Tuesday, 21 Mar 2023

20 jaar na toetreding tot WTO komt China zijn beloften in het geheel niet na: Verslag

Had China in 2001 toegelaten moeten worden tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO)?

Nu we het gedrag kennen dat China de voorbije 20 jaar als lid van de WTO heeft vertoond, met een echt ernstig verzuim om zijn verbintenissen na te komen, zou het antwoord “neen” zijn,” vertelde Stephen Ezell, vicevoorzitter van het Global Innovation Policy bij de in Washington gevestigde Information Technology & Innovation Foundation, aan The Epoch Times.

In een nieuw rapport (pdf) beschrijft Ezell hoe het Chinese regime “jammerlijk tekortschiet” in het nakomen van de verbintenissen die het is aangegaan als voorwaarde voor zijn toetreding tot de WTO in december 2001, onder meer op het gebied van “industriële subsidiëring, bescherming van buitenlandse intellectuele eigendom, het afdwingen van joint ventures en technologieoverdracht, en het verlenen van markttoegang aan de dienstensector”.

Volgens de WTO profiteren economieën die tot de organisatie toetreden van “structurele en handelsliberaliserende hervormingen” die “de integratie in de wereldeconomie helpen verzekeren”. In 1999 zei toenmalig president Bill Clinton tijdens een persconferentie met de Chinese premier Zhu Rongji dat de toetreding van China tot de WTO “op eerlijke handelsvoorwaarden” “veel zou bijdragen tot gelijke voorwaarden voor [Amerikaanse] bedrijven en [Amerikaanse] werknemers op de Chinese markten” en “China zou verplichten zich te houden aan de regels van het internationale handelsstelsel”.

In plaats daarvan heeft Beijing “decennia lang het wereldwijde handelssysteem gemanipuleerd”, waardoor het “enorme handelsoverschotten en deviezenreserves heeft opgebouwd, die het gebruikt om binnenlandse en buitenlandse beleidsdoelstellingen na te streven”, schreef Ezell. Het binnenlands beleid van het Chinese regime omvat de opsluiting van meer dan 1 miljoen Oeigoeren in interneringskampen en de onderdrukking van de resterende burgerlijke vrijheden in Hong Kong. Op het gebied van buitenlands beleid heeft het regime gedreigd het democratische Taiwan binnen te vallen en te onderwerpen, breidt het zijn grondgebied in de betwiste Zuid-Chinese Zee uit, en probeert het wereldwijde politieke en economische invloed op te bouwen door middel van het Belt and Road Initiative, een enorm investeringsproject in infrastructuur.

Belangenbehartiging

In de jaren voorafgaand aan China’s toetreding tot de WTO pleitte Doug Guthrie, destijds universitair hoofddocent sociologie aan de New York University, voor China’s toetreding tot de WTO. Hij was een van de tientallen academici die een open brief ondertekenden ter ondersteuning van het WTO-lidmaatschap van China, die werd gepresenteerd als onderdeel van een hoorzitting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over het onderwerp in mei 2000.

Guthrie, nu hoogleraar global leadership en directeur van China Initiatives aan de Thunderbird School of Global Management van de Arizona State University, vertelde The Epoch Times dat hij “deel uitmaakte van een groep wetenschappers die geloofden dat [toelating van China tot de WTO] het juiste was om te doen.”

“We waren beschikbaar om te praten met mensen op Capitol Hill, en dat deden we,” zei hij.

Twee decennia later heeft Guthrie, die ook medeoprichter was van On Global Leadership, een adviesbureau gericht op China, geen spijt.

“Ik zou er absoluut voor pleiten dat China weer tot de WTO zou toetreden,” zei hij. “Het leek me gewoon niet juist dat de Verenigde Staten de controle zou moeten hebben over het al dan niet toetreden van ‘s werelds meest bevolkte natie … tot het wereldhandelssysteem .

