Wednesday, 17 Jul 2024

Europees Parlement erkent Rusland als staat die terrorisme ondersteunt

Op maandag 17 oktober heeft de Zweedse democraat Charlie Weimers in het Europees Parlement een motie in stemming gebracht om een debat op gang te brengen over een resolutie waarin Rusland wordt aangemerkt als een staat die terrorisme ondersteunt. Het debat en de stemming vonden plaats op woensdag 23 november: het Europees Parlement erkent Rusland officieel als “staatssponsor van terrorisme“.

De tekst werd aangenomen met een overweldigende meerderheid van 494 stemmen voor, 58 stemmen tegen en 44 onthoudingen. De parlementsleden, toegejuicht door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, beschreven “Rusland als een staat die terrorisme sponsort en als een staat die terroristische middelen gebruikt”. Deze stemming volgt op die van de drie Baltische landen (Estland, Letland en Litouwen) die het regime van Poetin ook al zo hadden beoordeeld. De Litouwse Europarlementariër en voormalig premier Andrius Kubilius van de centrumrechtse EVP-partij zei: “We hebben de dingen bij hun naam genoemd. […] De erkenning van dit feit door het Europees Parlement is een duidelijk politiek signaal. Europa, de Europeanen, willen niet passief blijven terwijl hun grote buur alle humanitaire en internationale normen schendt.

Deze erkenning is uiteraard welkom. Het toont aan dat de Europese Unie actie onderneemt en zich verzet tegen de imperialistische agenda van Poetin. Maar afgezien van dit geopolitieke feit is het interessant te weten wie de leden van het Europees Parlement zijn die tegen deze tekst hebben gestemd. Dit zal ons een idee geven van Poetins uitgesproken aanhangers in Europa. Sommige bevinden zich niet noodzakelijkerwijs waar je denkt dat ze zich bevinden.

Van de 58 stemmen tegen kwamen er 12 van de socialistische en democratische fractie (S&D). Alle leden van de Bulgaarse socialistische fractie (5 leden) stemden tegen. Van de 58 tegenstanders van de tekst waren er 24 afkomstig van links en uiterst links van het Europese politieke spectrum. Het grootste nationale contingent dat zich tegen het voorstel verzette, kwam, niet verrassend, uit Frankrijk en leden van het Rassemblement National: 17 van de 18 RN-leden die aangesloten zijn bij de groep Identiteit en Democratie zeiden “nee” tegen de resolutie, evenals Thierry Mariani, die terechtstaat voor corruptie in verband met Rusland. Nicolas Bay, voormalig RN en nu lid van Reconquête, stemde ook tegen. Twee LR-leden, Brice Hortefeux en Nadine Morano, alsmede vijf leden van La France insoumise, waaronder hun leider Manon Aubry, onthielden zich van stemming.

Het is schrijnend dat Frankrijk oververtegenwoordigd is onder de (officiële en niet-officiële) aanhangers van het regime van Poetin in het Europees Parlement. Deze tekst roept de 27 EU-landen op om Rusland te erkennen als een land dat terrorisme steunt en zich als terrorist gedraagt. Frankrijk zou waarschijnlijk, net als de overgrote meerderheid van de andere landen, deze stemming moeten steunen. Dit is echter geen verrassing voor Emmanuel Macron, die de dialoog met Poetin wil voortzetten. Het valt nog te bezien wat het Hongarije van Viktor Orban, dat al enige tijd in bed ligt met Rusland, zal doen.

Artikel geschreven door Aymeric Belaud, met vriendelijke toestemming van IREF.

IREF is een liberale en Europese denktank die in 2002 is opgericht door leden van het maatschappelijk middenveld met een academische en professionele achtergrond, met als doel het ontwikkelen van onafhankelijk onderzoek naar economische en fiscale vraagstukken. Het instituut is onafhankelijk van enige politieke partij of organisatie. Het weigert overheidsfinanciering.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2022): Le Parlement européen reconnaît la Russie comme un État promoteur du terrorisme

Wat gebeurt er als China’s economie instort?

China, met een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen, is de op één na grootste economie ter wereld. Sinds 2012 kent het land een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,7 procent, deels dankzij zijn dominante positie in de maakindustrie en zijn goedkope export van goederen.

In 2022 heeft China een bbp van 17,7 biljoen dollar, net achter de Verenigde Staten met een bbp van 22,9 biljoen dollar. Veel economen voorspellen dat China in 2030 de grootste economie ter wereld zal zijn.

De economie van het land heeft dit jaar echter gestaag aan kracht ingeboet nu het zich aanpast aan een strikte zero-COVID-strategie. Als gevolg daarvan is de bedrijfs- en consumentenactiviteit in het land feitelijk tot stilstand gekomen, net als in de beginfase van de pandemie, terwijl de wereldwijde vraag is gedaald en de jeugdwerkloosheid is gestegen.

De problemen van het land worden nog verergerd door het feit dat het Chinese regime de schulden van vastgoedontwikkelaars stevig aanpakt. De autoriteiten hebben de regels voor de aankoop van huizen aangescherpt en de kredietverlening door banken aan banden gelegd, terwijl machtige vastgoedmagnaten worden aangespoord om middelen en invloed in te zetten voor de belangen van Peking.

Dit leidde tot een crash van de huizenmarkt die de economie het afgelopen jaar verder heeft geschaad.

Ondertussen steeg het BBP van het land in het tweede kwartaal met slechts 0,4 procent ten opzichte van vorig jaar, en hoewel het in het derde kwartaal met 3,9 procent toenam, denken veel economen dat de economische situatie in China zal verslechteren, waardoor de kans op een wereldwijde recessie toeneemt.

Gaat de Chinese economie achteruit?

De huidige economie van China vertraagt: de industriële productie steeg in oktober met 5 procent vergeleken met een jaar eerder, waardoor de marktverwachtingen van 5,2 procent groei niet werden gehaald en met een vertraging ten opzichte van september, toen de industriële productie met 6,3 procent steeg.

Ondertussen daalden de detailhandelsverkopen, een graadmeter voor de consumptie, in oktober met 0,5 procent, voor het eerst sinds mei, toen ze met 6,7 procent daalden nadat Shanghai, het grootste zakencentrum van het land, onder een totale lockdown werd geplaatst.

De vastgoedinvesteringen daalden in oktober met 16% tegenover vorig jaar, de grootste daling sinds de periode januari-februari in 2020, volgens een analyse van Reuters op basis van gegevens van het Nationaal Bureau voor de Statistiek.

Bovendien lijdt het land dit jaar onder een sterk gedevalueerde munt.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagde in oktober zijn prognose voor China’s bbp-groei in 2022 tot 3,2%, het op één na laagste niveau sinds 1977, en ver onder de doelstelling van 5,5% die het Chinese regime in maart aankondigde.

Het IMF zei dat de verlaagde prognose het effect weerspiegelt van de lockdowns op mobiliteit en van de crisis in de vastgoedsector.

China’s instorting van de vastgoedsector in 2021

Het Chinese bbp groeide in 2021 met 8,1 procent op jaarbasis tot 114,37 biljoen yuan (ongeveer 18 biljoen dollar), wat overeenkwam met de verwachtingen van economen.

De economische activiteit vertraagde echter aanzienlijk in de tweede helft van 2021, een trend die een groot deel van dit jaar aanhield.

Te midden van een wereldwijde pandemie en de steeds verder verslechterende betrekkingen met de Verenigde Staten en andere grote economieën zal 2021 ongetwijfeld in herinnering blijven door China’s verlammende crisis op de huizenmarkt, die ook nu nog financiële gevolgen dreigt te hebben voor de economie in het algemeen.

Beijing begon in 2021 met een grootschalige beperking van de schulden van ontwikkelaars in een poging de markt te beteugelen, maar de ontwikkelaars kregen het moeilijk.

Het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande, destijds de op één na grootste vastgoedontwikkelaar van het land, waarschuwde beleggers meermaals dat het waarschijnlijk in gebreke zou blijven bij de aflossing van zijn schuld, die maar liefst 300 miljard dollar waard is. Uiteindelijk gebeurde dat ook. Kort daarna volgden andere vastgoedontwikkelaars zoals Kaisa en Shimao.

Dit had een domino-effect op de vastgoedsector als geheel, waardoor een inzinking in de huizenverkoop ontstond en veel huiseigenaren weigerden hun hypotheek te betalen voor woningen die nog niet voltooid waren.

Daardoor leed de vastgoedsector, die goed is voor een vijfde van het Chinese bbp, enorme verliezen.

Country Garden, China’s grootste vastgoedontwikkelaar, liet weten dat zijn winst in de eerste helft van 2022 met 96% is gekelderd: 89 miljoen dollar in de eerste zes maanden van 2022 vergeleken met de 2,2 miljard dollar in dezelfde periode van 2021.

In een poging om de vastgoedsector weer vlot te trekken, heeft Beijing miljarden dollars – ongeveer 200 miljard yuan (27 miljard dollar) – aan leningen toegezegd om ontwikkelaars in geldnood te helpen de bouw van projecten te voltooien.

China’s economie in de problemen

Tijdens een persconferentie in Beijing eerder deze maand erkende Fu Linghui, woordvoerder van het Nationaal Bureau voor de Statistiek, dat de strenge maatregelen van China om de COVID-pandemie in te dammen de huidige economie onder “enorme” druk zetten, waarbij hij opmerkte dat de risico’s voor de wereldeconomie toenamen.

“Het effect van de drievoudige druk op economische activiteiten – krimpende vraag, aanbodschokken en afnemende verwachtingen – neemt toe”, aldus Fu.

Toch denkt Fu dat de Chinese economie zich waarschijnlijk gestaag zal herstellen. Hij merkte op dat de economische prestaties van het land tot nu toe dit jaar blijk hebben gegeven van weerstand, ondanks een opleving van de COVID-uitbraken en een afnemende vraag.

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft intussen een aantal stimuleringsmaatregelen genomen om de economie te ondersteunen, waaronder een in augustus aangekondigd pakket van 1 biljoen yuan (146 miljard dollar) om onder meer de infrastructuur te verbeteren, kleine bedrijven en onroerend goed te stimuleren, de energietekorten te verlichten, de droogte te bestrijden en de rijstproductie veilig te stellen tijdens de belangrijke oogst halverwege het seizoen.

In oktober heeft het IMF zijn groeiprognose voor de Chinese economie voor de komende twee jaar herzien en zijn bbp-prognose voor 2023 verlaagd van de oorspronkelijke 4,6% naar 4,4%, met de opmerking dat een verergering van China’s vastgoedcrisis de groei zou kunnen ondermijnen.

Wat gebeurt er als de Chinese economie instort? (shutterstock)

Centraal geplande economie

China was vroeger een centraal geplande economie, ook wel geleide economie of communistische economie genoemd, waarin economische beslissingen, waaronder die betreffende de productie en distributie van goederen en de toewijzing van middelen, door het regime werden genomen in plaats van door marktdeelnemers of autonome agenten.

Deze aanpak werd gehandhaafd vanaf 1949, toen de Volksrepubliek China werd opgericht, tot eind 1978.

Heeft China een gemengde economie?

China is na het einde van de maoïstische periode overgegaan op een gemengde economie, een systeem waarin aspecten van zowel kapitalisme als communisme samengaan.

In het huidige economische systeem bestaan er zowel particuliere bedrijven als entiteiten die eigendom zijn van het regime of de staat, en worden bepaalde niveaus van economische vrijheid toegepast met betrekking tot het gebruik van kapitaal.

Op bepaalde gebieden van de economie, zoals openbare diensten en welzijn, wordt echter nog steeds ingegrepen door het regime, zodat het land zijn sociale doelstellingen kan verwezenlijken.

Deng Xiaoping, voormalig leider van de CCP van december 1978 tot november 1989, noemde het systeem “socialisme met Chinese kenmerken”.

China’s huidige leider Xi Jinping, die onlangs een derde termijn als hoofd van de CCP in de wacht sleepte, verklaarde echter later een “nieuw tijdperk” van socialistische modernisering voor China, waarin de CCP de controle over de economie van het land heeft versoepeld, maar de leiding over de samenleving in het algemeen behoudt.

Hoe het de Chinese economie in de toekomst zal vergaan is moeilijk te voorspellen. Een echte ineenstorting zou echter een verwoestend domino-effect hebben op de rest van de wereld, in het bijzonder op de buitenlandse handel en de financiële markten. Maar of deze effecten langdurig of kortdurend zijn, is nog moeilijker te voorspellen gezien de huidige volatiele toestand van de wereldeconomie.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2022): What Happens If China’s Economy Collapses?

Grootste Apple iPhone-fabriek in China opgeschrikt door protesten vanwege COVID-beperkingen

Honderden werknemers raakten slaags met de politie in ‘s werelds grootste iPhone-assemblagefabriek in China, die volgens online video’s en werknemers ter plaatse de afgelopen weken onder COVID-19 lockdown is geplaatst.

“Verdedig onze rechten!” riepen de arbeiders in de fabriek van Foxconn Technology Group dinsdagavond, volgens een virale video die woensdag op sociale media begon te circuleren.

In één scène duwen honderden arbeiders bewakers in witte beschermende pakken, terwijl anderen “vecht, vecht!” roepen. Op een andere video wordt traangas gebruikt en halen arbeiders quarantainebarrières neer. De video‘s konden niet onmiddellijk worden geverifieerd door The Epoch Times.

De aanleiding voor de protesten, die in de late uren van dinsdag uitbraken, was een uitgestelde bonus en angst voor besmetting, vertelden vier nieuwe werknemers van de fabriek aan The Epoch Times. Zij voegden eraan toe dat honderden in het wit geklede politieagenten, waaronder anti-oproerpolitie, op de plaats van de demonstratie afstormden en de demonstranten met wapenstokken sloegen.

Zeven of acht agenten sloegen herhaaldelijk een persoon met stokken en het bloed stroomde uit zijn hoofd, vertelde een arbeider aan The Epoch Times. “Het is zo gevaarlijk. Ik probeerde te vluchten toen ik het tafereel zag.”

De zeldzame onrust in de centrale Chinese stad Zhengzhou, de hoofdstad van de provincie Henan, markeert een escalatie van onvrede sinds de fabriek in oktober een lockdown instelde. Meer dan 200.000 werknemers van de iPhone-assemblagefabriek werden van de buitenwereld geïsoleerd en werkten en woonden op het terrein onder het gesloten systeem terwijl de stad nieuwe uitbraken probeerde onder controle te krijgen.

Duizenden werknemers klommen over hekken om te proberen de fabriek te verlaten toen het bedrijf vorige maand de sluiting aankondigde. Degenen die erin slaagden de campus te voet te ontvluchten, zeiden toen dat zij de strenge quarantaineregels en de slechte levensomstandigheden, waaronder een tekort aan voedsel en medische zorg, niet konden verdragen.

Mensen met koffers en tassen verlaten het Foxconn-terrein in Zhengzhou in de Chinese provincie Henan op 29 oktober 2022, op een foto van een video. (Hangpai Xingyang via AP)

Om het personeel te behouden en meer werknemers aan te trekken, heeft Foxconn bonussen en hogere salarissen moeten aanbieden. Ook lokale autoriteiten hebben ingegrepen en sommige gepensioneerde soldaten en leden van de Chinese Communistische Partij (CCP) aangespoord om diensten aan te nemen, aldus lokale media.

“We werden misleid”, zei een tweede werknemer uit de zuidelijke stad Shenzhen. Hij beweerde dat het bedrijf de bonus weigerde en de betaling vertraagde die ze in online contracten hadden beloofd. “Ik heb meer dan 1.500 km gereisd [voor de baan] en toen hebben ze de contractvoorwaarden veranderd.”

“Ik heb nog maar zo’n 100 yuan (13 dollar) over. Waar moet ik nu heen?” zei hij in een telefonisch interview met The Epoch Times. “Als ik terugga naar Shenzhen, word ik waarschijnlijk weer in quarantaine geplaatst. Ik weet niet of ik moet betalen voor quarantaine.”

Chinese steden eisen vaak dat mensen bij aankomst in quarantaine gaan. De verplichte betaling is vaak voor hotelaccommodatie, en ze moeten ook eten betalen.

Een derde werknemer zei dat zij gedwongen werden slaapzalen te delen met collega’s die positief getest waren op COVID-19.

“Ik kan niet werken met een besmet persoon. Ik ben bang om het virus op te lopen,” vertelde de man woensdag aan The Epoch Times. “Maar als ik vertrek en terugkeer naar mijn woonplaats, zal ik in quarantaine worden geplaatst en [gedwongen worden] te betalen voor de verplichte isolatie.”

In een verklaring die woensdagochtend werd uitgegeven, zei Foxconn dat het zijn betalingscontracten was nagekomen en dat berichten over besmet personeel dat samen met nieuwe rekruten op de campus woonde “onwaar” waren.

“Met betrekking tot eventueel geweld zal het bedrijf blijven communiceren met werknemers en de overheid om te voorkomen dat soortgelijke incidenten opnieuw plaatsvinden”, voegde het bedrijf eraan toe.

Het protest van dinsdag onderstreept de groeiende frustratie over de strenge COVID-regels van het regime. Het zero-COVID-beleid van het regime—dat berust op onmiddellijke sluitingen, massale bewaking en verplichte quarantaines—heeft de economie van het land ondermijnd en de wereldwijde toeleveringsketens ontwricht.

Volgens deskundigen zal de Chinese Communistische Partij (CCP) haar harde aanpak waarschijnlijk niet snel terugschroeven.

