Thursday, 18 Jul 2024

The Epoch Times lanceert ‘Hongkong & de wereld’-website

Hongkong is een plaats vol wonderen, een beroemde internationale stad op een kleine plaats, met meer dan 7 miljoen trotse Hongkongers die hard werken in dit gezegende land dat vrij is van natuurrampen, en een welvarende samenleving creëren met een samensmelting van Chinese en westerse culturen.

Helaas heeft de CCP haar belofte verraden. De Chinese Nationale Veiligheidswet domineert het bestuur van Hongkong en schendt het beginsel van “één land, twee systemen”. Het maatschappelijk middenveld stortte in en de persvrijheid verdween. Honderdduizenden Hongkongers trokken naar het buitenland om een nieuw leven te vinden; maar nog veel meer bleven thuis, nog steeds vasthoudend aan hun overtuigingen en wachtend op de dageraad.

Hongkong heeft wereldwijde aandacht nodig. Wij creëren en wijden de website “Hongkong & de Wereld” (世界的香港) aan nieuws over Hongkong en Hongkongers, in de hoop deze kostbare en ooit schitterende parel van de wereld te behoeden voor het zinken.

Als economisch en financieel centrum van de wereld heeft Hongkong een van de meest vrije economieën met zijn onafhankelijke rechtspraak, lage belastingtarieven, professionele talenten en vrijhandelssysteem. Dit Aziatische financiële centrum stond 25 jaar lang, tot 2021, bovenaan de index voor economische vrijheid van de Heritage Foundation. Het werd meerdere malen gekroond tot ‘s werelds meest concurrerende economie door het International Institute for Management Development (IMD), gevestigd in Lausanne, Zwitserland.

Hongkong is ook lid van ongeveer 50 internationale organisaties, waaronder de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) en de Wereldhandelsorganisatie.

In 2021 werd Hongkong uitgesloten van de Index of Economic Freedom van de Heritage Foundation omdat het economisch beleid “vanuit Peking wordt gecontroleerd”, aldus de Heritage Foundation. In de eerste vijf maanden van dit jaar bereikte de fondsenwerving voor beursintroducties in Hongkong een nieuw dieptepunt in twaalf jaar. Bijna de helft van de Europese bedrijven in Hongkong is van plan hun activiteiten en personeel geheel of gedeeltelijk buiten de stad te vestigen, aldus een rapport van IFC Media, dat zich baseert op een enquête van de Europese Kamer van Koophandel in Hongkong. De wereldstad van Azië verliest zijn professionals en buitenlands kapitaal; de aantrekkingskracht van het belangrijkste financiële centrum van Azië is tanende.

Hongkong, een internationaal transport- en logistiek knooppunt, geniet van zijn imago van transportcentrum van wereldklasse met de internationale luchthaven van Hongkong, containerhavens en cruiseterminals. Hongkong was de eerste keuze voor de regionale kantoren en hoofdkantoren van vele grote bedrijven in de wereld. Het was ook het trefpunt voor vele internationale evenementen en speelde een actieve en belangrijke rol op het wereldtoneel.

Het huidige Hongkong heeft zijn spilfunctie verder verloren door het strikte dynamische “zero-COVID” beleid van het communistische China.

Hong Kong, het juridisch centrum op internationaal niveau en in Azië en de Stille Oceaan, is het enige rechtsgebied met gewoonterecht binnen China. Het onafhankelijke rechtssysteem en de niet-permanente rechters van het hof van laatste beroep uit verschillende landen genoten een goede reputatie en werden hoog gewaardeerd in de internationale juridische gemeenschap. De rechtbanken waren gewend hun rechterlijke macht zonder inmenging uit te oefenen.

Sinds de anti-uitleveringswetbeweging in 2019 onder miljoenen Hongkongers uitbrak, heeft de regering van Hongkong meer dan 10 000 Hongkongers, waaronder middelbare scholieren, in hechtenis genomen. Het is de norm geworden dat pro-democratie en demonstranten zonder proces worden opgesloten. Er zijn nu 1.014 politieke gevangenen in Hongkong, een exponentiële toename in drie jaar sinds het begin van de massale protesten op 9 juni 2019. Op dat moment waren er slechts een handvol politieke gevangenen. Volgens een nieuw rapport van de HKDC (Hong Kong Democracy Council) “heeft Hong Kong een van de snelst groeiende populaties politieke gevangenen ter wereld, rivaliserend met Wit-Rusland, Birma en Cuba,” aldus het rapport. Het ontslag van een Australische rechter en twee Britse rechters bij het Hooggerechtshof van Hongkong is een signaal van wantrouwen ten aanzien van de onpartijdigheid van de rechterlijke macht in de stad.

Hongkong was ooit een informatiecentrum met goed ontwikkelde communicatiemiddelen en een vrije informatiestroom, en genoot een hoge mate van persvrijheid. De media-industrie bloeide met bekroonde journalisten en bracht gediversifieerd nieuws. Volgens de World Press Freedom Index, die 180 landen en regio’s in de wereld telt, is de rangschikking van Hongkong gedaald van de 18de plaats in 2002 tot de 148ste plaats in 2022, en bevindt het zich nu tussen de Filipijnen en Turkije. De grootste pro-democratische krant van Hongkong, Apple Daily, en de populaire nieuwswebsite Stand News werden gedwongen te sluiten. Kleinschalige mediakanalen sloten vrijwillig vanwege juridische risico’s, en journalisten werden gearresteerd wegens misdaden tegen de nationale veiligheid. De CCP onderdrukt onafhankelijke culturele organisaties, smoort hun overlevings- en ontwikkelingsruimte in de kiem en monopoliseert het culturele discours in Hongkong.

Hongkong is een uitwisselingscentrum van Chinese en Westerse culturen. De wereld moet zich Hongkong herinneren en er hoop op blijven koesteren – een unieke rijkdom aan tradities die de traditionele Chinese cultuur en geest heeft behouden, die niet door de CCP is vernietigd en bezoedeld, en die de universele waarden van het Westen in zich opneemt.

Hongkong, een naam die ooit werd bewonderd en gekoesterd, bungelt nu in wanhoop. De geschiedenis en de voordelen waar de bevolking van Hongkong trots op was, zijn van de ene dag op de andere verdwenen, samen met het “één land, twee systemen”-beleid, nadat de CCP de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring had geschonden door met geweld de “Hongkongse nationale veiligheidswet” uit te vaardigen en over te gaan tot een alomvattend en rechtstreeks bestuur van Hongkong.

In deze moeilijke omstandigheden zijn ten minste 110.000 Hongkongers naar het Verenigd Koninkrijk geëmigreerd nadat de Britse regering het British National (Overseas) (BNO) paspoortprogramma had gelanceerd. De netto-emigratie van 1 juli 2020 tot 2 april 2022 bedroeg maar liefst 325.497. Gelukkig blijven de Hongkongers waardig waar ze ook heengaan. Terwijl ze in harmonie leven met de lokale bevolking, zetten veel Hongkongers zich nog steeds in voor de democratie en vrijheid van Hongkong.

Hongkong, de Parel van het Oosten en een van de Vier Kleine Draken van Azië, mag niet worden gereduceerd tot een van de steden onder het directe totalitaire bewind van de Chinese Communistische Partij. De unieke betekenis van het behoren tot Hong Kong moet behouden blijven, voordat het volledig verdwijnt op het internationale toneel. De bevolking van Hongkong moet de wereldrijkdom die zij heeft ontwikkeld beschermen en aandacht schenken aan de Hongkongse bevolking in binnen- en buitenland.

