Sunday, 16 Jun 2024

Na de dood van voormalig CCP-leider, worden CCP-functionarissen aangemaand om een eind te maken aan orgaanroof op gewetensgevangenen

Chinese functionarissen en medici die betrokken zijn bij het gedwongen wegnemen van organen bij gewetensgevangenen worden aangemaand hun medeplichtigheid aan deze misdaad te beëindigen, volgend op de dood van de voormalige leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Jiang Zemin, die de start heeft gegeven van deze gruwelijke praktijk.

Jiang, die het land regeerde van 1993 tot 2003, stierf op 30 november aan leukemie en orgaanfalen. Hij was 96 jaar oud.

“De dood van Jiang Zemin herinnert ons aan de instrumentele rol die hij heeft gespeeld bij de massamoord op gewetensgevangenen voor hun organen,” zei David Matas, een Canadese mensenrechtenadvocaat die onderzoek heeft gedaan naar het gedwongen oogsten van organen door het regime. “Die massamoord zou niet hebben plaatsgevonden zonder het bevel van de CCP in 1999 om de beoefening van Falun Gong te vervolgen, een bevel dat door Jiang Zemin werd gelanceerd en eigenhandig werd geleid.”

In 1999 leidde de toenmalige leider de vervolging op Falun Gong op nationale schaal, waardoor de afgelopen twee decennia miljoenen aanhangers in gevangenissen zijn gegooid geweest, alleen maar omdat ze weigerden hun geloof op te geven.

Een onnoemelijk aantal gedetineerde aanhangers is het slachtoffer geworden van de door de staat opgelegde orgaanroof.

Na de bekendmaking van de dood van Jiang hebben mensenrechtengroeperingen verklaringen afgelegd waarin zij aandringen op het beëindigen van deze verontrustende praktijk.

“Wij dringen er bij alle leden van de Chinese Communistische Partij en medische professionals, die betrokken zijn bij de gedwongen verwijdering van organen van Falun Gong-aanhangers, op aan om onmiddellijk een einde te maken aan deze misdaad”, aldus Theresa Chu, mensenrechtenadvocaat en hoofd van de Juridische Commissie van de Universele Verklaring ter bestrijding en voorkoming van gedwongen orgaanroof, een non-profit organisatie gevestigd in Taiwan.

Torsten Trey, uitvoerend directeur van Doctors Against Forced Organ Harvesting, een in Washington gevestigde belangenorganisatie, voorspelde dat er na de dood van de voormalige CCP-baas een “machtsvacuüm” zal ontstaan vanwege de aanhoudende invloed die hij heeft gehad binnen de partij.

“Ik neem aan dat een deel van de gedwongen orgaanoogst-industrie zeer binnenkort zal instorten, en we zouden kunnen zien dat klokkenluiders of andere getuigen naar buiten kunnen treden, omdat ze een juridisch veiliger kust proberen op te zoeken,” vertelde Trey aan The Epoch Times.

“De pogingen om de gedwongen orgaanoogst te verbergen en te verdoezelen zullen waarschijnlijk afnemen en er zullen lekken ontstaan.”

Een instructie van Jiang

Bewijs van gedwongen orgaanoogst door de CCP kwam voor het eerst aan het licht in 2006. Dat jaar benaderden meerdere getuigen The Epoch Times om te verklaren dat er sprake was van een afschuwelijke praktijk waarbij de grote groep Chinese gewetensgevangenen, voor het merendeel aanhangers van Falun Gong, in feite werd omgezet in een levende orgaanbank.

Annie (alias), ex-vrouw van een hersenchirurg die begin jaren 2000 organen verwijderde bij duizenden gewetensgevangenen van Falun Dafa in China, spreekt op een persconferentie in Washington op 20 april 2006. (The Epoch Times)

Onder hen was Annie (alias), een voormalige medewerkster van een Chinees ziekenhuis in het noordoosten van China, die als eerste het misdrijf aan het licht bracht. Annie zei dat haar ex-man, een militair chirurg in hetzelfde ziekenhuis, sinds het begin van de jaren 2000 onder dwang de hoornvliezen van duizenden Falun Gong-beoefenaars had verwijderd.

Deze beschuldigingen werden “buiten redelijke twijfel” bevestigd door een onafhankelijk volkstribunaal in 2019, dat na bestudering van bewijsmateriaal van meer dan 50 getuigen vaststelde dat het gedwongen oogsten van organen gedurende lange tijd op aanzienlijke schaal had plaatsgevonden, waarbij Falun Gong-aanhangers de voornaamste bron van organen waren.

Het volkstribunaal, bekend als het China Tribunaal, verwierp de beweringen van het Chinese regime dat vanaf 2015 alle organen voor transplantatie afkomstig waren van een officieel orgaandonatiesysteem.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, bestaat uit morele leringen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, samen met meditatieve oefeningen. Sinds de introductie ervan in China in 1992 heeft de praktijk een enorme populariteit gekend, waardoor er aan het eind van het decennium naar schatting 70 tot 100 miljoen beoefenaars in het land waren.

Jiang zag de enorme populariteit als een bedreiging voor de controle van de partij en startte in 1999 persoonlijk een gewelddadige campagne om de spirituele groepering “uit te roeien”.

Falun Gong-beoefenaars in Wenen, Oostenrijk, voeren een schijndemonstratie op van het oogsten van organen van gevangen beoefenaars in China tijdens een protest tegen de invoer van menselijke organen uit China naar Oostenrijk, op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Met miljoenen aanhangers in China’s werkkampen, gevangenissen en andere faciliteiten vond de CCP, door middel van gedwongen orgaanoogst, een macabere manier om de gevangen bevolking naar een geldbedrag om te zetten, iets wat voorheen ondenkbaar werd geacht.

“Dit is een schandalig misbruik van de medische discipline, een misbruik dat meer dan 20 jaar heeft geduurd en aan talloze onschuldige Falun Gong beoefenaars het leven heeft gekost,” zei Trey.

Hoewel veel CCP-leden betrokken zijn of zijn geweest bij de miljarden industrie van orgaanroof op gewetensgevangenen, merkte Matas op dat dit niet zou zijn gebeurd zonder Jiang’s eenzijdige bevel.

“De wedstrijd om de verantwoordelijkheid voor de massamoord op onschuldigen in China kent vele betrokkenen.  Maar in deze bloederige geschiedenis is Jiang Zemin een leider. Als hij de partij niet had meegesleurd in de onderdrukking van Falun Gong, zou de massamoord op onschuldigen, gewetensgevangenen, om hun organen, nooit hebben plaatsgevonden,” schreef Matas.

Een hoge Chinese militaire functionaris erkende in een telefoongesprek in 2015 met een groep die de vervolging van Falun Gong onderzoekt, dat het doden voor winst door het regime een instructie was van Jiang zelf.

“Destijds was het voorzitter Jiang. Er was een instructie om hiermee te beginnen, orgaantransplantatie,” zei Bai Shuzhong, voormalig minister van gezondheid van de afdeling Algemene Logistiek van het Volksbevrijdingsleger.

Met het overlijden van Jiang riep Trey op tot een onmiddellijke beëindiging van de misdaad.

“Xi Jinping is niet begonnen met het gedwongen oogsten van organen, maar hij laat het wel doorgaan. Zonder Jiang zou het best aangewezen zijn om onmiddellijk een einde te maken aan de praktijk van gedwongen orgaanoogst, wat vervolgens zou kunnen leiden tot een aanzienlijke daling van het aantal transplantaties,” zei hij, verwijzend naar de huidige leider van de CCP.

Chu drong er ook bij CCP-functionarissen, artsen en verpleegkundigen die medeplichtig zijn aan de misdaad op aan om “alle bewijzen en documenten te bewaren die betrekking hebben op het bevel, het plan en de uitvoering van de gedwongen orgaanoogst op Falun Gong beoefenaars door de CCP”.

Ze zei dat ze daarmee “hun verantwoordelijkheid voor het wegnemen van organen in de toekomst kunnen herstellen”.

Voor degenen die vastbesloten waren om Jiang’s bevel uit te voeren, beloofde Chu dat ze hen op hun verantwoordelijkheid zou blijven wijzen.

Beoefenaars van Falun Gong nemen op 10 juli 2022 deel aan een optocht in Chinatown in New York, ter herdenking van de aanvang van het 23e jaar van de vervolging op de spirituele discipline in China. (Larry Dye/The Epoch Times)

Oproep tot internationale actie

Terwijl het gedwongen oogsten van organen in China doorgaat, beginnen meer functionarissen en medische instanties in het Westen hun stilzwijgen over deze kwestie te doorbreken.

Britse wetgevers beloofden op 30 november de “Procurement Bill” door te zetten, een amendement dat bedoeld is om alle diensten of goederen die betrokken zijn bij gedwongen orgaanoogst de toegang tot het Verenigd Koninkrijk te ontzeggen. Als de wet wordt aangenomen, mogen Britse professionals ook geen opleiding meer volgen in Chinese diensten voor orgaantransplantaties.

Lord David Alton schreef op Twitter “Voormalig CCP-leider, Jiang Zemin, die het bevel gaf om Falun Gong “met alle noodzakelijke middelen” uit te roeien en speciaal voor dat doel het ‘6-10 bureau’, een speciaal daarvoor bestemde politiemacht, heeft opgericht, is overleden. @LordPhilofBrum zal vandaag een amendement indienen over gedwongen orgaanoogst,” waarmee hij verwijst naar Lord Philip Hunt, een parlementslid en voormalige Britse minister van Volksgezondheid die het wetsvoorstel heeft ingediend.

Amerikaanse wetgevers introduceerden in 2021 de eerste wetgeving in het land om de wereldwijde orgaanhandel te bestrijden.

In de medische sector hebben artsen evenals advocaten er bij de transplantatiegemeenschappen op aangedrongen niet langer met China samen te werken en Chinese onderzoekspublicaties over orgaantransplantatie te verbieden.

Eerder dit jaar vaardigde de International Society for Heart and Lung Transplantation, een non-profit transplantatievereniging, voor het eerst een beperkende maatregel uit. De groep kondigde aan dat zij geen transplantatieonderzoeken uit China meer zou accepteren, in een poging een einde te maken aan de huidige wanpraktijken onder het communistische regime.

“De internationale gemeenschap is nu al te laat om belangrijke, zinvolle stappen te nemen om een einde te maken aan de gedwongen orgaanoogst in China. Nu is het tijd om het Chinese volk te helpen om een einde te maken aan deze barbaarse praktijk,” aldus Trey.

“Als men aan de Chinese regering geen veranderingen kan opleggen, dan staat het de westerse parlementen tenminste volledig vrij om hoorzittingen te houden, resoluties aan te nemen of wetten aan te nemen.

“Wij hebben die vrijheid hier in het Westen, waar wachten we nog op?”

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 november 2022): CCP Officials Urged to End Organ Harvesting After Death of Former Leader

Jiang Zemin: Leider in de massamoord van onschuldigen

Commentaar

De dood van Jiang Zemin, voormalig leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), herinnert ons aan de instrumentele rol die hij speelde bij de massamoord op gewetensgevangenen voor hun organen.

Die massamoord zou niet hebben plaatsgevonden zonder het besluit van de CCP in 1999 om de beoefening van Falun Gong te onderdrukken, een besluit dat door Jiang werd uitgelokt en geleid. Die repressie leidde op haar beurt tot massale demonstraties van beoefenaars die verbijsterd waren dat een onschuldige reeks oefeningen met een spirituele basis, die het regime eerder had aangemoedigd, plotseling het voorwerp zou worden van repressie door de partij. Deze demonstraties leidden verder tot massa-arrestaties en willekeurige opsluitingen voor onbepaalde tijd van degenen die Falun Gong niet wilden afzweren en zich niet tegen hun medebeoefenaars wilden keren.

De reden voor de onderdrukking van Falun Gong door de partij was de populariteit van de beoefening. Ten tijde van de onderdrukking waren er aanzienlijk meer beoefenaars dan leden van de Communistische Partij. Het spirituele geloof van Falun Gong is niet politiek. Maar dat betekent dat hun geloof niet communistisch is. En dat was voor de partij een anathema.

In het openbaar kon de partij de onderdrukking niet rechtvaardigen op basis van de populariteit van de praktijk. De partij had een voorwendsel nodig. Dat voorwendsel werd een campagne van belasteren en demoniseren van Falun Gong, die niets te maken had met de realiteit van Falun Gong en alles te maken had met de behoefte van de partij om elk geloof dat niet hun eigen aanbidding was de kop in te drukken. De scheiding tussen de realiteit van Falun Gong en de propaganda erover leidde tot demonstraties van de velen die beter wisten.

Jiang zette ook de omschakeling van de CCP van socialisme naar kapitalisme voort, een omschakeling waartoe de voormalige partijleider Deng Xiaoping het initiatief had genomen. De verschuiving leidde tot privatisering en een terugtrekking van fondsen uit de overheidssector, inclusief de gezondheidssector.

China begon met transplantaties zonder donatiesysteem. Organen voor transplantatie kwamen, op een enkele uitzondering na, van ter dood veroordeelde gevangenen. Met de overgang in China van socialisme naar kapitalisme en de terugtrekking van overheidsfondsen uit de gezondheidssector, hadden ziekenhuizen een nieuwe bron van fondsen nodig. Met de massale, willekeurige, onbepaalde opsluiting van gedemoniseerde Falun Gong beoefenaars, vonden de ziekenhuizen die bron—de organen van Falun Gong beoefenaars.

Die bron werd niet slechts een noodoplossing ter compensatie van de door de regering teruggetrokken middelen, maar een goudmijn. Het ziekenhuissysteem realiseerde zich snel dat de willekeurig en voor onbepaalde tijd vastgehouden gedemoniseerde Falun Gong bevolking zo groot was dat de verkoop van hun organen een wereldwijde winstgevende onderneming kon worden.

Ziekenhuizen en makelaars begonnen wereldwijd in vele talen te adverteren over de beschikbaarheid van organen op aanvraag tegen aanzienlijke, maar vaste prijzen. Nieuwe transplantatieziekenhuizen en nieuwe transplantatievleugels van bestaande ziekenhuizen werden gebouwd om te profiteren van deze schijnbaar eindeloze bron van organen. Grote aantallen nieuw transplantatiepersoneel werden niet alleen in China, maar wereldwijd opgeleid om in deze nieuwe industrie te werken.

Die industrialisatie van de verkoop van organen werd voor de gezondheidszorg een verslaving. Er waren voortdurend nieuwe organen nodig om de machinerie draaiende te houden. Het doden van Falun Gong voor hun organen werd zeer groot, en de onderdrukking van Falun Gong zeer effectief. Met de massale detentie van Oeigoeren in Xinjiang werden ook de organen van Oeigoeren een bron van transplantaties.

Niets van dit alles zou gebeurd zijn zonder Jiang. De wedstrijd om de verantwoordelijkheid voor de massamoord op onschuldigen in China kent vele strijders. Maar in deze bloederige geschiedenis is Jiang een leider. Zonder hem, die de partij meesleepte in de onderdrukking van Falun Gong, zou de massamoord op onschuldigen, gewetensgevangenen, voor hun organen, nooit hebben plaatsgevonden.

Omdat Jiang is overleden, is het te laat om hem te berechten voor zijn misdaden. Maar het zal nooit te laat zijn om ons te herinneren wie hij was en wat hij deed, de onnoemelijke ellende die hij onschuldigen aandeed, de misdaden die hij beging tegen de mensheid, tegen ons allen.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 november 2022): Jiang Zemin: Leader in the Mass Killing of Innocents

Wat is er nodig om een Shen Yun danser te zijn?

Dansers van Shen Yun Performing Arts leven hun leven onder felle podiumlichten, maar het is niet alleen op het podium dat ze schitteren. Hun schoonheid komt van binnenuit, en het is een schoonheid waarmee geen enkele hoeveelheid make-up of mooie kostuums zich kan meten.

In deze video van Shen Yun Zuo Pin krijgen we een kans om de mate van mentale kracht en fysieke toewijding te zien die een artiest van dit in New York gevestigde podiumkunstengezelschap nodig heeft om jaar na jaar honderden optredens te voltooien.

“Er is een geest van staal en ledematen van rubber voor nodig.”

Wanneer iemand een vaardigheid beheerst, betekent dit dat hij er een immense hoeveelheid tijd en moeite in heeft gestoken, en vooral, een groot deel van zijn hart. De dansers van Shen Yun zijn niet alleen artiesten; zij zijn atleten; zij zijn de dragers van de traditionele Chinese geschiedenis; en misschien het belangrijkste, zij zijn belichamingen van nederigheid.

Ze laten dansen er gemakkelijk uitzien, wat ongelooflijk moeilijk is. Van het beheersen van eenvoudige passen zoals “yuan chang” -kleine snelle passen waardoor het lijkt alsof de dansers zweven- tot intense, atletische salto’s zoals de front aerial en handsprings, de dansers laten hun bewegingen moeiteloos lijken. Deze video gunt ons een blik op hun training.

“Je moet in het verleden duiken om de toekomst te inspireren.”

Shen Yun is niet alleen een dansgezelschap dat klassieke Chinese dans uitvoert. Het is een groep die vastbesloten is China’s 5000 jaar beschaving nieuw leven in te blazen. Deze missie kan leiden tot de vraag: Waarom moet de Chinese cultuur nieuw leven worden ingeblazen?

De geschiedenis van China wordt samengevat door het komen en gaan van dynastieën, zoals de Han-, Tang-, Ming- en Qing-dynastieën. Na de Qing werd China de Republiek China en vervolgens viel het onder communistisch bewind en kreeg het de naam Volksrepubliek China. Onder het communisme werden de geest en de essentie van alle voorgaande dynastieën vernietigd tijdens de Culturele Revolutie.

In 2006 richtten kunstenaars Shen Yun op om de mooiste aspecten van de traditionele Chinese cultuur te doen herleven en ze aan een wereldwijd publiek te introduceren. Tijdens een Shen Yun voorstelling zijn de toeschouwers getuige van de geschiedenis die tot leven komt en ervaren zij de schoonheid van het China van voor het communisme.

