Thursday, 20 Jun 2024

Epoch Times Verklaring over YouTube Demonetisatie

Op 20 januari 2021 heeft YouTube het account van The Epoch Times gedemonetiseerd zonder voorafgaande waarschuwing of specifieke uitleg over het waarom.

We zijn ervan overtuigd dat onze onafhankelijke inhoud voldoet aan de criteria van het platform van YouTube en zullen met het platform samenwerken om eventuele problemen op te lossen.

We maken ons echter zorgen over de richting die YouTube de afgelopen maanden is ingeslagen, die lijkt te zijn dat de vrijheid van meningsuiting steeds verder wordt beperkt.

De oprichters van The Epoch Times zijn Chinese Amerikanen die het communistische China zijn ontvlucht en hier in de Verenigde Staten hun recht op het Eerste Amendement hebben opgeëist en een onafhankelijke en ongecensureerde nieuwsorganisatie hebben opgezet. Wij geloven dat vrijheid van meningsuiting de hoeksteen is van een vrije samenleving en de sleutel voor de bloei van onze republiek.

De recente censuur door grote techbedrijven in de Verenigde Staten heeft de wereld geschokt. Het imago van ons land als leider in vrijheid staat op het spel. We hopen dat een toonaangevend bedrijf als YouTube zal kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de wereldbevolking, die naar Amerika opkijkt vanwege zijn vrijheid.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (29 januari 2021): Epoch Times Statement on YouTube Demonetization

Wanneer de plaag verschijnt; een historisch perspectief

Bijna elk land ter wereld heeft de gevolgen van het coronavirus gevoeld, of het nu ging om lockdowns, economische verliezen of de gevolgen van het virus zelf. Pandemieën zoals deze kwamen vaker voor door de eeuwen heen en we kunnen naar de geschiedenis kijken om beter te begrijpen hoe mensen in het verleden een proces als dit beschouwden.

Amerika verenigen door traditie te omarmen en op te staan tegen de CCP

Na een zeer omstreden verkiezing moet onze natie eenheid vinden nu de spanningen groot blijven en de verdeeldheid diep zit.

Wij suggereren dat de Amerikanen eenheid kunnen vinden door zich samen te verzetten tegen een vijand die al tientallen jaren uit is op de vernietiging van onze natie en door de traditie die onze natie heeft helpen vormen en leiden te vernieuwen.

Er staat meer op het spel dan het welzijn van Amerika. De Verenigde Staten zijn de leider van de vrije wereld; de eenheid of verdeeldheid van de Verenigde Staten – en hun welvaart of achteruitgang – is van vitaal belang voor het lot van alle volkeren in de wereld.

De Amerikanen moeten begrijpen dat de Chinese Communistische Partij (CCP) de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten vormt. De CCP heeft systematisch gewerkt aan de ondermijning van de Verenigde Staten – een poging die zij nu bijna heeft voltooid.

De CCP heeft niet alleen de Amerikaanse produktie kapot gemaakt, voor honderden miljarden per jaar aan intellectuele eigendom gestolen en militaire technologie gestolen, maar is ook in elk aspect van ons leven geïnfiltreerd. De strategie van de CCP is de samenleving te verdelen door aan te zetten tot haat. Dit is dezelfde strategie die zij gebruikte om de macht in China te grijpen, door de ene groep tegen de andere op te zetten. Zo hebben aan de CCP gelieerde groepen de afgelopen zomer de rellen in onze grote steden helpen aanwakkeren.

Met de promotie van Huawei’s 5G-diensten probeert de CCP binnen te dringen in onze telecommunicatie, die het zenuwstelsel van ons land is. De CCP heeft met BeiDou, het GPS (Global Positioning System) systeem van het Chinese regime, en met haar vermogen om satellieten uit te schakelen, het vermogen ontwikkeld om ons leger te verblinden. Door de recent opgevoerde druk op Australië tracht de CCP de alliantie breken die een aantal Westerse landen hebben opgericht om de invloed van de partij tegen te gaan.

Met het “Belt and Road”-initiatief, waarbij vele landen zich hebben aangesloten, tracht de CCP een economische en militaire basis op te bouwen om de invloed van de Verenigde Staten in de vrije wereld tegen te gaan. Het communistische regime is nooit opgehouden de Verenigde Staten als zijn grootste vijand te beschouwen.

In feite erkent de Amerikaanse publieke opinie het belang van tegenmaatregelen tegen China.