“Zero-COVID is een dekmantel [van de CCP] geweest om de politieke controle uit te breiden,” zei Dr. Rory Truex, assistent-professor politiek en internationale zaken, tijdens een hoorzitting op 16 november.

Vanaf woensdagmiddag waren de meeste beelden op Kuaishou, een in China populaire app voor korte video’s, verwijderd, aldus Reuters.

Een foto van de Chinese leider Xi Jinping met een masker op wordt getoond in een congrescentrum dat eerder werd gebruikt als geïmproviseerd ziekenhuis voor patiënten in Wuhan, China, op 15 januari 2021. (Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images)

De nieuwste beperkingen en de ontevredenheid onder de werknemers zullen de productie van Apple Inc. naar verwachting verder belemmeren. Foxconn is de grootste iPhone-fabrikant van Apple en is goed voor 70 procent van de iPhone-leveringen wereldwijd. Het bedrijf maakt de meeste telefoons in de fabriek in Zhengzhou, maar heeft ook andere kleinere productielocaties in India en Zuid-China.

Eerder deze maand waarschuwde Apple dat de COVID-beperkingen in Zhengzhou “aanzienlijke” gevolgen hadden voor de toeleveringsketen van de iPhone, met name voor de hoogwaardige iPhone 14-modellen, in de aanloop naar de feestdagen.

“Ik wil hier niet meer werken. Ik wil naar huis”, zei een 48-jarige werknemer uit de naburige stad Xinxiang aan de telefoon. “Ik heb nooit in een elektronicafabriek gewerkt. Je moet de hele dag staan. Ik kan het niet verdragen.”

Gu Xiaohua, Hong Ning en Reuters hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 november 2022–Bijgewerkt op 24 november 2022): Largest Apple iPhone Factory in China Rocked by Protests Over COVID Curbs

Nog maar vijf jaar om oorlog met Peking te voorkomen: Voormalig Australisch premier

Peking zal binnen vijf jaar in oorlog zijn met de Verenigde Staten en mogelijk Australië, tenzij de Verenigde Staten en hun bondgenoten het land ervan weerhouden een aanval op Taiwan uit te voeren, aldus een voormalige Australische premier.

Volgens voormalig premier Kevin Rudd is de Chinese leider Xi Jinping vastberadener dan ooit om het door zichzelf bestuurde eiland Taiwan in te nemen. Rudd was van 2007 tot 2010 en van juni 2013 tot september 2013 premier van Australië.

“De komende vijf jaar zullen zeer bepalend zijn voor de toekomstige stabiliteit van de Indo-Pacifische regio”, zei Rudd tijdens een toespraak aan de Australian National University op 21 november.

“Als we de komende vijf jaar niet zorgvuldig navigeren, bestaat er een groot risico dat we eind jaren twintig, begin jaren dertig op de rand van een gewapend conflict terechtkomen.”

De voormalige Australische premier Kevin Rudd bij de National Press Club in Canberra, Australië, op 9 maart 2021. (AAP Image/Mick Tsikas)

Rudd zei dat het conflict tussen China en de Verenigde Staten over Taiwan een omvang zou kunnen bereiken die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen.

Generaal Mark Milley, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, maakte in juli duidelijk dat de Verenigde Staten verwachten dat Australië “schouder aan schouder” staat met zijn bondgenoten in geval van oorlog om Taiwan.

Rudd, die bekend staat om zijn pro-Peking houding, verwelkomde de drie uur durende ontmoeting tussen de Australische premier Anthony Albanese en Xi in de marge van de G20-top, en zei dat beide partijen de wens hadden geuit om de vrije val in de betrekkingen tussen beide landen te stoppen.

“Het zou echter dwaas zijn om te concluderen, althans vanuit Chinees perspectief, dat Xi daarom zijn streven om Taiwan terug te veroveren in de ijskast heeft gezet,” zei hij.

“Niets is minder waar. In feite is zijn taal over Taiwan in de officiële lezing van de Bali-top aantoonbaar harder dan voorheen.”

De Australische premier Anthony Albanese ontmoet de Chinese president Xi Jinping in een bilaterale ontmoeting tijdens de G20-top van 2022 in Nusa Dua, Bali, Indonesië, op 15 november 2022. (AAP Image/Mick Tsikas)

De voorzitter en CEO van de Asia Society, Rudd, zei dat hij geloofde dat Xi eind jaren 2020 of 2030 tegen Taiwan zou kunnen optreden.

Dit betekent dat Australië de mogelijkheid van een militair conflict met China “helder voor ogen” moet houden, zelfs als het de betrekkingen op korte termijn wil verbeteren.

“De enige manier om een conflict op middellange tot lange termijn af te wenden is een doeltreffende afschrikking door de VS, de geallieerden en Taiwan: militair, technologisch, financieel, economisch en natuurlijk ook op het gebied van het buitenlands beleid en de politiek,” zei hij.

Beheerste strategische concurrentie om oorlog te vermijden

De voormalige premier zei dat het militaire machtsevenwicht aan de overkant van de Straat van Taiwan al enige tijd aan het verschuiven is ten gunste van Peking.

Het is duidelijk dat beide partijen verwikkeld zijn in een strategische wedloop om te bepalen welk land tegen het midden van de eeuw de belangrijkste regionale en wereldmacht zal zijn”, aldus Rudd.

Hij vervolgde dat het grootste risico op korte tot middellange termijn een “oorlog per ongeluk” tussen de Verenigde Staten en China zal zijn, en beschreef dit als een “reëel en aanwezig gevaar”.

De beste manier voor grootmachten om een oorlog per ongeluk te voorkomen is een beleid van ” beheerste strategische concurrentie “, zei hij. Hiervoor zouden de VS en China het eens moeten worden over een “strategische rode lijn”, die bij overschrijding tot een militaire escalatie zou kunnen leiden.

De vastgehouden Australische journalist Cheng Lei is te zien op een televisietoestel in Peking, China, op deze foto van ongedateerde video. (Australia Global Alumni-Australisch ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel/Handout via Reuters)

Nu Australië volgende maand 50 jaar diplomatieke betrekkingen met China viert, zou het volgens Rudd beter zijn als Peking de handelsbeperkingen op Australische goederen ter waarde van 20 miljard Australische dollar (13 miljard euro) zou opheffen en de vastgehouden Australische journalist Cheng Lei zou vrijlaten.

“Dat zou de weg vrijmaken voor de hervatting van een normale diplomatieke dialoog over alle belangrijke kwesties waarmee de bilaterale relatie momenteel wordt geconfronteerd”, zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 november 2022): Only Five Years Left to Prevent War With Beijing: Former Australian PM

Australië kan helpen met het stoppen van gruwelijke misdaden, gepleegd door Peking: Mensenrechtenadvocaat

Er is niet veel nodig voor Australië om een van de ergste misdaden op de planeet te helpen stoppen, zei David Matas, een internationale mensenrechtenadvocaat uit Winnipeg, Canada, die op 22 november een bijeenkomst bijwoonde van Falun Gong beoefenaars voor het Australische parlementsgebouw in Canberra.

Matas werd samen met de overleden mensenrechtenactivist David Kilgour genomineerd voor de nobelprijs voor vrede 2010 voor hun onderzoek naar de vervolging door het Chinese regime en de gedwongen orgaanoogst van beoefenaars van Falun Gong.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele praktijk die bestaat uit meditatieoefeningen en leringen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De traditionele praktijk verspreidde zich snel over China in de jaren negentig, met een officiële schatting van 70-100 miljoen beoefenaars in 1999.

Uit angst voor de populariteit van Falun Gong als een onafhankelijke ideologie buiten de controle van het atheïstische communistische regime, zette Jiang Zemin, de voormalige leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), in juli 1999 een gewelddadige vervolging in om de praktijk en haar aanhangers uit te roeien, die tot op heden voortduurt.

Falun Gong beoefenaars uit Australië hielden een reeks petities in Canberra, Australië. De foto toont enkele sprekers voor het parlementsgebouw op 22 november 2022. (Xu Shengkun/The Epoch Times)

De wetgeving bevorderen om transplantatietoerisme te verbieden

Matas zei dat er weliswaar een aantal verklaringen zijn afgelegd door parlementsleden die Falun Gong steunen en zich verzetten tegen de vervolging van deze groep, maar dat de federale regering weinig tot niets heeft ondernomen om Australiërs ervan te weerhouden naar China te gaan voor transplantatietoerisme.

“Als je momenteel in Australië iemand vermoordt voor je organen, kun je worden vervolgd, maar als je naar China gaat voor een orgaan, en iemand wordt in China vermoord voor zijn organen, en je komt terug, dan worden noch jij, noch de verwijzende arts, noch de tussenpersoon, noch de reclame of wie dan ook die hierbij betrokken is, vervolgd,” zei hij.

De Gemengde Permanente Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Handel heeft in 2018 wetgeving over deze kwestie aanbevolen. Terwijl de vorige regering Morrison in 2021 instemde met de aanbeveling. Tot nu toe is er echter nog geen wetgeving aangenomen.

De lokale Falun Gong gemeenschap volgt momenteel de nieuwe Arbeidsregering op over de aanbeveling.

Aanhangers van Falun Gong spelen de gedwongen orgaanoogst van gewetensgevangenen door het Chinese regime na tijdens een protest in Wenen, Oostenrijk op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Matas zei dat het heel moeilijk is om het Chinese regime te doen veranderen, maar wat andere landen kunnen doen is medeplichtigheid vermijden.

“Met wat er gaande is in China, [voor] Australië, al die andere landen buiten China, is er geen reden om niets te doen met onze transplantaties,” zei Matas.

Volgens de International Coalition to End Transplant Abuse in China hebben bijna tien landen al een wetgeving om hun burgers transplantatietoerisme te verbieden, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Israël.

Australië-China betrekkingen zullen niet worden beïnvloed

Het bezoek van Matas komt op een moment dat de Australische premier Albanese de Chinese leider Xi Jinping heeft ontmoet tijdens de G20 en kwesties met Peking heeft aangekaart, waaronder de mensenrechtenkwesties in Xinjiang, de detentie van Chinees-Australische staatsburgers, en de mogelijke opheffing van de handelssancties die voor 20 miljard Australische dollar (13 miljard euro) aan goederen de toegang tot de Chinese markt hebben belemmerd.

Deskundigen op het gebied van het buitenlands beleid hebben er bij de regering van Arbeid op aangedrongen de Chinese Communistische Partij (CCP) te dwingen om de mensenrechten en de internationale handelsregels te eerbiedigen.

De Australische premier Anthony Albanese ontmoet de Chinese president Xi Jinping in een bilaterale ontmoeting tijdens de G20-top van 2022 in Nusa Dua, Bali, Indonesië, op 15 november 2022. (AAP Image/Mick Tsikas)

“Ik vertrouw erop dat de premier en de regering zullen blijven vasthouden aan de fundamentele mensenrechten en niet zullen proberen de grove schendingen door de dictatuur in Peking te rechtvaardigen of door de vingers te zien”, vertelde de voormalige liberale senator Eric Abetz, die voorzitter was van de commissie buitenlandse zaken van de Senaat, aan The Epoch Times.

Op de vraag of de Australische regering de wetgeving kan aannemen en toch de handel met Peking kan handhaven, antwoordde Matas bevestigend.

“Omdat de wetgeving zelf niet zou zeggen China,” antwoordde Matas. “We zeggen gewoon dat het een echte misdaad is… Zolang de wetgeving China niet noemt, denk ik niet dat het de Chinezen iets kan schelen.”

Het wordt er niet beter op.

De situatie van gedwongen orgaanoogst wordt er de laatste jaren in China niet beter op, aldus Matas.

“Er is een compleet industrieel complex,” zei hij. “Het is een soort verslaving … Het is een miljardenindustrie, en het gezondheidssysteem kan het zich niet veroorloven om het geld te verliezen.”

Daarnaast zijn Oeigoeren, die sinds 2017 massaal worden vastgehouden, nu ook doelwit van de afschuwelijke misdaad.

“Er zijn veel verschepingen van organen uit Xinjiang naar de rest van China.”

Australiër: Hoeveel is ons karakter waard?

Andrew Richard, een advocaat voor de rechten van gehandicapten die de bijeenkomst op 21 november bijwoonde, zei dat de misdaad van de CCP van gedwongen orgaanoogst een onaanvaardbare moderne holocaust is.

Andrew Richards, een advocaat voor de rechten van gehandicapten, zei dat het levend oogsten van organen door de CCP “een moderne holocaust” is. (Wen Qingyang/The Epoch Times)

“We doen niet genoeg. De realiteit is dat mensenrechtenschendingen gebeuren. Dat is de maatstaf voor wat we tolereren,” zei hij.

De campagnevoerder riep de Australische regering op haar export te diversifiëren en integriteit niet op te offeren aan belangen.

“Als we het levend oogsten van menselijke organen tolereren als prijs voor onze export, waar trekken we dan de grens?” vroeg Richard.

“Hoeveel is ons karakter waard? Wat is de prijs waarvoor ons karakter kan worden afgekocht?”

Wen Qingyang droeg bij aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 november 2022): Australia Can Help Stop Heinous Crimes Committed by Beijing: Human Rights Lawyer

Amerikaanse Democratische senator zegt dat ‘Trump gelijk had’ over TikTok, ouders moeten zich zorgen maken

Een vooraanstaande Democratische senator is van mening dat voormalig president Donald Trump gelijk had met het verbieden van TikTok en waarschuwt ouders voor de Chinese sociale media-app.

“Ik denk dat Donald Trump gelijk had. Ik bedoel, TikTok is een enorme bedreiging,” vertelde Sen. Mark Warner (D-Va.), de voorzitter van de Senate Intelligence Committee, aan Fox News. “Dus, als je een ouder bent, en als je kind op TikTok zit, zou ik zeer, zeer bezorgd zijn. Alle gegevens die je kind invoert en ontvangt worden ergens in Peking opgeslagen.”

Warner sluit zich aan bij een lijst van Amerikaanse functionarissen die waarschuwingen hebben geuit over TikTok, eigendom van ByteDance. Brendan Carr, Commissaris voor de ‘Federal Communications Commission’,  drong er onlangs op aan om de app in de Verenigde Staten te verbieden vanwege de bezorgdheid dat ByteDance zou samenwerken met de Chinese Communistische Partij (CCP) om inhoud te censureren en gegevens te verzamelen over de gebruikers van de app.

“Het gaat niet alleen om de inhoud die je uploadt naar TikTok, maar om alle gegevens op je telefoon, andere apps, al je persoonlijke informatie, gezichtsherkenning, zelfs waar je ogen kijken op je telefoon,” vertelde senator Tom Cotton (R-Ark.) zondag aan Fox News. Deze app is “een van de meest grootschalige monitoringprogramma’s ooit, vooral op Amerikaanse jongeren,” voegde hij eraan toe.

Ondertussen zei FBI-directeur Christopher Wray dat TikTok deel uitmaakt van de strategie van de CCP om gegevens over individuen wereldwijd te verzamelen.

“Uiteraard maken we ons, vanuit de FBI, met betrekking tot TikTok, zorgen over de nationale veiligheid,” zei Wray tijdens een getuigenis aan het Congres vorige week. “De mogelijkheid bestaat dat de [CCP] het zou kunnen gebruiken om gegevens van miljoenen gebruikers te verzamelen, of om het aanbevelingsalgoritme te controleren dat kan worden gebruikt voor beïnvloedingsoperaties als ze dat zouden willen, of om de software op miljoenen apparaten te kunnen controleren.”

Onder de regering Trump tekende de voormalige president een uitvoeringsbesluit om brede sancties op te leggen aan TikTok en ByteDance. Hij had geprobeerd alle transacties tussen ByteDance en Amerikanen te verbieden uit bezorgdheid over de nationale veiligheid.

Maar ongeveer een jaar later herriep president Joe Biden het decreet van Trump, hoewel hij erkende dat TikTok en de Chinese app WeChat “grote hoeveelheden informatie van gebruikers kunnen opvragen en verzamelen”. TikTok wordt intensief gebruikt door jongeren en zelfs tieners.

“Deze inzameling van data dreigt buitenlandse agressors toegang te geven tot die informatie”, zei Biden destijds, wat kritiek opleverde van sommige leden van het Congres.

In reactie op de verklaring, verklaarde en woordvoerder van TikTok  aan ABC News eerder deze maand dat Carr “geen rol heeft in de vertrouwelijke gesprekken met de Amerikaanse overheid met betrekking tot TikTok en hij lijkt standpunten te uiten die volledig buiten zijn bevoegdheid als FCC-commissaris vallen .”

“We zijn ervan overtuigd dat we tot een overeenkomst met de Amerikaanse overheid zullen komen die aan alle redelijke nationale veiligheidseisen zal voldoen,” vervolgde de woordvoerder.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 november 2022): Democrat Senator Concedes ‘Trump Was Right’ About TikTok, Parents Should be Concerned

 

De ideeën die de grondwet vormden: Deel 3

Dit is het derde deel in de reeks over de ideeën die de grondwet vormden. U kunt het eerste en het tweede deel hier lezen.

Aan het begin van de vijfde eeuw voor Christus (500 v. Chr.) had de Griekse beschaving zich ver buiten het Griekse vasteland verspreid. Helleense kolonies beheersten de kusten rond de Zwarte Zee; de noordelijke Middellandse Zee tot aan Spanje; veel van de eilanden in de Middellandse Zee, waaronder een groot deel van Sicilië; en het westen van Klein-Azië (het huidige Turkije).