Niet alleen doet het gezelschap de traditionele Chinese cultuur herleven, het doet ook de klassieke Chinese dans in zijn puurste vorm herleven. In China geven zelfs de meest prestigieuze dansscholen geen les in zuivere klassieke Chinese dans. Dansscholen in China hebben een dansvorm ontwikkeld waarin ballet en klassieke Chinese dans worden vermengd.

“We moeten eerst onszelf veranderen om de wereld te veranderen.”

De artiesten van Shen Yun mediteren en bestuderen de leer van Falun Dafa. Zij geloven dat zij door zichzelf te verbeteren die goedheid via dans aan het publiek kunnen overbrengen.

Dit is een deel van de reden waarom zoveel toeschouwers zich lichter en gelukkiger voelen na het zien van een Shen Yun voorstelling. De dansers stralen positiviteit uit, en de voorstellingen van Shen Yun zijn vrij van negativiteit. Zelfs droevige verhalen eindigen positief en zijn gevuld met hoop. Elk dansverhaal heeft een moraal waarvan de kijker kan leren. Shen Yun is een baken van hoop in deze verwarrende tijd.

Om de dansers in training te zien, bekijk bit.ly/DancerTraining

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 november 2022): What Does It Take to Be a Shen Yun Dancer?

Sunak zegt dat ‘gouden tijdperk’ met China voorbij is en verwerpt ‘Koude Oorlog-retoriek’.

Het zogenaamde “gouden tijdperk” van de Chinees-Britse betrekkingen is voorbij, aldus de Britse premier Rishi Sunak op maandag.

Maar Sunak verwierp wat hij noemde “simplistische Koude Oorlog-retoriek” en zei dat hij zich tegenover de concurrenten van het VK zal opstellen met “robuust pragmatisme” in plaats van “grote retoriek”.

In zijn eerste belangrijke toespraak over het buitenlands beleid tijdens het jaarlijkse Lord Mayor’s Banquet in de Guildhall in Londen, beloofde Sunak ook “Oekraïne bij te staan zolang dat nodig is” en beloofde hij de militaire steun volgend jaar te handhaven en zelfs te verhogen.

Maar de toespraak richtte zich vooral op het door de Communistische Partij geregeerde China, dat volgens hem “overduidelijk wedijvert voor wereldwijde invloed door gebruik te maken van alle middelen van staatsmacht”.

“Laten we duidelijk zijn. Het zogenaamde gouden tijdperk is voorbij, samen met het naïeve idee dat handel automatisch zou leiden tot sociale en politieke hervormingen,” zei Sunak, en hij voegde eraan toe: “Maar we mogen ook niet vertrouwen op simplistische retoriek uit de Koude Oorlog.”

De premier zei dat hij erkent dat het autoritaire regime “een systematische uitdaging vormt voor onze waarden en belangen”, waarbij hij verwees naar de onderdrukking van de anti-zero-COVID protesten en de arrestatie en mishandeling van een BBC journalist op zondag.

Maar hij zei ook dat het Verenigd Koninkrijk “het belang van China niet zomaar kan negeren” voor wereldaangelegenheden, wereldwijde economische stabiliteit of kwesties als klimaatverandering.

Robuust pragmatisme

Sunak sprak zich uit tegen wat hij “kortetermijndenken of ijdele hoop” noemde, en zei dat de tegenstanders en concurrenten van het VK over een langetermijnplan beschikken.

Hij zei dat het Verenigd Koninkrijk “een evolutionaire sprong zal maken in haar aanpak”, door het versterken van de verdediging van “onze waarden en de openheid waarvan onze welvaart afhangt”, de economie in eigen land, alsook het houding tegenover concurrenten, “niet met grote retoriek, maar met robuust pragmatisme”.

De premier zei dat de regering de Europese betrekkingen van het VK “nieuw leven zal inblazen”, “een langetermijnvisie” zal hanteren ten aanzien van China, de veerkracht en de economische zekerheid van het VK zal versterken, en relaties zal opbouwen in de Indo-Pacifische regio.

Sunak verwees naar het recente besluit van de regering om een Chinees bedrijf te verplichten het grootste Britse microchipbedrijf dat het in handen heeft gekregen te verkopen. Hij verwees tevens naar zijn recente bezoek aan Indonesië, en zei dat het VK, de Verenigde Staten, Australië, Japan en vele anderen “de vlijmscherpe concurrentie zullen beheren” met diplomatie, betrokkenheid en verbetering van de weerbaarheid, met name op vlak van de economische veiligheid.

Meer details zullen worden uiteengezet in de bijgewerkte geïntegreerde evaluatie van het veiligheids-, defensie-, ontwikkelings- en buitenlands beleid van de regering, aldus Sunak.

De toespraak markeert een duidelijke versoepeling van de retoriek sinds zijn verkiezingscampagne, toen hij zei dat het Chinese regime “de grootste bedreiging voor de veiligheid en welvaart van Groot-Brittannië en de wereld deze eeuw” vormt. Recentelijk omschreef hij het regime ook als “de grootste staatsbedreiging voor onze economische veiligheid”.

Het staat ook in contrast met zijn havikistische voorgangster Liz Truss, die in april opriep tot een “wereldwijde NAVO” om internationale bedreigingen aan te pakken. Zij waarschuwde de Chinese communistische partij ook voor een invasie van Taiwan.

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss spreekt tijdens het paasbanket in Mansion House in de stad Londen op 27 april 2022. (Victoria Jones/PA Media)

Delen van Sunak’s toespraak werden eerder op maandag in een persbericht gepubliceerd. In haar commentaar op de aanpak van de premier van “robuust pragmatisme” zei Alicia Kearns, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, dat zij vindt dat het VK met China moet samenwerken, maar drong er bij Sunak op aan “rode lijnen” in de relatie te trekken.

Kearns is het eens met een pragmatische aanpak, zei ze tegen de BBC, en voegde eraan toe dat betrokkenheid moet inhouden dat “harde gesprekken worden gevoerd” en “rode lijnen worden getrokken”.

“We willen geen illegale politiebureaus op Brits grondgebied. We willen niet dat hun ambassadepersoneel mensen die naar ons land willen vluchten in elkaar slaat. En we willen niet dat onze fantastische journalisten zoals [Edward Lawrence] in de straten van China in elkaar worden geslagen. We willen ook dat ze de mensenrechten moeten erkennen en respecteren,” zei Kearns.

Zondag werd BBC-verslaggever Edward Lawrence gearresteerd en naar verluidt geslagen door de Chinese politie toen hij verslag uitbracht over protesten in Shanghai.

Ongedateerde foto van de voormalige leider van de Conservatieve Partij, parlementslid Sir Iain Duncan Smith. (Daniel Leal-Olivas/PA Media)

Het is onduidelijk hoe het China-beleid van Sunak er in de praktijk uit zal zien, maar de versoepelde retoriek van de premier kreeg scherpe kritiek van de voormalige leider van de Conservatieve Partij, Sir Iain Duncan Smith, die zijn teleurstelling uitsprak over de toon van Sunak tegenover Peking.

“Geen idee of de Britse [regering] enig gevoel voor ironie heeft, zo niet, dan zouden ze dat wel moeten hebben”, zei de China-havik op Twitter.

“Terwijl een BBC-journalist in elkaar werd geslagen terwijl hij verslag deed van protesten, wrong de Britse [regering] zichzelf in allerlei bochten om te proberen haar beleid ten aanzien van China uit te leggen als Robuust Pragmatisme, je kan het zo gek niet bedenken.”

In een interview met Channel 4 News zei Duncan Smith dat robuust pragmatisme kan betekenen “wat je maar wilt dat het betekent”, en hij voegde eraan toe: “Dat klinkt mij in de oren alsof het dicht in de buurt komt van verzoening.”

Op de vraag of hij echt gelooft dat het dicht bij toegeeflijkheid komt, antwoordde Duncan Smith: “Dat doe ik omdat ik denk dat de vrije wereld te lang de ogen heeft gesloten voor de wantoestanden en bedreigingen van China.”

Verwijzend naar de sancties van Peking tegen hem en andere politici vanwege hun kritiek op de mensenrechten van de Chinese communistische partij, zei Duncan Smith dat het Chinese regime “ons als zwak zal behandelen” tenzij het VK “duidelijk en krachtdadig” is.

“En als ze dat doen, doen ze dat omdat ze denken dat we hen dan uiteindelijk zullen paaien. En ik denk dat de weg naar toegeeflijkheid die we in de jaren dertig al eens hebben bewandeld, als je er ook maar iets uit wilt leren, aantoont dat hoe meer je toegeeflijker bent tegenover dictaturen die hun volk gezag opleggen en de mensenrechten wegnemen, hoe meer je in gevaarlijk vaarwater terechtkomt”, zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 november 2022): Sunak zegt dat ‘gouden tijdperk’ met China voorbij is en verwerpt ‘Koude Oorlog-retoriek’.

Twitter staakt handhaving beleid COVID-19 inzake misleidende informatie

Twitter is gestopt met de handhaving van zijn COVID-19 beleid inzake “misleidende informatie” dat ertoe heeft geleid dat bijna 100.000 stukken inhoud van het platform zijn geschrapt en dat meer dan 11.000 accounts zijn geschorst.

De sociale mediagigant, die eind oktober werd overgenomen door industrieel Elon Musk, zei in een rapport dat Twitter vanaf 23 november “het COVID-19 beleid inzake misleidende informatie niet langer handhaaft”.

Het rapport bevatte informatie over de handhavingsacties van Twitter in verband met zijn COVID-19-inhoudsbeleid. Tussen januari 2020 en september 2022 werden 11,72 miljoen accounts in twijfel getrokken, 11.230 accounts geschorst en 97.674 stukken inhoud verwijderd.

Het beleid, dat werd ingevoerd om de verspreiding van “schadelijke desinformatie
” met betrekking tot COVID-19 tegen te gaan, werd door sommigen geprezen, waaronder de Amerikaanse Surgeon General Dr. Vivek Murthy, die in een advies (pdf) over “het opbouwen van een gezonde informatieomgeving” de regels van Twitter aanhaalde als een model voor bedrijven om desinformatie te bestrijden.

Maar hardhandige handhaving van het beleid leverde kritiek op, zoals toen Twitter eerder dit jaar talrijke tweets met feitelijke informatie over COVID-19 als desinformatie markeerde en accounts van wetenschappers en artsen schorste.

De onderdrukking

In één geval blokkeerde Twitter een post van de Florida chirurg, Joseph Ladapo, die een analyse promootte die beweerde dat er een groot aantal hart-gerelateerde sterfgevallen waren bij mannen die een mRNA COVID-19 vaccin namen.

De post, die uren later werd gedeblokkeerd, luidt: “Vandaag hebben we een analyse vrijgegeven over COVID-19 mRNA-vaccins waarvan het publiek op de hoogte moet zijn. Deze analyse toonde een verhoogd risico op hart-gerelateerde dood bij mannen van 18-39 jaar. FL zal niet zwijgen over de waarheid.” Er werd ook gelinkt naar richtlijnen en een nieuwsbericht over de analyse.

Verschillende leden van de regering van Florida Gov. Ron DeSantis bekritiseerden Twitter voor het blokkeren van Ladapo’s post.

“Twitter heeft niet uitgelegd WAAROM de bevindingen van de studie ‘verkeerde informatie’ vormen, noch bewezen dat ze fout zijn,” schreef DeSantis-woordvoerster Christina Pushaw op Twitter.

“Dit is een onaanvaardbare en Orwelliaanse zet voor verhaal boven feit,” schreef Bryan Griffin, de perssecretaris van de gouverneur, op Twitter.

Ladapo gaf commentaar op het incident nadat zijn post was hersteld: “Ik hou van de discussie die we hebben gestimuleerd. Is het niet geweldig als we transparant over wetenschap discussiëren in plaats van elkaar proberen uit te schakelen?” schreef hij.

In een ander geval werd Dr. Peter McCullough, een bekende internist en cardioloog uit Texas die vragen heeft gesteld over de werkzaamheid en veiligheid van COVID-19 vaccins, geschorst van Twitter en zijn account blijft geblokkeerd.

McCullough is een van de verschillende personen die Twitter hebben aangeklaagd wegens het schorsen van hun accounts vanwege informatie over COVID-19.

Gemaakte fouten

Nadat Twitter in augustus een aantal klachten en vragen had ontvangen over zijn hardhandige handhaving van het COVID-19-inhoudsbeleid, verwijderde het bedrijf een aantal waarschuwingslabels van tweets en herstelde de accounts.

Twitter erkende het probleem ook in een interview met The Washington Post.

“We werken altijd aan het verbeteren van de veiligheid van onze dienst en zorgen ervoor dat we verhaalsmogelijkheden bieden als we het mis hebben via onze beroepsprocedures,” vertelde toenmalig Twitter-woordvoerster Celeste Carswell aan de krant. “We erkennen de fouten die in deze gevallen zijn gemaakt en we herzien het protocol van ons team om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.”

Carswell is volgens haar profiel niet langer werkzaam bij Twitter, vermoedelijk als onderdeel van de grootschalige ontslagen bij het bedrijf sinds Musk het roer overnam. Twitter’s officiële communicatie account is slapende sinds 30 oktober.

Musk onthult details over de ‘onderdrukking van vrije meningsuiting’ door Twitter

Musk heeft gezworen het censuurbeleid van Twitter, dat volgens veel conservatieven discriminerend is en neerkomt op onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting, terug te schroeven.

Tegelijkertijd belooft hij in een open brief dat hij niet zal toestaan dat het platform een “free-for-all hellscape” wordt waar alles gezegd kan worden “zonder consequenties”.

“Naast het naleven van de wetten van het land, moet ons platform warm en gastvrij zijn voor iedereen,” schreef Musk.

Hij kondigde eerder in november ook aan dat het nieuwe beleid van Twitter “vrijheid van meningsuiting, maar geen vrijheid van bereik” is, en voegde eraan toe dat Twitter “haatdragende/negatieve tweets” zou demoniseren en niet zou promoten.

“Je zult de tweet niet vinden tenzij je er specifiek naar zoekt, wat niet anders is dan de rest van het internet,” zei Musk.

Musk zei op 29 november dat de interne dossiers van Twitter over de “vrije meningsuiting onderdrukking” van het bedrijf “binnenkort” zullen worden onthuld, waardoor de verwachting wordt gewekt dat er licht zal worden geworpen op de ondoorzichtige acties van het bedrijf bij het blokkeren van inhoud en het verbieden van accounts.

” Het Twitter dossier over onderdrukking van vrije meningsuiting wordt binnenkort op Twitter zelf gepubliceerd. Het publiek verdient te weten wat er echt is gebeurd,” zei Musk in een post later op maandag.

Critici beweren al lang dat Twitter vage normen hanteert om accounts te censureren of te schorsen en dat vooral accounts met conservatieve opvattingen het doelwit zijn.

Twitter heeft elke partijdigheid in zijn acties ontkend en herhaaldelijk volgehouden dat het gewoon zijn beleid inzake inhoudscontrole volgt.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 november 2022): Twitter Stops Enforcing COVID-19 ‘Misleading Information’ Policy

Dood van voormalig CCP-leider roept op tot verantwoording van het regime voor wreedheden

De dood van de voormalige Chinese leider Jiang Zemin, die een van de bloedigste campagnes tegen een geloofsgroep in de moderne geschiedenis heeft ontketend, heeft geleid tot nieuwe oproepen van mensenrechtenadvocaten om het Chinese regime ter verantwoording te roepen voor zijn wijdverbreide misbruiken.

Jiang, die aan de macht kwam na het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989, was voorzitter van de Chinese Communistische Partij (CCP) van 1993 tot 2003, hoewel zijn invloed binnen de partij nog vele jaren na zijn officiële aftreden voortduurde.

Zijn dood op 30 november aan leukemie en falen van meerdere organen heeft de wreedheden van Peking in het licht gesteld, aldus critici van China en mensenrechtenadvocaten, die de belangrijkste erfenis van de voormalige leider beschouwen als de architect van een reeks mensenrechtenschendingen die de grondrechten van miljoenen mensen in China nog steeds bedreigen.

Chen Yonglin, een voormalig politiek consul van het Chinese consulaat in Sydney, die in 2005 naar Australië overliep, vertelde aan The Epoch Times, dat “Jiang Zemin in schande stierf als een slager.

Bloedige onderdrukking

In de mensenrechtengemeenschap is Jiang vooral bekend vanwege zijn aanzetten tot de nationale vervolging die gericht was tegen de spirituele groep Falun Gong—een onderdrukkingscampagne die nog steeds voortduurt.

In de jaren negentig nam de populariteit van deze discipline, die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, een hoge vlucht, met naar schatting 100 miljoen beoefenaars in China. Deze populariteit werd door Jiang gezien als een bedreiging voor zijn autoritaire bewind.

Jiang Zemin bij de Grote Hal van het Volk in Peking op 8 november 2012. (Feng Li/Getty Images)

In 1999 richtte Jiang een Gestapo-achtige organisatie op, het 610 Bureau, die het wettelijke kader van China overschreed om een uitgebreide campagne uit te voeren om Falun Gong uit te roeien. In de jaren daarna werden aanhangers van Falun Gong het doelwit van een grootscheepse haatcampagne en miljoenen leden onder gevangenschap en marteling in Chinese werkkampen, gevangenissen, rehabilitatiecentra en psychiatrische afdelingen.

Internationale onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat er op grote schaal en op bevel van het regime, sprake is geweest van gedwongen orgaanoogst van gedetineerde Falun Gong beoefenaars, die begon in het begin van de jaren 2000 en nog steeds tot nu toe voortduurt.

In de officiële lofrede in de Chinese staatsmedia werd Jiang’s rol bij het neerslaan van de Tiananmen-protesten van 1989 geprezen en werd zijn dood een onschatbaar verlies voor de partij genoemd. Maar Chen, die zelf getuige was van het bloedige bloedbad in Beijing in 1989 en zijn vader verloor tijdens de tien jaar durende Culturele Revolutie die het land in het voorgaande decennium te gronde richtte, kwam tot een ander inzicht.

“De Chinese Communistische Partij is een misdaadsyndicaat, en hij is de bestuurder,” zei hij. “Hij heeft een berg bloedschulden op zijn geweten.”

Begin van het einde?

Voor Erping Zhang, een woordvoerder van het Falun Dafa Informatiecentrum, biedt de dood van Jiang stof tot nadenken.