Hongkong behoort tot de wereld met zijn kernwaarden die het heeft geërfd van een combinatie van Chinese en westerse culturen. Het is op deze basis dat wij deze webpagina hebben gecreëerd:
https://theepochtimes.com/c-hong-kong-the-world

In deze bijzondere periode hopen wij dat alle landen in de wereld Hongkong zullen blijven helpen totdat Hongkong zijn pracht en praal hervindt. Wij hopen ook dat journalisten en mensen in Hongkong met deze aspiratie ons zullen steunen in dit grootse streven.

Hongkong maakt de moeilijkste tijd in de geschiedenis door. *”Wat is deze pijn in de wind en de regen? Wees maar niet bang. We hebben tenminste nog dromen.” Omwille van de volgende generatie, gaat het “Hong Kong van de wereld” verder overzee. Laten we samen Hong Kong opnemen.

*Nota: De tekst van een Taiwanees liedje van zanger Zheng Zhi-Hua.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (10 juni 2022): The Epoch Times Launches ‘Hong Kong & the World’ Website

Communistische Partij plaatst overal in China politieagenten als conrector

De heersende Communistische Partij van China (CCP) heeft een bericht uitgevaardigd waarin wordt bevolen om uit “veiligheidsoverwegingen” de politie naar alle Chinese scholen te sturen als conrector. Deskundigen hebben deze maatregel bekritiseerd als een voorwendsel voor het regime om zijn controle over de Chinese samenleving, die onmiskenbaar reeds een politiestaat is, verder aan te scherpen.

Het grote Chinese nieuwsportaal NetEase berichtte over de aankondiging, die op 6 juni door het Chinese ministerie van Onderwijs werd uitgevaardigd en waarin stond dat de Partij alle scholen zou verplichten een politieagent aan te stellen als conrector om de rechtsstaat in het onderwijs te bevorderen en pesten en geweld op scholen aan te pakken. Het bericht werd ook via sociale media verspreid, wat tot ophef en wijdverbreide kritiek leidde.

Een internetgebruiker schreef in een bericht: [Voor de veiligheid] kun je een alarmpunt of een patrouillepost op de campus neerzetten, maar waarom moet je een politieagent als conrector inschakelen?”

Een ander bericht luidt: “China is volledig een politiestaat geworden!”

Deze bekendmaking volgt op een besluit van het Ministerie van Onderwijs dat in december 2021 werd uitgevaardigd onder de naam “Maatregelen voor de benoeming en het beheer van adjunct-directeuren in het lager en middelbaar onderwijs.” Het zou op 1 mei van kracht worden.

Met betrekking tot de nieuwe maatregel van het regime vertelde Feng Chongyi, een professor aan de Universiteit van Technologie in Sydney, aan The Epoch Times dat de regel duidelijk bedoeld is om het regime in staat te stellen de politieke stabiliteit onder zijn eenpartijstelsel te handhaven en het volk verder te controleren.

Een politieagent gebaart bij de ingang van een school als middelbare scholieren terugkeren na vertragingen vanwege de uitbraak van het CCP-virus in Huaian, provincie Jiangsu, China, op 30 maart 2020. (STR/AFP via Getty Images)

“‘Veiligheid’ betekent in de ogen van de Chinese Communistische Partij niet de veiligheid van u, het volk, of uw persoonlijke veiligheid, maar de veiligheid van het regime. Het gebruikt zijn politiemacht om de oppositie en het verzet van het volk met geweld aan te pakken”, zei hij.

Feng merkte op dat de CCP, voordat zij in 1949 aan de macht kwam, er actief op had aangedrongen dat de politie van campussen zou worden verwijderd.

“In de loop der jaren ben ik en degenen die de geschiedenis bestuderen zeer bedroefd geworden. In de jaren ’40, tijdens de constitutionele beweging in China in de Republikeinse Tijd, werden de politie en afdelingen van politieke partijen verwijderd van scholen en universiteiten”, zei hij. “Onafhankelijkheid van onderwijs en academische vrijheid werden beschouwd als een teken van beschaving. In die tijd was de CCP de meest actieve partij om voor haar eigen politieke agenda aan te dringen op de verwijdering ervan.

“Nu is het angstaanjagend om te zien hoe de CCP de methoden uit de Mao-tijd terugbrengt: alles politiseren en een allesomvattende politiestaat opbouwen.”

Een doctor in de rechten met de naam Zhang in Peking was het eens met Feng’s analyse en vertelde The Epoch Times dat met de politie aan het hoofd van scholen, de CCP totale controle over het volk kan hebben.

“Ze hebben een bijbedoeling, namelijk het creëren van een excuus voor de CCP om all-round politiecontrole door middel van geweld uit te voeren over alle lagen en terreinen van de samenleving”, zei hij. “Ze leiden China opzettelijk naar de afgrond van een politiestaat, door geweld te gebruiken om geweld te controleren.”

Een advocaat in China met de achternaam Li vertelde The Epoch Times op 9 juni: “Vóór de invoering van de nieuwe maatregel had de politie in feite al contact met elke school in hun rechtsgebied, alleen hadden zij nog niet de positie van co-rector. In feite is het nieuwe beleid geen grote verandering ten opzichte van vroeger.

“Het probleem van geweld op de campus wordt overdreven. Als het bestaat, is het een onderwijsprobleem.”

Wanneer de politie tevens conrector is, is het voor de politieke stabiliteit van het regime in de scholen gewoon makkelijker om leraren en studenten te controleren: Het is om leraren en studenten die vrij denken te bedreigen en te controleren.

“Ik denk niet dat het goed zal doen.”

Zhao Fenghua en Luo Ya hebben bijgedragen aan het verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (12 juni 2022): Communist Party Inserts Police Officers as School Vice Principals Across China

 

‘De laatste generatie’ weerspiegelt de ontmenselijking van China door de CCP

Commentaar

Wanhoop is een machtige kracht. Het is het volledige verlies van hoop. Zonder hoop is er geen betekenis in het leven en geen reden om door te gaan met leven. Dat is waar de Chinese Communistische Partij (CCP) de jongste generatie van China naartoe heeft gedreven.

Of, zoals zij zichzelf noemen, “De Laatste Generatie.”

De jongeren en de hopelozen

Dit is meer dan alleen de frivole reactie van een jongeman die moedeloos wordt van de totalitaire lockdowns, bewaking en staatsinmenging in zijn leven. Toen de politie hem vertelde dat zijn houding en gebrek aan medewerking om naar een quarantainekamp te gaan zijn familie voor drie generaties zou beïnvloeden, antwoordde de man: “Dit is de laatste generatie.”

Deze reactie van de “laatste generatie” vond weerklank bij de jongere generatie in China, die weinig hoopvols in haar leven ziet. Het werd al snel een hashtag op de sociale media in het hele land, waardoor jongeren gemakkelijk uiting konden geven aan hun eigen wanhoop over het leven onder de draconische besluiten van de CCP om hele steden zoals Shanghai en vele andere af te sluiten, waardoor tientallen miljoenen jonge Chinezen geïsoleerd raken.

Uiteindelijk komt de reactie voort uit wanhoop en ontgoocheling over het leven in het moderne China. Men kan zeker sympathie opbrengen voor hun benarde situatie.

‘996 Cultuur’ buit een generatie uit

De generatie Chinezen die nu in de 20 en 30 is, is meestal enig kind van hun ouders als gevolg van het één-kind-beleid van de CCP, dat al tientallen jaren duurt. Zij kunnen getrouwd zijn, met twee paar ouders om voor te zorgen, maar velen zijn niet getrouwd en wonen alleen. Vaak hebben ze geen kinderen en bezitten ze een appartement dat in waarde is gedaald door marktmanipulatie van de staat. Velen kunnen het zich niet veroorloven een appartement te kopen en sparen om rond te komen.

