Thursday, 18 Jul 2024

Hooggerechtshof verwerpt toelating op basis van ras aan universiteiten

Het Hooggerechtshof heeft op 29 juni het gebruik van een racistisch toelatingsbeleid op Amerikaanse universiteiten verboden.

De 6–3 beslissing maakt een einde aan het gebruik van zogenaamde positieve discriminatie in het hoger onderwijs, een lang gekoesterde doelstelling van conservatieven.

De uitspraak zal onmiddellijk voelbaar zijn wanneer een miljoen middelbare scholieren zich aanmelden voor toelating tot de hogescholen en universiteiten van het land. Studenten mogen naar verluidt hun ras of etniciteit niet vermelden in de Common App, die velen gebruiken om zich bij meerdere scholen tegelijk aan te melden.

Chief Justice John Roberts schreef (pdf) voor het hof dat universiteiten te lang “ten onrechte hebben geconcludeerd dat de toetssteen van iemands identiteit niet uitdagingen, opgebouwde vaardigheden of geleerde lessen zijn, maar de kleur van hun huid”.

“Onze constitutionele geschiedenis tolereert die keuze niet,” schreef hij.

In een voetnoot maakte Roberts in de uitspraak een uitzondering voor militaire academies.

Omdat militaire academies niet deelnamen aan de zaak en “geen van de rechtbanken hieronder zich boog over de juistheid van op ras gebaseerde toelatingssystemen in die context”, is de nieuwe beslissing alleen van toepassing op civiele onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs, schreef hij, waarbij hij opmerkte dat er hier ook sprake kan zijn van “mogelijk verschillende” en “dwingende” belangen die verband houden met de nationale veiligheid.

Dit lijkt te betekenen dat het hof in de toekomst het gebruik van positieve discriminatie bij toelatingen aan militaire academies zou kunnen overwegen.

Rechter Sonia Sotomayor was het oneens en schreef dat het meerderheidsbesluit “decennia van precedent en gedenkwaardige vooruitgang terugdraait”.

“Het Hof oordeelt dat ras niet langer op een beperkte manier kan worden gebruikt bij de toelating van studenten om zulke belangrijke voordelen te behalen,” schreef de rechter.

“Door zo te oordelen, bevestigt het Hof een oppervlakkige regel van kleurenblindheid als een grondwettelijk principe in een endemisch gesegregeerde samenleving waar ras er altijd heeft toe gedaan en er nog steeds toe doet.”

De zaak is eigenlijk twee afzonderlijke beroepen die samen werden gehoord op 31 oktober 2022: Students for Fair Admissions Inc. (SFFA) v. President and Fellows of Harvard College, rechtbankdossier 20-1199, en SFFA v. University of North Carolina (UNC), rechtbankdossier 21-707.

Roberts schreef de meerderheidsopinie in de UNC-zaak, waar de rechters Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Samuel Alito en Amy Coney Barrett zich bij aansloten. De drie liberale rechters-Sonia Sotomayor, Elena Kagan en Ketanji Brown Jackson waren tegen. Dit betekent dat de stemming 6–3 was.

De stemmen van de rechters in de Harvard-zaak waren hetzelfde, behalve dat Jackson niet deelnam aan die beslissing nadat ze zich had teruggetrokken omdat ze nauwe banden heeft met Harvard. Kagan trok zich niet terug, ook al was ze van 2003 tot 2009 decaan van de Harvard Law School. De stemming in deze zaak was 6–2.

SFFA noemt zichzelf “een non-profit ledengroep van meer dan 20.000 studenten, ouders en anderen, die van mening zijn dat raciale classificaties en voorkeuren bij de toelating op universiteiten oneerlijk, onnodig en ongrondwettelijk zijn”.

Harvard en UNC zijn respectievelijk de oudste particuliere hogeschool en de oudste openbare hogeschool in de Verenigde Staten.

In de zaak tegen Harvard oordeelde rechter Allison Dale Burroughs van het Amerikaanse district, die was aangesteld door toenmalig president Barack Obama, na een 15-daagse rechtszaak zonder jury in het voordeel van Harvard. Hij oordeelde dat het toelatingsbeleid van Harvard, dat Aziatisch-Amerikaanse sollicitanten zou hebben gediscrimineerd, niet was ingegeven door “raciale beweegredenen … of opzettelijke discriminatie” en dat het “strikt was afgestemd op het bereiken van diversiteit en de academische voordelen die voortvloeien uit diversiteit.”

Het U.S. Court of Appeals for the 2nd Circuit bevestigde de beslissing van de lagere rechtbank en stelde SFFA in het ongelijk.

In de zaak tegen UNC hield U.S. District Judge Loretta Copeland Biggs, ook een door Obama benoemde rechter, eerder een achtdaagse rechtszaak zonder jury om te bepalen of UNC zich hield aan bestaande precedenten.

De rechtbank keurde het toelatingsbeleid van de school goed, omdat het ras “flexibel gebruikt als een ‘plus’-factor” en slechts als “één van de vele factoren”.

De rechtbank oordeelde dat UNC geen levensvatbare rasneutrale alternatieven had om “de educatieve voordelen van diversiteit net zo goed te bereiken als met het huidige rassenbewuste beleid en de huidige rassenpraktijken.”

De rechtbank stelde dat het geven van toelatingsvoorkeuren op basis van sociaaleconomische status in plaats van ras niet zou werken omdat “de meerderheid van de studenten met een laag inkomen blank is”, dus de scholen zouden gewoon “meer blanke studenten kiezen.”

UNC zou voor onbepaalde tijd gebruik moeten maken van ras omdat het “verweven is in elk aspect van de geleefde ervaring”, aldus de rechtbank.

Totdat de Verenigde Staten op een dag hun “strijd met raciale ongelijkheid” oplossen, zullen minderheidsstudenten “minder kans hebben om in betekenisvolle aantallen toegelaten te worden op [rasneutrale] criteria”, aldus de rechtbank.

SFFA stapte naar het U.S. Court of Appeals for the 4th Circuit, maar voordat dit uitspraak kon doen in de zaak, vroeg SFFA ook om herziening door het Hooggerechtshof, wat werd toegestaan.

In de meerderheidsopinie schreef Roberts dat de toelatingsprogramma’s van Harvard en UNC “niet te verenigen zijn met de garanties van de Gelijke Beschermingsclausule.”

“Beide programma’s missen voldoende gerichte en meetbare doelstellingen die het gebruik van ras rechtvaardigen, gebruiken ras onvermijdelijk op een negatieve manier, gaan gepaard met raciale stereotypering en missen zinvolle eindpunten,” schreef hij. “We hebben nooit toegestaan dat toelatingsprogramma’s op die manier werken en dat zullen we vandaag ook niet doen.”

Jaren eerder had toenmalig jurylid Sandra Day O’Connor de ondergang van positieve discriminatie voorspeld.

In Grutter v. Bollinger schreef ze: “We verwachten dat over 25 jaar het gebruik van raciale voorkeuren niet langer nodig zal zijn om het belang te bevorderen dat vandaag is goedgekeurd.”

Rasbewuste toelatingsbeslissingen nemen is “gevaarlijk”, schreef O’Connor en noemde het een “afwijking van de norm van gelijke behandeling”.

Zulke programma’s moeten “beperkt zijn in de tijd”, zei ze, waarbij ze opmerkte dat “alle overheidsgebruik van ras een logisch eindpunt moet hebben”.

Hoewel ras niet gebruikt mag worden als factor bij toelatingsbeslissingen, betekent dit niet dat sollicitanten tijdens het proces niet over ras hoeven te praten, aldus de nieuwe opinie.

“Niets in dit advies mag zo worden uitgelegd dat het universiteiten verbiedt om rekening te houden met de manier waarop een sollicitant zijn of haar leven heeft beïnvloed door ras, discriminatie, inspiratie of anderszins”, schreef Roberts.

“Een uitkering voor een student die rassendiscriminatie heeft overwonnen, moet bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan de moed en vastberadenheid van die student. Of een uitkering aan een student wiens erfgoed of cultuur hem of haar motiveerde om een leiderschapsrol op zich te nemen of een bepaald doel te bereiken, moet gekoppeld zijn aan het unieke vermogen van die student om bij te dragen aan de universiteit.

“Met andere woorden, de student moet behandeld worden op basis van zijn of haar ervaringen als individu—niet op basis van ras.”

Thomas—de tweede zwarte rechter van het Hooggerechtshof na Thurgood Marshall, die het hof in 1991 verliet en in 1993 overleed—die al lange tijd voorstander is van het beëindigen van positieve discriminatie, schreef een 58 pagina’s tellende opinie waarin hij zich aansloot bij de meerderheid.

De nieuwe uitspraak “ziet het toelatingsbeleid van de universiteiten voor wat het is: stuurloze, op ras gebaseerde voorkeuren ontworpen om een bepaalde raciale mix in hun instroomklassen te verzekeren.”

Jackson, de eerste zwarte vrouwelijke rechter in het Hooggerechtshof, schreef in een aparte, 29 pagina’s tellende afwijkende mening in de UNC-zaak dat het meerderheidsstandpunt “echt een tragedie is voor ons allemaal”.

“Vandaag trekt de meerderheid aan het koord en kondigt ‘kleurenblindheid voor iedereen’ aan door middel van een juridisch fiat. Maar ras irrelevant verklaren in de wet maakt het nog niet zo in het leven,” schreef Jackson.

“En omdat het Hof zich zo heeft losgemaakt van de werkelijke ervaringen van dit land in het verleden en het heden, heeft het zich nu laten verleiden om zich te bemoeien met het cruciale werk dat UNC en andere instellingen voor hoger onderwijs doen om de echte problemen van Amerika op te lossen.”

Sotomayor en Kagan sloten zich aan bij de kritiek van Jackson.

Beide scholen verklaarden teleurgesteld te zijn in het meerderheidsstandpunt.

“Carolina blijft zich inzetten om getalenteerde studenten met verschillende perspectieven en levenservaringen samen te brengen en blijft betaalbaar onderwijs van hoge kwaliteit toegankelijk maken voor de mensen van North Carolina en daarbuiten,” zei UNC Chancellor Kevin Guskiewicz in een verklaring.

“Hoewel dit niet de uitkomst is waar we op hoopten, zullen we de beslissing van het Hooggerechtshof zorgvuldig bestuderen en alle stappen nemen die nodig zijn om aan de wet te voldoen.”

Harvard verklaarde dat het diversiteit blijft steunen.

“We schrijven vandaag om het fundamentele principe te herbevestigen dat diepgaand en transformatief onderwijs, leren en onderzoek afhankelijk zijn van een gemeenschap die bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen. Dat principe is vandaag de dag nog net zo waar en belangrijk als gisteren,” aldus de school in een verklaring.

Drie Amerikaanse presidenten uit heden en verleden hebben hun mening gegeven over de uitspraak.

President Joe Biden sprak zijn afschuw uit over de nieuwe meerderheidsbeslissing en zei dat “dit geen normale rechtbank is.”

“Ik ben het sterk oneens met de beslissing van het Hof omdat positieve actie zo verkeerd begrepen wordt,” zei hij. “Veel mensen geloven ten onrechte dat positieve discriminatie ervoor zorgt dat ongeschoolde studenten eerder worden toegelaten dan gekwalificeerde studenten. Dit is niet hoe toelatingen op universiteiten werken.”

Voormalig president Donald Trump zei dat “dit een grote dag is voor Amerika.”

“Mensen met buitengewone capaciteiten en al het andere dat nodig is voor succes, inclusief toekomstige grootsheid voor ons land, worden eindelijk beloond,” zei hij.

Voormalig president Barack Obama betreurde de uitspraak en zei dat positieve discriminatie hem en zijn vrouw heeft geholpen.

“Zoals elk beleid was positieve discriminatie niet perfect. Maar het stelde generaties studenten zoals Michelle en mij in staat om te bewijzen dat we erbij hoorden,” zei hij.

“Nu is het aan ons allemaal om jonge mensen de kansen te geven die ze verdienen—en studenten overal te laten profiteren van nieuwe perspectieven.”

Zachary Stieber, Emel Akan en Janice Hisle hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 juni 2023): Supreme Court Strikes Down Race-Based Admissions at Colleges

Kustwacht bergt ‘vermoedelijke menselijke resten’ uit geïmplodeerde Titanic-onderzeeër

De Amerikaanse kustwacht (USCG) kondigde woensdag aan dat brokstukken en “vermoedelijke menselijke resten” met succes zijn bovengehaald van de zeebodem op de plek waar de OceanGate onderzeeër vorige week implodeerde op weg naar het wrak van de Titanic.

In een woensdag vrijgegeven verklaring bevestigde de USCG: “Amerikaanse medische professionals zullen een formele analyse uitvoeren van de vermoedelijke menselijke resten die zorgvuldig zijn geborgen in het wrak op de plaats van het incident”.

Het toeristische onderwatervaartuig implodeerde op ongeveer 4 km diepte in de buurt van het wrak van de Titanic, zeiden USGC-functionarissen vorige week. Alle vijf mannen aan boord van de OceanGate Titan onderzeeër kwamen om.

Een schip van de Amerikaanse kustwacht komt aan in de haven van St. John’s, Newfoundland, op 28 juni 2023. (Paul Daly/De Canadese Pers via AP)

De aankomst van de Horizon Arctic, een Canadees schip, speelde een cruciale rol bij de bergingsoperatie. De Horizon Arctic zette een op afstand bedienbaar voertuig (ROV) van Pelagic Research Services in om de oceaanbodem in de buurt van het wrak van de Titanic uit te kammen, op zoek naar restanten van de onderzeeër.

De voorzitter van de Marine Board of Investigation (MBI), kapitein Jason Neubauer, de hoofdonderzoeker van de kustwacht, drukte zijn dank uit voor de uitgebreide steun tijdens deze operatie “om dit vitale bewijsmateriaal op extreme offshore afstanden en diepten te bergen en te vrijwaren”.

Puin van de Titan-onderzeeër, geborgen op de oceaanbodem bij het wrak van de Titanic, wordt uitgeladen van het schip Horizon Arctic bij de pier van de Canadese kustwacht in St. John’s, Newfoundland op woensdag 28 juni 2023. (Paul Daly/De Canadese Pers via AP)

De verwrongen brokstukken van het schip werden gefotografeerd terwijl ze werden uitgeladen op een Canadese pier nadat ze uit de Noord-Atlantische Oceaan waren opgehaald. Het zal aan boord van een USCG-kotter naar een Amerikaanse haven worden vervoerd. Het MBI zal toezien op de verdere analyse en het testen van de gevonden voorwerpen.

Neubauer zei dat het gevonden bewijsmateriaal belangrijke inzichten zal geven in de oorzaak van de tragedie voor onderzoekers van verschillende rechtsgebieden. Hij benadrukte de noodzaak om herhaling van soortgelijke incidenten te voorkomen door te zeggen: “Er is nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid werk te doen om de factoren te begrijpen die hebben geleid tot het catastrofale verlies van de Titan en om ervoor te zorgen dat een soortgelijke tragedie zich niet nog een keer voordoet.”

Volgens Carl Hartsfield van het Woods Hole Oceanographic Institution kan het analyseren van het fysieke materiaal van de geborgen brokstukken belangrijke aanwijzingen opleveren over het incident met de Titan-onderzeeër.

“Alle instrumenten op elk diepzeevoertuig registreren gegevens. Ze verzamelen gegevens. De vraag is dus of er gegevens beschikbaar zijn. En ik weet het antwoord op die vraag echt niet,” zei hij maandag.

Kapitein Jason Neubauer, hoofd onderzoek van de Amerikaanse kustwacht (rechts) spreekt met de media terwijl vice-admiraal John Mauger van de Amerikaanse kustwacht, commandant van het eerste kustwachtdistrict (midden), toekijkt tijdens een nieuwsconferentie op de kustwachtbasis Boston in Boston op 25 juni 2023. (Steven Senne/AP Foto)

Tijdens een persconferentie in Boston op woensdag zei Neubauer dat zijn belangrijkste doel is om een soortgelijke tragedie te voorkomen “door de nodige aanbevelingen te doen om de veiligheid van het maritieme domein wereldwijd te verbeteren”.

De USCG en de Canadese Transportation Safety Board onderzoeken de oorzaak van de implosie van de Titan onderzeeër. Het incident heeft bezorgdheid gewekt over de ongereguleerde aard van deze expedities. De vondst van bewijsmateriaal van de Titan is een belangrijke mijlpaal in het onderzoek naar de omstandigheden die tot de ondergang hebben geleid.

De USCG kondigde aan dat er een openbare hoorzitting zal worden gehouden om de tragedie grondig te onderzoeken. Ter voorbereiding op de hoorzitting zal het MBI doorgaan met het verzamelen van uitgebreid bewijsmateriaal en het afnemen van getuigenverhoren.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het maritieme agentschap van de VN, heeft momenteel vrijwillige veiligheidsrichtlijnen voor toeristische onderzeeërs. De IMO heeft verklaard dat de onderzoeksrapporten van het Titan-incident zullen worden bekeken en dat de lidstaten strengere regels kunnen voorstellen die tijdens de volgende vergadering van de Maritieme Veiligheidscommissie in mei 2024 zullen worden besproken.

OceanGate Expeditions, het bedrijf dat eigenaar was van de Titan, was gevestigd in de Verenigde Staten, terwijl de onderzeeër geregistreerd stond op de Bahamas. Het moederschip van de Titan, de Polar Prince, was afkomstig uit Canada.

De vijf omgekomen bemanningsleden werden geïdentificeerd als Stockton Rush (61), de CEO van OceanGate; Paul-Henri Nargeolet (77), een vooraanstaand Titanic-expert uit Frankrijk; Hamish Harding (58), een rijke Britse ondernemer; Shahzada Dawood (48), een prominente zakenman uit Pakistan en zijn 19-jarige zoon, Sulaiman Dawood.

Stockton, de piloot van de duikboot, wordt kritisch bekeken omdat hij de veiligheidsvoorschriften zou hebben genegeerd en rijke toeristen elk 250.000 dollar zou hebben gevraagd om het beroemde scheepswrak uit 1912 te verkennen.

Associated Press heeft bijgedragen aan dit artikel.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 juni 2023): ‘Presumed Human Remains’ Recovered From Titanic Sub Implosion: Coast Guard

Geslachtsideologie is een weg naar transhumanisme

De drang naar genderbevestigende zorg van de afgelopen jaren creëert niet alleen een markt voor de technologische voortplantingsindustrie, maar is ook een “opstap naar transhumanisme”, aldus een onderzoeksjournalist.

Genderbevestigende zorg voor individuen die geloven dat hun genderidentiteit in strijd is met hun geboortegeslacht creëert een zeer winstgevende markt voor de technologische voortplantingsindustrie, die het invriezen van eicellen, draagmoederschap, genetische manipulatie en andere technologieën omvat, vooral voor big pharma en big tech, aldus onderzoeksjournalist Jennifer Bilek.

Het doel van transgenderisme is echter om mannen en vrouwen overal gelijk te stellen, vertelde Bilek aan het programma “American Thought Leaders” van Epoch TV. De westerse samenleving is nu wetten en taal aan het veranderen om vrouwen uit de taal te wissen en mannen in alle vrouwenruimtes en -sporten te krijgen, voegde ze eraan toe.

Deelnemers verzamelen zich tijdens een Pride-viering op de South Lawn van het Witte Huis in Washington, DC, op 10 juni 2023. (Brendan Smialowski / AFP via Getty Images)

“Het is niet echt wat mensen denken dat het is,” beweerde Bilek. “Het gaat helemaal niet over mensenrechten voor gemarginaliseerden. Het valt onder de vlag van de LGB-burgerrechtenbeweging omdat lesbische en homoseksuele mensen ook geassisteerde voortplantingstechnologie nodig zullen hebben als ze zelf een gezin stichten.”

“Mensenrechten komen niet van de top van de samenleving”, zoals je zou denken als je de transgendervlag ziet hangen in het Witte Huis en andere overheidsinstellingen, zei Bilek. “Mensenrechten komen van de onderkant van de samenleving, van basisorganisaties.”

Ontbinding van seksuele dimorfie

Leiders in Ft. Lauderdale onthullen een nieuwe “Progress Pride”-vlag die op een openbare weg is geschilderd in de buurt van Ft. Lauderdale Beach op 10 februari 2023. (Chris Nelson voor The Epoch Times)

De kerngedachte van de genderideologie is ‘seks in een spectrum’, aldus Bilek. “Ze willen dat mensen geloven en aannemen dat we geen seksueel dimorfe soort zijn, dat we bestaan op een spectrum van seksen,” legde ze uit.