De Helleense beschaving was sterk gedecentraliseerd. De elementaire bestuurseenheid was de stadstaat. Decentralisatie bevordert creativiteit en vooruitgang, en dat gold zeker voor de Grieken: Zij werden de grondleggers van het moderne denken. Steden als Athene, Miletus in Klein-Azië en Syracuse op Sicilië waren schijnbaar onuitputtelijke bronnen van talent. Athene was, net als Firenze in Italië in de volgende eeuwen, zo rijk aan talent dat het zich kon veroorloven het verloren te laten gaan door sommige van zijn briljantste burgers te executeren of te verbannen.

In 490 versloegen de Atheners het Perzische Rijk in de slag bij Marathon en namen zo een leidende positie in Griekenland in. Tegen het midden van de jaren 400 controleerde Athene een open rijk dat zich uitstrekte rond de Egeïsche Zee. Dit rijk omvatte echter slechts een klein deel van de Griekse wereld.

De strijdkrachten van Sparta en Syracuse braken de politieke macht van Athene in de Peloponnesische Oorlog (431-404), maar Athene bleef het centrum van de wijsbegeerte. Dat bleef zo gedurende de Hellenistische en Romeinse periode. Cicero (106-44) studeerde in Athene, en liet zijn zoon er ook studeren.

De eerste drie persoonlijkheden op onze lijst van politieke invloeden op de Grondwet waren allen Atheners: Socrates, Xenophon en Plato.

Socrates

Socrates werd geboren rond 470 en onderscheidde zich als infanterist in de Peloponnesische Oorlog. Hij bekleedde ook enkele kleinere politieke functies in Athene. Maar wat hem vooral beroemd maakte was zijn manier van lesgeven.

Socrates’ passie was vrienden maken en manieren vinden om van die vrienden betere, efficiëntere mensen te maken. Socrates werd beroemd om zijn zuinige en ongewone levensstijl: Hij zwierf op blote voeten door de stad, gevolgd door zijn studenten, om met de burgers te praten. Toch was Socrates zeker geen figuur uit de tegencultuur of een buitenbeentje. Zoals zojuist opgemerkt, diende hij zijn stad in verschillende functies en was hij een bekende figuur in de Atheense samenleving.

Toen Socrates 70 jaar oud was, diende een dichter genaamd Meletus een aanklacht tegen hem in omdat hij de Atheense religie zou hebben ondermijnd en de Atheense jeugd zou hebben gecorrumpeerd. Een jury achtte Socrates schuldig en veroordeelde hem ter dood. Zoals gebruikelijk in dergelijke zaken kreeg Socrates meerdere mogelijkheden om zowel het vonnis als de straf te ontlopen. Volgens Xenophon was zijn beslissing om te sterven gebaseerd op de wens om de dreigende lichamelijke en geestelijke aftakeling en de daaruit voortvloeiende ellende van de ouderdom te vermijden.

Net als een andere beroemde leraar, Jezus van Nazareth, schreef ook Socrates zijn ideeën niet op. Zijn discipelen bewaarden ze op schrift. Van de meeste werken van de discipelen zijn slechts fragmenten bewaard gebleven, maar de geschriften van twee auteurs zijn grotendeels compleet. Die auteurs zijn Xenophon en Plato.

Xenophon

Xenophon werd geboren in Athene rond het jaar 430. Net als Socrates en Plato genoot hij een, voor die tijd, lang leven. Anders dan zijn medediscipel Plato, wijdde Xenophon zijn leven niet aan de studie. Hij werd soldaat en nam als huurling dienst in het leger van de Perzische prins Cyrus (niet te verwarren met zijn voorvader, koning Cyrus de Grote).

Prins Cyrus streefde naar de Perzische troon, maar werd verslagen in de slag bij Cunaxa (401), nabij Babylonië in Mesopotamië (het huidige Irak). Door de nederlaag strandden 10.000 Griekse huurlingen midden in het Perzische Rijk. Nadat hun oorspronkelijke commandanten gevangen waren genomen en gedood, werd Xenophon gekozen als een van de vervangers. De groep reisde door schijnbaar eindeloos vijandig gebied terug naar Griekenland. Je kunt er alles over lezen in Xenophon’s boek, “Anabasis” (“De tocht naar het binnenland”). Schooljongens uit de tijd van de ‘Founding Fathers’ lazen dit werk doorgaans in het Grieks.

Xenophon werd tijdens zijn leven hoog aangeschreven als soldaat en historicus, maar maakte niet de pretentie een geleerde op het niveau van Plato te zijn. Naar mijn mening is de manier hoe Xenophon Socrates portretteerde, realistischer en menselijker dan die van Plato. Omdat Plato zoveel van zijn eigen opvattingen in de zogenaamd Socratische dialoog stopte, is Xenophons weergave van Socrates’ opvattingen wellicht de meest nauwkeurige versie.

De “Memorabilia” toont Socrates die een aantal politieke ideeën uiteenzet die, in gewijzigde vorm, invloedrijk bleken voor de Amerikaanse grondleggers. Eén daarvan was dat regeringsambtenaren moeten regeren, niet in hun eigen belang, maar in het belang van het volk. Dit is het basisprincipe van “het publieke vertrouwen” (pdf). Een andere was dat vrijheid zelfbeheersing vereist, en dat alleen mensen met zelfbeheersing vrij kunnen blijven.

Xenophon presenteerde ook Socrates’ indeling van regeringsvormen in koningschap (monarchie), aristocratie, plutocratie (die oligarchie overlapt), democratie en tirannie, en hij bracht ze in verband met elkaar. Koningschap is heerschappij door één persoon in overeenstemming met de wet. Tirannie is heerschappij door één persoon die niet aan de wet is onderworpen. Aristocratie is regeren door diegenen die aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Plutocratie is heerschappij door de rijken. Democratie is heerschappij door het volk.

Een standbeeld van Plato van de Academie van Athene. (Anastasios71/Shutterstock)

Plato

Plato werd geboren in 428 of 427 en leefde 80 jaar. Als jongeman werd hij een leerling van Socrates, en na diens dood begon Plato les te geven. In de jaren 380 stichtte hij de Academie, een soort prototype universiteit. Hij reisde veel, waaronder drie reizen naar Syracuse op verzoek van invloedrijke mensen in die stad.

Plato paste Socrates’ methoden toe op Socrates’ ideeën om zijn eigen conclusies te ontwikkelen. Het is vaak moeilijk te achterhalen hoeveel van de conclusies in Plato’s werk toe te schrijven zijn aan Socrates en hoeveel aan hemzelf.

Verschillende boeken van Plato werden in de 18e eeuw veel gelezen, waaronder “De Republiek” en “De Wetten”. Het eerste ging uit van de opvatting dat de menselijke psyche (ziel) uit drie delen bestaat: het begerende, het moedige en het redelijke deel van de ziel. Hij breidde deze visie uit tot de ideale stadstaat, die volgens Plato drie klassen burgers zou moeten hebben: de werkers (arbeiders), de wachters (soldaten) en de bestuurders.

Plato verfijnde Socrates’ classificatie van politieke systemen en suggereerde dat de betere politieke vormen de neiging hebben te ontaarden in corrupte vormen. Aristocratie wordt bijvoorbeeld oligarchie en democratie wordt tirannie.

“De Wetten” was een later en realistischer werk dan “De Republiek”. Het beval aan wat later een “gemengde grondwet” werd genoemd (die we samen met Polybius zullen bespreken). Plato stelde voor dat een stadstaat een vergadering zou hebben van alle burgers met voorafgaande militaire dienst. De vergadering zou ambtenaren kiezen en enkele andere functies vervullen. De dagelijkse zaken zouden worden afgehandeld door ambtenaren en een jaarlijks gekozen raad. “Bewakers van de wet”, gekozen voor 20 jaar, zouden een rechterlijke macht vormen met een zeer brede portefeuille.

In de volgende aflevering zal dieper worden ingegaan op de invloed van de ideeën van Socrates, Xenophon en Plato op de grondwet.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (7 november 2022): The Ideas That Formed the Constitution, Part 3: The Pioneers: Socrates, Xenophon, Plato

 

 

De waarheid over Ivermectine

Ivermectine is geprezen als een “wondermiddel” en, volgens het UNESCO-wereldwetenschapsrapport, een essentieel onderdeel van “een van de meest triomfantelijke volksgezondheidscampagnes die ooit in de ontwikkelingslanden zijn gevoerd”.

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie hebben de National Institutes of Health (NIH) en aangesloten gezondheidsautoriteiten ivermectine echter luidkeels afgeraden als mogelijke behandeling van het virus.

Hoewel de Food and Drug Administration (FDA) ivermectine heeft goedgekeurd voor menselijk gebruik bij de behandeling van aandoeningen veroorzaakt door parasieten, heeft zij er ook op aangedrongen dat van ivermectine “niet is aangetoond dat het veilig of effectief is” bij de behandeling van COVID-19.

In een bericht op sociale media dat viraal is gegaan, bestempelde de FDA het als een geneesmiddel voor paarden en niet geschikt voor menselijke consumptie: “Je bent geen paard. Je bent geen koe. Serieus, allemaal. Stop ermee.”

 

De post haalde de krantenkoppen en was een van de meest succesvolle social media campagnes van de FDA. Toch lijken onderzoeksresultaten de aanbevelingen van de volksgezondheidsorganisatie tegen te spreken.

Een groeiende hoeveelheid onderzoek toont aan dat ivermectine een essentiële behandeling voor COVID-19 is. Veel artsen hebben het middel geprezen om zijn brede en toch effectieve antiparasitaire, antivirale, antibacteriële, ontstekingsremmende, kankerbestrijdende en autofagische eigenschappen.

Ivermectine: Het begin van antiparasitisme

Ivermectine maakte naam door zijn belangrijke voordelen bij de behandeling van parasitaire infecties.

In 1973 vonden Satoshi Omura en William C. Campbell, die samenwerkten met het Kitasato Instituut in Tokio, een ongewoon type Streptomyces-bacterie in Japanse grond in de buurt van een golfbaan.

In laboratoriumstudies ontdekten Omura en Campbell dat deze Streptomyces-bacterie muizen kon genezen die besmet waren met de rondworm Heligmosomoides polygyrus. Campbell isoleerde de actieve bestanddelen van de bacterie, noemde ze avermectines en de bacterie kreeg zo de naam S. avermitilis.

Ondanks tientallen jaren wereldwijd zoeken, hebben onderzoekers nog steeds geen ander micro-organisme gevonden dat avermectine kan produceren.

Door één van de bindingen van avermectine via een chemisch proces te veranderen, ontstond ivermectine, dat succesvol bleek bij de behandeling van onchocerciasis en lymfatische filariasis, beide slopende ziekten die veel voorkomen in de ontwikkelingslanden.

Een portret van William Campbell en een illustratie die zijn werk beschrijft weergegeven op een scherm tijdens een persconferentie van de Nobelprijs voor geneeskunde 2015. William Campbell en Satoshi Omura wonnen de Nobelprijs voor geneeskunde voor hun ontdekkingen van behandelingen tegen parasieten-Avermectine, dat werd gewijzigd in Ivermectine. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images)

Hoewel de brede antiparasitaire functies niet goed worden begrepen, is het bekend dat ivermectine het zenuwstelsel van parasieten binnendringt, de werking van hun neuronen uitschakelt en hen mogelijk inactiveert en doodt.

Als onderdeel van een donatiecampagne die in 1988 door Merck & Co, Inc., de fabrikant van ivermectine, werd gelanceerd, werd het geneesmiddel in Afrika gebruikt om rivierblindheid te behandelen. Rivierblindheid, ook wel onchocerciasis genoemd, is een tropische ziekte die wordt veroorzaakt door Onchocerca volvulus wormen. Het is wereldwijd de op één na meest voorkomende oorzaak van besmettelijke blindheid.

De Onchocerca wormen rijpen in de huid van een geïnfecteerd individu (“de gastheer”). Na de paring kunnen de vrouwelijke wormen tot 1000 microfilariën per dag in de huid van de gastheer loslaten; de vrouwelijke wormen leven 10 tot 14 jaar. De aanwezigheid van deze wormen kan leiden tot littekens in de weefsels en, wanneer microfilariae het oog binnendringen, kan dit leiden tot slechtziendheid of volledig verlies van het gezichtsvermogen.

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat wereldwijd 18 miljoen mensen besmet zijn en dat 270.000 mensen blind zijn geworden door onchocerciasis.

Toen Merck ivermectine verspreidde in gebieden die het zwaarst getroffen waren door de ziekte, kwam de behandeling de algemene gezondheid van de bewoners ten goede en leidde tot economisch herstel. Ivermectine verving eerdere medicijnen die verwoestende bijwerkingen hadden.

“Ivermectine bleek vrijwel geschikt om Onchocerciasis te bestrijden,” schreef Omura in een studie waar hij in 2011 medeauteur van was.

Ivermectine is ook effectief gebleken tegen lymfatische filariasis, bekend als elephantiasis. Parasitaire wormen die door de beet van een besmette mug worden overgebracht, kunnen groeien en zich ontwikkelen in lymfevaten, die de waterhuishouding van het lichaam regelen. Als bepaalde vaten verstopt raken, kunnen de gebieden—meestal de benen en geslachtsorganen—opzwellen, waarbij de benen uitgroeien tot olifantachtige stompjes.

Wereldwijd zijn meer dan 120 miljoen mensen besmet, waarvan 40 miljoen ernstig arbeidsongeschikt en verminkt zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ivermectine als essentieel geneesmiddel aangemerkt en vele landen geadviseerd jaarlijkse campagnes te voeren om de mensen van deze parasieten te verlossen. Dergelijke aanbevelingen zijn een solide bewijs van de veiligheid van ivermectine.

Voor hun werk, waaronder de ontdekking van avermectine, behoorden Omura en Campbell in 2015 tot de drie ontvangers van de Nobelprijs in de Fysiologie of Geneeskunde.

Het is een onmisbaar geneesmiddel voor de onderontwikkelde wereld, met ongeveer 3,7 miljard doses toegediend als onderdeel van wereldwijde campagnes in de afgelopen 30 jaar. Tot op heden blijft ivermectine een onmisbaar geneesmiddel in tropische gebieden en een essentieel middel bij de behandeling van onchocerciasis, lymfatische filariasis, strongyloidiasis en schurft.

Ivermectine en COVID-19

Analyses van studies over ivermectine hebben aangetoond dat het doeltreffend is als preventie, als behandeling van acute COVID-19, en in gevorderde stadia van infectie door het virus.

1. Ivermectine als profylaxe

Profylaxe grijpt in in de eerste fasen van de COVID-19-infectie, die voornamelijk asymptomatisch is, wanneer het virus zich vermeerdert om de virale belasting te verhogen—symptomen treden op na een piek in de virale belasting.

Ivermectine kan doeltreffend zijn in de vroege stadia van de infectie. Buiten de cellen kan ivermectine zich hechten aan delen van het virus, waardoor het immobiliseert en voorkomt dat het menselijke cellen binnendringt en infecteert.

Ivermectine kan ook de cel binnendringen om te voorkomen dat het virus zich vermeerdert. SARS-CoV-2 heeft celreplicatie nodig om meer van het virus te maken; ivermectine hecht zich aan een eiwit dat cruciaal is voor dit proces en blokkeert het, waardoor de virusproductie wordt verhinderd.

Bovendien kan ivermectine uit de huid worden opgenomen en lange tijd in vetcellen worden opgeslagen.

“Omdat het in vet oplosbaar is, wordt het opgeslagen en komt het langzaam vrij, [dus] als je eenmaal een profylactische dosis hebt genomen, en ik denk dat het een cumulatieve dosis van ongeveer 400 mg is, is je risico om COVID te krijgen bijna nul en kun je er eigenlijk een tijdje mee stoppen,” zei Dr. Paul Marik, een veel gepubliceerde specialist in kritieke zorg met 500 collegiaal getoetste artikelen op zijn naam, in een interview met The Epoch Times.

Dr. Paul Marik in Kissimmee, Florida. op 14 oktober 2022. (The Epoch Times)

Marik is medeoprichter van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), een groep artsen die in de eerste dagen van de pandemie is opgericht en zich toelegt op de behandeling van COVID-19. Volgens interviews hebben veel artsen van de groep COVID-19 met succes behandeld met ivermectine. De andere medeoprichter van de organisatie, Dr. Pierre Kory, heeft een boek geschreven over het gebruik van ivermectine en de controverse tijdens de pandemie.

Dr. Sabine Hazan, een gastro-enteroloog met 22 jaar ervaring in klinisch onderzoek, vertelde The Epoch Times dat zij het gebruik van ivermectine slechts korte tijd bij kritieke patiënten zou adviseren in plaats van het gebruik ervan als profylaxe aan te bevelen.

Voortdurend gebruik van ivermectine—zoals met alle geneesmiddelen—kan het lichaam afhankelijk maken van het geneesmiddel in plaats van zichzelf te herstellen.

2. Ivermectine voor vroege en acute COVID

Uit vele collegiaal getoetste studies is gebleken dat ivermectine, wanneer het alleen of in combinatie met andere therapieën wordt gebruikt bij symptomatische patiënten, de beademingstijd, de hersteltijd en het risico van progressie naar ernstige ziekte vermindert. (pdf 1, pdf 2, pdf 3)

Dit is waarschijnlijk te danken aan de ontstekingsremmende rol van ivermectine in meerdere gebieden, door het opruimen van de virale deeltjes door ze te immobiliseren, de ontsteking te verminderen en de mitochondriale werking te verbeteren.

