Thursday, 20 Jun 2024

Tijdloze wijsheid: nationale schuld of nationale grootheid

De Verenigde Staten zijn een onheilspellende mijlpaal gepasseerd: een staatsschuld van 28 biljoen dollar. In 2021 zal de federale schuld alleen al 102 procent van het bruto binnenlands product bedragen – en dan is het “Amerikaanse reddingsplan” van 1,9 biljoen dollar, dat president Joe Biden onlangs in de wet heeft opgenomen, nog niet meegerekend. De verhouding tussen schuld en BBP is in de Amerikaanse geschiedenis slechts twee keer hoger geweest dan 102 procent – 1945 en 1946 – als gevolg van de uitgaven die nodig waren om de Tweede Wereldoorlog te winnen (respectievelijk 103,9 procent en 106,1 procent). Toen die overwinning veilig was gesteld, daalde zij onmiddellijk toen de V.S. een nieuwe gouden eeuw van welvaart ingingen. Maar terwijl de Amerikaanse economie tussen 1951 en 2020 een gemiddelde groei van 3,1 procent kende, voorspelt het Congressional Budget Office momenteel dat dat percentage in de komende drie decennia zal dalen tot 1,8 procent.

Dit komt bovenop een groeiende solvabiliteitscrisis in de belangrijkste programma’s van ons land: Sociale Zekerheid en Medicare.

In 2019 – vóór COVID – waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Financiën al dat deze programma’s veel vroeger dan eerder voorspeld “failliet” zouden gaan (wat betekent dat ze minder zouden uitbetalen aan begunstigden dan ze hadden beloofd). Zij waarschuwden dat de Sociale Zekerheid in 2035 failliet zou zijn en Medicare in 2026. Ik ben geboren in 1988, ongeveer in het midden van de generatie van de millennials. Dat betekent dat deze beide programma’s, waarvoor ik veel belasting moet betalen, failliet zullen zijn 15 jaar (Sociale Zekerheid), en 27 jaar (Medicare) voordat ik er zelfs maar voor in aanmerking kom. Voor jongeren in hun tiener- en twintigerjaren is de situatie vandaag de dag nog slechter.

Nog zorgwekkender is dat ons geboortecijfer sterk is gedaald. Om de bevolking op peil te houden, moet een samenleving 2,1 baby per vrouw krijgen. De VS zit al sinds 1971 onder dat aantal. Maar in 2019 – opnieuw, voorafgaand aan COVID – was het gedaald tot een recorddieptepunt van slechts 1,7. Dat aantal is tijdens de pandemie nog verder gedaald, wat betekent dat nog minder mensen een bijdrage leveren aan het systeem.

De redenen waarom we in deze financiële situatie verzeild zijn geraakt, zijn divers en complex. Maar wat eenvoudig en duidelijk is, is dit: We zitten hier omdat we een collectief gebrek aan wijsheid aan de dag hebben gelegd met betrekking tot onze nationale financiën. Te lang hebben we geloofd dat we alles konden hebben, waarbij we zijn vergeten dat op een bepaald moment – nu of in de toekomst – elke uitgave moet worden betaald en elke schuld moet worden afgelost. Daarbij zijn we de morele dimensie van de nationale financiën vergeten, evenals de plicht van elke generatie om haar eigen rekeningen te betalen en toekomstige generaties niet onnodig te belasten.

Een waarschuwing van onze stichters

Onze stichters waarschuwden ons voor deze situatie. In zijn Afscheidsrede had onze eerste president, George Washington, veel te zeggen over dit onderwerp.

“Als een zeer belangrijke bron van kracht en veiligheid,” zei hij, “koester publiek krediet.” Hij raadde zijn land aan om “[evenzeer] de accumulatie van schulden te vermijden, niet alleen door gelegenheden van uitgaven te mijden, maar ook door krachtige inspanningen in vredestijd om de schulden af te lossen die onvermijdelijke oorlogen kunnen hebben veroorzaakt, teneinde de last die we zelf zouden moeten dragen niet op het nageslacht te werpen.”