Een belangrijke reden waarom mensen in 2020 voor Trump hebben gestemd, is dat zij geloofden dat hij zich tegen China verzette en Amerika verdedigde. Een grote reden waarom mensen op Biden stemden, is dat ze geloofden dat Biden het CCP-virus beter onder controle kon houden.

Er is een consensus in het Congres om de CCP tegen te gaan. Als president Joe Biden zich aan de anticommunistische lijn kan houden, kan hij het land beschermen met een beleid dat rechts en links samenbrengt.

Demoralisatie

Helaas wordt het vermogen van de Verenigde Staten om een krachtig anticommunistisch beleid te voeren, belemmerd door de manieren waarop de CCP onze cultuur heeft beïnvloed. De communisten hebben getracht het Westen te verzwakken door moraliteit, traditie, gezin en geloof in God te verzwakken.

Vijfendertig jaar geleden had KGB-deserteur Yuri Bezmenov al gewaarschuwd voor de pogingen van de Sovjet-Unie om Amerika te ondermijnen.

“De ideologie van het Marxisme-leninisme wordt in de zachte hoofden van minstens drie generaties Amerikaanse studenten gepompt, zonder te worden uitgedaagd of zonder tegenwind te krijgen van de basiswaarden van het Amerikanisme en het Amerikaans patriottisme,” zei Bezmenov in een interview uit 1985. “Het demoralisatieproces in de Verenigde Staten is in principe al voltooid. … Het meeste wordt gedaan door Amerikanen tegen Amerikanen dankzij een gebrek aan morele normen.”

We zien nu de resultaten van dit decennialange demoralisatieproces. Het is overal om ons heen, in onze scholen, in de nieuwsmedia, in films en muziek, en zelfs in de reclame die we zien.

Bezmenov waarschuwde: “Een persoon die gedemoraliseerd is, is niet in staat om ware informatie te beoordelen. De feiten zeggen hem niets. Zelfs als ik hem overlaad met informatie, met authentieke bewijzen, met documenten, met foto’s – zelfs als ik hem met geweld meeneem naar de Sovjet-Unie en hem [een] concentratiekamp laat zien – zal hij weigeren het te geloven totdat hij een schop onder zijn dikke kont zal krijgen. Wanneer de militaire laars hem verplettert, dan zal hij het begrijpen, maar niet eerder. Dat is de tragedie van de situatie van demoralisatie.”

Traditie

Gelukkig heeft Amerika middelen beschikbaar om ons te helpen aan deze tragedie te ontsnappen.

De Amerikaanse traditie levert de morele en politieke beginselen van de natie, haar helden en de verhalen die aan de Amerikanen uitleggen wie zij zijn. Dit brengt Amerikanen samen in een gemeenschappelijk doel dat hen verheft en richting geeft.

Tijdens de rellen van afgelopen zomer van BLM en Antifa hadden deze radicale groepen het rechtstreeks gemunt op de traditie van Amerika. In twee maanden tijd werden zo’n 188 standbeelden vernield, waaronder die van onze Founding Fathers George Washington en Thomas Jefferson, en van Jezus Christus en de Maagd Maria.

In pogingen zoals het 1619 Project van de New York Times kan men een poging zien om onze traditie te delegitimeren en om het hele Amerikaanse verhaal te her-framen als zou het helemaal draaien ronnd de zonde van de slavernij. Dit is een typische communistische strategie. Dergelijke goed geplande, goed uitgevoerde acties om de traditie van een land te vernietigen zijn al eerder herhaald in alle communistische regimes.

Het wissen van de herinnering aan onze geschiedenis en het in de vuilnisbak gooien van onze helden en de grote symbolen van ons nationale leven, zorgt ervoor dat mensen de richting kwijtraken. Een natie verliest haar leidende geest. Dat is het begin van de duidelijke neergang van een land.

Op de ene kant van onze munt staat de slogan “In God We Trust.” Op de andere kant, “E Pluribus Unum,” Latijn voor “Uit velen, één.” De twee zijn verwant.

Amerika is gesticht door mensen die de mogelijkheid zochten om God vrij te aanbidden.

Onze natie, vertrouwend op God, is gezegend. Wij zijn een baken van vrijheid geweest voor de wereld, hebben een ongekende welvaart gekend en hebben bijgedragen tot de verspreiding van welvaart over de hele wereld.

In onze Onafhankelijkheidsverklaring verklaren wij dat onze rechten een geschenk van God zijn.

