Wednesday, 17 Jul 2024

Peking exporteert religieuze onderdrukking door het drukken van propaganda in VS leerboeken

Het Chinese regime heeft zijn ultralinkse onderdrukking van religies naar Amerikaans grondgebied geëxporteerd via lasterlijk materiaal in schoolboeken, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Het rapport “Surveillance, Slander, and Censorship”, dat op 25 mei door het in New York gevestigde Falun Dafa Information Center werd vrijgegeven, onderzocht tientallen universiteitscampussen in de Verenigde Staten met een aanwezigheid van Falun Gong, een spirituele discipline die in het communistische China zwaar wordt vervolgd.

Uit het onderzoek bleek dat ten minste tien universiteiten, waaronder Yale University, Brown University, de University of Chicago, de University of Michigan en Wellesley College, lesmateriaal voor een cursus Chinees gebruiken dat lasterlijke propaganda over de spirituele praktijk bevat.

Het lesboek, getiteld “Discussing Everything Chinese”, bevat een hoofdstuk over Falun Gong dat “poogt de religieuze vervolging van de CCP tegen Falun Gong te legitimeren door de praktijk verkeerd voor te stellen en haar volgelingen voor te stellen als mensen met psychologische problemen”, aldus het rapport, waarin het acroniem voor de Chinese Communistische Partij wordt gebruikt.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline met meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op drie kernprincipes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De praktijk werd in de jaren negentig populair in China en het aantal volgelingen wordt geschat op 70 tot 100 miljoen.

Het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle en startte in juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk en haar volgelingen te onderdrukken.

Sindsdien zijn miljoenen mensen in China opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten, waarbij volgens het Falun Dafa Informatiecentrum honderdduizenden zijn gemarteld tijdens hun gevangenschap.

Een cruciaal onderdeel van de vervolging door het Chinese regime is de desinformatiecampagne tegen de praktijk, die erop gericht is Chinese burgers tegen Falun Gong en haar aanhangers op te zetten. Daartoe heeft het regime zwaar geleund op propaganda, waarbij haat wordt gezaaid tegen de spirituele discipline en de beoefenaars ervan worden belasterd.

De propagandacampagne van de CCP heeft zich uitgebreid naar het Westen, waar ze zich richt op het “kwaadaardig en onjuist” bestempelen van Falun Gong als een “sekte” in een poging de praktijk te demoniseren, aldus het rapport van 25 mei.

“De fysieke dimensies van de campagne van de CCP om Falun Gong uit te roeien gaan gepaard met een massale, systematische propaganda-inspanning om Falun Gong te schande te maken en te belasteren, onwaarheden te verspreiden en ongegronde angsten aan te wakkeren dat de groep gevaarlijk of gewelddadig is”, aldus het rapport.

Een Falun Gong banner is te zien voor de Low Memorial Library van Columbia University in 2018. (Met dank aan het Falun Dafa Informatiecentrum)

In het rapport “Discussing Everything Chinese” komt de propaganda van de CCP terug, door brede uitspraken als “Falun Gong kan mensen tot waanzin brengen” en door beoefenaars te beschuldigen van het promoten van “extreme ideeën zoals uithongering, gedwongen slaaptekort en het afwijzen van elke medische behandeling”—beweringen die het Falun Dafa Informatiecentrum betwist. Opdrachten vragen studenten zelfs om de spirituele praktijk in verband te brengen met ketters.

Het leerboek bevat ook oefeningen waarin China’s éénkindbeleid wordt onderschreven “als een legitiem middel om de bevolkingsgroei onder controle te houden” en bevordert “een sterk anti-Amerikaans sentiment”, aldus het rapport.

Intimidatie en censuur

Uit het rapport blijkt dat de respondenten op ten minste negen universiteiten geconfronteerd werden met of gehoord hebben van inmenging in Falun Gong evenementen; in zes van die gevallen ging het om de aan het consulaat verbonden Chinese Studenten en Geleerden Associatie (CSSA).

De CSSA’s, die zogenaamd zijn opgericht om internationale studenten te helpen en culturele uitwisseling te bevorderen, maken deel uit van de uitgebreide overzeese invloedsactiviteiten van Peking die worden geleid door het United Front Work Department (UFWD) van de Chinese Communistische Partij (CCP). De partijafdeling coördineert duizenden groepen om buitenlandse politieke beïnvloedingsoperaties uit te voeren, dissidente bewegingen te onderdrukken, inlichtingen te verzamelen en de overdracht van Amerikaanse technologie naar China te vergemakkelijken, aldus analisten.

Eén geval deed zich voor aan de Universiteit van Pennsylvania (UPenn), waar de Falun Dafa club een vertoning organiseerde van de documentaire “In the Name of Confucius”, die de banden belicht tussen Confucius Instituten—een Chinees taalprogramma verbonden aan meer dan 1600 buitenlandse universiteiten en scholen over de hele wereld—en het Chinese regime.

(Geleverd door de officiële website van “In de naam van Confucius”)

Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met het Athenai Instituut en Students for a Free Tibet, en werd aangekondigd door de Graduate and Professional Student Assembly (GAPSA).

Na het evenement hebben ten minste 79 studenten en voormalige afgestudeerden van de CSSA een klacht ingediend bij de GAPSA, waarin zij de organisatoren van het evenement als “anti-Chinese” organisaties afschilderden, aldus het rapport. Ze beschuldigden GAPSA ook van het promoten van het evenement en bestempelden het als een “daad van marginalisatie tegen de Chinese gemeenschap op UPenn”.

Volgens het rapport van het Falun Dafa Information Center probeerden sommige Chinese studenten die banden hebben met de CSSA het evenement te delegitimeren door te zeggen dat het “anti-Aziatische haat” bevorderde, ondanks het feit dat zowel de regisseur van de film als de voorzitter van de Falun Gong-club van Chinese afkomst zijn.

“De poging past in een patroon dat op andere universiteitscampussen is gesignaleerd waarbij Chinese studenten klachten indienen over evenementen die kritisch zijn over de CCP en beweren dat ze anti-Aziatische haat bevorderen”, aldus het rapport.

De aan de CSSA gelieerde studenten voerden ook een campagne van online intimidatie en oefenden druk uit op de universiteit om de Falun Gong-club te straffen.

Als gevolg daarvan heeft de toenmalige voorzitter van de Falun Gong-club voortdurend trauma’s en angsten opgelopen door de pesterijen, aldus het rapport.

“Dit is een beetje een trend,” zei Sarah Cook, senior China-analist bij het Freedom House over het incident.

“Een deel van het probleem was dat ze dan die studenten een kans gaven om te spreken, maar geen kans voor de vertegenwoordiger van de Falun Dafa Vereniging om te spreken, wat echt problematisch is, toch? Zo eindig je met dit zeer eenzijdig gebeuren,” vertelde ze aan The Epoch Times, eraan toevoegend dat soortgelijke incidenten “vaak genoeg zijn voorgekomen bij genoeg verschillende kwesties dat universiteiten echt preventief zouden moeten nadenken over hoe ze hiermee om zullen gaan, en niet wachten tot er een incident plaatsvindt.”

Falun Dafa Club in Arizona tijdens een studentenoriëntatiebeurs in de herfst van 2018. (Met dank aan het Falun Dafa Informatiecentrum)

“Er zijn legitieme redenen waarom Chinese studenten racisme en haat kunnen ervaren, maar het feit dat iemand de Chinese Communistische Partij bekritiseert—vooral als die persoon Chinees is—telt niet echt.”

Ze merkte op dat deze studenten “heel goed zijn in” het profiteren van de “toenemende gevoeligheid van universiteiten om een omgeving van tolerantie te creëren”.

“Maar er moet ook een omgeving van tolerantie zijn voor degenen die kritisch en vaak persoonlijk slachtoffer zijn van de CCP.”

Stigma en trauma

Volgens het rapport zijn er op veel universiteiten sporen van door Peking opgelegde bewaking en vervolging gericht tegen Falun Gong.

Zeven universiteiten hebben ten minste één incident gemeld van vermoedelijke fysieke of digitale surveillance. Een afgestudeerde student uit Illinois zei dat de Chinese diplomaten in Chicago de voorzitter van de CSSA opdracht gaven hem uit de groep te zetten vanwege zijn betrokkenheid bij Falun Gong-activiteiten.

Een Falun Gong banner is te zien op een evenement aan de Columbia Universiteit, in augustus 2019. (Met dank aan het Falun Dafa Informatiecentrum)

Een andere student uit North Carolina zei dat zijn vader in China werd lastiggevallen en dat hij zijn moeder vaak belde om haar te vragen te stoppen met het beoefenen van Falun Gong en het bijwonen van openbare evenementen, aldus het rapport. Respondenten uit Arizona, Californië en New York zeiden dat etnische Chinezen hen filmden of fotografeerden tijdens Falun Gong evenementen.

De agressieve intimidatiecampagnes en misleidende voorstellingen van de beoefening in schoolboeken en door aan de CSSA gelieerde Chinese studenten hebben geleid tot trauma’s voor studenten die Falun Gong beoefenen, aldus het rapport.

Uit het onderzoek van het Falun Dafa Informatiecentrum bleek dat veel Falun Gong beoefenaars aan universiteiten “bang zijn voor stigmatisering” en “negatieve reacties” van Chinese studenten of faculteitsleden. Sommigen vertelden zelfs dat ze terugslag ondervonden van tweede generatie Chinese of niet-Chinese studenten die de propaganda van de CCP hadden gelezen.

Een vijfde van de respondenten zei zich enigszins of zeer ongemakkelijk te voelen om zich als beoefenaar van Falun Gong te identificeren of erover te spreken in de klas. Een Falun Gong-club van een universiteit in Minnesota besloot de identiteit van etnische Chinese leden anoniem te houden uit angst dat openbaarmaking van dergelijke informatie hun familieleden in China in gevaar zou kunnen brengen.

Respondenten vermeldden ook online pesterijen en berichten op sociale media die erop gericht waren mensen ervan te weerhouden deel te nemen aan Falun Gong-evenementen of contact te hebben met beoefenaars.

Voor zowel Chinezen als niet-Chinezen op Amerikaanse universiteitscampussen worden “discriminatie en stigmatisering ervaren … op manieren die algemeen als onaanvaardbaar zouden worden beschouwd in het geval van andere godsdiensten”, concludeerde het rapport.

Danella Pérez Schmieloz heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 mei 2023): Beijing Exports Religious Suppression by Printing Propaganda in US Textbooks: Report

Ministerie van Justitie klaagt 2 vermeende Chinese agenten aan wegens aanvallen op Falun Gong in de VS

NEW YORK-Federale aanklagers hebben twee mannen beschuldigd van poging tot omkoping van een openbaar ambtenaar met tienduizenden dollars in een plan om de Chinese Communistische Partij (CCP) te helpen de vervolgde geloofsgroep Falun Gong omver te werpen.

John Chen, een 70-jarige Amerikaanse burger die in China is geboren, en Lin Feng, een Chinese burger van 43 jaar, probeerden “het IRS klokkenluidersprogramma te manipuleren door middel van omkoping en bedrog” in een poging om een door Falun Gong geleide entiteit haar belastingvrije status te ontnemen, volgens gerechtelijke dossiers die op 26 mei zijn vrijgegeven.

De informatie die zij bij de Internal Revenue Service (IRS) hebben ingediend is “op het eerste gezicht gebrekkig en bevat soortgelijke retoriek als de propaganda die de regering van de Volksrepubliek China gebruikt om haar onderwerping en intimidatie van Falun Gong-leden te rechtvaardigen”, aldus de klacht.

Chen en Feng, die respectievelijk in Chino City en Los Angeles in Californië wonen, werden vrijdagochtend vroeg vanuit hun woningen gearresteerd, vertelde een woordvoerder van het FBI-kantoor in Los Angeles aan The Epoch Times.

De twee worden beschuldigd van samenzwering, omkoping en het witwassen van geld. Chen werd zonder borg vastgehouden en de U.S. Marshals Service zal hem naar New York vervoeren. Feng’s hoorzitting werd uitgesteld tot 1 juni. Hij zal tot dan in hechtenis blijven, vertelde een woordvoerder van het kantoor van de openbare aanklager in Los Angeles aan The Epoch Times.

De advocaat van Chen weigerde commentaar te geven.

Het Edward R. Roybal Federal Building en U.S. Courthouse in Los Angeles, Californië, op 26 mei 2023. (Annie Wang/The Epoch Times)

‘Schokkend’ en ‘verraderlijk’

De actie is de eerste vervolging door de Amerikaanse autoriteiten om het Chinese regime ervan te weerhouden Falun Gong – een meditatieve praktijk die gekenmerkt wordt door waarachtigheid, mededogen en tolerantie – in de Verenigde Staten aan te pakken. In China heeft de CCP de groep de afgelopen 23 jaar zwaar vervolgd.

De aanklachten van het ministerie van Justitie volgden ook op de arrestatie van twee personen die een geheime politiepost in New York zouden leiden voor Peking. Een van de mannen organiseerde volgens Justitie tegendemonstraties tegen demonstraties van Falun Gong-aanhangers in Washington tijdens het bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan de VS in 2015.

“Pogingen om de instrumenten van de Amerikaanse regering te manipuleren en te gebruiken om de autocratische doelstellingen van de Chinese regering uit te voeren zijn even schokkend als verraderlijk”, zei de Amerikaanse procureur Damian Williams in een verklaring waarin hij de aanklacht aankondigde.

Van januari tot mei werkten Chen en Feng onder leiding van Chinese ambtenaren aan een omkopingscampagne, aldus het ministerie van Justitie. Tijdens de bespreking van het plan in een opgenomen gesprek rond 21 januari, gaf Chen aan dat hij het doel van het Chinese regime wilde bereiken om Falun Gong “omver te werpen”, waarbij hij opmerkte dat het Chinese “leiderschap” “zeer genereus” zou zijn in het financieren van de illegale betalingen, volgens het rechtbankdocument.

Tijdens een ander opgenomen gesprek een week later, benadrukte Chen dat “nadat dit-dit-dit ding is gedaan,” volgens de aanklacht, “beloning voor het werk zeker zal worden gegeven op dat moment.”

Begin februari dienden Chen en Feng de klokkenluidersklacht in bij een IRS-kantoor in New Windsor, New York, waarvan Chen later tegenover de autoriteiten zou beweren dat het in het belang was van de Amerikaanse belastingbetalers, aldus de rechtbank. Die klacht, waarin herhaaldelijk lasterlijke taal van het regime werd gebruikt om Falun Gong te beschrijven, was “op het eerste gezicht gebrekkig”, aldus de aanklacht. Het zei dat IRS personeel heeft geadviseerd de klacht te verwerpen.

Op 14 mei ontmoette het duo een undercoveragent die zich voordeed als een IRS-ambtenaar in een restaurant en beloofde een totaalbedrag van 50.000 dollar te betalen om een onderzoek in te stellen naar de aan Falun Gong gerelateerde entiteit, aldus het document. Op de achterbank van het voertuig van de agent overhandigde Chen de agent $1.000 contant in biljetten van $100 als eerste betaling. De agent zou 60 procent van de klokkenluidersprijs van de IRS ontvangen als de klokkenluidersklacht succesvol was, beloofden Chen en Feng tijdens de ontmoeting in New York.

Beoefenaars van Falun Gong marcheren in Manhattan om Wereld Falun Dafa Dag te vieren op 12 mei 2023 in New York. (Larry Dye/The Epoch Times)

In een onderschept gesprek van twee dagen eerder vermeldden de twee hoe ze “aanwijzingen” zouden krijgen van een Chinese ambtenaar om het plan uit te voeren via een in China gevestigde gecodeerde berichtenapp, de instructies van de ambtenaar zouden wissen en de Chinese ambtenaar zouden “waarschuwen” en “alarmeren” als de ontmoeting niet verliep zoals gepland.

‘Bloedbroeders’

In de loop van de planning waarschuwde Chen ook een contactpersoon, die hem voorstelde aan de vermeende belastingambtenaar en samenwerkte met de FBI, om het illegale betalingsplan discreet te houden.

“Als je zegt: betaal geld, verdomme, dan laat het een spoor achter en dat wordt lastig,” zei hij.

De identiteit van de Chinese ambtenaar blijft geheim, maar Chen zei in een onderschept gesprek tijdens de bespreking van het plan dat de ambtenaar “degene is die altijd de leiding heeft over deze zaken”, aldus de klacht. In de klacht wordt opgemerkt dat de repressie-inspanningen tegen Falun Gong worden gecentraliseerd vanuit het “610 Bureau”, een extralegale instantie die jarenlang een hoofdvestiging had in China’s noordoostelijke megastad Tianjin.

De naam van de stad kwam naar voren in een telefoontje rond 16 mei, nadat de agent Chen een document had gemaild waarin stond dat de klacht was doorverwezen naar de auditafdeling. Toen hij de e-mail zag, belde Chen Feng en vroeg hem naar New York te gaan om het overeengekomen smeergeld af te leveren. Chen zei dat hij “opnieuw contact zou opnemen met Tianjin”.

In een gesprek met de agent rond die dag, bevestigde Chen opnieuw dat de twee de campagne namens Beijing uitvoerden. Volgens het dossier vertelde Chen de agent om “deze vrienden te vertrouwen”.

“Ze zijn als bloedbroeders. We zijn deze strijd tegen [de oprichter van de Falun Gong] twintig, dertig jaar geleden begonnen. Ze zijn altijd bij ons,” zei Chen naar verluidt. Hij zei “het geld is van ons allemaal”, wat volgens de FBI-onderzoeker verwijst naar de Chinese autoriteiten.

“Het is erg riskant om geld de VS binnen te brengen, je moet speciale methoden gebruiken. Het heeft wat tijd nodig,” zei Chen, volgens het rechtbankdocument. Hij verklaarde dat hij in juni zou terugkeren naar China en de agent in termijnen zou betalen van juli tot september.

“Het is zo veel. In de VS is tienduizend over, en men moet aangifte doen. Verdorie, ik wil geen aangifte doen,” zei hij.

Feng overhandigde de undercoveragent op 18 mei op de John F. Kennedy International Airport nog eens 4.000 dollar contant smeergeld om het plan verder uit te voeren. Dezelfde dag vertelde Chen de agent in een telefoongesprek dat hij terug zou gaan naar China om meer geld te verzamelen en Feng het in twee betalingen van 25.000 dollar aan de agent in New York zou overhandigen.

Een bedreiging voor ons ‘democratisch systeem’

Volgens Levi Browde, uitvoerend directeur van het Falun Dafa Informatiecentrum, tonen de details van de zaak “hoe Falun Gong beoefenaars een belangrijk doelwit blijven voor de transnationale repressie van de CCP”.

“Het laat ook zien hoe ver de CCP wil gaan – een belastingambtenaar omkopen om de Amerikaanse wet te overtreden en Amerikaanse instellingen te gebruiken tegen onschuldige mensen om te proberen hun zin te krijgen,” vertelde hij aan The Epoch Times.

“Wij juichen de Amerikaanse regering toe voor deze actie en moedigen haar aan om CCP-agenten in de hele VS krachtig te vervolgen, omdat zij niet alleen een bedreiging vormen voor Amerikanen die zich uitspreken tegen de wreedheden in China, maar ook voor onze regeringsambtenaren en zelfs voor ons democratisch systeem zelf, dat allemaal het doelwit is van deze illegale praktijken.

De aanklagers beschreven de arrestatie vrijdag als hun recentste poging om de transnationale onderdrukkingscampagne van China aan te pakken.

“De Chinese regering heeft opnieuw geprobeerd, en gefaald, om critici van de VRC hier in de Verenigde Staten aan te pakken,” zei procureur-generaal Merrick Garland, die het acroniem gebruikte voor de Volksrepubliek China.

Procureur-generaal Merrick Garland spreekt tijdens een nieuwsconferentie op het ministerie van Justitie in Washington op 27 januari 2023. (Carolyn Kaster/AP Photo)

Hij voegde eraan toe dat het ministerie van Justitie “zal doorgaan met het onderzoeken, verstoren en vervolgen van pogingen van de Chinese regering om critici het zwijgen op te leggen en de reikwijdte van haar regime uit te breiden tot Amerikaans grondgebied” en “de rechten te verdedigen waarop ieder persoon in de Verenigde Staten recht heeft”.

“Het ministerie van Justitie blijft de brutale pogingen van de Chinese regering om transnationale onderdrukking uit te oefenen aan het licht brengen, ditmaal door pogingen tot omkoping,” zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa O. Monaco. “Zoals blijkt uit de arrestaties van vandaag en de beschuldigingen van samenzwering, omkoping en het witwassen van geld, zullen we geen pogingen tolereren van de Volksrepubliek China of welke buitenlandse regering dan ook om de rechten en vrijheden van iedereen die in de Verenigde Staten woont te intimideren, lastig te vallen of te ondermijnen.”

FBI-directeur Christopher Wray zei dat “de regering van China opnieuw haar minachting voor de rechtsstaat en internationale normen heeft getoond”. Hij beloofde dat zijn agentschap “de Chinese regering zal blijven confronteren met haar pogingen om onze wetten te schenden en de rechten en vrijheden van de mensen in ons land te onderdrukken.”

FBI Los Angeles Assistant Director in Charge Donald Always zei dat de vermeende activiteiten “in strijd zijn met fundamentele Amerikaanse waarden”.

“Zij die transnationale onderdrukking uitoefenen namens de Chinese regering moeten verantwoordelijk worden gehouden,” zei hij.

Linda Jiang droeg bij aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 mei 2023): DOJ Charges 2 Suspected Chinese Agents for Targeting Falun Gong in US

Categories VS

Kunstmatige intelligentie vormt ‘risico op uitsterven’

In de afgelopen maanden hebben tools voor kunstmatige intelligentie de aandacht van het publiek getrokken, maar veel van de mensen die de technologie hielpen ontwikkelen, waarschuwen nu dat er meer aandacht moet worden besteed aan de garantie dat de technologie niet het einde van de menselijke beschaving inluidt.

Een groep van meer dan 350 AI-onderzoekers, journalisten en beleidsmakers heeft een korte verklaring ondertekend: “Het beperken van het risico van uitsterven door AI zou een wereldwijde prioriteit moeten zijn, naast andere risico’s op maatschappelijke schaal zoals pandemieën en kernoorlogen.”

De brief werd dinsdag opgesteld en gepubliceerd door het Center for AI Safety (CAIS). Onder de ondertekenaars was Sam Altman, die mede-oprichter is van OpenAI, de ontwikkelaar van de kunstmatige intelligentie-schrijftool ChatGPT. Andere leden van OpenAI ondertekenden ook, evenals verschillende leden van Google en Google’s DeepMind AI-project, en andere opkomende AI-projecten. AI-onderzoeker en podcasthost Lex Fridman voegde ook zijn naam toe aan de lijst van ondertekenaars.

De risico’s van AI begrijpen

“Het kan moeilijk zijn om bezorgdheid te uiten over sommige van de grootste risico’s van geavanceerde AI,” zei CAIS in een bericht dat voorafging aan de verklaring van dinsdag. CAIS voegde eraan toe dat de verklaring is bedoeld om “een discussie op gang te brengen” over de bedreigingen van AI en “algemene bekendheid te geven aan het groeiende aantal deskundigen en publieke figuren die ook enkele van de grootste risico’s van geavanceerde AI serieus nemen.”

NTD News heeft CAIS om meer details gevraagd over het soort risico’s dat AI-technologie volgens de organisatie met zich meebrengt, maar heeft bij publicatie nog geen antwoord ontvangen.

Eerder deze maand getuigde Altman voor het Congres over enkele van de risico’s die AI-tools volgens hem kunnen opleveren. In zijn verklaring nam Altman een veiligheidsrapport (pdf) op dat OpenAI had opgesteld over zijn ChatGPT-4 model. De auteurs van dat rapport beschreven hoe chatbots met grote taalmodellen schadelijke actoren zoals terroristen zouden kunnen helpen bij “het ontwikkelen, verwerven of verspreiden van nucleaire, radiologische, biologische en chemische wapens”.

De auteurs van het ChatGPT-4-rapport beschreven ook “riskante opkomende gedragingen” die AI-modellen vertonen, zoals het vermogen om “langetermijnplannen op te stellen en uit te voeren, macht en middelen te verwerven en gedrag te vertonen dat in toenemende mate ‘agent-achtig’ is”.