Sprekend met de openhartigheid van een staatsman, herinnerde Washington de Amerikaanse politici eraan dat het essentieel was dat het Amerikaanse publiek begreep waarom een minimale schuld het beste was. Om hen [het publiek] de uitvoering van hun plicht te vergemakkelijken,” zei hij, “moet het publiek eraan herinnerd worden dat de betaling van schulden inkomsten vereist, en “om inkomsten te hebben moeten er belastingen zijn,” en “dat er geen belastingen bedacht kunnen worden die niet meer of minder lastig en onaangenaam zijn.”

Dit laatste punt van Washington is het overdenken waard. Normaal gesproken denken we dat belasting op één manier wordt geheven: de regering neemt ons geld direct in beslag. Maar het gebeurt in feite op twee manieren: ten eerste door directe belastingheffing (het soort waar we normaal aan denken), en ten tweede door inflatie die de valuta devalueert.

Bij directe belasting voelt het volk de last onmiddellijk. Kosten en baten worden op elkaar afgestemd en op hetzelfde moment ervaren. Er is geen “sugar high” als gevolg van een voordeel dat wordt verkregen terwijl de kosten worden uitgesteld. Directe belastingen zijn daarom de enige eerlijke manier om schulden te betalen, en ervoor te zorgen dat het Amerikaanse volk, zoals Washington zei, “zijn plicht vervult”.

Valuta-devaluatie inflatie

Maar er is nog een andere vorm van belasting die de regering sinds de jaren zestig steeds meer is gaan toepassen, namelijk de belasting die wordt opgelegd door valuta-devaluatie-inflatie. Wat houdt dit in? Het betekent dat wanneer de regering een schuld heeft, zij het tekort dekt, niet door belastingen die rechtstreeks aan het volk worden opgelegd, maar door meer dollars te drukken door de verkoop van staatsobligaties. Hierdoor stijgt de geldhoeveelheid (inflatie) zodanig dat er meer dollars nodig zijn om minder goederen en diensten te verkrijgen (wat leidt tot devaluatie van de munt).

De gevolgen hiervan zijn nefast, want het leidt niet alleen tot hogere prijzen nu, maar het vermindert ook de koopkracht van geld dat al verdiend is.

Ik zal dit illustreren. Stel dat u er in 2010 in geslaagd was om 50.000 dollar te sparen. Het kostte tijd en moeite om dat bedrag te verdienen. Je kunt bijna altijd meer moeite doen (tenminste tot je te oud bent), maar je kunt de tijd die het kostte om zoveel geld te sparen nooit meer terugkrijgen. En toch, wat is er met die 50.000 dollar gebeurd sinds 2010? De koopkracht ervan is met meer dan 20 procent gedaald! Dat betekent dat wat u in 2010 voor 50.000 dollar kon kopen, u nu meer dan 60.000 dollar kost! Die 20 procent is niet alleen inspanning, maar ook tijd. Dus waar is die 20 procent gebleven? Die is verdwenen door de geldontwaardende inflatie – het “betalen” van schulden door het drukken van dollars in plaats van directe belastingen.

Dit is al tientallen jaren aan de gang in de Verenigde Staten. De mensen worden bestolen en ze beseffen het niet eens, want “valuta-devaluatie-inflatie” is geen post op hun inkomen of hun belastingen. Het is een onzichtbare kostenpost die zij moeten en zullen betalen, maar als het ware achter hun rug om. Net als de kikker die niet beseft dat de pot water waarin hij zit steeds heter wordt, beseft het volk niet dat het beleid waarvoor het stemt in feite veel meer kost dan het beseft.

Naarmate de eerste levensbehoeften duurder worden, creëert dit weer voer voor politici die maar al te graag opnieuw te hulp schieten met soortgelijke beloften van vrijgevigheid, waarvan de kosten opnieuw worden opgelegd achter (en uiteindelijk op) de ruggen van de mensen die zij beweren te helpen.

Tegen de tijd dat dit gebeurt, is de correlatie tussen de kosten en de “baten” allang verdoezeld, terwijl de politici die hen dit hebben verkocht, hun gewenste herverkiezing al achter de rug hebben. Dit ontmoedigt zowel particuliere als publieke spaarzaamheid, en tot overmaat van ramp wordt het vaak bereikt door een beroep te doen op de benarde positie van de kwetsbaren, wier lot op de lange termijn het meest wordt geschaad. De toekomst op lange termijn van “de kinderen” wordt ondermijnd omwille van “de kinderen”.

