Sunday, 16 Jun 2024

Lezers zeggen dat ‘Hoe de mensheid is ontstaan’ de samenleving herinnert aan noodzakelijke waarden

Wayne Krill, een bedrijfseigenaar uit Californië, gelooft dat goedheid van binnenuit komt, maar ontwaakt en bekrachtigd moet worden.

Bij het lezen van “Hoe de mensheid is ontstaan“, een artikel dat Falun Gong-stichter Li Hongzhi in januari publiceerde in The Epoch Times, vond hij concepten en waarden die universeel zijn onder religies en geloofssystemen.

“De principes die Li ziet, komen overeen met onze wereldse ervaringen en benadrukken de waarde van het beleven van positieve waarden. Dit is de boodschap die wij ten diepste missen,” schreef hij in een brief aan de krant.

Waarheid, mededogen en tolerantie – de kernbeginselen van Falun Gong – “drijven mensen duidelijk naar andere positieve waarden, dat is wat je wilt”, zei hij in een recent interview met NTD, het zustermediakanaal van The Epoch Times.

Nobele waarden zijn aanwezig in de innerlijke natuur van mensen, beweert de zeventiger, en “willen zich uiten”, maar mensen volgen ze niet noodzakelijkerwijs in hun dagelijks leven.

“Onze identiteit … is niet ons ego [of] wereldbeeld … onze ware identiteit is het goddelijke deel van wie we zijn,” zei Krill. Luisteren naar die identiteit, “niet alleen de dingen die je denkt en voelt en gelooft” – die daar bovenop liggen – dan begin je meteen bij de waarheid te komen,” zei hij.

“De meeste religies zijn gebaseerd op waarheid en eerlijkheid en een of ander onderliggend geloofssysteem, en die systemen zijn bedoeld om het deel van de natuur van wie je bent kracht bij te zetten,” voegde Krill, eigenaar van Shotokan West Martial Arts, eraan toe.

We moeten leren hoe we de boodschap van Meneer Li – die overeenkomt met andere spirituele leringen – in daden kunnen omzetten, aldus Krill.

Maar “hoe stellen we mensen in staat deze waarden na te leven?” vroeg hij.

Eén manier, legde de bedrijfseigenaar uit, is door invloed mettertijd, door mensen te laten observeren “hoe je die [waarden] in jezelf en andere mensen bekrachtigt.”

De andere manier, beweert hij, is om mensen die met een specifiek probleem worden geconfronteerd te helpen door hen aan te moedigen contact te maken met hun innerlijke waarden, aangezien problemen mensen ertoe aanzetten snel veranderingen door te voeren.

Dit idee overlapt met Li’s idee dat pijn en problemen bestaan voor mensen om hun morele karakter te verbeteren, zoals gesteld in zijn artikel.

“Er zijn zoveel mogelijkheden, en we hebben het ons niet gerealiseerd … Ik zou mensen willen uitdagen om elke dag op te staan en na te denken over welk potentieel ze vandaag de dag in het universum hebben,” zei Krill.

Terug naar een waardesysteem

Het artikel van Meneer Li roept een gevoel van hoop op bij Jo Breault, een 82-jarige voormalige stadsmedewerker die gelooft dat de maatschappij niet de goede kant op gaat en moet terugkeren naar een waardesysteem.

“Ik denk dat we leringen moeten volgen die goed zijn voor de toekomst van het land … [we moeten] veel van de waarden in dat artikel volgen,” vertelde Breault, geboren in het Verenigd Koninkrijk maar genaturaliseerd tot Amerikaan, aan The Epoch Times.

Opgegroeid in de Church of England, zegt Breault dat ze niet erg religieus is, maar wel gelooft in een hogere kracht.

“Het komt er voor mij op neer dat we als mensen het goede van het kwade moeten onderscheiden … welke weg we ook inslaan, het is belangrijk om het juiste te doen,” zei Breault, die ook voor de Britse luchtmacht werkte. “De belangrijkste punten in het artikel kwamen echt overeen met wat ik al heel lang geloof,” voegde ze eraan toe.