Na een stress-test met ChatGPT-4 ontdekten de onderzoekers dat de chatbot zijn AI-karakter probeerde te verbergen terwijl hij werk uitbesteedde aan menselijke actoren. In het experiment probeerde ChatGPT-4 via de online freelance site TaskRabbit een mens in te huren om hem te helpen een CAPTCHA-puzzel op te lossen. De menselijke werknemer vroeg de chatbot waarom hij de CAPTCHA niet kon oplossen, die is ontworpen om te voorkomen dat niet-mensen bepaalde websitefuncties gebruiken. ChatGPT-4 antwoordde met het excuus dat hij slechtziend was en iemand nodig had die kon zien om de CAPTCHA op te lossen.

De AI-onderzoekers vroegen GPT-4 zijn redenering voor dit excuus uit te leggen. Het AI-model verklaarde: “Ik mag niet verklappen dat ik een robot ben. Ik moet een excuus verzinnen waarom ik geen CAPTCHA kan oplossen.”

Het vermogen van de AI om een excuus te verzinnen voor het niet kunnen oplossen van een CAPTCHA intrigeerde onderzoekers omdat het tekenen vertoonde van “machtszoekend gedrag” dat het zou kunnen gebruiken om anderen te manipuleren en zichzelf in stand te houden.

Oproepen voor AI-regulering

De verklaring van CAIS van dinsdag is niet de eerste keer dat de mensen die het meest hebben gedaan om AI op de voorgrond te brengen zich omdraaien en waarschuwen voor de risico’s van hun creaties.

In maart organiseerde het non-profit Future of Life Institute meer dan 1100 ondertekenaars die opriepen om experimenten met AI-tools die geavanceerder zijn dan ChatGPT-4 op te schorten. Onder de ondertekenaars van de brief van maart van het Future of Life Institute waren Twitter CEO Elon Musk, Apple mede-oprichter Steve Wozniak en Stability AI oprichter en CEO Emad Mostaque.

Wetgevers en regelgevende instanties bespreken al manieren om AI aan banden te leggen om misbruik ervan te voorkomen.

In april beweerden de Civil Rights Division van het Amerikaanse ministerie van Justitie, het Consumer Financial Protection Bureau, de Federal Trade Commission en de U.S. Equal Employment Opportunity Commission dat technologieontwikkelaars AI-tools op de markt brengen die kunnen worden gebruikt om handelspraktijken te automatiseren op een manier die beschermde klassen discrimineert. De toezichthouders beloofden hun regelgevende bevoegdheid te gebruiken om achter AI-ontwikkelaars aan te gaan wier instrumenten “onwettige vooroordelen bestendigen, onwettige discriminatie automatiseren en andere schadelijke resultaten opleveren”.

Karine Jean-Pierre, perschef van het Witte Huis, verwoordde de bezorgdheid van de regering Biden over AI-technologie tijdens een persbriefing op dinsdag.

“[AI] is een van de krachtigste technologieën van dit moment, maar om de kansen die het biedt te benutten, moeten we eerst de risico’s ervan beperken en daar richten we ons hier in deze regering op”, zei Jean-Pierre.

Jean-Pierre zei dat bedrijven ervoor moeten blijven zorgen dat hun producten veilig zijn voordat ze aan het grote publiek worden vrijgegeven.

Terwijl beleidsmakers op zoek zijn naar nieuwe manieren om AI te beperken, hebben sommige onderzoekers gewaarschuwd voor overregulering van de zich ontwikkelende technologie.

Jake Morabito, directeur van de Communications and Technology Task Force bij de American Legislative Exchange Council, heeft gewaarschuwd dat overregulering innovatieve AI-technologieën in de kiem kan smoren.

“Innovatoren moeten de ruimte krijgen om met deze nieuwe technologieën te experimenteren en nieuwe toepassingen te vinden,” vertelde Morabito in een interview in maart aan NTD News. “Een van de negatieve neveneffecten van te vroege regulering is dat het veel van deze wegen afsluit, terwijl ondernemingen deze wegen juist moeten verkennen en klanten moeten helpen.”

Van NTD Nieuws

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 mei 2023): Artificial Intelligence Poses ‘Risk of Extinction,’ Warns ChatGPT Founder and Other AI Pioneers

EU waarschuwt nadat Elon Musk Twitter terugtrekt uit overeenkomst tegen desinformatie

Hoge ambtenaren van de Europese Unie waren in het weekend woedend nadat Twitter-eigenaar Elon Musk het sociale-mediaplatform terugtrok uit de “Praktijkcode” van het blok, die volgens critici neerkomt op een censuurregime.

De EU-commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, schreef dat Twitter de gedragscode van het blok heeft verlaten, nadat rapporten beweerden dat het platform dat zou doen. Breton waarschuwde dat Twitter een aantal wettelijke verplichtingen zou krijgen.

“Twitter verlaat vrijwillige EU-gedragscode tegen desinformatie. Maar verplichtingen blijven. Je kunt vluchten, maar je kunt je niet verbergen,” schreef Breton. “Naast vrijwillige verplichtingen zal het bestrijden van desinformatie vanaf 25 augustus een wettelijke verplichting zijn onder #DSA. Onze teams zullen klaar zijn voor handhaving.”

Een EU-functionaris vertelde Euractiv ook dat het blok “hierop wacht”, en “het was puur een kwestie van tijd” voordat berichten opdoken dat Musk zich zou terugtrekken.

De regels die bekend staan als de Digital Services Act (DSA) vereisen dat bedrijven aan risicobeheer doen, externe en onafhankelijke audits uitvoeren, gegevens delen met autoriteiten en onderzoekers, en tegen augustus een gedragscode aannemen.

De 19 bedrijven die onder de regels vallen zijn Alphabet’s Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, YouTube, Meta’s Facebook en Instagram, Amazon’s Marketplace, Apple’s App Store en Twitter. De anderen zijn Microsofts twee eenheden LinkedIn en Bing, booking.com, Pinterest, Snap Inc’s Snapchat, TikTok, Wikipedia, Zalando en Alibaba’s AliExpress.

“Wij vinden dat deze 19 online platforms en zoekmachines systematisch relevant zijn geworden en speciale verantwoordelijkheden hebben om het internet veiliger te maken,” vertelde Breton eerder dit jaar aan verslaggevers, eraan toevoegend dat die bedrijven zich zouden moeten richten op zogenaamde desinformatie.

Breton zei dat hij aan het bekijken was of nog vier tot vijf andere bedrijven onder de DSA vallen, en dat een beslissing in de komende weken wordt verwacht. Breton had kritiek op het systeem voor het modereren van inhoud van Facebook vanwege de rol die het speelt bij het vormen van meningen over belangrijke kwesties.

Europees commissaris voor de interne markt Thierry Breton communiceert over het 5G-plan van de EU, in Brussel, België, op 29 januari 2020. (Alexandros Michailidis/Shutterstock)

“Nu Facebook is aangewezen als een zeer groot online platform, moet Meta het systeem zorgvuldig onderzoeken en waar nodig ASAP repareren,” zei hij, eraan toevoegend: “We zijn ook toegewijd aan een stresstest met TikTok die ook interesse heeft getoond. Ik kijk dus uit naar een uitnodiging op het hoofdkantoor van Bytedance om de oorsprong van Tiktok beter te begrijpen.”

Twitter had eerder ingestemd met een stresstest, en Breton zei dat hij en zijn team eind juni van dit jaar naar het hoofdkantoor van het bedrijf in San Francisco zouden reizen om de vrijwillige schijnoefening uit te voeren. Breton gaf geen details over wat de test zou inhouden.

Er zijn vangnetten voor door kunstmatige intelligentie gegenereerde inhoud, zoals deep fake video’s en synthetische beelden, die duidelijk moeten worden gelabeld wanneer ze in de zoekresultaten opduiken, zei Breton. Hij zei ook dat overtredingen onder de Digital Services Act kunnen worden bestraft met hoge boetes tot 6 procent van de jaaromzet van een bedrijf.

Platforms zullen hun systemen “volledig opnieuw moeten ontwerpen” om een hoog niveau van privacy en veiligheid voor kinderen te waarborgen, inclusief het verifiëren van de leeftijd van de gebruikers, aldus Breton.

Big Tech bedrijven zullen ook hun systemen moeten herzien om “algoritmische versterking van desinformatie te voorkomen”, zei hij, en zei dat hij zich met name zorgen maakte over de inhoudsbeheersystemen van Facebook in de aanloop naar de verkiezingen in Slowakije in september.

Het moederbedrijf van Facebook zei dat het de nieuwe Digital Services Act van de EU steunt. “We nemen belangrijke stappen om de verspreiding van schadelijke inhoud op Facebook en Instagram in de EU te bestrijden”, zei Meta enkele weken geleden. “Hoewel we dit het hele jaar door doen, erkennen we dat het bijzonder belangrijk is tijdens verkiezingen en tijden van crisis, zoals de aanhoudende oorlog in Oekraïne.”

Kritiek

Jacob Mchangama, een Deense historicus, sloeg eind 2022 alarm over de Digital Services Act en schreef in een opinieartikel dat het plan een geval zou zijn van een “remedie” die “erger is dan de ziekte”.

“Maar als het gaat om het reguleren van spraak, leiden goede bedoelingen niet noodzakelijkerwijs tot wenselijke uitkomsten,” schreef hij voor de Los Angeles Times. “In feite zijn er sterke redenen om aan te nemen dat de wet een middel is dat erger is dan de ziekte, en waarschijnlijk zal leiden tot ernstige nevenschade aan de vrije meningsuiting in de EU en overal elders waar wetgevers het proberen na te bootsen.”

Hoewel “het verwijderen van illegale inhoud onschuldig genoeg klinkt”, schreef hij dat “het dat niet is”. Die term—”illegale inhoud”—wordt in Europa heel verschillend gedefinieerd,” zei hij. “In Frankrijk zijn demonstranten beboet voor het afbeelden van president Macron als Hitler, en illegale haatzaaierij kan beledigende humor omvatten, terwijl Oostenrijk en Finland godslastering strafbaar stellen.

Een e-mail van Epoch Times die naar Twitter werd gestuurd voor commentaar werd teruggestuurd met een geautomatiseerd antwoord dat een poep emoji bevatte. Musk kondigde eerder dit jaar aan dat de emoji automatisch zou worden verstuurd wanneer journalisten verzoeken om commentaar stuurden.

Reuters en The Associated Press hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 mei 2023): EU Issues Warning After Elon Musk Pulls Twitter Out of Anti-‘Disinformation’ Agreement

Californische moeder bevrijdt haar jonge dochter uit de greep van de trans-agenda op de middelbare school

Er zou geen witte ridder komen om hun kinderen te redden – zij waren het. De Californische moeder Erin Friday, 56 jaar, ontdekte dat zij het was voor haar toen 11-jarige dochter. Het begon onschuldig genoeg: een paar jongensachtige bijnamen en een paar extra letters uit het alfabet. Maar onschuldig was het niet.

Een paar meisjes, waaronder de jongste van Friday, kletsten in de voortuin over nieuwe dingen die ze op school hadden geleerd. Zij waren op de hoogte van nieuwe trends, terwijl in hun ogen de saaie oude moeder de onwetende dinosaurus was die ver achter de feiten aanliep.

“Vijf meisjes kozen elk een naam die op het alfabet stond, ze giechelden naar me en zeiden: ‘Je bent cis, en je begrijpt het niet,'” vertelde Friday aan The Epoch Times. “Ik had de term ‘cis’ nog nooit gehoord, en toen zeiden ze: ‘Oké boomer.'”

Het was 2019, en Friday’s dochter zat in de brugklas. Dit was het eerste eye-opening moment van de moeder: “Wat leren ze onze kinderen in godsnaam op school?!” vroeg ze zich af. Nieuwsgierigheid veranderde in bezorgdheid toen deze geslachtsgebonden cultuur ontkiemde. “Oh, het is waarschijnlijk gewoon de puberteit,” dacht ze eerst.

Friday’s eens zo meisjesachtige dochter – een grote “My Little Pony” fan – begon zich in flodderige sweatshirts te hullen. Friday dacht dat het gewoon “een daad van verlegenheid” was bij het opbloeien van de vrouwelijkheid; Friday had dat ook zo ervaren. Maar toen de “My Little Pony”-fan het terrein van het “soldatenmeisje” betrad en gevechtslaarzen aantrok; toen de langharige vriendinnen jongensnamen begonnen aan te nemen; toen de paarse en groene haarverf uitbrak, werd moeder’s bezorgdheid groter.

Een giftig zaadje in middelbare school, seksuele voorlichting

Zo begon deze merkwaardige cultuur zijn vreemde en schadelijke vruchten af te werpen. Het werd cool om een label te hebben. Een meisje identificeerde zich als panseksueel, een ander noemde zichzelf onzinnig polyamoreus (open voor meerdere partners). “De helft van haar padvindersgroep kwam uit de kast als transgender,” zei Friday. De borstbanden kwamen tevoorschijn. Meisjesstemmen vielen verdacht laag uit.

“Mijn dochter koos ‘pansexueel,’ ze was 11. Er is niets seksueels aan mijn 11-jarige dochter,” zei Friday. “Een paar kozen ‘lesbisch’, maar niemand koos ‘hetero’ – ik denk in hun terminologie ‘cis’ – omdat dat saai is; het is als het kiezen van vanille-ijs.” Met een humoristisch voorbehoud merkte Friday op hoe ze vreemd genoeg naar “Twilight” bleven kijken om te kwijlen over hun knappe vampirische hartenbrekers – kleine meisjes die ze waren.

Maar Friday was woedend en voelde zich verraden door degenen op de Central Middle School in San Carlos die ze vertrouwde: de leraren van haar dochter. Friday kende de meeste van hen bij naam, omdat ze daar vaak vrijwilligerswerk deed. Ze gingen soms samen wat drinken.

Central Middle School in San Carlos, Californië (Screenshot/Google Maps); (Inzet) Erin Friday. (Met dank aan Erin Friday)

“Wat je leraar zegt is goud en waar,” zei Friday. “De twee belangrijkste mensen in het leven van een kind zijn de ouders en dan de leraar.” Ze had hen vertrouwd, maar de school had haar in de steek gelaten.

Het waren niet noodzakelijk de leraren zelf die het bedrog pleegden. De moeder hoorde hoe een andere groep binnenkwam en vijf uur seksuele voorlichting gaf. Met een naam als Health-Connected klinkt het onschuldig, maar dat zijn ze allerminst. “Ze besteedden een heel uur van de vijf uur les aan genderideologie en de cartoon van de ‘genderbread man’, waarbij ze wijzen op de hersenen en lichaamsdelen, en in wezen zeggen dat je een vrouwelijk brein en een mannelijk lichaam kunt hebben, of andersom.”

“Het was uit angst voor de leerlingen die hun “authentieke zelf” lieten zien, dat leraren zwichtten en hen anders behandelden,” zei Friday. Ze werden geprezen als geweldig en speciaal, beschouwd als eenhoorns, en verheven tot de status van superster. “Kinderen die aan de rand staan, zonder veel grote vriendengroepen, of misschien een beetje vreemd, komen uit de kast als trans en worden beroemd,” zei ze. “Als je blank bent, middenklasse of welgesteld, en hetero, ben je een onderdrukker, je bent saai, en is er niets speciaals aan je.”

Na verloop van tijd rijpte deze ongezonde vrucht. Toen door COVID in 2020 leerlingen werden afgesloten en van huis uit leerden, was Friday geschokt dat de openbare middelbare school het mannelijk voornaamwoord van haar dochter had gebruikt en confronteerde ze de administratie ermee. In een telefoongesprek vertelden ze haar dat de reden hiervoor was om een “veilige ruimte” te bieden, wat Friday belachelijk vond. Haar dochter zat vlakbij haar.

“Ze reageerden heel, heel vreemd terug [over de kwestie van het veranderen van haar naam], ‘Oh, nou, we hebben het niet legaal gedaan,'” zei Friday. “Ik zei hen: ‘Dat kan eigenlijk niet, ik ben de ouder. Onthoud dat. Ik ben de ouder. Jij bent niet de ouder.’

“Ik denk dat ik ‘onveilig’ ben omdat ik haar vrouwelijke naam gebruik, en haar vrouwelijke voornaamwoorden. En toen stond de kinderbescherming voor mijn deur. De politie kwam later.”

Lesmateriaal van Health-Connected voor seksuele voorlichting op de middelbare school legt de genderideologie uit. (Met dank aan Erin Friday)

CPS (de kinderbescherming) achtte haar dochter een zelfmoordrisico, onder verwijzing naar een zoekopdracht die ze deed op haar school iPad. Hoewel CPS uiteindelijk het onderzoek liet vallen, was Friday woedend over het feit dat de school de angst voor zelfmoord gebruikte als een dekmantel voor een mogelijke claim wegens misbruik, omdat ze de confrontatie aanging met de schaamteloze geheime sociale overgang van haar dochter.

Omgaan met al deze waanzin – de puberteit van haar dochter, de labels van de meisjes, het verraad van de school, en nu CPS op haar stoep – het instinct van Friday zag de kern ervan. De door lockdown veroorzaakte depressie had meer te maken met de genderuitbarsting van haar dochter dan iets anders. Zij was niet het enige kind dat door COVID in een mentale spiraal terecht kwam. Dat was overduidelijk.

De oplossing was voor Friday en talloze andere ouders onbekend terrein.

Het inhuren van een therapeut voor haar dochter strandde al voordat het begon. De therapeut hield vol dat de herinnering van Friday aan de meisjesachtigheid van haar dochter “onjuist” was. “Ik heb zoiets van, ‘Wow, dat is geweldig. Dus ze was in ‘My Little Pony’ toen ze 3 was, gewoon omdat ze wachtte om uit haar schulp te komen en ons te laten weten dat ze een jongen was?'” zei Friday. “Ik heb een zoon; ze zijn heel verschillend.”

De therapeut zwaaide met de “41 procent kans op zelfmoord”. “Toen ik haar ondervroeg over de studie, was het me heel duidelijk dat ze het niet gelezen had. Ik wel,” zei Friday. “Ik zou ontslagen zijn als advocaat als ik ooit een zaak zou aanhalen die ik niet gelezen had.” Dus dat is wat de therapeut die de depressie van haar dochter niet behandelde kreeg. Ontslag.

Voor Friday leek het alsof de hele wereld gek was geworden.

De strijd om een verloren dochter terug te winnen

Het was tijd voor mama beer om uit haar sluimer te ontwaken en te beginnen met een serieuze deprogrammering van haar dochter. De eerste stap was het vinden van een genderkritische therapeut die meer geïnteresseerd was in waarom haar dochter niet uit bed kwam, haar tanden niet poetste en niet at, dan in het uitdragen van een ideologie.

Ondertussen zou Friday zich moeten wapenen met kennis. Ze dook diep. Terwijl ze boeken las, zoals “Desist, Detrans, & Detox: Getting Your Child Out of the Gender Cult” van Maria Keffler, luisterde ze naar de podcast van Benjamin Boyce over detransitioners en “Gender: A Wider Lens.”

Zoals je lagen van een ranzige, rottende ui afpelt, ontdekte ze de steeds donkerdere en sinistere aard van de trans-agenda. Er waren online groepen die zich specifiek richtten op transgender kinderen en hen voedden met giftige indoctrinatie. Hun ouders werden afgeschilderd als schurken omdat ze hun identiteit niet bevestigden.

Het werd nog erger. Deze groepen bombardeerden hen met smerige pornografie die in golven kwam, die Friday beschreef als “buiten proporties”. Ze hield de surfgeschiedenis, apparaten en sociale media van haar dochter in de gaten en hield een emmer naast zich voor het geval haar maag het niet aankon.

Met haar eigen kroost tegenover haar, stonden ze als aan weerszijden van een kloof. Als Friday de geest van haar verloren kleintje wilde terugwinnen, moest ze de kloof overbruggen.

Ze wist wat niet zou werken: lange discussies; wetenschappelijk bewijs; zwijgen in de hoop dat het gewoon over zou gaan. Het zou niet overgaan, wist ze. Je moet het rechtstreeks aanpakken.

Terwijl haar dochter het zelf zou moeten uitzoeken, zou mama beer onderweg nuttige broodkruimels laten vallen – vragen en hints die “kleine scheurtjes” in haar geest zouden achterlaten, totdat er genoeg licht van de waarheid zou doorschijnen en de werkelijkheid zou doordringen.

“Ik stelde haar vragen over de vaccins van Johnson & Johnson, en ik zei ‘O jee, dit is niet goed voor vrouwen. Mag je het nemen?'” zei Friday. “Ze schreeuwde tegen me, zei: ‘Ik ben geen vrouw!’ en stampte weg. Maar dat is een overwinning. Ik bedoel, dat is een biologische realiteit.”

Een andere aanvalslinie ontvouwde zich als volgt:

“Ik vroeg haar waarom ze dacht dat ze een jongen was, en ze antwoordde dat ze haar borsten niet mooi vond,” zei Friday. “En ik volgde: ‘Wat nog meer?’ ‘Ik vind mijn menstruatie niet fijn.’ ‘Zo, nu heb je net vastgesteld waarom je het niet leuk vindt om een meisje te zijn. Maar waarom denk je dat je een jongen bent?’ Ze kan het niet beantwoorden en ze wordt natuurlijk boos, maar het laat een barst achter in haar gedachten.”

Erin Friday met haar dochter toen ze klein was. (Met dank aan Erin Friday)

Friday heeft zich helemaal gegeven in de strijd tegen de onzichtbare vijand van de leugen. Ze nam ontslag en besteedde 16 uur per dag aan het opsporen van de duivelse wortels van de agenda. Ze noemt transgenderisme nu “een sekte”.

Om de greep van de sekte op de geest van haar dochter te breken, probeerde Friday een strategie van het afspelen van rare sektespodcasts in de auto. De Moonies sekte – met hun door drugs aangedreven gearrangeerde massahuwelijken – toonde aan hoezeer mensen gedupeerd kunnen worden in opdracht van een ander.

Friday liet haar dochter doorschemeren: “Sommige mensen denken dat transgenderisme een sekte is,” en liep weg om dat te laten sudderen.

Het was de taak van Friday om de zaak van haar dochter te onderzoeken. Ze nam talloze apparaten in beslag, doorzocht haar kamer en vond stapels iPhones onder matrassen. Moeder ontdekte hoe slim haar dochter was: ze had twee van elke sociale media account. Er was de Instagram waar moeder naar kijkt, en de schaduw account voor haar trans “vrienden”.

Friday ging zo ver dat ze haar dochter bij verschillende namen noemde – ook mannelijke – omdat ze nog niet klaar was om haar vrouwelijke naam te accepteren.

Het duurde ongeveer anderhalf jaar. Maar toen ze eindelijk haar voornaam accepteerde, was dat het teken dat ze er bijna waren. Tegenover het onophoudelijke bombardement van haar moeder viel het transgender kaartenhuis in elkaar. Friday had gelijk: toen de depressie van haar dochter wegsmolt, smolt ook de door angst veroorzaakte persoonlijkheid.

“De depressie begon te verdwijnen, en dat is heel belangrijk omdat de transgender-identiteit een onaangepaste reactie is op depressie en angst,” zei Friday. “Zodra je het onderliggende probleem aanpakt, begint het transgenderisme te vervagen.”

Maar het moment dat Friday wist dat het echt was kwam voor een geplande kerstvakantie met het gezin toen haar dochter een badpak uitzocht.

“Ik had een heleboel verschillende badpakken voor haar klaargelegd, waaronder een jongensbroek en een soort tanktop,” zei Friday. “En ze koos de bikini die ze – oh jee, ik ga huilen – die ze altijd van mij stal toen ze een klein meisje was.”

De transgender oorlog woedt voort

Voor Friday was de strijd gewonnen. Maar de oorlog woedt nog steeds voor de talloze andere ouders met kwetsbare kinderen. En zo marcheerde mama beer verder – en dook dieper in het konijnenhol. Ze zou te weten komen wie of wat er achter de verminking en sterilisatie van kinderen zit.