Wij erkennen dat onze vrijheden, en de beperkingen op die vrijheden, afkomstig zijn van een bron boven ons. Die gemeenschappelijke bron, en de rechten en plichten die zij verleent, geeft ons een basis voor principiële eenheid.

Onze traditie in het koesteren van gezinnen, het onderwijzen van moraliteit en het eren van patriottisme, verwoordt die eenheid verder.

Onder aanval van het communisme, staat onze natie op een kruispunt. Ieder individu, van alle rangen en standen, inclusief die in de regering, Big Tech, de media, en bedrijven, moet de juiste keuze maken.

De oplossing voor deze crisis is duidelijk: Onze natie moet de levende traditie, die ons onze vrijheid en onze eenheid geeft, nieuw leven inblazen, en die hernieuwde kracht gebruiken om het communisme resoluut te verslaan.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (26 januari 2021): Uniting America by Embracing Tradition and Standing Up to the CCP

Big Brother-scholen gebruiken Big Data om kinderen te manipuleren en te bespioneren

Dit artikel is deel 12 in een serie waarin de oorsprong van het openbaar onderwijs in de Verenigde Staten wordt onderzocht.

Met behulp van gegevens die voornamelijk zijn verzameld via het openbaar-onderwijs-systeem, weten Big Brother en de collectivisten die de overheidsscholen leiden nu meer over Amerikaanse kinderen dan hun eigen ouders. De ontzagwekkende krachten van “Big Data” zullen je versteld doen staan.

In feite hebben de autoriteiten zoveel privé-informatie over de Amerikaanse jeugd opgezogen dat, volgens een rapport van het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs, het nu mogelijk is om het “toekomstige gedrag en de interesses” van kinderen te voorspellen. Het stelt de regering ook in staat hun gedachten en attitudes als nooit tevoren te manipuleren.

Het verzamelen van gegevens is zo opdringerig en extreem geworden dat sommige critici het zelfs de “data-verkrachting” van Amerikaanse kinderen hebben genoemd. En dit is nog maar het begin.

Van biometrische gegevens en particuliere gezondheidsinformatie tot schooldossiers, online surfgewoonten en gegevens over geestelijke gezondheid: overheidsscholen en technocratische beleidsmakers in de hele Verenigde Staten willen het allemaal, van “wieg tot carrière” en verder, zoals de autoriteiten het vaak zeggen. Dankzij federale subsidies krijgen ze het, en delen ze het.

Honderden gegevens over elk kind worden nu verzameld en opgeslagen in databanken die toegankelijk zijn voor staats- en federale autoriteiten. Privacywetten en -voorschriften die het aanleggen van nationale databanken met leerlinggegevens verbieden, werden genegeerd en terzijde geschoven vanaf de Obama-regering, en zelfs al eerder.

Door een warrige combinatie van openbare scholen, overheidsinstanties, socialemediabedrijven, contractanten, testbureaus, non-profitorganisaties en meer, worden er nu meer gegevens over kinderen verzameld dan iemand zich zelfs maar een paar jaar geleden had kunnen voorstellen. Vaak beseffen de kinderen niet eens dat ze hun privégegevens aan Big Brother geven – voor altijd.

Het topje van de ijsberg wordt af en toe zichtbaar. Op dit moment loopt er bijvoorbeeld een rechtszaak tegen de non-profit College Board, momenteel geleid door Common Core architect David Coleman, omdat deze privégegevens van studenten zou verzamelen en verkopen aan derden zonder de toestemming van de kinderen of hun ouders. Volgens de aanklagers zijn er talloze wetten overtreden.

Dat is natuurlijk allemaal een grote zaak. En het is verkeerd. Maar het verbleekt in vergelijking met de gevaren van wat Big Government en Big Business doen op dit moment-en wat ze hebben gepland voor de toekomst.

De Common Core nationale normen opgelegd aan de Verenigde Staten door de regering-Obama, waarover verslag is gedaan in het meest recente stuk in deze serie, heeft de data-oogst en datamijnwerk van de regering een super impuls gegeven. Daarna ging het met de Every Student Succeeds Act (ESSA), door Obama een “kerstwonder” genoemd, nog verder.

Maar het is al een hele tijd aan de gang. Denk aan een “Issue Brief” uit 2012, getiteld “Enhancing Teaching and Learning Through Educational Data Mining and Learning Analytics.” In het rapport liet het U.S. Department of Education’s Office of Educational Technology een bom vallen over waar al deze gegevens voor gebruikt zouden gaan worden: In principe willen de federalen voorspellingen doen over uw kinderen.