Stel dat de vroege virale replicatie niet snel genoeg wordt gecontroleerd en opgeruimd door het immuunsysteem van het lichaam. In dat geval kan de infectie ernstig of zelfs hyperinflammatoir worden, met mogelijk systemisch orgaanfalen tot gevolg.

Ivermectine kan ook rechtstreeks samenwerken met immuunsystemen, waardoor ontstekingen worden onderdrukt en de kans op een cytokinestorm wordt verkleind. Een cytokinestorm treedt op wanneer het immuunsysteem hyperactief en hyperinflammatoir is. Hoewel ivermectine kan helpen het virus en zijn deeltjes op te ruimen, kan de ontstekingstoestand van de weefsels en de organen vaak meer schade aanrichten dan het virus zelf.

Ivermectine verbetert waarschijnlijk ook de darmgezondheid, die een essentiële rol speelt in de immuniteit door te voorkomen dat bacteriën en virussen mensen via de darm besmetten.

In een gepubliceerd onderzoek stelde Hazan de hypothese dat ivermectine COVID-19 patiënten helpt door de niveaus van Bifidobacteriën—gunstige bacteriën—in de darmen te verhogen.

Als CEO en oprichter van haar eigen onderzoekslaboratorium voor genetische sequencing, ProgenaBiome, merkte Hazan dat de Bifidobacterieniveaus in haar ontlasting stegen nadat ze ivermectine had genomen. Kritische COVID-patiënten zouden “nul Bifidobacteriën” hebben, wat vaak een teken van slechte gezondheid kan zijn.

In haar collegiaal getoetste studie over hypoxische patiënten merkte zij op dat COVID-patiënten met lage zuurstofniveaus door de cytokinestormen in hun longen binnen enkele uren na toediening van ivermectine verbeterden.

“Als mensen sterven aan COVID, sterven ze aan de cytokinen—ze konden niet meer ademen. Het is bijna een anafylactische reactie. Dus als je ze ivermectine geeft op het moment dat ze op het punt staan te sterven, stimuleer je de Bifidobacteriën [en verhoog je hun zuurstof],” zei Hazan.

Zij legde uit dat ivermectine een gefermenteerd product is van Streptomyces bacteriën. Streptomyces behoren tot dezelfde groep als de Bifidobacteriën, wat kan verklaren waarom ivermectine de Bifidobacteriën tijdelijk versterkt.

Ivermectine helpt ook bij de mitochondriale functie. Tijdens ernstige COVID-19 krijgen patiënten vaak te maken met longdisfuncties als gevolg van longontsteking, waardoor de zuurstofstroom vermindert. Dit kan stress veroorzaken bij de mitochondriën, wat leidt tot vermoeidheid en, indien ernstig, kan leiden tot cel- en weefseldood. Van ivermectine is aangetoond dat het de energieproductie verhoogt, wat erop wijst dat het gunstig is voor de mitochondriën.

Bovendien kan ivermectine binden aan het spike-eiwit—een kenmerkend structureel kenmerk van het COVID-virus dat een cruciale rol speelt in de pathogenese ervan. Bij systemische ziekte kan het spike-eiwit in de bloedbaan terechtkomen en zich binden aan rode bloedcellen om bloedklonters te vormen. Ivermectine kan de vorming van bloedstolsels in het lichaam voorkomen.

3. Ivermectine voor long COVID en symptomen na vaccinatie

Het aantal studies ter ondersteuning van ivermectine voor de behandeling van lange COVID- en post-COVID-19-vaccinsymptomen is beperkt. Artsen die deze aandoeningen behandelen hebben echter succesvolle resultaten waargenomen met ivermectine.

Een Argentijnse studie gepubliceerd in maart 2021 is de enige collegiaal getoetste studie die ivermectine evalueert voor long COVID.

Onderzoekers ontdekten dat bij patiënten die long COVID-symptomen rapporteerden—waaronder hoesten, hersenmist, hoofdpijn en vermoeidheid—ivermectine hun symptomen verlichtte.

Mechanistisch gezien kan ivermectine de autofagie verbeteren. Dit proces wordt gewoonlijk uitgeschakeld tijdens COVID-19 infecties. Door autofagie weer in te schakelen, kan ivermectine de cellen helpen restanten van virale eiwitten op te ruimen, waardoor de cel weer stabiel wordt.

Net als bij acute en ernstige COVID-19 veroorzaakt chronisch spikeiwit ontstekingen, en ivermectine kan dergelijke reacties verminderen door ontstekingswegen te onderdrukken en de schade aan weefsels en bloedvaten te verminderen.

De veranderde volksgezondheidsboodschap over Ivermectine

Het standpunt van de NIH over ivermectine is meermaals gewijzigd.

Vroeg in de pandemie was er weinig informatie over ivermectine als mogelijke behandeling van het virus.

De eerste studie waarin ivermectine als mogelijke behandeling van COVID-19 werd genoemd, kwam in april 2020 uit Australië. Onderzoekers dienden ivermectine toe aan met SARS-CoV-2 geïnfecteerde apen niercellen in het laboratorium en vonden het middel in zeer hoge doses heilzaam. De onderzoekers concludeerden echter dat verdere studie nodig was. Veel gezondheidsinstanties, waaronder de NIH, de CDC en andere regelgevende instanties voor de wereldgezondheid, concludeerden dat ivermectine het virus alleen bij toxische niveaus kon doden.

Zelfs nu luidt de verklaring van de NIH over ivermectine voor COVID-19: “Van ivermectine is aangetoond dat het de replicatie van SARS-CoV-2 in celculturen remt. Uit farmacokinetische en farmacodynamische studies blijkt echter dat voor het bereiken van de plasmaconcentraties die nodig zijn voor de in vitro vastgestelde antivirale werkzaamheid, doses nodig zijn die tot 100 maal hoger zijn dan die welke voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.”

In oktober 2020 werd de eerste klinische studie die de voordelen van ivermectine aantoonde, gepubliceerd door het tijdschrift CHEST. De studie toonde aan dat ivermectine het sterftecijfer bij COVID-19-patiënten vermindert en trok onmiddellijk de aandacht.

De hoofdauteur van de studie, Dr. Jean-Jacques Rajter, is een arts gespecialiseerd in longgeneeskunde.

Rajter gaf een getuigenis van zijn bevindingen aan de Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid en Overheidszaken in december 2020.

De dag nadat hij de Australische studie had gezien, verslechterde een van zijn COVID-patiënten dramatisch van een normale ademhaling op kamer zuurstof niveau tot een noodzaak tot intubatie. De zoon van de patiënt smeekte Rajter zijn moeder te redden met alle beschikbare opties. Rajter zag in dat hydroxychloroquine niet effectief zou zijn in de gevorderde stadia van COVID. Na veel wikken en wegen probeerde hij ivermectine.

“De patiënt verslechterde nog ongeveer 12 uur zoals verwacht, maar stabiliseerde na 24 uur en verbeterde na 48 uur. Hierna hadden nog twee patiënten soortgelijke problemen en werden behandeld met het op ivermectine gebaseerde protocol. Op basis van ervaring zouden deze patiënten het slecht hebben moeten doen, maar ze hebben het allemaal overleefd,” luidde de verklaring.

Er werden meer klinische studies gepubliceerd die de voordelen van ivermectine als profylactische behandeling aantoonden. (pdf 1, pdf 2).

De bevindingen moedigden het gebruik van ivermectine aan bij artsen die wanhopig op zoek waren naar een remedie.

Ondertussen was in oktober 2020 het onderzoek naar COVID-19 vaccins en het gebruik van remdesivir om het virus te behandelen al in volle gang.

Volgens de FDA moet aan specifieke criteria worden voldaan om de EUA (Emergency Use Authorization) voor vaccins en medicijnen te verlenen, waaronder dat er “geen adequate, goedgekeurde en beschikbare alternatieven” zijn.

Sommige artsen zeggen dat als het gebruik van ivermectine voor COVID was goedgekeurd, dit de EUA’s voor vaccins en remdesivir ongeldig zou hebben gemaakt.

Na de Australische studie publiceerde de FDA een verklaring, “FAQ: COVID-19 and Ivermectin Intended for Animals”, waarin het gebruik van ivermectine bij dieren wordt benadrukt en het gebruik van ivermectine voor COVID-19 wordt afgeraden.

De NIH ontraadde ook het gebruik van ivermectine, zij het kortstondig. Op 14 januari 2021 veranderde de NIH haar verklaring en schreef dat er geen bewijs was om het gebruik van ivermectine aan te bevelen of af te keuren. In april 2022 veranderde de verklaring echter in het sterk afkeuren van het gebruik van ivermectine.

“Wij [Marik, Kory en Dr. Andrew Hill, een viroloog en adviseur van de WHO] hadden een conferentie met de NIH in januari 2021. We presenteerden onze gegevens, en Andrew Hill presenteerde de gegevens die hij had gedaan…er waren toen een aantal studies, die zeer positief waren,” zei Marik.

Overschrijding door de gezondheidsautoriteit

Ondanks de neutrale verklaring van de NIH over ivermectine gedurende het grootste deel van 2021, voerde de FDA actief campagne tegen het gebruik van ivermectine bij COVID-19 patiënten. Op 26 augustus 2021 stuurde de CDC een noodwaarschuwing tegen het gebruik van ivermectine; enkele weken later riepen de American Medical Association en aangesloten verenigingen op om het gebruik van ivermectine te staken.

Veel artsen werden daardoor ontmoedigd om ivermectine te gebruiken, en apotheken weigerden het voor te schrijven. Staatsgezondheidsinstanties waarschuwden tegen het gebruik van ivermectine, en medische commissies schrapten de medische vergunningen van artsen die ivermectine voorschreven, op grond van onjuiste informatie.

Maar de verklaring van de FDA tegen ivermectine gebruiken om het gebruik ervan in COVID-19 gevallen te verbieden zou beschouwd worden als een te grote stap. Aangezien de FDA ivermectine goedkeurde in 1996, maakte dit het middel aanvaardbaar voor off-label gebruik.

“Het feit dat het niet door de FDA is goedgekeurd voor COVID is irrelevant omdat de FDA het gebruik van off-label geneesmiddelen naar goeddunken van de arts goedkeurt,” zei Marik.

Een ironisch neveneffect van de berichtgeving over ivermectine was dat mensen plotseling geen toegang meer hadden tot ivermectine, en sommigen wendden zich tot ivermectine van veterinaire kwaliteit.

Hoewel veterinaire ivermectine hetzelfde product is als medicinale ivermectine, is de productienorm niet dezelfde als voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Tegenstrijdig onderzoek en campagnes

Hoewel het eerste onderzoek in 2020 veelbelovende resultaten liet zien voor ivermectine, meldden gepubliceerde studies het jaar daarop tegenstrijdige bevindingen.

De NIH heeft vele studies naar de doeltreffendheid van ivermectine gefinancierd, waarvan ACTIV-6 de meest recente is.

Personen kunnen aan de studie deelnemen zodra zij COVID ontwikkelen door ivermectine te kiezen uit vier andere geneesmiddelen. Het geneesmiddel werd hen per post toegezonden. Deze methode betekent dat sommige mensen in de studie hersteld kunnen zijn tegen de tijd dat zij de ivermectine ontvangen.

Er zijn enkele controverses over deze studie.

De eerste is dat de auteurs de primaire eindpunten tijdens de studie veranderden, wat sterk wordt afgekeurd omdat het de geldigheid en betrouwbaarheid van de resultaten kan aantasten.

Aanvankelijk was het primaire eindpunt het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnames en symptomen die werden gemeld op dag 14.

Dit werd gewijzigd in het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnames en symptomen op dag 28. In de feitelijk gepubliceerde studie was er nog een wijziging, waarbij het eindpunt de duur van de COVID-19-symptomen was.

Uit een snelle evaluatie door het Massachusetts Institute of Technology (MIT) bleek dat de eindpunten werden gewijzigd omdat er tegen de tijd dat de studie begon veel minder sterfgevallen en ziekenhuisopnames waren; bijgevolg zouden er niet genoeg gegevens zijn voor een betrouwbare vergelijking.

Uit de gegevens bij de ACTIV-6 livestream bleek inderdaad dat de ivermectinegroep slechts één sterfgeval meldde; dit sterfgeval zou niet als relevant voor het onderzoek worden beschouwd omdat de patiënt in het ziekenhuis was opgenomen en was overleden voordat hij ivermectine nam.

Er waren ook andere implementaties in de studie die de waargenomen doeltreffendheid van het geneesmiddel zouden kunnen beïnvloeden.

Gemiddeld kregen de deelnemers aan deze studie de behandeling zes dagen na de eerste melding van de symptomen. De patiënten moesten de symptomen melden en positief testen op COVID-19 voordat zij medicijnen kregen. Door deze extra tijd had ongeveer zeven procent van de deelnemers geen symptomen tegen de tijd dat ivermectine arriveerde.

Ondanks deze negatieve bevindingen voor ivermectine is er nog steeds bewijs dat kan aantonen dat ivermectine nuttig kan zijn bij de behandeling van COVID-19.

In de samenvatting concludeerden de auteurs dat het gebruik van ivermectine “een posterieure waarschijnlijkheid van voordeel van .91” had, wat een andere manier is om te schrijven dat ivermectine een waarschijnlijkheid van 91 procent had om gunstiger te zijn dan placebo.

Het waarschijnlijkheidspercentage is lager dan 95 procent, waardoor het voordeel van ivermectine niet significant is.

Dia’s van de ACTIV-6 presentatie over een statistisch significant secundair eindpunt.

Een ander secundair eindpunt toonde aan dat ivermectine op dag 14 al een statistisch significant voordeel van 27 procent had met 98 procent waarschijnlijkheid van werkzaamheid.

De FDA en de NIH hebben bij het ter perse gaan niet gereageerd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 november 2022): The Truth About Ivermectin

Facebook probeert ons de waarheid te ontnemen

Commentaar

Twee dagen geleden, op 15 november, publiceerde een vriend een korte post op Facebook, waarin hij de aandacht vestigde op hoe het bedrijf volgens hem niet eens meer de moeite nam om te verwijzen naar de zogenaamde “onafhankelijke fact-checkers” om hun censuur te rechtvaardigen. Hij had een clip herplaatst waarin Fox verslaggever Tucker Carlson de negatieve effectiviteit van de COVID-19 vaccins besprak, waarbij hij verwees naar intercollegiaal getoetste studies. De clip is hier beschikbaar.

Geen verwijzing naar de twintigers bij de censuurbureaus, alleen dit etiket:

Hoe kunnen door intercollegiale toetsing verkregen resultaten in hemelsnaam “verkeerde informatie” zijn? Het intercollegiale toetsingsproces is niet perfect, verre van dat, maar het is tenslotte de geaccepteerde standaard. De eerste conclusie is dan ook dat het woord “desinformatie” niet meer verwijst naar verkeerde informatie, maar gewoon naar alle informatie die de censor onderdrukt wil zien. Het woord is betekenisloos geworden.

De actie is dus het onderdrukken van een bepaald soort informatie, maar hoe zit het met de reden? De reden voor het onderdrukken van ongemakkelijke informatie over COVID-19 vaccins is dat het zien van deze informatie “sommige mensen een onveilig gevoel kan geven”. Wat betekent dit precies?

Er zijn minstens twee mogelijkheden, en ik heb het hier alleen over degenen die in het verhaal geloven. De eerste is dat mensen zich onveilig kunnen voelen bij het zien van bewijs dat in tegenspraak is met wat hen is verteld door de autoriteiten, de mainstream media en de sociale mediagiganten; de “veilige en effectieve” mantra. Kijken naar Tucker Carlson’s beoordeling van het bewijs zou mensen een onveilig, onzeker, sceptisch gevoel kunnen geven tegenover de propaganda die hen onophoudelijk wordt opgedrongen; dit is wat er gebeurt als je ontdekt dat je bent bedrogen door iemand die je vertrouwde. Je voelt je onveilig omdat je niet meer weet wie je kunt vertrouwen.

Ten tweede kunnen mensen zich onveilig voelen omdat hun wereldbeeld wordt bedreigd, terwijl ze zich er nog steeds met alle macht aan vastklampen. Ze geloven nog steeds in de leugens; ze twijfelen niet, maar als ze ontdekken dat sommige andere mensen hun wereldbeeld niet delen, worden ze bang. Misschien hebben ze deelgenomen aan het verbannen van anderen, hen belachelijk gemaakt, hen kwaad gewenst, bang voor zichzelf als de waarheid aan het licht komt. Misschien vermoeden ze, diep van binnen, dat ze bedrogen worden, maar vrezen ze de gevolgen van het volledige besef.

Misschien zijn ze zelfs zo grondig gehersenspoeld dat ze geloven dat jonge en gezonde mensen, een leeftijdsgroep waarvan is aangetoond dat het sterftecijfer van COVID gelijk is aan dat van griep, als vliegen zullen neervallen als ze worden besmet, zoals deze ongelukkige jonge vrouw, die bereid is haar leven te riskeren om haar onverstandige overtuiging te beschermen.

Let op de formulering in Facebook’s label. Er staat niet dat de vermeende “verkeerde informatie” mensen onveilig zal maken, er staat dat ze zich onveilig zullen voelen. Wanneer uw kijk op de wereld wordt bedreigd, kunt u zich zeker onveilig voelen, maar dat betekent niet dat u minder veilig bent dan voorheen.

Als iemand je erop wijst dat de brug waar je elke dag overheen rijdt, en waarvan je verzekerd bent dat hij goed gebouwd en stevig is, aan het wegroesten is en elk moment kan instorten, voel je je misschien onveilig op de manier waarop je twijfelt aan sommige andere dingen die je zijn wijsgemaakt door dezelfde mensen die je de veiligheid van de brug hebben verzekerd, maar het vermijden van die brug zal je in de toekomst zeker veiliger maken.