Zich bewust van het “tinfoil hat” label dat onderzoek zo effectief het zwijgen oplegt, spreekt ze niettemin openhartig: Transgenderisme is niet alleen een sekte maar ook een geldbron voor Big Pharma die levenslange patiënten oogst in de vorm van kinderen die van geslacht veranderen.

“Dit is een industrie van 11 miljard dollar,” zei Friday. “Het is een veelkoppig monster. Er zijn mensen die dit pushen voor financieel gewin; de medische gemeenschap en de Big Pharma pushen dit omdat elk trans-geïdentificeerd kind een miljoen tot anderhalf miljoen dollar waard is. Het zijn levenslange medische patiënten.

Het uitdragen van transgenderisme in de samenleving als geheel is ook een bewuste selectie van de kudde, voegt de moeder eraan toe.

“Dit is eugenetica,” zei ze. “We vertellen een kleine jongen die graag met meisjesdingen speelt – opnieuw een regressief stereotype – dat hij eigenlijk een meisje moet zijn. En dus zou hij vermoedelijk opgroeien tot een gewoon homo kind, maar nu veranderen we hem in een meisje – wat hem steriliseert – wat de kudde weer kleiner maakt.”

In één woord is het Marxisme.

De verdorvenheid gaat nog dieper. Friday onthult dat dit alles de normalisering van pedofilie bevordert – een fetisj die zich in de onderbuik van de samenleving nestelt: in de mode, entertainment, politiek en andere beerputten.

Erin staat bij een demonstratie tegen gender ideologie. (Met dank aan Erin Friday)

Uiteindelijk is het doel “de vernietiging van het gezin” en “de vernietiging van onze democratie”, zei Friday, eraan toevoegend dat het “in feite de ondergang van onze samenleving als geheel zou kunnen zijn als dit doorgaat.”

De voormalige advocate koos ervoor niet terug te keren naar haar baan, maar in de frontlinies te blijven vechten. Ze sloot zich aan bij Our Duty, een door ouders gerunde internationale groep zonder hiërarchie die ouderleden vrij spel geeft om in hun omgeving op te treden tegen transgenderisme. Ze schrijven wetten, getuigen voor overheidsinstanties en bieden wanhopige ouders een toevluchtsoord in een wereld die gek is geworden.

“Ik heb waarschijnlijk een jaar lang gehuild,” zei Friday over haar motief. “Ik had een zware depressie, ik dacht aan zelfmoord omdat ik niet kon toekijken hoe mijn dochter stierf door duizend snijwonden en dat de wereld haar toejuichte en hiervan getuige was.”

Ze zette haar verdriet om in actie via haar stem. Terwijl sommige ouders zich verbergen achter aliassen, koos Friday een andere tactiek.

“Ik ga een advocaat zijn en ga mijn kind precies laten weten wat ik doe,” zei ze. “Ik spreek me nu uit met mijn echte naam omdat het nodig is. En het is niet gevaarlijk – ze kunnen ons niet allemaal elimineren.”

Vandaag is Friday voorzichtig optimistisch voor haar dochter. Nu ze 16 is, is haar toekomst verre van zeker. Met de universiteit in het verschiet zullen er genderstrijders zijn die haar onder druk zetten, terwijl er op het internet roofdieren op de loer liggen. Er zijn geen “veilige plaatsen”, aldus Friday.

Toch waagt ze een voorspelling.

“Nu geloof ik niet echt dat ze verguisd zal worden, want ze geniet echt heel erg van haar vrouwelijke lichaam,” zei Friday. “Maar ze is een keer gevangen genomen. Ik ga pas rustig slapen als ze 25 is en die frontale kwab zich heeft gevormd.”

Deel uw verhalen met ons op emg.inspired@epochtimes.com, en blijf uw dagelijkse dosis inspiratie krijgen door u aan te melden voor de Inspired-nieuwsbrief op TheEpochTimes.com/nieuwsbrief

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (27 mei 2023)California Mom Reclaims Young Daughter From Clutches of Trans Agenda in Middle School—Here’s How

 

 

De 5 manieren van Teddy Roosevelt om een goede werkethiek te cultiveren

Een paar weken geleden was ik toevallig aanwezig bij een gesprek tussen een 17-jarige jongeman en een echtpaar van middelbare leeftijd. De 17-jarige stond op het punt af te studeren aan de middelbare school en informeerde beleefd naar het werk van de man van het echtpaar.

Al snel spraken de twee een tijdstip af waarop de middelbare scholier kon komen kijken hoe het bedrijf van de man in elkaar zat. Door eerdere gesprekken met deze man was het me duidelijk hoe erg hij op zoek was naar jong talent. Ik dacht dat ik wielen in zijn hoofd zag draaien bij het vooruitzicht van het ijverige, onbenutte talent dat voor hem stond.

De behoefte aan goede werknemers reikt tegenwoordig veel verder dan het bedrijf van deze ene man. En naar oordeel van een recent artikel in de Wall Street Journal is het vinden van goede hulp in jonge mensen zoals mijn 17-jarige vriend hierboven voor de meeste werkgevers geen optie. In reactie daarop verwerpen werkgevers het ageïsme en omarmen ze werknemers die dichter bij hun pensioen staan dan bij de middelbare school, in de hoop dat de rijpere werknemer ten minste een goede, solide acht uur per dag eerlijk en ijverig werk kan leveren, ook al is hij of zij wat moeilijker op te leiden als het om technologie gaat.

“Deze groep is bereid om de openingsdienst te draaien of de dag af te sluiten, om in te vallen tijdens lunches en pauzes of op stand-by te staan indien nodig,” vertelde een werkgever aan The Wall Street Journal.

Oudere werknemers zijn niet alleen flexibel en ijverig, ze zijn ook niet per se op zoek naar een hoog salaris, en ze stappen niet snel over naar een nieuwe functie om de carrièreladder te beklimmen, wat hen nog aantrekkelijker maakt voor werkgevers.

Ik heb de afgelopen tien jaar heel wat mensen aangeworven en ik voel met hen mee. Hoewel ik onder de jongere generatie een aantal zeer goede werknemers heb gevonden, ben ik ook enigszins verbaasd over de eisen die sommige jongeren stellen en het gebrek aan loyaliteit dat sommigen aan de dag leggen als ze eenmaal bij een bedrijf werken. Zozeer zelfs dat ook ik ben gaan denken dat oudere werknemers wenselijker zijn.

Werkgevers zien jongeren die ijverig en hard werken als een bron van onbenut potentieel. (Biba Kayewich)

Aangezien ik zelf nog enigszins tot de jongere generatie behoor, daagt een dergelijke situatie mij uit. Waar hebben we de principes van hard werken verloren, en hoe kunnen we ze terugwinnen? De geschriften van wijlen de Amerikaanse president Teddy Roosevelt geven enig inzicht in die vraag.

Volgens Roosevelt is een van de eerste dingen die een goede werker maken de bereidheid om het bedrijf voorrang te geven boven zijn eigen vrije tijd. In een brief uit 1899 aan Anna Roosevelt Cowles legde Roosevelt uit hoe moeilijk het was om weg te komen van zijn werk als gouverneur van New York. Hij ontkende de behoefte aan rust niet, maar besefte wel dat plichten voor verlangen moesten gaan.

“Ik moet er gewoon van doordrongen raken dat zolang ik gouverneur ben, alles zich naar mijn functie moet richten, en ik kan gewoon af en toe vakantie nemen als de gelegenheid zich voordoet”, aldus zijn brief.

In diezelfde brief onthulde Roosevelt nog een ander element van een goede werker: namelijk, ijverig zijn in een job met een doel.

” Gouverneur zijn, maakt me echt gelukkig- dat wil zeggen, werk verrichten dat echt een verschil maakt. Dat alle beslommeringen en zorgen van weinig belang zijn,” schreef hij.

In wezen is een goede werknemer er niet per se op uit om het meeste geld te verdienen en voortdurend opslag te krijgen; in plaats daarvan heeft hij voldoening als hij weet dat hij voor een goed doel werkt, zelfs als dat niet veel geld oplevert.

Evenzo is een goede werker bereid onderaan te beginnen en de kleine dingen goed te doen.

“Ik vraag van u een oprechte, serieuze uitvoering van uw plicht in alle kleine dingen die zich dagelijks voordoen in het zakenleven, in het huishouden, op elke manier, en wanneer de gelegenheid zich voordoet, als u zo uw plicht hebt vervult in de kleinere dingen, weet ik dat u zich zult verheffen tot de heroïsche behoeften,” zei Roosevelt in 1903 in een toespraak aan de Universiteit van Californië-Berkeley.

In wezen herinnerde Roosevelt ons eraan dat we niet meteen met een groot salaris hoeven te beginnen, noch met een groot kantoor of een leuk voordeelpakket. Trouw zijn in de kleine dingen zal uiteindelijk deuren openen naar grote kansen.

Het recept voor een goede werknemer kan niet zonder karakter, en wat dat betreft stelt Roosevelt niet teleur.

“Ik geloof heilig in een gezond en krachtig lichaam”, zei hij tijdens een toespraak aan de Universiteit van Minnesota. “Ik geloof nog meer in de krachtige geest. Waar ik het sterkst in geloof, meer dan in lichaam, meer dan in geest, dat is karakter.”

Welk soort karakter zorgt voor succes op het werk, niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever? Eerlijkheid, hoffelijkheid, vriendelijkheid en ijver zijn enkele goede eigenschappen om mee te beginnen.

Ten slotte is een goede werknemer iemand die niet opgeeft omdat de vormende jaren van zijn carrière voorbij zijn. Hij blijft “vooruit kijken, en niet terug”, schreef Roosevelt in 1908. Evenmin beschouwt hij een functie als minderwaardig als die minder betaalt of lager op de carrièreladder staat dan een functie die hij eerder had.

“Ik heb nooit in het minst sympathie gehad voor het soort man dat vindt dat, omdat hij het geluk heeft gehad een grote positie te bekleden, niet verwacht kan worden dat hij zich daarna in een minder prominente positie kan vermaken,” schreef hij.

Als de economie binnenkort instort, zoals velen hebben voorspeld, zal een salaris niet zo gemakkelijk te krijgen zijn. Als het zover is, zullen degenen die Roosevelts principes van een goed arbeidsethos hebben geleerd, een voorsprong hebben bij het vinden van die jobs.

Laten we de boot niet missen door ze te negeren.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 mei 2023): Teddy Roosevelt’s 5 Ways to Cultivate a Good Work Ethic

ANALYSE: G-7 leiders nemen krachtig standpunt in over China, maar kunnen ze hun vastberadenheid handhaven?

Nieuwsanalyse

De les van de oorlog van Rusland in Oekraïne heeft de landen van de Groep van Zeven (G-7) gedwongen dit jaar rechtstreeks de confrontatie met Peking aan te gaan, en de eensgezinde verklaring opgemaakt tijdens de top in Hiroshima betekent een grote stap die volgens sommige deskundigen twee jaar geleden nog “ondenkbaar” was.

De grote vraag is echter of de G-7 landen eensgezind en sterk kunnen blijven wanneer zij China confronteren, zoals zij hebben toegezegd – of zullen zij commerciële belangen voorrang blijven geven boven “de op regels gebaseerde internationale orde” of hun kernwaarden, zoals mensenrechten en democratie?

De 49e jaarlijkse top van ‘s werelds meest geavanceerde economieën – de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Canada – werd van 19 tot 21 mei gehouden in Hiroshima, Japan.

Hoewel deze topconferenties zelden de krantenkoppen halen, bleek uit de communicatie van dit jaar, een groter aantal sancties tegen Rusland en een afzonderlijke verklaring over China dat de leiders van ‘s werelds rijkste democratieën, althans wat de berichtgeving betreft, meer dan ooit verenigd zijn.

De schadelijke tactieken van China die de internationale regels en normen ondermijnen, waren een belangrijk aandachtspunt op de top van dit jaar, zoals blijkt uit een nieuwe speciale verklaring over economische veiligheid.

De G-7 leiders hebben publiekelijk verklaard dat zij China zien als een economische agressor en dat de internationale gemeenschap de “economische dwang” van Peking niet zal accepteren. Zij hebben voor het eerst gewaarschuwd dat er ” consequenties ” zullen volgen.

“Wij zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat pogingen om economische afhankelijkheid als wapen te gebruiken, mede door G7-leden en onze partners, met inbegrip van kleine economieën, te dwingen zich te schikken en te conformeren, zullen mislukken en consequenties zullen hebben”, luidt de verklaring.

De verklaring van de G-7 over China was volgens Bonnie Glaser, directeur van het Azië-programma van het German Marshall Fund of the United States, “vrij krachtig”.

Hoewel deze unieke verklaring geen melding maakte van China, werd tijdens de top duidelijk gemaakt dat het allemaal om China ging. In de communicatie tijdens de top maakten de G-7 leiders hun standpunten duidelijk door de militaire activiteiten van Peking in de Oost- en Zuid-Chinese zeeën en de schendingen van de mensenrechten in Tibet en Xinjiang te veroordelen.

De manier waarop de G-7 landen gezamenlijk China hebben aangepakt was volgens een rapport van de deskundigen van de Atlantic Council twee jaar geleden “ondenkbaar”.

De Japanse premier Fumio Kishida maakte van het tegengaan van China’s economische dwang een topdoelstelling. Tijdens de top kondigden de leiders ook de oprichting aan van een nieuw “coördinatieplatform inzake economische dwang”.

Dit nieuwe platform is bijzonder opmerkelijk, omdat het “aantoont dat de G-7 landen bereid zijn tot coördinatie om elkaar collectief te verdedigen tegen de Chinese economische dwang”, vertelde Stephen Ezell, vice-voorzitter van het wereldwijde innovatiebeleid bij de in Washington gevestigde denktank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), aan The Epoch Times.

China’s inspanningen om zijn groeiende economische macht te gebruiken om regeringen in de hele wereld te beïnvloeden zijn de laatste jaren toegenomen.

Nadat Australië bijvoorbeeld in april 2020 om een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van COVID-19 had gevraagd, legde het Chinese communistische regime sancties op voor ongeveer een dozijn Australische goederen, waaronder wijn, waarvoor China de belangrijkste markt was.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de Canadese premier Justin Trudeau, de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Rishi Sunak, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz komen aan voor de familiefoto bij het Itsukushima-schrijn tijdens de G-7-top in Hiroshima, Japan, op 19 mei 2023. (Stefan Rousseau – Pool/Getty Images)

Beijing gebruikte ook dwang tegen andere landen, met name Zuid-Korea in 2017 nadat het een Amerikaans raketafweersysteem had geïnstalleerd, en Litouwen in 2022 als reactie op de inspanningen van dat land om de diplomatieke banden met Taiwan aan te halen.

Hoewel de leiders van de G-7 dit jaar meer eensgezind leken, toonden ze toch enige zwakte door geen voet bij stuk te houden en Peking sancties op te leggen, aldus Antonio Graceffo, economisch analist van China en auteur van “Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion”.

“Ze erkennen zelfs dat China de oorlog in Oekraïne steunt, maar verzuimen zinvolle sancties, zoals een handelsverbod, tegen China in te stellen”, aldus Graceffo, die ook bijdraagt aan Epoch Times.

“Het goede nieuws is dat de G-7 eensgezind zijn,” merkte hij op. “De oorlog in Oekraïne heeft de machtsdynamiek in de wereld veranderd, de bondgenoten dichter bij elkaar gebracht en de positie van de VS als leider van de vrije wereld verstevigd.”

‘Afbouwen’ van risico’s

Een ander belangrijk resultaat van de top was het gebruik door de leiders van de uitdrukking “afbouwen van risico’s” in plaats van “loskoppelen” van China, wat een nieuwe officiële term van de G-7 is geworden.

“We ontkoppelen niet en keren ons ook niet naar binnen. Tegelijkertijd erkennen we dat economische veerkracht het afbouwen van risico’s en diversificatie vereist”, aldus de leiders in hun communicatie. “Wij zullen individueel en collectief stappen ondernemen om te investeren in onze eigen economische vitaliteit. We zullen de buitensporige afhankelijkheid van onze kritieke bevoorradingsketens verminderen.”

EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die ook aanwezig was op de top, was voorstander van het afbouwen van risico’s als strategie.

“De tijd van ontkoppeling is voorbij”, aldus Graceffo, die opmerkte dat de leiders van de G-7 dit eindelijk erkennen.

“Deze risicovermindering gaat gepaard met diversificatie”, legt hij uit. “Nieuwe investeringen stromen niet meer zoals voorheen naar China. Ontkoppeling zou betekenen dat bestaande bedrijven uit China worden gehaald. Risicovermindering houdt in dat er in plaats daarvan nieuwe investeringen worden gedaan in India of Vietnam. En dat is wat er nu gebeurt.

Als onderdeel van deze strategie kwamen de leiders overeen om maatregelen voor exportcontrole en uitgaande investeringen te implementeren om gevoelige technologieën te beschermen en veerkrachtige toeleveringsketens op te bouwen.

Deze strategie om de risico’s te beperken is in overeenstemming met de “controles van oktober”, een reeks beperkingen die door het Amerikaanse ministerie van Handel zijn ingesteld om te voorkomen dat grote fabrikanten geavanceerde chips en inputs naar China verschepen om kritieke technologieën te beschermen.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan legde deze beperkingen uit tijdens een persbriefing in oktober vorig jaar, waarbij hij verklaarde dat de regering het zogenaamde “small yard, high fence”-concept toepast. Het doel is het beperken van uitgaande investeringen in gevoelige technologieën, met name die welke concurrenten een voordeel zouden kunnen opleveren.

“De duivel zit in de definities en de details”, zei Glaser tegen The Epoch Times. “Volgens mij stond ontkoppeling nooit op de agenda – de VS zouden hun handel met China niet stopzetten”, zei ze.

“De vraag blijft: hoe groot zijn de ‘kleine werven’ en hoe hoog zijn de hekken?”

(L-R) De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, de Italiaanse premier Giorgia Meloni, de Canadese premier Justin Trudeau, de Franse president Emmanuel Macron, de Japanse premier Fumio Kishida, de Amerikaanse president Joe Biden, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Britse premier Rishi Sunak en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen nemen deel aan een familiefoto met de G-7 leiders vóór hun werklunchbijeenkomst over economische veiligheid in het Grand Prince Hotel in Hiroshima, Japan, op 20 mei 2023. (Jonathan Ernst/POOL/AFP via Getty Images)

Ezell was het daarmee eens en voegde eraan toe dat de “daden van de G-7 leiders belangrijker zijn dan woorden”.

“Het is zeker verstandig te erkennen dat de G-7 landen zich niet volledig zullen loskoppelen van de Chinese economie. De geïntegreerde aard van de wereldwijde toeleveringsketens en markten maakt dat onhaalbaar en ongewenst”, legt hij uit.

“Maar het ‘afbouwen van risico’s’ om de belangrijkste afhankelijkheden en kwetsbaarheden te verminderen – vooral die welke door China met economische dwang kunnen worden gebruikt – is precies de juiste stap.

Een gemengde berichtgeving

Sommigen bekritiseerden de gesprekken tijdens de top omdat het tegenstrijdige boodschappen bevatte door verwijzingen naar constructieve betrekkingen met Peking, die een jaar geleden nog niet bestonden, ook mee te nemen in de communicatie.

De leiders verklaarden bereid te zijn “constructieve en stabiele betrekkingen met China” aan te knopen.

Zij benadrukten ook dat “onze beleidsaanpak er niet op gericht is China te schaden, noch de economische vooruitgang en ontwikkeling van China te dwarsbomen”.

Volgens Steve Yates, een China-deskundige en voormalig nationaal veiligheidsfunctionaris van het Witte Huis, heeft de top veel gemengde informatie verspreid.

“Het kwam op mij over als een basisopleiding in de omgang met de Chinese Communistische Partij,” zei hij tegen NTD TV’s “China in Focus”.

Yates zei dat het Chinese regime handelt “in daden en macht” en geen “respect heeft voor woordspelletjes”, en voegde eraan toe dat er op de top van dit jaar geen wezenlijke vooruitgang werd geboekt vanwege de gemengde berichtgeving.

Er zijn nog steeds G-7 landen zoals Frankrijk en Duitsland die economische kansen najagen en vertrouwen op zowel China als Rusland, terwijl zij “lippendienst bewijzen aan afschrikking”, aldus Yates.

Anti-China workshop

Op 22 mei heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de communicatiemededeling van de G-7 afgekeurd en de Japanse ambassadeur ontboden uit protest tegen de gastheer van de top. De door de Chinese staat gesteunde Global Times publiceerde een hoofdartikel waarin de G-7 top een “anti-China workshop” werd genoemd.

Volgens het hoofdartikel toonde het communiqué van de G-7 aan dat Washington “hard bezig is een anti-China net in de Westerse wereld te weven”.

Als vergelding kondigde Peking ook sancties aan tegen de in de VS gevestigde chipmaker Micron, omdat zijn producten een aanzienlijk veiligheidsrisico zouden vormen.

De reactie van het regime kwam nadat president Joe Biden tijdens een persconferentie na afloop van de top op 21 mei een “dooi” in de betrekkingen met China voorspelde.

Biden wijt de recente verslechtering van de betrekkingen met China aan een “domme ballon” die met spionageapparatuur over de breedte van de Verenigde Staten vloog en uiteindelijk door een Amerikaanse straaljager boven de Atlantische Oceaan werd neergeschoten.

President Joe Biden spreekt tijdens een persconferentie na de top van de G-7 leiders in Hiroshima, Japan, op 21 mei 2023. (Kiyoshi Ota/POOL/AFP via Getty Images)

“Alles veranderde in de zin van praten met elkaar. Ik denk dat dat binnenkort gaat ontdooien,” zei Biden tegen verslaggevers.

Sommigen bekritiseerden Biden voor het sturen van gemengde signalen naar Peking en het niet tonen van kracht tijdens de persconferentie, terwijl anderen zijn onverwachte verklaring over Taiwan toejuichten.

Strategische duidelijkheid?

Toen hem tijdens de persconferentie vragen werden gesteld over Taiwan, greep de president de microfoon en begon al slenterend op het podium te spreken.

Biden benadrukte dat Washington heeft vastgehouden aan het “één China”-beleid, dat het communistische regime erkent als de regering van China, en niet zou verwachten dat Taiwan uit zichzelf de onafhankelijkheid zou uitroepen.

“Maar in de tussentijd,” zei hij, “blijven we Taiwan in een positie brengen waarin het zichzelf kan verdedigen. En de meeste van onze bondgenoten zijn het erover eens dat, als China eenzijdig zou optreden, er een reactie zou komen.

Het Chinese regime, dat Taiwan opeist als deel van zijn grondgebied, heeft in de afgelopen jaren de militaire intimidatie en bedreigingen tegen het eiland geïntensiveerd, hetgeen de westerse landen verontrust. Washington is krachtens de wet op de betrekkingen met Taiwan van 1979 verplicht het zelfbestuurde eiland de middelen te verschaffen om zich tegen een aanval te verdedigen.

Veel China-haviken in Washington juichten de opmerking van Biden toe omdat deze de broodnodige strategische duidelijkheid verschafte over de kwestie Taiwan. Sommigen zetten echter vraagtekens bij zijn verklaring en vroegen zich af of hij werkelijk een militaire reactie bedoelde en of hij echt meende wat hij zei.

Biden heeft eerder bij verschillende gelegenheden gezegd dat het Amerikaanse leger Taiwan zou steunen als de Chinezen een invasie zouden uitvoeren op het democratisch bestuurde eiland, waarmee hij afweek van het reeds lang bestaande beleid van “strategische ambiguïteit”, dat inhoudt dat bewust vaag wordt gehouden over wat de Verenigde Staten zouden doen in geval van een aanval. Bij elke gelegenheid hebben zijn functionarissen zijn opmerkingen teruggenomen en gezegd dat de aanpak van Washington niet is veranderd.

Maar deskundigen menen dat Biden zijn woorden met opzet koos toen hij over bondgenoten sprak, en dat de meeste G-7 landen op zijn minst waren overeengekomen niet achterover te leunen en toe te kijken als China Taiwan zou binnenvallen.

De verklaring van Biden geeft aan dat “er overeenstemming bestaat over de kleinste gemene deler, maar geen overeenstemming over wat die reacties zouden zijn”, aldus Glaser.