In het rapport zeggen de autoriteiten dat “online leersystemen” de regering in staat stellen “stromen van verfijnd gedrag van leerlingen vast te leggen”. Deze systemen sturen de “tijdsgestempelde input en gedragingen van studenten die binnen het systeem werken” naar een database, aldus het document.

De autoriteiten combineren die gedragsgegevens vervolgens met andere externe informatiebronnen, waaronder gevoelige persoonsgegevens van de school, het district of de staat, aldus het rapport. Vervolgens wordt de informatie gebruikt om voorspellingen te doen en “interventies” vorm te geven.

“Een voorspellend model combineert demografische gegevens (uit een extern leerlinginformatiesysteem) en leer-/gedragsgegevens uit de leerlingendatabase om de vorderingen van een leerling te volgen en voorspellingen te doen over zijn of haar toekomstige gedrag of prestaties,” legt het rapport uit (onderstreping toegevoegd).

De verzamelde gegevens kunnen de overheid ook in staat stellen in de gedachten van studenten te kijken. “Big data die wordt verzameld uit het online gedrag van gebruikers stellen algoritmen in staat de kennis, bedoelingen en interesses van de gebruikers af te leiden en modellen te maken voor het voorspellen van toekomstig gedrag en interesses,” voegt het rapport eraan toe.

Met behulp van controversiële, door de overheid gefinancierde “enquêtes”, onder het mom van “gezondheid”, hebben openbare scholen in de Verenigde Staten de meest intieme gegevens verzameld die denkbaar zijn: politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, seksueel gedrag, gevoelige informatie over ouders of het gezin, medische privégegevens en nog veel meer.

Een van de griezeligste elementen van de dataverzamelings- en datamijnmachine is de mogelijkheid die zij biedt om in de diepste gedachten en gevoelens van studenten te kijken. Met toegang tot deze gegevens, en de rekenkracht om ze allemaal te verwerken, kunnen regeringen en degenen die ermee verbonden zijn nachtmerrieachtig machtig worden – en dat zullen ze ook, als er niets wordt gedaan om het te stoppen, zoals de mensen in China aan het ontdekken zijn met het “sociale krediet”-systeem.

Beschouw een toespraak in 2010 voor de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), ook het onderwerp van deel 9 in deze serie, door de toenmalige Amerikaanse minister van Onderwijs Arne Duncan. In deze toespraak prees de radicaal uit Chicago de snel groeiende kolos van het verzamelen van gegevens en de nieuwe krachten die het zou ontketenen.

“Meer robuuste datasystemen en een nieuwe generatie beoordelingen kunnen leraren en schooldirecteuren helpen hun praktijken te verbeteren en hun instructie aan te passen op manieren die in het verleden ondenkbaar waren,” zei Duncan, die regelmatig opschepte over het gebruik van scholen om kinderen te hersenspoelen met “duurzaamheid” propaganda. “We hebben geavanceerde datasystemen die we voortdurend verbeteren.”

In de tien jaar die sindsdien zijn verstreken, zijn die “geavanceerde datasystemen” steeds geavanceerder geworden, waardoor overheden in staat zijn onvoorstelbare persoonlijke profielen op te bouwen van elke leerling in het openbaar onderwijs in de Verenigde Staten. Zelfs leerlingen op privéscholen en thuisonderwijs liggen nu in het vizier van de datamijnmachine.

Sommige van de technologische instrumenten die de federale overheid op deze gebieden al heeft gebruikt, hebben tot ernstige bezorgdheid over de privacy geleid. In 2013 bracht het Amerikaanse ministerie van Onderwijs een rapport uit met de titel “Promoting Grit, Tenacity, and Perseverance: Critical Factors for Success in the 21st Century”, dat een bliksemafleider voor kritiek werd.

Het rapport bevatte onder meer onthullingen over het soort technologie dat in sommige federale programma’s wordt gebruikt om gegevens over kinderen te verzamelen. Een van de instrumenten werd bijvoorbeeld beschreven als een “gezichtsuitdrukkingscamera”. Volgens het rapport wordt deze gebruikt om “emoties te detecteren” en “gezichtsuitdrukkingen vast te leggen”, waarna de gegevens door software worden verwerkt en in databanken worden ingevoerd.