Voordat China toetrad tot de WTO, her-evalueerden de Verenigde Staten jaarlijks de handelsstatus van ‘meest begunstigde natie’ die China toen had, waarbij de aandacht vooral uitging naar kwesties als de systematische schendingen van de mensenrechten door het regime. Het Congres nam in 2000 wetgeving aan om deze status permanent te maken, bekend als permanente normale handelsbetrekkingen, zodra China lid werd van de WTO. Hierdoor kwam een einde aan de jaarlijkse toetsing van de ‘meest begunstigde natie’ handelsstatus die China genoot door het Congres en werd de politieke onzekerheid weggenomen voor multinationale ondernemingen die overwogen hun activiteiten naar China uit te breiden.

Indertijd was de gangbare opvatting dat de toetreding van Peking tot de WTO zou leiden tot een grotere economische liberalisering, die op haar beurt zou leiden tot meer politieke vrijheden in het door communisten geregeerde land. Deze verwachting is niet uitgekomen.

De wetgeving rond permanente normale handelsbetrekkingen die in 2000 werd aangenomen, stelde expliciet dat “het Congres schendingen van de mensenrechten, religieuze vrijheden en rechten van werknemers door de regering van de Volksrepubliek China betreurt”, en vermelde daarbij expliciet de “buitengerechtelijke executies en martelingen, gedwongen abortus en sterilisatie, beperking van de toegang tot Tibet en Xinjiang, [en] het voortduren van ‘heropvoeding door arbeid’” door de Chinese Communistische Partij (CCP).

Voor Guthrie was dit een onderwerp dat buiten zijn scope lag.

“Ik probeer weg te blijven van onderwerpen als mensenrechten,” zei hij.

Amerikaanse arbeiders worden aan hun lot overgelaten

De toetreding van China tot de WTO had een “substantieel” effect op de Amerikaanse economie en Amerikaanse werknemers, aldus Guthrie.

Het betekende het “begin van een kapitaalstroom van plaatsen als de Verenigde Staten en Europa naar Azië en, in het bijzonder, China,” zei hij. “En dus, als je iemand bent die diep nadenkt over arbeid en economische ontwikkeling, was de toetreding van China tot de WTO misschien geen goede zaak voor de Amerikaanse economie.”

Volgens de Council on Foreign Relations (CFR) zijn tussen 1999 en 2011 bijna 6 miljoen banen in de Amerikaanse industrie verloren gegaan, waarbij een studie van de Universiteit van Chicago bijna 1 miljoen van deze verloren banen en 2,4 miljoen banen in totaal toeschrijft aan de concurrentie met China. Ondertussen hebben multinationals als Apple volgens hetzelfde CFR-rapport geprofiteerd van de toegenomen toegang tot de Chinese markt. De consumenten in de regio van China waren in 2020 goed voor ongeveer 15 procent van de inkomsten van Apple.

Guthrie, die van 2014 tot 2019 een in China gevestigde senior director bij Apple was, was het ermee eens dat grote multinationals hebben geprofiteerd van China’s lidmaatschap van de WTO, terwijl Amerikaanse werknemers dat niet hebben gedaan.

“Als je kijkt naar de Chinese markt, bedrijven als Tesla en Apple, is de Chinese markt de op één na grootste na de Verenigde Staten. En dus profiteren ze allemaal,” zei hij. “De mensen die er niet van profiteren zijn mensen uit de arbeidersklasse die in Amerika arbeidersbanen hadden.”

China wil absoluut voordeel

Roger Garside, een voormalig Brits diplomaat en auteur van “China Coup: The Great Leap to Freedom”, vertelde The Epoch Times dat hij denkt dat het Chinese regime de regels van de WTO “slechts selectief, en over het algemeen niet te goeder trouw” heeft gevolgd.

De Verenigde Staten en andere liberale democratieën hebben in hun benadering van China gekozen voor economische voordelen op korte termijn boven fundamentele principes zoals vrijheid, zegt hij.