Hoewel het een bron van troost kan zijn voor dissidenten en slachtoffers die onder zijn bewind onderdrukking hebben ondervonden, betekent het nieuws ook een gemiste kans om hem voor het gerecht te brengen, zei hij.

Voor de fervente aanhangers van Jiang in China is het nu misschien tijd om zich te scharen achter wat juist is, zei Zhang.

De dood van de voormalige leider komt in een turbulente tijd waarin de CCP voor de grootste uitdaging in decennia staat.

Demonstranten marcheren tegen de harde COVID-19 beperkingen van China in Peking op 28 november 2022. (Noel Celis/AFP via Getty Images)

De afgelopen week zijn in meer dan een dozijn Chinese steden protesten uitgebroken om een einde te maken aan het draconische zero-COVID-beleid van het regime, waarbij sommige demonstranten zelfs opriepen tot het aftreden van de regeringspartij.

Voor Zhang doen de ontwikkelingen hem denken aan wat zich in de loop van China’s lange geschiedenis altijd heeft voorgedaan aan de vooravond van een dynastieke verandering. Dan is het land verdeeld en neemt de vijandigheid van alle kanten toe.

“Toen de vervolging van Falun Gong voor het eerst begon, was het doel ongeveer 100 miljoen,” zei hij, verwijzend naar de schattingen van toen. “Sommige mensen deinsden terug omdat ze dachten dat het niets met hen te maken had.

“Maar toen ging [de CCP] achter christenen, mensenrechtenadvocaten en Xinjiang-Oeigoeren aan. Nu raakt het zero-COVID beleid iedereen. Niemand wordt buitengesloten.”

Chen denkt er net zo over.

“De CCP is van het hoogtepunt van haar macht gevallen en bevindt zich nu in een onzekere positie,” zei hij, en meende dat de dood van Jiang een voorbode zou kunnen zijn van de uiteindelijke ondergang van het regime.

Maar de dood mag niet het einde betekenen van de aansprakelijkheid, zei Chen. Vroeg of laat verwacht hij dat de “rekeningen met betrekking tot Jiang en de CCP worden vereffend.

Luo Ya droeg bij aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 november 2022): Death of Former CCP Leader Spurs Calls for Regime to Be Held Accountable for Atrocities

China verscherpt veiligheid na massale protesten tegen het draconische COVID-beleid van de CCP

Het Chinese regime heeft de veiligheid in sommige steden aangescherpt in de nasleep van grote protesten die in het weekend in het hele land oplaaiden. De protesten waren een zeldzame uiting van verzet tegen het draconische zero-COVID-beleid van Peking, dat het dagelijks leven de afgelopen drie jaar heeft ontwricht.

De politie hield op 28 november mensen aan en fouilleerde hen op de plaatsen waar het afgelopen weekend werd geprotesteerd in Shanghai en Peking, nadat de mensen daar en in andere Chinese steden de straat op waren gegaan voor het grootste publieke vertoon van verzet tegen de Chinese Communistische Partij (CCP) in decennia.

De grootschalige openbare ongehoorzaamheid, waarbij demonstranten opriepen tot het aftreden van CCP-leider Xi Jinping, vormt een grote uitdaging voor Xi, die persoonlijk pleitte voor de zero-COVID-aanpak, waarbij wordt opgeroepen tot massale tests, agressieve opsporing van contacten en langdurige lockdowns.

In Peking en Shanghai werden geen nieuwe protesten gesignaleerd op 28 november, maar tientallen politieagenten patrouilleerden in de gebieden waar de demonstraties plaatsvonden.

De politie heeft mensen naar hun telefoons gevraagd om te controleren of ze virtuele privé-netwerken (VPN’s) of de Telegram-app gebruikten, aldus bewoners en gebruikers van sociale media. VPN’s zijn voor de meeste mensen in China illegaal, terwijl de Telegram-app op het Chinese internet wordt geblokkeerd.

Mensen houden witte vellen papier vast tijdens een demonstratie tegen de CCP in Peking op 27 november 2022. (Thomas Peter/Reuters)

Publieke woede

De woede-uitbarsting werd veroorzaakt door een dodelijke brand vorige week in Urumqi, de hoofdstad van de noordwestelijke regio Xinjiang, waarvan sommige delen al meer dan drie maanden zijn afgesloten.

Chinese burgers gaven op de Chinese sociale media de strenge COVID-19 beperkingen de schuld van ten minste 10 doden. Ze zeiden dat de restricties het onmogelijk maakten uit het brandende flatgebouw te ontsnappen en de reddingspogingen vertraagden, een beschuldiging die door lokale ambtenaren werd ontkend.

De tragedie heeft grote indruk gemaakt op vele Chinezen, die de afgelopen drie jaar te maken hebben gehad met strenge vrijheidsbeperkingen.

“Met zulke beperkingen – waarbij de deuren van mensen worden verzegeld en ze worden ingesloten door een brand – vreest iedereen dat zijzelf het volgende [slachtoffer] zouden kunnen zijn. Wie is er niet bang?” vertelde een man die in Peking woont op 28 november aan The Epoch Times. Hij wilde niet geïdentificeerd worden uit angst voor vergelding.

Om te rouwen om de slachtoffers brachten de mensen in Shanghai en andere steden tijdens het weekend bloemen mee en staken ze kaarsen aan. Ook op universiteitscampussen in het hele land, van Wuhan tot Chengdu in het zuiden, werden kaarswakes gehouden.

In minstens tien steden braken tijdens het weekend protesten uit. Op zondagavond kwamen nog velen bijeen in de Wuyuan straat in Shanghai om de autoriteiten te vragen de demonstranten vrij te laten, vertelde een man uit de buurt aan The Epoch Times.

Demonstranten houden stukken papier omhoog tegen de censuur en China’s strenge zero COVID-maatregelen in Peking op 27 november 2022. (Kevin Frayer/Getty Images)

‘Communistische Partij, treed af!’

In Shanghai breidden de menigten hun eisen uit door een einde te eisen aan de heerschappij van de CCP en Xi, die vorige maand tijdens een grote politieke bijeenkomst duidelijk maakte dat het land zou vasthouden aan de zero-COVID-aanpak.

In online video’s is te zien hoe de mensen herhaaldelijk scandeerden: “Communistische Partij, Treed af! Xi Jinping, treed af!”

Eerder dit jaar onderging de stad van 21 miljoen mensen een pijnlijke lockdown van twee maanden, waardoor de inwoners geen toegang hadden tot gezondheidszorg, voedsel en voorraden.

Dergelijke grote publieke uitingen van woede tegen de CCP-leider en de partij zelf zijn ongekend sinds de massale protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking in 1989. Toen tienduizenden studenten 30 jaar geleden in het hart van de Chinese hoofdstad verzamelden om democratie en hervormingen te eisen, stuurde de CCP tanks en troepen om de demonstratie neer te slaan.

Sommige Chinezen hopen dat het momentum van de beweging zal aanhouden.

“Ik hoop dat er meer demonstraties komen. Een enkele vonk kan een bosbrand veroorzaken,” zei een inwoner van Shanghai met de naam Ma in een telefonisch interview op zondag, verwijzend naar een populaire slogan die Mao Zedong indertijd gebruikte om te beschrijven hoe in de beginjaren van de CCP de Communistische politieke bewegingen zich over het hele land hadden verspreid.

Officiële stilzwijgende houding

Op maandag zwegen de Chinese staatsmedia in alle talen over de demonstraties van het weekend. Ook hoge ambtenaren van de CCP houden zich stil.

De landelijke demonstraties vonden plaats slechts een maand nadat Xi zijn greep op de partij en het land had verstevigd tijdens het 20e partijcongres. Xi, die voor zichzelf een recordbrekende derde termijn heeft veiliggesteld, heeft zijn bondgenoten, waaronder Li Qiang, voormalig partijhoofd van Shanghai, die eerder dit jaar toezicht hield op de twee maanden durende lockdown van de stad, geïnstalleerd in het hoogste besluitvormingsorgaan van de CCP.

Op een vraag over de wijdverspreide onrust op maandag, vertelde China’s woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Zhao Lijian aan verslaggevers, “Wat u vermeldt komt niet overeen met wat er werkelijk is gebeurd,” eraan toevoegend dat de CCP een “succesvolle” strijd tegen COVID-19 zal leiden.

Mensen tonen steun aan demonstranten die protesteren tegen de strenge zero COVID-maatregelen in Peking op 27 november 2022. (Kevin Frayer/Getty Images)

Zondagavond verzamelden honderden inwoners van Peking zich bij de Liangma-brug, met een blanco wit papier in de hand als uiting van protest. Voorbijrijdende auto’s toeterden als teken van steun, zo blijkt uit online video’s en beelden.

“We willen geen maskers, we willen vrijheid!” schreeuwden de demonstranten. “We willen geen COVID-tests, we willen vrijheid!”

Bij een andere bijeenkomst in de hoofdstad op zondagavond scandeerden de inwoners: “We willen geen beperkingen. We willen leven!”

In Wuhan, de Chinese stad waar de pandemie is uitgebroken, gingen zondag duizenden inwoners, vooral winkeleigenaars, de straat op. Mensen sloegen barricades neer die de autoriteiten gebruikten om hun bewegingen te beperken. In tegenstelling tot de andere steden was de aanleiding voor de onrust niet de brand in Xinjiang, maar de herhaalde lockdowns die volgens winkeleigenaars hun handelszaken ruïneren, vertelde een uitbaatster van een stoffenwinkel, die getuige was van de demonstraties, aan The Epoch Times.

Ed Lawrence, een journalist van de BBC, werd “gearresteerd en geboeid toen hij verslag deed van de protesten in Shanghai”, aldus de woordvoerder van het netwerk in een verklaring op zondag. De Britse omroep zei “uiterst bezorgd” te zijn over de behandeling van Lawrence, die “geslagen en geschopt” werd tijdens de arrestatie.

Toen hem tijdens de briefing van maandag naar het incident werd gevraagd, beweerde Zhao dat de BBC-journalist zijn identiteit op dat moment niet had bekendgemaakt, hoewel hij de arrestatie wel erkende.

Enige versoepeling

Lokale ambtenaren in verschillende steden hebben maandag enkele beperkingen versoepeld.

Guangzhou, een industriestad in het zuiden van China, schrapte de verplichte tests in zeven districten, waardoor mensen die lang thuis zijn gebleven, zoals studenten die online cursussen volgen en personeel dat op afstand werkt, geen PCR-test hoeven af te leggen, meldde het door de staat gesteunde Global Times.

Stadsambtenaren belast met de pandemiepreventie in Peking zeiden maandag dat zij de deuren van de flatgebouwen niet zullen blokkeren en nooduitgangen vrij zullen laten. Zij maakten hierbij geen melding van de tragedie in Xinjiang die de protesten van afgelopen weekend heeft aangewakkerd.

Maar de inwoners van de hoofdstad zeiden dat ze nog steeds onder strenge beperkingen leven. Een inwoner van Peking met de achternaam Guo zei dat de plaatselijke autoriteiten zijn woongemeenschap in het district Haidian zondag abrupt hadden afgesloten, hoewel er geen nieuwe besmettingen waren gemeld.

“Hoe konden ze plotseling onze deuren blokkeren, zonder enige waarschuwing vooraf? We krijgen niet eens onze dagelijkse benodigdheden. Waarom zouden we meewerken aan COVID-preventie?” zei de man boos in een telefonisch interview met The Epoch Times.

“Als ze [de autoriteiten] zo doorgaan, zullen de bewoners met moeite kunnen overleven. Dan zullen ze zeker doorbreken.”

Wereldwijde reacties

Als reactie op de stemming in eigen land verzamelden Chinese demonstranten in Tokio zich op het drukke treinstation Shinjuku met witte papieren in de hand, waarbij zij de partij en Xi vroegen af te treden. In Londen verzamelden demonstranten, vooral twintigers en dertigers, zich zondagavond voor de Chinese ambassade. Meer dan duizend mensen waren aanwezig om publiekelijk hun woede op de partijleider te richten, zo vertelden deelnemers aan The Epoch Times.

Waarnemers houden nu nauwlettend in de gaten hoe Xi, de machtigste leider van het land sinds Mao, zal reageren op deze zware uitdaging die zich aandient kort nadat hij een ongekende derde termijn heeft kunnen bemachtigen.

Waarnemers verwachten echter geen ommekeer in het zero-COVID-beleid, dat door de CCP en Xi wordt beschouwd als een aanpak die superieur is aan de westerse reactie op de pandemie.

De bezorgdheid kwam maandag ook tot uiting op de beurzen toen de Chinese aandelen en de yuan sterk daalden.

“Als Xi besluit door te gaan [met de zero-COVID-aanpak], zou dat een pure gok zijn voor het lot van de CCP en het land,” zei Zheng Xuguang, een voormalige studentenleider tijdens de protesten van 1989 die nu in de Verenigde Staten woont.

“Of de huidige golf van verzet kan slagen, hangt grotendeels af van de reactie van hoge militairen en [CCP] functionarissen,” voegde hij eraan toe.

“Zelfs als het leger een ‘neutrale’ houding inneemt, zou dat een positief signaal zijn [aan de demonstranten]. Zonder tussenkomst van het leger is de politiemacht op zich, inclusief de oproerpolitie, niet in staat de burgeropstand de kop in te drukken.”

Luo Ya, Hong Ning en Reuters hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 november 2022): China Tightens Security After Mass Protests Over CCP’s Draconian COVID Policies

Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum, prijst China als “rolmodel” voor veel landen

Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum (WEF), heeft in een interview met Chinese staatsmedia verklaard dat de Chinese Communistische Partij (CCP) een “rolmodel” is voor andere landen.

Schwab maakte de opmerkingen in een interview met het Chinese staatstelevisienetwerk CGTN in de marge van de APEC CEO-top in Bangkok, Thailand, op 19 november.

“Ik respecteer de enorme prestaties van China in de afgelopen 40 jaar sinds het openings- en hervormingsbeleid in werking is getreden. Ik denk dat het een rolmodel is voor veel landen”, aldus Schwab, die eraan toevoegde dat hij vindt dat landen moeten kunnen kiezen onder welk systeem zij willen leven, maar dat het “Chinese model zeker een zeer aantrekkelijk model is voor een behoorlijk aantal landen”.

“Ik kijk er erg naar uit om een sterke Chinese stem te hebben in Davos [in Zwitserland, waar het WEF wordt gehouden] om de wereld nog beter uit te leggen wat het betekent dat het partijcongres de beginselen van het beleid heeft vastgelegd [en] wat het werkelijk betekent voor wereldwijde samenwerking en voor wereldwijde ontwikkeling,” voegde Schwab eraan toe.

De opmerkingen van Schwab komen kort nadat de Chinese leider Xi Jinping een derde termijn heeft gekregen als hoofd van de regerende Communistische Partij en te midden van de steeds meer gespannen betrekkingen tussen Peking en Washington.

China heeft sinds het begin van de uitbraak strenge maatregelen genomen om de COVID-19-pandemie in te dammen, door vaccinpaspoorten af te geven, massale tests uit te voeren en grote delen van het land af te sluiten. Veel deskundigen hebben de maatregelen “draconisch” genoemd omdat zij ertoe hebben geleid dat de inwoners niet kunnen werken en in sommige gevallen geen toegang hebben tot basisvoedsel en medische voorzieningen.

De afgelopen dagen zijn protesten uitgebroken na de dood van ten minste 10 mensen in de hoofdstad van Xinjiang, Urumqi, in het noordwesten van China, nadat medische hulpverleners geen toegang hadden gekregen tot een appartement dat in brand stond.

Fauci zegt dat China niet meewerkt

De nationale veiligheidswet van Peking, die in 2020 werd aangenomen, heeft geleid tot onderdrukking van demonstranten.

De vervolging van de Oeigoeren door het Chinese regime, waaronder politieke heropvoeding, dwangarbeid, marteling en gedwongen sterilisatie op grond van hun religie en etniciteit, is ook door wereldleiders veroordeeld.

Op zondag zei de aftredende directeur van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Dr. Anthony Fauci, dat het Chinese regime niet had meegewerkt aan een onderzoek naar de oorsprong van COVID-19 en beschuldigde hij de CCP ervan de verdenking te hebben gewekt dat zij de oorsprong van de pandemie in de doofpot heeft gestopt door geheimzinnig te werk te gaan.

Elders in zijn interview met CGTN toonde Schwab zich “zeer tevreden” over het toegenomen potentieel voor betere betrekkingen tussen China en de Europese Unie.

Tijdens de G20 bijeenkomst in Indonesië eerder in november ontmoette Xi Jinping westerse leiders en kwamen ze overeen een wereldwijd bewijs van vaccinatiemethode te bevorderen om “naadloos internationaal reizen te vergemakkelijken” en een “vertrouwd wereldwijd digitaal gezondheidsnetwerk” dat voortbouwt op bestaande digitale COVID-19 vaccinpaspoortregelingen.

“Ik ben erg blij dat we niet alleen over de Chinees-Amerikaanse betrekkingen spreken, maar ook opnieuw over de Europees-Chinese betrekkingen, en ik denk dat ondanks alle vraagtekens en de tot op zekere hoogte voorzichtige benadering die we in Europa zien, er opnieuw zeer nauwe banden tussen China en Europa kunnen worden aangeknoopt, omdat er zo’n verweven economie is,” aldus Schwab.

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 november 2022): World Economic Forum Chair Klaus Schwab Praises China as Being a ‘Role Model’ for Many Nations

FDA probeert COVID geschiedenis te herschrijven door Ivermectine te verbieden, zegt Dr. Atlas.

Boyden Gray & Associates diende in juni een rechtszaak in namens drie artsen die beweren dat de U.S. Food and Drug Administration (FDA) zich illegaal bemoeide met hun arts-patiënt relaties, met schade tot gevolg. Ze beweren ook dat de FDA de wet overtrad toen het agentschap verklaringen uitgaf die het gebruik van ivermectine voor de behandeling van COVID-19 verboden.

In antwoord op de rechtszaak beweerden de advocaten van de FDA dat de richtlijnen voor mensen om “te stoppen” met het innemen van ivermectine voor COVID-19 informeel waren en slechts een aanbeveling; als zodanig waren ze niet mandaterend.