Dit wordt in heel Amerika op scholen onderwezen, wordt in Hollywoodfilms getoond en is aanwezig in de media, bibliotheken en boeken, aldus Bilek. Zelfs formulieren die mensen vragen om hun geslacht in te vullen, bieden een optie “X” naast “mannelijk” en “vrouwelijk”, voegde ze eraan toe.

“Wat ze doen is seks systematisch deconstrueren binnen de cultuur,” beweerde Bilek, die het “een ontbinding van seksuele dimorfie” noemde.

“Al dat seksualiseren van kinderen rond LGBT maakt hier deel van uit.”

De journalist merkte op dat de genderideologie niet op oudere mensen wordt geduwd; het richt zich op de jeugd, de volgende generatie, zei Bilek.

“Omdat je aan grooming doet, denken veel mensen dat dit over pedofilie gaat. Dat klopt waarschijnlijk op een bepaald niveau. Ik geloof dat het meer gaat om het klaarstomen voor verdere inbraken in hun biologie.”

Kinderen wordt verteld dat, met behulp van medische technologie, jongens meisjes kunnen worden en meisjes jongens, als ze daarvoor kiezen, aldus Bilek.

“Alle vooruitgang die wordt geboekt in de biotechnologie gaat over genetische manipulatie en het binnendringen in het menselijk lichaam.”

Bilek is bezorgd over de recente goedkeuring van de nieuwe neurotechnologie van Elon Musk, die het “chippen van mensen” noemt.

“Dit is een enorme inmenging in onze psychologie [en] in ons lichaam,” zei ze. “En er zullen er steeds meer van komen.”

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) keurde in mei een klinische studie naar hersenimplantaten bij mensen goed die zou worden uitgevoerd door Elon Musks neurotechnologiebedrijf Neuralink.

Volgens zijn website wil Neuralink “het eerste neurale implantaat bouwen waarmee je overal een computer of mobiel apparaat kunt bedienen”.

Musk gaf eerder aan dat hij hoopte dat het bedrijf op een dag mensen zou kunnen helpen met slopende aandoeningen, zoals ernstige ruggenmergletsels, amyotrofe laterale sclerose en andere aandoeningen, waaronder obesitas, autisme, depressie en schizofrenie.

Hij is ook optimistisch dat de technologie surfen op het web en telepathie mogelijk kan maken.

Geslachtsafwijking

Een activist houdt speldjes vast over genderuitspraken op de campus van de Universiteit van Wyoming in Laramie, Wyo, op 13 augustus 2022. (Patrick Fallon/AFP via Getty Images)

Bilek zei dat als het doel van genderswitching was geweest om mensen met genderdysforie te helpen, het volgens haar niet op de markt zou zijn gebracht als “een positieve levensstijl.”

“Het slaat nergens op, behalve in de context van een ontbinding van seksuele dimorfie. Dat is wat hier aan de hand is.”

“Mensen hebben tegenwoordig allerlei vormen van lichaamsdysforie omdat we in een zeer gedissocieerde omgeving leven,” zei Bilek. Mensen zijn losgekoppeld van het land, van het voedsel en zijn bronnen, en van elkaar door technologie, door ver van elkaar te wonen en door te communiceren via machines, legde ze uit. “Dit is allemaal verergerd door de COVID-19-epidemie, maar we vieren geen andere identiteiten rond dysforie … zoals anorexia of body integrity identity disorder.”

Anorexia is een eetstoornis die wordt veroorzaakt door een intense angst om aan te komen en een vervormde perceptie van gewicht. Van een identiteitsstoornis door lichamelijke integriteit is sprake wanneer iemand het gevoel heeft dat zijn ledematen niet bij hem horen.

Transgenderisme is niet “iets wetenschappelijks of echts”, zei Bilek. “Het is een geloofssysteem om mensen mee te krijgen in het assimileren van mannen en vrouwen omdat ze zich gaan voortplanten in de technologiesector.”

“In dat geval zijn mannetjes en vrouwtjes irrelevant … mannelijke en vrouwelijke voortplantingssystemen zullen worden gecreëerd door technologie.”

Afgezien daarvan is lichaamsdysforie geen goede reden om de geslachtskenmerken van een individu toe te eigenen aan die van het andere geslacht, aldus Bilek. “Het is geen goede reden voor de maatschappij om dat te doen. Het creëert duidelijk een ravage en schade voor iedereen die erbij betrokken is.”

Van transgender naar transhumaan

CEO en voorzitter United Therapeutics. Mede-oprichter van Sirius XM Martine Rothblatt spreekt op het podium tijdens het Liberty Science Center Genius Gala 8 in Liberty Science Center op 13 mei 2019. (Eugene Gologursky/Getty Images for Liberty Science Center)

Een van de sleutelfiguren in de ontwikkeling van transgenderisme is dr. Martine Rothblatt, een Amerikaanse ondernemer, aldus Bilek. Rothblatt “heeft geschreven over transgenderisme als opstap naar transhumanisme.”

Rothblatt is lid van de raad van bestuur van de Mayo Clinic. Hij leidde het biopolitieke project van de International Bar Association om een Universele Verklaring over het Menselijk Genoom en Mensenrechten op te stellen voor de Verenigde Naties. De verklaring werd in 1997 aangenomen door UNESCO en een jaar later bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Rothblatt, een biologische man die zich identificeert als vrouw, zei op TED Talks dat zijn beslissing om over te stappen is genomen in overleg met zijn vrouw en vier kinderen. “Ik besprak met elk van hen dat ik voelde dat mijn ziel altijd vrouwelijk was,” zei Rothblatt op TED in 2015.

Rothblatt zei in 2016 op een transgenderconferentie van de Universiteit van Victoria in Canada dat veel mensen er volledig voor kiezen om geen man of vrouw te zijn en zich uitdrukken langs een genderspectrum.

Transgendertechnologie lijkt erg op transhumantechnologie, met het verschil dat transgender worden alleen het seksuele kenmerk van een individu verandert, terwijl transhumantechnologie het genetische kenmerk van een persoon verandert, zei Rothblatt in zijn keynote speech op de conferentie.

Het ultieme stadium van technologisch transhumanisme zou het downloaden van iemands geest zijn om iemands persoonlijkheid en herinneringen aan keuzes in sociale media te kunnen repliceren, zei Rothblatt, auteur van het boek “From Transgender to Transhuman: A Manifesto on the Freedom of Form”.

Rothblatt vertelde aan TED dat mensen een “mind file” zouden kunnen creëren, dat is “de verzameling van hun maniertjes, persoonlijkheid, herinneringen, gevoelens, overtuigingen, houdingen en waarden” die ze hebben uitgestort op sociale media.

“Of je je nu realiseert dat je je geest aan het downloaden bent of niet, voor het eerst in de geschiedenis worden grote delen van wat er in onze geest zit eigenlijk buiten onze geest opgeslagen in servers,” zei Rothblatt aan de Universiteit van Victoria.

De technologie om die gedownloade geest te reconstrueren bestaat vandaag de dag nog niet, zei Rothblatt, maar alle trends wijzen erop “dat het voor het midden van deze eeuw zal bestaan”.

Rothblatt stelde zich voor dat nadat het lichaam van de persoon is “ontdaan”, de gedownloade geest een fysiek kenmerk van een levende entiteit kan aannemen met behulp van microscopische drones, “nanobots” genaamd, die zullen worden gecreëerd met de vooruitgang van de drone-technologie. Duizenden van deze nanobots, als een zwerm, “die gecoördineerd vliegen via een draadloos netwerk dat ze allemaal verbindt … zouden verschillende vormen kunnen aannemen,” zei Rothblatt op de conferentie.

Daarom gaf Rothblatt een AI- en robotica-bedrijf de opdracht om een robotversie van zijn vrouw te maken. In de toekomst zal iedereen in de wereld “in staat zijn om geestklonen van zichzelf te ontwikkelen die hun eigen leven op het web zullen hebben,” zei Rothblatt op het TED-evenement.

Een grote aanjager van genderideologie is Jennifer Pritzker, die een stichting heeft die doneert aan culturele instellingen die transgenderprincipes hebben aangenomen, zei Bilek.

Jennifer Pritzker, een miljardair uit Chicago en een gepensioneerde legerveteraan, doneerde in 2016 2 miljoen dollar aan de Universiteit van Victoria om een leerstoel voor transgenderstudies op te richten en te ondersteunen, meldde Chicago Tribune.

Pritzker, die als man is geboren en vader is van drie kinderen, kondigde in 2013 een geslachtsverandering naar vrouw aan.

Jan Jekielek en Mimi Nguyen Ly hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 juni 2023): IN-DEPTH: Gender Ideology Is a Road to Transhumanism

De jungle houdt een nieuwe verkiezing: De ware leider bewijst zichzelf op basis van zijn kwaliteiten

Op een grote bijeenkomst van de Dieren, die bijeen waren gekomen om een nieuwe heerser te kiezen, werd de Aap gevraagd om te dansen. Dit deed hij zo goed, met duizend grappige capriolen en grimassen, dat de Dieren helemaal uit hun dak gingen van enthousiasme en hem ter plekke tot koning verkozen.

De vos stemde niet op de aap en walgde van de dieren omdat ze zo’n onwaardige heerser hadden gekozen.

Op een dag vond hij een val met een stuk vlees erin. Hij haastte zich naar Koning Aap en vertelde hem dat hij een rijke schat had gevonden, die hij niet had aangeraakt omdat het rechtmatig aan zijne majesteit de Aap toebehoorde.

De vos en de aap”, geïllustreerd door Milo Winter, uit “De Aesop voor kinderen”, 1919. (PD-US)

De gulzige aap volgde de vos naar de val. Zodra hij het vlees zag, greep hij er gretig naar, maar hij kwam vast te zitten in de val. De vos stond op en lachte.

“Je doet alsof je onze koning bent,” zei hij, “en je kunt niet eens voor jezelf zorgen!”

Kort daarna werd er weer een verkiezing onder de dieren gehouden.

De ware leider bewijst zichzelf op basis van zijn kwaliteiten.

Deze fabel is overgenomen uit The Project Gutenberg eBook of “The Aesop for Children” (1919).

Aesop (ca. 620-564 v. Chr.) was een Griekse verteller aan wie een aantal fabels wordt toegeschreven die nu gezamenlijk bekend staan als “Aesop’s fabels”. Zijn verhalen, met hun morele waarde, hebben onze cultuur en beschaving lang beïnvloed en hebben niet alleen bijgedragen aan de opvoeding en morele karaktervorming van kinderen, maar ook, met hun universele aantrekkingskracht, aan de zelfreflectie van volwassenen die ervoor hebben gekozen om de deugden te omarmen of de waarschuwingen ter harte te nemen.

Deel je verhalen met ons op emg.inspired@epochtimes.com, en blijf je dagelijkse dosis inspiratie krijgen door je aan te melden voor de Inspired nieuwsbrief op TheEpochTimes.com/newsletter

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 juni 2023): The Jungle Holds a New Election: The True Leader Proves Himself by His Qualities

Poetin spreekt 1ste keer openbaar sinds einde Wagner-opstand

De Russische president Vladimir Poetin beloofde in een televisietoespraak dat de leiders van de Wagner-opstand voor het gerecht zouden worden gebracht. Dit was Poetins eerste publieke commentaar sinds de muiterij van de huurlingengroep op 24 juni eindigde in een onzekere wapenstilstand.

Poetins opmerkingen op 26 juni waren zijn eerste sinds een vurige toespraak enkele dagen geleden, toen de schijnbare opstand nog aan de gang was en waarin de Russische leider de acties van de Wagner-leider een “steek in de rug” noemde en beloofde om wat hij omschreef als een “opstand” te verpletteren.

Jevgeni Prigozjin, de Wagner-leider, beval op 24 juni zijn snel oprukkende troepen om zich terug te trekken en terug te keren naar de basis als onderdeel van een gerapporteerde deal waarbij strafrechtelijke aanklachten tegen hem zouden worden ingetrokken als hij ermee instemde om in ballingschap te gaan in buurland Wit-Rusland.

Maar in zijn toespraak op 26 juni leek Poetin zich te richten op de Wagner chef terwijl hij de leiders van de opstand en hun “criminele activiteiten die gericht zijn op het verzwakken van het land” hekelde en beloofde om “organisatoren van deze opstand voor het gerecht te brengen”.

Poetins opmerkingen lijken in te gaan tegen eerdere berichten dat de strafrechtelijke aanklachten tegen Prigozjin zouden worden ingetrokken.

De Russische leider voegde eraan toe dat “alle pogingen om onrust te stoken gedoemd zijn te mislukken”, terwijl hij beweerde dat de opstand zou zijn verijdeld voordat hij Moskou bereikte omdat het Kremlin klaar stond en alle “noodzakelijke beslissingen had genomen om de dreiging te neutraliseren”.

Poetin zei dat de meeste Wagner-strijders patriotten waren en dat ze “door terug te keren verder bloedvergieten hebben voorkomen”.

Hij voegde eraan toe dat hij Wagner-strijders naar Wit-Rusland zou laten verhuizen als ze dat wilden, contracten met het ministerie van Defensie zou laten tekenen of gewoon naar hun familie zou laten terugkeren.

Voorafgaand aan de langverwachte toespraak van Poetin werd er druk gespeculeerd over de vraag of de wapenstilstand tussen het Kremlin en Wagner stand zou houden. De verbannen leider van de huurlingengroep gaf namelijk een verklaring uit waarin hij benadrukte dat hij niet probeerde Poetin te verdrijven, terwijl westerse functionarissen zich afvroegen of er nog een andere akte in deze dramatische saga zou volgen.

Prigozjin verbreekt stilzwijgen

Prigozjin verbrak zijn twee dagen durende stilzwijgen op 26 juni, nadat zijn huurlingenstrijders op 24 juni de controle hadden overgenomen over een hoofdkwartier van het Russische Ministerie van Defensie in de zuidelijke stad Rostov aan de Don, voordat ze een bliksemsnelle opmars naar Moskou maakten.

Prigozhin gaf op 26 juni een audioboodschap vrij op zijn Telegram-kanaal, waarin hij zei dat Wagners opmars naar Moskou geen couppoging was, maar een “mars” uit protest.

“Het doel van de mars was om de vernietiging van PMC Wagner te voorkomen en om degenen die door hun onprofessionele acties een groot aantal fouten hebben gemaakt tijdens de speciale militaire operatie voor het gerecht te brengen,” zei hij in de boodschap.

Rusland noemde zijn acties in Oekraïne een “speciale militaire operatie” om zijn buurland te “de-Nazificeren” en te demilitariseren, omdat het ervan beschuldigd wordt dat het een NAVO-bolwerk aan de Russische grenzen wil worden dat de veiligheid van Moskou bedreigt.

Dagen eerder was Prigozjin op oorlogspad gegaan tegen het Russische ministerie van Defensie na een vermeende aanval van het Russische leger op het militaire kamp van zijn huurlingen, waartoe volgens Prigozjin opdracht was gegeven door de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu zelf.

De Russische president Vladimir Poetin is te zien op monitoren terwijl hij de natie toespreekt in Moskou op 24 juni 2023. (Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Kremlin projecteert kalmte

In een verbluffende ommekeer later die dag werd de opmars van Wagner naar Moskou abrupt gestopt in een door Wit-Rusland bemiddelde deal met de vermeende zegen van Poetin, die garandeerde dat Wagner-troepen gratie zouden krijgen en Prigozjin naar buurland Wit-Rusland zou verhuizen.

De Wagner-chef zei op 24 juni dat hij zijn troepen had bevolen om terug te keren naar hun bases in Oekraïne en daar verder te vechten namens Rusland, terwijl het kantoor van de president van Wit-Rusland, dat bemiddelde bij de deal, suggereerde dat de strafrechtelijke vervolging van Prigozjin zou worden ingetrokken.

Nadat de wapenstilstand op 24 juni was aangekondigd, verliet Prigozjin Rostov aan de Don, waarbij sommige inwoners hem en zijn muiters een heldenuitzwaai gaven terwijl hij glimlachte voor de camera’s.

Jevgeni Prigozjin, eigenaar van het militaire bedrijf Wagner Group, begroet supporters terwijl hij zich klaarmaakt om Rostov aan de Don, Rusland, te verlaten op 24 juni 2023. (Alexander Ermochenko/Reuters)

Rusland probeerde op 26 juni kalmte uit te stralen, met Shoigu die voor het eerst in het openbaar verscheen sinds de opstand van Wagner zijn afzetting eiste.

Er bleef echter grote onzekerheid bestaan over het lot van de wapenstilstand tussen Wagner en het Kremlin op de ochtend van 26 juni, toen in het weekend berichten opdoken waarin anonieme bronnen binnen het Russische Openbaar Ministerie werden geciteerd dat de strafrechtelijke aanklachten tegen Prigozjin in feite niet waren ingetrokken.

Michail Misjustin, de benoemde premier die het kabinet van Poetin leidt, erkende op 26 juni openlijk dat Rusland te maken had met “een uitdaging voor zijn stabiliteit” en deed een oproep tot loyaliteit van het publiek.

‘Intriges en ondoordachte beslissingen’

Prigozjin zei op 26 juni dat “als gevolg van intriges en ondoordachte beslissingen” het Russische leiderschap had besloten om de Wagner-groep op te splitsen en dat de mars naar Moskou bedoeld was als een daad van protest, niet als een staatsgreep.

“We vonden dat demonstreren wat we wilden doen genoeg was,” zei hij en gaf daarmee een verklaring voor het feit dat de opmars van Wagner naar Moskou werd stopgezet en de troepen werden teruggeroepen naar hun basis.

In een bericht op 24 juni zei Prigozjin dat hij bezwaar had tegen stappen van het Russische militaire establishment om Wagner te ontbinden.

“Ze wilden de militaire compagnie Wagner ontbinden. Op 23 juni begonnen we aan een mars voor gerechtigheid. In 24 uur kwamen we tot op 200 kilometer van Moskou. In die tijd hebben we geen druppel bloed van onze strijders vergoten,” zei hij.

“Nu is het moment gekomen dat er bloed zou kunnen vloeien. Met begrip voor de verantwoordelijkheid [voor de kans] dat er aan één kant Russisch bloed zal vloeien, keren we onze colonnes om en gaan we zoals gepland terug naar de veldkampen.”

Strijders van Wagner, een Russische private huurlingengroep, worden bovenop een tank gezien terwijl ze worden ingezet bij het hoofdkwartier van het Zuidelijke Militaire District in de stad Rostov aan de Don, Rusland, op 24 juni 2023. (Stringer/Reuters)

Na de aankondiging van de door Wit-Rusland bemiddelde overeenkomst zei het Kremlin dat het de beschuldigingen van “gewapende muiterij” tegen de Wagner-strijders zou intrekken.

“We hebben hun heldendaden aan het front altijd gerespecteerd”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov tegen verslaggevers in Moskou. Hij voegde eraan toe dat de Russische autoriteiten de Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko dankbaar zijn voor zijn rol in het deëscaleren van de crisis.

Peskov zei dat Wagner-strijders die niet deelnamen aan de opstand een contract aangeboden zouden krijgen bij het Russische ministerie van Defensie, dat ernaar streeft om alle autonome vrijwilligerstroepen tegen 1 juli onder zijn controle te brengen, een poging die Prigozjin blijkbaar als een bedreiging zag voor het bestaan van Wagner.

Maar terwijl werd gemeld dat Prigozjin, als onderdeel van de deal, niet zou worden aangeklaagd, meldden verschillende rapporten van de staatsagentschappen RIA Novosti en Interfax, waarin anonieme bronnen binnen de Russische regering werden geciteerd, dat het onderzoek naar de Wagner-opstand nog steeds loopt.

De toespraak van Poetin op 26 juni lijkt de geruchten te bevestigen dat Prigozjin nog steeds zou kunnen worden aangeklaagd. De huidige verblijfplaats van de Wagner-leider blijft onduidelijk.

Opkomende storm

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei op 25 juni in NBC’s “Meet the Press” dat de kritiek van Prigozjin op het Russische militaire leiderschap het imago van Rusland schaadt.

“Ik denk dat het voor veel mensen al maanden geen geheim meer was dat de spanningen toenamen. Prigozjin zei al een aantal nogal buitengewone dingen over de manier waarop Rusland de oorlog in Oekraïne leidde en richtte zich rechtstreeks tot de militaire leiding van Rusland,” zei Blinken. “Dus dit was een aankomende storm.”

“Ik denk dat we meer barsten hebben zien ontstaan in de Russische façade. Het is nog te vroeg om precies te zeggen waar ze naartoe gaan en wanneer ze er zijn. Maar we hebben zeker allerlei nieuwe vragen die Poetin de komende weken en maanden zal moeten beantwoorden.