Andere instrumenten die werden beschreven in het rapport, dat inmiddels van de website van het onderwijsdepartement is gehaald, waren een “stoel voor houdingsanalyse”, een “drukmuis” en een “draadloze huidgeleidingssensor”. Al deze bestaande technologieën worden gebruikt om “fysiologische responsgegevens” te monitoren en te verzamelen die “de frustratie van studenten kunnen onderzoeken”.

“Onderzoekers onderzoeken hoe complexe affectieve gegevens kunnen worden verzameld en hoe zinvolle en bruikbare informatie kan worden gegenereerd om terug te koppelen naar leerlingen, leraren, onderzoekers en de technologie zelf,” legt het rapport uit, waarbij “affectieve” gegevens verwijzen naar de houdingen en gevoelens van leerlingen, in plaats van naar academische of educatieve vaardigheden. “Er beginnen ook verbanden met de neurowetenschappen te ontstaan.”

Recentelijk heeft het Amerikaanse bedrijf BrainCo een hoofdband ontwikkeld die de hersengolven van leerlingen meet en verzamelt. BrainCo, dat deels wordt gefinancierd door Chinese staatsbedrijven, heeft de apparaten al getest op 10.000 studenten in China. Al in 2017 sprak de CEO over het bouwen van de “grootste database ter wereld”, die door kunstmatige intelligentie zou kunnen worden geanalyseerd om emoties beter te detecteren. Naar verluidt hebben sommige Amerikaanse scholen de apparaten ook uitgeprobeerd.

In 2017 financierde de federale overheid een project om een “vriendelijke sociale robot” te bouwen om zeer gevoelige psychologische gegevens over kinderen te verzamelen. “EMAR,” of Ecological Momentary Assessment Robot, verzamelt “mentale gezondheidsgegevens van tieners in een openbare middelbare schoolomgeving,” aldus de National Science Foundation.

Een van de grootste zorgen rond al deze opdringerige technologie voor het verzamelen van gegevens is dat het wordt gebruikt door overheidsscholen en de onderwijsinstelling om de gedachten, attitudes, overtuigingen en gedragingen van kinderen te manipuleren. Naarmate de technologie voortschrijdt, zullen bureaucraten en technocraten dit in de toekomst nog veel meer kunnen doen.

In het kader van de nieuwe programma’s voor “sociaal en emotioneel leren” (SEL), die momenteel een rage zijn in onderwijskringen, stellen de autoriteiten doelstellingen vast voor verschillende houdingen en waarden waarvan zij willen dat kinderen die aanhangen. Door te testen op deze “affectieve” kenmerken, kan de technologie helpen bepalen of kinderen de door de overheid voorgeschreven attitudes aanhangen. Zo niet, dan helpen de programma’s bij het ontwikkelen van “interventies” om de gewenste houding bij het kind ingang te doen vinden.

Al in 2016 onthulde Education Week dat, onder het mom van het bieden van “gepersonaliseerde leerervaringen”, nieuwe technologie zich richtte op de “individuele emoties, cognitieve processen, ‘mindsets’ en karakter- en persoonlijkheidskenmerken” van studenten. Zogenaamde “niet-cognitieve competenties” waren ook doelwitten.

In datzelfde jaar bracht het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs een “Nationaal Onderwijs Technologie Plan” uit met “beoordelingen” die “niet-cognitieve bekwaamheden” meten, waaronder “attitudes die het functioneren op school, op het werk en in het leven vergemakkelijken”. Hoe de federale overheid de juiste “attitudes” voor kinderen zou bepalen werd niet gespecificeerd.

Het potentieel voor misbruik is natuurlijk enorm. Wat als deze hulpmiddelen in handen komen van boosdoeners? Wat als ze al in handen zijn van boosdoeners? Willen Amerikanen echt dat ongekozen bureaucraten van het extreem-linkse Amerikaanse ministerie van Onderwijs – waar 99,7% van de donaties aan presidentiële campagnes in 2016 naar Hillary Clinton ging – bepalen welke houding en waarden kinderen zullen hebben ten aanzien van controversiële zaken als het homohuwelijk, immigratie en abortus?

Als men zich realiseert dat het openbare onderwijssysteem letterlijk is gecreëerd door utopische collectivisten om de samenleving fundamenteel te veranderen, zoals deze serie sinds het eerste deel uitvoerig heeft gedocumenteerd, zijn de gevaren duidelijk en buitengewoon.