Hun banen, als ze die al hebben, zijn lang en vervelend. Deze arbeiders zwoegen hun leven weg in hightech banen die hen weinig tijd in hun leven laten. Deze nieuwe Chinese levensstijl wordt cynisch de “996-cultuur” genoemd, waarin jonge, hoogopgeleide werknemers zes dagen per week van 9.00 tot 21.00 uur aan het werk zijn.

Hoewel er op de sociale media vaak wordt geklaagd over het “996”-leven en er in China een nationale discussie op gang is gekomen, wordt deze cultuur al tientallen jaren volledig gesteund door de hogere echelons van het bedrijfsleven en de politieke macht. Recent zijn wetswijzigingen doorgevoerd om dit moderne fenomeen van hightecharbeidsuitbuiting terug te dringen, maar in de praktijk blijft het bestaan.

Deze uitbuiting en “996-cultuur” dienen natuurlijk de doelen van de staat, die zowel de productiviteit van zijn jongere generatie wint als het extra voordeel dat mensen te moe zijn om veel anders te doen.

Een nationale crisis op het gebied van geestelijke gezondheid

In het tijdperk van de pandemie is de staat bovendien almachtig en opdringerig geworden. Frequente tests, overal beloerd worden door de politie, een constant spervuur van instructies over luidsprekers, en een gebrek aan communicatie met leeftijdgenoten hebben de psyche van een generatie beïnvloed.

De huidige generatie heeft het land zien evolueren van wereldleider in de industrie en zelfs pandemiebeheersing naar een wereldwijde paria met een totalitaire regering die volledige controle over hen heeft.

Luchtfoto van mensen in de rij voor COVID-19 testen in Tianjin, China, op 20 januari 2022. (VGC/VCG via Getty Images)

Het resultaat is een nationale geestelijke gezondheidscrisis die de regering niet eens kan herkennen, laat staan aanpakken, gekenmerkt door massale ontgoocheling en apathie.

Ren voor je leven, weg uit China

Als reactie hierop is er onder de jongeren een nieuwe trend ontstaan die bekend staat als “runxue” of de “ren-filosofie”. De boodschap is even eenvoudig als verdoemelijk: de jongeren moeten wegvluchten uit China voor een beter en veiliger leven.

Deze nieuwe filosofie is even begrijpelijk als het “laatste generatie” sentiment. Jongeren moeten immers de kans krijgen om nieuwe dingen te proberen, hun vleugels uit te slaan, te trachten, te falen en het dan opnieuw te proberen zonder de verstikkende en constante druk van de laars van de CCP in hun nek en de aanwezigheid daarvan in hun geest.

Vanuit een gedragsperspectief is de jonge generatie anders dan alle andere die China ooit heeft gezien. Tijdens de periode van het één-kind-beleid bijvoorbeeld wilden velen meer dan één kind, terwijl de staat gedwongen abortussen uitvoerde om het beleid te handhaven.

Tegenwoordig weigeren veel jonge Chinezen kinderen te krijgen. Uit een enquête bleek dat tweederde van voornamelijk vrouwen tussen de 18 en 31 jaar ervoor hebben gekozen geen kinderen te krijgen.

“Geen kinderen brengen naar deze natie, naar dit land, zal de meest liefdadige daad zijn die ik zou kunnen doen,” schreef een Weibo-gebruiker onder de hashtag #thelastgeneration, voordat het werd gecensureerd.

Een ander schreef: “Als gewone mensen die geen recht hebben op individuele waardigheid, zullen onze voortplantingsorganen ons laatste redmiddel zijn.”

Een dystopisch heden en toekomst

Zelfs met belasting- en inkomenstimuli van de overheid om jongeren over te halen tot het krijgen van maximaal drie kinderen, is het idee om een kind te krijgen in de dystopie die het moderne China is, niet aantrekkelijk voor de generatie waarvan het beleid afhangt.

Zoals te verwachten, voorspelt een vergrijzende bevolking met een geboortecijfer dat onder de vervangingsdrempel ligt, niet veel goeds voor de toekomst van China of de CCP. Dat is natuurlijk een apart onderwerp, maar het volstaat te zeggen dat het beleid van de CCP in de afgelopen decennia een maatschappelijke woestenij doorheen de generaties heeft gecreëerd waarvan de gevolgen nu pas voelbaar beginnen te worden in de Partij.

Natuurlijk heeft de CCP een dergelijke verwoestende en kennelijk diepgewortelde stemming onder veel van haar jongeren aangepakt zoals zij alle problemen waarmee zij geconfronteerd wordt aanpakt: door de openbare discussie te smoren.

Natuurlijk wordt de “laatste generatie” nu gecensureerd op alle Chinese sociale mediakanalen. Blijkbaar denkt de CCP dat de hele zaak verdwenen is omdat ze niet meer te zien of te uiten is op de sociale media, of welke andere media dan ook. De partij kan vol vertrouwen en officieel verklaren dat er geen wanhoop meer is onder de jongeren.

Behalve, natuurlijk, dat er wanhoop is onder de jongere generatie. Die is het gevolg van – of in ieder geval het meest geïdentificeerd met – het uitgebreide en wrede afschermingsbeleid van de CCP, maar de wortels ervan liggen veel dieper dan dat. Sterker nog, deze diepe wanhoop viert hoogtij. Het harde optreden tegen bedrijven, de lockdowns en de ineenstortende economie hebben China alleen maar minder leefbaar gemaakt en de staat alleen maar intimiderender en agressiever tegenover de bevolking.

In het begin van de jaren negentig, toen China een snelle opgang maakte, lag de belofte van materiële rijkdom op de lippen van China’s leiders en op het netvlies van de jonge generatie. Een populair gezegde in die tijd luidde: “Ik huil liever in je BMW dan dat ik lach op je fiets.”

Vandaag is een groot deel van China’s jonge generatie voorbij de tranen, voorbij de gevoelloosheid, en misschien wel onherstelbaar gebroken door hun wrede regering en weigeren zij die te legitimeren door kinderen te krijgen.

Dat is een meerdimensionaal probleem waarvoor de CCP geen empathie of echte antwoorden heeft.

De meningen in dit artikel zijn de mening van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten van The Epoch Times weer.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (03 juni 2022): ‘The Last Generation’ Reflects the Dehumanization of China by the CCP

Vergeet nooit het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989

Toen ik op 2 juni naar de militaire parades keek aan het begin van de viering van het Platina Jubileum van Koningin Elizabeth II, was ik vol bewondering voor de mannen en vrouwen in uniform die niet alleen met opmerkelijke precisie en discipline marcheerden en muziek speelden, maar wiens eigenlijke doel was om ons als land en onze waarden van vrijheid, democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten te verdedigen.

Zij leggen verantwoording af aan een burgerlijke, democratisch verkozen regering en een monarch die, hoewel ongekozen, zowel in haar rol als in haar karakter een constitutionele garantie belichaamt voor de bescherming van onze democratie.

Tienduizenden mensen namen deel aan de festiviteiten in de parken en straten van Londen, en miljoenen anderen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Ik was verrast toen ik via de media vernam dat het Gemenebest, een netwerk van 54 landen met de koningin aan het hoofd, 2,6 miljard mensen vertegenwoordigt, bijna een derde van de wereldbevolking.

Maar nu we de buitengewone 70e verjaardag van de kroning van de koningin vieren, gaan mijn gedachten snel naar een andere gedenkdag die we vandaag herdenken, het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 4 juni 1989.

Vandaag drieëndertig jaar geleden gaf Peking in China, het dichtstbevolkte land ter wereld met 1,4 miljard inwoners, zijn leger het bevel zijn geweren en tanks tegen zijn eigen burgers te keren. Het dodental wordt op minstens 10.000 geschat, terwijl duizenden anderen gewond, gearresteerd, gevangengezet en gemarteld zijn.