(Met dank aan Jo Breault)

“Ik vrees voor toekomstige generaties … Ze leren niet wat goed is, wat fout is, wat aanvaardbaar is … we onderwijzen ze niet op de juiste manier,” zei Breault, die momenteel in Nebraska woont.

Tijdens het lezen van “Hoe de mensheid is ontstaan,” voelde ze dat Meneer Li begrijpt waar het fout ging. “Na de Tweede Wereldoorlog was er een geweldige euforie voor iedereen. Het was een goede tijd, maar ook moeilijk. En toen … na de bloei … begon het een beetje af te brokkelen,” verklaarde ze.

Breault, wiens man diende als senior master sergeant in de Amerikaanse luchtmacht, zei ook dat het artikel van Meneer Li hoop gaf voor haar en andere mensen die denken dat we kunnen herstellen wat verloren is gegaan.

Als ik sommige dingen lees die mensen in het artikel hebben gezegd, dacht ik dat we een basiskern hebben. Zijn er genoeg mensen? Zijn we sterk genoeg om dat te doen?” vroeg ze zich af.

Maar de belangrijkste conclusie van het artikel is geruststellend, schreef ze in een eerdere brief aan de krant. “In principe zal het goede uiteindelijk zegevieren over het kwade, maar wij zijn eenvoudig gezegd verantwoordelijk voor onze eigen redding.”

De tachtigjarige uitte verder haar wens om zich te verdiepen in de leer van Falun Gong.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline met meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op drie principes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Li introduceerde Falun Gong in 1992 bij het publiek in China.

De praktijk won aan populariteit in China in de jaren 90, waarbij het aantal aanhangers geschat wordt op 70 tot 100 miljoen. Omdat het communistische regime vreesde dat het aantal aanhangers een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle, startte het op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien, een programma dat nog steeds voortduurt.

Tiffany Meier en Gary Bai hebben bijgedragen aan dit artikel.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 maart 2023): ‘How Humankind Came To Be’ Reminds Society About Needed Values, Readers Say

Uitgever lokaal tijdschrift in Nieuw-Zeeland vindt spirituele weerklank in artikel van Dhr. Li

Toen jazzmuzikant en tijdschriftuitgever Mykeljon Winckel “Hoe de mensheid is ontstaan” van Dhr. Li Hongzhi, de stichter van Falun Dafa las, sloot het artikel aan bij Winckels spirituele opvattingen over de cycli van de menselijke beschaving. Hij plaatste het onmiddellijk op zijn website. In een interview met The Epoch Times op 23 februari zei hij dat hij hoopte dat meer mensen het zouden lezen.

Dhr. Li’s artikel sprak over reïncarnatie als onderdeel van een cyclus voor mensen. Winckel wees erop dat hoewel reïncarnatie niet voorkomt in de westerse theologische tradities, zijn persoonlijke ervaringen in het leven hem tot een gelovige in reïncarnatie hebben gemaakt. Daarom sloot het reïncarnatieconcept van Dhr. Li aan bij zijn eigen overtuigingen. Winckel onthulde dat hij een lange reis in zijn spirituele leven achter de rug had, ooit een vaste bezoeker van een megakerk in Los Angeles was, en hij zijn hele leven zocht naar geloof, hoop, empathie en vrijheid.

“Toen ik het artikel las, kon ik de cyclus begrijpen. Cycli ontwikkelen zich door het leven heen, en het overkomt ieder van ons. We worden geboren en doorlopen verschillende stadia en verschillende cycli, en we sterven. En het gebeurt allemaal opnieuw,” zei hij.

Winckel is een jazzmuzikant die eigenaar is van een plaatselijk tijdschrift dat in Nieuw-Zeeland wordt uitgegeven.