Als u erachter komt dat een medicijn waarvan u dacht dat het veilig en effectief was, dat eigenlijk niet is, kunt u zich op dezelfde manier onveilig voelen. Maar het vermijden van die medicatie zal je in de toekomst zeker veiliger maken.

Nadenken kan je een onveilig gevoel geven, maar het zal je niet onveilig maken. Een waar geloof is het resultaat van denken; om tot de waarheid te komen moeten we over alle relevante informatie beschikken, die evalueren en uiteindelijk tot een weloverwogen conclusie komen. Die houdt misschien niet eeuwig stand, er kan zich nieuw bewijs aandienen, we moeten onze conclusie misschien herzien.

Dat is de essentie van wetenschap, de voorwaarde voor vooruitgang, en ook de voorwaarde om voor onszelf de beste en veiligste beslissingen te nemen.

Het doel van Facebook is niet om hun gebruikers veilig te maken. Hun doel is hen het gevoel te geven dat ze veilig zijn, hen te verhinderen uitdagende informatie te ontdekken, hen te verhinderen na te denken. Zij zijn de apostelen van een nieuwe god, en zijn volgelingen vragen hem niet om hen van het kwaad te verlossen, zij vragen hem om hen van de waarheid te verlossen.

Oorspronkelijk gepubliceerd op de Substack van de auteur, overgenomen van het Brownstone Institute

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 november 2022): Facebook Works to Deliver Us From Truth

Cardiologen komen tot dezelfde conclusie aangaande bijwerkingen van de COVID vaccins

“Het Covid mRNA-vaccin heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld; of is de voornaamste oorzaak geweest van onverwachte hartstilstanden, hartaanvallen, beroertes, hartritmestoornissen en hartfalen sinds 2021…”

Alvorens de Britse cardioloog, Dr. Aseem Malhotra, zijn ernstige bezorgdheid uitsprak over de veiligheid van Covid mRNA-vaccins, was hij een van de meest befaamde artsen in Groot-Brittannië. In 2016 werd hij in de lijst van de Sunday Times Debrett’s genoemd als een van de meest invloedrijke mensen in de wetenschap en geneeskunde in het Verenigd Koninkrijk, in een lijst waarin ook professor Stephen Hawking stond. Zijn totale Altmetric-score (een maatstaf voor impact en bereik) van zijn publicaties in medische tijdschriften sinds 2013 bedraagt meer dan 10.000 en is daarmee een van de hoogste ter wereld voor een klinisch arts in deze periode.

In de begindagen van de uitrol van het COVID-19 vaccin in Groot-Brittannië pleitte hij voor de injecties voor de algemene bevolking. In juli 2021 maakte hij echter een dramatisch persoonlijk verlies mee dat hem ertoe aanzette de injecties opnieuw te evalueren: namelijk de plotse en onverwachte dood van zijn 73-jarige vader. De dood van zijn vader was voor hem onbegrijpelijk omdat hij uit eigen onderzoek wist dat zijn vaders algemene en cardiale gezondheid uitstekend waren. Zoals hij in een recent interview zei:

“Zijn autopsiebevindingen brachten me echt aan het schrikken. Er waren twee ernstige verstoppingen in zijn kransslagaders, wat niet echt logisch was met alles wat ik weet, zowel als cardioloog – iemand die expertise heeft op dit specifieke gebied – maar ook omdat ik mijn vaders levensstijl en gezondheid goed ken. Niet lang daarna doken gegevens op die wezen op een mogelijk verband tussen het mRNA-vaccin en een verhoogd risico op hartaanvallen door een mechanisme van toenemende ontsteking rond de kransslagaders. Maar bovendien werd ik benaderd door een klokkenluider van een zeer prestigieuze universiteit in het Verenigd Koninkrijk, zelf een cardioloog, die mij uitlegde dat er op zijn afdeling een soortgelijk onderzoek was gedaan, en dat die onderzoekers hadden besloten dat in wezen in de doofpot te stoppen omdat ze bang waren subsidies van de farmaceutische industrie te verliezen. Maar daar blijft het niet bij. Ik ben toen gaan kijken naar gegevens in het Verenigd Koninkrijk om te zien of er een toename was van het aantal hartstilstanden. Mijn vader kreeg thuis een hartstilstand en plotselinge hartdood. Was er enige verandering in de UK sinds de uitrol van het vaccin? En opnieuw waren de bevindingen duidelijk. Er zijn 14.000 meer hartstilstanden in 2021 dan in 2020.”

Hoe meer Dr. Malhotra zich erin verdiepte, hoe meer hij zich zorgen maakte over de veiligheid van de mRNA-vaccins, een bezorgdheid die ook Dr. Peter McCullough sinds het voorjaar van 2021 had gevoeld. Het alarmerende aantal plotselinge, onverwachte sterfgevallen in de tweede helft van 2021 en de eerste acht maanden van 2022 – vooral onder jonge en fitte mensen – versterkte zijn ernstige bezorgdheid en wantrouwen.

In september 2022, na een grondig onderzoek van de groeiende hoeveelheid gegevens, kwam hij tot zijn conclusie:

“Het Covid-mRNA-vaccin heeft waarschijnlijk een aanzienlijke rol gespeeld of is een van de belangrijkste oorzaken geweest van onverwachte hartstilstanden, hartaanvallen, beroertes, hartritmestoornissen en hartfalen sinds 2021, totdat het tegendeel is bewezen.”

Zijn conclusie, inclusief zijn precieze verbale formulering ervan, was identiek aan de conclusie van Dr. Peter McCullough. Hoewel de twee artsen uiteindelijk contact opnamen om aantekeningen te vergelijken, kwamen zij tot hun conclusies op basis van hun eigen, onafhankelijk onderzoek, vóór zij met elkaar hadden gesproken.

Onlangs produceerde de ‘Vaccine Safety Research Foundation‘  een korte videodocumentaire genaamd Until Proven Otherwise die gaat over de bevestigende bevindingen van deze twee vooraanstaande cardiologen. Ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat de aangrijpende, vier minuten durende video een ‘MUST SEE’ is voor iedereen. Deel het alsjeblieft met uw familie en vrienden.

Als u in Dallas woont of op de avond van 29 november 2022 in Dallas bent, zorg dan dat u aanwezig bent bij het diner voor Drs. Malhotra en McCullough, georganiseerd door de Vaccine Safety Research Foundation. Het wordt een boeiende avond vol ontdekkingen en gesprekken, en niet te vergeten een geweldig feest. We hopen u daar te zien. Klik HIER om u in te schrijven voor het evenement.

Overgenomen van de auteur’s Substack

Opvattingen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de opvattingen van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt een professionele discussie en vriendelijk debat. Om een opiniestuk in te dienen, volgt u deze richtlijnen en stuurt u het in via ons formulier hier.

Oude architecten gebruikten deze ‘goddelijke’ wiskundeverhouding om natuurlijke schoonheid in menselijke creaties te brengen – dit is hoe het werkt.

Er is één ding dat de oude Grieken, Renaissance-kunstenaars, een 17e-eeuwse astronoom en 21e-eeuwse architecten gemeen hebben – ze gebruikten allemaal de Gulden snede, ook bekend als de goddelijke verhouding of als de verdeling in uiterste en middelste reden. Om precies te zijn is dit het getal 1,61803399 – vertegenwoordigd door de Griekse letter phi – dat als werkelijk uniek wordt beschouwd door zijn wiskundige eigenschappen, het feit dat het overal in de natuur voorkomt en het vermogen om een perfecte esthetische compositie te bereiken.

Volgens astrofysicus Mario Livio..:

Enkele van de grootste wiskundigen van alle tijden, van Pythagoras en Euclides in het oude Griekenland, via de middeleeuwse Italiaanse wiskundige Leonardo van Pisa en de Renaissance-astronoom Johannes Kepler, tot hedendaagse wetenschappers als de Oxford-fysicus Roger Penrose, hebben eindeloze uren besteed aan deze eenvoudige verhouding en haar eigenschappen. Maar de fascinatie voor de Gulden snede blijft niet beperkt tot wiskundigen. Biologen, kunstenaars, musici, historici, architecten, psychologen en zelfs mystici hebben nagedacht en gedebatteerd over de basis van haar alomtegenwoordigheid en aantrekkingskracht. In feite is het waarschijnlijk eerlijk om te zeggen dat de Gulden snede als geen ander getal denkers van alle disciplines heeft geïnspireerd in de geschiedenis van de wiskunde.

In de wiskunde en de kunsten hebben twee grootheden de Gulden snede als hun verhouding gelijk is aan de verhouding van hun som tot de grootste van de twee grootheden. Wanneer de Gulden snede wordt opgevat in twee dimensies, wordt zij meestal voorgesteld als een regelmatige spiraal die wordt gedefinieerd door een reeks vierkanten en bogen, die elk “gouden rechthoeken” vormen.

Dit symbolische potentieel ontstaat doordat de spiraalvorm van het gemiddelde lijkt op groeipatronen die in de natuur worden waargenomen en de verhoudingen doen denken aan die in het menselijk lichaam. Zo werden deze eenvoudige spiralen en rechthoeken, die dienden om de aanwezigheid van een universele orde in de wereld te suggereren, “gouden” of “goddelijk” genoemd.

De Gulden snede in de geschiedenis

De Gulden snede fascineert westerse intellectuelen met uiteenlopende interesses al minstens 2.400 jaar. De vroegst bekende monumenten die volgens dit verleidelijke getal gebouwd zouden zijn, zijn de beelden van het Parthenon in Griekenland, die dateren uit de periode 490 en 430 voor Chr. Er zijn echter velen die beweren dat het veel verder teruggaat en dat de Egyptenaren goed op de hoogte waren van de eigenschappen van dit unieke getal.

Volgens sommige historici dachten de Egyptenaren dat de Gulden snede heilig was. Daarom was het erg belangrijk in hun religie. Ze gebruikten de Gulden snede bij het bouwen van tempels en plaatsen voor de doden. Bovendien vonden de Egyptenaren de Gulden snede een lust voor het oog. Ze gebruikten het in hun schrijfsysteem en bij de inrichting van hun tempels. De Egyptenaren waren zich ervan bewust dat zij de Gulden snede gebruikten, maar zij noemden het de “heilige verhouding”.

De eerste geregistreerde definitie van de Gulden Snede dateert uit de periode toen de Griekse wiskundige Euclides ( circa 325 tot 265 v. Chr.) beschreef wat hij de “uiterste en gemiddelde verhouding” noemde. De unieke eigenschappen van de verhouding werden echter populair in de 15e eeuw, toen esthetiek een essentieel onderdeel was van de Renaissance kunst, en geometrie zowel praktische als symbolische doeleinden diende. Zoals de beroemde wiskundige, astronoom en astroloog Johannes Kepler (1571-1630) schreef:

De meetkunde heeft twee grote schatten: de ene is de stelling van Pythagoras, en de andere de verdeling van een lijn in uiterste en gemiddelde verhouding; de eerste kunnen we vergelijken met een goudmaat, de tweede met een kostbaar juweel.

De Gulden snede in de architectuur

Veel kunstenaars en architecten hebben hun werk geproportioneerd om de Gulden snede te benaderen, in de overtuiging dat het resultaat esthetischer zal zijn. Op basis van deze verhouding kan een architect een deurklink ontwerpen die een complementaire relatie heeft met de deur, die op zijn beurt een soortgelijke relatie heeft met de omringende muur, enzovoort. Maar meer dan dat, de Gulden snede is gebruikt voor de gevel van grote gebouwen, van het Parthenon tot de Grote Moskee van Kairouan en helemaal tot moderne monumenten zoals het Sydney Opera House en de National Gallery in Londen.

(LouieLea/Shutterstock) 
(PASTA DESIGN/Shutterstock)

De Gulden snede in de natuur

Het meest verrassende aan de Gulden snede is misschien wel dat zij kan worden gezien als een natuurlijk verschijnsel in de natuur. De Gulden snede komt tot uitdrukking in de schikking van de takken langs de stengels van planten en de nerven in de bladeren. Ze is te zien in het skelet van dieren en mensen en de vertakking van hun aderen en zenuwen. Het is zelfs te zien in de verhoudingen van chemische verbindingen en de geometrie van kristallen. In wezen is zij overal in ons en om ons heen en daarom bestempelde de Duitse psycholoog Adolf Zeising (1810-1876) haar als een “universele wet”:

waarin zich het grondbeginsel bevindt van elk vormend streven naar schoonheid en volledigheid, zowel in de natuur als in de kunst, en dat als hoogste geestelijk ideaal alle structuren, vormen en verhoudingen doordringt, zowel kosmisch als individueel, organisch of anorganisch, akoestisch of optisch; dat echter zijn volledige verwezenlijking vindt in de menselijke vorm.

Als gevolg van de unieke eigenschappen van deze gouden verhouding beschouwen velen de verhouding als heilig of goddelijk en als een deur naar een dieper begrip van schoonheid en spiritualiteit in het leven, waarbij een verborgen harmonie of verbondenheid wordt onthuld in zoveel van wat we zien.

Met toestemming heruitgegeven. Lees het origineel op Ancient Origins.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (6 november 2022): Ancient Architects Used This ‘Divine’ Math Ratio to Inject Natural Beauty Into Man’s Creations—Here’s How It Works

 

 

Trump ziet geen reden om terug te keren naar Twitter nu Elon Musk zijn Twitter-account herstelt

Uren voordat Elon Musk het Twitter-account van voormalig president Donald Trump weer in ere herstelde, bijna twee jaar nadat het was opgeschort, suggereerde Trump zaterdag dat hij geen interesse heeft om zich weer aan te sluiten, ook al had zijn account al meer dan 80 miljoen volgers.

“Ik zie er geen enkele reden voor”, zei de voormalige president via een video toen hem werd gevraagd of hij van plan was terug te keren naar Twitter. Eerder verklaarde Trump dat hij niet zou terugkeren naar Twitter en hij verwees naar zijn eigen platform Truth Social.

Trump vertelde zaterdag dat hij zou vasthouden aan zijn nieuwe platform Truth Social, de app ontwikkeld door zijn Trump Media & Technology Group (TMTG) startup, waarvan hij beweerde dat deze een betere gebruikersbetrokkenheid heeft dan Twitter en het “fenomenaal goed” doet. The Epoch Times heeft contact opgenomen met het team van Trump voor commentaar.

Op zondagochtend had de voormalige president geen nieuwe Twitterberichten geplaatst. De laatste post op zijn account dateert van 8 januari 2021.

In de afgelopen 22 maanden, wanneer men probeerde de pagina van de 45e president te bereiken, kwam er een bericht dat het account was opgeschort. Vanaf zaterdagavond begonnen gebruikers enkele van Trump’s berichten te re-tweeten, waaronder die van ongeveer tien jaar geleden waarin Cher, Rosie O’Donnell en “het Coca-Cola bedrijf” werden bekritiseerd.

Trump’s laatste Twitter berichten gingen over zijn verzoek aan de 6 januari demonstranten om vreedzaam te blijven. Zijn laatste bericht, gedateerd 8 januari 2021, was een verklaring dat hij de presidentiële inauguratie van Joe Biden niet zou bijwonen. Andere hadden betrekking op beweringen over kiezersfraude tijdens de verkiezingen van 2020.

“Ik vraag iedereen bij het Amerikaanse Capitool om vreedzaam te blijven. Geen geweld!” schreef hij op 6 januari. “Denk eraan, WIJ zijn de partij van Law & Order – respecteer de wet en onze geweldige mannen en vrouwen in het blauw. Dank u.

Trump schreef ook “steun alstublieft onze Capitool Politie en ordehandhavers. Zij staan echt aan de kant van ons land. Blijf vreedzaam!” Ook plaatste hij op 7 jan. een video waarin hij de demonstranten veroordeelde die op 6 jan. het Capitool binnendrongen: “Voor degenen die de wet overtraden, jullie zullen boeten.”

Musk schreef vorige week dat Twitter een “all-time high” in dataverkeer heeft gezien door de ingrijpende veranderingen die hij heeft doorgevoerd na zijn overname van het sociale media platform ter waarde van 44 miljard dollar.

Ongeveer 15 miljoen Twitter-gebruikers stemden op een poll van Musk om Trump weer aan te stellen. Ongeveer 51,8 procent stemde voor de terugkeer van de voormalige president, die Twitter met een overweldigend effect gebruikte en hiermee vaak dagen- of wekenlang de krantenkoppen bepaalde.

“Het volk heeft gesproken. Trump zal worden teruggeplaatst,” schreef Musk zaterdagavond, enkele momenten voordat Trumps account weer online verscheen.

Trump’s Twitter account, dat op 8 januari 2021 werd afgesloten, begon opnieuw volgers te krijgen en had zondagmorgen bijna 100.000 volgers. Sommige gebruikers meldden aanvankelijk dat ze het herstelde account zaterdagavond niet konden volgen. Zondag rond het middaguur had het account al ongeveer 83 miljoen volgers.

Ondertussen is Truth Social het belangrijkste directe communicatiemiddel van Trump met zijn volgers sinds hij in mei regelmatig berichten begon te plaatsen op de app. Trump heeft Truth Social gebruikt om zijn bondgenoten te promoten, tegenstanders te bekritiseren en zichzelf te verdedigen.