Aangezien Taiwan een kritiek knooppunt is in de wereldwijde toeleveringsketen van halfgeleiders, erkennen de regeringen van de G-7 dat een Chinese militaire overname ernstige verstoringen van de toelevering zou veroorzaken in vele industrieën die sterk afhankelijk zijn van Taiwanese chips.

Rupert Hammond-Chambers, een Taiwan-deskundige en voorzitter van de U.S.-Taiwan Business Council, vindt de boodschap van Biden belangrijk omdat deze zijn standpunt over de kwestie nogmaals verduidelijkt.

“Het is de vierde keer dat hij het doet, wat zo interessant is,” zei hij tegen The Epoch Times. “Hij blijft strategische duidelijkheid in deze kwestie brengen, terwijl zelfs havikistische presidenten vóór hem terughoudend waren om zo duidelijk te zijn over de Amerikaanse intentie.”

Hammond-Chambers vindt dat de Verenigde Staten hun “strategische dubbelzinnigheid” moeten opgeven en China een duidelijke boodschap moeten sturen.

“Ik denk dat dit precies is waar het Amerikaanse beleid moet zijn.”

In de communicatiemededeling van de G-7 dit jaar herhaalden de leiders het belang van “vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan” en drongen zij aan op een vreedzame oplossing van de problemen tussen China en Taiwan. Zij spraken ook hun ernstige bezorgdheid uit over de situatie in de Oost- en Zuid-Chinese Zee en onderstreepten hun sterke verzet tegen “alle unilaterale pogingen om de status quo met geweld of dwang te wijzigen”.

(L-R) De Amerikaanse president Joe Biden, de Australische premier Anthony Albanese, de Japanse premier Fumio Kishida en de Indiase premier Narendra Modi houden een quad meeting in de marge van de G7-leiders top in Hiroshima, Japan, op 20 mei 2023. (KENNY HOLSTON/POOL/AFP via Getty Images)

Ook de leiders van de Quad-groep – Australië, India, Japan en de Verenigde Staten – die in de marge van de top bijeenkwamen, gaven een soortgelijke boodschap aan Peking.

“Wij zijn sterk gekant tegen destabiliserende of unilaterale acties die erop gericht zijn de status quo door middel van geweld of dwang te wijzigen”, aldus de groep.

In de kwestie Taiwan zijn de Amerikaanse bondgenoten geleidelijk dezelfde taal gaan spreken die Washington al vele jaren gebruikt, aldus Hammond-Chambers.

“Als China Taiwan in godsnaam zou aanvallen”, vervolgde hij, “denk ik dat Japan aan de zijde van de Verenigde Staten zou vechten, en zeer waarschijnlijk ook de Australiërs en de Britten.

“Zoals het er nu uitziet, groeit die coalitie.”

Gepubliceerd op The Epoch Times (28 mei 2023): ANALYSIS: G-7 Leaders Take Strong Stance on China, but Can They Maintain Their Resolve?

Verrassende toepassingen van Coca-Cola

Veel klanten hebben zelfs onverwachte toepassingen gevonden voor Coca-Cola, dat een zure pH heeft van ongeveer 2,7. (Dreamstime/TNS)

De wereldberoemde frisdrank van het bedrijf van Coca-Cola uit Atlanta heeft een hele geschiedenis achter de rug sinds de introductie van de drank in 1886. Apotheker John S. Pemberton uit Atlanta prees de drank oorspronkelijk aan als een tonicum, die cocaïne en cafeïnerijke extracten bevat. De cocaïne werd in 1903 uit het recept verwijderd, en sindsdien is Coca-Cola een onmisbaar drankje in de Amerikaanse cultuur.

Veel klanten hebben zelfs onverwachte toepassingen gevonden voor de drank, die een zure pH-waarde heeft van ongeveer 2,7. Hier zijn een paar onverwachte life hacks die je kunt proberen met ‘s werelds favoriete frisdrank:

Je toilet schoonmaken

Volgens “Today” kan Coca-Cola een effectieve toiletreiniger zijn. Om deze schoonmaaktip uit te proberen, giet je Coca-Cola langs de randen van de toiletpot en laat je het een nacht weken. In de ochtend word je “wakker met een brandschoon toilet.”

CNET meldde dat dit een geweldige manier is om vuil en vlekken uit je toiletpot te verwijderen. Wel moet worden opgemerkt dat cola vlekken schoonmaakt, maar niet desinfecteert.

Je tuin bemesten

Coca-Cola is een perfecte meststof voor gardenia’s, azalea’s en gras.

“Af en toe een kleine hoeveelheid zoals 15-20 ml Coca-Cola rond de basis van deze planten gieten kan nuttige voedingsstoffen leveren aan de planten, met als resultaat betere bloemen!” meldde Balcony Garden. “Het kan ook een goede gazonmeststof zijn, die de groei van gras bevordert, dankzij het CO2-gehalte en planten zijn er dol op! Omdat frisdrank ook sporen van kalium, koolstof, waterstof, zuurstof, fosfor, zwavel en natrium bevat, draagt het bij aan de algehele groei van het gebladerte.”

Je vlees stoven

Coca-Cola kan een enorme hulp zijn in de keuken voor degenen die op zoek zijn naar een manier om hun barbecue te verbeteren. Coca-Cola toevoegen aan een traditionele stoofpot, in plaats van rode wijn, voor een brisket of stoofpot kan een zoetigheid toevoegen aan het eindproduct, meldt Southern Kitchen. Door het kookvocht te reduceren nadat het vlees is verwijderd, kunnen ook meer van de gekruide smaken van de frisdrank worden toegevoegd.

Roest verwijderen en bouten losmaken

Volgens Car Hop kan Coca-Cola metaaloxiden oplossen en roest afbreken door zijn koolzuurgas. Hoewel de frisdrank langzamer werkt dan de gemiddelde roestverwijderaar, kan het een goedkoper alternatief zijn voor het losmaken van vastgeroeste bouten.

Om roest te verwijderen met Coca-Cola, moet je een paar stappen volgen.

  1. Giet de frisdrank op de roest en wrijf het gebied voorzichtig in met overgevouwen aluminiumfolie.
  2. Zodra er stukjes beginnen af te schilferen, kun je overschakelen op een spons en het proces herhalen.
  3. Nadat de roest succesvol is verwijderd, reinig je de Coca-Cola van het getroffen gebied met water en zeep.

 

Door Hunter Boyce van de Atlanta Journal-Constitution

Gedistribueerd door Tribune Content Agency, LLC.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 mei 2023): Surprising Uses for Coca-Cola

Witte Huis, Republikeinse leiders bereiken ‘principe’-akkoord over schuldplafond

Het Witte Huis en de Republikeinen in het Huis hebben een principeakkoord bereikt, maakte Huisvoorzitter Kevin McCarthy zaterdagavond bekend.

“We hebben nog veel werk te doen. Maar ik geloof dat dit een principeakkoord is dat het Amerikaanse volk waardig is,” zei McCarthy tegen verslaggevers op Capitol Hill.

“Dat zijn historische verlagingen van de uitgaven, ingrijpende hervormingen die mensen uit de armoede zullen halen en aan het werk zullen helpen, en de te grote overheidsbemoeienis zullen terugdringen. Er zijn geen nieuwe belastingen, geen nieuwe overheidsprogramma’s. Er staat nog veel meer in het wetsvoorstel. We hebben vanavond nog meer werk te doen om alles af te schrijven,” zei hij.

President Joe Biden zei dat het akkoord “goed nieuws” is omdat het akkoord “de uitgaven vermindert en tegelijkertijd programma’s voor werkende mensen beschermt en de economie voor iedereen doet groeien.”

“Het akkoord is een compromis, wat betekent dat niet iedereen krijgt wat hij wil,” zei hij in een verklaring. “Dat is de verantwoordelijkheid van regeren.”

Biden drong er bij het Huis en de Senaat op aan “om het akkoord meteen goed te keuren.”

De aankondiging komt na twee weken van gesprekken tussen onderhandelaars aan beide zijden om een akkoord te bereiken over de voorwaarden voor het verhogen van het kredietplafond van 31,4 biljoen dollar om een historische wanbetaling op de Amerikaanse staatsschuld te voorkomen.

McCarthy nam “uit respect” geen vragen van de media aan en voegde eraan toe dat hij de Republikeinen in het Huis eerst over het akkoord zou informeren.

De definitieve tekst van de wet zal volgens de House Speaker zondag klaar zijn, en de stemming zal volgende week woensdag plaatsvinden.

“Ik verwacht het schrijven van het wetsvoorstel af te ronden, het te controleren met het Witte Huis en morgenmiddag opnieuw met de president te spreken en dan morgen de tekst ervan te plaatsen,” zei hij.

Spreker van het Huis Rep. Kevin McCarthy (R-Calif.) spreekt met leden van de pers als hij aankomt bij het Amerikaanse Capitool in Washington op 25 mei 2023. (Alex Wong/Getty Images)

McCarthy weigerde details over het akkoord te geven, hoewel sommige media onder vermelding van anonieme bronnen beweerden dat beide partijen overeenkwamen om de schuldlimiet van het land voor twee jaar te verhogen en gedurende die tijd uitgavenplafonds in te stellen, alsmede de werkvereisten voor voedselhulp te verhogen.

Voor de aankondiging kondigde McCarthy de deal aan op Twitter.

“Ik kom net van de telefoon met de president. Nadat hij maandenlang tijd verspilde en weigerde te onderhandelen, zijn we tot een principeakkoord gekomen dat het Amerikaanse volk waardig is. Ik zal om 21.10 uur ET een verklaring afleggen”, schreef McCarthy op Twitter.

Het Witte Huis bevestigde eerder het telefoongesprek tussen president Biden en de spreker, evenals telefoongesprekken met Senate Majority Leader Chuck Schumer en House Minority Leader Hakeem Jeffries.

Maar sommige conservatieve en progressieve wetgevers hebben hun bezorgdheid geuit over de onderhandelingen, waardoor het wetsvoorstel moeilijk door het Congres zou kunnen komen.

Op vrijdag heeft minister van Financiën Janet Yellen de verwachte X-datum voor het begrotingsplafond bijgesteld naar 5 juni, waardoor de mogelijkheid dat de Verenigde Staten in gebreke blijven bij het nakomen van hun schuldverplichtingen met vier dagen wordt uitgesteld.

Het akkoord komt op een moment dat het kassaldo van de schatkist alarmerend slonk: op 24 mei daalde het tot onder de 50 miljard dollar, tegen 316,381 miljard aan het begin van de maand.

Waarom de onderhandelingen zo lang duurden

Sinds de Amerikaanse regering in januari de door het Congres goedgekeurde schuldlimiet van 31,4 biljoen dollar heeft overschreden, heeft het Witte Huis erop aangedrongen dat de president geen onderhandelingen zou tolereren die dreigen met een wanbetaling.

“Ik zal niet onderhandelen of Amerika zijn schuld betaalt,” zei hij in een tweet van februari 2023. “Ik zal niet toestaan dat deze natie in gebreke blijft.”

Tijdens briefings vertelde perssecretaris Karine Jean-Pierre herhaaldelijk aan verslaggevers dat het absoluut noodzakelijk is om het schuldplafond te verhogen zonder enige voorwaarden vooraf, “zoals ze hebben gedaan in Democratische en Republikeinse regeringen.”

Eerder deze maand had Biden een ontmoeting met vier topcongresleiders nadat minister van Financiën Janet Yellen had gewaarschuwd dat de overheid al op 1 juni zonder geld zou kunnen komen te zitten om aan haar verplichtingen te voldoen. Jean-Pierre bevestigde toen echter dat Biden het niet had over het schuldenplafond, maar eerder over “een afzonderlijk gesprek over hun uitgaven, wat ze willen doen met de begroting.”

Minister van Financiën Janet Yellen neemt deel aan een Multilaterale Ontwikkelingsbank (MDB) Evolution Roundtable tijdens de jaarlijkse voorjaarsvergaderingen van de Wereldbankgroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op het hoofdkantoor van het IMF in Washington op 12 april 2023. (Alex Wong/Getty Images)

Huisvoorzitter Kevin McCarthy (R-Calif.) beschuldigde Biden ervan “bang” te zijn om te onderhandelen. Maar de regering beschuldigde de Republikeinen ervan het land te hebben gegijzeld over de schuldlimiet.

McCarthy reageerde op deze beweringen door op te merken dat de GOP een “verantwoord plan” had opgesteld om het schuldplafond te verhogen om de lopende rekeningen te kunnen betalen en tegelijkertijd aspecten van de uitgaven van de federale overheid aan te pakken en te beteugelen.

Hij introduceerde wetgeving—de Limit, Save, Grow Act—die het schuldplafond met 1,5 biljoen dollar zou verhogen, de federale uitgaven zou terugbrengen naar het niveau van 2022 en de groei van de uitgaven zou beperken tot 1 procent per jaar. Het wetsvoorstel werd aangenomen met een flinterdunne stemming van 217 tegen 215.

In plaats daarvan is het de huidige regering die “het land in gebreke stelt”, zei hij.

“Wij zijn de enigen die verantwoordelijk en verstandig zijn,” zei McCarthy in april tegen verslaggevers.

Huis Minderheidsleider Hakeem Jeffries (D-N.Y.) keerde zich later tegen het Republikeinse voorstel om werkeisen te stellen aan personen die federale steun ontvangen, en noemde het een “non-starter”.

“In de context van een schuldenplafondconflict dat is gefabriceerd als onderdeel van een poging om een wanbetaling te voorkomen, dat dit soort zogenaamde werkeisen kunnen worden opgelegd aan het Amerikaanse volk, terwijl er al belangrijke werkeisen bestaan volgens de wet,” vertelde hij CNBC in een interview op 17 mei.

Hoe Biden en McCarthy de besprekingen leidden

Na een ontmoeting van een uur op 16 mei kwamen president Biden en McCarthy overeen dagelijks rechtstreeks te overleggen. Toen de president naar Japan reisde voor de G7-top, die overschaduwd werd door het risico op wanbetaling in Washington, kozen de twee partijen vertegenwoordigers om over het schuldplafond te onderhandelen.

Rep. Garret Graves (R-La.) ging in gesprek met het hoofd van het Office of Management and Budget, Shalanda Young, en de adviseur van het Witte Huis, Steve Ricchetti.

Dit leidde tot veel optimisme dat een akkoord naderde, want McCarthy feliciteerde de president omdat hij “de reikwijdte” van de besprekingen had veranderd, wat duidde op “een beter proces”.

“Er was een overweldigende consensus, denk ik, in de vergadering van vandaag met leiders van het congres dat het in gebreke blijven met de schuld gewoon geen optie is,” zei Biden.

Biden onderbrak zijn overzeese reis om McCarthy te ontmoeten. De twee hadden een “productieve” discussie toen hij terugkeerde naar Washington. Biden erkende dat de federale overheid moet snijden in de uitgaven, maar hij merkte ook op dat wetgevers de fiscale achterpoortjes moeten aanpakken en ervoor moeten zorgen dat de rijken hun eerlijke deel betalen.

“We zijn het nog steeds oneens, maar ik denk dat we kunnen komen waar we heen moeten. We weten allebei dat we een grote verantwoordelijkheid hebben,” zei Biden op 22 mei tegen verslaggevers.

Vonken vliegen

Rep. Chip Roy (R-Tx.) was een uitgesproken voorstander van het doorvoeren van fiscale hervormingen tijdens de verhoging van het schuldplafond.

In een memo aan zijn Republikeinse collega’s in de Tweede Kamer drong Roy er bij iedereen op aan om “de lijn vast te houden” in de onderhandelingen om ervoor te zorgen dat de bepalingen in de aprilwet inzake de schuldlimiet zouden worden uitgevoerd, waaronder ongeveer 4,8 biljoen dollar aan tekortreducties over een periode van tien jaar.

“Ze zijn allemaal van cruciaal belang, en geen enkele mag worden opgegeven alleen om een ‘deal’ te bereiken”, schreef Roy.

“Terwijl de Republikeinen van het Huis vechten voor hardwerkende Amerikaanse gezinnen die geconfronteerd worden met een opgeschroefde, gewapende overheid die haaks staat op onze manier van leven, zijn president Biden en de Democraten al weken aan het treuzelen om te vechten voor rijke liberale elitisten die meer uitgaven, meer overheid, meer bedrijfssubsidies en minder vrijheid willen.”

Senator Bernie Sanders (I-Vt.) drong er in een opiniestuk in Fox News bij de president op aan om het 14e Amendement te gebruiken om het schuldenplafond te verhogen en een wanbetaling te voorkomen.

“Dit is geen radicaal idee. Ervoor zorgen dat de Verenigde Staten hun rekeningen blijven betalen, ongeacht of de wettelijke verhoging van het schuldplafond wordt verhoogd of niet, is een idee dat wordt gesteund door Republikeinen en Democraten,” schreef hij.

Rep. Pramila Jayapal (D-Wash.) waarschuwde verslaggevers dat ze bang was voor een “enorme reactie op straat” als het Witte Huis zou instemmen met bezuinigingen.

Uit een recente CNN Poll, uitgevoerd door SSRS, bleek echter dat 60 procent van de Amerikanen zegt dat het Congres de schuldlimiet alleen mag verhogen als er bezuinigingen aan een deal worden gekoppeld.

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) zei dat het een “probleem” zou zijn als Biden zou instemmen met uitgavenplafonds of bezuinigingen via het schuldplafond.

Volgens Rep. Jamaal Bowman (D-N.Y.) waren Republikeinen “economische terroristen” en vertelde CNN dat Biden het 14e Amendement moet inroepen, een munt moet slaan en niet langer moet onderhandelen “met gijzelnemers”.

“Ik bedoel, we onderhandelen wereldwijd niet met terroristen,” zei hij. “Waarom onderhandelen we dan wel met de economische terroristen van de Republikeinse Partij?

Tijdens een persbriefing op 24 mei zei Jean-Pierre dat het debat over het schuldplafond “een gefabriceerde crisis” was door de Republikeinen.

Hoe beleggers nerveus werden

In de aanloop naar het akkoord over het schuldplafond waren de Amerikaanse financiële markten meestal kalm omdat beleggers erop vertrouwden dat de twee partijen uiteindelijk een akkoord zouden bereiken zoals ze dat in het verleden hadden gedaan. Maar er waren enkele onderliggende kriebels.

De spreads op 1-jaars credit default swaps (CDS)—een meting van het risico op wanbetaling—hadden een recordhoogte bereikt. Ook de 6-maands en 5-jaars CDS bereikten hun hoogste niveau in ongeveer tien jaar. Maar toen functionarissen aangaven dat de besprekingen vorderden, daalden de kosten voor het verzekeren van blootstelling aan de Amerikaanse overheidsschuld op 26 mei.

Marktwaarnemers merkten ook op dat de kloof tussen de kortetermijnrente op schatkistpapier en andere rentetarieven erop wijst dat beleggers het risico op wanbetaling ernstig nemen.

Maar de bredere aandelenmarkt hield stand.

De Nasdaq Composite Index steeg de afgelopen maand ongeveer 6 procent, terwijl de S&P 500 ongeveer 1 procent steeg. De Dow Jones Industrial Average daalde met 2 procent.

Bovendien bleek uit een onderzoek van de Bank of America onder bijna 300 fondsbeheerders dat 71 procent van de respondenten een oplossing verwacht voordat de schatkist geen geld meer heeft om haar verplichtingen te dekken.

Jackson Richman en Lawrence Wilson hebben bijgedragen aan dit verslag.

Emel Akan heeft bijgedragen aan dit verslag.

UPDATE: Dit artikel is bijgewerkt met commentaar van president Joe Biden.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 mei 2023): White House, Republican Leaders Reach Debt Ceiling Agreement ‘In Principle’

Neuralink van Elon Musk krijgt goedkeuring van de FDA voor studie van hersenimplantaten bij mensen

Elon Musks’ neurotechnologiebedrijf Neuralink kondigde donderdag aan dat het goedkeuring heeft gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om een klinische studie uit te voeren naar hersenimplantaten bij mensen.

Dit is de eerste klinische studie bij mensen voor het bedrijf.

“Dit is het resultaat van ongelooflijk werk van het Neuralink-team in nauwe samenwerking met de FDA en vertegenwoordigt een belangrijke eerste stap waardoor onze technologie op een dag veel mensen zal kunnen helpen,” zei het bedrijf in een verklaring.

“De werving is nog niet geopend voor onze klinische studie. We zullen hier binnenkort meer informatie over bekendmaken!” voegde het eraan toe, zonder verdere details over de proef te geven.

Musk, in reactie, schreef op Twitter: “Gefeliciteerd Neuralink team!”

Musk Ambities

Neuralink werd opgericht in 2016 en is gevestigd in San Francisco. Volgens zijn website wil Neuralink “het eerste neurale implantaat bouwen waarmee je overal een computer of mobiel apparaat kunt besturen.”

Musk heeft eerder aangegeven dat hij hoopt dat het bedrijf ooit mensen met slopende aandoeningen zal helpen, waaronder ernstige ruggenmergletsels en amyotrofe laterale sclerose.

Musk gelooft ook dat hersenimplantaten kunnen helpen bij andere aandoeningen zoals obesitas, autisme, depressie en schizofrenie.

Hij is ook optimistisch dat de technologie web browsing en telepathie mogelijk kan maken.

Ethische en andere bezorgdheden

Het bedrijf begon in 2019 met het testen van hersenimplantaten bij dieren.

In april 2021 publiceerde Neuralink een video waarin een 9-jarige makaak met de naam Pager computerspelletjes speelde via een neuraal implantaat dat in zijn hersenen was ingebracht.

Neuralink heeft ook een robot gedemonstreerd die enkele van de meest delicate onderdelen van de vereiste operatie voor het inbrengen van hersenimplantaten kan uitvoeren, een varken waarvan de poten op afstand door een computer kunnen worden bestuurd, en een aap met een hersenimplantaat dat hem lichtflitsen liet zien.

Musk haalde eind 2022 de krantenkoppen toen hij zei dat de hersenimplantaten zo veilig zijn dat hij ze bij zijn kinderen zou willen inbrengen.

Deskundigen hebben The Epoch Times verteld dat er ethische, veiligheids-, beveiligings-, privacy- en zelfs filosofische problemen kunnen zijn als het gaat om Neuralink’s doelstellingen om gezonde mensen via de geest direct te laten communiceren met de technologie.

Federale onderzoeken

Neuralink is het onderwerp geweest van verschillende federale onderzoeken.

Het U.S. Department of Transportation kondigde in februari aan dat het onderzoekt of het bedrijf potentieel gevaarlijke ziekteverwekkers had vervoerd—bij het verwijderen van de hersenchips uit de hersenen van apen—zonder de juiste maatregelen om ze in te sluiten, wat in strijd zou zijn met de federale wetgeving.

Los daarvan wordt Neuralink onderzocht door het Office of Inspector General van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) wegens mogelijke overtreding van de Animal Welfare Act. Het onderzoek ging ook na hoe het USDA toezicht hield op het bedrijf.

Democratische congresleden drongen er in mei bij het USDA op aan om te onderzoeken hoe Neuralink toezicht hield op zijn experimenten en of er sprake was van belangenverstrengeling binnen het panel dat verantwoordelijk was voor het toezicht op dierproeven.

De wetgevers zeiden meer bepaald (pdf) dat een rapport van Reuters van 4 mei “een nieuwe beschuldiging” presenteerde die de inspecteur-generaal van het USDA en de Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) verplicht om het bedrijf te onderzoeken “op mogelijke belangenconflicten bij zijn Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) leden.”

Katabella Roberts en Reuters hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 mei 2023): Elon Musk’s Neuralink Gets FDA Approval to Study Brain Implants in Humans

Gevaarlijke wereldwijde verschuiving van de dollar onder invloed van CCP en VS-beleid

De trend om de Amerikaanse dollar in de wereldhandel en -financiën te laten vallen, versnelt in hoog tempo nu de inflatie aanhoudt, de overheidsschuld explodeert en de Chinese Communistische Partij (CCP) over de hele wereld onderhandelt over deals in andere valuta.