De staatsschuld is een ingewikkelde kwestie – ingewikkelder dan we in een korte column kunnen bespreken. Wat echter niet ingewikkeld is, is de realiteit dat het het favoriete instrument van politici is om het volk te manipuleren in hun eigen voordeel. Zij zullen dit blijven doen totdat de mensen wakker worden.

Maar als dat is wat we hopen te doen, staan we voor een andere keuze die zowel duidelijk als grimmig is: ofwel besluiten we zelf de kosten te dragen van onze extravagantie in het verleden, ofwel blijven we die opleggen aan toekomstige generaties. We kunnen kiezen voor zelfverwennerij of terughoudendheid; verkwisting of verantwoordelijkheid; lafheid of plicht; de nationale schuld – hoe groot die ook is – of nationale grootsheid.

De keuze die we maken zal voor een groot deel de vraag beantwoorden of we de voorouders waardig zijn die onze vrijheid, veiligheid en welvaart hebben gekocht ten koste van hun fortuin, gemak en bloed.

Joshua Charles is een voormalig speechschrijver voor het Witte Huis voor Vice President Mike Pence, No. 1 New York Times bestseller auteur, een historicus, schrijver/ghostwriter, en openbaar spreker. Hij was historisch adviseur voor verschillende documentaires en publiceerde boeken over onderwerpen variërend van de Founding Fathers, tot Israël, tot de rol van het geloof in de Amerikaanse geschiedenis, tot de impact van de Bijbel op de menselijke beschaving. Hij was de senior redacteur en conceptontwikkelaar van de “Global Impact Bible,” gepubliceerd door het in D.C. gevestigde Museum of the Bible in 2017, en is als geleerde verbonden aan het Faith and Liberty Discovery Center in Philadelphia. Hij is een Tikvah en Philos Fellow en heeft in de hele VS gesproken over onderwerpen als geschiedenis, politiek, geloof en wereldbeeld. Hij is concertpianist en heeft een master in overheid en een graad in rechten. Volg hem op Twitter @JoshuaTCharles of kijk op JoshuaTCharles.com.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (17/03/2021): Timeless Wisdom: National Debt or National Greatness

 

Tijdloze wijsheid: het tijdperk van Postman

Toen ik 19 was, las ik een boek dat mijn leven voor altijd zou veranderen. Het was Neil Postman’s “Amusing Ourselves to Death“. Hoewel het in 1985 werd gepubliceerd, zijn de inzichten ervan met het jaar relevanter en onheilspellender geworden.

Postman beweert het volgende: de elektronische media maken ons dommer en veranderen onze dialoog in vormen van vermaak die meer door winst dan door inhoud worden gedreven, wat er ons dan weer van weerhoudt om als volwassenen te spreken en zelfs om als volwassenen te denken. Hij onderzoekt dit fenomeen op het gebied van politiek, religie en onderwijs.

De inleiding maakt zijn angstaanjagend profetische stelling duidelijk:

“We hielden onze ogen gericht op 1984. Toen het jaar kwam en de profetie niet, zongen bedachtzame Amerikanen zachtjes een lofzang voor zichzelf. De wortels van de liberale democratie hadden standgehouden. De terreur had misschien wel ergens anders plaatsgevonden maar wij waren in ieder geval niet bezocht door Orwelliaanse nachtmerries.

Maar we waren vergeten dat er naast Orwells duistere visioen nog een ander was – iets ouder, iets minder bekend, maar even huiveringwekkend: Aldous Huxley’s Brave New World. In tegenstelling tot wat zelfs onder geleerden wordt gedacht, voorspellen Huxley en Orwell niet hetzelfde. Orwell waarschuwt dat we zullen worden overwonnen door een van buitenaf opgelegde onderdrukking. Maar in Huxley’s visie is er geen Big Brother nodig om mensen hun autonomie, volwassenheid en geschiedenis te ontnemen. Zoals hij het zag, zullen mensen van hun onderdrukking gaan houden en de technologieën gaan aanbidden die hun vermogen tot denken ongedaan maken.

