/2021): Timeless Wisdom: Thomas Jefferson’s Rules for Life

De koninklijke kapel van Château de Versailles: een goddelijk baken geschikt voor een zonnekoning

De Koninklijke Kapel van Versailles heeft na een drie jaar durende restauratie haar grandeur teruggevonden.

In de 17e eeuw gaf de Zonnekoning, Lodewijk XIV, persoonlijk leiding aan de bouw van deze grootse kapel. Daarmee legde hij een verbinding tussen de hemel, de Franse monarchie en dus het Franse volk voor de komende generaties.

In 1687 begon de architect van de koning, Jules Hardouin-Mansart, met de bouw van de kapel. Na zijn dood werd het gebouw in 1710 voltooid door zijn zwager, de architect Robert de Cotte.

De kapel is hoger dan de omringende paleisgebouwen en herinnert iedereen eraan dat het goddelijke ook de koning regeert.

De hoofdmuren, versierd met Korinthische pilasters (architectonische gevelelementen die op zuilen lijken), vormen het lichaam van het gebouw en ondersteunen de bovenverdieping, die wordt omzoomd door een balustrade en 30 standbeelden. Zestien verschillende beeldhouwers maakten deze beelden, die christelijke figuren of allegorieën van christelijke deugden uitbeelden – allemaal om de mens te inspireren.

Achter de standbeelden staan gotische steunberen, bekroond met eeuwige fakkels, die naar de hemel toe omhoog buigen. De steunberen ondersteunen het steile leien dak dat typisch is voor de Franse architectuur. En vleugjes bladgoud accentueren het sierlijke loodwerk op het dak van de kapel.

Het zonlicht valt de kapel binnen door grote ramen in gotische stijl, een combinatie van helder en gebrandschilderd glas.

Binnenin de kapel trekken de zachte verticale lijnen van de bogen en zuilen zachtjes de aandacht. De aandacht wordt geleid van de vloer van de kapel via de zuilen op de tussenverdieping naar het spectaculaire gewelf dat bedekt is met schilderingen die de Heilige Drie-eenheid voorstellen.

Voor meer informatie over de restauratie van de Koninklijke Kapel van het kasteel van Versailles kunt u terecht op ChateauVersailles.fr

Binnen in de pas gerestaureerde Koninklijke Kapel in het Château de Versailles op 20 april 2021. De restauratie begon in de herfst van 2017. (Pascal Le Segretain/Getty Images)
De Koninklijke Kapel vóór de drie jaar durende restauratie. (Didier Saulnier/Château de Versailles)
De pas gerestaureerde Koninklijke Kapel van Versailles. De kapel is hoger dan de omringende gebouwen om het belang van de kerk en de goddelijke heerschappij van de koning te benadrukken. Het met goud afgezette dak glinstert als ware het de kroon van Versailles en van Frankrijk. (Christian Milet/Château de Versailles)
Ambachtslieden vergulden het sierlijke loodwerk terug in zijn oorspronkelijke staat. (Didier Saulnier/Château de Versailles)
“Een kunstenaar verguldt aandachtig de loden beelden in het kader van het restauratieproject van de Koninklijke Kapel. (Thomas Garnier/Château de Versailles)
De zuidkant van de gerestaureerde kapel. Bovenaan zijn eeuwige fakkels te zien, en daaronder beelden: Christelijke figuren en allegorieën van Christelijke deugden. (Thomas Garnier/Château de Versailles)
Gerestaureerde beelden van de H. Gregorius de Grote (L) en de H. Ambrosius. (Thomas Garnier/Château de Versailles)
Een steenhouwer herstelt het steenwerk in zijn oude glorie. (Didier Saulnier/Château de Versailles)
Het harmonieuze interieur van de Koninklijke Kapel wordt gevormd door een combinatie van zuilengalerijen en de vele ramen die de gewijde ruimte vullen met een bijna hemels licht. (Thomas Garnier/Château de Versailles)
Een detail van de sierlijke vergulding in de Koninklijke Kapel. (Pascal Le Segretain/Getty Images)
De duif die de Heilige Drievuldigheid voorstelt en de gouden Fleur d’Lis van de Franse monarchie zijn enkele van de rijke motieven die te zien zijn in de gebrandschilderde ramen van de Koninklijke Kapel om eraan te herinneren dat het recht om te heersen een geschenk is van God. (Didier Saulnier/Château de Versailles)
Een detail van een van de elegante glas-in-loodramen, omgeven door prachtige gouden fresco’s. (Didier Saulnier/Château de Versailles)
De koning en zijn familie zaten in het midden van de bovenverdieping van de kapel, terwijl de hofdames in de zijgalerijen zaten. De rest van het hof en het publiek zaten in het schip beneden. (Thomas Garnier/Château de Versailles)
Colonnades van Korinthische zuilen strekken zich uit tot aan het prachtige beschilderde plafond dat de Heilige Drievuldigheid voorstelt. In het midden is “God de Vader in Zijn Glorie” door Antoine Coypel, in de apsis is “De Verrijzenis” door Charles de La Fosse, en boven de Koninklijke Galerij is “De Neerdaling van de Heilige Geest” door Jean Jouvenet. (Thomas Garnier/Château de Versailles)

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (16 mei 2021): The Royal Chapel at Château de Versailles: A Divine Beacon Fit for a Sun King

Goddelijke leiding naar ware vrijheid: de bevrijding van Petrus

De Renaissance schilder Raphaël Sanzio werd geboren op 6 april 1483; hij zou sterven op zijn verjaardag, 6 april 1520. In 37 korte jaren maakte Raphaël enkele van de grootste schilderijen die de westerse wereld kent. Ongeveer 500 jaar na zijn dood vieren en interpreteren wij een van zijn grote schilderijen.

Raphaël is bekend om zijn fresco’s die de muren van vier pauselijke appartementen in het Vaticaan sieren. Vandaag bekijken we een fresco dat de tweede kamer, genaamd de ‘kamer van Heliodorus‘ (Stanza d’Eliodoro), opluistert. Het fresco, gemaakt in 1514, is getiteld “Bevrijding van de heilige Petrus”.

“Bevrijding van de heilige Petrus,” 1514, door Rafaël. Fresco. Vaticaanse Musea, Vaticaanstad

 

De arrestatie en bevrijding van Petrus

Zoals het verhaal gaat, vervolgde koning Herodes diegenen die tot de volgelingen van Christus behoorden. Petrus was één van diegenen die Herodes arresteerde en gevangen zette.

Petrus werd met kettingen vastgebonden en door bewakers in de gaten gehouden. Hij sliep ’s nachts toen een engel kwam en hem wekte. Het licht van de engel vulde de cel en Petrus werd uit zijn ketenen bevrijd zonder dat de bewakers wakker werden. Hij dacht dat hij zich de engel had verbeeld, maar toch kleedde hij zich aan en volgde de engel, de cel uit.

Buiten de cel passeerden de engel en Petrus ongemerkt nog twee bewakers voordat zij bij de stadspoort kwamen, die uit zichzelf openging. De engel vertrok toen Petrus de stad uitging, en Petrus dacht niet langer dat de engel een hallucinatie was. Hij wist dat God de engel had gezonden om hem bij te staan.

De wachters zochten de volgende dag naar Petrus, maar konden hem niet vinden. Koning Herodes, boos, beval de bewakers te executeren.

Detail van de bovenkant van “Bevrijding van Petrus”, 1514, door Raphaël. Fresco. Vaticaanse Musea, Vaticaanstad.

 

Raphaëls fresco

Raphaël schilderde het eerste deel van het verhaal in het midden van de muur boven de deuropening. De scène is afgebeeld achter metalen tralies die zijn geschilderd alsof ze deel uitmaken van de muur.

In eenvoudige kleding en met een aureool boven zijn hoofd, ligt Petrus linksonder in de compositie te slapen. Twee bewakers die tegen de muur leunen, de ene achter hem en de andere voor hem, slapen ook. Zijn handen en voeten zijn vastgeketend aan de twee bewakers.

De engel is zojuist verschenen en vult de kamer met hemels licht. De engel reikt met één hand naar de hemel en gebruikt de andere om Petrus te wekken.

Detail van de rechterzijde van “Bevrijding van Petrus”, 1514, door Raphaël. Fresco. Vaticaanse Musea, Vaticaanstad.

De muur rechts van de deuropening toont de engel die Petrus uit zijn cel leidt. Het licht van de engel schijnt nog steeds fel en verlicht Petrus, de muren en de twee slapende bewakers die ze op het punt staan te passeren.

Detail van de linkerzijde van “Bevrijding van Petrus”, 1514, door Raphaël. Fresco. Vaticaanse Musea, Vaticaanstad.

Het deel van de muur links van de deuropening verbeeldt de slotscène van het verhaal. Petrus en de engel zijn weg en de wachters worden gestraft omdat ze Petrus hebben laten ontsnappen.

Eén bewaker zit op een trede, rechtsonder in de compositie. Een soldaat zweeft boven hem en wijst in de richting van de cel, die nu leeg zou zijn. Linksboven in de compositie verschijnt een andere soldaat die op het punt staat een bewaker te slaan.

Ware vrijheid komt van het goddelijke

Petrus is in de eerste scène gevangen en geketend aan twee bewakers. Door wie werd Petrus gevangen genomen? Hij werd gevangen gezet door koning Herodes. Voor mij vertegenwoordigt Herodes een verzet tegen het goddelijke, tegen God, en zijn bewakers vertegenwoordigen de ketenen die ons gevangen houden door onze basale verlangens. Is het dan zo dat verzet tegen het goddelijke ons gevangen houdt?