“Dit is een uitdaging die van binnenuit komt voor Poetin, en dat is waar hij zich op heeft gericht.”

In een apart interview op CBS’s “Face the Nation” noemde Blinken de Kremlin-Wagner saga een “zich ontvouwend verhaal”.

“We hebben de laatste akte nog niet gezien. We houden het nauwlettend en zorgvuldig in de gaten.”

President Joe Biden zei op 26 juni dat de Verenigde Staten en de NAVO niet betrokken waren bij de kortstondige muiterij van Wagner en voegde eraan toe dat het “te vroeg” is om het effect voor de oorlog in Oekraïne in te schatten.

“Dit was onderdeel van een strijd binnen het Russische systeem,” zei Biden.

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken spreekt zich uit tijdens een evenement ter ere van de 2023 Trafficking in Persons Heroes op het hoofdkwartier van het Harry S. Truman Department in Washington op 15 juni 2023. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Wagner in Oekraïne

De Wagner Group, officieel bekend als PMC Wagner of Wagner Private Military Company, is een Russische paramilitaire organisatie die voor het eerst werd geïdentificeerd in 2014 toen het pro-Russische separatisten steunde in Oost-Oekraïne.

Tijdens de laatste “speciale militaire operatie” van Rusland in Oekraïne, hebben de Wagner-troepen het Kremlin belangrijke steun geboden, door veel van de zwaarste gevechten te leveren in de Donbas-regio en aanzienlijke slachtoffers te maken in de strijd om Bakhmut.

In de loop van Wagners engagement in Oekraïne werd Prigozjin echter steeds kritischer over het Russische militaire leiderschap.

Tegenslagen op het slagveld in Oekraïne, waaronder aanzienlijke slachtoffers voor Wagner in bloedige schietpartijen in de strijd om Bakhmut, leidden ertoe dat Prigozjin een reeks beschuldigingen uitte tegen de militaire leiding, onder andere dat ze Wagner niet genoeg munitie leverden.

Yevgeny Prigozhin, hoofd van het militaire bedrijf Wagner Group, houdt een Russische nationale vlag vast voor zijn soldaten in Bakhmut, Oekraïne, op een foto uit videobeelden die zijn vrijgegeven op 20 mei 2023. (Prigozhin Persdienst via AP)

Op 23 juni beschuldigde Prigozjin Shoigu op zijn Telegramkanaal van het “vernietigen” van zijn strijders in een vermeende Russische militaire luchtaanval en riep op tot een gewapende muiterij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 juni 2023, updated 28 juni 2023): Putin Speaks Publicly for 1st Time Since Wagner Mutiny Ended

ANALYSE: Chinese premier bezoekt Europa nu EU economische veiligheidsstrategie voorstelt

De eerste diplomatieke overzeese reis van de Chinese premier Li Qiang voerde hem vorige week naar Europa, waar hij manieren zocht om de handelsconfrontatie van de Chinese Communistische Partij met liberale democratieën te deëscaleren.

Li’s zesdaagse bezoek aan de grootste economieën van de EU, Duitsland en Frankrijk, viel echter samen met de publicatie van het voorstel van de Europese Unie voor een nieuwe economische veiligheidsstrategie om economische veiligheidsrisico’s aan te pakken en er, als onderdeel daarvan, voor te zorgen dat kritieke technologieën niet in handen van tegenstanders vallen.

Het document over de Europese economische veiligheidsstrategie, dat op 20 juni werd gepubliceerd, is bedoeld om de 27 EU-lidstaten ervan te overtuigen in te stemmen met strengere controles op de export en uitvoer van technologie die door rivalen zoals de Chinese Communistische Partij (CCP) voor militaire doeleinden kan worden gebruikt.

EU-diplomaten zeggen dat het nog maanden kan duren voordat de strategie een concreet beleid wordt. Toch is het een essentiële eerste stap om te voorkomen dat economische doelstellingen de veiligheid van de EU ondermijnen.

Hoewel het document geen specifiek land noemt, vertelden Europese diplomaten aan de New York Times dat de strategie “duidelijk” gericht is op China.

Li is de premier van de Staatsraad van de CCP in China nadat hij in maart van dit jaar aantrad. Hij was in Duitsland voor de gesprekken op 20 juni voor de zevende ronde van het Chinees-Duitse regeringsoverleg voordat hij naar Frankrijk ging voor dit eerste officiële bezoek en om het New Global Financing Pact van de Franse president Emmanuel Macron bij te wonen op 22 en 23 juni.

Chinese staatsmedia zeiden dat Li’s keuze voor Europa voor zijn eerste buitenlandse reis laat zien dat China veel belang hecht aan het ontwikkelen van de betrekkingen met Europa en het stimuleren van de betrekkingen tussen China en Europa beschouwt “als een prioriteit voor de diplomatie van de CCP”.

Maar de EU lijkt niet hetzelfde enthousiasme te delen om de samenwerking met de CCP te omarmen.

Li Yuanhua, een voormalig hoogleraar aan de Capital Normal University van Beijing, vertelde The Epoch Times op 21 juni dat het document over de economische veiligheidsstrategie van de EU een reactie is op drie jaar draconisch zero-COVID beleid van de CCP dat de veiligheid van de wereldwijde industriële toeleveringsketen in gevaar bracht.

“De EU heeft de zwakte erkend van een toeleveringsketen [die afhankelijk is van China] voor Europa,” zei Li Yuanhua.

Naast problemen met de toeleveringsketen is het nieuwe beleid van de EU erop gericht te voorkomen dat autoritaire staten gevoelige technologieën stelen, waaronder AI en microchips, en deze gebruiken in de militaire sfeer, wat een bedreiging vormt voor de hele mensheid, aldus Li Yuanhua.

EU-visie op economische veiligheid

De argwaan van de EU tegenover handelsrelaties met de CCP was al enige tijd duidelijk voor het voorstel voor de Europese Economische Veiligheidsstrategie, vertelde Chen Weijian, hoofdredacteur van Beijing Spring, een maandblad dat rapporteert over de democratische beweging in China, op 21 juni aan The Epoch Times.

In de 14 pagina’s tellende strategie toonde de Europese Commissie zich bezorgd over de slechte coördinatie tussen lidstaten en zwakke handelsregels die tegenstanders een economische wurggreep kunnen geven op EU-economieën of fabrikanten. Dit probleem moet dringend worden aangepakt, aldus de commissie.

Vlaggen van de Europese Unie wapperen voor het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel, België, op 5 juni 2020. (Yves Herman/Reuters)

De Europese Commissie beschouwt het exporteren en delen van opkomende technologieën, zoals AI en kwantumcomputers, als een potentieel veiligheidsrisico, omdat het sommige vijandige landen in staat zou kunnen stellen deze technologieën voor hun militaire doeleinden te gebruiken.

De strategie zorgt ervoor dat de toeleveringsketen voor veiligheidsgevoelige producten wordt afgesloten voor vijandige landen, om het uitlekken van Europese eigen technologieën op het gebied van AI, chipfabricage en biotechnologie tegen te gaan.

De EU moet ook potentiële rivaliserende landen en hun bedrijven uitsluiten van cruciale infrastructuur, zoals havens en pijpleidingen, en EU-bedrijven verbieden om hightech militaire toepassingen te exporteren naar potentiële rivalen, zo staat er.

“In sommige gevallen dreigt het uitlekken van technologie de militaire/inlichtingencapaciteiten te versterken van diegenen die ze zouden kunnen gebruiken om vrede en veiligheid te ondermijnen, dit geldt in het bijzonder voor technologieën voor dual-use zoals kwantum, geavanceerde halfgeleiders of kunstmatige intelligentie,” staat er.

De Commissie heeft een lijst van technologieën voor dual-use voorgesteld voor risicobeoordeling die de Raad voor Handel en Technologie van de EU in september van dit jaar zou kunnen goedkeuren. De lijst zal voor elk land rekening houden met “het risico van civiel-militaire fusie en het risico van misbruik van hun [technologie] voor mensenrechtenschendingen”.

De diplomatie van de CCP in Europa

Li Qiang zei tijdens zijn Duitse reis dat de CCP bereid is om “een positief en sterk signaal af te geven om de internationale industriële en toeleveringsketens stabiel te houden en de wereldvrede en welvaart te handhaven”, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zulke woorden lijken een semi-bedreigende onderliggende implicatie te hebben, die Europa en de wereld eraan herinnert dat China nog steeds een vitale rol speelt in de internationale toeleveringsketen.

Maar in feite is de realiteit waarmee China wordt geconfronteerd het tegenovergestelde, zei Li Yuanhua, aangezien “de Chinese economie op instorten staat en wanhopig buitenlandse kapitaalinjecties en overzeese orders nodig heeft, [het staat onder] enorme economische druk, dus de CCP is erop gebrand om zijn instortende economie te redden door de handelssamenwerking met Europa te versterken” na het verliezen van de steun van de Verenigde Staten.

Markus Soeder, minister-president van de deelstaat Beieren en leider van de Christelijke Sociale Unie (CSU), en Li Qiang, premier van China, bekijken een erewacht van Beierse bergschutters bij de Residenz, het voormalige koninklijke paleis van de Wittelsbachse vorsten in Beieren, in München (Zuid-Duitsland) op 20 juni 2022. (Christof Stache/AFP via Getty Images)

Li Yuanhua zei dat een andere verhulde missie van de Chinese premier – naast het subtiel waarschuwen van de EU dat het stopzetten van de handel met China slecht zou zijn voor de wereldvrede – bestond uit “lobbyen bij Europa in de diplomatieke arena om toenadering te zoeken tot de CCP als tegenwicht tegen de Verenigde Staten”.

De CCP is zich ervan bewust dat de Verenigde Staten verplicht zijn om hen sancties op te leggen, want “welke partij er ook aan de macht is in de Verenigde Staten, de publieke opinie en haar mondiale strategie vereisen dat ze de uitbreiding van de CCP – dit despotische regime dat het volk schade berokkent – aan banden legt en in evenwicht houdt”.

De CCP kan dus alleen maar hopen op aansluiting bij Europese mogendheden om de Amerikaanse sancties te doorstaan, aldus Li Yuanhua.

Ondertussen gelooft Chen Weijan dat de gestaag gevormde houding van de EU om geen risico’s te nemen met betrekking tot de CCP niet gemakkelijk zal veranderen, vooral niet door een bezoek van “een Chinese communistische leider of wat oppervlakkige retoriek”.

Bovendien heeft de Chinese leider Xi Jinping in zijn beleid voor China gekozen voor een harde oorlogszuchtige diplomatieke strategie, voortdurende vijandigheid tegenover de Verenigde Staten en westerse instellingen en terugtrekkende en repressieve tactieken tegen buitenlandse bedrijven, wat ertoe heeft geleid dat een groot aantal buitenlandse bedrijven China is ontvlucht.

Onder deze interne en externe politieke omstandigheden zal het bezoek van Li Qiang aan Europa “waarschijnlijk geen tastbare resultaten opleveren”, aldus Chen.

Kane Zhang heeft bijgedragen aan dit verslag.

Opvattingen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 juni 2023): ANALYSIS: Chinese Premier Visits Europe as EU Proposes Economic Security Strategy

Software-ingenieur en verloofde veroordeeld tot gevangenisstraf voor ontwikkelen applicatie om Chinese internetcensuur te doorbreken

Twee mensen die in oktober 2021 werden aangehouden door de Shanghai State Security Police voor het ontwikkelen van software die de Great Firewall omzeilt, kregen op 12 juni 2023 gevangenisstraffen van zes en vijf jaar.

He Binggang en zijn verloofde Zhang Yibo werden, samen met een aantal anderen, op 9 oktober 2021 gearresteerd voor het ontwikkelen en onderhouden van software die mensen die in China wonen toegang geeft tot overzeese internetplatforms, volgens het Falun Dafa Infocenter.

Het Chinese regime heeft in 1998 de Great Firewall (GFW) of het Golden Shield Project opgezet, dat wordt beheerd door het Ministerie van Openbare Veiligheid van het regime om te controleren en te censureren wat wel en niet kan worden gezien in China via een online netwerk.

He en Zhang zijn aanhangers van Falun Gong, een spirituele praktijk die sinds 1999 in China wordt vervolgd en het onderwerp is van intense politieke propaganda.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele verbeteringsoefening gebaseerd op principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, met vijf langzaam bewegende, zachte oefeningen die aanzienlijke lichamelijke voordelen hebben. De praktijk was erg populair in China, met naar schatting 70 tot 100 miljoen beoefenaars in het land voordat het Chinese communistische regime het geloof en zijn volgelingen in juli 1999 begon te vervolgen.

He en Zhang hadden software ontwikkeld met de naam oGate waarmee Chinezen vrij toegang krijgen tot websites en informatie die buiten China beschikbaar zijn, maar die door de GFW worden geblokkeerd en anders niet beschikbaar zijn in China.

Vervolgd vanwege hun geloof

He en Zhang zijn onderworpen aan langdurige vervolging door het Chinese regime vanwege hun geloof in Falun Gong.

Volgens Minghui.org heeft de politie He’s advocaat verboden hem te bezoeken in het Changning District Detention Center in Shanghai. Op 10 maart 2022 mocht zijn advocaat telefonisch met hem spreken in het detentiecentrum, maar zonder hem persoonlijk te zien.

Zijn fysieke toestand is erg slecht door herhaaldelijke folteringen door het Chinese regime.

“Zijn nekklachten en gedeeltelijke verlamming, die het gevolg waren van folteringen tijdens [de] vorige detentie, zijn verergerd. Hij kan nu niet meer lopen en is bedlegerig geworden. Hij heeft moeite om ‘s nachts in slaap te vallen en lijdt voortdurend aan duizeligheid, hoofdpijn en incontinentie,” meldde Minghui in juni 2023.

He, 46, heeft al twee keer eerder in de gevangenis gezeten.

Volgens Minghui.org, een platform dat de vervolging van Falun Gong beoefenaars volgt, is hij een begaafd software ingenieur.

Toen hij 15 jaar oud was creëerde hij “Computergestuurde hoorbare hulpmiddelen voor blinden”. De uitvinding won de Silver Award van de Sixth National Invention Award en de “Sixth Shanghai Yilida Youth Invention Award”.

Hij behaalde een certificaat in software engineering voor computertoepassingen als senior programmeur toen hij nog maar 16 was.

In 1994 werd hij toegelaten tot de Fudan Universiteit en vier jaar later begon hij aan het afstudeerprogramma.

In 2000 werd hij aangehouden door de politie en kreeg hij zes jaar gevangenisstraf in de Tilanqiao-gevangenis in Shanghai.

De Fudan Universiteit schorste hem.

In 2007 werd hij vrijgelaten en begon hij zijn eigen technologische bedrijf. Maar in 2010 werd hij opnieuw gearresteerd vanwege zijn spirituele praktijk.

Volgens een artikel op Minghui.org in juni werd hij gefolterd toen hij voor de tweede keer in de gevangenis belandde. Ondanks zijn verlamming werd hij in april 2011 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

Zhang was bedrijfsmanager voor een buitenlands bedrijf. De rechtbank van Xuhui veroordeelde haar in 2009 tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor haar spirituele praktijk, volgens Minghui.org.

Andere Falun Gong-aanhangers gearresteerd in 2021 voor oGate

De arrestatie van He en Zhang maakt deel uit van de nationale repressie van de Chinese Communistische Partij tegen Falun Gong beoefenaars die hebben deelgenomen aan de ontwikkeling en ondersteuning van oGate.

Een computer toont een bericht van de Chinese Great Firewall over het juiste gebruik van het internet in een internetcafé in Peking. Nieuwe regels voor webpublicaties die vorige week werden aangekondigd, verbieden buitenlandse bedrijven om de meeste vormen van online inhoud te publiceren. (Ng Han Guan, Bestand/AP Foto)

Op 9 oktober 2021 arresteerde het regime Falun Gong-aanhangers die betrokken zouden zijn bij de ondersteuning van de software in verschillende provincies, volgens Minghui.org.

In de stad Shijiazhuang in de centrale Chinese provincie Hebei werden Zhou Li en Wang Bingcheng gearresteerd door de lokale politie. Wangs moeder en een andere Falun Gong-aanhanger werden tegelijkertijd gearresteerd.

In Changsha, de hoofdstad van de zuidelijke Chinese provincie Hunan, werd Zhang Bing tijdens haar werk gearresteerd door de lokale politie.

In de regio Faku, in de noordelijke Chinese provincie Liaoning, werd Guo Xuhong rond 4 uur ‘s ochtends door de lokale politie gearresteerd toen ze op weg was naar haar werk. Guo’s echtgenoot, die geen Falun Gong beoefenaar is, werd meegenomen door de politie en ondervraagd.

Het Minghui rapport vermeldde nog meer niet bij naam genoemde Falun Gong aanhangers die in 2021 ook in andere delen van het land gearresteerd werden vanwege hun betrokkenheid bij oGate.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 juni 2023): Software Engineer, Fiancee Sentenced to Prison for Developing Application to Break China’s Internet Censorship

Amerikaanse functionarissen reageren op muiterij Wagner in Rusland

Amerikaanse topambtenaren reageerden 25 juni op het nieuws uit Rusland dat het particuliere militaire bedrijf Wagner Group een muiterij had opgezet tegen de Russische staat voordat het zich terugtrok. Ze zeiden dat dit aantoont dat de Russische president Vladimir Poetin zwakker is in zijn eigen land dan velen dachten.

Het conflict tussen Poetin en Jevgeni Prigozjin – vroeger bekend als “Poetins topchef” vanwege de nauwe persoonlijke relatie tussen de twee – kwam op 23 juni tot een hoogtepunt nadat een slepende vete tussen Prigozjin en het Russische ministerie van Defensie een kookpunt leek te bereiken.

Prigozhin beweerde als onderdeel van zijn rechtvaardiging voor de aanval dat Russische militairen opzettelijk een enorm groot aantal contractanten van de Wagner Group hadden gedood.

Yevgeny Prigozhin, oprichter van de particuliere huurlingen Wagner Group, legt een verklaring af over het begin van de terugtrekking van zijn troepen uit Bakhmut en de overdracht van hun posities aan reguliere Russische troepen tijdens het Russisch-Oekraïense conflict in Bakhmut, Oekraïne, op 25 mei 2023. (Persdienst van “Concord”/Handout via Reuters)

De inval leek echter bijna net zo snel te eindigen als hij was begonnen, na een periode van ongeveer 24 uur waarin Wagner enorme overwinningen boekte in het Russische hart voordat hij op onverklaarbare wijze een deal sloot met Rusland en zich terugtrok. Prigozhin kreeg amnestie van strafrechtelijke vervolging voor verraad als onderdeel van zijn deal om zijn opmars naar Moskou niet voort te zetten en heeft zich teruggetrokken in Wit-Rusland, een Russische satellietstaat.

Informatie over het verloop van de gebeurtenissen is beperkt in Rusland, waar persvrijheid streng aan banden wordt gelegd, en er zijn veel tegenstrijdige verslagen over de gebeurtenissen naar buiten gekomen.

Amerikaanse topfunctionarissen worstelen met de duizelingwekkende snelheid van de opmars, het compromis en de terugtrekking.

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken maakte op 25 juni een ronde langs ochtendprogramma’s en beantwoordde vragen over Amerikaanse inlichtingen over de saga.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken spreekt op een persconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington op 11 april 2023. (Madalina Vasiliu/De Epoch Times)

Blinken noemde de berichtgeving uit Rusland “buitengewoon”, terwijl voormalig CIA-directeur David Petraeus ze “verbluffend” noemde.

Blinken vertelde Dana Bash van CNN in “State of the Union” dat de Amerikaanse inlichtingendienst niet zeker weet waarom Wagner zich plotseling terugtrok nadat hij volgens de berichten tot op 200 kilometer van Moskou was gekomen, dat al begonnen was met het opzetten van zware versterkingen ter voorbereiding op de aanval van Wagner.

“We hebben eerlijk gezegd geen volledige informatie en het is te vroeg om precies te zeggen waar dit naartoe gaat,” zei Blinken toen hem werd gevraagd over de terugtrekking. “En ik vermoed dat dit een bewegend beeld is en dat we de laatste akte nog niet hebben gezien.”

Petraeus suggereerde dat Progozhin “de moed verloor”.

“Het doet ook denken aan de vermaning van Napoleon: ‘Als je Wenen gaat innemen, neem dan Wenen in’,” zei Petraeus.

‘Begin van het einde voor Poetin’

Nu het stof begint te liggen van wat had kunnen uitgroeien tot een grootschalige crisis voor Poetin, voorspellen veel waarnemers dat dit wel eens het “begin van het einde” zou kunnen zijn voor de in opspraak geraakte Russische president.