Wat Orwell vreesde waren zij die boeken zouden verbieden. Wat Huxley vreesde was dat er geen reden zou zijn om een boek te verbieden, want er zou niemand zijn die een boek wilde lezen. Orwell vreesde diegenen die ons informatie zouden onthouden. Huxley vreesde diegenen die er ons zoveel zouden geven dat we zouden worden gereduceerd tot passiviteit en egoïsme. Orwell vreesde dat de waarheid voor ons verborgen zou worden gehouden. Huxley vreesde dat de waarheid zou worden verdronken in een zee van irrelevantie. Orwell vreesde dat we een cultuur van gevangenen zouden worden. Huxley vreesde dat we een triviale cultuur zouden worden. … In 1984, voegde Huxley toe, worden mensen gecontroleerd door pijn toe te brengen. In Brave New World, worden ze beheerst door het toebrengen van plezier. Kortom, Orwell vreesde dat datgene wat we haten ons zal ruïneren. Huxley vreesde dat datgene wat we liefhebben ons zal ruïneren.

Dit boek gaat over de mogelijkheid dat Huxley, en niet Orwell, gelijk had.”

Hoe kunnen we deze woorden lezen – omringd door de ruïnes van een failliete en uitgeputte cultuur – en niet concluderen dat we, in Postmans woorden, “een triviale cultuur” zijn geworden, en dus goed op weg zijn om een cultuur van gevangenen te worden?

De Founding Fathers hebben twee dingen buitengewoon duidelijk gemaakt: wil een samenleving vrij blijven, dan moeten haar burgers zowel deugdzaam als goed geïnformeerd zijn. Vrijheid kan niet worden gehandhaafd door een samenleving vol passie maar verstoken van rede.

En dit is precies waarom onze politiek krankzinnig is geworden en zich steeds dieper en dieper in ons dagelijks leven inmengt: wij, als cultuur, hebben deze waarden niet hoog in het vaandel staan. We denigreren ze.

We hechten geen waarde aan het nastreven van de waarheid (geloven we zelfs dat die bestaat?); we hechten wel waarde aan de zichzelf versterkende echokamers van onze eigen creatie.

We hechten geen waarde aan kennis; we hechten wel waarde aan praatjes en tweets (die zichzelf versterken, natuurlijk).

We hechten geen waarde aan de zelfbeheersing van deugdzaamheid; we hechten wel waarde aan het onverbiddelijke narcisme van ongeremde zelfexpressie en zelfverwezenlijking.

We hechten geen waarde aan de geschiedenis en alle schatten van de menselijke ervaring die beschikbaar zijn voor onze training en groei in wijsheid; we hechten wel waarde aan alles wat nieuw, fris, hip en eigentijds is om onze verlangens van moment tot moment en onze onuitputtelijke voorraden van verveling te bevredigen.

We hechten geen waarde aan inhoud, diepgang en rationaliteit; we hechten wel waarde aan alles wat kan worden verkocht, op de markt gebracht en verhandeld met glitter, glamour en franjes.

En al deze tendensen worden nu, in het “Tijdperk van Postman”, tegen ons gebruikt om ons vermogen om te denken teniet te doen en daarmee onze samenleving te ontbinden die altijd afhankelijk is geweest van een bedachtzame, geïnformeerde burgerij om te overleven.

Het is dus een grote ironie dat Amerika misschien nog nooit zo overspoeld is geweest met informatie en tegelijkertijd zo verstoken van wijsheid. Om het met een uitdrukking te zeggen die ik al vele jaren gebruik: sociale media veranderen volwassenen in kinderen met hun eigen enthousiaste instemming. Dit is precies wat Postman voorspelde: een tijd waarin het discours “logica, rede, gevolgtrekking en regels van tegenspraak” zou opgeven ten gunste van louter vermaak. Esthetisch, dadaïsme; filosofisch, nihilisme; psychologisch, schizofrenie.