Sommigen van ons menen dat we in ons dagelijks leven geheel en al toegewijd zijn aan goddelijke dingen, concepten, enzovoort. Heel vaak echter, als wij dieper in onze geest kijken, ontdekken we dat er meer weerstand tegen het goddelijke is dan we willen toegeven. Interessant genoeg verhindert onze aanvankelijke zekerheid over onze toewijding ons om die weerstand te vinden en weg te nemen.

Met weerstand tegen het goddelijke bedoel ik de alledaagse verlangens die ons afleiden van onze concentratie op geestelijke vooruitgang, op God. Ik bedoel het egoïsme dat door duisternis ons vermogen vertroebelt om eerlijk te zijn tegenover onszelf en anderen, om onze medemensen lief te hebben, en om geduldig te zijn tijdens onze moeilijkheden.

Zijn het juist deze alledaagse, egoïstische verlangens die ons gevangen houden en ver verwijderd houden van ware vrijheid? Is het dit subtiele verzet tegen het goddelijke, dat zich vaak aan ons bewustzijn onttrekt, dat ervoor zorgt dat wij in slaap blijven en geketend blijven aan onze verlangens?

Het goddelijke kan ons echter naar de vrijheid leiden. Raphaël stelt de engel voor als een bron van licht die Petrus doet ontwaken. Zonder het goddelijke blijft Petrus slapen en zal hij hoogstwaarschijnlijk worden terechtgesteld door koning Herodes, wat suggereert dat Petrus’ leven zal worden ondermijnd en ingenomen door datgene wat zich verzet tegen het goddelijke.

Petrus wordt door het goddelijke “gewekt” en naar de vrijheid geleid. Met weinig moeite leidt de engel – precies datgene wat aanvankelijk een verbeelding leek – Petrus niet alleen uit de gevangenis, maar ook uit de stad zelf die hem gevangen houdt.

Alle slapende bewakers in het midden en aan de rechterkant van het fresco lijken volgzaam. Aan de linkerkant van het fresco zijn de bewakers bang, en de soldaten boos. Er is een gevoel van angst en verwarring, dat de ware zwakte van egoïsme en basale begeerte suggereert in vergelijking met de kalme en moeiteloze kracht van het goddelijke.

Hoe zouden we onszelf nauwkeurig kunnen onderzoeken op weerstand tegen de goddelijke dingen in ons leven? Hoe kunnen we ons een weg banen door en weg van onze zelfzuchtige denkwijzen en neigingen? Hoe kunnen we de hemel toestaan ons te leiden op onze reis naar ware vrijheid?

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (11/04/2021): Divine Guidance to True Freedom: The ‘Liberation of Saint Peter’

In de voetsporen van Mao: Scholen bewapenen met ‘Kritische Rassen Theorie’

Dit is deel 19 in een reeks over het onderwijs in de Verenigde Staten.

Lang voordat het beruchte Californische leerplan voor “etnische studies” vorige maand de Amerikaanse krantenkoppen haalde – er werd de kinderen letterlijk voorgesteld om de Azteekse goden van kannibalisme en mensenoffers te aanbidden – had de verraderlijke “ras” en “racisme” theorie het Amerikaanse openbare schoolsysteem allang overmeesterd.

De racistische verdeel en heers poging in Amerika op grond van “ras”, door alles onder het mom van “onderzoek” door de “lens van het racisme” te bekijken en het bestrijden van “structureel” of “systemisch” racisme, is bekend komen te staan als de kritische rassentheorie, afgekort als CRT in de VS.

Zie het maar als halfbakken pseudo-intellectueel gebrabbel dat erop gericht is om zoveel mogelijk rassenhaat, afkeer, verdeeldheid en conflicten te veroorzaken.

Net als sekteleiders willen de groeiende, overbetaalde legioenen gesubsidieerde kritische rassentheorie “deskundigen” het publiek doen geloven dat het hier gaat om een ingewikkelde en mysterieuze “epidemie” die alleen overbetaalde “deskundigen” kunnen begrijpen. Maar de realiteit achter deze theorie is in feite vrij eenvoudig.

Het uitgangspunt is eigenlijk dit: Alle “witte mensen” zijn racistische onderdrukkers met macht en privileges, en alle niet-blanke mensen zijn onderdrukte slachtoffers.

Daaruit vloeit de dwaze aanname voort dat de VS, wat volgens onderzoek, één van de minst racistische landen ter wereld is, een “door en door racistische” gruwel is die “gedekoloniseerd” en ontmanteld moet worden.

In feite zijn alle instellingen die zijn opgericht door volkeren of naties van overwegend Europese afkomst slecht en moeten worden verpulverd. En alle mensen die niet genoeg melanine hebben moeten berouw tonen voor hun collectieve schuld.

Als dat allemaal kwaadaardig en gestoord klinkt, gelukkig maar, want dat is het ook.

Helaas is het nu ook een hoofdbestanddeel van de dagelijkse kost voor beïnvloedbare jonge slachtoffers van overheidsscholen in heel Amerika.

Het doel is niet echt om racisme te bestrijden, zoals de voorstanders beweren.

Uit meerder studies blijkt zelfs dat “diversiteitstraining”, een telg van de kritische rassentheorie opgericht om de opvattingen van de sekte in praktijk te brengen, “vooroordelen kan activeren of verzet kan aanwakkeren”, waarschuwde de Harvard Business Review.

“Veel deelnemers melden zelfs meer vijandigheid jegens andere groepen na afloop”, aldus de studie.

Goh!

Hetzelfde geldt voor kinderen: Als ze gebombardeerd worden met segregatie en raciaal extremisme, gaan ze niet alleen te denken in termen van ras, ze krijgen ook een hekel aan diegenen die zogenaamd in andere “groepen” zitten en met hen in conflict zijn.

En dat is nu juist het punt. In de Sovjet-Unie verdeelden totalitaristen, net als Marx decennia eerder, mensen naar “klasse” en dreven een wig tussen de “bourgeoisie” en het “proletariaat”.

Soortgelijke verdeeldheid werd gecreëerd en uitgebuit door voorzitter Mao in communistisch China.

In Amerika, waar de armen het materieel beter hebben dan rijken in veel andere landen, werkte het idee van de “klassenstrijd” niet zo effectief.

Net als in nationaal-socialistisch (nazi) Duitsland, wendden buitenlandse socialistische en communistische agenten zich samen met lokale revolutionairen tot “ras” als de belangrijkste breuklijn om uit te buiten.

Het rommelt al jaren – zelfs al decennia – op de achtergrond in Amerika. Maar de laatste maanden is het onderwerp in het nationale bewustzijn getorpedeerd, nu steeds extremere voorbeelden van gesubsidieerde indoctrinatie ouders en andere mensen woedend maken.

Er zit een lange geschiedenis achter deze ideologie van haat in de VS.

Deel 6 van deze serie onderzocht de enorme invloed van de Marxistische Frankfurter School en haar “kritische theorie” schema’s op de Amerikaanse cultuur – en in het bijzonder in het door de overheid gecontroleerde onderwijssysteem. Kritische rassen theorie is een uitvloeisel van dit dodelijke wapen, aangepast aan het Amerikaanse publiek.

Een groot deel van de misleiding is gebaseerd op de frauduleuze geschiedenis die aan kinderen wordt onderwezen, zoals het bijna universeel in diskrediet gebrachte “1619 Project” en de ontkrachte tirades van de communist Howard Zinn, zoals gedocumenteerd in deel 17 van deze serie.

Het eindresultaat is een ramp.

Gesubsidieerde kritische rassen theorie op school

Natuurlijk konden volwassenen van alle “rassen” met een greintje kritisch denkvermogen, gezond verstand en een rudimentair begrip van de geschiedenis dwars door deze propaganda heen kijken.

Maar jonge kinderen die vijf dagen per week op openbare scholen zitten? Dat zijn makkelijke prooien. We moesten van pappa en mamma naar de leraar luisteren, nietwaar?

Daarom richten de krachten achter deze kritische rassentheorie zich zo sterk op kinderen.

Hoe zien kritische rassentheorie en de segregatie er in de praktijk uit?

Eeen voorbeeld. In Californië werd op 18 maart het “Ethnic Studies Model Curriculum” goedgekeurd door de Staatsraad voor Onderwijs. In het curriculum wordt voorgesteld dat kinderen in een lied de hulp inroepen van heidense Azteekse goden om “een revolutionaire geest” te verkrijgen.

“De gezangen hebben een duidelijke implicatie: het verdringing van de christelijke god, die een verlengstuk zou zijn van blanke supremacistische onderdrukking,” schrijft Christopher F. Rufo.

Het verenigde schooldistrict van Los Angeles, het grootste district in de VS, heeft al aangegeven dat het vanaf 2023 “etnische studies” verplicht zal stellen voor het behalen van een diploma. De hele staat zou er uiteindelijk in mee kunnen gaan. En een kanker die in Californië begint, verspreid zich meestal over het hele land.

In een van de rijkste districten van het land, het Cupertino Union School District in Silicon Valley, kregen leerlingen van de derde klas naar verluidt de opdracht hun raciale, geslacht-, religieuze,- en seksuele identiteit en familiestructuur te “deconstrueren”.

Daarna kregen ze te horen dat ze hun “identiteit in kaart moesten brengen” en zichzelf moesten rangschikken op basis van de “macht en privileges” die ze kregen via de “combinaties” van hun verschillende “identiteiten”.

“Een blanke, cisgender man, die een valide lichaam heeft, heteroseksueel is, als knap wordt beschouwd en Engels spreekt, heeft meer privileges dan een zwarte transgender vrouw,” bood het schoolmateriaal aan als voorbeeld van hoe de resultaten begrepen moesten worden.