Als Trump terugkeert naar Twitter, zou dat vragen oproepen over zijn betrokkenheid bij Truth Social, dat in februari in de App Store van Apple en in oktober in de Play Store van Google werd gelanceerd. Trump heeft zo’n 4,57 miljoen volgers op het platform.

De voormalige president zou ervoor kunnen kiezen terug te keren naar Twitter om zijn onlangs aangekondigde presidentiële campagne te promoten. Afgelopen dinsdag zei Trump dat hij zich voor een derde keer kandidaat zou stellen.

Twitter was het eerste platform dat Trump schorste na het Capitool incident van 6 januari. Twitter, Facebook, Google en anderen beweerden dat Trump aanzette tot geweld, hoewel de voormalige president tijdens een rally op 6 januari zei dat zijn aanhangers “vreedzaam en patriottisch hun stem moeten laten horen”.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 november 2022): Trump Sees No Reason to Rejoin Twitter as Elon Musk Reinstates Twitter Account

Categories VS

China komt met ongekend plan om noodlijdende vastgoedsector te redden

De financiële toezichthouders in China hebben een ongekend 16-puntenplan uitgebracht om de noodlijdende vastgoedmarkt van het land te redden.

De People’s Bank of China en de China Banking and Insurance Regulatory Commission hebben het plan vorige week gezamenlijk uitgebracht in een nota aan financiële instellingen om vastgoedbedrijven te steunen.

Het beleid wordt gezien als de krachtigste steun voor de noodlijdende sector tot nu toe en omvat de uitbreiding van financieringskanalen voor vastgoedondernemingen.

Volgens de maatregelen moeten middelen voor “gegarandeerde huisvesting” afkomstig zijn van beleidsbanken, en zijn diverse verlengingen van leningen toegestaan.

Met ingang van 11 november mogen bouwleningen en beheerskredieten die in de komende zes maanden vervallen, met een jaar worden verlengd, aldus het nieuwe beleid.

Het nieuwe beleid geeft ook richtlijnen voor de financiering van obligaties. Om obligaties af te lossen, kunnen vastgoedondernemingen met obligatiehouders onderhandelen over redelijke verlengingen, vervangingen en andere regelingen om risico’s proactief op te lossen.

De drie rode lijnen

Door het “Drie Rode Lijnen”-beleid van CCP leider Xi Jinping, is de Chinese vastgoedmarkt de afgelopen jaren bijna ingestort.

Xi legde in augustus 2020 de regelgevende richtlijnen vast om de verhouding tussen schuld en cash, eigen vermogen en activa te beperken in een poging om de vastgoedontwikkelingssector die met hoge schulden kampt te beteugelen.

Onafgewerkte appartementsgebouwen nabij een wooncomplex ontwikkeld door Jiadengbao Real Estate in Guilin, Guangxi Zhuang regio, China, op 17 september 2022. (Eduardo Baptista/Reuters)

Vastgoedbedrijven zoals Evergrande blijven kampen met een liquiditeitscrisis, die tevens dreigt over te slaan naar andere sectoren.

Naast een groot aantal onvoltooide gebouwen (bekend als “rotte staart”-gebouwen) en het stopzetten van het afsluiten van hypotheekleningen, heeft de crisis in de vastgoedsector ook rechtstreekse gevolgen voor de financiën van lokale overheden die afhankelijk zijn van de verkoop van grond als hun belangrijkste bron van inkomsten.

Aangezien de vastgoedsector goed is voor meer dan 25 procent van het Chinese bruto binnenlands product (bbp), komt bij een crisis ook het banksysteem onder druk te staan. Ook de “zero-COVID”-maatregelen van het regime hebben de Chinese economie verder onder enorme druk gezet.

De 16-puntenmaatregelen hebben nu ook twee van Xi’s “drie rode lijnen” voor banken versoepeld.

Er is ook een zeldzame “vrijstellingsclausule” ingevoerd, die luidt: “Als de nieuw uitgegeven aangepaste financiering geen oplossing biedt en de betrokken instellingen en het personeel hun uiterste bezorgdheid hebben getoond, kunnen zij worden vrijgesteld.”

Enorme schulden

Volgens openbare gegevens zal tegen eind 2023 de Chinese vastgoedsector minstens 292 miljard dollar aan binnenlandse en buitenlandse leningen verschuldigd zijn, waarvan 53,7 miljard dollar dit jaar en 72,3 miljard dollar in het eerste kwartaal van volgend jaar. Chinese analisten menen dat het nieuwe reddingsplan de Chinese vastgoedcrisis wellicht niet kan verhelpen.

Volgens de laatste officiële gegevens zijn de prijzen van huizen in september het sterkst gedaald in acht jaar tijd.

Citigroup schat dat het aandeel van onrendabele leningen van banken met betrekking tot onroerend goed is gestegen tot 30 procent. Om een crisis in de vastgoedsector te voorkomen, hebben de Chinese financiële toezichthouders een bericht gepubliceerd om “de gestage en gezonde ontwikkeling van de vastgoedmarkt” te ondersteunen, wat door sommige analisten wordt gezien als een teken dat de CCP de gehavende economie probeert te redden nadat deze hard werd getroffen door het “zero-COVID”-beleid van het regime.

Ondanks de ingrijpende reddingsmaatregelen blijft de Chinese huizenmarkt van 2,4 biljoen dollar erg kwetsbaar en is het aantal wanbetalingen op lenigen volgens de mediarapporten gestegen.

Gigantische reddingsoperatie zal Chinese economie niet redden

De in de VS woonachtige commentator Qin Pen zei in zijn column voor The Epoch Times op 15 november dat het nieuwe ingrijpende beleid een “epische” reddingsoperatie voor de vastgoedsector is.

Hij zei dat de Chinese autoriteiten de Chinese economie alleen kunnen redden door de vastgoedsector te redden, omdat de vastgoedsector goed is voor meer dan 25 procent van het Chinese bbp; en als het niet goed gaat met de sector, kunnen de vastgoedbelastingen de directe belastingen op de industrie en de inkomsten uit de verkoop van grond door de overheid niet vervangen.

“Dit heeft echter ook een beleidsdilemma met zich meegebracht,” zei Qin. “Als de reddingsinspanningen te hevig zijn, keert men terug naar de vroegere vastgoedeconomie en het hoge schuldenmodel, waardoor het economische risico toeneemt. Als de inspanningen te gering zijn, zal het niet mogelijk zijn de situatie te veranderen waarbij vastgoedontwikkelaars hun deuren moeten sluiten en het de vastgoedsector aan vitaliteit ontbreekt.

“Persoonlijk twijfel ik aan het effect van de redding van de markt door de Chinese overheid. Voor mensen die meerdere eigendommen in China bezitten, is dit een goede gelegenheid om die te verkopen.”

Wat de vooruitzichten van de Chinese economie betreft, zei Qin dat na het partijcongres van de CCP, de uittredende premier Li Keqiang al een “demissionair kabinet” leidt, het enige wat hij kan doen is de algemene situatie stabiliseren en grote problemen in de economie voorkomen.

Daarom zal de Chinese economie tussen nu en de topbijeenkomsten van de CCP volgend jaar in maart wellicht geen significante verbetering kennen, zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 november 2022): China Rolls Out Unprecedented Plan to Rescue Ailing Property Sector

 

De ideeën die de grondwet vormden: Deel 2

Bestudeer de achterkant van een dollarbiljet zorgvuldig en je vindt drie opschriften in het Latijn. De rechtse is “E pluribus unum.” De twee linkse zijn bewerkingen van het werk van de Romeinse dichter Publius Vergilius Maro, die wij “Vergilius” noemen. Meer over hem in een volgende aflevering.

Dit is het tweede deel in de reeks over de ideeën die de grondwet vormden. Het richt zich op de opvoeding van de grondleggers. U kunt het eerste deel hier lezen.

Het onderwijs in de achttiende eeuw omvatte religie, muziek en Engels. Meisjes leerden ook huishoudkunde, Frans en soms Italiaans. Jongens studeerden recente Europese geschiedenis.

Maar het hart van het curriculum, voor jongens en enkele meisjes, bestond uit de Grieks-Romeinse klassieke werken. Deze Grieks-Romeinse klassieke werken zijn een grote hoeveelheid geschriften die in het Grieks en Latijn zijn geschreven tussen de tijd van de dichters Homerus en Hesiodus (ongeveer 800 v.Chr.) tot de ineenstorting van het West-Romeinse Rijk in 476. De regels van Vergilius die op het dollarbiljet staan werden rond 39 v.Chr. gepubliceerd.

Deze klassieke werken bieden lessen in literatuur, poëzie, logica, wiskunde, wetenschap, politiek, geschiedenis, retoriek en moraal.

Bijna alle Grieks-Romeinse klassiekers zijn in het Engels vertaald. Maar veel van hun kracht gaat verloren in de vertaling. Voordat ik op 32-jarige leeftijd Latijn ging studeren, had ik oraties van de Romeinse staatsman Cicero in het Engels gelezen, en ik vroeg me af waarom er zoveel ophef over was. Maar de eerste keer dat ik Cicero’s proza in het Latijn las, kreeg ik tranen in mijn ogen.

Daarom leerden 18e-eeuwse leraren hun leerlingen wijselijk om Griekse en Romeinse auteurs in hun oorspronkelijke taal te lezen.

Grammar school

Buiten Massachusetts waren er weinig openbare scholen in het 18e-eeuwse Amerika. Kinderen jonger dan 8 jaar gingen vaak naar particuliere instellingen die door vrouwen werden beheerd en bekend stonden als “damesscholen”. Op 8-jarige leeftijd gingen jongens naar (meestal) particuliere ‘grammar scholen’.

In tegenstelling tot degenen die de moderne openbare onderwijsleerplannen voorschrijven, begreep de stichtende generatie in Amerika dat het voor taalonderwijs het beste is te beginnen als de leerlingen nog heel jong zijn. Hoewel volwassenen vaak het best leren door middel van concepten en door verbanden te leggen, moeten zij maar al te vaak onderdoen voor de jongeren, die alles efficiënter kunnen opnemen door het memoriseren van de leerstof.

Daarom begon het onderwijs in Latijn op jonge leeftijd, zodra een kind zich inschreef in een school voor voortgezet onderwijs. De lessen begonnen gewoonlijk om 8 uur ‘s morgens, gingen door tot 11 uur ‘s morgens, werden hervat om 13 uur ‘s middags en gingen door tot het donker was.

Als alternatief voor een ‘grammar school’ huurden welgestelde ouders soms privé-leraren in. Andere kinderen kregen les van hun ouders. Patrick Henry bijvoorbeeld leerde Latijn van zijn vader. Zijn collega uit Virginia, George Wythe, leerde het van zijn moeder. (Wythe was Amerika’s eerste professor in de rechten, een van de auteurs van de grondwet en comité-voorzitter op de ratificatieconventie van Virginia).

De meeste hedendaagse leraren Latijn maken de ongelukkige fout om het onderwijs in Latijn te beginnen met grammatica in plaats van met spreken en luisteren. De meesten maken de bijkomende fout om de leerlingen enkel te leren lezen, en niet om de taal te spreken of te schrijven. De schoolmeesters uit de begintijd maakten de eerste fout, maar niet de tweede: Van diegenen die afstudeerden aan een ‘grammar school’ werd verwacht dat ze Latijn konden spreken, lezen en schrijven.

Zodra de basis was gelegd, lazen de studenten werken van Vergilius en Cicero, de historici Sallust, Livy en Tacitus, en de dichters Vergilius, Ovidius, Horatius en Juvenal. Er leek toen minder belangstelling te zijn geweest voor de boeken van Julius Caesar, terwijl die tegenwoordig vaak worden gehanteerd in de Latijnse klaslokalen.

Er werd niet naar gestreefd om Grieks even grondig te onderwijzen als Latijn. Jongens lazen het Nieuwe Testament in het Grieks, wat relatief gemakkelijk is. Ze bestudeerden ook passages van Homerus, de filosofen Plato en Aristoteles, de geschiedschrijvers Thucydides en Polybius, de biograaf en moralist Plutarch, en een schrijver die qua onderwerp moeilijk vast te pinnen is: Xenophon van Athene.

Hoger onderwijs

Relatief weinig jongens gingen naar de universiteit, hoewel een onevenredig aantal van de auteurs van de grondwet dat wel hebben gedaan. Om toegelaten te worden tot de universiteit, moest de student slagen voor een toelatingsproef. Meestal moesten passages van Latijnse auteurs in het Engels worden vertaald en delen van het Griekse Nieuwe Testament in het Latijn.

Een groot deel van het leerprogramma bestond uit het lezen van de Griekse en Latijnse klassieke werken.

Liefde voor het leven

De pedagogie van een ‘grammar school’ was vaak grof en soms wreed. (Stokslagen waren gebruikelijk.) Je zou kunnen denken dat dit ervoor zorgde dat leerlingen de klassieke talen gingen haten. Maar dat was niet het geval.

De Griekse en Romeinse literatuur is bewaard gebleven om een goede reden: het is werkelijk schitterend materiaal. Ondanks de tekortkomingen van hun leraren, bleven de meesten van de ‘Fouding Fathers’ verknocht aan deze klassieke literatuur en de lessen die ze eruit konden leren.

Thomas Jefferson is een prominent voorbeeld. Hij las meer Griekse en Latijnse klassiekers dan andere boeken, en Grieks was zijn favoriete taal. Maar Jefferson is voor ons niet echt relevant, want hij was in Frankrijk toen de Conventie voor de Grondwet bijeenkwam en hij had weinig invloed op de Grondwet zelf.

Relevanter voor de Grondwet is een rapport uit 1783 van een commissie aan het Confederatiecongres, waarin wordt aanbevolen dat het Congres kopieën van cruciale boeken zou aanschaffen. Op de lijst van de commissie stonden werken van Plato, Aristoteles en Plutarch, verschillende delen uit de Griekse en Romeinse geschiedenis, en wat werd omschreven als het “beste Latijnse woordenboek”. Het rapport is relevant voor de Grondwet omdat de auteurs, James Madison uit Virginia, Thomas Mifflin uit Pennsylvania en Hugh Williamson uit North Carolina, allemaal toekomstige ‘Fouding Fathers’ waren. Williamson was overigens zelf leraar Latijn geweest.

Wilson, Dickinson, Mason, Henry en Adams

Historici noemen vaak James Wilson, naast James Madison, de grondlegger met weliswaar de meeste invloed op de tekst van de grondwet. Wilson is geboren en getogen in Schotland en studeerde aan wat nu de Universiteit van St. Andrews is.

In 2005 nodigde de hoofdbibliothecaris van St. Andrews mij uit om Wilsons academische dossiers van 1757-1758 te bestuderen, wat ik uiteindelijk in 2009 heb gedaan. Het dossier bevat een lijst van boeken die Wilson leende uit de schappen om zijn eigen leeshonger te stillen. Ik ontdekte dat zijn meest gevraagde onderwerp (veruit!) de geschiedenis van Rome was. Wilson leende ook een boek met gedichten van Horatius.

Na zijn immigratie naar Amerika gaf Wilson een tijdje Latijn en bleef hij verknocht aan de klassieke talen: zijn verzamelde werken bevatten tientallen verwijzingen naar Griekse en Romeinse auteurs.

John Dickinson uit Delaware is waarschijnlijk de meest onderschatte ‘Fouding Father’. Zoals ik in een van mijn onderzoeksartikelen (pdf) heb gedocumenteerd, waren zijn bijdragen aan de grondwet echter aanzienlijk. Dickinson verzamelde zijn hele leven lang boeken van Griekse en Latijnse schrijvers en citeerde ze overvloedig. Nadat de grondwettelijke conventie was afgelopen, schreef hij een invloedrijke reeks verhandelingen waarin hij aandrong op ratificatie. Hij gebruikte de schuilnaam “Fabius” naar een Romeinse generaal die een prominente rol speelde in de werken van Livy en Plutarch. In een brief die Dickinson op latere leeftijd schreef, vertelde hij dat hij de Romeinse historicus Tacitus, een van de moeilijkere Latijnse schrijvers, aan het herlezen was.

George Mason uit Virginia, een grondlegger die de Verklaring van Rechten voor de staat Virginia opstelde, droeg bij aan de uiteindelijke Grondwet door erop aan te dringen dat deze een ‘Bill of Rights’ zou bevatten. Na de conventie bracht Mason zijn pensioenjaren door met het herlezen van de klassieke werken. Patrick Henry, een andere prominente voorstander van de ‘Bill of Rights’, herlas jaarlijks een Engelse vertaling van Livy’s geschiedenis.

Hoewel John Adams tijdens de conventie in Europa was, had hij op twee manieren invloed op de beraadslagingen. Ten eerste was hij de belangrijkste auteur van de grondwet van Massachusetts uit 1780, die samen met de grondwet van New York als model diende voor de afgevaardigden. Ten tweede schreef Adams een encyclopedie over republikeinse regeringen, waarvan het eerste deel vlak voor de conventie werd gepubliceerd. Dat deel baseerde zich onder meer op Cicero, Plato, Polybius, Livy en Plutarch. De afgevaardigden raadpleegden dit boek regelmatig.

Sommige grondleggers hadden geen klassieke opleiding genoten. Onder hen waren Alexander Hamilton en George Washington. Beiden ijverden er echter voor dat de jongere leden van hun eigen families niet op dezelfde manier zouden worden achtergesteld.

Conclusie

De Grieks-Romeinse klassieke werken hadden een enorme invloed op degenen die de Grondwet opstelden en ratificeerden. In toekomstige afleveringen van deze reeks zullen we zien hoe de grondleggers de lessen van de klassieke literatuur in het document verweefden.