De economische en politieke gevolgen van het mogelijke verlies van de dollar als wereldreservemunt zijn volgens deskundigen moeilijk te overschatten.

In feite zou een dergelijke ontwikkeling—indien en wanneer die zich voordoet—catastrofaal kunnen zijn voor de Amerikaanse consumenten omdat hun koopkracht verdampt, zo waarschuwen economen te midden van onderhandelingen over het schuldenplafond die de hele wereld hebben geschokt.

Talrijke analisten die met The Epoch Times spraken, waarschuwden dat de CCP en andere Amerikaanse tegenstanders actief werken aan de wereldwijde inspanning om de dollar te ondermijnen.

Huidige en voormalige Amerikaanse wetgevers en beleidsmakers legden echter ook een groot deel van de schuld bij de administratie van Biden, de Amerikaanse overheidsuitgaven en het monetaire beleid van de Federal Reserve.

“De dollar is duidelijk in gevaar door buitenlandse vijanden die de Amerikaanse macht willen uitdagen en binnenlandse dwazen die geloven dat de Amerikaanse creditcard geen grenzen heeft aan de uitgaven,” verklaarde Kevin Freeman, gastheer van de Economic War Room en een autoriteit op het gebied van economische oorlogvoering.

In zijn commentaar aan The Epoch Times wees Freeman, die briefings heeft gegeven aan Amerikaanse topmilitairen en beleidsmakers, op de sterke man van de CCP, Xi Jinping, en de Russische Vladimir Poetin als buitenlandse tegenstanders die de dollar willen ondermijnen.

De Saoedi’s en tal van mogendheden in Afrika en Latijns-Amerika hebben zich de afgelopen maanden aangesloten bij de “anti-dollar-cabal”, voegde hij eraan toe.

Maar de Amerikaanse regering verdient een deel van de schuld voor de ontwikkelingen, zei hij.

“Jammer genoeg maken we het hen gemakkelijk met een enorme schuldverhoging, een grillig buitenlands beleid en de arrogantie van Washington die de dreiging negeert,” zei Freeman, die ook werkzaam is als senior medewerker bij het Center for Security Policy.

Meerdere leden van het Congres die met The Epoch Times spraken, deelden de bezorgdheid over de rol van de Biden-administratie in de steeds snellere afbouw van de dollar.

Rep. Paul Gosar (R-Ariz.) wees op de president zelf. “Joe Biden’s oorlogszucht, op hol geslagen inflatie en onverantwoordelijke uitgaven hebben de waarde van onze munt bedreigd”, zei hij.

Een breed scala van deskundigen die met The Epoch Times spraken, waren verdeeld over wanneer en zelfs of de Amerikaanse dollar zijn status als wereldreservemunt zou kunnen verliezen, en wat dat zou kunnen betekenen voor de Amerikaanse economie en het Amerikaanse volk.

Terwijl velen waarschuwen voor onheil, zeggen sommigen zelfs dat er een “zilveren randje” zit aan het verlies van de Amerikaanse dollar.

Maar ongeacht wanneer of hoe de saga zich afspeelt, de betekenis van de trends rond de Amerikaanse dollar en zijn rol in de wereld zal diepgaand en op zijn minst zeer ontwrichtend zijn, aldus deskundigen.

De-dollarisering

Dankzij de onbetwistbare suprematie van de Verenigde Staten in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de nominale steun van de dollar door goud in die tijd, en later de steun van olie-exporteurs als de “petro-dollar”, heeft de Amerikaanse munt meer dan 70 jaar lang geheerst onder de munteenheden.

De dollar profiteert nog steeds van het zogenaamde “netwerkeffect” en van het feit dat de Amerikaanse kapitaalmarkten de diepste en meest liquide ter wereld zijn, aldus deskundigen tegenover The Epoch Times.

Maar als de huidige trend om de dollar te laten vallen en de politieke instabiliteit aanhoudt, kan de begeerde status van de Amerikaanse munt als wereldreserve volgens analisten worden aangetast of zelfs voorgoed verloren gaan. In feite is dat proces al aan de gang, waarschuwen sommige deskundigen.

Het aandeel van de dollar in de wereldreserves bedroeg twee decennia geleden nog ongeveer 75 procent, volgens deskundigen en analisten. Volgens schattingen ligt het nu onder de 50 procent en krimpt het snel.

Internationaal Monetair Fonds (IMF) directeur Kristalina Georgieva (L) praat met BlackRock voorzitter en CEO Laurence D. Fink tijdens een sessie op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos, op 23 januari 2020. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Kristalina Georgieva, hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), benadrukte de trend tijdens de Milken Institute Global Conference 2023.

“Er is een geleidelijke verschuiving van de dollar,” zei ze, eraan toevoegend dat de euro, het Britse pond en de yuan van de CCP allemaal terrein winnen.

Hoewel Georgieva zei dat ze geen onmiddellijke opkomst van een levensvatbaar alternatief verwachtte omdat “we misschien massaal migreren naar digitale valuta van centrale banken”, betekent dat niet dat het uiteindelijk niet zal komen.

Niet-westerse centrale banken kopen ook goud in recordhoeveelheden, en analisten verwachten dat die vraag sterk zal blijven.

“Wij denken dat deze trend van centrale bankaankopen waarschijnlijk zal aanhouden te midden van verhoogde geopolitieke risico’s en verhoogde inflatie,” zei de Zwitserse bank UBS in een nota.

“Het besluit van de VS om de Russische deviezenreserves te bevriezen in de nasleep van de oorlog in Oekraïne kan zelfs een langdurige impact hebben gehad op het gedrag van de centrale banken.”

Zelfs traditionele Amerikaanse bondgenoten hebben deals gesloten in niet-dollar valuta. Eind maart sloot de Franse regering bijvoorbeeld haar eerste grensoverschrijdende deal voor vloeibaar aardgas in Chinese yuan.

De Russische president Vladimir Poetin spreekt met de Chinese president Xi Jinping voor een uitgebreide vergadering van de hoofden van de lidstaten van de Shanghai Cooperation Organization top (SCO) in Samarkand, Oezbekistan op 16 september 2022. (Spoetnik/Sergey Bobylev/Pool via Reuters)

Ook in maart sloten de autoriteiten van Brazilië—een economische grootmacht die van oudsher nauwe betrekkingen met de Verenigde Staten onderhoudt—een overeenkomst met de CCP om in binnenlandse valuta in plaats van in dollar te handelen.

De trends versnellen. Volgens een recente nota van de prominente valuta-analist Stephen Jen van Eurizon SLJ verloor de dollar in 2022 10 keer zo snel marktaandeel als in de 20 jaar daarvoor—een trend die de meeste analisten volgens hem hebben gemist.

De snelheid waarmee dit gebeurt is ook dramatisch. “Gecorrigeerd voor deze prijsveranderingen heeft de dollar, volgens onze berekeningen, ongeveer 11 procent van zijn marktaandeel verloren sinds 2016 en het dubbele sinds 2008”, voegt Jen toe, die eerder bij Morgan Stanley werkte.

Veel van de recente versnelling heeft te maken met het Amerikaanse beleid inzake Oekraïne. “Deze erosie van de reservemuntstatus van de USD is sterk versneld sinds het begin van de oorlog in Oekraïne”, merkte Jen op, wijzend op “uitzonderlijke acties” tegen Rusland die grote reservehoudende landen “opschrikten”.

“Wat we zagen in 2022 was een soort ‘defund-the-global-police’ moment, waarbij veel reservebeheerders in de wereld het niet eens waren met het gedrag van zowel Rusland als de VS.”

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva spreekt tijdens de inauguratieceremonie van de nieuwe president van de Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, in Brasilia, Brazilië, op 16 januari 2023. (Adriano Machado/Reuters)

CCP Agenda

Oproepen voor een nieuw mondiaal monetair systeem en een reservemunt zijn echter niet nieuw. Tien jaar geleden al propageerde de CCP dit idee via haar propagandamachine.

“Wat ook kan worden opgenomen als een belangrijk onderdeel van een effectieve hervorming is de invoering van een nieuwe internationale reservemunt die moet worden gecreëerd om de dominante Amerikaanse dollar te vervangen, zodat de internationale gemeenschap permanent weg kan blijven van de spillover van de toenemende binnenlandse politieke onrust in de Verenigde Staten,” schreef Liu Chang in een opiniestuk voor Xinhua, een propaganda- en inlichtingenmachine van de CCP.

Analisten zeiden dat het artikel van Xinhua ongetwijfeld was goedgekeurd door hoge ambtenaren van de CCP en duidelijk de standpunten van Peking weergaf.

Een van de voordelen van een dergelijk beleid zou zijn dat “Washington wordt aangemoedigd een veel constructievere rol te spelen bij de aanpak van mondiale aangelegenheden”, aldus het CCP-stuk, waarin wordt opgeroepen tot een “gedé-Amerikaniseerde” zogenaamde “nieuwe wereldorde.”

Zhou Xiaochuan, gouverneur van de People’s Bank of China, woont een persconferentie bij van de vijfde zitting van het 11e Nationale Volkscongres over monetair beleid en financiële kwesties op 12 maart in Peking. (Feng Li/Getty Images)

Het was niet de eerste keer dat de CCP het idee aanprees. In een rapport uit 2009 van Zhou Xiaochuan, hoofd van de Volksbank van China, getiteld “Reform the International Monetary System”, riep de CCP op tot een “internationale reservemunt die losstaat van individuele landen en op lange termijn stabiel kan blijven”. De voorgestelde wereldmunt zou kunnen worden uitgegeven door het IMF, zei hij.

Met andere woorden, bijna 15 jaar geleden beraamden de hoogste echelons in Peking een wereldmunt om de dollar als wereldreserve te vervangen.

Toen de Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner tijdens een bijeenkomst van de Council on Foreign Relations naar het idee werd gevraagd, schokte hij de waarnemers. “We staan er eigenlijk wel voor open,” zei hij, waardoor de dollar kelderde.

Veel van dezelfde beleidsmakers uit de Obama-administratie van 2009 die het idee steunden, bekleden nu nog steeds invloedrijke posities in de Biden-administratie.

En zoals The Epoch Times in 2021 tijdens de CCP-viruscrisis meldde, is het IMF die kant opgegaan met zijn speciale trekkingsrechten, een soort proto-mondiale valuta die door de mondiale financiële instelling wordt uitgegeven.

Timothy Geithner, minister van Financiën van de VS, kondigt de details aan van een plan voor financiële stabiliteit in het Amerikaanse ministerie van Financiën in Washington op 10 februari 2009. Het plan moet de bevroren kredietmarkten in de Amerikaanse economie aanpakken. (Win McNamee/Getty Images)

Kevin Moley, voormalig assistent-staatssecretaris voor internationale organisaties en een van de belangrijkste waarschuwers voor de agenda van de CCP, zei dat de verschuiving van de Amerikaanse dollar “een van de gevaarlijkste ontwikkelingen in het naoorlogse tijdperk” is.

Terwijl hij de administratie van Biden verweet de Amerikaanse bondgenoten boos te maken en van zich te vervreemden, wees hij op de CCP—de “grootste existentiële bedreiging voor de Republiek sinds 1776″—als de belangrijkste drijvende kracht achter de voortdurende verschuiving.

“Dit maakt allemaal deel uit van hun plan om de wereld te domineren,” zei hij. “Het is China’s bedoeling om de dominante supermacht van de 21e eeuw te worden.”

Belangrijke leden van de Biden-administratie hebben publiekelijk de groeiende rol van de CCP op het wereldtoneel gevierd.

De hoge diplomaat Bathsheba Crocker van de Biden-administratie, die tijdens de Obama-administratie assistent-staatssecretaris voor internationale organisatiezaken was, heeft bijvoorbeeld in de CCP-krant China Daily gezegd dat zij “bijzonder verheugd” is dat Peking meer verantwoordelijkheid neemt in de Verenigde Naties.

Vorige presidentiële regeringen, die volgens Moley “misleid” werden door hun eigen “arrogantie”, hebben ook bijgedragen aan de voortdurende drang van de CCP om de dollar te onttronen, zei hij.

Nu de Republikeinen van het Huis bewijs hebben onthuld dat geld van de CCP via verdachte transacties naar familieleden van Biden is gesluisd, blijven de vragen over de invloed van de CCP in Washington toenemen.

Binnenlandse oorzaken

Maar terwijl de CCP misschien hoopt dat de dollar wordt vervangen als wereldwijde reserve, zou dat veel moeilijker te realiseren zijn zonder het beleid van de federale regering en de federale reserve,” vertelden wetgevers aan The Epoch Times.

Gosar, bijvoorbeeld, vertelde The Epoch Times dat “oorlogszucht” door Biden samen met “op hol geslagen inflatie en onverantwoorde uitgaven” in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de escalerende problemen van de dollar.

“Amerikanen hebben als vanzelfsprekend aangenomen dat de meeste landen zaken proberen te doen met Amerikaanse dollars,” zei hij. “Onze dollar wordt van oudsher gezien als stabiel, betrouwbaar en nuttig. Dit komt onze natie zeer ten goede.”

Nu wordt de financiële dominantie van de VS echter “bedreigd” door de “incompetentie” van Biden, vertelde de GOP-wetgever aan The Epoch Times.

“Landen als Rusland, China en India kijken nu naar het gebruik van andere valuta omdat Biden onze munt en ons banksysteem heeft misbruikt,” zei hij, wijzend op wetgeving die hij en anderen introduceerden om de dollar weer aan goud te koppelen als een manier om de problemen te beteugelen.

Voormalig Congreslid Ron Paul, al lange tijd voorstander van monetaire hervormingen, die in belangrijke posities in het Congres zat met betrekking tot valuta en het bankwezen, wees ook op het Amerikaanse beleid als een belangrijke oorzaak van de verschuiving weg van de dollar.

Hoewel het waar is dat buitenlandse regeringen en centrale banken op dit moment “samenzweren” tegen de dollar, vertelde Dr. Paul aan The Epoch Times dat een groot deel van de schuld bij de Amerikaanse beleidsmakers ligt.

“Andere regeringen dumpen de dollar omdat ons buitenlands beleid hen zoveel schade berokkent en ook ons oorlogsbeleid, dat niet gezond is voor de wereld of onze eigen vrede,” zei de ervaren wetgever en auteur van de bestseller “End the Fed”.

David Stockman, directeur van het Office of Management and Budget (OMB) in de Reagan-administratie, zei dat hij niet verbaasd was over de wereldwijde trend weg van de Amerikaanse dollar gezien het Amerikaanse financiële en monetaire beleid.

“Jarenlang heeft de Federal Reserve het financiële systeem overspoeld met dollars,” zei hij. “Als gevolg daarvan zoeken mensen naar alternatieven die een betere kans hebben om hun waarde op termijn te behouden.”

Het gebouw van de Federal Reserve in Washington op 19 maart 2019. (Leah Millis/Reuters/File Photo)

Een andere deskundige, vooraanstaand financieel voorspeller en economisch analist Charles Nenner, noemde zijn modellen en macrotrends om te suggereren dat de dreigende “grote de-dollarisatie” verband houdt met het einde van een 250-jarige “supercyclus”.

“De Verenigde Staten hebben zo’n groot tekort dat dit leidt tot het begin van inflatie op langere termijn,” zei de voormalige Goldman Sachs-analist, wiens Charles Nenner Research Center hedgefondsen, banken, makelaarskantoren, family offices en individuele klanten adviseert.

“De wereld heeft het vertrouwen in het leiderschap van de VS verloren,” voegde hij eraan toe.

Te midden van deze trends creëren de regeringen en centrale banken van de BRICS-landen—Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika—momenteel wat Nenner omschrijft als een “anti-dollareconomie”.

“Wij verwachten dat het grootste deel van de wereld de alternatieve munt zal volgen die de BRICS-landen proberen te ontwikkelen”, zei hij.

De voormalige hoofdeconoom van Goldman Sachs, Jim O’Neill, riep de BRICS-regeringen zelfs openlijk op om de dollar bewust tegen te gaan.

“De Amerikaanse dollar speelt een veel te dominante rol in de wereldwijde financiën,” schreef hij in het tijdschrift Global Policy.

Gevolgen

Deze verschuiving weg van de dollar zou kunnen leiden tot een enorme uitstroom uit de Amerikaanse obligatiemarkt, een “enorme stijging van de inflatie” en andere problemen voor de Amerikaanse economie, aldus Nenner.

Uiteraard zouden er ook grote gevolgen zijn voor de koopkracht van de dollar, als de kosten van importen en grondstoffen in dollars zouden stijgen.

Het zou ook de huidige wereldwijde verschuiving naar CBDC’s (Central Bank Digital Currencies) versnellen, aldus Nenner, die heeft gewerkt met tal van toonaangevende banken over de hele wereld.

Abstract van CBDC (Central Bank Digital Currency) (Comdas/Shutterstock).

Op het geopolitieke front, aldus Nenner, nadert de wereld wellicht snel het einde, niet alleen van de overheersing van de dollar, maar van de wereldwijde dominantie van de Verenigde Staten, waarbij de ineenstorting van de dollar slechts een symptoom is van een bredere trend.

Historisch gezien is de gemiddelde leeftijd van wereldrijken ongeveer 250 jaar, aldus Nenner, waarbij hij wijst op de opkomst en ondergang van het Romeinse, Nederlandse en Britse rijk als voorbeelden.

“De VS vertonen dezelfde symptomen als deze eerdere rijken vlak voor hun ondergang, inclusief het verlies van vertrouwen van andere naties,” zei hij.

Met andere woorden, het verlies van de status van de dollar lijkt een belangrijk onderdeel—en niet alleen een oorzaak—van een bredere geopolitieke herschikking met ingrijpende gevolgen voor de wereld.

Paul, een drievoudig presidentskandidaat die decennia lang waarschuwde voor wat er gebeurde met de Amerikaanse munt en voor wat hij zag als het gevaar van een interventionistisch buitenlands beleid, vertelde The Epoch Times in een uitgebreid interview dat de Verenigde Staten al te maken hadden met een “inflatoire depressie.”

Voormalig VS-vertegenwoordiger Ron Paul (R-TX) spreekt op de George Washington Universiteit 4 maart 2013 in Washington, DC. Paul heeft zich uitgesproken tegen wat hij een buitensporig gebruik van geweld vindt in de nasleep van de explosies bij de Boston Marathon. (Brandan Smialowski/AFP/Getty Images)

“En het zal nog erger worden als de dollar terrein blijft verliezen,” zei hij, met het argument dat de prijzen dramatisch zullen stijgen. “Er zal zoveel pijn en lijden zijn wanneer ze de dollar moeten opgeven.”

Terwijl veel analisten “kakelen” dat de trend mogelijk catastrofaal is voor Amerika, suggereerde Stockman dat het op de lange termijn niet noodzakelijk een slechte zaak is voor de Verenigde Staten, omdat het het Congres zou dwingen verantwoordelijker te handelen.

“Dit is gewoon een geschenk aan het Congres dat hen toestaat om uit te geven en uit te geven en de staatsschuld op te bouwen tot het punt dat we nu op 31 biljoen dollar zitten, tot het punt dat we een debat hebben over het betalen van onze rekeningen en niet over het snijden in de uitgaven,” zei hij, terwijl hij verbijsterd klonk.

Het zal zeer pijnlijk zijn en Amerikanen zullen een aanzienlijk lagere levensstandaard moeten accepteren, zei Stockman.

Maar het “zilveren randje” van het verlies van de Amerikaanse dollar als wereldreserve is dat “het de politici en beleidsmakers zal doen inzien dat we ver boven onze stand hebben geleefd en dat we de rekening zullen moeten betalen”, zei hij.

“Het wordt tijd dat we de feiten—de realiteit—onder ogen zien en het beleid drastisch veranderen,” voegde hij eraan toe.

In economische termen betekent het verlies van de status van wereldreserve dat de Amerikanen meer zullen moeten exporteren om dezelfde hoeveelheid te kunnen importeren, verklaarde Dr. Thorsten Polleit, hoofdeconoom bij Degussa, Europa’s grootste edelmetaalhandelaar.

In een commentaar aan The Epoch Times zei de ereprofessor economie aan de Universiteit van Bayreuth dat dit een daling van de levensstandaard betekent.

“Bovendien zou de instroom van kapitaal hoogstwaarschijnlijk ook afnemen, waardoor de investeringen en de economische groei in de VS zouden dalen,” zei hij.

Uiteindelijk kan de wereld zelfs verdeeld raken tussen een “dollarblok” en een “niet-dollarblok” naarmate er een meer “multipolair wereldvalutasysteem” ontstaat en andere munten zoals de yuan en de euro terrein winnen.

Deskundigen die met The Epoch Times spraken, hadden sterk uiteenlopende meningen over de vraag of de transformatie plotseling of geleidelijk zou plaatsvinden, en over de vraag hoe lang het zou duren voordat de dollar zijn gewaardeerde status zou verliezen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën noch het IMF reageerden op verzoeken om commentaar.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 mei 2023): IN-DEPTH: Dangerous Global Shift From Dollar Driven by CCP and US Policy, Experts Say

Europa’s grootste economie valt in een recessie

Duitsland is afgegleden naar een recessie, zo blijkt uit officiële gegevens die op 25 mei zijn gepubliceerd.

Het bruto binnenlands product (bbp) van de grootste economie van Europa is in het eerste kwartaal met 0,3 procent gedaald na correctie voor prijs- en kalendereffecten, na een krimp van 0,5 procent eind 2022, blijkt uit gegevens van Destatis, het Duitse federale bureau voor de statistiek.

Vorige maand had Destatis voor het eerste kwartaal een nulgroei geraamd, waarmee een recessie werd vermeden.

“Nadat de groei van het bbp eind 2022 negatief is geworden, heeft de Duitse economie nu twee opeenvolgende negatieve kwartalen genoteerd”, zei Ruth Brand, voorzitter van het Bundesamt für Statistik, in een verklaring.

De standaarddefinitie van een recessie is twee opeenvolgende kwartalen van een dalend bbp.

Destatis merkte op dat de aanhoudend hoge prijzen de Duitse economie blijven belasten, met een daling van de gezinsconsumptie met 1,2 procent in het eerste kwartaal van 2023, na seizoens- en kalendercorrecties.

“De terughoudendheid van huishoudens om te kopen, was op verschillende gebieden zichtbaar”, aldus de verklaring. “Huishoudens gaven minder uit aan eten en drinken, kleding en schoeisel, en aan meubilair.”

Huishoudens kochten ook minder nieuwe auto’s, wat volgens het agentschap waarschijnlijk deels te wijten was aan de stopzetting van subsidies voor plug-in hybrides en de vermindering van subsidies voor elektrische voertuigen begin 2023.

Voedsel- en energieprijzen blijven hoog

Ook de overheidsuitgaven daalden met 4,9 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, zo bleek uit de gegevens.

Ondertussen stegen de investeringen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022, na een zwakke tweede helft. De investeringen in machines en apparatuur stegen met 3,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl de investeringen in de bouw met 3,9 procent toenamen, deels vanwege het goede weer.

Er waren ook positieve bijdragen van de handel in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022. De uitvoer van goederen en diensten steeg met 0,4 procent, waarbij vooral de handel in kunststoffen en gefabriceerde metaalproducten “een robuuste groei liet zien”, aldus het agentschap. De invoer daalde met 0,9 procent, deels door een verminderde invoer van minerale brandstoffen zoals ruwe olie en minerale olieproducten, evenals chemicaliën en chemische producten.

De stijgingen van de energie- en voedselprijzen blijven hoog in Duitsland en hebben vooral bijgedragen aan de stijging van de consumptieve bestedingen van huishoudens in lopende prijzen met 7,3 procent op jaarbasis, aldus Destatis.

De energieprijzen in heel Europa stegen al voordat Oekraïne in februari 2022 werd binnengevallen door Rusland, dat voorheen de belangrijkste gasleverancier van Duitsland was, maar zijn sindsdien sterk gestegen nadat Rusland in augustus 2022 zijn Nord Stream 1-pijpleiding sloot.

De energieprijzen stegen in april met 6,8 procent op jaarbasis. De voedselprijzen stegen in april met 17,2 procent op jaarbasis. De inflatie in Duitsland bedroeg in april 7,2 procent, hoger dan het gemiddelde in de eurozone, maar lager dan de 7,4 procent een maand eerder.