Kortom, volgens dit verwrongen wereldbeeld maakt je melaninegehalte je ofwel tot een onderdrukker die vernietigd moet worden, zoals ooit de bourgeoisie, ofwel tot een slachtoffer dat anderen moet vernietigen, zoals het proletariaat.

Dit soort waanzin vindt ook plaats in alle “rode” [Republikeinse] staten.

Het grootste schooldistrict van North Carolina, Wake County, is bijvoorbeeld een campagne begonnen om “witheid in het onderwijs” uit te roeien. Als onderdeel daarvan kregen leraren de opdracht om “witheid te verstoren” en “gezinnen terzijde te schuiven”, aldus Rufo.

Ook dit is niet van gisteren. In 2017, waren ouders in een ditrict van Rockingham County, North Carolina, woedend tijdens een vergadering van de schoolraad, nadat ze hadden vernomen dat een leraar kinderen van Europese afkomst dwong om voor de klas te gaan staan om zich te verontschuldigen voor hun “blanke privileges”.

In Ames, Iowa, en andere steden en dorpen in heel Amerika heeft de “Black Lives Matter Actieweek” de afgelopen jaren o.a. “diversiteit en globalisme”, “de ontwrichting van het westerse kerngezin”, “transgender, queer bevestiging, en collectieve waarde” aangeprezen.

Om te begrijpen hoe agressief de evangelisten van dit marxistische ideaal op scholen zijn geworden, moet je de nieuwsberichten van half maart lezen, over leraren van regeringsscholen die plannen beraamden om oudergroepen die tegen de indoctrinatie waren te “infiltreren” en “hackers” te gebruiken om met hun communicatie te knoeien, en zelfs “deze mensen publiekelijk te ontmaskeren” omdat ze hun meningen verkondigden.

Soortgelijke tactieken in communistisch China

Slachtoffers van deze tactieken, die de gruwelijke consequenties ervan hebben meegemaakt, herkennen duidelijk dezelfde tactieken.

De vooraanstaande Chinese balling Lily Tang-Williams, die opgroeide onder Mao maar uiteindelijk naar de Verenigde Staten vluchtte, herinnert zich precies deze tactieken die werden gebruikt in Mao’s overheids-indoctrinatie centra voor kinderen, die zich voordeden als “openbare scholen”.

“Het creëert haat, schuldgevoelens en verdeeldheid in ons land,” zei ze over de kritische rasssen theorie, die kinderen op school wordt aangeleerd. “Het is een instrument dat radicaal links gebruikt om te verdelen en heersen.”

Williams groeide op onder Mao’s bewind en maakte de hele 10-jaar durende Culturele Revolutie mee, en sloeg alarm over wat er vandaag in Amerika gebeurt.

“Laat me je vertellen, deze racistische theorie is niets anders dan een tactiek om burgers te verdelen in ‘onderdrukte’ en ‘onderdrukkende’ klassen, en dat is iets wat ik eerder heb gehoord,” zei Williams, die onlangs over deze kwestie getuigde voor een commissie in New Hampshire.

Mao’s regime streefde naar de vernietiging van de “vier ouden”, vertelde ze aan The Epoch Times, verwijzend naar de campagne van de massamoordende communistische Chinese tiran om China’s oude ideeën, cultuur, gewoonten en gebruiken uit te roeien.

“Mao en zijn regime gebruikten identiteitspolitiek om mensen in 10 klassen te verdelen: vijf rode en vijf zwarte,” legde ze uit. “De rode klassen bestonden uit arme en lagere boeren, arbeiders, revolutionaire soldaten, revolutionaire kaderleden en revolutionaire martelaren. De zwarte klassen bestonden uit landheren, rijke boeren, contrarevolutionairen, slechte invloedrijke personen en rechtsen.”

Ieder lid van de “zwarte klassen” werd beschouwd als schuldig door associatie, simpelweg omdat hij geboren was in een familie, en er werd gezegd dat hij “zwart geboren” was.

“Mao drong er bij de Rode Gardisten op aan om de zwarte klassen publiekelijk te schande te maken door hun gebalde vuisten te tonen, hen zelfkritiek te laten doen, schuld te laten bekennen en zichzelf te hekelen, of ze zouden in elkaar geslagen worden, opgesloten worden in een kamer om over hun ‘zwartheid’ te schrijven, zich te verontschuldigen voor hun families of zichzelf, en naar heropvoedingskampen gestuurd worden om zware arbeid te verrichten,” vervolgde Williams, eraan toevoegend dat sommige jonge leden van de families alles deden om aan de schande en associatie te ontsnappen, ze gaven zelfs hun eigen familieleden aan bij de Chinese Communistische Partij.

Tientallen miljoenen Chinezen stierven tijdens de Culturele Revolutie “als gevolg van dit moorddadige beleid,” zei Williams, die samen met deze schrijver en anderen mensen werzaam in dit veld in de adviesraad van U.S. Parents Involved in Education zit.

“Wat er vandaag in Amerika gebeurt met de kritische rassentheorie, in onze scholen, op onze werkplekken en in onze overheidsinstellingen, doet me echt denken aan wat er tijdens de Culturele Revolutie gebeurde,” voegde ze eraan toe.

Slecht voor kinderen

De kritische rassen theorie gekte is niet alleen destructief voor de samenleving, maar zal ook schadelijk zijn allerlei soorten kinderen, zeggen deskundigen.

“Het is een afschuwelijke en zeer schadelijke psychologie om mensen, vooral jonge kinderen en tieners, die niet geloven dat ze racisten zijn en die zelfs een hekel hebben aan racisme, te vertellen dat er niets is dat ze kunnen doen om zichzelf ervan te weerhouden racist te zijn,” legt Dokter in de Klinische Psychologie Gary Thompson van het Early Life Child Psychology and Education Center uit.

“Woke Supremacy is net zo destructief voor de psychologie van de mensen als White Supremacy,” voegde Thompson, die toevallig een zwarte Amerikaan is, eraan toe.

Thompson vertelde The Epoch Times dat veel openbare scholen nu aan kinderen vanaf de tweede en derde klas leren dat “blank synoniem is met het kwaad, dat de politie systematisch zwarte mannen opjaagt en opzettelijk vermoordt, en al dit soort zeer beladen politieke overtuigingen worden onderwezen alsof het onbetwistbare feiten zijn.”

Hoe kan men zich verzetten

Ouders in het hele land zoeken naar wegen om zich te verzetten en hun kinderen te beschermen.

Thompson, die ook in de adviesraad van U.S. Parents Involved in Education zit, zei dat zijn persoonlijke mening is dat pogingen van doorsnee ouders om kritische rassentheorie van de openbare school van hun kinderen te weren “zinloos” zouden zijn.

“Als kritische rassentheorie niet past bij de waarden van uw gezin, kan het voor ouders een haalbare optie zijn om de openbare scholen te verlaten,” zei hij, resonerend met het groeiende sentiment in Amerika nu het aantal inschrijvingen op openbare scholen blijft dalen.

Mede als reactie op de kritische rassentheorie propaganda hebben miljoenen ouders het afgelopen jaar overheidsscholen verlaten en gekozen voor thuisonderwijs en privé-scholen.

Helaas beperkt de kritische rassentheorie waanzin zich niet langer tot overheidsscholen. Zelfs veel “wakkere” elitescholen en zelfbenoemde “christelijke” scholen lopen in de pas, dus ouders moeten de nodige zorgvuldigheid betrachten.

Zonder rekening te houden met een aantal van Amerika’s meest prominente zwarte christelijke leiders – zoals Boddie Baucham en bisschop E.W. Jackson – hebben ook vele liberale kerken en seminaries de sprong gewaagd.

Sommige critici hebben aangevoerd dat het indoctrineren van kinderen met kritische rassentheorie op kosten van de belastingbetaler al tegen de wet is.

Wu Wenyuan, uitvoerend directeur van de Californians for Equal Rights Foundation, voert deze strijd al jaren in Californië en daarbuiten. Zij stelt dat kritische rassentheorie in de klas “illegaal en ongrondwettelijk” is.

“Het onderwijzen van kritische rassentheorie, gebaseerd op raciale verdeeldheid en een sociale tweedeling van slachtoffer versus onderdrukker is fundamenteel in strijd met het 14e Amendement van de Amerikaanse Grondwet – die gelijke bescherming van de wet garandeert – Paragraaf VI/VII van de Civil Rights Act, van 1964, maar ook Californië’s grondwettelijke principe van gelijke behandeling, en een overvloed aan anti-discriminatie wetten,” waarschuwde ze.

In Florida ondernemen topambtenaren actie. De Republikeinse Gouverneur Ron DeSantis heeft zojuist beloofd dat de ideologie niet zou worden opgenomen in de openbare scholen van zijn staat.

“Laat het duidelijk zijn dat er in onze klaslokalen geen plaats is voor dingen als kritische rassenleer, kinderen leren hun land te haten en elkaar te haten is geen rooie cent belastinggeld waard”, zei DeSantis.

“Ze proberen mensen elkaar te laten bekijken op basis van ras, ik wil het tegenovergestelde doen. Ik wil mensen behandelen als individuen,” voegde hij eraan toe. “Ik wil mensen behandelen op basis van karakter.”

Maar het verdelen van mensen natuurlijk het doel – niet een onbedoeld neveneffect – en je constant beroepen op “blanke suprematie” is gewoon een afleidingsmanoeuvre ontworpen om critici te mond te snoeren.

Er staat erg veel op het spel.

De leiders en sekte-achtige aanhangers van deze kritische rassenleer hebben vrijwel alles wat extreem-links en marxisten niet bevalt bestempeld als “blanke heerschappij”: de grondwet van de VS, het christendom, wiskunde, de rechtsstaat, punctualiteit, individualisme, de westerse beschaving, het gezin, de objectieve waarheid, en nog veel meer.