Inderdaad, de architecten en huidige leiders van de overheids-school machine zijn al lang open geweest over hun verlangen om de Verenigde Staten weg te voeren van een vrijheidsgezinde christelijke samenleving, naar collectivisme en humanisme. Met deze krachtige middelen zal het voor kinderen die door het systeem gevangen worden gehouden, steeds moeilijker worden om zich te verzetten, zo niet zinloos.

Een ander belangrijk punt van zorg is dat al deze gegevens die door scholen worden verzameld, worden samengevoegd met arbeids- en loopbaangegevens. Jarenlang hebben de autoriteiten openlijk gewerkt aan het verbinden van de verschillende “onderwijs”-databases die vol zitten met door scholen verzamelde informatie over Amerikanen met de informatie die door andere overheidsorganen wordt verzameld.

Ambtenaren hopen dat deze enorme hoeveelheid gegevens, allemaal samengebracht op één plaats, hen zal helpen om te doen wat eerdere pogingen tot centrale planning altijd niet is gelukt: nauwkeurig inzicht krijgen in de behoeften van de economie, en vervolgens de produktie, werkgelegenheid, consumptie, opleiding en onderwijs dienovereenkomstig aanpassen.

Stel je dan eens voor dat je dat allemaal combineert met opkomende ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en supercomputers met ongekende mogelijkheden, plus alle gegevens die over Amerikanen worden verzameld door instanties als de Internal Revenue Service, de National Security Agency, en meer. Big Brother zal alles over iedereen weten, letterlijk vanaf “de wieg”, zoals de Utopiërs zelf vaak zeggen.

Het is een recept voor een ramp, of zelfs een catastrofe van ongekende proporties.

Over de hele wereld leunt de V.N. ook zwaar op regeringen om te beginnen met het verzamelen, delen, analyseren, gebruiken en bewapenen van allerlei soorten gegevens over kinderen via scholen. En meer dan een paar buitenlandse regeringen – onder andere het communistische China en bepaalde West-Europese regeringen – springen maar al te graag op de kar.

De mensheid moet zich verzetten. Vooral Amerikanen hebben de middelen om zich effectief te verzetten, als ze maar de wil kunnen opbrengen.

Privacy is uiterst belangrijk voor een vrije samenleving. Daarom hebben de grondleggers van Amerika het in de grondwet verankerd. Zonder privacy kan vrijheid niet bestaan. En zonder vrijheid zal er ook een einde komen aan de welvaart en andere zegeningen van het volk van de Verenigde Staten.

Amerikanen moeten eisen dat er een einde komt aan het Orwelliaanse data-verzamelingsapparaat, en hun kinderen ertegen beschermen, voor het te laat is.

Alex Newman is een bekroonde internationale journalist, opvoeder, auteur en consultant die meeschreef aan het boek “Crimes of the Educators: How Utopians Are Using Government Schools to Destroy America’s Children.” Hij is ook CEO van Liberty Sentinel Media en schrijft voor diverse publicaties in de Verenigde Staten en daarbuiten.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van The Epoch Times.

Mensenrechtensituatie China verslechtert

De schendingen van de mensenrechten door China’s regime nemen toe, aldus een rapport. En dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

En IPVM ontdekte dat Chinese Tech reuzen sinds 2017 patenten hebben voor technologie die leden van de Oeigoerse minderheid op camerabeelden in heel China kunnen identificeren.

Meer China nieuws op https://www.youtube.com/watch?v=O6UkI…

Washington onder lockdown

Het Capitool staat onder militaire bewaking voor de inauguratie van de nieuwe president op 20 januari. Ga mee met Crossroads gastheer Joshua Philipp voor een live rondleiding in Washington D.C. met oorlogscorrespondent Michael Yon en onafhankelijke journalist Masako Ganaha.

Babycrème veroorzaakt misvormingen

Autoriteiten in China halen duizenden flessen babycrème uit de schappen. Dit gebeurt nadat ouders ontdekten dat het gebruik van de crème groeistoornissen, misvorming en andere gezondheidskwalen tot gevolg had.

Levend orgaanverwijdering in China

Een immigrant in Californië treedt naar voren en getuigt over zijn ervaringen met de handel in organen in China. Een advocaat die al 15 jaar onderzoek doet naar het gedwongen oogsten van organen in China heeft een prijs ontvangen voor zijn werk.