Blinken aarzelde echter om een dergelijke analyse toe te passen.

“Gelooft u dat dit het begin van het einde is voor Vladimir Poetin?” vroeg Bash.

Blinken antwoordde: “Ik wil daar niet over speculeren. Dit is in de eerste plaats een interne aangelegenheid van Rusland.”

Hij stelde echter dat de Russische militaire actie in Oekraïne over de hele linie een strategische mislukking is geworden. Hij zei dat Rusland economisch en militair zwakker is geworden en dat zijn aanzien in de wereld is gekelderd. De invasie is erin geslaagd om de Europeanen van de Russische energie af te houden, heeft de NAVO verenigd en versterkt met nieuwe leden en een sterker bondgenootschap, en is erin geslaagd om Oekraïne van Rusland te vervreemden.

“Dit is gewoon een nieuw hoofdstuk in een heel, heel slecht boek dat Poetin voor Rusland heeft geschreven,” zei Blinken.

De Russische president Vladimir Poetin is op beeldschermen te zien terwijl hij de natie toespreekt nadat Jevgeni Prigozjin, eigenaar van de militaire Wagner Group, heeft opgeroepen tot gewapende opstand en met zijn troepen de zuidelijke stad Rostov aan de Don in Rusland heeft bereikt, in Moskou op 24 juni 2023. (Pavel Bednyakov, Spoetnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Hij merkte op dat het opvallend is dat deze gebeurtenissen plaatsvonden binnen het land en niet erbuiten, omdat het Russische thuisland tot nu toe weinig militaire repercussies heeft ondervonden van zijn acties in Oekraïne.

“Het voegt scheuren toe – waar die gaan komen is nog te vroeg om te zeggen – maar het roept duidelijk nieuwe vragen op waar Poetin mee om moet gaan,” zei Blinken.

Voormalig gouverneur van Noord-Dakota, Doug Burgum, die onlangs zijn kandidatuur aankondigde voor de Republikeinse presidentsverkiezing in 2024, is het daarmee eens.

“Dit moment laat de barsten in Rusland zien en Poetin die zijn greep op het land verliest,” aldus de gouverneur.

Mike Turner (R-Ohio), voorzitter van de House Intelligence Committee, vertelde aan CBS’s “Face the Nation” dat de invasie alleen zo ver had kunnen komen als er medeplichtigen binnen het Russische leger zouden zijn geweest.

Rep. Mike Turner (R-Ohio) stelt vragen aan Gordon Sondland, ambassadeur van de VS bij de Europese Unie, tijdens een getuigenis voor de House Intelligence Committee in Washington op 20 november 2019. (Alex Edelman/Getty Images)

“Wil een regering stabiliteit hebben, dan moeten ze hun militairen onder controle hebben,” zei Turner. “Het is duidelijk dat Progozhin handlangers moet hebben om die afstand te kunnen overbruggen.”

“Waar was de Russische luchtmacht om dit te voorkomen?”

“Dat zal een kwestie zijn waar Poetin zowel internationaal als binnenlands mee te maken zal krijgen. Zijn regering, als autoritaire regering, is afhankelijk van macht en geweld om de macht te kunnen blijven uitoefenen. En dat zal zeker een probleem worden.”

Petraeus zei dat de opeenvolging van gebeurtenissen laat zien dat Poetin duidelijk verzwakt is, zijn regering is verzwakt.

“Wie weet waar dit naartoe gaat,” zei hij. “We hebben ons altijd afgevraagd wie degene zou zijn die de tsaar een slag zou toebrengen, en nu weten we het, hoewel hij faalde.”

Toch suggereerde Petraeus “dat het veel twijfels oproept in de hoofden van degenen om hem heen, daar ben ik zeker van, vooral omdat de Russische invasie in Oekraïne achter blijft bij de optimistische aanvankelijke verwachtingen.”

Senator Amy Klobuchar (D-Minn.) zei: “Het liet een aantoonbare barst zien in de kracht van Vladimir Poetin thuis. Het was een zichtbare afwijzing van zijn oorlogspolitiek door iemand die zijn bondgenoot was geweest, die hem duidelijk in de steek had gelaten.”

Turner zei: “Dit doet Poetin echt pijn, en niet alleen politiek en in zijn leiderschap in Rusland en zijn presidentschap, maar ook in zijn pogingen om de oorlog in Oekraïne voort te zetten.”

Hoe zouden de VS hierop moeten reageren?

Ambtenaren opperden ook mogelijke reacties van de VS op de instabiliteit die door de situatie wordt veroorzaakt, terwijl het Oekraïne blijft steunen tegen de Russische invasie. De meesten raadden aan om Oekraïne te blijven steunen.

“De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken … zegt dat het tijd is voor de VS en anderen om een tandje bij te zetten en Oekraïne alles te geven wat het nodig heeft om dit af te ronden. Gaat dat gebeuren?” vroeg Bash aan Blinken.

Blinken antwoordde: “We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de Oekraïners hebben wat ze nodig hebben wanneer ze het nodig hebben om het ter plaatse zo goed mogelijk te doen. Dat zullen we blijven doen. We zijn hier onvermoeibaar op gefocust.

“Er is een enorme eenheid van doel en eenheid van actie tussen tientallen landen die we, door het leiderschap van de president, bij elkaar hebben gebracht en bij elkaar hebben gehouden en dat zullen we blijven doen.”

Petraeus zei dat dit aantoont dat verdere Amerikaanse hulp aan Oekraïne nodig is.

“Wat we moeten doen is doorgaan met Oekraïne alles te geven wat mogelijk is, om hen in staat te stellen in dit zomeroffensief, dat nog in de begindagen is … te slagen en Poetin er na verloop van tijd van te overtuigen dat hij niet in staat zal zijn de Oekraïners, de Europeanen en de Amerikanen te slim af te zijn, zoals de Russen Napoleons leger en de nazi’s te slim af waren.”

Bash stelde ook de vraag hoe de Verenigde Staten moesten reageren.

“Is er iets dat de [Verenigde Staten] nu zouden moeten doen, gezien de chaos in Rusland, om Oekraïne te helpen dit moment te grijpen?” vroeg ze.

Klobuchar antwoordde: “Het belangrijkste is dat we niet hebben geaarzeld om Democraten en Republikeinen te laten samenwerken om dat akkoord te bereiken en de wereld te laten zien dat we achter Oekraïne staan. Dat was belangrijk, en dan de voortdurende discussies over extra wapens en … de discussie over de vliegtuigen in de afgelopen maand.”

Burgum zei tegen Bash: “Samen met onze NAVO-partners hebben we in deze situatie de kans om Oekraïne echt te steunen. Laten we ze de steun geven die ze nodig hebben. Laten we ervoor zorgen dat deze oorlog nu voorbij gaat, in plaats van een langdurig [conflict].”

Voormalig gouverneur van New Jersey en 2024 GOP presidentskandidaat Chris Christie schreef de opstand deels toe aan de steun van de VS en de NAVO aan Oekraïne en gaf aan dat dit in de toekomst belangrijk zal blijven.

De Republikeinse presidentskandidaat en voormalig gouverneur van New Jersey, Chris Christie, spreekt tijdens de Faith and Freedom Road to Majority Conference in het Hilton in Washington op 23 juni 2023. (Madalina Vasiliu/De Epoch Times)

“De steun van Amerika, samen met onze NAVO-bondgenoten, aan Oekraïne heeft voor een groot deel veroorzaakt wat we nu zien,” vertelde Christie aan ABC’s “This Week”.

“In Rusland hebben de tegenspoed van Poetin en alle misstappen van de regering-Biden, de regering-Trump en de regering-Obama over deze kwestie tot dit moment geleid, en ik denk dat we dit heel goed in de gaten moeten houden.”

“Maar we moeten Oekraïne blijven steunen. We moeten hen de wapens geven die ze nodig hebben om hun strijd tegen de Russen te voeren en hen af te weren. En ik denk dat wat dit kan doen … is ons dichter bij een oplossing van deze strijd brengen, vanwege de zwakte van Poetin. Dat is nu zichtbaar in zijn eigen land, denk ik, voor een groot deel door de manier waarop hij deze oorlog heeft gevoerd.”

Hij antwoordde op enkele kritiekpunten van de GOP over voortdurende steun aan Oekraïne dat Amerika nooit een groot land en wereldleider is geweest door de gracht te dempen en de ophaalbrug omhoog te trekken.

“Dit is een strijd die Amerika moet voeren. Het brengt altijd offers met zich mee, maar aan het eind van die offers, … zal Amerika groter, sterker, rijker en invloedrijker in de wereld zijn omdat we achter onze principes staan en achter onze vrienden.”

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Correctie: De kop is bijgewerkt om te verduidelijken wie de opmerkingen maakte.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (25 juni 2023): US Officials React to Wagner Mutiny in Russia

 

Hoe meditatie kan helpen bij allerlei soorten angsten

Meditatie kan mensen helpen kleine en grote angsten te overwinnen. Uit een onderzoek bleek dat het overlevenden van kanker hielp om hun angst voor herhaling te overwinnen. In een ander onderzoek werd gekeken hoe het helpt bij angst voor de tandarts.

Anderen vonden het effectief tegen angst voor de dood.

Het brengt een “innerlijke stabiliteit” die iemand helpt de onzekerheden van het leven en de angsten die daarmee gepaard gaan onder ogen te zien, aldus Kelvin Chin, die al meer dan 50 jaar mediteert en in 1971 een proefpersoon was in een van de eerste medische onderzoeken naar meditatie in de Verenigde Staten.

“Ik zeg altijd tegen mensen dat we niet van onzekerheid af kunnen komen, maar wel van de angst die ermee gepaard gaat,” zei Chin op de jaarlijkse conferentie van de International Association of Near Death Studies in 2021.

In de stoel van de tandarts

Lang voordat meditatie een begrip was in het Westen en voordat je op elke hoek yogastudio’s kon vinden, kwamen een professor psychologie en een professor tandheelkunde samen om de techniek uit te proberen als een manier om tandartspatiënten te helpen die bang waren voor verdovingsnaalden.

“Het onderliggende concept is dat angst en ontspanning niet tegelijkertijd kunnen plaatsvinden,” schreven Donald R. Morse van de Temple University School of Dentistry en Bernard B. Cohen van het West Chester State College in een artikel uit 1983.

“In de praktijk wordt het gevreesde object in geleidelijk toenemende stappen aan de proefpersoon geïntroduceerd terwijl de persoon diep ontspannen is,” zeiden ze.

Het experiment bestond eruit om de patiënt een meditatiemantra te laten herhalen terwijl hij opnieuw werd geïntroduceerd aan tandheelkundige apparatuur of procedures. De eenvoudigste stap zou kunnen zijn om in de stoel van de patiënt te gaan liggen, waarbij geleidelijk aan het punt wordt bereikt dat de patiënt verdoofd kan worden.

Aan het einde van het onderzoek was een van de conclusies: “Meditatie-hypnose is een snelle, effectieve anti-angsttechniek die kan worden gebruikt bij systematische desensitisatie”.

Angst voor herhaling bij overlevenden van kanker

Een groep onderzoekers van de Harvard Medical School onderzocht verschillende geest- en lichaamstechnieken om de angst voor terugkeer van kanker te verminderen en meditatie bleek een effectieve techniek.

“In sommige extreme gevallen kan angst voor terugkeer van kanker leiden tot hopeloosheid, demoralisatie en zelfs zelfmoordgedachten”, schreven ze in hun onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Psycho-oncology.

Enkele technieken die gebruikt worden om deze angst te bestrijden zijn ontspanning en meditatie – mindfulness meditatie, zittende meditatie, en/of meditatieve beweging zoals yoga, tai chi en qigong.

De resultaten toonden aan dat het toepassen van mind-body vaardigheden om FCR [angst voor terugkeer van kanker] aan te pakken effectief lijkt te zijn, zij het met ruimte voor meer verfijning.”

Kundalini Yoga Meditation Techniques for Psycho-oncology and as Potential Therapies for Cancer” geschreven door David S. Shannahoff-Khalsa beschrijft het proces en de resultaten van onderzoek bij kankerpatiënten die meditatie gebruikten om hun kanker gerelateerde angsten te verlichten.

Shannahoff-Khalsa schreef dat deze meditatietechniek gebruikt kan worden voor patiënten met verschillende behoeften, waaronder het verlichten van vermoeidheid, angst, depressie, angst en woede; het aangaan van mentale uitdagingen; en het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve gedachten.

“In 1990 kreeg ik voor het eerst de gelegenheid om ‘omgaan met angsten’ te testen. Ik probeerde het uit met een vrouw van 38 jaar die me vroeg of ik haar iets kon leren dat zou kunnen helpen bij de vreselijke angst die ze had voor de dood… Toen ze klaar was, zei haar man: ‘Schat, ik zie je sinds twee à drie maanden weer glimlachen’. Ze antwoordde: ‘Al mijn negatieve gedachten zijn veranderd in positieve gedachten,'” schreef Shannahoff-Khalsa.

Zoals bij elk doel is het moeilijkste om vol te houden tot het einde. Shannahoff-Khalsa vertelde dat sommige van zijn patiënten stoppen als ze genoeg verbetering zien om zich te kunnen redden, terwijl slechts een klein percentage doorgaat tot ze 100 procent beter zijn.

“De meest voorkomende uitdaging is om mensen regelmatig en zelfstandig te laten oefenen. Kankerpatiënten kunnen gemotiveerder zijn dan sommige bevolkingsgroepen wanneer ze zich realiseren dat ze onmiddellijk verlichting en voordelen kunnen krijgen door te oefenen, vooral als de patiënt een sterk verlangen heeft om een ‘normaal’ leven te leiden,” schreef hij.

Tech startup Gan Jing World onthult nieuw gebouw in aanloop naar 1e verjaardag

MIDDLETOWN, N.Y.—In minder dan een jaar tijd heeft Gan Jing World, een nieuw social media platform, een solide infrastructuur opgebouwd met een eigen datacenter en cloud server om een censuurvrije ervaring mogelijk te maken, volgens de executive vice president of technology James Qiu van het bedrijf.

Gan Jing betekent ‘schoon’ en het platform zet zich in om inhoud te bieden die “vrij is van gewelddadig, erotisch, crimineel of schadelijk materiaal“, aldus de website van de startup. Qiu zei dat de markt positief had gereageerd; het nieuwe social media platform heeft meer dan 30 miljoen pageviews bereikt in minder dan een jaar.

De timing van het nieuwe hoofdkantoor van de startup—MT0, of Middletown Zero—viel samen met de eerste verjaardag. Meer dan 200 mensen woonden het evenement bij, waaronder lokale politici, bedrijfs- en gemeenschapsleiders en contentmakers. Veel gasten zeiden dat ze energie kregen van de ondernemende sfeer en de collectieve goodwill om de technologie ten goede te gebruiken.

“Als je gelooft in een positief Amerika, kom dan naar Gan Jing World. Als je gelooft in de volgende generatie, kom dan naar Gan Jing World; als je gelooft in traditionele waarden en goddelijke cultuur, kom dan naar Gan Jing World,” zei Nick Janicki, directeur mediarelaties van het platform, die de gasten aanspoorde om de boodschap te verspreiden.

“Dit is een platform dat heel snel zal groeien en iets dat de mensheid in essentie nodig heeft,” voegde hij eraan toe.

James Qiu, uitvoerend vicepresident technologie van Gan Jing World, tijdens de openingsceremonie van het eerste hoofdkantoor van het bedrijf, “MT0” of “Middletown Zero” genoemd, in Middletown, N.Y., op 22 juni 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Mensen op de eerste plaats

Sherry Yin, executive vice president of business, vatte de aanpak van Gan Jing World samen als “mensen eerst”. Traditionele waarden boven technologie stellen is de kernwaarde van de groep.

Qiu en zijn collega’s zagen een behoefte in een door technologie gedreven maatschappij aan “het herstellen van traditionele waarden en morele systemen die vaak worden overschaduwd,” zei hij. Toen sociale media de aandacht van ouders trokken tijdens de pandemische lockdowns, merkte hij ook de verslaving van jonge mensen op en hoe de virtuele wereld iemands perceptie zou kunnen polariseren door algoritmes die inhoud aanbevelen.

“Het uitgangspunt van een technologiebedrijf is zo cruciaal als je kijkt naar de morele waarden en alles wat nodig is om de volgende generatie van de toekomst te bouwen,” zei Janicki.

Volgens Qiu, een voormalig leidinggevende van Apple, zijn bedrijven in Silicon Valley begonnen met technologie en maken de algoritmes geen onderscheid op basis van goede of slechte content, maar op basis van populariteit. Gan Jing organiseert zijn inhoud echter anders en weerspiegelt zijn andere ontwerp door te beginnen met traditionele waarden en technologie te gebruiken om deze te herstellen.

Hij vertelde The Epoch Times dat Gan Jing World een zogenaamde “informatiearchitectuur” had gebouwd: “De analogie van contentarchitectuur is meer als de traditionele architectuur in de stad. Je gaat naar een stad, kijkt naar de architectuur en weet dat hier het stadhuis is. Dus rond dit gebied is een gebouw waarschijnlijk een overheidsgebouw. En een andere straat lijkt op een financiële wijk.”

Op de website van Gan Jing World verzamelt de inhoud zich rond zo’n meta- of basisstructuur, zei hij. Daarom stelt het algoritme kijkers van inhoud in staat om categorieën in te stellen waarover ze willen leren, zodat de technologie voor hen kan werken om het leren te vergemakkelijken.

Sherry Yin, uitvoerend vicepresident bedrijfsvoering van Gan Jing World, spreekt tijdens de openingsceremonie van het eerste hoofdkantoor, genaamd “MT0” of “Middletown Zero,” in Middletown, N.Y., op 22 juni 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Bescherming van de gebruiker

Sherry Yin is een andere leidinggevende die van Silicon Valley naar Hudson Valley verhuisde om bij Gan Jing World te komen werken. Net als haar collega’s wilde ook zij dat technologie goed zou zijn voor de maatschappij.

Ze beloofde “nooit gebruikersgegevens te verkopen” en zei dat de privacy van gebruikers een topprioriteit is voor het bedrijf. “We verzamelen het absolute minimum aan gebruikersgegevens in vergelijking met andere platforms. We geven gebruikers vrij toegang tot onze website en downloaden onze app zonder dat ze zich hoeven te registreren,” vertelde ze de gasten, eraan toevoegend dat Gan Jing World alleen gegevens verzamelt die nodig zijn voor naleving van de regelgeving. “We houden ons niet bezig met het actief verzamelen van gebruikersinformatie of het volgen van gebruikersgedrag.”

“Met ons privé-datacenter garanderen we de privacy van gebruikers en houden we vast aan ons streven naar censuurvrije ervaringen. Onze uiterst geavanceerde cloudoplossing beschermt gebruikersgegevens tegen bedreigingen en voorkomt ongeautoriseerde toegang,” voegde ze eraan toe. “Ons algoritme wil de geest van mensen verrijken door ze kennis te laten maken met programmering en onderwerpen die hun kennis verbreden en hun ziel voeden.”

Joseph DeStefano, burgemeester van Middletown, spreekt tijdens de openingsceremonie van het eerste hoofdkantoor van Gan Jing World, “MT0” of “Middletown Zero” genoemd, in Middletown, N.Y., op 22 juni 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Gedane beloften en nagekomen beloften

Veel gasten waren enthousiast over de visie en groei van Gan Jing World.

“De komst van dit hightechbedrijf brengt een groot aantal mogelijkheden met zich mee voor economische vooruitgang en het creëren van banen in onze stad,” zei Joseph DeStefano, burgemeester van Middletown. Hij zei dat hem een jaar geleden een snelle groei was beloofd en de snelle opening van een nieuw gebouw door de renovatie van een oud gebouw, wat hij “gedane beloften en nagekomen beloften” noemde.

Joseph Paone, een vertegenwoordiger van het kantoor van Rep. Patrick Ryan (D-N.Y.), groeide op in Middletown. Hij sprak vol lof over de kernwaarden van Gan Jing World: “Zelfs als je geen techneut bent, vertegenwoordigt Gan Jing idealen en waarden in de naam zelf—de exacte vertaling is clean. Waar dat voor staat zijn de leidende principes van geen geweld, geen misdaad, geen pornografie, geen drugs. Wat je niveau van technologie ook is, je kunt je achter dit soort idealen scharen.”