Niets of niemand is nog veilig.

Volwassenen erkennen grotendeels het kwaad en de belachelijkheid hiervan. Maar Amerikaanse kinderen weten niet beter, net als kinderen in andere landen die geïndoctrineerd worden om hun ouders en hun landgenoten te haten alvorens gruwelijke wreedheden te begaan.

Het zal aan de ouders zijn om hun eigen kinderen te beschermen, en daarmee het hele land en haar vrijheden.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (13 april 2021): Echoes of Mao: Weaponizing Schools With ‘Critical Race Theory’

Duizenden Falun Gong beoefenaars marcheren door Manhattan om hoop en veerkracht te tonen

NEW YORK – Niets springt zo in het oog als zonnige, gouden tinten die de Big Apple opfleuren.

Op 13 mei, ter gelegenheid van Wereld Falun Dafa Dag en de 29e verjaardag van de introductie van de spirituele discipline Falun Gong bij het publiek, marcheerden 2.500 beoefenaars in heldere gele shirts door Manhattan, een zeldzaam schouwspel sinds de pandemie begin vorig jaar toesloeg.

“Het is als een gouden draak die door het hart van New York slingert”, zei Michael Fitzgerald, een Falun Gong beoefenaar die vanuit Katharine Hepburn Garden naar de optocht zat te kijken.

Voor de deelnemers, onder wie een groot aantal overlevenden van een bloedige onderdrukking onder communistisch China, was de bijeenkomst een gelegenheid om tientallen jaren van volharding te vieren en om de internationale samenleving op te roepen tot meer bewustzijn. Opkomen voor de overtuigingen die hen in leven hebben gehouden, zeiden zij, is niet alleen van cruciaal belang voor hun geloof, maar voor de mensheid als geheel.

“Alleen bij het verdedigen van moraliteit en menselijkheid zullen mensen hoop hebben… en zal onze samenleving stabiliseren”, zei Li Meifang, een beoefenaar die oorspronkelijk uit China komt. Li’s naam betekent geur van pruimenbloesem, een bloem die in de Chinese cultuur van oudsher wordt geassocieerd met veerkracht in het licht van tegenspoed.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York om Wereld Falun Dafa Dag te vieren en om te protesteren tegen de voortdurende vervolging door de Chinese Communistische Partij in China, op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)

Falun Gong, een meditatiediscipline die in 1992 voor het eerst in Noord-China werd geïntroduceerd, is gebaseerd op drie kernprincipes – waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid – samen met een reeks langzame oefeningen die bedoeld zijn om zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid te bevorderen.

In 1999 beoefenden ongeveer 70 tot 100 miljoen mensen deze praktijk, toen het atheïstische Chinese regime deze immense populariteit als een bedreiging voor zijn heerschappij begon te zien. Vanaf juli van dat jaar werden miljoenen beoefenaars in gevangenissen of andere detentiefaciliteiten opgesloten, waar zij martelingen en slavenarbeid moesten ondergaan omdat zij in hun geloof volhardden. Ontelbare mensen zijn het slachtoffer geworden van door de staat georganiseerde orgaanoogst.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York om Wereld Falun Dafa Dag te vieren en om te protesteren tegen de voortdurende vervolging door de Chinese Communistische Partij in China, op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)

‘Ze hebben van alles geprobeerd’

“Ze wilden ons ‘transformeren’. Transformeren naar wat?” zei Li, verwijzend naar een tactiek van het regime genaamd “transformatie door onderwijs“, waarbij gedetineerden worden gemarteld en gedwongen om propagandavideo’s te bekijken. De gedetineerden worden vervolgens gedwongen zogenaamde “boetedoeningsverklaringen” te schrijven waarin ze beloven nooit meer Falun Gong te beoefenen.

“Als we ons afkeren van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, ons afkeren van menselijkheid, ons afkeren van wat oprecht is, dan zouden we verdorven raken. Dat is volstrekt onaanvaardbaar.”

Omstanders kijken naar een optocht van beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong in New York op 13 mei 2020. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Tranen lopen over haar wangen als zij terugdenkt aan de slopende jaren van vervolging.

“Vergiftigende drugs, gevangenissen, handboeien, ketenen, ze hebben het allemaal gebruikt om ons te proberen te transformeren”, zei ze.

Li, nu 71 jaar oud, bracht het grootste deel van de 15 jaar in China door in gevangenschap of ondergedoken, tot ze in 2014 naar New York vluchtte. Ze werd minstens twaalf keer gearresteerd.

In een werkkamp kreeg ze van bewakers onder dwang twee bekers met een onbekende vloeistof toegediend, waardoor ze zich nergens meer van bewust was.

“Als ik mensen zag, kon ik alleen maar stom glimlachen”, zei ze. Ooit leerde ze het voorwoord van “Zhuan Falun”, de belangrijkste leer van de praktijk, uit het hoofd. Maar na de drugs kon ze zich slechts de eerste twee zinnen herinneren, zei ze.

“Mijn huis werd zo leeggeroofd dat er alleen nog een paar banken stonden.”

Om de onophoudelijke bedreigingen van de politie te ontlopen, verliet Li later haar geboortestad Chenzhou in de provincie Hunan. In een poging haar op te sporen, sloten de communistische autoriteiten haar zoon en dochter op, die toen respectievelijk op de basisschool en de middelbare school zaten. De kinderen werden een dag lang in het detentiecentrum vastgehouden, zonder voedsel of water, terwijl de autoriteiten druk op hen uitoefenden om de verblijfplaats van hun moeder te achterhalen. Ze werden om 2 uur ‘s nachts vrijgelaten.

Toen de dochter van Li een keer op straat liep, werd ze meerdere gestoken door iemand van wie Li dacht dat het een communistische agent was. De dokter telde minstens 13 wonden. Bij één ervan, tussen haar duim en wijsvinger, was ze zo diep gestoken dat het bot eruit stak.

Maar ondanks alle donkere herinneringen, hielden Li en haar kinderen vol. Op een bepaald moment toen Li in hechtenis zat, haalden de bewakers haar kinderen en vertelden haar dat ze van school gestuurd konden worden als ze weigerde te “transformeren.”

Ze herinnerde zich dat ze tegen haar kinderen zei: “Wees niet bang, ongeacht de dreigementen van de bewakers. Na de duisternis zal uiteindelijk de dageraad aanbreken”, vlak voordat de politie hen uit elkaar haalde.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Kleuren van hoop

Hoewel sommige van de door de deelnemers meegedragen spandoeken afbeeldingen van wrede martelingen toonden, straalden de heldere gele en blauwe kleuren van de parade een boodschap van hoop uit.

Zowel geel als blauw komen veel voor in de traditionele Chinese cultuur. In de ogen van Fitzgerald heeft goudgeel de betekenis van de lente en wedergeboorte. Blauw doet denken aan vrede, zoals bij rustig water.

“Voor mensen in de stad die zich hopeloos voelen, die het gevoel hebben niet te weten wat ze moeten doen vanwege de pandemie… is dit een kans voor velen waar ze op hebben gewacht, om te weten dat er hoop is”, zei Fitzgerald.

Afgelopen augustus verhuisden Fitzgerald en zijn vrouw Katie naar New York met hun vier kinderen, in de leeftijd van 2 tot 8 jaar, nadat Michael daar een baan had gekregen. Katie is ook een beoefenaar van Falun Gong en ze hadden de outfits van het hele gezin op de twee kleuren afgestemd om de gelegenheid te markeren.

Katie, die haar kinderen volledig thuisonderwijs geeft, gelooft dat de leringen van de praktijk harmonie in haar gezin heeft gebracht en haar wijsheid geeft om conflicten tussen de kinderen op te lossen.

Ze zei dat ze nu een heel ander mens is dan 11 jaar geleden, voordat ze begon te oefenen. Wat ze sindsdien heeft verworven is niet alleen gemoedsrust, gezondheid en welzijn, zei ze.

“We hebben het druk, maar elk moment van de dag is doelgericht”, zei ze. “We voelen ons heel rijk, heel gelukkig.” Ze lacht terwijl ze zachtjes door het haar van het jongste meisje streelt, dat op haar schoot zit.

Haar man onderbreekt haar om te wijzen op vier of vijf mensen in gele of blauwe jassen die na de optocht zijn achtergebleven, en rustig vuilnis opvegen in plastic zakken die ze in hun handen hebben.

“Is dat niet ongelooflijk? Welke andere groepen doen dat?” zei hij.

Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Larry Dai/De Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een parade in New York City op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)
Omstanders kijken naar een optocht van beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong in New York op 13 mei 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)
Politieagenten lezen over Falun Dafa tijdens een optocht van beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong in New York op 13 mei 2020. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)
Omstanders kijken naar een optocht van beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong in New York op 13 mei 2021. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong houden een optocht in New York City op 13 mei 2021. (Larry Dai/The Epoch Times)

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (13 mei 2021): Thousands of Falun Gong Practitioners March Across Manhattan to Showcase Hope and Resilience

 

Hongkong Epoch Times drukpers aangevallen door hamerzwaaiende indringers

Epoch-Times-Printing-Press-Attack-Hong-Kong

Vier indringers zijn in de vroege uren van 12 april de drukkerij van de Hongkongse editie van The Epoch Times binnengedrongen en hebben computers en drukapparatuur beschadigd in een aanval die vermoedelijk de meest recente poging is van de Chinese Communistische Partij (CCP) om het nieuwskanaal het zwijgen op te leggen.

Bij een aanval op dezelfde faciliteit in november 2019 staken vier gemaskerde mannen twee drukpersen in brand; de daders zijn nog steeds voortvluchtig.