“De Amerikaanse leiders waren eerder optimistisch dan naïef door te geloven of te hopen dat [China’s] toetreding tot de WTO politieke voordelen zou hebben,” zei Garside in een verklaring. “De VS zijn veel te lang blind geweest voor de keerzijde en hebben verzuimd de verdediging van de vrijheid af te wegen tegen de bevordering van hun economische voordelen op korte termijn. In dit opzicht zijn de leiders van Italië, Duitsland, Frankrijk en het VK even slecht geweest als de Amerikanen of zelfs nog slechter, en zij zijn nu nog steeds terughoudend om de politieke dreiging te erkennen.”

Ezell zei dat Peking van zijn WTO-lidmaatschap gebruik heeft gemaakt om meer en niet-wederzijdse toegang tot de markten van andere landen te krijgen. Om dit misbruik aan te pakken, deed hij in zijn rapport beleidsaanbevelingen, waaronder het intrekken van China’s status ivm ‘permanente normale handelsbetrekkingen’ en het heronderhandelen van tariefschema’s voor Chinese goederen en diensten binnen de WTO.

Volgens Ezell heeft het WTO-lidmaatschap de CCP geholpen bij het bevorderen van één van haar overkoepelende doelstellingen: het bereiken van superioriteit ten opzichte van de Verenigde Staten op het gebied van geavanceerde technologie.

“China wil een absoluut voordeel in alle sectoren van de geavanceerde technologie, en wil dat bereiken door de toegang van andere bedrijven tot hun markt te beperken, maar door hun eigen bedrijven de mogelijkheid te geven om op een oneerlijke basis de internationale markten te betreden, en daar zijn ze zeer succesvol in geweest,” zei hij.

Garside zei dat de CCP haar groeiende economische macht zal blijven gebruiken om de wereld in een totalitaire richting te duwen.

“Ik verwacht dat [de CCP] haar macht zal gebruiken om een totalitair regime op te leggen aan een zo groot mogelijk deel van de wereld, waarbij vrijheid, democratie en mensenrechten worden geëlimineerd, zoals zij nu doet in Hong Kong. Dat is wat totalitaire regimes doen. Hoeveel van de wereld het in die mate zou kunnen overheersen is vrij onmogelijk te voorspellen, omdat het zou afhangen van de manier waarop het tot die overheersing komt,” zei hij.

Maar het hoeft niet op deze manier door te gaan, zei Garside. In zijn boek, “China Coup”, schetst Garside hoe de Verenigde Staten en andere liberale democratieën hun economische instrumenten kunnen gebruiken om de CCP onder druk te zetten en diegenen binnen China die politieke verandering willen, in staat te stellen die te bereiken.

“De politieke gevolgen [van de toetreding van China tot de WTO] zijn niet allemaal negatief, omdat de openstelling van China een steeds groeiende klasse van eigenaren van onroerend goed heeft voortgebracht die zich in de politiek zal doen gelden,” zei hij. “Veel commentatoren spreken en schrijven alsof het verhaal is afgelopen. Dat is niet zo. Ver daarvan.”

Adam Michael Molon is een Amerikaanse schrijver en journalist. Hij heeft een master in journalistiek van Columbia University en een bachelor in financiën en Chinese taal van Indiana University-Bloomington.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (07 augustus 2021): 2 Decades After Joining WTO, China ‘Remains Woefully Short’ of Meeting Pledges: Report

Het “dames kasteel”: Château de Chenonceau

Als er ooit een architectonisch monument gewijd was aan de vrouwelijke ziel, dan zou het Château de Chenonceau moeten zijn geweest. Het middeleeuwse kasteel dat de rechteroever van de Cher in de Franse Loirevallei domineert, bestaat alleen vanwege de vrouwen die van deze vorstelijke residentie hielden.