Echter, in een interview dat werd uitgezonden op NTD’s “Newsmakers” op 23 november, bevestigde Dr. Scott Atlas, een senior medewerker in gezondheidszorgbeleid aan het Hoover Institution aan de Stanford University, dat de FDA inderdaad een “ongekende” aanpak hanteerde tegen ivermectine en zei dat hun verdediging erop neerkomt dat de FDA probeert de geschiedenis van COVID-19 te herschrijven.

“Dit is ongekend, eerlijk gezegd, in mijn 30 jaar als arts, waar het gebruik van een door de FDA goedgekeurd geneesmiddel op de een of andere manier verboden was als je het gebruikte voor off-label,” verklaarde Atlas. “In de Verenigde Staten is dat de zorgstandaard.”

De zorgstandaard, legde Atlas uit, is dat zodra de FDA een medicijn goedkeurt, artsen het medicijn mogen gebruiken om andere aandoeningen te behandelen.

Atlas voegde eraan toe dat ivermectine werd goedgekeurd door de FDA en “zo veilig” werd bevonden dat “miljarden doses zijn gegeven”. Hij zei dat ivermectine in veel landen vrij verkrijgbaar is zonder doktersrecept.

“Dit was echt een schokkende inmenging in het vermogen van een arts om zijn werk te doen,” zei Atlas.

Geschiedenis herschrijven

Op de vraag waarom de FDA probeert de geschiedenis te herschrijven door te verklaren dat haar richtlijn tegen ivermectine slechts een aanbeveling was, zei Atlas dat de herschrijving van ivermectine nog maar het begin is.

“Wat we zien is een complete Orwelliaanse herschrijving van allerlei zaken tijdens deze pandemie,” vertelde Atlas aan NTD. “Veel collega’s van mij zeiden altijd dat de waarheid zal zegevieren. En zodra de waarheid naar buiten komt, dat sommige van deze medicijnen nuttig of veilig waren … is er veel van ‘het indekken van je rug.'”

Atlas beweerde vervolgens dat de FDA niet alleen ivermectine verbood. In plaats daarvan was haar taalgebruik zodanig dat apothekers en apotheken weigerden recepten van artsen uit te voeren. Zo’n houding was “echt ongekend”, zei Atlas.

Directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony Fauci (L), responscoördinator voor de White House Coronavirus Task Force Deborah Birx (C), en CDC-directeur Robert Redfield (R) wonen de dagelijkse briefing over het nieuwe coronavirus, COVID-19, bij in de Brady Briefing Room in het Witte Huis in Washington op 8 april 2020. ( Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Verder, zei Atlas, is er een algemene “Orwelliaanse herschrijving van wat het advies was over een groter geheel.”

Hij wees erop dat Dr. Deborah Birx, voormalig COVID-19 reactiecoördinator van het Witte Huis, beweert dat zij tegen het sluiten van scholen was, en Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, beweert dat hij tegen het sluiten van scholen was.

Terugkomend op ivermectine, zei Atlas dat het verbod van de FDA op het off-label gebruik ervan voor de behandeling van COVID-19 ” één van de grotere mislukkingen was van de [National Institutes of Health (NIH)].

“De NIH had in het voorjaar van 2020 definitieve klinische proeven kunnen doen. In plaats daarvan blokkeerden ze die proeven; ze maakten mensen bang voor die geneesmiddelen, zodat zelfs wanneer proeven werden geprobeerd, patiënten niet bereid waren om aan die proeven deel te nemen,” zei hij.

Atlas verklaarde vervolgens onweerlegbaar dat het standpunt van de NIH en de FDA een onethisch misbruik van de volksgezondheid was.

Artsen dienen klacht in; FDA reageert

De eisers in de zaak tegen de FDA zijn Dr. Robert Apter, Dr. Mary Talley Bowden en Dr. Paul Marik. Advocaten van de aanklagers beweren dat de FDA de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act en de Administrative Procedure Act heeft geschonden.

De advocaten merkten ook op dat als de rechtbank geen uitspraak doet tegen de FDA die haar wettelijke laan en onwettige handelingen schendt, de FDA zich zal blijven bemoeien met de uitoefening van de geneeskunde.

Atlas was het daarmee eens:

“Afhankelijk van de uitkomst hiervan, zal er ofwel een echte onderdrukking zijn van wat artsen kunnen zeggen en doen voor patiënten—volledige inmenging, in het vermogen van een arts om een patiënt te helpen! Of, als de rechtszaken de andere kant opgaan, zien we hopelijk een herstel van de vrijheid van medische praktijk.”

Dr. Anthony Fauci, medisch hoofdadviseur van het Witte Huis over COVID-19, bij de National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, op 11 februari 2021. (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Atlas zei dat artsen bang zijn om eerlijk te zijn tegen hun patiënten vanwege wat de NIH en de FDA de afgelopen jaren hebben gedaan.

“De aangehaalde verklaringen waren geen richtlijnen. Ze waren niet verplicht. Het waren aanbevelingen,” zei Isaac Belfer, een van de advocaten van de FDA, tijdens een hoorzitting op 1 november in de federale rechtbank in Texas. “Ze zeiden wat partijen moesten doen. Ze zeiden bijvoorbeeld waarom je geen ivermectine moet nemen om COVID-19 te behandelen. Ze zeiden niet dat je het niet mag doen, dat je het niet moet doen. Ze hebben niet gezegd dat het verboden of onwettig is. Ze hebben ook niet gezegd dat artsen geen ivermectine mogen voorschrijven.”

Als verder bewijs dat de FDA het gebruik van ivermectine niet “verbood”, voegde Belfer toe: “De aanklagers zijn, naar eigen zeggen, ivermectine blijven voorschrijven. Dus ze hebben altijd de bevoegdheid gehad. Het kan zijn dat patiënten niet in staat waren recepten in te vullen, maar de artsen zelf hadden altijd de bevoegdheid.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 november 2022): FDA Trying to Rewrite COVID History on Prohibiting Ivermectin, Dr. Atlas Says

Hevige protesten in Xinjiang na brand in flatgebouw met dodelijke afloop zorgen voor lichte lockdown versoepelingen

In heel China, ook in grote steden, zijn massaprotesten uitgebroken tegen de COVID-19 lockdowns na de afschuwelijke dood van ten minste 10 mensen in Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang in het noordwesten van China, nadat hulpverleners er niet in slaagden een brand in een appartement te bereiken als gevolg van de strenge COVID-19-blokkades in het hele wooncomplex.

Videobeelden van het incident gingen viraal op de Chinese sociale media voordat de internetpolitie de berichten over de tragedie had verwijderd. Nadat andere districten in China hun eigen blokkades aankondigden, als reactie op het stijgende aantal COVID-19-besmettingen, leidde dit tot veel verontwaardiging.

Op 25 november braken op verschillende plaatsen in de stad Urumqi protesten uit, waarbij boze inwoners eisten dat de drie tot vier maanden durende lockdown in de hele stad zou worden opgeheven.

Een inwoner van de wijk Lianxing in Urumqi vertelde The Epoch Times op 26 november dat veel inwoners in de nacht van 25 november hun huizen hadden verlaten. “In alle wijken in Urumqi kwamen mensen naar buiten om te protesteren.”

Boze bewoners hebben versperringen doorbroken en hekken neergehaald, waarbij ze leuzen riepen als “Weg met de Communistische Partij” en “Xi Jinping moet aftreden”.

Vanwege de protesten kondigde het stadsbestuur op 26 november aan de COVID-19-beperkingen in Urumqi te zullen versoepelen.

Burgers kregen te horen dat ze hun huis mogen verlaten op voorwaarde dat ze zich drie dagen hebben geïsoleerd en dat winkels weer open mogen. Gebieden met een hoog risico waar gedurende vijf opeenvolgende dagen geen nieuwe besmettingen zijn gemeld, zouden ook als gebieden met een laag risico worden geclassificeerd, zodat de bewoners hun wooncomplexen kunnen verlaten.

Een uitbater van een restaurant in het Midong-district vertelde The Epoch Times: “Deze keer was het protest vrij fel, dus het heeft gewerkt,” verwijzend naar de reactie van de autoriteit.

Protesten tegen het strenge COVID-19 beleid in de stad Urumqi, Xinjiang, China: screenshot van een video die op 25 november 2022 werd vrijgegeven. (Video verkregen door Reuters/via Reuters) “Heel wat mensen uit andere gemeenschappen kwamen ook naar buiten,” zei hij. “We zijn te lang opgesloten geweest … Iedereen is zo verstikt [door de lockdowns] dat ze op springen staan, en restaurants moeten weer heropend worden na het protest.”
Een eigenaar van een supermarkt in Shuimu Shangcheng, Urumqi, bevestigde aan The Epoch Times dat haar winkel op 26 november weer open mocht.

Ondertussen heeft het regime na het nationale congres van de Chinese Communistische Partij (CCP) nieuwe epidemiepreventievoorschriften uitgevaardigd om te voorkomen dat lokale autoriteiten overmatig gebruik zouden maken van de controlemaatregelen. Het bijgewerkte beleid houdt echter nog steeds vast aan het restrictieve “zero-COVID”-beleid, waardoor de plaatselijke autoriteiten weinig ruimte hebben om hun beleid te wijzigen.

Nu het aantal besmettingen deze maand snel stijgt, hebben verschillende Chinese steden meer lockdowns in nieuwe districten aangekondigd, waardoor de publieke woede toeneemt.

Nadat het protest in Xinjiang was losgebarsten, werd ook in Peking, Guangzhou, Shanghai, Zhengzhou en andere steden op grote schaal geprotesteerd tegen de onhoudbare “zero-COVID” controlemaatregelen van de CCP.

Inwoners van Peking slaan de handen ineen en negeren de Lockdown-regels

Begin november bedroeg het officiële aantal nieuwe besmettingen in Peking meer dan 10.000. Ondanks het feit dat 20 nieuwe districten werden afgesloten, durfden de autoriteiten van Peking geen lockdown voor de hele stad af te kondigen, hoewel de meeste delen van de stad onder lockdown stonden.

Na de protesten in Xinjiang op 25 november braken veel inwoners van Peking, die de lockdowns niet meer konden verdragen, door hun eigen blokkades heen en gingen de straat op, in strijd met de lockdown-orders van de overheid.

Mevrouw Li uit het district Daxing in Peking vertelde The Epoch Times op 27 november dat de woonwijk waar zij woont, was afgesloten en dat zij zich bij het protest had aangesloten.

“Iedereen in onze gemeenschap duwde hun verzegelde deuren open en ging naar buiten. In de woonwijken achter ons en naast ons duwden de bewoners ook de barricades neer en gingen naar buiten.”

Ze verklaarde ook dat winkels nu weer geopend zijn ondanks mondelinge orders tot sluiting van de plaatselijke autoriteiten.

Studenten nemen deel aan een protest tegen de COVID-19-beperkingen aan de Tsinghua Universiteit in Peking: screenshot uit een video die op 27 november 2022 werd vrijgegeven. (Video verkregen door Reuters)
Demonstranten schreeuwen slogans tijdens een protest tegen de strenge zero-COVID-maatregelen van de Chinese Communistische Partij in Peking, China, op 28 november 2022. (Kevin Frayer/Getty Images)

De woonwijken in Peking werden vaak afgesloten nadat enkele bewoners een positieve COVID-test hadden afgelegd. De bewoners zijn begonnen met collectieve acties om hun buren te steunen die positief testen en door de autoriteiten onder dwang worden weggevoerd naar gecentraliseerde quarantainecentra.

Volgens een verslag van de door het Chinese regime gecontroleerde media ifeng.com hebben bewoners van de woonwijk Wangjing in Peking openlijk brieven op Chinese sociale media geplaatst, waarin staat: “Als besmette buren te maken krijgen met enige vorm van dwang, zoals gedwongen quarantaine, herhaaldelijk testen of andere gerelateerde maatregelen, ben ik bereid om hen te helpen bij het beschermen van hun individuele rechten in overeenstemming met de wet.”

“Wij beschuldigen of discrimineren deze onschuldige besmette buren niet. Dit is om het meest elementaire morele respect voor mensen in een beschaafde samenleving te handhaven! En we zullen hen zoveel mogelijk hulp bieden.”

China-waarnemer Zhou Xiaohui schreef in zijn column voor The Epoch Times: “Deze reactie van de inwoners van Peking is een spontaan initiatief om hulp te bieden tegen de strenge COVID-controle van het regime, en het toont hun ontwaken.”

Bewoners van Guangzhou vechten met politie

Een video die circuleert op sociale media toont bewoners in het Haizhu-district, in de stad Guangzhou die op 25 november met de politie vochten. Ze braken ijzeren hekken af en gooiden met krukken en andere voorwerpen uit de preventietenten van de autoriteiten in hun buurt.

Link naar de video

Meneer Meng (pseudoniem), een inwoner van het dorp Houjiao, gelegen in een wijk waar veel inwoners migrantenarbeiders in de stad zijn, bevestigde aan The Epoch Times dat de videobeelden authentiek zijn. “Het is nu erg chaotisch, de uitbraak is nu overal en het Haizhu-district is volledig afgesloten.”

Meneer Meng zei dat de directe oorzaak van het conflict was dat een buurtwinkel tijdens de lockdown hoog geprijsde sigaretten verkocht, en dat buurtbewoners ruzie hadden gekregen met de winkeleigenaar.

Meng zei: “Ons district is al een maand afgesloten. Sommige mensen kunnen geen eten kopen en veel mensen hebben niets te eten.” De mensen maakten van de gelegenheid gebruik om in opstand te komen, zei hij.

Een andere bewoner, de heer Shen (pseudoniem), vertelde The Epoch Times dat de autoriteiten slechts één keer, op 16 november, voorraden uitdeelden en dat de bewoners op andere momenten dure groenten en voorraden moesten kopen.

Meng zei dat na het incident met de winkeleigenaar, de politie-eenheden met verschillende voertuigen arriveerden en een gewelddadig conflict begonnen met de bewoners. Daarna konden groenteverkopers het gebied niet meer in en de ambtenaren lieten de bewoners niet meer naar buiten gaan om voedsel te kopen.

“Er is geen eten meer en iedereen uit zijn woede door de gevechten en ruzies. Ze [de autoriteiten] sloten alle migrantenarbeiders binnen op, maar ze hebben geen eten meer. Uiteindelijk hebben [de bewoners] alle ijzeren schuttingen waarmee het gebied werd afgesloten naar beneden geduwd.”

“Het gevecht duurde van ‘s morgens tot ‘s avonds,” zei Meng. “In totaal ging het om vier of vijf voertuigen met politieagenten. De onrust eindigde pas om 7 of 8 uur ‘s avonds. Uiteindelijk kwamen duizenden dorpelingen op straat, inclusief degenen die vanaf de zijlijn toekeken. De politie droeg wapens en wapenstokken en arresteerde ook een aantal mensen. De oproerpolitie sloeg enkele ongewapende inwoners.”

Het Chinese volk kan het niet langer verdragen

Zheng Xuguang, een Amerikaanse econoom, vertelde The Epoch Times dat de CCP haar strenge epidemiepreventiemaatregelen niet langer kan rechtvaardigen, omdat zoveel mensen boos zijn en de beperkingen een ondraaglijk niveau hebben bereikt. Ze leven al bijna drie jaar onder het zero-COVID-beleid en steeds meer mensen sluiten zich aan bij de protesten.

Politicus Hui Huyu vertelde The Epoch Times op 27 november dat de recente betogingen van mensen in Shanghai, Peking, Xinjiang, Guangzhou en andere plaatsen laat zien dat de tolerantie van het grote publiek in China voor het “zero-COVID”-beleid een kritiek punt heeft bereikt. De mensen kunnen het niet langer verdragen en willen in opstand komen.

Als de overheid niet het initiatief neemt om de lockdowns op te heffen, zal het volk in opstand komen om dit beleid omver te werpen. “Negentig procent van het volk schreeuwt duidelijk de klinkende leus van een tijdperk, ‘Weg met de communistische partij’. Ik denk dat het heel moeilijk zal zijn voor de CCP om dit te overleven.”

Politieagenten confronteren een man terwijl ze de Wulumuqi-straat in Shanghai blokkeren op 27 november 2022. (HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)
Een man wordt gearresteerd terwijl mensen zich verzamelen op een straat in Shanghai op 27 november 2022. (HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

Columnist Zhou zei ook dat wat de CCP China en het Chinese volk tijdens deze drie jaar durende pandemie heeft aangedaan, er niet alleen toe heeft geleid dat de economie is ingestort en de mensen in erbarmelijke omstandigheden leven, maar het heeft ook sociale chaos en allerlei tragedies veroorzaakt.

Hij vroeg zich af waarom de CCP zoveel geld, mankracht en moeite heeft besteed om mensen die COVID-positief zijn over te brengen naar gecentraliseerde quarantainecentra.

“Wat het ook is, de CCP negeert de publieke opinie en het sentiment, en gaat door op het pad dat zal eindigen in het vernietigen van zichzelf.”

Gu Xiaohua, Xiao Lusheng, Hong Ning en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 november 2022): Mass Protests After Xinjiang Apartment Fire Deaths Sees Chinese Authorities Lift Some Lockdowns

“Treedt af CCP! Treedt af Xi Jinping!”: Protesten in heel China over COVID-19 beleid

In het weekend zijn protesten uitgebroken in Shanghai en op campussen in het hele land, waarbij mensenmassa’s de Chinese Communistische Partij (CCP) en haar hoogste leider opriepen om af te treden, een uiting van publieke onvrede die het land in decennia niet heeft gezien.

De laatste golf van wijdverspreide woede, van de hoofdstad Peking tot de zuidelijke stad Nanjing, kwam nadat massale protesten waren uitgebroken in de uiterst westelijke regio Xinjiang, waar strenge COVID-19 beperkingen de schuld kregen van tien doden en negen gewonden bij een brand in een flatgebouw in Urumqi, de hoofdstad van de regio. De plaatselijke autoriteiten ontkenden de beschuldiging.

In Shanghai verzamelden zich zaterdagavond massa’s demonstranten voor een wake bij Wulumuqi Middle Road, een straat die naar Urumqi is genoemd, volgens online video’s en aanwezigen.