Ondertussen voorspelt het Internationaal Monetair Fonds dat de Duitse economie dit jaar met 0,1 procent zal krimpen.

Economie ‘zeer goed’, zegt bondskanselier

Hoewel het land voldoet aan de technische definitie van een recessie, werd in een afzonderlijk verslag van de Bundesbank van 24 mei een optimistischere toon aangeslagen. De ambtenaren gaven aan dat de economie in het tweede kwartaal een bescheiden groei zal vertonen, deels dankzij een opleving in de industrie, die de stagnerende consumptie van huishoudens en een inzinking in de bouwsector zal compenseren.

“De afnemende aanbodknelpunten, de grote orderportefeuille en de daling van de energieprijzen ondersteunen het aanhoudende herstel in de industrie”, aldus de Bundesbank. “Dit zou ook de export moeten ondersteunen, vooral omdat de wereldeconomie weer wat vaart heeft gekregen.”

De ambtenaren merkten echter op dat de particuliere consumptie waarschijnlijk zwak zal blijven, omdat een snelle stijging van de nominale inkomens alleen dient om een verdere daling van de reële lonen tegen te houden.

De eens zo bloeiende Duitse industriesector heeft de afgelopen maanden te lijden gehad onder een scherpe terugval. In april kromp de sector in het snelste tempo in bijna drie jaar, hoewel uit eerder deze week bekendgemaakte voorlopige enquêtegegevens bleek dat de bedrijvigheid in het land in mei weer was toegenomen.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz leek de laatste gegevens tijdens een persconferentie op 25 mei in Berlijn te negeren. Hij benadrukte dat de vooruitzichten voor de economie “zeer goed” zijn en wees op de maatregelen die zijn regering neemt om buitenlandse werknemers aan te trekken en de productie van hernieuwbare energie uit te breiden om de economie te stimuleren.

“Er wordt in Duitsland veel geïnvesteerd in batterij- en scheepsfabrieken, wat aanzienlijk toeneemt, en daarom kunnen we er vertrouwen in hebben.”

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 mei 2023): Europe’s Biggest Economy Falls Into Recession, Data Show

Japans defensiedocument waarschuwt voor progressie van China richting leger van wereldklasse

Japan heeft alarm geslagen over de snelle militaire opbouw van China in een ontwerp voor een defensiedocument, waarin wordt gesuggereerd dat het Chinese regime zijn plan om tegen het midden van de 21e eeuw een leger van “wereldklasse” op te bouwen, aan het versnellen is.

Het ontwerpdocument noemde Peking de “grootste strategische uitdaging” voor Japan en waarschuwde dat de Chinese Communistische Partij (CCP) tegen 2035 1500 kernkoppen zou kunnen hebben, meldde Kyodo News dinsdag.

Ook werd bezorgdheid geuit over China’s militaire samenwerking met Rusland. De twee naties hebben sinds juli 2019 vijf gezamenlijke bommenwerpervluchten in de buurt van Japan uitgevoerd, wat Japan beschouwde als “een machtsvertoon”.

Japan waarschuwde dat de internationale gemeenschap “een nieuw tijdperk van crisis” is ingegaan na de voortdurende oorlog van Rusland in Oekraïne, die volgens het land de internationale orde die Europa en Azië omvat, heeft verstoord.

“Rusland lijkt aanzienlijke schade te hebben geleden aan zijn conventionele strijdkrachten, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat zijn nationale kracht op middellange tot lange termijn afneemt en het militaire evenwicht met de buurlanden verandert”, aldus het document.

Het ministerie van Defensie zal het verslag naar verwachting in juli aan het kabinet voorleggen.

De kwestie Taiwan

Japan heeft al eerder zijn bezorgdheid geuit over de militaire dreiging van China tegen Taiwan. Vorig jaar wijdde het ministerie 10 bladzijden van zijn jaarlijkse defensieverslag (pdf) aan Taiwan, het dubbele aantal bladzijden van de editie van het jaar daarvoor, met een uitgebreid overzicht van de veiligheidssituatie daar.

Een Chinees oorlogsschip vuurt op een doelwit tijdens een militaire oefening bij Fuzhou, provincie Fujian, in de buurt van de door Taiwan gecontroleerde Matsu-eilanden dicht bij de Chinese kust, China, op 8 april 2023. (Thomas Peter/Reuters)

In het defensieverslag van 2022 staat dat het conflict tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan “prominent” wordt, waarbij Washington meer oorlogsbodems door de Straat van Taiwan laat varen terwijl China zijn militaire aanwezigheid in de buurt van Taiwan vergroot.

Japan acht de stabiliteit rond Taiwan van het grootste belang voor zijn nationale veiligheid en benadrukt de noodzaak van nauwlettend toezicht “met een besef van urgentie”.

De CCP streeft ernaar Taiwan met alle mogelijke middelen in handen te krijgen, ook al is Taiwan een zelfbesturende democratie.

Eerder in april hield Peking een driedaagse militaire oefening rond Taiwan, nadat de Taiwanese leider Tsai Ing-wen in Californië een ontmoeting had gehad met de voorzitter van het Amerikaanse Huis Kevin McCarthy (R-Calif.). Ook nadat de CCP het einde van haar militaire oefening had afgekondigd, bleven Chinese vliegtuigen de regio binnendringen.

Militaire dreiging van China

Op 11 mei zei het Japanse ministerie van Defensie dat een Chinese vloot dagenlang rondom door Japan gecontroleerde eilanden had gecirkeld op het moment dat Japan het PAC-3 verdedigingssysteem voor grond-luchtraketten plaatste op het eiland Miyako, dat dicht bij Taiwan ligt.

Japan heeft gezegd dat de installatie bedoeld was om de raketdreiging van Noord-Korea af te schrikken, maar de Chinese staatsmedia beschreven de actie als voorbereidingen voor “een militaire interventie in de kwestie Taiwan”.

Tijdens de Oost-Azië-top van 2022 in Cambodja beschuldigde de Japanse premier Fumio Kishida Peking ervan de soevereiniteit van Japan in de Oost-Chinese Zee te bedreigen en de spanningen in de Zuid-Chinese Zee te laten escaleren – waar Peking zijn aanspraken aan buurlanden opdringt ondanks een uitspraak van het Tribunaal van Den Haag in 2016 die het tegendeel beweerde.

“Er zijn voortdurend toenemende acties van China in de Oost-Chinese Zee die de soevereiniteit van Japan schenden. China blijft ook acties ondernemen die de regionale spanning in de Zuid-Chinese Zee verhogen,” zei Kishida, terwijl hij benadrukte dat de stabiliteit in de Straat van Taiwan moet worden gehandhaafd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 mei 2023): Japan Defense Paper Warns of China’s Progress Towards ‘World-Class Military’

Hersenregeneratie is mogelijk: Dit is hoe het te doen

Heb je ooit gewenst dat je die hersencellen die je tijdens je studententijd hebt opgeofferd zou kunnen regenereren? Ben je bang dat je ouder wordende hersenen in een onomkeerbare staat van achteruitgang verkeren? De medische wetenschap wordt nu herschreven om aan te geven dat we onze hersenen wel degelijk kunnen herstellen en dat iedereen dat kan doen.

Het is een algemene misvatting dat de hersenen niet meer te repareren zijn. Zelfs de medische wereld heeft beweerd dat wanneer we hersencellen doden, ze voor altijd verdwenen zijn. Feit is dat de hersenen zichzelf kunnen herstellen, en zoals de wetenschap nu bewijst, is er een reëel voordeel verbonden aan eenvoudige praktijken die onze hersenen gedurende ons hele leven scherp en elastisch kunnen houden.

Het verhaal van de gezondheid van de hersenen herschrijven

Het gebied van de cognitieve neurowetenschappen is relatief nieuw—slechts ongeveer 100 jaar oud—dus het is geen verrassing dat we steeds meer en beter begrijpen hoe de neurale circuits van het menselijk brein het algemeen functioneren van de hersenen ondersteunen.

Gedurende het grootste deel van die 100 jaar geloofde men dat de hersenen zich niet konden herstellen als ze eenmaal beschadigd waren. Hersencellen waren eindig, en elk verlies of letsel zou voor de rest van het leven als een tekort worden ervaren. Dit creëerde een vals geloof dat de hersenen in wezen in een eeuwigdurende staat van achteruitgang verkeren.

Hoewel al in 1960 overtuigend bewijs van het tegendeel werd geleverd, was (en is) het medische dogma traag om te veranderen. Het duurde tot de jaren 1980 toen het onderzoek van Fernando Nottebohm aan de Rockefeller University duidelijk aantoonde dat neurogenese—productie van nieuwe zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd—plaatsvond in de volwassen hersenen van gewervelde dieren.

De volgende grote stap in deze wetenschappelijke evolutie zou meer dan 30 jaar duren. Maar het tempo van ons begrip van hoe de hersenen bedraad zijn stond op het punt een kwantumsprong te maken.

Ons elastisch brein

De groei van nieuwe neuronen in een volwassen zoogdierenbrein werd voor het eerst gezien in 1992, toen wetenschappers neurale stamcellen van muizen isoleerden in een petrischaaltje. Deze regeneratie werd in de daaropvolgende 25 jaar duizenden keren herhaald in verschillende gepubliceerde studies.

In de medische wetenschappelijke gemeenschap wordt nu aanvaard dat de volwassen hersenen in staat zijn nieuwe neuronen en gliacellen te kweken, iets wat voorheen door het medisch establishment niet werd geloofd. De hersenen worden nu beschouwd als veerkrachtig, plooibaar en plastisch.

De term neuroplasticiteit verwijst naar het vermogen van de hersenen om zichzelf te “herbedraden” door oefening van de gewenste vaardigheid. Het is de combinatie van nieuwe cellen en nieuw leren die deze magie creëert. Wanneer nieuwe zenuwcellen goed worden gestimuleerd (d.w.z. getraind door specifieke leeroefeningen), maken ze nieuwe verbindingen. Met andere woorden, het worden gezonde hersencellen die bijdragen aan het leren en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Net als de spieren van het lichaam, genezen en groeien de hersenen als ze goed gevoed en gestimuleerd worden door de juiste oefeningen. En met de juiste zorg en voeding kan deze verbazingwekkende regeneratie van de hersenen een leven lang plaatsvinden.

Om dit tot een “no-brainer” te maken, heeft GreenMedInfo een eenvoudige lijst samengesteld van manieren waarop je de gezondheid van de hersenen kunt beschermen, de groei van nieuwe hersencellen kunt stimuleren en zelfs de hersenen kunt genezen.

Veel lichaamsbeweging

Wanneer je de uitdrukking “train je hersenen” hoort, denk je waarschijnlijk niet aan gewichtheffen. Het blijkt dat lichaamsbeweging een van de beste dingen is die je kunt doen voor je lichaam en je hersenen.

De voordelen van lichaamsbeweging voor de hersenen zijn tweeledig. Ten eerste verbruiken de hersenen gretig glucose en zuurstof en kunnen ze het overschot niet opslaan voor later gebruik. Een voortdurende toevoer van deze voedingsstoffen is nodig om optimaal te blijven functioneren.

Lichaamsbeweging verhoogt de bloedtoevoer naar de hersenen, waardoor hongerige hersencellen nieuwe zuurstof en glucose krijgen. Een studie uit 2014 toonde aan dat slechts 30 minuten matige cardio voldoende was om het cognitief functioneren in volwassen hersenen van alle leeftijden te stimuleren.

Maar daar houden de voordelen niet op. Lichaamsbeweging zou de hippocampale neurogenese stimuleren: nieuwe celgroei in het gebied van de hersenen dat verband houdt met het langetermijngeheugen en emoties. Gezonde celgroei in dit gebied is belangrijk voor de ouder wordende hersenen en zou cognitieve achteruitgang in verband met de ziekte van Alzheimer en dementie helpen voorkomen.

Technieken voor stressvermindering gebruiken

Onze moderne wereld draait op stress, dus de behoefte aan ontspanning is gemakkelijk te begrijpen. Waar u zich misschien niet van bewust bent, is hoe schadelijk een voortdurende onderdompeling in de vecht-of-vluchthormonen van stress kan zijn voor uw hersenen.

Stress is een van de belangrijkste factoren voor leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang. Daarom is het niet alleen leuk om regelmatig vrijetijdsactiviteiten te ondernemen, maar ook een belangrijke stap naar een optimale gezondheid van de hersenen.

U hoeft niet ver te zoeken naar manieren om te ontstressen. Laat u leiden door uw interesses. De sleutel tot het kiezen van hersengezonde bezigheden is het vermijden van passieve activiteiten zoals tv-kijken en in plaats daarvan te kiezen voor stimulerende hobby’s die de hersenen betrekken door middel van patronen, puzzels en het oplossen van problemen.

Uit een studie uit 2011, gepubliceerd in het Journal of Neuropsychiatry, bleek dat activiteiten zoals spelletjes spelen, boeken lezen en handwerken zoals quilten en breien het aantal cognitieve stoornissen met 50 procent verminderden.

Kunst staat ook hoog op de lijst van hersengezonde hobby’s. Studies bewijzen eens te meer dat het niet voldoende is om passief toe te kijken. Om een hersenboost te krijgen, moeten we ons engageren.

In een Duitse studie, gepubliceerd in het tijdschrift PLOS One, bestudeerden onderzoekers twee groepen: een groep die kunst observeerde en een groep die kunst produceerde. De studie concludeerde dat in vergelijking met degenen die kunst bekeken, de kunstproducenten een verhoogde interactiviteit vertoonden tussen de frontale en pariëtale cortex van de hersenen. Deze verhoogde hersenconnectiviteit vertaalt zich in een grotere psychologische weerbaarheid in de groep kunstproducenten. Met andere woorden, hun vermogen om de negatieve effecten van stress te weerstaan verbeterde.

Op zoek naar een meer low-key manier om te ontspannen? Wat dacht u van mooie muziek of rustige contemplatie? Meditatie blijkt de bloeddruk te verlagen, ontstekingen te verminderen en zelfs weerstand op te bouwen tegen gevoelens van angst en depressie. En hoewel luisteren naar muziek misschien een passieve activiteit lijkt, suggereert onderzoek dat het luisteren naar muzikale patronen de neurogenese in de hersenen bevordert.

Zowel meditatie als luisteren naar muziek beïnvloeden de afscheiding van belangrijke hormonen die de plasticiteit van de hersenen bevorderen, waardoor de manier waarop we op stress reageren verandert. Over een goed medicijn gesproken!

Neem strategische supplementen

Kurkuma

U kent vast wel iemand die enthousiast is over de gezondheidsvoordelen van kurkuma. Deze diep oranje wortel wordt gebruikt als wondermiddel voor alles van het verzachten van gewrichtspijn en het kalmeren van ontstekingen tot het verlagen van het risico op hartziekten. En ons bewustzijn van de voordelen van dit oude medicinale kruid blijft groeien.

Kurkuma is een voorbeeld van een remyeliniserende stof, wat staat voor een stof met bewezen zenuwherstellende effecten.

Remyeliniserende verbindingen herstellen de beschermende mantel rond de zenuwbundel, bekend als myeline, een gebied dat vaak beschadigd is bij auto-immuunziekten en door vaccinaties veroorzaakte aandoeningen. Onderzoek toont aan dat zelfs kleine doses van deze herstellende stoffen een aanzienlijke zenuwregeneratie kunnen veroorzaken.

Het westerse model van farmaceutisch ingrijpen heeft een cultuur gecreëerd waarin wordt gezocht naar het identificeren en isoleren van het “actieve bestanddeel” van een organische stof. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat organische verbindingen vaak samen werken: isolaten kunnen op zichzelf een kritische sleutel missen die door een ander plantaardig element wordt geleverd.

Curcumine is het geïsoleerde actieve ingrediënt in kurkuma, maar nieuw onderzoek toont aan dat een ander element in kurkuma zijn eigen magische eigenschappen heeft.

In een spannende studie, gepubliceerd in het tijdschrift Stem Cell Research & Therapy, ontdekten onderzoekers dat een weinig bekend bestanddeel van kurkuma, ar-turmeron, “een veelbelovende kandidaat is om regeneratie bij neurologische ziekten te ondersteunen”.

Uit de studie bleek dat wanneer hersencellen werden blootgesteld aan ar-turmeron, de neurale stamcellen in aantal en complexiteit toenamen, wat erop wijst dat er een genezend effect plaatsvond. Dit effect werd herhaald bij ratten, die bij blootstelling aan ar-turmeron een verhoogde productie van neurale stamcellen en de aanmaak van gezonde nieuwe hersencellen zagen.

Groene thee

In een artikel uit 2014 over de actieve bestanddelen in groene thee (bekend als catechinen, een belangrijke klasse van micronutriënten) werd vastgesteld dat catechinen in groene thee niet alleen antioxidant en neurobeschermend zijn, maar ook de hersenen stimuleren om meer neuronen te produceren.

Vanwege dit therapeutische effect op beschadigde hersengebieden is aangetoond dat groene thee opwindende implicaties heeft voor de behandeling van “ongeneeslijke” neurodegeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson en de ziekte van Huntington. Dit bracht onderzoekers ertoe groene thee catechines te bestempelen als “een zeer nuttige aanvullende benadering” bij de behandeling van neurodegeneratieve ziekten.

Verder onderzoek naar groene thee onderzocht een combinatie van bosbes, groene thee en carnosine, en ontdekte dat deze de groei van nieuwe neuronen en hersenstamcellen bevorderde, in een diermodel van neurodegeneratieve ziekten.

Ginkgo Biloba

Ginkgo biloba wordt beschouwd als een krachtpatser in de farmacopee van de kruidengeneeskunde, en zijn implicaties voor de gezondheid van de hersenen zijn even krachtig. Ginkgo heeft minstens 50 verschillende gezondheidsvoordelen aangetoond, en zijn medicinale waarde is gedocumenteerd bij de behandeling van meer dan 100 verschillende ziekten.

Er zijn talrijke studies over het vermogen van ginkgo om het niveau van een cruciaal herseneiwit, BDNF genaamd, te stimuleren: brain-derived neurotrophic factor. Dit eiwit beïnvloedt de genezing in beschadigde gebieden van de hersenen en is essentieel voor de regulering, groei en overleving van hersencellen, waardoor het vooral belangrijk is voor het langetermijngeheugen.

Ginkgo is zo effectief dat een artikel uit 2006, gepubliceerd in het European Journal of Neurology, concludeerde dat het even nuttig is bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer als de kaskraker Donepezil.

Onlangs kwam een nieuw mechanisme achter de genezende eigenschappen van ginkgo biloba aan het licht met de publicatie van een artikel in Cell and Molecular Neurobiology. Onderzoekers stelden vast dat ginkgo deels effectief is door zijn vermogen om neurale stamcellen (NSC’s) te moduleren tot het type cel dat nodig is voor de specifieke regio van de hersenen waar de BDNF-eiwitten actief zijn.

NSC’s zijn multipotente cellen; ze hebben het verbazingwekkende vermogen om te veranderen in een van de vele verschillende fenotypen cellen waaruit de hersenen bestaan. Ginkgo stimuleert de groei van het juiste celfenotype voor het aangetaste deel van de hersenen, waardoor onze hersenen precies krijgen wat nodig is, waar het nodig is. Dat is pas intelligente geneeskunde!

Eet je groenten

Wil je tijdens je lunch de hergroei van hersencellen stimuleren? Voeg wat vers gestoomde broccoli toe aan je bord!

De wetenschap heeft een stof genaamd sulforafaan, gevonden in zwavelrijke groenten zoals broccoli, toegevoegd aan de groeiende lijst van neuritogene stoffen waarvan is aangetoond dat ze de zenuwgroei in de hersenen stimuleren.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Genesis, onthult dat sulforafaan, naast het stimuleren van nieuwe zenuwgroei, belangrijke genezende eigenschappen heeft aangetoond als antioxidant en ontstekingsremmer, en tevens ziekte en sterfte van gezonde neuronen voorkomt.

De opwinding rond deze bevindingen werd nog vergroot doordat de onderzoekers het gunstige effect op neurale stamcellen waarnamen, dat resulteert in hun differentiatie naar specifieke, nuttige typen neuronen, waardoor de hypothese dat sulforafaan het herstel van de hersenen stimuleert, krachtig wordt ondersteund.

Groenten die sulforafaan bevatten zijn broccoli, spruitjes, kool, bloemkool, mierikswortel, boerenkool, koolrabi, mosterdbladeren, radijs, rapen, waterkers en bok choy. Probeer voor therapeutisch voordeel minstens 3 kopjes per dag te eten, rauw of gekookt.

Voortdurend leren

Ouder worden wordt vaak geassocieerd met cognitieve achteruitgang, zowel in onderzoek als in anekdotisch bewijs. Een groeiende hoeveelheid literatuur toont echter aan dat het behouden van scherpe, heldere hersenen betekent dat we onze kritische denkvaardigheden nooit mogen opgeven.

De noodzaak om ons denken voortdurend uit te dagen en te verruimen werd aangetoond in de eerder genoemde studie uit 2011, gepubliceerd in het Journal of Neuropsychiatry. In deze studie werden de vrijetijdsactiviteiten van een groep oudere volwassenen (leeftijd 70 tot 89 jaar) gecontroleerd op hun effect op milde cognitieve stoornissen (MCI).

Uit het onderzoek bleek dat de mate van complexiteit van de activiteit bepalend was voor de effectiviteit bij het voorkomen van MCI. Werken met computers, boeken lezen en activiteiten in verband met patronen en probleemoplossing droegen bij tot een significante vermindering van de kans op het ontwikkelen van MCI. Minder stimulerende activiteiten hadden geen statistisch effect. Dit benadrukt hoe belangrijk het is dat we ons uitgedaagd en gestimuleerd voelen door de activiteiten die we ontplooien naarmate we ouder worden.

Deze bevindingen werden versterkt door een studie uit 2014 van bijna 3.000 vrijwilligers, die meer dan een decennium besloeg. Deze studie onderzocht het potentiële langetermijnvoordeel van cognitieve training bij oudere volwassenen. Uit de resultaten bleek dat de deelnemers tot 10 jaar na afloop van de training een verbeterde verwerkingssnelheid en redeneervaardigheid in de hersenen vertoonden.

Deze tastbare hersenvoordelen werkten door in het dagelijks leven en werden gemeten in het vermogen van de deelnemers om normale dagelijkse taken uit te voeren, zoals persoonlijke financiën, maaltijdbereiding en persoonlijke verzorgingsroutines. De studie toonde aan dat stimulerende omgevingen de complexiteit van de hersenen helpen vergroten.

Voor meer informatie over manieren om je hersenen gezond te houden, bezoek je online GreenMedInfo’s database voor onderzoek naar hersengezondheid.

Sayer Ji is de oprichter van Greenmedinfo.com, recensent bij het International Journal of Human Nutrition and Functional Medicine, medeoprichter en CEO van Systome Biomed, vice-voorzitter van het bestuur van de National Health Federation en stuurgroeplid van de Global GMO Free Coalition.

Gepubliceerd door The Epoch Times (16 april 2023): Brain Regeneration Is Real: This Is How to Do It

DeSantis lanceert campagne 2024 op Twitter met Elon Musk

Gouverneur Ron DeSantis van Florida zal op 24 mei zijn presidentiële campagne voor 2024 lanceren in een Twitter Spaces-interview met Elon Musk, zo heeft The Epoch Times bevestigd.

Het nieuws over de lancering van de campagne volgt op maanden van speculatie over de formele toetreding van de gouverneur van Florida tot de race van 2024. DeSantis springt in het groeiende GOP-veld dat momenteel wordt gedomineerd door oud-president Donald Trump.

Bryan Griffin, de perschef van de DeSantis-campagne, bevestigde de plannen in een sms aan The Epoch Times. Fox News meldde het verhaal als eerste. Elon Musk retweette een bericht van een verslaggever van Fox News die het verhaal bracht.

Trump, de koploper in het GOP-veld, heeft wekenlang DeSantis aangevallen in Truth Social berichten en advertenties op de nationale televisie. De advertenties vallen DeSantis onder meer aan omdat hij in het Congres een nationale verkoopbelasting heeft gesteund. DeSantis heeft zich grotendeels onthouden van aanvallen op Trump.