Tanks in een straat in Peking op 6 juni 1989, twee dagen na de onderdrukking van de pro-democratische protesten op het Plein van de Hemelse Vrede. (David Turnley/Getty Images)

Om de titel van Charles Dickens’ roman “A Tale of Two Cities” te parafraseren, was de wereld dit weekend gefocust op een verhaal van twee legers: het Britse leger met de koningin aan het hoofd, het toonbeeld van openbare dienst en plicht, en het Volksbevrijdingsleger (PLA), met de dictators van de Chinese Communistische Partij (CCP) aan het hoofd, de belichaming van onderdrukking, onmenselijkheid, wreedheid, leugenachtigheid, straffeloosheid en criminaliteit.

Niemand zal beweren dat het Britse leger perfect is, maar het verschil is dit: Het legt verantwoording af aan het volk via onze democratisch gekozen leiders, het systeem pakt overtredingen aan en het doel is het land, de mensen en de waarden te beschermen, niet een politieke partij of een ideologie. De naam PLA daarentegen is een verkeerde benaming. Het is tegen het volk en tegen “bevrijding”. Het zou moeten worden omgedoopt tot “Volks Repressie Leger.”

Daarom is het zo belangrijk dat we jaarlijks het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede herdenken en wel om drie redenen.

Ten eerste probeert de CCP wanhopig om het ons te doen vergeten. In heel China zijn sinds 1989 generaties mensen opgegroeid zonder iets te weten van de barbaarse taferelen die zich op 4 juni van dat jaar op het Plein van de Hemelse Vrede, in de omliggende straten en in steden in het hele land hebben afgespeeld.

De slagers van Peking en hun opvolgers in Zhongnanhai hebben het nieuws gecensureerd, propaganda verspreid en de mensen zo succesvol gehersenspoeld dat veel mensen het echt niet weten en degenen die het wel weten bang zijn om het zich te herinneren.

Tot drie jaar geleden was Hongkong de enige plaats onder Chinese soevereiniteit waar het bloedbad van 4 juni nog herdacht kon worden. Duizenden mensen verzamelden zich elk jaar in Victoria Park. Toen ik de eerste vijf jaar na de machtsovername in Hongkong woonde, sloot ik me aan bij de menigte in een kaarslichtwake. Nu zijn deze waken verboden onder de draconische nationale veiligheidswet die Peking aan Hongkong heeft opgelegd.

Sommige activisten, zoals advocaat Chow Hang-tung, zitten lange gevangenisstraffen uit voor het organiseren van dergelijke waken. Vorig jaar was geen formele wake toegestaan, maar katholieke kerken hielden missen en Hongkongers lieten hun zaklantaarns van hun mobiele telefoons flitsen als een teken van herdenking.

Dit jaar heeft de katholieke kerk in Hongkong gezegd geen missen te zullen houden en heeft de politie Victoria Park gesloten, met de waarschuwing dat zelfs het bezoeken van een park op 4 juni een misdrijf kan zijn. Illegale bijeenkomsten kunnen leiden tot vijf jaar gevangenisstraf. Vermoedelijk is het knipperen met een zaklantaarn ook riskant.

Eind vorig jaar werden alle overgebleven symbolen ter herinnering aan het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede – de Pillar of Shame, de Godin van de Democratie en andere herdenkingselementen – afgebroken en verboden. Peking wil de herinnering aan het bloedbad van 4 juni uitwissen, zelfs in Hongkong.

Desondanks vonden enkele dappere Hongkongers manieren om de herdenking te vieren. Miniatuurbeeldjes van de Godin van de Democratie werden verstopt op de campus van de Chinese Universiteit van Hongkong om de autoriteiten te trotseren.

Duizenden deelnemers houden een herdenkingswake in het Victoria Park op 4 juni 2020 in Hong Kong ter ere van de slachtoffers van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. (Sung Pi-lung/The Epoch Times)

Dat is een reden te meer waarom wij, die vrijheid hebben buiten China, ervoor moeten zorgen dat de schijnwerpers gericht blijven op de herdenking van 4 juni. Later vandaag zal ik op drie verschillende plaatsen in Londen bij belangrijke monumenten spreken: voor de woning van de premier in Downing Street, Piccadilly Circus, en voor de Chinese ambassade. We mogen niet het zwijgen opgelegd worden.

De tweede reden waarom we de massamoord op het Plein van de Hemelse Vrede in de schijnwerpers moeten blijven zetten, is eenvoudig dit: We hadden in 1989 de les moeten leren dat een regime dat zijn geweren op zijn volk richt, niet te vertrouwen, te respecteren of te legitimeren is. Het zegt veel over de aard en het karakter van een regime als het bereid is duizenden vreedzame demonstranten in het volle zicht van de wereld af te slachten.

Tot voor kort hebben we die les niet geleerd. Velen van ons, waaronder ikzelf, hebben in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 een tijd lang gedacht dat we tekenen van liberalisering in China zagen. Ik heb in die periode meer dan 50 keer in China gereisd, waaronder verschillende keren voor korte tijd in China gewoond en de eerste vijf jaar na de overdracht in Hongkong gewoond. Ik heb veel Chinese vrienden gemaakt – onder wie mensenrechtenadvocaten, bloggers, religieuze leiders en activisten van maatschappelijke organisaties – die in die tijd een zekere ruimte leken te hebben en die zelf het voorzichtige optimisme hadden dat die ruimte zich verder zou kunnen uitbreiden.

Weinigen van ons waren zo naïef om niet te begrijpen dat de CCP altijd al onderdrukkend was, maar het leek er wel op dat de rode lijnen een tijdje verder weg waren en er meer ruimte was gekomen voor een zekere mate van vrij denken. In de afgelopen tien jaar van het bewind van de Chinese leider Xi Jinping is dat beeld volledig omgekeerd, aangezien letterlijk al die ruimte is opgedoekt en veel van de bewoners ervan zijn opgesloten.

In het China van vandaag vinden voortdurend slowmotion 4 juni massamoorden plaats. Niet met tanks en geweren, maar met onderdrukkende wetten, gevangenkampen, bewakingstechnologie en martelinstrumenten.

De Oeigoeren worden geconfronteerd met een genocide, zoals steeds meer wordt erkend door de internationale gemeenschap. De wreedheden in Tibet zijn toegenomen. De vervolging van christenen is geïntensiveerd. De vervolging van Falun Gong en de gedwongen orgaanverwijdering gaan door. En Hongkong is veranderd van één van de vrijste en meest open steden van Azië in een politiestaat.

Parlementsleden van de Britse Conservatieve Partij Nusrat Ghani (C) en Sir Iain Duncan Smith (R) en de Britse directeur van het World Uyghur Congress UK-directeur Rahima Mahmut bij een demonstratie waarin het Britse parlement wordt opgeroepen om te stemmen voor de erkenning van de vermeende vervolging van de Oeigoerse moslimminderheid in China als genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Londen op 22 april 2021. (Justin Tallis/AFP via Getty Images)

Mij werd in 2017 de toegang tot Hongkong ontzegd. Ik heb de afgelopen jaren talloze bedreigingen ontvangen aan het adres van mijzelf en mijn moeder, en ik ben door de politie van Hongkong officieel gewaarschuwd dat ik in Hongkong een gevangenisstraf tegemoet kan zien als ze mij in handen zouden krijgen. Dat baart mij geen zorgen, omdat ze weinig kunnen doen zolang ik niet word uitgeleverd, maar het illustreert de gevaren voor Hongkongers, Oeigoeren, Tibetanen en Chinese dissidenten die op het vasteland in ballingschap leven. Als de CCP bereid is een buitenlandse activist op deze manier te bedreigen, dan zijn de gevaren voor hen die zij als “haar eigen volk” beschouwt nog groter.