“Eis vrijheid!” Men kon mensen horen schreeuwen in meerdere video’s, die op grote schaal werden verspreid op de sociale media van de provincie voordat ze werden verwijderd.

“Xi Jinping,” schreeuwde een man in een video. “Treed af!” riepen meerderen hierop.

“Communistische Partij,” riepen sommigen, “Treed af!” reageerden anderen. Ze herhaalden het geroep terwijl men op de beelden kon zien hoe mensen blanco wit papier vasthielden of de scène opnamen met hun telefoon.

Mensen tonen blanco papieren als een manier om te protesteren terwijl ze zich verzamelen op een straat in Shanghai op 27 november 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Eva Rammeloo, een verslaggeefster van de Nederlandse krant die op de plaats van de protesten was, zei dat ze “nog nooit zoiets” had gezien in de tien jaar dat ze verslag doet in China. Ze schatte dat er zondagochtend vroeg meer dan 1000 demonstranten waren.

De politie begon demonstranten te arresteren. Men kon sommige demonstranten horen schreeuwen: “Gebruik geen geweld!” Een man zei tegen de politie: “Jullie zijn de politie van het volk, jullie moeten het volk dienen!”

Rammeloo vroeg de politie of hij het eens was met de demonstranten. “Hij glimlachte met een heel lange stilte. ‘We kunnen er niets aan doen. Mei banfa,'” schreef Rammeloo op Twitter.

Op videobeelden is te zien dat de politie demonstranten in politievoertuigen duwde. The Epoch Times kan de authenticiteit van deze videoclips niet onmiddellijk verifiëren.

Volgens Rammeloo is Wulumuqi Middle Road gebarricadeerd, maar zijn er protesten rond de weg.

Een man wordt gearresteerd terwijl mensen zich verzamelen op een straat in Shanghai op 27 november 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Deze nationale uiting van woede is in China al tientallen jaren niet meer voorgekomen. De CCP heeft kritische stemmen meedogenloos onderdrukt, vooral tijdens de pandemie. Verschillende burgerjournalisten en inwoners die probeerden de tol van de eerste dagen van COVID-19 te documenteren, werden in de gevangenis gestopt.

Sinds de eerste uitbraak van COVID-19 in Wuhan heeft het Chinese regime het virus bestreden met harde sociale controlemaatregelen in een poging om elke besmetting onder de gemeenschappen uit te roeien. Afsluitingen, herhaalde tests, massale bewaking en verplichte quarantaine van iedereen die zij als risicovol beschouwden, zijn enkele van de methoden die CCP-functionarissen hebben gebruikt om het zero-COVID-beleid uit te voeren.

Drie jaar later verwachtten velen dat het communistische regime afstand zou nemen van de harde aanpak die de inkomsten van de opgesloten inwoners ontnam en talloze tragedies veroorzaakte bij niet-COVID-patiënten als gevolg van vertraagde medische zorg.

Politie en mensen zijn te zien tijdens enkele confrontaties in Shanghai op 27 november 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

“Niemand mag de CCP of Xi Jinping,” vertelde Wang, een inwoner van Shanghai, aan The Epoch Times. Hij voegde eraan toe dat de Chinezen het draconische zero-COVID-beleid “beu zijn”.

“Alle sectoren lijden. We moeten onszelf voeden, ons gezin onderhouden. Zonder inkomen, hoe kunnen we dan overleven?” zei de man in een telefonisch interview op zondagmiddag.

De autoriteiten hebben accounts geblokkeerd die video’s verspreiden over de protesten van het weekend, vertelde een andere inwoner van Shanghai aan The Epoch Times.

Uit beelden die de sociale media overspoelden blijkt echter dat er zondag vroeg in het land protesten plaatsvonden op verschillende vooraanstaande universiteiten.

Volgens beelden en video’s op sociale media hielden tientallen mensen op de prestigieuze Tsinghua Universiteit van Beijing een vreedzaam protest tegen de COVID-beperkingen, waarbij ze het volkslied van de CCP zongen.

In een video riep een student van de Tsinghua universiteit een juichende menigte op zich uit te spreken. “Als we ons niet durven uit te spreken omdat we bang zijn besmeurd te worden, zal ons volk teleurgesteld zijn in ons. Als Tsinghua universiteitsstudent zal ik daar mijn hele leven spijt van hebben.” De Epoch Times kon de video niet onmiddellijk verifiëren.

Epidemiewerkers dragen beschermende pakken om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen terwijl ze op wacht staan achter de afgesloten poort van een flatgebouw in het Central Business District in Beijing op 26 november 2022. (Kevin Frayer/Getty Images)

Ondanks de sudderende publieke woede riep People’s Daily, het vlaggenschip van de CCP, het land zondag opnieuw op vast te houden aan het zero-COVID-beleid.

De zero-COVID-aanpak, die nu een kenmerkend beleid van Xi is geworden, moet worden gezien als een politieke campagne van de CCP, aldus Dr. Rory Truex, assistent-professor Politiek en Internationale Zaken.

De nationale ontevredenheid en de harde aanpak bleken echter de grootste uitdaging voor Xi. Vorige maand kende Xi zichzelf tijdens het 20e Partijcongres de recordbrekende derde ambtstermijn toe. Met de installatie van zijn bondgenoten in de hoogste besluitvormingsorganen van de partij is Xi nu de machtigste leider van het land sinds de eerste heerser Mao Zedong.

Feng Chongyi, een professor in China-studies aan de University of Technology Sydney, Australië, zag de protesten als een keerpunt in de Chinese politiek.

“Voor grote politieke veranderingen in China is een proces in drie stappen nodig, van burgeropstanden tot muiterijen en staatsgrepen. Als de politie het volk niet wil onderdrukken, zullen hun senioren hen dwingen mensen te onderdrukken of zelfs politie van andere plaatsen sturen om demonstranten te onderdrukken, wat een muiterij kan veroorzaken. Dit heeft een landelijke kettingreactie veroorzaakt, en de tirannie van de CCP kan zo eindigen,” zei Feng.

Luo Ya, Sophia Lam en Reuters hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 november 2022): ‘Step Down CCP! Step Down Xi Jinping!’: Protests Erupt Across China Over COVID-19 Curbs

‘Je moet God op de eerste plaats zetten’: Na 60 jaar huwelijk is dit bejaarde echtpaar nog even verliefd als altijd

Een echtpaar uit Florida dat elkaar in de zevende klas ontmoette en God altijd voorop heeft gesteld, heeft zojuist hun 60-jarig huwelijksfeest gevierd, en ze zijn nog steeds even verliefd. Hun liefdesverhaal getuigt van een gelukkig huwelijk, geworteld in geloof, verbondenheid en vergevingsgezindheid.

Arthur Brown, 82, een veteraan van het U.S. Army Corps of Engineers, en zijn vrouw Karen Brown, 80, een gepensioneerde administratief medewerkster, hebben beiden kanker overwonnen en echte patriotten die dankbaar zijn voor hun gezegende gezinsleven. Ze komen oorspronkelijk uit Teaneck, New Jersey, maar wonen momenteel al 35 jaar in Orlando, Florida.

“We trouwden op West Point drie dagen na ons afstuderen, op 9 juni 1962. Ik wilde het niet overhaasten, dus hebben we drie dagen gewacht,” vertelde Arthur gekscherend aan The Epoch Times.

Karen en Arthur Brown trouwden op 9 juni 1962. Het paar ontmoette elkaar voor het eerst op Memorial Day 1957. (Met dank aan Sydney Brown)

Het koppel vierde 60 jaar samen op Karens 80ste verjaardag in februari, en hierdoor werd deze speciale dag een familiereünie in een vakantiehuis in Holland, Michigan.

Hun 21-jarige kleindochter Sydney, die in New York City woont, deelde beelden van de tortelduifjes die hun kaarsjes uitblazen op TikTok, met als onderschrift: “Ze zijn nog steeds even verliefd.” De clip ging viraal.

“Poppy flirt nog steeds met Gammy!” vertelde Sydney aan The Epoch Times. “Terwijl ze hun kaarsjes uitblazen om een wens te doen, zegt Poppy dat hij nog 100 jaar wenst en haar dan kust; iedereen zegt dat elk stel dat zou moeten doen, zelfs na 60 jaar samenzijn.

“Mensen vinden het geweldig dat hun liefde nog steeds zo levend is, en ze zijn zo’n inspiratie voor mij. Het was eigenlijk te gek. Toen iemand van hun kerkgemeenschap de video zag en er commentaar op gaf, reageerde een heleboel mensen … het is zo’n bewijs van hun liefde, hoe ze iedereen in hun gemeenschap dienen, dat [is] zo geweldig.”

Arthur, die 24 jaar in het leger heeft gezeten, noemt zichzelf een “grote patriot”. Zijn vrouw zegt “dat zijn bloed rood, wit en blauw stroomt.” (Met dank aan Sydney Brown)
Het geheim van het koppel voor een gelukkig huwelijk is God op de eerste plaats zetten, nooit boos naar bed gaan en echt voor anderen zorgen. (Met dank aan Sydney Brown)

Velen worden geïnspireerd door de liefde van Arthur en Karen. Sommigen zijn zelfs gemotiveerd om “meer zelfopofferend” te zijn in hun eigen relaties.

Karen was net 14 jaar oud toen ze Arthur voor het eerst zag. Arthur’s broer was haar klasgenoot en na 12 maanden stelde hij het koppel aan elkaar voor op Memorial Day 1957. Arthur was op dat moment 17.

Het was niet gebruikelijk voor meisjes om jongens op een date te vragen in de jaren vijftig, zei Karen, maar ze verzamelde de moed om Arthur uit te nodigen voor het jaarlijkse feest en het kookfeest van haar studentenclub in New Jersey. Arthur stelde voor dat ze elkaar eerder zouden ontmoeten.

“We gingen naar een drive-in film,” herinnert Karen zich. “Ik viel waarschijnlijk in slaap op het moment dat de film begon … Ik was net over de griep heen. De auto startte en ik zei: ‘Het spijt me zo!’ Hij zei: ‘Ik weet dat je ziek bent geweest.’ Ik dacht bij mezelf, wat een aardige vent.”

Het paar heeft nooit “grote meningsverschillen” gehad en gelooft dat een sterke relatie is gebouwd op hoe goed de een de ander dient en steunt. (Met dank aan Sydney Brown)

Karen schreef zich in aan het Katharine Gibbs College in New York, dicht bij huis, en kreeg een baan als administratief medewerkster voor de reisafdeling van Time Magazine. Arthur vroeg haar ten huwelijk met een “prachtige diamant” in het bijzijn van haar ouders, zussen en grootmoeder.

“Hij deed zijn aanzoek in het huis van mijn ouders, wat een prachtige, gedenkwaardige plek was,” zei Karen. “We hebben allebei prachtige ouders. We zijn gezegend.”

Nadat het paar in het huwelijksbootje was gestapt en nadat Arthur zijn Airborne Ranger Training had voltooid, verhuisden ze naar Fort Campbell, Kentucky, waar ze een dochter kregen. Twee zonen werden geboren in Ohio. Arthur diende in Thailand en Vietnam voordat hij terugkeerde naar West Point voor een ingenieursopleiding en uiteindelijk een baan als leraar. Karen was twee jaar lang voorzitster van de vrouwenclub.

De liefde van het paar verdiepte zich naarmate de tijd verstreek, en ze bleven elkaar verrassen.

Arthur vertelt een verhaal: “[Karen] schreef een gedicht over mij voordat ik haar ooit ontmoette. Haar beste vriendin liet het me zien, maar liet me niet zien wie het geschreven had, dus vergat ik het prompt. Tien jaar later, vijf jaar nadat we getrouwd waren, hoorde ik [Karen] iemand vertellen over dit gedicht dat ze over mij had geschreven en ik zei: ‘Heb jij dat gedicht geschreven? Hoe mooi is dat!

(Met dank aan Sydney Brown)

Arthur zat 24 jaar in het leger, en ze verhuisden in totaal 23 keer. In 1986 verliet hij het leger voor een unieke kans bij de Walt Disney Company.

Arthur zei: “Er kwam een kerel langs en hij had net zijn projectmanager voor Pleasure Island ontslagen. Hij belde me op en zei: ‘Ik heb een aanbod voor je. Denk erover na, bid erover. Ik bel je over twee weken terug. Ik bekeek het voorstel en besloot ervoor te gaan. Zo kreeg ik 23 jaar bij Disney.”

Gedurende twee decennia was Arthur betrokken bij het ontwerp en de bouw van elk Disney themapark. Hij ging met pensioen na een diagnose van prostaatkanker. Karen kreeg zelf ook kanker. Zij vocht tegen darmkanker en is nu zeven jaar in remissie.

Met zes decennia van gelukkig huwelijk onder hun riem beweren Arthur en Karen dat de sleutel tot harmonie heel eenvoudig is: beste vrienden zijn, God op de eerste plaats zetten, vertrouwen, vergeven, en nooit boos naar bed gaan.

Karen zei: “Je moet eerst beste vrienden zijn, je moet God op de eerste plaats zetten. Ik heb altijd graag het goede voorbeeld gegeven. Als je goed doet, komt je goede endorfine omhoog, en zo heeft God het voorzien … alle vier onze kinderen en alle vier hun echtgenoten dienen elkaar, ze houden van elkaar, ze zijn op hun beurt grote voorbeelden voor hun kinderen.”

Arthur zei: “De twee belangrijkste woorden zijn: ‘Ja schat!’ We dienen elkaar gewoon, we geven echt om elkaar, en we doen alles wat we kunnen om de ander comfortabeler en gelukkiger te maken.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 november 2022): ‘You Need to Put God First’: After 60 Years of Marriage, Elderly Couple Is Still As in Love As Ever

Enorme protesten in China’s Xinjiang over strenge zero-COVID maatregelen.

Vrijdag zijn in het uiterste westen van Xinjiang in China massale protesten uitgebroken. De frustraties over het strenge COVID-19-beleid van het land bereikten een kookpunt toen er online beweringen circuleerden dat de lockdown maatregelingen de ontsnapping uit een dodelijke appartementenbrand in de weg stonden.

In verschillende video’s die op sociale media zijn gedeeld en die afkomstig zouden zijn uit de hoofdstad van Xinjiang, Urumqi, wordt een beeld gegeven van inwoners die woedend zijn over het draconische “zero-COVID”-beleid dat door de Chinese Communistische Partij (CCP) is opgelegd.

De mensen schreeuwden “Stop de lockdown!” en staken hun vuisten in de lucht terwijl ze door een straat liepen, zoals blijkt uit video’s die op sociale media circuleren.

Op een video die uit een Oeigoerse wijk in de stad afkomstig zou zijn, klonken schoten.

Inwoners die de vlag van de CCP droegen, verzamelden zich buiten een lokaal overheidsgebouw in Urumqi en riepen op tot opheffing van de lockdowns, waarbij sommigen “laten we samen sterven” riepen, volgens een video die op sociale media werd gedeeld.

Protesten tegen strenge COVID-19 beperkingen in de stad Urumqi, Xinjiang, China, in deze screenshot verkregen uit een video vrijgegeven op 25 november 2022. (Video verkregen door Reuters/via Reuters)

Voor het regeringsgebouw in Urumqi kwam een ambtenaar naar buiten om met de mensen te praten, volgens een video gedeeld op Twitter door 247ChinaNews.

“Wanneer wordt de lockdown opgeheven?” vraagt een man in de video.

“We zullen de lockdown niet opheffen … het is allemaal voor de veiligheid van iedereen,” antwoordde Ma Zhijun, adjunct-secretaris van het gemeentelijke partijcomité van Urumqi, volgens de outlet.

The Epoch Times heeft de authenticiteit van de video’s niet onafhankelijk kunnen verifiëren.

Protesten tegen maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in de stad Urumqi, Xinjiang Uygur, China, in deze screenshot verkregen uit een video uitgebracht op 25 november 2022. (Video verkregen door Reuters/via Reuters)

Appartementenbrand doodt tien mensen

De protesten in Urumqi volgden op een brand in een hoog flatgebouw in de stad op donderdag waarbij tien mensen, waaronder drie kinderen, omkwamen.

Na de brand circuleerden op Chinese sociale media platforms beweringen dat de pandemiebeperkingen de tragedie hadden verergerd door de reactie te bemoeilijken en te verhinderen dat vrachtwagens snel ter plaatse konden zijn. Ook werd online beweerd dat bewoners het gebouw niet snel genoeg konden verlaten omdat de brandtrapdeuren op slot zaten.

Li Wensheng, hoofd van de plaatselijke brandweer, gaf een smalle steeg vol geparkeerde auto’s de schuld van de belemmering van de toegang voor brandweerwagens, terwijl hij ontkende dat de brandtrapdeuren van het gebouw op slot waren of dat de COVID-19 beperkingen op enige wijze een belemmering vormden.

“Het vermogen van sommige bewoners om zichzelf te redden was te zwak… en ze slaagden er niet in te ontsnappen,” zei Li, volgens The Washington Post.

Maar critici betwistten dit verhaal en voerden op online forums aan dat verkeersbeperkingen ertoe hadden geleid dat voertuigen op straat werden achtergelaten, terwijl ze daarnaast hun frustratie uitten over het strenge zero-COVID-beleid van het land.

Gebruikers op het Chinese Weibo-platform beschreven het incident als een tragedie die iedereen kan overkomen omdat China vasthoudt aan zijn zero-COVID-beleid. Sommigen betreurden de overeenkomsten met de dodelijke crash in september van een COVID-quarantainebus.

“Is er niet iets waarover we kunnen nadenken om wat veranderingen aan te brengen,” zei een artikel dat vrijdag viraal ging op WeChat, waarin het officiële verhaal over de brand in het appartement in Urumqi in twijfel werd getrokken.

Zero-COVID gaat door

De door de Chinese staat gecontroleerde media hebben het door de Chinese leider Xi Jinping ondertekende zero-COVID beleid verdedigd als levensreddend en noodzakelijk om te voorkomen dat het gezondheidszorgsysteem wordt overspoeld.

Ondanks de groeiende publieke weerstand tegen het strenge beleid en de toenemende tol die het eist van de economie, hebben de Chinese ambtenaren gezworen door te gaan met de lockdowns en andere beperkingen.