En dat is het grote risico van een vrije maatschappij – dat haar bevolking volkomen corrupt kan worden, en dat haar regering uiteindelijk, op de een of andere manier, een afspiegeling wordt van haar bevolking. Onze politici hebben hun beste beentje voorgezet om eraan bij te dragen, en op onze beurt ondervinden wij de wrange vruchten van een bevolking die is afgestompt door een constante stroom van externe prikkels die geen enkele mentale inspanning vergen. Het is een overweldigende zintuiglijke prikkeling, die slechts een beroep doet op onze passies en onze lagere natuur – datgene wat we delen met dieren. En toch is het de geest die de mens onderscheidt van de dieren. De ontaarding ervan is daarom een ontaarding van onze meest fundamentele menselijke natuur.

Postman waarschuwde hoe dit precies het soort ding is dat tirannen van alle tijden hebben proberen bereiken:

“Tirannen van alle soorten hebben altijd geweten hoe waardevol het is om de massa’s te voorzien van amusement als middel om de ontevredenheid te sussen. Maar de meesten van hen konden niet eens hopen op een situatie waarin de massa datgene zou negeren wat niet amusant is. Daarom hebben tirannen altijd vertrouwd, en doen dat nog steeds, op censuur. Censuur is tenslotte het eerbetoon dat tirannen brengen aan de veronderstelling dat een publiek het verschil kent tussen een serieus discours en amusement – en zich daar iets van aantrekt. Hoe blij zouden alle koningen, tsaren en führers uit het verleden zijn geweest te weten dat censuur niet nodig is wanneer alle politieke redevoeringen de vorm van een grap aannemen”.

Maar we hadden Postman niet nodig om dit gevaar te onderkennen. We hoefden alleen maar te luisteren naar de waarschuwingen van onze stichters. Zij vertelden ons dat, hoewel het Amerikaanse experiment speciaal was, wijzelf dat niet waren. Wij Amerikanen zijn mensen, net als de rest. “Wij maken onszelf populair,” waarschuwde John Adams, “door onze medeburgers te vertellen dat wij ontdekkingen hebben gedaan, uitvindingen hebben bedacht en verbeteringen hebben aangebracht. We kunnen opscheppen dat we het uitverkoren volk zijn, we kunnen zelfs God danken dat we niet zijn zoals andere mensen. Maar uiteindelijk zal het slechts vleierij zijn, en de misleiding, het zelfbedrog van de farizeeër.”

Zoals ik in 2016 schreef: “Om onze Onafhankelijkheidsverklaring na te zeggen – wanneer een lange reeks van trivialiteiten en amusementen, die onveranderlijk hetzelfde doel nastreven, een obsessie voor comfort, plezier en vermaak blijkt te zijn, dan is het de last van het volk, de straf van het volk en de oogst van het volk, om de kwelling te dragen van een politiek die evenzeer verrot en corrupt is geworden door het verlies van morele gezondheid en intellectuele energie.”

Bij gebrek aan wat Churchill in de jaren dertig “een ultiem herstel van morele gezondheid en kracht” noemde, is een nieuw tijdperk aangebroken, of op zijn minst geïnitieerd – een meer sinister en verraderlijk tijdperk dan we ons realiseerden.

Ons tijdperk is het tijdperk van Postman.

Joshua Charles is een voormalig speechschrijver voor het Witte Huis voor Vice President Mike Pence, No. 1 New York Times bestseller auteur, een historicus, schrijver/ghostwriter, en openbaar spreker. Hij was historisch adviseur voor verschillende documentaires en publiceerde boeken over onderwerpen variërend van de Founding Fathers, tot Israël, tot de rol van het geloof in de Amerikaanse geschiedenis, tot de impact van de Bijbel op de menselijke beschaving. Hij was de senior redacteur en conceptontwikkelaar van de “Global Impact Bible,” gepubliceerd door het in D.C. gevestigde Museum of the Bible in 2017, en is als geleerde verbonden aan het Faith and Liberty Discovery Center in Philadelphia. Hij is een Tikvah en Philos Fellow en heeft in de hele VS gesproken over onderwerpen als geschiedenis, politiek, geloof en wereldbeeld. Hij is concertpianist en heeft een master in overheid en een graad in rechten. Volg hem op Twitter @JoshuaTCharles of kijk op JoshuaTCharles.com.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (10/03/2021): Timeless Wisdom: The Age of Postman

Tijdloze wijsheid: beter dan goud

Er zijn maar weinig dingen die onze wereld op dit moment harder nodig heeft dan wijsheid.