En dat brengt me bij mijn derde reden waarom de herdenking van vandaag belangrijk is. We moeten altijd leren van de geschiedenis. De invasie van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne heeft ons dat zeker geleerd. Een regime dat ongestraft duizenden mensen mag afslachten, is niet alleen een bedreiging voor zijn eigen volk – het wordt ook een bedreiging voor ons.

Alle dictaturen zijn als slechte chauffeurs met één oog in de achteruitkijkspiegel. Als niemand ze aan de kant zet voor te hard rijden of rijden onder invloed, gaan ze gewoon door en richten ze een bloedbad aan. Tot nu toe, 33 jaar lang, is de rest van de wereld er niet in geslaagd de CCP in toom te houden – en als gevolg daarvan is het regime aangemoedigd. Daarom hebben we nu een genocide op de Oeigoeren, de totale vernietiging van de vrijheden van Hongkong, de voortdurende tragedie van Tibet, religieuze vervolging, het wegnemen van organen en de totale aanval op de burgermaatschappij in China.

Voor mijn nieuwe boek, “De China Nexus: Thirty Years In and Around the Chinese Communist Party’s Tyranny,” dat in oktober zal verschijnen, heb ik verschillende prominente activisten en journalisten geïnterviewd die op 4 juni 1989 in Peking waren. Hun verhalen zijn consistent.

Yang Jianli, een prominente Chinese activist in ballingschap, vertelde me dat hij en zijn collega’s in de vroege uren van 4 juni naar het plein waren gefietst.

“We zagen de militairen het vuur openen en we zagen veel mensen gedood worden”, vertelde hij me in een emotioneel online gesprek. “Het was zo moeilijk te geloven. Ik zag tanks met hoge snelheid rijden, traangas, beschietingen met machinegeweren, en ik hoorde heel veel geschreeuw. Dat was wat me ertoe aanzette om activist te worden.”

Onder de hoede van anderen wordt een onbekende buitenlandse journalist (2e-rij) weggedragen van de confrontatieplaats tussen het leger en studenten bij het Plein van de Hemelse Vrede op 4 juni 1989. Volgens Amnesty International zitten vijf jaar na het neerslaan van de Chinese pro-democratiebeweging nog steeds “duizenden” mensen in de gevangenis. (Tommy Cheng/AFP/Getty Images)

De Canadese journaliste Jan Wong, auteur van “Red China Blues”, die op 4 juni 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede was, vertelde me wat zij met eigen ogen zag.

“Ze schoten, mensen renden weg en mensen probeerden anderen te redden”, zei ze. “Ze brachten lichamen naar buiten op fietszadels en fietstaxi’s. Ze renden gewoon in het geweervuur.”

Later die avond miste Wong zelf ternauwernood een kogel die werd afgevuurd tegen de muur van het Beijing Hotel, op slechts enkele centimeters van het balkon waar zij het bloedbad stond gade te slaan.

Ze zag de beruchte “Tank Man” scène in levende lijve.

“Het leger had mensen overreden en ik had naar de tanks gekeken. Toen wees mijn man naar deze man die voor een tank stond. (…) Ik zag deze hele dans tussen ‘Tank Man’ en de tank. Hij probeerde de tank tegen te houden als een voetbalkeeper. Toen klom hij op de tank, probeerde te praten, klom toen weer naar beneden”, zei Wong. “Daarna verdween hij in de menigte.”

Naast “Tank Man”, gelooft zij dat de tankbestuurder een “echte held” was omdat hij weigerde de man te overrijden.

Een Chinese man staat alleen om een rij tanks te blokkeren op weg naar het oosten op de Avenue of Eternal Peace in Peking tijdens het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede op 5 juni 1989. (Jeff Widener/AP Photo)

Ik geloof dat we drie dingen moeten doen in de toekomst.

Wij moeten ervoor zorgen dat de geschiedenis wordt opgetekend, zodat – ondanks de inspanningen van Peking – de bloedbaden van 1989 niet worden vergeten en dat op een dag de zaak waarvoor zovelen hun leven gaven in China zegeviert: vrijheid, gerechtigheid, vrede en waarheid.

Dan moeten we proberen de “tankbestuurders” in het regime te vinden die weigeren mensen omver te rijden. Hoe moeilijk het ook is, we moeten de CCP aandoen wat zij ons met zoveel bekwaamheid aandoen – we moeten een verdeel-en-heers-beleid voeren en ervoor zorgen dat zij uit elkaar vallen.

En tegelijkertijd moeten we een verenigd front vormen om hun “Verenigd Front” te bestrijden. Eenheid betekent niet uniformiteit. Wij kunnen de verscheidenheid van gedachten, strategie, tactiek en aanpak verwelkomen en respecteren. Maar we moeten streven naar een “eenheid van geest en doel.”

Ego’s en rivaliteit moeten opzij worden gezet, persoonlijke agenda’s moeten worden opgeschort en iedereen die zich verzet tegen het regime in Peking moet een manier vinden om samen te werken – of tenminste elkaar niet tegen te werken. Alleen als we dat doen – en ons eigen “Verenigd Front” creëren – hebben we een kans om vooruit te komen.

Drieëndertig jaar na het bloedbad mogen we niet toestaan dat China’s gevallen helden worden vergeten. Laten we de vrije wereld, nu een groot deel van de wereld dit weekend een icoon van menselijke waardigheid – de koningin – viert, herinneren aan de grote uitdaging die voor ons ligt om het probleem van de CCP aan te pakken. Actie op dat front zou de nagedachtenis van degenen die in 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede stonden – en vielen – tot op zekere hoogte eerbiedigen.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

 Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (4 juni 2022): Never Forget the 1989 Tiananmen Square Massacre

 

33 jaar later is het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede nog steeds van belang voor de wereld

De Chinese Communistische Partij exporteert haar tirannie over de hele wereld nadat de Verenigde Staten het 33 jaar geleden tijdens het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede ongestraft zijn gang heeft laten gaan, zeggen drie Chinese activisten.

3 juni 1989 was een bloedige nacht voor prodemocratische studentendemonstranten. Tanks reden in de richting van het Plein van de Hemelse Vrede, het hart van de hoofdstad van China, en verpletterden mensen en voorwerpen op hun weg. Traangas en scherpe munitie overspoelden het plein.

Paniekerige demonstranten legden slappe lichamen op fietsen, in bussen en ambulances om ze weg te brengen. Naar schatting zijn duizenden ongewapende demonstranten omgekomen.

De massamoord schokte de wereld. In reactie hierop veroordeelde de Amerikaanse president George H.W. Bush het bloedbad, schortte hij de wapenleveranties aan China op en legde hij enkele sancties op.

“Maar men ging snel verder”, zei Li Hengqing, een voormalige studentenleider uit 1989 die nu in Washington woont. Li wees erop dat de meeste sancties snel werden opgeheven en de economische betrekkingen werden hervat.

“Ik geloof dat de commerciële contacten in wezen hebben geleid tot het streven naar meer vrijheid”, zei Bush op de persconferentie die een dag na het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede werd gehouden. “Ik denk dat naarmate mensen commerciële stimulansen hebben, of dat nu in China is of in andere totalitaire systemen, de stap naar democratie onverbiddelijker wordt.”

Yuan Hongbing, een Chinese geleerde die later werd geschorst omdat hij had deelgenomen aan de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede, noemde die theorie “uiterst belachelijk” en zei dat het beleid van Washington om zich te engageren met China de CCP ten goede kwam en het communistische regime hielp om gedurende de volgende drie decennia economische macht op te bouwen.