Een tijd om te kiezen: een test voor onze ziel

De politieke crisis waar de Verenigde Staten op dit moment voor staan, brengt een strijd om de ziel van ons land aan het licht. Hoe belangrijk deze recente verkiezingen ook zijn, de inzet overstijgt specifieke politieke regelingen en heeft betrekking op fundamentele kwesties, ten aanzien waarvan ieder van ons een keuze moet maken en een standpunt moet innemen.

Een bijzonderheid van onze huidige situatie is het volgende: Terwijl iedere Amerikaan diepgaand bekend is met de pandemie en het effect ervan op ons leven, is dit niet het geval voor het kiezersbedrog, ondanks het overweldigende bewijsmateriaal.

Sommige Amerikanen zijn niet op de hoogte van deze feiten omdat zij verkeerd zijn voorgelicht door media die opzettelijk informatie achterhouden. De reden hiervoor kan u verbazen.

Er is in stilte een kracht aan het werk geweest in ons land, die geleidelijk de ideologische controle heeft overgenomen van de meeste van onze instellingen, bedrijven en media en zelfs onze cultuur.

Deze kracht is Marxisme en communisme. Voor degenen die dit verhaal hebben gevolgd, is er geen verrassing. Voor hen die er nog nooit van gehoord hebben, klinkt het misschien vergezocht en ongeloofwaardig.

Het is niet dat we niet op de hoogte waren. Het was het doel van de Sovjet Unie om te infiltreren in onze politieke partijen, media en academische wereld, in een poging om Amerika van binnenuit te ondermijnen. Dit proces is nu bijna voltooid.

Deze decennialange communistische ondermijning van onze natie kwam tot een hoogtepunt in de verkiezingen van 2020.

Terwijl vroeger onze grote politieke partijen niet veel verschilden op een fundamenteel niveau, werd geleidelijk één van de partijen ondermijnd door communistische groeperingen.

Tijdens eerdere verkiezingen zwaaiden beide partijen met de Amerikaanse vlag en zongen ze het volkslied, maar nu gelooft één partij dat Amerika een fundamenteel gebrekkige natie is.

In de zomer zaten Marxistische groepen zoals Black Lives Matter (BLM), dat werd opgericht door zelfverklaarde Marxisten die oprechte bezorgdheid over racisme hebben gekaapt voor politieke doeleinden en de extreem-linkse Antifa-groepering achter rellen en geweld. Deze groepen hebben directe banden met communistische groeperingen die dan weer gelinkt zijn aan de Chinese Communistische Partij (CCP).

Onder de standbeelden die tijdens deze rellen werden neergehaald waren die van Thomas Jefferson, George Washington, Francis Scott Key, St. Junipero Serra en zelfs Jezus.

Voor degenen die aan het communisme ontsnapten, voelde de aanval op het erfgoed van onze natie niet anders aan dan de Culturele Revolutie die in de jaren zestig in communistisch China plaatsvond. Waar het communisme ook heengaat, het richt zich op de geschiedenis, principes en overtuigingen van een land in een poging om controle af te dwingen.

Tijdens de Culturele Revolutie vielen de media de toenmalige Chinese leider Liu Shaoqi meedogenloos aan. Liu werd afgezet en stierf een miserabele dood.

De jonge Rode Gardisten vernietigden alle antiquiteiten en culturele relikwieën die ze konden vinden. Ze sloegen iedereen die kennis had van de traditionele cultuur en ze haalden tempels neer en vernielden standbeelden.

Precies dezelfde communistische ideologie drijft de huidige BLM en Antifa bewegingen in de Verenigde Staten. Zij proberen onze traditionele moraal en de traditionele structuur van de samenleving te vernietigen. Alles wat mensen aan traditie herinnert, onthult daarentegen hoezeer het communisme tegen de samenleving en tegen de menselijkheid is.

Het communisme is niet alleen een slecht economisch model; het is een kwaadaardig systeem dat verantwoordelijk is voor de moord op meer dan 100 miljoen onschuldige mensen in de afgelopen 100 jaar. Het heeft beschavingen en de goede tradities en het culturele erfgoed van vele landen vernietigd. En het heeft overal waar het komt haat gezaaid onder de mensen.

Subversie van de Chinese Communistische Partij

De CCP ziet de vrije wereld – en vooral de Verenigde Staten – als een dodelijke bedreiging voor haar dictatoriale heerschappij. Zij zal alles in het werk stellen om Amerika te verslaan en te vernietigen.