Winckels Nederlandse ouders kwamen vanuit Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, naar Nieuw-Zeeland in het begin van de jaren vijftig na de Tweede Wereldoorlog. Zijn vader vocht in de oorlog, en zijn moeder onthulde enkele weken voor haar dood op 97-jarige leeftijd dat zij tijdens de oorlog een troostvrouw was voor het Japanse leger. Winckel kwam niet uit een religieus gezin, maar zijn moeder geloofde in een Schepper en was een zeer belangrijke figuur in zijn leven. Zijn familieachtergrond vormde zijn wereldbeeld en zijn geestelijk leven.

Over de invloed die zijn moeder op hem had zegt Winckel dat haar sterke liefde en tolerantie hem zijn leven lang hebben beïnvloed. “Ze had een enorm vermogen om lief te hebben, nu realiseer ik me wat ze moet hebben doorstaan, en om dat om te zetten in vergeving,” zei hij.

Gevraagd naar zijn mening over de uitspraak van Dhr. Li dat de huidige wereld zich in de laatste fase bevindt van de vier stadia van het universum, die vorming, stasis, degeneratie en vernietiging omvat, beaamde Winckle dat. Hij begrijpt dat een dergelijk transformatieproces niet alleen in het proces van het individuele leven plaatsvindt, maar in alles, inclusief de ontwikkeling en evolutie van de beschaving. Hij ging verder in op zijn opvatting dat de mensheid een pion is in een totalitaire strijd. Dit is een strijd in onze huidige wereld, en we bereiken het einde. “De meeste mensen begrijpen niet waar het artikel over gaat, dus is het belangrijk dat Dhr. Li het naar buiten brengt,” zei Winckle.

“Als je door de geschiedenis kijkt, zie je cyclisch beschavingen opkomen en neergaan. Die beschavingen doorlopen altijd een cyclus, dezelfde vier stadia van die cyclus,” zei hij.

Daarnaast zei Mykeljon, over The Epoch Times gesproken: “Ik zie The Epoch Times als een mentor voor andere media, die de waarheid zoekt en fantastisch werk levert.” Mykeljon is zeer vertrouwd met The Epoch Times en heeft een diep inzicht in communisme en totalitarisme. Hij benadrukte altijd de waarde van vrijheid en zijn persoonlijke zoektocht naar vrijheid. Hij prees The Epoch Times voor de moed om dit artikel van Dhr. Li te publiceren en zo’n belangrijk onderwerp in deze chaotische wereld aan de orde te stellen.

Als getalenteerd muzikant werd de heer Winckel op 18-jarige leeftijd benaderd door een Amerikaans entertainmentbedrijf met een vijfjarig contract en de mogelijkheid om hem naar Hollywood te halen. Omdat hij niet bezoedeld wilde worden door de drugs en de slechte vibraties van de entertainmentindustrie, sloeg hij het contract af en ging naar Brisbane, Australië, om muziektheorie en uitvoeringstechnieken te studeren aan de muziekacademie, met als specialisatie jazz, en zette zijn carrière voort in de Verenigde Staten nadat hij zijn eigen gezelschap voor podiumkunsten had opgericht in Nieuw-Zeeland.

In 2004 keerde Winckel vanuit de Verenigde Staten terug naar Auckland en richtte hij het gemeenschapstijdschrift eLocal op, dat hij vandaag de dag nog steeds runt. In 2018 speelden hij en zijn bandleden “Amsterdam,” dat #1 bereikte op Billboard’s Contemporary Jazz chart.

Janice Liu droeg bij aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (25 april 2023): New Zealand Local Magazine Publisher Finds Spiritual Resonation With Mr. Li’s Article

‘Hoe de mensheid is ontstaan’ draagt een boodschap van hoop uit

Hoe de mensheid is ontstaan“, een artikel van Li Hongzhi, oprichter van Falun Gong, draagt een boodschap van hoop uit, zeggen lezers.