Joseph Paone (L), een vertegenwoordiger van het kantoor van Rep. Patrick Ryan (D-N.Y.), overhandigt het certificaat van waardering van het congreslid aan Nick Janicki, directeur mediarelaties van Gan Jing World, tijdens de openingsceremonie van het eerste hoofdkantoor van het bedrijf, genaamd “MT0” of “Middletown Zero”, in Middletown, N.Y., op 22 juni 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Lester Chang (R-Brooklyn), de eerste Aziatische Amerikaan die Brooklyn vertegenwoordigt in het parlement van de staat New York, woonde het evenement bij nadat de wetgevende macht de avond ervoor de zittingen van 2023 had afgerond. Hij zei dat Gan Jing World een verstandige keuze had gemaakt voor de locatie van het bedrijf en dat het jonge mensen werk zou bieden in upstate New York.

De staatswetgever in de onderwijscommissie maakt zich zorgen over de verslavende werking van sociale media en het gebrek aan morele waarden in het onderwijs. Hij hoopt dat de inspanningen van Gan Jing World “het geweld zullen verminderen”, waarbij hij specifieke zorgen aanhaalt over muziek die seks en geweld promoot onder jongeren.

“We moeten terug naar de basis,” vertelde hij aan The Epoch Times.

“Ik weet zeker dat er een positieve markt is,” zei hij, eraan toevoegend dat hij er vertrouwen in had dat de missie van Gan Jing World zou aanslaan bij mensen vanwege de familiewaarden van zowel immigranten als burgers.

Lester Chang (R-Brooklyn), de eerste Aziatische Amerikaan die Brooklyn vertegenwoordigt in de New York State Assembly, spreekt tijdens de openingsceremonie van het eerste hoofdkantoor van Gan Jing World, genaamd “MT0” of “Middletown Zero”, in Middletown, N.Y., op 22 juni 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Steven Gross, directeur economische ontwikkeling van Orange County, waar Middletown ligt, voerde het woord namens gedeputeerde Steven Neuhaus.

Hij noemde het “MT0”-gebouw van Gan Jing World een “showcase voor de gemeenschap” om banen van de volgende generatie naar de county te halen.

“Maar wat dit gaat doen is echt een veilige gelegenheid bieden aan jongeren en iedereen om op het web te surfen zonder te worden blootgesteld aan sommige dingen waaraan ze soms worden blootgesteld,” zei Gross, die de missie van het bedrijf complimenteerde. “En dat is een geweldige kans en gelegenheid voor deze Gan Jing World om echt een service te bieden die echt nodig is in de wereld van vandaag.”

Gan Jing World houdt de openingsceremonie van zijn eerste hoofdkantoor, genaamd “MT0” of “Middletown Zero,” in Middletown, N.Y., op 22 juni 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Geen politieke censuur

Jasper Fakkert, hoofdredacteur van The Epoch Times, zei: “De missie van Gan Jing World om mensen te voorzien van gezonde inhoud die zich richt op karakter, op moraal, is iets waar we van houden.”

“Gan Jing World is gebouwd op het idee dat er geen politieke censuur is en dat mensen vrij hun mening kunnen uiten, kunnen leven en een civiele discussie kunnen aanmoedigen. En dit zijn allemaal dingen die wij, als media-organisatie, ook koesteren en promoten,” voegde hij eraan toe.

Gan Jing World houdt de openingsceremonie van zijn eerste hoofdkantoor, genaamd “MT0” of “Middletown Zero,” in Middletown, N.Y., op 22 juni 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

‘Stimulerend’

De missie van Gan Jing vond weerklank bij Sally Chetwynd, een schrijfster uit de omgeving van Boston. Ze hoorde over het nieuwe technologieplatform op een plaatselijk evenement eerder deze maand en kwam naar de openingsceremonie van het eerste bedrijfsgebouw van Gan Jing World. Ze wil nu een kanaal openen op het Gan Jing World platform.

Ze beschreef het evenement als “verbazingwekkend”, “verfrissend” en “opwindend”.

Ze zei dat ze dacht dat Gan Jing World de sociale media zou opschonen door schoon, gezond, gezinsvriendelijk materiaal en opties aan te bieden. Nu heeft ze een verfijnde kijk op wat het bedrijf doet.

“In veel opzichten zie ik Gan Jing als de muis die de kat de bel aanbidt. De sociale media die we zien en die zo corrupt is, is de kat. En dus is er eindelijk iemand, een muis, opgestaan en heeft gezegd: ‘We moeten de kat een belletje geven. Oké, ik bel de kat. En alle andere muizen zullen zich verenigen,” vertelde ze aan The Epoch Times, eraan toevoegend dat steeds meer mensen de kat zien—het manipulatieve algoritme van Big Tech. “Ik denk dat veel mensen zich hier achter zullen scharen.”

“Je kunt er niets aan doen niet energiek te worden van dit soort energie,” voegde ze eraan toe.

Sally Chetwynd, een schrijfster uit de agglomeratie Boston, bij de openingsceremonie van Gan Jing World’s eerste hoofdkantoor, “MT0” of “Middletown Zero” genoemd, in Middletown, N.Y., op 22 juni 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Meer informatie over het evenement is beschikbaar op de hashtag aggregatiepagina van het bedrijf.

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 juni 2023): Tech Startup Gan Jing World Unveils New Building Ahead of 1st Anniversary

Is je nachtrust van goede kwaliteit? 6 voedingsmiddelen die je slaapkwaliteit kunnen verbeteren

Slaap is van vitaal belang voor de menselijke gezondheid. Het stelt ons lichaam in staat om uit te rusten, te herstellen en weer op te bouwen. Slaaptekort heeft invloed op werkprestaties, efficiëntie en productiviteit.

Slaapgebrek verhoogt ook het risico op chronische ziekten zoals diabetes type 2, hartaandoeningen, obesitas en depressie.

Volgens de U.S. Centers for Disease Control and Prevention krijgt ongeveer een derde van de volwassenen in de Verenigde Staten vaak niet genoeg slaap.

Gelukkig kunnen bepaalde voedingsmiddelen de slaap bevorderen en je slaapcyclus reguleren. Hier zijn zes gezonde voedingsmiddelen die de slaapkwaliteit kunnen verbeteren.

1. Amandelen

Amandelen zijn rijk aan melatonine, een bioritmehormoon dat wordt geproduceerd door de pijnappelklier en dat het slaap-waakritme in het menselijk lichaam reguleert.

Een onderzoek uit 2007, gepubliceerd in het medische tijdschrift Scoliosis, vermeldde dat melatonine kan helpen bij de behandeling van slaapstoornissen en tumoren. Het helpt bij het reguleren van de stemming, emotionele verstoringen, voortplanting, het cardiovasculaire systeem en veroudering.

Gegevens van het Amerikaanse ministerie van Landbouw tonen aan dat elke portie amandelen van 100 gram 270 milligram magnesium en 269 milligram calcium bevat.

Magnesium en calcium zijn mineralen die spierontspanning en slaap bevorderen.

Magnesium is een van de meest essentiële mineralen in het menselijk lichaam en zorgt voor evenwicht in meer dan 300 enzymsystemen.

Het beïnvloedt ons circadiane ritme. Onderzoek toont aan dat magnesium ook de slaap en hersenfunctie van oudere mensen ten goede kan komen.

Een onderzoek uit 2012, gepubliceerd in het Journal of Research in Medical Sciences, toonde aan dat magnesiumsupplementen subjectieve en objectieve indicatoren van slapeloosheid bij ouderen kunnen verbeteren. Deze indicatoren omvatten slaapefficiëntie, duur, latentie, wakker worden, serumrenine, melatonine en serumcortisolconcentratie.

2. Kamillethee

Kamille staat algemeen bekend als een mild kalmeringsmiddel en slaapmiddel. Een kopje kalmerende kamillethee helpt veel mensen in slaap te vallen. Een onderzoek gepubliceerd in Phytotherapy Research in 2019 wijst erop dat symptomen en slaapkwaliteit van patiënten met gegeneraliseerde angststoornis (GAD) aanzienlijk verbeterden na behandeling met kamille.

In het onderzoek bleek kamille praktisch en veilig te zijn voor GAD en slaapkwaliteit.

Het onderzoek vond echter geen bewijs dat kamille invloed heeft op angst en insomnia. Er zijn grootschalige, gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken nodig om dit vast te stellen.

Toch worden kamillepreparaten, zoals thee en aromatherapie met essentiële olie, gebruikt om slapeloosheid te behandelen en kalmte op te wekken. De cellen in kamille binden zich met benzodiazepine receptoren in de hersenen om een kalmerend effect te creëren.

Het is goed om te weten dat kamille astma kan verergeren, dus astmapatiënten kunnen het beter niet gebruiken.

Zwangere vrouwen moeten ook hun arts raadplegen voordat ze kamille gebruiken, omdat het het risico op een miskraam kan verhogen.

3. Kiwi’s

Kiwi is rijk aan voedingsstoffen zoals vitamine C, kalium en vitamine E.

Het eten van kiwi voor het slapen gaan kan mensen met slaapstoornissen helpen om sneller in slaap te vallen, langer in slaap te blijven en minder vaak ‘s nachts wakker te worden.

In een onderzoek uit 2011, gepubliceerd in het Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, aten 24 proefpersonen in de leeftijd van 20 tot 55 jaar (twee mannen en 22 vrouwen) vier weken lang elke avond twee kiwi’s een uur voor het slapen gaan.

Na vier weken kiwi consumptie konden de proefpersonen sneller in slaap vallen en verbeterden hun totale slaaptijd en efficiëntie.

Het eten van kiwi’s voor het slapengaan kan je helpen om in slaap te vallen. (Nitr/Shutterstock)

Kiwi bevat een hoge hoeveelheid van de neurotransmitter en het hormoon serotonine. Serotonine beïnvloedt samen met dopamine de slaapkwaliteit en de duur van de slaap.

De hersenen hebben serotonine ook nodig om melatonine te produceren, een hormoon dat de slaap-waakcyclus regelt.

Serotonine is dus cruciaal voor je slaap.

Een onderzoek uit 2006 toonde aan dat serotonine de slaap en het dag-nachtritme beïnvloedt via verschillende receptoren.

4. Bananen

Bananen zijn rijk aan vitamine B6, vitamine C, kalium, vezels, magnesium en mangaan. Vitamine B6, een in water oplosbare vitamine, speelt een rol bij het synthetiseren van constante voedingsstoffen. Het werkt ook als een co-enzym in routes waarbij neurotransmitters zoals serotonine betrokken zijn.

Vitamine B6 wordt vaak gebruikt als ingrediënt in slaapmiddelen.

Een klinisch onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Perceptual and Motor Skills in 2002, onthulde dat vitamine B6 supplementen het vermogen om dromen te herinneren kunnen verbeteren, de perceptie van dromen kunnen beïnvloeden en dromen tot een levendigere en kleurrijkere ervaring kunnen maken.

Uit een onderzoek gepubliceerd in Nutrients in 2020 bleek dat vitamine C ook nodig is voor de slaap. Vitamine C verlengt de slaapduur bij gezonde mensen en kankerpatiënten, en het vermindert de gevolgen van slaapstoornissen en het potentiële risico op slaapapneu.

Vitamine C is ook nodig voor veel stofwisselingsreacties en voor antioxidant bescherming tijdens het sporten. Aanvulling met vitamine C kan ook symptomen van bewegingsstoornissen verlichten.

5. Kersen

Kersen zijn rijk aan antioxidanten en een ontstekingsremmend fruit dat polyfenolen en vitamine C bevat.

Onderzoek toont aan dat het consumeren van kersen concentraat de exogene melatonine verhoogt (in het lichaam gemaakte melatonine wordt endogeen genoemd; melatonine verkregen uit voedsel wordt exogeen genoemd). Aangezien exogene melatonine de duur en de kwaliteit van de slaap bij gezonde mannen en vrouwen verbetert, kan het ook helpen bij het beheersen van slaapstoornissen.

Een onderzoek gepubliceerd in het American Journal of Therapeutics in 2018 toonde aan dat zuur kersensap en zijn actieve ingrediënt, procyanidine B-2, op een veilige en effectieve manier slapeloosheid kan verbeteren.

In tegenstelling tot hypnotische medicijnen zal kersensap iemands risico op vallen of andere bijwerkingen niet verhogen.

Het eten van kiwi’s voor het slapengaan kan je helpen om in slaap te vallen. (Nitr/Shutterstock)

Vitamine C uit kersen is nodig voor veel stofwisselingsreacties en antioxidant bescherming tijdens het sporten. (xpixel/Shutterstock)

6. Melk

Het drinken van een glas warme melk voor het slapengaan is een veelgebruikt huismiddeltje tegen slapeloosheid. Melk, rijk aan calcium, bevordert de gezondheid van de botten en verlaagt het risico op osteoporose.

Melk bevat ook veel tryptofaan en vitamine D, die beide in verband worden gebracht met een betere slaap.

Tryptofaan kan worden omgezet in serotonine en melatonine, wat leidt tot ontspanning en slaperigheid.

Aanvulling met tryptofaan stimuleert de serotonine-activiteit en bevordert de slaap, terwijl serotonine die naar de hersenen en middenhersenen wordt afgegeven een cruciale rem op slapeloosheid is.

Een review gepubliceerd in Nutrients in 2022 ontdekte dat vitamine D ook cruciaal is bij het reguleren van de slaap.

Een systematische review in het International Journal of Environmental Research and Public Health van 2020 toonde aan dat het eten van een evenwichtig dieet, inclusief melk en zuivelproducten, de slaapkwaliteit kan verbeteren.

Gepubliceerd door The Epoch Times (28 mei 2023): Do You Get Enough Good-Quality Sleep? 6 Foods to Help You Sleep

Poetin belooft Rusland te verdedigen tegen gewapende opstand nadat Wagner-troepen militaire installaties in Rostov bezetten

President Vladimir Poetin heeft zaterdag gezworen Rusland te beschermen tegen een gewapende opstand die is aangekondigd door Jevgeni Prigozjin, de leider van de Russische paramilitaire groep Wagner, die door Poetin is veroordeeld als een landverrader.

In een televisietoespraak tot de natie riep Poetin de betrokkenen bij de opstand op om niet langer deel te nemen aan een gewapend conflict en beloofde hij “het moederland” te verdedigen.

“Iedereen die de opstand heeft voorbereid, zal onvermijdelijk gestraft worden. De strijdkrachten en andere overheidsinstanties hebben de nodige bevelen ontvangen,” zei Poetin.

Jevgeni Prigozjin, de leider en oprichter van de particuliere militaire aannemer Wagner, postte zaterdagochtend plaatselijke tijd een video van zichzelf in de belangrijke stad Rostov aan de Don op het Russische militaire hoofdkwartier dat toezicht houdt op de gevechten in Oekraïne. Hij zei dat een grote militie vanuit Oekraïne de grens was overgestoken en nu alle militaire installaties in de belangrijke Russische stad Rostov aan de Don bezet houdt, inclusief het vliegveld.

In Rostov aan de Don, ongeveer 60 mijl van de Oekraïense grens, bevindt zich het hoofdkwartier van het Russische Zuidelijke Militaire District, dat toezicht houdt op de gevechten in Oekraïne.

Rusland heeft opgeroepen tot de arrestatie van Prigozhin op beschuldiging van het aanzetten tot een gewapende opstand.

Poetin karakteriseerde de bezetting van Rostov aan de Don als een verraad gevoed door de ambities van vijandige krachten en stelde het gelijk aan een gewapende muiterij tegen Rusland.

Hij veroordeelde de opstand op een moment dat Rusland “de zwaarste strijd voor zijn toekomst voert” met de oorlog in Oekraïne. “De hele militaire, economische en informatiemachine van het Westen wordt tegen ons ingezet,” zei Poetin.

“We vechten tegen anarchie en capitulatie. Deze interne muiterij is een dodelijke slag voor ons. Het is een klap voor ons volk als geheel,” zei Poetin.

“De verantwoordelijken zullen zeker berecht worden in naam van ons volk,” voegde hij eraan toe.

Poetin zei dat zijn strijdkrachten instructies hebben ontvangen en dat er stappen zijn ondernomen om Moskou te beveiligen.

“Als president van Rusland en opperbevelhebber, als burger van Rusland, doe ik er alles aan om deze aanval af te slaan en de vrijheid en veiligheid van onze burgers te garanderen,” zei Poetin.

Video geplaatst op sociale media

Prigozjin eiste in een video die hij zaterdag vroeg op Telegram plaatste, een ontmoeting op het militaire hoofdkwartier met de Russische minister van Defensie Sergej Sjoigu en Ruslands hoogste generaal Valerij Gerasimov om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te bespreken. Hij zei dat de Wagner-troepen ook naar Moskou zouden verhuizen als de twee hem niet zouden ontmoeten in Rostov aan de Don.

Dit komt op een moment dat Rusland een strafrechtelijk onderzoek tegen Prigozjin aankondigde op beschuldiging van het aanzetten tot een gewapende opstand, nadat hij vergelding had gezworen tegen het Russische leger en zijn leiders voor wat hij een aanval op Wagner-soldaten door het Russische leger op vrijdag noemde.

Prigozhin zei eerder op Telegram dat de veldkampen van Wagner in Oekraïne vrijdag waren getroffen door raketten, helikoptergeschut en artillerievuur, waarbij ongeveer 2.000 Wagner-soldaten omkwamen.

Prigozjin beweerde dat de aanval werd bevolen door Gerasimov na een ontmoeting met Shoigu, waarbij ze besloten Wagner te vernietigen. The Epoch Times kan de beweringen niet onafhankelijk verifiëren.

De Wagner Group is een particulier militair bedrijf met nauwe banden met het Kremlin. De door Wagner gecontracteerde soldaten hebben sinds het begin van de Russisch-Oekraïense oorlog in februari 2022 als tegenhanger van het Russische leger gevochten in gevechten tegen Oekraïense troepen.

Prigozhin zei op Telegram dat in reactie op de aanval van vrijdag die door het Russische leger zou zijn uitgevoerd, soldaten van de huurlingengroep Wagner Shoigu zouden straffen in een gewapende opstand. Hij drong er bij de Russische soldaten op aan geen weerstand te bieden. “Dit is geen militaire coup, maar een mars van gerechtigheid,” zei hij.

“Degenen die onze jongens hebben vernietigd, die het leven van vele tienduizenden Russische soldaten hebben verwoest, zullen worden gestraft.”

Rusland opent strafrechtelijk onderzoek, beveelt arrestatie

Het Russische ministerie van Defensie gaf een verklaring uit waarin elke rol in de aanval van vrijdag op Wagner werd ontkend. Het ministerie zei ook dat de beschuldigingen van Prigozhin “niet waar zijn en een informatieve provocatie”.

De Federale Veiligheidsdienst (FSB), de binnenlandse inlichtingendienst van Rusland, opende een strafrechtelijk onderzoek tegen Prigozjin op beschuldiging van het oproepen tot een gewapende rebellie, meldde het Russische persagentschap TASS, dat het Nationaal Comité voor Terrorismebestrijding citeerde, dat deel uitmaakt van de FSB. Als Prigozhin wordt veroordeeld, kan hij tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

De FSB riep ook de soldaten van Wagner op om te weigeren de “criminele en verraderlijke bevelen” van Prigozhin op te volgen en hem te arresteren.

“Prigozhin’s uitspraken en acties vormen in feite oproepen tot een gewapend burgerconflict op Russisch grondgebied en een steek in de rug van Russische militairen die vechten met pro-Nazi Oekraïense strijdkrachten,” zei de FSB, meldde TASS.

Prigozjin, een voormalige bondgenoot van Poetin, heeft de afgelopen maanden Shoigu en Gerasimov openlijk beschuldigd van grove incompetentie.

Op vrijdag uitte Prigozjin nog een sterke beschuldiging door te zeggen dat de redenering van Rusland om Oekraïne binnen te vallen in februari 2022—wat Poetin een “speciale militaire operatie” heeft genoemd—gebaseerd was op leugens van de legerleiding.

Troepen zijn Rusland binnengetrokken: Prigozjin

Prigozjin beweerde zaterdag rond 2 uur plaatselijke tijd dat zijn troepen vanuit Oekraïne de grens waren overgestoken en zich in Rostov aan de Don bevonden.

Hij zei dat ze “iedereen zullen vernietigen” die hen in de weg staat en voegde eraan toe: “We gaan vooruit en zullen doorgaan tot het einde.” Prigozjin zei ook dat zijn troepen tot nu toe geen weerstand hebben ondervonden bij verschillende controleposten.

Volgens TASS, dat zich beroept op een bron bij de wetshandhaving, werd de beveiliging van kritieke faciliteiten in Moskou vrijdag laat verscherpt en zijn de veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad verhoogd, waarbij speciale eenheden van de Russische Nationale Garde in hoogste staat van paraatheid verkeren.