Opvattingen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van The Epoch Times.

Het derde deel uit deze reeks zal verschijnen op 21 november.

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 november 2022): The Ideas That Formed the Constitution, Part 2: The Founders’ Education

Noord-Korea vuurt vermoedelijke intercontinentale ballistische raket af na dreigement over ”hardere” militaire acties

Noord-Korea heeft vrijdag volgens Zuid-Koreaanse en Japanse functionarissen een intercontinentale ballistische raket (ICBM) afgevuurd, slechts een dag nadat het een korteafstandsraket had afgevuurd en had gewaarschuwd voor “hardere” militaire acties tegenover de Verenigde Staten.

De Zuid-Koreaanse ‘Joint Chiefs of Staff’ zei vrijdag in een verklaring dat het vrijdagochtend voor de oostkust van Noord-Korea een ballistische raketlancering had waargenomen en dat het waarschijnlijk om een ICBM ging.

Het Japanse ministerie van Defensie zei vrijdag in een verklaring dat Noord-Korea rond 10.14 uur vanaf de westkust een ICBM had afgevuurd die in oostelijke richting vloog. Ondertussen zei de Japanse kustwacht dat de raket waarschijnlijk in zee is geland, ongeveer 210 kilometer ten westen van Hokkaido.

Geschikt om een kernkop te dragen

ICBM’s zijn de langeafstandswapens van Noord-Korea en zijn ontworpen om een kernkop te vervoeren tot in elke locatie op het vasteland van de Verenigde Staten.  Ze hebben een minimumbereik van ongeveer 5.500 kilometer (3.400 mijl) en sommige kunnen 10.000 kilometer of meer afleggen.

De lancering komt een dag nadat Pyongyang voor zijn oostkust een ballistische raket voor de korte afstand afvuurde, de eerste raketlancering in iets meer dan een week. Het kwam ook enkele uren nadat Noord-Korea dreigde met “hardere” militaire acties tegen de Verenigde Staten indien Washington ervoor kiest om vast te houden aan zijn beloftes om zijn bondgenoten in de regio te helpen verdedigen.

Het officiële dreigement kwam nadat de Amerikaanse president Joe Biden, de Japanse premier Fumio Kishida en de Zuid-Koreaanse leider Yoon Suk-yeol elkaar op 13 november in Cambodja hadden ontmoet, waar zij de recente raketproeven van Noord-Korea scherp veroordeelden en overeenkwamen samen te werken om de afweer te versterken.

Biden, tijdens een aparte ontmoeting met Kishida op dezelfde dag, “bevestigde opnieuw de uitgebreide overeenkomst van de VS om [Zuid-Korea] te verdedigen met behulp van het volledige scala aan Amerikaanse verdedigingscapaciteiten, waaronder nucleaire, conventionele en raketverdedigingscapaciteiten en benadrukte de verbintenis van de VS om aanvullende stappen te zetten om deze verdediging verder te versterken in het licht van de nucleaire dreigingen van [Noord-Korea],” aldus een verklaring van het Witte Huis.

De Amerikaanse president Joe Biden (C) ontmoet de Japanse premier Fumio Kishida (R) en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol (L) aan de zijlijn van de East Asia Summit tijdens de 40e en 41e top van de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in Phnom Penh op 13 november 2022. (Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Noord-Korea beweert dat een Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio een bewijs is van de vijandigheid van de Verenigde Staten tegenover het land. Pyongyang heeft ook gezegd dat zijn recente reeks wapenlanceringen een reactie zijn op de zogenaamde provocerende militaire oefeningen tussen de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

Noord-Korea heeft dit jaar een recordaantal proeven met ballistische raketten uitgevoerd, waaronder raketten voor de korte afstand, evenals ICBM’s. Het land heeft in maart ICBM’s op maximale reikwijdte getest, de eerste ICBM-test sinds 2017.

De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de vrees geuit dat Noord-Korea voor het eerst sinds 2017 weer nucleaire wapens gaat testen.

Yoon merkte onlangs op dat Noord-Korea alle technische voorbereidingen heeft getroffen voor een ondergrondse ontploffing op zijn testlocatie Punggye-ri, die sinds 2018 officieel is stilgelegd. Noord-Korea heeft daar van 2006 tot 2017 zes kernproeven gehouden.

Noord-Korea heeft een nucleaire testlocatie in Punggye-ri, een stad in het noordoosten. Het Kim-regime sloopte de site in mei 2018 om aan te geven dat het een einde wil maken aan de kernproeven. Maar Zuid-Koreaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten meldden eerder dit jaar dat er bouwwerkzaamheden op de site waren gesignaleerd.

De door de Verenigde Staten geleide besprekingen om Noord-Korea zover te krijgen dat het verder gaat met denuclearisatie, inclusief het inleveren van zijn kernwapens en ballistische raketarsenaal, zijn sinds februari 2019 vastgelopen. Destijds konden de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en toenmalig president Donald Trump geen overeenstemming bereiken over geschillen over door de VS geleide internationale sancties tegen Pyongyang.

Reuters en The Associated Press hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 november 2022): North Korea Fires Suspected ICBM After Threatening ‘Fiercer’ Military Action

Experts stellen dat China’s belang in geopolitiek belangrijke havens bedreiging vormt voor wereldwijde bevoorradingsketen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft tijdens een ontmoeting met de Cambodjaanse premier Hun Sen in Phnom Penh zijn bezorgdheid geuit over de Chinese militaire activiteiten en transparantie op de marinebasis Ream in Cambodja, aldus een persverklaring van het Witte Huis op 12 november.

China antwoordde dat zijn bijstand bij de bouw van de militaire havenfaciliteit in Cambodja een “normale activiteit” is tussen globale strategische partners. De Chinese activiteit is bedoeld om de Cambodjaanse marine te “versterken” en haar maritieme territoriale integriteit te verdedigen, zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Mao Ning.

Deskundigen die de ambities van het communistische regime bij het vestigen van bruggenhoofden op vreemde bodem hebben geanalyseerd, stelden vast dat het doel meer is dan openlijke militaire controle, het verzamelen van inlichtingen of culturele invloed. Het gaat er ook om een meer doeltreffende controle uit te oefenen over de toeleveringsketen, die net zo essentieel is voor China’s wereldwijde machtsgreep.

Een gedeelde internationale bezorgdheid

Tao Rei, een commentator voor China-zaken, vertelde de Chinese editie van The Epoch Times dat de militaire macht van China en de uitbreiding ervan de internationale gemeenschap grote zorgen baart.

Hoewel het gastland volgens hem nog steeds het laatste woord heeft over het gebruik van zijn havens in geval van nood, “zou commercieel gebruik hoog in de strategische overweging moeten staan”, zei hij op 15 november.

Om de controle van het Chinese regime te beheersen is het aan de afzonderlijke regeringen om het aandeel van Chinese bedrijven in de havens te beperken, aldus Tao.

Meer controle over havens brengt goederenstroom in gevaar

Chinese bedrijven bezitten of beheren terminal activa in 96 havens in 53 landen, volgens onderzoek van Isaac B. Kardon van het U.S. Naval War College en Wendy Leutert van Indiana University, begin dit jaar gepubliceerd in het tijdschrift International Security.

Het is gedocumenteerd dat Chinese oorlogsschepen sinds 2017 meer dan 32 “technische stops” maakten op de route van China via de Indische Oceaan naar de Middellandse Zee – een intensief en actief gebruik van commerciële faciliteiten waarbij militaire en civiele capaciteit samensmelten, aldus de onderzoekers.

Kardon en Leutert verwachten dat dit patroon zich waarschijnlijk zal uitbreiden naar veel van de andere 64 havens.

Zij concluderen dat deze havens – essentiële knooppunten in het wereldwijde goederentransport – het leger van Peking in staat stellen regionaal en wereldwijd macht uit te oefenen.

De auteurs waarschuwden dat de goederenstroom, die van vitaal belang is voor de economische gezondheid en de militaire capaciteit van de VS, dreigt te worden verstoord.

Het is opmerkelijk dat Chinese schepen duidelijk aanwezig zijn in vijf van de drukste commerciële havens in de Verenigde Staten – Miami, Houston, Long Beach, Los Angeles en Seattle – waar Chinese bedrijven belangen hebben.

Volgens een artikel in Newsweek van oktober geloven critici dat Peking op die manier strategisch zijn invloed uitoefent: politieke, zakelijke en militaire belangen versmelten met de mogelijkheid van spionage.

Een Chinees vrachtschip in de haven van Hamburg, Duitsland, tijdens zijn maidentrip op 13 januari 2015. (Christian Charisius/AFP/Getty Images)

Langzaam ontwaken van het Westen

Econoom Davy Jun Huang vertelde The Epoch Times dat de meerderheid van de internationale gemeenschap de politieke agressie van het communistische regime en zijn greep op natuurlijke hulpbronnen helaas niet erkent.

“Velen denken nog steeds aan economisch gewin in de omgang met Peking”, zei hij, verwijzend naar het Chinese internationale beleid Belt and Road Initiative (BRI) dat in 2013 in werking trad nadat Xi Jinping de leiding over het regime kreeg.

Door massale leningen en investeringen in buitenlandse staatsinfrastructuur heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) toegang gekregen tot kritieke havens over de hele wereld.

Volgens Huang waren de westerse landen gericht op hun eigenbelang en naïef ten aanzien van de Chinese dreiging. Die naïviteit gaf de CCP haar kans.

“Er waren Italië, Griekenland, Turkije, Spanje, Portugal, en nu is het Duitsland.” Dit zijn geen geïsoleerde gevallen en “hun gezamenlijk handelen is zeer ontmoedigend,” zei hij.

Vorig jaar nog sloot het bedrijf Cosco, eigendom van de CCP, een overeenkomst met de havenautoriteit van Hamburg. De Duitse minister van Economische Zaken was tegen de overeenkomst. Volgens Newsweek waren de scheepvaart- en zakenwereld van de stad en belangrijke overheidssectoren echter voorstander van de deal, gezien het duidelijke commerciële voordeel.

Overzeese bruggenhoofden

Veel arme en ontwikkelingslanden zijn in de schuldenval van de CCP getrapt door BRI-leningen terug te betalen met alternatieve middelen zoals toegang tot havens, openbare voorzieningen of mijnen: wat Huang “het militaire of politieke bruggenhoofd” noemt.

Zo heeft de 10 jaar oude implementatie van de BRI vele geopolitiek belangrijke havens onder controle van de CCP geplaatst.

Huang zei dat het Westen pas tijdens de regering Trump begon te ontwaken voor de agressie van de CCP. Hij zei echter dat de inspanningen van het Westen om die landen te bevrijden van de impact van de CCP tot nu toe weinig effect hebben gehad.

Dat zou kunnen komen doordat de CCP, in termen van mondiale strategie, een ander economisch kader heeft dan het Westen.

“Peking geeft niets om de economische kosten, maar alleen om controle en heerschappij,” zei Huang.

Xia Song en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 november 2022): China’s Stake in Geopolitically Significant Ports Threaten’s Global Supply Chain: Experts

 

Pelosi doet belangrijke mededeling over politieke toekomst nadat Democraten Huis van Afgevaardigden hebben verloren

Huisvoorzitter Nancy Pelosi (D-Calif.) heeft op 17 november aangekondigd dat zij zal aftreden als leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, nadat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden hebben heroverd.

“De Bijbel leert ons dat er voor alles een seizoen is, alles heeft zijn tijd onder de hemel,” zei Pelosi in Washington.

“Ik denk dat de tijd gekomen is voor een nieuwe generatie om de Democratische partij te leiden, die ik zo diep respecteer en ik ben dankbaar dat zovelen klaar en bereid zijn om deze geweldige verantwoordelijkheid op zich te nemen,” voegde ze er later aan toe.

Pelosi, 82, zei ook dat ze in het Congres werkzaam zal blijven.

Pelosi won de herverkiezing in de midterms met 84 procent van de stemmen en versloeg met gemak de Republikein John Dennis.

Tijdens een toespraak, die veelvuldig applaus oogstte, vertelde Pelosi over haar eerste bezoek aan het Capitool toen ze jong was, met haar vader Thomas D’Alesandro Jr., destijds congreslid.

“Toen ik als 6-jarige voor het eerst naar het Capitool kwam, had ik nooit gedacht dat ik van ‘housewife’ tot ‘House speaker’ zou gaan,” zei ze.

Pelosi is sinds 2003 de hoogste Democraat in het Huis, waaronder verschillende keren als voorzitter, een functie die wordt bekleed door een lid van de meerderheid.

Pelosi had gezworen zich niet opnieuw kandidaat te stellen voor het voorzitterschap, maar deed geen toezeggingen over haar rol als hoogste Democraat in het Huis als de Democraten de minderheid zouden gaan vormen.

De Republikeinen zijn er deze week in geslaagd om het roer om te gooien en zullen de controle over het Huis van Afgevaardigden heroveren van zodra het nieuwe Congres in januari 2023 zijn zetels inneemt.

Pelosi heeft geen opvolger aangewezen.

Rep. Hakeem Jeffries (D-N.Y.) in het Amerikaanse Capitool in Washington op 17 november 2022. (Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Mogelijke opvolger

Pelosi’s opmerkingen kwamen na een bericht dat volksvertegenwoordiger Adam Schiff (D-Calif.) ervoor heeft gekozen zich niet kandidaat te stellen voor een leiderschapspositie bij de democraten.

Volgens Politico heeft Rep. Hakeem Jeffries (D-N.Y.), die lange tijd werd getipt om Pelosi op te volgen, nu één tegenstander minder om zich zorgen over te maken.

Woordvoerders van Schiff, 62, en Jeffries, 52, reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Jeffries is momenteel de voorzitter van de Democratische partij.

De andere Democratische leidersposten worden bekleed door Reps. Steny Hoyer (D-Md.), James Clyburn (D-S.C.) en Katherine Clark (D-Mass.).

Hoyer, 83, is de meerderheidsleider. Clyburn, 82, is de meerderheidsvoorzitter en Clark, 59, is ondervoorzitter.

Noch Hoyer, noch Clyburn hebben aangekondigd dat zij zich niet kandidaat stellen voor een leidende functie bij de Democraten.

Volksvertegenwoordiger Sean Patrick Maloney (D-N.Y.), 56, hoofd van de campagneafdeling van de Democraten in het Huis, is uit beeld verdwenen nadat hij de verkiezingen verloor van de Republikein Mike Lawler in de race om het 17e kiesdistrict van New York te vertegenwoordigen.

De Amerikaanse voorzitter van het Huis Nancy Pelosi (D-Calif.) tijdens een toespraak in het Huis van Afgevaardigden in Washington op 17 november 2022. (Anna Moneymaker/Getty Images)

Steun

Een aantal leden spraken vóór Pelosi’s toespraak hun steun uit voor haar, waaronder volksvertegenwoordigers Ann McLane Kuster (D-N.H.), Mark Takano (D-Calif.) en Joe Wilson (R-S.C.).

Na de toespraak omhelsden talrijke leden Pelosi.

“Nancy Pelosi is de G.O.A.T. Bedankt voor alles wat je voor Amerika hebt gedaan,” zei Jeffries in een verklaring. GOAT staat voor ‘greatest of all time’.

Het is de bedoeling dat de Democraten in het Huis van Afgevaardigden op 30 november stemmen over hun leiders. De Republikeinen hebben al gekozen voor House Minority Leader Kevin McCarthy (R-Calif.) als hun kandidaat en ook hebben ze hun andere leiders geselecteerd.

“Het is officieel. Het is gedaan met de één-partij-heerschappij van de Democraten”, zei McCarthy woensdagavond op Fox News. “We hebben Nancy Pelosi ontslagen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 november 2022): Pelosi Makes Major Announcement About Political Future After Democrats Lose House

Categories VS

Ondanks menselijke tragedies zal China de Zero-COVID aanpak niet beëindigen zeggen deskundigen

De Chinese Communistische Partij (CCP) zal haar zero-COVID-19 beleid niet snel beëindigen omdat de legitimiteit van de leider van de partij nu afhangt van de resultaten van deze strijd, hoewel dit ten koste gaat van de mensenrechten.

Dit zeiden deskundigen tijdens een hoorzitting van 16 november over het zero-COVID-beleid van het Chinese regime, gehouden door de U.S. Congressional-Executive Commission on China (CECC), een interparlementaire commissie van het Congres.

Yanzhong Huang, senior fellow voor wereldwijde gezondheid bij de Council on Foreign Relations, belichtte de problemen van de tweede orde als gevolg van de langdurige en strikte uitvoering van de zero-COVID-aanpak van de CCP.

Door mensen bijvoorbeeld in hun huizen op te sluiten, hadden de bewoners tijdens de pandemie moeite om aan voedsel en andere benodigdheden te geraken, waardoor niet-COVID-patiënten vertraging opliepen bij de medische behandeling of medische zorg werd geweigerd. Herhaalde sluitingen van buurten en scholen verergerden ook de geestelijke gezondheidscrisis in China.

“[Afstappen] van zero-COVID is de enige verstandige aanpak om dit mensenrechtendilemma op te lossen,” zei Huang tegen het panel.

Maar volgens Rory Truex, assistent-professor politiek en internationale zaken aan Princeton University, is het voor de leiders van de CCP niet gemakkelijk om hun reactie op uitbraken te herzien.

De reden daarvoor is volgens hem dat de strategie om uitbraken de kop in te drukken “persoonlijk verbonden is met de partijleider, die zijn aanzien in het systeem zal verliezen als het beleid zou mislukken”.