Bij het lezen van het artikel bemerkte Domenic Savini, een boekhouder bij de overheid, een eerlijke boodschap die mensen inspireert om goed te doen en hen eraan herinnert dat het doel van het leven is om terug te keren naar het goddelijke.

“Ik werd gegrepen door het feit dat hij met het goddelijke sprak. [Li Hongzhi] sprak over een ervaring buiten de wereldlijke ervaring en realiteit waarin wij leven. En meteen begon ik te begrijpen dat er een opperwezen is met een oppermachtig doel,” zei Savini in een recent interview met NTD.

“Toen ik het artikel verder las, riep [Li Hongzhi] mensen van goede wil op, ongeacht hun geloof, om deugdzaamheid na te streven, en vanuit die deugdzaamheid elkaar met vriendelijkheid en mededogen te behandelen. En dat resoneerde met mij, tot in mijn diepste wezen,” voegde hij eraan toe.

Li Hongzhi introduceerde Falun Gong aan het grote publiek in China in 1992. De spirituele praktijk, ook bekend als Falun Dafa, is geworteld in eeuwenoude Chinese tradities en onderwijst morele verbetering die leidt tot spirituele verlichting door het volgen van drie basisprincipes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Savini is zelf christen en katholiek, en wat in de woorden van de heer Li doorklonk is voor hem verwant aan wat in de Bijbel staat: “Dat we elkaar moeten liefhebben, dat we voor elkaar moeten zorgen,” zei hij.

“We zijn mensen. We zijn allemaal gemaakt naar Gods beeld. En dit is wat … voor mij tot leven kwam [vanuit het artikel] … dat we een stukje van het goddelijke in ons dragen, en dat we moeten terugkeren naar het goddelijke,” verklaarde hij.

“Dat is de boodschap van hoop die we met elkaar moeten delen. Zelfs met diegenen die we misschien aanzien als een buitenstaander, we moeten hem eraan blijven herinneren: je bent gemaakt naar het beeld van het goddelijke om op een dag terug te keren naar het goddelijke,” voegde hij eraan toe.

Savini merkte verder op dat ook mensen die geen godsdienst belijden baat kunnen hebben bij het lezen van het artikel van de heer Li en ideeën kunnen vinden die met hen resoneren.

“Veel niet-religieuze mensen geloven in de kwestie van karma… Tegenwoordig zie je in de samenleving dat mensen op zoek zijn naar spiritualiteit… Er is een verlangen in de mens om verder te kijken dan zichzelf,” zei hij.

Volharding temidden van vervolging

Falun Gong werd in de jaren negentig erg populair in China. Het aantal beoefenaars wordt geschat op 70 tot 100 miljoen. Het communistische regime vreesde dat dit grote aantal beoefenaars een bedreiging zou gaan vormen voor zijn autoritaire controle en startte op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien.

Savini betreurt de vervolging van Falun Gong-beoefenaars in China.

“Ik treur om hen. Het doet me verdriet dat ze vanwege hun geloof in het goddelijke zo hard en wreed worden vervolgd en behandeld. En dat maar heel weinig mensen in de wereld dat erkennen of proberen te stoppen,” zei hij.

Verder erkende hij hoe bewonderenswaardig het is dat Falun Gong-aanhangers volharden in hun geloof en dat dit een positieve invloed op de wereld kan hebben.

“Ik zou Falun Gong graag willen bedanken voor hun geloof. Ik wil hen door hun volharding bedanken voor hun tolerantie van de pijn. Ik wil hen bedanken voor hun hoop,” zei hij.

“Omdat zij gaan bijdragen aan een wereldwijde heropleving die mensen terug zal brengen naar het goddelijke en naar God, en hun stemmen zullen wereldwijd worden gehoord,” zei hij.

“Ik moedig jullie allemaal aan om de goede strijd te blijven voeren, want we zijn aan het winnen,” voegde hij eraan toe.

Navigeren door het leven in een complexe wereld

Thane Lawrie is al meer dan twintig jaar boeddhist. Tijdens het lezen van “Hoe de mensheid is ontstaan“, richtte hij zich op de parallellen tussen zijn geloof en de leer van Falun Gong over hoe te navigeren in een onrustige wereld.