Cheryl Ng, een woordvoerster van de Hongkong-editie, zei dat de inbraak kenmerkend was voor de CCP en tot doel had een onafhankelijke outlet het zwijgen op te leggen over onderwerpen die taboe zijn voor het communistische regime.

Ng, die de aanval veroordeelde, zei dat het een misdaad was tegen de vrijheid van meningsuiting van Hongkong.

The Epoch Times, een van de weinige onafhankelijke media in Hongkong, staat bekend om zijn ongecensureerde berichtgeving over China, met inbegrip van de politieke schermutselingen binnen de CCP, de mensenrechtenschendingen van het regime tegen etnische minderheden en religieuze groeperingen, en de propaganda- en beïnvloedingsactiviteiten van Peking in het buitenland.

De editie van Hongkong heeft ook uitgebreid onafhankelijk verslag gedaan van de pro-democratiebeweging in de stad, die in juni 2019 begon maar in juli 2020 afnam toen Beijing de door China bestuurde stad een draconische nationale veiligheidswet oplegde. De wet heeft de slinkende autonomie van Hongkong verder uitgekleed, in het bijzonder de persvrijheid van de stad.

Epoch-Times-Printing-Press-Attack-Hong-Kong
Een camerabeeld toont in het zwart geklede indringers die voorhamers gebruiken om drukpers apparatuur te beschadigen in de drukkerij van de Hongkongse editie van The Epoch Times op 12 april 2021. (The Epoch Times)

In een verklaring veroordeelt de Hongkongse editie van The Epoch Times de CCP voor het creëren van “witte terreur” in Hongkong, en roept de internationale gemeenschap op om toe te zien op de vrijheid van meningsuiting in Hongkong, die door het communistische regime wordt belegerd.

Inbraak

Rond 4.38 uur op 12 april keerde een vrouwelijke medewerkster van de drukpers terug naar de winkel, waar ze een man van in de 30 zag staan, terwijl hij aan het chatten was op zijn mobiele telefoon.

twee-van-de-vier-indringers
Twee van de vier indringers betrapt op CCTV. (The Epoch Times)

Toen de medewerkster probeerde een schuifdeur te sluiten, liep de man plotseling naar voren en ging in de deuropening staan, waardoor de deur niet gesloten kon worden.

De man ondervroeg vervolgens boos de vrouwelijke medewerkster en vroeg haar om ‘meneer Chu’ naar buiten te laten komen om hem te ontmoeten. Toen de medewerkster antwoordde dat er niemand met die naam aanwezig was, weigerde de man weg te gaan.
Plotseling arriveerden drie andere mannen en drongen het gebouw binnen. Twee van hen hadden voorhamers bij zich en een van hen droeg een plastic zak met een mes erin.

Ze schreeuwden naar een andere werknemer: “Ga weg. Ga weg. Het gaat je niets aan. Ga weg. Dwing me niet om iets te doen.”

Bouwpuin-bovenop-drukpersapparatuur
Bouwpuin bovenop drukpersapparatuur in de drukkerij die de Hongkong editie van The Epoch Times drukt op 12 april, 2021. (Adrian Yu/The Epoch Times)

Nadat ze waren binnengevallen, begonnen de mannen te hameren op de drukapparatuur. Onder de beschadigde voorwerpen bevonden zich het centrale bedieningspaneel van de drukpers en verschillende computers. Een van de mannen gooide ook bouwafval uit zijn tas op de apparatuur.

De inbraak, die op video werd vastgelegd, duurde ongeveer twee minuten. Toen de mannen weggingen, stalen ze een computer en vluchtten vervolgens in een wit busje.

Het personeel van de drukkerij belde vervolgens de politie, die kort daarna arriveerde.

Beschadigde-computer
Beschadigde computer. (Adrian Yu/The Epoch Times)

De drukkerij, opgericht in februari 2006, is al vier keer eerder overvallen. In de maand van de oprichting braken misdadigers in het gebouw in en beschadigden de pas aangeschafte apparatuur.

In oktober 2012 slaagden misdadigers er niet in om een poort open te breken in een poging om in te breken in de drukkerij. Ongeveer twee maanden later verschenen zeven mannen met gereedschapskisten en probeerden door de poort in te breken; ze vluchtten nadat de politie was gebeld.

De brandstichting van 19 november 2019 resulteerde in een schade van meer dan 40.000 dollar. Die dag staken vier personen, die in het zwart gekleed waren in een kennelijke poging om zich te vermommen als demonstranten van de democratie in Hongkong, een brand aan die het sprinklersysteem van het pakhuis activeerde.

Verscheidene Amerikaanse senatoren, alsmede de rechtengroeperingen Reporters zonder Grenzen en het Comité ter bescherming van journalisten, en de Foreign Correspondents Club in Hongkong spraken zich uit tegen de brandstichting.

Ng zei dat de Hongkong-editie van het bedrijf niet zal buigen voor gewelddadige bedreigingen, en bezig is de schade te herstellen. Zij sprak de hoop uit dat de politie van Hongkong de zaak zal oplossen en de vier mannen voor het gerecht zal brengen.

Ze riep de mensen van Hongkong op om de krant te blijven steunen.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (12/04/21) : Hong Kong Epoch Times Printing Press Attacked by Hammer-Wielding Intruders

VS legt Chinese functionaris sancties op wegens vervolging Falun Gong

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft sancties aangekondigd tegen een functionaris van de Chinese Communistische Partij wegens vervolging van Falun Gong, nu de brutale onderdrukking van de spirituele praktijk door het regime in Peking zijn 22e verjaardag nadert.

De sancties houden in dat Yu Hui, voormalig directeur van het agentschap dat specifiek belast is met de vervolging van Falun Gong in de stad Chengdu in de provincie Sichuan, de Verenigde Staten niet meer binnen mag. De straf geldt ook voor zijn naaste familie.

“Wij zullen alle passende middelen blijven overwegen om te bewerkstelligen dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van mensenrechten en misbruiken in China en elders ter verantwoording worden geroepen,” zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tijdens een persconferentie toen hij de publicatie aankondigde van het jaarverslag van het ministerie over de internationale vrijheid van godsdienst, waarin melding wordt gemaakt van willekeurige arrestaties, huiszoekingen, maatschappelijke discriminatie en gedwongen orgaanoogst van Falun Gong beoefenaars.

Blinken zei dat Yu op de lijst werd geplaatst omdat hij betrokken was bij “grove schendingen van de mensenrechten, namelijk de willekeurige opsluiting van Falun Gong beoefenaars wegens hun spirituele overtuigingen”.

De organisatie waaraan Yu leiding gaf staat bekend als het 610 Bureau, een extralegaal agentschap dat kort voor het begin van de vervolging van Falun Gong werd opgericht met het uitdrukkelijke doel de wrede vervolgingscampagne uit te voeren. De organisatie heeft een enorme macht binnen de CCP en geniet onbetwiste macht om religieuze minderheden te vervolgen. Yu stond aan het hoofd van de afdeling in Chengdu van 2016 tot februari 2018.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington, op 22 juli 2019. (Alastair Pike/AFP via Getty Images)

De spirituele discipline Falun Gong omvat drie kernprincipes – waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid – samen met een reeks meditatieve oefeningen. Nadat de stichter, Li Hongzhi, de praktijk in 1992 voor het eerst introduceerde aan het grote publiek in de noordoostelijke stad Changchun in China, verspreidde de praktijk zich via mond-tot-mondreclame en begonnen in de jaren nadien 70 tot 100 miljoen mensen met de beoefening van Falun Gong . Het Chinese regime, dat zich bedreigd voelde door de populariteit van de praktijk, begon in juli 1999 een vervolgingscampagne met als doel deze spirituele discipline in China uit te roeien.

De sancties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kwamen er aan de vooravond van Wereld Falun Dafa Dag, die de verjaardag markeert van de introductie van de praktijk bij het publiek 29 jaar geleden.

Het Bureau voor Internationale Religieuze Vrijheid binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken erkende ook het misbruik van Falun Gong beoefenaars door het regime.

“Op Wereld Falun Dafa Dag erkennen wij de ontelbare Falun Gong beoefenaars die door de Volksrepubliek China worden lastiggevallen en misbruikt enkel en alleen vanwege hun geloof. Gisteren heeft @SecBlinken een PRC ambtenaar aangewezen onder Sectie 7031(c) voor zijn betrokkenheid bij de willekeurige detentie van Falun Gong aanhangers,” schreef het bureau op Twitter op 13 mei.

Met de sancties is Yu de tweede Chinese functionaris die door Washington wordt gestraft voor de vervolging van Falun Gong beoefenaars. In december 2020 sanctioneerde de regering Trump Huang Yuanxiong, een politiechef in de provincie Fujian, wegens “bijzonder ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid van Falun Gong beoefenaars”. Die sanctie werd opgelegd op de Internationale Dag van de Mensenrechten.

Het besluit van de VS “zal zeker de krachtige boodschap overbrengen aan China dat de wereld toekijkt en dat er reële consequenties zullen zijn voor het vervolgen van Falun Gong beoefenaars,” volgens Erping Zhang, woordvoerder van het Falun Dafa Informatie Centrum in New York.

“Naarmate het nieuws zich verspreidt onder het veiligheidsapparaat [van de Chinese Communistische Partij], zullen sommigen waarschijnlijk twee keer nadenken voordat ze verdere mishandelingen plegen,” zei hij in een verklaring.

Sam Brownback, voormalig Amerikaans ambassadeur voor internationale godsdienstvrijheid, juichte de stap eveneens toe.

“Ik denk dat het een heel sterk signaal naar China is,” zei hij tegen NTD, een filiaal van de Epoch Times. “Het geeft het signaal dat we hen niet laten wegkomen met deze oorlog tegen het geloof.