Het persbureau meldde ook dat er politie- en militaire controleposten zijn opgezet in Rostov aan de Don, in de buurt van het hoofdkwartier van het zuidelijke militaire district.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, zei dat alle Russische veiligheidsdiensten “de klok rond” verslag uitbrachten aan de Russische president Vladimir Poetin over de situatie rond Prigozjin. Peskov voegde eraan toe dat “noodzakelijke maatregelen worden genomen”, meldde het Russische persbureau Interfax.

Los daarvan zei het Oekraïense ministerie van Defensie in een Twitterbericht: “We kijken toe.”

De Wagner-groep

De Wagner Group, officieel Private Military Company (PMC) Wagner genoemd, heeft een groot deel van de gevechten in Oekraïne geleid, vooral in de oostelijke Donbas-regio.

Dit was inclusief de maandenlange gevechten in de Oekraïense stad Bakhmut, waar de langste en bloedigste gevechten hebben plaatsgevonden. In mei veroverden de Wagner Group en Russische troepen de door oorlog verscheurde stad.

De Epoch Times meldde eerder in februari dat een Chinese satellietfabrikant, gesteund door de Chinese Communistische Partij, de Wagner Group heeft geholpen om gevechtsoperaties uit te voeren in Oekraïne.

De Wagner Group werd voor het eerst geïdentificeerd in 2014, toen het in actie werd gezien in Oost-Oekraïne, in de weken na de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim.

Wagner-soldaten zijn sinds 2014 ook ingezet in Syrië, waar Rusland de regering van president Bashar Assad steunde in een burgeroorlog. In Libië vochten ze aan de zijde van de troepen van commandant Khalifa Hifter. De Wagner Group heeft ook geopereerd in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali.

Sinds het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn Wagner-strijders beschuldigd van wreedheden, waaronder massamoorden, executies van burgers en onthoofding van gewetensgevangenen.

In januari zei het Britse ministerie van Defensie dat Wagner “vrijwel zeker nu het bevel voert over 50.000 strijders in Oekraïne”, maar eind mei beweerde Prigozhin dat de Wagner Group ongeveer 20.000 soldaten had verloren in de gevechten in Bakhmut.

Terwijl Wagner-troepen massaal vochten en stierven in Oekraïne, berispte Prigozhin de Russische militaire leiding scherp.

Op een afbeelding uit een video die op 5 mei 2023 is vrijgegeven door Prigozhin Press Service, staat het hoofd van Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, voor meerdere lichamen die op de grond liggen op een onbekende locatie. (Prigozhin Persdienst via AP)

In een video die zijn team in mei vrijgaf, stond Prigozhin naast rijen lichamen waarvan hij zei dat het gedode Wagner-strijders waren, wier dood hij wijtte aan de nalatigheid van het Russische ministerie van Defensie. Hij beschuldigde Shoigu van incompetentie en het uithongeren van zijn troepen door ze te onthouden van de wapens en munitie die ze nodig hadden om te vechten.

Reuters en The Associated Press hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (24  juni 2023): Putin Vows to Defend Russia from Armed Rebellion After Wagner Forces Occupy Military Installations in Rostov

Mensen moeten inzien dat ze ‘tegen elkaar gebruikt worden’

De meeste mensen realiseren zich niet dat Amerika al lange tijd in oorlog is, maar het is geen conventionele oorlog—het is een psychologische oorlog, aldus een filmmaker die onlangs een documentaire heeft uitgebracht die de aandacht vestigt op dit belangrijke onderwerp.

“Het is een propagandaoorlog”, zegt Mikki Willis, filmmaker en maker van de “Plandemic” filmserie. Het derde deel, “Plandemic 3: The Great Awakening“, werd in juni uitgebracht.

“Het is een oorlog om de mensen te verdelen en de kracht van onze samenwerkende gemeenschappen te verzwakken om iets te doen aan deze nieuwe ideologieën die aan Amerikanen worden opgedrongen,” zei Willis in een interview voor het programma “American Thought Leaders” van EpochTV.

De nieuwe film belicht niet veel over COVID-19 of COVID-vaccins, omdat de filmmakers wegbleven van deze onderwerpen, zei Willis. In plaats daarvan illustreert de documentaire “waar al die [COVID-gerelateerde] crises voor werden gebruikt”.

Om hun punt uit te leggen, trokken de filmmakers een vergelijking met een paar culturele revoluties in de geschiedenis-voornamelijk Mao Zedong’s Culturele Revolutie in China-om aan te tonen dat de enige manier voor de vroegere dictators om gruweldaden en genocide te kunnen plegen was om de mensen in een hypnotische spreuk te lokken, om hun kracht te worden om kwaad te doen, zei Willis.

Organisaties zoals Mussolini’s Blackshirts, Hitlers Jeugd, Lenins Rode Leger en Mao’s Rode Wachten waren voorbeelden van dergelijke strijdkrachten die gevormd werden om de kwade doelen van dictators te bereiken, voegde Willis eraan toe.

“Het is een echte wake-up call voor de mensen om te begrijpen dat we tegen elkaar gebruikt worden,” zei Willis. “Als we verenigd zijn, zijn we letterlijk niet te stoppen.”

In de jaren 1960 lanceerde Mao Zedong, een leider van de Chinese Communistische Partij die toen heerste over communistisch China, de Culturele Revolutie, uitgevoerd door fanatieke jongeren die werden aangemoedigd om te verpletteren, slaan, martelen en moorden om de zogenaamde “vier ouderen” van China te vernietigen: oude gebruiken, oude cultuur, oude gewoonten en oude ideeën.

Het dodental van de Culturele Revolutie in China werd door veel onderzoekers geschat op minimaal 2 miljoen, terwijl de Amerikaanse professor R.J. Rummel, die onderzoek deed naar de massamoord, in zijn boek schreef dat de Culturele Revolutie 7,73 miljoen mensen het leven kostte.

Dictatuur heeft medeplichtigheid nodig

Geen van de dictators uit het verleden zou erin geslaagd zijn gruweldaden of genocide te plegen zonder de mensen in hun legers te lokken, aldus Willis.

“De meeste [van die mensen] zijn gewoon burgers die werden ingelijfd om te vechten voor de dictators en om te vechten tegen hun eigen volk en in veel gevallen tegen hun eigen familie.”

Er zijn mensen die deel uitmaakten van Mao’s Rode Garde die nu naar buiten komen met diepe spijt over het feit dat ze hun eigen ouders hebben aangegeven, zei Willis, “maar op dat moment waren ze zo in de ban dat ze de gevangenneming, de marteling en de executie van hun eigen ouders vierden”.

“Ze dachten dat ze iets rechtvaardigs deden voor de wereld.”

Een poster die eind 1966 in een straat in Beijing werd opgehangen laat zien hoe om te gaan met een zogenaamde “vijand van het volk” tijdens de Grote Proletarische Culturele Revolutie. (Jean Vincent/AFP/Getty Images)

Voormalig Rode Garde Zhang Hongbing, die zijn moeder aangaf als een “contrarevolutionair” bij de autoriteiten—wat leidde tot haar executie—startte later een campagne om van het graf van zijn moeder een Culturele Revolutie bezienswaardigheid te maken, volgens een rapport uit 2013 van Beijing News.

Zhang, geradicaliseerd door de Culturele Revolutie, was in 1970 net 16 toen hij zijn moeder aangaf bij de communistische autoriteiten omdat ze de politieke leiders van de Chinese Communistische Partij (CCP) bekritiseerde voor het promoten van afgoderij en omdat ze Mao’s politieke tegenstander steunde in een familieruzie.

Zhangs moeder werd gevangen genomen en geëxecuteerd door een vuurpeloton na zijn aanklacht.

Later had Zhang veel spijt van zijn actie en sinds 2011 doet hij een beroep op de lokale autoriteiten om het graf van zijn moeder te markeren en te behouden als een historische mijlpaal van de Culturele Revolutie, in de hoop dat mensen lering trekken uit zijn tragische ervaring.

“Laat mensen me maar verachten en veroordelen. Ik wil dienen als een negatief voorbeeld waar ze allemaal van kunnen leren,” zei Zhang in 2013.

“Het is een eng idee om te denken dat we in staat zijn om ons tegen onze eigen geliefden te keren, de mensen die ons het leven zelf hebben gegeven”, zei Willis. “Daar gaat deze wake-up call over in ‘The Great Awakening’.”

Aandacht verschuiven

“De samenleving wordt geconfronteerd met deze communistische overname, wat uiteindelijk gewoon een globalistisch plan is om iedereen in een staat van totale controle te brengen,” zei Willis. “Wij kunnen de eerste generatie zijn die op een verantwoordelijke manier herkent, identificeert wat er gebeurt en daarop reageert.

“Het is tijd dat we verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat we dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. We hebben het misschien niet in de hand gewerkt, maar we hebben het zeker op talloze manieren ons leven binnen laten sluipen, terwijl we ons concentreerden op en werden afgeleid door zinloze dingen in ons leven,” zei hij.

Willis beweerde dat terwijl mensen tijd doorbrachten op TikTok en de mannen geobsedeerd waren door basketbal en voetbal, er dingen om hen heen gebeuren die hun leven en dat van hun geliefden, vooral hun kinderen, verwoesten.

Het is tijd dat mensen hun aandacht op deze destructieve zaken richten zodat ze “samen kunnen komen en echt een systeem kunnen creëren dat voor ons allemaal werkt,” zei Willis.

“Onze aandacht is ons meest waardevolle goed,” zei Willis. “Alle reclame draait om het vangen van onze aandacht.”

Ervaring als vluchteling

Willis interviewde voor de documentaire ook Chinese dissidenten en ontdekte dat “ze allemaal hetzelfde verhaal hebben.”

Beoefenaars van Falun Gong houden een kaarslichtwake voor het Chinese consulaat ter gelegenheid van 24 jaar vervolging door de Chinese Communistische Partij in Los Angeles op 23 april 2023. (Emma Hsu/De Epoch Times)

In de film zijn drie vluchtelingen te zien, Falun Gong beoefenaars die door het Chinese communistische regime voor hun geloof worden vervolgd en die hun land zijn ontvlucht.

Ze waarschuwen Amerikanen voor “wat er gebeurt en wat er komen gaat”, aldus Willis. “Ze riskeren hun leven om dit te doen omdat er overal in de VS geheime politiebureaus zijn en het doel van deze politiebureaus is om op dissidenten te jagen”, aldus Willis.

“Deze mensen weten dat hun leven bedreigd wordt, maar ze zijn hier met de bedoeling om er werkelijk voor te zorgen dat dit zich niet verder verspreidt naar andere onschuldige mensen.”

Falun Gong is een meditatieve beoefening met als kernprincipes waarachtigheid, mededogen en tolerantie, die de afgelopen 23 jaar ernstig is vervolgd door de CCP in China.

Crystal Chen, een Falun Gong beoefenaar en vluchteling van de CCP, vertelde in de film dat ze werd vastgehouden in een hersenspoelcentrum, geboeid, opgehangen aan een pijp met haar voeten nauwelijks de grond rakend gedurende drie dagen, en gemarteld door vier mannelijke gevangenen tot op het randje van de dood. De martelingen werden alleen onderbroken toen één van de daders plotseling flauwviel op de grond, zei Chen.

Een andere Falun Gong beoefenaar en CCP vluchteling, Minghui Wang, vertelde in de documentaire dat ze van haar eerste tot haar vijfde jaar door haar grootouders werd verzorgd omdat haar ouders altijd in hechtenis zaten en gemarteld werden. Wangs eerste duidelijke herinnering aan haar moeder was toen ze naar een hersenspoelcentrum werd gebracht en haar moeder pijn zag lijden omdat ze gemarteld werd met een voedingssonde.

Die ervaring was “erg traumatiserend,” zei Wang. Ze herinnerde zich ook dat haar schooldirecteur haar meerdere keren vertelde niet te participeren in wat haar ouders doen en hun activiteiten te rapporteren.

Culturele Revolutie

Lily Tang Williams, een Chinese immigrante en onderwijzeres uit de film, woonde in China en was 2 jaar oud toen de Culturele Revolutie begon. Tang Williams zei dat ze als kind Maoïstische indoctrinatie meemaakte.

Tang Williams wees op overeenkomsten die ze opmerkte tussen de Culturele Revolutie in China en de huidige situatie in de Verenigde Staten, die ze de “Amerikaanse revolutie” noemde.

Eén van de overeenkomsten is dat kinderen wordt geleerd “hun ouders niet meer te vertrouwen”, zei Tang Williams. Kinderen voelen zich dan verward en moeten zich wenden tot hun leraren en andere autoriteitsfiguren, legde ze uit.

Willis wees op een recent onderzoek waaruit blijkt dat bijna een derde van de millennials in Amerika zou kiezen voor bewakingscamera’s bij hen thuis die verbonden zijn met de overheid om huiselijk geweld te voorkomen.

In een rapport dat in mei werd gepubliceerd door het CATO Institute staat dat 29 procent van de Amerikanen onder de 30 jaar voorstander is van overheidscamera’s in Orwelliaanse stijl die in elk huishouden worden geïnstalleerd om “huiselijk geweld, misbruik en andere illegale activiteiten te verminderen”.

“Stel je voor dat je thuis in de gaten wordt gehouden en een derde van onze aankomende generatie vindt dat oké,” zei Willis. “Hoe is dat gebeurd? Hoe zijn ze daar gekomen? We moeten deze vragen gaan stellen.”

Waarom ‘Het Grote Ontwaken’

De titel van de documentaire “The Great Awakening” was een opzettelijke spin-off van de “Great Reset,” zei Willis.

De Grote Reset is een wereldwijd initiatief om de wereldeconomie te herstructureren dat is gepionierd en verdedigd door Klaus Schwab, de oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum.

“The Great Awakening” is het derde en laatste deel in de documentaireserie “Plandemic” van filmmaker Mikki Willis, uitgebracht in juni 2023. (Screenshot/Plandemic-serie)

In de visie van Schwab “vertegenwoordigt de pandemie een zeldzame maar kleine kans om na te denken, onze wereld opnieuw te verbeelden en te resetten”, schreef hij in juni 2020.

“Eén lichtpuntje van de pandemie is dat ze heeft aangetoond hoe snel we onze levensstijl radicaal kunnen veranderen. Bijna onmiddellijk dwong de crisis bedrijven en individuen om praktijken op te geven waarvan lang werd beweerd dat ze essentieel waren, van veel vliegreizen tot werken op kantoor,” zei Schwab.

Willis zei dat de architecten van de Grote Reset de levens van mensen coöpteren met deze branding omdat iedereen voelt dat het tijd is voor een reset.

“Dus we coöpteren als het ware die gecoöpteerde boodschap om te zeggen dat het tijd is voor ‘The Great Awakening’.”

Ella Kietlinska, Wu Kailin, Tan Shu Yan en Eva Fu hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (22 juni 2023): People Need to Understand They’re ‘Being Used Against Each Other’: Filmmaker

Biden noemt Xi een dictator na gesprekken VS-China

President Joe Biden noemde de Chinese leider Xi Jinping dinsdag een “dictator” terwijl hij terugdacht aan het incident met de spionageballon nadat staatssecretaris Antony Blinken zijn bezoek aan Beijing had afgerond om de banden tussen de VS en China te stabiliseren.

Biden zei dat het recente incident met de Chinese spionageballon, die door het Amerikaanse leger werd neergeschoten nadat hij boven de Verenigde Staten uit koers was geraakt, Xi in “grote verlegenheid” had gebracht.

“De reden waarom Xi Jinping erg van streek was toen ik die ballon neerschoot met twee kisten vol spionageapparatuur erin, was dat hij niet wist dat die ballon er was,” zei Biden tijdens een geldinzamelingsactie in Californië.

“Dat is een grote schande voor dictators. Als ze niet wisten wat er gebeurde. Het was niet de bedoeling dat het zou gaan waar het was. Het werd uit koers geblazen,” voegde hij eraan toe.

Gesprekken in Peking

Zijn opmerkingen kwamen slechts een dag nadat Blinken en Xi op 19 juni een “stevig gesprek” hadden in Peking, waarbij beide partijen het eens waren over de noodzaak om de gespannen relaties tussen de twee machten te stabiliseren.

Xi verklaarde tevreden te zijn met de vooruitgang die was geboekt tijdens de twee dagen van gesprekken tussen de Amerikaanse en Chinese topdiplomaten, maar Blinken zei dat het Chinese communistische regime weigerde om de bilaterale uitwisselingen op militair niveau te hervatten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken schudt handen met de Chinese leider Xi Jinping in de Grote Hal van het Volk in Peking op 19 juni 2023. (Leah Millis/AFP via Getty Images)

Blinken vertelde NBC News voorafgaand aan zijn bezoek dat zijn ontmoetingen in Peking “een belangrijk begin” zouden zijn voor het herstel van de stabiliteit in de betrekkingen tussen de VS en China en dat het tijd was om het spionageballonincident achter ons te laten.

“Dat hoofdstuk moet worden afgesloten”, zei hij op 19 juni tegen de nieuwszender. Blinken is de hoogste Amerikaanse ambtenaar die Peking heeft bezocht sinds Biden in 2021 aantrad.

Blinken zou in februari Peking bezoeken, maar het bezoek werd uitgesteld nadat een vermoedelijke Chinese spionageballon was waargenomen die over het vasteland van de Verenigde Staten vloog.

De ballon werd waargenomen boven Costa Rica, Nicaragua, Colombia en Venezuela. Peking beweerde dat de ballon en de ballon die de Verenigde Staten op 4 februari neerschoten voor de kust van South Carolina niet-militaire goederen waren die van hun oorspronkelijke koers waren afgeweken.

Amerikaanse functionarissen hebben de ballonnen beschreven als spionage-instrumenten die het wereldwijde bewakingsprogramma van het Chinese regime ondersteunen, dat zich volgens hen over vijf continenten uitstrekt.

Matrozen toegewezen aan Explosive Ordnance Disposal Group 2 bergen een Chinese bewakingsballon op grote hoogte op voor de kust van Myrtle Beach, S.C., op 5 februari 2023. (Amerikaanse marine via AP)

China weigert hervatting militaire hotline

Ondertussen heeft het regime van de Chinese Communistische Partij (CCP) geweigerd om de directe militaire communicatie met de Verenigde Staten te hervatten, ondanks de “herhaalde” pogingen van Blinken om de kwestie ter sprake te brengen tijdens zijn tweedaagse reis.

Blinken vertelde verslaggevers op een persconferentie dat “China er op dit moment niet mee heeft ingestemd om hiermee verder te gaan”.

“Ik denk dat dit een kwestie is waar we aan moeten blijven werken”, zei de Amerikaanse diplomaat op 19 juni. “Het is heel belangrijk dat we die kanalen herstellen.”

Terwijl de bilaterale spanningen blijven oplopen, heeft Peking zich verzet tegen een consequente Amerikaanse push om de communicatielijnen te openen om het risico van een mogelijke opflakkering te beperken.

Sinds 2021 hebben de Chinese leiders meer dan een dozijn verzoeken om met het Pentagon te praten en ongeveer 10 uitnodigingen van de VS om op werkniveau samen te werken afgewezen of genegeerd, meldde Reuters onder vermelding van een niet nader genoemde hoge Amerikaanse defensieambtenaar.

Dat geldt ook voor februari, nadat een Amerikaans militair vliegtuig een Chinese surveillanceballon had neergeschoten die de Verenigde Staten doorkruiste.

De gepensioneerde Amerikaanse luchtmacht brigadegeneraal Robert Spalding, nu een senior fellow aan het Hudson Instituut, zei dat de CCP het militaire communicatiekanaal kan gebruiken “als onderhandelingstroef om meer concessies te krijgen van de administratie van Biden.”

“Wij zijn degenen die erom vragen en eerlijk gezegd is Xi Jinping zelf de enige die een militaire beslissing zal nemen”, zei hij tegen NTD, een zusterorganisatie van Epoch Times.

“In wezen denk ik dat we voor iets gaan waar de Chinezen niet echt om geven, en daarom houden ze het achter de hand als onderhandelingstroef voor iets waar ze wel om geven.”

Eva Fu heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 juni 2023): Biden Calls Xi a Dictator After US-China Talks

Eerste wetsvoorstel in de VS om gedwongen orgaanoogst door Peking tegen te gaan, ondertekend in Texas

Texas heeft een wetsvoorstel van beide partijen ondertekend om de criminele praktijk van gedwongen orgaanoogst door het Chinese regime tegen te gaan en is daarmee de eerste Amerikaanse staat die dit misbruik wettelijk tegengaat.