De regio Xinjiang, waar ongeveer 10 miljoen Oeigoeren wonen, is onderworpen aan de langste lockdowns van China. Veel van de 4 miljoen inwoners van Urumqi mogen hun huis al 100 dagen niet verlaten.

Westerse regeringen en mensenrechtengroeperingen beschuldigen Peking al lange tijd van misbruiken tegen de voornamelijk islamitische etnische minderheid in Xinjiang, waaronder dwangarbeid in interneringskampen. Het communistische leiderschap van China heeft dergelijke beweringen herhaaldelijk ontkend.

Reuters heeft aan dit verslag bijgedragen.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (26 november 2022): Huge Protests Erupt in China’s Xinjiang Over Strict Zero-COVID Curbs

 

De ideeën die de grondwet vormden: Deel 4

Dit is het vierde deel in de reeks over de ideeën die de grondwet vormden. U kunt het eerste, het tweede, en het derde deel hier lezen.

Zoals uitgelegd in het tweede deel, werd van 18de-eeuwse schooljongens niet verwacht dat ze even bedreven waren in Grieks als in Latijn. Ze leerden echter relatief eenvoudige Griekse teksten lezen, waaronder het Nieuwe Testament en de geschriften van Xenophon. De jongens maakten ook kennis met uittreksels van moeilijker materiaal, zoals Plato’s geschriften over Socrates.

Diegenen uit generatie van de ‘Founding Fathers’ die naar de universiteit gingen, zoals James Madison, leerden Grieks. Zij raakten zeer vertrouwd met de opvattingen van Socrates, Xenophon en Plato.

Hoewel de meeste Amerikanen in de 18e eeuw niet naar de universiteit gingen of zelfs ook maar ver geraakten in hun studie Grieks op het gymnasium, sijpelden de Griekse ideeën door in de algemene bevolking. Een afgevaardigde op een staatsconventie die was opgeroepen om de Grondwet te ratificeren, zou waarschijnlijk een vrij goed begrip hebben van Socrates, Xenophon en Plato, zelfs als de afgevaardigde nooit Grieks had gestudeerd. De verslagen van de ratificatie van de grondwet laten zien dat de deelnemers aan de constitutionele debatten herhaaldelijk verwezen naar Socrates en Plato en, in mindere mate, ook naar Xenophon.

In werkelijkheid was de invloed van deze drie pioniers nog groter dan het aantal verwijzingen doet vermoeden, aangezien de deelnemers zich ook vaak baseerden op het werk van latere schrijvers, zoals Polybius en Montesquieu, die op hun beurt hadden voortgebouwd op de ideeën van Socrates, Xenophon en Plato.

John Adams

John Adams is wellicht een mooi voorbeeld van een ‘Founding Father’ die zich op Plato baseerde.

Tijdens de Confederatieperiode beweerde de Franse filosoof Anne Robert Jacques Turgot (deze naam is mannelijk) dat de scheiding der machten in de nieuwe Amerikaanse grondwetten een nutteloze imitatie was van de Britse structuur. Turgot stelde dat het beter zou zijn geweest om alle autoriteit te centraliseren in democratisch gekozen wetgevende lichamen.

In 1786 werkte Adams voor het Confederatiecongres vanuit Europa als diplomaat. Hij was de belangrijkste auteur geweest van de grondwet van Massachusetts uit 1780, dus Turgots kritiek op dit document was in zekere zin een aanval op hemzelf. Adams reageerde met een driedelig werk, de “Defence of the Constitutions of the United States“.

Adams’ onderliggende thema was dat de macht moet worden verdeeld tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Hij ging echter veel verder dan dit thema en creëerde als het ware een encyclopedie van republikeinse regeringen.

Het eerste deel van Adams’ werk werd gepubliceerd in Philadelphia kort voordat de Constitutionele Conventie bijeenkwam, en het boek circuleerde vrijelijk tijdens de conventie zelf. Hij schetste de politieke systemen van verschillende hedendaagse Republieken, waaronder Venetië, Nederland (toen een federale republiek) en de Zwitserse kantons. Ook onderzocht hij oude republieken, zoals Athene, het oude Korinthe, Carthago en Rome, en het besprak de opvattingen van verschillende oude geleerden.

Adams gaf een samenvatting van Plato’s beschouwing over hoe politieke structuren veranderen en in verval raken: Monarchie muteert in aristocratie, aristocratie in oligarchie, oligarchie in democratie, en democratie in tirannie. (Enkele redenen volgens Plato waarom democratieën ontaarden in tirannieën waren losbandigheid, veronachtzaming van de rechtsstaat en het gelijkstellen van “vreemdelingen” aan burgers).

Adams ontleende twee belangrijke inzichten aan Plato en aan latere schrijvers die zich op Plato baseerden. De eerste was dat een nationale grondwet niet zuiver democratisch zou moeten zijn, maar ook monarchische en aristocratische elementen zou moeten bevatten. Het zou een hoogste uitvoerende macht moeten omvatten met enige monarchale bevoegdheden, een Senaat als aristocratische tak, en een democratisch Huis van Afgevaardigden. Ten tweede moesten de monarchale, aristocratische en democratische elementen tegen elkaar worden afgewogen.

De ratificatie

Zoals uitgelegd in het eerste deel van deze reeks, stuurde het Confederatiecongres, nadat de grondleggers de Grondwet hadden uitgeschreven, deze ter ratificatie naar de staten. We beschikken nu over een vrijwel volledig verslag van het ratificatieproces, dankzij een team van wetenschappers die bijna 50 jaar werkten aan de “Documentary History of the Ratification of the Constitution“.

Dankzij deze “documentatie-geschiedenis” kunnen we verwijzingen naar Socrates, Xenophon en Plato opsporen tijdens de debatten over de grondwet. Onder deze deelnemers bevonden zich afgevaardigden van de ratificatieconventies alsook leden van het grote publiek. Er waren ook voorstanders van de grondwet (“Federalisten”) en tegenstanders (“Antifederalisten”).

Een voorbeeld was een Antifederalist die schreef onder de schuilnaam “A Farmer” (waarschijnlijk John Francis Mercer uit Maryland). De “Farmer” prees “Socrates, Plato en Plutarch voor de morele lessen die het menselijk hart tot deugdzaamheid vormen”.

Een andere prominente antifederalist was Richard Henry Lee uit Virginia. In een brief aan een arts die voorstander was van de ratificatie, suggereerde Lee voorzichtig dat de arts “beter bekend was met Hippocrates dan met Plato”.

Aan de kant van de Federalisten erkende Hugh Brackenridge, een advocaat uit Pennsylvania die later deel uitmaakte van het Hooggerechtshof, de fundamentele bijdragen van oude geleerden zoals Plato. En Edmund Pendleton, die voorzitter was van de ratificatieconventie in Virginia, betoogde dat de tegenstanders van de grondwet streefden naar perfectie. Zich (enigszins achterbaks) baserend op Plato’s opvattingen over hoe regeringen in verval raken, schreef Pendleton:

“Een absolute monarchie ruïneert het volk; een beperkte verwondt de prins; een aristocratie creëert intriges onder de groten en onderdrukking van de armen, en een democratie produceert tumulten en convulsies … De speculatieve ideeën erover hebben hetzelfde lot ondergaan, sinds de Republiek van Plato …. zodat het zoeken naar die Perfectie even vergeefs is als het zoeken naar het Universele.”

Een andere Federalist, Charles Carroll uit Maryland, schreef over de degeneratie van republieken door te verwijzen naar de degeneratie van Athene: “[Zij] waren meer tevreden met de grove grappenmakerij van een komisch dichter, en zijn onliberale misbruik van de goddelijke Socrates …” dus “verdoemden zij hem tot de dood, omdat zijn leefregels en praktijk een constante beschuldiging waren van hun doctrines en ondeugden.”

Disputanten maakten soms gebruik van de publieke bekendheid met Plato en “Socrates de wijze” (zoals één van de auteurs hem noemde) om specifieke lessen eruit te trekken.

Zo waarschuwde de antifederalistische “Landbouwer” voor wolven in schaapskleren: “Zo zien we vaak dat een levende Catiline een dode Cicero [im]personifieert en dat een moderne Thersites [een schurk uit de Ilias van Homerus] de oude naam van de wijze Socrates of de goddelijke Plato aanneemt.” Aan de kant van de Federalisten beriep Madison zich op Socrates als een maatstaf voor goedheid en waarschuwde voor de gevaren van het gepeupel: “Als elke Atheense burger een Socrates was geweest, zou elke Atheense volksvergadering nog steeds een gekkenhuis zijn geweest.”

Andere deelnemers bekritiseerden Socrates – en vooral Plato- omdat hun conclusies veeleer op theorie dan op praktische ervaring berustten. De auteur die zich “Americanus” noemde, beweerde dat de politieke wetenschap pas na de Glorieuze Revolutie in Engeland (1688-89) was geperfectioneerd. Daarvoor, schreef hij, “vermaakten Plato [en anderen] zich met het vormen van visionaire denkbeelden over perfecte regeringen, maar bij gebrek aan experimentele kennis zijn hun plannen niet beter dan romances, de extravagante uitspattingen van een uitbundige verbeelding.”

Een Antifederalistische auteur presenteerde een meer afgewogen kritiek: “Amicus Plato, Amicus Socrates, sed major Amicus Veritas.” (“Plato is een vriend, Socrates is een vriend, maar een grotere vriend is de Waarheid.”) Een andere antifederalist betreurde de snelheid waarmee de eerste zeven staten de Grondwet hadden geratificeerd:

“Want hoewel het, net als Plato’s republiek, tot onze verbeelding kan spreken door ons verrukkelijke taferelen en vleiende vooruitzichten voor te schotelen, enkel de ervaring, de moeder van de kennis, zal ons kunnen zeggen of de effecten ervan onze goedkeuring zullen wegdragen, en of ze consistent zullen zijn met het algemene welzijn, of juist het tegenovergestelde.”

Aan de andere kant waren sommige Federalisten juist trots omdat zij de voorgestelde Grondwet realistischer vonden dan Plato’s “Republiek”. Madison schreef dat in een ideale regering “eerbied voor de wetten voldoende zou worden bijgebracht door de stem van een verlichte ratio. Maar een natie van filosofen is net zo min te verwachten als de filosofische race van koningen waar Plato naar streefde.”

We laten het laatste woord aan John Adams: Nadat de meeste staten hadden geratificeerd, vroeg hij zich af: “Wat zouden Aristoteles en Plato hebben gezegd als iemand hen zou hebben aangesproken over een federatieve republiek van dertien staten, die een gebied van vijfhonderd mijl breed beslaat?”

En dat vormt een goede overgang naar Aristoteles, het onderwerp van de volgende aflevering.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 november 2022): The Ideas That Formed the Constitution, Part 4: The Pioneers: Socrates, Xenophon, Plato, and the Founders

 

Fauci verdedigt lockdowns tijdens verhoor, en zegt dat China de inspiratie was

Anthony Fauci

Een topambtenaar van de Amerikaanse gezondheidszorg die openlijk de lockdowns tijdens de COVID-19 pandemie steunde, verdedigde volgens mensen die bij de ondervraging aanwezig waren, zijn standpunt tijdens een depositie op 23 november.

Dr. Anthony Fauci, die al geruime tijd directeur is van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en de belangrijkste medische adviseur van president Joe Biden, zei ook dat de inspiratie voor de lockdowns afkomstig was uit het door het communistisch bestuurde China.

Fauci zat voor de zeven uur durende getuigenis in Bethesda, Maryland, waar het hoofdkwartier van het instituut gevestigd is.

Hij werd gedwongen onder ede vragen te beantwoorden op bevel van een federale rechter die moet beslissen of de regering moet worden belet Big Tech bedrijven onder druk te zetten om berichten en gebruikers te censureren.

Hoewel Fauci zich vaak geen acties kon herinneren die hij tijdens de pandemie ondernam, sprak hij wel over zijn rol in het pleiten voor lockdowns.

Fauci zei dat Dr. Clifford Lane, een adjunct-directeur bij het NIAID, hem verslag uitbracht nadat Lane begin 2020 naar China was gegaan, een paar maanden nadat de eerste gevallen van COVID-19 in Wuhan waren ontdekt.

Lane meldde dat China het COVID-19-virus onder controle leek te krijgen door middel van harde lockdowns, en Fauci besloot al snel dat de Verenigde Staten China moesten navolgen, althans tot op zekere hoogte, aldus Jenin Younes, één van de aanwezige advocaten bij de depositie.

“Dit is wat we moesten doen. Er waren vriestrucks in New York vol met lichamen,” zei Fauci, vertelde Younes aan The Epoch Times.

Dr. Clifford Lane. (NIAID)

New York werd het zwaarst getroffen door de pandemie. Critici zeggen dat ongebruikelijk beleid, zoals een beleid dat verpleeghuizen verplichtte om mensen te accepteren die positief testten op COVID-19, leidde tot het hoge aantal sterfgevallen. In New York stierven tienduizenden mensen in verpleeghuizen met COVID-19.

Chinese ambtenaren vertelden bewoners in verschillende gebieden om binnen te blijven en dwongen velen om te gehoorzamen door hun deuren te barricaderen. China wordt gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij, die regelmatig mensenrechten schendt tegen christenen, Falun Gong beoefenaars en anderen.

“Volgens Younes, een advocaat van de New Civil Liberties Alliance die enkele eisers in de zaak vertegenwoordigt, speelde de kwestie van de mensenrechten geen rol in Fauci’s denken.

De Republikeinse procureur-generaal van Missouri, Eric Schmitt, zei ook dat Fauci de lockdowns verdedigde toen hij deze week onder ede vragen beantwoordde.

Fauci en NIAID hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar op de verklaring. Lane, die in een e-mail van februari 2020 (pdf) schreef dat “China heeft aangetoond dat deze infectie kan worden bestreden, zij het tegen hoge kosten”, weigerde commentaar.

Lane maakte ook deel uit van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie dat, samen met Chinese wetenschappers, in een rapport van februari 2020 (pdf) landen opriep om “voorbereidingen te treffen om onmiddellijk het hoogste niveau van noodresponsmechanismen te activeren om de aanpak van de hele regering en de hele samenleving in gang te zetten die essentieel is voor een snelle beheersing van een COVID-19-uitbraak”.

Ondersteunde harde maatregelen

Fauci, die de federale overheidsrespons op de pandemie hielp leiden tijdens de regering van president Donald Trump, steunde herhaaldelijk harde maatregelen waarvan werd aangenomen dat ze zouden helpen om COVID-19 in te dammen.

Begin 2020, bijvoorbeeld, zei Fauci op CNN dat hij beleid steunde dat zou leiden tot “een dramatische vermindering van de persoonlijke interactie die we zien in restaurants en in bars.”

“Een tijd lang zal het leven in de Verenigde Staten niet zijn zoals het was,” zei hij rond dezelfde tijd op Fox News. “We moeten dat gewoon accepteren als we willen doen wat het beste is voor het Amerikaanse publiek.”

Fauci was succesvol in het overtuigen van Trump om te pleiten voor “15 dagen om de verspreiding te vertragen”, volgens verslagen van Dr. Deborah Birx en anderen die nauw met de arts samenwerkten. Birx zei in haar boek: ” Het duurde niet lang voordat we de Trump-administratie hadden overtuigd om onze versie van een tweeweekse stillegging uit te voeren, dan probeerde ik uit te zoeken hoe we die konden verlengen.”

Dr. Deborah Birx
Dr. Deborah Birx (R) spreekt naast voormalig president Donald Trump en directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases Dr. Anthony Fauci tijdens een briefing in het Witte Huis in Washington, op 29 maart 2020. (Jim Watson/AFP via Getty Images)

De federale regering voegde later extra weken toe aan hun aanbevelingen, wat leidde tot massale sluitingen van scholen en particuliere bedrijven op bevel van gouverneurs in de Verenigde Staten.

Meerdere gouverneurs, waaronder Kristi Noem, gouverneur van South Dakota, en Brian Kemp, gouverneur van Georgia, sloegen de aanbevelingen al snel in de wind, hoewel de strenge maatregelen in een aantal staten tot in 2021 werden voortgezet.

Studies hebben sindsdien aangetoond dat de maatregelen bijdragen tot een toename van zelfmoorden, psychische crisissen, leerverlies en vertraagde gezondheidsbehandelingen.

Fauci betuigde geen spijt tijdens de depositie voor het helpen veroorzaken van de lockdowns, zei Younes. Fauci heeft publiekelijk beweerd dat hij nooit sluiting heeft aanbevolen.

Kon zich geen details herinneren

Fauci’s NIAID gaf subsidies aan het laboratorium op hoog niveau in dezelfde Chinese stad waar de eerste gevallen van COVID-19 opdoken. Sommige deskundigen dachten al vroeg dat de ziekte het gevolg was van een laboratoriumongeluk of een opzettelijke verspreiding, maar Fauci heeft herhaaldelijk gezegd dat al het bewijsmateriaal wijst op een natuurlijke oorsprong.

Wetenschappers zijn echter nooit in staat geweest een dergelijke oorsprong aan te wijzen.

Fauci kreeg al vroeg te horen van Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen dat een natuurlijke oorsprong “hoogst onwaarschijnlijk” was, terwijl verschillende andere wetenschappers Fauci tijdens een telefoongesprek vertelden dat de kans groot was dat het virus uit een laboratorium kwam, volgens documenten die later tijdens de pandemie boven water kwamen.

Diezelfde wetenschappers schreven later een invloedrijk artikel dat breed werd geciteerd, ook door Fauci, om de theorie van de laboratoriumoorsprong te verwerpen. Fauci verzuimde zijn rol in de totstandkoming van het artikel te onthullen.

Dat privégesprek op 1 februari 2020, waaraan deskundigen uit meerdere landen deelnamen, kwam ter sprake tijdens de depositie, maar Fauci zei dat hij zich de details van de discussie niet kon herinneren, aldus Younes.

“Hij beweerde dat hij zich de inhoud van het gesprek niet kon [herinneren], niets specifieks,” zei Younes. “Dat was het thema. Alles was ‘ik kan me niets specifieks herinneren.’ Wat hij doet is zeggen dat hij zich niets specifieks kan herinneren… dus als hij ergens mee geconfronteerd wordt dan kan hij zeggen ‘nou, ik heb niet gelogen. Ik kon het me gewoon niet herinneren.”