In de afgelopen twee decennia heeft het verval van de morele normen in ons eigen land het voor communistisch China mogelijk gemaakt om van ons systeem te profiteren.

Het heeft systematisch onze belangrijkste elites in de regering, media, academische wereld en zakenwereld omgekocht en gechanteerd. De “honingval” waar Rep. Eric Swalwell (D-Calif.) in lijkt te zijn gelopen is slechts het topje van de ijsberg.

Met behulp van vrouwen en geld heeft de CCP veel elites onder haar controle kunnen brengen. Het heeft ook invloed gekocht op Wall Street. De elite van Wall Street – verantwoordelijk voor het onder druk zetten van bedrijven om naar China te verhuizen – heeft het meest geprofiteerd van de verschuiving van Amerika’s productiecapaciteit naar China. Ondertussen heeft het geld van Wall Street de belangrijke bedrijven in China gesteund, inclusief China’s militaire ontwikkeling.

Zoals de Chinese professor Di Dongsheng, universitair hoofddirecteur van de School voor Internationale Studies aan de Renmin Universiteit van China in Beijing, onlangs onthulde, heeft de CCP haar “goede vrienden” in Wall Street gebruikt om de Verenigde Staten politiek en financieel decennia lang te manipuleren.

De CCP heeft Amerika tot in detail bestudeerd. Zij heeft ieder congreslid, senator en gouverneur geanalyseerd en zelfs iedere lobbyist, en zij heeft precies uitgezocht hoe ons systeem werkt en hoe zij de belangrijkste mensen in ons land kan corrumperen. Dit is de reden waarom de CCP zo diep betrokken kon zijn bij de verkiezingen van 2020, terwijl ze tegelijkertijd grotendeels onzichtbaar bleef.

De VS opnieuw maken

Deze corruptie en manipulatie zijn bedoeld om de Verenigde Staten, en vervolgens de wereld, opnieuw te ordenen volgens de principes van de CCP.
De CCP onderwijst strijd, materialisme en atheïsme.

Strijd houdt in dat men vecht om zijn zin te krijgen. De strijd kan fysiek of psychologisch zijn. In ieder geval worden wet en waarheid terzijde geschoven omwille van de macht.

Materialisme houdt in dat we onszelf van onderaf begrijpen. De mensheid wordt beschreven als een verzameling begeerten zoals honger, angst en lust. Hogere zaken, zoals geweten of spiritualiteit, worden niet erkend.

Atheïsme houdt in dat het bestaan van God wordt ontkend. Door die ontkenning verliest de mensheid de moraal en de ware onafhankelijkheid die met het geloof gepaard gaan.

De CCP heeft een regime van censuur, propaganda en sociale controle ontwikkeld dat haar in staat stelt de meest volmaakte tirannie in te voeren die de geschiedenis heeft gekend.

Mocht de CCP haar verovering van de Verenigde Staten voltooien, dan zullen de vormen van die tirannie in de Verenigde Staten worden ingevoerd en zullen de Amerikanen leren leven, voelen en denken volgens de CCP-beginselen. De Verenigde Staten en de wereld zullen een schijnbaar eindeloze nacht ingaan waarin het licht van zingeving en waarheid zal zijn gedoofd.

Een keuze

Dat moment is nog niet aangebroken. Alle Amerikanen hebben hun lot in handen. En door hun eigen lot te bepalen, kunnen ze de toekomst van ons land helpen bepalen.

De fundamentele basis van elke natie is haar moraliteit.

Terwijl de CCP decennia lang heeft getracht onze moraal te corrumperen, kunnen individuele Amerikanen ervoor kiezen de verlokkingen van het communisme te verwerpen ten gunste van de traditionele moraal.

Amerikanen kunnen kiezen voor eerlijkheid in plaats van fraude; persoonlijke verantwoordelijkheid in plaats van socialisme; waarheid en vrij nieuws in plaats van propaganda en censuur; en geloof in plaats van atheïsme.

Dit is het pad naar veiligheid.

Nu we geconfronteerd worden met onzekere verkiezingen en de heropleving van het CCP-virus, is het belangrijker dan ooit dat we ons aan de kant van de rechtvaardigheid scharen. In zowel Westerse als Oosterse oude culturen hadden plagen redenen voor hun verschijning en mensen met eerlijkheid en een rechtschapen geest konden overleven.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (4 januari 2021): A Time for Choosing: A Test for Our Souls