Volgens SB 1040, ondertekend door gouverneur Greg Abbott op 18 juni en van kracht vanaf 1 september, is het illegaal voor zorgverzekeraars om orgaantransplantaties te financieren met organen afkomstig uit China of enig ander land waarvan bekend is dat het betrokken is bij de praktijk van gedwongen orgaanoogst. Het wetsvoorstel werd in mei unaniem aangenomen in beide wetgevende kamers van de staat.

Onder het toeziend oog van het Chinese regime is het onder dwang oogsten van vitale organen uit levende individuen voor winstgevende doeleinden uitgegroeid tot een bloeiende industrie en heeft dit bijgedragen aan het misbruik van kwetsbare groepen zoals gevangen gehouden volgelingen van de spirituele discipline Falun Gong, een geloofsgroep met tientallen miljoenen volgelingen die sinds 1999 te maken heeft met een meedogenloze vervolgingscampagne door Peking.

Staatsvertegenwoordiger Tom Oliverson, een van de hoofdsponsors van het wetsvoorstel, bedankte gouverneur Abbott voor “het feit dat Texas als eerste een krachtig standpunt inneemt tegen de immorele en afschuwelijke praktijk van gedwongen orgaandonaties in China.”

“Met deze wet sturen we een krachtige boodschap naar Peking dat al het menselijk leven kostbaar is en bescherming verdient,” vertelde hij aan The Epoch Times.

Oliverson herinnerde zich dat hij jaren geleden Falun Gong beoefenaars ontmoette en dat zij hem websites lieten zien van ziekenhuizen in China die aan de wereld lieten zien dat er levende donoren klaarstonden terwijl de medische sector van het land op zoek was naar orgaantransplantatietoeristen.

“Ik was gewoon geschokt. Absoluut, ongelofelijk geschokt,” zei hij in een interview. Hoewel Oliverson heeft gepleit voor ethische regels voor orgaantransplantatie om ervoor te zorgen dat mensen in de Verenigde Staten vrijwillige donoren zijn, zei hij dat hij “nog nooit een geval heeft gezien waarin iemand die bij bewustzijn en wakker was en zelf een toestemming kon ondertekenen, maar geen orgaandonor wilde zijn, gedwongen werd om orgaandonor te zijn.”

“Dat klonk als iets uit een film,” zei hij.

Staatsvertegenwoordiger van Texas Tom Oliverson spreekt op een persconferentie over het gedwongen oogsten van organen door het Chinese regime, in Austin, Texas, op 29 maart 2023, in een stilstaand beeld uit een video. (The Epoch Times)

Oliverson heeft sindsdien meegewerkt aan verschillende andere maatregelen, waaronder SCR 3, een resolutie die in april 2021 unaniem werd aangenomen om de “verachtelijke praktijk van Peking om met geweld menselijke organen te verwijderen voor transplantatie” te veroordelen. In maart was hij mede-indiener van TX HB3914, een wetsvoorstel dat tot doel heeft het Cancer Prevention and Research Institute of Texas, de financier van kankeronderzoek in de staat, te verbieden subsidiegeld te geven aan aanvragers die een orgaan uit een ziekenhuis in China halen.

Voor Oliverson is het stoppen van zorgverzekeraars om geld te steken in organen uit China de sleutel tot het stoppen van dergelijk onvrijwillig orgaantransplantatietoerisme. Een orgaantransplantatie is zo duur dat een overweldigende meerderheid van de Amerikanen hiervoor afhankelijk is van de ziektekostenverzekering.

Het idee, zei hij, is om “in feite de mogelijkheid te blokkeren” voor iemand om betaald te krijgen voor deelname aan het misbruik in China of waar dan ook ter wereld.

“De beste manier om het succesvol uit te schakelen is om het economisch niet succesvol te maken voor een land dat mensen niet als mensen ziet, maar duidelijk wel als een bron van inkomsten,” zei hij.

Falun Gong beoefenaars lopen in Manhattan om de Wereld Falun Dafa Dag te vieren, in New York op 12 mei 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)

Oliverson zei dat er nog meer werk te doen is en dat hij hoopt dat andere staten hun eigen versie van deze wet zullen aannemen om dit misbruik van medemensen tegen te gaan. Hij zei dat hij deze wetgeving wil voorleggen aan de conferenties van de wetgevende machten van de staten en het wil presenteren als een modelwetgeving die andere staten kunnen overwegen.

“Ik zou graag zien dat dit in alle 50 staten wordt aangenomen. Dat zou mijn ultieme doel zijn—alle Amerikanen verenigd tegen deze afschuwelijke praktijk,” zei hij.

“Als alle 50 staten dit verbod hebben, dan zullen er in wezen geen Amerikaanse dollars naar Chinese ziekenhuizen gaan die deelnemen aan orgaanhandel, zodat ze er niet voor kunnen betalen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 juni 2023): First Ever US Bill to Counter Beijing’s Forced Organ Harvesting Signed Into Law in Texas

Waarom zijn wetenschappers bezorgd over 5G?

Sinds Motorola in het begin van de jaren 1970 de eerste draadloze draagbare telefoon introduceerde, zijn mobiele telefoons en draadloze apparaten niet meer weg te denken uit ons leven. Ze zijn aanzienlijk geëvolueerd, van eenvoudige sms’jes tot het streamen van video’s en games.

Telecommunicatienetwerken, die elektromagnetische straling gebruiken om informatie over te brengen, zijn ook geëvolueerd van het nu afgeschreven 1G, dat alleen spraakoproepen ondersteunde, naar de nieuwste 5G die hogesnelheidsgegevensoverdracht belooft.

Naast deze vooruitgang is er echter ook bezorgdheid ontstaan over mogelijke gezondheidseffecten, waarbij 5G bijzonder controversieel is.

Hoewel telecommunicatiebedrijven en regelgevende instanties beweren dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een verband tussen straling van mobiele telefoons en gezondheidsproblemen, zijn veel experts het daar niet mee eens. In 2017 dienden 180 internationale wetenschappers en artsen een verzoekschrift in bij de Europese Unie om een onafhankelijke beoordeling uit te voeren van de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G.

Maar hoe ernstig zijn deze risico’s?

Twijfels over draadloze telecommunicatie zelfs vóór 5G

Onderzoeken die sinds de jaren 1970 zijn uitgevoerd, hebben mogelijke verbanden gesuggereerd tussen straling van mobiele telefoons en gezondheidsproblemen zoals onvruchtbaarheid (pdf), neuropsychiatrische problemen, kanker en ontstekingen.

Vragen over financiering

De effecten van mobiele telefoonstraling hebben echter inconsistente bevindingen opgeleverd, met enkele variaties afhankelijk van de financieringsbronnen van de onderzoeken.

Onderzoeksprofessor Henry Lai van de Universiteit van Washington onderzocht al eerder 200 onderzoeken naar de biologische effecten van mobiele telefoonstraling. Hij ontdekte dat ongeveer de helft van de studies geen biologisch verband meldde, terwijl de andere helft een mogelijk verband aangaf.

“Als je kijkt naar niet door de industrie gesponsord onderzoek, dan is het ongeveer drie tot één—drie op de vier onderzoeken die een effect laten zien,” zei Lai. “Als je dan kijkt naar het door de industrie gefinancierde onderzoek, dan is het bijna tegenovergesteld—slechts één op de vier artikelen laat een effect zien.”

Onderzoek bij dieren

Dierstudies hebben mogelijke gezondheidsrisico’s van 2G-, 3G- en 4G-technologieën aan het licht gebracht.

Uit een onderzoek dat in 2018 werd gepubliceerd door het National Institute of Health of Environmental Sciences bleek dat hoge niveaus van 2G- en 3G-straling in verband werden gebracht met een verhoogd risico op kanker en nadelige effecten op het DNA bij ratten (pdf). Uit de studie bleek dat ratten en muizen die aan dat type straling waren blootgesteld DNA-schade vertoonden in hun hersenen en bloedcellen, duidelijk bewijs van harttumoren en een lager geboortegewicht in het geval van prenatale blootstelling.

Maar het onderzoek erkende beperkingen door het gebruik van abnormaal hoge stralingsniveaus die geen weerspiegeling zijn van reële blootstellingsscenario’s. “De blootstellingen die in de onderzoeken zijn gebruikt, kunnen niet direct worden vergeleken met de blootstelling die mensen ervaren bij het gebruik van een mobiele telefoon,” zei John Bucher, een senior wetenschapper bij het National Toxicology Program en co-auteur van het onderzoek.

Het verhogen van de blootstellingsniveaus kan echter het onderzoek naar langetermijnrisico’s versnellen zonder dat er levenslange studies nodig zijn, vertelde Martin Pall, emeritus hoogleraar biochemie en medische wetenschappen aan de Washington State University, aan The Epoch Times. Toch hebben de meeste onderzoeken geen sluitend bewijs gevonden voor een verband tussen straling van mobiele telefoons en nadelige gezondheidseffecten.

Hersentumoren

Onderzoeken naar mobiele telefoonstraling, gepubliceerd vóór de uitrol van 5G in 2019, toonden aan dat het plaatsen van telefoons in de buurt van het oor resulteerde in de absorptie van straling door hersenweefsel in de schedel (pdf).

Sommige onderzoeken suggereren een mogelijk verband tussen veelvuldig gebruik van mobiele telefoons en glioblastoom, een vorm van hersenkanker. Volgens een Zweedse analyse lopen langdurige gebruikers van mobiele telefoons, diegenen die al meer dan 10 jaar een telefoon hebben, een verhoogd risico op het ontwikkelen van goedaardige tumoren. Het risico is met name het hoogst aan de kant van het hoofd die in contact komt met de telefoon.

Toch blijft het oorzakelijk verband onzeker.

Onderzoeken naar omwonenden van zendmasten en basisstations hebben klachten gerapporteerd over neuropsychiatrische problemen, waaronder hoofdpijn, geheugenproblemen, duizeligheid, depressie en slapeloosheid.

Is 5G slechter dan zijn voorgangers?

Het korte antwoord is dat wetenschappers het niet weten.

Terwijl 2G, 3G en 4G radiofrequentie- en microgolfstraling uitzenden, zendt 5G millimetergolfstraling uit.

Millimetergolfstraling verschilt van microgolf- en radiogolfstraling doordat het op een hogere frequentie werkt en een snellere signaaloverdracht mogelijk maakt. De mogelijke gezondheidseffecten van millimetergolfstraling blijven echter onbekend door een gebrek aan door de overheid gefinancierde studies.

Wat wetenschappers wel weten is dat millimetergolven, in tegenstelling tot microgolfstraling, niet diep in het lichaam kunnen doordringen. Daarom geloven veel wetenschappers dat 5G veilig is.

Hoewel millimetergolven hogere snelheden bieden, zijn ze door hun hoge frequentie zwakker en dus vatbaar voor blokkering door bladeren, regenwater en muren. Om een volledige dekking te garanderen, moeten telecombedrijven meer 5G-antennes plaatsen. Omdat deze antennes echter ook 2G-, 3G- en 4G-signalen uitzenden, vormt de uitgebreide uitrol van 5G een potentieel gezondheidsrisico.

Magda Havas, gepromoveerd in milieutoxicologie, emerita professor gespecialiseerd in de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling en ondertekenaar van het EU moratorium, uitte haar bezorgdheid over de uitrol van 5G.

“Wat ze doen is het uitrollen van antennes om de ongeveer 100 meter in stedelijke gebieden,” vertelde ze aan The Epoch Times. “Mensen zullen worden blootgesteld aan veel hogere niveaus van de normale [3G en 4G] frequenties waaraan ze al werden blootgesteld, plus de extra millimetergolven die niet zijn getest op gezondheidseffecten op de lange termijn.”

Gezondheidseffecten van 5G-millimetergolven

De gezondheidseffecten van 5G zijn nog steeds onderwerp van discussie, maar Pall en Havas suggereren dat de millimeterstraling het potentieel heeft om gezondheidseffecten te veroorzaken.

Hoewel de millimetergolven van 5G misschien niet in staat zijn om het lichaam binnen te dringen, kunnen ze toch door de huid worden geabsorbeerd. Havas zei dat ultraviolet licht het lichaam niet binnendringt, maar wel huidmelanomen kan veroorzaken.

Een onderzoek dat in 2020 werd uitgevoerd naar 5G-straling toonde aan dat deze ongeveer 0,9 millimeter in de huid kon doordringen wanneer deze vanaf 10 centimeter afstand werd uitgezonden.

Hoewel deze diepte ondieper is in vergelijking met 4G en 3G, was de stralingsintensiteit aanzienlijk hoger. Bovendien wordt 0,9 millimeter misschien niet eens als ondiep beschouwd. Volgens een studie uit 2008 over millimetergolven is een penetratiediepte van 0,65 millimeter voldoende “om de meeste huidstructuren in de epidermis en dermis aan te tasten”, schreven de auteurs.

Het is aangetoond in een aantal verschillende onderzoeken dat als je kijkt naar verschillende soorten cellen—en we hebben veel verschillende soorten cellen in ons lichaam—je zult zien dat sommige celtypen veel gevoeliger zijn voor EMV (straling) dan andere,” zei Pall.

Hij benadrukte verder dat er rekening moet worden gehouden met biologische heterogeniteit en dat eenvoudige fysica niet kan worden gebruikt om nauwkeurige voorspellingen te doen over biologische effecten.

Hoewel de gezondheidseffecten van 5G op de lange termijn onbekend blijven, heeft Pall onderzoek gedaan waaruit blijkt dat millimetergolven biologische reacties kunnen uitlokken door de elektrische lading van cellen te veranderen.

Nu telecommunicatienetwerken zich verder ontwikkelen en 5G hogere snelheden en meer connectiviteit belooft, wordt de noodzaak om de impact op de menselijke gezondheid te begrijpen steeds belangrijker. Het debat over de mogelijke gezondheidseffecten van 5G-technologie blijft een onderwerp van zorg en controverse.

Volgende: Sommige experts hebben de afgelopen decennia een toename van het microgolfsyndroom waargenomen. Is het een echte ziekte en houdt het verband met de straling van mobiele telefoons om ons heen?

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 juni 2023): Why Are Scientists Concerned About 5G?

Blinken had ‘stevig gesprek’ met China’s Xi, als afsluiting van zeldzame reis naar Peking temidden van kritiek

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, had op 19 juni in Peking een “stevig gesprek” met de Chinese leider Xi Jinping en andere topdiplomaten, waarmee hij een tweedaagse reis afsloot die volgens sommige critici een overwinning is voor de Chinese Communistische Partij (CCP).

Blinken, de hoogste Amerikaanse functionaris die naar China reist sinds het aantreden van president Joe Biden, had op 18 juni een ontmoeting met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang voordat hij op 19 juni gesprekken voerde met de topdiplomaat van het regime, Wang Yi.

Zijn reis markeert het eerste bezoek aan China van een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken sinds oktober 2018.

In tegenstelling tot de gesprekken met Qin en Wang, die enkele uren duurden, duurde Blinken’s ontmoeting met Xi ongeveer 35 minuten.

“Ik kwam naar Peking om de uitdagingen van communicatie op hoog niveau te versterken, om onze standpunten en intenties op gebieden van onenigheid duidelijk te maken, en om gebieden te verkennen waar we zouden kunnen samenwerken als onze belangen op één lijn liggen wat betreft gedeelde transnationale uitdagingen. En dat hebben we allemaal gedaan,” zei Blinken op een persconferentie na de ontmoeting met Xi.

“Tijdens die ontmoetingen hadden we een stevig gesprek over regionale en mondiale uitdagingen.”

Blinken zei dat hij kwesties ter sprake bracht als “de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne”; de “provocerende acties van de CCP in de Straat van Taiwan en in de Zuid- en Oost-Chinese Zee”; en mensenrechtenschendingen in Xinjiang, Tibet en Hongkong.

De Amerikaanse topdiplomaat zei dat de gesprekken ook gingen over het economisch beleid, waaronder de “bezorgdheid van Washington over de oneerlijke behandeling van Amerikaanse bedrijven door China”.

“Het was duidelijk dat de relatie op een punt van instabiliteit stond”, vertelde hij aan verslaggevers in Peking. “Beide partijen erkenden de noodzaak om te werken aan de stabilisatie ervan.”

Een van de prioriteiten van de VS was het hervatten van bilaterale uitwisselingen op militair niveau. Maar “op dit moment heeft China er niet mee ingestemd om daarmee verder te gaan”, vertelde Blinken aan verslaggevers, ook al had hij de kwestie “herhaaldelijk” aangekaart tijdens de tweedaagse reis.

“We zullen niet op elke dag succes hebben op elk punt tussen ons, maar op een hele reeks gebieden hebben we vooruitgang geboekt op de voorwaarden die we voor deze reis hadden gesteld,” zei hij.

“Maar nogmaals, ik wil benadrukken dat niets van dit alles wordt opgelost met één bezoek, één reis, één gesprek. Het is een proces.”

Een Chinees marineschip voert wat Amerikaanse functionarissen een “onveilige” manoeuvre noemden uit, waarbij het pad van een Amerikaanse destroyer in de Straat van Taiwan scherp wordt afgesneden op 3 juni 2023. (Mass Communication Specialist 1st Class Andre T. Richard/U.S. Navy via AP)

Taiwan

Hoewel Blinken en Xi beiden aangaven bereid te zijn om de communicatie voort te zetten, zijn er weinig aanwijzingen dat het Chinese regime bereid is om zijn standpunten over kwesties als Taiwan bij te stellen.

In de afgelopen jaren heeft Xi herhaaldelijk gezworen Taiwan, een zelfbestuurd eiland dat de CCP als zijn eigen grondgebied beschouwt, te zullen annexeren en heeft hij rechtstreeks gedreigd met oorlog om dat doel te bereiken.

Op 18 juni zei Qin tegen Blinken dat Taiwan “de kern van de kernbelangen” van het communistische regime is en “het meest prominente risico” in de banden tussen de VS en China.

Blinken herhaalde op 19 juni dat de Verenigde Staten zullen blijven pleiten voor hun “Eén China”-beleid, waarbij Washington officieel Peking erkent in plaats van Taipei.

Blinken merkte echter op dat de Taiwan Relations Act duidelijk maakt dat het besluit van de VS om diplomatieke banden aan te gaan met China in plaats van met Taiwan, berust op de verwachting dat de toekomst van Taiwan met vreedzame middelen zal worden bepaald.

“Wij en vele anderen maken ons grote zorgen over sommige van de provocerende acties die China de afgelopen jaren heeft ondernomen, teruggaand tot 2016,” vertelde hij aan verslaggevers. “De reden dat zoveel landen, niet alleen de Verenigde Staten, zich hier zorgen over maken, is dat als er een crisis over Taiwan uitbreekt, dit waarschijnlijk een economische crisis zou veroorzaken die letterlijk de hele wereld zou kunnen treffen.”

De Chinese leider Xi Jinping woont een ontmoeting bij met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (niet op de foto) in Peking op 19 juni 2023. (Leah Millis/Pool/AFP via Getty Images)

Bezoek ‘versterkt imago voorzitter Xi’

Hoewel er geen grote doorbraak lijkt te zijn in de bilaterale banden, vertelden experts The Epoch Times voorafgaand aan Blinkens ontmoeting met Xi dat het bezoek Pekings belangen zou dienen.

“Als de relatie met de Verenigde Staten verder verslechtert of op een conflict uitloopt, zullen buitenlandse investeerders in een hoger tempo geld uit China weghalen, waardoor de toch al wankele economie nog kwetsbaarder wordt”, vertelde Li Linyi, commentator voor China-zaken, op 19 juni aan The Epoch Times.

“Dat is wat [Xi] niet wil zien,” zei Li, gezien de “zeer slechte” toestand van de Chinese economie.

China-expert Feng Chongyi, een universitair hoofddocent aan de University of Technology Sydney, merkte op dat het tijdperk van snelle groei in China gebaseerd was op een strategie van misleiding om te “parasiteren” op de kapitaalmarkt in de Verenigde Staten en het Westen om technologie en rijkdom te verkrijgen.

Feng gelooft dat de Koude Oorlog nooit is weggeweest, ook al zijn de communistische regimes in Europa uiteengevallen, “omdat de Chinese Communistische Partij, die tot het ergste, koppigste en brutaalste front in het communistische kamp behoort, nog steeds bestaat.”

Na het aantreden van Xi in 2012 onthulde hij volgens Feng de ambitie van de CCP.

“Hij wil concurreren en de vrije wereld confronteren met zijn groeiende militaire en economische macht,” zei hij. “Dat dwong het Westen om de realiteit te erkennen dat de Koude Oorlog nog steeds gaande is.”

Terwijl Blinken zei dat de Verenigde Staten er niet op uit zijn om de banden met communistisch China te verbreken, gelooft Feng dat dit al aan de gang is, hoewel het Westen de term “de-risking” gebruikt.