“Wat de heer Li probeert te doen in zijn artikel is mensen hoop bieden … [Omdat] het in deze moderne wereld gemakkelijk is om verloren of gefrustreerd of onzeker te raken over hoe te leven en goed te leven,” zei Lawrie, auteur van The Buddhist CEO, in een recent interview met NTD.

“[De heer Li] suggereert … dat we vrede en evenwicht kunnen vinden in [ons] leven … Dat is een aspect van het boeddhisme waartoe ik me ook aangetrokken voelde,” verklaarde Lawrie, voormalig CEO van Scarf, een sociale onderneming gewijd aan energie-efficiëntie.

Thane Lawrie (met dank aan Thane Lawrie)

“Er is een manier van leven… die je kan helpen plezier, vrede en tevredenheid te vinden,” voegde hij eraan toe.

Lawrie wees er ook op dat Falun Gong, net als het Boeddhisme, meditatie beoefent, wat zeer nuttig is voor mensen die innerlijke rust zoeken in deze complexe wereld.

Falun Gong cultiveert zowel lichaam als geest en omvat vijf zachte meditatieoefeningen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 april 2023): ‘How Humankind Came To Be’ Carries a Message of Hope: Readers

Artikel van Dhr. Li “bevat universele waarheden van de mensheid”: Voorzitter Koreaanse Kunstcritici

Chang Seok-yong, voorzitter van het Comité van Koreaanse Kunstcritici, zei dat hij het artikel “How Humankind Came to Be” van Falun Gong-oprichter Li Hongzhi had gelezen en dat hij het beschouwde als “een geweldig advies van een oudere, en ik denk dat het een les is die alle mensen zouden moeten aanvaarden”.

De heer Chang, dichter, dans- en filmcriticus, wordt door mensen uit de culturele en kunstgemeenschap “de beste cultuur- en kunstcriticus van dit tijdperk” genoemd. Hij is voorzitter geweest van de Korean Film Critics Association, de Korea Branch van de International Federation of Film Critics en de Korean Screenwriters Guild. Hij heeft prijzen ontvangen voor Performing Art & Film Review Criticism, Artist of the Year, Minister of Education and Human Resources, Korea Culture and Arts, Dance Criticism, en de eerste Le Monde Film Criticism.

In een interview met The Epoch Times op 11 maart zei de heer Chang: “Meneer Li’s schrijven bevat universele waarheden van de mensheid, zoals de Bijbel en boeddhistische geschriften … Ik begreep dat hij vertelde dat iedereen aardig moet zijn en goede daden moet verrichten.”

Blijf goed en aardig om gezegend te worden

Meneer Chang hield vooral van de passage: “Dus ongeacht of je rijk of arm bent in het leven, moet je zeker goed doen, je onthouden van slechte dingen, goed en vriendelijk blijven, spiritueel en vroom zijn, en blij zijn om anderen te helpen. En door dit te doen zul je zegeningen en deugdzaamheid opbouwen, en hun beloningen oogsten in het volgende leven,” want, zei hij, “het is het soort geloof en gedrag dat vrede brengt in de wereld.”

“‘God’ is de ene God in het christendom, en ‘God’ is ook een algemene naam voor alle goden in de hemel,” zei hij. “Het schrijven van de heer Li suggereert dat we zegeningen kunnen vergaren door goede en geen slechte dingen te doen terwijl we voortdurend aan God denken, en dat zegeningen een licht kunnen zijn dat de omgeving verlicht, inclusief het welzijn van iemands kinderen, en een vriendelijke invloed, een goede invloed kunnen hebben.”

“Ons leven eindigt niet, zelfs niet als dit leven eindigt, maar het leven is een wereld waarin we geboren worden als we uit de hemel neerdalen, en een tijdje leven,” vervolgde de heer Chang, “en zelfs als het moeilijk is om te leven, als we veel goede dingen doen, kunnen we in het volgende leven geboren worden en gelukkig leven.”