De World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, een in de VS gevestigde organisatie die zich inzet voor de rechten van de geloofsgroep, noemde Yu als een dader van de campagne en benadrukte twee gevallen van vervolging die onder zijn toezicht plaatsvonden.

Liu Guiying, een senior ingenieur bij een groot staatstelecommunicatiebedrijf genaamd China Electronics Technology Group, werd in december 2017 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor haar overtuigingen, nadat ze twee jaar in detentie had doorgebracht zonder proces.

Reenactment van één van de martelmethoden die Chinese functionarissen gebruiken om Falun Gong-beoefenaars te dwingen hun geloof af te zweren. (Met dank aan Minghui.org)

De rechter vertelde haar advocaat privé: “Dit is vooraf geregeld door superieuren en ik kan er niet omheen.”

Later in de gevangenis mocht Liu niet baden, haar haar wassen, haar tanden poetsen of toiletpapier gebruiken, aldus de organisatie.

Pan Xiaojiang, een gerechtelijk medewerker bij het Nanchong Intermediate People’s Court van de provincie Sichuan, werd in februari 2017 gearresteerd voor het ophangen van een spandoek in het openbaar, aldus Minghui, een website opgericht door Falun Gong beoefenaars in de Verenigde Staten om uit de eerste hand verslagen van de vervolging te verzamelen. Ze werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf nadat ze in juni 2018 niet schuldig pleitte.

Wu Chunlan, een Falun Gong beoefenaar uit Jintang County in het zuidwesten van China’s stad Chengdu, werd 21 keer ondervraagd na haar arrestatie in september 2016. In drie maanden tijd raakte de helft van haar lichaam verlamd, meldde Minghui. Haar man, die op dat moment in het ziekenhuis lag voor ernstige medische aandoeningen, overleed zonder haar nog een laatste keer te zien.

Het Falun Dafa Informatiecentrum zei dat Yu een van de 9.000 ambtenaren van het 610 Bureau was die eerder dit jaar aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken werden gesignaleerd door pleitbezorgers voor Falun Gong.

Beoefenaars van Falun Gong (of Falun Dafa) mediteren in Central Park in Manhattan, op 10 mei 2014. (Dai Bing/Epoch Times)

Minghui heeft duizenden gevallen geverifieerd en gedocumenteerd van mensen die zijn gestorven door toedoen van het regime. Het merkt op dat het werkelijke aantal sterfgevallen waarschijnlijk veel hoger is, maar niet kan worden geverifieerd als gevolg van de strakke controle van het regime over de relevante informatie. Onderzoekers hebben de gedwongen organenroof bij Falun Gong beoefenaars omschreven als een “koude genocide“.

In 2020 werden meer dan 15.000 beoefenaars gearresteerd of geïntimideerd, en meer dan 600 mensen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, aldus Minghui. De oudste onder de veroordeelden was 88 jaar.

Brownback beschreef in een telefonisch interview wat het Chinese regime Falun Gong beoefenaars heeft aangedaan als “hatelijk en oorlogszuchtig”.

“Het lijkt erop dat ze Falun Gong gewoon absoluut willen vernietigen”, zei hij tegen The Epoch Times. Hij haalde het groeiende bewijs aan van het systematisch wegnemen van organen, dat in de eerste plaats gericht was tegen Falun Gong beoefenaars, maar ook tegen christenen en Oeigoerse moslims. “De wereld kan dit niet langer negeren.”

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (12 mei 2021): US Sanctions Chinese Official for Persecuting Falun Gong

Epoch Times roept op tot internationale veroordeling van aanval op verslaggever in Hongkong

The Epoch Times roept de internationale gemeenschap op om de Chinese Communistische Partij te veroordelen voor haar pogingen om The Epoch Times het zwijgen op te leggen en een einde te maken aan de persvrijheid in Hongkong .

De lopende campagne tegen de Hong Kong Epoch Times nam een gevaarlijke nieuwe wending op de ochtend van 11 mei toen een misdadiger verslaggeefster Sarah Liang aanviel met een baseball knuppel buiten haar flatgebouw. Liang liep kneuzingen aan beide benen op en werd voor evaluatie naar het Koningin Elisabeth Ziekenhuis gebracht.

Deze aanval volgt op een poging om de drukpers van The Epoch Times stil te leggen en op eerdere pogingen om Liang te intimideren.

Bij de aanval van 12 april op de drukpers sloegen indringers apparatuur met voorhamers kapot, goten betonpuin over gevoelige machines en stalen een computer. De drukpers was een aantal dagen buiten gebruik.

Dat was de vijfde aanval op de drukpers sinds de opening in 2004; de vorige was een poging om hem in brand te steken, in november 2019.

Liang meldde dat een onbekende man haar op 24 april bij haar thuis lastigviel en dat ze op 26 april door een onbekende man werd gevolgd.

June Guo, de directeur van de Hongkongse Epoch Times, zei dat de Chinese Communistische Partij (CCP) gebruik maakt van figuren uit de onderwereld om The Epoch Times aan te vallen.

De acties tegen The Epoch Times maken deel uit van een campagne van intimidatie, gewelddadige aanvallen, illegale arrestaties en stigmatisering door CCP-functionarissen en in door de CCP gecontroleerde media, gericht tegen de vrije pers in Hongkong.

De CCP tracht eerlijke berichtgeving in Hongkong te bemoeilijken, door journalisten en burgers te intimideren en door de vrije pers te dwingen haar werk op te geven.

Sarah Liang in Hong Kong. op 10 oktober 2019. (The Epoch Times)

 

Sarah Liang, een verslaggeefster voor de Hongkongse editie van The Epoch Times, toont haar gekneusde benen buiten het Queen Elizabeth Hospital in Hongkong op 11 mei 2021. (Song Pi-lung/The Epoch Times)

Liang is al 20 jaar journalist in Hong Kong en haar interviews met lokale deskundigen hebben veel lof geoogst. Al twee jaar trekt Liang’s programma “Precious Dialogues” een trouw publiek dat haar waarheidsgetrouwe verslaggeving respecteert.

De aanval op klaarlichte dag net buiten haar huis is een levendig voorbeeld van hoe het vrije en vreedzame klimaat in Hongkong is verslechterd en hoe de persoonlijke vrijheid van ieder individu nu in gevaar is.

De aanval laat echter ook zien hoezeer de CCP bang is voor een vrije pers en voor de waarheidsgetrouwe berichtgeving van The Epoch Times.

The Epoch Times verklaart plechtig dat het niet zal terugkrabbelen en zal doorgaan met waarheidsgetrouwe berichtgeving en met het dienen van de belangen van Hongkong.

De Epoch Times roept organisaties voor persvrijheid en mensenrechten, vrije regeringen en vrije mensen overal ter wereld op zich te verenigen om de persvrijheid in Hongkong te verdedigen.

De strijd voor persvrijheid daar is de strijd van de hele wereld, nu de CCP probeert haar tirannie eerst in Hongkong op te leggen en vervolgens in bredere zin, omdat alle vrijheid, waar dan ook ter werled, een afkeuring inhoudt van haar dictatoriale heerschappij.

Sinds de aanval heeft The Epoch Times in Hongkong een stroom van steun ontvangen van Hongkongers. Zij zien The Epoch Times als een symbool van vrijheid en hoop voor Hongkong. Wij danken de mensen voor hun steun.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (11 mei 2021): Epoch Times Calls for International Condemnation of Attack on Its Reporter in Hong Kong

Tijdloze wijsheid: de oude Chinese kunst van zelfverbetering

Al vele jaren moedig ik iedereen die ik ken aan om liefde voor het lezen te ontwikkelen. Ik ben er bijzonder op gebrand om ouders (om hun kinderen aan het lezen te krijgen) en jongeren (terwijl ze hun jeugd behouden, zodat ze wijze volwassenen kunnen worden) aan te moedigen.

Wat ik vaak zeg is dat lezen niet een kwestie is van louter plezier – in feite is dit de laagste vorm van lezen. Lezen, in zijn hoogste vorm, gaat over leren, zodat men kan groeien in deugdzaamheid. Ik beveel vaak het onderwerp geschiedenis aan, omdat we in de geschiedenis talloze voorbeelden van menselijk gedrag te zien krijgen, waardoor we kunnen bijleren over elk denkbaar onderwerp dat belangrijk is om een goed leven te kunnen leven – zaken als karakter, staatsmanschap en wijsheid.

Ik werd met vreugde aan deze waarheid herinnerd toen ik het eerste hoofdstuk las van een oude Chinese tekst, “Xunzi”, getiteld “Een aansporing tot leren”. Het definieert de “heer” als iemand die voortdurend groeit in deugdzaamheid volgens “de Weg” (een idee dat erg lijkt op de westerse noties van “natuurwet” die iedereen kan waarnemen door middel van rede), en de essentie ervan is vervat in de openingszin: “De heer zegt: Leren moet nooit stoppen.” De “heer” is iemand “[die] breed leert en zichzelf driemaal daags onderzoekt, en dan is zijn kennis helder, en zijn gedrag zonder fouten.”

Zelfonderzoek, wat een concept! Een concept dat ook al lang door de grootste geesten in het Westen werd omarmd, en het tegendeel is van de afgezaagde, zelfzuchtige, eindeloos verzadigende banaliteiten waaraan wij voortdurend door de popcultuur worden onderworpen.