Maar wat is wijsheid precies?

Laat ik beginnen met op te merken dat wij mensen dingen kunnen “weten” op drie verschillende niveaus.

Het eerste en laagste niveau is louter gegevens, bestaande uit geïsoleerde feiten, cijfers, data, mensen en waarnemingen. Dit is de laagste vorm van “weten”.

Het tweede niveau is kennis, die de gegevens die wij waarnemen zodanig ordent en systematiseert dat wij hun oorzaak en doel begrijpen.

Het derde en hoogste niveau is wijsheid.

Grote geesten door de geschiedenis heen hebben verschillende, naar mijn mening onderling verenigbare, definities van wijsheid gegeven.

Laten we beginnen met Socrates. In de “Apologie” van Plato, zijn leerling, wordt ons verteld dat Socrates’ vriend Chaerephon aan het Orakel van Delphi vroeg of er een man was die wijzer was dan Socrates. Het Orakel zei van niet. Socrates was hierover verbaasd en na het antwoord van het orakel te hebben overwogen, concludeerde hij dat het betekende: “De wijste onder jullie, stervelingen, is de man die, net als Socrates, begrijpt dat zijn wijsheid waardeloos is.” Van Socrates leren we dus dat wijsheid een besef van eigen beperkingen inhoudt, een gevoel van nederigheid.

In zijn “Nicomachische Ethiek” maakte de leerling van Plato, Aristoteles, onderscheid tussen twee soorten wijsheid: theoretische en praktische. Theoretische wijsheid kwam in wezen neer op een diepgaande kennis van en inzicht in een bepaald onderwerp. Praktische wijsheid daarentegen was kennis over hoe goed te leven, want volgens Aristoteles “is het duidelijk dat het onmogelijk is praktisch wijs te zijn zonder goed te zijn.” Voor Aristoteles was wijsheid dus zowel diepe kennis als een deugdzaam leven.

Xunzi, een Chinese filosoof die vlak na Aristoteles leefde, verklaarde dat de wijze man degene is die eerst zichzelf ordent, en van daaruit zijn omgeving ordent – zijn familie, werkplek, of als hij een heerser is, de staat.

“Voor het cultiveren van het hart van een heer,” zo verklaarde hij, “is niets beter dan integriteit.” Met deze persoonlijke integriteit kan de wijze man zich vervolgens aanpassen aan de wereld om hem heen: “Als je goed geordend bent, dan zul je verlicht worden. Als je verlicht bent, dan kun je je aan de dingen aanpassen. Het achtereenvolgens transformeren en aanpassen wordt Hemelse deugd genoemd.” We zien dus dat Xunzi geloofde dat de “Hemelse deugd” van wijsheid het vermogen omvatte om je aan te passen aan de wereld om ons heen.

Op dezelfde manier zijn sommige boeken in de Bijbel bijna uitsluitend gericht op wijsheid. Koning Salomo bijvoorbeeld identificeerde God als de ultieme bron van wijsheid. In de woorden van St. Thomas van Aquino, die zelf Aristoteles citeerde, “behoort het tot de wijsheid om de hoogste oorzaak te beschouwen,” die St. Thomas identificeerde met God, die alle dingen voorzienig ordent.

En omdat wijsheid uiteindelijk met God wordt vereenzelvigd, staat de Bijbel vol met adviezen om te luisteren naar hen die boven ons staan, naar de wijzen en de ervarenen. De ‘wijsheidsboeken’ dringen er ook op aan dat wij, om wijs te zijn, ook moeten luisteren naar kritiek en berisping van de wijzen moeten aanvaarden. De Heilige Schrift bevestigt eveneens wat door Aristoteles, Xunzi en vele anderen werd gezegd, namelijk dat wijs zijn betekent deugdzaam te leven.

Wijsheid gaat dus in meerdere opzichten veel verder dan gegevens en kennis.