“De strategie van de Verenigde Staten is om geleidelijk te ontkoppelen, te beginnen met het snijden in technologie en stap voor stap te upgraden. Dit is de algemene trend,” zei hij.

De CCP heeft ook de noodzaak van zelfredzaamheid en voedselzekerheid benadrukt, wat volgens Feng een voorbereiding is op de ontkoppeling van het Westen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (4e L) woont een ontmoeting bij met de Chinese leider Xi Jinping (R) in Peking op 19 juni 2023. (Leah Millis/POOL/AFP via Getty Images)

Volgens Feng hoopte Washington “te voorkomen dat de koude oorlog heet zou worden” door middel van gesprekken op hoog niveau, maar hij waarschuwde dat een dergelijke verbintenis met de CCP was als “dansen met vuur”.

“[De CCP] wil nog steeds blijven parasiteren op de kapitaalmarkt. Het is als een virus dat niet kan overleven zonder zijn gastheer of kapitaal,” zei Feng.

Kort na afloop van de bijeenkomst zei Carlos Giménez (R-Fla.) op Twitter dat het bezoek van Blinken China’s propaganda in de kaart speelt.

“De verontschuldigingstournee van minister Blinken in communistisch #China draagt weinig bij aan de nationale veiligheid van de VS en versterkt het imago van voorzitter Xi binnen het wrede regime in Peking—en speelt zo de propagandamachine van de CCP in de kaart”, schreef Giménez.

Luo Ya, Frank Fang en The Associated Press hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 juni 2023): Blinken Had ‘Robust Conversation’ With China’s Xi, Wrapping Up Rare Trip to Beijing Amid Criticism

Japan publiceert cijfers over orgaantransplantatie-toerisme

Japan heeft onlangs zijn laatste cijfers over transplantatiereizigers bekendgemaakt, waaruit blijkt dat een derde van hen hun organen in China hebben laten transplanteren.

Volgens een onderzoek van de Japanse overheid hadden eind maart 543 mensen een orgaantransplantatie ondergaan in het buitenland. 175 van hen hadden een transplantatie ondergaan in China, wat neerkomt op meer dan 32 procent van het totaal.

De transplantaties bestaan uit 250 niertransplantaties, 148 harttransplantaties, 143 levertransplantaties en twee longtransplantaties.

Het onderzoek, dat in april werd uitgevoerd door het Japanse ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn, verzamelde reacties van 280 klinische afdelingen en 203 medische instellingen in Japan, waaronder grote universiteitsziekenhuizen, aldus Japanse nieuwsmedia.

Van de 543 mensen ontvingen er 42 een orgaantransplantatie van een levende donor, 416 van een overleden donor en de overige 85 waren onbekende donoren, aldus het onderzoek.

Het onderzoek geeft aanleiding tot bezorgdheid over de wijdverspreide handel in menselijke organen onder leiding van de Chinese Communistische Partij (CCP).

Op 16 april 2006 werd in een onderzoeksrapport gepubliceerd in het Asia-Pacific Journal met de titel “Japanese Flock to China for Organ Transplants” (Japanners stromen naar China voor orgaantransplantaties) gesteld dat rijke Japanners de voorkeur gaven aan China voor nier-, lever- of harttransplantaties vanwege de “beschikbaarheid van goedkope, gezonde organen en de snel verbeterende medische faciliteiten langs de oostkust van het vasteland [China]”.

Het onderzoek wees uit dat “één enkele makelaar sinds 2004 meer dan 100 Japanners heeft geholpen om naar China te reizen voor een transplantatie, en de handel groeit”.

Volgens het onderzoek is het niet nodig om één of meerdere jaren te wachten op een orgaantransplantatie zoals in Japan. In China duurt het slechts een maand om een levertransplantatie te krijgen. De maximale wachttijd is twee maanden. Voor niertransplantatie duurt het een week om een geschikte donor te vinden. De bron van de organen is echter “niet specifiek”.

Falun Gong beoefenaars spelen het oogsten van organen van gevangen beoefenaars in China na tijdens een protest in Wenen op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Volgens een onderzoek van het Japanse ministerie van Volksgezondheid dat in maart 2006 werd gepubliceerd, hadden 453 Japanners een hart-, lever- of niertransplantatie ondergaan in de Verenigde Staten, Australië en China. Maar “officiële cijfers onderschatten bijna zeker het aantal”, aldus het rapport.

Een ander rapport, gepubliceerd op 2 oktober 2006 in de Japanse krant Yomiuri Shimbun met de kop “Gevaarlijk gokken op overleving” beschreef in detail dat een transplantatie ongeveer 13 miljoen yen (ongeveer $1.819.200) kost, maar specificeert niet wie de orgaandonor is. Het artikel beschrijft ook het geval van een Japanse man die naar China ging om een nier- en levertransplantatie te ondergaan.

Falun Gong aanhangers, Oeigoeren en gewetensgevangenen die door de Chinese Communistische Partij worden vastgehouden, zijn het slachtoffer geworden van gedwongen orgaanoogst.

Falun Gong is een vreedzame meditatiepraktijk die populair was in China sinds de introductie in 1992. Sinds het begin van de vervolging van Falun Gong door de CCP in 1999 zijn Falun Gong beoefenaars het doelwit geweest van repressie, marteling en zelfs moord voor hun organen.

Een bloeiende industrie voor het oogsten van menselijke organen in China

Volgens de World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG) werd de orgaantransplantatie-industrie in China niet beïnvloed door het zero-COVID beleid. Transplantatieklinieken in het hele land gingen gewoon open om patiënten te ontvangen en veel ziekenhuizen meldden een overvloed aan organen.

WOIPFG heeft van 2 februari tot 21 maart van dit jaar een nieuwe ronde van telefonische vervolggesprekken gevoerd met tientallen professoren, directeurs en hoofdchirurgen van transplantatiespecialisten in sommige ziekenhuizen die ervan verdacht worden organen van levende Falun Gong beoefenaars te hebben geoogst. Eén dokter zei over de telefoon dat hij meerdere leverdonoren achter de hand had.

Bij het onderzoek waren 32 ziekenhuizen in 23 provincies en regio’s betrokken, op één privéonderneming na, de andere 31 zijn allemaal nationale tertiaire ziekenhuizen.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat megasteden zoals Beijing, Tianjin, Shanghai, Hangzhou, Guangzhou, Zhengzhou en Wuhan de “grote spelers” zijn op het gebied van transplantatie; kustgebieden zoals Hainan, Shenzhen en Xiamen breiden hun orgaantransplantatieactiviteiten snel uit. Met name het eiland Hainan, een populaire reis- en vakantiebestemming, geniet privileges op het gebied van orgaantransplantatie.

De gemiddelde wachttijd voor lever- en niertransplantaties is ongeveer twee maanden en het oogsten van levende organen via gelijktijdige orgaanverwijdering en -transplantatie is volgens WOIPFG de norm geworden in bijna alle ziekenhuizen.

Kritiek van Japanse politici

Nu de misdaad van de Chinese Communistische Partij (CCP) om organen te oogsten steeds meer aan het licht komt, heeft het orgaantransplantatie-toerisme naar China tot ernstige bezorgdheid geleid in Japan.

Op 4 april vond in Tokio een bijeenkomst plaats van een coalitie van wetgevers die mensenrechtenschendingen in China onderzoeken en tegengaan. David Matas, een Canadese internationale mensenrechtenadvocaat die onderzoek doet naar de misdaad van het oogsten van levende organen door de CCP, was uitgenodigd om een toespraak te houden. Hij zei dat orgaantransplantaties in China medeplichtig kunnen zijn aan mensenrechtenschendingen. Hij stelde dat dit wettelijk geregeld zou moeten worden, meldde de Japans-talige editie van The Epoch Times op 4 april.

Advocaat David Matas maakt gebaren terwijl hij spreekt tijdens een persconferentie in Hong Kong op 17 juli 2006. (Woody WU/AFP via Getty Images)

Matas zei ook dat de Japanse regering de export van afweeronderdrukkende middelen naar China zou moeten verbieden, de financiële steun aan het China-Japan Friendship Hospital zou moeten opschorten en de overdracht van transplantatietechnologie zou moeten beperken.

Hakubun Shimomura, de voormalige Japanse minister van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie, toonde zich verrast toen hij uit Matas’ lezing vernam dat veel Japanners naar het buitenland reizen voor transplantaties.

Hiromi Mitsubayashi, lid van het Japanse Huis van Afgevaardigden, zei tijdens de bijeenkomst dat het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn een onderzoek heeft gestart naar de status van transplantaties in het buitenland en de resultaten aan het eind van het jaar bekend zal maken. Hij wees erop dat medische apparatuur in Japan kan worden gebruikt voor transplantaties in China en dat “Japanse bedrijven hun onderzoek moeten intensiveren om ervoor te zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.”

De Japanse senator Hiroshi Yamada drong er bij het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn op aan om het onderzoek naar orgaanhandel en orgaantransplantaties voort te zetten. Hij zei dat patiënten die in het buitenland een transplantatie hebben ondergaan, mogelijk gedetailleerde informatie moeten verstrekken.

De Japanse senator Wada Masamune zei dat transplantaties naar China verboden moeten worden. Hij vindt dat naar China gaan voor transplantatie onaanvaardbaar is vanwege de mensenrechten.

In juni interviewde een verslaggever van de Epoch Times enkele Japanners over orgaantransplantatie-toerisme. Om veiligheidsredenen wilden ze alleen met hun achternaam worden geïdentificeerd.

Tanaka, een huisvrouw die in Osaka woont, zei dat er een groot risico is om medeplichtig te worden aan orgaanjacht door transplantaties uit te voeren in China. “Om onwetende medeplichtigheid aan deze misdaad te voorkomen, zou Japan wetgeving moeten aannemen om het reizen voor transplantaties te reguleren”, zei ze.

Miyoshi, een tuinbouwer in Hokkaido, zei: “Ik denk dat de Japanse regering moet ingrijpen en het moet verbieden en mensen moet laten weten hoe het zit, want onwetendheid is een schande.”

Takagi uit Osaka zei: “Het is verschrikkelijk dat de Chinese Communistische Partij de organen van Falun Gong aanhangers levend oogst en dat naar China gaan voor transplantatie indirect betrokken is bij de moord. De Japanse regering moet het publiek de waarheid vertellen.

Ozawa, die in een kapsalon in Osaka werkt, zei: “Ik kan het niet geloven. Ik hoop dat Japan er niet bij betrokken raakt.”

Nakahara, een gepensioneerde accountant die in Tokio woont, zei dat dit laat zien dat veel mensen in Japan nog steeds niet de waarheid weten over het oogsten van levende organen. Misschien willen de stervende mensen, of hun families, dat de patiënten leven en willen ze de waarheid niet weten. Een andere reden kan zijn dat er niet genoeg wetten zijn, dus “Japan zou opgeroepen moeten worden om snel een wet aan te nemen om een einde te maken aan een misdaad die niet zou mogen bestaan op deze aarde,” zei Nakahara.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 juni 2023): Japan Releases Figures on Organ Transplant Tourism

 

De 10e International Classical Chinese Dance Competition van NTD promoot authentieke traditionele dans

Het wereldwijde televisienetwerk NTD lanceert zijn 10e klassieke Chinese danscompetitie, met als missie het promoten van pure, authentieke, traditionele dans en het bevorderen van culturele uitwisseling.

Als onderdeel van een reeks culturele en kunstevenementen die door NTD worden georganiseerd, is de International Classical Chinese Dance Competition gericht op het vernieuwen van de oude kunstvorm die zijn wortels heeft in een beschaving van vijf millennia, maar bijna verloren ging na decennia van ideologische onderdrukking en commercialisering door het Chinese communistische regime.

Authentieke klassieke Chinese dans, zo merkten de organisatoren op, verschilt van ballet of moderne dans. “Hoewel moderne dans bewegingen en technieken uit de klassieke Chinese dans bevat, bevat het niet de traditionele esthetiek van klassieke Chinese dans,” aldus de organisatoren op hun website.

Met het thema van puur klassieke dans vereist het evenement niet alleen technische vaardigheden, maar ook het vermogen om traditionele waarden en karakters te interpreteren en uit te beelden tijdens de prestaties van de deelnemers.

“Als je danst, heb je veel artisticiteit nodig, niet alleen danstechniek, om te kunnen dansen,” zei Zhang Minghui, een jurylid van de 9e Klassieke Chinese Danswedstrijd van NTD.

“Er zijn veel dingen die meespelen in de ontwikkeling van iemands kunstenaarschap, van muzikaliteit tot de ontwikkeling van je esthetische gevoel, cultuur, je begrip van wat het betekent om mens te zijn. Dus als je danst, is het een uitdrukking van al deze dingen, terwijl je een personage tot leven brengt,” zei ze.

Klassieke Chinese dans is volgens Zhang een taal van het lichaam die “begint vanuit je geest en vanuit je hart, niet alleen je armen en benen en beweging”.

Daarom moet een danser een zuiver motief hebben.

“Je motief om kunst na te streven moet zuiver zijn, want alleen dan sta je open voor inspiratie en intuïtie,” zei Gu Yun, choreograaf voor Shen Yun Performing Arts in de staat New York die in 2021 een van de juryleden was voor de NTD-danscompetitie.

“Je moet onthouden dat het geen wetenschap is; het is een combinatie en lagen van gevoelens en het ontastbare en onmeetbare,” voegde hij eraan toe.

Aaron Huynh neemt deel aan de 9e NTD International Classical Chinese Dance Competition in de staat New York op 4 september 2021. (Larry Dye/De Epoch Times)

Van instructeurs tot studenten, alle dansers tussen 13 en 40 jaar kunnen zich aanmelden op dance.ntdtv.com. Deelnemers jonger dan 18 moeten een wettelijke voogd het inschrijfformulier laten ondertekenen. De deadline is 1 augustus.

De deelnemers voeren een reeks vereiste technische vaardigheden en een dansroutine uit in de voorrondes.

De finalisten nemen het in september tegen elkaar op in New York. NTD zal de wedstrijd livestreamen naar zijn miljoenen kijkers wereldwijd via zijn tv-netwerken en sociale mediaplatforms. NTD is de zustermediakanaal van The Epoch Times.

Carol Huang neemt deel aan de junior vrouwelijke divisie van de 9e NTD International Classical Chinese Dance Competition in de staat New York op 4 september 2021. (Larry Dye/De Epoch Times)

De winnaars ontvangen medailles en geldprijzen en worden ook geïnterviewd over hun ervaringen met de voorbereiding op de wedstrijd en hun kijk op klassieke Chinese dans.

Carol Huang, een gouden medaillewinnaar in de junior vrouwelijke divisie in de achtste danswedstrijd, deelde haar nieuwe begrip van de oude kunstvorm toen ze in 2021 weer deelnam aan het evenement.

“Vroeger dacht ik bij dans aan de uitvoering, de bewegingen en houdingen en de techniek. Maar ik blijf ontdekken dat klassieke Chinese dans een veel diepere betekenis heeft. Het heeft als basis 5000 jaar beschaving, het kan de gevoelens in je hart uitdrukken, en het drukt de hele geleefde ervaring van een individuele danser uit,” zei Huang na het uitvoeren van haar dansstuk, een solo genaamd “Spring Rain,” in New York in september 2021.

Huang, die nog een gouden medaille mee naar huis nam in de negende klassieke Chinese danscompetitie, zei: “Deelnemen aan de competitie is een uitstekende gelegenheid voor zelfverbetering.”

“Van beweging tot technische vaardigheden, iedereen heeft zijn eigen sterke punten en kenmerken. We kunnen elkaar om advies vragen en van elkaar leren.”

Shi Ping, Catherine Yang en Leo Timm hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (17 juni 2023): NTD’s 10th International Classical Chinese Dance Competition Promotes Authentic Traditional Dance

Bath Abbey: Het beste van Engelse gotische architectuur

Bath Abbey rijst op uit het hart van de oude Romeinse stad Bath, in het zuidwesten van Engeland. De kerk wordt beschouwd als een Engelse architectonische schat, beroemd om zijn laatmiddeleeuwse architectuur.

Haar rijke geschiedenis begon rond 1499, toen Oliver King, de bisschop van Bath, een visioen kreeg van engelen die een ladder naar de hemel beklommen; hij interpreteerde dit als een goddelijke boodschap om een nieuwe kerk te bouwen, Bath Abbey, op de plaats van een Normandische kathedraal. De kerk was het laatste grote middeleeuwse religieuze bouwwerk dat in Engeland werd gebouwd, in de gotische perpendiculaire bouwstijl

Dit was een latere variant van de gotische architectuur in Engeland, gekenmerkt door decoratieve visuele effecten, met overheersende verticale lijnen, vergrote ramen, waaiergewelven en slanke zuilen. Deze elementen zijn overal in de abdij terug te vinden, met grote ramen met traceerwerk en sterke verticale lijnen. Andere hoogtepunten van Bath Abbey zijn de prachtige glas-in-loodramen, de westelijke façade en het gewelf van de abdij, ontworpen door Robert en William Vertue en beschouwd als een van de beste voorbeelden van waaiergewelven in het land.

De bouw van Bath Abbey duurde echter bijna 120 jaar en werd pas voltooid in 1620, toen het een parochiekerk werd. In 1833 voltooide George Phillips Manners het oorspronkelijke ontwerp van de abdij door het ontwerp van de torens te veranderen, vliegende steunberen, een nieuw orgel, extra galerijen en extra zitplaatsen toe te voegen. Later, in 1863, restaureerde de plaatselijke architect Sir George Gilbert Scott een groot deel van de abdij door het houten plafond boven het schip te vervangen door stenen waaiergewelven.

Vandaag de dag is Bath Abbey nog steeds een plaats voor christelijke erediensten en wordt het beschouwd als een van de beste voorbeelden van perpendiculaire gotiek in West-Engeland.

De prachtige kalkstenen zuidgevel van Bath Abbey is versierd met meerdere rijen grote ramen met traceerwerk en slanke torentjes, twee belangrijke kenmerken van de perpendiculaire gotiek. Aan de rechterkant kunnen bezoekers de centrale toren met twee trappen bewonderen, een product van de restauratie in 1833 door architect George Phillips Manners. De 53 meter hoge rechthoekige toren heeft twee klokopeningen en vier torenspitsen en is toegankelijk via een trap. (ian woolcock/Shutterstock)
Een van de eerste dingen die bezoekers zien van Bath Abbey is de imposante westelijke gevel, versierd met uniek beeldhouwwerk van engelen. Bovenaan kunnen bezoekers een gebeeldhouwde duif, een voorstelling van de Heilige Geest, en het standbeeld van koning Henry VII bewonderen. Beneden is een mooi boogvenster verdeeld in 7 verticale secties en het wordt omringd door ingewikkeld gebeeldhouwde stenen beelden van engelen die aan weerszijden ladders beklimmen. (JeniFoto/Shutterstock)
Een close-up van het stenen beeldhouwwerk op de westgevel van de abdij. Engelen beklimmen een ladder en stijgen op naar en dalen af van de hemel. Deze indrukwekkende detaillering op de façade van de abdij verwijst naar de droom van de bisschop van Bath en zou ook een toespeling kunnen zijn op de droom van de profeet Jakob in de Bijbel. (Jeremy Richards/Shutterstock)
Het indrukwekkende interieur van Bath Abbey, gebouwd in de vorm van een Latijns kruis, ook wel kruisvorm genoemd. Met gebrandschilderde ramen aan weerszijden van het schip, of de centrale gang, beslaat een verbazingwekkend aantal van 52 ramen ongeveer 80 procent van de totale wandruimte. Bezoekers ervaren een gevoel van openheid en luchtigheid. Een van de meest indrukwekkende kenmerken is echter het gewelfde plafond, ondersteund door hoge steunberen en bekroond door torentjes. (Marco Fine/Shutterstock)
Het meest indrukwekkende kenmerk van de abdij is het spectaculaire gewelfde plafond. Het werd in de jaren 1500 gemaakt door Robert en William Vertue en in de jaren 1860 gerestaureerd door George Gilbert Scott. De stenen gewelven vormen waaiervormen met evenwijdige ribben. Het waaiergewelf ondersteund door vliegende steunberen is typerend voor de gotische perpendiculaire architectuur en dit specifieke gewelf is een van de beste voorbeelden van de stijl. (John Selway/Shutterstock)
De oostkant van het schip is versierd met een prachtig gebrandschilderd raam, nog een kenmerk van de laatgotische bouwstijl. Dit specifieke glas-in-loodraam heeft 56 scènes die bezoekers het leven van Jezus Christus laten zien. (Angela N Perryman/Shutterstock)

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 juni 2023): Bath Abbey: The Best of English Gothic Architecture