Château de Chenonceau, gebouwd op de ruïnes van een 12e-eeuws middeleeuws bouwwerk, is nu ver verwijderd van het donkere bastion dat het ooit was. In plaats daarvan zien de bezoekers van vandaag de evolutie van een glinsterend meesterwerk dat tussen 1513 en 1576 werd gebouwd door de Franse koninklijke schatbewaarder Thomas Bohier. De grootse aanblik die de rivier tegenwoordig overspant, is echter gemaakt door zijn vrouw, Catherine Briçonnet en een opeenvolging van vrouwen door de geschiedenis heen die in haar voetsporen volgden. Het prachtige paleis, dat ook wel het Château des Dames of het “dameskasteel” wordt genoemd, heeft een lange geschiedenis van veerkrachtige vrouwen die het hun thuis noemden. Na Catherine Briçonnet, zouden vrouwen zoals Diane de Poitiers, Catherine de’ Medici, Louise de Lorraine, Louise Dupin en Marguerite Pelouze hun namen en invloeden onlosmakelijk verbinden met Château de Chenonceau.

Het kasteel is ook uniek vanwege zijn overgangsarchitectuur, een dramatische mix van laatgotische en vroegrenaissance-invloeden. Het unieke karakter wordt nog versterkt door het feit dat het een brug vormt over de rivier de Cher, een zijrivier van de Loire. Een plaats van pracht en praal, tragedie en triomf, controverse en zelfs intriges. Haar geschiedenis is verweven met het weefpatroon van de Franse en Europese cultuur – hier discussieerden filosofen, regeerden koninginnen en rouwden zij om hun koningen en werden de wonden van strijders verzorgd.

Het kasteel, omgeven door onberispelijke tuinen en bossen, is na Versailles het meest bezochte paleis.