Maar meer dan dat – de “Xunzi” dringt erop aan dat de deugd die nodig is om een heer te zijn alleen kan worden verkregen door een grondige kennis van het verleden: “Als je nooit de woorden hoort die zijn overgeleverd door de vroegere koningen, zul je de grootsheid van het leren niet kennen.” Een dergelijke uitspraak veronderstelt dat ervaring een essentieel ingrediënt is in de wijsheid waardoor deugd wordt verkregen (vandaar het respect voor ouderen in de traditionele Chinese cultuur). Met andere woorden, het idee van eindeloze vooruitgang is absurd, en het geloof dat het nieuwe altijd beter is, is kortzichtig.

De “Xunzi” bevestigt ook dat de heer leert omwille van zijn eigen groei in deugdzaamheid – niet om aan deugdzaamheidssignalen te doen: “Studenten in de oudheid leerden voor hun eigen bestwil, maar de studenten van vandaag leren om indruk te maken op anderen. Dus het leren van de heer wordt gebruikt om zijn eigen persoon te verbeteren.”

Evenzo aanvaardt de heer dat het hard werken vergt om te groeien in deugdzaamheid: “De heer is niet uitzonderlijk door geboorte, maar door goed te zijn in de omgang met de dingen.” Dit zou niet meer kunnen verschillen van moderne, schadelijke ideologieën en “bewegingen” die erop aandringen dat iemands deugdzaamheid bestaat uit dingen waar hij niet aan hoeft te werken of die hij niet hoeft te verfijnen.

De “Xunzi” benadrukt ook het belang van iemands relaties voor de groei in deugdzaamheid: “In het leren is niets nuttiger dan dicht bij de juiste persoon te komen.” Zoals het oude gezegde luidt: “Slecht gezelschap corrumpeert de goede zeden”, en die waarheid was de Chinezen meer dan twee millennia geleden niet minder bekend dan zij is voor hen die vandaag hun gezond verstand behouden.

Deze groei van deugdzaamheid, zo verklaart de “Xunzi”, leidt uiteindelijk tot een persoonlijke instelling die de auteur “onveranderlijkheid” noemt en die hij als volgt omschrijft: “Daarom kunnen macht en winst hem niet beïnvloeden, kan de massa hem niet van zijn plaats brengen en kan niets ter wereld hem van zijn stuk brengen. Hij leeft hierdoor en hij sterft hierdoor. Dit wordt de staat genoemd waarin de deugd is gegrepen.” Deze staat van “onveranderlijkheid” is het vermogen om de dingen waar te nemen zoals ze zijn, en dienovereenkomstig te reageren, ongeacht de kosten. “Wanneer men onveranderlijkheid kan bereiken,” staat er, “alleen dan kan men op de dingen reageren. In staat zijn tot zowel onveranderlijkheid als reageren op de dingen – dit wordt de vervolmaakte persoon genoemd.”

Deze diep realistische maar ambitieuze houding deed me denken aan iets wat Jordan Peterson zei: “Pak je [scheldwoord] lijden op en draag het! En probeer een goed mens te zijn, zodat je het niet erger maakt! … Sta stevig in je schoenen zodat mensen op je kunnen vertrouwen!”

Dat is wat het is om een deugdzaam mens te zijn – om een echt menselijk mens te zijn.

Wanneer je teksten leest zoals de “Xunzi”, kom je veel voorbeelden tegen van wat ik schertsend “krantenkoppen van 2200 jaar oud” noem (of hoe oud een bepaalde tekst ook is) – dat wil zeggen, ik lees iets waarvan de noodzaak en de inhoud voor ons allen in 2021 even relevant is (of soms zelfs relevanter) dan de krantenkoppen van vandaag. Men ontdekt dat de menselijke natuur in de loop van duizenden jaren niet veel veranderd is, en dat de ingrediënten voor het ware geluk – alleen te vinden in de deugd – fundamenteel dezelfde blijven in alle tijden, voor alle mensen; en de moderne formule van het volgen van je grillige en kortzichtige verlangens (waarvoor anderen je voortdurend moeten bevestigen) is dat beslist niet.

Een dergelijke wijsheid is misschien nog nooit zo noodzakelijk geweest als in tijden die zo decadent en toegeeflijk zijn als de onze. Mogen wij deze grote traditie, de wijsheid van de wijzen van alle culturen en tijden, weer oppakken! Mogen wij ophouden ons tot onszelf te beperken, en leren dat het menselijk individu dwaas is, maar de menselijke soort wijs.

Joshua Charles is een voormalig speechschrijver voor het Witte Huis voor Vice President Mike Pence, No. 1 New York Times bestseller auteur, een historicus, schrijver/ghostwriter, en openbaar spreker. Hij was historisch adviseur voor verschillende documentaires en publiceerde boeken over onderwerpen variërend van de Founding Fathers, tot Israël, tot de rol van het geloof in de Amerikaanse geschiedenis, tot de impact van de Bijbel op de menselijke beschaving. Hij was de senior redacteur en conceptontwikkelaar van de “Global Impact Bible,” gepubliceerd door het in D.C. gevestigde Museum of the Bible in 2017, en is als geleerde verbonden aan het Faith and Liberty Discovery Center in Philadelphia. Hij is een Tikvah en Philos Fellow en heeft in de hele VS gesproken over onderwerpen als geschiedenis, politiek, geloof en wereldbeeld. Hij is concertpianist en heeft een master in overheid en een graad in rechten. Volg hem op Twitter @JoshuaTCharles of kijk op JoshuaTCharles.com.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (06/04/2021): Timeless Wisdom: The Ancient Chinese Art of Self-Improvement

Epoch Times verslaggever in Hong Kong aangevallen door man met knuppel

Een verslaggever voor de Hongkong editie van The Epoch Times werd op 11 mei aangevallen door een onbekende man met een aluminium softbalknuppel, in een aanval die vermoedelijk door het Chinese regime is georkestreerd in het kader van recente pogingen om de publicatie het zwijgen op te leggen.

Sarah Liang stond buiten haar woongebouw toen de aanval ‘s middags plaatsvond. De aanvaller sloeg haar meer dan 10 keer met de knuppel voordat hij vluchtte in een auto, Liang achterlatend met kneuzingen aan haar beide benen.

Sarah Liang, een verslaggeefster voor de Hongkongse editie van The Epoch Times, toont haar gekneusde benen buiten het Queen Elizabeth Hospital in Hongkong op 11 mei 2021. (Song Pi-lung/The Epoch Times)

Het incident is het laatste in een reeks aanvallen op Epoch Times faciliteiten en verslaggevers in Hongkong – allemaal vermoedelijk georganiseerd door de Chinese Communistische Partij (CCP) als onderdeel van haar campagne om de verslaggeving van de krant in de stad te dwarsbomen. De publicatie, een van de weinige onafhankelijke media kanalen in Hongkong, staat bekend om haar berichtgeving over corruptie, politieke machtsstrijd en schendingen van de mensenrechten door het communistische regime.

Liang werd in een ambulance naar het Queen Elizabeth Hospital vervoerd voor behandeling en rond 15.00 uur plaatselijke tijd arriveerde de politie om haar verklaring over de aanval op te nemen. Om 18.30 uur lag ze nog steeds in het ziekenhuis.

Sarah Liang, een verslaggeefster voor de Hong Kong editie van The Epoch Times, staat buiten het Queen Elizabeth Hospital in Hong Kong op 11 mei 2021. (Adrian Yu/The Epoch Times)

Een getuige met de achternaam Li zei dat hij uit een nabijgelegen restaurant kwam toen hij een vrouw hoorde schreeuwen: “Help me, ik word geslagen”.

Li zei dat hij toen een grote man van in de 40 met een knuppel in een auto zag springen en wegvluchten. Volgens Li was de vluchtauto van de aanvaller een zwarte Mercedes-Benz met het kenteken “TV3851”.

Hij suggereerde dat degene die achter de aanval zat, een waarschuwing wilde sturen naar The Epoch Times en wilde voorkomen dat de krant verslag zou uitbrengen. Hij noemde de aanslag wreed en onmenselijk en voegde eraan toe dat hij bereid zou zijn tegen de dader te getuigen.

In een gesprek met de lokale media buiten het ziekenhuis, rond 14.00 uur plaatselijke tijd, zei Liang dat ze dacht dat de aanval met voorbedachten rade was gepleegd, omdat een andere man op 8 mei plotseling op haar af was gekomen op dezelfde plek waar ze op 11 mei was aangevallen. Bij het eerdere incident liep de man uiteindelijk weg nadat hij zich realiseerde dat de knuppel die onder zijn kleren verborgen zat op de grond was gevallen terwijl hij aan het rennen was.

Liang zei dat ze denkt dat de aanvaller banden heeft met de CCP en dat het Chinese regime probeert haar met geweld te intimideren. In de afgelopen maand was zij ook het doelwit van twee afzonderlijke incidenten. Op 26 april werd ze buiten een plaatselijk metrostation gestalkt door een onbekende man. Twee dagen eerder kwam een man die beweerde een bestelling te doen haar woongebouw binnen en klopte op haar deur. Liang weigerde haar deur te openen nadat de man zich niet had geïdentificeerd.

Ze drong er bij de leider van Hongkong, Carrie Lam, op aan aandacht aan haar zaak te besteden nu de openbare veiligheid in de stad lijkt te verslechteren.

Op 12 april werd de drukkerij van de Hongkong editie van The Epoch Times ook al aangevallen door indringers met een hamer, waardoor de werkzaamheden enkele dagen stil kwamen te liggen. Minder dan twee jaar eerder werd dezelfde drukkerij door vier gemaskerde personen in brand gestoken. De aanvallers zijn nog niet gevonden door de politie. Er wordt algemeen aangenomen dat de CCP achter beide aanslagen zit.