Honderdduizenden Chinezen verzamelen zich op het Plein van de Hemelse Vrede rond een 10 meter hoge replica van het Vrijheidsbeeld (C), de zogenoemde Godin van de Democratie, op 2 juni 1989. (Catherine Henriette/AFP via Getty Images)

“De [reactie] van het Westen heeft de CCP aangemoedigd”, zei Chen Weijian, een Chinese commentator die China verliet voor Nieuw-Zeeland twee jaar na de aktie op het Plein van de Hemelse Vrede.

“Na 33 jaar heeft economische ontwikkeling niet geleid tot een vrij China”, zei Chen, die de oprichter was van een Chinees pro-democratisch tijdschrift en onderzocht werd voor zijn steun aan de demonstraties van 1989. “In plaats daarvan probeert de CCP economische macht te gebruiken om de heerschappij van de internationale gemeenschap te veranderen en zijn onderdrukkingsmodel van controle naar de hele wereld uit te breiden.

Chen verwees naar een gesprek tussen de Chinese leider Xi Jinping en de Amerikaanse president Joe Biden.

Tijdens een recente toespraak voor de afgestudeerden van de marine-academie zei Biden dat Xi hem had verteld dat de democratie ten onder zou gaan en dat autocratieën de wereld zullen regeren.

“Toen hij me belde om me te feliciteren op de verkiezingsavond, zei hij iets tegen mij dat hij al vele malen eerder had gezegd”, zei Biden op 27 mei, verwijzend naar Xi. “Hij zei: ‘Democratieën kunnen niet standhouden in de 21e eeuw. Autocratieën zullen de wereld regeren. Waarom? De dingen veranderen zo snel. Democratieën vereisen een consensus en dat kost tijd, en die tijd hebben jullie niet.

“Hij heeft het mis”, zei Biden.

Gecensureerd in China

Hong Kong, de laatste gedenkplaats voor de slachtoffers van het bloedbad in 1989 op CCP- grondgebied, verbood de massale herdenkingen drie jaar geleden, onder verwijzing naar de pandemie, te midden van een bredere inperking van vrijheden in de stad door toedoen van het communistische regime.

De leiders van de groep achter de jaarlijkse herdenking zitten momenteel in hechtenis na te zijn beschuldigd van subversieve activiteiten op grond van de door de CCP opgelegde nationale veiligheidswet. Zij behoren tot de meer dan 150 mensen die zijn aangeklaagd of veroordeeld op grond van de draconische wet die is gebruikt om dissidenten in het eens zo bloeiende democratische centrum uit te roeien.

Op de herdenkingsdag van dit jaar patrouilleerden tientallen politiemensen in het Victoriapark, waar eerder de jaarlijkse wake bij kaarslicht werd gehouden.

Politieagenten stoppen en fouilleren een man die een bloem vasthoudt in het Victoria Park in Hongkong op 4 juni 2022. (Kin Cheung/AP Photo)

Op het vasteland van China zijn de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede, een door jongeren geleide beweging die opkwam voor democratische hervormingen, nog steeds een taboe. Tot op de dag van vandaag maakt het Chinese communistische regime het aantal of de namen niet bekend van degenen die bij de gewelddadige onderdrukking zijn gedood.

Het regime heeft geprobeerd alle herinneringen aan de bloedige slachting uit te wissen door elke vermelding van de gebeurtenis van het nationale internet te schrappen en door familieleden van de slachtoffers regelmatig lastig te vallen om ervoor te zorgen dat zij hun mond houden. Als gevolg daarvan zijn de jongere generaties Chinezen onbekend met wat er die nacht is gebeurd.

Hoewel het regime de herinneringen aan die dag blijft onderdrukken, zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat de Verenigde Staten “hun stem zullen blijven verheffen en zullen blijven pleiten voor het afleggen van verantwoording voor de gruweldaden van het Chinese regime en de schendingen van de mensenrechten door dat regime, met inbegrip van die in Hongkong, Xinjiang en Tibet.”

“Aan het volk van China en aan hen die zich blijven verzetten tegen onrecht en streven naar vrijheid. Wij zullen 4 juni niet vergeten”, zei hij in een verklaring van 3 juni.

Pandemie

Dit jaar werd het Plein van de Hemelse Vrede al weken vóór 4 juni afgesloten, als onderdeel van preventiemaatregelen tegen de pandemie in het kader van het “zero-COVID”-beleid van het regime. De draconische aanpak, die erop gericht zou zijn elke besmetting binnen gemeenschappen te elimineren door het opleggen van lockdowns en verplichte quarantaines, heeft in het hele land bij miljoenen mensen die opgesloten zaten, geleid tot voedseltekorten en vertraagde medische verzorging.

Veiligheidsagenten met gezichtsmaskers staan bij een controlepost op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 4 juni 2022. (Mark Schiefelbein/AP Photo)

“De [CCP] wil het virus onder controle krijgen door een aanpak die geen respect heeft voor de fundamentele mensenrechten, hetgeen overeenkomt met de manier waarop het op 4 juni heeft gehandeld”, zei Chen.

Voor Chen was het geval van Li Wenliang, een arts die als één van de eersten alarm sloeg over de eerste uitbraak van COVID-19 in Wuhan, een herinnering aan de wereld over hoe de onderdrukking door de CCP hen kan treffen. De arts werd in januari 2020 door de politie berispt toen de autoriteiten probeerden de ernst van de uitbraak te bagatelliseren. Li overleed later aan het virus.

Chen zei dat de huidige pandemie anders zou zijn als het regime de klokkenluider en anderen die alarm probeerden te slaan, niet had gecensureerd.

“Eindelijk begint de wereld de CCP nu te begrijpen.”

Luo Ya en Eva Fu hebben aan dit verslag bijgedragen.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (4 juni 2022): 33 Years Later, Tiananmen Square Massacre Still Matters to World, Chinese Activists Say

 

COVID vaccin – spike proteïne blijft in het lichaam en tast DNA aan: een holistische manier om DNA te herstellen en spike-schade te verminderen

Uit een studie van de Stanford University bleek dat spike-proteïnen 60 dagen na de vaccinatie nog steeds in het lichaam aanwezig waren. Anderzijds hebben sommige studies aangetoond dat COVID-19 vaccins en spike-proteïnen het menselijk DNA kunnen aantasten. Dus hoe kunnen we schade door spike-proteïnen beperken en ons DNA herstellen?

De impact van COVID-19 mRNA vaccin spike-proteïnen op de menselijke gezondheid is de laatste tijd een onderwerp van groeiende belangstelling.

De farmacokinetische studie van Pfizer die bij de Food and Drug Administration (FDA) werd ingediend, toonde aan dat bij gevaccineerde dieren de spike-proteïnen van het vaccin wijd verspreid waren in andere organen dan de injectieplaats, waaronder de milt, lever, beenmerg, bijnieren en lymfe. Dit experiment kan niet bij mensen worden uitgevoerd wegens de schadelijke aard van isotopenlabeling, maar het kan als referentie worden gebruikt. Er zijn vele andere studies die aantonen dat de spike-proteïnen van de vaccins in meerdere organen van het lichaam aanwezig zijn.

Hoe lang blijven de vaccincomponenten dan in het menselijk lichaam?

In maart 2022 publiceerden de afdeling Pathologie van de Stanford Universiteit en andere onderzoeksinstituten een rapport in het tijdschrift Cell, waarin voorlopige gegevens werden gegeven over hoe lang de COVID-19 vaccins in het menselijk lichaam blijven.

Volgens dit rapport waren er zeven proefpersonen, die allen een tweede dosis van het Pfizer of Moderna mRNA-vaccin hadden gekregen. Er werden op regelmatige tijdstippen stalen van lymfeklierweefsels afgenomen, en de belangrijkste plaats van bemonstering waren de kiemcentra (GC) van de lymfeklieren. Het kiemcentrum is een zeer belangrijk functioneel gebied van de menselijke lymfeknopen, en een gebied waar B-cellen actief zijn en antilichamen produceren.