“Als je werkt en je best doet, zul je gezegend worden, ook al is het deze keer niet, en je naaste zal gezegend worden, ook al ben jij het niet,” zei hij en voegde eraan toe: “Ik dacht ik moet veel goede dingen doen in de toekomst.”

‘Mensen waren goed, maar werden hebzuchtig en slecht’

“Ik geloof in het principe van de goede natuur (de theorie van Mencius, een oude Chinese filosoof, dat de menselijke natuur inherent goed is),” zei Chang. “In het begin waren de mensen goed, maar toen werden ze hebzuchtig en werden ze slecht.”

“Je ziet mensen tegen elkaar vechten om hun hebzucht te bevredigen, tegen de stroom in gaan, slechte dingen doen, en uiteindelijk zichzelf te gronde richten,” zei hij, eraan toevoegend dat hij zich zorgen maakt over de “verspreiding van dergelijke gevoelens van doden, stelen en nemen, zelfs van generatie op generatie.”

“Leraar Li zei dat het universum vier stadia doorloopt van vorming, stasis, degeneratie en vernietiging, en wanneer het eindpunt van het vernietigingsstadium is bereikt, is alles opgelost en uitgedoofd,” zei de heer Chang, “Ik ben het ook eens met de implicatie dat als mensen slechte dingen doen, God hen zal vernietigen.”

“Dit artikel herinnert me aan iets dat ik was vergeten toen ik me aanpaste aan de echte wereld,” zei meneer Chang, “en ik heb gezworen dat ik zal proberen de ontberingen van de echte wereld te doorstaan, zodat mijn zonden kunnen worden verzoend.”

Het belang van traditionele waarden

Mr. Chang, die altijd geïnteresseerd is geweest in traditionele religies, zei: “Meneer Li’s schrijven benadrukt het belang van traditie en waarheid. Ik vond het vertrouwd omdat het niet te veel lijkt te verschillen van traditionele oosterse ideeën zoals Boeddhisme en Taoïsme.”

“Ik denk dat er veel overeenkomsten zijn met de traditionele religies van onze voorouders en de wijsheid die uit het verleden is doorgegeven,” zei hij, eraan toevoegend dat het hem deed denken aan wat zijn grootouders hem vroeger vertelden.

“Zij vertelden ons bijvoorbeeld hoe we moesten leven, vroeg komen, geen slechte dingen doen, niet drinken om dronken te worden omdat je fouten zou kunnen maken, maar dat zijn we allemaal vergeten,” zei Chang. “Mensen die zich de traditie herinneren en volgen, zullen zijn schrijven aanvaarden als een trans-regionaal idee, zowel in het Oosten als in het Westen,” zei hij.

“Zijn schrijven systematiseert de kern van traditionele ideeën en traditionele waarden op een diepere manier en geeft concrete richtlijnen,” zei hij, eraan toevoegend: “Het laat ons nadenken over het doel van het leven en de richting van het leven.”

‘Ik hoop dat zijn artikel wijd verspreid en gelezen zal worden’

“Ik hoop dat zijn artikel op grote schaal zal worden verspreid en gelezen,” zei de heer Chang. “Na het lezen ervan zullen mensen herinnerd worden aan het belang van traditionele waarden zoals kinderlijke vroomheid en zich dankbaar voelen tegenover God.”

“Vooral oudere volwassenen zullen zich erin kunnen vinden,” voegde hij eraan toe, “en ik zou het ook aanraden aan mensen die vol wantrouwen staan tegenover andere religies.”