Sarah Liang, een verslaggeefster voor de Hong Kong editie van The Epoch Times, toont haar gekneusde benen buiten het Queen Elizabeth Ziekenhuis in Hong Kong op 11 mei 2021. (Song Pi-lung/The Epoch Times)

June Guo, directeur van de Hongkong editie van The Epoch Times, zei dat er geen twijfel over bestond dat de CCP achter de aanslag op Liang zat. Guo riep de internationale gemeenschap op om de veiligheid van alle verslaggevers die in Hongkong werken te helpen garanderen.

Het doel van de CCP met deze en andere aanvallen is om The Epoch Times te dwingen haar activiteiten in Hongkong op te geven, zei Guo.

De veiligheid van het personeel in de drukkerij van de krant is een ander punt van zorg. Guo voegde eraan toe dat er de laatste tijd ongeïdentificeerde voertuigen en personen in de buurt van de drukkerij zijn gesignaleerd.

Het management van de Chinese editie van The Epoch Times drongen er bij de politie van Hongkong op aan hun plicht te vervullen en alle onopgeloste zaken waarbij het bureau in Hongkong betrokken is te onderzoeken.

“Wij roepen het grote publiek in Hongkong op om The Epoch Times te blijven steunen”, aldus een verklaring van de uitgeverij. “The Epoch Times zal niet terugkrabbelen en zal doorgaan met waarheidsgetrouwe berichtgeving en het beschermen van Hongkong.”

Ze vroegen ook de hulp van de internationale gemeenschap om “het escalerende geweld van de CCP tegen de media van Hongkong te voorkomen.”

Politieagenten van Hongkong arriveren bij het Queen Elizabeth Hospital in Hongkong op 11 mei 2021. (Song Pi-lung/The Epoch Times)

De voormalige Britse kolonie, ooit geroemd om haar burgerlijke vrijheden, heeft een drastische verslechtering van de persvrijheid en andere vrijheden gezien nu het Chinese regime zijn greep op de stad heeft verstevigd. Met name de draconische nationale veiligheidswet en andere maatregelen die Peking het afgelopen jaar heeft opgelegd, hebben ertoe geleid dat waarnemers zeggen dat de situatie in Hongkong binnenkort dezelfde zal zijn als in andere steden op het Chinese vasteland – wat een directe schending is van de belofte van Peking in het kader van een internationaal verdrag om de vrijheden en autonomie van de stad tot 2047 te behouden.

De Hong Kong Journalists Association (HKJA) veroordeelde in een verklaring op haar Facebook-pagina het geweld tegen Liang en drong er bij de politie op aan om de aanvaller snel voor het gerecht te brengen.

“Persvrijheid is een kernwaarde die Hongkong tot een succes maakt. We zullen nooit gewelddadige bedreigingen tegen de media of journalisten tolereren”, voegde HKJA eraan toe.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (11 mei 2021): Epoch Times Reporter in Hong Kong Attacked by Bat-Wielding Man

Ministerie van Buitenlandse Zaken en wetgevers veroordelen aanval op Epoch Times verslaggever in Hong Kong

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de gewelddadige aanval op een verslaggever van de Hongkong Epoch Times “onaanvaardbaar” genoemd en aangedrongen op een grondig onderzoek.

“De Verenigde Staten veroordelen de recente aanval op een journalist van The Epoch Times,” zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 11 mei tegen The Epoch Times. “Aanvallen op journalisten zijn onaanvaardbaar en kunnen niet worden getolereerd. Wij dringen er bij de autoriteiten op aan een volledig onderzoek in te stellen naar dit incident en naar de recente aanval op de drukkerij van The Epoch Times in Hongkong.”

Op dinsdagochtend viel een onbekende man verslaggeefster Sarah Liang in Hongkong aan met een aluminium softbalknuppel buiten haar woongebouw.

Zonder een woord te zeggen, sloeg de man haar meer dan 10 keer op haar benen en voeten, waardoor ze op de grond viel. Hij vluchtte al snel in een zwarte Mercedes-Benz en liet haar achter met meerdere kneuzingen en bloeduitstortingen op haar benen. Liang werd in een ambulance naar het Queen Elizabeth Hospital vervoerd, waar de politie een paar uur later arriveerde om notities te maken. Ze lag om 18.30 uur plaatselijke tijd nog steeds in het ziekenhuis.

Een getuige met de naam Li, die de programma’s van Liang had bekeken, zei dat de aanvaller rond de 40 jaar oud was en een bril had.

“Ik heb het gevoel dat dit de oorlog verklaart aan alle Hongkongers. Gangsters zijn nu de baas in Hongkong,” zei Liang later.

In een verklaring riep The Epoch Times Hongkong “het grote publiek in Hongkong op om The Epoch Times te blijven steunen” en beloofde “door te gaan met waarheidsgetrouwe berichtgeving en Hongkong te beschermen”.

Sarah Liang, een verslaggeefster voor de Hongkong editie van The Epoch Times, spreekt op 11 mei 2021 de lokale media toe buiten het Queen Elizabeth Hospital in Hongkong. (Song Pi-lung/The Epoch Times)

Gerichte aanvallen

Het incident was het laatste in een reeks van aanvallen op de Hongkong Epoch Times, die één van de weinige overgebleven onafhankelijke stemmen in de stad is geworden.

“Deze aanval is waarschijnlijk het zoveelste voorbeeld van het gebruik van geweld door de Chinese Communistische Partij om diegenen die kritisch zijn voor de CCP en diegenen die de CCP ter verantwoording roepen voor de schendingen van de mensenrechten en de onderdrukking in Hongkong het zwijgen op te leggen” aldus parlementslid Greg Steube (R-Fla.) in een e-mail aan The Epoch Times.

“Ondanks de vernietiging van hun drukpers en het feit dat hun journalisten aangevallen worden, is The Epoch Times de waarheid blijven naar buiten brengen over de verschrikkingen van de CCP en wij prijzen hen voor hun moed,” zei hij.

Het congreslid verwees naar de inbraak in de plaatselijke druk faciliteiten van The Epoch Times, die slechts een maand eerder had plaatsgevonden.

Op 12 april sloegen vier indringers, van wie twee met voorhamers, computers en drukapparatuur aan diggelen in de drukkerij, waardoor deze tijdelijk moest worden gesloten. Dit was de vijfde aanval op de drukkerij sinds de oprichting in 2004. In november 2019 hebben gemaskerde mannen de drukkerij proberen in brand steken.

Sarah Liang, een verslaggever voor de Hongkongse editie van The Epoch Times, toont haar gekneusde benen buiten het Queen Elizabeth Hospital in Hongkong op 11 mei 2021. (Song Pi-lung/The Epoch Times)

Liang zelf had regelmatig verdachte voertuigen gespot in de buurt van haar woning. Op zaterdag rende een volledig in het zwart geklede man op Liang af terwijl ze in de buurt op de bus stond te wachten. Ze zag een zwarte staaf uit zijn zak vallen. De man stopte om die op te rapen en vertrok kort daarna.

Ze ontdekte ook dat een man van middelbare leeftijd haar op 26 april volgde toen ze uit een plaatselijk treinstation stapte. Liang cirkelde doelbewust door de buurt om hem af te schudden, maar de man liep de winkel binnen waar ze een interview had geregeld en leek te weten waar ze heen ging. Hij sprintte weg nadat Liang hem ermee confronteerde.

De man, die zwarte donkere kleding droeg, rende op Sarah Liang af en een zwarte knuppel viel uit zijn jas toen ze op 8 mei 2021 op een bus in Hongkong stond te wachten. (Sarah Liang/The Epoch Times)

‘Schandalige aanvallen’

Meerdere andere Amerikaanse wetgevers en journalistenverenigingen spraken zich ook uit over de gewelddadige aanval.

“De brute aanval op Sarah Liang maakt deel uit van een escalerende reeks weerzinwekkende, gewelddadige aanvallen op The Epoch Times door misdadigers van de Chinese Communistische Partij,” vertelde Rep. Devin Nunes (R-Calif.), lid van het House Intelligence Committee, aan The Epoch Times. “Iedereen die geeft om persvrijheid en fundamentele mensenrechten zou deze schandalige aanvallen door de bruinhemden van de CCP aan de kaak moeten stellen.”

Michelle Steel (R-Calif.) vergeleek het incident met “een directe aanval op de democratie”.

“Als het waar is dat de Chinese Communistische Partij achter deze aanvallen zit, moeten zij ter verantwoording worden geroepen,” vertelde zij The Epoch Times.

Rep. Russ Fulcher (R-Idaho) wees op de korte tijdspanne tussen de aanval op Liang en de vorige aanval op de krant.

“Het is verontrustend om te zien hoe ver de door China gesteunde aanvallen gaan om te proberen één van de laatste onafhankelijke mediakanalen in Hongkong het zwijgen op te leggen,” zei hij in een verklaring per e-mail. “Ik bewonder de opmerkelijke moed van deze verslaggevers om de waarheid te delen, en ik bid voor de veiligheid van Sarah en haar collega’s bij The Epoch Times.”

CPJ’s programmacoördinator voor Azië, Steven Butler, zei in een verklaring dat “de politie van Hongkong niet kan toestaan dat de brutale en wetteloze aanval op Epoch Times journaliste Sarah Liang onopgelost blijft.”

“De autoriteiten mogen geen tijd verliezen om de daders voor het gerecht te brengen en moeten de veiligheid garanderen van alle journalisten die in Hongkong werken,” zei hij.

PEN America, een non-profitorganisatie in New York die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting, riep eveneens op tot een “volledig, transparant en onpartijdig onderzoek”.

“Er is geen gevaarlijker tactiek om de vrije pers het zwijgen op te leggen dan het fysiek aanvallen van een journalist”, zei een woordvoerder tegen The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (11 mei 2021): State Department, Lawmakers Condemn Assault on Epoch Times Reporter in Hong Kong