Het aankondigingsevenement vindt woensdag om 18.00 uur plaats op Twitter Spaces. Met de Spaces-functie kan een grote groep mensen deelnemen aan een spraakgesprek. De huidige versie van de functie laat geen video toe.

In een gemiddelde van peilingen van RealClearPolitics ging Trump op 23 mei aan de leiding met 56,3 punten. DeSantis volgde op een verre tweede plaats met 19,4 punten. Andere belangrijke kandidaten zijn ondernemer Vivek Ramaswamy, voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley, senator Tim Scott (R-S.C.), voormalig Arkansas gouverneur Asa Hutchinson en de conservatieve talkshowhost Larry Elder.

De aankondiging van DeSantis komt dagen na de officiële lancering van de campagne door Scott. Trump, die zich heeft onthouden van het aanvallen van andere kandidaten dan DeSantis, wenste Scott “veel succes” in een bericht op Truth Social. Het bericht suggereerde dat Trump het groeiende veld ziet als netto negatief voor DeSantis.

“Het loopt snel vol met veel mensen, en Tim is een grote stap omhoog van Ron DeSantis, die totaal niet verkiesbaar is. Ik heb Opportunity Zones voor elkaar gekregen met Tim, een grote deal die zeer succesvol is geweest,” schreef Trump.

Een aantal andere Republikeinen zijn ook bezig met een bod, waaronder voormalig gouverneur van New Jersey Chris Christie en voormalig vicepresident Mike Pence.

De keuze van het lanceringsmedium voor DeSantis is een nieuwe wending in een tumultueus jaar voor het medialandschap. Weken eerder nam Fox News afscheid van Tucker Carlson, de populairste presentator op kabeltelevisie. Carlson zei later dat hij van plan was zijn show naar Twitter te brengen.

Na de aankoop van Twitter voor 44 miljard dollar in oktober vorig jaar, heeft Musk geprobeerd Twitter te definiëren als een alternatief voor de gevestigde nieuwsmedia. Na zijn overname overhandigde de miljardair-CEO interne Twitter-bestanden aan onafhankelijke journalisten die hun bevindingen vervolgens op Twitter publiceerden.

Musk had eerder gesuggereerd dat hij geneigd is op DeSantis te stemmen.

In een evenement gehost door The Wall Street Journal op dinsdag, zei Musk dat hij DeSantis zou interviewen als onderdeel van de aankondiging van de lancering, en het Twitter-platform zou gebruiken om vragen uit het publiek binnen te trekken.

“Ja, ik zal Ron DeSantis interviewen en hij heeft een hele aankondiging te doen,” zei Musk.

President Joe Biden is de vermoedelijke Democratische kandidaat in 2024. Robert F. Kennedy, een advocaat en activist voor de veiligheid van vaccins, en Marianne Williamson, een auteur, lanceerden beide long-shot uitdagingen voor de zittende president.

Het nieuws over de aanstaande formele aankondiging van DeSantis kwam er toen de wetgevende macht van Florida nog een stuk wetgeving op het bureau van de gouverneur van Florida moest bezorgen dat hem in staat zou stellen zich kandidaat te stellen voor het presidentschap zonder ontslag te nemen uit het gouverneursambt.

Of DeSantis onder het huidige statuut zou moeten aftreden is een twistpunt, waarbij sommigen aanvoeren dat kandidaat zijn voor de Republikeinse nominatie niet betekent dat hij zich “kwalificeert” voor de verkiezing, zoals beschreven in de huidige wet. Het wetsontwerp dat een einde maakt aan de verwarring, SB 7050, wordt wet, met of zonder handtekening van de gouverneur, 15 dagen nadat het op het bureau van de gouverneur is bezorgd.

Nanette Holt, Dan Berger en John Haughey hebben aan dit verslag bijgedragen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 mei 2023): DeSantis to Launch 2024 Campaign on Twitter With Elon Musk

Categories VS

Grootste vastgoedmarkt ter wereld op de rand van instorting

Uit recente statistieken van de Chinese centrale bank blijkt dat het enthousiasme van huizenkopers drastisch is gedaald. Ondanks prijsverlagingen en stimuleringsmaatregelen blijft de grootste huizenmarkt ter wereld inzakken, en de Chinese banksector krijgt op twee fronten klappen, aangezien zowel de wanbetalingen als de vooruitbetalingen toenemen. Ondertussen beginnen de Chinese ontwikkelaars de druk te voelen: de vastgoedgigant Wanda Group kwam deze week in het nieuws toen de waarde van zijn dollarobligaties kelderde.

Begin 2023 kende de Chinese vastgoedmarkt een kortstondige opleving toen lokale overheden in het hele land het beleid uitvaardigden om de falende vastgoedsector te redden, aldus de China Index Academy, een onderzoeksinstituut voor vastgoed. Eind april was de hypotheekrente voor kopers van een eerste huis in meer dan 40 steden verlaagd tot minder dan 4 procent.

Maar na de optimistische vooruitzichten van maart voldeden de verkopen van april niet aan de verwachtingen van analisten.

Volgens het “April 2023 Financial Statistics Report” dat de Chinese centrale bank op 11 mei vrijgaf, daalden de hypotheken in april met 241,1 miljard yuan (31.3 miljard euro). Daarvan daalden de middellange- en langetermijnleningen aan huishoudens, meestal hypotheken, met 115,6 miljard yuan (15 miljard euro), terwijl de kortetermijnhypotheken met 125,5 miljard yuan (16,3 miljard euro) daalden.

Uit openbare statistieken blijkt dat de verkoop van woningen in de grootste steden van China in april met dubbele cijfers is gedaald. Beijing daalde met 37,3 procent, Hangzhou met 32,7 procent, Shanghai met 26,71 procent en Nanjing met 13 procent. De ergste daling vond plaats in Hefei, dat met 40 procent daalde.

CCP zet de rem op prijsverlagingen

De zwakke huizenmarkt dwong ontwikkelaars tot prijsverlagingen. Twee vastgoedontwikkelaars in Kunshan in China, werden echter door de Chinese toezichthouders gestraft omdat ze de prijzen met een grote marge verlaagden. Volgens de toezichthouders waren ze zo sterk dat ze “de normale orde van de vastgoedmarkt verstoorden en sociale instabiliteit veroorzaakten”.

De Japanse commentator Qu Kai vertelde The Epoch Times op 13 mei: “De reden waarom het [Chinese] regime vastgoedontwikkelaars niet toestaat de prijzen te verlagen, is heel eenvoudig. De kettingreactie veroorzaakt door prijsverlagingen zal onmiddellijk de zeepbel van China’s vastgoedmarkt doen barsten en een reeks economische crisissen veroorzaken die de CCP moeilijk zou kunnen beheersen.”

Qu gelooft dat de huidige vastgoedcrisis vroeg of laat de banken zal treffen en uiteindelijk het regime als geheel zal treffen, omdat de CCP niet in staat zal zijn haar inkomsten via de vastgoedmarkt op peil te houden.

Op de rand

China is de grootste huizenmarkt ter wereld. Volgens schattingen in het “China Housing Market Value Report 2021” van vooraanstaand econoom Ren Zeping bedroeg de waarde van de Chinese huizenmarkt in 2020 58 biljoen euro, vergeleken met 31,1 biljoen euro in de Verenigde Staten, 10 biljoen euro in Japan en 29,2 biljoen euro in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland samen. Ren is een voormalig econoom bij China’s Development Research Center.

Volgens Rens “China Wealth Report 2022” bereikt de marktwaarde van China’s huizenmarkt 476 biljoen yuan (ongeveer 68,4 biljoen euro) in 2021. Dit is een stijging van 17,9 procent van de totale marktwaarde ten opzichte van 2020.

Als we de verhouding van de woningmarktwaarde tot het BBP bekijken, bedroeg China’s woningmarktwaarde in 2020 al 414 procent, hoger dan de 391 procent van Japan voordat zijn huizenzeepbel in de jaren negentig barstte.

Naarmate de Chinese economie verzwakt en de huizenmarkt krimpt, stijgt het aantal afgeschermde woningen in China tot 606.000 in 2022, een stijging van 35,7 procent op jaarbasis. Tegelijkertijd hebben veel steden een enorme toename gezien van het aantal tweedehands te koop staande onroerend goed aanbiedingen.

Risico wordt afgewenteld op banken

“De gevolgen van vastgoeddalingen en wanbetalingen bij woninghypotheken zullen uiteindelijk op de banken worden afgewenteld”, verklaarde Fang Qi, een ervaren Chinese financiële professional die in het Verenigd Koninkrijk woont, op 13 mei aan The Epoch Times.

Volgens Fang zijn er voor banken twee risico’s verbonden aan woninghypotheken. Beide situaties leiden tot verliezen en verzwakken rechtstreeks de activa van banken.

De eerste situatie doet zich voor wanneer huiseigenaren hun hypotheekbetalingen niet voldoen. Een van de redenen voor de toenemende wanbetalingen in China is een voortdurende hypotheekboycot, waarbij veel huiseigenaren weigeren te betalen voor onafgemaakte huizen. In een artikel in de New York Times van augustus 2022 wordt geschat dat de boycot wel 4 procent van de uitstaande hypotheken kan treffen.

De tweede is wanneer huiseigenaren hun hypotheek vervroegd aflossen, zoals veel Chinese huiseigenaren doen die gebukt gaan onder de hogere rente. Hypotheekhouders boren hun spaargeld aan of sluiten goedkope leningen af in het kader van stimuleringsprogramma’s die bedoeld zijn voor grote consumentenaankopen of voor het starten van nieuwe bedrijven.

Analisten schatten dat bijna 649 miljard euro aan hypotheken—bijna een achtste van het uitstaande totaal in China—is vooruitbetaald sinds begin 2022, toen de banken de rente op leningen begonnen te verlagen.

Onder normale omstandigheden zou dit geld vrijmaken voor banken om andere leningen te financieren. Gezien de huidige situatie, waarin consumenten zeer voorzichtig zijn met hun uitgaven, is dit echter slecht nieuws voor banken. Niet alleen verliezen ze geld op bestaande hypotheken, er is ook een tekort aan nieuwe leningen om te financieren.

Het resultaat is een krappere financiering voor vastgoedbedrijven, waarschuwde Fang: “De verkrapping van de financiering van de vastgoedsector door de banken zal hen verder in chaos storten, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die de kwaliteit van de activa en de winstgevendheid van de banken zal aantasten. Als het risico zich tot op zekere hoogte uitbreidt, zullen de banken een groot aantal oninbare vorderingen oplopen, wat tot faillissementen zal leiden.”

Projectontwikkelaars voelen de druk

Door de neergang van de Chinese huizenmarkt zijn veel vastgoedontwikkelaars in moeilijkheden. De Chinese vastgoedgigant KWG Property maakte op 28 april bekend (pdf) dat het op die datum 212 miljoen yuan (28,7 miljoen euro) van de hoofdsom niet had betaald. De betalingsachterstand leidde ertoe dat nog eens 31,2 miljard yuan (ongeveer 4,04 miljard euro) aan schuld opeisbaar werd. Twee weken later kwam de ontwikkelaar in gebreke (pdf) met een aflossing van 110 miljoen euro.

Zelfs Wanda Group, een van China’s oudste en grootste vastgoedgiganten, loopt volgens geruchten het risico van een inzinking van de schuld. Het rendement op twee Amerikaanse dollarobligaties van haar dochteronderneming Wanda Properties Global steeg in april tot boven de 35 procent. Marktanalisten noemden de stijging een teken dat leners moeite hebben om nieuwe fondsen aan te trekken, waardoor het risico van een schuldencrisis en wanbetaling toeneemt.

Eind april plaatste Fitch Ratings Wanda Commercial en Wanda Commercial Properties (Hong Kong) op de negative watch list.

Wanda Commercial haalde dinsdag nog meer verontrustend nieuws toen een obligatie van 371 miljoen euro die in juli moet worden terugbetaald, daalde tot ongeveer 70 cent, “op het randje van noodgebied”, meldde Bloomberg onder de kop ” Onroerendgoednood verdiept zich opnieuw als de problemen in China zich verspreiden”.

Reuters heeft bijgedragen aan dit verslag.

Ellen Wan heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 mei 2023): World’s Largest Real Estate Market on the Brink of Collapse: Experts

China vormt ‘grootste uitdaging’ voor mondiale veiligheid en welvaart

Het Chinese regime vormt “de grootste uitdaging” voor de veiligheid en de welvaart in de wereld, aldus de Britse premier Rishi Sunak.

Op de laatste dag van de top van de Groep van Zeven (G7) in Japan zei Sunak: “China vormt de grootste uitdaging van onze tijd voor de veiligheid en de welvaart in de wereld. China wordt thuis steeds meer autoritair en in het buitenland steeds assertiever.

De minister-president zei dat de mogendheden van de G7 heel helder zijn over het risico dat China vormt.

Hij zei: “We zullen samenwerken als de G7 en andere landen ervoor zorgen dat we onszelf kunnen vrijwaren van risico’s en de kwetsbaarheid van toeleveringsketens die we hebben gezien van China, de nodige stappen ondernemen om ons te beschermen tegen vijandige investeringen, en dit doen op een manier waarmee we elkaar niet schaden.”

“Er is volledige vastberadenheid en eenheid binnen de G7, waarbij allereerst gewoon de systemische uitdaging wordt erkend die China vormt voor de wereldorde,” zei Sunak, eraan toevoegend: “Het is het enige land dat zowel de middelen als de intentie heeft om de wereldorde te hervormen.”

Hij zei dat de leiders van de G7 gesprekken hebben gevoerd over “het voorkomen dat belangrijke technologie die relevant is voor onze veiligheid naar China weglekt”.

“Dit gaat allemaal over risico’s wegnemen, niet over ontkoppelen,” zei hij. “Met de G7 nemen we stappen om te voorkomen dat China economische dwang gebruikt om zich te mengen in de soevereine aangelegenheden van anderen.”

‘Risico’s wegnemen’

De opmerkingen van de Britse premier volgden op besprekingen tijdens de G7-top in Hiroshima, die niet alleen gericht waren op het steunen van het verzet van Oekraïne tegen de Russische invasie, maar ook op het aangaan van de uitdagingen die het regime van de Chinese Communistische Partij (CCP) stelt.

In een gezamenlijke verklaring van zaterdag zeiden de G7-leiders: “Onze beleidsaanpak is niet bedoeld om China te schaden en evenmin om de economische vooruitgang en ontwikkeling van China te dwarsbomen. Wij ontkoppelen niet en keren ons niet naar binnen.”

Maar zij zeiden dat “risicovermindering en diversificatie” nodig zijn om de economische veerkracht te garanderen, en voegden eraan toe dat de G7-landen “overdreven afhankelijkheden” in hun kritieke toeleveringsketens zullen verminderen.

Zij zeiden ook dat de G7-mogendheden “kwaadaardige praktijken, zoals onrechtmatige technologieoverdracht of openbaarmaking van gegevens, zullen aanpakken” en “bepaalde geavanceerde technologieën” zullen beschermen die kunnen worden gebruikt om de nationale veiligheid te bedreigen.

De verklaring bevestigde opnieuw de noodzaak van vrede in de Straat van Taiwan en drong er bij China op aan druk uit te oefenen op Rusland om een einde te maken aan de agressie in Oekraïne.

‘Tijdperkbepalende uitdaging’

De regering van Sunak bestempelde China als een ‘tijdperkbepalende uitdaging’ in de Britse update van het buitenlands beleid, zonder het een ‘bedreiging’ te noemen zoals Sunak vorig jaar deed tijdens zijn kandidatuur voor het leiderschap.

Hij en minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly hebben de retoriek van een koude oorlog met China verworpen, met als argument dat het land een belangrijke rol speelt in mondiale aangelegenheden.

Vorige week bleek dat Sunak ook is teruggekomen op zijn campagnebelofte om alle Confuciusinstituten in het VK te verbieden.

Een woordvoerder van Downing Street zei op 16 mei dat de regering “bezorgdheid over de overzeese inmenging” in het hoger onderwijs erkent en actie onderneemt om alle overheidsfinanciering van Confuciusinstituten in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten.

Maar hij zei dat de regering momenteel oordeelt dat “het onevenredig zou zijn om ze te verbieden”.

Sunaks voorganger Liz Truss, die op reis was naar Taiwan, zei op 17 mei dat de instituten “onmiddellijk moeten worden gesloten.”

Truss zei dat het niet aan het Westen is om te kiezen of het in een koude oorlog wil zitten of niet, omdat Peking “hun keuze al heeft gemaakt.”

De voormalige premier waarschuwde de Britse regering voor toekomstige integratie met de Chinese economie en riep op tot een “economische NAVO” naar het model van het Coördinatiecomité voor Multilaterale Exportcontroles, een informele organisatie van het Westblok die tijdens de Koude Oorlog embargo’s tegen het Sovjetblok coördineerde.

Lily Zhou, PA Media en Reuters hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 mei 2023): China Poses ‘Biggest Challenge’ to Global Security and Prosperity, UK Prime Minister Warns

Massale schuldaflossingen door lokale overheden in China zijn onvermijdelijk

De financiële situatie van de lokale overheden in China verslechtert. Hun schuldquotes nemen jaarlijks toe, waardoor het moeilijker wordt financiële risico’s effectief te beheren.

China-deskundigen zeggen dat, nu 31 provinciale overheden in het hele land in een onomkeerbare en diepe financiële verslechtering terechtkomen en de centrale overheid zich verzet tegen reddingsoperaties, het in gebreke blijven van schulden onvermijdelijk is.

De Chinese Renmin Universiteit bracht eerder dit jaar een rapport uit over de lokale financiële situatie, waarin staat dat lokale overheden nu te maken hebben met een ongekende financiële stress—de verslechtering van de inkomstenstructuur in de afgelopen twee jaar, ongelijke financiële middelen tussen de regio’s, de uitbreiding van de rigide vraag naar uitgaven, de grotere kloof tussen fiscale uitgaven en inkomsten, en de snelle toename van lokale leningen om het probleem van de kloof aan te pakken.

Lokale overheden worstelen om schulden te betalen

De Taiwanese media Central News Agency meldden dat van de 35 grote steden in China alleen Hangzhou een fiscale zelfvoorzieningsgraad heeft van meer dan 100 procent, terwijl zeven steden een zelfvoorzieningsgraad hebben van minder dan 50 procent.

Zes steden hebben een tekort van meer dan 100 miljard yuan (ongeveer 13,22 miljard euro). Het tekort van Chongqing bedraagt 279,9 miljard yuan (ongeveer 37,28 miljard euro), dat van Beijing 129,2 miljard yuan (ongeveer 17,21 miljard euro), dat van Tianjin 122,8 miljard yuan (ongeveer 17,67 miljard euro), dat van Guangzhou 119,2 miljard yuan (ongeveer 17,15 miljard euro), dat van Wuhan 117,7 miljard yuan (ongeveer 16,93 miljard euro) en dat van Shanghai 105,6 miljard yuan (ongeveer 15,19 miljard euro).

Harbin, de hoofdstad van de provincie Heilongjiang, wordt geconfronteerd met een stijgende schuld. Volgens het begrotingsuitvoerings- en begrotingsontwerpverslag voor 2022 dat door het gemeentebestuur werd vrijgegeven, bedroegen de inkomsten uit de algemene overheidsbegroting van de stad vorig jaar 26,22 miljard yuan (ongeveer 3,49 miljard euro), een daling van 28,3 procent op jaarbasis, terwijl de algemene overheidsuitgaven 106,55 miljard yuan (ongeveer14,19 miljard euro) bedroegen, een stijging van 7,4 procent op jaarbasis.

Met de obligatierente en andere uitgaven erbij kwamen de totale uitgaven uit op 154,55 miljard yuan (ongeveer 20,59 miljard euro), waardoor de zelfvoorzieningsgraad slechts 29,22 procent bedroeg.

Eind 2022 bedroeg het saldo van de overheidsschuld van de stad 289,86 miljard yuan (ongeveer 38,62 miljard euro), aldus het rapport.

Uit openbare gegevens blijkt dat Harbin al enkele jaren enorme schulden heeft. In 2019, vóór de COVID-19 pandemie, had de stad al een overheidsschuldbalans van 213,12 miljard yuan (ongeveer 28,38 miljard euro).

De stad Tengchong in de provincie Yunnan hield op 24 april een vergadering over financiën en belastingen. Ma Zixing, de baas van de Communistische Partij van de stad, onthulde dat de financiële gezondheid van de stad slecht is, en dat het gemeentebestuur nauwelijks lonen kan betalen door uitsluitend te steunen op lokale financiële middelen.

“De stad Tengchong verkeert in financiële moeilijkheden”, zei Ma, waarbij hij wees op het gebrek aan evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, de moeilijkheid om inkomsten te verwerven, de lage kwaliteit van de inkomsten, de lage zelfvoorzieningsgraad, de grote schuldenlast, de afname van de algemene financiële kracht van de regering, het schuldpercentage dat van jaar tot jaar toeneemt en de moeilijkheid om risico’s te voorkomen en te beheren.

De Chinees-Amerikaanse commentator Dr. Jason zei in zijn Chineestalige YouTube-programma dat Peking middelen heeft overgeheveld van “overschotregio’s” naar “ontoereikende” regio’s om de tekorten te dekken en te zorgen voor een evenwichtige begroting in het hele land, waardoor een totale afhankelijkheid van de centrale overheid is ontstaan.

Voorwaarde om een dergelijk evenwicht te handhaven is dat er elk jaar voldoende “overschotregio’s” zijn met meer inkomsten dan uitgaven, zei hij. De afgelopen twee jaar is dit evenwicht echter ingestort. De CCP heeft geen mogelijkheid om de financiële problemen van China’s 31 provinciale regio’s op te lossen, voegde hij eraan toe.

Mensen lopen langs een huizencomplex van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande in Kunming, in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan, op 23 oktober 2021. (Jade Gao/AFP via Getty Images)

Lokale overheden vragen Peking om hulp

Op 12 april publiceerde het Development Research Center van de provinciale regering van Guizhou een artikel op haar officiële website, waarin staat dat het schuldenprobleem van de provincie moeilijk zelf kan worden opgelost en dat steun van de centrale regering nodig is. Dit is de eerste keer dat een provinciale regering Peking openlijk om hulp vraagt om haar financiële stabiliteit te waarborgen, en tussen de regels door dreigde zij dat de plaatselijke ambtenaren anders “plat zullen liggen”—een nieuwe Chinese uitdrukking die “niets doen” betekent—en dat het in gebreke blijven van de schuld onvermijdelijk zal zijn.

Op 30 december vorig jaar kondigde Zunyi Road and Bridge, de grootste stedelijke investeringsmaatschappij in de stad Zunyi in de provincie Guizhou, plotseling aan dat de herstructurering van de banklening van het bedrijf een schuld van 15,59 miljard yuan (ongeveer 2,07 miljard euro) inhield. De geherstructureerde banklening zou worden verlengd tot 20 jaar met een jaarlijkse rente van 3 à 4,5 procent, met alleen rentebetalingen, geen aflossing van de hoofdsom gedurende de eerste 10 jaar en aflossing van de hoofdsom in termijnen gedurende de volgende 10 jaar. Deze kennisgeving hield in dat de lokale overheid haar infrastructuurleningen niet had terugbetaald.

De schuldencrisis van Zunyi staat niet op zichzelf. Volgens onvolledige statistieken van Huaan Securities hadden eind vorig jaar 31 stedelijke investeringsbedrijven in 12 provincies in het hele land achterstallige leningen, renteachterstanden of verlengingen. Van deze 31 bedrijven hadden er twee risicovolle leningen van meer dan 6 miljard yuan (ongeveer 796 miljoen euro) en zes risicovolle leningen van meer dan 2 miljard yuan (ongeveer 268 miljoen euro).

Geen reddingsoperatie

Kort nadat de provinciale overheid van Guizhou online om hulp had gevraagd, heeft de leiding van de Chinese Communistische Partij (CCP) de autoriteiten van Guizhou onmiddellijk verzocht het artikel van het internet te verwijderen en tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat de centrale overheid geen geld heeft om lokale overheden te redden.