Een luchtfoto van Château de Chenonceau over de rivier de Cher. (Marc Jauneaud/Chateau van Chenonceau)
De mooiste ruimten van het kasteel zijn vaak de slaapkamers van de edelen. De slaapkamer van Diane de Poitiers, maîtresse van koning Hendrik II, die hier ter ontspanning woonde, is versierd met meesterwerken van kunstenaars als Murillo en Ribalta en zeldzame wandtapijten met scènes uit het Oude Testament. (Dennis Jarvis/CC-BY-2.0)
Toen koning Henri II stierf, verdreef zijn weduwe, Catherine de’ Medici, Diane de Poitiers en vestigde zich in Chenonceau. Zij was de moeder van de koningen Frans II, Karel IX en Hendrik III en de periode van hun koningschap zou later “het tijdperk van Catharina de’ Medici” worden genoemd. Ze liet delen van de weelderige tuinen ontwerpen en aanleggen om haar te helpen bij het organiseren van de meest extravagante feesten van Frankrijk. (Marc Jauneaud/Château de Chenonceau)
De groene studeerkamer (Le Cabinet Vert) van Catharina de’ Medici, van waaruit zij Frankrijk regeerde als regentes na de dood van Hendrik II. Aan de muren hangen meesterwerken, waaronder “De koningin van Sheba”, “Portret van een Doge” van Tintoretto en “De dronken Silenus” van Jordaens. (Met dank aan Château de Chenonceau)
De kamer van de vijf koninginnen is één van de meest luxueus ingerichte kamers. Sierlijke wandtapijten sieren de muren en meesterwerken van Rubens en Pierre Mignard kijken neer op het rijk versierde bed dat gebruikt werd door de dochters van Catharina de’ Medici, Margaretha van Frankrijk en Elisabeth van Valois. Het bed werd ook gebruikt door haar schoondochters: Mary Stuart, Koningin van Schotland; Elisabeth van Oostenrijk; en Louise van Lotharingen. (Krzysztof Golik/CC-BY-4.0)
Chenonceau is beroemd om zijn extravagante Renaissance inrichting en afwerking, zoals de prachtige met goud ingelegde Renaissance schouw in de tekenkamer van Lodewijk XIV. (Dominique Couineau/Château de Chenonceau)
De kleine kapel, een favoriet bij bezoekers, heeft een galerij waar edelen de mis bijwoonden. Op de muren van de kapel staan de inscripties van Mary Stuart’s bewakers, geschreven in het Engels. Rechts bij de ingang, met de datum 1543, staat: “De boosheid van de mens brengt Gods gerechtigheid niet tot stand.” Een andere, gedateerd 1546, luidt: “Laat je niet overwinnen door het Kwaad.” Het gebrandschilderde glas moest opnieuw worden gemaakt nadat het was vernietigd door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Louise Dupin wist de kapel tijdens de Franse Revolutie te redden door er een opslagplaats voor hout van te maken en het religieuze karakter te verhullen. (Charles Jacques/CC-BY-2.0)
Catharina de’ Medici liet de voormalige paardenstallen van het kasteel ombouwen tot een prachtige galerij en balzaal in Italiaanse stijl, verlicht door 18 ramen die uitkijken over de rivier en het landschap. Aan het uiteinde geeft een deur toegang tot de tegenoverliggende oever van de Cher. (Dominique Couineau/Château de Chenonceau)
In de tekenkamer van François I (boven) hangt een portret van Diane de Poitiers als Diane de Jageres door Primaticcio, naast vele andere kunstwerken. De literaire salon van Louise Dupin trok schrijvers en filosofen aan van de Verlichtingsbeweging, waaronder Voltaire en Montesquieu. (Zairon/CC-BY-4.0)
Halverwege de 18e eeuw kochten de mondaine socialite Marguerite (Wilson) Pelouze en haar echtgenoot Eugene het kasteel van de Bourbons. Met de hulp van architect Félix Roguet geeft zij Château de Chenonceau zijn 16de-eeuwse glorie terug. De keuken kreeg uiteraard een upgrade ten opzichte van alle vroegere versies. Er is ook een klein plateau, waaronder vroeger de voorraden van de rivierboten werden gelost.(Dominique Couineau/Château de Chenonceau)
In 1913 kocht Henri Menier van de beroemde chocolatierfamilie het kasteel. Hij slaagde erin het kasteel te restaureren en te onderhouden voor en nadat het tijdens de Eerste Wereldoorlog als hospitaal werd gebruikt. Van 1914 tot 1918 werden hier meer dan 2.254 gewonde soldaten behandeld. Tegenwoordig dient een zaal als museum en heiligdom voor deze periode in de geschiedenis van het kasteel. (Dr. Avishai Teicher/CC-BY-4.0
De tuinen van Château de Chenonceau zijn aangelegd als een reeks individuele ruimten die in de loop der eeuwen werden gecreëerd door Catherine de’ Medici, Diane de Poitiers en anderen. Ze bevatten een Italiaans doolhof, een groene tuin en een moestuin. (Marc Jauneaud/Château de Chenonceau)
Château de Chenonceau heeft een enorme bloementuin en werkplaatsen omzoomd door appelbomen en Koningin Elisabeth-rozenstruiken. Ongeveer 2,5 hectare is gewijd aan de teelt van ongeveer honderd soorten bloemen voor de bloemendecoratie van het kasteel. (Met dank aan Château de Chenonceau)
Het kasteel ligt op één van de meest idyllische locaties in Frankrijk, in de buurt van Amboise in de Loire-vallei. Een bos van unieke schoonheid omringt de verzorgde tuinen. Bezoekers kunnen er picknicken, natuurwandelingen maken en zelfs kanoën in de slotgrachten en de rivier rond het kasteel. (Cristian Bortes/CC-BY-2.0)
Dit uitzicht op Château de Chenonceau vanuit het noordoosten toont de kapel en de bibliotheek met hun middeleeuwse en gotische architectonische invloeden. (Yvan Lastes/CC-BY-3.0)

Phil Butler is een uitgever, redacteur, auteur en analist die een veel geciteerd expert is over onderwerpen van digitale en sociale media tot reistechnologie. Hij heeft verschillende schrijfopdrachten uitgevoerd voor The Epoch Times, Huffington Post, Travel Daily News, HospitalityNet en vele anderen wereldwijd.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (12 juli 2021): The ‘Ladies’ Château’: Château de Chenonceau