De heer Chang sprak ook de wens uit het artikel aan jongeren voor te stellen. “Naarmate we opgroeien, verliezen we geleidelijk onze kinderlijke onschuld, en in ons sociale leven in groepen zoals scholen, het leger en de werkplek, moeten we soms slechte dingen doen vanwege de situatie waarin we ons bevinden of in de ogen van anderen,” zei hij. “Tegenwoordig worden mensen niet graag gestoord, dus we kunnen ze niet dwingen, maar ik denk dat het goed zou zijn om zijn artikel aan te bieden in een vorm die voor jongeren gemakkelijk toegankelijk is, zoals cartoons of essays.”

“We zijn geboren met de opdracht goede daden te verrichten, dus moeten we onze goede daden opbouwen,” zei de heer Chang, waarbij hij benadrukte dat degenen die hun oorspronkelijke goede aard zijn vergeten, daarnaar moeten terugkeren en goede daden verrichten.

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 april 2023): Mr. Li’s Article ‘Contains Universal Truths of Humanity’: Korean Arts Critics President

Voorzitter van Stoïcijns schoolinstituut vindt ‘Goddelijke waarheid’ in essay ‘”Hoe de mensheid is ontstaan”‘.

Kelly Kinkade, een stoïcijn die gelooft in het verwerven van deugdzaamheid en het omarmen van moeilijkheden in het leven als een middel tot persoonlijke groei, vond veel overeenkomsten tussen zijn morele filosofie en de leer van de spirituele praktijk Falun Gong.

Waarheid, mededogen en verdraagzaamheid—de kernprincipes van Falun Gong—zijn verwant aan de Stoïcijnse deugd en haar vier facetten—rechtvaardigheid, matigheid, wijsheid en moed—aldus Kinkade, voorzitter van het Stoïcijnse School Instituut, een non-profit organisatie uit Michigan, in een recent interview met NTD, de zustermedia van The Epoch Times.

“Ze komen het individu ten goede; ze maken een gelukkig individu … een betere burger. Ze gaan verder dan individueel voordeel. Als we deze dingen beoefenen, komen we de samenleving als geheel ten goede,” zei Kinkade.

Dit inzicht kwam bij het lezen van “Hoe de mensheid is ontstaan,” een artikel dat de grondlegger van Falun Gong, Li Hongzhi, vorige maand publiceerde in The Epoch Times.

“Als Stoïcijn was ik aangenaam verrast door de nadruk in het artikel op het verwerven van deugdzaamheid,” schreef Kinkade in een brief aan de krant.

“Ik kwam rijker uit het artikel … Blootgesteld worden aan het doordachte wereldbeeld van deze persoon is mij veel waard,” voegde hij eraan toe.

Kinkade legde verder uit dat, hoewel zijn geloofssysteem in sommige opzichten verschilt van Falun Gong, het eindresultaat is wat ze gemeen hebben.

“Het Oosten dat het Westen ontmoet vanuit verschillende perspectieven was voor mij zeer bemoedigend omdat we hetzelfde resultaat bereiken …—het verheffen van mensen individueel en [als] beschaving,” verklaarde hij.

Lijden als hulpmiddel voor verbetering

In het artikel van meneer Li postuleert hij het idee dat pijn en moeite er zijn voor mensen om hun morele inborst te cultiveren. Maar lijden zien als een middel om zichzelf te verbeteren, is volgens Kinkade ook een concept dat in het Stoïcisme aanwezig is.

“De manier waarop we omgaan met pijnlijke situaties in ons leven kan resulteren in een betere toestand voor ons dan wanneer we dat lijden nooit hadden doorgemaakt,” zei Kinkade, auteur van het boek “On Virtue.”

“Dat is een zeer krachtige doctrine in elk wereldbeeld,” zei hij.

Moeilijkheden zijn onvermijdelijk, stelde hij, maar “lijden betekent niet dat je iets verkeerd doet; het kan betekenen dat je alles goed doet in je leven.”

Hij benadrukte dat het artikel van de heer Li hem een andere kijk gaf op hoe om te gaan met moeilijkheden in het leven, wat voor hem van “onschatbare waarde” is.