Advocaat-generaal Jeff Landry van Louisiana, die ook bij de verklaring aanwezig was, vertelde The Epoch Times dat Fauci zich “praktisch niets” kon herinneren toen hij werd ondervraagd over zijn optreden tijdens de pandemie.

Het P4-laboratorium, aangeduid als het hoogste niveau van biologische veiligheid, in het Wuhan Instituut voor Virologie in Wuhan, China, op 17 april 2020. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

Censuur

De zaak die leidde tot de depositie beweert dat de regering het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet heeft geschonden door Big Tech bedrijven onder druk te zetten om gebruikers te censureren.

Uit documenten blijkt dat overheidsfunctionarissen bedrijven herhaaldelijk aanspoorden om actie te ondernemen tegen bepaalde gebruikers en bepaalde berichten, omdat de inspanningen tegen vermeende desinformatie en misinformatie niet voldoende zouden zijn. Sommige ambtenaren legden soortgelijke verklaringen af in het openbaar, waaronder Surgeon General Vivek Murthy, een door Biden benoemde persoon. De regering heeft gezegd dat de documenten geen schending van het Eerste Amendement aantonen en heeft gevraagd de zaak te seponeren.

U.S. District Judge Terry Doughty, een door Trump aangestelde rechter die toezicht houdt op de zaak, zei tijdens het bevelen van de verklaringen dat de e-mails “bewijzen dat Dr. Fauci communiceerde en optrad als tussenpersoon voor anderen om informatie te censureren die niet werd gedeeld via meerdere sociale media”.

Fauci “moet nog verklaringen onder ede afleggen in deze zaak,” zei Doughty, eraan toevoegend dat “het Hof er geen twijfel over heeft dat Dr. Fauci betrokken was bij de communicatie met hooggeplaatste social-media functionarissen, wat uiterst relevant is in deze zaak,” en dat alle drie de punten aantoonden dat de last die Fauci zou kunnen dragen voor een getuigenis niet opweegt tegen het belang van de beschuldigingen.

Fauci vertelde advocaten in de depositie dat hij geen sociale media gebruikt en er niets mee te maken heeft, aldus Younes.

Zij vertegenwoordigt twee van de drie mede-auteurs van de Great Barrington Declaration, een document uit 2020 dat de heersende opvatting dat de COVID-19 reactie abnormale acties zoals het sluiten van scholen moest omvatten in plaats van zich te concentreren op het beschermen van de risicogroepen, waaronder ouderen.

“Ik had het te druk met het runnen van een instituut van zes miljard om me druk te maken over zaken als de Great Barrington Declaration”, aldus Fauci in de verklaring.

Maar uit openbaar gemaakte e-mails blijkt dat Fauci en zijn toenmalige baas, Dr. Francis Collins, bezorgd waren over de verklaring. Collins vertelde Fauci dat hij een “snelle en vernietigende publicatie van de premissen” wilde en Fauci stuurde een artikel van Wired dat volgens hem “deze theorie ontkracht”. Fauci zei in een e-mail dat de theorie hem deed denken aan “AIDS-ontkenning”. Fauci sprak zich ook publiekelijk uit tegen wat hij interpreteerde als de belangrijkste strekking van het document, die hij omschreef als “de boel de boel laten en de infectie laten gaan”, en bleef bij zijn kritiek tot in 2022.

Het National Institutes of Health, dat Collins destijds leidde, haalde Wikipedia aan toen gevraagd werd naar een bron voor de beweringen tegen de verklaring.

“Ik denk dat hij duidelijk wist wat de kern van de rechtszaak was en dat hij op voorhand beweerde dat hij van mening is dat de beste manier om slechte ideeën aan te pakken bestaat uit meer meningsuiting in plaats van censuur.

Fauci dacht dat Collins die opriep tot een “takedown” betekende “een artikel aanbieden dat het weerlegde”, voegde Younes eraan toe.

Fauci ontkende ook dat een van zijn gesprekken met Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, over censuur ging.

Het transcript van de verklaring zal naar verwachting op een later tijdstip worden vrijgegeven.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2022): Fauci Defended Lockdowns During Deposition, Said China Was the Inspiration: Lawyer

Wordt fossiele brandstof eigenlijk duurzaam geproduceerd in de aarde?

De meeste mensen leren dat aardolie in de loop van miljoenen jaren diep onder de aarde is ontstaan en is afgeleid van de resten van plankton, planten en andere biologische organismen. Deze verklaring wordt op bepaalde websites van de overheid en het onderwijs heel zakelijk gegeven.

Deze theorie over olievorming is echter slechts een theorie. Er is een tegengestelde opvatting die met substantiële bewijzen wordt ondersteund.

In de Verenigde Staten wordt veel geloof gehecht aan de organische oorsprong van olie (biotische oorsprong), terwijl het idee van een anorganische oorsprong (abiotische oorsprong) al lang wordt aanvaard door wetenschappers uit het post-Sovjettijdperk. Sommige Amerikaanse wetenschappers zijn ook op de abiotische trein gesprongen, hoe veracht ook door de meeste van hun collega’s.

Zij wijzen op problemen die ontstaan door het idee dat olie afkomstig is van dode planten.

Waar komt al dat dode spul vandaan?

Wanneer een plant of dier sterft, wordt slechts weinig van zijn materie begraven. De natuur recyclet – sommige van de grootste recyclers in de natuur zijn insecten, micro-organismen, schimmels en bacteriën. Is er werkelijk genoeg organisch materiaal onder de aarde begraven om triljoenen vaten olie te creëren?

Bovendien stelt de biotische theorie dat organisch materiaal binnen het “olievenster” moet passen voordat het olie wordt. Het olievenster verwijst naar een reeks voorwaarden, waaronder het bereiken van een bepaalde diepte (1 tot 2,5 mijl) waar de temperatuur goed is (140 tot 300 graden Fahrenheit) om olie te produceren.

Voorstanders van de alternatieve, abiotische theorie, zeggen dat olie in plaats daarvan een primordiale substantie kan zijn die uit de diepte van de aarde opstijgt via spleten. Olie zou dus onafhankelijk kunnen ontstaan van organische bronnen die chemische processen ondergaan, net zoals methaan wordt gevonden op asteroïden of in andere onvruchtbare omgevingen.

Sceptici zeggen dat methaan een eenvoudiger stof is dan aardolie; het ontstaansproces van de koolwaterstoffen in aardolie is complexer en dezelfde logica gaat misschien niet op.

Opvallende olie gebaseerd op abiotische theorie

Siljan Ring: Thomas Gold van de Cornell University in New York, die in 2004 overleed, was een uitgesproken voorstander van de abiotische theorie. Hij adviseerde een team dat eind jaren tachtig en begin jaren negentig in Midden-Zweden boorde op een plek die bekend staat als de Siljan Ring en die op zijn zachtst gezegd als weinig veelbelovend zou zijn beschouwd door onderzoekers die vanuit een biotisch perspectief werken.

De conventionele olie-exploratie beperkt zich tot sedimentaire bekkens. Aangenomen wordt dat plankton naar de bodem van watermassa’s zinkt wanneer het sterft en begraven wordt in sediment, dat in de loop der tijd naar beneden wordt gedrukt tot het de juiste omstandigheden bereikt: het olievenster.

De Siljan Ring daarentegen is niet rijk aan sedimenten. De sedimenten die er zijn, aldus Gold, zijn niet dieper dan 300 meter, terwijl de boring is uitgevoerd op een diepte van 5 tot 7 kilometer.

Hoewel de boring niet het door Gold voorspelde “gasveld van wereldklasse” opleverde, werden er 80 vaten olie gevonden, genoeg voor Gold om zich gerechtvaardigd te voelen en sommige wetenschappers zijn mening te doen herzien. Natuurlijk zijn conventionele boringen ook niet altijd succesvol wanneer landmeters denken dat een gebied er veelbelovend uitziet.

Toch stelden critici dat daar olie uit sedimentair gesteente naar beneden sijpelde, waarop Gold weerlegde: “Olie die na 360 miljoen jaar uit zo’n kleine hoeveelheid sedimenten wegsijpelt lijkt onwaarschijnlijk”.

Olievelden in Oekraïne: Professor Vladilen A. Krayushkin, voorzitter van de afdeling aardolie-exploratie van de Oekraïense Academie van Wetenschappen, is een groot voorstander van de abiotische theorie en wordt geciteerd in een artikel van Dr. J. F. Kenney uit 1996, getiteld “Special Edition on The Future of Petroleum“.

Krayushkin zei: “De elf grote en één reusachtige olie- en gasvelden die hier worden beschreven, zijn ontdekt in een regio die veertig jaar geleden werd veroordeeld als zijnde zonder potentieel voor aardolieproductie. De exploratie naar deze velden werd volledig uitgevoerd volgens het perspectief van de moderne Russisch-Oekraïense theorie van abyssale, abiotische aardolieoorsprong.

“De boringen die tot deze ontdekkingen hebben geleid, zijn met opzet diep in het kristallijne basementgesteente verricht. … Deze reserves bedragen ten minste 8.200 miljoen ton [meer dan 57 miljard vaten] winbare olie en 100 miljard kubieke meter winbaar gas, en zijn daarmee vergelijkbaar met die van de North Slope van Alaska.”

Eugene Island: Op Eugene Island, Louisiana, werd in 1995 gemeld dat de olievelden zichzelf op verbijsterende wijze weer aanvulden nadat ze waren uitgeput. De bevindingen van dr. Jean K. Whelan, onderdeel van een exploratieprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Energie, lijken de abiotische theorie te ondersteunen om dit te verklaren. Zij constateerde dat de olie waarschijnlijk van grote diepte kwam, zoals abiotische voorstanders zeggen.

Een artikel in de New York Times uit die tijd verklaarde: “[Whelan] heeft bewijs gevonden voor verschillen in de samenstelling van de olie in de loop der tijd naarmate deze van grotere naar ondiepere diepte stroomt. Door de chemische veranderingen in de olie te meten die het gevolg zijn van de actie van olie-etende bacteriën, leidt zij af dat de olie in vrij snelle spurts van grote diepten naar reservoirs dichter bij de oppervlakte gaat.”

Whelan steunde ook een theorie van Gold dat microben olie eten, wat de aanwezigheid van biologisch materiaal in olie op grote diepte verklaart.

Sceptici

Whelan kreeg, net als Gold, kritiek. Een van de belangrijkste argumenten tegen de abiotische theorie is dat olie migreert met het ondergrondse water, wat de olie verklaart die gevonden wordt op onverwachte plaatsen zonder sedimentair gesteente. De vreemde uniformiteit van olie gevonden in verschillende soorten rotsformaties van verschillende leeftijden is dus het resultaat van olie die naar andere plaatsen migreert.

Petroleumingenieur en consultant Jean H. Laherrère schreef een gedetailleerde, puntsgewijze weerlegging van Gold’s argumenten. Gold was toen al overleden en was niet in staat om te reageren. Laherrère zei dat Gold zeker op de hoogte was van deze informatie.

Laherrère biedt eerder alternatieve verklaringen dan directe weerleggingen. Hij lijkt soms Gold’s opmerkingen uit hun context te halen of ze te behandelen als op zichzelf staande argumenten voor de abiotische theorie. Het artikel behandelt echter beide kanten van het argument, waarbij veel van Laherrères antwoorden neerkomen op het feit dat oliemigratie de abiotische stelling verklaart.

Ook de aanwezigheid van bepaalde metalen en helium in aardolie wordt van beide kanten verklaard.

Aangezien het miljoenen jaren duurt voordat aardolie zich vormt, en niemand het met eigen ogen heeft gezien, zijn de bewijzen die aan beide kanten worden aangedragen moeilijk te kwalificeren. Maar als de abiotische theorie juist is, zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor de energie-industrie. Als de olieproductie dienovereenkomstig wordt aangepast, zou “fossiele brandstof” kunnen worden beschouwd als een hernieuwbare energiebron.

Is Gold een “ketter?”

In een Cornell artikel, geschreven na Golds overlijden, wordt Gold geciteerd: “Ik geniet niet van mijn rol als ketter… Het is vervelend.”

Het artikel gaat verder: “Inderdaad, ondanks de intense tegenstand die ze vaak ondervonden, hadden veel van Gold’s meest verontwaardigde en gepassioneerde ideeën de merkwaardige gewoonte om juist te blijken.”

Sommige van zijn theorieën – zoals over de mechanismen van het menselijk gehoor, de aard van pulsars in de ruimte, en het bestaan van fijn steenpoeder op de maan – werden tientallen jaren bespot voordat ze werden gerechtvaardigd en algemeen aanvaard.

Gold is wel vergeleken met de beroemde astronoom Carl Sagan, die Gold in 1968 naar Cornell haalde, nadat Sagan door Harvard was afgewezen. Het Cornell-artikel citeert de woorden van Keay Davidson uit een biografie van Sagan uit 1999: “Gold belichaamde Cornell’s openheid voor onconventionele genieën.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (25 november 2022): Is Fossil Fuel Actually Produced Renewably Inside the Earth? Some Scientists Theorize ‘Abiotic’ Origins of Oil

VS verbiedt Huawei, ZTE-telecomapparatuur wegens bedreiging van de nationale veiligheid

Amerikaanse regelgevers hebben een verbod ingesteld op elektronische apparatuur van verschillende grote Chinese technologiebedrijven met als argument dat de nationale veiligheid in het gedrang komt.

De Federal Communications Commission (FCC) heeft op 25 november nieuwe regels aangenomen die de invoer of verkoop verbieden van Chinese communicatieapparatuur die een onaanvaardbaar risico vormt voor de nationale veiligheid.

De nieuwe regels verbieden de invoer of verkoop in de Verenigde Staten van apparatuur van de Chinese telecombedrijven Huawei en ZTE. Het besluit verbiedt ook telecommunicatieapparatuur en videobewakingsapparatuur van Hytera, Hikvision en Dahua en de dochterondernemingen of filialen van deze bedrijven.

De FCC concludeerde unaniem dat de producten een “onaanvaardbaar risico vormen voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten of de veiligheid van personen in de Verenigde Staten”, aldus een verklaring.

“De FCC zet zich in om onze nationale veiligheid te beschermen door ervoor te zorgen dat onbetrouwbare communicatieapparatuur niet wordt toegestaan voor gebruik binnen onze grenzen, en we zetten dat werk hier voort,” zei voorzitster Jessica Rosenworcel.

“Deze nieuwe regels zijn een belangrijk onderdeel van onze lopende acties om het Amerikaanse volk te beschermen tegen bedreigingen van de nationale veiligheid op het gebied van telecommunicatie.”

Producten van de bedrijven zullen niet worden toegestaan voor import, marketing of verkoop totdat de FCC de maatregelen goedkeurt die de bedrijven hebben genomen om te verhelpen hoe hun producten kunnen worden gebruikt tegen het nationaal belang.

In 2018 stemde het Congres ervoor om alle federale agentschappen te verbieden producten van de vijf genoemde bedrijven te kopen. De nieuwe regels zullen de “Covered List” van de FCC van verboden producten uitbreiden en wijzigen om te voorkomen dat particuliere organisaties de items de Verenigde Staten binnenbrengen.

“Vandaag neemt de FCC een ongekende stap om onze communicatienetwerken te beschermen en de nationale veiligheid van Amerika te versterken,” zei FCC-commissaris Brendan Carr.

“Ons unanieme besluit komt voort uit de eerste keer in de geschiedenis van de FCC dat we hebben gestemd voor een verbod op het verlenen van vergunningen voor communicatie- en elektronische apparatuur op basis van overwegingen van nationale veiligheid.  En we nemen deze maatregel met de brede, tweepartijdige steun van het leiderschap van het Congres.”

Het besluit van vrijdag implementeert eisen uit de Secure Equipment Act van 2021, die afgelopen november door president Joe Biden werd ondertekend en als wet werd aangenomen, aldus de FCC.

Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben allemaal verklaard dat het gebruik van Huawei-telecommunicatieapparatuur, met name in 5G-netwerken, aanzienlijke veiligheidsrisico’s oplevert voor de infrastructuur. Amerikaanse ambtenaren en deskundigen hebben ook alarm geslagen dat de banden van het bedrijf met de Chinese communistische partij betekenen dat haar producten kunnen worden gebruikt om Amerikanen te bespioneren of het vrije verkeer van gegevens wereldwijd te verstoren.

“Dit is het hoogtepunt van een inspanning van beide partijen die meerdere presidentiële en FCC-administraties omvat, en het zal helpen om Amerikanen veiliger te maken door te voorkomen dat vijandige regeringen hun technologie-export gebruiken om voet aan de grond te krijgen in onze netwerken,” zei FCC-commissaris Nathan Simington.

“Maar terwijl we deze overwinning vieren, mogen we niet vergeten dat ons werk om ons land te beveiligen tegen onveilige en onbetrouwbare apparatuur nog maar net begonnen is. Naast het verbieden van apparatuur van onbetrouwbare staatsbedrijven, zoals we hier hebben gedaan, moeten we de verspreiding van onveilige apparaten meer in het algemeen aanpakken.”

De Epoch Times heeft de Chinese bedrijven om commentaar gevraagd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2022): US Bans Huawei, ZTE Telecom Equipment Citing Threats to National Security

FDA was opgewonden door reactie op ‘gedurfde’ Ivermectine Twitter-post, blijkt uit documenten

Topambtenaren van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) waren enthousiast over de reacties op de controversiële Twitter-post van het agentschap over ivermectine, zo blijkt uit interne e-mails.

De post van 21 augustus 2021 staat nu centraal in een rechtszaak.

In de post stond: “Je bent geen paard. Je bent geen koe. Serieus, allemaal. Stop ermee.” Het linkte naar een FDA pagina die zegt dat mensen geen ivermectine moeten gebruiken om COVID-19 te voorkomen of te behandelen.

De post werd gemaakt door Brad Kimberly, een FDA ambtenaar, nadat ambtenaren van Mississippi een toename van het aantal telefoontjes meldden (pdf) van mensen die ivermectine hadden gebruikt om COVID-19 te voorkomen of te behandelen, waaronder sommigen die de versies van ivermectine hadden gebruikt die voor dieren waren ontwikkeld.