Sinds de eerste COVID-19 uitbraak in Wuhan heeft het Chinese regime het virus bestreden met strenge sociale controlemaatregelen in een poging elke besmetting in de gemeenschap uit te roeien. Lockdowns, dagelijkse tests, grootschalige controle en verplichte quarantaine van iedereen die als een risico wordt beschouwd zijn enkele van de methoden die CCP-functionarissen hebben gebruikt in het zero-COVID-beleid.

Drie jaar na de uitbraak van het virus verwachten velen dat het communistische regime zal aangeven dat het afziet van de harde aanpak die de economie heeft gehavend, de frustratie onder de bevolking heeft aangewakkerd en het land van de rest van de wereld heeft geïsoleerd.

Maar in plaats daarvan heeft de Chinese leider Xi Jinping tijdens het 20e Partijcongres vorige maand de zero-COVID-strategie geprezen als de beste manier om de pandemie te bestrijden. Tijdens deze vijfjaarlijkse politieke bijeenkomst heeft Xi zichzelf tevens beloond met een derde ambtstermijn en hij installeerde naaste bondgenoten in de hoogste besluitvormingsorganen van de partij.

Foto Epoch Times
Mensen staan in de rij om getest te worden op het COVID-19 coronavirus naast een propagandaposter met de Chinese president Xi Jinping op een mededelingenbord in Peking op 31 augustus 2022. (JADE GAO/AFP via Getty Images)

De zero-COVID-aanpak, die nu een kenmerkend beleid voor Xi is geworden, moet volgens Truex worden opgevat als een politieke campagne.

“Dit is een bestuursstijl die uiteraard gebruikelijker was in het Mao-tijdperk, maar nu onder Xi Jinping een heropleving kent in een andere vorm. In deze campagne kondigt de opperste leider een vaag, ambitieus beleidsdoel aan, en het wordt aan de lagere ambtenaren overgelaten om de lege plekken in te vullen en beleid uit te voeren om het doel zo goed mogelijk te bereiken,” aldus de onderzoeker. “Deze aanpak is vaak problematisch omdat lagere ambtenaren worstelen om de doelstellingen te verwezenlijken. Ze maken zich schuldig aan het vervalsen van de gegevens en leveren specifieke prestaties waarmee ze hun ijver aan de centrale leiding kunnen tonen.”

Volgens Truex stuurde Xi een boodschap dat er geen onmiddellijk einde in zicht is voor deze COVID-controlemaatregelstrategie, aangezien hij de ambtenaren die het draconische beleid trouw uitvoerden, waaronder Shanghai Partijleider Li Qiang en de Partijsecretaris uit Peking Cai Qi, heeft gepromoveerd.

“Cai Qi is nu de nummer twee binnen de CCP en zal het ambt van premier overnemen. Dit betekent dat het nieuwe permanente comité van het Politburo in zekere zin besmet is door het zero COVID-beleid, en er veel belang bij heeft om de indruk te behouden dat het een succes is geweest,” zei hij.

Peking kondigde weliswaar een lichte versoepeling aan van enkele van zijn strenge virusbeperkingen, zoals het verkorten van de quarantaineperiode voor inkomende reizigers, maar Truex zei dat dit slechts “een zeer kleine geleidelijke stap” is en niet betekent dat het kernprincipe van het elimineren van het virus zal veranderen.

“Het is het beste om de kleverigheid van dit [zero-COVID-] beleid niet te onderschatten, dat heel goed in een of andere vorm nog vele maanden of zelfs jaren zou kunnen blijven bestaan,” zei hij. “Als het wordt teruggedraaid, zal dat waarschijnlijk heel geleidelijk gebeuren, maar niet abrupt.”

Oproep tot actie

Aangezien er geen substantiële veranderingen in het beleid worden verwacht, moeten de Verenigde Staten Chinese burgers die de pandemie in China aan het licht probeerden te brengen, blijven helpen, zo vertelden voorstanders het panel.

Sarah Cook, Freedom House’s onderzoeksverantwoordelijke voor China, Hongkong en Taiwan, drong er bij Amerikaanse functionarissen op aan om consequent de kwesties van China’s persvrijheid en de politieke gevangenen ter sprake te brengen in zowel openbare als privé-ontmoetingen met hun Chinese tegenhangers.

Een van die gewetensgevangenen is Zhang Zhan, een voormalige advocaat die journalist is geworden en die een gevangenisstraf van vier jaar uitzit enkel en alleen omdat zij begin 2020 probeerde verslag uit te brengen over de uitbraak van COVID-19 in Wuhan.

De 39-jarige Zhang reisde in februari naar Wuhan om de chaotische taferelen in het epicentrum van de pandemie tijdens de eerste lockdown vast te leggen. Ze beschreef haar bezoeken en interviews in ziekenhuizen, quarantainecentra en het Wuhan Institute of Virology in tientallen wankele gsm-video’s op YouTube, waarmee ze het verhaal van de CCP aanvocht dat de uitbraak onder controle was. Zhang werd later beschuldigd van “het veroorzaken van onrust en problemen”, een beschuldiging die de autoriteiten vaak uiten tegen dissidenten en klokkenluiders.

Consistente internationale aandacht kan Zhang en andere gevangengenomen Chinezen helpen om tenminste meer bescherming te krijgen, hoewel het moeilijk is om hen vrij te krijgen in het China van Xi, zei Truex.

“Het kan hen beschermen, het helpt hen medische zorg te krijgen, het zorgt ervoor dat hun familie hen kan zien, het zorgt ervoor dat advocaten hen kunnen zien, soms worden ze voorwaardelijk vrijgelaten, en het kan echt mensenlevens redden, zelfs als ze er niet door vrijkomen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 november 2022): Despite Human Cost, China Won’t End Zero-COVID Approach: Experts

 

 

Xi’s “afwijzende” houding tegenover Trudeau een gevolg van een zwak China-beleid en nationale veiligheid

De “afwijzende” houding van de Chinese leider Xi Jinping tegenover premier Justin Trudeau tijdens de G20-top is een gevolg van het feit dat de Canadese liberale regering nationale veiligheidskwesties niet ernstig behandelt, aldus de conservatieve senator Leo Housakos. Andere conservatieve wetgevers roepen op tot krachtigere maatregelen om de inmenging van Peking in Canada aan te pakken.

Aan de zijlijn van de G20-conferentie op 16 november confronteerde Xi Trudeau door te zeggen dat hij hun eerdere besprekingen niet naar de media had mogen “lekken”. In een wijd verspreide video was te zien hoe Xi Trudeau berispte en via een tolk zei: “Zo werd het gesprek niet gevoerd”.

“Als u oprecht bent…” zei Xi waarna de vertaling even wegviel. Xi vervolgde de zin zonder vertaling en zei in het Chinees: “zullen we met wederzijds respect verder kunnen gaan, anders is het moeilijk te zeggen wat er zal gebeuren”, een opmerking die door sommige waarnemers werd geïnterpreteerd als bedreigend.

Housakos zei dat Xi’s houding tegenover Trudeau “volledig afwijzend” was, en gezien zijn positie als premier was Xi daarmee ook “afwijzend tegenover Canada”.

“De reden waarom [Xi] weg kan komen met een dergelijke afwijzende houding is dat de heer Trudeau onmachtig is geweest wanneer het gaat om het verdedigen van de rechten op het gebied van veiligheid, veiligheidskwesties hier in Canada, en hij blijft door de knieën gaan voor deze Chinese autoritaire dictator,” vertelde Housakos aan The Epoch Times.

“Dus wanneer de premier van een G7-land zwak en gedwee blijft in de omgang met communistisch China, moedigt dat de heer Xi en het communistische regime aan – en ze weten dat ze alles kunnen zeggen en alles kunnen doen.”

Reactie van parlementsleden

Verschillende conservatieve parlementsleden hebben in reactie op de confrontatie tussen Xi-Trudeau opgeroepen tot strengere maatregelen tegen Peking.

Michael Chong, de conservatieve criticus voor het buitenlands beleid, vertelde verslaggevers op 16 november dat in plaats van alleen maar de kwesties betreffende de Chinese inmenging bij Xi aan te kaarten, de liberale regering concrete acties zou moeten ondernemen om dergelijke activiteiten te beteugelen, zoals het identificeren van de 11 federale kandidaten die financiering vanuit Peking zouden hebben ontvangen bij de federale verkiezingen van 2019.

“Wat belangrijker is, is dat wij in Canada actie ondernemen om de inmenging van Peking in onze democratie tegen te gaan, maar we kunnen geen actie ondernemen als we niet weten wie de 11 kandidaten zijn. Zijn ze lid van het Lagerhuis? Zitten ze momenteel in partijcongressen? Zijn ze van plan mee te doen aan de volgende federale verkiezingen?” zei Chong.

“We moeten het weten zodat we hier de leiding kunnen nemen over ons eigen Huis en kunnen voorkomen dat deze dingen opnieuw gebeuren, en dat is het probleem met [Trudeau] die deze kwestie beperkt tot een privégesprek met president Xi.”

Chinese staatsmedia vermelden dit commerciële gebouw van één verdieping in Markham, Ont., als een van de drie onofficiële overzeese Chinese politiebureaus in Canada. Volgens de mensenrechten-NGO Safeguard Defenders maken deze buitenposten in de Greater Toronto Area deel uit van de eerste groep overzeese politiebureaus van Fuzhou. (Michelle Hu/The Epoch Times)

Tory parlementariër Michael Cooper uitte zijn bezorgdheid over het toenemende bewijs van Chinese inmenging in Canada, waarbij hij wees op berichten over drie onofficiële Chinese politiebureaus die in Toronto actief zouden zijn, en de onderzoeken naar de levering van virusstalen vanuit Canada’s belangrijkste veiligheidslaboratorium naar het Wuhan Institute of Virology in China in 2019.

“Premier Trudeau is consequent zwak geweest ten aanzien van communistisch China,” vertelde Cooper aan The Epoch Times.

“Pas nu erkent de premier dat er ernstige problemen zijn in verband met de inspanningen van het Chinese communistische regime om de Canadese democratie te ondermijnen,” voegde hij eraan toe.

“Premier Trudeau had deze zorgen aan de orde moeten stellen. Dat had hij al veel eerder moeten doen. Ik ben blij dat hij het eindelijk heeft gedaan. Maar waar ik me meer zorgen over maak is welke stappen hij zal nemen om deze inmenging te stoppen, om de Canadese soevereiniteit te beschermen, en om onze verkiezingen en onze democratie te beschermen?”

Conservatief parlementslid Dan Albas sloot zich ook aan bij zijn parlementaire collega’s en vroeg zich af waarom de premier geen actie heeft ondernomen nadat hij al in januari had vernomen dat 11 federale kandidaten door Peking werden gefinancierd.

“De grotere vraag is, aangezien we nu hebben vernomen dat premier Trudeau in januari werd ingelicht over 11 potentiële kandidaten die vanuit het buitenland werden gefinancierd, waarom er helemaal niets gebeurde tot een week nadat Global News dit alarmerende nieuws bekendmaakte,” schreef Albas op sociale media.

Op 17 november zei Mary Ng, minister van Internationale Handel, in een verklaring dat Canada een respectvolle dialoog met China zal blijven voeren, ook al waarschuwde ze dat de relatie tussen de landen is veranderd.

Ng, die Trudeau vergezelde naar de bijeenkomsten van het Asia-Pacific Economic Cooperation forum in Thailand, zei dat Canada moeilijkheden heeft gehad met China, maar dat de federale regering nog steeds zal streven naar vreedzame gesprekken met China over belangrijke kwesties.

Gevraagd naar de confrontatie met Xi zei Trudeau tegen verslaggevers: “Niet elk gesprek zal altijd gemakkelijk zijn, maar het is uiterst belangrijk dat we blijven opkomen voor de dingen die belangrijk zijn voor de Canadezen.”

Minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly zei ook dat ze de Chinese inmenging met haar Chinese collega heeft besproken tijdens de G20.

The Canadian Press heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 november 2022): Xi’s ‘Dismissive’ Demeanour Toward Trudeau a Result of Weakness on China Policy, National Security: Senator

G20 pleit voor WHO-gestandaardiseerd globaal vaccinatiepaspoort en ‘digitaal gezondheids’-identificatiestelsel

De leiders van de Groep van 20 (G20) hebben een gezamenlijke verklaring afgelegd ter bevordering van een wereldwijde standaard voor het bewijs van vaccinatie voor internationale reizen en pleiten zelfs voor de oprichting van “wereldwijde digitale gezondheidsnetwerken” die voortbouwen op bestaande regelingen gebaseerd op de digitale COVID-19-vaccinatiecertificaten.

Deze gezamenlijke verklaring volgde op de afsluiting van de G20-top in Bali, Indonesië, waar de leiders de mondiale uitdagingen en de daarop gecoördineerde beleidsstrategie besproken hebben, met inbegrip van toekomstige pandemieën.

“Wij erkennen het belang van gedeelde technische standaarden en verificatiemethoden, in het kader van de IGR (2005), om zonder problemen internationaal reizen en interoperabiliteit te vergemakkelijken en digitale alsook niet-digitale oplossingen, waaronder bewijzen van vaccinaties, te erkennen,” aldus de gezamenlijke verklaring van de G20.

De Internationale Gezondheidsregeling (2005) is een instrument van internationaal recht dat is ontwikkeld onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en dat een wereldwijd kader biedt om te reageren op de internationale verspreiding van ziekten.

De door de WHO gesteunde standaard, die in 2007 in werking is getreden, verplichtte landen om de capaciteit voor toezichtcontroles bij grensovergangen te versterken en voerde een reeks gezondheidsdocumenten in, waaronder internationale vaccinatiecertificaten.

De G20-leiders erkenden niet alleen het nut van het IGR-kader, maar zeiden ook dat zij ook hun steun gaven voor de lopende “internationale dialoog en samenwerking over de oprichting van betrouwbare wereldwijde digitale gezondheidsnetwerken die beschouwd worden als inspanningen om de preventie en de reactie op toekomstige pandemieën krachtiger te maken “.

Zij voegden eraan toe dat deze wereldwijde digitale gezondheidsnetwerken “moeten voortbouwen op het succes van de bestaande standaarden en digitale COVID-19-certificaten”.

COVID-19-vaccinatiepaspoorten en andere diverse vormen van digitale identiteitssystemen zijn bekritiseerd geweest als een inbreuk op de privacy en als een mogelijkheid voor regeringen en bedrijven om mensen bepaalde handelingen of gedrag op te leggen door bijvoorbeeld de toegang tot infrastructuur of diensten te ontzeggen.

‘Gaan we met zijn allen een digitaal gezondheidscertificaat nemen?’

De gezamenlijke verklaring is er gekomen op basis van aanbevelingen van de Indonesische minister van Volksgezondheid Budi Gunadi Sadikin, die hij meedeelde tijdens een bijeenkomst van de Business 20 (B20) in de aanloop naar de G20-top.

“Laten we een digitaal gezondheidscertificaat invoeren dat door de WHO wordt erkend – als je gevaccineerd of getest bent zoals het moet – pas dan kun je je verplaatsen,” zei hij tijdens een forum op 14 november.

Sadikin voegde eraan toe dat het voordeel van een wereldwijd WHO-gestandaardiseerd vaccinpaspoort het internationale reizen zou kunnen vergemakkelijken.

“Dus voor de volgende pandemie, in plaats van de beweging van de mensen 100 procent te stoppen, wat de economie wereldwijd tot stilstand heeft gebracht, kan er nog steeds gezorgd worden voor enige verplaatsing van de mensen,” voegde hij eraan toe.

Sadikin voegde eraan toe dat de G20-landen hebben ingestemd met een dergelijk wereldwijd digitaal gezondheidscertificaat en dat het idee nu is om het in te voeren als een herziening van het IGR-kader tijdens de volgende Wereldgezondheidsvergadering, die gepland staat in mei 2023 in Genève, Zwitserland.

In een document van 132 pagina’s dat een reeks aanbevelingen voor de G20 bevat, drong de B20 aan op de grootschalige invoering van digitale documentatie van COVID-19-certificaten die deel zouden uitmaken van een “op technologie gebaseerde ‘altijd beschikbare’ wereldwijde gezondheidsinfrastructuur.”

Het World Economic Forum (WEF) zei in een rapport van februari 2022 (pdf) dat vaccinatiepaspoorten dienen als een vorm van digitale identiteit.

In een eerder rapport (pdf) zei het WEF dat “digitale identiteit bepaalt tot welke producten, diensten en informatie we toegang hebben – of omgekeerd, tot welk van deze zaken ons de toegang wordt ontzegd.”

‘Een Digitale Goelag’

Journalist Nick Corbishley, die schrijft over economische en politieke trends in Europa en Latijns-Amerika, heeft gewaarschuwd dat vaccinatiepaspoorten kunnen leiden tot de invoering van een wereldwijd digitaal identiteitsstelsel dat de privacy en de vrijheid in de hele wereld zal bedreigen.

“Het is net als een checkpointmaatschappij. Waar je ook heen wilt, je moet je mobiele telefoon laten zien, je identiteit … zelfs al is het maar om een supermarkt binnen te gaan of een winkel binnen te gaan,” vertelde hij het programma “Crossroads” van EpochTV.

Corbishley beschreef de negatieve aspecten van een wereldwijd digitaal identificatiesysteem als een soort “digitale goelag” waarin mensen “effectief uit de samenleving kunnen worden verbannen”.

“Dat is een angstaanjagende toekomstvisie,” zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 november 2022): G20 Promotes WHO-Standardized Global Vaccine Passport and ‘Digital Health’ Identity Scheme