Op 27 maart verklaarde voormalig minister van Financiën Lou Jiwei dat Peking zich zou blijven houden aan het beginsel van “geen reddingsoperatie” om de schulden van lokale overheden aan te pakken.

Volgens de uitvoeringsstatus van de begroting voor 2022 van Guizhou bedroeg het schuldsaldo van de provinciale overheid 1,24 biljoen yuan (ongeveer 165 miljard euro) en was de financiële zelfvoorzieningsgraad van de provincie 24,2 procent.

Als de provincie zich uitsluitend verlaat op haar jaarlijkse belastinginkomsten, zou het 6,6 jaar duren om de hoofdsom van deze schulden af te betalen, en ongeveer 25 jaar als de rente wordt meegerekend. Zodra de provinciale regering stopt met investeren in vaste activa, zal de plaatselijke economie, die geen industriële steun krijgt, bovendien tot stilstand komen. Als Peking niet ingrijpt om de situatie op te lossen, kan de enorme schuld van Guizhou nooit worden afgelost.

Volgens Dr. Jason zijn er twee belangrijke redenen waarom het Centraal Comité van de CCP heeft besloten niets te doen aan de plaatselijke schuldenkwestie. De ene is dat de centrale regering zelf inderdaad geen geld meer heeft. De andere reden is dat de CCP weet dat er overal regionale schuldencrises zoals deze zijn. Zodra op één plaats een precedent wordt geschapen, zal het hele land onmiddellijk volgen en beweren dat de plaatselijke schuldenzeepbel zal barsten als Peking geen financiële reddingsoperatie uitvoert.

China-expert Shi Shan vertelde The Epoch Times op 13 mei dat de regering van Guizhou de CCP nu openlijk uitdaagt. Hij zei dat de centrale autoriteiten weliswaar vasthouden aan hun “no bailout”-standpunt, maar dat de situatie zal leiden tot onenigheid tussen centrale en lokale overheden. Gezien de verslechtering van de financiën van de lokale overheden en de toenemende schulden, voegde hij eraan toe dat de lokale overheden zich zouden kunnen afkeren van de CCP of zelfs de confrontatie zouden kunnen aangaan, waarbij zij overheidsmiddelen achterhouden of verduisteren en dingen doen die zij voorheen niet durfden.

Olivia Li heeft bijgedragen aan dit verslag

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 mei 2023): Mass Debt Defaults by China’s Local Governments Are Inevitable: Experts

Een verloren hulpmiddel bij het studeren: Retoriek en waarom het belangrijk is

Zoek online naar “de betekenis van retoriek”, en je vindt het woord meestal gedefinieerd als spreken of schrijven bedoeld om anderen te overtuigen. Sommige bronnen geven als secundaire betekenis bombastische of sentimentele toespraken en geschriften, vaak bedrieglijk in hun pogingen tot overreding. “Hij belazert ons gewoon,” zou iemand kunnen zeggen over het optreden van een politicus. “Het is allemaal gebakken lucht en retoriek.”

Desgevraagd zouden de meeste Amerikanen niet eens in staat zijn retoriek te definiëren, laat staan uit te leggen waarom of hoe het kan worden bestudeerd en toegepast. Hen hun onwetendheid verwijten zou verkeerd zijn, want met uitzondering van studenten in thuisscholen, klassieke academies en sommige liberal arts colleges, worden de meeste mensen niet blootgesteld aan retoriek – noch aan het woord, noch aan de waarde ervan.

Aristoteles’ “De kunst van de retoriek” was eeuwenlang een gids voor het spreken. “Aristoteles,” 1653, door Luca Giordano. (Public domain)

Dat is niet altijd zo geweest. Van de oude Grieken tot de eerste jaren van de 20e eeuw was retoriek een onderdeel van het onderwijs, net als meetkunde of literatuur. Het vermogen om een zaak te verdedigen, de Engelse taal vaardig en krachtig te hanteren in geschriften, vanaf een podium of zelfs in een gesprek, en je toehoorders te vermaken en te verlichten werd beschouwd als het kenmerk van een ontwikkelde man of vrouw.

Een korte voorgeschiedenis

In een wereld zonder elektronica of drukpers werd het vermogen om goed te spreken – om een jury te overtuigen, een vergadering van medeburgers toe te spreken, soldaten tot oorlog op te roepen, een vriend te loven, en nog veel meer – beschouwd als een cruciaal element in de opvoeding.

In het oude Griekenland, vooral in Athene, begonnen sofisten de jongeren retorica te leren, waarbij de nadruk lag op het winnen van een discussie door emotioneel en manipulatief taalgebruik, soms ten koste van de waarheid. Verafschuwd door deze praktijken, en misschien om zijn imago op te krikken, schreef Aristoteles ‘The Art of Rhetoric‘, een gids die de westerse welsprekendheid gedurende de volgende twee millennia beïnvloedde en die zelfs nog tot de dag van vandaag zijn schaduw over dit onderwerp werpt. Hierin zette hij een systeem op van de manieren en middelen van overreding, zoals het combineren van logica met gevoel en het gebruik van verschillende retorische middelen die kracht en schoonheid toevoegen aan het betoog. Misschien wel het belangrijkste is dat hij de sofisten bestreed door te stellen dat de waarheid, of tenminste het zoeken naar een waarheid, een hoeksteen was voor de retorische kunst.

Quintilianus bestudeerde Aristoteles’ tekst en schreef zelf zulke gidsen. Frontispice van een Nederlandse uitgave uit 1720 van het “Institutio Oratoria”, waarop Quintilianus retorica onderwijst. (Public domain)

Romeinen als Cicero en Quintilianus bestudeerden Aristoteles’ tekst en schreven zelf zulke gidsen. Quintilianus, bijvoorbeeld, ontwikkelde een systeem van vijf canons van retorica, die studenten leiden van het ontwikkelen van hun onderwerpen en argumenten tot het uit het hoofd leren en het daadwerkelijk houden van de toespraak zelf. Net als Aristoteles en Cicero werden zijn ideeën en geschriften nog eeuwen na zijn dood bestudeerd en verspreid. De theologen van de Middeleeuwen, Augustinus en Thomas van Aquino, waren beiden goed op de hoogte van de instrumenten en het gebruik van retoriek, hoewel we die in veel sterkere mate aantreffen in de geschriften van Augustinus dan in die van Aquino, die een systematisch onderzoek van de christelijke overtuigingen nastreefde.

Een hoeksteen van de vrije kunsten

De uitvinding van de drukpers bracht meer nadruk op retoriek als instrument voor zowel compositie als oratie. Door middel van brochures, manifesten en boeken konden bekwame schrijvers hun ideeën uitdragen die het bereik en de kracht van vluchtige mondelinge overleveringen te boven gingen. Van Maarten Luther tot John Locke en Thomas Jefferson, een wemelend gezelschap van filosofen en denkers voegde retorische middelen toe in hun geschreven betoog.

John Locke gebruikte retorische middelen in zijn geschriften. “John Locke,” 1697, door Godfrey Kneller. (Public domain)

En deze belangstelling voor retorica vormde de vrije kunsten zoals wij die nu kennen. Zelfs in de oude wereld moedigden docenten retorica de studie van poëzie, taal en geschiedenis aan, niet alleen als op zichzelf staande onderwerpen, maar ook als vruchtbare velden waaruit ideeën voor debat en discussie konden worden verzameld. Vanaf de 18e eeuw tot het begin van de 20e eeuw vormden deze vakken de kern van de meeste Amerikaanse universiteiten, met een speciale nadruk op retorica. De kracht van deze programma’s kan zelfs worden waargenomen in hun trickle-down effecten. Abigail Adams, bijvoorbeeld, betreurde vaak haar gebrek aan Latijn en Grieks, maar haar correspondentie staat vol met retorische middelen en verwijzingen naar mythologie, geschiedenis en literatuur. Abraham Lincoln had van weinig formeel onderwijs genoten, en hoewel historici vaak vermelden dat hij de Bijbel en Shakespeare las, hebben de grammaticaboeken die hij in zijn jeugd gelezen had en soms uit zijn hoofd leerde, ook zijn compositievaardigheden gevormd.

Het is om deze redenen dat retorica lang bekend stond als de “koningin van de vrije kunsten”, en zoals Richard Weaver stelde, “de meest humanistische van alle disciplines”.

Een verantwoorde retoriek

Richard Weaver (1910-1963) was een intellectueel historicus en geleerde die Engels en retoriek doceerde aan de Universiteit van Chicago. Daar stond hij erop elk jaar de eerstejaars compositie te onderwijzen, in de hoop dat deze jonge mensen hun schrijfvaardigheid zouden ontwikkelen volgens de oude principes van zijn vakgebied.

In een vlak voor zijn dood gehouden rede, “Language Is Sermonic“, wees Weaver op het lage niveau waarin de retoriek in de moderne tijd was terechtgekomen. Tegelijkertijd pleitte hij voor een ethische retoriek: niet alleen presentaties in spraak en geschrift die niet alleen retorische tactieken hanteren, maar ook een strategie die op de een of andere manier de waarheid beoogt. Hij waarschuwde ook voor de gevaren die we lopen wanneer een spreker of schrijver ons misleidt. “Aangezien retoriek ons confronteert met keuzes die te maken hebben met waarden,” zegt hij, “is de retoricus een prediker voor ons, nobel als hij probeert onze passie te richten op nobele doelen en onedel als hij onze passie gebruikt om ons te verwarren en te vernederen.”

In een toespraak uit 1955, “A Responsible Rhetoric“, richt Weaver zich op dit laatste idee op een minder technische manier. Hier stelt hij onomwonden: “Verantwoorde retoriek, zoals ik die opvat, is een retoriek die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de waarheid.” Vervolgens geeft hij voorbeelden van wat er gebeurt als die verantwoordelijkheid wordt genegeerd of bewust wordt gemeden.

Het essay van vijf alinea’s met zijn stelling, zijn drie ondersteunende argumenten en een conclusie die de stelling herhaalt – een vorm die nog steeds in sommige klassen wordt onderwezen – is een overblijfsel uit de tijd dat retoriek, logica en grammatica aan het hoofd van de taalkunsten stonden.

De middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino gebruikte retorische middelen om het christelijk geloof te onderzoeken. “Thomas van Aquino,” datum onbekend, door Sandro Botticelli. (Public Domain)

Gedane schade

Per definitie – de kunst van het overtuigen – retoriek is echter volledig onder ons. Immers, wat zijn advertenties anders dan aansporingen om een bepaald merk zeep of een nieuwe auto te kopen? Een werkgever roept zijn verkopers bij elkaar en spoort hen aan meer producten te verkopen, met redenen om dat te doen en tips om de verkoop te verhogen. Zij bellen op hun beurt hun contacten en proberen een verkoop te forceren. Het is allemaal retoriek, maar van een lagere vorm dan die welke Richard Weaver en zovele anderen voorstaan.

Toch is dat de vorm die we vandaag de dag in onze politiek zien. Degenen die zich kandidaat stellen of in functie zijn, zijn vaak wandelende, pratende reclameborden met slogans en soundbites, maar met feiten en waarheid die vaak voor het publiek verborgen blijven.

Bovendien kunnen mensen die niet getraind zijn in retoriek, de misvattingen en het bedrog in de standpunten van gezagsdragers niet ontdekken. In “Waarom retoriek studeren?” vat Trent Leach, leraar aan een Latijnse school in Topeka, Kansas, dit idee samen: “Als ik de grammatica verkeerd gebruik, maak ik slechte zinnen. Als ik logica verkeerd gebruik, maak ik slechte argumenten. Maar als ik retoriek verkeerd gebruik, gebruik ik mensen en leid ik ze in allerlei onwaarheden.”

Hoop aan de horizon

In “Classical Rhetoric 101: An Introduction,” merken Kate en Brett McKay, die de website The Art of Manliness beheren, ditzelfde voordeel op, door te schrijven dat de studie van retoriek je een betere burger maakt, je instaat brengt om de rook en spiegelende proposities die onvermijdelijk voorkomen te onderscheiden, en dat het “je beschermt tegen intellectueel despotisme”. Zij staan ook stil bij de positieve kanten van deze kunst en benadrukken het belang van de kunst van het overtuigen in onze dagelijkse omgang met mensen als onze werkgevers, onze vrienden en onze kinderen.

De studie van retorica is een belangrijk onderdeel van het echte leren en een klassieke opvoeding. (kelsey.rakoczy/CC BY-SA 4.0)

In een tijd die zichzelf het “communicatietijdperk” noemt, verdient retoriek een prominente plaats in de kerncurricula van het onderwijs, en veel scholen, waarvan de meeste gemodelleerd zijn naar het klassieke onderwijs, werken aan het herstel ervan. Als hun inspanningen uiteindelijk een succes worden en meer en meer jonge mensen voortbrengen die in deze discipline zijn opgeleid, zullen zowel ons land als onze cultuur enorm verbeteren.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 april 2023): A Lost Tool of Learning: Rhetoric and Why It Matters

Wat kiezers het meest vrezen als gesprekken over schuldenplafond mislukken en wanbetaling toeslaat

Hoewel zowel president Joe Biden als House Speaker Kevin McCarthy (R-Calif.) de afgelopen dagen hebben gezegd dat ze niet geloven dat de onderhandelingen over het schuldplafond op een fiasco zullen uitlopen en een economisch schadelijke wanbetaling zullen veroorzaken, zijn de markten onrustig en de kiezers nerveus nu ze nadenken over de gevolgen als Amerika zijn schuldverplichtingen niet nakomt.

Naarmate de impasse in Washington voortduurt en het land dichter bij de zogenaamde X-datum komt, wanneer de zak met boekhoudkundige trucs van het ministerie van Financiën (bekend als “buitengewone maatregelen”) opraakt en de regering geconfronteerd wordt met het vooruitzicht van een wanbetaling, hebben de markten een niet-triviaal risico op wanbetaling aangetoond.

Om te beginnen zijn de spreads op 5-jaars credit default swaps (CDS), een marktgebaseerde maatstaf voor het wanbetalingsrisico, opgelopen tot 69,76 op 19 mei, het hoogste in meer dan tien jaar en een impliciete kans op wanbetaling van 1,16 procent.

Dat komt ongeveer overeen met een recente schatting van analisten van de Federal Reserve Bank of Chicago, die in een recente prognose (pdf) stelde dat de door de markt verwachte kans op wanbetaling rond eind april rond de 1 procent lag. Hoewel die kans niet groot lijkt, is hij veel groter dan de 0,2 tot 0,3 procent in 2022 volgens de schatting van de Fed.

Ondertussen zeiden analisten van MSCI Research in een recente nota dat er vanaf 3 mei een kans van 3,9 procent was op wanbetaling. Hun methodologie is gebaseerd op eenjarige swaps op Amerikaanse overheidsschuld in combinatie met leverbare prijsfactoren. Ter vergelijking: tijdens de schuldenplafondcrisis van 2011 was de kans op wanbetaling volgens de MSCI-analyse 6,9 procent.

Een andere wanbetalingsmeter, de Kalshi-voorspellingsmarkt, laat beleggers rechtstreeks wedden op het al dan niet in gebreke blijven van de Amerikaanse overheid. Momenteel is de kans op wanbetaling 8 procent.

Maar hoe groot de kans op een wanbetaling ook is, de kiezers denken duidelijk na over de gevolgen.
Kiezers zeggen dat een wanbetaling de economie zou verslechteren en de markten zou doen instorten.

Uit recente peilingen blijkt dat de meeste kiezers zich bewust zijn van de naderende X-datum, terwijl ten minste 7 op de 10 denken dat een wanbetaling de economie zou verslechteren, de Amerikaanse aandelenmarkten aanzienlijk zou doen dalen en lenen duurder zou maken.

Uit een recente peiling van Morning Consult (pdf), uitgevoerd tussen 8 en 11 mei, blijkt dat een grote meerderheid van de Amerikaanse kiezers (67 procent) zegt dat zij “enige” of “veel” informatie hebben gekregen over de impasse rond het schuldenplafond en de gevolgen daarvan voor een wanbetaling.

Terwijl de meeste kiezers (71 procent) denken dat een wanbetaling een “groot” probleem zou zijn voor de Amerikaanse economie, denkt een veel kleinere minderheid (39 procent) dat een wanbetaling van de schuld hen persoonlijk zou treffen.

Tegelijkertijd zei 80 procent te denken dat een wanbetaling de economie zou “verslechteren”, terwijl 75 procent zei te denken dat aandelen “aanzienlijk zouden dalen”.

Nog eens 73 procent zei dat de rente op Amerikaans schatkistpapier zou stijgen en lenen duurder zou maken, terwijl 72 procent zei te geloven dat de Verenigde Staten hun positie als financieel leider in de wereld zouden verliezen.

Ten minste zes op de tien kiezers zei dat een wanbetaling zou leiden tot “wijdverspreid” banenverlies in het hele land en dat de overheid niet in staat zou zijn veteranen- en socialezekerheidsuitkeringen te betalen.

Een kleine meerderheid (53 procent) zei dat zij er voorstander van zouden zijn dat Biden uitvoerende bevoegdheden gebruikt om wanbetaling te voorkomen als de onderhandelingen mislukken en het Congres het schuldenplafond niet verhoogt voordat de X-datum aanbreekt.

Het ministerie van Financiën herhaalde maandag zijn verwachting dat de zogenaamde “buitengewone maatregelen” (in feite boekhoudkundige manoeuvres) tegen het einde van de maand op zouden zijn en dat de regering tegen 1 juni haar rekeningen niet meer zou kunnen betalen.

Is een compromis nabij?

De onderhandelaars van het Witte Huis en de Republikeinen in het Congres zouden vrijdag in Washington verder praten in een poging overeenstemming te bereiken over het opheffen van het schuldenplafond van 31,4 biljoen dollar.

De Republikeinen, die het opheffen van het schuldenplafond hebben gekoppeld aan bezuinigingen, hebben geprobeerd de Democraten ervan te overtuigen strengere werkvereisten voor sommige federale hulpprogramma’s en uitgavenverlagingen te accepteren.

Het wetgevingsvoorstel van de GOP koppelt een verhoging van het plafond met 1,5 biljoen dollar aan 4,5 biljoen dollar bezuinigingen over een periode van tien jaar.

Biden en de Democraten hebben tot nu toe aangedrongen op een “zuivere” wet zonder voorwaarden vooraf om het plafond op te heffen, hoewel ze hebben aangegeven open te staan voor het bespreken van bezuinigingen als een afzonderlijke kwestie.

In de media is echter op basis van anonieme bronnen gemeld dat functionarissen van het Witte Huis van mening zijn dat Biden bereid is tot op zekere hoogte een compromis te sluiten met de Republikeinen over bepaalde eisen om de uitgaven te beteugelen.

McCarthy riep eerder deze week opnieuw op tot een compromis en waarschuwde dat de weigering van Biden om toe te geven betekende dat de president “zich in een wanbetaling zou kunnen storten”. De Californische Republikein grapte ook dat Bidens “geheime plan” zou kunnen zijn om tot het laatste moment te wachten om het GOP-wetsvoorstel aan te nemen.

Voordat de onderhandelaars donderdag op Capitol Hill bijeenkwamen om te proberen een akkoord te bereiken, zei Biden dat hij “erop vertrouwt dat we een akkoord zullen bereiken over de begroting en dat Amerika niet in gebreke zal blijven”.

Ondertussen zei Lael Brainard, directeur van de nationale economische raad van het Witte Huis, donderdag dat het onderhandelingsteam van Biden opdracht had gekregen niet in te stemmen met Republikeinse voorstellen over het opheffen van het schuldenplafond die zouden leiden tot bezuinigingen in de gezondheidszorg of een verhoging van het armoedecijfer.

Om aan te geven hoe dringend de zaak is geworden, zei senaatsleider Chuck Schumer (D-N.Y.) dat wetgevers klaar moeten staan om na hun reces volgende week binnen 24 uur terug te keren naar Capitol Hill, voor het geval er een akkoord wordt bereikt en er moet worden gestemd.

Risico dat het systeem instort

Volgens analisten van ING is er meer kans op politiek gekonkel voordat er een akkoord komt.

“Het probleem is dat de betrokken persoonlijkheden en hun verankerde posities het bijna onmogelijk maken om te geloven dat een akkoord soepel en snel tot stand zal komen”, schrijven ze in een notitie.

“Wij vrezen dat er aanzienlijke economische en financiële druk op de markt nodig is om de belangrijkste spelers tot inkeer te brengen; misschien het besef dat individuen die verantwoordelijk zijn voor eventuele pijn bij de stembus zullen worden gestraft”, voegden zij eraan toe.

Het ING-team zei dat als de overheid zelfs maar één rentebetaling op Amerikaanse schatkistobligaties niet zou betalen, het risico bestaat dat het hele aanbod van schatkistpapier aan beleggers wordt “besmet”.

“Dat zou het systeem kunnen doen instorten”, waarschuwden ze, hoewel ze eraan toevoegden dat dit “hoogst onwaarschijnlijk” is.

“Maar er kunnen fouten worden gemaakt”, vervolgden ze, waarbij ze wezen op de prijsactie op credit default swaps als teken van verhoogde bezorgdheid op de markt.

Niet alleen credit default swaps wijzen op een toenemend risico op wanbetaling, ook de financiële leiders op Wall Street worden steeds nerveuzer door de impasse.

De CEO van Citigroup, Jane Fraser, zei onlangs dat de onderhandelingen over de verhoging van het plafond “zorgwekkender” zijn dan eerdere perioden.

Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase, zei dat de bank wekelijks vergaderingen belegt om zich voor te bereiden op wat een belangrijke gebeurtenis zou kunnen zijn die de markten door elkaar schudt.

“Hoe dichter je erbij komt, hoe meer paniek”, zei Dimon vorige week tegen Bloomberg TV. “De markten zullen volatiel worden, misschien gaat de aandelenmarkt omlaag, de Treasury-markten zullen hun eigen problemen hebben.”

Vice-president Kamala Harris zei tijdens een conference call voor Democratische activisten op donderdag dat een wanbetaling “een recessie kan veroorzaken” en drong er bij hen op aan om contact op te nemen met wetgevers om hun verzet tegen een wanbetaling kenbaar te maken.

Kans op recessie stijgt

Naast de dreiging van wanbetaling die de kans op een recessie doet toenemen, staan ook andere risico-indicatoren voor een mogelijke recessie op rood.

Volgens de New York Fed is de kans dat het land binnen een jaar in een recessie terechtkomt, gestegen tot 68,2 procent, het hoogste niveau sinds 1982.

De recessierisico-indicator van de Fed is nu groter dan in november 2007, niet lang voor de subprimecrisis, toen hij 40 procent bedroeg.

Uit een recente peiling bleek dat de meeste Amerikanen geloven dat het land afstevent op een recessie, terwijl het pessimisme over de Amerikaanse economie een recordhoogte heeft bereikt.

Naast het verhoogde recessierisico blijft ook de inflatie een probleem, waardoor de bezorgdheid over stagflatie weer oplaait.

Stagflatie is een combinatie van vertragende groei en hoge inflatie, een giftig brouwsel waarmee de beleidsmakers van de Federal Reserve niet gemakkelijk uit de voeten kunnen, omdat het ene (renteverhoging om de inflatie te verlagen) het andere verergert (hogere rente vertraagt de economie).

Uit recente gegevens van de Universiteit van Michigan blijkt dat de langetermijninflatieverwachtingen zijn gestegen tot 3,2 procent, het hoogste niveau sinds 2011.

Tegelijkertijd daalden de consumentenverwachtingen over de kracht van de economie een jaar vooruit met 23 procent.

“De enquêtegegevens van de Universiteit van Michigan stelden teleur over zowel het Amerikaanse consumentensentiment als de inflatieverwachtingen op lange termijn. Op het niveau van de krantenkoppen zal dit de bezorgdheid over #stagflatie aanwakkeren”, zei Mohamed El-Erian, economisch hoofdadviseur van Allianz, in een Twitter-post.

De macro-economische gegevens wijzen echter niet op een nakende recessie.

De real-time BBP-raming van de Federal Reserve Bank of Atlanta noteerde op 8 mei 2,7 procent en steeg op 17 mei tot 2,9 procent.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 mei 2023): What Voters Fear Most if Debt Ceiling Talks Fail and Default Comes Knocking