Ivermectine is een antiparasiticum dat zowel bij mensen als dieren wordt gebruikt.

Volgens de e-mails waren Kimberly en een heleboel andere ambtenaren opgewonden toen het bericht viraal ging.

De post “is de meest populaire post die we ooit op Twitter hebben gehad,” schreef Erica Jefferson, een geassocieerd commissaris voor externe zaken, in een bericht, eraan toevoegend dat “we blij zijn met de reactie en de resultaten.”

Jefferson schreef aan Dr. Janet Woodcock, een FDA ambtenaar die op dat moment waarnemend commissaris was.

“Dat was geweldig! Zelfs ik zag het!” zei Woodcock. Ze zei dat ze het eens was met de nieuwe strategie om “creatief en toegankelijk” te zijn en noemde de brief een “uitstekend begin.”

Dr. Janet Woodcock, toenmalig waarnemend commissaris van de Food and Drug Administration, in Washington op 20 juli 2021. (Stefani Reynolds/Pool/AFP via Getty Images)

‘Grijp de kans’

Jefferson zei dat zij en een ander team wilden inspelen op de waarschuwing uit Mississippi en dat zij in staat waren het bericht te maken en het slechts één dag later te versturen, ook al was het een zaterdag.

“Ik weet zeker dat jullie vrijdag het nieuws uit Mississippi hebben gezien over het gebruik van ivermectine om Covid-19 te behandelen/voorkomen en de toename van ongewenste voorvallen (vergiftigingen) die de staat signaleerde als gevolg van het gebruik ervan. Ik zei vrijdagavond laat tegen het team dat we van de gelegenheid gebruik moesten maken om het publiek te herinneren aan onze eigen waarschuwingen voor ivermectine en zaterdagochtend vroeg had het social media team de … tweet geplaatst,” zei Jefferson.

“Onnodig te zeggen dat de directe, duidelijke en slimme (humoristische) communicatie, in combinatie met een vervolg tweet die aanvullende antwoorden gaf op veelgestelde vragen over ivermectine, ervoor zorgde dat de tweet snel viraal ging en werd gedeeld via meerdere sociale media platforms (waar het werd versterkt door andere influencers) en resulteerde in aanvullende berichtgeving,” voegde ze eraan toe.

Jefferson zei dat ze erop gericht was manieren te vinden waarop de FDA “de ‘gewone’ Amerikaan kan bereiken” en “inhoud te ontwikkelen waarmee het agentschap zich zowel toegankelijk als informatief kan voelen in een tijd van ongelooflijke desinformatie”.

Verschillende FDA-functionarissen, waaronder Jefferson, zeiden dat ze lachten toen ze de post zagen, die lof oogstte van een half dozijn functionarissen.

“Team—dit is UITSTEKEND werk. Zo creatief en, nog belangrijker, het brengt de volksgezondheidsboodschap van de FDA naar buiten. Ik kan niet wachten om te zien wat jullie allemaal nog meer in petto hebben!” zei Julia Tierney, een andere ambtenaar.

“Ik zag de Tweet en was super onder de indruk. Blij dat we nu gegevens hebben om de directe aanpak te ondersteunen,” schreef Anna Staton, nog een andere ambtenaar.

Jefferson en Sandy Walsh, een andere FDA ambtenaar, hebben Kimberly aangesproken om het bericht te maken. Walsh zei dat de “gedurfde Tweet een hit was”.

‘Leuk weekend’

Het bericht trok volgens intern gedeelde analyses miljoenen bezoekers, waaronder 23,7 miljoen impressies op Twitter alleen. Ambtenaren deelden dezelfde post ook op Facebook, LinkedIn en Instagram.

Kimberly werd door anderen geïdentificeerd als de schrijver die de taal gebruikte, en hij vertelde verschillende collega’s dat hij het had geschreven.

“Het was een leuk weekend om mensen de woorden te zien zeggen die ik schreef op TV en TikTok en dergelijke,” zei Kimberly in een e-mail.

Kimberly werd gevraagd om de gegevens te presenteren tijdens een vergadering. Details van de vergadering werden niet opgenomen, maar Kimberly stuurde wat hij beschreef als een “blurb” naar collega’s.

“Als reactie op een actueel item dat in het nieuws was verschenen, maakten we een post die in lijn was met de nieuwe engagement strategie waar ons team aan werkte. Het resultaat was dat de post door meer dan 24 miljoen mensen op Twitter werd gezien… het werd de populairste post in de geschiedenis van ons account,” aldus Kimberly.

Woodcock vertelde The Epoch Times in een e-mail: “Zoals u wellicht weet, is ivermectine in grote gerandomiseerde onderzoeken niet effectief gebleken tegen COVID. Bovendien kan het innemen van medicijnen in doses die bedoeld zijn voor grote dieren leiden tot ernstige ziekten. Ik geloof dat professionaliteit essentieel is voor het personeel van elk regelgevend agentschap. Dat gezegd hebbende, soms kan humor helpen om een belangrijke boodschap over te brengen.”

Jefferson, Kimberly, Tierney, Staton en Walsh reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Vice News berichtte voor het eerst over de e-mails, maar bevatte slechts screenshots en citaten uit een deel ervan. De volledige set werd verkregen door The Epoch Times via een Freedom of Information Act verzoek.

Uit een tweede reeks interne e-mails bleek dat Woodcock zei dat ivermectine “zeker een zeer veilig geneesmiddel is”, maar zich herhaaldelijk afvroeg of het zou werken tegen COVID-19, ondanks het feit dat andere landen zoals Peru en India succes hadden met het geneesmiddel tegen de ziekte.

De bewijzen over ivermectine zijn gemengd. Sommige studies tonen weinig tot geen voordeel aan, terwijl andere een sterk voordeel suggereren.

Ivermectinetabletten verpakt voor menselijk gebruik. (Natasha Holt/The Epoch Times)

Rechtszaak

Tijdens een recente rechtszitting verdedigde de regering de Twitter-post en een andere die in 2022 werd geplaatst. Advocaten zeiden dat de verklaringen “geen richtlijnen waren” maar “aanbevelingen”.

De hoorzitting ging over een motie om een rechtszaak te verwerpen die was aangespannen door drie artsen, die zeiden dat de verklaringen van de FDA over ivermectine hun werk onrechtmatig verstoorden.

De uitspraken werden gedaan “met de kennis en bedoeling dat deze acties de uitoefening van de geneeskunde zouden belemmeren”, in strijd met de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) en de Administrative Procedure Act, aldus de aanklacht.

De FDA is niet bevoegd om te oordelen over het gebruik van goedgekeurde geneesmiddelen buiten het boekje, of voor een ander gebruik dan waarvoor ze zijn goedgekeurd, aldus de artsen. De FDCA, zo merkten ze op, zegt dat niets daarin “mag worden uitgelegd als een beperking of belemmering van de bevoegdheid van een arts om een legaal op de markt gebracht apparaat voor te schrijven of toe te dienen voor een aandoening of ziekte binnen een legitieme arts-patiëntrelatie”.

U.S. District Judge Jeffrey Brown, een door Trump aangestelde persoon die toezicht houdt op de zaak, zei dat de uitspraken in de sociale media zorgwekkend waren omdat er geen kwalificaties waren. Op de FDA webpagina’s staan kwalificaties over mensen die ivermectine kunnen nemen als hun arts het voorschrijft.

Brown heeft nog geen uitspraak gedaan over de motie tot verwerping.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2022): FDA Was Excited by Response to ‘Edgy’ Ivermectin Twitter Post, Documents Show

Waarheidsvertellers: Virginia Woolf, “Ik vertel altijd de waarheid”

Virginia Woolf vraagt ons – we horen haar eigen stem, via een BBC-opname – “Hoe kunnen we de oude woorden combineren in nieuwe vormen, zodat ze overleven, zodat ze schoonheid creëren, zodat ze de waarheid vertellen?”.

Dit was Woolfs levensvraag, haar queeste, de katalysator van haar genialiteit. Ze worstelde ermee, zoals Jacob worstelde met de engel, en ze zou niet loslaten tot het ware en het mooie, op de een of andere manier, haar zegende. “Als ik schrijf, vertel ik altijd, altijd de waarheid,” vermaande ze een vriend die suggereerde dat ze misschien toch anders zou doen. In haar brieven, dagboeken en fictie eindigt de strijd nooit.

De jonge Virginia Stephen en haar oudere zus Vanessa. (Publiek domein)

Haar dagboeken

Haar dagboeken, 6.873 pagina’s in een Harcourt Brace Jovanovich editie, vertellen ons haar meest intieme gedachten en gevoelens. Deze pagina’s waren niet voor onze ogen bestemd, en ze vroeg haar man ze na haar dood te verbranden. Ze bevatten misschien wel de verste uithoeken van haar geest, en een aantal van haar mooiste zinnen, evenals haar openhartige, persoonlijke opvattingen over tijdgenoten.

Ze was bijvoorbeeld verontwaardigd over het succes van James Joyce’s “Ulysses”, dat ze een viering van het lelijke vond, een eenzijdige aanval op de door haar vereerde literaire traditie: “Een ongeletterd, onderontwikkeld boek lijkt het me. Het is smakeloos. Het is pretentieus. … Een eerste klas schrijver, bedoel ik, respecteert het schrijven te veel om bedrieglijk te zijn; opzienbarend; stunts uithalend.”

Een goede vriend zei tegen haar: “Alleen je dood zal het enige zijn dat je niet kunt beschrijven!” Dat is natuurlijk waar, maar ze beschrijft wel, zoals niemand anders heeft gedaan, de depressie die vaak gepaard lijkt te gaan met genialiteit. Tolstoj, Händel en Beethoven kenden het goed, maar lieten er geen gedetailleerd verslag van na.

Virginia Woolf deed dat wel: “Werd misschien om 3 uur wakker. Oh het begin, het komt – de verschrikking – fysiek, als een pijnlijke golf die over het hart spoelt – die me omhoog trekt. Ik ben ongelukkig ongelukkig! Down – God, ik wou dat ik dood was. … Dit gaat door; verschillende keren, met variëteiten van horror. Dan bij de crisis in plaats van dat de pijn intens blijft, wordt het eerder vaag. Ik dommel in. Ik word wakker met een schok.”

Andere aantekeningen vertellen ons over haar zoektocht naar datgene waar zovelen van ons voor bidden: “Ik geniet van bijna alles. Toch heb ik een rusteloze zoeker in mij. … Ik zie de bergen in de lucht: de grote wolken; & de maan die opkomt boven Perzië; ik heb een groot & verbazingwekkend gevoel van iets daar, wat ‘het’ is. ? … Ik kom vrij vaak bij dit ‘het’; en voel me dan helemaal in rust.”

Later schrijft ze: “Ik zie voor me: iets abstracts, maar verblijvend in de dalen of de lucht; waarnaast niets van belang is; waarin ik zal rusten en blijven bestaan.” Het lijkt opmerkelijk dat deze geweldige schrijfster, deze briljante dichteres, geen beter woord kon vinden voor dit “iets” dan “het”! Toch weet ieder van ons dat dit “iets” geen woorden kent, dus misschien is “het” een even goede naam als alle andere.

Twee delen van Virginia Woolf’s dagboek. (Harcourt Brace Jovanovich)

Haar brieven

Men wordt getroffen door de observatie van de auteur dat een antwoord op een brief iets weergeeft van de schrijver van de oorspronkelijke brief die zij ontving. Men ziet bijvoorbeeld de warmte en zachtheid in haar correspondentie met haar zus, Vanessa, en een koelere persoonlijkheid in haar brieven aan de ijzige en trotse Vita Sackville-West.

De hieronder geciteerde brief aan Sackville-West is een indringende kijk op Woolfs creatieve proces, iets wat te persoonlijk is om tegen het publiek te zeggen, maar gemakkelijk gezegd kan worden tegen een begripvolle en vertrouwde vriend:

“Stijl is een heel eenvoudige zaak; het is allemaal ritme. Als je dat eenmaal doorhebt, kan je geen verkeerde woorden meer gebruiken. … Nu is dit zeer diepgaand, wat ritme is, en het gaat veel dieper dan welke woorden ook. Een gezicht, een emotie, creëert deze golf in de geest lang voordat het woorden maakt die erbij passen; en in het schrijven moet men dit heroveren, en dan als het breekt en tuimelt in de geest maakt het woorden die erbij passen.”

Deze woorden verlichten ons, vertellen ons meer over de diepten van Woolfs hart en geest dan we in welke formele publicatie dan ook kunnen vinden.

Eén deel met twee jaar van Virginia Woolf’s brieven. (Harcourt Brace Jovanovich)

Haar kortere fictie

De kortere werken – soms heel kort, maar nooit over triviale zaken – gaan over zaken die in het leven van ieder mens een grote rol spelen, het wonder van het leven zelf. Hoe gemakkelijk is het voor ons om de onwaarschijnlijkheid van ons bestaan te vergeten, de oneindige samenloop van gebeurtenissen die onze omstandigheden vormen en wat we ons “zelf” noemen.

“In de boomgaard’, een verhaal van slechts vijf alinea’s, toont Miranda slapend onder een appelboom. “Appels hingen een dikke meter boven haar hoofd. Het geluid van het kerkorgel wordt door de wind over de boomtoppen gedragen terwijl Miranda tien meter lager slaapt.” Zestig meter boven haar klonken klokken die de gelovigen opriepen tot de dienst. De wind raasde verder, ” oogloos, hersenloos, niets dat hem kon weerstaan” terwijl ” kilometers lager, in een ruimte zo groot als het oog van een naald, Miranda rechtop stond en luidkeels riep. ‘Oh, ik kom te laat voor de thee.'”

Een portret uit 1902 van Virginia Woolf door George Charles Beresford. (Publiek domein)

Haar romans

Omdat het geheugen een betrouwbare criticus is, wordt het hier gebruikt om enkele van de beste passages van haar romans in herinnering te brengen, fragmenten die mijn geest binnenkwamen en nooit meer weggingen. De onderwerpen zijn diepgaand en de indrukken zijn krachtig.

In “The Voyage Out” leert de jongeman de bitterheid van het verlies kennen; de vrouw met wie hij gaat trouwen wordt dodelijk ziek. “Hij kon niet wennen aan zijn pijn, het was een openbaring voor hem. Hij had zich nooit eerder gerealiseerd dat onder elke handeling, onder het leven van elke dag, pijn ligt, verstild, maar klaar om te verslinden; hij leek het lijden te kunnen zien, alsof het een vuur was, dat zich opkrult over de randen van alle handelingen, en het leven van mannen en vrouwen wegvreet. Hij dacht voor het eerst met begrip aan woorden die hem voorheen leeg hadden geleken: de strijd van het leven; de hardheid van het leven.”

In “De golven” verschijnt de liefde: “De tijd gaat voorbij, ja. En we worden oud. Maar om met jou te zitten, alleen met jou, hier in Londen, in deze door vuur verlichte kamer, jij daar, ik hier, is alles. Als je komt, verandert alles. De kopjes en schotels veranderden toen je vanmorgen binnenkwam. Er kan geen twijfel over bestaan, … dat ons gewone leven, lelijk als het is, alleen onder de ogen van de liefde glans en betekenis krijgt.”

De suggestie van een hoger, transcendent leven staat centraal in “The Years”. Een vrouw keert terug naar haar vrienden na 30 jaar in het buitenland te hebben gewoond. Ze komen samen op een feestje, en in het midden daarvan trekt ze zich terug in zichzelf: “Er moet een ander leven zijn, dacht ze. … Niet in dromen, maar hier en nu in deze kamer, met levende mensen. … Ze stond op het punt iets te grijpen dat haar net ontging. Er moet een ander leven zijn, hier en nu, herhaalde ze. Dit is te kort, te gebroken. We weten niets, zelfs niet van onszelf. We zijn nog maar net begonnen, dacht ze, om er hier en daar wat van te begrijpen.”

“To the Lighthouse” is een melancholische vertelling over de familie Ramsey, een familie in het midden van verandering. De tijd verstrijkt; dingen, mensen, worden op mysterieuze wijze andere dingen. Een kind wordt een man, een moeder sterft, een manier van leven die vast leek, wordt weggevaagd. De grote levensvraag “met welk doel?” klinkt voortdurend in onze oren. Een antwoord, niet volledig, niet geheel bevredigend, maar misschien het enige antwoord dat we hebben, wordt gegeven. Het lijkt erop dat de tijd inderdaad voorbijgaat. We kunnen niets vasthouden, maar toch blijft er iets over: Een heel leven van gedachten, gevoelens en ervaringen wordt gesynthetiseerd, vertaald, getranssubstantieerd, opgeslagen in onze hersenen als onze eigen, zich steeds ontvouwende visie. Het is onze eigen persoonlijke kijk op de wereld, op het systeem der dingen, die niemand ooit eerder heeft gezien en die niemand ooit in de toekomst zal zien. Het is van onszelf.

Genialiteit is af en toe in staat haar visie te vereeuwigen en te delen door middel van liederen, schilderijen, woorden, door middel van schoonheid en waarheid. “Hoe kunnen we de oude woorden combineren in nieuwe vormen zodat ze overleven, zodat ze schoonheid creëren, zodat ze de waarheid vertellen?” horen we Virginia Woolf opnieuw vragen, op de BBC. Het is een vraag, maar voor haar was het ook een roeping.

De slotregels van “To the Lighthouse” gaan niet echt over de amateurschilderes Lilly Briscoe; ze gaan over de schrijfster Virginia Woolf: “Ze trok een lijn in het midden. Het was klaar, het was af. Ja, dacht ze, terwijl ze haar penseel neerlegde, … ik heb mijn visioen gehad.”

Raymond Beegle heeft als uitvoerend pianist opgetreden in de belangrijkste concertzalen van de Verenigde Staten, Europa en Zuid-Amerika; hij heeft geschreven voor The Opera Quarterly, Classical Voice, Fanfare Magazine, Classic Record Collector (UK) en de New York Observer. Beegle was lid van de faculteit van The State University of New York-Stony Brook, The Music Academy of the West en The American Institute of Musical Studies in Graz, Oostenrijk. Hij heeft de afgelopen 28 jaar lesgegeven in de kamermuziekafdeling van The Manhattan School of Music.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 maart 2021): Truth Tellers: Virginia Woolf, ‘I always tell the truth’