Empathie jegens vervolgde beoefenaars

Li introduceerde Falun Gong in 1992 bij het publiek in China. De praktijk won aan populariteit en het aantal beoefenaars wordt geschat op 70 tot 100 miljoen. Omdat het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn autoritaire controle, startte het op 20 juli 1999 een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien, een programma dat nog steeds voortduurt.

Kinkade dankte de heer Li voor het feit dat hij inzicht kreeg in Falun Gong, waardoor hij meer empathie kon ontwikkelen voor de vervolgde beoefenaars in China.

“Dit artikel verpersoonlijkte voor mij de dierbare personen die vervolgd worden voor het beoefenen van Falun Gong. Voorheen kende ik deze personen alleen van een naam en een beschrijving van hun martelingen. Het artikel legde intieme overtuigingen van velen van hen uit,” schreef Kinkade in zijn brief aan de krant.

“Het artikel maakte de mensen dus reëler voor mij en zorgde ervoor dat de berichten nog meer verontwaardiging in mij losmaakten over het onrecht dat deze arme zielen wordt aangedaan,” voegde hij eraan toe.

Verder zei hij dat de vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische Partij een “aanval is op het geloof in het goddelijke”, dus “een aanval op het goddelijke zelf”.

“Daarom is het zo schokkend voor de beschaafde wereld, omdat we allemaal familie van elkaar zijn, en het is een aanval op de menselijke samenleving zelf. De wereld verdient het te weten over deze extreme vervolging,” zei hij in het interview.

“Het artikel toont aan hoe krankzinnig elke regering zou zijn om de beoefening van Falun Gong te vervolgen of zich bedreigd te voelen,” besloot hij.

Verenigd door een Goddelijke Verbinding

Kinkade sprak tijdens het interview met NTD ook zijn waardering uit voor de bereidheid van de heer Li om te spreken over goddelijke zaken en een gemeenschappelijke reeks waarden die de mensheid verenigt.

“Het idee dat het leven een hoger doel heeft dan [kortstondig geluk] raakte een diepe snaar bij mijn Stoïcijnse opleiding,” schreef hij.

Het verbinden van de woorden van de heer Li met zijn overtuigingen, noemde hij het Stoïcijnse concept van kosmopolitisme, dat leert dat de hele mensheid fysiek en moreel verwant is in een “horizontale verwantschap”.

“Maar we hebben ook die goddelijke verbinding die ons verenigt in een verticale verwantschap met het goddelijke,” zei hij.

“Deze ervaring [van het lezen van het artikel] was een diep ‘Oost ontmoet West’ punt van eenheid tussen twee wereldvisies die alleen voortkomt uit goddelijke waarheid,” schreef hij aan de krant.

“Het is waardevol voor mij om zulke diepgaande gedachten te horen van zo’n belangrijk persoon als de leider van Falun Gong. … Li Hongzhi heeft meer mensen ten goede beïnvloed dan enige andere politicus die ik ken,” voegde hij eraan toe.

Verder bedankte hij de Epoch Times omdat hij in contact kwam met het artikel van Li en feliciteerde de krant met het feit dat ze niet bang was om goddelijke onderwerpen te bespreken.

“Veel organisaties schrikken terug voor goddelijke onderwerpen, hoewel deze onderwerpen de belangrijkste zijn in een uitstekend leven. De organisaties die berichten over goddelijke onderwerpen krijgen mijn steun”, schreef Kinkade.

“Artikelen als deze maken The Epoch Times nog geloofwaardiger, vertrouwder en interessanter voor mijn geest en hart”, voegde hij eraan toe.

“Om een organisatie te zien die niet alleen godsdienstvrijheid koestert, maar daar ook blijk van geeft door artikelen als deze te schrijven, herinnert mij eraan dat het licht krachtiger is dan de duisternis.”

Danella Pérez Schmieloz heeft bijgedragen aan dit artikel

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 februari 2023): President of Stoic School Institute Finds ‘Divine Truth’ in Essay ‘How Humankind Came To Be’