Ten eerste, terwijl gegevens en kennis georiënteerd kunnen zijn op een verscheidenheid van lagere oorzaken (schoonheid in kunst, ontwerp in techniek, wet in rechtspraak, enz.), is wijsheid uiteindelijk georiënteerd op de hoogste oorzaak, namelijk God. Als zodanig is zij van toepassing op alles in het leven en oriënteert zij al het andere in het leven, want het leven komt voort uit God.

Ten tweede vereist wijsheid nederigheid en de bereidheid om raad en zelfs berisping te aanvaarden; geen van beide zijn noodzakelijk om gegevens of kennis te verwerven.

Ten derde is wijsheid intrinsiek verbonden met deugdzaamheid en dus niet alleen met hoe we over het leven denken, maar ook met hoe we het leven leiden. Gegevens en kennis kunnen abstracties blijven in de geest. Maar wijsheid moet noodzakelijkerwijs vlees worden. Het is een staat van zijn. Zij ziet verder dan de horizon en begrijpt datgene wat gegevens en kennis nooit volledig kunnen bevatten, maar slechts beschrijven.

Tenslotte moet wijsheid bezield zijn door liefde – liefde voor het leren, voor het leven, voor de mens en uiteindelijk voor God. Veel mensen hebben nauwkeurige gegevens en kennis in hun hoofd, maar als het hun aan wijsheid ontbreekt, lopen zij het gevaar die te misbruiken, omdat zij niet verankerd zijn in de liefde voor iets dat groter is dan zijzelf, want zoals de H. Paulus opmerkte: “Kennis zwelt op, maar liefde bouwt op.” Het bezitten van gegevens en kennis kan tot arrogantie leiden. Het bezitten van wijsheid leidt tot het tegendeel.

Hoewel dit geen uitputtende behandeling van wijsheid is, geeft het ons genoeg om in grote lijnen aan te geven wat een wijs mens kenmerkt volgens vele grote geesten door de geschiedenis heen. Om een wijs persoon te zijn, moet iemand – op zijn minst – iemand zijn die:

1. God vreest en respecteert;
2. Zijn onvolmaaktheden en beperkingen nederig erkent;
3. Luistert naar de correcties en de raad van autoriteiten, ouderen en diegenen met meer ervaring;
4. Dit alles aanwendt met het doel een deugdzaam leven te leiden.

Dit zijn de vier principes die ten grondslag liggen aan deze ‘Tijdloze Wijsheid’ column, die tot doel heeft de wijsheid van grote geesten uit de hele wereld en uit de hele geschiedenis van de mensheid toe te passen op het moderne leven – zelfs als, of misschien vooral als, ze in strijdt is met onze eigen opvattingen en veronderstellingen.

De reden is eenvoudig en werd 3000 jaar geleden perfect verwoord door koning Salomo: “Gelukkig is de man die wijsheid vindt en de man die inzicht verkrijgt, want de winst ervan is beter dan de winst van zilver en de opbrengst ervan is beter dan goud.”

Joshua Charles is een voormalig speechschrijver voor het Witte Huis voor Vice President Mike Pence, No. 1 New York Times bestseller auteur, een historicus, schrijver/ghostwriter, en openbaar spreker. Hij was historisch adviseur voor verschillende documentaires en publiceerde boeken over onderwerpen variërend van de Founding Fathers, tot Israël, tot de rol van het geloof in de Amerikaanse geschiedenis, tot de impact van de Bijbel op de menselijke beschaving. Hij was de senior redacteur en conceptontwikkelaar van de “Global Impact Bible,” gepubliceerd door het in D.C. gevestigde Museum of the Bible in 2017, en is als geleerde verbonden aan het Faith and Liberty Discovery Center in Philadelphia. Hij is een Tikvah en Philos Fellow en heeft in de hele VS gesproken over onderwerpen als geschiedenis, politiek, geloof en wereldbeeld. Hij is concertpianist en heeft een master in overheid en een graad in rechten. Volg hem op Twitter @JoshuaTCharles of kijk op JoshuaTCharles.com.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (04/03/2021): Timeless Wisdom: Better Than Gold