Als sommige vaccinbestanddelen hier achterblijven, kunnen zij de immuuncellen onderdrukken en auto-immuunziekten veroorzaken.

Uit de testresultaten bleek dat vaccin-mRNA in de lymfeklieren werd gedetecteerd door in-situ hybridisatie vanaf de zevende dag na vaccinatie tot de 60e dag.

Van dag 16 tot dag 60 na de vaccinatie werden in de lymfeklieren van de proefpersonen residuele spike-proteïnen gedetecteerd.

Aangezien de studie slechts over een periode van twee maanden werd uitgevoerd, zijn er nog geen gegevens beschikbaar over hoe lang de vaccins in het lichaam blijven. Het is echter bekend dat de vaccins ten minste twee maanden na de vaccinatie in de lymfeklieren van het lichaam blijven, wat de reden kan zijn waarom veel mensen gedurende meerdere maanden bijwerkingen van de COVID-19 vaccins ondervinden.

mRNA-vaccins veranderen menselijk DNA

Zoals eerder vermeld, kunnen de spike-proteïnen verschillende soorten schade veroorzaken aan de immuuncellen van het lichaam, waaronder auto-immuunziekten, verlamming, plotselinge dood en andere ernstige bijwerkingen. In feite kunnen de spike-proteïnen zelfs nog diepere schade aanrichten. Gebleken is dat het SARS-CoV-2 virus en mRNA-vaccins de celgenen kunnen aantasten, in de genomen kunnen integreren en de genetische code van het menselijk leven kunnen veranderen.

Hoe integreren mRNA-vaccins zich in het genoom? Dat is nog steeds een mysterie. Misschien heeft dit te maken met de schade die de spike-proteïnen toebrengen aan het zelfherstellend vermogen van cellulair DNA.

De genen van het menselijk lichaam zijn zeer belangrijk en bevatten de code van het leven. De de schade aan het menselijk DNA door vaccins vereist dus speciale aandacht.

Dus wat kan er worden gedaan om de schade door spike-proteïnen te beperken? Laten we het eerst eens hebben over het menselijk DNA, de meest kritische en mysterieuze structuur in ons lichaam – één die veel mensen niet echt begrijpen.

In de afgelopen decennia zijn er veel doorbraken geweest in de studie van DNA, niet alleen op het gebied van structuur en biochemie, maar ook op het gebied van andere fenomenen en patronen.

De verbazingwekkende eigenschappen van DNA

DNA-fragmenten kunnen materialiseren in water zonder grondstof

Professor Luc Montagnier, de Franse viroloog die de Nobelprijs heeft gewonnen voor de ontdekking van het AIDS-virus, HIV, heeft een experiment met DNA uitgevoerd dat is gepubliceerd in het Journal of Physics: Conference Series (JPCS).

Professor Montagnier plaatste een verzegelde reageerbuis A met DNA van Mycoplasma pirum (een micro-organisme) in een kooi van mu-metaal (voor de afscherming van gevoelige elektronische apparatuur), naast een verzegelde reageerbuis B met gedestilleerd water. Proefbuis B bevatte geen basisgrondstof die kon worden gebruikt om DNA te vormen.

Hij plaatste een koperen solenoïde rond reageerbuizen A en B met een elektrische stroom van lage intensiteit, oscillerend bij 7 Hz, en liet ze bij kamertemperatuur staan.

Na 18 uur deed zich een verbazingwekkende gebeurtenis voor: In de afgesloten reageerbuis B, die oorspronkelijk alleen water en geen DNA-materiaal bevatte, werd DNA gedetecteerd en de DNA-sequentie kwam voor 98 procent overeen met die in reageerbuis A.

Om de betrouwbaarheid van de test te controleren, herhaalde professor Montagnier de test 12 keer, en de testresultaten bleken identiek te zijn.

Naast Mycoplasma pirum herhaalde professor Montagnier dezelfde test met DNA van een andere bacterie Borrelia burgdorferi (de ziekteverwekker die de ziekte van Lyme veroorzaakt), en de resultaten waren hetzelfde.

Later herhaalde de Russische wetenschapper Peter Gariaev, een expert in de golfgenetica, hetzelfde experiment en publiceerde de resultaten in het DNA Decipher Journal in 2014.

Een belangrijk criterium voor het bepalen van de betrouwbaarheid van wetenschappelijke wetten is reproduceerbaarheid. Dat wil zeggen, het vermogen om dezelfde resultaten te produceren met verschillende uitvoerders, in verschillende laboratoria en met verschillende grondstoffen.

Zowel prof. Montagnier als prof. Gariaev concludeerden dat sequentiefragmenten van DNA kunnen worden gecreëerd onder invloed van een elektromagnetisch veld, dat een soort energie is. En dit wijst erop dat DNA eigenschappen van energie heeft.

“Laser-etend” DNA en zijn fantoombeeld

Professor Peter Gariaev voerde nog andere verwante DNA-experimenten uit.

Hij scheen eens met een zwakke laserstraal met een vaste frequentie op een DNA-monster dat in een kwartscuvet was geplaatst, dat de laser niet zou blokkeren, en ontdekte dat het DNA zich gedroeg als een spons die de laser absorbeerde en “opat”.

Toen de professor zich opmaakte om het experiment te beëindigen, schoof hij de kwartscuvet met het DNA-monster opzij. Op dat moment gebeurde er iets schokkends: hoewel het DNA was verwijderd, draaide de lichtspiraal nog steeds op zijn plaats, alsof het DNA zich daar nog steeds bevond.

Dit experiment suggereert dat DNA niet alleen fotonen absorbeert, maar ook de eigenschappen kan hebben van een energieveld dat een residuaal effect heeft in onze zichtbare dimensie. Dit is wat wetenschappers het fantoom effect van DNA noemen.

De elektromagnetische energie van DNA kan ook worden ‘herinnerd’ door water, omdat een laagfrequent elektromagnetisch veld nog steeds kan worden gedetecteerd in het waterfiltraat, nadat de DNA-bevattende bacteriën zijn verwijderd.

Deze experimenten illustreren vanuit verschillende perspectieven dat DNA niet alleen een moleculaire structuur is, maar ook quantasome en elektromagnetische energieveld eigenschappen heeft.

Het boek van professor Gariaev “Quantum Consciousness of the Linguistic-Wave Genome: Theory and Practice” stelt in de inleiding dat dit “de grondslagen legt voor een nieuw wetenschapsgebied – de studie en toepassing van de kwantum- en elektromagnetische aard van het genoom, als een holistisch continuüm, dat ogenblikkelijke metabole controle door een organisme mogelijk maakt”. Deze nieuwe ontdekkingen maken de weg vrij voor waar de mensheid lang van heeft gedroomd: ‘genezing vanop afstand en niet-operatieve genezing, orgaanregeneratie, aanzienlijke verlenging van de menselijke levensduur’ en vele andere.

Wij verwijzen vaak naar het menselijk lichaam als hebbende een bio-energieveld. Deze wetenschappelijke experimenten suggereren dat menselijk DNA elektromagnetische energie-eigenschappen heeft en dat DNA een energielichaam is. Dan is het natuurlijk dat het menselijk lichaam een elektromagnetisch energieveld heeft.

Er zijn vele onderzoeken gedaan door wetenschappers op verschillende gebieden die met elkaar in overeenstemming zijn en bewijzen dat het menselijk lichaam een energieveld heeft.

Het menselijk lichaam heeft energie; gedachten en emoties kunnen energie en DNA veranderen

Biofysici hebben ook ontdekt dat het menselijk lichaam spontaan elektronen en fotonen kan uitstralen, waardoor een gloed ontstaat die onzichtbaar is voor het blote oog.

In 1939 vond Semyon Kirlian, een technicus in de voormalige Sovjet-Unie, een techniek uit die ‘Kirlian-fotografie’ wordt genoemd. Bij deze techniek wordt een persoon in een elektromagnetisch veld geplaatst en de elektronen en fotonen die door het menselijk lichaam worden uitgezonden, kunnen worden gefotografeerd door de excitatie van het elektromagnetische veld.

In 1995 vond het team van de Russische natuurkundige Konstantin Korotkov de eerste digitale Kirlian-fotografie uit – Gas Discharge Visualization (GDV).

In GDV beelden heeft een gezond of kalm persoon een sterk energieveld met een afgeronde periferie. Wanneer iemand echter emotioneel opgewonden is, lijkt het energieveld ‘piekerig’ te zijn. En wanneer er een gezondheidsprobleem is, vertoont het energieveld van een persoon gaten, kloven en andere abnormaliteiten. En verschillende energieafwijkingen bleken overeen te komen met verschillende organen, en zo de bron van de ziekte aan te geven.

Er is ook een intrigerend beeld dat laat zien dat rock-‘n-roll-muziek schadelijk is voor het menselijk lichaam. Wanneer een persoon met een klein emotioneel probleem naar rockmuziek luisterde, werd de schade aan zijn energieveld meer uitgesproken.

Menselijke emoties kunnen het energieveld van het lichaam veranderen en de menselijke geest kan ook de toestand van het DNA veranderen.

In 1996 presenteerde Dr. Glen Rein, een biochemicus aan de Universiteit van Londen in het Verenigd Koninkrijk, een artikel op het Internationale Forum voor Nieuwe Wetenschap dat werd gehouden in Denver, Colorado. Daarin wees hij erop dat menselijke bedoelingen van invloed kunnen zijn op het wikkelen en afwikkelen van de twee strengen die samen de DNA-helix vormen.

De dubbele helixstructuur van DNA lijkt op een ouderwetse telefoondraad. Wanneer een DNA-gen tot expressie komt, rolt het DNA zich af; en wanneer een DNA klaar is met zichzelf te kopiëren, windt het zich op tot een helix. Het wikkelen of afwikkelen van het DNA kan worden gemeten met een soort fysisch instrument.

In het experiment haalde Dr. Rein het DNA uit cellen van menselijke placenta’s en legde het in water. Vervolgens vroeg hij verschillende personen om met hun gedachten te proberen het DNA op te winden of af te wikkelen. Men ontdekte dat de mate van verandering in de toestand van het DNA door bewuste intentie tussen 2% en 10% bedroeg, wat een significante verandering is vergeleken met 1,1% in de controlegroep zonder bewuste intentie. Dit experiment suggereert dat de menselijke geest de toestand van het opwinden of afwikkelen van het DNA kan veranderen.

DNA heeft eigenschappen van energie. Dus als gedachten de staat van wikkeling of afwikkeling van het DNA kunnen veranderen, kunnen ze theoretisch ook het energieveld van het lichaam veranderen.

Verbeteren van het energieveld en terugdraaien van schade veroorzaakt door spike-proteïnen

Zoals eerder vermeld, kunnen het SARS-CoV-2 virus en de spike-proteïnen van vaccins diepe schade toebrengen aan het lichaam, het DNA van het lichaam aantasten en mogelijk het bio-energetische veld van het lichaam veranderen. Om de DNA-schade veroorzaakt door de spike-proteïnen volledig ongedaan te maken, is een bio-energetische aanpak nodig.

Dr. David Hawkins, een vooraanstaand Amerikaans psychiater, heeft door tientallen jaren van onderzoek ontdekt dat er corresponderende energetische trillingsfrequenties zijn voor verschillende emotionele en mentale toestanden bij mensen.

  • Schaamte, schuld, wanhoop, pessimisme, angst, hebzucht, haat en minachting – deze gedachten brengen negatieve energie, zijn schadelijk voor het leven en zijn niet bevorderlijk voor het verbeteren van de bijwerkingen van vaccins
  • Energie wordt positief wanneer er moed wordt gegenereerd
  • Positieve energie wordt opgewekt door emoties van bevestiging, vertrouwen, optimisme, vergiffenis, begrip, liefde en vrede
  • De hoogste energie is volledig bewustzijn of verlichting

Er is een gezegde dat luidt: “Bij mensen die echt een gezondheidsprobleem hebben, is 70 procent ervan psychologisch en 30 procent lichamelijk.” Zelfs als er bijwerkingen zijn na vaccinatie, kan het mogelijk zijn om deze op een diep niveau te verbeteren door een goede gemoedstoestand.

Traditionele qigong (inclusief meditatie) wordt in het Westen mindfulness genoemd en het is een methode om fit te worden en te blijven.

Onderdeel van deze methode is het reguleren van de geest, het wegnemen van afleidingen en het positiever en kalmer maken van de geest, zodat deze genezing kan bevorderen door het bioveld van het lichaam te reguleren.

Dr. Beverly Rubik, een biofysicus, voerde een piloot studie uit naar de effecten van qigong op het menselijke energieveld, door GDV-beelden te maken van de middelvingers van de handen van Parkinsonpatiënten voor en na het beoefenen van qigong (in de traditionele Chinese geneeskunde komt de middelvinger overeen met het menselijk brein). Men ontdekte dat de GDV-beelden van de patiënten vóór het beoefenen van qigong beschadigd en onregelmatig waren; en na het beoefenen van qigong werden ze aanzienlijk vollediger en regelmatiger.

Theoretisch gesproken, als we in het proces van het beoefenen van qigong de bewuste intentie kunnen bijstellen, het positief denken kunnen versterken, het menselijk bioveld kunnen verbeteren, zal het natuurlijkerwijs bijdragen aan ons algehele genezingsvermogen, inclusief het vermogen van DNA tot zelfherstel, om zo weerstand te bieden aan de schade die veroorzaakt wordt door spike-proteïnen.

4 Manieren om de schadelijke effecten van spike-proteïnen op het menselijk lichaam weg te werken

De FDA, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en de World Health Organization (WHO) hebben nog geen artikelen of rapporten gepubliceerd waarin de negatieve effecten van de COVID-19 vaccins op de menselijke gezondheid worden erkend.

Hieronder volgen verschillende manieren om het lichaam te helpen zijn zelfgenezend vermogen te vergroten en een verstoorde immuniteit te herstellen, gebaseerd op bekende pathologische mechanismen, klinische waarnemingen en wetenschappelijke experimenten.

We hebben eerder beschreven hoe:

Er is een vierde methode, die de positieve energie van het lichaam kan versterken, onze gedachten, mentaliteit of spirituele intentie kan bijstellen, DNA kan herstellen en genetische toxiciteit kan verwijderen. Het reciteren van een mantra van negen Chinese karakters heeft ernstige dyspneu genezen bij een 73-jarige vrouw en soortgelijke effecten werden gemeld door vele andere patiënten. We kunnen ook staande oefeningen en meditatie gebruiken om het energieveld van het lichaam aan te passen en het lichaam op een diepere en holistische manier te reinigen van schadelijke stoffen, zodat het lichaam sneller kan herstellen.

Er zijn verschillende ontgiftingsmethoden voor verschillende niveaus, en we kunnen ze selectief gebruiken naargelang onze specifieke situatie, zodat we ons lichaam weer gezond kunnen maken.

Met aanvullende verslaggeving door Arthur F. Ellis, biofysisch onderzoeker, biowetenschappelijk onderzoeker, en videoproducer.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Voor referenties, zie The Epoch Times: COVID Jab Spike Remains in Body, Affects DNA: 1 Holistic Way to Repair DNA and Reduce Spike Damage

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 juni 2022): COVID Jab Spike Remains in Body, Affects DNA: 1 Holistic Way to Repair DNA and Reduce Spike Damage